09.05.2021 Views

Fra Guds hjerte

«Forfatteren har kalt boken «Fra Guds hjerte» og skriver andaktene som om Gud sier det direkte til oss. Vi er forskjellige i hvordan vi opplever dette, men jeg liker det! Gud er en god Far for oss og som en far ønsker han stadig å snakke til sine barn.» Mette Ellinor Boye, leder for Oase www.venturaforlag,no

«Forfatteren har kalt boken «Fra Guds hjerte» og skriver andaktene som om Gud sier det direkte til oss. Vi er forskjellige i hvordan vi opplever dette, men jeg liker det! Gud er en god Far for oss og som en far ønsker han stadig å snakke til sine barn.»
Mette Ellinor Boye, leder for Oase

www.venturaforlag,no

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fra Guds hjerte

Copyright © Ventura forlag AS 2021

Forsideillustrasjon: Irochka, Dreamstime.com

Sats og omslag: Kristian Kapelrud

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag mai 2021

ISBN 978-82-8365-121-8

Bibelsitatene er hentet

fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no

4


5


Anbefalinger

«Boka Fra Guds hjerte blir like mye fra Anne Cathrines hjerte. Det

er jo nettopp der Guds rike finner nedslag og gjenklang i menneskehjertet

at liv og ord blir troverdige, ofte i takknemlighet. Gjennom

boka trekkes vi inn i underfundige og overraskende vinklinger og

berøres av Jesu ubegripelige nåde og relevans.

Bokas mange bilder og illustrasjoner forsterker hjertespråket og

skaper håp, hvile og mye trøst. En glimrende andaktsbok som gir

viktig og nødvendig føde for krevende dager og utfordrende liv.»


Martin Cave, pastor i IMI-kirken, Stavanger

«Boken oppmuntrer oss til å bli kjent med Gud, lære å høre på hans

røst, og underveis se hva hans røst gjør med oss. Guds kjærlighet til

oss er en livsforvandlende strøm som aldri stopper. Boken fører oss

hele tiden tilbake til vår rette identitet, som Guds barn, dypt elsket

og ønsket. Tilbedelse er en hjerteholdning, vi er skapt for å tilbe og

ære Gud her og i evigheten.

Boken er full av nydelige betrakninger og bibelvers av Guds vesen,

og hans dype og nådefulle kjærlighet til oss.»

Tanja Lundberg Rønhovde, medpastor i Credokirken, Bergen

«Denne boka grep meg av ulike grunner. Først at forfatteren deler

så ærlig og raust av sin egen historie. Her blir vi kjent med henne på

en nær og åpen måte, og det gjør at andaktene i boka får ny dybde.

Dette er ikke bare fine oppmuntrende ord, det er levd liv. Det er ikke

lettvinte løsninger på alvoret i livet, men forfatteren har gått en vei før

6


vi leser dette. Det skaper troverdighet. Hun har kalt boka «Fra Guds

hjerte» og skriver andaktene som om Gud sier det direkte til oss. Vi er

forskjellige i hvordan vi opplever dette, men jeg liker det! Hun dysser

ikke ting ned, men sier det rett ut og alt er godt forankret i Guds eget

ord. Gud er en god Far for oss og han ønsker stadig å snakke til sine

barn. Fokus på identitet, gir også en hvile fra stress, forventninger og

det å måtte prestere. Jeg setter pris på at Anne Cathrine våger å skrive

på denne måten, og så er det opp til oss hvordan vi tar imot det. Er

det noe som ikke passer – la det ligge. Er det noe som utfordrer – våg

å la det utfordre oss litt. Og i alt – bring det til Gud i bønn. Bildene

i andaktsboka er også med på å understreke og utvide andaktene.

Takknemlig for at du fulgte hjertet ditt, Anne Cathrine. Gled dere.»


Mette Ellinor Boye, leder for Oase

«Nære tekstar, talande bilete og bibelvers med bodskap om ein kjærleg

Gud og Far som ser og elskar ubetinga. Dette er ei bok som gjev

håp, trøyst og fred til menneske i dag. Vi treng å få dette perspektivet

i tida vi lever i; ei tid med eit evig jag etter å stadig verte betre,

finare og flinkare. Gud ser, godtek og elskar nettopp DEG uansett

kven du er.»

