1977 nr 228.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

1977 nr 228.pdf - BADA - Högskolan i Borås

MAlsättning Syftet med detta specialarbete är att tillhanda-

hålla ett hjälpmedel för lantagare och biblio-

tekarier son vill bilda sig en uppfattning om vad

som firns av äventyrsromaner och thrillers p&

svenska. .

Definition Ett karaktäristiskt drag för äventyrsromanen är

att tonvikten Ilgger vid dramatiska och spiinnande

yttre bändelser ofta förlagda till exotiska miljger.

N&gop djupare social och psykologisk analys f6re-

kommer sällan inom denna genre. Eftersom för aven-

tyrsromqnen typiska inslag förekommer aven inom

anflra genrer bli7 avgränsningen synnerligen svävande.

I thrillern finner man inslag som ska Bkapa spänninlg

och sätta lasarens nerver i dallring. Typiska thril-

lermotjv är jakten och hotet fran det okända. Till

skillnad från äventyreromanen fSnner man offa i

thrillern psykologiska, sociala och politiska inslag,

Arbet metodik Urvale t bygger p& Bibliotekstjänst s sambindnings-

listor, Bokrevy, Iiya Blicker, Stockholms stadsbib-

lioteks genrelistor, Dast Magazlne samt böcker vi

fuqnit p$ bibliotek och tyckt vara bra.

Kvalitet Ett visst kvalitetsurval har gjorts. Vi har tagit

med böcker som fatt goda omdömen i de hjalpmeQe1

vi anviht oss av.

Utgivningsar Originalupplagans %r har angetts. Vi har inte for-

sökt att fastställa första svenska upplaga utan

har uppgivit det utgivningsar som vi funnit i

böckerna,

hriga upplys- Romanerna är uppställda i alfabetisk ordning efter

ningar författarnas efternamn. Under varje TörEattare star

de skilda titlarna i alfabetisk ordning. De roman-

serier som medtagits är uppställda i kronologisk

ordning,


- Adams, R.: Shardik. - 1977. - 471 s.

0rig:s titel: Shardik. - Originalupplaga 1974.

Romanen utspelas i forntid i djungelmiljö. Den efterlängtade

och tillbedde gudomen, en björn, uppenbarar sig i jattebjörnen

Shardiks skepnad. Jägaren Kelderek viger sitt liv &t Shardik

och far uppleva ett liv fyllt av faror och äventyr. Tar upp

det gudomligas förallande till mämiskqn.

Albert, M.H.: Terror. - 1975, - 331 s.

0rig:s titel: The gargoyle conspAracy. - Originalupplaga 1975,

En spämande thriller om hur olika länders underrättelsetjänster

arbetar för att förhindra ett palestinskt terrordad. Italiensk

polis, franska smugglare, filmproducenter och miljonärskor dras

in i handlingen som utspelas i exotiska miljuer och kulmingrar

p& franska Rivieran. Terroristerna skjuts och gisslan befrias.

Skildringen ar fylld av aktuella uppgiftex och har en nSistqn

dokumentär prägel.

Ambler, E.: Affären Howell. M 1975. - 274 s.

0rig:s titel: The Levanter. - Originalupplaga 1972.

En syrisk affärsman med vittförgrenade affarsintqessen i arab-

världen blir ofrivilligt indragen i en palestinsk terrorist-

grupps planläggning av en vedergällningsaktion mot Israel. At-

tacken avstyrs dock strax innan den skall sättas in. Mellan-

östernproblemet belyses fran flera Mil.

Anbler, E.: Fa~a p& färde. - - 1976. 201 s.

0rig:s titel: Journey into fear. - Originalupplaga 1940,

En brittisk vapenexpert, Graham, utsatts i Turkiet f6r ett

mordförsök av en yrkesmördare som arbetar för tyskarna. Nar

biiten Graham färdas =ed till England angör en grekisk h m

g&r yrkesmördaren ombord som passagerare. En tysk som visar

sig vara agent firns ock& med ombord, Tysken ger Graham ett

anbud som han latsas acceptera. N%x de stiger i land i Genua

följer han med fiendeagenterna i en bil. De försöker mörda

honom men misslyckas.

Ambler, E.: Dimitrios mask. - 1967. - 214 s.

0rig:s titel: The mask of Dimitrios. - Originalupplaga 1939.

En engelsk deckarförfattare blir intresserad av en gangster

och spion han tror sig sett liket av i Istanbul och beslutar

sig för att kartlägga dennes karriär. Efterforskningar för

honom fr&n Turkiet via Aten, Sofia och Genéve till Paris, Han

söker kontakt med personer som känt Dimitrios och bilden av

en listig och fullkoitlligt hänsynslös människa veer fram.

hrerraskande och dramatisk upplösning i Paris.


Ambler, E.: Säljarens marknad. - 1971. - 221 s.

0rig:s titel: The intercom conspiracy. - Originalupplaga 1970.

Tntercom ar ett schweitaiskt, politiskt veckoblad. Det säljs

för 10.000 dollar till en anonym ägare. Efter några veckor

uppträder en köpare som ar villig att betala 500.000 dollar.

Varför? En man försvinner sparlöst. Spänning p& internationell

niva.

Andersch, A. : Drömmen om Sansibar. - 1959. - 190 s.

0rig:s titel: Sansibar oder der Letze Grund. - Origiwl-

upplaga 1957.

Boken beskriver ett flyktdrama i var tid. En tysk, kommunistLsk

partiinstruktör och hans kvinna, en judinna, försöker %a sig ut

m det sena trettitalets nazityskland tillsammans med en präst

som vill radda en av nazisterna bannlyst %raskulptur till Sverige.

En kommunistisk fiskazehjälper dem fly med sin b%t.

Anthony, E.: Den persiska fällan. - 1977. - 248 s.

0rig:s titel: The Persian ransom. - Originalupplaga 1975.

Pörfattarinnan berättar om den unge amerikanen Peters utveek-

ling till internationell terrorist. Peters blir medlem i pale-

stinaguerillan. En rik engelsk oljemagnat förhandlar med Shahens

tilltitelse att exploatera ett oljefält i Iran. Den nationalig-

tiskt och marzistiskt influerade finansministern motsätter sig

detta. Han kontaktar PLO. Peters far i uppdrag av PIiO att &%d-

nappa den engelske oljemagnatens fru, som befinner sig i Nixzia.

Anthony, E.: Dubbelspel. - 1977. - 246 s.

0rig:s titel: The assassin. - Originalupplaga 1970.

Handlingen utspelar sig i nutida miljö. Inledningen tilldrar

sig i Beirut, fortsättningen i New York. Ingredienserna ar:

östagenter, lejda mördare, politiska mord och litet ktirlek.

Intrigen ar orealistisk, men romanecs snabba tempo gös det

hela medxyckande.

Anthony, E,: Farligt möte i Florens. - 1975. 244 s.

0rig:s titel: The Malaspiga exit. 3 Originalupplaga 1974.

Katherine Dexters bror dör p.g.a, narkotikamissbruk. Man miss-

tanker att avlägsna italienska släktingar ligger b&~m knark-

handeln, Bon tar värvning hos narkotikapolisen och far till

Florens. Bon blir väl mottagen av sina $läktingar och skaffar

fram viktiga upplysningar, men langarna har en man inom narko-

tikapolisen som far fram hennes namn och varnar sina uppdrags-

givare, herraskande upplösning.


Arnesson. E.: Operation kvasten, - 1975. - 205 s.

Originalupplaga 1975.

Huvudpersonen ar agent för en grupp engelsk-judiska diamant-

handlare, vilka ocksa agnar sig at krigsförbrytarjakt. De

misstänker att utvecklingsarbetet med ett nazityskt över-

ljudsvapen Aterupptagits i Sverige, dar handlingen till störista

delen utspelar sig. Misstankarna visar sig riktiga. Et% antal

mord inträffar under jakten p% vapnet och den tyske profes$or

son utvecklat det, men uppdraget slutförs framgångsrikt.

Bagley, D. : Blindgångare. - 1970. - 214 s.

0rig:s titel: Running blind. - Originalupplaga 1970.

En f.d. brittisk agent f& av sin gamle chef i uppdrag att

överlämna en elektrisk dosa p% Isiand. Det visar sig att

agenten bara ar ett lockbete och snart far han använching av

all sin list att värja sig mot ryska och amerikanska agen$er.

Eh dubbelagent avslöjas och flera män dödas.

Bagles, Do : Fällan. - 1971. - 236 s.

Orig : s titel: The freedom trap. - Originalupplaga 1971.

En brittisk agent skall avslöja en liga som hjälper fbgar att

fly ur engelska fängelser. Agenten m a r i $ängelse, efter

ett fingerat rh, och han flyr tillsammans med en rysk spion.

De skiljs at. Agenten tar upp jaken p% ryssen och sparet

leder till en medlem av brittiska underhuget. man fur men

upphinns och oskadliggörs.

Bagley, D.: Guldberget. - 1968, - 248 s.

0rig:s titel: Vivero letter. - Originalupplaga 1968.

Huvudpersonen, en engelsk revisor, ger sig ut g& skattjakt

pil YucatanhaLvön i Mexico. Han vill hade bli rik och hämnas

sin bror. Med p& expeditionen finns tv& arkeologer och en

kvinna. Den amerikanska maffian blir antresserad av skatten

och en v&ldsam strid upps-t%r, Hjalten och kvinnan tir de enda

överlevande.

Bagley. D.: Guldkölen. - 1964. - 275 s.

0rig:s titel: She golden keel. - Originalupplaga 1963.

En stor guldskatt försvinner i Italien under andra v&t?Pds-

kriget. Efter kriget beger sig tre brittiska äventyrare ut

för att finna den. De far kämpa mot f.d. partisaqer, rivall-

serande ligor och smugglare. Expeditionen lyckas men de för-

lorar guldet under en klappjakt över Medelhavet.


Bagley, D. : Jordskredet. - 1967. - 261 s.

0rig:s titel: Landslide. - Originalupplaga 1967.

Huvudpersonen rakar ut för en bilolycka i ett litet samhälle

i Kanada. Han förlorar minnet. Tio Ar senare Atervander han

för att söka sanningen om sig själv och olyckan. Med fara för

sitt liv avslöjar han skumma af f arstransaktioner. Samtidigt

upptäcker hunidpersonen att en stor fara hotar, ett jordskred.

Bagley, D. : Klippfastningen. - 1965, - 272 s.

0rig:s titel: High citadel. - Originalupplaga 1965.

Ett passagerarplan kapas och kraschlandar i en av Andernas

vildaste ochotillgängligaste bergstrakter. Med p% planet finns

en f.d. president som vill störta de regerande kommunisterna

i landet. Passagerarna blir anfallna av militära trupper och

med hjälp av hemmagjorda medeltida vapen lyckqs de balla stbd

tills hjalp anlander. Boken har en klart aawitikommwiistiijik ten-

dens.

Eagley, D.: Lavinen. 9 1975. - 260 s.

0rig:s titel: The snow tiger. - Originqlupplaga 1975.

En nan sänds till Nya Zeeland för att f& en olönsam gruva ritt

ge vinst. Huvudpersonen skaffar sig mbga ovänner. Tillsammans

med huvudpersonen följer en glaciolog och expert p& laviner.

Han upptäcker att en lavin hotar att utpl%na staden. Efter

segt motstand lyckas man evakuera en stor del av befolknqgen

innan lavinkatastrofen &r ett faktum.

Bagley, D. : Lindansarna, - 1973. - 257 s.

0rig:s titel: The tightrope man. - Originalupplaga 1973.

En engelsman vaknar en morgon p& ett hotellrum i ett främmande

land. Hans utseende ar förändrat efter en pla9tkiwgisk oper9-

tion och hans identitetskort ar uts*bZillt p% en känd vetenskaps-

man. Huvudpersonen beslutas sig för att ta reda p$ orsgken och

spelar vetenskapsmannens roll. Han blir ezz bricka i ett agent-

krig mellan öst och väst. Jakfen p% viktiga dokument utspelas

i Skandinavien och SovJeturrionen.

Bagley, D.: Marodörerna. - 1969. - 249 s.

0rig:s titel: The spoilers. - Originalupplaga 1969.

En man kar förlorat sin dotter, som har dött av en överdos

heroin. Fadern vill ta hämnd p% narkotikatillverkarna och

anställer sex män som ska $öka reda p% narkotikakallan och

utplana den. Expeditionen gar till Iran och Libanon. Narko-

tikalaboratoriet sprängs $ luf-ben.


Bagley, D.: Orkanen. - 1966. - 253 s.

0rig:s titel: Wyatt's hurricane. - Originalupplaga 1966.

En västindisk meteorolog p& en kwibisk ö upptäcker att en

kraftig orkan ar p% vag mot ön. Den militärdiktatoriska led-

ningen blir varnad men tar inte varningen p& allvar da det

samtidigt utbryter en revolution. Pen revolutionära gruppen

kan utnyttja orkanen i kriget och störta diktatorn.

Barjavel, L.: 1 tidernas gryning. - 1975. - 253 s.

0rig:s titel: La nuit des temps. - Originalupplaga 1968.

En uraldrig civilisation upptäcks under polarisen av ezy expe-

dition. Denna värld har gatt under genom krig med supervapen,

men en del människor har lyckats överleva. Upptäcktep leder

till internationella förvecklingar. Bokens tema är parallellen

mellan den gamla civilisationen och v%r egen, vilken hgtas av

ett liknande öde.

Beach, E.L.: Operation Isberg. - 1977. - 298 s.

0rig:s titel: Dust on the sea. - Originalupplaga 1972.

Boken handlar om äventyr till sjöss under andra världskriget,

En amerikansk ubat med 80-mans besättning ingar i en anfalls-

grupp vars uppgift ar att sänka japanska handels och krigs-

fartyg. Handlingen är spännande och dramatisk och ger en rea-

listisk bild av ub%tskriget.

Beare, G.: En handfull diamanter. - 1975. - 255 s.

0rig:s titel: The bloody sun at noon. - Originalupplaga 1970.

Romanen utspelas vid Persiska viken i v%ra dagar. En grupp

människor med skiftande bakgrund &som sptionéri, smugg$Fng,

r&n och mord blir alla intresserade av en p~rtfEilj med dia-

manter. Ägaren ar en avsatt shejk. Boken ger god lokalfärg

och ar spännand e.

Beare, G.: Högt spel i Bhrein. - 1971. - 255 s.

0rig:s titel: The very breath of hell. V Orïginalupplaga 1971.

Huvudpersonen, Victor Stallard , försör j er sig som mgglare

i Persiska viken. Han far napp p& ett välbetalt jobb. Han ska

bärga ett plan som har störtat ved en last av guld. När plaqet

ar lokaliserat och bärgningen ska pke blir huvudpersonpn en

bricka i ett livsfarligt spel.


Beare, G.: Jakt i blindo. - 1973. - 239 s.

0rig:s titel: Chain of infany. - Originalupplaga 1972.

En oljeborrare blir delvis mot pin viJ.ja indragen i en in-

vecklad jakt efter en försvunnen antik staty. Handlingan ut-

spelas i Sydamerika där jakten gar fran land till land. Upp-

lösningen sker i en liten hala i Anderna.

Beatx, D. : Lejonets guld. - 1974. - 238 s.

Orig: s titel: The temple tree. - Originalupplaga 1971.

En spännande aventyrshistoria i exotisk miljö. Ett flygplan

havererar och man sätter till en utredning. En utredare upp-

täcker en rad mystiska omständigQeter i samband med oiyckan.

Han ger sig inte förrän han natt klarhet om orsakerna. Slutgt

ar dramatiskt.

Benchley, P.: Djupet. - 1977. - 255 s.

0rig:s titel: The deep. - Originalupplaga 1976.

Ett wgt par som firar smekmånad p% Bermudas roar sig med att

sportdyka efter ett sjunket fartyg. Men den lugna semester-

vistelsen utvecklar sig plötsligt till en härva av aventyr-

ligheter. Voodo, narkotika, svarta skurkar, guldskatter, poli-

tiskt mygel, vald och hajar ar nagra av kryddorna.

Benchley, P.: Hajen. - 1975. - 270 s.

Orig :s titel: Jaws, - Originalupplaga 1974.

En stor haj förirrar sig ner till farvattnen utanför en liten

sommarstad strax norr om New York. Hajen ar blodtörstig, En

ung kvinna blir dess f9rsta offer. Polischefen Martin Body

vill sthga badsträadema, men stadens myndigheter vidtar inga

atgärder. Hajen skördar nya människoliv. Martin Brody dste

själv ta upp kampen mot den stora hajen. Författaren har inte

bara stor fackkunskap om hajars beteenden utan även om mänek-

ligt beteende. Han s sociala kritf k riktar sig mot mänsklig

egoism, likgiltighet, korruption och omfattande mygel p% alla

nivaer.

Bengtsson, P,G. : Ride Om; sjöfarare i västerled. - 1975. - 207 s.

Första svenska uppl. 1941.

Röde Orm är en äventyrsberättelse mm utspelas pa vikingatiden.

Den berattar hur Röde Orm och andra vikingar seglar över till

England och Irland i sina skepp för att plundra. De far upp-

leva en mängd äventyr och drastiska situationer.


Bengtsson, F.G.: Röde Orm; hemma och i österled. - 1972. 227 s.

Första svenska uppl. 1945.

Den här boken är en fortsättning p& Röde Orm: sjöfarare i

västerled. Den första halvan av boken berättar om Orms aven-

tyr som bofast och den andra tar upp hans färd österut till

de stora forsarna i Ryssland för att hämta hem en skatt.

Berättelser fran träsbarkerna Del 1.

Den törstige munken och hans dryckesbröder. - 1976. - 347 s.

Orig: s titel: Shuihu Zhuan. i Originalupplaga 1644.

Den handlar om den väldige ryttmästaren Lu DU som tvingats

bli munk för att undga lagen. Han har slagit ihjal en $lagtare

vid namn "Västerlandets skräck1'. Lu Du och hans vänner r%kpr

in i vadliga äventyr och mustiga slagsdll, Boken gen även en

god inblick i kinesiskt 1300-talsliv.

Björnboe, J.: Hajarna. - 1976. - 260 s.

Orig: s titel: Haiene. - Originalupplaga 1976.

Andrestyrman Peder Jensen berättar om den treanastade barken

Neptuns sista resa fran Manilla till Karseille &r 1899. De%

blir brak mellan befäl och besättning. Slutet blir ytterst

dramatiskt d& Neptun förliser.

Blake N.: Den femte kolonnen. - 1975. - 262 s.

-9

0rig:s titel: The smiler with the knife. - Originalupplaga 1939.

En thriller som utspelas p% trettitalet i engelsk miljö. En

hemlighetsfull sammansvärjning arbetar för att störta den

brittiska regeringen och ersatta den med en fascistisk diktatur.

Eh svägerska till chefen för den inre säkerhetstjänsten skilger

sig för att lättare kunna infiltrera sammansvärjningen. Hon

lyckas ta reda p% vilka de och deras planer ar men avslöjas

som infiltratör. Efter hennes dramatiska flykt krossas samman-

svär j ning en.

- Blom, K.A.: Kortaste straet. - 1975. - 235 s.

Originalupp laga 1975.

En journalist vid en sydsvensk dagstidning far i uppdrag att

följa ett internationellt lopp för professionella cyklister

genom södra Sverige. En av dem kör ihjäl sig och det visar

sig vara mord. En annan hittas hängd. Journalisten far veta

saker som gör att han börjar först% sammanhanget. Han hptas

och kidnappas senare av en av arrangörerna. Med hjälp av

polisen tas bovarna fast, men i slutet av jakten r%kar jour-

nalisten ut för en olycka.


Bonnecarrbre , P. : Operation Rose bud / Paul ~onnecarrbre

Joan Hemingway. - 1974. - 229 s.

0rig:s titel: Rosebud. - Originalupplaga 1974.

Arabiska terrorister och tyska nihilister utnyttjar fbg-

kapning och kidnappning för att manipulera världsopinionen.

Istället för lösen begär de TV-sändningar. ETI spännande

politisk äventyrsroman med stark aktualitetsanknytning och

verklighet sprägel.

Bonnecarrbre, P.: Ultimatum. - 1976. - 278 s.

0rig:s titel: Ultinatum. Originalupplaga 1976.

En supertanker har kapats av en japansk terrorgrupp. De

hotar med att slappa ut 320.000 ton raolja i Medelhavet

och dämed förstöra livet i en stor del av Medelhavet om

inte lösensumma lämnas och utvecklingen mot supertankers

stoppas,

Boulle, P.: Bron över floden Kwai. - 1958. - 215 s.

0rig:s titel: lie pont de la riviere Kwai. - OriginaluppAaga $956.

