22.05.2018 Views

Byavisa Sandefjord nr 161

Byavisa Sandefjord nr 161 for uke 21 - 2018

Byavisa Sandefjord nr 161 for uke 21 - 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mannlig

blues på

Hønseriet

SIDE 24-25

SANDEFJORD Onsdag 23. mai 2018 Uke 21 – nr. 161 Årgang 5

Kjente og

kjære i

Bakgården

SIDE 26-27

Dagens fra

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

99,-

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Rådmannen om Sandefjord:

– Beste

byen

å bo i

LOGO

PEC Elektro

Sandefjord

Tlf. 33 42 62 50 - www.pec.no

90

års jubileum

VI jubIlere OG HAr

MANGe GODe TIlbuD

LARVIK

1928-2018 Vi serverer

kake og kaffe

24.-25.-26. mai SANDEFJORD

Konstituert rådmann

Lars Petter Kjær

er sandefjordspatriot

og mener Sandefjord er

den beste kommunen å

bo i. SIDE 2-3

AUTORISERT FORHANDLER AV

MODERNE VERKSTED

STOR BRUKTBILAVDELING

I TØNSBERG

FOR VESTFOLD

SUBARU SANDEFJORD

Kongens gate 5, 3210 Sandefjord. Tlf 90 90 60 50. www.subarusandefjord.no


Flere betaler lavere pris i barnehagen

Kjøp av regionale togtjenester

Et ekspertutvalg foreslår å overføre ansvaret for å kjøpe togruter internt i fylkene. Det er nytt

og spennende at de nye fylkeskommunene er tiltenkt en rolle som bestiller av regionale

togtjenester. Dobbeltsporet gjør det mulig å få på plass et lokalt togtilbud, som igjen blir sydd

sammen med busser og andre tilbringertjenester. Det kan åpne for et langt bedre kollektivtilbud

i fylket vårt, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder i hovedutvalg for samferdsel og areal.

Ny rapport: Redusert foreldrebetaling for familier med lav fikk i 2016 innvilget redusert foreldrebetaling i barnehagen

inntekt gjør at flere barn går i barnehage. I 2016 omfattet på grunn av lav inntekt i husholdningen. Det var en økning

denne ordningen 33 000 barn, men fortsatt er det en på hele 8.000 barn sammenlignet med året før. Over

utfordring å nå ut til alle i målgruppen. Rapporten gir flere 18.000 barn fikk 20 timers gratis kjernetid i barnehagen av

forslag til hvordan dette kan gjøres. Mer enn 33.000 barn samme grunn, også det en økning på 8.000 siden 2015.

2 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Sandefjord er det beste

Konstituert rådmann Lars Petter

Kjær er engasjert, entusiastisk, optimistisk,

blid og sandefjordspatriot

på sin hals. Han mener Sandefjord

er den beste kommunen å bo i.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Han er kommunens øverste

administrative leder for

rundt 5.500 ansatte. Kjær er

stolt av kommunen, de ansatte

og de folkevalgtes innsats

for å gjøre Sandefjord

til et godt sted å bo. Selv

er han klar til å gjøre en

solid innsats som konstituert

rådmann. Han begynte i

Sandefjord kommune i 2009,

og har i årenes løp hatt flere

ledende stillinger som blant

annet assisterende rådmann

og prosjektleder for digitale

løsninger. Han har tatt steget

opp til konstituert rådmann,

Fakta

Lars Petter Kjær

Lars Petter Kjær konstituert

rådmann fram til ny er på

plass. Han har tidligere vært

assisterende rådmann og

prosjektleder for digitale løsninger.

Han har ikke søkt jobben som

rådmann.

Ekte sandefjording med stort

hjerte for byen.

men han har ikke søkt jobben

som rådmann.

Stort ansvar

Kjær sier det er stort ansvar å

ta over jobben som konstituert

rådmann, men han er innstilt

på å gjøre en god innsats. Hans

gode erfaring og relevant praksis

kommer godt med i den

krevende jobben som øverste

administrative leder.

Ω Jeg har stor tro på

Sandefjord kommune. Vi har

utrolig dyktig ansatte og engasjerte

folkevalgte som må ta

viktige og vanskelige valg. Jeg

skal være bindeleddet mellom

administrasjonen og de folkevalgte.

Da jeg var assisterende

rådmann hadde jeg mer definerte

arbeidsoppgaver, men

som konstituert rådmann har

jeg et bredere nedslagsfelt.

Det er mange og vidt forskjellige

saker som skal til politisk

behandling. Jeg har dyp

respekt for det store og viktige

arbeidet de folkevalgte gjør,

og kompleksiteten som ligger

bak beslutningene de skal ta.

Beslutninger som har stor

betydning for lokalmiljøet vårt,

sier Kjær.

Høyt tempo

Kjær sier at kommunen har

mange oppgaver og det er

høyt tempo i hans daglige

arbeid. Han er optimistisk

til det motsatte er bevisst.

Ω Det er stadig vanskeligere å

være pessimist, sier han med

et stort smil.

Han sier det skjer mye

positivt i kommunen og at

har stor tro på kommunesammenslåingen

vil komme

innbyggerne til gode, fordi vi

har en kommune med tilgang

til sjø, land og skog.

Ω Vi har gode næringsområder,

et godt kulturtilbud,

idrettsanlegg som er med på

å skape gode boforhold for

barn og voksne. Det gir god

livskvalitet, sier Kjær.

Han mener det er viktige å

møte fremtidens utfordringer.

Ω Da må vi satse på digitale

løsninger, og Sandefjord

kommune ligger langt framme

på dette feltet, sier han.

Attraktiv arbeidsplass

Han følger den daglige utviklingen

i kommunen på nært

hold, og han har blitt kjent med

mange dyktige ansatte i organisasjonen.

Ω Jeg har lært mye siden jeg

begynte i kommunen. Blitt flinkere

til å snakke med folk og en

bedre lagspiller, sier han med

et smil.

Sandefjord kommune er en

attraktiv arbeidsplass med

mange søkere til ledige stillinger.

Et eksempel er de utlyste

stillingene ved beredskapsavlingen

ved Sandefjord Brann

og Redning. Over 200 søkere

har vist interesse for å jobbe

på kommunens mest populære

arbeidsplass.

Ω Kommunen har mange viktige

og meningsfylte arbeidsoppgaver.

Vi er en solid og

attraktiv arbeidsplass, sier

Kjær.

espen@byavisa.sandefjord.no

ENDELIG SESONGSTART

FERDIGPLEN

-GIR DEG EN FLOTT HAGEPLEN PÅ 1-2-3

Ferdigplen kan du legge fra tidlig vår til sen høst. Vi leverer derfor ruller med ferdigplen

fra mai og helt til slutten av oktober. Adamsrød Ferdigplen AS leverer ruller med gress av

høy kvalitet.

Vi leverer ferdigplen først og fremst i fylkene Vestfold,

Telemark, Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

Du kan:

- Hente selv hos oss

- Ha levering med distribusjonsbil

- Ha levering med kranbil

Ring oss på

Tlf. 33 33 00 43

KJØP FERDIGPLEN AV TOPP KVALITET TRYGT AV OSS!

Adamsrød Ferdigplen AS AS

3153 Tolvsrød 3153 Tolvsrød

Adamsrødveien 102, 3153 Tolvsrød

Kvalitet Tlf.: og 33 Tlf.: service: 33 00 3343

Besøk 00 43 oss på vår hjemmeside www.ferdigplen-hageplen.no

Åpningstider: Mandag-fredag: kl. 07.00 – 18.00, Lørdag: kl. 09.00 – 15.00, Søndag: Stengt


Asplan Viak leverer historisk gode resultater

2017 går inn i historien som et av Asplan Viaks beste år

noensinne og 2018 startet bra. Nå vil et av landets største,

tverrfaglige rådgivningsselskap bli enda større. – Vi

er en kompetansebedrift. Når vi leverer så solide resultater

som vi gjør, er det naturlig at vi investerer i det som

sted å bo

Jeg

er vår viktigste ressurs: mennesker med kompetanse,

sier administrerende direktør, Øyvind Mork. I fjor økte

omsetningen med ca. 8 % til NOK 1.133.mill. Resultatene

og en ny selskapsstrategi danner et solid grunnlag for

en storstilt rekrutteringssatsing frem mot 2020.

Nytt forskningsprosjekt

Broer med elementer av fiberarmert plast (kompositt) kan bli et vanlig syn i Europa, og

vindmøller kan bli mer pålitelige og tåle mer, dersom nytt felleseuropeisk forskningsprosjekt

når sine mål. I EU-regi har fagmiljøer og industri fra fem land tatt mål av seg til å

utvikle fiberarmerte plastmaterialer som blir mer motstandsdyktige mot skader enn det

dagens utgaver av slike materialer er. Det melder SINTEF i en pressemelding.

23. MAI 2018


har lært mye siden jeg begynte

i kommunen. Blitt flinkere til å snakke

med folk og en bedre lagspiller.

lars petter kjær

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 3

Stortinget avviser

videreutvikling av

fagskolene

– LO ønsker å videreutvikle fagskolene

og gi dem en mer reell status

som høyere yrkesfaglig utdanning.

Det savner vi i forslaget til ny lov, sier

LO-sekretær Trude Tinnlund.

Utdanningskomiteen på Stortinget la

sist uke fram innstilling til ny lov om

høyere yrkesfaglig utdanning.

– Det er et viktig signal at fagskolene

skal være en høyere yrkesfaglig

utdanning. Men samtidig har flertallet

på Stortinget valgt å følge regjeringens

passive linje, og bremse en videreutvikling

av fagskolesektoren. Dette

er i strid med uttalt behov og ønsker

fra partene i arbeidslivet og en samlet

fagskolesektor, sier Tinnlund.

tlf. 33 46 68 00

www.pettersen.no

GODT HUMØR: Lars Petter Kjær, konstituert rådmann, er alltid i godt humør, og han trives som øverste administrative leder med mange interesserte og krevende

arbeidsoppgaver.

ElEktrikErtjEnEstEr

HEKKPLAN-

TENE ER

PÅ PLASS!

BØK, 100CM .......................49

BØK, 140CM .......................89

BLODBØK, 60CM-80CM ...........59

LIND, 100CM .......................39

LIGUSTER, 80CM-100CM ........39

BARLIND. . . . . . . . . . . . . . . . .FRA 69 -298

THUJA SMARAGD, 60CM. . . . . . . . . 59

THUJA SMAR. 80CM-100CM ....89

THUJA SMARAGD, 125CM ..... 149

THUJA SMARAGD, 170CM ..... 450

THUJA BRABANT, 100CM ........79

THUJA BRABANT, 150CM ...... 198

NÅ KOMMER VARMEN !

KJEMPEUTVALG

I SOMMERBLOMSTER!

FLOTTE

MARGE-

RITTER

39

ETT PARTI

HAGEKRUK-

KER I FIBER-

SEMENT

-50%

MYE BLIR ANNERLEDES

ETTER ET BESØK HOS EK

EK plantesalg

Raveien. 291, innkj. Mosserødvn., Sandefjord

Tlf: 33 45 31 49. Åpent 7-19 (17). Søn. 11-17


4

med å ansette rådmann i kommunen tar sin tid, og vi håper ansettelsesrådet bestående av

sentrale politikere tar en klok og riktig beslutning. En rådmann bør bo i kommunen, ha et stort hjerte for

kommunen, ha kjennskap til kommunen ha gode samarbeidsevner. Våre tidligere rådmenn Gisle Dahn og

Geir Ustgård hadde et stort hjerte for kommunen. Det er det Sandefjord kommune trenger.

LEDERProsessen

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Neste utgave av

Byavisa Sandefjord:

6. JUNI

SENIORKRAFT: Steinar Hvitstein i Sandefjord Røde Kors har informasjonsmøte 24. mai om seniorKRAFT, og inviterer alle over 60 år som har tid og lyst vil engasjere seg i den aktive Røde Kors-foreningen.

Nytt tilbud til seniorer i Sandefjord

Sandefjord Røde Kors med Steinar

Hvitstein i spissen starter en ny

aktivitet som heter «Vi lager senior-

KRAFT av eldrebølgen» med informasjonsmøte

i Røde Kors-huset 24.

mai.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Hvitstein er på jakt etter folk

over 60 år som trapper ned jobben,

har mye verdifull erfaring,

vil fremdeles være etterspurt

og til nytte og som ønsker litt

mer sosialt nettverk. Da vil

Hvitstein ha deg med på informasjonsmøte.

Han vet at mange som nærmer

seg pensjonisttilværelsen

vil være til nytte for seg selv og

Fakta

Røde Kors

Informasjonsmøte i Røde

Kors-huset 24. mai kl. 12.00.

Røde Kors er bygget på

følgende prinsipper:

Humanitet, nøytralitet, frivillighet,

uavhengighet, upartiskhet,

universalitet og enhet.

andre. Ω Når man blir 66 år så

settes søkelyset som pensjonist.

Mange har sikkert følt mas på

jobben, men jeg tror mange

vil savne maset etter et langt

arbeidsliv, og da er det viktig å

gjøre nytte for seg videre, sier

Hvitstein.

Rause personer

Hvitstein vet det finnes mange

folk som sitter på stor kunnskap

på mange områder i

kommunen. Han sier det må

være rause personer som er

interessert i å gjøre en innsats

for å glede andre og seg selv.

Ω Det må være rause personer

som ikke ser begrensinger,

men ser løsninger. Vi skal sette

i gang meningsfylte aktiviteter

og oppgaver ved å påvise, hindre

og lindre nød med hjelp

av Røde Kors vurderingen. Vi

kan gjøre interne oppgaver

som å starte vaktmestergruppe,

og det kan være folk som

datakyndige og vil lære bort

til andre. Vi skal starte matbørsen

som styres fra Oslo,

og i Vestfold tar vi imot mat

som er gått ut på salgsdatoen,

men ikke på bruksdatoen, sier

Hvitstein.

Han er spesielt interessert i

å komme i kontakt med personer

som har minibussertifikat,

fordi Røde Kors driver

utstrakt virksomhet med pasienttransport

for det offentlige.

Bygget på frivillighet

Hvitstein presiserer at aktivitetene

ikke skal være i konkurranse

med andre, og det

skal være et behov ingen andre

dekker.

Ω Vi må ha trygge og stabile

ressurser for å gjennomføre

dette, sier Hvitstein.

Han er alltid vært opptatt av

frivillighet, og han bruker tid

på å finne ut av hvor folk passer

best. Selv har han bakgrunnen

fra tidligere A-etat, NAV og

som selvstendig næringsdrivende.

Røde Kors blomstrer

Han har vært medlem av

Sandefjord Røde Kors siden

1963, og fulgt utviklingen på

nært hold i alle år. Det har blitt

utallige verv gjennom årenes

løp, og i slutten av februar gikk

han av som leder etter syv år.

Han sier at Røde Kors blomstrer

med stor aktivitet og utrolig

mange flinke medlemmer.

Ω Ingen i Røde Kors mottar

lønn, og vi utfører pasienttransport

med de hvite bussene

som Røde Kors får penger

for. Vår innsats i mange år har

medført at vi har en oversiktlig

og god økonomi, sier Hvitstein

med et stort smil.

espen@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Norpost Distribusjon AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Markedsavdelingen:

Mediekonsulent:

Tine Moen, tlf 902 58 140

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


hos KIWI

23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 5

A til

sommeren

hos KIWI

NYHET!

8 grillmiddager i enkeltpakninger!

49 00 DAGENS BEEFBURGER

2x150 g Folkets, pr. kg 163,33

49 00

39 00

39 00 29 00

DAGENS BIG BEEFBURGER

250 g Folkets, pr. kg 156,00

DAGENS MINIBURGER

4x70 g Folkets, pr. kg 175,00

NYHET!

250G

DAGENS FISKEBURGER LAKS OG TORSK

2x120 g Fiskemannen, pr. kg 162,50

NYHET!

39 00

DAGENS KYLLINGBURGER

2x120 g Folkets, pr. kg 120,83

39 90 39 90

19 90

MØRBRAD AV STORFE

180 g pepperbiff, pr. kg 221,67

YTREFILET AV SVIN

YTREFILET AV SVIN

160 g Middelhavsmarinert, pr. kg 124,37

29 90 29 90

KYLLINGFILET

200 g sitron og papaya, pr. kg 149,50

ENTRECOTE AV STORFE

180 g grillmarinert, pr. kg 221,67

19 90

160 g Peppermarinert, pr. kg 124,37

KYLLINGFILET STEKT

200 g asiatisk, pr. kg 149,50

49 00 DAGENS CHORIZOBURGER

DAGENS BACONBURGER

2x150 g Folkets, pr. kg 163,33

49 00

DAGENS SWEET HOT CHILI BURGER

2x150 g Folkets, pr. kg 163,33

DAGENS VEGETARBURGER

2x80 g sopp, hvitløk&persille, Folkets, pr. kg 243,75

39 00

2x150 g Folkets, pr. kg 130,00

29 90 19 90

KYLLING OVERVINGE

KALKUNMEDALJONGER

200 g naturell, pr. kg 149,50

300 g grillet, pr. kg 66,33

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger- gjelder uke 21 2018


6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Det er ikke bare legenes skyld

Forfatteren av boka

Pillebefinnende, Niels Christian

Geelmuyden, er ikke ute etter å

svartmale leger for å skrive ut piller

som i verste fall kan ende med

døden for pasientene.

BENTE WEMUNDSTAD tekst

– Det er et kollektivt ansvar, sier

han. I fjor kom boka som alle

helseinteresserte, ikke minst forfatteren

selv, trodde skulle bli

epokegjørende og endrende for

samfunnet. Det har ikke skjedd,

og det forbauser mange, også

Geelmuyden selv.

Gode anmeldelser

Ω Jeg har nok sutret litt mye på

Facebook, det er ikke bra, sier

han. Men jeg har brukt to år og

mye penger på dette bokprosjektet.

Det har gått ut over familie og

venner, og ikke minst meg selv.

Når det er noe som angår alle,

ville jeg trodd at det ville blitt mer

debatt.

Anmeldelser av boken har det

vært mange av, både i aviser og i

fagtidsskrifter for medisin. Men

anmeldelser selger ikke bøker Ω

det er det debatter som gjør.

OVERRASKET: Hans Christian

Geelmuyden er overrasket over at

boka «Pillebefinnende», som kom i

fjor, ikke har skapt mer debatt.

