24.10.2018 Views

Byavisa Sandefjord nr 170

Byavisa Sandefjord nr 170 for uke 43 - 2018

Byavisa Sandefjord nr 170 for uke 43 - 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stortrives

i politisk

landskap

SIDE 6

SNC har fått

50.000 til

«jaktarbeid»

SIDE 4

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

SANDEFJORD Onsdag 24. oktober 2018 Uke 43 – nr. 170 Årgang 5

Vokser seg store

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens fra

99,-

Tema:

Hjem

og bolig

SIDE 10-13

Er opptatt av

kvinners kår

SIDE 22-23

LOGO

Næringsforeningen mot

500 medlemmer før 2019

Velkommen til Vestfolds

første hyttemesse!

9.-11. november i Runarhallen, Sandefjord

Snart kommer vintern som er en flott tid for hytteliv. Friske turer i skog,

snø og fjell. Familiekos ved knitrende peisbål. Munter stemning rundt

brettspill i sofakroken. Den nyttigste hytteturen du kan ta i høst er likevel

til Hyttemessen, Norges største møteplass for hyttefolk.

-

ÅPNINGSTIDER: FREDAG 12:00 - 19:00 / LØR- OG SØNDAG 10:00 - 17:00. INNGANG: KR 100

-

hyttemessen.no

PEC Elektro

Sandefjord

Tlf. 33 42 62 50 - www.pec.no

I Sandefjord Næringsforening er det stor aktivitet

for tiden, med godt besøkte frokostmøter

og stadig flere medlemsbedrifter. Marit Sagen

Gogstad (t.v.), Henrik Sandvik og Mona Visted

har all grunn til å smile.

SIDE 8-9

AUTORISERT FORHANDLER AV

MODERNE VERKSTED

STOR BRUKTBILAVDELING

I TØNSBERG

FOR VESTFOLD

SUBARU SANDEFJORD

Kongens gate 5, 3210 Sandefjord. Tlf 90 90 60 50. www.subarusandefjord.no


2

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

KANDIDATER: Leder for hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling Bjarne Sommerstad (t.h.) og seksjonsleder Hans Gjerløv ber om forslag til kandidater til kulturprisen, idrettsprisen, barne- og ungdomsprisen

– Kom med forslag til kandidater

2. februar 2019 arrangeres Speil i

Hjertnes kulturhus, og da skal kulturprisen,

idrettsprisen, barne- og

ungdomsprisen og æresprisen deles

ut. Ikke nøl og du har en kandidat

som du mener fortjener en av

prisene.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Leder i hovedutvalg for kultur,

friluftsliv, by- og stedsutvikling

Bjarne Sommerstad (Sp) sitter

sammen med Kjetil Olsen (Ap)

og Bente Mohn (H) i pris- og

stipendkomitéen og har det

avgjørende ordet og bestemmer

hvem som blir prisvinnere.

I komitéen sitter også seksjonsleder

Hans Gjerløv som sekretær,

som en rådgivende rolle.

Bjarne Sommerstad og Hans

Gjerløv sier at det er et yrende

liv i kommunen innen idrett,

musikk og teater, og de vet at

det finnes mange utrolig gode

kandidater som fortjener en

pris for sin innsats. Alle forslagene

på kandidater blir grundig

gjennomgått av medlemmene i

pris- og stipendkomitéen.

Korte begrunnelser

Hans Gjerløv sier at mange tror

Fakta

Speil

Speil – utdeling av kommunens

priser i Hjertnes kulturhus

lørdag 2. februar. En festkveld

med musikk og prisutdeling.

Pris- og stipendkomitéen:

Leder: Bjarne Sommerstad

(Sp), 2. året.

Medlemmer: Bente Mohn (H),

2. året og Kjetil Olsen (Ap), 2.

periode.

Prisvinnere 2017:

Ærespris: Hans Gulliksen,

kulturpris: Ina Wroldsen,

idrettsprisen: Team Leegaard

og barne- og ungdomsprisen:

KOM Motorklubb.

at de må sende inn en avhandling

av forslåtte kandidater.

Dette medfører ikke riktighet.

Ω Skriv en kort og grei

begrunnelse. Forslagene skal

fremmes skriftlig enten på

kommunens sider eller send oss

en e-post. Kommunens priser

kan tildeles personer, grupper

eller foreninger som har gjort

en markant innsats til det beste

for kommunens befolkning og

tilreisende innenfor utvalgets

områder, eller som har bidratt

til å markedsføre Sandefjord

som kulturkommune, sier

Gjerløv.

Æresprisen

Sandefjord kommunens ærespris

kan tildeles den eller de

som har gjort en markant innsats

innenfor hovedutvalget for

kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

sine områder gjennom

flere år.

Ω Alle kan sende inn forslag

til kandidater til æresprisen,

men de blir ikke offentliggjort.

Utdelingen skjer under arrangementet,

og æresprisen går til

en kandidat eller ildsjel med

lang og tro tjeneste som i lengre

perioder har gjort en innsats

innen kultur, friluft eller idrett,

sier Gjerløv.

Barne- og ungdomsprisen

Sandefjord kommunens barneog

ungdomspris kan tildeles

den eller de som har gjort en

markant innsats for barn og

unge i kommunens foreningsliv.

Prisen skal primært gis til

barn og unge, men kan også

tilfalle andre som har gjort en

markant innsats for barn og

unge.

Ω Dette er en pris for innsats

for å aktivere barn og unge.

Det kan være en ungdom innen

idrett, musikk eller teater, sier

Gjerløv.

Idrettsprisen

Idrettsprisen kan tildeles den

eller de som har gjort en markant

innsats i kommunens

idrettsliv gjeldende år.

Ω Det kan være en idrettsleder,

klubb eller forening,

utøvere og trenere som har

gjort en spesiell innsats i år

eller over en lengre periode,

sier Gjerløv.

Kulturprisen

Kulturprisen kan tildeles den

eller de som har gjort en markant

innsats innenfor kommunens

kulturliv gjeldende

år.

Ω Vi har et yrende kulturliv

i Sandefjord, så det burde

komme mange forslag på kandidater

til kulturprisen. Vi i

kulturseksjonen følger godt

med på hva som skjer innen

kulturlivet i Sandefjord, og vi

kan også foreslå kandidater,

sier Gjerløv.

Fristen er 15. november

Forslagsfristen er 15. november,

og pris- og stipendkomitéen

går nøye gjennom innkomne

forslag. Det kan hovedutvalgsleder

Bjarne Sommerstad

bekrefte.

Ω Vi skal gi våre objektive

vurderinger av hvert eneste

forslag. Er det noe vi lurer

på om en kandidat, så ordner

administrasjonen det, sier

Sommerstad. Han er opptatt av

sammensetningen av komitéens

medlemmer. Sommerstad

er fra tidligere Andebu kommune,

Bente Mohn fra tidligere

Stokke kommune og Kjetil

Olsen fra Sandefjord.

Skryter av administrasjonen

Sommerstad stortrives som

hovedutvalgsleder, og han

har siden kommunesammenslåingen

1. januar 2017 blitt

godt kjent med flere av dem

som jobber i kultur, park og

idrettsseksjonen.

Ω Vi har en god administrasjon

som arbeider veldig bra,

og legger opp saker for oss

politikere, sier Sommerstad.

Den tidligere ordføreren i

Andebu bruker mye tid på

politikk, og han er stadig på

farta rundt i kommunen og

snakker med sentrale personer

i lag og foreninger. Det

gir han stor kunnskap om det

høye aktivitetsnivået innen

kultur og idrett.

Det høye aktivitetsnivået

ønsker han gjenspeiles i

Hjertnes kulturhus lørdag 2.

februar.

espen@byavisa.sandefjord.no


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 3

Stor frimerkeauksjon

Sandefjord Filatalistklubb arrangerer

høstauksjon med 192 spennende

objekter med et variert utvalg av frimerker,

postkort, årssett og rotekasser.

Utropsprisene begynner lavt, og man

kan gjøre mange gode kjøp.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Fakta

Fakta

Høstauksjon i regi av

Sandefjord Filatelistklubb på

Ranviksenteret mandag 29.

oktober kl. 19.00.

Dørene åpnes kl. 17.30.

Auksjonarius er Stein Olav

Klinestad. 192 objekter med

lav utropspris.

og æresprisen.

Auksjonen finner sted på

Ranviksenteret mandag 29.

oktober, og auksjonarius er

Stein Olav Klinestad. Det er

flere og spennende frimerker

og postkort som skal auksjoneres

bort. Blant godbitene

av frimerker skal et eksemplar

av Norges første frimerke

med rist stempel som kom i

1855 og et pent merke med

stempel «Christiania» fra 1864

under hammeren. Norske frimerke,

brev, diverse lotter og

kort dominer auksjonen, men

Sverige, Danmark, Finland,

Færøyere, Grønland, Island,

diverse Europa og diverse land

er godt representert. 20 rotekasser

skal også auksjoneres

bort.

– Alle kan komme

Ole-Fredrik Olsen er leder i

Sandefjord Filatelistklubb, og

han er opptatt av å synliggjøre

hva foreningen holder på. Han

sier at alle som har lyst og er litt

nysgjerrige må gjerne komme

på auksjonen.

Ω Mange har frimerker og

postkort hjemme på loftet eller

på kammerset som bare blir liggende.

Kom til oss for en hyggelig

og sosial prat. Man må ikke

ha store samlinger for å være

med i filatelistklubben. Jeg er

sikker på folk har frimerker og

postkort som kan være verdt en

del kroner, sier Olsen.

Annenhver mandag

Sandefjord Filatelistklubb

har medlemsmøte på

Ranviksenteret annenhver

mandag. Olsen legger ikke skjul

på gjennomsnittsalderen ikke

akkurat går nedover, men han

ønsker at flere interesserte tar

kontakt.

Ω Vi har vel ikke vært så flinke

til å markedsføre oss, men vi

har fått på plass en oppdatert

nettside og vi er på facebook.

Nettsiden vår er bra med nyttig

informasjon til alle interesserte.

På medlemsmøtene har vi det

sosialt sammen, og det betyr

mye for mange mannesker,

sier Olsen smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

HØSTAUKSJON: Leder i Sandefjord Filatelistklubb, Ole-Fredrik Olsen, ønsker

alle velkommen til høstauksjon på Ranviksenteret mandag 29. oktober.

Bussreiser

Bussturer:

• Julemarked på Mårbacka

2. nov - 2 dager kr. 1990,-

• Smålandsjul på Huseby

16. nov - 3 dager kr. 2990,-

• Spa tur til Estland

13. nov - 9 dager kr. 7790,-

• Julemarked på Tjoløholm slott

17. nov - 2 dager kr. 1890,-

• Julemarked på Bærums Verk

dagstur 24. nov kr. 1090,-

• Julemarked i Tallinn

25. nov - 4 dager kr. 3990,- 3 ledige.

• Julemarked i Rüdesheim

28. nov - 6 dager kr. 6490,- 4 ledige.

•Julemarked i Stockholm

30. nov - 4 dager kr. 4990,-

• Julemarked i Maastricht

1. des - 6 dager kr. 7990,-

• Julemarked i Tartu og Tallinn

2. des 5 dager kr 4990,-

• Julemarked i Gdansk

9. des - 4 dager kr 3990,-

• Julemarked i Berlin

4. des - 5 dager kr. 5690,-

• Juletur til Savalen

med Julemarked på Røros

7. des - 4 dager kr. 5990,-

• Julemarked i London

9. des 7 dager kr. 8990,-

• Julemarked i Helsingfors

11. des - 3 dager kr. 2490,-

• Julefeiring på Røros

23. des - 4 dager kr. 5990,-

• Nyttårsfeiring på Røros

30. des - 3 dager kr. 4390,-

• Torremolinos Langtidsferie

14 februar 2019 - 31 dager kr 26 990,-

• Ski - VM i Seefeld

avreise 24. feb 2019

- 10 dager fra kr. 10 990,-

• VM i skiskyting

avreise 13. mars 2019

- 5 dager fra kr 7590,-

• Påsketur til historiske Dresden

avreise 13. april 7 dager kr. 9490,-

• Påsketur til vakre Toscana

avreise 13. april - 12 dager kr. 14 990,-

• Blomstring i Hardanger

avreise 13. mai - 4 dager kr. 6590,-

• Nordkapp og Lofoten

24. mai - 14 dager kr. 21 990,-

• Moseldalen Sykkel og Vin

1. juni - 9 dager kr. 11 990,-

• Flor og Fjære

18. juni - 6 dager kr. 9690,-

FLY- og Cruise turer:

• Julemarked i Budapest

- 10. des - 4 dager kr. 5990,-

• Cruise i Caribbean

m/RCCL Oasis of the Seas -

18. jan - 11 dager KUN kr. 19 990,-

• Cruise i Japan

- avreise 26. feb 2019

- 15 dager kr. 31 990,- intro pris.

• Torremolinos

9. mars - 10 dager kr. 12 990,-

• Torremolinos

10. mars - 22 dager kr. 17 990,-

• New York

25. april - 6 dager kr.16 990,-

• Alaska Cruise

30. mai - 11 dager kr. 32 000,-

NB! Bestill før 1. des -

få 2000,- i avslag pr pers.

• Vakre Irland

11. juli - 8 dager kr. 14 990,-

Kontakt oss gjerne for katalog

da vi har mange flere turer på

vårt reiseprogram! Eller sjekk

ut vår hjemmeside;

www.kjetilsbussreiser.no

Påmelding og feriekatalog Tlf. 62 83 52 20 / mob: 900 47 655

www.kjetilsbussreiser.no


inn forslag til kandidater til idrettsprisen, kulturprisen, barne- og ungdomsprisen og æresprisen. Ikke

Neste utgave av

nøl, har du noen kandidater som du mener fortjener en av prisene, så skriv noen linjer til kulturseksjonen

Byavisa Sandefjord:

som legger forslagene fram for pris- og stipendkomitéen. Forslagene skal fremmes skriftlig og være begrunnet.

Forslagsfristen er 15. november og 2. februar blir prisvinnerne hedret i Hjertnes kulturhus.

7. NOVEMBER

LEDERSend

4 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

50.000 kroner til «jaktarbeid»

– Vi har herved gleden av å

oversende 50.000 kroner til deres

konto. Dette hyggelige brevet kom

tidligere i år til Scottish Norwegian

Connection - SNC, ved leder Aslak

Wahl. Pengene skal brukes til arbeidet

med å finne dokumentasjon fra

hvalfangernes innsats i Skottland

under andre verdenskrig.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Pengebeløpet er gitt av Anders

Jahres Humanitære Stiftelse,

og 50.000 kroner er stort

og viktig beløp i foreningens

arbeid. Leder Aslak Wahl,

sekretær Bjørn Hoelseth og

styremedlem Turid Bjørvik

Andersen smiler om kapp

med sola for den økonomiske

støtten, og trioen er full av

entusiasme og pågangsmot i

sitt arbeid. Foreningen arbeider

kontinuerlig med å knytte

til seg personer, som har hatt

slekt, venner eller andre kjente

med tilhørighet til Skottland

under krigen, samt andre med

spesiell interesse for Skottland

og nordmennene der under krigen.

Informasjon og historier

Ω Vi jakter på disse for å få

tak i informasjon og historier

fra andre verdenskrig om

personer med utgangspunkt

i Den Norske Brigades opphold

i Dumfries og andre steder

i Skottland 1940-45. Vi må

«jakte» på mulighetene nå,

fordi den eldste generasjonen i

dag er siste generasjon som kan

bidra med viktige og direkte

opplysninger og dokumentasjon

fra krigstiden, sier Aslak

Wahl. Han er selv meget opptatt

med dette arbeidet og har

de siste årene fått god kunnskap

om det gode samarbeidet

mellom Skottland og Norge

gjennom krigsårene og frem til

i dag.

Ω Dagliglivet til den menige

hvalfanger og nordmann

i Skottland under krigen er

nesten ikke dokumentert. Det

er et utrolig spennende og

interessant arbeide på et felt

som bør frem i lyset og inn

STORT PÅGANGSMOT: Turid Bjørvik Andersen, Bjørn Hoelseth og Aslak Wahl i Scottish Norwegian Connection har stort

pågangsmot og nedlegger et stort frivillige arbeid i foreningen. De er strålende fornøyd med pengestøtte fra Anders

Jahres Humanitære Stiftelse.

i historien. Den økonomiske

støtten gjør det enklere for vårt

arbeid. Siden lenge før vi startet

foreningen 18. mai 2017,

har vi brukt penger av egen

lomme til dette, sier Wahl.

Ta vare på historien

Bjørn Hoelseth sier at det er

viktig å ta vare på historien,

og innhente informasjon til

etterkommere. Han stortrives

i dette jaktarbeidet, og har vært

på flere museer for å lete og

innhente viktig dokumenter

og informasjon til foreningens

arbeid.

Ω Jeg har bl.a. vært på

Forsvarsmuseet i Oslo, og jeg

ble tatt imot med åpne armer.