Anne Birgitte Lillebø Bøe, daglig leder/redaktør PTro

7


Til mamma og pappa,

som har gitt meg en åndelig arv

og vist meg hva ubetinget kjærlighet er.

9


I stillheten finner du meg

Midt i min uro

Midt i min smerte

Med håp

Kommer du

Og elsker meg

Min glede kommer fra deg

Uten deg er jeg ingenting

Du trøster meg

Du er mitt liv, mitt alt

Mitt barn jeg er her

Gjennom alt er jeg nær

I din pust

I dine hjerteslag

Jeg vil gi deg håp

JEG ER

Jeg ser deg

Stol på meg

I stillheten finner du meg

Taler til meg

Leger meg

Mer av deg, Gud

Fyll meg

10


Innledning

Det var en fredag i august. Mens jeg gikk det korte stykket fra

parkeringsplassen bort til lokalene, kjente jeg det knyttet seg i

magen. Hva hadde jeg begitt meg ut på? Var jeg klar for å eksponere

meg selv på denne måten? En ting var blogging – men radio?

Uken min hadde vært så tøff og jeg hadde mange andre ting å tenke

på. Jeg løftet blikket mot himmelen. «Nå er det opp til deg, Gud!»

Da jeg senere fikk høre opptak av intervjuet, var jeg overrasket over

min egen stødige stemme og velformulerte ord, der jeg snakket om

å høre Guds tale og om bloggen min. Radioredaksjonen i PTro var

svært fornøyd, og sendte intervjuet både i kort og lang versjon flere

ganger. De ville også at jeg skulle lese inn mange tekster fra bloggen,

til bruk i radiosendinger. Det var så fint å tenke på at jeg kunne bety

noe for andre og at Gud kunne bruke meg, selv om jeg ofte kunne

kjenne meg svak og liten. Troen på en stor og kjærlig Gud har jeg

imidlertid båret med meg siden jeg var barn.

Jeg vokste opp i en kristen familie og var aktiv i menighetsarbeid,

skolelag og kor. Etter videregående gikk jeg to år på bibelskole. Det

var viktige år, der jeg fikk lære Gud enda bedre å kjenne og erfare å

høre hans stemme. Jeg ble også utfordret til å dele troen med andre.

Troen min bar jeg videre inn i studietiden, ekteskap og familieliv.

Men troen ble også satt på prøve.

Da studietiden var slutt og jeg begynte å jobbe, startet helseproblemene

mine. Helsen min ble enda verre da jeg fikk barn. Jeg var i

lange perioder så dårlig at jeg måtte ha hjelp i hjemmet mange timer

i uken, for å ta meg av mine egne barn og daglige gjøremål. Det

var også store begrensninger på hva jeg kunne være med på ellers.

Helseplagene mine har senere vedvart i varierende grad, og jobbing

har derfor vært vanskelig i perioder. Det har også vært utfordringer

11


og sykdommer hos mine nærmeste som har vært tøffe å takle. Livet

mitt ble ikke slik jeg hadde sett for meg.

Hva skjer med troen når livet røyner på? Å tro på en allmektig

Gud innebærer på ingen måte å bli spart for all sykdom, smerter eller

andre vanskeligheter. Jesus sier det selv «I verden har dere trengsler»

(Joh 16:33). Men når jeg møter motgang, vet jeg at jeg har et valg.

Vil jeg vende meg vekk fra Gud? Eller vil jeg søke styrke hos ham?

Jeg har valgt å klamre meg fast i hans kjærlige og trygge armer.

Selv om jeg tror at på Gud helbreder i dag og har vært til forbønn

mange ganger, har jeg enda ennå ikke opplevd at Gud har fjernet alle

plagene mine. Men jeg har erfart på en spesiell måte å bli møtt av

Gud under forbønn, og kjent på hans nærvær. Det var likevel tøft å

oppleve at kroppen ikke fungerte, og spesielt at jeg ikke klarte være

mamma på den måten som jeg ønsket. Jeg måtte mange ganger være

igjen hjemme for å ta det med ro, mens mann eller barnevakter gikk

ut og gjorde kjekke ting sammen med barna mine. Ting som jeg så

gjerne skulle ha vært med på.