Ω Jeg er takknemlig for alle

gode anmeldelser, og stolt av at

medisinske fagtidsskrifter som

Legeforeningens tidsskrift og

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

har vært så positive, sier

Geelmuyden. Boka har nå solgt i

rundt 4.500 eksemplarer.

Skyldfordeling

I fjor kom det en doktorgradsavhandling

der det ble konkludert

med at 3.000 nordmenn årlig

dør som følge av medikamenter.

Myndighetene opererer med et

langt lavere tall; 150. Geelmuyden

velger å tro på den nye avhandlingen,

siden den samsvarer med

EU sine beregninger. De har tall

som viser at nærmere 200.000

europeere dør av medisiner hvert

år. Danmarks Apotekerforening

har anslått at legemiddelbruk

også der er blitt den tredje vanligste

dødsårsaken.

Ω Pilleindustrien har skyld. De

produserer medisiner og legger

frem forskningsrapporter som

taler til fordel for medisinen, og

skjuler de som viser de virkelige

konsekvensene. Dette har gjentatt

seg gang på gang, og legene

tar den infoen de får i god tro, sier

Geelmuyden.

Ω Legene har skyld i den grad

at de ikke tar seg tid til å etterspørre

eller forlange uavhengig

forskning. Pasienten har skyld

fordi de ønsker en quick fix av

problemet sitt i stedet for å endre

kosthold og komme seg opp av

sofaen. Størst skyld har i mine

øyne myndighetene og til dels

mediene fordi de lar det hele

skure.

Lykkepiller

I boka får de fleste piller gjennomgå.

Lykkepiller, eller SSRI,

får særlig gjennomgå, fordi de

har vist seg å øke selvmordsfaren

og i mange studier dessuten har

liten eller ingen kurativ effekt.

Ω Nå bruker mer enn 330.000

nordmenn lykkepiller med

mange alvorlige bivirkninger

og lav effekt. Mange sliter med

søvnen og får utskrevet sovepiller.

Det gjør dem blant annet

til farlige sjåfører i trafikken,

sier Geelmuyden, og viser til

forskningsrapporter.

Pillepåvirkede sjåfører er en

trussel i trafikken. Men hvem har

ansvaret?

Ω Deprimerte pasienter velger

piller fremfor terapi, kostholdsendring

og fysisk trening, selv

om mange studier har vist at

slike løsninger har bedre og mer

varig effekt. Legen skriver ut

piller uten å ha tilgang til den

hele sannheten i forskningen Ω

fordi industrien ikke presenterer

den. Industrien har presentert

utvalgte biter av forskningen, sier

Geelmuyden.

Ω Halvparten av alle forsøk på

legemidler blir aldri publisert.

Resten blir for en stor del manipulert

forut for publiseringen.


Turkopper

du

fra StraffKilli

noe

De store medisingigantene får

fra kr sine straffer. Det er bøter i milliardklassen,

men det ser ikke ut til

å ha effekt.

Ω Det virker kynisk, og det er

kanskje på tide å tenke ut andre

fint 17.

former for straff. Én

mai?

straff kan

være å inndra patentet på medisi-


Turkopper

du

fra Killi

noe

fra kr

nen. Da er det fritt frem for andre

produsenter til å komme med

kopipreparater til en lavere pris,

sier Geelmuyden. Ω En annen

sanksjon kan være å utelukke

midlene fra blåreseptordninger,

som finnes i alle land.

Ny bok

Niels Christian Geelmuyden har

skrevet 35 bøker til nå. Han ble

godt kjent da han ga ut bøkene

«Sannheten på bordet», og senere

«Sannheten i glasset» som avslørte

matvare- og drikkeprodusentenes

metoder for produksjon og

salg. Boka «Pillebefinnende» er

en del av samme tema, nemlig

hvordan vi forbrukere lures av de

store industriene.

Nå er han i gang med en ny

bok, og den har absolutt ikke det

samme negative preget.

Ω Den handler om 50 fordeler

med å passere 50, og er egentlig

en svært oppløftende bok. Som

før bruker jeg forskningen, og det

er blant annet helt klart at plager

som migrene og forkjølelse blir

mindre hyppig og mildere, sier

Geelmuyden.

Ω Det føles godt å skrive en

hyggelig bok nå. Boka skal utgis

senere i år.

fint 17. mai?

www.norskflid.no/lokalbutikk

Adresse - tlf:

www.MadeinNorwayNow.no www.MadeinNorwayNow.no

red@byavisa.sandefjord.no

Torget 5 • Larvik • Tlf. 33 18 23 40 • www.norskflid.no/larvik

www.norskflid.no/lokalbutikk

Adresse - tlf:

Vi syr de originale Vestfoldbunadene.

Man-fre 09-17

Torsdag 09-18

Lørdag 10-15

Torget 5 • Larvik • Tlf. 33 18 23 40 • www.norskflid.no/larvik

Vi syr de originale Vestfoldbunadene.

Man-fre 09-17

Torsdag 09-18

Lørdag 10-15


23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 7

Vi ønsker deg velkommen til

BILMESSE

BADEPARKEN

LØRDAG

SØNDAG

2. juni kl. 10-16 3. juni kl 12-16

BILDILLA BILGAL

RÅNER SINKE

RÅKJØRER

- rett og slett interessert i bil!

Bilia Vestfold

2

Mobile Jarlsberg AS

Tlf: 33 20 50 05

Mobile Larvik AS

Tlf: 33 12 18 60

LARVIK

Mobile Tønsberg AS

Tlf: 33 20 49 00


NÆRING

VALUTAKURSER

9,59 8,11 10,95 92,97 129,17

2,23 6,29 6,06 7,36 810,27

8

2

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

nyetablerte

DIN FIRMABIL

SKADESENTER AS

Org.nummer: 920 859 593

Forretningsadresse: Bekkeveien 7

3236 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Skadesenter bil.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Aleksander Stangeby

OSLO BØRS

Sist uke

Siste året

+1,04% +21,89%

Vil skape mer liv o

SANDAR BYGG AS

Org.nummer: 920 853 129

Forretningsadresse: Dølebakken

35, 3215 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Utvikle eiendom, forvalte

eiendom, føre opp nye bygg og

investere i andre selskap og verdipapirer.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Anders Sti

Thomas Hvitstein har store visjoner

for Kongens gate og Prinsens gate

med å skape mer liv og aktiviteter

i området hvor Nytbyn AS eier flere

bygninger.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Mener Regjeringen

går for

fort fram

med innføring av bompenger for

elbil. Nylig la Regjeringen fram

nye regler for innfasing av bompenger

for elbil, som åpner for at

kommunene kan velge å innføre

halv takst for elbiler allerede i

2018. Norsk elbilforening mener

opptrappingen kommer alt for

tidlig og er for bratt. – Elbilene

skal selvsagt være med å betale

etterhvert, men vi må ha is i

magen, og la elbilfordelene få

lov til å virke i flere år ennå. En

nedtrapping av elbilfordelene nå

setter 2025-målet i fare. Vi klarer

ikke å få til at hele nybilsalget

skal være elektrisk i løpet av syv

år, dersom vi trapper ned bruksfordelene

for tidlig, sier Christina

Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Bruker ordbøkene

på eksamen

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

på nett er ekstra populære

i eksamensperiodene. I mai i

fjor ble det gjort 4,5 millioner søk

i ordbøkene. Bokmålsordboka og

Nynorskordboka på nett er gratis

tilgjengelig for alle og blir slått opp

i om lag 36 millioner ganger hvert

år. Ordbøkene kan være ett av de

nettbaserte hjelpemidlene elevene

har lov til å bruke på eksamen, hvis

skoleeieren åpner for å bruke slike

hjelpemidler. Eksamensperioden

for norsk i videregående opplæring

startet 22. mai i år.

I Nytbyn AS, som tidligere het

Bakgården AS, har Thomas

Hvitstein det siste året hatt

ansvaret for utleiedelen, mens

hans far, Steinar Hvitstein, er

daglig leder og styreleder. Etter

generalforsamlingen blir Thomas

daglig leder i selskapet. Hans

daglige arbeid i tillegg til utleiedelen

er blant annet å gå over

leielister, legge ut annonser på

finn.no og kontakte nye leietakere.

Det blir en del kontorarbeid,

så det blir en variert hverdag med

både arbeid ute og inne. På lengre

sikt skal han arbeid med å

effektivisere og automatisere prosesser

i det daglige arbeid. Det

kreves en del timer foran PC`en

og IT-kunnskaper, men det har

han fra tidligere arbeidsforhold.

Restaurere og utvikling

Thomas ser lyst på framtiden, og

det er for tiden godt belegg på

utleiesiden, men han ønsker gjerne

kontakt hvis noen har spørsmål

eller trenger hjelp.

Ω Jeg har møtt mange forskjellige

mennesker i tiden jeg har

hatt ansvaret for utleie. Det er

greie leietakere som leier en for

en kortere eller lengre perioden,

sier Hvitstein.

Drevet utleie i over 25 år

Nytbyn AS har gjennom årenes

løp kjøpt flere eiendommer og

bygninger. Det hele startet tidlig

med 1990-tallet med kjøpt

av Pukkestadveien 25, så gikk

det slag i slag i området rundt

Bakgården. Sverres gate 6 ble

TREBYGNINGER: Thomas Hvitstein er opptatt å ta vare på trebygninger som

har sjel og sjarm.

kjøpt i 1993, Sverres gate 8 i 1996,

Kongens gate 37 i 2001, Kongens

gate 35 i 2003 og Sverres gate 4 i

2009. På midten av 2000-tallet

gjorde vi et krumspring bortom

Bjerggata og kjøpte Bjerggata 73.

Vi vendte nesen tilbake til området

rundt Nytbyn og kjøpte Villa

Kultura i Prinsens gate 16 i 2009,

Prinsens gate 22 i 2011 og Rukla

i Prinsens gate 18 i 2012, sier

Thomas Hvitstein.

73 utleieobjekter

Thomas Hvitstein opplyser det er

totalt 73 utleieobjekter, 16 av dem

er parkeringsplasser, 50 i bolig,

fire i kollektiv, ni næringslokaler

med butikk og kontor og to av

dem er matrelaterte.

Ω Vi har aktører som driver

med kunst, smykkedesign, klesdesign,

yoga, litteraturformidling,

film og musikk, sier Hvitstein.

Variert bakgrunn

Thomas Hvitstein har solid

arbeidspraksis, og han har fulgt

utviklingen i firmaet på nært

Fakta

Nytbyn AS

73 utleieobjekter - 16 av dem

er parkeringsplasser, 50 i bolig,

fire kollektiv, ni næringslokaler

– butikk/kontor, to av dem er

materelaterte.

hold de siste årene. Han startet

yrkeskarrieren med å etablere

Restplass.no som kunne

tilby billige reise. Han solgte seg

ut og begynte for seg selv innen

IT-bransjen. Det ble mange timer

med data fra morgen til kveld, så

han ønsket forandringer og begynte

å arbeide med enslige mindreårige

flytninger for Sandefjord

kommune. Det gjorde han i to år.

Ω Det var en lærerik tid, og en

stor overgang ved å sitte foran en

PC til å jobbe med mennesker. Jeg

arbeidet litt i firmaet utenom. Så

ble vi enige i familien at jeg skulle

begynne fast i firmaet i august i

fjor. Det skal jeg fortsette med, sier

Hvitstein med et smil.

espen@byavisa.sandefjord.no

UTLEIER: Thomas Hvitstein i Nytbyn AS er ansvarlig

IFRS 16

– Ingen tid å miste

HOUSE OF

CONTROL

CHECK!

SE VÅR UNIKE IFRS 16 GUIDE PÅ

WWW.HOUSEOFCONTROL.NO/IFRS16

ELLER RING OSS PÅ 815 66 355


LOGO

Auksjon av nye tillatelser i juni

gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere

i hvert produksjonsområde fastsettes over flere

budrunder. Det er nå fastsatt forskriftsbestemmelser

som har vært til høring. En justering man har gjort

sammenliknet med det som ble sendt på høring

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser

om hvordan nye laksetillatelser

skal tildeles gjennom en åpen auksjon. – Auksjonen

har planlagt oppstart 18. juni 2018, sier fiskeriminister

Per Sandberg (Frp). De nye tillatelsene vil tildeles

g aktiviteter

gjelder bankgaranti for å være med i auksjonen.

– Vi har etter høringen besluttet å redusere bankgarantiens

størrelse til 2 millioner kroner, slik at kostnadene

ved å delta i auksjonen blir noe redusert

sammenlignet med høringsforslaget, sier Sandberg.

23. MAI 2018

UNNGÅ:

LAVE

OVEROPPHETET BOLIG, PRISER!

REFLEKSER PÅ TV, INNSYN,

MØBEL-/GULVFALMING,

Kjøp sol skjerming NÅ!

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 9

Hagens dag på Stokke Bygdetun

På Stokke Bygdetun arrangeres Hagens dag søndag formiddag. Det

blir hagemarked og mange lokale utstillere i regi av Hageselskapet

i Stokke. Så hvis man på jakt etter sommerblomster, stauder eller

grønne tips til hagen, så er dette stedet å besøke. Det blir åpning av

utstilling om historisk birøkt i samarbeid med Sandar Birøkterlag, og

publikum får se levende bier i arbeid i en glassbikube. Smeden fyrer

opp og husflidslaget holder åpen husflidstue og bygdekvinnelaget

fyrer i bakerovnen. Museumshusene åpnes for sommersesongen.

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

MARKISER – SCREENS – GARASJEPORTER SOLSKJERMING - INTERIØRGARDINER

– GARASJEPORTER

Les Byavisa Sandefjord

som e-avis

i dag!

Gå inn her:

www.byavisasandefjord.no/

avisarkiv.html

Granholmen

i endring

SIDE 30-31

Med buss til

borgertoget

Onassissuiten

åpnes

SANDEFJORD Onsdag 25. april 2018 Uke 17 – nr. 159 Årgang 5

SIDE 4

Hote ldirektør Morten Christensen gleder seg stort til Winemakers Dinner på Hotel Kong Carl

stort

siste uken

15. juni. Han lover en opplevelsrik kveld med god mat og gode viner. SIDE 8-9

utstillingssalg

Hos VarMEFag

Arne Andresen As

Hegnasle ta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn | Tlf. 3 42 0 20 - www.arne-andresen.no

Opplevelsesrike

dager

med «Shapes»

SIDE 24

AUTORISERT FORHANDLER AV

PEC Elektro

Sandefjord

Tlf. 33 42 62 50 - www.pec.no

HAGEDAG PÅ

GJENNESTAD

LØRDAG 28 APRIL

Gje nestad Hagesenter, 3160 Stokke, Tlf. 3 36 36 36 | Åpningstid 08.30 - 20.00 (17)

PRISLØFTE

Mobile Jarlsberg AS

Tlf: 33 20 50 05

Mobile Larvik AS

Tlf: 33 12 18 60

Mobile Tønsberg AS

Tlf: 33 20 49 00

Se mer på www.mobile.no

MODERNE VERKSTED

STOR BRUKTBILAVDELING

I TØNSBERG

FOR VESTFOLD

SUBARU SANDEFJORD

Kongens gate 5, 3210 Sandefjord. Tlf 90 90 60 50. www.subarusandefjord.no

for utleie av leiligheter, kontorer og butikker. Han har en variert og spennende arbeidsdag.

NÆRINGSEIENDOM til leie

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

oss på

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


10 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

ANNONSE

ANNONSE

Fra venstre Christina J. Kjelling, i

midten Igor Ombasic fornøyd kunde

igjennom 15 år og Oskar Schiøtz eier

av Vestfold Antirust.

Her er vi i gang med Fluid Film-behandlinga.

Stopper rust

med naturolje

Et lanolinbehandlet hulrom.

1996-modell Mazda 626 med meget

omfattende rustskader på kanalene.

Bruken av det naturbaserte

lanolinoljeproduktet

Fluid Film er i ferd med

å ta store markedsandeler

i Norge. Det er effektivt,

miljøvennlig og rimelig!

Igor Ombasic har behandlet biler

hos Vestfold Antirust i mer enn 15

år. Han ser hvordan dette virker og

er strålende fornøyd.

Mange fornøyde kunder

Vestfold Antirust har benyttet

lanolinoljen Fluid Film i mange år.

Firmaet behandler ca 2000 biler i

året. På denne årstiden ligger de

på ca 50 i uka. I høysesong er det

opp mot 100 biler i uka.

Daglig leder Oskar Schiøtz forteller

at stadig flere oppdager fordelene

med Fluid Film. Han forteller at

det finnes mange typer lanolinolje

på markedet, men at firmaet har

valgt det amerikanske produktet

Fluid Film. Dette fordi det er

ledende på verdensmarkedet og

kan dokumentere på en overbevisende

måte hvordan det virker.

Fluid Film blir brukt mot korrosjon

i flyindustrien, NASA bruker det i

romskip, det blir brukt i stor grad i

skipsindustrien og i stadig større

grad på installasjoner i Nordsjøen.

Store maskinprodusenter som

New Holland, Case, Caterpillar osv

bruker mye av det for å slippe rustproblemer.

Schiøtz forteller videre at de har

testet ut forskjellige typer lanolinolje

og er helt klar på at det er

Fluid Film de ønsker å bruke. Igor

Ombasic som har drevet med bil i

«alle» år samtykker. Han har vært

på Vestfold Antirust med mange

biler og er imponert over Fluid

Films evne til å stoppe rustangrep

som allerede er i gang.

Store kunder

Mange kommuner og store bilforhandlere

har også fått øynene

opp for dette produktets egenskaper.

Schiøtz eier også verksteder

i Skien, Drammen og er medeier

i Oslo Antirust. Han forteller at

mange kommuner er kunder med

sine tjenestebiler. Han nevner i fleng

Skien, Bamble, Larvik, Tønsberg

og Horten, Sande Røyken og

Hurum osv. I Oslo er Toyota Oslo

største kunde. Massevis av brukte

Toyotaer blir behandlet før de leveres

til kunde. Mange nye Toyotaer

blir også behandlet der. I Drammen

har de bl. annet Centralgarasjen

som god kunde. De selger nye

Mazda og Hyundai og mye bruktbil.

Erik Arnesen AS, en stor Mercedes

forhandler i Oslo er også kunde.

Mye rust på nyere biler

Christina Kjelling på kontoret sier

at de opplever stadig mer rust på

forholdsvis nye biler. Det virker som

salting stadig blir mer aggressivt,

samtidig som nyere biler er dårligere

beskyttet enn de var før. Vårt

inntrykk er at det spares både på

grunning, lakk og galvanisering.