Jeg fikk god hjelp og fant mye

spennende informasjon, sier

Hoelseth.

Han har vært i Dumfries og

andre steder i Skottland ved

flere anledninger, og han er

opptatt av det gode forholdet

mellom Skottland og Norge.

Turid Bjørvik Andersen har

fått stor interesse for foreningens

arbeid. Hennes far var

med i Den Norske Brigaden,

3. Bergkompani og var mange

forskjellige steder i Skottland

under andre verdenskrig.

Ω Dette er utrolig spennende

arbeid. Jeg vet mye mer om fars

tid nå og hvordan livet artet seg

for dem. «Jeg er bedre kjent i

Skottland enn i Norge», skriver

far i det første brevet til mor etter

krigen, sier Bjørvik Andersen smilende

og med stor entusiasme.

Samarbeid med museet

SNC har innledet et samarbeid

med Hvalfangstmuseet. Daglig

leder ved Hvalfangstmuseet,

Dag Ingemar Børresen, skriver

følgende i brevet til SNC:

«Det var mange norske sjøfolk

og hvalfangere i brigaden.

Dette er et underkommunisert

og spennende tema som kan bli

gjenstand for en utstillingsproduksjon

på museet i samarbeid

med museene i Dumfries and

Galloway. Hvalfangstmuseet

er under ombygging så det er

vanskelig å gi en tidsramme for

prosjektet, men dette vil være

et av flere prioriterte temaer

for museet etter fullført ombygging».

Aslak Wahl er glad for det

gode samarbeidet foreningen

har med Hvalfangstmuseet.

Han understreker at SNC er

en aktiv forening som nedlegger

et stort frivillig arbeid for

å «jakte» dokumentasjon. En

viktig del av foreningens arbeid

er også bringe informasjon ut

til omverdenen. Museet er en

kanal, men vi holder også foredrag

for lag, foreninger og på

skoler.

Ω Vi har ganske lange styremøter,

fordi flere av oss har

mye på hjerte om det som har

kommet inn av nytt siden sist,

sier Wahl smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Easy2You AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 53

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 53

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374 (Perm.)

Markedsavdelingen:

Mediekonsulent:

Tine Moen, tlf 902 58 140

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 5

Torsdag

25. oktober

Trippel-

LAKSEFILET

4x125 g Lerøy, pr. kg 178,00

Trumf!

3% bonus på

dagligvarer

34 90

49 90

KIWI PLUSS-KUNDER

FÅR DENNE DAGEN

89 00 GULROT

GULLHØNE, STOR

Frossen, Prior, pr. kg

KYLLING

Hel, Favorittkylling, Prior, pr. kg

17%

BONUS

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger. Frukt- og grøntprisene gjelder uke 43

14 90

PÆRER CONFERENCE

Pr. kg

19

750 g Gartner, pr. kg 19,87

90

PÅ ALL FERSK FRUKT

OG GRØNT

Bli Trumf- og KIWI

Pluss- kunde på kiwi.no


6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

Stortrives i det politiske landskap

Rikke Oline Grava (22) er ungdomskandidaten

til Arbeiderpartiet

(Ap) ved neste års fylkestingsvalg.

Hun står på niendeplass og er sikret

plass i Fylkestinget fra neste periode.

Hun liker seg godt i det politiske

miljøet og den unge politikeren

satser for fullt.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Hun er medlem av hovedutvalg

for kultur, fritidsliv, by- og

stedsutvikling (KFBS) i denne

perioden, men ga nominasjonskomitéen

beskjed om at

hun ønsket å satse på fylkespolitikk

og hun fikk gjennomslag

for sitt ønske.

22-åringen er opprinnelig fra

Langesund, men har bodd i

Sandefjord siden hun begynte

Sandefjord videregående

skole (SVGS). Hun begynte å

interessere seg for politikk allerede

i ungdomsrådet på ungdomsskolen

hun gikk på, og

det tok bare mer og mer av da

hun begynte på SVGS, og som

19-åringen sto hun på Aps liste

for første gang.

Student og politiker

Ungdomskandidaten arbeidet

som fylkessekretær i AUF fra

AUTENTISKE CUBA

Havana - Cienfuegos - Trinidad

19.-30. januar 2019

Kr. 25.990,-

JULECRUISE PÅ DONAU

All-inclusive elvecruise. Inkl fly fra Torp

3.-7. desember 2018

Kr. 10.400,-

SATSER: Rikke Oline Grava er student og ungdomskandidaten til Arbeiderpartiet ved neste års fylkesvalg. Hun liker å arbeide med politiske saker, og satser for fullt

på politikken.

2015 til 2017, og siden februar

2017 har hun vært leder av

AUF i Vestfold. Hun synes det

www.reisecompaniet.no

Et selskap i Connections-gruppen

er givende og interessert å lede

AUF hvor hun kan som leder

påvirke beslutninger i mange

Reisecompaniet er en helnorsk

turoperatør som tilbyr gruppereiser,

individuelle reiser, rundreiser og

seniorturer over hele verden.

OPPDAG JORDAN

Amman - Petra - Aqaba

9.-17. februar 2018

Kr. 16.990,-

EKSOTISKE SVALBARD

Hundesledetur og ”Blåtimen”

1.-4. februar 2019

Kr. 12.990,-

Tlf: 22 42 70 44

saker. Hun ble valgt til nestleder

i Sandefjord Arbeiderparti

i februar i år.

Ω Jeg synes det er fint at partiet

satser på en ungdomskandidat

som meg. Jeg er veldig

interessert i politikk og jeg skal

stå på for de sakene jeg brenner,

sier hun smilende.

Hun er student ved

Universitet i Oslo på Blindern,

og studerer offentlig administrasjon

og ledelse. Økonomi,

statsvitenskap, ledelse og organisasjonsteori

er fagene på studiet

som har bachelorgrad.

Uorganisert ungdom

Hun trives godt som medlem

av KFBS, og framhever organisasjonen

Frilynts arbeid med

ungdom, skateparken for uorganisert

ungdom og økonomisk

støtte til lag og foreninger som

flere av viktige saker. Hun

mener at det skjer mye spennende

og bra for ungdom på

flere arenaer.

Ω Kultur skal være tilgjengelig

for alle uten at det koster

mange penger, og det skal være

tilbud i hele kommunen, sier

Grava.

Hun kom med i hovedutvalget

i forbindelse med kommunesammenslåingen

1. januar

2017, og på denne tida har hun

lært utrolig mye som hun skal

ta med seg videre i det politiske

arbeidet.

Kollektivtransport og forebyggende

arbeid

Den aktive politikeren har

mange saker på hjerte, men

høyt på hennes prioriteringsliste

står kollektivtransport, lærlingplasser

og forebygging av

psykisk helse.

Ω Jeg er opptatt av miljøet

og at vi skal ha et godt kollektivtransporttilbud

med buss

og tog, slik at folk la bilen stå

hjemme når de skal på jobb.

Dette skal være et miljøvennlig

og billig alternativ. Jeg skal

være ungdommens talerør

i forbindelse med å jobbe for

flere lærlingplasser og forebygge

psykisk helse blant unge

mennesker. Dette vil jeg bruke

mye tid på, fordi dette er viktige

saker som angår yngre mennesker

for å få en god start på

yrkeslivet, sier hun.

Hun er engasjert og bruker

mye tid på politikk. Det venter

flere hektiske år med studier og

politisk arbeid, og hun er godt

forberedt å gjøre en innsats for

samfunnet.

Lærerikt

Hun var liten jente da hun var

med foreldrene rundt og fikk et

lite innblikk i arbeidet til Røde

Kors, Mental Helse og andre

samfunnsgrupper. Hennes

opplevelser har hun tatt med

seg videre i det politiske arbeidet.

Hun er opptatt av at alle

skal ha de mulighetene hun

selv har.

Politikken har vært veldig

lærerikt for henne, og hun oppfordrer

flere unge mennesker

til å ta steget inn i det politiske

landskap.

Ω Ikke vær redd for å være

med, og det er lov til å ombestemme

seg det ikke passer for

deg. Jeg skal garantert engasjere

meg i politikken i mange år

til. Det er spennende, lærerikt

og interessant, sier 22-åringen

med stort smil.

espen@byavisa.sandefjord.no


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 7

VESTFOLD

9.-11.

NOVEMBER

SANDEFJORD

RUNARHALLEN

Velkommen til Vestfolds

første hyttemesse!

Hyttemessen i Sandefjord, Runarhallen 9.-11. november 2018

Snart kommer vintern som er en flott tid for hytteliv. Friske turer i skog, snø og fjell. Familiekos ved

knitrende peisbål. Munter stemning rundt brettspill i sofakroken. Den nyttigste hytteturen du kan

ta i høst er likevel til Hyttemessen, Norges største møteplass for hyttefolk. 9.-11. november kommer

Hyttemessen til Vestfold. Ikke noe sted finner du flere hytteeksperter samlet på ett sted. På kikk etter

hyttetomt, ny hytte, tekniske løsninger eller simpelthen et godt kjøp - du finner alt på Hyttemessen.

ÅPNINGSTIDER: FREDAG 12:00 - 19:00 / LØRDAG OG SØNDAG 10:00 - 17:00. INNGANG: KR 100

-

-

For mer informasjon, se www.hyttemessen.no


NÆRING

VALUTAKURSER

9,42 8,14 10,76 91,27 126,22

2,19 6,27 5,80 7,26 823,52

8 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

nyetablerte

5

En stemme

BYGG INWEST AS

Org.nummer: 921 564 228

Forretningsadresse: Søndre Holt

6, 3158 ANDEBU

Organisasjonsform: Aksjeselskap

for bedriftene

Formål: Tjenester og kjøp, salg og

utleie av fast eiendom, medvirke

i andre selskaper innen samme

virksomhet, samt alt som hører

naturlig til dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Idar Wallumrød

OSLO BØRS

Sist uke

+0,66%

Siste året

+13,16%

CYC PAWEL NIDZGORSKI

Org.nummer: 921 581 998

Forretningsadresse:

Kathrineborggata 9

3213 SANDEFJORD

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Fotografering, TV- og

videoproduksjon, filmproduksjon.

Grafiske tjenester, internettdesign

og programmering, webdesign.

Salg av trapp, reparasjon og vedlikeholdsarbeid,

eiendomsutvikling,

salg og kjøp av interiør.

Innehaver: Pawel Nidzgorski

HELSEHUSET STOKKE

MANUELLTERAPEUTENE DA

Org.nummer: 921 437 102

Forretningsadresse:

Stokkeveien 55, 3160 STOKKE

Organisasjonsform: Ansvarlig

selskap, delt ansvar

Formål: Økonomisk samarbeid i

manuellterapipraksis.

Deltakere: Liv Jorunn Faanes

Slagsvold, Jorid Aasbø Lakerveld

og Hege Marie Hansen

VIGDIS HELSEKOST

VIGDIS LIVERØD

Org.nummer: 921 566 115

Forretningsadresse:

Kornmagasingata 7

3160 STOKKE

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Butikkhandel helsekost

(Life Helsekost.

Innehaver: Vigdis Liverød

WORLD OF WINES AS

Org.nummer: 921 548 354

Forretningsadresse: Råstadveien

159, 3239 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Import og videresalg av

alkoholholdig drikke. Selskapet kan

til like investere i selskap og annen

forretningsvirksomhet, samt kjøp

og salg av aksjer.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Ligia De Fatima

Miguel Azevedo

Aktiviteten i Sandefjord

Næringsforening er høy med store

prosjekter, godt besøkte frokostmøter

og stadig flere medlemsbedrifter.

Målet er 500 medlemmer innen

jul, og det mangler bare et par

bedrifter før målet er nådd.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst foto

Daglig leder Marit Sagen

Gogstad, markedsansvarlig

Henrik Sandvik og

administrasjonsmedarbeider

Mona Visted i Sandefjord

Næringsforening har mer enn

nok å gjøre om dagen. De har

mange spennende arbeidsoppgaver

på agendaen, og selv

om det er hektisk stortrives

de med å jobbe med og for

næringslivet.

– Det skjer mye bra i

næringslivet i Sandefjord, og

de siste årene har næringsforeningen

fått en stadig mer

aktiv rolle. Det er mange som

ønsker å delta på arrangementene

våre, og vi har tett

kontakt med kommunen og

andre instanser, sier Sandvik.

– Vi er en stemme for bedriftene

i mange viktige sammenhenger,

sier Gogstad.

Nye medlemsbedrifter

Kurven for nye medlemsbedrifter

er hyggelig lesning for

Sandefjord Næringsforening

(SNF). Pilen går én vei – oppover.

I januar var det 450 medlemsbedrifter,

i august 480 og

siste dagers opptelling viser

498 medlemsbedrifter.

– Målet er å nå 500 bedrifter

før jul. Det er ikke så viktig i

seg selv med et rundt og pent

tall, men jo flere medlemmer vi

har – jo bedre jobb kan vi gjøre,

sier Gogstad.

SNF er en uavhengig og medlemsfinansiert

forening som

jobber til beste for næringslivet

i regionen.

– Mona har stålkontroll på

alt av utsendelser og medlemskontakt,

mens Marit og jeg ofte

er i møter og på arrangementer.

Nylig var vi i Borås i Sverige

for å lære av hvordan de jobber

for sine bedrifter, mens Mona

holdt fortet. Vi utfyller hverandre

bra, sier Sandvik.

Spennende frokostmøte fredag

SNF vil ha cirka 30 små og

store arrangementer i 2018.

– Vi har månedlige frokostmøter,

fagsamlinger, lunsjmøter

og andre store og små samlinger.

For eksempel arrangerte

vi nylig Torpkonferansen, som

vi fikk mange gode tilbakemeldinger

på, og det er mer

enn nok å holde fingrene i, sier

Visted.

Førstkommende fredag

arrangerer SNF frokostmøte

på Torp konferansesenter. Det

er i skrivende stund (mandag

morgen) allerede mer enn 180

påmeldte til arrangementet,

som har temaet «Hvordan står

det til med AS Norge?».

– Vi prøver å ha variert og

interessant innhold på frokostmøtene

våre, og denne gangen

kommer to visesentralbanksjefer

fra Norges Bank og sjefanalytiker

Thina Saltvedt fra

Nordea Markets for å fortelle

om temperaturen i norsk økonomi,

sier Sandvik.

Tenk stort og Gründeriet

SNF driver to store prosjekter;

det ene er Tenk stort,

tenk Sandefjord – der de

viser fram Sandefjord som

STOR AKTIVITET: I Sandefjord Næringsforening er det stor aktivitet for tiden med godt besøkte fro

en bra by å bo, jobbe og drive

næringsvirksomhet i. Det

andre er Gründeriet, kontorfellesskapet

som ligger i

Rådhusgata midt i sentrum.

– Gründeriet er en arena

for bedriftsetablerere i alle

aldre og fra alle bransjer, og

tanken er at gründerne våre

skal ha god nytte av hverandre

og av fellesskapet, sier

Visted.

Kontorplassene på

Gründeriet er populære, så

populære er alt er leid ut. Det

er også mulig å leie møterom

i lokalene, der administrasjonen

i SNF for øvrig holder

til selv.

– Eksterne bedrifter kan

gjerne legge møtene sine til

Gründeriet. Det er bare å

si fra på forhånd, så legger

Mona det inn i kalenderen,

sier Gogstad.

Nøkkelen er samarbeid

I begge de store prosjektene

og i mange andre sammenhenger,

samarbeider SNF tett

med kommunen og det lokale

næringslivet.

– I Tenk stort, tenk

Sandefjord-prosjektet er det

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


Jo Berger Myhre på Draaben

Draaben Kulturbar samarbeider med Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK) i kirkefestdagene, og nytt i årets festivalprogram

er jazzkonserter på Draaben Kulturbar i etterkant av andre konserter tidligere på kvelden. Først ut til kveldsjazzen

er Sandefjords egen Jo Berger Myhre på bass og den islandske pianisten Ólafur Björn Ólafsson. På programmet

står låter fra ”The Third Script” som ble nominert til Spellemannsprisen 2018 i åpen klasse. Dette blir et spennende

møte og konsert med to dyktige musikere i god atmosfære. Konserten er fredag 26. oktober kl. 21.00.

24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 9

SeniorLån

fra BN Bank gir

muligheter!

Kunne du tenke

deg romsligere

pensjon?

BN Bank samarbeider med

kostmøter og stadig flere medlemsbedrifter. Marit Sagen Gogstad (t.v.), Henrik Sandvik og Mona Visted har all grunn til å smile om dagen.

for eksempel cirka 70 bedrifter

med som samarbeidspartnere,

og på Gründeriet har vi også

en rekke små og store bedrifter

med oss, sier Gogstad.

Dette samarbeidet er avgjørende

for å lykkes.

– Det er krevende å drive

store prosjekter alene, og vi

er heldige som får gjøre dette

i Sandefjord. Det er mange

engasjerte og positive mennesker

som stiller opp og bidrar i

denne byen, avslutter Sandvik.

