06.08.2013 Views

SDS-master 5.0.23 - Sydsvenska Dagbladet

SDS-master 5.0.23 - Sydsvenska Dagbladet

SDS-master 5.0.23 - Sydsvenska Dagbladet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Redigering: Kim Alm/Johan Lorentzon ●<br />

Tisdag 8 januari 2013<br />

Berika<br />

di liv med<br />

en kurs<br />

+4°<br />

<strong>Sydsvenska</strong> <strong>Dagbladet</strong> Snällposten · För att du bryr dig<br />

Soligt Mulet Växlande Molnigt Regn, Regnskurar<br />

molnighet.<br />

Omkring<br />

halvklart<br />

mulet<br />

Byar av<br />

snöblandat<br />

regn<br />

Aktuella frågor. Gustav Fridolin (MP) är åter i politiken med<br />

blandade känslor. En av de mest framträdande är frustration. A5<br />

Vargarna har vandrat<br />

söderut för att stanna<br />

Sverige. Flera individer har setts i Skåne under vintern.<br />

■ Skåne är inne i en vargavinter<br />

utan tidigare motstycke.<br />

Minst tre vargar har<br />

i vinter observerats i Skåne,<br />

bland annat i Genarp,<br />

Lönsboda och Råå. Men<br />

det lär finnas fler. Vargen<br />

är snart bofast i sydligaste<br />

Sverige.<br />

– Det är en följd av att<br />

vargarna blir fler, säger<br />

Bertil Nilsson, rovdjursexpert<br />

på länsstyrelsen.<br />

Djuren drivs bort från<br />

renbetesområdena och då<br />

är det inte konstigt om de<br />

rör sig söderut, menar Bertil<br />

Nilsson.<br />

Platser som har haft besök<br />

av varg de gångna månaderna<br />

är flera ställen på<br />

Söderslätt, trakterna kring<br />

Tyringe, Lönsboda i Göinge<br />

och centrala Helsingborg.<br />

Vargarna kommer ofta från<br />

Värmland, Dalsland eller<br />

norska Östfold.<br />

A6<br />

Vårens inspirerande kursprogram<br />

Mycket ny och många favoriter<br />

Anmäl dig eller läs mer om utbudet på<br />

<br />

Polisen får<br />

kritik om<br />

hatbrott<br />

Mulet och<br />

snöblandat<br />

regn<br />

■ Polisens arbete med hatbrott<br />

får hård kritik, både<br />

internt och från åklagarhåll.<br />

I en ny rapport menar<br />

åklagarmyndigheten<br />

i Malmö att det är allvarliga<br />

”fel och missgrepp” i utredningsarbetet<br />

som är orsaken<br />

till att så få anmälningar<br />

leder till åtal.<br />

MALMÖ C8<br />

Snöbyar Mulet och<br />

snöfall<br />

FOTO: JOHAN GUNSÉUS<br />

Grundad 1848 · Årgång 165 · Vecka 2 Lösnummer 20 kronor · Hemburen från 8:35 kronor per dag<br />

Flera <strong>Sydsvenska</strong>nläsare har engagerat sig i Alphonsina Zaras<br />

öde. En av dem betalade sjukhusmaten. FOTO: ANDREEA CÂMPEANU<br />

”De sista tjugo<br />

trettio åren<br />

har folk blivit<br />

alldeles för oroliga,<br />

stressade”.<br />

Olga Nordström, 95, om hur hon<br />

upplever tiden. INPÅ LIVET A10<br />

VÄRLDEN SYDSVENSKANh<br />

A18<br />

Redigering:<br />

Kim Alm<br />

Måndag 17 september 2012<br />

Fisteldrabbade Alphonsina Zara har fått en ny chans<br />

Världen. I nära 15 år har hon lidit av skadan i underlivet. Nu har hon fått ny operation. A13<br />

■ MADAGASKAR<br />

Alphonsina Zara drabbades av så kallad fistel när hon var 20 år gammal. 14 år senare har hon fått hjälp, men hon är ännu inte helt återställd.<br />

”Folk pratade om mig,<br />

de sa att jag luktade illa”<br />

2 000<br />

Tulear. I västvärlden har stöd under alla år. Hon bodde hos<br />

procent av önationens befolkning le- vare det blev hon till slut skickad till<br />

dem och jobbade som fiskförsäljare<br />

ver på mindre än 10 kronor om da- turiststaden Tulear, där operationer-<br />

problemet med fistel varit i många år.<br />

kvinnor på gen. Det är långt mellan sjukvårdsinna utförs.<br />

utrotat sedan 1800-talet,<br />

Madagaskar rättningarna på denna världens fjär- – När jag kom hit sa doktorn till mig<br />

Den typ av skada som Alphonsina drabbas varje de största ö, där 80 procent av befolk- att jag skulle komma var tredje må-<br />

men på Madagaskar drab- Zara drabbades av orsakas vanligen år av fistel. ningen bor på landsbygden.<br />

nad, men de lyckades ändå inte bota<br />

bas varje år 2 000 kvinnor. av komplikationer vid barnafödande,<br />

För 65 procent av befolkningen är mig, säger hon.<br />

Nu kan ett FN-projekt som utdragna förlossningar, vilket<br />

det mer än 10 kilometer till närmaste I Tulear började Alphonsina Zara<br />

kan göra att muskelvävnaden slits 65<br />

läkarstation. För att komma dit mås- sälja tyg för att försörja sig.<br />

som utbildar kirurger sönder och skapar hål i slidan in till procent av te de flesta gå till fots, eftersom Ma- – Där jag bor just nu har jag börjat<br />

i Madagaskar förändra urinblåsan eller ändtarmen. Fistlar Madagaskars dagaskar har få vägar och knappt nå- få vänner, det är inte som förut. Men<br />

är vanligast där vården är otillräck-<br />

dessa kvinnors liv.<br />

befolkning har mer gon trafik. Det gör att många kvinnor jag har fortfarande inte många vänlig,<br />

när kvinnor föder hemma och vid än 10 kilometer tvingas föda hemma utan hjälp av utner, säger hon.<br />

en tidig ålder.<br />

till närmaste läkarbildad sjukvårdspersonal.<br />

När hon var 20 år gammal var Alp- Om skadan inte behandlas leder station. De flesta<br />

Hennes nya hem i Tulear består av en<br />

honsina Zara gravid med sitt första det till ett kontinuerligt läckage av måste gå till fots. Det stora förekomsten av fistel på gräshydda vid en sandig väg, en hyd-<br />

barn. Förlossningen tog tre dagar och urin och avföring.<br />

Madagaskar kan också bero på att da som kostar cirka 35 kronor i må-<br />

var mycket traumatisk. Hennes barn – Det är ett fattigdomsproblem,<br />

många föder barn tidigt.<br />

naden. På golvet ligger en madrass,<br />

överlevde inte.<br />

en enkel operation skulle kunna för-<br />

– Det hör till traditionen. När man i övrigt är hyddan nästan tom.<br />

När Alphonsina Zara undersöktes bättra många liv, säger Edwige Rava-<br />

är 18 anses man vara gammal. Vid 30 Även om hennes liv har förbättrats,<br />

efter förlossningen upptäckte henomanana vid FN:s befolkningsfond.<br />

kan en kvinna redan ha tio barn, sä- så är hon inte helt botad. Alphonsines<br />

läkare att hon hade drabbats av Fistlar är idag ett obefintligt proger<br />

Edwige Ravaomanana.<br />

na Zara har nämligen haft oturen att<br />

så kallad fistel, ett hål mellan slidan blem i västvärlden, det försvann där<br />

Ett kirurgiskt ingrepp som kostar höra till de tio procent som inte blir<br />

och urinblåsan. Hon förlorade inte redan på 1800-talet. Men enligt WHO<br />

runt 2 000 kronor kan stänga hålet helt friska efter operation. Alphonsi-<br />

bara sitt barn, utan fick leva med följ- drabbar det fortfarande miljontals<br />

och ge kvinnorna ett normalt liv igen. na Zaras läkare har sagt till henne att<br />

derna av förlossningen under de kom- kvinnor i Afrika och i den fattiga de-<br />

Men fram till 2011 fanns det bara hon behöver ytterligare en operation.<br />

mande 14 åren.<br />

len av Asien.<br />

två läkare på hela Madagaskar som Tillsammans med den medicin hon<br />

Hon berättar hur barnets far läm- – Det beror också på att kvinnor<br />

kunde utföra operationen. Efter ett behöver efter operationen skulle det<br />

nade henne, för att hon alltid lukta- inte kan gå till ett sjukhus. Kanske på<br />