Hun forteller videre at de behandler

stadig flere nye biler. Veldig

mange nye biler som selges i dag

får ikke noe ekstra beskyttelse før

de leveres kunden og kundene

velger ofte å gi de en ekstra beskyttelse.

Mange fordeler

Den største fordelen forteller

Schiøtz, er at ved å påføre Fluid

Film kan man stoppe/bremse videre

rustutvikling på allerede rustne

områder uten å fjerne rusten først.

Det er tidsmessig fort gjort. De fleste

kundene sitter og venter mens

vi holder på. Avhengig av type

behandling, tar det fra ca 1,5 til 3

timer å behandle en bil.

Produktet er miljøvennlig, behandlingen

er rimelig, fra 2900,-, og det

tar tidsmessig kort tid å utføre. Vi

har lånebil til de som måtte ønske

det. Han legger også til at det er

ingen som kan gi bedre garanti i

Norge enn det de kan gjøre.

Fluid Film

• En lanolinolje fremstilt av ullfettet

på sauen.

• Det har vært brukt maritimt i

mange år.

• Brukes av store maskinprodusenter

som Case, New Holland og

Caterpillar.

• Anbefalt av det amerikanske

forsvaret.

• Disse 5 avdelingene samarbeider:

antirust.no

osloantirust.no

buskerudantirust.no

vestfoldantirust.no

grenlandantirust.no

Vil du vite mer?

Se antirust.no og fluid-film.com

PRODUSERT AV BYAVISA TØNSBERG


23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt11

Våren er her!

PLANLEGG DIN

NESTE UTEPLASS

Følg oss på Facebook

Miljøvennlig

hagebelysning

fra franske

Lumisky

Fargerike og

vedlikeholds -

frie utemøbler fra

franske Fermob

og Lafuma

Orangerie

fra ACD

Fra 43990,-

GODE VENNER: Robert Stevenson (t.v.) stortrives på Sandefjord Fotballs gatelag. Trener Petter Olsen sier at Robert og

resten av spillerne er en fantastisk gjeng.

Har fått livet

snudd opp ned

Paviljong

(uten vegg)

Fra 9999,-

Parasoller

i alle former

og farger

Robert Stevenson kom med SFs

gatelag i februar 2016, og på disse

to årene har hans liv endret seg

betraktelig i positiv retning. Han

stortrives sammen med de andre

på laget.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Ω Vi har skikkelig brødrefølelse

for hverandre, sier Stevenson

med et stort smil.

Bedre hverdag

Innholdet i hans hverdag har

endret seg stort, og han er fast

inventar på lagets tre ukentlig

treninger. Han har ikke vært

borte fra nesten en eneste trening,

og hans fysiske form har

bedret seg betraktelig de siste

to-tre år årene.

Ω Jeg er blitt hekta på trening.

Utenom treningen med

gatelaget løper jeg på tredemølle,

og jeg holder meg i god

form. Jeg har hele tida noe å

se fram til og det betyr mye for

meg. Gatelaget er blitt en del av

livet mitt, sier Stevenson.

Han scoret mange mål i fjorårets

sesong, men denne sesongen

er han midtstopper og rydder

opp i forsvaret. Stevenson

spilte i sine yngre dager på

Store Bergan, så fotball har i

mange år vært en del av hans

liv.

Fast kjerne

Trener Petter Olsen har vært

med gatelaget fra starten av i

september 2015, og fulgt utviklingen

på nært hold. Han skryter

om lagets faste kjerne som

møter på trening.

Ω Spillerne er veldig engasjerte

og de er blitt vesentlig

bedre fotballspillere. Dette

er en fantastisk gjeng å jobbe

med, sier Petter Olsen, som

kjente Robert fra Store Bergan.

Ω Vi er gamle Bærjangutter,

sier treneren med et smil.

Tar imot nye spillere

Petter Olsen sier at det kommer

noen nye spillere inn og

noen går ut, men han ønsker å

komme i kontakt med flere som

ønsker å trene og spille.

Ω Det kreves fysisk forutsetninger

og hvis noen har lyst til

å komme til oss, så er det bare

å kontakte meg. Vi trenger nye

spillere, sier han.

Øverst på tabellen

SFs gatelag er regjerende seriemestere,

men om de klarer å

kopiere fjorårets glimrende

prestasjon gjenstår å se. Laget

har spilt seks kamper i vårsesongen

og vunnet fem og tapt

en kamp. De leder sin pulje

sammen med Strømgodset. Det

er to puljer og de tre beste

lagene fra hver pulje møtes i

høstsesongen og skal avgjøre

hvem som vinner serien. 11 lag

er med i serien.

Det gjenstår to kamper i vårsesongen,

og uansett utfallet

av kampene er SF sikret plass

i sluttspillet om å bli seriemester.

Oppvisning i pause

SFs A-lag møter Strømgodset

på Marienlyst stadion søndag

27. mai til kamp i eliteserien.

I pausen blir en oppvisningskamp

på 6 x 2 minutter

av klubbenes gatelag foran

5-6.000 publikummere.

Spillerne på SFs gatelag er

invitert inn til middag på VIPrommet.

Robert Stevenson gjelder seg

stort til å spille på Marienlyst

for et stort publikum.

Det blir en fin tur til

Drammen, sier han.

espen@byavisa.sandefjord.no

Hjørneskap

fra

Biohort

Paviljong

Fra 36990,-

Sjarmerende

trepaviljong 3x4m

Fra 10990,-

KVALITET OG SERVICE I FOKUS

Spesialist på Telt - Paviljonger - Drivhus - Hagemøbler - Boder

Skolmar 32 • 3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 42 99 10 • post@teltfritid.no

www.teltfritid.no


12TEMA HJEM OG BILIG

| BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Gulvmalere

FARGERIKT: Ikke vær redd for å male gulvet i en sprek farge. Det gir rommet karakter, samtidig som det krever mindre oppmerksomhet

enn samme farge ville gjort på veggen.

FOTO: BECKERS

Med riktig maling, godt verktøy

og litt tålmodighet, er veien til

et nymalt gulv kort. Her er noen

enkle, men viktige tips fra folk

som kan faget.

MARI A. ROSENBERG/IFI.NO

tekst

Stort sett alle gulv kan

males. Her er seks tips

for å lykkes med gulvmalingen.

1. Ikke glem forarbeidet

Som ved all annen

maling, er forarbeidet

viktig. Støvsug og vask

godt med et rengjøringsmiddel

beregnet for

bruk før maling. Slip ved

behov. Tørk bort alt slipestøv

med en tørr mikrofiberklut.

2. Velg en robust maling

Bruk en god gulvmaling

som tåler litt ekstra.

Den må være robust og

slitesterk – husk at den

skal tåle å bli tråkket på.

3. Dekk godt til

Listene må dekkes med

maskeringstape. Velg en

tape av god kvalitet. Da sikrer

du at den sitter godt og

er lett å fjerne, du slipper at

malingen sniker seg under

tapen, og du får et jevnere

resultat. Fjern tapen med

en gang du har malt siste

strøk. Hvis du venter for

lenge, kan du risikere å dra

med deg noe av malingen.

4. Start langs listene

Malearbeidet blir enklest

om du starter å male langs

listene. Bruk en langpensel

til å legge på et fyldig

strøk inn mot veggen, så

slipper du å rulle så tett

mot listene – og du unngår

unødvendig søl.

5. Velg smart verktøy

Når du skal du male

gulv, er det én ting som

gjelder: rull på forlengerskaft.

Riktig rull i

kombinasjon med en

gulvmaling som flyter

vi utfører rehablitering av bad,

nybygg, service

og alt innen rørarbeid

1750,-

FERDIG MONTERT

VARMEPUMPEHUS

Solid utførelse | Metallbeslag på tak, trykkimpregnert

Olje og parafin annlegg som er ute av drift bør

fjernes. Tank i bakken kan revne og olje renne ut i

grunn. Alle tanker innholder minst 300liter rester av

olje selv om de er kjørt tom, fordi sugeledning står

høyere enn tankbunn.

ta kontakt og få et tilbud

Kilen Rør AS

Tlf. 45 29 66 61,Vesterøyveien 2, 3235 Sandefjord

post@kilenror.no

Mange års

erfaring

i bransjen

Be om pristilbud ved befaring på tømming,

rengjøring, og event. oppgraving.

Tank som er vanskelig å fjerne pga overbygg og hageannlegg fylles med sand,

tanker med enkel adkomst graves opp.

SERVISE PÅ VARMEPUMPER, ANNBEFALT HVERT 3. ÅR

SOM NØDVENDIG OG NYTTIG TILTAK.

VIKTIG: rengjøring av innedel, vi bruker dampvasker. Sort belegg på registeret bak

støvduken fjernes – du vil merke at den varmer bedre. Sjekk av utedel. Måling av trykk

eller strømtrekk så du får full varmeeffekt. kontroll av fester og ledninger.

BESTILL SERVISE NÅ Høsten er en travel tid!

– SÅ SLIPPER DU Å TENKE PÅ DET NÅR HØSTEN KOMMER.

Spesialfirma for varmepumper og ventilasjon.

Bergans Mekanikk AS

Stokke | Tlf. 91 68 34 65 | post@varmep.no


Statlig satsing på fjernvarme hindrer innovasjon

NBBL har etterlyst en mer kritisk debatt omkring fortsatt statlig satsing

på fjernvarmeutbygging, når TEK samtidig stiller stadig strengere krav

om lav energibruk. Det gjelder spesielt når energibehovet for romoppvarming

blir særlig lavt, enten som følge av TEK eller at det bygges med

bedre kvalitet enn TEK. Det er uheldig at det nå foreslås nye krav til bygg

ns seks smarte triks

som i praksis gir en markedsmessig fordel for fortsatt fjernvarmeutbygging

og vannbårne oppvarmingssystemer. Dette til fortrengsel for andre

løsninger, og til en kostnad som påføres boligkjøpere. Dette underbygger

ikke teknologinøytralitet, som er viktig for å skape markedsutvikling

og innovasjon gjennom konkurranse mellom ulike energiløsninger.

23. MAI 2018 BYAVISA SANDEFJORD | tema13

RETT VERKTØY: Med en langpensel, god maskeringstape og rull

på forlengerskaft, kommer du langt.

FOTO: MARI ROSENBERG/IFI.NO

ROBUST: Det er viktig å velge en robust og slitesterk gulvmaling.

godt ut, gir best resultat.

Ved å montere rullen

på et langt skaft, kan

du jobbe oppreist, spare

rygg og knær og få jobben

gjort mye raskere.

Malingen har du i et rullekar.

6. Vær tålmodig

Malte gulv trenger tid på

seg. At overflaten kjennes

tørr ut, betyr ikke

at den er ferdig tørket.

Tørkeprosessen fortsetter

nemlig etterpå – det er

dette som kalles herdetid.

Så det gjelder å være

tålmodig. Herdetiden

er avgjørende for hvor

holdbart resultatet blir.

Unngå sterk belastning

og å vaske gulvet de første

2-3 ukene etter at gulvet

er malt. Før det bør du

FOTO: TRESTJERNER

bruke gulvet med forsiktighet

og gå på sokkelesten.

Ulike malinger kan

ha ulik herdetid, så følg

alltid produsentens anvisninger.

red@byavisadrammen.no

TÅLMODIG: Følg alltid herdetiden. Det gjør at resultatet blir mer

holdbart.

FOTO: MARI ROSENBERG/IFI.NO

90

års jubileum

LARVIK

1928-2018

SANDEFJORD

etabl. 2000

90

års jubileum

LARVIK

1928-2018

KAKE OG KAFFE - 24.-25.-26. MAI - MANGE GODE TILBUD

NORT 6301

150x200 Før 12.999,- NÅ 9999,-

180x200 Før 14.999,- Nå 12.999,-

90%

PÅ HODEGAVL

ved kjøp av Nort 6301

Pris nå 370,- (uansett str.)

EVITA FRA HJELLEGJERDE

(uansett oppsett) ord. 14.999,-

9995,-

50%

på alle overmadrasser

40%

Stressless Mayfair

Alle størrelser og tekstiler eller hud

SANDEFJORD

på Hasle - tlf. 33 45 16 60


14 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Idyllisk i

Sandefjord

Sandefjord kommune har alltid hatt

en vakker natur og fine fjorder. De

fleste av innbyggerne i Sandefjord

har et godt forhold til sjøen, enten

i båt, gått langt kysten, besøk på

en badestrand eller en tur med

fergene til Strømstad. En gåtur

rundt Bugårdsdammen er et kjent

bildemotiv fra byen.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Sandefjord er en nydelig

sommerby med stor aktivitet

innen kultur, idrett, på

campingplassene og vi har

mange turister som kommer

på besøk. Nesten hvor enn

man er, så er ikke sjøen langt

unna. Bildene i reportasjen

viser Granholmen, Midtåsen

og Bugårdsdammen. Dette er

populære steder med mange

besøkende.

Det er en herlig følelse å

stå på Midtåsen og se utover

Sandefjordsfjorden. Fergen

«Color Viking» på bildet

blir temmelig liten fra dette

ståstedet. På Granholmen er

det idyllisk i det lille sundet

innenfor Granholmsundet.

Det ligger flere fine hus

med nydelig utsikt. I

Bugårdsparken er det alltid

mye folk i alle aldre. Alt fra

barnehagebarn som er på tur,

ungdom fra videregående

skole som skal trene enten

utendørs eller innendørs og

mosjonister som løper eller

går rundt dammen. Et sikkert

tegn er alltid endene som tusler

rundt på land og i vannet.

espen@byavisa.sandefjord.no

ENDENE PÅ PLASS: Endene er som vanlig på plass i Bugårdsdammen. Alltid et vakkert syn.

FIN UTSIKT: I sundet ved Granh

VI GJENTAR SUKSESSEN!

Er du sikker på sikringene dine?

Jordfeilbryter er påbudt i alle nye bygg. Det hindrer branner.

Eldre anlegg (før 2002) har i utgangspunktet ikke jordfeilbryter.

Kampanjeperiode:

16. - 31. mai

Gamle sikringer byttes ut med nye jordfeil-automater (automatsikringer) - som hindrer branner og eventuelle elektriske støt,

og det blir mye enklere å «skifte» sikringer. Tiltaket gir rabatt hos enkelte forsikringsselskaper.

DISTRIKTETS LAVESTE PRIS?

Inkl. 7 sikringskurser + ny hovedsikring og med godkjent avdekning. 5990,-

Ferdig montert inkl. arbeid, dokumentasjon, garantibevis og kjøring. inkl. mva

Vi anbefaler utskifting av gamle sikringer

med et gnistrende godt pristilbud!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud!

Tlf: 916 67 165 eller send bilde av skap til mob. 916 67 165

Først til mølla

De 50 første kundene som bestiller utskifting av «innmat i sikrigsskap» får HALV PRIS på overspenningsvern.

Snakk med oss om finansiering!

Vi tilbyr rentefri nedbetaling over 12 mnd. (NB! Må avtales ved bestilling)

TLF: 916 67 165 • POST@ELEKTRO5.NO


23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt15

5/6 Vakre Telemark og Dalen Hotell

Vi bor 3 netter på tradisjonsrike Dalen Hotell. Utflukt

til Industriarbeidermuseet på Vemork. Besøk på Z-

museet i Treungen, Norsk Skieventyr i Morgedal og

Anne Grimdalen Museet. Tur på Telemarkskanalen. 3

frokoster, 4 lunsjer og 3 middager 4 dager kr 7 950,-

9/6 Solskinnsøya Bornholm

Bornholm omtales som kontrastenes øy. Her skifter

landskapet fra de flotteste sandstrender til klippe og

granitt massiver som stuper rett i sjøen. Mellom dette

finner vi en frodig og allsidig vegitasjon. 1 overnatting i

Sverige hver vei, 4 netter på Bornholm. Utflukt til

Christiansø , lokal guide på Bornholm, 6 frokoster, 4

lunsjer og 6 middager 7 dager kr 11 900,-

21/6 Nordkapp - Norge på langs 18 dg

Bli med på en rundtur i vårt vakre land. Sande - Stockholm

- Åbo - Vasa - Rovanemi - 2 netter i Kirkenes -

Karasjok - Honningsvåg - Alta - 2 netter i Tromsø -

Harstad - 2 netter i Svolvær - Bodø - Sandnessjøen -

Namsos - Oppdal. 17 frokoster, 11 lunsjer, 17 middager,

div entreer og lokalguider, alle ferger, reiseleder.

Kr 29 950,-

16/7 Riga, Tallinn og Tartu

Vi besøker Latvia og Estlands hovedsterer samt universitetsbyen

Tartu. Flotte gamlebyer med et yrende

liv om sommeren. Båt Stockholm-Riga, 2 netter i Riga,

1 natt i Tartu, 1 natt i Tallinn, Båt Tallinn. Stockholm,

6 frokoster, 3 lunsjer, 6 middager Lokal guide

7 dager kr 11 900,-

olmen har mange hus nydelig utsikt utover Sandefjordsfjorden.

MIDTÅSEN: Som alltid er utsikten på Midtåsen helt utrolig. Det er blitt fotografert mange bilder fra stedet.

PROGRAM 2018

30/5 Ut i det blå. En ny spennende tur 6 dg kr 9 750,-

5/6 Dalen Hotel, utflukter i Telemark 4 dg kr 7 950,-

9/6 Solskinnsøya Bornholm 7 dg kr 11 900,-

21/6 Nordkapp, Norge på Langs 18 dg kr 29 950,-

2/7 Sommertur til Oset Høyfjellshotell 5 dg kr 7 200,-

10/7 Flor og Fjære, Sør Vest Landet 5 dg kr 9 200,-

16/7 Riga, Tartu og Tallinn 7 dg kr 12 900,-

25/7 Røros, Stiklestad, Spelet 6 dg kr 10 900,-

5/8 Rüdesheim, Rhin og Moseldalen 8 dg kr 12 900,-

6/8 Farsund, Maritim Fjordhotell 4 dg kr 6 600,-

13/8 Flor og Fjære, Sør Vest Landet 5 dg kr 9 200,-

19/8 St Petersburg 8 dg kr 14 900,-

19/8 Bergen, Flåmsbanen, Bjørneparken 6 dg kr 9 850,-

27/8 Jersey, Normandie, Rouan, Bayeux 13 dg kr 22 400,-

3/9 St Susanna, Costa Bravam, Spania 15 dg kr 19 900,-

6/9 Wroclaw Polen, Schwerin, Berlin 9 dg kr 14 900,-

9/9 Union Hotell i Øye, Ullensvang, 6 dg kr 12 900,-

19/9 Nord Italia, Lago Maggiore 11 dg kr 17 900,-

24/9 Ullared, Gekås shoppingsenter 3 dg kr 3 390,-

27/9 Øyhopping i det fynske sydhav 6 dg kr 10 900,-

3/10 Porec - Kroatia 13 dg kr 16 900.-

17/10 Nye opplevelser i Frankfurt 8 dg kr 13 800,-

25/10 Freimarkt, Tysklands Eldsted folkefest kr 7 490,-

5/11 Ullared, Gekås Shoppingsenter 3 dg kr 3 390,-

21/11 Oset Høyfjellshotell, Julemarked 3 dg kr 3 390,-

25/11 Bremen Julemarked 6 dg kr 8 790,-

2/12 Hamburg Julemarked 6 dg kr 8 950,-

9/12 Quedlingburg, Julemarked 6 dg kr 8 490,-

16/12 Tallinn Julemarked 5 dg kr 5 990,-

23/12 Juleopphold på Straand Hotell 5 dg kr 6 350,-

29/12 Nyttårstur Straand Hotell 4 dg kr 5 350,-

9/2-19 Benalmadena Spania med fly 29 dg ca kr 19 900,-

10/2-19 Den store Europareisen 30 dg ca kr 25 900,-

MÅKER GRANHOLMEN: Etter en rundtur på Granholmen hadde måkene det stille og fredelig.