Det var i en av disse tøffe periodene jeg fikk en sterk lengsel etter å

lære enda mer om å høre Guds stemme. Vi hadde hatt undervisning

om dette på en konferanse i menigheten vår. Jeg visste at Gud kunne

tale til meg, men det var jo ikke alltid at jeg hørte noe. Ifølge denne

undervisningen, taler Gud til oss hele tiden, men vi trenger å lære

oss hvordan vi kan koble på. Det kan på mange måter sammenlignes

med en radiosending på FM-båndet der signaler sendes døgnet rundt,

men en må skru på og stille inn kanalen til lyden blir klar.

Etter konferansen kjøpte jeg en bok 1 som handlet om verktøy til

å høre Guds stemme. I følge denne boka, kan alle som har tatt imot

Jesus høre Guds stemme, fordi de har Den hellige ånd i seg. Bibelen

oppfordrer oss også til å gjøre nettopp dette (se for eksempel Matt 4,4;

Joh 10,27; 14,23-26). Opplegget gikk ut på å feste det indre blikket

på Jesus, se etter bilder og ord som kom opp, og skrive det ned. Man

1 « How to Hear God’s Voice : An Interactive Learning Experience» (2007)

av Mark & Patti Virkler

12


skulle også finne noen veiledere som leste det man skrev i starten for

å bekrefte at det var fra Gud, og samsvarte med Bibelen.

Jeg fant fort ut at det ikke var så vanskelig å høre Guds stemme

med denne metoden. Jeg opplevde at det jeg skrev ned stort sett var

ord til trøst, oppmuntring og inspirasjon. Var det bare mine egne

tanker jeg hørte? Jeg ble mange ganger overrasket over hva ordene

gjorde med meg. De ga meg styrke, glede og håp. Det var dette jeg

trengte. Dette var Guds kjærlige stemme, slik jeg opplevde det. Mine

to veiledere ga også tilbakemelding om at de mente dette var fra Gud.

Jeg oppleve også etter hvert å få tekster til andre, som fikk et møte

med Gud gjennom det jeg hadde skrevet.

Å skille mellom våre egne tanker og Guds tanker tenker jeg er en

livslang læringsprosess. Jeg tror likevel vi kan bli bedre på dette når

vi faktisk tør å dele det vi får, og få tilbakemelding fra andre.

Etter noen år med journalføring, fikk jeg plutselig en tanke en

dag. Hva om jeg startet en blogg, der jeg skrev ting jeg fikk fra Gud?

Det kunne jo hende at andre kunne bli møtt av Gud gjennom det jeg

fikk og skrev ned? Jo mer jeg tenkte på dette, jo mer kjentes det som

noe jeg skulle gjøre. Jeg opplevde det som Guds ledelse. Dermed ble

bloggen fragudshjerte.no til.

I begynnelsen skrev jeg ofte. Det var tekster jeg opplevde å få til

oppmuntring for meg selv og/eller potensielle lesere. Etter en stund

begynte det å komme tilbakemeldinger, til og med fra folk jeg ikke

kjente. En kvinne skrev til meg: «De siste to årene har jeg hatt det

tøft på mange måter, og midt oppi vanskelighetene har jeg funnet

stor trøst i å lese bloggen din. Takk for alt du deler fra Guds hjerte

Det var så fint å vite at det jeg gjorde betydde noe, og det ga meg stor

motivasjon til å fortsette.

Senere kom det imidlertid noen tøffe år der jeg ikke skrev så ofte.

Jeg følte livet mitt hadde kjørt seg fast i et blindspor, og jeg så ikke

veien videre. Jeg gikk til forbønn mange ganger, men situasjonen

var den samme. En dag opplevde jeg imidlertid at Gud viste meg

retningen. Jeg måtte være sikker, og inviterte noen av mine nærmeste

venner til å komme og be for meg. Mens vi satt der i sofaen, kom det

over meg en enorm glede fra Den hellige ånd. Jeg hadde kjent lite

13


på glede de siste månedene. Nå boblet det bare fram og jeg lo og lo.

Dette fortsatte av og på i flere uker og ga meg mot til å ta et valg for

å endre den fastlåste situasjonen jeg var i. Det var i denne tiden jeg

fikk en ny giv for bloggingen. Kallet mitt var fortsatt der, men hadde

ligget i dvale. Jeg begynte å skrive fast en gang i uken og mengden

av tekster økte. Jeg kjente en glede ved å igjen være på plass i en mottaker-

og formidlerposisjon.