En skildring från andra världskriget, som utspelar sig i BLurma,

1942. Japanerna har erövrat landet. De vill snabbt nå Indien,

därför bygger man en jarnvag. Den engelske översten Nicholson

och hans män är krigsfgngar hos japanerna. De tvingas att

delta i byggandet av bron över floden Kwai. Därmed riktar

de ocksa ett förödande slag mot sina egna landsmän borta i

Indien. En färdig jarnvag &r ett dödligt hot. Men samtidigt

gör en liten grupp engelsmän i Calcutta upp planer p& att

spränga bron i luften.

Brent, M. : I Drakens tecken. - 1976, - 264 a,

Orig;s titel: ~oonraker'a bride. - OriginalUpplaga 1973.

Romantisk äventyrsroman med handlingen förlagd till 1800-

talets Kina. En föräldralös engelsk flicka uppwen p& en

missionsstation dras in i fantastiska äventyr i samband ned

tva mot varandra fientliga familjers jakt efter en dyrbar,

gömd skatt,

Bristow, G.: Guldlandet. - 1971. - 385 s.

0rig:s titel: balico Palace. - Originalupplaga 1970.

Guldlandet ar Kalifornien under guldruschens första ar 1848-50.

Det ar nu som San Francisco frk att ha varit en liten guds-

förgäten hala förvandlas till en lysande storstad. Det ar en

lätt romantiserad skildring on äventyrarna ned skum och spari-

nande bakgrund och livet i de primitiva guldgrävarlagren.


Brown, G.A.: Diamantregnet. - 1974. - 239 s.

0rig:s titel: 11 Harrorrhouse. - Originalupplaga 1972.

Spännande thriller om en gigantisk diamantkupp mot ett syndikat

i London som behärskar världsmarknaden. Kuppen genomförs av en

diamanthandlare och hans vackra älskarinna, av svensk börd.

Överraskande upplösning.

Rrown, H.: Silversadeln. - 1961. - 396 s.

0rig:s titel: The stars in their courses. - Originalupplagg 1960.

Handlingen utspelas i klassisk amerikansk västernmiljö, Tids-

mässigt utspelas den under det nordamerikanska inbördeskriget.

Det är tv& familjer, Randall och Iacy, som berättelsen utapelaf4

kring. Dessa familjer utkämpar en kort men intensiv familje-

fejd.

Buchan, J.: De trettionio stegen, - 1976. - 162 s.

0rig:s titel: The thirty-nine steps. - Originalupplaga 1915-

Richard Hannay ar en ung ingenjör från Rhodesia. Han kommer

till England för att koppla av, sommaren 1914. Av en slump

dras han in i en affäx med lömska anslag, där spioner för-

söker stjäla riktiga engelska försvarshemligheter. Efter

många äventyr, b1.a. i Skottland, lyckas Richard Hannay

till slut avslöja spionerna. Denna roman är den klassiska

förebilden till dagens spionthrillers.

Budrys, A. : Ven? - 1975. - 196 s.

0rig:s titel: Who? - Originalupplaga 1962.

En amerikansk vetenskapsman, Nlartino, som arbetar med utveck-

ling av hemliga vapen r%kar ut för en svar explosionsolycka

och hamnar i ryssarnas händer. Ryssarna räddar livet p%

honom genom att ersatta hans söndertrasacle organ med prote$er.

Amerikanarna lyckas genom förhandlingar f% honom tillbaka och

boken handlar till stor del om deras försök att fastställa

om den man de f$tt verkligen är Martino,

Cameron, I.: Bergen vid världens ande. - 1974. - 224 S,

0rig:s titel: The mountains atthe bottom of the world.

- Originalupplaga 1973.

Fyra man och en kvinna tanker utforska en vulkan. De beger

sig till fldjävulslandet", eldslandet i södra Chile. I sam-

band med vulkanforskning skall de försöka satta sig i för-

bindelse med de förkristna varelser som lär leva dar.


Cameron, I. : Ishavskonvo j. - Stockholm, 1970. - 197 S.

0rig:s titel: The midnight sea. -'Originalupplaga 1958.

I slutet av andra världskriget leder kommendörkapten

Jardine en konvoj krigsmateriel fr&n England till Edur-

mansk. De hotas av tyska u-batar och flygplan och alla

ombord pressas hart.

Canning, V.: Hök och duva. - 1976. - 227 s.

0rig:s titel: The rainblrd pattern. - Originalupplaga 1970.

Det är en thriller om kidnappning av högt uppsatta personer

i 1970-talets England. Författaren har konstruerat en

knepig intrig, som ar dramatisk utan att för den skull

verka orealistisk. Kidnappningsmotivet ar logiskt genom-

fört och upplösningen är näxmast perfekt, eftersom lasa-

ren ges chans att spekulera över vad son eventuellt kan

handa sedan det ursprungliga dramat natt sin upplösning,

Carnegie, S.: Kasia, min älskade. - 1969. - 268 s.

0rig:s titel: The banners of love. - Originalupplaga 1968.

Handlingen utspelas under 1700-talet och huvudpersonen är

en ung polska, Kasia, vilken drabbas av turkarnas härj-

ningar. De mördar hennes föräldrar och bränner godset dar

hon bor. Turkarna tar henne med till Orienten och hon blir

sin nye härskares älskarinna. Efter nhga växlande äventyr

hamnar hon till slut vid storfurstinnan Katarinas hov i

St. Petersburg.

Carpentier, A.: Den förlorade porten, - 1963. - 270 s.

0rig:s titel: Los pasos perdidos, - Originalupplaga 1953.

För att komma ifr%n sin hustru och sina kommersiella musik-

uppdrag ger sig en kompositör och nusiicforskare -till djung-

lerna vid Orinoco i Venezuela med en expedition. Syftet är

att söka rätt p& ett ovanligt, prS3pitivt musikinstrument

av stor betydelse för musikforskniagen.

Carpentier, A.: Detta upplysta tidevam. - 1965. - 310 s.

0rig:s titel: El siglo de las luces, - Originalupplaga 1962.

Bokens handling utspelas i Västindien och Frankrike p&

1790-talet. Huvudpersonen ar en äventyrare som full av

revolutionära id6er dyker upp i Havanna. Efter ett besök

i revolutionens Frankrike atervänder han med en giljotin

ombord för att söka upprätta ett skräckvälde p& öarna och

kasta sig in i vilda krigiska äventyr.


Carr, J.D.: Strängt hemligt. - 1966. - 237 s.

0rig:s titel: Most secret. - Originalupplaga 1964.

Det här ar en historisk äventyrsroman som utspelas i

1600-talet s England. Blodiga intriger och hänsynslösa

maktkamper utspelas. Lycksökaren Roderick dras in i det

politiska ränkspelet som en av kungens agenter. Det är

en händelsemattad äventyrsberättelse.

Cervantes, M.: Don Quijote. - 1960. - 305 s.

0rig:s titel: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Manchet.

- Originalupplaga 1605.

Huvudpersonen, Don Quijote, ar idealisten. som identifierar

sig med hjältarna i de riddarromaner han laser. Han drar

ut p% sin hast Rosinante och tillsmans ned vapendragaren

och den snusförnuftige bonden Sancho Panza. Don Quijote

ser fiender överallt, kvarnar blir jättar och farhjordar

blir fiendeharar.

Charridre, H.: Revansch. - 1973. - 331 s.

0rig:s titel: Banco. - Originalupplaga 1972.

Boken ar en fortsättning p& Räddningeqs öar. Efter tretton

ars fangenskap tillbringar författaren de följande %ren i

Venezuela under växlande äventyr ned den enda tanken att

s% drringom ta hämnd p% sina domare från det förgångna.

Författaren f%r till sist sin revansch bade som människa

och skribent.

Charribre, H.: Räddningens öar. - 1971. - 550 s.

Orig: s titel: Papillon. - Originalupplaga 1969.

Författaren ber&ttar om sina &r sam oskyldigt dömd fange

p% Djävulsön utanför Fr, Guyana. Hkm skildrar fängelse%s

grymhet och sina djärva flyktförsök, Mka far en skrämmande

bild av det franska straffsystemet och den omänskliga be-

handlingen av internerna.

Cleary, J,: Maskerna. - Stockho)m, 1976. - 305 s.

0rig:s titel: The mask of the Andes. - Originalupplaga 1971.

Maskerna är en spännande nutidsskildring som spelar i en

liten by p% det bolivianska höglandet. Samarbetar indianew

med gerillan eller tar de tillvara sina egna intressen?

Deras ansikten är som masker.


Cleary, J. : Peterspenningen. - 1975. - 348 s.

0rig:s titel: Peter's pence. - Originalupplaga 1974.

IRA har för avsikt att lägga bealag p5 vatikanmuse6ta skatter

och kräva en stor lösensumma för att aterlämna dem. Opera-

tionen misslyckas och IRA-männen tar istället paven själv

som gisslan. Situationen kompliceras av att en släkting till

en lägervakt vid det koncentrationsläger paven satt i uadey

kriget kommer in i handlingen. Lagervakten har avrättats

efter kriget p& pavens vittnesmål. En spännande bok med

högt tempo och fin miljöskildring.

Cleaqr, J.: Sändebudet. - 1974. - 238 s.

0rig:s titel: The high commissioner. - Originalupplaga 19 66.

Australiens sändebud är vid en fredskonferens i London nära

att vinna en stor diplomatisk seger, som skulle innebära

slutet p& Vietnamkriget, Politiska motståndare har dock

grävt i hans förflutna och en polisman skickas ut för att

gripa honom för mord p& sin hustru tjugo &r tidigare. Polis-

mannen dras mot sin vilja in i ettruttet och korrumperat

politiskt intrigspel.

Clifford, F.: Gatloppet. - 1966. - 242 s.

0rig:s titel: The naked runner. - Originalupplaga 1965.

Huvudpersonen, Samuel Itaker, Sker p% en helt vanlig affars-

resa till det kalla krigets Europa, Han lovar at% göra en

tjänst %t en god v a och dras därmed in i spelet mellan

öst och väst.

Clifford, F. : Gisslans hemlighet. - 1976. - 245 s.

0rig:s titel: The Grosvenor Square goodbye. - Original-

upplaga 1974,

hi man mördas i London och mördaren tar sig in p% ett hotell

där han tar gisslan, Vissa spar fas polisen att tro att manpen

heter Lander och ar anställd vid aatlerlkanska ambassaden. Man-

nen begär och f%r den amerikanske abassadören son gisslan.

Denne upptäcker att det är hans avskedade privatchaufför

Grattan. En fantastisk och helt oväntad upplösning där b&de

Grattan och Lander avsiktligt blir skjutna. Mycket spännande,


Clifford, F.: Hemlig terror, - 1977. - 239 s.

0rig:s titel: Drummer in the dark. - Originalupplaga 1976.

En vag av terrorsprängningar skakar England..Duncan Howard,

som är direkt underställd inrikesministern leder de intensiva

spaningsansträngningarna. Handlingen utspelar sig i London

och Warszawa. Författaren förenar dokumentär skildring med

spänningsladdad fiktion.

Coffey, B.: Att riskera allt. - 1974. - 190 s.

0rig:s titel: Blood risk, - Originalupplaga 1973.

Thriller i amerikansk gangstermiljö. Ett välorganiserat gäng

avser att plundra en rik maffialedare p& en stor summa

pengar. Kuppen misslyckas och en i gänget blir tillfhga-

tagen. Hans kamrater lyckas till slut med list, v&ld och

blodsutgjutelse befria honom, .

Conrad, J.: Anarkisten. - 1976. - 274 s,

0rig:s titel: The secret agent. - Originalupplaga 1907,

P& ytan är det en klassisk thriller med terroristorgani-

sationer, mord, sabotage, självmord, bombhot och attentat.

Men som den store författare Conrad är later han de djupare

mänskliga problemen bilda grunden. Med ironisk distans

ställer han konventionella begrepp om rätt och orätt p&

sin spets, avslöjar främlingskapet mellan människor och

bygger logigkt upp det dramatiska slutet,

Conrad, J.: Lord Jim, - 1976. - 340 s.

0rig:s titel: Lord Jim, - Originalupplaga 1900,

Det är berättelsen om styrmannen Jb, som överger ett have-

rerat fartyg i Arabiska havet i tron att det skall g& till

botten med alls sim Fassagerare. Partyge-t bärgas emeller-

tid och Jim, som svikit sim plikt; och Övrjrgett sitt skepp

ställs inför rätta. Han berövas n~ sin befalsfullmakt.

Djupt förödmjukad framlever han %tesstoden av sitt liv

i Fjärran Östern diix han försöker som si tt brott. Boken

skänker inte bara spänning och äventyr utan skildrar ocksa

en inr'e moralisk konf'likt, när Jim reflekterar över sitt

svek.

Conrad, J.: Mörkrets hjärta. - 1969. - 111 s.

0rig:s titel: Heart of darkness. - Originalupplaga 1899.

Charles Marlow söker sig av en slump till Afrika. I bokens

ramberättelse skildrar han far n%gra vänner sin äventyrliga

färd uppför Kongofloden in mot den afrikanska djungeln. Han

träffar dar Mr Kurta, en köpman vars europeiskt civiliserade

personlighet brutit sanman i djungelns ensamhet. Boken ar inte

enbart en uppskakande äventyrsberättelse, De beriittartekniska

finesserna och bildsprakets symboliska djupdimension tillfreds-

ställer ocksa hdgt ställda lit terära ansprak.


Conrad, J. : Tyfon. - Stockholm, 1973. - 89 s.

0rig:s titel: Typhon. - Originalupplaga 1903.

En förödande tyfon ar p& vag mot Angaren Nan-Shan i

kinesiska sjön. Stämningen hos manskapet blir upprört

och frakten, de tvahundra kineserna, kurar ihop sig p%

däck och vantar p& sin sista stund.

Co3)pAel, A. : Brämpunkt Sinai. - 1975. - 340 s.

0rig:s titel: Thirty-four east, - Originalupplaga 1974.

Handlingen ar förlagd till Sinaihalvön nagra ar framat i

tiden. USA, Sovjet och FN har styrkor läags trettiofjärde

längdgraden. USA satts i en mardrömssituation nar presi-

denten omkommer och vicepresidenten tas som gisslan av

arabisk guerilla. Pentagons hökar rustar för krig men

en fredlig lösning uppnas i sista stund.

Coppel, A. : Flight 17 fr&n San &ancisco. 1977. - 243 s.

0rig:s titel: Between the 'chwncier and the swn. - Original-

upplaga 1971.

Ett amerikanskt inrikesplan ar p& vag fr%n San Ek.ancisco

till Miami. Planet kapas och kapten Aymar beordras att flyga

till Kuba. Ute p& Karibiska havet är en orkan p% vag med

kollisionskurs mot planet.

Coulter, S.: P& 'fritt vatten. - 1971. - 253 s.

0rig:s titel: Offshore. - Originalupplaga 1965.

Mister Mach är namnet p& en oljeborrningsplattform i Nord-

sjön, P& den lever och arbetar 42 man dag och natt. 'Plats-

chefen molan är hänsynslös och pressar männen aningen far

hart. mär farliga rzaturgasexplositioner inträffar växer

risken för myteri,

Coulter, S.: Ubat förlist, - 1965, - 190 s.

0rig:s titel: Threshoid, - Originalupplaga 1964.

Den engelska flottans atomubat Uranus förliser under

rekogni sering i förbjudet f arvat ten. Ansvariga myndig-

heter maste bestämma om fartyget och besättning sh

offras eller om m m ska riskera ett kärnvapenkrig. I

ubaten sprider sig en förlamande hopplöshet.


Crichton, M.: Chock! - 1973. - 236 s.

0rig:s titel: The terminal man. - Originalupplaga 1972.

P% en datatekniker som lider av epilepsi inopereras en

minidator vilken kopplas till hans hjärna, Nar ett sjuk-

domsanfall ar p% vag skall datorn ge en elchock som

blockerar det. Operationen lyckas, men datateknikern

smiter fran sjukhuset och rapporter om vald och mord

börjar strömma in. När han atervander till sjukhuset

lyckas man oskadliggöra honom. Bokens tema ar datorernas

hot mo t mansklighe ten.

Cunninaham, EV.: Bara lanta fjädrar. - 1971. - 257 s.

0rlg:s titel: Margie. - Originalupplaga 1966.

Humoristisk thriller där handlingen tar sin början i och

med att en minkpäls försvinner, som tillhör husfrun till

New Yorks guvernör, Den hamnar av misstag hos en själv-

säker och förnumstig mannekäng. Sedan utspinner sig en

rad förvecklingar med inslag av kidnappning, ranförsök

och förväxlingar.

13efoeL D.: Robinson Crusoe. - 1955. - 344 s.

0rig:s titel: The life and strange surprisisg adventures

of Robinson Crusoe of York. - Originalupplaga 1719,

Det är berättelsen om sjömannen Robuison Crusoe, som ensam

óverlovande efter ett skeppsbrott lyckas ta sig i land p%

en öde ö. Det blir en langvafig och sp-ande vistelse,

dar han rakar ut för m%nga sällsamma äventyr, innan han

p& ett mirakulöst satt blir räddad av sjörövare, Det är

ett tidlöst Sasaventyr, som fängslat generationer i &r-

hundraden.

Deighton, L.: Barn nar jag skrattar, - 1969, - 227 s.

0rig:s titel; Only when I 1atagh.- Originalupplaga 1968.

En berat.t;else om tre storsvindlares arbete med att vinna

människors förtroende och sedan svika det. De gör trans-

aktioner med amerikanska leksaksfabrikanter, afrikanska

revolutionärer och en engelsman som vill göra affärer med

libanesiska banker.


Deighton, L. : Krigsspel. - 1976. - 248 s.

0rig:s titel: Spy story. - Originalupplaga 1974.

Thriller som utspelas under en skarpt fas av kallt krig

mellan Sovjetunionen och västmakterna med USA i ledningen.

Huvudpersonen ar en datautbildad engelsman som medverkar

vid datareglerade krigsspel vilka gar ut p% att öva bered-

skap inför ett atomkrig dar kärnvapenbarande atomubatar

spelar huvudrollen.

DriscollA P, : Affären Kilshaw. - 1974. - 267 s.

0rig:s titel: In comection with Kilshaw. - Original-

upplaga 1974.

Thrillern har Nordirland som spelp lat s. Den brittiske

majoren Harry Finn fAr spela en spännande och blodig

kurragömmalek med IM, den förbjudna irländska amen.

Dem vill ha vapen i utbyte mot viktig information,

men det är inte meningen att Finn skall överleva.

Driscoll, P.: Affären Wilby. - StoclSiolm, 1973, - 253 s.

0rig:s titel: The Wilby conspiracy. - Originalupplaga 1978.

Xuvudpersonen ar p% semester i Sydafrika. Han förmarar

en färgad vid ett br%k. Denne ar efterspanad av polisen

och en v%ldsam flykt tar sin början.

Dumas A,: De tre musketörerna. - 1977. - 432 s.

-9

0rig:s titel: Les trois mousquetarires. - Originalupplaga 1844.

Historisk aventyrsromsn, Den unge D'Artagnan kommer %r 1625

till Paris. Han fbr tjänst vid hovet. Dar l&r han känna de

tre musketörerna Nthos, Porthos och Aramis, Tillsammans med

dem bekämpar han kardinal RichelLeus garde. Den vackra men

ondskefulla Nylady, som ar agent ar Nichelieu blir en far-

lig fiende för de fyra v5Lnnecna. Boken har mhga spännande

fäktdueller, lömska intriger och kiirleksäventyr.


Dumas, A. : Greven av Monte Cristo. - 1976. - 335 s.

0rig:s titel: Le Comte de Monte Cristo. - Original-

upplaga 1844-45.

Romanens inledning utspelar sig i Narseille &r 1815. Den

unge styrmannen Edmond Dantis skall snart utnämnas till

kapten och gifta sig med den skona Catalan Nercedes. Han

har dock tv& illvilliga rivaler. Den ene vill ha hans

befattning som kapten, den andre vill ha hans fästmö.

De anger Xdmond för myndigheterna för att vara en farlig

förrädare. Edmond satts i fängelse. Efter en lang tids

fångenskap lyckas han fly. Av en medfange har han fatt

veta att en skatt finns gömd p% ön Monte Cristo. Han

finner skatten och skaffar sig en ny identitet som Greven

av Nonte Cristo. Han är nu besatt av en enda tanke, att

ta hhd p& sina gamla fiender. En spännande människo-

jakt tar sin början, Renodlad äventyrsroman med snövit

hjälte, nattsvarta skurkar, spännande flykthistoria,

skattjakt, hämndmotiv och människojakt.

Iltiraas, A.: Myladys son. - 1968. - 340 s.

Orig:$ titel: Vingt ans apres. - Originalupplaga 1845.

Det här ar en fortsättning p% "De tre musketörernav. Handlingen

utspelas i mitten av 1600-talet och det har gatt

20 %r sedan musketörerna kapade mot kardinal Richelieu.