FN-projekt som kostade cirka 2,6 kosta henne runt 700 kronor – pengar<br />

de urin.<br />

grund av avstånden, kanske för att de<br />

miljoner kronor har nu ytterligare 14 hon inte har.<br />

– Folk pratade om mig, de sa att jag inte vet att de kan söka vård, säger<br />

läkare utbildats och hittills har 106<br />

TEXT OCH FOTO:<br />

luktade illa. När jag kom nära andra Edwige Ravaomanana.<br />

kvinnor fått sina underliv opererade.<br />

ANDREEA CAMPEANU/AFP<br />

människor brukade de gå, säger Alp- Madagaskar, ett av världens fat-<br />

Alphonsina Zara var en av dem.<br />

utland@sydsvenskan.se<br />

honsina Zara blygt.<br />

tigaste länder, står för 2 000 av de<br />

Hon gick till slut till det närmas-<br />

Hennes föräldrar gav henne dock 50 000 nya fallen årligen i världen. 81<br />

te sjukhuset för att få hjälp, och tack Översättning: Charlotte Fagerlund<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n, måndagen<br />

den 17 september 2012.<br />

Åskskurar Mulet oc<br />

regn me<br />

åska<br />

FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI


A2 Redigering: Johan Lorentzon Tisdag 8 januari 2013<br />

INNEHÅLL<br />

71234 Tipsa <strong>Sydsvenska</strong>n! Skicka sms med tipset till 71234<br />

eller mejla till 71234@sydsvenskan.se.<br />

Varje månad betalar vi 5 000 kronor för bästa tips.<br />

VÄRLDEN<br />

Strejk i protest<br />

mot censuren<br />

■ Efter ännu en censurerad<br />

artikel fick de kinesiska<br />

journalisterna nog och gick<br />

i strejk. En mycket ovanlig<br />

händelse. A12<br />

KULTUR & NÖJEN<br />

Scenkonst från<br />

hela världen<br />

■ Malmö får en internationell<br />

scenkonstkongress och<br />

Teaterunionens scenkonstbiennal<br />

till sin nya kongressanläggning<br />

2015. B2<br />

SIDA FÖR SIDA<br />

A-DELEN<br />

OPINION A4<br />

SVERIGE A6<br />

INPÅ LIVET A10<br />

VÄRLDEN A12<br />

EKONOMI A14<br />

BÖRS & FINANS A16<br />

B_DELEN<br />

NYHETER B2<br />

KULTUR B4<br />

POSTIS B7<br />

PERSONLIGT B8<br />

ORDET B10<br />

SERIER B15<br />

TV & RADIO B16<br />

GUIDEN B20<br />

EKONOMI<br />

C-DELEN<br />

<strong>Sydsvenska</strong> <strong>Dagbladet</strong> Snällposten<br />

Grundad 1848 i Malmö av Bernhard Cronholm<br />

<strong>Sydsvenska</strong> <strong>Dagbladet</strong>s AB Org nr: 556002-7608<br />

Tryck: Bold/<strong>Sydsvenska</strong>n Tryck AB, Malmö · © 2013<br />

Daniel Sandström Chefredaktör. ansvarig utgivare<br />

Ann Carlsson Administrativ redaktionschef<br />

Pia Rehnquist Nyhetschef, bitr redaktionschef<br />

Jonas Nyrén Nyhetschef, bitr redaktionschef<br />

Heidi Avellan Politisk redaktör, chef för ledarred<br />

Rakel Chukri Kulturchef<br />

Mattias Pehrsson Chef <strong>Sydsvenska</strong>n.se<br />

Niklas Lundell Nyhetschef <strong>Sydsvenska</strong>n.se<br />

Lars Dahmén Verkställande direktör<br />

Förpackningar<br />

med flera sidor<br />

■ Förpackningar handlar<br />

inte bara om skydd för varan,<br />

utan även funktion och<br />

miljö, säger förpackningsdesigner<br />

Sara Storm. A15<br />

SPORT<br />

Redhawks fick<br />

stryk hemma<br />

■ Malmö Redhawks fick gå<br />

poänglösa från hemmamatchen<br />

mot Bik Karlskoga.<br />

1–3 slutade mötet i hockeyallsvenskan.<br />

C12<br />

LUND C2<br />

OMKRETSEN C6<br />

MALMÖ C8<br />

OMKRETSEN C11<br />

SPORT C12<br />

SPORT I TV C19<br />

VÄDRET C20<br />

ANNONSER<br />

FAMILJ B9<br />

MOTOR B12<br />

NY LOKAL B13<br />

NÖJEN B14<br />

PRYLAR B14<br />

HANTVERKARE B14<br />

KONTAKT<br />

Kundservice<br />

Telefon: 040–93 41 00<br />

Självbetjäning: 040–28 19 00<br />

Telefon<br />

Växel: 040-28 12 00<br />

Fax: 040-93 54 75<br />

Nyhetstips<br />

040-71234 Sms:a tips till 71234<br />

Postadress<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n, 205 05 Malmö<br />

Besök<br />

Krusegatan 19, Malmö<br />

Bäst i världen. Sveriges förbundskapten Pia<br />

Sundhage fick igår kväll pris som världens bästa<br />

tränare för ett damlag vid Guldbollengalan<br />

i Zürich. Hon fick priset för sina insatser med<br />

USA:s landslag. SPORT C13<br />

KULTUR<br />

”Tio av de som medverkar<br />

i musikalen<br />

har själva erfarenhet<br />

av att leva som<br />

papperslös.”<br />

Karin Arbsjö om deporteringen<br />

av papperslösa flyktingar. B5<br />

PRENUMERATION KUNDSERVICE ANNONSERA<br />

Prenumerationspriser för privatpersoner,<br />

gällande fr o m 1 januari 2013:<br />

Månadsgiro 265 kr/mån<br />

12 mån 3 115 kr<br />

6 mån 1 745 kr<br />

3 mån 915 kr<br />

1 mån 345 kr<br />

Uppehåll i prenumerationen för länger<br />

inte prenumerationsperioden.<br />

PERSONLIGT<br />

Hobbyn blev ett<br />

jobb för livet<br />

■ Gitarristen Janne Bark<br />

hade inte tänkt ha musiken<br />

som jobb. Nu fyller han 55<br />

år och har gjort tusentals<br />

spelningar. B8<br />

Telefon: 040-93 41 00<br />

Personlig service mån–fre 8–16.30.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>ns självbetjäning: 040-28 19 00<br />

Internet: <strong>Sydsvenska</strong>n.se, klicka på Kundservice<br />

E-post: kundservice@sydsvenskan.se<br />

Bankgiro: 109-2329 Plusgiro: 965602-6<br />

Om tidningen uteblir<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n.se/utebliventidning<br />

Tidningsbärarnas kundservice: 0771-87 30 30<br />

Mån-fre 6-14, lör 6-12, sön 7-12<br />

Ring före kl 9 för att få tidningen utkörd.<br />

Texter, bilder och annonser i <strong>Sydsvenska</strong>n lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses<br />

medge elektronisk lagring/publi cering. Insänt material kan förutom i <strong>Sydsvenska</strong>n publiceras i ytterligare distributionskanaler<br />

som ingår i koncernen <strong>Sydsvenska</strong> <strong>Dagbladet</strong> AB. För ej beställt material ansvaras ej.<br />

Företagsannonser<br />

Personlig service mån–fre 8–16.30.<br />

040-28 18 00 Bostad, motor, plats, näringsliv,<br />

resor, nöjen, utbildning.<br />

040-28 17 00 Detaljist/textannonser.<br />

040-28 18 31 Tema, bilagor.<br />

Privatannonser<br />

Personlig service mån–fre 9–15.<br />

Telefon: 040-93 44 00. Fax: 040-28 15 10<br />

Allmänna annonseringsvillkor.<br />

Betalningsvillkor vid godkänd kredit: 15 dagar.<br />

Påminnelseavgift: 50 kr.<br />

Dröjsmålsränta: 2 % per månad.<br />

FOTO: WALTER BIERI/AP


Slutrea!<br />

Start idag!<br />

HALVA<br />

REAPRISET<br />

på mängder av varor.<br />

Rea på stadium.se<br />

Självklart kan du även reashoppa<br />

på nätet. Kom in och klicka hem dina<br />

favoriter, innan någon annan hinner före.<br />

Erbjudandena gäller ej på Stadium Outlet eller Stadium Ski.<br />

© STADIUM COMMUNICATIONS 2013. Reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och ev. tryckfel.