Fakta

espen@byavisa.sandefjord.no

SNF

• Uavhengig og medlemsfinansiert

forening for

næringslivet i Sandefjord.

• Startet 2018 med 450

medlemmer, men i dag er

498 bedrifter med på laget.

• Har tre fast ansatte, og et

aktivt og engasjert styre.

• Driver prosjektene Tenk

stort, tenk Sandefjord og

Gründeriet.

• Holder til på Gründeriet i

Rådhusgata 26 i Sandefjord

sentrum.

• Mer informasjon på

www.sandefjordnaringsforening.no,

www.grunderiet.no

og www.tenksandefjord.no.

VAKKERT HJEM MED STIL-

FULLE INTERIØRGARDINER!

…som også gir god sol- og innsynsskjerming!

-30%15.10. -25.11.

MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

– NÆRINGSEIENDOM til leie

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

oss på

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

Med SeniorLån frigjør du verdier som ligger oppspart

i boligen din. Pengene gir deg en romsligere pensjon

og mulighet til å gjøre det du selv ønsker, enten det

er å reise mer, pusse opp, gi forskudd på arv eller

noe helt, helt annet.

DIN INNTEKT SPILLER INGEN ROLLE

SeniorLån er et låneprodukt for deg over 60 år hvor

det ikke er krav om betaling av verken renter eller

avdrag. Påløpte renter legges til lånet hver måned.

Vurderer du

SeniorLån?

Ta kontakt med

Judith-Karin Adolfsen

eller Terje Ottesen

på telefon 22 82 56 00

Les mer på bnbank.no eller besøk oss i Senior Norges lokaler i

Bygdøy Allè 5. Ring 950 05 794 for avtale.

Eks: Nom. 4,25%, eff . 4,36%, kr 1 000 000, o/15 år, tot. kr 1 896 754


10TEMA HJEM OG BOLIG

| BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

Forbered deg p

KALDE TIDER: Med teppe på gulvet, rengjort peis og tekstiler i sofaen er vi klare til å ønske kalde tider velkomne.

Foto: Intag

Gradene på gradestokken kryper

nedover, og vi trekker oss innover.

Nå er det på tide å gjøre boligen

inne klar for å møte den kalde tida.

Mari Rosenberg/ifi.no tekst

Robert Walmann/ifi.no og

Mari Rosenberg/ifi.no

Intag, Golvabia foto

Forhåpentligvis har du

allerede gjort boligen

utvendig klar for høsten

og vinteren, ved å stenge

utekranen, rengjøre hagemøbler,

grill og markise

og rense sluk og takrenner.

Men det er ikke bare

utendørs du bør forberede

deg på kulda. Også inne

er det lurt å ta noen grep

for å være rustet til å møte

høst- og vintermånedene.

1. Hold kulda ute med

gardiner i vinduet

Gardiner isolerer mot

trekk og høst- og vinterkulde.

La de gjerne være

lange, helt ned til gulvet,

slik at de også isolerer for

trekk som kommer langs

gulvet. Fôrede gardiner

luner mest. I tillegg kommer

de også godt med når

du skal stenge vintersola

ute.

– Om vinteren er sola lav

og sterk. Derfor er det viktig

å bruke gardiner nå. De

vil også gjøre det mindre

trekkfullt fra vinduet, sier

Jannicke Sveen hos Intag.

2. Gjør peisen klar for

fyringssesongen

Snart skal det fyres i peiser

rundt om i hele landet.

Men først må sot og fastbrent

smuss bort, for å få

en sikrere og hyggeligere

fyringssesong. Bruk gjerne

en sotfjerner eller skorstensrens

for å rengjøre

pipa før du fyrer, det kan

nemlig redusere faren for

pipebrann. Glassdører på

ovnen bør også vaskes.

– Bruk et spesialmiddel

utviklet spesielt for å

ta bort sot og smuss fra

glassvinduer på peiser og

ovner. Det funker mest

Trenger du

å fornye

gulveT diTT?

vi utfører rehablitering av bad,

nybygg, service

og alt innen rørarbeid

Vestfold Gulvsliping

utfører sliping og

totalbehandling av

alle typer tregulv.

Vi er også behjelpelig

med valg av

behandling hvis du

skulle være usikker.

ta kontakt og få et tilbud

Mange års

erfaring

i bransjen

Husk at befaring er gratis!

Du kan besøke oss på: www.vestfoldgulvsliperi.no/

og www.facebook.com/vestfoldgulvsliperi/

E-post: vestfold.gulvsliperi@gmail.com

eller ring oss på tlf. 98 61 15 98 for en hyggelig prat.

Kilen Rør AS

Tlf. 45 29 66 61,Vesterøyveien 2, 3235 Sandefjord

post@kilenror.no


Sterk vekst i loklaradio

Den sterke veksten i lokalradiolytting etter FM-slukkingen

har stanset opp, viser nye tall Medietilsynet presenterer

i dag. – Det siste halve året har andelen av befolkningen

som lytter til lokalradio gått ned med 1,5 prosentpoeng,

sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Stor optimisme

Det meldes om stor oppgang i produskjonsnivået og økt ordretilgang i 3.

kvartal. De samme industrilederne har tro på at den gode trenden man nå

er inne i skal vare året. Dette går fram i Konjukturbarometeret SSB publiserte

forrige uke. SSB viser til at mange industriledere melder om at vedtatte investeringsplaner

oppjusteres og det ventes tiltakende vekst i sysselsettingen.

Et sensasjonelt vikingfunn

Arkeolog Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune

kaller funnet av et vikingskip i Østfold

for en verdenssensasjon. Oppdagelsen kan

måle seg med funn som Oseberg og Tune, sier

Gansum.

24. OKTOBER 2018 BYAVISA SANDEFJORD | tema11

å kaldere tider

effektivt, og du får tak i det

i hos fargehandleren, sier

Inger Løvaas hos Krefting.

3. Hold deg varm med

teppe på gulvet

Lite luner mer enn teppe

på gulvet. Gå inn i vintersesongen

med et deilig

teppe under føttene – for

når du er varm på bena

sprer det seg til resten av

kroppen. Et heldekkende

vegg-til-vegg teppe er

selvfølgelig det luneste,

men også avpassede tepper

gir mye varme. Så om

du ikke har noen på gulvet

allerede, er det på tide

å få dem inn i stua!

4. Jag vekk uønskede

gjester

Akkurat som oss, trekker

også skadedyr inn på vinteren.

De liker nemlig ikke

kulde. Så hvis du ikke vil

ha uønsket besøk, kan du

sette ut musefeller, lydjagere

eller luktmidler der

det er tenkelig at skadedyrene

kommer inn.

5. Fyll opp skapene med

nødvendigheter

Du gjør lurt i å hamstre

litt nyttige hjelpemidler

før vinteren. Fyll opp skapene

med antisklimiddel

eller issmelter til inngangstrappen,

antifrostmidler

til avløp og avløpsåper for

å holde rørene åpne.

6. Beskytt gulvet i gangen

med matter

Har du ikke allerede et

skikkelig soneforsvar mot

skiss og smuss i gangen,

med matter både utenfor

og innenfor døren, er det

på tide å få deg det. Om

høsten og vinteren drar vi

med oss mye vann, snø og

bøss inn, og har du ikke

skikkelige matter som

beskytter gulvet, kan det

ta skade.

– Sørg for å ha matter

som suger opp fukten

skikkelig, sier Gunni

Marie Blunck hos Forbo

Flooring.

red@byavisa.sandefjord.no

FUKTSLUKER: Matter som suger opp fukten er viktig for å ta vare

på gulvet i gange.

Foto: Robert Walmann/ifi.no

JAG VEKK: Når varmen er borte, danser musene på bordet. Vil du

ikke ha ubudne gjester på besøk, må du sette i gang tiltak.


Foto: Mari Rosenberg/ifi.no

GARDINER LUNER: Lange, fôrede gardiner stenger kulden ute om

høsten og vinteren.

Foto: Intag

VARME FØTTER: Når føttene er varme, er allting godt.

Foto: Golvabia

Høst hos Varmefag

stUdiO rød

stUdiO svArt

eKeKeby

KUnGsHOLM

stUdiO Hvit

Gabrielsen kakkelovner gir jevn og behagelig varme i både eldre og nyere hus. varmen avgis over lang tid hvilket gir et bedre inneklima. takket være moderne

forbrenningsteknikk er virkningsgraden høy og utslippene lave. den høye virkningsgraden innebærer samtidig at vedbehovet blir mindre.

Arne Andresen As

Hegnasletta 2 - Sandefjord

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no


12 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

Slik velger du farge på gu

DISKRET: Lister malt i samme farge som veggen gir et rolig uttrykk, der listene blir som en forlengelse

av veggen.

Foto: Nordsjö

Når du skal velge farge på gulvlisten,

bør du tenke på hva du vil at

listen skal gjøre med rommet.

Mari Rosenberg/ifi.no tekst

Bjørg Owren/ifi.no foto og

Kristian Owren/ifi.no Borge,

Intag og Nordsjö

Det er ingen regler som

sier hvilken farge gulvlistene

i et rom skal ha.

I prinsippet står du helt

fritt til å velge selv. Men

er du usikker, kan det

vært nyttig med noen

generelle råd.

Hvite lister synes godt

I dag er hvite lister ofte

standarden. Men det er

nok mer av vane enn et

bevisst valg vi gjør. For

gulvlisten trenger ikke

nødvendigvis å være hvit,

spesielt nå som flere bruker

mer farger på veggene.

Tenk heller på hva

du ønsker at listene gjør

med rommet. En hvit list

kan blant annet bli veldig

synlig mot en mørk vegg,

og kan da brukes om du

ønsker å fremheve listverket.

Klassisk hvit

Har du bestemt deg

for hvite lister, dukker

TAPET: Ved å male listene i tapetets bunnfarge eller en annen

farge hentet fra tapetet, kan du skape en fin helhet.

Foto: Intag

et nytt spørsmål opp:

klassisk hvit eller eggehvitt/bomull?

Ifølge

interiørarkitekt Tomas

Gjetmundsen bør du

tenke på hva hvitfargene

settes sammen med.

– Mot varme og mørke

farger ser Bomull og

Eggehvitt hvit ut. Mens

mot lyse, rene og kjølige

toner er nok klassisk

hvitt å foretrekke. Mot

slike farger vil Bomull og

Eggehvitt se gul ut, sier

han. Det viktigste, påpeker

han, er dog å ikke

blande ulike hvitfarger.

Tenk glansgrad

Ønsker du å markere

gulvlisten, men ikke like

«hardt» som med en kontrastfarge

eller hvitfarge,

kan du leke deg med

glans. Mot dagens matte

vegger kan listene males

blanke for å skape mer

liv i interiøret. Om listene

har samme farge som

veggen, kan en annen

glansgrad skape den kontrasten

du ikke får i fargevalget.

Lister som følger vegg

Ønsker du ikke å fremheve

listene spesielt, kan du

male dem i en farge som

følger veggfargen eller

fargen på gulvet. Dette

gir et roligere uttrykk, og

listene blir som en forlengelse

av vegg eller gulv.

Men når skal listen følge

gulvet, og når skal den

følge veggen? Her er det

ingen fasit, og det er smak

KJØKKENFORNYELSE

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask. Passer alle typer kjøkken,

uansett alder

GRATIS

BENKEPLATE

ELLER VASK

ved hel fornyelse

GJØR ET TRYGT KJØP

Kontakt vår lokale representant med 16 års erfaring!

Tor Arne Andreassen | torarne@bestkf.no

909 45 154

GRATIS befaring og kostnadsoverslag


lvlistene

24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | tema13

og behag som avgjør.

Gjetmundsen, som jobber

mye med rehabilitering

av eldre bygg, har som

hovedregel at gulvlisten

følger gulvet når det

er malt gulv. I rom med

trehvite gulv foretrekker

han at listverket følger

veggen.

– Da bruker jeg gjerne

en dypere nyanse av

veggfargen, sier han.

Interiørkonsulent Ellen

Skifjeld foretrekker at

listene har samme farge

som veggen.

– Spesielt i mindre hus

gir dette en fin helhet

uten at rommet blir for

oppdelt, sier hun.

Husk at selv om du

maler listene i samme

farge som veggen, må du

velge ulik maling.

Listfarge og tapet

I et rom med tapet, kan

det være litt vrient å

bestemme seg for hvilken

farge listene skal ha.

Skifjeld anbefaler å male

listene i tapetets bunnfarge.

– Bruk gjerne blank

maling på listen, foreslår

hun.

red@byavisa.sandefjord.no

FREMHEVES: Hvite lister mot en mørk eller fargesterk vegg kan

bli en hard kontrast, men kan brukes som et virkemiddel for å

fremheve flott listverk.

Foto: Borge

VEGGFARGE: Interiørarkitekt Tomas Gjetmundsen bruker ofte en

dypere nyanse av veggfargen på gulvlisten, særlig til et trehvitt

gulv.

Foto: Kristian Owren/ifi.no

1750,-

FERDIG MONTERT

VARMEPUMPEHUS

Solid utførelse | Metallbeslag på tak, trykkimpregnert

Olje og parafin annlegg som er ute av drift bør

fjernes. Tank i bakken kan revne og olje renne ut i

grunn. Alle tanker innholder minst 300liter rester av

olje selv om de er kjørt tom, fordi sugeledning står

høyere enn tankbunn.

Be om pristilbud ved befaring på tømming,

rengjøring, og event. oppgraving.

Tank som er vanskelig å fjerne pga overbygg og hageannlegg fylles med sand,

tanker med enkel adkomst graves opp.

SERVISE PÅ VARMEPUMPER, ANBEFALT HVERT 3. ÅR

SOM NØDVENDIG OG NYTTIG TILTAK.

SKOVBY DAGER

SALG

22 22 oktober - 11 - 11 november 2018 2018

oppbevaring

oppbevaring

Møbelsalget har startet!!

NYHET!

400 serien NYHET! fra

Skovby 400 serien fra

Skovby

SPAR 5.000,-

Sofa

Ord. 12.995,-

Nå 7.995,-

VIKTIG: rengjøring av innedel, vi bruker dampvasker. Sort belegg på registeret bak

støvduken fjernes – du vil merke at den varmer bedre. Sjekk av utedel. Måling av trykk

eller strømtrekk så du får full varmeeffekt. kontroll av fester og ledninger.

BESTILL SERVISE NÅ

Spesialfirma for varmepumper og ventilasjon.

Bergans Mekanikk AS

Stokke | Tlf. 91 68 34 65 | post@varmep.no

I DAG - I MORGEN - MØBLER FRA BORGEN

15% rabatt 15% rabatt

på hele på hele

Kolleksjonen* Kolleksjonen*

Spisebord

Spisebord

- Stoler

- Stoler

- TV-benker

- TV-benker

-

-

TILBUD

Sofa

Nå 10.995,-

Spar 4.000,-

N

YOUNG SOVESOFA M/CHAI

Sovesofa med chaiselong og op

Dess. 204/36 grå Bella. Mål: 2

Liggemål: 140x200 cm. Nakkep

www.skovby.no

*Gjelder ikke allerede nedsatte produkter

www.skovby.no

*Gjelder ikke allerede nedsatte produkter

TILBUD

Cuba stol

Nå 2.495,-

Ord. 3.995,-

FRITT LEVERT OG MONTERT

JUPITER VINKEL 2-2 1/2 Liten fin vinkel, passer inn overalt.

Dess. 204/10 rød Bella. Finnes i mange farger. Mål: 210 x 250 cm.

NYHET TORPE TUCAN Grå oljet eik. Mål: 110x60 cm. KUN 3.795,-

Borgengården, Nansetgt 21, 3256 Larvik

Tlf: 33 18 17 62

firmapost@borgen-mobler.no

www.borgen-mobler.no

ATLANTA 03 LEFT Sofa med vange 01, standard puter her vist i stoff

Dess. 317/05 blå Orleans. Mål: 156 x 320 x 255 cm.

TORPE TUCAN sofabord Ø90 cm hvitoljet 4.295,-

Mandag - onsdag.................. 9-18

Torsdag ................................ 9-19

Fredag................................... 9-17

Lørdag ................................ 10-15

G

K


14 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

2 år

i Sandefjord

Med reclinerfunksjon

Fagmøbler Sandefjord

Hegnasletta 3, Sandefjord | Tlf.: 33 50 74 40

E-post: sandefjord@fagmøbler.no | Åpent 10-19 (10-16)

GRATIS HJEMKJØRING I SØNDRE VESTFOLD

JUBILEUMStilbud hele uken!

LONDON oppsett 23

20.517,-

SPAR 13.678

MODULSOFA LONDON & CHOICE

JUBILEUMStilbud Alle OPPSett - utVAlGte StOFF

-40%

15

FJÆRE

LONDON oppsett 21

22.677,-

SPAR 15.118

CHOICE oppsett FS

18.597,-

SPAR 12.398

VELG FERDIG OPPSETT

eller bygg ditt eget!