Nya uppdrag i kardinal Mazarins tjänst driver dem in i

vilda ritter, dueller och skarpa strider. I England försöker

de radda kungen, Karl Stuart, undan halshuggning.

du Maurier, D.: Värdshuset Jsmaica. - 1969. - 252 s.

0rig:s titel: Jaaaica im. - Originalupplaga 1937.

Iländelserna i bokers tilldrar sig %r 1814. 2% Devonkusten

ligger det illa beryktade viirdshuset Jamaica. Dit kommer

en ung flicka och hon kastas in i ett smugglarnäste som

förändrar hennes liv, Det ar god miljöskildring och spiin-

nande läsning.

Durhm, N,: Ibnnen som älskade cat dancing eller Hon var

kärleken. - 1976. - 242 s,

0sig:s titel: The man who loved cat dancing. - Original-

upplaga 1972.

Eri västernranian som utspelas i 1880-talets Wyoming. jEn

kvinna flys frk ett trassligt äktenskap och slas sig mer

eller nrindre mot sin vilja ihop med en t%granase. Tycke

uppst$r men lyckan blir kortvarig d& myndigheterna dem

p& spAren.


Eden, D.: Den andra arvingen. - 1975. - 239 s.

0rig:s titel: Cat's prey. - Originalupplaga 1952.

Spännande thriller med handlingen förlagd till ett ensligt

hus p% Nya Zeeland. En ensam engelsk flicka som vistas dar

rakar ut för manga underliga och farliga händelser. Till

slut inser hon att någon försöker mörda henne. Fantas-

tisk upplösning.

Eden, D.: Sällsamt uppdrag. - 1973. - 239 s.

0rig:s titel: The deadly travellers. - Originalupplaga 1973.

En engelsk dam far ett till synes oskyldigt uppdrag att

hämta ett barn i Rom till sin mor i Ehgland. Vägen kan-

tas av fantastiska händelser och ett par mord. Det visar

sig att huvudpersonen i s jälva verket har sysslat med

diamant smuggling.

Edlund, M.: Bestsellern. - 1969. - 197 s.

Originalupplaga 19 69.

Rommens huvudperson Harry Nemo svarar p& en tidninge-

annons. Han anställs av Konsortiet, ett jättelikt multi-

nationellt konglomerat, ställs under en minutiös över-

vakning och manipuleras cyniskt. Vad han trodde var ett

bra jobb och en skön tillvaro blir en mardröm. Boken as

en skildring av den enskilda människans maktlöshet i

maktkoncentrationens datastyrda samhälle.

Ekleton, C. : Oktcberlramplotten. - 1975. - 275 s.

0rig:s titel: The October plot. - Originalupplaga 1974.

Äventyrsromm i krigsmiljö. En grupp d järva m& utbildas i

England och tar sig hösten 1944 in i Tyskland, Deras upp-

gift ar att undanröja en av naziregimens topsfigurer. Z

skildringen finns historiska fakta invävda vilket ger den

en dokumentarisk prägel.

Ehrlich, M.: Första taget till Babylon. - 1956. - 316 s.

0rig:s titel: First train to hbylon. - Originalupplaga 1955.

Ett tio %r försenat brev kommer till George Radcliffe. Hans

hustru öppnar det och finner att han beskylls för ett mord

för vilket en annan man dömts. Eh utpressare kräves 25.000

dollar för att hålla tyst. Han förnekar för hustrun att han

gjort det, men hustrun g%r igenom tidningslägg om rattegangen,

kontrollerar sin mans gamla bankaffärer, besöker den dömde

mannens familj och aven utpressaren. Hon berättar allt för sin

man och n%gra dagar senare blir utpressaren mördad. Hustrun

f örsöker beg% s jalvmord , men misslyckas. Upplösningen ar

oväntad.


Ehrlich, M.: Men havet ar djupt. - 1965. - 331 s.

0rig:s titel: Deep is the blue. - Originalupplaga 1963.

"

En amerikansk atomubat under befäl av en hard men k-ig

kapten, Matt Donovan, befinner sig i två manader p& patrulltjänst

i undervattensläge utanför Sibiriens kust. Olyckorna

hopay sig över ubaten och kaptenen driver sina män till det

yttersta. Boken avslutas med att patrulleringsuppdraget

framgångsrikt slutförs och besättningen far permission.

Erdman, P. : Spekulation i silver. - 1975. - 240 s. 'Is.

0rh:s titel: The silver bears. - Originalupplaga 1974.

En 'kall marsmorgon 1967 möts topparna inom den derikanska

maffian. De beslutar att g% in i den europeiska bank-

världen. Det blir början till en världssvindel i silver

som utspelas pa olika platser; Schweitz, U.S.A., Dybai

och London. Nagra f& blir rika och den lille mannen blir

lurad.

Erdman, P.E. : Spekulation till döds. - 1973. - 206- s,

0rig:s titel: The billion dollar sure thing. - original- '

c upplaga 1974.

En k&ssask&psexpert tar sig in i en bank i asel och,stjal

en parm med topphemliga papper. USA:s president har beslutat

att dollarn skall devalveras, ingentuig far läcka ut. En

f ktastisk hauidelseutveckling dar mil j ontals dollar Står .

'L

p& spel sätts igang. berraskande upplösning.

r

hirbairn, D. : Skjut! - 1975. - 169 s.

0sig:s titel: Shoot, - Originalupplaga 1974.

Ett gäng Vietnam-veteraner träffas p% helgerna och ger sig

ut,p& jakt. Under en av jaktutflykterna kommer de i skott-

växling med ett annat jaktlag. Boken ar en kritisk upp-

görelse med den vapenfixering och v&ldmentalitet som

finns i USA.

Wyas, M.: Bödlarnas dans, - 1975. - 354 s.

' 0rig:s titel: Dance of the assassins. - Originalupplaga 1974.

Ar v03 genomfördes en statskupp i Serbien. Boken beskriver

förberedelserna, fursöken att stoppa den och hur den ut-

fördes. Huvudpersonen ar en ung kapten som har kontakter

med de officerare vilka genomförde kuppen. Han är tveksam

till planerna p% att störta monarkin och känner avslty när

kuppen urartar i fruktansvärda grymheter. Spännande och

brutalt realistisk,

I .

9


Fish, R.L.: Fl$ktingen. - 1974. - 229 s.

Orig: s titel: The fugitive. - Originalupplaga 1962.

En tysk nazist befinner sig under kriget p% uppdrag i

Brasilien. Efter det tyska sammanbrottet klarar han sig

undan efterräkningar genom att skaffa sig en ny identitet

och bosatta sig i USA. Bokens viktigaste avsnitt skildrar.

hur han l&ngt senare försöker smuggla 2 miljoner dollar

frh USA till Brasilien.

Flaiano, E. : Livet läker. - 1949. - 328 s.

0rig:s titel: Tempo di uccidere. - Originalupplaga 1947.

En ung italiensk officer i Abessinien under kriget för-

söker efter en bilolycka ta sig till lagret genomcjländig

buskskog. Vid en flod träffar han en ung infödingskvinna

som blir hans, men han rakar skjuta henne i rädslan för

fientliga soldater som han tror ar utanför den grotta där

de vistas. Ater i lagret förfölj s han av tankar p% vad som

bänt och fruktar att det skall upptäckas. Förvirrad för-

söker han skjuta en militarläkare och flyr, men atervänaer.

Forbes, C. : Den gyllne apans &r. - 1975. - 284 s.

0rig:s titel: Year of the golden ape. - Originalupplaga b974.

realistisk och politisk thriller som tar upp terrorism

och världsundergång. Världskaos hotar efter en ny olje-

kris. Västvärlden ska splittras och Israel ska förintas.

De gyllne aporna ar oljeshejkerna som ligger bakom kap-

ning, mord p& gisslan och atombombhot.

Forbes, C.: Polarstation 5. - 1973. - 256 s.

0rig:s titel: Target five. - Originalupplaga 1973.

Polarstation 5 as en flytande amerikansk bas i närheten

av Nordpolen. ksen &r f%ngad i polarnattens kyla och i

packisens grepp. En ryss med kunskap on Sovjets vikti-

gaste hemlighet flyr fr%n en sovjetisk bas. En valdsam

jakt och dragkamp utspelas mellan de b%da stormakterna.

Porbes, C. : Sabotage i Palermo. - 1974. - 239 s.

0rig:s titel: The Palermo ambush. - Originalupplaga 1972.

En invasion av Sicilien planeras. Ett led i planerna ar

att sabotera färjan över Messinasundet. För att utföra

denna operation anlitas skrupelfria maffiamän vilka lyckas

med sin uppgift. En bok full av äventyr.


Forbes, C. : Stridsvagn p& awagar. - 1973. - 240 s.

0rig:s titel: Tramp in armour. - Originalupplaga 1969.

En aventyrsskildring fr& andra världskriget, En engelsk

stridsvagn med sergeant Barnes som chef förirrar sig

bort fran sitt förband under den. tyska blixtoffensiven

i Belgien. Besättningen f%r uppleva dnga farliga och

nervpirrande situationer bakom fiendens linjer.

Forester, C.S.: Afrikas drottning. - 1975. - 214 s.

0rig:s titel: The African queen. - CL~iginalupplaga 1935.

En missionarsvärdinna och en av livet illa hanterad

maskinist gör en strapatsrik och farofylld flodfärd

genom Belgiska Kongo %r 1914. Det omaka paret svetsas

sammaa och kamratskapet blir till djup och innerlig

käxlek.

Forester, C.S.: Den gode herden, - 1956. - 275 s.

0rig:s titel: The good shepherd. - Originalupplaga 1955.

Romanens centralgestalt, kommendörkapten George Krause

far i uppdrag att föra en allierad konvoj tvärs över

Atianten till England vintern 1941-42. Med skicklighet

och med uppbjudande av sina yttersta krafter lyckas han

klara konvojflottan undan angripande tyska ub%tar.

Forester, C.S.: Generalen. - 1967. - 218 s.

0rig:s titel: The General. - Originalupplaga 1936.

Skildring frk första världskriget. Huvudpersonen ar dan

engelske officeren Herbert CWILO~~ som genom. skicklighet

och tur snabbt avancerar till general. Det är en roman

som med skoningslös skarpa visar krigets menfngsl8shet

och ofattbara grymhet, hd& finns bakom den nakna verkligheten

ocksa dramatiken och sparulhgen, man ställs

inför människor sona med döden för ögonen inte bara reagerar

med skräck och grymhet utan ocks% med ett osjälviskt

hjältemod*

Forester, C.S,: Kadett Hornblower, - 1975. - 221 s.

0rig:s titel: Mr, Midshipman Hornblowss. - Original-

upplaga 1950,

Romanen ar den första i en serie med den brittiske sjö-

officeren Hornblower. I slutet av 1700-talet försöker

Napoleon erträlta ut engelsmännen med sitt kontinental-

isystem. Bornblower äntrar sitt första fartyg som blek

sjutton&ring men visas sig vara handelsk~aftig och klipek

när han erövrar en fransk brigg lastad ned ris. Även sina

tahrger i sjökrigföring fbr han visa mot spanska galärer.


Porester, C.S. : Löjtnant Hornblower. - 1975. - 231 s.

0rig:s titel: Lieutenant Hornblower. - Originalupplaga 1952.

Hornblower har nu avancerat till löjtnant och tjänstgör

p% H.M.S. Renom, bestyckad med sjuttiofyra kanoner. P&

Haiti i Västindien visar han mod och eldar sina kamrater

till stordgd d% de intar ett spanskt fort. I slutet av

boken visar sig Hornblower p& styva linan i avancerat

whistspel.

Porester, C.S.: Order och kontraorder. - 1975. - 200 s,

0rig:s titel: The happy return. - Originalupplaga 1937,

Kommendörkapten Hornblower p& den engelska fregatten Lydia

befinner sig p& ett s j alvständigt uppdrag i spanskameri-

kanska farvatten i början av 1800-talet. Han möter en

maktgalen föreggngare till Bolivar. Ett blodigt sjöslag

utkänpas med en spansk fregatt. En kvinnlig passagerare,

lady Barbara, komplicerar hemfärden.

Forester, C.S.: Ett linjeskepp* - 1975. - 207 s.

0rig:s titel: A ship of the line. - Originalupplaga 1938.

Man far följa Hornblower p& hans första befäl p& ett linje-

skepp. Det ar en fin sjöhistorisk skildring frh början av

1800-talet d& Frankrike och Spanien blockerades av engelska

fartyg, Hornblower lider nederlag och maste kapitulera efter

en strid i Medeihavet mot en övermäktig motstandare.

Forester, C.S.: Triumf', - 1975. - 176 s.

0rig:s titel: Flying colours, - Originalupplaga 1939,

Hornblower has i fransk fangenskap efter att han har

förlorat sitt skepp i Medelhavet. Hornblower flyr i b&t

nedför Loire och f%r hjälp av rojalistiska fransmän. Hem-

komsten blir triwnfartad.

Forester, C,S,: Kommendör Hornblower. - 1975, - 245 s.

0xig:s titel: The commodore, - Originalupplaga 1945,

Tiden ar Napoleons ryska fälttag. Hornblower tjänstgör som

chef för en brittisk flottstyrka i Ostersjön. Han deltar

i försvaret av staden Riga. Han kan ocksa till viss del

styra det politiska maktspelet vid möten med tsaren och

andra befälhavare.


Porester, C.S. : Lord Hornblower, - 1976. - 208 s.

0rig:s titel: Lord Hornblower. - Originalupplaga 1946.

Handlingen utspelas bade till sjöss och p% land. Horn-

blower lyckas att awarja ett myteri med sitt sedvanliga

lugn och kallblodighet. Han deltar i slutoperationen p%

fransk mark mot Napoleon. Under Napoleons aterkomst, de

hundra dagarna, far Hornblower strida mot gerillasoldat.

Porester, C.S.: Hornblower i Västindien* - 1976. - 244 s.

0rig:s titel: Hornblower in the West Indies. - Original-

upplaga 1959.

Hornblower har blivit amiral och chef för den brittiska

västindiska flottstyrkan, Det ar nu fredstid och Horn-

blower far kämpa mot pirater, slavhandlare och Napoleon-

förkämpar. Ger en god inblick i en brittisk besittning

under Imperiets storhetstid samt skildrar Sydamerikas

frigörelse.

Forsgth, P,: Krigshundarna. - 1974. - 354 s.

0rig:s titel: The dogs of war. - Originalupplaga 1974.

Handlingen utspelar sig i ett afrikanskt land kallat Zagga~o,

Nggra hgrdföra legosoldater får i uppdrag av en samvetslös

gruvkapitalist att ordna en statskupp i landet. Legosol-

daternas ledare Cut Shannon förbereder sig tillsammans mqd

sina m& inför statskuppen. Men statskuppeiaupplösnirig blir

en helt annan än uppdra&sgivaren tänkt sig.

Porsyth, F.: Schkalen. - 1972. - 310 s.

0rig:s titel: The day of the Jackal. - Originalupplaga 1971.

En yrkesmördare med täcknamnet Schakalen &tar sig för en

halv miljon dollar att lönnmörda president de Gaulle.

Polisen far ett tips om attentatsplanen, men ledtradar-

na ar f% och vaga. Samtidigt förbereder sig Schakalen

minutiöst för sitt m%ra uppdrag. Porsyth skriver i en

halvdokmentar stil. Han förenar skickligt fiktion med

fakta. Politisk thriller av mycket hög klass,


Porsyth, P.: Täcknamn Odessa. - 1973. - 286 s.

0rig:s titel: The Odessa file. - Originalupplaga 1972.

Den västtyske journalisten Peter Niller kommer av en slump

över ett skakande dokument fran ett nazistiskt utrotnings-

läger i nazityskland. Den ansvarige för lägret var den

hänsynslöse kaptenen Roschmann. Han ar fortfarande i livet

och beskyddas av sina inflytelserika viinner i den under-

jordiska naziorganisationen Odessa. Trots varningar om

att lämna det förflutna i fred fortsätter Miller sin

efterforskning. Dramatiska och spännande ar händelserna

som följer.

Fxeemantle, B.: %mal till en obefintlig. - 1976. - 254 s.

0rig:s titel: The man who wanted tomorrow. - Original-

upplaga 19 75.

En nazist som är stressforskare och som utförde experimegt

i koncentrationslägren gömmer sig i Sovjet. Judar, SS-män

och ryssar genomför en mycket sinnrik aktion för att snarja

honom. Nar han infgngats bryter man ner honom med samma

metoder han tidigare praktiserat mot judar.

Frizell, B.: Tidtabell för generalen. - 1975. - 233 s.

0rig:s titel: Timetable for the general. - Original-

upplaga 1972.

Berättar om en flykt ur ett rymningssäkert tyskt fängelse

under andra varEdskriget. Romanen är byggd p8 verklighets-

underlag och ar både spännande och trovärdig. Den tar upp

begreppet fosterlandskärlek och moraliska problem nar det

galler att döda en fiende.

&ost, M.: hrval, Mr President! - 1975. - 237 s.

Originalupplaga 1975.

Pörenta Staternas president kidnappas av en underjordisk

organisation och boken skildrar ansträngningarna att

finna honom, Agenter kopplas in och handlingen ar fylld

av vgldsarn och dramatisk "actionf1, Romanen slutar med en

svidande kritik av det liv agenter tvingas leva.

Galiico, P. : SOS Poseidon. - 1974, - 294 s.

0rig:s titel: The Poseidon adventure. Originalupplaga 1969.

Det stora passagerarfartyget S.S. Poseidon iir p& hemve

efter en kryssning. De 500 passagerarna lever det ljuva

livet och stämningen är mycket hög. Eh v%ldsam jordbav-

ningsvgg kommer plötsligt och fartyget vänder sig p% sidan,

Kaos och panik utbryter.


- Gann, E.K.: Alla för en. - 1975. - 317 s.

0rig:s titel: Band of brothers. - Originalupplaga 1974.

En Boeing 727 kraschar p% Taiwan men besättningen över-

lever. Piloten anklagas för brottslig vardslöshet och

sätts i fängelse i väntan p% ratteg%ng. Hans flygarvänner

beslutar sig för att utröna orsaken till olyckan. De ar

övertygade om att han ar oskyldig och att något hemlig-

h%lls av myndigheterna. Genom att företa flygningar över

Taiwan kommer de hemligheten på sparen och målet mot deras.

kamrat laggs ned.

Garfield, B.: Hopscotch. - 1976. - 249 s.

0rig:s titel: Hopscotch. - Originalupplaga 1975.

Miles Kendig ar en f.d. CIA-agent. Han har fatt avsked

efter en svar skada i arbetet. Han beutar sig nu för

att skriva en bok och avslöja de storpolitiska skumrask-

affärerna. Pilföljden blir att han jagas av sina tidigare

uppdragsgivare och aven av engelsmän och ryssar. Miljön

skiftar mellan Frankrike, USA och England. Utmärkt person-

skildring, trovärdig intrig och högt tempo.

Garfield, B.: I dödens cirklar. - 1977. - 197 s.

0rig:s titel: Death sentence. - Originalupplaga 1975,

Det ar den andra boken om revisorn Paul Benjamin. Han har

flyttat till Chicago, men fortsätter också dar sin natt-

liga hämndverksamhet. Det skrämmande ar, att allt fler

följer i hans sp%r. Han har väckt till liv ett hämnd-

begär hos gemene man som inte l%ter sig stoppas. Pör-

fattaren ar ute i ett samhällskritiskt ärende och hans

b%da böcker är en skarp uppggrelse med det amerikanska

samhället,

Garfield, B.: Tsarens guld, - 1976, - 392 s.

0rig:s titel: Ko1chak:s gold. - Originalupplaga 1975.

Temat är jakten p% den ryske tsarens guldskatt, som fös-

svann efter den ryska revolutionen. Författaren blandar

historiska fakta med ren fiktion. Handlingen sträcker sig

fran den ryska revolutionen till andra världskriget fram

till nutid. Bokens huvudperson Harry Bristow är historie-

for&are och genom hans manuskript och efterforskningar

f%r man f6lja den spännande utvecklingen.


Garfield, B. : Viin av ordning. - 1974. - 181 S.

0rig:s titel: Death wish. - Originalupplaga 1971.

Paul Benjamin ar revisor och bor i New York. Hans hustru

dör i sviterna av ett sadistiskt överfall i samband med

ett inbrott och hans dotter blir mentalsjuk för livstid

som följd av överfallet och den ohyggliga misshandeln.

Paul Benjamin grips av ett besinninslö st hämndbegär,

men han kan inte hämnas direkt p& dem, som dödat hans

fru och förstört hans dotter. Han beger sig därför ut

i storstadsdjungeln och hamnas genom att döda de brotts-

lingar och valdmerkare han kan hitta. Det är en väsen-t-

lig thriller, därför att den skildrar det meninslösa

vardagsvaldet och polisens maktlöshet. Författarens

behandling av den vanliga medborgarens beteende inför

v&ldet ar trovärdig och skrhande.