A4 Tisdag 8 januari 2013<br />

OPINION<br />

HUVUDLEDARE<br />

Där pojkar får mer<br />

mat än sina systrar<br />

■ Det är dags för världens största<br />

demokrati att sluta behandla<br />

kvinnor som andra klassens<br />

medborgare.<br />

Några dagar innan Jyoti<br />

Singh Pandey till slut<br />

dog av skadorna från<br />

gängvåldtäkten i New Delhi<br />

tog en 17-årig flicka i norra Punjab<br />

sitt liv. Enligt uppgift för att polisen<br />

förhalade hennes anmälan om våld-<br />

SIGNERAT<br />

täkt och ville att hon skulle förlikas<br />

med förövarna.<br />

I nyhetsmagasinet Time citeras<br />

17-åringens mamma:<br />

”Vem vill ha ett flickebarn när polisens<br />

och samhällets attityd är att förneka<br />

henne rättvisa?”<br />

Mamman sörjde inte bara dotterns<br />

öde, hon tänkte på den massgrav av<br />

aborterade flickfoster som hittades<br />

i Punjab år 2006.<br />

Indien har med rätta prisats för de<br />

Stormen om förslaget till nytt idéprogram har gett Centerns ordförande Annie Lööf en del att fundera över.<br />

Det dunkelt tänkta (C)<br />

Centern går från oklarhet<br />

till oklarhet.<br />

I <strong>Sydsvenska</strong>n igår sade<br />

förre ministern Karl Erik<br />

Olsson, som varit med om att ta fram<br />

partiets förslag till nytt idéprogram,<br />

följande:<br />

”Programförslaget talar om fri invandring<br />

i ett längre perspektiv, inte<br />

om fri flyktinginvandring. Inte heller<br />

månggifte ingår. Det står bara att<br />

man ska få gifta sig med hur många<br />

man vill.”<br />

Skulle förvåna om någon blev klokare<br />

av det.<br />

Ska invandringen på sikt göras<br />

fri för alla utom flyktingar?<br />

Vad är skillnaden mellan månggifte<br />

och att gifta sig med hur många man<br />

vill?<br />

Centern får förlåta, men när en av<br />

idéprogrammets ingenjörer blir komplett<br />

ologisk då han ska förklara förslaget<br />

har något gått snett.<br />

Och det är ju synd. För den svenska<br />

politiska debatten överflödar inte direkt<br />

av visioner och nya idéer.<br />

På ett sätt har idéprogrammet redan<br />

blivit en framgång: folk talar om Centern<br />

igen, detta parti som enligt opinionsmätningarna<br />

är på väg in i den<br />

politiska glömskan.<br />

Men gröna gräsrötter känner sig<br />

trampade på. Lennart Pettersson,<br />

ordförande för Skånedistriktet, talar<br />

om att lägga fram ett ändringsförslag<br />

på extrastämman i mars om idéprogrammet<br />

inte justeras när det gäller<br />

frågor som månggifte, plattare skatt<br />

och slopad arvsrätt. Det mullrar runt<br />

om i Centerlandet.<br />

Högst mullrar det om förslaget om<br />

fri invandring. Eller som det står skrivet:<br />

”Vi ser det som en grundläggande<br />

mänsklig rättighet att söka sig en<br />

fristad och en försörjning, inte bara<br />

inom det land där man är född, utan<br />

också utanför landets gränser.”<br />

Är det något att upphetsas av?<br />

Moderaterna strävar enligt sitt idéprogram<br />

efter en ”värld utan fattigdom”.<br />

I Centerns gällande idéprogram<br />

heter det:<br />

”Mänskliga fri- och rättigheter har<br />

inga gränser. Inga kulturella. Inga nationella.<br />

Inga geografiska.”<br />

Förslaget om fri invandring kan ses<br />

som en logisk utlöpare av detta resonemang,<br />

ett sätt att göra denna idé<br />

mer konkret.<br />

Och det är väl konkretionen som<br />

är problemet. Av kritiken anas att<br />

många inom Centern tvivlar på idén<br />

och – inte minst – på att det är en väljarvinnande<br />

fråga.<br />

Dessutom är fri invandring kanske<br />

inte särskilt lättsåld ens som vi-<br />

sion i en tid då Migrationsverket går<br />

på knäna, när hela asylmottagningssystemet<br />

knakar i fogarna, när kommuner<br />

runt om i landet slår larm om<br />

att de varken har bostäder eller jobb<br />

till nyanlända, när så många med utländsk<br />

bakgrund har svårt att finna<br />

egen försörjning.<br />

Det brukar lite elakt sägas om Centern<br />

att det är ett parti som aldrig haft<br />

någon ideologi. Under decennier var<br />

det ett intresseparti för bönder och<br />

landsbygd, i sina bättre stunder pragmatiskt<br />

och jordnära.<br />

Om åtskilliga centerpartister har<br />

svårt att finna sig tillrätta i den nya,<br />

sköna, delvis nyliberala värld, som avtecknar<br />

sig i förslaget till idéprogram,<br />

är det inte förvånande.<br />

Från att ständigt se om sitt eget<br />

hus till att öppna det för alla är steget<br />

långt.<br />

MATS SKOGKÄR<br />

mats.skogkar@sydsvenskan.se<br />

liberala reformer som lyft miljoner<br />

ur fattigdom och skapat en av världens<br />

största medelklasser. Men fria<br />

val allena skapar ingen demokrati.<br />

En fungerande demokrati kräver<br />

en fungerande rättsstat, transparent<br />

myndighetsutövning och institutioner<br />

som värnar mänskliga rättigheter<br />

och stävjar korruption.<br />

Som mammans dystra observation<br />

avslöjar lämnar ”världens största demokrati”<br />

mycket övrigt att önska.<br />

Inte minst gårdagens farsartade kaos<br />

som utbröt i samband med försöken<br />

att inleda rättegången mot de åtalade<br />

i våldtäktsfallet mot Pandey skvallrar<br />

om detta.<br />

Från guideböcker som uppmanar<br />

kvinnliga turister att aldrig vistas en-<br />

ARKIVFOTO: JESSICA GOW 2012<br />

SIGNERAT<br />

Chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan<br />

E-post: ledare@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 00<br />

Postadress: Ledarredaktionen, <strong>Sydsvenska</strong>n, 205 05 Malmö<br />

Ingen amerikansk vapenlagsdebatt<br />

utan<br />

variationer på temat<br />

att det inte är vapen,<br />

utan människor som dödar.<br />

Det beklämmande är<br />

inte vulgärargumenten<br />

i sig, utan att vapenlobbyn<br />

i regel avgår med segern.<br />

Trots flera skolmassakrer<br />

har USA:s vapenlagstiftning<br />

aldrig blivit någon<br />

brännande valfråga. I landet<br />

med grundlagsskyddad<br />

rätt att beväpna sig och lika<br />

många legala vapen som invånare<br />

hanteras ämnet varsamt<br />

som en skarpladdad<br />

karbin.<br />

Förväntningarna blev<br />

därför inte så höga när<br />

president Barack Obama<br />

efter skolmassakern i Connecticut<br />

i december talade<br />

om att vidta ”meningsfulla<br />

åtgärder”. Nu ryktas dock<br />

om oväntat långtgående<br />

förslag i den plan som vicepresident<br />

Joe Bidens arbetsgrupp<br />

ska presentera<br />

senare i januari. Förutom<br />

återinfört förbud mot halvautomatiska<br />

vapen sägs<br />

gruppen vilja se striktare<br />

regler för vapenhandeln.<br />

Det talas om obligatorisk<br />

undersökning av alla<br />

vapenköpares bakgrunder<br />

samma utomhus, korrumperade poliser<br />

som upprätthåller en straffrihetskultur<br />

kring våldtäktsfall och ett för<br />

bruden förödande hemgiftessystem<br />

till att döttrar i fattiga familjer får<br />

mindre mat än sina bröder och sämre<br />

förutsättningar till högre utbildning.<br />

Enligt The Economist rankar FN<br />

det sämre att vara kvinna i Indien än<br />

i Saudiarabien, på plats 134 av 187 …<br />

De starka folkliga protesterna har<br />

satt press på makthavarna att agera.<br />

De åtgärder som genomförs och utlovas<br />

bådar gott.<br />

Pandey ser ut att bli en symbol för<br />

det hopp om ett bättre liv som Indiens<br />

kvinnor väntar på. Arbetet för detta<br />

bättre liv börjar på riktigt efter att domen<br />

mot förövarna vunnit laga kraft.<br />

Logiken talar<br />

för striktare<br />

vapenlagar<br />

och stärkta kontroller av<br />

deras psykiska hälsa. Ett<br />

nationellt register över hur<br />

vapen köps och säljs ska<br />

också diskuteras, liksom<br />

hårdare straff för att bära<br />

vapen nära skolor.<br />

Samtidigt förbereder<br />

minst sex delstater lagförslag<br />

för att låta skolpersonal<br />

bära vapen, vilket säger<br />

en del om avståndet mellan<br />

lägren i debatten. Om<br />

Obama försöker göra vapenlagstiftningen<br />

striktare<br />

lär han möta motstånd av<br />

rang. I sammanhanget kan<br />

nämnas att mer än hälften<br />

av kongressledamöterna<br />

någon gång under sina karriärer<br />

har tagit emot donationer<br />

från vapenlobbyorganisationen<br />

National Rifle<br />

Association.<br />

Till Obamas fördel talar<br />

att han nu på sin andra<br />

mandatperiod åtminstone<br />

inte behöver tänka på<br />

utsikterna att bli omvald.<br />

Dessutom har han logiken<br />

på sin sida:<br />

Visst är det människor<br />

som dödar. Men desto större<br />

anledning att intressera<br />

sig mer för vilka som håller<br />

i vapnen.<br />

TOBIAS LINDBERG<br />

tobias.lindberg@sydsvenskan.se<br />

I vems hand? ARKIV: SETH WENIG 2008


ARKIV: ÅSA SJÖSTRÖM 2012<br />

KORT SAGT<br />

Brott som<br />

förgiftar<br />

Tisdag 8 januari 2013<br />

■ Under åren 2010 och 2011 anmäldes<br />

480 brott i Malmö som polisen betecknade<br />

som hatbrott. Av dessa anmälningar<br />

ledde 16 till åtal. Men det<br />

blev inte en enda fällande dom.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>ns granskning, presenterad<br />