16 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Fra klinelåter til skikkelig trøkk fra 90-tallet

BEAT-koret er klare for konsert med

kjente låter fra 90-tallet i Fon-teltet

lørdag 2. juni. På repertoaret står

alt fra klinelåter til skikkelig heftige

rytmer. Dette vil vekke gode minner

fra denne tiden.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Utrykkene girl power, boy

band, grunge og elektronisk

var kjente fra 90-tallet, og det

vil de sangglade medlemmene

i BEAT-koret gjenskape i sine

egne versjoner. BEAT-koret

under ledelse av Chris Johnson

skal framføre helt egne og nye

arrangementer av gamle låter.

Bredt spekter

Det blir et bredt spekter med

kjente låter av kjente artister.

Ω Det blir sanger av blant

andre Spice Girls, Robin

Williams, Britney Spears og

mange flere av 90-tallets kjente

artister. Vi skal selvsagt framføre

noen skikelige klinelåter

som sikkert vekker minner, sier

Marthe Igesund Saga med et

smil.

På spørsmål om det vil dukke

opp gjesteartister er damene

ganske hemmelighetsfulle.

Ω Det vil vi egentlig ikke

svare på, men vi skal svare på

Fakta

BEST-koret

Konsert med BEST-koret i Fonteltet.

Dørene åpnes kl. 19.00.

Konserten begynner kl. 20.00.

DJ-musikk etter at konserten

er ferdig.

Bandet består av Hoang Uy,

keyboards, Bjørg Trondsen

Bang, keyboards, Andreas

Bye, trommer, Kristian O.

Grude, bass og John William

Haugland, gitar.

det. Det kommer gjesteartister

og det kan komme noen

overraskelser, sier Ida Igesund

smilende.

Allsang og dans på bordene

Marthe Igesund Saga sier at

det legges til rette for allsang

og at publikum kan danse på

bordene.

Ω Da skaper vi skikkelig god

stemning i teltet og det er det

vi ønsker. Publikum skal ha det

gøy, sier hun.

Koret skal framføre 22 sanger

i to økter.

Ω Dette er en fin sommerfest

for kolleger som ønsker

en avkobling fra jobben. Vi

vet det kommer folk som jobber

sammen til konserten, sier

Igesund Saga.

Kle deg gjerne ut

De to sangglade søstrene

ønsker at publikum skal ta på

FULL TRØKK: Søstrene Mathe Igesund Saga og Ida Igesund og resten av BEAT-koret lover en skikkelig sommerkonsert

med låter fra 90-tallet.

seg klær fra 90-tallet. Selv skal

korets medlemmer stille i tidsriktig

antrekk for anledningen.

Ω Det skaper god atmosfære,

sier Ida Igesund.

BEAT-koret har siden starten

av året øvd på repertoaret

til konserten, og de to søstrene

gleder seg stort til å se et fullsatt

FON-telt som får høre god

musikk fra det glade 90-tallet.

Etter konserten fortsetter

festen med DJ-musikk av Barry

Dodd.

espen@byavisa.sandefjord.no

SANDEFJORD 03-04 AUG 2018

ICONA POP . INA WROLDSEN

TIMBUKTU & DAMN . DAGNY

CC COWBOYS . ADMIRAL P

POSTGIROBYGGET

BJØRN EIDSVÅG

FLERE KOMMER, FØLG MED!

1250,-

TO DAGER

KUN 995,-

KJØP NÅ!

KJØP BILLETT PÅ:


23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt17

ukens meny

fra meny indre havn

Ferskvaresjef

Patrick Castellano

vi løser middagen for deg

fra Menybutikkene i sandefjord

Sommeren er bedre

med meny

Stort utvalg

Spekemat

30 %

norsk, italiensk, spansk

av sommermat

Spekemat

Spekemat kan serveres på fat, tallerken eller som del

av et tapasbord. Serverer du spekemat som spekefat

eller speketallerken beregner du totalt 150 g spekemat

pr porsjon.

Under 20 minutter

Til 4 personer

trenger du:

150 g speket chorizo

150 g god spekeskinke

150 g salami

150 g coppaskinke

2 dl marinerte oliven

Dette gjør du:

1. Skjær spekematen i

tynne skiver og server

med for eksempel oliven og

godt brød. La gjerne spekematen

ligge i romtemperatur i minst en time før servering,

så får kjøttet enda mer smak.

2. Du kan variere både type spekemat og tilbehør.

Velg norske spekeskinker og server med flatbrød,

potetsalat og eggerøre, eller velg spekemat fra andre

land og kombiner med godt tilbehør som frisk

frukt, bær, oliven og gode oster.

Egg fra frittgående høner

str S/M, 18stk, Prior (39,12/kg)

Laksefilet

2x125g, Lerøy (159,60/kg)

FaSt kNallkJØp

39 90

/ pk

ukeNS middag

39 90

/ pk

Spar 45%

ord.priS 72,90

Klar til å spise

FaSt SommerpriS

39 90

/ Stk

Clausthaler

0,33l boks, original/pale lager/weizen

(23,94/l + pant)

Kaldpresset eple-/appelsinjuice

1l, Sunniva (+ pant)

kun 6,60 pr boks

7 90

/ Stk

Spar 11-53%

ord.priS 8,90-16,90

29 90

/ Stk

Spar 33-40%

ord.priS 44,90-49,90

99 00

/ pk

Spar 44%

ord.priS 179,00

Baconburger med brød

fra varmeskapet

Coca cola/Coca cola zero

15x0,33l, boks (20,00/l + pant)

Fortsatt ikke

Trumf-medlem?

Det er enkelt å bli det! Send MENY til

2155 eller meld deg inn på MENY.no

Trumf kundeservice kan du kontakte

på tlf. 22 56 33 00

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Salg kun til private husholdninger.

Berlinerboller

90g, bringebær/vanilje (111,11/kg)

ukeNS FriStelSe

10 00

/ Stk

Spar 40%

ord.priS 16,90

Define hårpleie

plukk & miks, shampoo, balsam, styling

FaSt kNallkJØp

3 2

For

Kampanjeperiode: Onsdag 23. mai – lørdag 26. mai 2018

Hverdagen er

bedre med Meny

Meny Indre havn: 33 48 27 50

Meny Arena Pindsle: 33 42 60 90

Meny Stokke: 33 33 54 00

Meny Haslesenteret: 33 44 93 00

Meny Åsane: 33 45 49 00

Meny Stadiontunet: 33 48 21 30

Meny Andebu: 33 43 00 70


18 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Lokale innslag i jazzkaféen

Det blir et fantastisk kor og

et strålende band som står

de musikalske innslagene i

jazzkaféen førstkommende

lørdag. Black & Lekker kor og

Black & White Orchestra sørger

for hyggelig stemning og god

musikk.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst

CATO ARVESCHOUG foto

På Tre Lykter er det ikke

hverdagskost at 20 dyktige

sangere og 10 musikere er

på en scene, men det er tilfellet

denne gangen. Black

& White Orchestra er en

fortsettelse av Knut Hansen

Jazzband som ble etablert

i 1952. Bandet spiller swingjazz

og Jeanette Kristiansen

har en flott sangstemme som

passer perfekt til bandet.

Black & Lekker kor består av

rundt 20 sangglade damer

i sin beste alder. Mona

Skatteboe er musikalsk leder

og koret skal framføre kjente

sanger av god kvalitet.

SandefjordJazz er som vanlig

arrangør av lørdagsjazzen på

Tre Lykter.

espen@byavisa.sandefjord.no

BUSS-FLY-CRUISE

RORBUFERIE i Sommer i

Warszawa

Lofoten

4.-13.JULI Kr. 14590,-

Cruise fra Venezia med

kroatia og hellas

18.-26.OKTOBER Kr. 10990,-

Skottland med

Military tattoo

12.-16.AUGUST Kr. 7995,-

Elvecruise langs

DONAU

Budapest-Bratislava-Melk-Wien

23.-29.AUGUST Kr. 13890,-

provence

idylliske

16.-21.SEPTEMBER Kr. 7790,-

TYROL

med Knödelfest i St. Johan

18.-26. september Kr. 10890,-

Fantastiske

cinque terre

6.-11.OKTOBER Kr. 8890,-

lesertur byavisa til

portugal-lisboa

17.-24.OKTOBER Kr. 8690,-

favoriten ALBIR

Costa Blanca

24.OKT.-2.NOV. Kr. 9790,-

Drømmecruise i

KARIBIA

7.-20.NOVEMBER Kr. 16890,-

Black & White Orchestra med vokalist Jeanette Kristiansen består av erfarne musikere som stortrives å spille sammen. (Navn på medlemmene står i faktaboksen).

9.-12.JULI Kr. 4995,-

Den fantastiske

MØREKYSTEN

22.-28.JULI Kr. 8995,-

STOCKHOLM

med Taube på Skansen

16.-20.AUGUST Kr. 6890,-

Rhindalen

med vinfestival

28.aug.-3.sept. Kr. 8490,-

Sør-England og unike

Stonehenge

17.-21.sept. Kr. 6790,-

Den Italieneske

BLOMSTERRIVIERAEN

23.-28.sept. Kr. 7190,-

Deilige

MALLORCA

9.-18.OKTOBER Kr. 8990,-

sorrento

AMALFI & CAPRI

23.-30.OKTOBER Kr. 9890,-

cruise i middelhavet

MALTA & SICILIA

25.OKTOBER-2.NOV Kr. 9890,-

Mangfoldenes

tenerife

27.NOV-11.DES. Kr. 13990,-

Finnmark rundt

med Tromsø

10.-17.JULI Kr. 13690,-

Gotland

med middelalderfestival

8.-12. AUGUST Kr. 7190,-

Solskinnsøya

BORNHOLM

20.-24.AUGUST Kr. 7290,-

Den evige stad

ROMA

9.-13.september Kr. 7990,-

sveits

Bodensjøen og Alsace

18.-25.SEPTEMBER Kr. 9990,-

spennende rundtur til

Venezia og

Slovenias Riviera

2.-12.OKTOBER Kr. 12990,-

VAKRE

TOSCANA

16.-23.OKTOBER Kr. 7990,-

Portugal & vakre

algarvekysten

24.-31.OKTOBER Kr. 8790,-

Torremolinos - Costa del Sol

langtidsferie

3.-24.NOVEMBER Kr. 13990,-

Albir-Costa Blanca

langtidsferie

1.FEB.-1.MARS Kr. 19990,-

Overnatting, transport, mat, reiseleder, opplevelser & nye reisevenner inkludert!

WWW.DAGAASBO.NO - 37 15 70 31

Fakta

Jazzkafé

Jazzkafé lørdag 26. mai på Tre Lykter fra kl. 13.00 til 15.30.

Black & White Orchestra består av vokalist Jeanette Kristiansen,

Per Gustavsen – baritonsax, Steinar Brenna – altsax og fløyte, Freddy

Petterson – trommer, Erik Hjerpekjønn – bass, Arne Hjalmar Knap –

tenorsax og klarinett, Torkel Hasle – piano, Per Martin Berg – trumpet

og fluegelhorn og Bjørnar Smedsrud – trombone.

Lokal forfatter med ny bok!

«Damen i det

gule huset»

til salgs hos

Norli og Ark!

Finnes også

på E-Bok og

Facebook!

Historiene er lokale, og handler om hverdags-ektepar i Sandefjord

og Vestfold. For eksempel fra Park Hotel, Bugårdsparken,

Sperretorget , Kong Carl, Larvik, Andebu og Stavern, ofte med

humoristiske innslag og en litt annerledes tvist.

Boka «Damen i det gule huset» utgitt av Lyst Forlag, er nå til

salgs hos Norli og Ark. Finnes også på E-Bok og Facebook.

Forfatteren :

Astrid Dybing er født: 1940, kommer fra Oslo, men har bodd i Sandefjord i

19 år. En mini - låtskriver og spiller piano etter gehør.


23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD

| AKTUELT19

REIS SAMMEN OPPLEV MER

815 00 335 www.peergynt.com

Rundreiser og opplevelser

Lofoten

Uforglemmelige Finnmark

Elvebåtcruise på Rhinen

Gardasjøen & Tyrol

24/6 - 5 dager

Oslo Lufthavn

12/7 - 7 dager

Oslo Lufthavn

7/8 - 6 dager

Oslo Lufthavn

21/8 - 9 dager

Oslo Lufthavn

Bli med til ett av Norges vakreste

reisemål? Lofoten er kjent for idylliske

fiskevær, sjøfuglkolonier og storslått

natur med dype fjorder, hvite strender og

majestetiske fjell. Vi besøker blant annet

vikingmuseet på Borg, Henningsvær,

lokale kunstnere og fiskevær.

Bli med til ville og vakre Finnmark! Her

skifter naturen fra barskt kystlandskap til

milelange vidder. Gjennom Finnmark får

vi se vakker natur og oppleve samisk og

nordnorsk historie og kultur. Vi besøker

Kirkenes, Karasjok, Honningsvåg,

Nordkapp, Hammerfest og Alta.

En av årets nyheter er vårt elvebåtcruise

langs Rhinen. Vi flyter langs elven mellom

Køln i Tyskland og Strasbourg i Frankrike.

Vi får oppleve flere historiske tyske byer

på reisen før ferien avsluttes i Koblenz

med fyrverkerishowet “Rhinen i

flammer”.

Bli med til Gardasjøen og byen Desenzano.

Her venter avslappende dager. Vi besøker

flere av de vakre byene rundt innsjøen,

og vi får med oss opera på den berømte

arenaen i Verona. Turen går videre med

buss over Dolomittene til tyrolerlandsbyen

Seefeld, hvor praktfull natur venter oss.

Pris fra kr. 13.690,- p.p.

Pris fra kr. 15.490,- p.p.

Pris fra kr. 12.775,- p.p.

Pris fra kr. 15.500,- p.p.

Irland

Lisboa

Engelske høydepunkter

Transilvania - Romania

26/8 - 6 dager

Oslo Lufthavn

3/9 - 6 dager

Oslo Lufthavn

13/9 - 6 dager

Oslo Lufthavn

8/10 - 9 dager

Oslo Lufthavn

Bli med på en reise gjennom den “grønne

øya”. Vi bor i den idylliske kystbyen

Galway, kunstnernes paradis. Herfra skal

vi på flere spennende utflukter til blant

annet Cliffs of Moher, naturskjønne

Connemara med klosteret Kylemore

Abbey. Turen avsluttes i Dublin.

Lisboa ligger på vestbredden av det

europeiske kontinentet. Byen har

særegenhet, historie og sjel. På denne

turen bor vi i Lisboa, med sine fargerike

trikker. Vi tar dagsutflukter for å besøke

små pittoreske byer, monumenter,

historiske slott og klostre.

Det britiske øyriket byr på historiske

steder, idylliske landsbyer og maleriske

naturlandskap – og du er aldri langt

unna en pub. Vi bor i Swindon, og

besøker Bath, Oxford, Blenheim Palace

og “typisk engelske” Cotswolds. Utflukt

til Stonehenge mot tillegg.

Transilvania er ikke bare slott innhyllet i

tåke og vampyrer, regionen har noen av

Romanias vakreste severdigheter, magiske

byer og storslått natur. På denne turen

kombinerer vi kultur og vandringer i et

fantastisk landskap. Med besøk til Bran

Castle, bedre kjent som Draculas hjem.

Pris fra kr. 12.190,- p.p.

Pris fra kr. 11.490,-

Pris fra kr. 10.390,- p.p.

Pris fra kr. 14.990,- p.p.

Bestill-tidlig-rabatt kr. 500,- trekkes fra prisen ved bestilling min. 95 dager før avreise. Inkludert i prisene er fly,

hotell (dbl. rom), mange måltider, utflukter og guidede turer etter program og reiseleder fra Peer Gynt Tours.


20 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Opplev verden med oss

Parma, Pavarotti &

Opera i Verona

Bli med til Italia 26. – 31. august 2018

Verdis AIDA i arenaen i Verona, Pavarottimuseet

i Modena med privat konsert,

gastronomi og kunst i praktfulle Parma!

Opplev verdenskjent opera, vakker natur, nydelig mat & drikke

på denne unike reisen gjennom noen av Italias mest kjente

gastronomiske høydepunkter og unike kulturperler.

Langs den gamle romerveien ”Via Emilia” ligger ost- og skinkehovedstaden Parma og balsamicoens

hjemby Modena. Dette er hele landets matmekka, med et kjøkken som strutter av sunnhet og friskhet. Her

finner vi noen av de lekreste matbutikker og markeder i hele Italia, og det sier ikke lite! På Pavarotti-museet

i Modena får vi en unik mulighet til å bli kjent med Luciano Pavarotti, en av verdens mest berømte tenorer.

I friluftsteateret Arena di Verona, som er eldre og enda bedre bevart enn Colosseum, skal vi oppleve

Guiseppe Verdis «AIDA» som kanskje er verdens mest populære opera. Dette er sommerens høydepunkt!