- Geer, A.: Hetsjakt &er haven. - 1976. - 339 s.

0rig:s titel: The sea chase. - Originalupplaga 1948.

Den gamla tyska fraktbiiten Ergenstrasse ligger i Sidney

nar kriget bryter ut. Den hänsynslöse kaptenen, Ehrlich,

tanker föra sitt skepp


Goodchild, G.: Ombytta roller. - 1958. - 219 s.

0rig:s titel: Knight takes queen. - Originalupplaga 1935.

En f.d. brittisk soldat far tjänst som kammartjänare hos

sin gamla herre. De far p& söderhavskryssning. Kaptenen

mördas och styrmannen faller överbord i kamp med upp-

roriska besättningmän. Eld utbryter ombord och de g%r

i livb%tarna. De tar sig i land p% en ö, syr segel av

kläder och ger sig av, men kammartjänaren och en flicka

lämnas kvar. De överfalls av vildar men raddas och Ater-

förs till England.

Gordon, Mo : Slumpens byke / Mildred Gordon & Gordon Gordon.

- 1973. - 239 S.

0rig:s titel: Captive. - Originalupplaga 1957.

En vit lärarinna i ett indianreservat tas som gisslan och

kidnapparna flyr med henne ut i öknen. Lärarinnan som

tidigare varit sjuksköterska vardar en av kidnapparna

som blivit skottskadad, men han dör. Pör lärarinnan

slutar dramat p% ett lyckligt satt. Tiden tillsammans

med brottslingam har lärt henne något och givit henne

ett nytt grepp om sitt liv.

Graham, J.: Ödesdigert dubbelspel. - 1975. 239 s.

0rig:s titel: Bloody passage. - Originalupplaga 1974.

En f b e raddas från ett rymningssäkert klippfangelse varp$

han och de som räddat honom börjar en dramatisk flykt genom

en arabisk diktaturstat, Mot sig har de b1.a. hänsynslösa

mördartyper fr&n maffian, En mycket spännande thriller.

Graham, W.: E& man försvinner. - 1969, - 224 s.

Orig : s titel: ITight j omney, - Originalupplaga 19 68.

En stillsam vetenskapsmn blir indragen i en spionorga-

nisation som opererar i Norditalien under andra världs-

kriget. Han blir agent mot sin vilja, Tillsamans med

några likasiuultade försöker han hindra tyskarna att komma

över en farlig gas. Uppdraget far sin upplösning i en

rafflande final p% taget genom S:t Gotthardtunneln.


Greeq G. : Den stillsamme amerikanen. - 1970. - 181 s.

0rig:s titel: The quiet american. - Originalupplaga 1955.

Handlingen utspelar sig i 1950-talets Vietnamn, som ar

ockuperat av Frankrike och utsatt för nordamerikansk

infiltration. Bokens huvudperson, Thomas Pomler, ar en

erfaren och cynisk brittisk journalist, som rakar hamns

i politiska och militära förvecklingar. Han är ocksa in-

dragen i en komplicerad karleksaffäx. Romanen kan med

behållning läsas som en exotisk thriller. Men Greene

vore inte den store författare som han är, om han inte

dessutom vävde in en betydelsefull existentiell och

politisk moraldiskussion i handlingen.

Greene, G. : Makten och härligheten. - 1973. - 224 s.

0rig:s titel: The power and the glory. - Original-

upplaga 1940.

Handlingen utspelar sig i Mexico. En präst jagas för sin

livsaskadnings skull av fanatiska förföljare. Roman inne-

aller gastkramande yttre spänning, men ocks% inre dra-

matisk existentiell problematik.

Greene, G.: Var man i Havanna. - 1974. - 231 s.

Orig: s titel: Our man in Havana. - originalupplaga 1958.

En avsigkommen enghlsk dammsugarförsäljare, Mr Womold,

i Havanna p% Kuba blir enrollerad i den engelska index-

rattelsetjansten Secret Service. D& han inget har att

rapportera fantiserar han ihop fantastiska rapporter

vilket gör att han blir mycketuppskattad. Boken ar

spännande men framförallt rolig.

Grey, Z.: Arvet, - 1975. - 222 s.

0rig:s titel: Man 09 the forest. - Originalupplaga 1920.

Dn dramatisk aventyrshistoria i westermiljö. Den makt-

hungrige Beasley skyr inga medel för att hindra Helen

Raynex fr%n att ärva den största och rikaste ranchen i

omradet. Haris hejdukar stjäl, kidnappar och mördar. Milt

Dale rycker in p% Helen Rayners sida och omintetgör hans

planer.


Griffin, G.: Frihet i sikte. - 1964. - 306 s.

0rig:s titel: Freedom observed. - Originalupplaga 1963.

En ung amerikanska kommer till Af'rika som tolk at en FN-

observatör. Försedd med falska papper beger hon sig inåt

landet p& en gammal hjulangare för att besöka sin bror.

Djupt inne i vildmarken träffar hon en fransk överste

och blir indragen i dramatiska händelser vilka kulmine-

rar i en mardrömsliknande flykt genom Afrikas regnsjuka

träslanarker.

Goranson, P.: Ambassadören griper makten. - 1974. - 222 s.

Originalupplaga 1974.

Utspelas i det lilla landet San Fernando dar den folk-

valde presidenten st6rtats vid en kupp och en militar-

junta gripit makten. Mot juntan kämpar en gerillaorga-

nisation med terrordad. Den svenske ambassadören och hans

medhjälpare griper in och efter en rad kuppförsök lyckas

de ordna allt till det basta.

Hagpard, H. R. : Kung Salomos skatt. - 1958. - 212 S.

0rig:s titel: King Solomon's mines. - Originalupplaga 1885,

Handlingen utspelar sig i en spännande och mystisk afrikans%

miljö. Författaren inspirerades av de hemlighetsfulla

Zimbabweruinerna, de mest bekanta av de fornlämningar,

som fi~s i Mashamaland i Rhodesia. Det är en genuin

skattsökarroman, även om syftet i första hand är att

finna en försvunnen person,

Ha~gard, W.s,Bitter skörd. - 1976. - 209 s.

0rig:s titel: Tlae bitter harvest. - Originalupplaga 1973.

Denna thriller tilldrar sig i modern tid och utspelas om-

växlande i London och Sydafrika, Den handlar om utpress-

ning riktad mot en engelsk politiker och motsättningarna

mellan araber och judar utgör bakgrimden.

m, A.: Etrott p% löpande band. - 1975. - 239 s.

0rig:s titel: Peruvian printout. - originalupplaga 1974.

Thriller som utspelas inom ett multinationellt företag,

Nagon försöker göra en-kupp mot bolaget och komma över

miljontals dollar genom att manipulera med dess dator.

Försäljningschefen far i uppdrag att ta fast förövaren

och jakten g&r fran stad till stad över hela världen tills

boven ar fast. Handlingen tilldrar sig mest kring datorns

terminaler och invecklad dataproblematik diskuteras.


Hailey, A.: hnken. - 1975. - 358 s.

0rig:s titel: The moneychangers. - Originalupplaga 1975,

Ekonomisk thriller som skildrar maktspel och olagliga

transaktioner inom bankvärlden. Hjälten, som har för-

f attarens sympatier, ar en liberal och småspararvänlig

bankdirektör.

Hailey, A. : Plygplatsen. - 1975. - 409 s.

0rig:s titel: Airport. - Originalupplaga 1968.

Boken handlar om ett hektiskt och dramatiskt dygn p& en

flygplats. Ett havererat plan blockerar den längsta land-

ningsbana och p.g.a. ett fruktansvärt oväder i trakten

är flygplatserna i grannskapet stängda. Allt fler plan

trängs i luften och flygplatspersonalen gör sitt yttersta

för att undvika kollisioner. Samtidigt dyker en man med

en tidsinställd bomb upp p% flygplatsen. Genom enorma

ansträngningar och tur ordnar allt upp sig.

Hailey, A.: Hotellet. - 1974. - 409 s.

0rig:s titel: Hotel. - Originalupplaga 1965.

Boken handlar om fem händelserika dagar p% ett' stort,

traditionsrikt hotell i New Orleans. Huvudpersonen är

en ung vice vad, som vi f%r följa i hans arbete. Hotel-

let befinner sig i en svår ekonomisk kris och är i stort

behov av reparation, bankerna tvekar att ge ytterligare

lan och chefen för en stor konkurrerande hotelikedje vill

komma över det billigt. Hotellets vardagliga liv och be-

kymmer skildras utförligt. En kärlekshistoria finns 1x1-

vävd i handlingen.

Hailey, A. : 5 morgon död. - 1970. - 395 s.

0rig:s titel: In high places. - Originalupplaga 1961.

I ett spänt viirldslage förbereder Sovjetur~ionen ett karn-

vapenanfall mot den nordamerikanska kontinenten, Det star

klart för den kanadensiske preai~inistern att Kanada

kommer att bli slagfältet, eftersomhaning%tt en union

med USA och l%tft amerikanarna flytta sitt robotförsvar

till Kanada. Hur ska21 Kanadas parlament reagera?


Halban, G.: Malik, vargen. - 1977. - 298 s.

0rig:S titel: Malik der Wolf. - Originalupplaga 1975.

Malik är en amerikansk CIA-agent, som har sitt verksam-

hetsomrade bland kurderna. Han far i uppdrag att stoppa

en amerikansk politiker, som har hoppat av till Sovjet.

Denne politiske idealist sitter inne med amerikanska

kärnvapenhemligheter och genom att avslöja dessa, hoppas

han kunna radda världsfreden. Sedan utspelar sig en

rafflande manniskojakt. Handlingen ar fantastisk, men

spännande. Miljöskildringen är noggrann och uttömmande,

Hallén, B.: Tigerdöden. - 1976. - 229 s.

Originalupplaga 1976.

En tiger insmugglas till Ingarö, smiter och dyker upp i

ett sommarstugeomr&de. Efter att ha livnärt sig p& vilda

djur ger den sig p& människor och dödas b1.a. en baby. De

som sett djuret meddelar polisen nen blir först inte trodda.

Till slut arrangerar polisen ett drev som inringar djuret.

Hardy, JaLo: Alarm, - 1940. - 314 s.

0rig:s titel: Brerything is thunder. - Originalupplaga 1936.

En engelsk soldat som sitter i ett tyskt krigsfangeläger

mutar en vakt och dödar honom när han flyr. Han talar fly-

tande tyska och lyckas genom att spela krigsinvalid ta sag

till Berlin dar han träffar en prostituerad. De blir kara

i varandra och hon skyddar honom. Hon träffar en smugglare

som hjälper engelsmannen f ly till Holland. Kvinnan skall

följa med, men blir skjuten under flyktförsöket. Engels-

mannen blir eP%er permission &ter insatt i strid och skjuten.

Harris, T.: Svart söndag. - 1977. - 273 s.

0rig:s titel: Black Sun~ay. - Originalupplaga 1975.

Bokens huvudperson ar den israeliske agenten Kabakov. Han

ar p% jakt efter en palestinsk terroristgrupp, som tänker

spränga ett fotbollsstadion i USA L luften m itt under p%-

g%ende match och där USA:s president finns med i publiken.

Författaren driver tesen att vald föder v%ld. Han menar

att de terroristaktioner som palestinska grupper genoa-

fört i och utanför Israel leder till en eskalering. Den

israeliska sidan ar inte sen att sl& tillbaka med samma

nyn t.


Hartley, N.: Vinnaren tar allt. - 1976. - 267 s.

0rig:s titel: The viking process. - Originalupplaga 1976.

Handlingen utspelas i Kanada, England och U.S.A. Viking-

arna ar en grupp unga, framgangsrika och välorganiserade

terrorister. De bekämpar en stor multinationell organi-

sation. Huvudpersonen, Philip Russel, ar expert p& terro-

rism och gerillakrigföring. Han tvingas in i vikingarnas

planer genom utpressning.

Hatch, D.: Valkampanjen. - 1976. - 366 s.

0rig:s titel: The fingered city. - Originalupplaga 1975.

Maffian i USA ställer upp en egen kandidat vid borgmastax-

valet i New York. Maffians goda organisation, politiska

kontakter och ekonomiska resurser för fram kandidaten,

en svag men inte särskilt ohederlig person, till en

övertygande seger. Temat i boken ar amerikanska poli-

tikers moraliska ruttenhet och New Yorks sociala och

ekonomiska kristillstand.

Hayes, J.: skräckens timmar. - 1966. - 215 s.

0rig:s titel: The desperate hours. - Originalupplaga 1954.

Ett gang rabarkade och desperata kriminella flyr fran ett

fängelse i Amerika. De tar sig fram till en stad. En intet

ont anande förortsfamilj far under ett dygn härbärgera

skurkarna och detta dygn blir familjens mest skräckfyllda.

Helmore, I.: Affären Quala. - 1966, - 230 s.

0rig:s titel: Affair at Quala. - Originalupplaga 1965.

Huvudtemat i den här romanen ar hämnd. En man är besatt

av hat till en annan man. Hans offer gör desperata för-

sök att undkomma. Avs-bandet minskar och spänningen nar

sin kulmen med edi slutuppgörelse.

Hemingway, E. : A tt ha och inte ha. - 1958. - 251 s.

0rig:s titel: To have and have not. - Originalupplaga 1937.

Handlingen utspelar sig kring Havanna. Bokens huvudperson

Harry Morgan är en stark och valdsam man med träffsäker

pistol, stor först och harda nävar. Pör att klara sitt uppe7

hälle maste han förlägga sin verksamhet utanför lagens ra-

marken. Han tvingas att bli smugglare. I kontrast till honom

stalls en samling förmögna, ryggradslösa litteratörer, m&%-

miljonärer, societetsfansk etc. Det ar en samhällskritisk

roman inom ramen av en skildring av vald och äventyr. Heminep

way pekar p% individualismens omöjlighet. Hjalten i boken,

Harry Morgan kommer bruten och besegrad till den slutsatsen,

att ensam har en människa ingen chans.


Hemingway, E. : Oar i strömmen. - 1972. - 408 s.

0rig:s titel: Islands in the stream. - Originalupplaga 1970,

Thomas Hudson ar en framgangsrik malare. Han befinner sig

under mellankrigstiden p& Bahamas. Han ser med nostalgi

tillbaka p& sitt händelserika liv. Tillsammans med sina

söner upplever han en frist undan tankarna p% tomhet och

förintelse. De ger sig ut p& fiskefärder och jakt och nar

kriget bryter ut deltar Hudson med sin motorbiit i jagten

p% tyska ub%tar i de karibiska farvattnen. Som vanligt ar

hos Hemingway innehåller denna raman manbarhetskult och

väsentlig existentiell problematik.

Higgins, J.: Bikten. - 1975. - 218 s.

0rig:s titel: A prayer for the dying. - Originalupplaga 1975.

Martin Fallon, en irländare och katolik p& flykt fr&n

polisen och IRA behöver ett falskt pass. Priset är att

han mördar en gangster d% denne besöker en kyrkogård.

En katolsk präst ser det. Fallon biktar sig senare för

denne som därmed blir bunden av tystnadsplikten. Men

uppdragsgivarna litar inte p& detta. När prästen inte

kan mutas och Fallon försvarar honom försöker de röja

bada ur vägen, men lyckas bara till hälften och krossar

samtidigt sig s j älva.

Higgins, J.: Nattlig dom. - 1975. - 254 s.

0rig:s titel: Night judgement at Sinos. - Originalupplaga 1972.

Denna thriller har som huvudperson en professionell dykare

och utspelas i Medelhavet utanför Grekland. Landet skakas

av politiska oroligheter och han dras in i hårresande aveq-

tyr under sina dykningar i havet, En kärlekshistoria melTan

hjalten och en sjuk men vacker flicka finns imavd i hand-

ling en.

Higgins, J. : ornen har landat. - 1975, - 305 s.

0rig:s titel: The eagel has landed, - Originalupplaga 1975.

Tyskarna släpper ned en grupp fallskärmssoldater i England

mitt under brinnande krig. Tillsammans med brittiska med-

hjälpare besätter de en engelsk by. De har för avslkt att

föra bort den engelska premiärministern Winston Churchill.


Highsmith, P. : En man med mariga talanger. - 1974. - 294 s.

0rig:s titel: The talented Mr Ripley. - Originalupplagg 1974,

Bokens huvudperson Tom Ripley är en psykiskt skadad män-

niska, tillbakadragen och sensibel, som förvandlas till

en brutal mördare. Författaren ger en inträngande studie

i en psykopats själsliv. Med stark intensitet aterges

de inbördes psykologiska relationerna mellan offer och

mördare, mellan mördare och polis och mellan samhälle

och mördare. En skickligt skriven psykologisk thriller.

Highsmith, P.: En man utan samvete. - 1975. - 283 s.

0rig:s titel: Ripley underground. - Originalupplaga 1975.

Den talangfulle och samvetslöse psykopaten Tom Ripley

lever har dubbelliv i en fransk by, rikt gift med en

mer än fördomsfri kvinna. Han tjänar pengar p% avance-

ra* konstbedrageri. Det som inte passar honom röjer han

ur vägen och mord är en bagatell. En kuslig psykologisk

thriller.

Highsmith, P. : FThlingar p% tag. - 1976. - 312 s.

0rig:s titel: Strangers on a train. - Originalupplage 1950,.

Psykologisk thriller. Den unge alzkitekten Guy Haines

p% vag till Texas för att skilja sig fr%n sin fru. P&

taget träffar han rikemanssonen Charles Bruno. De börjar

prata i all förtrolighet. Denna konversation kommer att

f% förkrossande konsekvenser för Guy. Charles Bruno visar

sig vara en psykopat, som i fortsättningen gör livet til&

ett inferno för honom.

Higbsmith, P. u 3% bussen stannar. - 1960. - 255 s.

Orig: s titel: The blunderer. - Originalupplaga 1954.

Psykologisk thriller. Bolrhandlaren Melchior Kimme1 tror

sig ha. begatt det perfekta brottet. W~YI har mördat sin

hustru och har till en början turen a-tt undgå polisens

alla misstankar. S% inträffar något oväntat, som kullkastar

Melchiors känsla av -trygghet. En annan kvinna

hittas död under likriande omständigheter. Polismannen

som handhar utredningen finner stora likheter i de bägge

fallen. Han börjar misstänka de bada äkta mannen som

skyldiga till nord och beslutar sig för att med alla

medel krossa den.


Highsmith, P,: Förlorarna. - 1975, - 251 s.

0rig:s titel: A dog's ransom. - Originalupplaga 1972.

En hund kidnappas i New York och kidnapparen lyckas pressa

ut en stor summa pengar innan polisen kopplas in. En ung

och oerfaren polis tar hand om fallet, Ett komplicerat

spel mellan kidnappare och polis börjar. Hunden och kid-

napparen dödas. En annan polis visar sig vara inblandad

i kidnappningen. Boken slutar med att den unge polis-

mannen skjuts av den i kidnappningen inblandade kon-

stapeln, En psykologisk thriller av hög klass.

Hilton, J.: Slupens skördar. - 1975. - 287 s.

0rig:s titel: Random harvest. - Originalupplaga 1941.

Skildringen tilldrar sig i England under mellankrigs-

tiden. Charles Rainer har förlorat sitt minne och sin

identitet under första världskriget p.g.a. en granat-

chock. Han aterfar minnet efter tv& %r och vet inte vad

han har upplevt men han anar att det finns en hemlighet.

>

HoffmannL E.I.A.: Djävulselixiret. - 1974. - 358 s.

0rig:s titel: Die Elixiere des Teufels. - Originalupplaga 1815,

Äventyrsberättelsen utspelas under äldre tid. Munken

Medardus dricker av ett djävulselixir och antar den

unge äventyraren greve Viktorins gestalt. Munken plagas

av sitt samvete och i sin besatthet dödar han en kvinna.

Han flyr men under flykten invecklas han i en strid med

en man som blivit fälld för mordet.

Hoffman, E.T.A. : Guld som glimmar. - 1942. - 123 s.,

0rig:s titel: Das k'aulein von Scuderi. - Originalupplaga 1819.

Handlingen tilldrar sig i Ludvig X1V:s Prankrike. En gamal

dam f%r p& mystiskt satt ett smycke gjort av Paris skickligaste

guldsmed som g&va av vad som tros vara en tjuvliga

som härjar i Paris. Det pastas vara som tack för ett rad

hon gett konungen, Guldsmeden blir mördad och hans 1äx.h

ling fängslas för dadet, men visar sig vara oskyldig. En

osannolik hiatoxia rullas upp.