i gårdagens tidning, utgör dyster<br />

läsning. Dyster är också ökningen,<br />

från 197 brott 2010 till 291 året därpå,<br />

även om ökad anmälningsbenägenhet<br />

kan vara en förklaring till uppgången.<br />

Ofta handlar det om verbala kränkningar,<br />

som att kalla någon ”blattejävel”,<br />

eller olika former av trakasserier.<br />

Men i hatbrottskategorin 2011 ingår<br />

även tre mordförsök och 38 fall av<br />

misshandel.<br />

Oavsett allvaret är det viktigt att hatbrott<br />

tas på allvar. I annat fall riskerar<br />

samhället att långsamt förgiftas inifrån.<br />

Judiska församlingens lokal i Malmö<br />

vandaliserades i september.<br />

”Sammanblandningen<br />

av näringslivsintressen<br />

och politiska<br />

idéer är olycklig, och<br />

det tjänar inte företagens<br />

ändamål att<br />

partier förleds att<br />

agera så att deras väljare<br />

inte känner igen<br />

dem.”<br />

Svante Nycander, tidigare chefredaktör på<br />

Dagens Nyheter, tycker inte att Svenskt Näringsliv<br />

ska bedriva opinionsbildning. DN.<br />

Iskalla tåg<br />

■ Tågen klarar inte den svenska vintern,<br />

rapporterar TT. Snö och is sätter<br />

bromsar ur funktion och kan också<br />

slå ut signalsystemet.<br />

En rad avgångar ställdes på måndagen<br />

in i Norrland på grund av vintervädret.<br />

I förra veckan var det ännu<br />

värre. Då stod tretton av Botniatågs<br />

nitton tåg på verkstad, varav merparten<br />

till följd av vinterproblem.<br />

Operatören och tågtillverkaren undersöker<br />

nu olika tekniska lösningar<br />

för att göra tågen mindre känsliga<br />

för kylan, men i dagsläget finns ingen<br />

prognos för när problemen kan vara<br />

lösta.<br />

Nog tycks det lite märkligt att tågens<br />

köldtålighet inte undersöktes<br />

bättre innan tågen sattes i Norrlandstrafik.<br />

Intresset för att åka tåg i norr<br />

kan nu bli iskallt.<br />

AKTUELLA FRÅGOR<br />

Redigering: Åse Hansen<br />

Debattredaktör: Eva Rothstein<br />

E-post: aktuella@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 10 13<br />

Kinas utsläpp är till stora delar också våra utsläpp, skriver Gustav Fridolin, och påpekar att hälften av den kinesiska<br />

ekonomin utgörs av export. Utsläpp som uppkommer när varor tillverkas där och konsumeras här.<br />