Tiden gikk, og så kom invitasjonen fra radioen. Ikke lenge etter

var det tre personer som, uavhengig av hverandre, foreslo at jeg skulle

få tekstene mine inn i bokform. Jeg kjente dette var fra Gud.

Et tema som stadig har gått igjen i tekstene jeg har fått, er Guds

kjærlighetserklæring. En dag fikk jeg ordene «Jeg elsker deg like høyt

som jeg elsker min sønn, Jesus». Ordene ga dyp gjenklang i hjertet

mitt og fylte meg med takknemlighet. De minnet meg også om Guds

kjærlighetserklæring ved Jesu dåp, før Jesus hadde begynt sin tjeneste;

«På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av

Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg,

og han så Ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en

røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min

glede.» (Mark 1:9-11).

Denne samme ubetingede kjærlighetserklæringen kommer han

med til hver enkelt av oss. Min bønn for deg som leser denne boka,

er at du skal få øye på den enorme kjærligheten Gud har til deg og at

boka skal være til oppmuntring, trøst og inspirasjon.

Disse tekstene er imidlertid blitt til i mine personlige stille stunder

med Gud. Jeg ønsker derfor å være ydmyk i forhold til at de kan være

farget av min personlighet og bakgrunn. Min oppfatning av Guds

stemme vil aldri bli 100 % korrekt. Hvordan du som leser teksten

oppfatter den, kan også bero på din personlighet og bakgrunn. Jeg

tror likevel at Gud kan tale sterkt til deg gjennom det jeg har skrevet.

Min bønn er også at du blir inspirert til å øve på selv å høre Guds

stemme. Han kan tale på mange forskjellige måter. Og kanskje du

også kan få ord som kan oppmuntre andre?

Dette er ikke helt en bok som er ment å leses i ett fra perm til

perm, men mer en bok som kan følge deg over tid – gjerne med en

14


eller noen få tekster om dagen. Du kan også slå opp i temaregisteret

bak i boka og finne tekster som passer til din situasjon. Noen av

tekstene kan kanskje oppleves for utfordrende i forhold til hvor du

er på din vandring med Gud. Vi er alle på ulike plasser og har alle

ulike behov. Kanskje du da kan komme tilbake til teksten på et senere

tidspunkt, når du er mer klar for det? Husk at Gud kaller oss til å

gå et steg om gangen. Og vi skal ikke gå alene, han skal gjøre ting

gjennom oss og med oss. Min bønn er at denne boka vil ta deg enda

nærmere hans hjerte.

Kanskje du som leser denne boka enda ikke har invitert Jesus inn

i ditt hjerte, eller at du mistet troen som du en gang hadde? Min

bønn for deg er at du skal få et møte med ham gjennom det jeg har

skrevet, og at det tar deg nærmere beslutningen om søke ham. Bakerst

i boka finner du en bønn du kan bruke dersom du ønsker å ta imot

hans kjærlige invitasjon til en relasjon for første gang, eller til å vende

tilbake til en relasjon med ham.

Til slutt vil jeg takke de som har bidratt til at denne boka ble til.

Først og fremst takk til min himmelske Far, som har gitt meg ordene.

Takk til min kjære mann Thomas, Cecilie og Alain Fassotte, Kristine

Lea og Maria Lunde for støtte og forbønn. Takk til Bjørn Wang og

Geir Loftesnes for teologisk gjennomgang og nyttige tilbakemeldinger

på manus. Til sist, men ikke minst, takk til forlagssjef Eivind

Sætrang som hadde troen på bokprosjektet mitt.

15


16


Du er ikke glemt

Mitt barn, mitt elskede barn. Du er ikke glemt! Jeg holder deg i

min favn, tett inntil mitt hjerte. Jeg vugger deg i søvn, holder

deg i hånden hver eneste kveld. Om morgenen er jeg der for

deg, blåser liv inn i dagen din. Fyller deg med krefter til det som

ligger foran. Min Ånd hviler over deg, og du er så velsignet. Vit at

jeg alltid er der for deg, uansett hva du måtte oppleve og føle. Mitt

nærvær er ikke avhengig av din dagsform eller følelser.