Vi hjelper deg!

JUBILEUMSTILBUD

Bord 122

15.596,-

SPAR 3.899

Spisebord 121

19.676,-

SPAR 4.919

Spisestol 67

3.196,-

SPAR 799

Spisestol 48

2.696,-

SPAR 898

FRANS recliner

4.796,-

SPAR 1.199

Nyhet!

Nature Slim bord

10.396,-

SPAR 2.599

FLERE FARGER

- i hud og stoff!

Vi hjelper deg!

JAZZ stol

1.036,-

SPAR 259

Tilegg for

lammeskinn

FAGMØBLER SANDEFJORD 2 ÅR! JUBILEUMSTILBUDENE VARER TIL OG MED 27. OKTOBER


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | tema15

DU

FINNER

OSS PÅ

KILEN

JUBILEUMSTILBUD

-20%

PÅ HELE BUTIKKEN

ÅRS

GARANTI

R & RAMME

BRE Kontinental

13.995,-

SPAR 6.000

Tilbudet gjelder kun butikken

i Sandefjord

t.o.m. lørdag 27. oktober

-30%

Alle ODEL SenGeløSninGer

JUBILEUMSTILBUD

JUBILEUMSTILBUD

BRADFORD 3-seter

10.796,-

SPAR 2.699

NOTTINGHAM spisebord

5.596,-

SPAR 1.399

ADELE stol

1.596,-

SPAR 399

JUBILEUMSTILBUD

DALLAS U oppsett

6.796,-

SPAR 1.699

WILMER hvilestol

4.556,-

SPAR 1.139

FAGMØBLER SANDEFJORD 2 ÅR! JUBILEUMSTILBUDENE VARER TIL OG MED 27. OKTOBER


16 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

Et jovialt juleshow

Det blir et utrolig jovialt og

morsomt juleshow når De

Jovviale entrer scenen på The

Note. Målet er at publikum

ler minst i ett av de 20 innsalgene

under juleshowet «No

tennas tusen julelys».

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

De Jovviale kom til verden

i 2016 med besetningen

Siri Othelie

Aunan, Robin Horsgaard

Larsen og Rune Myhre

Jonassen, og i 2016 og

2017 ble det juleshow på

Vonheim, men så vil trespannet

videre ut i den

store verden og havnet på

The Note i Sandefjord.

André Klausen og Anne

Bergseng er blitt tatt inn

i varmen, og de fem aktørene

med lang fartstid

innen revy skal riste løs

publikums lattermuskler.

Skriver tekstene selv

Rune Myhre Jonassen og

Robin Horsgaard Larsen

sier at The Note er et veldig

fint sted å arrangere

juleshow på. Det er god

atmosfære i lokalene, og det

blir intime og uhøytidelige

forestillinger i kjent revystil

med sketsjer og sanger

med morsomme tekster. Vi

gleder oss til vårt eget juleshow.

Det er vi som er de

mest joviale, sier Horsgaard

Larsen med glimt i øyet.

Ω Vi skriver tekstene selv,

og vi har hyret inn Øyvind

Angeltveit som showdoktor.

Han er dyktig, så dette tror

jeg skal bli veldig bra, sier

Myhre Jonassen smilende.

Nissen i fokus

«No tennas tusen julelys»

ser med skråblikk på alt

som har med juleforberedelser,

juleavslutning på

en skole, julebord og ikke

minst nissen.

Ω Nissen dukker et par

ganger under juleshowet,

men vi røper ikke hvilken

form han er i. Det skal være

en overraskelse for publikum,

sier Myhre Jonassen

De musikalske tonene

tar Torkel Myhre på gitar

og Per Myrstad Kringen

på tangenter seg av. Dette

er to dyktige musikere, og

med The Notes meget gode

lydanlegg er det duket for

fire forestillinger av beste

julekvalitet. Juleshowet er

Fakta

«No tennas

tusen julelys»

«No tennas tusen

julelys» på The Note:

9. november

kl. 20.00 –Utsolgt.

10. november

kl. 20.00 – 21.15.

16. november

kl. 20.00 – 21.15.

17. november

kl. 20.00 – 21.15.

Dørene åpnes kl. 17.30.

Matservering

(må bestilles) kl. 18.30.

Showstart kl. 20.00

Billetter på mail og

facebook: De jovviale

en enakter med full fart fra

første til siste tone. Det er

sitteplasser til alle.

Matlykke

På The Note kan det bestilles

juletapas som spises før

forestillingene settes i gang.

Ω Det er sørget for matlykke

med god juletapas,

og da er man god og mett

til vi starter juleshowet, sier

Horsgaard Larsen.

De to revykameratene

har store forventninger til

juleshowet, og ser på hverandre

og sier at de godt

fornøyd med dem selv.

espen@byavisa.sandefjord.no

MORSOMT: Robin Horsgaard Larsen (t.v.) og Rune Myhre Jonassen i De Jovviale lover et morsomt

juleshow på The Note. Fire forestiller står på programmet, og den første forestillingen 9. november er

utsolgt, men på de andre er det ledige plasser.

dresden

27.nov - 1.des Kr. 6690,-

gardasjøen

9.-12.desember Kr. 5190,-

tenerife

27.nov-11.des Kr. 13 990,-

mandelblomstrin

8.-18.februar Kr. 9690,-

blomstringstur

9.-15.april Kr. 9390,-

Koselige julemarked- og nyttårsturer

Lukten av jul, stemning og god shopping

vår tradisjonelle julemarkedstur til

flensburg & lübeck 2.-5.desember Kr. 4990,-

Solfylte vinterpauser

Bli med bort fra kulde og snø i vinter!

Avslappende bussturer

Den sosiale måten å reise på

bli med oss på busstur til tysklands

koseligste julemarked i

bremen & hamburg

29.november-3.desember Kr. 5690,-

malta

3.-11.mars Kr. 8990,-

krakow

9.-12.desember Kr. 4490,-

sør-spania

28.jan-18.feb Kr. 14990,-

madeira

11.feb-5.mars Kr. 16990,-

Opplevelser med fly

For de som ønsker mest tid på destinasjonen

budapest

22.-27.mars Kr. 7190,-

Spennende cruisereiser

Våkne opp til et nytt spennende sted hver dag

sicilia

27.mars-4.april Kr. 9990,-

rundreise i usas musikalske sørstater

New Orleans - Memphis - Nashville - Graceland - 25.mars-5.april Kr. 23 390,-

shoppingcruise

11.-13.november Kr. 995,-

middelhavet

25.apr-3.mai Kr. 9 990,-

påsketur korsika

11.-23.april Kr. 15 990,-

persiskebukta

7.-18.februar Kr. 13 990,-

st. petersburg

18.-25.mai Kr. 8490,-

nyttårscruise

30.des-1.jan Kr. 3990,-

costa blanca-albir

1.feb-1.mars Kr. 19 990,-

costa del sol

23.feb-2.mars Kr. 7995,-

påsketur gdansk

15.-19.april Kr. 5490,-

karibia & cuba

15.-26.mars Kr. 15 990,-

norgescruise

6.-19.juni Kr. 16790,-

Overnatting, transport, mat, reiseleder, opplevelser & nye reisevenner inkludert!

WWW.DAGAASBO.NO - 37 15 70 31

Første konserten i blackboxen

17 medlemmer av musikalgruppa

i regi av Sandefjord

Teaterforening gleder seg stort

til den første huskonserten i

blackboxen til Frilynts lokaler.

Huskonserten finner sted førstkommende

fredag.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Musikalgruppa ble startet

av Barry og Mari Dodd

Kjølstad i februar. Da

møtte 45 tenåringer til

audition og til slutt endte

det med 17 av dem fikk

plass i musikalgruppa. De

har øvd gjennomsnittlig en

gang i uka, og endelig er det

klart for den første huskonserten.

Ω Vi gleder oss utrolig

til huskonserten, sier ungdommene.

Kjente låter

Medlemmene i musikalgruppa

driver med teater,

sang og dans. På huskonserten

får publikum blant

annet høre flere kjente låter

av Michael Jackson og en

Disney prinsessemedley.

Mari Dodd Kjølstad sier

at repertoaret består av

pop, soul, funk, gospel og

musikk fra musikaler.

Ω Det blir bunn gass fra

konsertens start til slutt.

Ingen pauser, litt over en

HUSKONSERT: Stemningen var god på øvelsen hvor den siste

finpussen ble gjort før konserten til fredag. Foran fra venstre:

Aurora Christensen og Susanne Elise Ruud. Andre rad fra venstre:

Julie Aurora Lundgren og Victoria Lillelien. Tredje rad: Victoria

Verdu. Fjerde rad fra venstre: Cecilia Gidefeldt, Mai Helene Veidal

Myhre og Isabel Bohmann Løkås. Femte rad: Kaja Spets. Sjette rad

fra venstre: Ella Johnson, Engeborg Vreim, Hedda Berg Dawson og

Johanne Aspaas. Barerste rad fra venstre: Sindre Lysebo, Sondre

Stensland Larsen, Mike Holmes og Isaac Borud.

time med skikkelig trøkk,

sier hun.

Dyktige medlemmer

Dodd Kjølstad skryter av

ungdommene som hun

synes er utrolig flinke. Hun

sier de er veldig lærevillige

og at de har det gøy

sammen.

Ω Flere av sangene i konserten

er krevende, men

de gjør en god innsats, sier

Dodd Kjølstad.

Hun sier at publikum får

se hva ungdommene har

jobbet med fra februar til

den første konserten.

espen@byavisa.sandefjord.no


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt17

1 Hvilken farge er giraffens tunge?

S) Blå

T) Rød

K) Svart

2 I hvilken by er The Doors-Vokalisten

Jim Morrison gravlagt?

N) Paris

R) London

L) Manchester

3 Hva farge har absint?

E) Rød

A) Grønn

U) Gul

4 Hvem er Stefani Joanne Angelina

Germanotta bedre kjent som?

S) Beyoncé

R) Madonna

L) Lady GaGa

5 Hvilket dyr lager man roquefort ost av?

L) Sau

N) Geit

R) Kamel

Løsningsord: MOBIL

Den heldige vinneren av to flax-lodd er:

Marianne Helleberg, 3201Sandefjord som kan vente seg et par flax-lodd i posten.

VINN flax-lodd

Notér bokstavene ved de svaralternativene du mener er riktig. Kombinasjonen på fem bokstaver vil til sammen danne løsningsordet. Dette

sendes på SMS med kodeord BYSA QUIZ (løsningsordet) til 2077, etterfulgt av navn og adresse. Pris per SMS er 5 kroner. Svaret kan også sendes

til grafisk@byavisa.sandefjord.no. Skriv «quiz» i emnefeltet. Premien sendes i posten.

Halv billettpris

og gratis mat

BRansje guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Lørdag 3. november står Den

store kinodagen på programmet

i Hjertnes kulturhus. På menyen

står 22 filmer til halv billettpris,

gratis baguetter til frokost og

pizza til kveldsmat ved kjøp av

kinobillett.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Kinokonsulenten har satt

opp et variert og spennende

programmet for alle aldersgrupper.

På programmet

står førpremiere på

«Grinchen» og «Mamma

Mia! Here We Go Again»

i sing-along-versjon. Da

vises den populære filmen

med sangtekstene, så alle

som har lyst kan synge til

KINODAGEN: Kinokonsulent

Bjørn Helge Jahnsen inviterer

alle kinogjengere til den store

kinodagen lørdag 3. november.

Det vises filmer for alle aldre fra

morgen til kveld.

hver eneste sang. Det vises

filmer i Hjertnes, Parketten

1 og 2 fra kl. 09.00 og den

siste filmen starter kl.

23.45.

espen@byavisa.sandefjord.no

skjønnhet og velvære

SLITER DU MED SKADER

ELLER SMERTER

Jeg har gode erfaringer med å lindre

følgende lidelser:

• Belastningskader

• Idrettsskader

• Ryggsmerter

• Skuldersmerter

• Knesmerter

• Hoftesmerter

Ta kontakt for å høre om jeg kan hjelpe deg!

Stockflethsgate 22, Sandefjord

tlf: 95 44 78 77

www.johansensakupunktur.com

data

rørlegger

Rørleggeren i nærheten

sandefjord

rørhandel as

Museumsgata 4, Sandefjord • Tlf. 33 48 62 10

bef@comfortbrygga.no • www.comfort.no

Gratis parkerinG i bakG ården

Fakta

Den store kinodagen

Den store kinodagen – lørdag 3. november.

Det kreves at det kjøpes kinobillett til matservering og

andre aktiviteter.

Kl. 08.30-09.00. Frokostservering – baguetter og drikke.

Kl. 19.45: Servering av pizza. Mange aktiviteter på dagen

og ettermiddagen. Gå inn på hjemmesiden til Hjertnes.no

Følgende filmer vises: 09.00: Karsten og Petra på skattejakt.

09.00: De utrolige 2. 09.30: Månelyst i Flåklypa. 10.55:

Småkrypenes Magiske Hage. 11.25: Kutoppen. 11.40:

Kristoffer Robin og Ole Brumm. 12.55: Hotell Transylvania

3. 13.00: Førpremiere: Grinchen. 13.55: Smallfoot. 15.00:

Nøtteknekkeren og de fire kongerikene. 15.05: Johnny

English Strikes Again. 16.05: Gåsehud: Mønsterkvelden.

17.05: Book Club. 17.15: A Star is Born. 18.05: Sing-

Along-versjon med Mamma Mia!: Here We Go Again.

19.20: Skjelvet. 20.00: Mordene i Kongo. 20.30: Mission:

Impossible Fallout. 21.40: En affære. 22.40: Bohemian

Rapsody. 23.30: Halloween og 23.45: Battle.

Vi er din lokale IT-Avdeling i Sandefjord!

www.salett.no • Tlf: 33 46 38 28 • e-post: kontakt@salett.no

Vi har flyttet: Dronningensgate 1, 3211 SANDEFJORD

RØRLEGGER

Haakon Harholt AS

91 19 19 80

www.harholt.no

harholt@online.no

Nyanlegg, gulvvarme, modernisering, varmepumper


TI

NUTV IDET SK ADEG ARA

18 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

PRISER SoM GIR dEG

lySt tIl Å SKIftE dEKK!

KAMPANJEPRISER PÅ vINtERdEKK:

Nedslitte dekk er farlige dekk. Nå har vi kampanje på vinterdekk i alle priskategorier. I tillegg til kampanjepriser

og dekkmann skadegaranti, får du nå også en sesong GRAtIS dEKKhotEll ved kjøp av komplett sett med dekk,

uansett priskategori.

dEKKhotEll

Gratis

dekkhotell

en sesong ved

kjøp av nye dekk

BUdGEt

4 stk.

195/65R 15 91t

delinte Winter Wd1

kr 3 135,-

4 stk.

205/55R 16 91t

delinte Winter Wd1

kr 3 750,-

PREMIUM

4 stk.

195/65R 15 95t

vikingContact 7

kr 4 698,-

4 stk.

205/55R 16 94t

vikingContact 7

kr 6 298,-

ta kontakt

på telefon

33 45 01 00

* 1 års NAF-medlemskap u/ veihjelp på kjøpet.

Dekkmann

SANDEFJORD

Dekkmann

SANDEFJORD

RIKTIGE

DEKK ER

VIKTIG

Gjekstadveien 4, 3218 Gjekstadveien sandefjord. 4, Tlf. 321833 sandefjord. 45 01 00 Tlf. 33 45 01 00

ÅPENT: MAN-FRE: 07.30-18.00, ÅPENT: MAN-FRE: LØR: 07.30-18.00, 10.00-14.00LØR: 10.00-14.00

RIKTIGE

DEKK ER

VIKTIG

Du finner oss ved

Du

Rema

finner oss

1000

ved

/ Gjermundsen

Rema 1000 / Gjermundsen

Bilsenter på

Bilsenter

Østerøya

på Østerøya


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aNNONSER19

INVITERER:

INFOMØTE

30.10.18*

Unik mulighet for deg...

BLI MED OSS PÅ VERDENS VAKRESTE EVENTYR!

VERDENSBERØMTE ROUTE 66 I USA!

Se «hele USA» på 20 dager: HOLLYWOOD, LAS VEGAS, GRAND CANYON,

COWBOY & INDIANER, 8 stater, 3 tidssoner, 4000 km

Kryss hele Amerika I BIL, BUSS eller på HARLEY-DAVIDSON!

Skal du på bare en reise i løpet av livet, er det denne eventyr-reisen du skal unne deg!

Vi garanterer deg den flotteste reisen du noen gang har vært med på. Det er ikke

uten grunn at historiske Route 66 er verdens mest berømte kjøretur !