Program

26. - 31. AUGUST 2018

DAG 1: Ankomst Parma

DAG 2: Skinke, ost- og

vinsmaking på lokal

bondegård

DAG 3: Gastronomi- og

kunstvandring i Parma

DAG 4: Sightseeing & opera

i Verona – AIDA

DAG 5: Modena, Pavarottimuseet

og privat

konsert med middag

DAG 6: Hjemreise

6 dager 26-31/8 2018 Fra 15.900,- Fra Oslo

Pris pr. person fra 15.900,-

6-DAGERS PAKKE SOM INKLUDERER:

• Fly med SAS, Oslo – Milano / Bologna – Oslo

• 5 netter på Mercure Parma Stendhal Hotell****4 inkl. frokost

i delt dobbeltrom. Enkeltromstillegg kr. 2.500,-.

• Utflukter i henhold til program, med engelsktalende guider

• Transport som nevnt i programmet

• 2 lunsjer inkludert drikke og kaffe

• 3 middager med drikke – (3 retters meny med drikke og kaffe)

• Billett til operaforestillingen «AIDA» i Verona, nummererte billetter

• Inngang til Pavarottimuseet og opptreden av operasanger under

middagen i Modena

• Inngang til Katedralen og til dåpskapellet i Parma

• Teknisk reiseleder fra Reisecompaniet

PROGRAM & PÅMELDING reisecompaniet.no/cuba-11-16

PÅMELDING & PROGRAM reisecompaniet.no/parma-verona

Et selskap i Connections-gruppen

Tlf: 22 42 70 44 • www.reisecompaniet.no


23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt21

boka: Gunnar-Martin Kjenner med den nye boken Idrettslaget - en liten blåbok for alle som styrer i idrettens kulisser.

«Idrettslaget» – idrettshverdag i praksis

Idrettsadvokat Gunnar-Martin

Kjenner (72) har lansert

«Idrettslaget» Ω en liten blåbok for

alle som styrer i idrettens kulisser.

TOM HELGESEN tekst og foto

I boka forteller Kjenner alt du

bør vite om idrettslaget, fra stiftelse

og innmelding i Norges

Idrettsforbund til daglig drift

med blant annet barneidrett og

tilskuddsordninger.

– Jeg har jo etter hvert fått

mye erfaring og kunnskap etter

et langt liv med idretten, sier

Kjenner som fremdeles er fagsjef

i idretts-juss ved Norges

Idrettshøgskole og leder av lovkomiteen

i Oslo Idrettskrets.

Som tidligere formann i Lyn

hadde forfatteren lagt boklanseringen

til Lyns klubbhus på

Kringsjå.

Bred erfaring

Kjenner har i tillegg til en

rekke tillitsverv i idretten

også blant annet vært advokat

for Sponsorservice, Norsk

Fotball Trenerforening,

Norsk Motorklubb og Det

Norske Travselskap. Når

vi legger til forsvarerjobb i

mer enn 50 dopingsaker og

spilleragent, så skjønner

vi dette er en 72-åring med

bred erfaring innen fagfeltet.

Selv om det er som advokat

for toppidrettsutøvere han

Fakta

Gunnar-Martin Kjenner

Gunnar-Martin Kjenner har mer enn 30 års erfaring som advokat for

Idretts-Norge. Han har hatt ulike tillitsverv i idretten, blant annet som formann

i Ski- og fotballklubben Lyn og som medlem og leder av lovutvalg

på krets- og forbundsnivå. Kjenner er fagsjef i idretts-juss ved Norges

Idrettshøgskole. Fra 1995 til 2015 var Kjenner spilleragent med lisens

fra FIFA og fra Norges Fotballforbund. Kjenner har vært redaktør for fire

utgaver av boken Idrett og Juss.

er mest profilert i media, er

det grasota i idretten som

ligger hans hjerte nærmest.

– «Idrettslaget» er derfor

først og fremst ei bok til bruk

i «hverdagen» i et vanlig

idrettslag. Dette er langt fra

noen vitenskapelig avhandling,

forteller Kjenner i vårsola

på Kringsjå.

Idrettshverdag i praksis

Visste du at alle barn inntil 12

år skal få premie i et idrettsarrangement

dersom det er premiering?

Eller at alle idrettslag

er pålagt å kreve politiattest for

personer som utfører oppgaver

som innebærer et tillits- eller

ansvarsforhold overfor mindreårige?

– Denne boka er for alle som

møter idrettshverdagen i praksis,

enten som tillitsvalgt, ansatt

eller utøver. «Idrettslaget» gir

deg en praktisk og oversiktlig

innføring i grunnleggende

rettsregler som styrer et idrettslag,

sier Kjenner. Medlemskap,

arbeidsgiveransvar, sponsoravtaler,

idrettslig straff og sanksjoner

er noen av temaene.

Frivillighet på retur

Boka forteller deg altså det viktigste

du bør vite om idrettslaget,

fra stiftelse og innmelding i

Norges Idrettsforbund til daglig

drift med blant annet barneidrett

og tilskuddsordninger.

Dette blir stadig mer aktuelt,

for som Ingar Wilhelmsen,

med sine lange erfaring fra

idretten med Hasle/Løren,

Den Store Styrkeprøven

og Oslo Sykkelkrets fortalte

under boklanseringen:

– Frivilligheten er på retur.

Det er lite kontinuitet, for

idrettsledere har kort varighet.

I urbane strøk under to år

i gjennomsnitt, men heldigvis

bedre ute på bygdene og

små tettsteder. Derfor er det

viktig med kompetanse som

aldri før, mente Wilhelmsen.

«Idrettslaget» inneholder nok

stoff som alle idrettsledere i

vårt distrikt også burde ha

kunnskap om. Ja, på boklanseringen

var det idrettsledere

som mente alle idrettslag

burde sette av en temakveld

med denne boka som bakteppe.

red@byavisa.sandefjord.no


22 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Har du kunnskaper om Granholmen?

På Holmen Café på Granholmen

arrangeres det for første gang

quiz konkurranse om Granholmen

fra året 1900 og til dags dato

lørdag kveld. Quizmaster er Roger

Davidsen som har skrevet boka «Fra

Flatskjær til Granholmen». I boka

står alle svarene på spørsmålene.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Daglig leder Kurt Nilsen inviterer

alle som har lyst til å delta

i en uformell kunnskapskonkurranse

om Granholmen fra

tidenes morgen til i dag. 50

spørsmål og oppgaver er hentet

fra den lokalhistoriske boka til

Roger Davidsen. Boka kom i år

2000 og det andre og reviderte

opplaget kom ut i 2016.

Fine premier

Det koster ingenting å være,

og med stort inntrykk blir det

quiz konkurranse både inn og

på utsiden av caféen. Det vil

bli satt opp høytaleranlegg så

de frammøtte får god informasjon.

Ω Dette er en uhøytidelig

Fakta

Granholmen

Quiz konkurranse om

Granholmen.

Holmen Café 26. mai kl. 18.00.

Quizmaster: Roger Davidsen

som har skrevet boka !Fra

Flatskjær til Granholmen!.

konkurranse og passer utmerket

for familier, men også

andre som ønsker å teste kunnskapene

om Granholmen. Det

blir fine premier med boka

om Granholmen, fruktkurv og

andre overraskelser. Dette blir

en hyggelig kveld, sier Kurt

Nilsen med et stort smil.

Spennende historie

Granholmen eller Flatskjær

som er det korrekte navnet

har en spennende historie.

Paviljongen sto ferdig i 1904,

og i 1930 bygget Valborg og

Einar Sørensen hotellet som

et tilbygg til den gamle restauranten.

3. september 1950

brant hotellet ned som var

Norges største trebygning. Året

etterpå åpnet Granholmen

Campingplass.

I boka «Fra flatskjær til

Granholmen», som er godt

KUNNSKAPSKONKURRANSE: Daglig leder på Granholmen Camping, Kurt Nilsen, inviterer til quiz konkurranse om

Granholmen førstkommende lørdag.

illustrert og med 190 unike bilder,

står det om fergene som

trafikkerte på fjorden og at det

ble arrangert NM i boksing i

1933 og NM i sjakk i 1935.

– Fin gave

Boka selges i caféen, og hver

eneste krone går til Sandar

Historielag hvor Roger

Davidsen er æresmedlem. Det

ble han i 2016. Dette er en fin

gave, og inntektene går til et

godt formål, sier Kurt Nilsen.

espen@byavisa.sandefjord.no

BRansje guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00 - E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

skjønnhet og velvære

Øyebehandling

Sliter du med sviende, rennende,

såre eller tørre øyne?

Sliter du med skarpsynet, sidesyn eller tåkesyn?

Jeg har over 10 års erfaring med lindring av

synsplager.

Stockflethsgate 22, Sandefjord

tlf: 95 44 78 77

www.johansensakupunktur.com

data

Vi er din lokale IT-Avdeling i Sandefjord!

rørlegger

Rørleggeren i nærheten

sandefjord

rørhandel as

Museumsgata 4, Sandefjord • Tlf. 33 48 62 10

bef@comfortbrygga.no • www.comfort.no

Gratis parkerinG i bakG ården

RØRLEGGER

Haakon Harholt AS

91 19 19 80

www.harholt.no

harholt@online.no

Nyanlegg, gulvvarme, modernisering, varmepumper

trepleie

Ditt profesjonelle

trepleiefirma.

Vi har bred kompetanse og erfaring innen:

• Trefelling • Trepleie • Stubbefresing

• Beskjæring • Opprydding • Flishugging

• Gartnertjenester • Rådgivning • Snørydding

av gårdsplasser og tak.

Ta kontakt på tlf. 91 88 62 77 • www.lillebyas.no

BIL

Smart-repair

Spar minst 30%

i forhold til tradisjonell oppretting og lakkering.

«Du tror det ikke før du får se det!»

www.salett.no • Tlf: 33 46 38 28 • e-post: kontakt@salett.no

Vi har flyttet: Dronningensgate 1, 3211 SANDEFJORD

tlf: 45 48 77 50 - Brygga 2, 3210 Sandefjord - www.bulkspesialisten.no

www.facebook.com/Bulkspesialisten/


23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt23


oktips

Rune Christiansen

«Fanny og mysteriet i den sørgende skogen»

Lydbokforlaget 2017

Ensomme kvinner er også her temaet i forfatterens

bok, som i den forrige «Ensomheten i

Lydia Ernemans liv». Fanny blir foreldreløs 17

år gammel etter at foreldrene dør i en bilulykke.

Barnevernet godtar at hun blir boende alene i

huset, og det ser ut til at hun klarer seg riktig så bra… Hun lager

mat og kommer seg på skolen, men under ligger en dyp, ubearbeidet

sorg, og rare drømmer og fantasier dukker opp. En stillferdig,

og absolutt lesverdig liten roman.

Jane Gardam

«En ulastelig mann»

Gyldendal/Lydbokforlaget, 2017

Første bok i en trilogi, men kan leses uavhengig av de

andre. Vi møter den dyktige advokat og høyt respekterte

dommer Edward Feathers, tilsynelatende vellykket,

kjedelig og alltid korrekt. Bakgrunnen hans gjør at

han hele livet er redd for å bli forlatt, og har vanskelig

for å knytte bånd. Han er et av de mange kolonibarna som det britiske

samveldet hadde på samvittigheten – barn som hadde sine første år i en

av koloniene og som så ble sendt alene til England for å bo hos fosterforeldre

og gå på kostskole. Et gripende, vemodig og sterkt bilde av et liv,

og et historisk interessant bilde av det britiske imperiet.

Linda Skomakerstuen

«Uten vesentlige feil eller mangler»

Gyldendal, 2017

Forfatteren er revisor og fra Risør – det er også

hovedpersonen Elvira i denne lettleste og ganske

så fornøyelige boka. Elvira omgås ikke for mye

med sine omgivelser, hun skjøtter sin (kjedelige)

jobb og ergrer seg over mangt og meget. Så forsvinner

en kvinne i byen, og mange forviklinger følger i kjølvannet.

Elvira vil løse gåten og må involvere seg i flere menneskers liv

enn hun har gjort på lenge.

Stokke

bibliotek

Omtaler av voksne bøker

av Hanne Ottoson

24 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

bjørn helges

filmhjørne

Kommende filmer

23.5

Solo: A Star

Wars Story

Vi følger

den unge

Han Solo

når han

møter sin

co-pilot

Bluesaften av beste me

Det blir dansbar blues når Al Brown

Bluesband inntar scenen på Furu Egg i

Furustadlia lørdag 9. juni.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Chewbacca og gambleren

Lando Calrissian i denne

bakhistorien som er så viktig

for handlingen i hele Star

Wars universet.

25.5

Guernsey

forening

for litteratur

og

potetskrellpai

Filmen er

basert på

en roman

ved samme

tittel av Mary Ann Shaffer og

Annie Barrows. Et romantisk

drama med skuespillere fra

Downtown Abbey satt til et

pittoresk Guernsey i 1946.

Kort sagt et romantisk drama

for voksne mennesker.

1.6

Tully

Charlize Theron spiller en sliten

trebarnsmor som plutselig

får hjelp med barnepass i

denne morsomme og brutalt

ærlige filmen av folkene bak

«Juno» og «Young Adult».

Adrift

Shailene

Woodley

(fra

Divergentserien)

og Sam

Clafin (fra

Hunger

Games og

Et helt halvt

år) spiller et nyforelsket par

som seiler uforvarende inn

i en gigantisk orkan. Dette

sørger for store skader på

både båten og menneskene

som gjør reisen hjem til alt

annet enn en drømmetur.

Jungelgjengen

Jungelgjengen er kjent fra

NRK Barne TV og jobber

for å opprettholde orden og

rettferdighet i jungelen. Alle

dyrene snakker norsk.

Bjørn Helge

Byavisa

film er

best

på kino

BLUESAFTEN: Henriette Berggren arrangerer bluesaften med dans i samarbeid med Erik Moholdt Mathisen som driver

Furu Egg.

Al Brown fra Glasgow, gitarist

og bluessanger er kjent for sin

autentiske og følsomme formidling

av blues. Med seg har

han musikere i verdensklasse.

Dette er en unik mulighet til å

få oppleve blues på sitt beste,

blues som vekker dansefoten.

Bak konserten står Henriette

Berggren som er god venn av

Alan Thomson som spiller i

bluesbandet.

Ω Bandet hadde lyst til å

komme til Norge og spille, så jeg

har ordnet konserter for dem.

Det blir utrolig spennende og

fin konsert med topp musikere,

sier Henriette Berggren med et

smil. Bluesbandet er aktuelle

med ny CD på markedet.

Oppvarmingsband

Henriette Berggren og Erik

Moldt Mathisen skal for første

gang opptre sammen før konserten

begynner.

Ω Vi har skal være oppvarmingsbandet,

sier Moholdt

Mathisen spøkefullt. Da skal

Henriette synge, mens Erik setter

seg bak sitt Steinway-piano,

og de skal framføre sangene

«Summertime» og «Fly Me

to The Moon». Kanskje en låt

eller to til. Begge gleder seg

utrolig til konserten i hønseriet.

Erik stiller med av sitt musikkutstyr

til rådighet.

Amerikansk hamburger

Publikum kan kun høre konserten,

men også melde seg på

til en helaften med et omfattende

program og mat i særklasse.

Ω Vi skal servere skikkelig


Back In Business på The Note

På The Note café- og musikkbar har Back In

Business konsert førstkommende lørdag kveld.

Bandmedlemmene er i godt voksen alder, men spiller

coverlåter som det virkelig svinger av. Bandet gjorde

comeback for mer enn 25 år siden, og de har hatt

mange konserter de siste årene hos lokale arrangører.

Back In Business består av Jørn Kragh, gitar, Petter

Ulriksen, trommer og vokal, Arne Rolf Johansen, gitar

og vokal, Ragnar Sten Bjerkseth, keyboard og vokal og

Inge Grav, bassgitar og vokal.

Operakafé i

Hjertnesfoajéen

I lørdagens operakafé i Hjertnesfoajéen

blir det musikalske innslag med operasangerne

Vigdis Unsgård, sopran og

Thor Inge Falch, tenor. De blir akkompagnert

av Svein Rustad på klaver. Dette

er to framragende operasangere som vil

skape en hyggelig atmosfære. Arrangør

er Musikk i Sandefjord kirke (MiSK):

Ssens Trio framfører

Goldbergvariasjonene

I Måneskinnssonaten får publikum et musikalsk

bekjentskap med Ssen Trio som framfører J. S.

Bachs fantastiske Goldbergvariasjoner. Trioen

består av tre av landets fremste kammermusikere. Sølve Sigerland, fiolin og Ellen Flesjø,

cello, utgjør strykerne i Grieg Trio – et ensemble med stor internasjonal anerkjennelse.

De har dannet strykertrioen sammen med Henninge Båtnes Landaas, til daglig alternerende

solo-bratsjist i Osloharmonien. Konserten finner sted i Midtåsen skulpturpaviljong

førstkommende søndag kveld. Arrangør er Kulturelt Initiativ.

rke på hønseriet

23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING25

Fakta

Program på Furu Egg

lørdag 9. juni

Kl. 17.30: Dørene åpnes.

Kl. 17.45-18.15: Stroll-kurs ved

Svein Arne Nordkvelle.

Kl. 19.00: Maten serveres.

Ca. 20.30: Al Brown Bluesband

begynner å spille.

Bluesbandet består av Al

Brown, vokal/gitar, Alan

Thomson, bass, Cesare

Valbusa, trommer og Franz

Bazzani.

hjemmelaget amerikansk

hamburger med tilbehør.

Husets karamellpudding

hører med til desserten. Jeg

kan love at ingen skal gå sultne

hjem, sier Moholdt Mathisen.

Han synes det er artig at et

kjent bluesband spiller på

hønseriet. Lokalene er pusset

opp, og selskapslokalene er

på rundt 300 kvadratmeter,

så det blir god plass til å teste

dansefoten.

Henriette Berggren sier at

bandet kommer til å spille

egen låter og coverlåter, men

de kommer til å legge stor

vekt at publikum skal få danse

etter musikken.

Ω Al Brown sendte meg melding

om de gleder seg til å

BLUESAFTEN: Disse skal sørge for en bluesaften publikum sent vil glemme.

Franz Bazzani, Cesare Valbusa, Alan Thomson og Al Brown.

komme til Norge som er et

nydelig land.

– Sommerfest på jobben

Både Berggren og Moholdt

Mathisen sier at dette må være

et godt tilbud til sommerfest på

jobben.

Ω En hyggelig sommerfest

med god musikk, god mat og

topp stemning i fine lokaler

burde legge til rette for en fin

sommerfest, sier Henriette

Berggren. Moholdt Mathisen

sier at kokken Asbjørn Ekenes

er på plass og klar for å lage

god og rikelig mat. Eggbonden

sier at publikum vil få en strollkurs

ved Svein Arne Nordkvelle

før konserten. Da får publikum

innføring i enkle dansetrinn

hvis de ønsker det.