Søk meg alltid og uansett forhold. Trekk deg aldri vekk. Du trenger

ikke skamme deg eller gjemme deg for meg. Jeg er jo din Far, som

tar imot deg med åpne armer. En far som springer mot deg og kaster

armene rundt deg når du har vært på vandring vekk, men vender

om til meg. Jeg vil aldri anklage deg for å ikke være god nok, for å

ikke gjøre nok, for å ikke være lydig nok. Du kan komme akkurat

som du er, uansett hvor du er i livet. Jeg har så mye å gi deg, ikke gå

glipp av det.

«Sion sier: «Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg.»

Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor

det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg

glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer

er alltid foran meg.»

Jes 49,14–16

17


Du er viktig for meg

Visste du at du er utrolig viktig for meg? Ja – viktig. Uansett

hvor verdiløs og betydningsløs du måtte føle deg: Du er viktig

for meg. Fordi jeg har skapt deg med en hensikt. Du er en del

av mitt store puslespill. Jeg kan ikke unnvære en eneste brikke – da

mangler det noe. Jeg elsker deg med en uendelig kjærlighet. Og du

er på VIP plassen idet jeg øser den ut.

Ingenting av livet ditt er uviktig for meg – jeg bryr meg om alt ved

deg. Jeg bryr meg om kroppen din, jobben din, dine relasjoner – ja

til og med hva du spiser til middag. Det er heller ikke noe problem

i livet ditt som er for lite for meg, eller for stort. Jeg ønsker å være

involvert i hele livet ditt. Kom til meg med hele deg – og jeg vil være

der for deg gjennom alt…

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt

dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far

gi dere alt dere ber om i mitt navn.»

Joh 15,16

18


20


Jeg kjenner deg ut og inn

Mitt barn, jeg kjenner deg ut og inn. Jeg vet om alle dine hjerteslag.

Dine innerste tanker har jeg hørt før du har tenkt dem.

Jeg er din skaper og din Far. Jeg lever og ånder for at ditt liv

skal være meningsfylt. For du er ingen tilfeldighet. Jeg har skapt deg

med en hensikt. Du passer inn i min evige, perfekte plan. Jeg har

plassert deg inn i din familie og inn i ditt nabolag med en hensikt.

Du er skapt for å leve som en avspeiling av min kjærlighet. Og være

omsluttet av mitt kjærlighets vesen.

Bare du kan fylle den plassen, ingen andre. Bare du kan leve ditt

liv, som en del av min plan. Jeg vet at det er vanskelig å forstå meg

og jeg vet at du har mange spørsmål – men prøv å gripe dette ene:

Jeg elsker deg ufattelig høyt! Mitt hjerte lengter sånn etter å se deg

satt i frihet fra alt som binder deg, fra alle dine lenker. Men for at

det skal skje trenger du å gripe min kjærlighet – du trenger å forstå at

du er elsket. Og freden som du lengter etter skal fylle ditt hjerte, for

når du forstår at du er elsket, så forstår du at alle dine bekymringer

ikke betyr så mye lenger. De er allerede oppslukt av min kjærlighet.

«Herre, du ransaker meg og du vet – du vet om jeg sitter eller

står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller

ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. Før jeg har et

ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra

omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. Det er et under

jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.»

Sal 139,1–6

21


Du er ønsket

Mitt barn, du er ønsket. Du er ønsket inn i denne verden. Jeg

hadde en plan for deg helt siden du lå i mors mage. Tro aldri

at du er uønsket. Jeg har skapt deg helt unik og med helt

spesielle egenskaper, en unik personlighet. Ingen er helt lik som du.

Vær deg selv! For du trenger ikke bli som de andre. La min Ånd fylle

deg så du kan få leve ut ditt Gudgitte potensial! La hjertet fylles av

det som er fra meg.

Du er ikke skapt til å leve et A4-liv, men til å gå i mine ferdiglagte

gjerninger. Og det er verken kjedelig eller A4. Ikke ta på deg en maske

når du går ut døren, vær ekte – vær ærlig. Vær deg selv. Kanskje du

opplever å ikke bli forstått, men jeg forstår deg fullt ut. Det er nok for

deg! Løft ditt blikk mot himmelen, og la mitt lys skinne på deg. La

min glede fylle deg igjen og igjen. Du er mitt barn, mitt elskede barn.

«Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er

dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for

deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine

øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din

bok, de fikk form før én av dem var kommet.»