Turen passer for begge kjønn i alderen 10-80 år. De fleste som er med på turene er 40-70 år

14 av de 20 dagene i USA tilbringes på landeveien. Det er aldri mer enn 3-6 timer effektiv kjøring hver dag, og vi tar mange og lange

pauser underveis, med stopp hver time. Vi garanterer at du får med deg alle opplevelsene som er verdt å se på verdensberømte

route 66 USA, selv om vi ikke har plass til å nevne alle her. Små endringer av dagsprogram kan forekomme, men da til det bedre.

Du får oppleve det beste av både HOLLYWOOD, LAS VEGAS, GRAND CANYON & CHICAGO,

Cowboy ranch og indianer-reservat

Du får se det virkelige og ekte Amerika, en eventyr-reise over 4000 km, åtte stater og

tre tidssoner. Du krysser Amerika på Harley-Davidson eller i åpen bil.

To norske guider tar vare på deg. Du trenger ikke kunne et ord engelsk for å bli med,

og deltakere på opptil 80 år klarer lett denne turen

Vi har 1000 fornøyde deltakere hver sommer, og arrangerer ca 30 turer på Route 66

hver sommer. Utendørs svømmebasseng hver dag.

Medlem av REISEGARANTIFONDET, 100 % trygghet og sikkerhet.

Vår norske guide Helge Njå har verdensrekorden i å kjøre Route 66 flest ganger

Pris fra KUN kr. 29.966,-

inkl fly fra Norge og hotel i 20 dager i USA

*Alle detaljer om pris, dato og turprogram på www.route66usa.info

Påmelding sendes til: arve@route66usa.info med kopi til ingrid@byavisamoss.no

*INFOMØTE: 30.10.18

kl. 20:00 på Rockhouse,

Alby Gård på Jeløy i Moss.

Han har kjørt over 75 turer som reiseleder på verdens mest berømte Road Trip

Han blir din guide om du er rask til å melde deg på. Turene fylles som regel opp på 2

uker!

Alt inkludert bortsett fra mat og drikke i 20 dager: Fly, hoteller, kjøretøy, bensin,

forsikringer, 2 norske guider, alt program.

All info om priser, datoer, dags-program, firmaet og Helge Njå på www.route66usa.

info

Åpne i fullskjerm på din PC for best video og info.

Kontakt oss på 9066 7074 og post@route66usa.info merket LESERTUR og turkode JUNI

1A eller JUNI 2A 2019 eller 2020 hvis spørsmål. Skriv opp ditt navn og mobil-tlf.

Husk å legge inn rett datoer: Velg mellom disse datoene og bruk

ALLTID din turkode i all korrenspondanse:

8. mai til 26. mai i 2019 eller 2020 - Bruk: Juni 1A Chicago-LA

26. mail til 15. juni i 2019 eller 2020 - Bruk: Juni 2A LA-Chicago


oktips

Renita D’Silva

«En mors hemmelighet»

Cappelen Damm, 2017

Vi hører om 3 veldig forskjellige personer. Kali, en

gammel forvirret dame som har opplevd så store

traumer, at hun har fortrengt virkeligheten og

mistet mye av hukommelsen. Jaya, en ung indisk

kvinne bosatt i England. Hun har opplevd en stor sorg og har nylig

mistet moren sin. Dessuten Durga, en liten indisk jente, som får

en viktig rolle i denne romanen. Skjebnen til alle hovedpersonene

blir bundet vakkert sammen. Boka beskriver en veldig fremmed

kultur, og hvordan våre handlinger kan få langtrekkende konsekvenser.

En virkelig nydelig bok, som fortryller til siste side.

Camron Wright

En lykkens dag

Cappelen Damm, 2018

Ki Lim og Sang Ly bor på Kambodsjas største

søppelfylling. Hver dag er en kamp for

tilværelsen. En dag oppdager Sang Ly at

den gretne damen som krever inn penger

for deres usle husly, har en hemmelighet. Historien hennes

er forbundet til etterdønningene fra Røde Khmer-regimet.

Fortiden hennes får stor betydning for fremtiden til Ki Lim og

Sang Ly. En sjarmerende, rystende og interessant bok og en

flott litterær opplevelse.

Jean Kwok

Mambo i Chinatown

Bazar, cop. 2017

En nydelig roman om kinesiske Charlie Wong,

født i New Yorks Chinatown. I løpet av fortellingen

får vi et rystende innblikk i kinesisk overtro

og tankegang i vår moderne tid. I denne kinesiske

kulturen har Charlie vokst opp, men når hun får jobb i et

dansestudio på Manhattan, åpner det seg en helt ny verden

for henne. Mens Charlie gradvis forandrer seg og nyter det nye

livet, blir lillesøsteren hennes Lisa, alvorlig syk. En romantisk og

interessant bok som holdt meg fanget til siste side.

Biblioteket anbefaler hver uke

bøker for barn, unge og voksne

Omtaler av bøker

av Nina Okun

IVO med skråblik

filmhjørne

Kommende filmer

20 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

bjørn helges

26.10

Mordene i

Kongo

Aksel Hennie og

Tobias Santelmann

spiller

Joshua French

og Tjostolv Moland

i høstens

største norske film

om en sak vi aldri får nok av.

Halloween

Jamie Lee Curtis er tilbake i sin

mest kjente rolle som Laurie

Strode som må ta opp kampen

med den maskerte morderen

Michael Meyers som hun så vidt

unnslapp for 40 år siden.

Småkrypenes magiske hage

Når sirissen Apollo ankommer

den magiske hagen tar det ikke

lang tid før han forstyrrer livet

i kongeriket, midt under feiringen

av dronningens jubileum.

31.10

Nøtteknekkeren og de fire

kongerikene

Alt Clara vil

er å få tak i en

nøkkel som kan

låse opp en eske

men en gave fra

hennes avdøde

mor. Det blir

selvfølgelig ikke

lett i denne stjernespekkede

spillefilmen fra Disney.

En framtidig Disneyklassiker.

2.11

Bohemian Rhapsody

En ekte festkaramell

av en film

som forteller

historien

om hvordan

Queen ble

verdens største

rockeband.

Med alle de

kjente låtene.

Gåsehud 2: Monsterkvelden

Når Sonny og Sam snubler over

en av Gåsehudbøkene til R.

L. Stine slipper de løs mørke

krefter i form av den snakkende

dukken Slappy. En spennende

eventyrkomedie for ungdom og

barn.

Gordon &

Paddy – nøttemysteriet

i

skogen

Svensk animasjonsfilm

basert

på bøkene til

Ulf Nilsson.

Med norske

stemmer.Bjørn Helge

Byavisa

FILM ER

BEST PÅ

KINO

Det er duket for latter og kjente julesanger

med helt nye tekster når IVO JUL –

årets hardeste pakke! entrer scenen på Tre

Lykter fra 16. november til 15. desember.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

IVO-gjengen med Trine Lise

Aadne, Monica Hofstedt-

Moe, Espen Rolstad og Frode

Aleksander Rismyhr er i toppform

om dagen, og de øver og

terper på manuset til juleshowet.

De elsker å stå på scenen å

se publikum storkose seg med

juleshowet.

ΩVi synes det er utrolig gøy

å stå på scenen. Dette er vårt

femte juleshow, og gleder

oss som bare det, sier Frode

Aleksander Rismyhr med et

stort smil.Det står 20 forestillinger

på programmet, og showet

holder på i en time og ti

minutter uten pause. Det blir et

intimt, musikalsk og helsprøtt

show i kjent IVO-stil, som gjerne

kan kombineres med Parks

berømte julebordsbuffet før

eller etter forestilling.

Ω Ta julebordet på Park i år.

Det er garantert god mat, kommer

det fra IVO-gjengen.

TOPP STEMNING: Det blir topp stemning på Tre Lykter når medlemmene i IVO-JUL – årets hardeste passe! Setter i gang med juleshowe

Rismyhr (bak fra venstre) og Trine Lise Aadne.

Kjente parodier

De fleste tekstene er skrevet

av Espen Rolstad. Han har

tatt fram sine kreative evner,

og sammen med regissør Tom

Bøyesen er tekstene og regien i

de beste hendene.

Ω Tom er et oppkom av idéer,

sier Monica Hofstedt-Moe.

Espen Rolstad røper at det blir

parodier med kjente sandefjordspatrioter,

og kan sier at de ikke

kommer utenom Frank Løke.

Ω Det blir et innslag om hvordan

en prest opplever julaften i

kirken og om folk som får mageproblemer

fordi de har forspist

seg på julebord, sier Rolstad smilende.

Ω Mange synes at jula bare er

mas og det har vi et innslag om,

sier Frode Aleksander Rismyhr.

Monica Hofstedt-Moe har ved

tidligere juleshowet framført

sanger hvor hun er litt forbanna

på juleforberedelsene.

Ω Det kan tenkes at det kommer

en sang om jeg litt forbanna

i år også, sier hun smilende.


Drømmer du om å leve lenge?

«Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle»

er tittelen på boka til USN-forfatter Runar

Bakken. Han kommer til Sandefjord bibliotek

tirsdag 30. oktober kl. 18.00 og forteller om

boka. Den beskriver hvordan mennesker

rundt gamle mennesker, samfunnet og velferdsinstitusjoner

forstår og forholder seg til

hva det innebærer å eldes og leve som gammel.

Bakken har forsket på sykepleie, kjønn og kultur og har vært med på

å etablere Senter for omsorgsforskning. Siden 2012 har han arbeidet med

problemstillinger innen gerontologi (friske alderdommen).

24. OKTOBER 2018 BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING21

k på jula

80 timer ble til 10 minutter

I vår ble Hans Mathisen spurt av kunstnerisk

leder i Musikk i Sandefjord Kirke

(Misk), Svein Rustad, om han kunne

lage et bestillingsverk til avslutningskonserten

av kirkefestdagene. Mathisen

takket for oppdraget, og resultatet kan

høres i Hjertnes kulturhus 11. november.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Mathisen synes det er ærefull

å få et slikt oppdrag, og han

har ikke ligget på latsiden.

Bestillingsverket «Upwards»

ble ferdig for tre uker siden.

I det lange løp har han brukt

omkring 80 timer på det 10

minutter lange bestillingsverket

som er en sammenhengende

sats av vakker musikk for

Oslofjord Kammerfilharmoni,

Sandefjord Storband, Petter

Wettre, Vestfold Oratoriekor,

Vestfold Operakor, og operasangerne

Margrethe Fredheim,

Magnus Staveland og Magne

Fremmerlid. Aktørene har fått

tilsendt noter, og de møtes

til en fellesøvelse i Forum på

Sandefjord videregående skole

lørdag 10. november.

Ω Jeg har pratet med Petter

Wettre, og han hadde ikke

brukt lange tiden før å sette

seg inn i bestillingsverket, sier

Mathisen med et stort smil.

Dirigenter

I den storslåtte avslutningskonserten

i byens storstue Hjertnes

BESTILLINGVERK: Hans Mathisen har laget et bestillingsverk på 10 minutter

som framføres i opera- og musikalgalla i avslutningskonserten av kirkefestdagene

i Hjertnes søndag 11. november. «Upwards» er tittelen på bestillingsverket.

skal Hans Mathisen og Svein

Rustad være dirigenter. Begge

gleder seg stort til denne konsertbegivenheten

med aktørene

som hører hjemme på øverste

hylle.

Ω Jeg har skrevet mye musikk

for Sandefjord Storband som vi

har framført, men dette oppdraget

er noe annet, sier Mathisen.

God erfaring

Hans Mathisen setter stor pris

på at å bli spurt om å lage bestillingsverk

som framføres på konserter

eller ender med plateinnspilling.

Så å si all musikk han

har skrevet har blitt framført.

Ω Dette gir meg mer erfaring

og kunnskap, og jeg synes det

er utrolig gøy å lage et bestillingsverk.

Jeg har alltid lyst

til å lage musikk. Det gir meg

glede, respekt, og tilhørighet til

Sandefjord, sier Mathisen smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

t. Det lover Espen Rolstad (foran fra venstre), Monica Hofstedt-Moe, Frode Aleksander

31. oktober

kl. 18:00-21:00

i Runarhallen

Kjente julesanger

Det blir mange musikalske

innsalg med kjente julesanger.

Trine Lise Aadne stortrives når

hun framføre julesanger på sin

måte. Det ender ofte med latterbrøl

fra publikum.

Kapellmester Olaf Hansen

Haugan på tangenter og Erland

Helbø på gitarer er fast inventar

på juleshowet, og de to drevne

musikerne sørger for musikalske

perler på løpende bånd. Da

er klart for et IVO-juleshowet

med mange gullkorn og julesanger

med tekster ingen har

hørt før.

espen@byavisa.sandefjord.no

Alder:

Pris:

Kafé:

3-12 år

kr 70,- pr.pers.

Foreldre går gratis

v/ I.L. Runar

Fakta

IVO JUL

IVO JUL – årets hardeste pakke! Scandic Park Sandefjord – Tre lykter.

Premiere fredag 16. november kl. 20.15.

Fredag 16. november kl. 20.15, lørdag 17.november kl. 20.15, fredag

23. november kl. 18.30 og kl. 20.15, lørdag 24. november kl. 18.30 og kl.

20.15, fredag 30. november kl. 18.30 og 20.15, lørdag 1. desember kl.

18.30 og kl. 20.15, torsdag 6. desember kl. 18.30, fredag 7. desember kl.

18.30 og kl. 20.15, lørdag 8. desember kl. 18.30 og kl. 20.15, torsdag 13.

desember kl. 18.30, fredag 14. november kl. 18.30 og kl. 20.15 og lørdag

15. desember kl. 18.30 og kl. 20.15.

Regissør: Tom Bøyesen, kapellmester: Olaf Hansen Haugan og Erland

Helbø – gitarer.

«Det du vil at andre skal gjøre mot deg,

det skal du gjøre mot dem!»

Arrangør: Salemkirken Sandefjord | www.hallovenn.no


22 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

5/11 Gekås—Ullared

Ellevill shopping på Ullared. 2 netter på hotellet i Ullared,

2 frokoste og 1 middag på hotellet. Båt Sandefjord-Strømstad

inmkl bufeet med drikke t/r

3 dager kr 3 390,-

21/11 Julemarked på Oset Høyfjelsshotell

Tradisjonen fortsetter. Bli med til Oset og nyt et deilig

førjulsopphold med god julestemning og Osets fantastiske

julebord. 2 netter på Oset, 2 frokoster, 2 lusjer, 1 x

3 retters middag og 1 julebord. I kjelleren på hotellet

har man Julemarked med mye rart og velge i

2/12 Hamburg - en sjarmerende storby.

Hamburg er en sjarmerende storby med et kompakt sentrum.

Det er gåavstand til de aller fleste severdighetene.

Båt Oslo-Kiel t/r. 3 netter på Hyperium Hotell i Hamburg,

5 frokoster, 3 middager og 2 julebord. Besøk på

Miniatur Wonderland, Bysightseeing, båttur i Havna.

6 dager kr 8 950,-

9/12 Julemarked i Quedlingburg

Quedlingburg ligger i Øst-Harzen og står på UNESCO`s

vedensarvliste. Her er mange hundre bevaringsverdige

bindingsverkshus. Vi bor på hotell Zum Bären rett ved

byens torg. Julemakredet er rett utenfor døren. Hotellet

har skakkegulv og en god atmosfæreBåt Oslo - Kiel t/r,

5 frokoster, 3 middager og 2 julebord 6 dager kr 8 490,-

16/12 Tallinn

Tallinn en av de best bevarte middelalderbyer i Europa.

Vi reiser med båt fra Stockholm til Tallinn t/r. Bor

2 netter på Hotel Viru midt i sentrum. 4 frokoster, 1

lunsj og 4 middager. Besøk på Linfabrikk Julemarked

i gamlebyen. 5 dg kr 5 990,-

23/12 Juleopphold Straand Hotell

Tradisjonsrk julefeiring på Straand Hotell. Buss fra

Oslo til Vrådal t/r . 4 netter med full pensjon på Straand

Hotell. 5 dager kr 6 350,-

29/12 Nyttårsopphold på Straand Hotell

Vi ønsker 2019 velkommen på Straand Hotell. Buss fra

Oslo til Vrådal t/r 3 netter på Straand med full pensjon

4 dager kr 5 350,-

23/12 Både Jul og Nyttårsopphold 10 dg kr 11 490,-

10/2 –19 BENALMADENA—SPANIA

For 10 året arrangerer vi en 30 dagers tur til Spania.

5 netter på vei til Spania (Karlsruhe 2 x Orange,

Salou, Altea), 15 netter i Spania og 8 netter på vei

hjem (Madrid 2 x San Sebastian, Cognac 2 x Paris,

Osnabrück). Båt Oslo-Kiel t/r. 1/2 pensjon. Mange

opplevelser.

Avreise 11 februar 30 dager kr 25 900,-

Avgang med fly 9 februar. 29 dager.