Holm, B, : Karl X11 :s spion. - 1977. - 280 s.

Huvudpersonen, Stephan Löfving, är spanare och spion i

Karl X1I:s armé. I det ryskockuperade Pinland &r 1715

tar sig Löfving in bakom fiendens linjer. Han far utsta

många dramatiska äventyr och spännande strapatser. Romanen

ar byggd p& Löfvings egna anteckningar.


Holt, V.: On i fjärran. - 1975. - 245 S.

0rig:s titel: Beyond the phantom room. - Originalupplaga 1975.

Hjältinnan som är föräldralös uppfostras av släktingar

i London och dras in i förvecklingar som leder till att

hennes fästman mördas. Då antar hon ett erbjudande fr&

en dittills okänd förmyndare att flytta till en ö som

denne äger. Förvecklingarna f ortsatter och hon blir ut-

satt för mordförsök. Rappt skriven romantisk äventyrs-

berättelse.

Hope, A.: Pangen p& Zenda. - 1963. - 205 s.

0rig:s titel: The prisoner of Zenda. - Originalupplaga 1894.

Boken ar en romantisk äventyrsberättelse fr%n 1800-talet.

Engelsmannen Rudolph Rassendyll blir inblandad i -a-

riket Ruritaniens affärer och far g& genom tusen faror

och äventyr när han försöker skydda tronen mot ränksmi-

daren Svarte Nikaels ondskefulla upps&t.

v

Eougron, J. : I solens bann. - 1960. - 319 S.

0rig:s titel: Soleil au ventre, - Originalupplaga 1952.

Eh fransman som äger en lastbil tjänstgör i Indokina

under det franska kolonialkriget och blir tillfanga-

tagen av vietnameserna undet ett överfall p& en last-

bilskonvoj. Pranskt flyg anfaller lagret dit han förts

och han lyckas rymma. I lägret har han träffat en viet-

namesiska som arbetat som agent för vietminh men bytt

sida och tilliI&ngatagits tillsammans med sin franske

make. Ater i Saigan söker han upp henne. Hon blir has

älskarinna.

Household, G. : Attentat mot diktator, - 1974. - 187 s.

0rig:s titel: Rogue male. - OrigUlaLupplaga 1939,

En skildring om jakten p& en man, som. driven av person-

liga hamndrnotiv försöker skjuta Hitler. Attentatet miss-

lyckas. Han flyr till England, dar han lever som ett Jagat

djur. Hans liv som den ensamme flyktingen är i ochför sig

enformigt och trist, men det är skildrat p& ett realis-

tiskt och engagerande satt.


Household, G. : Hasard. - 1963. - 221 s.

0rig:s titel: Fellow passenger. - Originalupplaga 1955.

Satirisk och komisk thriller. Författaren följer ett tema

fr*& sina tidigare thrillers : Bokens .hjälte blir oslryldigt

misstänkt för ett brott med en spännande flykthisforia som

följd. o'

Household, G. : Klapp jakt. - 1968. - 161 s.

0rig:s titel: Arough shoot. - Originalupplaga 1951.

i 5 .we

D&: är en thPiller av det slag som författaren är speciqlist

p&: Den oskyldiga vardagsmänniskan blir indragen i

en storpolitisk harva med en invecklad fJykthistoria som

följd.

Hubert, T.: Den andres död. - 1976. - 248 s.

En kombination av thriller och debattbok. Skildringen ut-

spelar sig i de traditionella internationella thriller-

miljöerna med lyxhotellen, flygplatserna och barerna -

med de vackra kvinnorna. Men det handlar ocks% om ulaqds-

hjälp, om biståndsverksamhet som svindel och om den hiv-

nande skillnaden mellan i-lanaerna och tredje världen.

Författaren har satt in thrillerns glänsande drömvärld

i en hard och grym verklighet.

Hubert, T.: Pallan: en thriller. - 1974. - 235 s.

*-

Hkdlingen utspelar sig i den svenska fjällvärlden där

en grupp människor har samlats $. en fiskestuga. Det

dröjer inte länge förrän mord och allehanda ruskigheter

äger rum. Författaren har inte enbart avsikt att skildra

spänning och även-tyr. Han har ocksa samhällskritiska

ambitioner. I denna thriller penetreras taex. kvinno-

fragan och internationell politik.

Högstrand, O. : Basker bl&. - 1975. - 222 s.

Originalupplaga 1975.

Huvudpersonen ar en soldat i den svenska E%-bataljonen

i Kongo i början p% sextitalet. Han blir vittne till

ett mord, indragen i smuggling och utsatts för ett

mordförsök men klarar sig. Även soldaternas liv med

sprit, kvinnor och vald skildras.


Innes, H.: Dramat kring North Star. - 1975. - 295 s.

0rig:s titel: North Star. - Originalupplaga 1974.

Oljeborrplattformen North Star hotas av sabotage fr%n

en vänsterextrenistorganisation. Huvudpersonen är

skeppare p& den tralare so= assisterar plattformen.

Han betraktas med misstroende av polis och ansvariga

eftersom han varit radikal men stötts bort av yttersta

viinsterns valdaktioner. Oljeborrplattformen komer p%

drift och sl%s sönder, men besättningen raddas. Boken

belyser riskerna vid oljeborrning till havs och terror-

organisationernas hänsynslöshet.

Jenkins, G.: Skelettkusten. - 1960. - 243 s.

0rig:s titel: A twist of sands. - Originalupplaga 1959.

Handlingen utspelar sig kring den sydafrikanska kusten.

De fantastiska äventyrens ingredienser är m&a och

rafflande: sänkningen av ett atomdrivet tyskt fartyg

med lyspistol, en expedition in bland de okända och

ogästvänliga bergsryggarna i Kaako Peld och därtill

tuffa män som bemästrar de mest infernaliska strapatser,

Kavanagh, P. : Kommer inte hem. 9 1975. - 194 s.

0rig:s titel: Not comin' home to you. - Originalupplaga 1974.

E~I skildring om ett ungt par p% rymmen någonstans i USA.

Författaren ställer med huvudpersonerna som utghgspunkt:

en rad intressanta fragor om familjen respektive sam-

hällets skuld till känslokallhet och kontaktlöshet. Den

snabba handlingen, det griska spraket och den inträngan-

de samhallsanalysen gör boken till en väsentlig thriller.

Kennedy, A.: Dödens marionett. - 1976. - 224 s.

0rig:s titel: The domino principle. - Originalupplaga 1975.

Roy Tucker ar en livstidsf&nge, som f&r chansen att fly

fr%n ett fängelse under förutsättning att han utför ett

uppdrag. Hans uppdragsgivare ar en samling mäktiga herrar

och de vill ha ett mord utfört. Roy Tucker vill inte ut-

föra dadet, men han kan inte dra sig ur den nyuppkomna

situationen, Han ar och förblir en marionett. Författaren

vill skildra människans alienation och maktlöshet i dagens

samhälle. Det är en tkkvard thriller med nyanserad pgrson-

skildring, h%rdkokt dialog och snabbt tempo.


Kenrick, T,: Flygplan saknas. - 1974. - 239 s.

0rig:s titel: A tough one to lose. - Originalupplaga J.972.

Ett flygplan kapas och f örsvinner sptlrlöst. En stor lösen-

summa kravs. Eki advokat blir inblandad genom att hap. kä+melr

en av passagerarna. Av en slump f%r han upp ett spar s ~ m

leder honom till en pilot och dennes flichrän som ä$ flyg-

värdinna. De upptäcker att han ar dem p& sp%ren och kid-

nappar hans sekreterare för att tvinga honom att hiilla

tyst, men flygvärdinnan byter sida och hjälper honom 1Gsa

mysteriet.

Kenrick, T.: Tre flugor i en smäll. - 1975 - 239 s.

0rig:s titel: Two for the price of one. k Original-

upplaga 1974.

Tre män far sin kamel skadad p.g,a. försumlighet fran

stadens ledande män. För att f& kompensation utarbetar

de en djärv och listig plan som sätts i verket. Tre

rövare smider ihop och genomför samma plan för att be-

stjäla stadens skattkammare, Författaren har p& denna

legend byggt upp en spännande och fantastisk historia

i modern amerikansk miljö.

hox A. : Den vita björnen. - 1977. - 219 s.

-9

0rig:s titel: Night of the white bear. - Original-

upplaga 1977.

Det här är en storslagen äventyrsroman som utspelas 1

det arktiska Kanada. Eskimåpojken Uglik rymmer fran en

amerikansk bas för att förena sig med sina stamfränder.

Under ett v%ldisiamt oväder mater Uglik den vita björnen

och Uglik f%r sl%ss för sitt liv. Ger en god inblick i

eskim%ernas Levnadsförh&llanden,

Kullman, H,: Den amerikanske fången, - 1975. - 150 s.

Originalupplaga 1975.

Thriller som utspelas i en korrumperad latinamerikansk

stat med ett val fungerande asgivarsystem och en hansyns-

lös polismakt. En amerikansk diplomat kidnappas och en

pojke anställd p% ett sjaskigt hotell vallar oavsiktligt

sin bäste väns död och en underjordisk Amnesty-grupps

f ängslande.


Landon, C.: En iskall i Alexandria. - 1971. - 245 s.

0rig:s titel: Icecold in Alex. - Originalupplaga 1957.

En thriller som utspelar sig under andra världskriget.

N%gra britter maste i en sliten truck ta sig igenom de

tyska linjerna i öknen. Berättelsen skildrar färden och

relationerna mellan mannen.

Lavallee, D. : Drama p& havsbotten. - 1973. - 214 S.

0rig:s titel: Event 1000. - Originalupplaga 1972.

Atomubaten Lancerfish rammas d% den är p% ingang till

New York. Den sjunker till 376 meters djup. Besättningen

p& 61 mrniskor är fangade i en dödsfälla. Ett spännande

räddningsarbete tar sin början men tiden och syret är

knapp

Leasor, J.: Oskuld under huven. - 1971. - 176 s.

0rig:s titel: Never had a spanner on her. - Original-

upplaga 1970.

Författaren lates sin. hjälte ge sig iväg till Kairo för

att köpa en mycket sällsynt bilmodell; en Bugatti Royale.

Str%lkastarna ar utbytta mot ädelstenar. Affären blir

dramatisk och riskfylld d& andsa mindre nogräknade indi-

vider ocksa ar ute efter dyrgripen.

Leasor, J.: Pass för en pilgrim. - 1976. - 248 s.

0rig:s titel: Passport för a pilgrim. - Originalupplaga 1968,

Den engelske läkaren Jason Love reser till Syrien och blir

inblandad i en mycket komplicerad historia som börjar sied

att han skall göra en av sina patienter en tjänst som sam-

manhänger med dennes dotter vilken bllvit dödad i en bil-

olycka. Under sina efterforskningar stöter Love p& anga

underliga omständigheter. Samtidigt flyr ett par berömda

hjärnkirurger fr%n sina hemländer och erigelska underrat-tel-

setjiinsten kopplas in, Efter många strapatser far Love klar?

het i vad som hat.

LodinL N.: Terroristen. - 1976. - 220 s.

Herman Söderlind är en ung student i Lund. Hans radikala,

romantiska politiska AskAdning far den konsekvensen att

han dras in i en vänstergrupp, som har revolution p& sitt

program. Det börjar som en lek med vapenövningar och teorier,

men utvecklas till blodig verklighet. Författaren försöker

ge en social, politisk och psykologisk förklaring till

terrorismens ökade utbredning i vas tid.


Lowden, D. : Döden p& Monza. - 1973. - 227 s.

0rig:s titel: The bgondocks. V Originalupplaga 1972.

Boken utspelas i motorsportkretsar. Huvuapersonen, Frank

Riley, är Pormel l-förare. Han börjar bli för gammal för

att hänga roed. Han tar allt större risker p& tävlingarna,

N&gon försöker att mörda Franks uppbackare. Allts& span-

ning hade p% och bakom racerbanan.

Lowden, D.: Operation Medelhav. - 1973. - 215 s.

0rig:s titel: Bandersnatch. - Originalupplaga 1969.

En alkoholiserad f.d. brittisk sjöofficer ar turistskeppare

i Medelhavet, men han finner sig inte tillrätta med denna

lugna sysselsättning. Han rustar upp sin gamla torpedbat,

samlar sin gamla besat tning och blir s j örövare istalle t,

Ludlwi, R. : Operation Omega. - 1975. - 286 s.

0rig:s titel: The Osterman weekend. - Originalupplaga 3972.

En politisk thriller dar CIA spelar en framträdande roll.

Omega är en avdelning av den östtyska underrättelse-

tjänsten och den försöker krossa den amerikanska ekonomin.

Handlingen utspelar sig under en weekend i ett 8verklass-

omr%de i New York.

Lundström, E & H, L.: Uppdrag Pater Nosterc En seglines-

thriller. - 1975. - 267 s.

En svensk b%t Viking Iady möter den amerikanska cupför-

svararen Inspiration i kamp om America's Cup, vilken är

förlagd till Göteborg, Marstrand och Newport, där själva

tävlingen äger rum, Denna annorlunda thriller bjuder p&

dramatik, romantik, mord, sabotage, utpressning och en

oväntad upplösning, Författaren pekar p% sportens kom-

mersialisering och de ekonomiska intressenternas hän-

synslösa metoder.

MacHardy, C. : UbAten Skorpionen. - 1971. - 285 s.

0rig:s titel: Send down a dove, - Originalupplaga 1968.

P& varen 1945 väntar hela världen p& att Tyskland skall

kapitulera. Besättningen p% ub%ten Skorpionen får dock

ännu ett uppdrag. De skall g& in i Oslofjorden, som är

en samlingsplats för tyska ubgtar. En nervös stämning

sprider sig d& vägen sparras av ett tyskt minf'ält. Den

tyska kapitulationen blir räddningen.


MacInnesL - H.: Uppdrag i Malaga. - 1974. - 314 s.

Orig: s titel: Message from Malaga. - Originalupplaga 1Q71.

En amerikansk rymdexpert far till Malaga för att hälsa

p& en vän. Under ett besök p& en nattklubb blir hans vän

attackerad och senare mördad. Vhnen har före sin död

givit honom vissa upplysningar som gör att han blir djupt

inblandad i ansträngningarna att föra en avhoppad, viktig

sovjetagent i säkerhet i väst.

MacInnes, H.: Uppdrag i Venedig. - 1974. - 372 s.

Qrig:s titel: The Venetian affair. - Originalupplqga 1964.

En amerikansk journalist reser till Paris p& senpester. Nar

han stiger ur planet tar han fel rock. I rocken finns @n

stor summa pengar insydd, viike* han upptäcker och blir

indragen i topphemlig agentverksamhet: sabotage av USA:s

förhallande till Frankrike och ett planerat mord p&

de Gaulle. Den lyckosamma upplösningen sker i Vepedig.

MacInnes, H. : Uppdrag i Wien. - 1975, - 269 s.

0rig:s ti;tel: The snare of the hunter. - Originalupplaga 1974*

Eh ung tjeckiska har flytt fr@ sitt hemland tia1 Oster-

rike, men befinner sig fortfarande i fara. En amerikansk

musikkritiker medverkar till att föra henne i säkerhet,

vilket sker under dramatiska och mystiska omständigheter.

MacLean, - A.: Cirkus. - 1975. - 251 s.

Osig: s titel: Circus. -. Originalupplaga 1974.

De blinda ösnarna ar tre bröder, som tillsammans bildar

världens främsta trapetsgrupp. Bruno Wildermam, den

Bldsta av bröderna, ar begavad med telepatisk förmåga

och fotografiskt minne. Han f&r i uppdrag av CIA, att

med cirkusen som medel ta sig in i ett östland, för att

stoppa en farlig vetenskapsman. Cirkusmiljön och artis-

ternas speciella talanger utnyttjas val, allt @r mycket

spännande och mystifikationerna manga.

laclean, A.: Det gyllene mötet. - 1962. - 286 s.

0rig:s titel: The golden rendezvous. - Originalupplaga 196T.

Det exklusiva lastfartyget ss Campari blir kapat av ep grupp

revolutionärer. Deras syfte är att skaffa pengar till sin

regering och de använder sig av utpressning för att n&

sina mål. Fartygets modige förste styrman Carter lyckas

lura kaparna efter många äventyrliga turel: och radda passa-

gerarna ur en livsfarlig kniga.


MacLean, A. : Festen vid grottorna. - 1970. - 210 s.

0rig:s titel: Caravan to vachres. - Originalupplaga 1970.

Handlingen ar förlagd till Camargue, dar den stor8 arliga

aigenarfestivalen g%r av s8apeln. Hkdelserna avlöser

varandra i ett enormt snabbt tempo. Mörka grottor, sgök-

lika ruiner, tjurfäktning, nattliga ritter och mbga lil$

utgör n&gra av kryddorna.

MacLean, A. : E.ruktan ar mitt vapen. - 1961. - 256 s.

0rig:s titel: Pear is the key. - Originalupplaga 1961.

Handlingen ut spelar sig blaqd skumma kapitalister, som ar

involverade i en affär kring ett oljeborrtorn i karibiska

sjön. En äventyrare vid namn John Talbot ar ensam beredd

att ta upp kampen med dem.

glac&ean, A.: Fångarna p& ön Vardu. - 1961. - 257 s.

0rig:s titel: The dark crusader. - Originalupplaga 1962..

Handlingen tar sin början i London. John Bental, som ar

hemlig agent, far i uppdrag att ta reda p% vad som hänt

atta av Bnglands främsta forskare inom raketomr%det. De

har sparlöst försvunnit p% väg till sina nya anstallningw

i Australien och Nya Zeeland. Handlingen flyttas nu övar

till den polynesiska ön Vardu i Stirla Havet. Bental har

har anställts i samma bolag som de försvunna forskar~r

P% ön utspelar sig nu m%nga äventyrliga episoder innan

Bental lyckas lösa mysteriet.

MacLean, A. : Golden Gate. - 1976. - 262 s.

0rig:s titel: The Golden Gate. - Origjaalupplaga 1976.

]?latsen ar Golden Gatebron i San I.iimc.isco. Här kidnappas

USA:s president tillsammans med en aljekung med minstrar

mitt framför ögonen p% FBI och CIA. En gangsterchef av

raaffiatyp har organiserat den storslagnei. operationen.

Hjalten i boken, den amerikanska agenten diste ta till

elektroniska och andm sinnrikheter för att bekämpa kid-

napparna.

MacLean, A.: Hemliga vägar. - 1959. - 243 s.

0rig:s titel: The last frontier (aven secret ways). T

Originalupplaga 1959.

blands främste hemlige agent Michel Reynolds far i upp drag att kidnappa och föra den en~elska atomforskaren

professor Jennings ut ur Ungern. Reynolds uppdrag är

(oerhört sv%rt, men han fQr hjälp av den ungerska motst&ndsrörelsen.

Detta ar förutsättningen för en lang rad ävenfyr,


MacLean, A.: HMS Ulysses. - 1956. - 288 s.

0rig:s titel: H.M.S. Ulysses. - Originalupplaga 1955.

Sjöroman om kryssaren Ulyqses' veckolånga, äventyrsfyllda

färd $r&n Scapa Plow till Murmanqk. En instruktiv, in-

gaende och realistisk skildring av den strapatsrika fär-

den, dar kryssaren och dess besättning f%r kämpa sig

igenom harda stormar och ständiga flyg- och ubAtsanfaJ.1

från tyskarna. Oneroisk Siventyrsskildring f r&n andra

v.arldskriget, som inte förhärligar kriget.

MacLean, A. : Kanonerna p& Navarone. - 1957. - 311 s.

0rig:s titel: The guns of Navarone. - Originalupplaga 1957.

En skildring från andra världskriget, om en grupp allierade

kommandosoldater, som far i uppdrag att förstera

kanonerna p& den av tyskarna starkt befästa ön Navargne..

i den grekiska arkipelagen. I ett valdsamt te~po skildraq

de dnga faror, strapatser och oväntade situationer gom

kommandosoldaterna stalls inför.

MacLean, A. : Marionett i kedjor. - 1969. - 215 g.

0rig:s titel: Puppet on a chain. - Originalupplaga 1969.

Major Paul Sherman arbetar vid Interpol. Han far i uppdra6

att avslöja en narkotikaliga i Amsterdam. Det ar en Mrd-

kokt och välskriven äventyrsroman med spänning, hö@ tempq,,

otäcka överraskningseffekter och förnwlig milj~skildring.

MacLean, A. : Sista bat fr%n Singapore. - 1958. - 321 s.

0rig:s titel: South by Java head. - Osiginalupplqga 1957.

Handlingen har sin början i Singapore, 1942. De japanska

styrkorna är p& stark frammarsch. Det ar bara en tid99

fråga innan Singapore måste kapitulera. Några brietiska

medborgare lyckas fly och ta sig ombord p& en gammal

smugglarskorv. En av de flyende för med sig topphemligg

krigshandlingar och en förmögenhet i diamanter. Japanerna

vill ha badadera och skyr inga laedel Oör att n& sitt mal.