Sal 139,14–16

22


23


Du er gull

Mitt barn – du er gull! Du er ikke gråstein, selv om du noen

ganger kjenner deg liten og betydningsløs. Jeg har skapt deg

med en hensikt – du er en del av min perfekte plan. I all

evighet er du en del av mitt store bilde. Jeg ser deg, og alt du strever

med å få til. Gi alt strevet ditt til meg og jeg vil gi deg frihet. Du skal

få skinne. Jeg skapte deg ikke til å gjemme deg vekk, men til å glitre

i mitt nærvær. Du er skapt i mitt bilde, som et gjenskinn av min

herlighet. Til å peke på gullet her oppe. Og det er uendelig vakkert!

Du er vakker og verdifull. Når du ser deg selv i speilet, så la mitt lys

skinne på deg. Du er kledd i min krone, min kappe og du har min

ring. Du er min sønn, min datter – et kongebarn.

«Du skal bli en herlig krans i Herrens hånd, et kongelig diadem

i din Guds åpne hånd.»

Jes 62,3

25


Du er min favoritt

Du er min favoritt, og jeg er din største beundrer. Det er så mange

der ute som du higer etter oppmerksomhet fra. Og igjen og igjen

går du skuffet hjem fordi du følte du ikke ble sett. Mitt barn,

jeg skapte deg til å skinne, til å bli sett. Du skal ikke være bortgjemt

og ignorert! For du er skapt i mitt perfekte bilde. Jeg skapte deg som

en avspeiling av meg selv. Du er unik og fantastisk.

Men det er ikke alle de andre sin oppmerksomhet du trenger først

og fremst. Du trenger min. Og den har du. Se opp til meg, så skal du

ikke rødme av skam mer. Uansett hvordan dagen din er eller hvordan

du føler at du presterer, så heier jeg på deg! Jeg står på sidelinjen og

oppmuntrer deg, om du bommet på alle målene eller om du scoret

mange mål. Jeg er så stolt av deg mitt barn. Ikke for det du gjør, men

for den du er for meg. Du er min favoritt!

«Vend blikket mot ham og strål av glede, så skal dere aldri

rødme av skam!»

Sal 34,6

26


27


28


Du er utrolig vakker!

Visste du at du er utrolig vakker? Det du ser i ukeblader, reklame

og TV programmer er ikke ekte skjønnhet. Nei – det er ting

som vil forgå mye raskere enn det ble til. Du er vakker fordi

jeg har skapt deg vakker. Du skal ikke prøve å være noen andre enn

den du er! Du blir vakker når du er sammen med meg! Øynene dine

stråler av min fred. Smilet ditt kommer av ekte glede. Ditt hår og din

hud skinner av friheten jeg har lagt ned i deg.

Når du ser deg selv i speilet om morgenen – ikke se på alle rynkene

eller ujevnhetene, eller de grå hårene. Se at jeg står rett bak deg med

en krone klar til å sette på hodet ditt. Jeg kroner deg hver morgen

til å være min prinsesse, min prins. I mine øyne er du den vakreste i

hele verden. Og jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Be om at jeg

skal åpne øynene dine, så du får se det selv!

«Alt skapte han vakkert (…).»

Fork 3,11

29


Jeg vil gjøre deg hel

Mitt barn, jeg vil gjøre deg hel. Jeg skapte deg i mitt bilde og

jeg vil gjenopprette delene som er blitt skåret ut. Savnet og

sorgen du kjenner på skal leges. Alt du ikke fikk til, kan du få

legge ved mitt kors. For jeg er Reparatøren med stor R. Jeg kan fikse

hva det måtte være i mitt himmelske verksted. Mitt reservelager og

delelager er uendelig stort! Mitt verktøylager står klart til alle mulige

operasjoner. Det er ingen utfordringer som er for store for meg. Det

er ingen synd som er utilgivelig. Det er ingen liv som er fortapt når

nødsignaler sendes ut.

Jeg er livredderen og fikseren. For du er mitt elskede barn og jeg

har skapt deg. Jeg kjenner deg ut og inn. Jeg er ekspert på ditt liv.

Ingen utfordringer er for store for meg. Jeg ser deg, jeg ser deg. Jeg vil

gi deg friheten du lengter sånn etter. Jeg vil smøre alle dine sår med

min legende salve. Legg deg på benken og la meg hjelpe deg. Jeg er

din lege. Vent ikke med å booke timen hos meg. Ingen av tingene

dine forsvinner av seg selv.