A5<br />

OPINION<br />

”Gång efter annan upprepar<br />

alliansen att det inte spelar någon<br />

större roll vad vi i Sverige gör.”<br />

■ Sanningen är att globalt sett<br />

finns det inga stora utsläpp, bara<br />

ett de små utsläppens tyranni<br />

som tillsammans skapar ett stort<br />

klimatproblem.<br />

Det skriver Miljöpartiets språkrör<br />

Gustav Fridolin.<br />

Under det senaste halvåret<br />

har jag varit mer på öppna<br />

förskolan, än i riksdagen.<br />

Det är en förmån att<br />

få leva i ett så modernt land att det<br />

är möjligt också för mig att vara med<br />

när min dotter lär sig gå, får allt större<br />

ordförråd och börjar säga emot.<br />

När jag nu går tillbaka till ett heltidsuppdrag<br />

i politiken gör jag det<br />

med blandade känslor. En av de mest<br />

framträdande är frustration. Den har<br />

växt fram ur samtal på öppna förskolan<br />

med föräldrar som gör sitt bästa<br />

för att deras barn ska kunna växa upp<br />

i ett bra samhälle.<br />

Föräldrarna källsorterar, åker kollektivt<br />

och köper ekologiskt fast deras<br />

föräldrapenning knappt räcker till<br />

det sistnämnda.<br />

Men när de kommer hem, slår på<br />

nyheterna hör de Sveriges stadsminister<br />

Fredrik Reinfeldt (M) säga att<br />

klimatansvar, det får någon annan ta.<br />

Gång efter annan upprepar alliansen<br />

att det inte spelar någon större roll<br />

vad vi som bor i Sverige gör. Sverige<br />

är ju så litet. Men tänk om alla säger<br />

så. Vad förändras då?<br />

Det är sant att de tre största klimatbovarna<br />

i världen är Kina, USA och<br />

EU.<br />

EU består av 27 länder varav 6 är<br />

stora och 21 är mindre, som Sverige.<br />

SKRIBENTEN<br />

■ Gustav Fridolin


A6 Redigering: Olof Broddesson Tisdag 8 januari 2013<br />

SVERIGE SKÅNE<br />

HÄSSLEHOLM<br />

Skånskt<br />

husvagnslager<br />

totalförstört<br />

■ Miljonvärden gick till<br />

spillo när en lagerbyggnad<br />

med husvagnar i Röke,<br />

nordväst om Hässleholm,<br />

totalförstördes i en brand<br />

på måndagen.<br />

Mellan tio och femton<br />

husvagnar stod sedan oktober<br />

parkerade i lagerbyggnaden,<br />

skriver Norra Skåne<br />

på nätet. Byggnaden ägdes<br />

av en husvagnsfirma i Örkelljunga<br />

som lät kunder<br />

vinterförvara sina vagnar<br />

i byggnaden. Ingen människa<br />

skadades vid branden.<br />

Vad som orsakat den<br />

är ännu oklart. TT<br />

HALMSTAD<br />

Svårt bränd av<br />

restaurangkaffe<br />

■ När en femårig flicka<br />

i torsdags skulle äta på<br />

McDonald’s restaurang<br />

i Halmstad hamnade hon<br />

i stället på akuten med svåra<br />

brännskador.<br />

Då hennes mormor just<br />

skulle beställa råkade en<br />

annan kund välta sitt nyserverade<br />

kaffe över femåringen.<br />

Flickan ådrog sig<br />

näst intill andra gradens<br />

brännskador med risk att<br />

behöva genomgå hudtransplantationer,<br />

rapporterar<br />

Hallandsposten.<br />

MEDIA<br />

TV4 visade porr<br />

under nyhetssändning<br />

■ I tio minuter visades porr<br />

på en av tv­skärmarna bakom<br />

nyhetsankaret under<br />

TV4 News förmiddagssändning<br />

på måndagen.<br />

– Sådant här ska inte få<br />

hända och det ska inte hända<br />

igen, säger redaktionschefen<br />

Andreas Haglind<br />

till aftonbladet.se.<br />

Han förklarar att orsaken<br />

tros vara att monitorn legat<br />

på en server som bandat filmer<br />

som ska visas i andra<br />

kanaler i tv­huset, skriver<br />

expressen.se.<br />

TV4­gruppen äger vissa<br />

kanaler som visar erotisk<br />

film på nätterna. TT<br />

SKÖVDE<br />

Skola synas<br />

efter psalmsång<br />

■ En skola i Skövde har anmälts<br />

till Skolinspektionen<br />

sedan elever på lågstadiet<br />

besökt en kyrka där de<br />

sjungit psalmer och fått<br />

med sig vykort med hänvisningar<br />

till bibelord.<br />

Skolinspektionens jurist<br />

kräver nu svar från kommunen<br />

om den känner till<br />

besöket, som uppges ha varit<br />

en del i religionsundervisningen,<br />

och om det förekommit<br />

så kallade konfessionella<br />

inslag.<br />

Inom ett par veckor ska<br />

kommunen svara. TT<br />

OJ!<br />

TISDAG<br />

8<br />

MALMÖ<br />

Hundratals<br />

lastbilsförare<br />

onyktra<br />

■ De senaste tre åren har<br />

över 300 lastbilschaufförer<br />

fastnat i nykterhetskontroller<br />

vid Skånes<br />

gränser. Det visar statistik<br />

från Tullverket, Kustbevakningen<br />

och polisen,<br />

enligt Metro.<br />

– De återkommande<br />

yrkesförarna borde ha<br />

lärt sig att det finns en<br />

risk att åka fast, men<br />

kontrollerna har inte<br />

haft någon preventiv<br />

verkan, säger Jonas Larsen,<br />

ansvarig för Tullverkets<br />

rattfyllerikontroller.<br />

TT<br />

SIFFRAN<br />

1,2<br />

procent av befolkningen<br />

köper alkohol på nätet.<br />

Inköpen av alkohol via internet<br />

ökade under 2011 och<br />

2012 visar en kommande<br />

rapport från Centrum för<br />

socialvetenskaplig alkoholoch<br />

drogforskning.<br />

EN DÅLIG DAG FÖR<br />

Landets ambulanser.<br />

Sveriges ambulanser har<br />

fler brister än polisbilar<br />

och brandbilar. Enligt besiktningsprotokollen<br />

från<br />

Bilprovningen för 2011<br />

underkändes nästan var<br />

tredje ambulans, uppger<br />

Ekot i Sveriges Radio. TT<br />

AAllt<br />

fler miljöbilar.<br />

2012 registrerades<br />

rekordmånga nya<br />

miljöbilar, enligt<br />

branschorganisationen<br />

BilSweden.<br />

Dieselbilarna är vanligast,<br />

men andelen<br />

elbilar ökade också.<br />

2013 skärps kraven<br />

på vilka bilar som får<br />

kallas miljöbilar.<br />

VARG I SKÅNE<br />

Inrikeschef: Dan Ivarsson<br />

E-post: nyhetsred@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 06<br />

Postadress: Inrikesredaktionen, <strong>Sydsvenska</strong>n, 205 05 Malmö<br />

Skåne upplever<br />

JANUARI<br />

riktig vargavinter<br />

■ Minst tre vargar har i vinter synts<br />

i Skåne, men det lär finnas fler. Vargen är<br />

snart bofast i sydligaste Sverige.<br />

– Det är en följd av att vargarna blir fler,<br />

säger Bertil Nilsson, rovdjursexpert på<br />

länsstyrelsen.<br />

Aldrig tidigare har länsstyrelsen<br />

fått in så många<br />

varg observationer som under<br />

2012. Och observationerna<br />

fortsätter nu under<br />

januari. Skåne är inne i en<br />

vargavinter utan tidigare<br />

motstycke.<br />

I torsdags siktades en<br />

varg utanför Skurup, natten<br />

till i söndags revs ett får<br />

i Genarp, nästa dag traskade<br />

en varg omkring i södra<br />

delarna av Helsingborg.<br />

– Det är jättesvårt att<br />

säga hur många vargar de<br />

här observationerna rör sig<br />

om, men det är inte samma<br />

varg på samtliga platser, säger<br />

Bertil Nilsson.<br />

Det faktum att en mätt<br />

varg sällan förflyttar sig flera<br />

mil under ett dygn talar<br />

för att flera vargar befinner<br />

sig i Skåne. Den varg som<br />

fick sig ett nattligt skrovmål<br />

i Genarp kan knappast<br />

ha strukit omkring i Råå<br />

dagen därpå.<br />

Enligt Bertil Nilsson har<br />

minst tre vargar rört sig<br />

i Skåne i vinter:<br />

■ Den så kallade Söderslättsvargen<br />

tycks ha blivit<br />

observerad i Skanör,<br />

Smyge, Skegrie, Stora Beddinge<br />

och Skateholm. Den<br />

kan också ha legat bakom<br />

fårrivningen i Genarp. Statens<br />

veterinärmedicinska<br />

anstalt (SVA) ska genom<br />

DNA­analys av vargspillning<br />

från Stora Beddinge<br />

försöka bestämma kön och<br />

ursprung.<br />

■ Tjörnarpsvargen var en<br />

hanvarg som dog när den<br />

blev påkörd av ett pågatåg<br />

i mellandagarna. Den tros<br />

ha observerats dagarna innan<br />

i trakterna av Perstorp<br />

och Tyringe. Med hjälp av<br />

SKOLA<br />

Lundsberg vill<br />

ha viteshot<br />

upphävt<br />

■ Riksinternatskolan<br />

Lundsberg ifrågasätter<br />

Skolinspektionens granskning<br />

av skolan. Stiftelsen<br />

som driver skolan begär att<br />

myndigheten omprövar sitt<br />

beslut om vitesförläggan­<br />

DNA ska SVA försöka fastställa<br />

om den var finsk,<br />

norsk eller värmländsk.<br />

■ Den nu aktuella Helsingborgsvargen<br />

kan ha kommit<br />

till Skåne från Halland.<br />

Det kan vara samma varg<br />

som i november dödade 13<br />

tackor och lamm i halländska<br />

Knäred.<br />

■ Dessutom kan den så kalllade<br />

Lönsbodavargen vara<br />

en fjärde skånsk varg. Den<br />

rev natten till lilla julafton<br />

tre fårtackor utanför Lönsboda.<br />

Det kan inte vara<br />

samma varg som i Skegrie.<br />

Men det kan vara samma<br />

djur som strax före jul observerades<br />

i småländska<br />

Urshult och blekingska<br />

Olofström.<br />

– Vi får rapporter om<br />

varg nästan varje dag. De<br />

flesta på telefon, en del<br />