Händelserna utspelas i snabbt tempo och kriget frmstalls

som &got fasansfullt


MacLean, A. : Styrka tio fran Navarone. - 1968. - 258 s.

Orig : s titel: Force ten from Navarone. - Originalupplag@ 3968.

Direkt efter uppdraget pa Navarone blir de överlevande

kommandosoldaterna skickade till det krigshärjade Jugo-

slavien. Deras uppdrag är officiellt att undsatta en

division partisaner som har hamnat i en falla, men i

själva verket ar uppdraget ett awat. Detta ger upphov

till manga överraskande händelser, vilkx författaren

skickligt utnyttjar för att bygga upp spänningen-

MacLean, A. : Ornnastet. - 1967. - 232 s.

0rig:s titel: Where eagles dare. - Originalupplaga 1967.

Sju modiga och djärva engelsmän far i andra världskriget8

slutskede i uppdrag att befria en amerikansk @;eneral? qorp

ar tillfangatagen i en otillgänglig borg i de sydeyska

alperna. Den fortsatta skildringen ger upphov till många

överraskande händelser med dubbelagenter och trippelagenter.

Mann: E.A. : skräckens port. - 1974. - 222 s.

Orig: s titel: The portals. - Originalupplaga 1974.

En fransk samlare köper i en syrisk ökenbasar en gammal

bok. Han dör och boken säljs av hans efterlevande till

en amerikan. Boken ar synnerligen mystisk och g%tfull.

Man ar osäker p% om den innehaller svart magi eller mycket

värdefull flertusenarig vetenskap. Efter intressanta spe-

kulationer kommer en fyndig upplösning.

Marryat, P.: Flygande holländaren. - 1976. - 349 s.

Orig:$ titel: The phantonr ship. - Originalupplaga 1839.

En holländsk sjaltapten seglar i början av 1600-talet mot

Indien. Vid Godahoppsudden hejdas han av daligt vader.

Han förbannar himuel och helvete och f%r son straff att

osalig färdas p% haven utan att aldras, Flygande hollän-

daren badar olycka för sjöman. Holl2indarens son ar den

ende som kan befria honom fran hans hemska öde.

Marsh, N. : Svart motiv. - 1975. - 260 s.

0rig:s titel: Black as he's painted. - Originalupplaga 1974?

Presidenten i en nybildad afrikansk etat som förut varit

en engelsk koloni skall göra ett statsbesök i England. Hav

vet att vissa grupper vill röja honom ur vägen och engelr

ska polisen kopplas in. Den sympatiske kommissarien Alleyn

reder upp det hela med klipskhet och elegans


Mather, B. : Intrig i Kashmir. - 1961. - 325 s.

0rig:s titel: The pass beyond Kashmir. - Originalupp$aga 1960.

En skildring om jakten pa en okänd och hemlig oljekälla

i Himalaya. Bokens hjältar färdas fran Bombay, norrut

genom Pakistan till Kashmir. Ganska snart star det klart

för dem att de inte är ensamma om sin hemlighet. Andra

män ar ute i samma ärende. Detta far till följd en rad

äventyr med mord, gisslan, utpressning och harda gräns-

strider,

Mather, B. : Malabarguldet. - 1968. - 251 s.

0rig:s titel: The gold of Malabar. - Originalupplaga 1966.

En välskriven gammaldags äventyrsroman med vilda j~kcer,

vackra kvinnor, hemliga meddelanden, skattkarta och riya-

liserande skattsökargäng. Handlingen utspelar sig i det

moderna Indien, exotiskt skildrat men utan idylliserande

överdrifter.

Mather, B. : Masterfixaren. - 1969. - 254 s.

Orig: s titel: The epringers. - Originalupplaga 1968.

Courtelle är en av de främsta agenterna inom den brittiska

underrättelsetjänsten. Han sittey fängqlad i Xinq, Hans

landsmän vill f& honom utväxlad mot den kinesiske agenten

Carter, som sitter i ett engelskt fängelse, dömt till

trettio %r för spioneri %t ryssarna. Den ganslya oerfar-

ne engelske agenten James Wainwright far i uppdrag att

rekrytera "masterf ixaren" Paul Malcolm $ör det betydel-

sefulla uppdraget. Det är början till en rad äventyr,

som utspelas i dnga av världens oroliga hörn.

Mather, B. : Varg i vem, - 1977, - 406 s.

0rig:s titel; The white dacoit. - Originalupplaga 1975,

En typisk äventyrsroman med alla de karakteristiska in-

slagen. Handlingen utspelar sig i Indien och miljön skiftar

fran en militärförläggning Ungt uppe i norr, f-elser,

fangöarna Andaman ute i Bengaliska viken, flyktstrapatser

till lands och vatten, guldgruvor i ceqtrala Indien till

det primitiva livet i djungeln, diix äventyren tar ny fart,


McCarry, C.: Höstens tarar. - 1976. - 301 s.

The tears of autum.. - Originalupplaga 1974.

Den amerikanska agenten Paul Christopher börjar miss^

tanka att det finns ett samband mellan morden p% Syd-

vietnamns president Ngo Diem och president Kennedy

hösten 1963. Han lyckas tiJl slut lösa gatan med UQP-

badande av all sin tankeskärpa. Detta efter en lagg

rad äventyr litet varstans p% jordklotet. Författaren

ar mycket initierad i det änne han skriver om och till-

lika en god manniskoskildrare. Det ar en habilt skriven

politisk thriller.

Meachan, E.K. : Buckanjarerna frh Bombay. - 1974. 376 s.

0rig:s titel: On the Company's service. - Original-

upplaga 1972.

Äventyrsroman i sjömil jö f örlagd till Napolenntiden.

Pirater härjar i indiska farvatten och äventyr till

sjöss växlar med äventyr iland. Bra skildring av $jö-

live t.

Mellville, H. : Moby Dick eller den vita valen. - 1955. - 494 s,

0rig:s titel: Moby Dick or The wble. - Originalupplaga 1851.

En ung man, Ismael, far anställning p& ett amerikanskt

valfangstfartyg i mitten av 1800-talet. Partygets kapten,

Ahab, har förlorat sitt ena ben i kamp med en stor vit;

val som av sjöfolk kallas Moby Dick. Kaptenen bar sedw

vigt sitt liv %t att hämnas. Jakten p% valen tas upp o&

en häftig strid uppst%r. Båt och besättning gar under med

undantag av Ismael. Boken ar b%de ett spännande äventyr

och en symbolisk framställning av kampen mellan en mäaniqka

och hennes öde.

Michener, J. A. : Karavan. - 1972. - 298 s.

0rig:s titel: Caravans. - Originalupplaga 1963.

Boken berättar om en ung amerikansk diplomat, Mark Miller,

som f%r i uppdrag att söka fatt p% en försvunnen amerikanska

i Afghanistan. Han %terfinner henne efter äventyrsfu1J.t

sökande i en nomadkaravan. De följer tillsammans med p%

en lang, spännande vandring till Pamir.


Mitford, W.: Tjugo män mot havet. - 1970. - 212 s.

0rig:s titel: Lovely she goes. - Originalupplaga 1969.

Triiilaren Aric Pox ger sig ut p% fiske i Nordsjön och

Atlanten. Med p& fartyget finns en besättning p% tjugo

man. De far utstå. oerhörda strapatser. De isas ned,

kolliderar med ett isberg och i tralen finner de en mina.

Maen, J.: En blues från Hongkong. - 1976, - 197 s.

Originalypplaga 1976.

En dländsk väderleksobservatör vinner en resa till

Hongkong dar ban blir inblandad i mordet p& en svensk

industriman. Han börjar röra i fallet vilket leder $il1

ytterligare mord. Den lyckliga upplösningen iiger rum i

Småland.

Molin, L. : Lasse-Majas äventyr. - 1976. - 126 s.

Klassisk svensk äventyrsroman om den legendariske tjuven

Lasse-Maja. Ledmotivet ar thrillerns klassiska jaktmo?iv:

Lasse-Maja jagas av övermäktiga förföljare, men genom a%t

ständigt byta identitet lurar han dem. Lassedaja stgäl

fran de rika och ger %t de fattiga. Han är 1800-talets

svenska Bobin Hoad-gestalt. Boken har ännu idag de egen-

skaper, som utmärker en bra aventyrsskildring. Den ha$

b%de spänning och samhällskritisk tendens.

Tdoore, D. : Olerons eldprov. - 1963. - 247 s.

0rig:s titel: The judgement of Oleron. - Originalupplaga 1960,

Den har äventyrsbera-tteleen utspelas under andra varlds-

kriget d% svenska och andra fartyg gLck i konvoy. Oleroq

är en svensk lasttramp p% väg fran Halifax i Kanada $3.11

-land 1941. Resan blir dramatisk d% de attackerps av

tyska krigsfartyg.

Morell, D,: Tvekampen. - 1973. - 226 s.

0rig:s titel: Pirst blood. - Originalupplaga 1972.

En langhhig och ovasdad före detta vietnamsoldat blir

trakasserad och arresterad av en äldre polischef i en m&-

stadshala i den amerikanska södern, Den unge mannen, Ranibg,

förnedras och begar i desperation ett dr%p och flyr tia$

skogs. En blodig människojakt tar sin början dar deq jagade

visar sig vara den starkaste.


Neely, R. : Min vän Walter. - 1973. - 213 s.

0rig:s titel: The Walter syndrome. - Originalupplaga 1970.

Psykologisk thriller om en ung psykopats förvandling till

blodtörstig lustmördare. Författaren stegrar skicligt sp?n-

ningen i sin kartläggning av den tillbakadragne annonsagen-

ten, som drivs av sitt inbillade andra jag att utföra kvq-

liga och blodiga mord. Utmärkt person- och mQjöskildringq

Det ar en mycket ruskig och skrämmande historia, son$ ut-

spelas i New York-miljö Ar 1938.

Neely, R.: S% vacker... s% farlig... - 19752. - 300 S.

0rig:s titel: The Sexton women. - Originalupplaga 1972,

Krigsveteranen Johnny Sexton söker upp sin hatade far, en

framgangsrik byggmästare som gift om sig med en ung och

vacker kvinna. Johnny blir kär i kvinnan och de beslutar

sig att tillsammans mörda hans far. Nar fadern är död

kommer chocken för Johnny. Han upptäcker att kvinnan del-

tagit i mordet p% hans mos.

Nordhoff, C.- Hall, J.N.: Myteri! - 1965. - 298 s.

0rig:s titel: Mutiny! - Originalupplaga 1932.

Den 28 april 1789 utbröt ett myteri p& den engelska fse-

gatten Bounty. Den var d& p& hemväg frAn en längre ex-

pedition i Föderhavet. Löjtnant Bligh, vars grymhet ut-

löste myteriet, sattes tillsammans med 18 andra i en

liten slup och Bounty Atervände till lahiti. Myteris-

terna slog sig ned p& den lilla ön Pitcairn.

Olausson, R.: Land, du välsignade. - 1970. - 166 s.

Först mördas en sakerhetsman fr%n USA i Stockholm. En

kort tid därefter mördas en rysk agent. Den svenska

säkerhetstjänsten Säpo kopplas in och man far upg flera

spar. Ett leder till Kina, ett till Albanien och qtt

annat till Frankrike. Boken har högt tempo och bra spännlpg;.

Olsson, Joo.: De tre fr%n Haparanda: romantiserad skild~lng

fran det första varldskriget. - 1967. - 255 s.

i~ulaschbaronen Fredrik, fotografen Fritz och en ung tull-

man upplever gemensamt en rad dramatiska händelser. Det

&r en humaristisk, underh%llande och spännande äventyre-

och spionroman mot bakgrund av farsta världskriget och

dess politiska komplikationer. Tidsfärgen är välfunnen.

De rafflande och festliga förvecklingarna ar drga.


iOlsson, J.O. : De tre mot Petrograd : romantiserad skiAd-

ring fr%n 1919. - 1973. - 388 s. : ill.

Tre man reser i ett hemligt uppdrag till Esltikum. De $%r

lunder jorden i Reval och hamnar mitt i ryska inbördes-

lu'igets stridslinjer. De f%r möta mariga mystiska och

spännande äventyrare.

Olsson, S.: Vigmannen. - 1976. - 165 s.

Origina lupplaga 1976.

Späanande äventyrsberättelse förlagd till vikingatiden.

Xn värnländsk hövdingason, Björn Vigman, har dömts biltog

tv& %r för dr%p och beger sig söderut. Det blir en aven-

tyrlig färd genom Götaland till Danmark. Han begar illdad,

möter kärleken och deltar i slaget till Svolver. Därefter

Ban han atervanda hem, Arkaiserande sprak.

Palmström, U.: Kuppen. - 1976. - 196 s.

Originalupplaga 1976.

Ett fascistiskt parti planerar och iscensätter eft kupp-

försök i Sverige. Det har skaffat sig stor popularitet

genom att kraftigt stödja svenska ishockeylandslaget.

Regeringen fängslas och massmedia tas över da hela svensk4

folket ser p% en ishockeymatch i TV. Handlingen skild~as

till stor del genom en neddekad journalist som sprwer

lmppledarnas bil i luften och den lagliga regeringen %ter-

insätt s.

- Pattinson, J.: Cordleys slott, - 1974. - 189 s.

0rig:s titels Cordley's castle. - Originalupplaga 1974.

Eln engelsk affassman skall förmedla försäljningen av ett

diyrkt konstverk. Säljaren ar en utfattig engelsk lord,

köparen en amerikansk m%ngmiljonar som bor i ett slott

i Arizonas öken. Affären leder till Förvecklingar. En

falsk kvinna drar in honom i en mordkom2lott mot miljo-

nären yilken till slut dödas. Affärsmannen lyckas dqck

ta sig ur historien helskinnad.

Pentecost, H,: P& kornet s% lik. - 1975, - 232 s.

0rig:s titel: The deadly joke. - Originalupplaga 1972.

Eh valkampanjbankett skall hållas p& New Yorks finaste

lyxhotell och ett mord inträffar strax inmn den börjar.

Det blir upptakten till en skräckfylld och valdsam kväll

och natt p% hotellet med b1.a. f lera mord. Boken ställer

framgangsrika människors ohederligheter mot den revolte-

rande ungdomens v%ldsamma protestaktioner.


Perrault, E.G. : Dödligt uppdrag. - 1973. - 212 s.

0rig:s titel: The Twelfth mile. - Originalupplaga 1973.

En bogserbat, Haida Noble, g%r ut i hKrt vader för atii

bogsera o1 j eborrplattf ormen Ebtc o 17 utanför Vanc ouver

till kanadensisk hamn. Oviidret överg%r i orkan. k våldr

sam flodvgg bryter sönder plattformen. Ett ryskt spionfartyg

som ligger i närheten &kar i sjönöd, f&r bärgning

men motsätter sig bärgning till kanadensisk hamn.

Powell, R, : Hajstranden. - 1969. - 222 s.

0rig:s titel: Shark river. - Originalupplaga 1949;

Huvudpersonen försörjer sig p% att ta med turister p%

fisketurer i sitt sportflygplan p% den amerikanskg

sydkusten, Affärerna gar sämre för varje dag. Hans

far blev av med sin förmögenhet för nagra %r sedan.

Nu far bokens hjälte upp spåret p& bedragarna.

Poyer, J.: Uppdrag i Kina. - 1973. - 293 s.

0rig:s titel: The Chinese agenda. - Originalupplaga 1972.

Några utvalda män har till uppgift att smuggla ut hem-

liga dokument ur dagens Kina. Strapatserna blir aven-

tyrliga d& de tvingas ta sig över höga berg för att

undkamma kinesiska soldater. Oförklarliga tillbud in-

träffar inom gruppen och man börjar misstänka varandra.

?,oyer, J.: Uppdrag p& Bilkan, - 1974. - 264 s.

0rig:s titel: The Balkan assignment. - Originalupplqga 1972.

Nar kriget är s% gott som förlorat av tyskarna beordrar

ledningen i BeslAn att bankerna p& Balkan ska plundras,

En guldsändning smugglas undan och sänks ned i en brunn.

En amerikansk äventyrare far i uppdrag att leta fram skatten.

Poyer, J. : Uppdrag p& Nordkap. - 1976. - 296 s.

Orig: s ëtel: North Cape. - originalupplaga 19 69.

Huvudpersonen, Joseph Teleman, bedriver avancerat spionage

p% Ryssland i ett specialkonstruerat spionplan kallat A-17.

Han upptäcks och ryssarna sander upp sina snabbaste plan

för att tvinga ned honom. Han försöker att n% sin bas-

station men s% inträffar ett tekniskt missöde,,ooh han

kastas ut över Nordkap. I den vralande vinterstormen

drar ryssarna ig&w en veritabel mördarjakt.


Priestley, J.B. : Faramy. Bel 1 & 2. - 1935 - 502 s.

0rig:s titel: Faraway. - Originalupplaga 1932,

En klassisk sjöaventyrsbok. Har finns genrens alla ty-

piska ingredienser med: den äventyrslystne onkeln, som

varit försvunnen dyker plötsligt upp hos sina respek-

tabla släktingar i England, den okända Söderhavsön me@

dess hägrande rikedomar, som han testamenterar till sin

systerson, kartskisser med uppgifter om ön; skwkak0iga

medtävlare om skatterna, kopraskonare, rombuteljer och

halvblodsskeppare.

Pronzini, B.: Affaren Martinetti. - 1977. - 215 s.

0rig:s titel: The snatch. - Originalupplaga 1971.

Den nioariga sonen till .en amerikansk miljonär blir

kidnappad i Kalifornien. En större 1ösensumma krav$

och en privatdetektiv kopplas in för att överlämna

pengana. Utväxlingen blir helt misslyckad och detta

resulterar i en jakt p% en mördare.

Pronzini, B. : Panik. - 1973. - 208 s.

0rig:s titel: Panic! - Originalupplaga 1972.

Huvudpersonen, Jack Lennox, är p% flykt bort från sitt

gamla liv och sin f.d. hustru, Han hamnar vid en bensin-

station i en amerikansk öken. Dar blir han vittne %$l1 ett

mord. Lennox flyr in i öknen förföljd av de tv% mördarna.

Ortens sheriff tar upp förföljandet och spänningen stegras

oavbrutet till den blodiga slutuppgörelsen.

Pronxini, B.: Snöskredet. - 1975. - 261 s.

0rig:s titel: Snowbound, - Originalupplaga 1974.

Handlingen utspelar sig i ett litet samhälle i nordöstra

Kaliforniens bergstrakter strax före jultid. Samhällets

enda tillfartsväg har blockerats av ett snöskred, Tre

män gömmer sig i dalen, p& flykt efter ett misslyckat

bankrb. En av märmen far en fix id4 om att kunna rana

hela dalen. Kamraterna tvingas med i det desperata före-

taget, Rånet utvecklar sig till en orgie i v%ld. Pör-

fattaren bygger trovärdigt upp en katastrofstäaning och

skildrar den konfliktfyllda spänning som r%der. Romwen

har andra kvaliteter än spänning, Den har nyanserad män-

niskoskildring, intressant niiljöskildring, försök till

sanhällsanalys och fin vardagsrealism.


PuzoL M.: Gudfadern. - 1970. - 484 s.

Orig :s titel: The godfather. - Originalupplaga 1969.

Gudfadern ar Don Corleone, härskaren över maffiafwil-

jerna i New York. Det ar en berättelse om den undre

världens maktspel, politisk korruption i det amerikanska

samhället och gangsterinfiltrerat affärsliv,

Hascovish, M. : Intermezzo i Ishavet. - 1971. - 302 s.

0rig:s titel: The Bedford incident. - Originalupplaga 1964.

Ett amerikanskt krigsfartyg jagar en rysk ub%C i Xshsvet,

Ub%ten navigerar skickligt och ar sv%rf&ngad. Pet ar gn

thriller fran 1960-talets kalla krig. Den är skickligt

skriven och spännande.

Reeman, D.: När Singapore föll. - 1976. - 320 s.

0rig:s titel: The pride and the anguish. - Original-

upplaga 19 7 6.

Eh kanonb3,t och dess besättning spelar huvudrollen i denqsi

skildring av japanernas dramatiska offensiv genom djuq-

lerna mot Singapore. Besattningen tvingas prestera sitt

yttersta under krigets enorma pafrestningar.

Reeman, D.: Ub%t saknas. - 1975. - 249 s.

0rig:s titel: Dive in the sui. - Originalupplaga 1961.

En brittisk dvargub%t f%r i uppdrag att sänka en strate-

giskt viktig flytdocka i en italiensk hamn. Operationen

lyckas, men ub%ten förliser efter uppdraget. Efter en

flykt fylld av dramatiska hiindelser tar sig besättningen

tillbaka till de egna linjerna.