Fly fra Gardermoen og Torp til Malaga

28 netter på hotel Puerto Marina kr 19 900

Inkl avgifter, 1/2 pensjon og busstransfer, reiseleder

Evy er opptatt av kvin

Evy Kruse har vært i Sandefjord

Soroptimistklubb siden 2003, og har i

årenes løp vært revisor, sekretær, nestleder

og leder. For Norgesunionen har hun

vært viseguvernør (suppleant) i to år og

informasjonsansvarlig i et år. 1. oktober

tiltrådte hun vervet som guvernør.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Det er til enhver tid to guvernører

for Norgesunionen av

soroptimister. Disse har som

oppgave å behandle saker

som berører forholdet mellom

Norge og Soroptimist

International of Europe

(SIE). Hun vil representere

Norge i forhold til beslutninger

internasjonalt, i samarbeid

med styret for Norge,

sørge for god informasjonsflyt

og generelt være «hands

on».

Hun vet at det kan bli travelt,

men den blide soroptimisten

går til vervet med

stor arbeidslyst og pågangsmot.

Den verdensomfattende

organisasjonen, som teller

75.000 soroptimister i hele

122 land, jobber hovedsakelig

for å bedre kvinners- og jenters

kår. Tett knyttet til FNs

bærekraftsmål.

Ω Dette er noe jeg virkelig

brenner for, og jeg kan være

med å påvirke beslutninger.

Vi har en stor jobb å gjøre,

og er i gang hele tiden. Det

er mange flotte prosjekter

som pågår. Vi soroptimister

representerer en global stemme

for kvinner. Flott å få

delta internasjonalt, sier hun

smilende.

For yrkeskvinner

Soroptimist International er

en organisasjon for yrkeskvinner.

Den er en ideell,

religion- og partipolitisk nøytral

organisasjon. Evy Kruse

har siden hun ble tatt opp i

Sandefjord Soroptimistklubb

(stiftet i 1955), lært mye og

fått et flott nettverk.

Hun har deltatt på mange

spennende og lærerike møter,

som tar for seg nasjonale og

internasjonale spørsmål på

tvers av kultur – om kvinners

og jenters kår.

ENGASJERT: Evy Kruse er engasjert i Sandefjord Soroptimistklubb og hun arbeider som daglig

Rådgivende status i FN

Ω Vi er en organisasjon som

blir hørt i FN. Soroptimist

International (SI) er en av

143 organisasjoner i verden

som har en generell rådgivende

status i FN. En viktig

påvirkningsmulighet, sier

Kruse.

Viktige samfunnsoppgaver

Sandefjord Soroptimistklubb

betyr mye for henne.

Ω Vi har det utrolig hyggelig

sammen, og jobber for prosjektene

våre. Vi har særlig et stort

engasjement i Moldova, og har

vært med på å etablere soroptimistklubber

der. Det er stor

KIRKEGÅRDENE

Bestill gravstein, oppussing, retting og navnetilføyelser

direkte fra din lokale leverandør.

Vi leverer gravstein i alle prisklasser

og utførelser.

Ring: 33 46 31 32

minnesten@minnesten.no

ElEktrikErtjEnEstEr

tlf. 33 46 68 00

www.pettersen.no

minnesten.no


ners og jenters kår

24. OKTOBER 2018 BYAVISA SANDEFJORD | byfolk23

DET SKJER

leder i STIF. Hun nedlegger et stort arbeid for barn, unge og mennesker som trenger hjelp.

kraft i frivillighet og det å hjelpe

andre.

Daglig leder i STIF

Til daglig er hun på plass i

Idrettens Hus i Bugården,

som daglig leder av Sandefjord

Turn & Idrettsforening. En

jobb hun stortrives med.

Tall om ting

08.18

Sto sola opp i dag

Sol ned i dag: 17:43

1990

I Oslo trakk ordfører Albert

Nordengen seg etter avsløringer

av korrupsjon og inhabilitet.

297

dagen i dag, og det er

68 dager igjen av 2018.

Arbeidsoppgavene er varierte

og omfatter alt fra publikumshenvendelser

til klubbutvikling,

kontakt til offentlige

instanser og andre samarbeidspartnere,

økonomi

og bistand til de forskjellige

idrettsgruppene.

Ω Det er bra at barn er med

navnedager

24. Eilif Eivor

Eilif = norrønt ein (enestående) + lifr

(levende). Eivor = øy + verja (beskytte).

25. Margrete Merete Märtha

Margrete = gresk margarites (perle).

Merete er nordisk og Märtha svensk

form av samme navnet.

26. Amandus Amanda

Begge navnene kommer av latin amare

(elske) og betyr «som bør elskes».

27. Sturla Sture

Sturla = norrønt tilnavn «forvirret».

i organisert idrett. Vi har et

godt samarbeid med kommune,

idrettsråd, idrettskrets og

andre klubber. I STIF er det

utrolig mange aktive og engasjerte,

som legger ned et stort

arbeid for klubben, sier hun

med et stort smil.

espen@byavisa.sandefjord.no

Sture = gammelsvensk stur (stor),

også et tilnavn.

28. Simon Simen

1. hebraisk Shimeon (lyttende), 2.

gresk simós (med oppstoppernese).

29. Noralf Norunn

Begge navn er av nyere dato. Norunn =

1. nord + norrønt unnr (elsket), 2. Nora.

30. Aksel Ånund Ove

Aksel (dansk) = hebraisk Absjalom

(fredens far). Ånund/ Ove kanskje av

urnordisk anu (forfader).

Onsdag 24. oktober 2018

10:30 Andreas Wahl: ENERGISK – et vitenshow

om energi - Sandefjord bibliotek

10:30 Eventyrstund for barn - Sandefjord

Bibliotek

11:00 Utstilling med Lizz Daniels - Galleri ER

paintings

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

13:00 Andreas Wahl: ENERGISK- et vitenshow

om energi - Andebu bibliotek

17:00 Onsdager med tema: Røshnes Jazzband

- Color Viking

18:00 Andreas Wahl: UNIVERSET på 42 minutter

- Stokke bibliotek

18:00 Brettspillaften - The Note - café og

musikkbar

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene – Kurbadhagen

18:30 Musikk og poesi - Sandefjord bibliotek

23:00 Lille Lørdag med Dj Kuhne - James Clark

Torsdag 25. oktober 2018

11:00 Utstilling med Lizz Daniels - Galleri ER

paintings

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

18:00 Supergreen Vintage aften med motevisning

- Bakgården Café

19:00 Henning Kvitnes: 40 år på veien - og 60

runder rundt sola - Hjertnes Kulturhus

19:00 Kunsthistorisk forum - Melsomvikveien

38, Stokke

20:30 Josh Smith - The Note - café og musikkbar

20:30 Torsdagsquiz på James Clark - James Clark

Fredag 26. oktober 2018

11:00 Utstilling med Lizz Daniels - Galleri ER

paintings

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

14:00 Festivalpreludium - MiSKs kirkefestdager

2018 - Sandefjord kirke

15:00 After-Work i Hagen – Kurbadhagen

18:00 Huskonsert med Sandefjord

Teaterforenings Musikalgruppe - Frilynt

19:00 Åpningsforestilling - MiSKs kirkefestdager

2018 - Sandefjord kirke

20:30 Fredagsquiz - James Clark Sandefjord

21:00 «The Third Script» - MiSKs kirkefestdager

2018 - Draaben Kulturbar

21:00 Transatlantic Express - Kurbadhagen

Musikk og Coctailbar

22:00 Dj Tommen på James Clark - James

Clark Sandefjord

22:00 Wild Willy’s Gang - The Note - café og

musikkbar

Lørdag 27. oktober 2018

10:00 Slektsforskerdagen på biblioteket -

Sandefjord bibliotek

12:00 Halloween på Råstad - Nordre Bergan Gård

12:00 Utstilling med Lizz Daniels - Galleri ER

paintings

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

13:00 Lørdagsbokprat med Maria - Stokke

bibliotek

13:00 Operacafé - Foajescenen, Hjertnes Kulturhus

14:00 Footprint project, performance ved

Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

16:00 Lørdagsjazz - Draaben Kulturbar

17:00 Dansecruise med Color Viking - Color

Viking

18:00 Til alle tider - MiSKs kirkefestdager 2018

- Sandefjord kirke

19:30 Beat With(out) Strings - Sandar kirke

22:00 Dj Tommen på James Clark - James

Clark Sandefjord

22:30 The F&M Project – The Note

Søndag 28. oktober 2018

12:00 Utstilling med Lizz Daniels - Galleri ER

paintings

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

19:00 Johann Sebastian Bach – Mesternes

mester - MiSKs kirkefestdager 2018 -

Sandefjord kirke

20:00 Buen dia Chavela - Goodnight Irene -

Draaben Bar

Mandag 29. oktober 2018

10:00Tankens retninger - MiSKs kirkefestdager

2018 - Olavs kapell

18:00 Fellestur med Sandefjord Turistforening

Sandefjord

18:30 Filmkveld: «the Straight story» - MiSKs

kirkefestdager 2018 - Parketten 1, Hjertnes

Kulturhus

Tirsdag 30. oktober 2018

10:00 Tankens retninger - MiSKs kirkefestdager

2018 - Olavs kapell

17:00 Elleville dager på Brygga 11, Geir Skeie -

Brygga 11, Geir Skeie

18:00 Runar Bakken: Alle vil leve lenge men

ingen vil bli gamle - Sandefjord bibliotek

20:00 Kaia Huuse & Frode Johansen - The

Note - café og musikkbar

Onsdag 31. oktober 2018

09:00 Langåpen lesesal - Møt en slektsforsker

– Vestfoldarkivet

10:00 Tankens retninger - MiSKs kirkefestdager

2018 - Olavs kapell

10:30 Eventyrstund for barn - Sandefjord Bibliotek

12:00 Lunsjkonsert - MiSKs kirkefestdager

2018 - Sandefjord kirke

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

17:00 Elleville dager på Brygga 11, Geir Skeie -

Brygga 11, Geir Skeie

17:00 Onsdager med tema: Bok og musikk -

Color Viking

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene – Kurbadhagen

19:00 «Syng meg heim» - MiSKs kirkefestdager

2018 - Sandefjord kirke

19:30 Folkequiz - The Note

23:00 Lille Lørdag med Dj Kuhne - James Clark

Sandefjord

Torsdag 1. november 2018

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

17:00 Elleville dager på Brygga 11, Geir Skeie -

Brygga 11, Geir Skeie

Fredag 2. november 2018

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

15:00 After-Work i Hagen – Kurbadhagen

17:00 Hummer Meny - Brygga 11, Geir Skeie

19:00 Vestfold symfoniorkester: En aften med

Tsjaikovskij - Hjertnes Kulturhus

20:30 Fredagsquiz på James Clark - James

Clark Sandefjord

22:00 Dead Dispute and Checkpoint Charlie In

Concert - The Note - café og musikkbar

Lørdag 3. november 2018

08:30 Den store kinodagen! - Hjertnes

Kulturhus

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

13:00 Jazzkafé - Tre Lykter, Scandic Park Hotel

14:00 Footprint project, performance ved

Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

16:00 Lørdagsjazz - Draaben Kulturbar

17:00 «St. Hallvard – En krans av gull» - MiSKs

kirkefestdager 2018 - Sandefjord kirke

17:00 Hummer Meny - Brygga 11, Geir Skeie

19:00 Tidenes Bygdefest med PLUMBO -

Andebuhallen

Søndag 4. november 2018

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

13:00 Eventyryoga for barn - Sandefjord

bibliotek

18:00 Eliteserien: Sandefjord Fotball vs Start -

Komplett Arena

18:00 Runar Sandefjord - Bækkelaget

Håndball Elite - Runarhallen

Mandag 5. november 2018

10:00 Tankens retninger - MiSKs kirkefestdager

2018 - Olavs kapell

19:00 Riksteateret: Tung Tids Tale - Hjertnes

Kulturhus

20:30 De tre store med Iselin Alme - Nestor

Seniorutvikling

Tirsdag 6. november 2018

10:00 Tankens retninger - MiSKs kirkefestdager

2018 - Olavs kapell

14:00 Krim som knirker med Knut Nærum. -

Nestor Seniorutvikling, Melsomvik

19:00 Fra Bach til Haute Couture - MiSKs kirkefestdager

2018 - Sandefjord kirke

19:00 Jubileumskonsert - Stokke Storband 15

år - Stokke ungdomskole

19:30 Mestermøte: Kjell Westö & Einar Màr

Guðmundsson - Sandefjord bibliotek

Onsdag 7. november 2018

10:00 Tankens retninger - MiSKs kirkefestdager

2018 - Olavs kapell

10:30 Eventyrstund for barn - Sandefjord

Bibliotek

12:00 Lunsjkonsert - MiSKs kirkefestdager

2018 - Sandefjord kirke

12:00 Utstilling: Ragnhild Wik, Tollef Thorsnes

og Merete Klingen - Sandefjord Kunstforening

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene –

Kurbadhagen

19:00 Sandefjordskveld - MiSKs kirkefestdager

2018 - Sandefjord kirke

20:00 Dem og Vårs. Forfattersamtale og lansering

av Arkivert - Vestfoldarkivet

23:00 Lille Lørdag med Dj Kuhne - James Clark

Sandefjord

Aktivitetskalenderen er levert av:

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt

finner du på www.visitsandefjord.com


24 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018

basar

GRATIS rubrikkmarked*

sms/MMS til

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

EIENDOM SELGES

Byavisa tilbyr privatpersoner

å annonsere for salg av leilighet

og eiendommer, med eller uten

bilde.

For annonse under Eiendom

send SMS-melding med

kodeord BYSA EIENDOM

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

arbeid utføres

Byavisa tilbyr private

og andre å annonsere under

Arbeid Utføres.

Send SMS-melding med

kodeord BYSA ARBEID

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

BIL – MC – BÅT

Byavisa tilbyr private

å annonsere for salg/kjøp

av motorkjøretøy

som bil, båt og MC,

med eller uten bilde.

For annonse under BIL –BÅT –

MC send SMS-melding med

kodeord BYSA MOTOR

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 100 kroner

inkl. mva.

Til salgs

Selger 2. toilox industristoler. Pris

pr.stk. kr.1100,- Begge to samlet

kr.1800,- Sender bilde v.henvendelse.

Kontakt: gunnbh@hotmail.

com

Takplater - endel brukte profilerte

sorte plater ca 3m lange selges, tlf.

907 50 221.

Gammel brygge panne m/kjele i

kobber 800 kr. Seperator for melk

800 kr. Hvalkanon hylse 500 kr. Gammelt

bakstetrau 350 kr. Partner motorsag

500 kr. Goro støpejern 300 kr.

Gammel slaktevekt 350 kr. Tlf. 33 45

37 27 eller 947 83 365.

El sykkel til salgs.

Diavelo 2 år gammel. Ramme 53.

syklet tot. 50 mil. Kr 9000,-.

Tlf. 922 53 948.

Lysarmaturer -ca 30stk Glamox

armaturer m dobble 49W energisparende

T5 rør selges sammlet,eller

så mange du trenger. Tlf. 907 50 221.

Komfyr-4platers AEG Performance

med keramisk topp selges, tlf. 907

50 221.

Skiboks for takstativ, kr. 600,-. Tlf.

975 16 472.

Hestens overmadrass BJX 180x200

like fin kr. 7.500 ny pris kr. 20.000. 3år

selges, tlf. 930 06 715.

Stoler til salgs. 6 skinnstoler m høy

rygg selges. Kr.500,-. Schjelderup. Tlf.

909 59 022.

Toyota Corolla 1993 model 1997

mob. 99 275 207, Sandefjord.

Selger lite brukt barnestol type

tripp-trapp kr. 500,- lyst tre og camping

småbarnseng sammenleggbar

med madrass, dyne, pute og sengetøy

kr. 750,-, tlf. 33 52 49 36.

Flink thai dame lager vårruller

til 15 kr pr stykk. Kan også ta vaskejoobb

i Sandefjord.Har 20 års erfaring

med husvask. Tlf. 979 06 918.

ønskes kjøpt

Gamle singleplater (45) fra 1950 og

1960 tallet med popmusikk ønskes

kjøpt. Telefon 909 21 327.

Utebod/ Lekestue som er flyttbar

ønskes kjøpt tlf. 952 75 746.

Alt av Modelljernbane kjøpes, alle

merker og samlinger Stort & smått,

henter tlf. 952 75 746.

Veteranmoped/Motorsykkel kjøpes

Tempo Corvette, Panter, Puck

hjelm, sidevesker, deler m.m henter

tlf. 952 75 746.

Honda snøfreser eller annet merke

ønskes kjøpt tlf. 952 75 746.

Liten Traktor til privat bruk ønskes

kjøpt tlf. 952 75 746.

Biltilhenger ønskes kjøpt, henter tlf.

952 75 746.

Bobil ønskes kjøpt, rask avgjørelse

tlf. 952 75 746.

Motorsag, Vedkløyver og verneutstyr

kjøpes tlf. 952 75 746.

2 hjuls snøfreser, Hagemaskiner

kjøpes, også Liten traktor gjerne

med skjær/snøfreser tlf. 952 75 746.