också via mejl, säger Bertil<br />

Nilsson.<br />

– Många observationer<br />

är osäkra och kan gälla<br />

hundar. Vi efterlyser dokumentation<br />

med fotografier<br />

av djuret och dess spår och<br />

gärna prover på dess spillning.<br />

Att vargobservationerna<br />

ökar har en enkel förklaring:<br />

vargarna blir fler.<br />

De vargar som söker sig<br />

till Skåne har en naturlig<br />

hemvist i kända vargrevir<br />

i Värmland, Dalsland eller<br />

norska Östfold.<br />

Vargar har nyligen strukit<br />

omkring på gatorna i centrala<br />

Falkenberg, på spårvagnsspåren<br />

vid Kortedala<br />

torg i Göteborg, helt nära<br />

bostadsområden i Angered<br />

och på Hisingen och simmat<br />

över Nissan strax utanför<br />

Halmstad.<br />

Vargen är sedan flera<br />

de, skriver Skolvärlden.se.<br />

Skolan riskerar att få betala<br />

en halv miljon kronor<br />

i vite om problemen med<br />

kränkande behandling inte<br />

upphör. Men enligt skolan<br />

har dels en lång rad förebyggande<br />

åtgärder redan<br />

gjorts, dels bygger kritiken<br />

på anonyma anklagelser<br />

och andrahandsuppgifter.<br />

TT<br />

FAKTA<br />

12 Råå-Raus<br />

Vandringsvargar<br />

söker en partner<br />

■ Både tikar och varghannar<br />

är i rörelse. Tikarna söker sig<br />

söder ut för att hitta ett revir där<br />

hon kan para sig.<br />

■ Vargforskare kunde under<br />

hösten 2011 med hjälp av en<br />

sändare följa hur vargtiken<br />

Kynna vandrade från Sydnorge<br />

till Sydsverige innan hon fann<br />

år bofast i Mellansverige,<br />

men väntas snart ha etablerade<br />

revir också i Skåne,<br />

Blekinge, Småland och<br />

Halland. Enligt Bertil Nilsson<br />

lär det i vår komma nya<br />

fjolårsungar till Sydsverige<br />

som vandrat ut från sina revir<br />

i Mellansverige.<br />

– Skåne lär framöver få<br />

besök av varg flera gånger<br />

per år. Det är en natur­<br />

8<br />

9<br />

11 Genarp<br />

Ravlunda<br />

Näsby-<br />

Skegrie 10 Skurup<br />

Skanör<br />

1<br />

4 holm<br />

6<br />

5 Skateholm-<br />

Smyge 2 Stora Beddinge<br />

1. 10 okt. Varg river tjugo får.<br />

2. okt. Tre olika observationer.<br />

Varglika spår.<br />

3. 31 okt. Varg sargar 60 får.<br />

DNA säkras.<br />

4. Nov. Tre olika observationer.<br />

Varglika spår.<br />

5. 12 dec. Varg fotograferad.<br />

Spillning säkras.<br />

6. 22 dec. Varg observeras.<br />

Källa: Länsstyrelsen<br />

HÖRBY<br />

Tre till sjukhus<br />

efter ambulanskrock<br />

■ Ambulanspersonal fördes<br />

till sjukhus efter en<br />

olycka på E 22 i Skåne på<br />

måndagsförmiddagen. Totalt<br />

fördes tre personer till<br />

sjukhus i Lund respektive<br />

Malmö, varav två jobbade<br />

ett revir utanför Älmhult, där<br />

hon sköts ihjäl.<br />

■ Hannar strövar planlöst omkring<br />

i en tålmodig jakt efter en<br />

sådan tik. De kan förflytta sig<br />

fem-sex mil under en natt.<br />

■ Vargen springer inte som en<br />

hund, utan travar fram med<br />

lång steglängd. Den ser ut att<br />

röra sig sakta, men flyter fram<br />

med hög hastighet.<br />

lig följd av att vargarna blir<br />

fler och att de inte är välkomna<br />

i renbetesområdena<br />

i norr. Det skapar ett stort<br />

tryck söderut. Därför hamnar<br />

de till slut längst ner<br />

i södra Sverige.<br />

TEXT: ERIK<br />

MAGNUSSON<br />

erik.magnusson<br />

@sydsvenskan.se<br />

Lönsboda<br />

Tyringe-Perstorp<br />

Tjörnarp<br />

3<br />

7. 22–23 dec. Varg river tre får<br />

8. 25–27 dec. Flera observationer.<br />

9. 28 dec. Varg dödas av tåg.<br />

DNA säkras.<br />

10. 3 jan. Obekräftad observation.<br />

11. 5–6 jan. Varg river ett får.<br />

12. 6 jan. Flera observationer.<br />

Oskarpa bilder.<br />

GRAFIK: KRISTER CRONQVIST<br />

i en ambulans som krockade,<br />

medan den tredje personen<br />

som skadades körde en<br />

personbil. Även en lastbil<br />

och ytterligare en personbil<br />

var inblandade i olyckan,<br />

som inträffade vid elvatiden<br />

strax söder om Ringsjön.<br />

Efter olyckan var vägen<br />

avstängd i norrgående<br />

riktning.<br />

TT<br />

7


UTSATTA BARN<br />

Tisdag 8 januari 2013<br />

Brott mot<br />

barn utreds<br />

för långsamt<br />

SVERIGE<br />

■ I mer än en tredjedel<br />

av utredningarna om<br />

barn som misstänks ha<br />

utsatts för brott klarar<br />

polisen inte av den lagstadgade<br />

tidsgränsen<br />

på 90 dagar.<br />

Men Malmö har på ett<br />

par år gått från botten<br />

till toppen bland polisdistrikten.<br />

Rädda barnen har i flera år<br />

larmat om att polisen inte<br />

följer lagstiftningen som<br />

säger att det får ta högst 90<br />

dagar att utreda ett brott<br />

där barn är inblandade och<br />

innan beslut tas i åtalsfrågan.<br />

Under de första åtta månaderna<br />

2012 gick 36 procent<br />

av fallen över tidsgränsen,<br />

enligt Dagens Nyheter.<br />

Oacceptabelt, enligt<br />

Åsa Landberg, psykolog på<br />

Rädda barnen.<br />

Sämst var Falun där 57 procent<br />

av utredningarna tog<br />

längre än 90 dagar.<br />

– Vi har haft en ganska<br />

instabil personalsituation<br />

på vår familjevålds rotel.<br />

Vi har också tagit upp en<br />

del gamla ärenden, det<br />

äldsta från 2002, och det<br />

påverkar statistiken. Men<br />

jag vill inte skylla på det,<br />

vi har haft de här problemen<br />

med handläggningstiderna<br />

under ganska lång<br />

tid, erkänner Anders Lan-<br />

GULDRÅN<br />

dén, operativ chef hos polisen<br />

i Dalarna.<br />

Malmö har gått från att<br />

vara bland de sämsta i landet<br />

till toppskiktet på bara<br />

två år. Polisen har samordnat<br />

sitt arbete med socialtjänsten<br />

och skolorna och<br />

kopplas in direkt efter anmälan.<br />

Antalet utredningstjänster<br />

har ökat från 4,5<br />

till 14.<br />

– Vi har fortfarande en<br />

del ärenden som tar över<br />

90 dagar men vi har blivit<br />

betydligt bättre. Till sommaren<br />

räknar jag med att<br />

vi ska kunna sköta barnutredningarna<br />

perfekt, säger<br />

Börje Aronsson, chef för familjevåldssektionen.<br />

TT<br />

FAKTA<br />

Brott mot barn<br />

■ 2011 anmäldes sammantaget<br />

19 100 misshandelsbrott<br />

mot barn i åldern 0-17 år, vilket<br />

motsvarar 21 procent av alla<br />

anmälda misshandelsbrott.<br />

■ I nästan hälften, 9 300 fall,<br />

rörde anmälningarna barn i åldern<br />

7–14 år. En stor del av de<br />

fallen handlar om våld mellan<br />

jämnåriga.<br />

■ Enligt förundersökningskungörelsen<br />

ska brott mot barn<br />

utredas ”särskilt skyndsamt”<br />

och beslut i åtalsfrågan fattas<br />

inom 90 dagar.<br />

Källa: Brottsförebyggande<br />

rådet TT<br />

Polisen utreds<br />

efter skott vid rån<br />

SÖDERTÄLJE<br />

■ Fem personer har begärts<br />

häktade efter guldrånet<br />

i Södertälje i fredags. Tillståndet<br />

för den man som<br />

sköts i huvudet är fortfarande<br />

kritiskt. Polisens agerande<br />

utreds nu av åklagare.<br />

Tre män – 19, 22 respektive<br />

26 år – misstänks på sannolika<br />

skäl för grovt rån. Två<br />

kvinnor, varav en är syster<br />

till en av de misstänkta rånarna,<br />

misstänks för medhjälp.<br />

Männen har tidigare<br />

dömts för bland annat rån,<br />

stöld, olaga hot och vapenbrott.<br />

Kvinnorna, 21 och 22<br />

år, är däremot ostraffade.<br />

Rånet skedde mitt på dagen<br />

i centrala Södertälje,<br />

mot en liten guldsmedsaffär<br />

i en mindre galleria.<br />

På gågatan utanför sköts<br />

en av rånarna, 26-åringen,<br />

i huvudet av polisen. Han<br />

vårdas ännu på Karolinska<br />

universitetssjukhuset i Solna<br />

med livshotande skador<br />

och har begärts häktad i sin<br />

frånvaro.<br />

Åklagare Kay Engfeldt<br />

har inlett en förundersökning<br />

mot polisen. Utredningen<br />

rör vållande till<br />

kroppsskada, framkallande<br />

av fara för annan och<br />

tjänstefel.<br />

Fyra av de misstänkta bor<br />

söder om Stockholm. I samma<br />

område bodde även den<br />

nu skjutne 26-åringen innan<br />

han i våras utvandrade<br />

till Norge. Häktningsförhandlingar<br />

hålls på tisdag<br />

förmiddag. Utöver rånet<br />

misstänks 22-åringen också<br />

för grovt vapenbrott. TT<br />

NARKOTIKA<br />

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Makalös<br />

HILDING FAMILY. 180x200 cm<br />

inkl bäddmadrass exkl ben (ord.pris 20.190:-)<br />

Spara 2.019:-<br />

50%<br />

rabatt!<br />

Dunkudde. 50x60 cm.<br />

(ord.pris 498:-)<br />

Nu 249:-<br />

Spara<br />

5.090:-<br />

KOSTER. 160x200 cm inkl bäddmadrass<br />

exkl ben. (ord.pris 29.080:-) Nu 23.990:-<br />

Bäst i test!<br />

A7<br />

SVERIGE SKÅNE<br />

Rekordbeslag av amfetamin<br />

HELSINGBORG<br />

■ I november gjorde polisen<br />

det största beslaget hittills<br />

i Sverige av amfetamin.<br />

Efter månader av intensivt<br />