På Draaben Kulturbar

Det blir konsert med bluesbandet

på Draaben Kulturbar

fredag 8. juni, men repertoaret

blir annerledes enn på

Furu Egg. Henriette Berggren

og hennes gode venne Alan

Thomson skal ha lyttekonsert

med Cohen-låter på Draaben

Kulturbar søndag.

espen@byavisa.sandefjord.no

BRENNER BILDE: En fransk kunstner

som går under navnet LPVDA skal

brenne bilde i en vegg. Dette er et av

flere bilder han har brent.

BARNEKARNEVAL: Lotte Gaarder i

Bakgården Café er vertskap for barnekarneval

i Shapes-festivalen førstkommende

lørdag.

Barnekarneval i Bakgården

Det blir skikkelig karnevalsstemning i

Bakgården lørdag formiddag. Shapesfestivalen

inviterer til barn og foreldre til

ansiktsmaling, grilling, musikk og møte

med kunstnere.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Lotte Gaarder i Bakgården Café

ble spurt om å være vertskap og

hun svarte ja. Hun sier at det blir

en fin familiedag med et variert

program.

Ansiktsmaling

Gaarder håper alle barna kler seg

ut i fine karnevalskostymer og de

vil få tilbud om ansiktsmaling.

Ω Marte Tenden Karlsen

fra Frilynt og Sandefjord

Teaterforening vil stå for ansiktsmalingen,

sier Gaarder.

Hun sier at det blir karnevalsstemning

med musikk av to

DJ`er som vil spille afrikansk og

Sør-amerikansk musikk.

Brenner bilder i treverk

Gaarder har opplyst at det kommer

en utrolig spennende fransk

kunstner som vil brenner bilder

i treverk. Kunstneren går under

navnet LPVDA.

Ω Jeg skal snekre en vegg i ubehandlet

tre, og kunstneren skal

brenne bilde i den. Jeg har sett

bilder av det han har gjort og

det er fantastiske bilder. Det blir

spennende hvordan han gjør det.

Kunstneren vil stå ved utgangen

til Sverres gate, sier Gaarder.

Hun håper mange familiefamilier

finner veien til dette karnevalet

og de spennende aktivitetene.

Start: Barnekarneval i Bakgården

kl. 12.00.

espen@byavisa.sandefjord.no

1Før Harry Potter, hva var den mest leste

barneboken i England?

U) Adrian Moles hemmelige dagbok

F) Alice i Eventyrland

D) Den hemmelige hagen

2Hvem skrev Moby Dick?

I) Daniel Defoe

K) Jonathan Swift

R) Herman Melville

3Når ble William Shakespeare født?

I) 23. april 1564

T) 15. april 1563

U) 14. mai 1587

4Når ble Margaret Thatcher statsminister i

England?

L) 1976

E) 1979

T) 1974

5Når endte den kalde krigen?

R) 1989

O) 1988

E) 1986

Løsningsord: ALDRI

Den heldige vinneren av Hvem var Hvor er:

Terje Standal, Kiserødåsen 32B, 3231 Sandefjord

NB! Gevinsten må hentes i Byavisa Sandefjords sine lokaler i

Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord. Ring gjerne for

å avtale henting på telefon 33 46 20 00.

VINN QUIZBOKEN HVEM VAR HVOR

Notér bokstavene ved de svaralternativene du mener er riktig. Kombinasjonen på fem bokstaver vil til sammen danne

løsningsordet. Dette sendes på SMS med kodeord BYSA QUIZ (løsningsordet) til 2077, etterfulgt av navn og adresse.

Pris per SMS er 5 kroner. Svaret kan også sendes til grafisk@byavisa.sandefjord.no. Skriv «quiz» i emnefeltet.

foto: wikimedia


LOGO

26 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

Kjente og kjære artister i Ba

Lotte Gaarder kan for 6. året på rad ønske

velkommen til konsertsommer 2018 med

mange av landets kjente og kjære artister.

Flere av dem ønsket selv å komme

tilbake til Bakgården og Sandefjord.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Det blir virkelig en pangstart

på sommerens konserter i

Bakgården. Første artister på scenen

er de lokale brødrene Hans

og Per Mathisen. De har med

seg Rune Arnesen på trommer

og Bendik Hofseth på saksofon,

så det blir musikk av beste kvalitet

med dyktige musikere. Per

Mathisen kommer til Bakgården

senere i sommer til jazzaften med

musikere i verdensklasse.

Fakta

Bakgården

Fredag 22. juni: Hans og Per Mathisen med gjester.

Fredag 29. juni: Henning Kvitnes Trio.

Onsdag 4. juli: Trygve Skaug.

Fredag 6. juli: Eva Weel Skram.

Onsdag 11. juli: Jonas Fjeld Duo.

Fredag 13. juli: Magnus Grønneberg.

Onsdag 25. juli: Irsk aften med Cornerboys.

Fredag 27. juli: Jan Eggum.

Lørdag 28. juli: Norske Byggeklosser.

Onsdag 8. august: Louis Jacoby.

Fredag 10. august: Mama for Mara.

Lørdag 11. august: Bill Evans & Ulf Wakenius

feat. Keith Carlock & Per Mathisen.

Fredag 17. August: Fattigmannsbandet.

Lørdag 18. August: Sommersalsa med

Sandefjord Salsaklubb.

Dørene åpner kl. 19.30 og konserten starter kl. 20.00.

Billettsalget er på Hjertnes.

40 år på veien med Kvitnes

Henning Kvitnes har de siste

årene vært en etterspurt artist

som har fylt Bakgården til siste

rad. Kvitnes har flere jubileum i

år. Han fyller 60 år og 40 år på

veien som artist. I jubileumsåret

reiser han sammen med Jon-

Willy Rydningen på tangenter og

Freddy Holm på diverse strengeinstrumenter

og kor på turne.

I Bakgården er han en selvskreven

artist som inntar scenen 29.

juni. Henning Kvitnes har et stort

repertoar med kjente låter. Dette

blir en kveld for nærhet, ettertanke,

fellesskap og ikke minst

musikkglede.

Ω Henning Kvitnes har her i

fjor, og jeg kunne fylt to konserter

med den populære artisten.

Det er alltid gøy å ha Kvitnes

i Bakgården, sier Lotte Gaarder

med et smil.

KOMMER TILBAKE: Lotte Gaarder er strålende fornøyd med at Henning

Kvitnes med band igjen er på plass i Bakgården. Artisten entrer scenen 29. juni.

Grønneberg ville komme igjen

Konserten til Magnus

Grønneberg ble utsolgt i fjor,

og han er igjen i Bakgården 13.

juli. Den kjente vokalisten fra

CC Cowboys er alene på scenen

denne kvelden.

Ω Jeg husker veldig godt konserten

i fjor. Den var fin, men tidlig

dagen etter ringte telefon, men

jeg var trøtt og tok den ikke. Jeg

ringte tilbake senere på dagen,

og Grønneberg tok telefonen og

spurte om jeg syntes publikum

hadde likt seg. Han hadde hatt

det helt topp, så det viser at artister

setter stor pris på å spille i

Bakgården, sier Lotte Gaarder.

Flere norske artister kommer

til Bakgården i sommer. Jonas

Fjeld har med seg Ben Basgård

på gitar, Eva Weel Skram og evigunge

Jan Eggum er klare for

konserter i Bakgården.

Lokale aktører

Flere lokale aktører blir å høre

i løpet av sommeren. Det blir

bølgeskvulp og viser med Louis

Jacoby, de evigunge medlemmene

i Fattigmannsbandet stiller

og opp lager skikkelig trøkk,

og Norske Byggeklosser rocker

videre med kjente norske låter.

Avslutningen er det Sandefjord

Salsaklubb som står for.

Ω Dette burde være noe for

enhver smak. Alt fra lyttekonserter

til skikkelig trøkk, sier

Gaarder.

Hun sier Bakgården har blitt

en konsertarena hvor både artistene

og publikum liker seg godt.

Trives i Bakgården

Lotte Gaarder stortrives i

Bakgården, selv om hun innrømmer

at det går mange tanker

gjennom hode før konsertene.

Ω Det går som regel veldig

bra. Vi har mange faste gjester

på 35 + som liker konsertene.

Det gikk veldig greit i fjor og

det håper jeg det gjør i sommer.

Da ønsker jeg meg sol,

men ikke altfor varmt, sier hun

smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

BLOMSTRER OPP: Det blir god stemning med kjente artister og god atmosfære i Bakgården i

håper på greie værguder.

KIRKEGÅRDENE

Bestill gravstein, oppussing, retting og navnetilføyelser

direkte fra din lokale leverandør.

Vi leverer gravstein i alle prisklasser

og utførelser.

Ring: 33 46 31 32

minnesten@minnesten.no

Les Byavisa Sandefjord

som e-avis

i dag!

Gå inn her:

www.byavisasandefjord.no/

avisarkiv.html

minnesten.no

Granholmen

i endring

SIDE 30-31

Med buss til

borgertoget

Onassissuiten

åpnes

SANDEFJORD Onsdag 25. april 2018 Uke 17 – nr. 159 Årgang 5

SIDE 4

Hote ldirektør Morten Christensen gleder seg stort til Winemakers Dinner på Hotel Kong Carl

stort

siste uken

15. juni. Han lover en opplevelsrik kveld med god mat og gode viner. SIDE 8-9

utstillingssalg

Hos VarMEFag

Arne Andresen As

Hegnasle ta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn | Tlf. 3 42 0 20 - www.arne-andresen.no

Opplevelsesrike

dager

med «Shapes»

SIDE 24

Gje nestad Hagesenter, 3160 Sto ke, Tlf. 3 36 36 36 | Åpningstid 08.30 - 20. 0 (17)

AUTORISERT FORHANDLER AV

FOR VESTFOLD

PEC Elektro

Sandefjord

Tlf. 33 42 62 50 - www.pec.no

HAGEDAG PÅ

GJENNESTAD

LØRDAG 28 APRIL

SUBARU SANDEFJORD

Kongens gate 5, 3210 Sandefjord. Tlf 90 90 60 50. www.subarusandefjord.no

Tall om ting

04.23

Sto sola opp i dag

Sol ned i dag: 22:06

2005

Finnmarksloven ble vedtatt som

overførte statens områder i fylket til

et folkevalgt organ.

143

PRISLØFTE

Mobile Jarlsberg AS

Tlf: 33 20 50 05

Mobile Larvik AS

Tlf: 33 12 18 60

Mobile Tønsberg AS

Tlf: 33 20 49 00

Se mer på www.mobile.no

MODERNE VERKSTED

dagen i dag, og det er

222 dager igjen av 2018.

STOR BRUKTBILAVDELING

I TØNSBERG


kgården

navnedager

23. Oddleif /Oddlaug

Oddleif = norrønt odd (sverdspiss) +

leifr (etterkommer). Oddlaug = odd +

liugan (love ved ed).

24. Ester /Iris

Ester = persisk sitareh (stjerne).

Iris = 1. blomst, 2. gresk for regnbue,

3. gudinne.

25. Ragna /Ragnar

Begge kommer av norrønt regin

(maktene, gudene) + arr (kriger).

26. Annbjørg /Annlaug

Annbjørg = norrønt ørn (ørn) + bjørg

(berging). Annlaug = ørn + liugan

(love ved ed).

27. Katinka /Cato

Cato er romersk familienavn. Katinka

(russisk) = Katrine = gresk katharós

(ren).

28. Vilhelm /William /Willy

Alle kommer av det gammeltyske

navnet Willahelm = willo (vilje)

+ helm (hjelm).


Det er alltid gøy å ha

Kvitnes i Bakgården.

lotte gaarder

sommer. Konsertsommer 2018 starter 22. juni og avsluttes 18. august. Lotte Gaarder gleder seg stort til sommerens konserter og hun

29. Magnar /Magnhild

Magnar = norrønt magn (styrke)

+ ar (kriger). Magnhild = magn

+ hildr (strid).

30. Gard /Geir

Gard = norrønt garðr (gjerde, vern).

Geir = norrønt geirr (spyd).

31. Pernille /Preben

Pernille = Petronella, av romersk

slektsnavn Petronia. Preben (dansk)

= slavisk Prit-bor (fremst i kamp).

Onsdag 23. mai 2018

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

12:00 Åpen kontordag - ny

kommuneplan for Sandefjord kommune

- Sandefjord bibliotek

17:00 Onsdager på Color Viking

- Color Viking

17:00 Rundflyvning onsdager med

Dakota Norway - Torp Sandefjord

Lufthavn

18:30 Musikk & Poesi - Sandefjord

bibliotek

19:30 OnsdagsQuiz med Thor Jacobsen

- The Note

20:00 Onsdagsjam - Kurbadhagen

- Thaulows Scene & Bar

Torsdag 24. mai 2018

SHAPES Festival Norway – Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

17:00 SHAPES Festival Sandefjord :

Festivalpass 24. -27. mai 2018

Sandefjord

18:00 Aktuelt: Sun Heidi Sæbø om

Kim Jong-Un - Sandefjord bibliotek

20:30 Torsdagsquiz på James Clark

- James Clark

Fredag 25. mai 2018

SHAPES Festival Norway – Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

14:30 MiSKs klokkespilldager 2018 -

Sandefjord kirke

15:00 Fjordcup - Diverse haller i

Sandefjord

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Konsert med Tom Roger Aadland

- Draaben Bar

22:00 SHAPES Festival Sandefjord :

Det gode Selskab - Kurbadhagen Musikk

og Coctailbar

22:00 SHAPES Festival Sandefjord :

Elefant Night – Verdensteateret

22:30 Ushikawa - The Note - café og

musikkbar

23:00 Peder Stoltz på pianoet

- James Clark

Lørdag 26. mai 2018

Turist i eget fylke

– se www.visitvestfold.com

SHAPES Festival Norway – Sandefjord

08:00 Fjordcup - Diverse haller i

Sandefjord

10:00 Bondens marked – Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

13:00 Bli med på notene med Chris

Johnson - Sandefjord Bibliotek

13:00 Bli med på notene: From James

Brown to Hip Hop – a funk-fairytale

- Sandefjord bibliotek

13:00 Jazzkafé - Tre Lykter, Scandic Park

Hotel

13:00 Operacafé - Foajescenen,

Hjertnes Kulturhus

14:30 MiSKs klokkespilldager 2018

- Sandefjord kirke

22:00 SHAPES Festival Sandefjord:

G-HA presents – Verdensteateret

22:00 SHAPES Festival Sandefjord :

Ingensteds Night - Kurbadhagen Musikk

og Coctailbar

22:30 Back in Business Band

- The Note - café og musikkbar

23:00 Peder Stoltz på pianoet

- James Clark

Søndag 27. mai 2018

Turist i eget fylke

– se www.visitvestfold.com

SHAPES Festival Norway – Sandefjord

08:00 Fjordcup - Diverse haller i

Sandefjord

09:00 10-Toppsturen med Sandefjord

Turistforening - Sandefjord

Turistforening

23. MAI 2018 BYAVISA SANDEFJORD | byfolk27

DET SKJER

11:00 Barnekunst- og musikkgudstjeneste

Sandefjord kirke

12:00 Hagens DAG - Stokke Bygdetun

12:00 Utstilling med Torild Brandtzæg

Andersen - Kilgata 17 B, Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

18:00 Måneskinnssonaten Ssens Trio

- Midtåsen Skulpturpaviljong

18:00 Orgelkonsert: «Fru Marcussen

- Sandefjords dronning» - Sandefjord

kirke

Tirsdag 29. mai 2018

18:00 Naturvernforbundet inviterer til

åpent folkemøte - Sandefjord bibliotek

18:00 Småtur med Sandefjord

Turistforening - Sandefjord

Turistforening

Onsdag 30. mai 2018

11:00 Utstilling med Torild Brandtzæg

Andersen - Kilgata 17 B, Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

17:00 Onsdager på Color Viking

- Color Viking

17:00 Rundflyvning onsdager med

Dakota Norway - Torp Sandefjord

Lufthavn

20:00 Onsdagsjam - Kurbadhagen

- Thaulows Scene & Bar

Torsdag 31. mai 2018

11:00 Utstilling med Torild Brandtzæg

Andersen - Kilgata 17 B, 3217

Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

19:00 Kunsthistorisk forum -

Melsomvikveien 38, Stokke

Fredag 1. juni 2018

11:00 Utstilling med Torild Brandtzæg

Andersen - Kilgata 17 B, Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Big Creek Slim - Kurbadhagen

Musikk og Coctailbar

22:00 Friendship - The Note

- café og musikkbar

Lørdag 2. juni 2018

12:00 Utstilling med Torild Brandtzæg

Andersen - Kilgata 17 B, Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

20:00 The Cunninghams – Kurbadhagen

20:00 90´BEAT – Fon-Teltet

22:00 Gluten Free Mama / Support Dogs

of Lust - The Note - café og musikkbar

Søndag 3. juni 2018

12:00 Engelsk sportsbiltreff

- Stokke Bygdetun

12:00 Utstilling med Torild Brandtzæg

Andersen - Kilgata 17 B, Sandefjord

12:00 Utstilling: Thea Andenes og Lise

Steingrim - Sandefjord Kunstforening

13:00 og 14:00 Omvisning inne på

Midtåsen - Midtåsen

Mandag 4. juni 2018

18:00 Minitopptur - Sandefjord

Turistforening

Onsdag 6. juni 2018

11:00 Utstilling med Torild Brandtzæg

Andersen - Kilgata 17 B, Sandefjord

12:00 Musikalsk hyggestund i

Sandefjord kirke - Sandefjord kirke

17:00 Rundflyvning onsdager med

Dakota Norway - Torp Sandefjord

Lufthavn

19:30 OnsdagsQuiz med Thor Jacobsen

- the Note

20:00 Onsdagsjam - Kurbadhagen

20:00 Medborgarna - Kurbadhagen

Aktivitetskalenderen er levert av:

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt

finner du på www.visitsandefjord.com


28 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

basar

GRATIS rubrikkmarked*

sms/MMS til

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

EIENDOM SELGES

Byavisa tilbyr privatpersoner

å annonsere for salg av leilighet

og eiendommer, med eller uten

bilde.

For annonse under Eiendom

send SMS-melding med

kodeord BYSA EIENDOM

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

arbeid utføres

Byavisa tilbyr private

og andre å annonsere under

Arbeid Utføres.