Rifbjerg, K.: Dilettanterna. - 1974. - 204 s.

orig:^ titel: Dilettanterne, - Originalupplaga 1973.

Handlingen utspelar sig i södra Spanieny En dansk bio-

kemist vilar ut fran sina banbrytande forskarmödor, da

han plötsligt dras in i en rad allt märkligare och qskiga

händelser. Rifbjergs roman har som alltid ar hos honom

ocks% ett underliggande moraliskt syfte. Han vill visa

hur politisk aningslöshet kan leda till att vi tjänar och

inordnar oss under omänskliga och faseistiska intressen.

En mycket välskriven, lättläst och otäclr, aventyrsroipan.


-

Rosa, J.G.: Livet ar farligt senhor: banditen Ribaldos

äventyr. - 1974. - 463 s.

0rig:s titel: Grande sertao. - Originalupplaga 1956.

En gammal bandit berättar om sitt rövarliv p& Brasiliens

karga högslätter. Det ar ett liv fyllt av h%rdföra har@-

gemäng, vilda ritter och v%ldsamma, blodiga strider.

Rostrand, R.: De professionella. - 1974. - 239 s.

0rig:s titel: The killer elite. - Originalypplaga $973.

Handlar om en liga av professionella mördare med uppgift

att döda en afrikansk statschef i landsflykt i London.

Bokens hjälte, Mike Locken f%r i uppgift att stoppa

attentatet. Han far därmed en u.tniaxkt chans att atersle

en gammal dödsfiende, som allvarligt skadat honom. Qet

är en snabb, frän och realistisk skildring. Det finns

ansatser till politisk analys och inlevelse i pressade

niinniskors svara situation.

Rothberg, A. :Döden har tusen dörrar. - 1966. - 223 s.

0rig:s titel: The thousand doors, - OrSginalupplaga 1964.

Hjälten i boken heter Warren Stone och ar amerikansk

litterar agent. Han är p% jakt efter böcker och maau-

skript i Jugoslavien. Det hela utvecklas till en han-

synslös klappjakt p% ett manuskript d& man med alla

medel försöker förhindra att det förs ut ur landet.

Saelen, P.: Shetlands-Larsen. - 1955. - 246 s.

0rig:s titel: Sjetlands-Larsen. - Originalupplaga 1947.

Under andra va2ldskrige-k hade Norge en kontinuerlig kon-

takt med Shetland. Den upprätthölls av fiskare och sjö-

man. P& detta satt kunde norrmännen fly till ErgJand och

landsätta sabotörer i Norge,

Sciascia, L,: Mönstret. - 1974. - 102 s.

Orig :s titel: I1 contesto. - Originalupplaga 1971.

En c ad mystiska mord p% domare inträf'far och kommissarie

Rogers f%r i uppdrag att utreda dessa. Efterforskning~rna

leder honom mycket nara maktens centrum med katastrofalt

resultat: han och oppositionsledaren mördas men hedras

med statsbegravning. Temat ar korruptionen i ep modern

stats rättsväsen.


Seymour, G.: Harrys makt. - 1977. - 317 s.

Orig :s titel : Harry's game. - Originalupplaga 1975.

Ett politiskt mord p% den engelske sociglministern ar

upptakten till denna thriller. Den fqrbjudna irlhdslca

armdn ligger bakom mordet. Huvudpersonen, Harry &am,

far i uppdrag att försöka nästla in sig i IRA och eli-

minera attentatsmannen. Uppdraget lyckas men hjalten för-

lorar sitt eget liv.

- Shaw, I.: Nattarbete. - 1976, - 319 s.

0rig:s titel: Nightwork. - Originalupplaga 1975.

Exflygaren Douglas Grimes jobbar p% ett tredje klassens

hotell i New York som nattportier. En natt finner han i

en korridor en död man och hundratusen dollar i sedlay.

Han reser till Schweiz där han tror sig kunna göya snabba

affärer.

Shelleg, M.: Frankenstein. - 1974. 1 207 s.

Orig :s titel : Prankenst ein. - Originalupplaga 1818,

Romanen om Victor Frarikenstein och det monster han sh-

pade har under 150 &r varit den klassiska skxackromanen.

P% ytan är den en äventyrsroman men portrattet av monstpet

som skräckslagen drivs genom en främpande värld ger den

en psykologisk djupdimension.

Shute, R. : Möte vid Marazan. - 1964. - 256 s.

0rig:s titel: Masaaan. - Originalupplaga 1962,

Huvudpersonen, flygkapten Shilip Stenning, dras av en

slump in i en historia med mord och narkotikasmvggling.

Stenning far i uppdrag av Scottland Yard att i Italien

försöka f& fram bevis mot en narkotikaliga. Huvuiihand-

lingen utspelas i. England men slutstriden utkämpas vid

Marazansundet p& Scillyöarna.

Shute, N. : Utan &tervando. - 1961, - 334 s.

0rig:s titel: No highmy, - Originalupplaga 1948.

Huvudpersonen, Mr Honey, är en engelsk ensam och tys$-

l%ten flygplanstekniker. Han upptäcker att fabrigenq

senaste modell har ett konstruktionsfel. Ett plan har

sedan störtat och p& vag att utreda haveriet börjar def

plan de flyger att krangla.


Simmel, J.M.: Svaret känner bara vinden. - 1976. - 461 s,

Orig; titel: Die Antwort kennt nur der Wind. - Originai-

upplaga 1973.

Ett försakringsblag sänder en man till Cannes för gft

reda ut under vilka qmständigheter en mycket dyr lyxjakt

sprängts i ldten och flera mhiskor, däribland en sten-

rik tysk bankir, har ~mkommit. Efterforskningarna leder

honom upp till finansvärldens toppar. Det rös sig om

korruption, skumraskaffärer och hänsypslöst penningbege

p% högsta nivii. Bokens tema är den korruption allför

stor ekonomisk makt kan föra med sjg,

Siodmk, C.: Det tredje örat. - 1974. - 222 s.

0rig:s titel: The third ear. - Originalupplaga 1974.

En amerikansk vetenskapman är p& väg att lösa problemel;

med tankeläsning. Han far till 'Europa för.att f% arbetsro

men utsatts hela tidenmföx egendomliga händelser. Det är

agenter vilka arbetar för världens @törsta multinatior

nella företag som vill komma över hans forskningsr~suJtat.

Med tankeläsning som medel hoppas företaget kunna -ba herra+

väldet i världen.

Siodnak, C.: Död mans minne. - 1971. - 256 s.

0rig:s titel: Hauser's memory. - Originalu~plaga 1969.

Denna thriller bygger p% moderna hjarnforskningsteorier.

Minnet antas vara kopplat till vissa RNA-nolekyler vilka

kan överföras till andra individer. MinnesrRNA frh en

döende avhoppare fr%n öststatema sprutas in i en ameri-

kansk forskare vilken sedan sänds till östeuropq. Regul-

tatet blir ovantat och ganska spännande, b1.a. diyerse

hetejakter.

Smith, W.: Ornens vag. - 1975. - 314 s,

0rig:s titel: Eagle in the sky. - Originalupplqga 1974.

En rik sydafrikansk yngling far efter s-i;ridsflygerrptbil&

ning till Israel och tar varning i det israelgska flyg-

vapnet. Han träffar en judisk flicka och gifter sig. De

tv% rikar ut för ett attentat och blir svart akgdade.

Efter att ha kämpat sig igenom m%nga svara kriser skapar

de sig en lycklig tillvaro i Sydafrika


Stern, R.: Mord i huset. - 1975. - 229 s.

0rig:s titel: Murder in the walls. - Originalupplagg 1973,

Ett mord inträffar p% en bordell i Mexico. En kvinnlig

fil-dr. i antropologi blir inblandad och spelar en avgörande

roll i utvecklingen. Parallellt med mordutredningen

löper en nyanserad kärlekshistoria mellan antropologen,

som ar negress, och den manlige huvudpersopen,

en indian. En thriller som undviker ~lla vanliga sc@bl~ner

i genren.

Stern, R.M. :Tornet. - 1974. 394 s.

Orig :s titel : The tower. - Originalupplaga 1974.

Tornet ar världens högsta kontoysbyggnad. Den är nybyggd

och ska invigas av New Yorks makthavare och utländska

dignitärer. De befinner sig högst upp i byggnaden. Ungst

ned i källaren börjar det brinna. Elden sprider sig genom

luttrummorna och katastrofen ar nära.

Stewart, M.: De nio karosserna. - 1974. - 310 s.

P

0rig:s titel: Nine coaches waiting. - OrigiualuppLpga 1973.

En ung kvinna blir anställd som guvexpant hos en rik o08

förnäm familj som bor p& ett slott i Franknike, Hon upp-

täcker snart att relationerna inom familjen ar komplice-

rade och fulla av motsättningar. Efter en tid b)ir hennes

elev utsatt för ett mordförsök. För guvernanten slutar

historien lyckligt. ,

Stewart, M.: Det brinner en eld. - 1974. - 180 s.

0rig:s titel: Wildfire at midnight. - Originalupplaga 1956.

En engelsk mannekäng komep till ett hotell i Skottland,

Ett mord har beg&tts i trakten ock stänningen blir upp-

skränd när ytterligare ett mord be@s och man förstar att

mördaren ar en av hotellets gäster. Upplösningen ar ruskig.

Mördaren är en sinnessjuk person.

Stewart, M. : Döden g%r i kloster. - 1968. - 198 s.

0rig:s kitel: Thuner on the right. - Originalupplaga 1957.

Jemifer ska tillbringa sin semester hos sin syster som bpr

i en ödslig del av de franska Pyrenedrna, Nar hon kommer

fram far hon veta att hennes syster ar död. Hon b~rjar

göra efterforskningar och inser snart att hon riskerar

sitt eget liv


Stewart, M. : Förhäxad ö, - 1967. - 300 s.

0rig:s titel: This rough rnagic. - Originalupplaga 1964,

Den engelska skadespelerskan Lucy Waring hr p& semester

pA" $en grekiska ön Korfu, Tv& mystiska dödsfall inträf'far

och plötsligt finner sig Lucy Waring spela huvudrollen i

ett drama, regisserat av en person so^ inte skyr dgra

medel för att driva sin vilja igenom. Det ar en modern

äventyrssaga med spänning och myrstig. Nyanserad niännisko-

skildring och fantasieggande miljöbeskrivning.

St-ewart M. : Min bror Michael, - 1974. - 287 s.

0rig:s titel: My brother Michael. - Originalupplaga 1960.

En engelsk författarinna med intresse för grekisk kultur

far under sin vistelse i Aten och Delfi uppleva en rad

äventyrligheter tillsammans med en tillfällig bekantskap.

Dennes bror Michael har i ett brev antytt,en hemlighet

som de tillsammans söker reda ut.

Stewart, M. : Manspinnerskorna. - 1974. - 281 s.

Orig : s ti te1 : The moonspinper s. - Originaltipplaga J963.

~n~2avat engelska mm aemesf rsr p& acta r8kar iq i farliga

och märkliga situationer men klarar sig. Historieq,

som inneh%ller en smula romantik, utspelar sig till stor

del i de vita bergen p& Kreta och miljÖsk$ldringeri ar

detaljerad.

Stenvenson, R.L. : Kidnappad. - 1977. - 319 s.

Orig : s titel : Kidnappad. - Originalupplaga 1886.'

En tidig äventyrsronian. Den känns fortfarande frisk 'och

aktuell, Ursprungligen tWkt som pojkbok, Temat ar för-

följaren och den Itirföljde, Det ar ett tema, som har

tjänat som förebild för den moderna -thrillern. Boken ar

spännande, intensiv och skildrar realistiskt en kisto-

risk handling. Rent romantekniskt skicklLgt komponerad,

med distinkt handling, levande scener och utförlig

personskildring.


Stevenson, R.L. : Skattkammarön. - 1977. - 224 s.

0rig:s titel: Treasure Ssland. - Originalupplaga 1883.

Den kanske mest klasqiska av alla klassiska äventyrsromaner.

Det ar en skildring om hur nAgra förnumstiga

och beredvilliga engelsman på 1700-talet ger sig ut med

en tuff besättning p& jakt-efter en sjöröuar~katt p& en

fjärran exotisk ö. Den välkomponerade intrigen, spänningen,

den livfulla och välfunna tids- och miljöskildringen

och den utförliga persqnteckningen gör boken till

ett tidlöst lasäventyr.

Taylor, R.L. : Den stora guldrushen. - 1967. - 390 s.

0rig:s titel: The travels of Jqwie. - Originalupplaga $958.

Den här äventyrsromanen utspelas %r 1849, det %r som

räknas som den stora guldrushens &r i Amerikq. Spel-

plats ar Kalif ornien med dess heta öknar och höga berg.

Hederliga män och byutala skurkar Tr&n hela världen

sl&ss om det %tr%varda guldet.

Thackeray, W.M.: Den valborpe @rry Lyndons memoirer. -

1976. - 330 S.

0rig:s titel: The memoiqs of Bgsry Lyndon. F Oxiginal~

upplaga 1844.

Romanen skildrar en fattig, men snorkig och hkinsynsl~s

irländsk yngling, som efter hårda unggoms&r som vanlig

soldat sl%r sig fram son spelare och kvinnojägare p&

kontinenten. Han gifter sig med Englands rikaste anka

och kan sedan verkligen blomma upp för fullt. Man far

en str%lande fin genrebild frk 1700-talets senare hälft,

Det är en mycket spärmande roman med passor av äventyr.

Traven, B. : Bomullsplockarna. - 1975. - 221 s.

0rig:s titel: Der Wobbly. - Originalupplaga 1926.

Handlingen utspelar sig i 1920-talets Mexico. Romanens

huvudperson ar den internationelle vagabonden och prole-

tären Gale, som har starka sympatier för den amerikanska

revolutionära och anarko-syndikalistiska a~betarrörelsen

Im. Gale drar om.lming p& olika tiJlfalliga arbeten son

bagare, cowboy och bomuJlsglockqre. Det ar en pikaresk

äventyrsroman, dar författaren far tillPiille att gen eq

satirisk och samhallskrit~sk samtidsskildring


e

Traven, B.: Dödsskeppet. - 1929. - 342 s.

'0rig:s titel: Das Totenschiff. - Originalupplaga 1926.

Travens debutroman. Det är en skildring om den amerikanske

sjömannen Gerard Gale, som kommer ti$l Europa. Han har

förlorat sina identitetspapper. Myndigheterna tvingar

honom fran land till land. Gale koquner till Holland,

Belgien och Frankrike. Till slut hamnar han i Spanien

och mönstrar soni kollämpare pQ lldödsskeppetll Vorrike,

ett skrotfärdigt gammalt fartyg, som tar sin besättn*

bland efterkrigstidens trasproletariat. Trots att

' dec "aj' en spännande, f ~rcerad gch galghumoristisk roman .

glömmer författaren aldrig den samhällskritiska tendensev.

-

- ~ka~in; B.: Sierra Madres $katt, 1977. 217 s.

' 0Tig:s titel: Der gchatz der Sierra Madre, - Originalupp

laga 19 27.

I

'$ärgl;ik och intensiv akildriq om tre m& p& guldjakt i

,'Siefra Madre-bergen i Mexico p% $920-talet. SpQningen

stegras för varje kapitel. Med starkt socialt patos be-

,.. skrivs de harda levnadsvill,kor under vilka människorna

levde, Travens samhällskritik rtktar sig mot de stora

gruvbolagens manipulationer pied lejda banditer, kFkans

svek och grymhet och k;ipitalisterqas hksynglösa prof it-

begär.

' ._1

Traven, B. : Kärran. - 1970. - 286 s,

a 4Qig:s titel: Der Karren. - Or%ginalupplaga 1931.

V

Under aren 1931-40 gav Traven ut den sek. caoba-cykeln

i sex delar, vilken skildrar de indianska mahognyhuggapnas

uppror i staten Chiapas 1909-1912, d.v,s. gtt delskeende

under den mexikanska revolutioqen. Sviten jaleds

med "Xarranll, som berättar den unge indianpojkens .Andreu

UgaSdÖs historia, Han är en livegen pojke, som senare

blir oxdrivare och färdas p% langa och äventyrliga vggax.

.Romanen ger insyn i de fattigas liv och ar en skarp aat$r

riktad mot kapitalister och makthavare,

Traven, B.: Diktatur. - 1970. - 318 s.

0rig:s titel: Regierung. - Originalupplaea 1931.

Romanen uppehaller sig vid de vitas terrorregim i Mexico.

Diktatorn Porsiriu Dias är en diktator av det allra värsta

slaget. Administrationen vilar p& vald ooh korruption.

Tjänstemärmen plundrar för egen del indianbefolknixrgen

s& mycket de orkar och hålaer den i övrigt Lill reds &it

kiigJqännen och det internationella kapitalet.


Traven, B. : Marschen till ca~bans rike, - 1970. - 333 s.

0rig:s titel: Der marsch ins Reipb der Caoba. - Original-

upplaga 1933.

Den tredje delen i caobarcykeln haqdlar aven denna om de

mexikanska indianernas ohyggliga lidanden under diktatorn

Porsirio Diaz. Ater igen möter v$ Andreu Ugaldo, spm tir

verkets huvudperson; denna gang är bian p& vandring till

caobans rike, mahognyskogarna, dar den nordamerikanska

regeringen som mellanhand och agenterna och tjwste-'

männen som yttersta redskap bänsynsi~st utnyttjar india-

nerna som arbetskraft. Andreu far utsta svara ofarrätter,

men för varje g&ng muras hans proletära hat allt fastare.

Traven, B.: Djungelnatt. - 1970. 300 s.

0rig:s titel: The Troza. - Or$ginalupplaga 1936.

Verket s huvudperson Andreu Ugaldo spelar ingen framtra-

dande roll i denna del. Travep har istället agnat större

delen av sin skildring 4% de vita tJienstem@nnen, sdminS-

stratörerna och pgdrivqrna. Han aterger framf~rallt för-

hiillandena i La monig, ep av de mariga monterior eller

avverkningsplatser som upprättats i djungeln i södra

Mexico. Straff och tortyr hö.^ till vqrdagsbilclen. Men

det finns tendenser tëll @tt &nd$.anderm kommex att resa

sig och revoltera. Det ar Andreu Ugaldo och n%gra av haqs

kamrater som tyst men trotsigt förbereder revolten.

Traven, B.: De hängdas revolution. - 1971. - 379 s.

0rig:s titel: The rebellion of the hanged. - Original-

upplaga 1936.

Denna del handlar om de med slavk~ntrakt fastlbta indianska

arbetarnas liv i mahognyhelvetena, mon"crioom. Diktatorn

Diaz skrackregim börjar dock rhna i sina fpgar. Dem

mexikanska befolkningen och indianerna har pressats för

hart. Oberoende av varandra men ungefär samtidigt bzyter

upproren ut, Indianerna mördar sina plfigoandar, gör sig

kvitt fangenskapen och marscherar ut us dJungeln under

stridsropet If jord och frihetii, fös att ansluta sig tiL1

revolutionsrörelsen,


Traven, B.:Dmelgeneralpn. - 1971. - 379 s.

0rig:s titel; The general fron the jungle. - Qriginal-

upplaga 1939.

Denna del skildrar indian~pproret, spq saplas undsr shxidsropet

j ord och f rihe tvva

den unge Juan ldendez. Han visar sig vara en fulländad faJ.$?

herre och strateg och leder rebellerna till den ena segern

efter den andra mot diktatorns specialpolis och trupper.

De indianska proletärerna drar segerrusiga fr- genom lanqet

och godsägarna flyr i panjk. 3kildringen av hän4elsefar~

loppet ar fartfyllt, fantastiskt qch spännande, men e9tersom

det ar fraga om Traven och Mexico är det ocks% frqea am

en hårdhänt och nykter realism. Travens romansvit fyll,er högt

stallda ansprak antingen man laser den som aventyrsskildring,

f olklivsskildrliig eller qamhällakri tisk kampskrif t.

Indiapernas bef alhavare ar lvGeneralpn",

Tredree, HOL,: S.O.S. Skepp p% drift. - 1961. - 192 s.

0rig:s titel: Blackwater. - Originalupplaga 1960.

Den här boken är bygd p4 en verklighetsskil@r5mg fran

havet. P& den brittiska lastaqgqxen S/S Nomad je ut-

bryter malaria. Besättningen dör som f1.ug;or. KataSt~ofan

är nära när fartygets rpamin gtianpqr i rykande stom.

Trew A.: Klebers konvoy. - 1975. - 255 s.

-7

0rig:s titel: Kleber's conuoy. - Originalupplaga 1974.