underrättelsearbete kunde<br />

polisen fånga in 160 kilo av<br />

drogen på olika platser.<br />

– Vi kunde inte gå ut med<br />

nyheten då eftersom vi visste<br />

att det fanns fler personer<br />

internationellt som vi ännu<br />

inte fått tag i, säger Per Wadhed,<br />

chef för kriminalpolisen<br />

på Rikskrim och den som<br />

hållit i utredningen.<br />

Första tipset om att amfetaminet<br />

skulle forslas från<br />

Slovakien vidare till Sverige<br />

kom från norsk polis och<br />

ledde sedan till ett intensivt<br />

samarbete mellan polis<br />

i Danmark, Norge, Tyskland,<br />

Holland och Slovakien.<br />

– Vi fick kännedom om<br />

att en omlastning skulle ske<br />

i Helsingborg. Vi kunde slå<br />

till mot en lägenhet och ett<br />

försäljningsställe och grep<br />

då ett antal personer, bland<br />

annat chauffören. Just nu<br />

väntar vi även på att få en<br />

person utlämnad från Slovakien,<br />

säger Per Wadhed.<br />

Fyra personer sitter nu<br />

häktade, misstänkta för<br />

Upp till<br />

Just nu<br />

18.171:-<br />

50%<br />

rabatt!<br />

Just nu<br />

19.990:-<br />

J3 SPECIAL DESIGN COLLECTION. 180x200 cm<br />

inkl bäddmadrass exkl ben (ord.pris 27.090:-)<br />

MALMÖ/SVÅGERTORP<br />

Nornegatan 6 (bredvid Bauhaus).<br />

Öppet: Vard 10-19, Lörd 10-17, Sönd 10-17<br />

Tel: 040-12 99 40. E-post: svagertorp@sova.se<br />

MALMÖ/HANSA<br />

Malmborgsgatan 6 (nedre plan).<br />

Öppet: Vard 10-19, Lörd 10-17, Sönd 12-17<br />

Tel: 040-631 88 90. E-post: malmocity@sova.se<br />

LUND/NOVA<br />

Avtalsvägen 7 (mitt emot Media Markt).<br />

Öppet: Vard 11-19, Lörd 11-17, Sönd 12-17<br />

Tel: 046-13 55 10. E-post: lund@sova.se<br />

www.sova.se<br />

grovt narkotikabrott. Amfetaminet<br />

uppskattas vara<br />

värt flera hundra miljoner<br />

kronor. Enligt polisen var<br />

det troligtvis tänkt att distribueras<br />

i Stockholm.<br />

Hur gick beslaget till?<br />

– Det gick lugnt till, inga<br />

vapen var inblandade. Det<br />

hela sköttes mycket diskret.<br />

SARAH NYLUND<br />

sarah.nylund@sydsvenskan.se


A8<br />

SVERIGE SKÅNE<br />

3D-SKRIVARE<br />

Här skrivs<br />

framtiden<br />

Tänk dig en skrivare som skriver ut tandkronor,<br />

maskindetaljer eller skallar av<br />

plast. Du behöver inte fantisera, den finns<br />

redan. 3D-skrivare har slagit igenom<br />

i industrin. Och i dag är de billiga nog för<br />

privatpersoner.<br />

LUND<br />

■ En maskin som printar<br />

med smält plast, som<br />

kristyren på en pepparkaka.<br />

En som skriver med<br />

ultraviolett ljus. En som<br />

skriver med bläckpatroner<br />

i gipspulver. Giorgos<br />

Nikoleris, lektor vid avdelningen<br />

för maskinkonstruktion,<br />

visar runt bland<br />

3D-skrivarna på Ingvar<br />

Kamprad Designcentrum<br />

vid Lunds tekniska högskola.<br />

– Man skriver alltid ut ett<br />

tvärsnitt av en modell. Så<br />

sänker man plattformen<br />

för utskriften och skriver<br />

ut ett tvärsnitt till ovanpå,<br />

gång på gång. Där har du<br />

tekniken, oavsett om skrivaren<br />

använder en liten<br />

plasttråd, pulver eller fotopolymer,<br />

säger Giorgos<br />

Nikoleris.<br />

Fotopolymeren


en som skriver ut i gips med bläckstrålepatroner.<br />

Den här människoskallen är utskriven i ett<br />

plastmaterial.<br />

I vissa skrivare kommer plasten ut som en tunn tråd, som smälter och spritsas<br />

ut lager på lager.<br />

■ GT Prototyper i Ystad<br />

har omkring 1 400 kunder,<br />

främst i Skandinavien. De<br />

ägnar sig åt vad som med<br />

en fackterm kallas additiv<br />

tillverkning – 3D-utskrifter,<br />

på vardagsspråk.<br />

– För gemene man känns<br />

ju 3D-printing som något<br />

nytt och häftigt, men för<br />

oss har tekniken varit vardag<br />

i snart 19 år, säger företagets<br />

vd Anders Tufvesson.<br />

Bland hans kunder


A10 Tisdag 8 januari 2013<br />

INPÅ LIVET<br />

TIDEN · DEL 2<br />

Olga Nordströms far blev 101 år. Ändå hade han ett tungt jobb som dikesgrävare. ”Jag tror att<br />

det beror på att han alltid tog det lugnt”, säger hon. FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI<br />

Fick allt<br />

gjort utan<br />

stress<br />

”Tiden går fortare<br />

nuförtiden,<br />

tycker jag. De<br />

sista tjugo trettio åren har<br />

folk blivit alldeles för oroliga,<br />

stressade. Folk glömmer<br />

saker, det fick man inte lov<br />

att göra förr. Det har på något<br />

sätt blivit för brått hela<br />

tiden.<br />

Själv jäktar jag aldrig,<br />

men dagarna går fort ändå.<br />

Jag har min egen lägenhet,<br />

men huset är ett vårdboende<br />

och maten äter jag i matsalen<br />

med de andra. Och<br />

det är ju jämt mat. Det är<br />

de enda tider jag måste passa,<br />

och jag har ju ett armbandsur.<br />

Tiden mellan måltiderna<br />

brukar jag vara här<br />

hemma och plocka i ordning.<br />

Damma lite och flytta<br />

runt på mina saker. Jag<br />

har haft en stroke och efter<br />

den kunde jag inte gå. Men<br />

jag har tränat upp benen<br />

och nu är det viktigt att jag<br />

rör på mig. Så jag går runt<br />

mycket mellan rummen,<br />

vattnar blommor och så.<br />

Ofta minns jag saker från<br />

förr, som när jag var liten<br />

och brukade sitta på trappan<br />

och titta på stjärnhimlen.<br />

På den tiden fick saker<br />

ta tid, man kunde inte<br />

få allt på en gång. När jag<br />

var tolv och ville åka på en<br />

bussutflykt till Skäralid sa<br />

mor att vi inte hade råd.<br />

Då frågade jag en bonde<br />

om han behövde hjälp med<br />

bärplockning. I flera dagar<br />

plockade jag hundratals<br />

liter krusbär. Sedan kunde<br />

jag åka.<br />

1980 pensionerades jag<br />

från mitt jobb som städare.<br />

Som pensionär började jag<br />

på olika kurser och studiecirklar.<br />

Jag har alltid hållit<br />

mig sysselsatt. Därför tyckte<br />

jag inte att det blev så<br />

stor skillnad jämfört med<br />

när jag jobbade. Längre<br />

tillbaka arbetade jag hemma<br />

hos olika familjer. De<br />

jag jobbade hos sa alltid att<br />

det inte märktes när jag utförde<br />

mina sysslor. Ändå<br />

fick jag allting gjort. Det är<br />

för att jag aldrig jäktat utan<br />

gjort saker noggrant, i lugn<br />

takt.<br />

Min man gick bort för<br />

snart tjugo år sedan och<br />

min dotter nu precis, hon<br />

fick cancer. Men sorgen<br />

har inte påverkat hur jag<br />

ser på tiden i sig, jag har ju<br />

alltid ordnat så att jag har<br />

saker att göra. Jag tar dagen<br />

som den kommer. Att<br />

jag själv ska dö en dag tänker<br />

jag inte på. Det har jag<br />

aldrig gjort. Alla ska vi ju<br />

den vägen vandra förr eller<br />

senare, det är inget att vara<br />

rädd för.”<br />

FAKTA<br />

Olga Nordström<br />

■ Ålder: 95 år.<br />

■ Bor: Tvåa i Malmö. Lägenheten<br />

är en del av ett vårdboende.<br />

■ Familj: Flera barnbarn och<br />

barnbarnsbarn.<br />

■ Gör: Pensionär, jobbade tidigare<br />

som lokalvårdare.<br />

”Min tid, mitt liv,<br />

är uppdelat i olika<br />

delar. En är<br />

barndomen i Kabul i Afghanistan.<br />

En är tonåren och<br />

åren därefter då vi bodde<br />

som flyktingar i Indien, och<br />

senare tre år i Kanada. Och<br />

så tiden här i Sverige, med<br />

min man och våra barn,<br />

som har varat i sju år nu.<br />

Varje fas har inneburit nytt<br />

språk, ny kultur och ny anpassning,<br />

men också lite olika<br />

sätt att se på klocktiden.<br />

I Sverige måste man hela<br />

tiden vara planerad, alla<br />

har ju mycket att göra och<br />

tider måste passas. Det är<br />

dessutom här som jag har<br />

varit mamma. Ska vardagen<br />

i en familj med barn<br />

fungera måste du tänka<br />

i flera steg framåt, handla<br />

och förbereda maten<br />

i tid, hämta och lämna, gå<br />

på simskola och allt annat<br />

som ingår.<br />

I Indien, där jag och min<br />

familj bodde i tretton år, var<br />

tiden långsammare. Vi fick<br />

inte flyktingstatus, många<br />

flyktingar får inte det, och<br />

därför fick vi heller inte arbetstillstånd.<br />

Jag hade inte<br />

mycket att göra på dagarna,<br />

förutom att ta hand om min<br />

mamma som var sjuk. Hade<br />

hon en sjukhustid klockan<br />

åtta på morgonen kunde<br />

vi få vänta till fyra på eftermiddagen<br />

innan vi fick<br />

träffa läkaren. Någon information<br />

fick vi inte, det var<br />

bara att vänta. Så vi fick ett<br />

helt annat förhållningssätt<br />

till klockan. Stress, så som<br />

man tänker sig den här,<br />

kände jag aldrig. Däremot<br />

frustration över den ständiga<br />

väntan och en annan typ<br />

av stress, som handlade om<br />

BERÄTTA<br />

■ Hur upplever du tiden? Mejla<br />

till inpalivet@sydsvenskan.se<br />

Redaktör: Maria Werner<br />

E-post: inpalivet@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 13 38<br />