Send SMS-melding med

kodeord BYSA ARBEID

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

BIL – MC – BÅT

Byavisa tilbyr private

å annonsere for salg/kjøp

av motorkjøretøy

som bil, båt og MC,

med eller uten bilde.

For annonse under BIL –BÅT –

MC send SMS-melding med

kodeord BYSA MOTOR

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 100 kroner

inkl. mva.

Til salgs

2 stk ubrukte Vredestein sommerdekk

på stålfelg, dimensjon 195/70

14, selges kr. 500. Tlf. 909 71 528.

Selger gamle garnkuler, glass med

netting, tlf. 924 18 506.

MC/ BMW 1200 2006 modell.

Strøken sykkel, km 37739,

kr. 120.000. Mobil 924 68 038.

Flott 10 fot Pioner med 4 hk yamaha

til salgs. Med tauverk, dregg,

årer osv. Båtplass ut året. Kr. 9500,-.

Tlf. 975 73 427.

Rundt lampebord i eik, diameter 70

cm. Tlf. 995 46 710 e. kl. 17.00.

STAUDER fra egen hage selges rimelig.

Prisklasse kr 20 - 35. Ring 979

80480 for å avtale tidspunkt.

ønskes kjøpt

Båt 15-22 fot ca ønskes kjøpt, maks

60.000,- ring / sms 934 93 490. Alt av

interesse.

Kjøper LP - plater og gamle ting,

leker, Hvaltenner, reklame, postkort

m.m tlf. 924 18 506.

El-sykkel og Kombisykkel ønskes

kjøpt. Tlf. 952 75 746.

Gammelt fiskeutstyr ønskes kjøpt.

Tlf. 906 44 290.

Biltilhenger/ båthenger eller annen

henger kjøpes, tlf. 952 75 746.

Veteranmoped/Motorsykkel kjøpes

Tempo Corvette, Panter, Puck

hjelm, sidevesker, deler m.m henter

tlf. 952 75 746.

Elektrisk sykkel og gammel KOMBI

sykkel ønskes kjøpt tlf. 952 75 746.

Alt av Modelljernbane kjøpes, alle

merker og samlinger Stort & smått,

henter tlf. 952 75 746.

Bobil ønskes kjøpt, rask avgjørelse ,

tlf. 952 75 746.

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tipp-biler

L200 / Sprinter / Gd

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

Biler kjøpes. Får du lite i innbytte

for din bil, eller du vurderer å selge

den, ta kontakt for et alternativt tilbud!

Med eller uten EU kontroll. Tlf:

977 34 600.

Tid for å rydde garasjen, Kjøper

gamle mopeder, hagemaskiner, sittegressklipper,

motorsag, vedkløyver

og bilhenger m.m tlf. 952 75 746.

Eldre regntøy fra 1970 - 80 tallet

eller eldre ønskes. Alle størrelser,

Dame/Herre og Barn. Kan betale kr

100. Vask ikke. Ring Steinar tlf. 920

88 948 eller sms.

Nikon fotoutstyr ø. kjøpt. Tlf. 913

47 361.

Kjøper hvaltenner, postkort, Lp -

plater og gamle ting, tlf. 924 18 506.

Sittegressklipper kjøpes, gjerne

Stiga Park, Villa, Husquarna, Jonsered

eller annen type, også vanlig

gressklipper av nyere dato kjøpes tlf.

952 75 746.

personlig

Dame fra samme alder søker mannlig

venn fra 55 år. Du må føle glede

ved å støtte andre, være et medmenneske

«ærlig og utadvendt» SMS

til 902 40 752.

arbeid utføres

Malerarbeid

utføres av sprek pensjonist.

Tlf. 951 74 859.

diverse

VERDIFULLE MINNER

på smalfilm, video, bilder,

lysbilder og lydbånd, bør du

få digitalisert før det er for

sent. Lang erfaring, garantert

kvalitet. Gratis henting.

Tlf. 99551900.

www.videov.no.

Gluten Free Mama på «The Note»

Gluten Free Mama er et

cover- og partyband fra

Tønsberg som spiller alle

rocke-perlene fra de siste 50

årene. Bandet spiller på «The

Note» i Sandefjord 2. juni.

De tar deg tilbake til

60-tallest Beatles via

70-tallets Bowie og

80-tallets AC/DC, til

nyere tids «Sex on fire».

De gir deg låter du

trodde du hadde glemt.

Låter som minner om

tupert hår og cowboyboots.

Glem EDM og

popmusikk – Her blir det

et skikkelig rocke-party!

Gluten Free Mama ble

stiftet i 2011 og alle medlemmene

i bandet har

lang fartstid i musikkmiljøet

i Tønsberg. Bandet

er kjent for å levere god

stemning og gjør alt de

kan for at det skal blir en

skikkelig fest! Til konserten

i Sandefjord 2. juni

har bandet med seg de

lokale heltene i «Dogs

of Lust» som support.

«Dogs of Lust» starter

ballet klokken 22:00.

red@byavisa.sandefjord.no

Følg Byavisa

Sandefjord

på Facebook

Følg med på hva som skjer i @byavisasandefjord

ditt lokalmiljø -følg Byavisa!

Horoskop – uke 22 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

Væren

Hvis dagligdagse ting kjeder

deg, ta deg

ei aldri så lita

pause. Du

har mange

ideer for

tiden så bruk

da heller

noen tid på å pønske ut hva du

vil gjøre videre fremover. Har

du mulighet, unn deg en reise.

Men legg gjerne inn litt fokus

på å skaffe deg ny informasjon

eller kunnskap,

Motto: Kom deg videre!

Tyren

Fullmånen belyser de resursene

du deler med

andre. Dette

kan være din

elskede som

en profesjonell

partner. I

utgangspunktet

burde dette være bra, men

det kan være lurt å gå igjennom

hvor dere står i forhold til hverandre.

På et generelt plan, vis

litt forsiktighet.

Motto: Ta deg tid!

Tvillingene

Det skjer mye i livet ditt for

tiden. Masse

engasjement.

Mange planetariske

energier

berører

deg og ditt

horoskop. De

aller, aller fleste seg positive og

harmoniske ut. Men likevel kan

det være lurt å ha realistiske forventinger

av ting. Uansett, du er

i hvert fall tilfreds med deg selv

og det du gjør.

Motto: Behold sinnsroen!

Krepsen

Du er harmonisk og sjarmerende

for

tiden. Du

legger også

nå mer vekt

på hvordan

du ter og kler

deg. En ekstra

kikke i speilet før du går ut om

morgenen blir liksom en del av

din hverdag. Dette er også en

fin tid for å kikke litt nærmere

hvilke nyte ting du vil gjøre i

jobben din.

Motto: Livet er herlig!

Løven

En topp periode for å kommunisere

med

andre mennesker.

Særlig

om dere

diskuterer nye

ideer og interessante

ting

du vil gjøre.

Noe av veien til suksess er,

unngå å henge deg opp i småting

og detaljer. Du er flink til å

få dine synspunkter igjennom.

Andre lytter gjerne til deg.

Motto: Ordets makt!

Jomfruen

Jobb og karriere er fortsatt et

viktig tema

for deg. Du er

entusiastiske

og viser stor

innsatsvilje.

Ikke bare det,

men du har

også mange

interessante

og spennende ideer og meninger

om ting som kan gjøre på

arbeidsplassen din. Ikke noe

rart i at sjefer og foresatte lytter

til deg.

Motto: Friskt mot!


Midgard bytter navn

30. mai bytter Midgard historisk

senter navn. Silje Torp fra den populære

TV-serien «Vikingane» kommer,

det blir gratis vikingtapas, servering

av mjød og sist, men ikke minst

avduking av nytt navn og logo.

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING29

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens

BildeKRYSS

Yogaferie i Italia

Mer energi & mindre stress. Restaurert kloster. Unik

atmosfære. God mat/vin. Massasje. Olivenlunder.

Middelalderbyer. Du hentes på flyplassen i Roma.

Påmelding nå! En ferie for livet!

Yoga + sommerferie: 28/6 –5/7

Yoga + sommerferie: 26/7 – 2/8

Høstferieyoga + fjelltur: 27/9 – 7/10

Senioryoga: 11/10 – 18/10

www.yogasenteret.com

eller ring 92 25 40 60

Svarpremie bildekryss

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Sykling er god trim

Kryssordvinner forrige uke: Marit Huflåtten, 3241 Sandefjord

Vekten

Selv om du er optimistisk og

har stor tillit

til deg selv,

bør du likevel

ikke tro på

alt du hører.

Mulig noen

bare vil forsøke

å villede deg. Lytt til din

indre stemme. Den forteller deg

sannheten. Men ellers ser det

ut som at du får en bra og spennende

uke. En fin tid for reiser

og utdannelse.

Motto: Bruk din dømmekraft!

Skorpionen

De materieller verdier du deler

med andre,

det være din

elskede eller

noen andre,

ser ut til at

får nye energier.

Du får

mange flotte

ideer og meninger om hvordan

dere kan utvikle økonomien

sammen. Nå er det ingen ting

som hindrer deg i å nå de målene

du selv setter, så lenge du

samarbeider.

Motto: Lagspill!

Skytten

Nå er det faktisk slik at du kan

overraske

andre med

alt du klarer

å gjøre. Og

dette er jo

selvsagt på

en positiv og

engasjerende måte. Kanskje

gjelder dette særlig i forhold til

dine daglige arbeidsoppgaver.

Her er du en inspirasjonskilde

til fremgang og vekt for dine

medarbeidere.

Motto: Ikke for sent for et

mirakel!

Steinbukken

Hold øyer og ører åpne. Det

blir på den

måten du får

mane nye og

spennende

innspill fra

omverdenen.

Engasjer deg

også i konstruktive diskusjoner.

Men ha litt i bakhodet at ting

kan ta noe lengre tid før de blir

virkeliggjort. Så, ikke la deg

stresses av dette. Men pust dypt

og tell til 10.

Motto: En ting av gangen!

Vannmannen

Du er inne i en fin periode for å

møte likesinnede

mennesker. Du

utstråler både en

ytre og en indre

kraft og styrke

som ikke går

upåvirket hen.

I tillegg er du

selvsikker og har

en magnetisk tiltrekningskraft.

I jobben du gjør

til daglig ser det ut som at det

kommer inn noen ekstra kroner.

Motto: Vær deg selv!

Fiskene

Mulig du opplever noen utsettelser.

Hvis så,

blir det viktig

å beholde

roen og ikke

hisse seg

opp unødig. I

hjemmet har

du mange

interessante diskusjoner rundt

middagsbordet. En fin utveksling

av ideer og meninger gir

verdifull innspill til alle dine

familiemedlemmer.

Motto: Du er midtpunktet!


30 MENINGER | BYAVISA SANDEFJORD 23. MAI 2018

MENINGER Ta vare på det levende kulturlandskapet

Redaksjonen forbeholder

seg retten til å korte

ned leserbrev, kronikker,

dikt, menings-berettiget

stoff etc. Meninger med

personangrep må

signeres med fullt navn.

Intet stoff blir returnert.

Send inn til

red@byavisa.sandefjord.no

Epost merkes «kort sagt»

Umoderne kjerring

Delvis oppreist

ved sitt vindu.

En tung dag til ende

Skumring går mot natt

en meningsløs natt

for kjerringa.

Paul Åmodt

43,5 prosent av arealet i EU er

jordbruksland, mye svært intensivt

drevet. Behovet for en langsiktig

og gjennomtenkt jordbrukspolitikk

med bærekraftig

bruk av arealene er større enn

noen gang etter at oppsiktsvekkende

nyheter om reduksjoner

av insekts- og fuglebestander stadig

publiseres. Hvilken vei går

Norge?

Intensjonen bak EUs jordbrukspolitikk

etter andre verdenskrig

har vært god: rikelig

med mat til alle gjennom økt

volumproduksjon. Ved å sikre en

minimumspris for produktene,

og direkte subsidier for bestemte

avlinger, har EU nådd sine mål.

Men artene som er avhengige

av et variert kulturlandskap har

betalt prisen. I Tyskland melder

naturvernorganisasjonen NABU

at hekkefuglbestanden ble redusert

med 15 % mellom 1998 og

2009. Også vanlige arter som gråspurv

og bokfink er rammet, noe

som viser at viktige funksjoner i

naturen er skadet. Utviklingen

må sees i sammenheng med tilbakegangen

i biomassen med

insekter, som i nordvest-Tyskland

er redusert med 76-81 %

siden 1990.

Nylig kom lignende undersøkelser

fra Frankrike som viser

samme utvikling: løpet av de siste

15 årene har en tredel av fuglene

forsvunnet. Det er rett og slett

ikke levelig for dem lengre på den

franske landsbygda. Forskerne

bak studiene nøler ikke med å

kalle det en økologisk katastrofe,

og mener enkelte områder er

å regne som biologiske ørkener.

Man har brukt mye ressurser på å

pønske ut hvordan man blir kvitt

«ugress», kantsoner, fuktige areal

og bekker, og fremelske monokulturer

med mais, raps og hvete.

Følgelig har den samlede tilbakegangen

hos europeiske fugler

tilknyttet jordbruket har vært på

over 50 % de siste 30 årene.

Også naturmangfoldet tilknyttet

kulturlandskap i Norge

er rammet. 565 arter av artene

på rødlista har kulturlandskapet

som sitt hovedhabitat. Flere av

dem er fugler, som åkerrikse,

vipe, storspove, sanglerke, stær

og gulspurv. Norge er en del av

en utviklingstrend i hele den vestlige

verden, selv om viktige forskjeller

finnes. Jordbruksarealet

dekker bare 3 % av Norges landareal,

men er likevel av stor

betydning som livsmiljø for et

mylder av ulike arter og økosystemer.

Topografiske og klimamessige

særegenheter har

skapt variasjon i biotoper, med

tradisjonelt små driftsenheter og

høy grad av lokal ressursutnyttelse.

Naturmangfoldet er særlig

knyttet til restbiotoper som for

eksempel åkerholmer, randsoner,

veikanter, bekker og dammer.

Det er avgjørende at vi opprettholder

et variert jordbrukslandskap

med stabile økosystemtjenester

også i fremtiden. Men

jordbruksarealet er i tilbakegang,

og gjengroing av ekstensive gressmark

og beitearealer følger av

strukturendringer i norsk landbruk.

Med det grønne skiftet

skal vi legge til rette for produksjon

og forbruk med langt mindre

negative konsekvenser for klima

og miljø enn i dag. Da må sikre

alle godene kulturlandskapet gir:

økosystemtjenester, naturmangfoldet,

kulturbærende element,

opplevelser, turisme – kort sagt

en naturvennlig matproduksjon

etterspurt hos stadig mer kvalitetsbevisste

forbrukere. Et viktige

tiltak vil være å utvikle langt

bedre ordninger med tilskudd til

økosystemtjenester som bevaring

av naturmangfold. Myndighetene

sitter med ansvaret for å sikre et

jordbruk vi, og fuglene, kan leve

med.

Martin Eggen,

Norsk Ornitologisk Forening

Vår var hvor?

På andre siden

av skogenholtet

vinker til deg

du ser han,så vidt

over grantoppen

mørk i håret

gyllen brun i huden

vakre, brun melerte øyne

kjenner sommer - fuglene

Med hånden ,full av prestekrager

elsker,elsker ikke ,elsker

Står der i skyggen, i le

i håp at ingen ser deg

mange harde vintre

enn varme soldager

har gått med

hadde bare regnet kommet

gitt en ny grobunn

i en ellers grå dag

Det er forsatt kaldt

venter på sol og regn

venter på vår

INGER ELISE STENSBY

Ydmykhet

Det lir mot kveld

i kirken

til en kveldsstund

den lyse altertavle

skinner mot meg

presten på talerstolen

ber for fred i verden.

AMEN!

Paul Åmodt

Et universitet i Sørøst

Mye taler for at vi får et universitet i vår

region før sommeren. Det vil være starten

på et nytt kapittel i regionens historie om

høyere utdanning og forskning.

Etter omkring ti års arbeid

med systematisk faglig kvalitetshevingsarbeid

og to krevende

fusjonsprosesser søkte

Høgskolen i Sørøst-Norge

(HSN) våren 2017 om å bli

godkjent som universitet.

I mars i år konkluderte den

internasjonale komitéen som

Nasjonalt organ for kvalitet

i utdanningen (NOKUT)

hadde satt ned, at HSN tilfredsstilte

de nye, og skjerpede,

kravene til å bli akkreditert

som universitet. Nå gjenstår

behandling i NOKUTs styre,

Kunnskapsdepartementet

og en eventuell endelig godkjenning

av Kongen i statsråd,

før Telemark, Vestfold og

Buskerud får sitt eget, og Norge

sitt 10. universitet. Mye taler

for at universitetsstatus er på

plass før sommeren. Med det er

en viktig milepæl nådd for både

institusjon og region, og et nytt

kapittel kan skrives i regionens

historie om høyere utdanning

og forskning.

Hvorfor er det viktig å bli

universitet? Hvordan vil dette

merkes for studentene? Hva blir

annerledes? Mange stiller slike

spørsmål, og svarene er kanskje

ikke umiddelbart opplagte for

alle. Det er viktig å slå fast at den

faglige kvaliteten på det enkelte

studieprogram studentene velger,

er uavhengig av hvorvidt

studiet tilbys på en høgskole eller

et universitet. All høyere utdanning

i Norge rammes inn av ett

felles lov- og regelverk, og både

høgskoler og universiteter må

tilfredsstille samme kvalitetsforskrifter.

Samtidig innebærer

innfrielsen av kravene til å bli

akkreditert som universitet at

høgskolen gjennom de de siste

årene har etablert masterprogram

og doktorgradsprogram

på høyt internasjonalt nivå og

styrket forskningsvirksomheten

som bygger opp under studietilbudene

på alle nivå.

Universitetsstatus gir dessuten

økt frihet under ansvar.

Universitetene har full autonomi

i forhold til å opprette og avvikle

studietilbud på alle nivåer

og fagområder. Det åpner for

en dynamikk i utviklingen av

egen studieportefølje, og setter

oss bedre i stand til å møte studentenes

forventninger, arbeidslivets

krav og samfunnets behov.

HSN, og de tidligere høgskolene

som gjennom fusjoner ble

til HSN, har gjennom mange

år definert arbeidet mot universitetsstatus

som et faglig kvalitetsutviklingsprosjekt.

Når en

institusjon oppnår status som

universitet, sier det noe om institusjonens

samlede kompetansenivå

og faglig bredde og dybde.

