Räddningstjänst vid olyckor med frätande ämnen

msb.se

Räddningstjänst vid olyckor med frätande ämnen

Taktik 35

Generella åtgärder vid en insats 35

Beslutsstöd 35

Faktalitteratur 36 • Databaser 37 • Kartmaterial 37

Riskinventering och riskplanering 38

Externa resurser 38 • Samverkansavtalet 38

Räddningsverkets miljöskyddsförråd 39 • Spridning 40

Risker 41

Risk för hud och vävnadsskador 41 • Risk vid reaktion

med andra ämnen 41 • Risk för antändning 42

Risk för skador på miljön 43

Zonindelning av skadeområdet 44

Förebyggande åtgärder 45

Teknik 47

Skyddsutrustning 47

Metoder för indikering och mätning 48

Skadebegränsande metoder vid

utsläpp av frätande ämnen 50

Allmänt 50 • Uppsamling 50 • Invallning 51

Sorption 51 • Överpumpning 53 • Neutralisation 54

Personsanering vid händelser

med frätande ämnen 55

Statistik 56

Erfarenheter från inträffade olyckor 56

Kristinehamn: Olycka med saltsyra 56 • Separation av

svavelsyra och saltsyra 60 • Räddningstjänstens erfarenheter 63

Helsingborg: Utsläpp av svavelsyra 65 • Torshälla: Utsläpp av

fluorvätesyra 66 • Hallsberg: Salpetersyrautsläpp vid bangården

i Hallsberg 70

Ordförklaringar 73

För vidare läsning 75

Beräkningar 77

Exempel 77

Illustrationer och foto 80

4

More magazines by this user
Similar magazines