Gammelt regntøy ønskes. Vask det

ikke. Kan betale kr 100. Ring Steinar

Tlf 920 88 948 eller mail sthanse6@

online.no

Rydde Garasjen? Kjøper Snøfreser,-

hagemaskiner, vedkløyver, motorsag

moped eller annet stående, tlf. 952

75 746.

Høsten er her, tid for å rydde: Kjøper

Biltilhenger, Gamle Mopeder,

Hagemaskiner, Sitteklipper, Snøfreser,

Motorsag, Vedkløyver m.m. tlf.

952 75 746.

Ønsker å kjøpe Tempo Corvette.

Uansett stand/rep objekt. Alt av interesse.

Også Tempo Comet. Tlf. 40

60 69 20.

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tipp-biler

L200 / Sprinter / Gd

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

gis bort

Rydder garasje/bod. Div. moped,

hagemøbler, skiboks, møbler + div. Alt

gis bort mot henting. Tlf. 915 51 621.

Ønsker du å gi nytt liv til gammel

sofa og skatoll Gratis mot henting, tlf.

915 89 828.

Til leie

Sandefjord – sambo

Rom 18m2, 1.ets. i leilighet v/Rådhuset

- have, terrasse og parkering fullt

innredet med strøm, TV kanal Digital

og internett. Kvinne eller mann

– gjerne student. Tlf: 986 07 990,

E-post:eihehau@online.no

diverse

VERDIFULLE MINNER

på smalfilm, video, bilder,

lysbilder og lydbånd, bør du

få digitalisert før det er for

sent. Lang erfaring, garantert

kvalitet. Gratis henting.

Tlf. 99551900.

www.videov.no.

Jan Egil Karlsen

Gull- og sølvhandel

Kjøp av alt innen

gull, sølv

diamantsmykker,

arbåndsur,

lommeur, mynter

og sedler.

995 80 718

kajaeg@online.no

En formidabel avslutning

Kirkefestdagene starter fredag 26.

oktober med et variert og spennende

program. Avslutningen

10. og 11. november blir en

uforglemmelig opplevelse med

konsert med Sølvguttene i kirken

lørdag og en storslagen opera- og

musikalgalla på Hjertnes søndag,

en opplevelse av de sjeldne i

Sandefjord.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst

og foto

Kunstnerisk leder i

Musikk i Sandefjord

Kirke (MiSK) Svein

Rustad og hans gode

venn og kunstneriske

medhjelper Magne

Fremmerlid gir publikum

en verdig avslutning

på Kirkefestdagene som

står til 20 i stil. Norges

mest kjente guttekor

Sølvguttene har et spennende

program med flere

kjente og kjære sanger.

Her blir det vakker stemning

fra start til slutt.

Konserten finner sted i

Sandefjord kunst- og

kulturkirke lørdag 10.

november.

I Hjertnes kulturhus

Avslutningskonserten

søndag kveld er en stor

opera- og musikalgalla

med over 150 medvirkende

på scenen. Tre av landets

fremste solister fronter

det hele; Margrethe

Fredheim, sopran, fra

Sandefjord gjør nå en stor

internasjonal operakarriere.

Hun er til daglig solist

med hovedroller ved operaen

i Erfurt, Tyskland.

Her hjemme har hun

nettopp hatt hovedrollen

«Mimi» i Puccinis

opera La Bohème på

opera Nordfjord, og fått

glitrende kritikker og tilbakemeldinger.

Tidligere

operasjef ved Den Norske

STORSLAGEN: Kirkefestdagene starter til fredag, og avsluttes 10.

og 11. november med konsert med Sølvguttene og en storslagen

opera- og musikalgalla. Kunstnerisk leder Svein Rustad (t.v.) og

kunstnerisk medhjelper Magne Fremmerlid gleder seg stort til kirkefestdagene.

Opera, Bjørn Simensen,

roser henne opp i skyene.

Nå gjester hun sin hjemby

Sandefjord, og operaelskere

ikke må gå glipp av.

Tenoren Magnus

Staveland er en av våre

fremste tenorer med stor

internasjonal karriere på

operahus som La Scala

i Milano og operaene i

Wien, Berlin og Paris for

å nevne noen. Magne

Fremmerlid, mangeårig

solist ved Den Norske

Opera, også med en stor

internasjonal karriere, tar

hånd om basspartiene.

Et orkester av profesjonelle

musikere

fra Oslo, Oslofjord

Kammerfilharmoni,

fyller scenen sammen

med Sandefjord storband

og korsangere

fra Vestfold Operakor,

Vestfold Oratoriekor og

Sandefjord kammerkor.

Hans Mathisen har skrevet

en flott ny komposisjon

til Kirkefestdagene

med tittelen «Upwards»

som urfremføres ved

denne anledning med

Petter Wettre som solist.

Dirigenter for det hele er

Hans Mathisen og Svein

Rustad.

Denne storstilte opera-

og musikalgallaen framføres

i Hjertnes kulturhus

søndag 11. november.

Ω Dette er kanskje det

største arrangementet

med profesjonelle musikere

vi gjort siden vi

startet Kirkefestdagene.

Dette er stort for oss, sier

Svein Rustad.

Mye arbeid i forkant

Tospannet Svein Rustad

og Magne Fremmerlid er

stolte over å kunne servere

musikkinteresserte

denne konserten som de

har brukt lang tid på å få

i havn.

Ω Dette er en konsert

som hører med til sjeldenheten.

Vi har fått tak

i solister som hører hjemme

på øverste hylle, sier

Svein Rustad med et stort

smil.

Ω Det har vært mye

arbeid, fordi solister og

musikere har avtaler

knyttet til utlandet eller et

tettpakket program som

går mange måneder fram

i tida. Vi har fått på plass

en fin konsert av høyeste

kvalitet, sier Magne

Fremmerlid smilende.

Ω Det er spesielt artig

at Margrethe Fredheim

kan være med på avslut-

Horoskop – uke 44 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

Væren

Økonomien

er bra. Kanskje

spesielt

den du deler

med andre.

Dette kan

være din elskede, en tredje person

eller en finansiell institusjon

som bank og aksjer. Likevel bør

du gå litt langsomt frem. Ikke

hopp på det første og beste

prosjektet. Sørg for at alle eventuelle

misforståelser er ryddet

av veien.

Motto: Vite hva du gjør!

Tyren

Av og til kan

du kanskje

synes at ting

går litt bakover

i stedet

for fremover.

Hvis så, er

dette kun midlertidig. Om ikke

lenge kommer du tilbake til full

fart. Inntil da, bruk tiden til å

planlegge og tenke igjennom

hva du videre vil gjøre i livet

ditt. Karrieren kan været et

spennende område.

Motto: Lys i tunellen!

Tvillingene

Din ledene

planet, informasjonshungrige

Merkur,

går denne

uken sammen

med lykkeplaneten

Jupiter. Om du vinner

i lotto er ikke sikkert. Men du

vil i hvert fall merke hvordan

mange ting faller på plass. Du er

optimistisk og ser fremtiden lyst

i møte. Din generelle helse er

vital og sterk.

Motto: Hell og lykke!

Krepsen

Over halvparten

av samtlige

planeter

påvirker kjærlighetslivet

ditt. Når det

gjelder flørt

og romantiske opplevelser ute

på byen, svever du høyt for

tiden. Derimot når det da kommer

til å knytte sterkere bånd

til noen, tviler du mer. Seriøse

forhold interesserer deg, men

kun om de er langsiktige.

Motto: Skap deg din fremtid!

Løven

Dette blir en

tid der du

går litt inn i

deg selv. Ting

som hvor du

egentlig kommer

fra og din

arv, er ting som du er opptatt

av. På et mer materielt plan kan

det også være at du vurderer

å flytte eller selge boligen din.

Selv om du har hatt en fin verdiøkning

på huset ditt, tenk deg

litt om før du selger nå.

Motto: Alt til sin tid!

Jomfruen

Nye initiativ

dukker opp.

Dette gir deg

inspirasjon til

å sette i gang

med nye prosjekter.

I jobben

du gjør

til daglig, viser du også masse

iver og entusiasme. Så alt dette

til sammen, burde gi deg noen

kjempespennende ting å sette

i gang med. Økonomien blir

også bra, selv om det tar litt tid.

Motto: Grønt lys!


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING25

Vi ønsker flere medlemmer!

for mer informasjon, ta kontakt

ina Hagen: tlf. 901 07 819 eller

evy kruse: tlf. 944 86 087

mail: sandefjord@soroptimistnorway.no

www.soroptimistnorway.no

Salget varer fra 17. - 27. oktober

- mengder av varer skal ut

Ons-fre 12-17 - Lørdag 11-15

-50%

på alt

Peder Bogensgate 4, Sandefjord | Tlf. 404 43 475

www.nlmgjenbruk.no.sandefjord | Gratis parkering

Sandefjord filateliStklubb

avholder Storauksjon av frimerker, postkort, brev og

samlinger 29.oktober 2018 klokka 1900.

Visning av objektene fra klokka 1800.

Auksjonen blir holdt på Ranviksenteret vis a vis KIWI.

Auksjonen er åpen for alle. Hjertelig velkommen.

Vår hjemmeside er.www.sandefjordfilateli.no

Kontakt telefon 950 40 602.

Svarpremie bildekryss

Løsningsord sendes på e-post til grafisk@byavisa.sandefjord.no

med ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre

Kullerød 4A, 3241 Sandefjord.

Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to

kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

BildeKRYSS

Løsningsord forrige oppgave.: Her kiler det i magen

Kryssordvinner forrige uke: Anne-Kirstin Haugen, 3227 Sandefjord

SOLISTER: Magnus Staveland (t.v.), Margrethe Fredheim og

Magne Fremmerlid er solister i opera- og musikalgallaen.

ningskonserten. Hun

er utrolig dyktig og det

blir spennende å møte

henne og oppleve hennes

vakre stemme og store

utstråling på scenen,

sier Rustad. Og Magnus

Staveland gleder jeg meg

stort til endelig å oppleve

i byens storstue, fortsetter

han. Magne Fremmerlid

er tilknyttet Den Norske

Opera, og har tilhørt eliten

blant norske operasanger

i en årrekke. Han

har reist verden rundt og

holdt konserter, og har

opparbeidet seg et stort

kontaktnett som har

kommer godt til nytte for

Kirkefestdagene og for et

musikkinteressert publikum.

espen@byavisa.sandefjord.no

Vekten

Økonomien er

fortsatt i vekst

og fremgang.

Likevel skal

du ikke bruke

flere penger

enn du har

råd til. Du skal ei heller hoppe

på det første og beste prosjektet

som dukker opp. Ved god

planlegging, og samtidig vise

litt moderasjon, kommer likevel

kapitalen din til å øke fremover.

Motto: Balansegang!

Skorpionen

Tegner til å

bli en utrolig

spennende

uke. Du har

en enorm

indre kraft

og styrke for

tiden. Du takler så godt som alle

utfordringer du møter på din

vei. Ikke bare det, men alt ser

ut til å gå din vei. Optimisme,

selvtillit, harmoni, balansegang

samt hell og lykke, har du med

deg.

Motto: Grip dagen!

Skytten

Intelligente

Merkur går

nå inn i ditt

eget stjernetegn.

Om

du blir mer

intelligent vet

jeg ikke, men at du på mange

måter blir smartere er ganske

sikkert. Du tenker klart, ordlegger

deg bra både verbalt som

skriftlig, og har en utrolig evne

til å tilegne deg ny informasjon.

Romantikk lokker i det fjerne.

Motto: Ikke for sent for et mirakel!

Steinbukken

Du har lagt

masse energi

i penger og

materielle verdier.

Du har

sikkert hatt en

fin avkastning

her. Men du gir deg ikke. Entusiasmen

er fortsatt på topp. Du

er inne i en tid hvor du har topp

individualitet. Planetene står på

din side. De støtter opp om deg.

Men jobben må du selv gjøre.

Motto: Lekende lett!

Vannmannen

Selv om mye

går din vei og

det skjer masse

bra i livet ditt,

kan dette likevel

bli en litt urovekkende

tid.

Det behøver

ikke være noe

alvorlig, men det virker som at

det er saker og ting du ikke helt

vet hvordan du skal gripe an. Av

og til virker det som at du står

med ett ben hver leir. Balanse

blir viktig.

Motto: Oppgjørets time!

Fiskene

Nesten halvparten

av

planetene står

i et område i

horoskopet

ditt som har

å gjøre med

fremgang og optimisme. Antagelig

er det slik mange Fisker

føler seg akkurat nå. Men det

blir viktig at du også her finner

en balanse mellom det mer

jordnære og det nesten oppnåelige.

Slik finner du lykken!

Motto: Større en livet selv!


26 ANNONSer | BYAVISA SANDEFJORD 24. OKTOBER 2018


24. OKTOBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD

| TV-PRoGRAM27

tv

hele uken

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag


NYE FRONTER

PÅ DITT KJØKKEN

07:05 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:10 Det gode bondeliv

13:40 Hygge i Strömsö

14:20 Norges smarteste

15:20 Eventyrjenter

16:00 Det store symesterskapet

17:00 NRK nyheter

17:15 Snodige museer

17:50 Forbrukerinspektørene

19:00 Dagsrevyen

19:45 Forbrukerinspektørene

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Forbrukerinspektørene

23:00 Kveldsnytt

23:15 Torp

23:45 Ein ekte gullgravar

00:25 Vera

07:05 Morgensending

11:10 Med hjartet på rette

staden

12:00

12:15 NRK Nye triks

nyheter

13:10 Det gode bondeliv

13:40 Hygge i Strömsö

14:20 Norges smarteste

15:20 Eventyrjenter

16:00 Det store symesterskapet

17:00 NRK nyheter

17:15 Tall som teller

17:55 Mord i paradis

19:00 Dagsrevyen

19:45 Oppfinneren

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:25 Debatten

22:15 Uten pappa

23:00 Kveldsnytt

23:15 Vietnam: Alt rakner

00:05 Historisk

00:35 Vera

Bytt kun skuffer, dører

og Bytt benkeplater. kun skuffer, Passer dører

alle og benkeplater. kjøkken. Lager Passer

også

alle nye kjøkken. skap i Lager tillegg. også

Ring nye for skap hjembesøk! i tillegg.

Meget Ring for gode hjembesøk!

tilbud på

Meget intergrerte gode hvitevarer. tilbud på

intergrerte hvitevarer.

06:00 Morgensending

06:00 Morgensending

13:30 Love It or List It - Vacation 15:30 Solsidan

Homes 6

16:00 Solsidan

14:30

25% 25% RABATT

Love It or List It -

RABATT

Vacation 16:30 Home and Away

Homes 7

17:00 Home and Away

15:30 Solsidan

17:30 Tid for hjem 5

16:00 Solsidan

18:30 Nyhetene

16:30 Home and Away

18:45 Været

17:00 PÅ

Home MALTE FRONTER

and Away

18:50 Sportsnyhetene

17:30 PÅ Dyrepasserne MALTE FRONTER

19:00 Dagens

18:00 Før kampen

19:30 Blålys 31

18:10 Håndball: Tlf. Norge 33 - Østerrike

Tlf. 900 69 og fri

366

19 26 20:0090/

Joshua French - dødsdømt

19:45 Etter kampen

20:30 TV 2 hjelper deg 9

20:00 Truls Tlf.

900

à la Hellstrøm 90069 3 69

366

21:00 366 Nyhetene

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:25 Vi Sportsnyhetene fører også kjøk 21:40 Kielergata 2

21:40 Vi Farmen fører 2018 18 også kjøkken

ken

22:40 På tur med Dag Otto og

22:40 Otto har fått og nok 4bad fra Kristian

23:10

Vi

Dritseint

fører

med ogEdel

også fra kjøkken

23:40 Otto har fått nok 4

23:40 Blue Bloods

og

20

bad fra

00:10 Bull 19

00:35 Criminal Minds


07:05 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:10 Det gode bondeliv

13:40 Hygge i Strömsö

14:20 Norges smarteste

15:20 Eventyrjenter

16:00 Det store symesterskapet

17:00 NRK nyheter

17:15 Tall som teller

17:55 Mord i paradis

19:00 Dagsrevyen

19:35 Norge Rundt

20:05 10 på topp

20:55 Nytt på nytt

21:25 Lindmo

22:15 Springflo

23:00 Kveldsnytt

23:15 The Sinner

00:00 Hitlåtens historie: ”You

Raise Me Up”

00:30 Country Music festival

2018

06:00 Morgensending

12:00 Tid for hjem

13:00 TV 2 hjelper deg 9

13:30 Love It or List It - Vacation

Homes 10

14:30 Love It or List It - Vacation

Homes 11

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem 6

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Otto har fått nok 4

19:30 Idol 17

21:00 Nyhetene og Sporten

21:15 Været

21:30 Skavlan 7

22:30 Senkveld med Helene

og Stian

23:35 Autómata

06:55 Morgensending

11:00 All verdens kaker - med

Tobias

11:45 Tore på sporet

12:25 Solgt!