Undersøkelser viser at universitetsstatus

styrker konkurransekraften

om gode studenter og

dyktige medarbeidere. Den gjør

en institusjon mer attraktiv som

samarbeidspartner for regionale

og nasjonale aktører. I internasjonal

sammenheng forbindes

en høgskole ofte med en høyere

utdanningsinstitusjon som ikke

kan vise til forskning og som ikke

tilbyr master og doktorgradsnivå.

Universitetsbetegnelsen vil

derfor signalisere hva vi står for

i internasjonal sammenheng og

gjøre oss mer attraktive for internasjonale

samarbeidspartnere,

enten det gjelder forskningseller

utdanningssamarbeid, det

å være partnere i søknader til

EUs store forskningsprogrammer

eller utveksling av studenter

og ansatte. Det nye universitetet

skal videreføre en profesjonsrettet,

arbeidslivsorientert og

samfunnsrelevant hovedprofil.

Slik vil et universitet i regionens

midte være en betydelig ressurs.

Vår regionale forankring

er selve bærebjelken i det nye

universitetets strategi. Vi er godt

i gang med å videreutvikle eksisterende,

og etablere nye, tette og

strategisk forankrede, samarbeid

og partnerskap inn mot både

offentlig og privat sektor. Disse

samarbeidene vil også studentene

være en viktig del av. Vi har

store forventninger til disse alliansene,

og vi ser allerede resultater

som forteller oss at vi er på

rett vei. Det kommende universitetet

ønsker å gi viktige bidrag

til økt mangfold i et fremtidig

kunnskapsbasert arbeidsliv, flere

arbeidsplasser og, gjennom det,

regional vekst. Vi ser at virksomheter

som vurderer å etablere

seg et sted, ser nærhet til kunnskaps-

og forskningsmiljøer som

et stort aktivum. Det samme gjør

unge mennesker på jakt etter

interessante jobber og gode boog

oppvekstforhold. Samtidig

skal et universitet være mer

enn summen av de enkelte fag

som tilbys. Kunnskapsutvikling

og kunnskapsformidling basert

på lærefriheten, vitenskapelige

metoder, saklighetslære, kritisk

refleksjon, kildekritikk og

meningsbrytning er kjerneverdier

i utdanning og forskning.

Dette er verdier som stimulerer

nysgjerrighet, setter etablert

kunnskap og resonnementer på

prøve, sporer til aktiv samfunnsdeltakelse

og skaper motvekt til

fordommer og kunnskapsløshet

som kan ende med diskriminering,

frykt, hat og ekstremisme.

Universitetsambisjonen innebærer

at vi skal videreutvikle

utdanningsprogrammer som

setter problemstillinger, kunnskap

og ferdigheter som studentene

møter i det enkelte fag, inn

i en større faglig, sosial og kulturell

sammenheng. Våre utdanningsprogram

skal gi fordypning

og solid kompetanse innenfor

det enkelte fagfelt. En utdanning

fra Universitetet i Sørøst-

Norge skal gi inngangsbillett til

arbeidslivet, fremme nyskaping

og sette studentene i stand til

å fornye det yrket de går inn i.

Men den skal også stimulere til

samfunnsengasjement og gi rom

for den frie, opplyste og kritiske

tanke. En universitetsutdanning

skal kanalisere meningsbrytninger

inn i demokratiske prosesser

og legge grunnlag for videreutvikling

av vårt samfunn basert

på et demokratiske og inkluderende

verdifundament. I en tid

med store samfunnsendringer

og polariserte og opphetede

samfunnsdebatter, er universitets

danningsmandatet viktigere

enn noen sinne. Det er derfor all

grunn til å se frem til at vi i løpet

av våren nå ser ut til å få et nytt

og moderne universitet i regionen

vår. La oss sammen glede

oss over det!

Petter Aasen,

rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Kristian Bogen,

prorektor ved Høgskolen i

Sørøst-Norge


tvhele uken

23.5-29.5

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag


NYE FRONTER

PÅ DITT KJØKKEN

06:40 Morgensending

16:00 Severin

16:30 Team Bachstad i India

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1957

17:55 Nye triks

19:00 Dagsrevyen

19:45 Viten og vilje: Når sædcella

svikter

20:25 Munter mat

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Overleverne

22:00 THIS IS IT

22:40 Trygdekontoret dokumentar:

For gay for Gud

23:00 Kveldsnytt

23:15 Torp

23:45 Lisenskontrolløren: Pinlige

program

00:15 Doktor Foster

06:40 Morgensending

13:50 Det gode bondeliv

14:20 På kakeeventyr i Danmark

med Tobias

14:50 Fra gammelt til nytt

15:20 Eides språksjov

16:00 Severin

16:30 Team Bachstad i India

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1957

17:55 Nye triks

19:00 Dagsrevyen

19:45 Judi Denchs kjærleik

for tre

20:40 Gamlingen - Rekviem over

et bad

21:00 Dagsrevyen 21

21:25 Debatten

22:25 Sommaridyll i Finland

23:00 Kveldsnytt

23:15 USA i fargar

00:05 Doktor Foster

00:55 Doktor Foster

Bytt kun skuffer, dører

og Bytt benkeplater. kun skuffer, Passer dører

alle og benkeplater. kjøkken. Lager Passer

også

alle nye kjøkken. skap i Lager tillegg. også

Ring nye for skap hjembesøk! i tillegg.

Meget Ring for gode hjembesøk!

tilbud på

Meget intergrerte gode hvitevarer. tilbud på

intergrerte hvitevarer.

06:00 Great Indoors, The

06:00 Great Indoors, The

06:30 Nyhetene

06:30 Nyhetene

06:55 God morgen Norge 0 102 06:55 God morgen Norge 0 103

10:00 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge

12:00

25% 25% RABATT

Sommerhytta 30

RABATT

12:00 Sommerhytta 31

13:00 Dyrepasserne

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

14:30 Love it or List it

15:30 PÅ Sykkel: MALTE Tour des Fjords FRONTER

15:30 Sykkel: Tour des Fjords

2018

2018

18:30 PÅ Nyhetene MALTE FRONTER

18:45 Været

18:30 18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

Tlf. 33 19 26 Nyhetene

18:5090/

Sportsnyhetene

19:00 Tlf. Sommerhytta 900 31

6919:00 366 Sommerhytta 32

20:00 Stjernemøte

20:00 Helsekontrollen 7

21:00 Tlf.

900

Nyhetene900 69

69

366

20:30 366 TV 2 hjelper deg 15

21:20 Været

21:00 Nyhetene

21:25 Sportsnyhetene

21:20 Været

21:40 Vi Dokument fører 2: De også bortgjemte

Vi fører også kjøkken

kjøk 21:25 Sportsnyhetene ken

og bad fra

21:40 Okkupert 2

22:40

Vi

Tjukken

fører

& Lillemor

ogogså bad fra kjøkken

22:40 Samuel og bestefar

23:40 Åsted Norge 12

23:40 Criminal Minds 19

00:40 Criminal Minds

00:35 Criminal Minds

og bad fra


06:40 Morgensending

11:10 Med hjartet på rette

staden

12:00 NRK nyheter

12:15 Poirot: Stevnemøte med

døden

13:50 Det gode bondeliv

14:20 Skattejegerne

14:50 Fra gammelt til nytt

15:20 Eides språksjov

16:00 Severin

16:30 Team Bachstad i India

17:00 NRK nyheter

17:15 Svenske arkitekturperler

17:55 Nye triks

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt

20:00 Verdens tøffeste togturer

20:45 Ramm, ferdig, gå!

21:20 Kjærleikens makt

22:15 Kjærleikens makt

23:10 Kveldsnytt

23:25 DDE 25-års jubileum

06:00 Great Indoors, The

06:30 Nyhetene

06:55 God morgen Norge 0 104

10:00 God morgen Norge

12:00 Sommerhytta 32

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Helsekontrollen 7

16:00 TV 2 hjelper deg 15

16:30 Hammer Series, Stavanger

2018

19:30 Dyrepasserne 9

20:00 Norske talenter 37

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Midsomer Murders

22:40 Midsomer Murders 2

23:40 Red

02:05 Love Punch

04:10 Under the Bed

07:20 Morgensending

12:00 Toppserien: Røa - Arna-

Bjørnar

14:00 Toppserien: Superhelg

14:30 Toppserien: Kolbotn -

Klepp

16:30 Toppserien: Superhelg

17:00 Toppserien: Stabæk -

Sandviken

19:00 Lørdagsrevyen

19:45 Lotto

19:55 Fleksnes: Ta plass, lukk

dørene!

20:25 Di Derre - konsert fra

Sentrum Scene

21:10 Tidsbonanza

22:00 Friidrett: Diamond League

fra Eugene

23:00 Kveldsnytt

23:15 Friidrett: Diamond League

fra Eugene

00:15 Ramm, ferdig, gå!

00:50 Nattkino: Pirate radio

06:00 Morgensending

08:55 Bonanza

09:55 MACGYVER

10:55 MACGYVER

11:55 MACGYVER

13:00 Hagetid

14:00 Dyrepasserne

14:30 Samuel og bestefar

15:30 Hammer Series, Stavanger

2018 2

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Alt er lov

20:00 Hver gang vi møtes -

Spesial

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Hver gang vi møtes 2

22:15 Royal Wedding Extravaganza

23:15 Hangover 3

07:25 Morgensending

09:05 Norge Rundt

09:30 Gull på markedsplassen

10:30 Mesternes mester

11:30 Toppserien: Superhelg

12:00 Toppserien: Lyn - Grand-

Bodø

14:00 Toppserien: Superhelg

14:30 Toppserien: Vålerenga -

Trondheims-Ørn

16:30 Toppserien: Superhelg

17:00 Toppserien: LSK Kvinner -

Avaldsnes

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:05 Det ville New Zealand:

Nykommere

20:55 Jamestown

21:40 Jamestown

22:25 Når livet vender

23:00 Kveldsnytt

23:20 30 grader i februar

00:20 Film: Victoria

06:00 Morgensending

07:50 Bonanza

08:55 Bonanza

09:55 MACGYVER

10:55 MACGYVER

11:55 MACGYVER

13:00 Hagetid

14:00 Dyrepasserne

14:30 Hammer Series, Stavanger

2018 3

17:30 Norske talenter 37

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 På tur med Dag Otto

20:00 Truls a la Hellstrøm

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Beck: Gribben

22:45 Beck: Gribben

23:45 Okkupert 2

00:45 Grey’s Anatomy 23

23. MAI 2018

BYAVISA SANDEFJORD

06:40 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Poirot: Mord på Nilen

13:50 Det gode bondeliv

14:25 Skattejegerne

14:50 Fra gammelt til nytt

15:20 Eides språksjov

16:00 Severin

16:30 Team Bachstad i Sør-

Amerika

17:00 NRK nyheter

17:15 Svenske arkitekturperler

17:55 Nye triks

19:00 Dagsrevyen

19:45 Husdrømmer

20:45 Vinger og røtter

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Fader Brown

22:05 Patrik Sjöbergs mørke

hemmelighet

23:10 Kveldsnytt

23:25 Hinterland

06:00 Morgensending

12:00 Sommerhytta 32

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Sommerhytta 33

20:00 Samuel og bestefar 2

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Badehotellet

22:45 Dokument 2: De bortgjemte

23:45 Blindspot 22

00:45 Criminal Minds

| TV-PRoGRAM31

06:40 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Poirot: Snikende død

13:50 Det gode bondeliv

14:20 Skattejegerne

14:50 Fra gammelt til nytt

15:20 Eides språksjov

16:00 Severin

16:30 Team Bachstad i Sør-

Amerika

17:00 NRK nyheter

17:15 Svenske arkitekturperler

17:55 Hagen min

18:35 Extra

19:00 Dagsrevyen

19:45 Hvordan holde seg ung

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Nytt liv i East End

22:10 Nytt liv i East End

23:10 Kveldsnytt

23:25 Solgt!

23:55 Tidsbonanza

00:45 The Same Sky

06:00 Morgensending

10:00 God morgen Norge

12:00 Sommerhytta 33

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Sommerhytta 34

20:00 På tur med Dag Otto

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Grey’s Anatomy 24

22:40 Station 19 4

23:40 Madam Secretary 19

00:35 Criminal Minds

NYE Tlf. 33 926 FRONTER 19 63 26 188 90/ TIL DITT KJØKKEN

Tlf. 926 63 63 188 188

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

www.larvik-kjokken.no

www.larvik-kjokken.no

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

11:00 Sinnasnekker’n

12:00 4-stjerners middag

13:00 Gift ved første blikk

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 4-stjerners middag

20:30 Brille

21:30 Ullared

22:30 Åndenes makt

23:30 Brille

00:30 Castle

06:00 Morgensending

11:00 Sinnasnekker’n

12:00 4-stjerners middag

13:00 Gift ved første blikk

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 4-stjerners middag

20:30 Brille

21:30 Første date

22:30 The Big Bang Theory

23:00 The Big Bang Theory

23:30 Brille

00:30 Castle

06:00 Morgensending

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Ullared

20:30 America’s Funniest Home

Videos

21:00 America’s Funniest Home

Videos

21:30 Praktisk info med Jon

Almaas

22:30 The Graham Norton Show

23:35 Castle

00:30 CSI

06:05 Morgensending

10:00 Friends

10:30 Friends

11:00 Friends

11:30 Friends

12:00 Friends

12:30 Friends

13:00 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Two and a Half Men

15:00 Two and a Half Men

15:30 Two and a Half Men

16:00 Two and a Half Men

16:30 Two and a Half Men

17:00 Ullared

18:00 Første date

19:00 Harry og Meghan gifter

seg

20:00 En hyllest til Jahn Teigen

21:30 The November Man

23:35 Jack Ryan: Shadow Recruit

06:20 Morgensending

11:00 Friends

11:30 Friends

12:00 Two and a Half Men

12:30 Two and a Half Men

13:00 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Two and a Half Men

15:00 Two and a Half Men

15:30 4-stjerners middag

16:30 4-stjerners middag

17:30 4-stjerners middag

18:30 4-stjerners middag

19:30 Eliteserien: Studio

20:00 Eliteserien: Rosenborg

- Brann

21:00 Eliteserien: Rosenborg

- Brann

22:00 Eliteserien: Fotballrunden

23:00 Åndenes makt

00:00 Brille

06:00 Morgensending

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 4-stjerners middag

20:30 Brille

21:30 The Big Bang Theory

22:00 The Big Bang Theory

22:30 America’s Funniest Home

Videos

23:00 America’s Funniest Home

Videos

23:30 Brille

00:30 Castle

06:00 Morgensending

11:00 Sinnasnekker’n

12:00 4-stjerners middag

13:00 Gift ved første blikk

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 4-stjerners middag

20:30 Brille

21:30 Praktisk info med Jon

Almaas

22:30 Første date

23:30 Brille

00:30 Castle

06:00 Morgensending

08:30 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 NCIS: New Orleans

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv

14:30 Gordon Ramsay rydder

opp

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Luksusfellen

20:30 Luksusfellen Sverige

21:30 Lethal Weapon

22:30 Paradise Hotel

23:30 Sex og singelliv

00:05 Svenske Hollywoodfruer

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 NCIS: New Orleans

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv

14:30 Gordon Ramsay rydder

opp

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Luksusfellen

20:30 Eventyrlig oppussing

21:30 Han heter ikke William

22:00 Han heter ikke William

22:30 Paradise Hotel

23:30 Sex og singelliv

00:10 Svenske Hollywoodfruer

06:00 Masterchef USA

06:45 Boligjakten

07:35 Ellen DeGeneres Show

08:30 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 NCIS: New Orleans

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv

14:30 Gordon Ramsay rydder

opp

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:35 Luksusfellen Sverige

18:35 Boligjakten

19:45 Dr. Dolittle

21:30 Taken

23:25 (500) Days of Summer

01:25 Anna og Kongen

06:00 Morgensending

10:05 Gordon Ramsay rydder

opp

11:00 Ellen DeGeneres Show

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 The Real Housewives of

Orange County

15:00 The Real Housewives of

Orange County

16:00 The Real Housewives of

Orange County

17:00 The F Word

18:00 The Mick

18:30 The Mick

19:00 Will & Grace

19:30 Evan den allmektige

21:30 Taken 2

23:20 Serena

06:00 Fresh Off the Boat

06:25 Ellen DeGeneres Show

07:15 Ellen DeGeneres Show

08:05 Gordon Ramsay rydder

opp

09:05 Gordon Ramsay rydder

opp

10:05 Ellen DeGeneres Show

11:05 Ellen DeGeneres Show

12:00 Dr. Dolittle

13:45 Evan den allmektige

15:35 Luksusfellen

16:05 Luksusfellen

17:05 Luksusfellen

18:00 Luksusfellen

19:00 Eventyrlig oppussing

20:00 Luksusfellen Sverige

21:00 Taken 3

23:15 Lethal Weapon

00:15 Serena

02:20 Anna og Kongen

06:00 Morgensending

10:10 NCIS: New Orleans

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Fresh Off the Boat

14:30 Gordon Ramsay rydder

opp

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Luksusfellen

20:30 Real Housewives of

Beverly Hills

21:30 NCIS: New Orleans

22:30 Paradise Hotel

23:30 Han heter ikke William

00:05 Sex og singelliv

00:45 Svenske Hollywoodfruer

06:00 Morgensending

10:10 NCIS: New Orleans

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv

14:30 Gordon Ramsay rydder

opp

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Luksusfellen

20:30 The F Word

21:30 Vekterne

22:00 Vekterne

22:30 Paradise Hotel

23:30 Sex og singelliv

00:05 Real Housewives of

Beverly Hills

©Mediabuddy


GODE VÅRTILBUD

HOS EIKSENTERET STOKKE

RECYCLER 55 AD

TIMECUTTER

5.590

BESTSELGER!

BEST I TEST *

ZS4200T

43.990

Vi har eget

småmaskinverksted

og godkjent biltilhengerverksted

R 213C INKL.KLIPPEAGGREGAT

34.990

OPEN TRAILER 1205S UB

7.690

INKLUDERT TREKK!

STORT UTVALG AV

ROBOTGRESSKLIPPERE

PRISER FRA:

8.990

BESTE PREMIUMVALG

Best-i-Test apr 2018

.nu

Eiksenteret Stokke

Melsomvikveien 7, 3160 Stokke

Tlf. 40 00 79 88

VAREHENGER T-23-BBM

39.990

Åpningstider:

Man–fre: 8.00–16.00

Lør: 9–13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!