Kom til meg, mitt barn. Døren er alltid åpen og jeg har alltid tid.

Det er ingenting og ingen som er viktigere enn du!

«For jeg, Herren, er den som helbreder deg.»

2 Mos 15,26

30


31


32


Som en baby

i en møkkete stall

Jeg kom til jorden for at du skulle se hvem jeg er, og for å gjenopprette

alt det som var ødelagt. Sårbar kom jeg til deg, som en

baby i en møkkete stall. En natt som forandret historien. Mitt

barn, jeg kom til jorden fordi jeg elsker deg så utrolig høyt, og fordi

alt jeg ønsker er ha en relasjon til deg. Et levende fellesskap. Jeg kom

til jorden for å gi deg alt jeg har. Min kjærlighet og min fylde. Fra en

skitten stall til et blodig kors var min vandring. Men jeg vant over

døden og jeg er her og tilbyr deg et liv i fellesskap med universets

skaper – et liv i frihet ….

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham,

uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og

livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket

har ikke overvunnet det. (…) Det sanne lys, som lyser for hvert

menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er

blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt

eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot

ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans

navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje

og ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet ble menneske

og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som

den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Joh 1,1–5, 9–14

33


3: Frelsesbønn

« Gode Gud, takk for at du elsker verden så høyt at du sendte din

sønn for å dø for oss. Jesus, takk for at du tok bort all min synd

på korset for å gi meg evig liv. Jeg tror at du stod opp igjen og

lever i dag. Jeg vil være en etterfølger av deg. Tilgi meg min synd,

kom inn i mitt hjerte og fyll meg med din Hellige ånd! Bevar meg

hos deg for alltid.

Amen»

Dersom du ba denne bønnen med et oppriktig hjerte, ønsker jeg deg

velkommen inn i Guds store familie! Det er nå viktig at du oppsøker

et kristent fellesskap sånn at du kan få støtte og hjelp til å leve ut troen

som du har tatt imot. Jeg vil også oppfordre deg til å ta et Alphakurs

(se norge.alpha.org) eller følge et kurs på omgud.net for å lære mer

om den kristne troen.

221


Fra Guds hjerte vil ta deg med på en reise

sammen med Gud som din far.

Boken formidler støtte til deg i alle dine seire og nederlag. Forfatteren

setter ord på hva som ligger på Guds hjerte i hverdagen, til deg. Du

er unik og Gud elsker å snakke med deg om alle delene av livet ditt.

Denne boken gir deg et bilde på en far som elsker deg og har omsorg

for deg akkurat slik du er skapt.

Anne Cathrine Hinderaker Dale er forfatter av

bloggen fragudshjerte.no, der hun formidler ord hun

opplever å få fra Guds farshjerte. Anne Cathrine

bor i Stavanger og er aktiv i IMI-kirken. Hun er

gift med Thomas og sammen har de to barn.

«Gjennom boken trekkes vi inn i underfundige og overraskende vinklinger og

berøres av Jesu ubegripelige nåde og relevans. Bokens mange bilder og illustrasjoner

forsterker hjertespråket. En glimrende andaktsbok som gir viktig og nødvendig

føde for krevende dager og utfordrende liv.»

Martin Cave, pastor i IMI-kirken, Stavanger

«Boken er full av nydelige betrakninger og bibelvers av Guds vesen, og hans dype

og nådefulle kjærlighet til oss.»

Tanja Lundberg Rønhovde, medpastor i Credokirken, Bergen

«Forfatteren har kalt boken «Fra Guds hjerte» og skriver andaktene som om Gud sier

det direkte til oss. Vi er forskjellige i hvordan vi opplever dette, men jeg liker det!

Gud er en god Far for oss og som en far ønsker han stadig å snakke til sine barn.»

Mette Ellinor Boye, leder for Oase

«Dette er ei bok som gjev håp, trøyst og fred til menneske i dag. Vi treng å få dette

perspektivet i tida vi lever i; ei tid med eit evig jag etter å stadig verte betre, finare

og flinkare.»

Anne Birgitte Lillebø Bøe, daglig leder/redaktør PTro

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!