12:55 V-cup alpint: Storslalåm 2.

omgang, kvinner

14:00 Toppserien: Sandviken -

LSK Kvinner

15:00 Country Music festival

2018

16:30 Den blå planeten -

bakomfilmen

17:20 10 på topp

18:10 På togtur med Julie

Walters

19:00 Lørdagsrevyen

19:45 Lotto

19:50 Stjernekamp

21:30 Side om side

22:15 Syndebukken

23:15 Kveldsnytt

23:30 Nattkino: Non-Stop

06:00 Morgensending

07:45 Bonanza

08:50 Bonanza

09:50 MACGYVER

10:50 MACGYVER

11:55 Skavlan 7

13:00 Dyrepasserne

13:30 Jakten på kjærligheten

14:30 Samme tid neste år

15:30 Truls à la Hellstrøm 3

16:30 Idol 17

18:00 Vårt lille land

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dyrepasserne 8

19:30 Skal vi danse 17

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Skal vi danse 18

22:10 God Kveld Norge

22:45 Frontera

06:45 Morgensending

16:15 Kari-Anne på Røst

16:55 Fantastiske fjell - livet over

skyene

17:45 Side om side

18:30 Newton

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:15 Monsen og hundene

20:55 Lykkeland: Skattejakt

21:40 Gåten Orderud: Trippeldrapet

22:30 Arkitektens hytte: Einar

Hagem

23:00 Kveldsnytt

23:20 Ditte og Louise

23:50 Ditte og Louise

00:20 Side om side

01:05 Vår tid er nå

02:05 Vår tid er nå

03:00 Vår tid er nå

04:00 Vår tid er nå

05:00 Vår tid er nå

06:00 Vår tid er nå

06:00 Morgensending

11:55 Dyrepasserne

12:30 Skal vi danse 17

14:00 Skal vi danse 18

14:30 Farmen 2018 15

15:30 Farmen 2018 16

16:00 Farmen 2018 17

17:00 Farmen 2018 18

18:00 Reisen hjem 2

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 På tur med Dag Otto og

Kristian

20:00 Farmen 2018 19

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Farmen 2018 20

22:15 Vårt lille land

22:45 Singel 3

23:15 Kielergata 2

00:15 Good Doctor, The 7

07:05 Morgensending

11:10 Med hjartet på rette

staden

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:10 Det gode bondeliv

13:40 Hygge i Strömsö

14:20 Det store spranget

15:20 Eventyrjenter

16:00 Det store symesterskapet

17:00 NRK nyheter

17:15 Tall som teller

17:55 Mord i paradis

19:00 Dagsrevyen

19:45 Kari-Anne på Røst

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Vår tid er nå

22:15 Babylon Berlin

23:05 Kveldsnytt

23:20 Nedgravde hemmeligheter

00:50 Å vende tilbake

06:00 Morgensending

14:30 Love It or List It - Vacation

Homes 13

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem 7

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens

19:30 Blålys 32

20:00 Jakten på kjærligheten

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Åsted Norge 10

22:40 Joshua French - dødsdømt

og fri

23:10 Violent Child, Desperate

Parents 4

00:10 Hawaii Five-0 22

24.10-30.10

07:05 Morgensending

11:10 Naturopplevelser

11:30 NRK nyheter: NATO-øvelsen

Trident Juncture 2018

13:30 Telemarkskua - den

fagraste rosa

13:40 Hygge i Strömsö

14:20 Det store spranget

15:20 Eventyrjenter

16:00 Det store symesterskapet

17:00 NRK nyheter

17:15 Tall som teller

17:50 Verdens tøffeste togturer

18:35 Extra

19:00 Dagsrevyen

19:45 Nordisk prisgalla

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Norge nå

21:55 Heftige hus

23:00 Kveldsnytt

23:15 Studio Sápmi

23:45 Monsen og hundene

00:25 Vi må snakke om Kevin

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Love It or List It (UK)

14:30 Love it or List it (UK) 2

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem 8

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens

19:30 Blålys 33

20:00 På tur med Dag Otto og

Kristian 2

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen 2018 21

22:40 Truls à la Hellstrøm 3

23:40 Åsted Norge 10

00:40 Criminal Minds

NYE Tlf. 33 926 FRONTER 19 63 26 188 90/ TIL DITT KJØKKEN

Tlf. 926 63 63 188 188

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

www.larvik-kjokken.no

www.larvik-kjokken.no

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

11:00 Sinnasnekker’n

12:00 Herlige hjem

13:00 71° nord

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 Brille

21:30 Special Victims Unit

22:30 Åndenes makt

23:30 Brille

00:30 Special Victims Unit

06:00 Morgensending

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 71° nord

21:30 Praktisk info med Jon

Almaas

22:30 Hvite gutter

23:00 Norske rednecks

23:30 Norske rednecks

00:00 Norske rednecks

00:30 Brille

06:00 Morgensending

13:00 71° nord

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Brille

20:30 Praktisk info med Jon

Almaas

21:30 Det kunne vært verre

22:00 Kongsvikklinikken

22:30 The Graham Norton Show

23:30 James Bond: The World Is

Not Enough

06:00 Morgensending

11:00 Friends

11:30 Friends

12:00 Friends

12:30 Two and a Half Men

13:00 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Two and a Half Men

15:00 Two and a Half Men

15:30 Two and a Half Men

16:00 Two and a Half Men

16:30 Herlige hjem

17:30 Danskebåten

18:00 Danskebåten

18:30 Danskebåten

19:00 Danskebåten

19:30 Neste sommer

20:00 Neste sommer

20:30 Alt for Norge

21:30 Catch Me If You Can

00:25 Nattsvermeren

06:00 Morgensending

12:00 Two and a Half Men

12:30 Two and a Half Men

13:00 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Neste sommer

15:00 Neste sommer

15:30 Sinnasnekker’n

16:30 71° nord

17:30 71° nord

18:30 Alt for Norge

19:30 Eliteserien: Studio

19:55 Eliteserien: Brann - Rosenborg

21:00 Eliteserien: Brann - Rosenborg

22:00 Eliteserien: Fotballrunden

23:00 Kongsvikklinikken

23:30 Det kunne vært verre

00:00 Praktisk info med Jon

Almaas

06:00 Morgensending

13:00 Fødeavdelingen Norge

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 Alt for Norge

21:30 Det kunne vært verre

22:00 Kongsvikklinikken

22:30 Hvite gutter

23:00 Praktisk info med Jon

Almaas

00:00 Brille

06:00 Morgensending

13:00 Det kunne vært verre

13:30 Kongsvikklinikken

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 71° nord

21:30 Brille

22:30 Det kunne vært verre

23:00 Kongsvikklinikken

23:30 Brille

00:30 Special Victims Unit

06:00 Morgensending

07:55 The Ellen DeGeneres Show

08:45 Dr. Phil

09:40 Dr. Phil

10:35 NCIS

11:30 NCIS: Los Angeles

12:30 Lethal Weapon

13:30 Gordon Ramsay rydder

opp

14:30 Masterchef Canada

15:30 Real Housewives of

Beverly Hills

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Camp kulinaris

20:30 Luksusfellen

21:30 Rig 45

22:30 Hånd i hånd

23:30 Sex og singelliv

00:05 Luksusfellen Sverige

06:00 Morgensending

08:45 Dr. Phil

09:40 Dr. Phil

10:35 NCIS

11:30 NCIS: Los Angeles

12:30 Lethal Weapon

13:30 Gordon Ramsay rydder

opp

14:30 Masterchef Canada

15:30 Real Housewives of

Beverly Hills

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Camp kulinaris

20:30 Eventyrlig oppussing

21:30 Aber Bergen

22:30 Svindeljegerne

23:30 Sex og singelliv

00:05 Luksusfellen Sverige

06:00 Morgensending

07:55 The Ellen DeGeneres

Show

08:45 Dr. Phil

09:40 Dr. Phil

10:35 NCIS

11:30 NCIS: Los Angeles

12:30 Lethal Weapon

13:30 Gordon Ramsay rydder

opp

14:30 Masterchef Canada

15:30 The Real Housewives of

Potomac

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Svindeljegerne

19:30 Top Chef Jr.

20:30 Top Chef Jr.

21:30 The Transporter

23:25 Love Island UK

00:40 Love Island UK

06:00 Morgensending

14:30 Real Housewives of

Beverly Hills

15:30 The Real Housewives of

Potomac

16:30 The Real Housewives of

Potomac

17:30 The Real Housewives of

Potomac

18:30 The Real Housewives of

Potomac

19:30 Dusinet fullt 2

21:30 Transporter 2

23:15 The Sentinel

01:20 Love Island UK

02:15 Love Island UK

04:05 Love Island UK

04:15 Svenske Hollywoodfruer

05:00 Skjønnhetsfellen Danmark

05:45 MasterChef Norge

06:35 Fresh Off the Boat

07:00 Morgensending

10:55 The Ellen DeGeneres

Show

11:50 The Ellen DeGeneres

Show

12:50 Nysgjerrige Nils feirer

Halloween

14:00 Dusinet fullt 2

16:00 Camp kulinaris

17:00 Camp kulinaris

18:00 Camp kulinaris

19:00 Camp kulinaris

20:00 Eventyrlig oppussing

21:00 Luksusfellen

22:00 Transporter 3

00:10 Aber Bergen

01:10 Rig 45

02:10 The Mick

02:40 The Mick

03:10 The Transporter

04:40 Transporter 2

06:10 MasterChef Norge

07:00 Morgensending

13:30 Lethal Weapon

14:30 Gordon Ramsay rydder

opp

15:30 Masterchef Canada

16:30 The Real Housewives of

Potomac

17:30 Svenske Hollywoodfruer

18:30 Luksusfellen Sverige

19:30 Boligjakten

20:30 Camp kulinaris

21:30 Svenske Hollywoodfruer

22:30 NCIS: Los Angeles

23:30 NCIS

00:30 Love Island Danmark

01:30 Sex og singelliv

02:05 Luksusfellen Sverige

03:05 Svenske Hollywoodfruer

03:55 Chicago Med

04:40 Elven

05:25 Shades of Blue

06:10 MasterChef Norge

07:00 Morgensending

13:30 Lethal Weapon

14:30 The F Word with Gordon

Ramsay

15:30 Masterchef Canada

16:30 The Real Housewives of

Potomac

17:30 Svenske Hollywoodfruer

18:30 Luksusfellen Sverige

19:30 Boligjakten

20:30 Camp kulinaris

21:30 Svindeljegerne

22:30 Hånd i hånd

23:30 Eventyrlig oppussing

00:30 Love Island Danmark

01:30 Sex og singelliv

02:05 Luksusfellen Sverige

03:05 Svenske Hollywoodfruer

03:55 Chicago Med

04:40 NCIS: Los Angeles

05:25 Shades of Blue

06:10 MasterChef Norge ©Mediabuddy


DRØMMETUR MED HURTIGRUTEN

MS KONG HARALD 26. APRIL – 1. MAI 2019

KonTaKT

oSS for

mer info og

BeSTilling

Foto: Birgit Christ, Hurtigruten

Reiseglade mennesker fra hele verden står i kø for å oppleve den norske Hurtigruten! Gå om bord du også, kast loss og opplev «verdens vakreste sjøreise».

Våren er en strålende tid langs hurtigruteleia. Lengst sør spirer det i bergensernes hager, det grønnes i Vestlandets solvendte lier og langs Trondheimsfjordens

brede bygder. Nordpå er lyset tilbake. Du kan sitte i utsiktssalongen eller henge på rekka og se skinnende hvite tinder gli forbi. Og bak hvert nes ligger et nytt

anløpssted. Å reise med nordgående og sørgående er to forskjellige opplevelser. Der skipene seiler på dagtid nordover, seiler de på natten sørover. Det er Norges

nåværende konge, en erfaren sjømann, som har lånt ut navnet sitt til dette fantastiske skipet! Vi går om bord i Kirkenes og etter fem netter ankommer vi havnen

i Bergen. Og er det gått med deg som så mange andre, så har til og med værmeldingen fått ny mening når du kommer hjem. Med oss på reisen har vi reiseleder

Per Stenberg. Han vil sørge for at vi alle får en flott opplevelse underveis langs kysten. Velkommen om bord!

programmeT

Dag 1 - freDag 26. april:

Bussen starter i Sandefjord og kjører via Tønsberg,

Holmestrand og Drammen til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Vi har avgang med SAS kl. 08.55 med ankomst Kirkenes

kl. 11.00. Egen buss tar oss videre til hurtigrutekaia der

sørgående MS Kong Harald venter. Vi legger fra kai

kl. 12.30, ut Varangerfjorden mot Vardø, som er første

anløp. Her besøker vi Vardøhus festning. Så er det videre

til Båtsfjord og Berlevåg.

Dag 2 – lørDag 27. april:

Kjøllefjord-Honningsvåg-Havøysund-Hammerfestøksfjord-Skjervøy-Tromsø.

I løpet av natten runder skipet Nordkyn, det nordligste

punktet på det europeiske fastland. Tidlig om morgenen

klapper skipet til kai i Honningsvåg, der man kan melde

seg på en tur til Nordkapp. Videre ferd sørover tar oss forbi

Lyngsalpene, og ved midnatt er vi i Tromsø. Det blir mulighet

for en utflukt til Ishavskatedralen og en midtnattkonsert der.

Dag 3 - SønDag 28. april:

finnsnes-Harstad-risøyhamn-Sortland-Stokmarknes-

Svolvær og Stamsund.

I dag våkner vi i Harstad. Vakre Vesterålen ligger foran oss,

og ved ankomst Stokmarknes kan det populære Hurtigrutemuseet

besøkes. Et helt hurtigruteskip som ligger på land!

Vi passerer Raftsundet ved Trollfjorden og vi inntar Svolvær

i Lofoten. Det blir tid til en tur på land før skipet kaster loss

igjen. Et kort stopp i Stamsund før vi skal over Vestfjorden.

Dag 4 – manDag 29. april:

Bodø-ørnes-nesna-Sandnessjøen-Brønnøysund-rørvik.

Helgeland er høydepunktet for mange, og langs kysten er

det utallige øyer, holmer og strender. Det er her vi opplever

Svartisen, Torghatten og Alstadhaug, før MS Kong Harald

legger til kai i Rørvik.

Dag 5 – TirSDag 30. april:

Trondheim-Kristiansund-molde.

Nå har vi seilt den lengste distansen som er mellom to

anløpssteder. Frokost spiser vi til kai i Trondheim og så

kan vi gå i land og spasere en tur til Nidarosdomen – om

vi ønsker det. Videre seiler skipet ut Trondheimsfjorden,

forbi Munkholmen, kursen settes sørover langs Hitra og til

Kristiansund, Molde og Ålesund.

Dag 6 – onSDag 1. mai:

Ålesund-Torvik-måløy-florø-Bergen.

Vi har morgenanløp i Florø før skipet går mot Bergen.

Vi skal gjennom smale passasjer og lange fjorder før vi

ankommer kaien i Bergen. Der venter vår buss som tar oss

til Flesland. Vi ankommer Gardermoen kl. 19.05 og har egen

buss som tar oss tilbake til Vestfold og tidligere nevnte byer.

praKTiSKe opplYSninger:

pris pr. person kr 14.990,- som inkluderer:

• Flyreise Gardermoen-Kirkens/Bergen-Gardermoen

med SAS

• Flyskatt (kr 1.200 pr. oktober 2018)

• Overnatting i utvendig dobbellugar kat. N om bord i

MS Kong Harald

• All transport iflg. program

• Full pensjon om bord

• Bussreise til og fra flyplassene fra nevnte byer

• Reiseleder Per Stenberg

Tillegg:

Utvendig enkellugar kat. N - pr. person kr 3 960

Utvendig dobbellugar kat. P – pr. person kr 680

Utvendig enkellugar kat. P – pr. person kr 4 950

Utvendig dobbellugar kat. O – pr. person kr 500

Dekk 3 – kategori N + O

Dekk 5 – kategori P + O

VeD BeSTilling før 31. oKToBer fÅr Du Kr 500 i lommepenger Til BruK om BorD!

Påmelding senest 1. desember. Depositum kr 3.000,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt påmelding. Minimum antall deltakere er 25. Husk reise- og

avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap! Vi tar forbehold om prisendring p.g.a. endrede flyskatter/oljetillegg og/eller valutakurs. Det tas forbehold om

endring i rutetidene hos flyselskapet samt endring i program som følge av forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll, f.eks. værforhold.

Spesielle avbestillingsregler gjelder: Ved avbestilling mellom 21. desember og 7. mars beholder arrangøren 50% av reisens pris.

Ved avbestilling etter 7. mars beholder arrangøren 100% av reisens pris.

Reiseleder Per Stenberg

www.temareiserfredrikstad.no - Telefon 69 31 26 21 - e-post: info@t-r.no

Produsert Byavisa Sandefjord

Vi SKaper oppleVelSer, KunnSKap og minner for liVeT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!