Axet är 1944. Andra världskriget är snart slut. De allie-

rade sänder en stor konvoy med vqpen och livsnedel $rh

England till den sovjetiska ishalshamnen Murmansk. Ty~kar-

na far kännedom om konvoyen och, der) fIJictade ub%tsEraptenen

Kleber far i uppdrag att sanka den. Flera häftiga strider

utkämpas.

Trew, A.: Myteristerna. - 1976. - 256 S.

0rig:s titel: The moonraker muting, - Orig&alupplaga 1972.

Ett gammalt rostigt fartyg siadss i an tyfon. Den redan

h%rt prövade besättningen vägrar nu att stanna ompord

och läamar sin alkoholiserade kapten ensam med dgra

trogna. Det är en berättelse spm har %tskilligt ay bra

aventyrsstof f.


Twain, M,: Huckleberry Finns aventyr. - 1957. - 315 s.

Orig:~ titel: The adveptures of Huckleberry Finn. W

Originalupplaga 1884.

Romanen utspelas i den amerikanska rsgdern under den $i4

d% negerslaveriet fortfarande var tillatet. Huck och Jim,

ar p% rymmen. Jim är en fömrymd negerslav och Huok har

rymt fran en sträng tant och sin galna pappa. De bygger

en flotte och s-ka med den segla nedför iss sis sipp if loden

till friheten. Under färden trefar de skurkar oah ban-

diter och Huck far anviinda all sin list för att klara

sig ur äventyret.

-

Twain, M.: Tom Sawyer. T 1976. - 168 s.

0rig:s titel: The advgntures of Tom Sawyer. - Originab

upplaga 1876.

Boken handlar om busgrabben lom Sayyer och harrs vänner

i en liten stad vid Mi$sissippifloden, Tillsammans med

sin bäste vän Huckleberry Finn upplever Tom dnga hals-

brytande averttyr. De* ar en xal$g, undqxhlillande och

spännande bok för alla %Idrar.

Vacha, B.: 1 falsk uniform. r 1976. 3 -

24Q 8.

Origrs titel: A spy f or Church&lZ. - Originaluppbga 1975.

Äventyrsronan ned motiv f r b andra vki~ldskrlget

. Britterna

har tillf%ngatagit en SS-ofgicer som tjänstgör vid pansar-

generalen Rommela högkvarter. De uDser en av sina egna

officerare att verka som dubbelgbgare och infiltrerar

honom i det tyska högkvarteret. Rans uppgif* ar att sbda

rapporter om Rommels pianer till den bri-t;tisFa unäer-

rättelset jänsten,

Van Greenaway, P.: Judas! m 1975. - 250 s.

0rig:s titel: Judas! - Originalupplaga 1972.

Eh arkeologiexpedition letar gfter en papyrusrulle "ad

Judas Iskariots tes"camenfe i den israeliska öknen. De

utsatts för en guerillaattack och endast en person över-

leves. Han smugglar nallen med sig hem till Englaqd oah

erbjuder Vatikanen att köpa den. En spännande thriller

med oväntad upplösning .


Werner, T. B. : Attentat. - 1975. - 255 s.

Originalupplaga $975.

Politisk thriller med hsndiingen förlagd till Sverige.

Den yttersta vänstern qcb den hogerextrpmistiska orga-

nisationen Ustasja fenoflör en kidnappning och ett

attentat mot den svenske ptataministern. Den svensk@

säkerhetspolisen som reder upp det hela skildras posi-

tivt. Utförlig diqmssion kring utlänningsproblemati$en.

- West M. : Harlekin. 1975. - 286 s.

orig:

- s titel ; br1equi.n. Or&gLnaluppwga 1974.

I oljekrisens skugga bedrivs e$t smutsigt maktspel av

storpolitisk betydelse i fiaanskretsar. Basil Yanko

manövrerar för att ta makten i världen. Hundpersonen

som arbetar under den m8ktige men malle finansfwsteq

Harlequin fQr till uppgift att hjälpa denne i kampen mqt

'Ilanko. Eh spännande och välskriven thriller som ocks% be?

handlar etiska problem sasom lojaljtetsbegreppet och

ratten till hämnd.

West M.: Salamande~n. - 1974. - 286 s.

--t

0xig:s titel: The Salamandey. - Originalupplaga 1973.

Politisk thriller fr%n 1970-$alets ICalien. @tt inrikes

mycket labilt land med kqrqpti~n, mvtsystem och övergrepp.

Den fascis2riskô ideologin har %ter starkt fotfästq.

Bokens hjälte är en säkerhetsGverste, son lyckas rädda

Itandets demokrati fran att en nyfascistisk miljtärjun.f;a

tar över makten och infqr dikta$yr,

West, M.: Sommar med den röda vargen. - 1973. - 279 s.

0rig:s titel: Summer of the red wo^, - Originalupp%aga 1971+

Milj3n i den har äventyrsromanen är Skottlad. En förfactare

p% semester p% Hebsiderna inveoklas i en rad mystiska

affärer, bland andra vapensmuggling till IRA, Huvud-

personen och Ruarri, den Rgda vargen, möts i ep blodig

och dramatisk uppgörelqe.

Yllestlake, D.: Fritt fram / Donald Westlake & Brian GarfieJa. W

1974. - 203 S*

0rig:s titel: Gangway. - Origilralupplaga 1974.

FIuvudpersonen, Gabe Beauchamps, tvingas lämna sin hemstad

New York och företar en strapatsrik, piifrestande resa

vrästemzt. Han kommer till San ibansisco och tillsammans

mied b1.a. en vacker, kv$pnlig ficktjuv p$anl&gger och ggpm-

för han en kupp mot Förenta Staternas myntverk.


Westlake, D. : Spion i het soppa. - l9,T2. - 204 S.

0rig:s titel: The spy in the ointment. - OrAginal-

upplaga 1966.

En fridsam ung man i New York koxner av en slyp in i

en politisk harva. Bans hutnidmotstZiqdare ar dels en

terrororganisation som hokar sprängq, FN-huset i luften

och den andra parten är FBI. Författaren driver hq jdlöst

med spionthrillerns allg kännetecken. Al& de välkända

kryddorna finns med, den ~vermänsFliga $Qrbrytarhj@r*n

bakom daden, de sköna kyinn~rqa, ggenternas fantasirika

tekniska hjiilpmeGel. etc, Det är en roman med halsbryitande

spänning, humor, ironi och snabbt tempo.

White, A.: Kupp i natten. - 1975. - 238 s.

0rig:s titel: The long fuSer - Originalugplaga 1973.

Äventyrsroman som qtspel~s urider andra vä~ldskriget.

Engelsmännen planerar att göra en kupp mot en Qisk

radiostation och shda ut ett antiaaaistiskt propqgandatal

över de% Sy&a raq$sn@tet, En patrull slapps

ned med Iallskam ba3ropl de tyskq linderna fös att utfora

kuppen men migslycka$.

Whitney, P.A. : Sindas amulett. T 1974. - 240 s.

0rig:s titel: Snowfire. 7 Originalupplaga 1973.

En störtlopps%kare sgm skall delta i olypp;iska, spel blir

misstänkt för mord p& sin .tränares hustru och sätts i

fängelse. Hans syster tar anqtallning vid den skedskola

som ags av tränaren för att hjlibp~, san b~ox som hon fror

är oskyldig. Hon rakar in, i mhea svtirigqeter nar hon försöker

reda ut härvan men lycka$ till slut.

Widdn, A. : Guldgravarliv. - 1958. - 240 SO

I Guldgravarliv berättas om svensken JoJm Olof och hur

han under den stora guldxyshen vid mitten av 1800-talet

tillsammans med m&nga andra aventyrq~e ger sig ivag tia1

Kalifornien. Han f%r uppleva otaligclr faror och spännande

avenQr.


Wijk, K.: Stormdriven, - 1976. - 175 s.

Originaluppla~a 1976,

En svensk läkare i Rom blir genon en karlekqaff* med

en israelisk sjuksköterska indragen i hårresande avent$r.

De kidnappas av palestinsk3 terrorister som tvingar tji1

sig ett flygplan och f lyger t$$$ Sicili,en. Dar hamn~r

de i händerna p& maffian som försaer anvan6a dem som

utpressningsobjekt. Till s$sf flyr de i eq fiskeskuta

i rykande storm.

Williams, E. : Dxggoqmnpa~sp-b. 7 1962, - 297 s.

0rig:s titel: Drag~m pass. - Originalupplaga 1959.

Roger och Kate Starte gOr en resa i asteurspa och bl*

indragna i ett skrhande flyktdrgma. De träffar en

engelsk profesgoy som svävar i Uvsfara och Ger dem

hjälpa sig över gränsen %$l$

vastpuropa. Det bli^ en

nervpirrande historia med sqzunwnstötn$qgar raed poligsp

och förföljande agenter, @en de lyckas f$, ut honom gömd

i sin jeep.

Williams, E.: Trähästen. - 1950, - 316 s,

0rig:s titel; The wooden hoxae. - Origlnalupplagq 1949.

En gnipp engelska officerare sit-ber under andra vgrlds-

kriget i det tysBa krigsfangqlägret Stalag II&% III, FOT

att b&de kunna rymma och a tt fa tiden akt g& bygger de

en flykttunnel. Deras fard genom krigets Tyskland blir

farofylld men de n%r slutligen friheten i Sverige.

WilliamsL E, : T wein. 1951. - 224 s,

0rig:s titel: The tunnel. - OriginaLupplaga 1949.

Författaren skildrar sin vistelse i tv& krigsf%welager

Innan han kom $il1 Stalag Luft 112, Platsea är denna g%ng

Polen. Lagertillvaron är ep qrdrön: torftiga baracker,

smuts, kyla och värst av allt gen dirdande tristessen.

Tanken och planeqa p% flykt är den qtipulans sam räddar

författaren fran krigsf%ngqps$rkgs.


Woolrich, C.: !&ud i svart. - 1977. T 255 s,

0rig:s tifeL: The pride woFe b&ac%. - Qri,ginalypglaga L94Q.

Bokens huvudperson är en ung kvinna, Julie KilLeen. Bon

mister sin gam jus0 spm de komer ut p& kyrktrappan efter

att ha gift sig med varandra. Man skjuta ned och hustw

ser i samma ögonblick en bil i asande fart körq förpk

kyrkan. Hon drar den slu$satsen att nagon i fordonet

avlossat det dödande skottet? Den blida Julie fömanäLas

nu till "den hämnande än&elnff. De- tha.iller ar typisk

för sin upphovmaq. H@T Tips dyn kusliga upptakten,

det privata hasuidmative$, den suggest&ua stiimningen och

den ironiska s1utv;Sljetteq.

WoolrichL C.: Ilet försvup~~a vittpet, - J972, - 255 s,

0rig:s titel: Pha~tom lady. - Originalupplaga 1942.

En man blir anklagad för vond. Par att f& ett alibi

refererar han till en kvinna? som t$&lbringaD de kritis&

Simmarna i hans sällskap, n& mordet skeflde, Ingen me7

än han själv kan idenpifiexa dewg k v h och ~ han kan

inte ge &got fullgott sigpa&emen.t;. J&ws vänper har nu

ett bestämt antal eiagaq p$ s$g att epara den verklige

förövaren av brottet innan den @aktade ayrattas. Förr

fattaren använder p$t sxv qina foavorb-bmotiv, som man

kan kalla människans -p mot titriqp.

Vornich, E. : Spyflugaq, - 1974. - 293 s.

0rig:s titel; The gadfly. Originalu~plaga 1897.

P& ytan är det en spiinnande föyvegklings- och &ventyrs?

historia, som utspelas undep Iqalips frihetskamp mot

österrikarna p& 1830~ och 40staleB. P& ett inre plan

ar det en djupg%ende, aäaterli$ studie i revoLu~ion~ene

psykologi. Författaren skildrqr en ung idealistisk man

med religiösa intressen, qom p& grund av ett misaf8rstand

utvecklas till eq ard, cynisk och ateistisk

revolutionar.


TITELREGISTER si $a

Afrikas drottning 21

Affären Howell 1

Affären Kilshaw 16

Affiiren Martipetti 52

Affären Quala 32

Affären Whitby 16

Alarm fl

Alla för en 25

Ambassadören griper makt eq

Anarkisten 19

Att ha och inte ha 32

Att riskera allt 13

Attentat 64

Attentat mot diktator 36

Amet 28

Chock 15

Cgrlpas A2

Cordlgya elott 50

De bFngcias revolution 61

De nio karosserpq SO

De prof essionellq 74

9e tre ?@p Haparanda 49

2 9 De fre mot Pe$rograd 50

De tre musketörerna, $6

Re trettionio trappskegen 9

?en anerikaneke f%ngpp 39

qeq andr? arvineen 18

Pen andres död 37

pen femte kolonnen 7

Den fi$rJ.orade porten 10

Ihnken 30 pen $ode herden 21

Bars 1ånI;a fjädrar 19 pep gylleqe apans &x 20

Bra nar jag skrattar 15 Pen persiska falran 7

Basker bl% 37 pen stillsamme amerikanen 28

Bergen vid världens ände 9 qen stqya guldru+en 59

Berättelser fr%n träskmarkerna, del l, 7 Den vita björnen 39

Bestsellern 18

Bikten 33

Bitter skörd 29

Blindgangar e 3

Bomullsplockare 59

Bron över floden Kwai 8

Brott p& löpande ban 29

Brud i svart 67

Brännpunkt Sinai 14

Buckanjarerna fran Bombay 47

Bödlarnas dans 19

Den veilbome Barry Lyndpns memoirer

5 9

Det brinnes ep eld 57

be+ f qrsvunna vittnet 67

Det gyllene mötet 42

De% fredje örat 58

Det$a upplysta fidpvasy 10

DimanCwegnet 9

Dik-ba tyr 60

Pilettanterna 33

gimitrjos mask 1


D jungelgeneralen 62 FlygpZa t $en 30

D jungelnat t 61 Flykqingen 20

Djupet 6 .lS'wkea~te~n SS

Djavulselixi~et 35 Frine-t; i sikfe 29

Don Quijote 11 P~itt Frgm B4

Drakens tecken 8 F$xaktan ar mitt vapen 4'3

Dragomanpasset 66 @äalirrga p& t% 34

Drama p& havsbotten 40 ?&ngen p& Zenda 36

Drmat kring North Stg~ 38 Hnga~nq p& ön Vardu 43

Drönaen om Sqnpibar 2 F&l+an 5

Dubbelspel 2 Fälaap: en fhclller 5?

Död inans winne 56 PQrhUad ä 58

Döden gar kloste7 57 Förlorarna 35

Döden har tusen dörrq~ 54 PörsDa t$get till Bapyloq !l,8

Döden p% Monza 4$

Dödens marionett 38 Ga,S;loppet 12

Dödligt uppdrag SJ. Gspp~alen el

Dödsakeppet 60 Glaslsag hemli~be) %?

En blues fr%n B~ngkgn$ 48

En hauidful,l dpananteq 7

G~gven @v W~n$e (;x%s*~ $7

Ctt.dfaderp 53

En iskall i Alexandria 40 91x19 3om g&*+r 35

En man försvinner 27 Guldberget 3

En man med m%nga *alanger 34 Guldgrilvar~iv 65

En man utan $amvete 74 Guldkölen 3

Ett linjeskepp 22 Guldlapdet 8

Fara p% färde 1 Eqjasna 7

Paraway, del 1 och 2 52 Mqjen 6

Parligt möte i Florens 2 liajstra~den 51

Pamäl Mr. President 24 Har1ek;n 64

Farviil till obefintltg 24 Harrys jakt 55

Festen vid grottorna 43 H~ard 37

Plight 17 fran San Pranoiaqo 14 HeqilQ terror 17

Plygande hollandarefi 45 Heml$g@ ~4gar 43

Flygplan saknas 39 HetqJakt öyer &%ven 26


Hornblower i VGstind3en 23

Hopscotch 25

Ho t elle t 30

Huckleberry Pinns Äventyr 63

Nögt spel i E+hrein 5

Hök och duva 10

Höstens tarar 47

I dödens cirkLar. 25

I falsk uniform 63

I porgon död 30

I solens bann 36

I tidernas gryning 5

Intermezzo i ishavet 53

Intrig i Kashqix 46

Ishavskonvo~ 10

Jakt i blindo 6

Jordskredet 4

Judas 63

Kadett Hornblqwer 21

Kanonerna p% Navarone 44

Karavanen 47

Karl X1I:s spion 35

Kasia, min glskade 10

Kidnappad 58

Klappjakt 37

Klebers konvoy 62

Klippfästningen 4

Kommendör Hornblower 22

Kommer inte hem 3@

Kortaste strilet 7

Krigshundarna 2 3

Krigsspel 16

K w

Salomos skatt 29

Kupp i natten 6S

Kuppen 50

iCiirran 60

&and du viilsignqde 49

Lasse-tdajas $veshyr 48

Siavineq 4

Ledonets guld 6

Lbdsnsarna 4

Lipdas ampiett 65

$$vet läker SO

Iiivet ar $anl$.gt qaaor 54

Lord Jljn $3

Ford Baynbl~wer 25

Löjtnant Hornblowgr 22

&$.ten ch htirol&gb~Oan @f3

Ma& bargulde t 4 6

Malik, yarejen 34

Xannen som iilskqde cat dano* 17

Nars t onmannen 2 6

Mqriapett i 5edjor 44

M~ro~örgma 4

Marsohep tia1 cgobgna S&&@ 61

Magberna 11

Men havet g$ bjup4 $9

NLn broa Uëchael 58

Min viim Walter 49

Noby Dick ellpr d y vl$q 47

Mord j. buset 57

Ivlyladys eon 17

Myteri 49

My3brSsternq 62

M~nspinne~8kqxna S8

Mastepfixaren 46


Mönstret 54

Mörkrets hjärta 13

Möte vid Maraaan 55

Nattarbete 55

Nattlig dom 33

Nar bussen stannar 34

Nar Singapore föll 53

Oktoberkomplotten 18

Olerons eldprov 48

Ombytta roller 27

Operation isberg 5

Operation kvasten 3

Operation Medelhav 41

Operation Omega 41

Operation Rosebud €)

Order och kon-kraorder 22

Orhaen 5

Oskuld under huven 40

Panik 52

Pelham 123 kapat 26

Peterspenningen 12

Polarstation 5 20

Pass för en pilgrim 40

P% fritt vatten 14

P% kornet s% lik SO

Revansch 11

Robinson Crusoe 15

Räddningens öar l1

Röde Orm: hemma och i österled 7

Röde Orm: sjöfarare i västenled 6

Sabotage i Palermo 2Q

Salwqnderp 64

Sghakalen S3

Shardlk 1

qhetlands-liarsen 54

Sgerra Maqres skatt 60

$ilveysgdeln 9

S$sta hat fran Gingapore 44

Ska t t kammar~n 59

Skelettkusten 38

Skjut: 19

Sksacl$qns por$ 45

Sqqckens tiamar

Slwpeqs byte 27

$lumpen$ sköadar 35

Snösk~edqt 52

So~ar

med den rq@a yapgee 64

SOS Poseidon 24

SOS Siepp pB drift 62

Spekqbtion i silvey 19

Spekulatioq til$ Föds- 19

Qpiop i het soppg 65

Spyflugan 67

Stamdriven 66

StriP~agn p& aw&w 21

8t~Sngt hemligt 21

Styrka tio fran Navaronp 45

Svaret känner bqra vindep 56

Svsrt matlv 45

$var$ söndag 31

Saljarens marknad S

SA vacker. . . s& farlig 49

$8l$saslt uppdrag 18

Skindebudet 12

Taraor 1

Terroristen 40


Tidtabell för gene~aien 24

Tigerdöden 31

Tjugo man mot havet 48

Tom Sawyer 63

Tornet 57

Tre flugor i en small 39

Triumf 22

Trähästen 66

Tsarens guld 25

Tunneln 66

Tvekampen 48

Tyfon. 14

Täcknamn Odessa 24 ' ,

Ubat Skorpionen 41

Ultimatum 8

Uppdrag i Kina 51

Uppdrag i Malaga 42

Uppdrag i Venedig 42

Uppdrag i Wien 42

Uppdrag Pater Noster 41

Uppdrag pi% Balkan 51

Uppdrag p& Nordkap 51

Utan %tervändo 55

Valkampan j en 72

Varg i Vem 46

Vem? 9

Vigmannen 50

Vinnaren tar allt 32

Var man i Havanna 28

Vän av ordning 26

Värdshuset Jamaioa l?

Oar i ströman 33

Odeqdigert dubbqlspel 27

OQ i Tjgrran 796

Urnqn har lqpda4 33

Omgqs 56

OrnnasCet 45


BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV

Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid

Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen

mellan åren 1974 och 1996.

Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har

använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick.

De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA),

som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se

Upphovsrätten tillhör författarna.

Publiceringsår i BADA: 2012

More magazines by this user
Similar magazines