Postadress: Inpå livet, <strong>Sydsvenska</strong>n, 205 05 Malmö<br />

När Nafisa Gharwal var flykting hade hon sällan tider att passa. Stressen handlade istället om<br />

en inre känsla av att inte kunna förändra sin livssituation. FOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN<br />

Tre röster om konsten att hantera<br />

Hur fort går tiden? Håkan Jeppsson hinner jobba nittio timmar i veckan. Olga Nordström<br />

tar en sak i taget. Nafisa Gharwal stressar, men minns flyktingens frustrerande väntan.<br />

Olika sätt<br />

att se på<br />

klocktid<br />

att inte kunna jobba, planera<br />

och ta tag i sitt liv.<br />

Här i Sverige är ambitionsnivån<br />

hög och livet regelbundet<br />

och punktligt på<br />

ett helt annat sätt än tidigare<br />

i mitt liv. Jag trivs och<br />

vi har det bra. Och vi stressar.<br />

När jag själv var barn,<br />

i Afghanistan, tror jag absolut<br />

inte att de vuxna var<br />

lika stressade, åtminstone<br />

minns jag det inte. Nu<br />

händer det att barnen säger<br />

åt mig att sluta stressa.<br />

Det vi känner, det känner ju<br />

också de. Samtidigt måste<br />

man lära dem att klara av<br />

att skynda sig. Det är ju så<br />

livet ser ut.”<br />

FAKTA<br />

Nafisa Gharwal<br />

■ Ålder: 35 år.<br />

■ Bor: Lägenhet i södra Lund.<br />

■ Familj: Man och tre barn.<br />

Släkten bor utspridd, bland annat<br />

i Kanada och Afghanistan.<br />

■ Gör: Föräldraledig, jobbar<br />

annars som vikarierande barnskötare.


Sover<br />

fem<br />

timmar<br />

Tisdag 8 januari 2013<br />

”Själv använder<br />

jag sällan ordet<br />

stress. Men jag<br />

har helt klart mycket att<br />

göra. Och det är bra. Då<br />

prioriterar man hårdare<br />

och gör inga onödiga grejer.<br />

Som barn, när jag hörde<br />

min mormor och farmor<br />

säga att de hade så mycket<br />

att stå i trots att de uppenbarligen<br />

inte hade det, lärde<br />

jag mig en sanning: Har<br />

du mycket att göra får du<br />

också mer gjort, och tvärtom.<br />

Av samma anledning<br />

är det nästan lättare att<br />

inte ta semester alls, även<br />

om man behöver det för<br />

återhämtningens skull. Är<br />

man bara igång och van vid<br />

digra dagar känns de inte<br />

betungande.<br />

Vardagar sover jag oftast<br />

inte mer än fem timmar,<br />

det fungerar för mig. I snitt<br />

Tipsa oss!<br />

Har du egna berättelser eller förslag på människor<br />

och ämnen vi bör skriva om så är du<br />

välkommen att e-posta, skriva eller ringa. Jag<br />

ser fram emot att höra av dig!<br />

MARIA WERNER, REDAKTÖR<br />

NÄSTA AVSNITT<br />

jobbar jag nog sextio sjuttio<br />

timmar i veckan här på Inwido.<br />

Därutöver blir det tio<br />

till tjugo timmar för MFF.<br />

Jag brukar väl vara klar vid<br />

tio, elva på kvällen. Då sätter<br />

jag mig gärna i fåtöljen<br />

en stund med soul i lurarna.<br />

Det är mitt sätt att<br />

koppla av. Runt tre dagar<br />

i veckan är jag iväg på resor,<br />

vi har fabriker i ett tiotal<br />

länder. Då är det jobb<br />

som gäller, oavsett om jag<br />

sitter i möte, på ett flyg eller<br />

är på hotellet.<br />

En vanlig almanacka funkar<br />

bäst för mig. Där samlar<br />

jag allt, jobb som privat.<br />

Överblicken det ger är helt<br />

avgörande, liksom framförhållning<br />

och god planering.<br />

Alla viktiga styrelsemöten<br />

och liknande för det här<br />

året bokades in redan i september<br />

förra året. Jag vet att<br />

många vd:ar har en assistent<br />

som sköter deras kalendrar,<br />

men jag vill göra det<br />

själv, ha kollen. Men assistenten<br />

här på kontoret avlastar<br />

mig och ordnar med<br />

allt praktiskt inför resorna.<br />

Glöm inte att du<br />

också kan följa<br />

Inpå livet och<br />

diskutera artiklarna på<br />

Facebook.com/inpalivet<br />

Han jobbar i princip alltid. Och trivs med det. ”Jag är bra på att ta tillvara de korta stunder av fri<br />

tid jag faktiskt har”, säger Håkan Jeppsson. FOTO: DAVID NEMAN<br />

tiden och livet<br />

TEXT: HANNA<br />

WELIN<br />

inpalivet<br />

@sydsvenskan.se<br />

■ Tidsklyftan växer, visar ny forskning.<br />

Nuförtiden bor jag i lägenhet<br />

i centrum och mina<br />

två barn är i princip vuxna,<br />

så jag har inte särskilt<br />

mycket att ordna med<br />

hemma. Eftersom tid är en<br />

bristvara och jag inte är en<br />

hejare i köket äter jag ofta<br />

ute eller köper hämtmat till<br />

mig och familjen. Fast det<br />

är trevligt när vi lagar något<br />

tillsammans. Lördagar<br />

är väl den dag i veckan som<br />

jag åtminstone försöker att<br />

inte jobba. Då äter jag lång<br />

frukost, läser tidningen ordentligt<br />

och ger mig ut och<br />

springer en lång runda.<br />

Men i stort sett är jag alltid<br />

anträffbar.”<br />

FAKTA<br />

Håkan Jeppsson<br />

■ Ålder: 51 år.<br />

■ Bor: Lägenhet i centrala<br />

Malmö.<br />

■ Familj: Två barn.<br />

■ Gör: Vd för dörr- och fönsterkoncernen<br />

Inwido. Dessutom<br />

ordförande för MFF.<br />

Redigering: Eskil Quiding<br />

För<br />

Att<br />

Du<br />

bryr<br />

Dig.<br />

Nyheter kan man få varsomhelst ifrån.<br />

Ofta gratis.<br />

Men nyheter utan granskning och utan analys,<br />

är bara information.<br />

Kvalitet kostar.<br />

För dig som bryr dig om vem och varför, om orsak<br />

och verkan, om världen, om Sverige, om Skåne,<br />

om din stad och ditt kvarter – för dig finns <strong>Sydsvenska</strong>n.<br />

Den är inte gratis.<br />

Men ingenting är gratis.<br />

För vad är priset när man inte längre bryr sig?<br />

A11


A12 Redigering: Margareta Ekelund Tisdag 8 januari 2013<br />

VÄRLDEN<br />

KINA<br />

En demonstrant med det kinesiska tecknet ”tyst” på sin ansiktsmask står utanför tidningsredaktionen i Kanton. ”Låt oss sträva<br />

efter våra drömmar tillsammans”, står det på skylten. FOTO: WU WEI/AP<br />

Journalister<br />

rasar mot censur<br />

PEKING<br />

■ En strejk har brutit<br />

ut på en av Kinas stora<br />

tidningar i protest mot<br />

censuren.<br />

I går samlades demonstranter<br />

till stöd för<br />

journalisterna utanför<br />

redaktionen i staden<br />

Kanton. Den unika händelsen<br />

ses som ett test<br />

på den nya ledaren Xi<br />

Jinpings reformvilja.<br />

Tidningen Nanfang Zhoumo<br />

(Söderns Weekend) har<br />

i åratal varit en av Kinas<br />

mest liberala mediaröster<br />

och ofta hamnat i kläm med<br />

censuren. När en nyårsartikel<br />

med krav på att begränsa<br />

kommunistpartiets makt<br />

blivit urvattnad av provinsens<br />

propagandachef fick<br />

redaktionen nog och sade<br />

att den gick i strejk.<br />

Det är första gången på<br />

mer än två årtionden som<br />

något liknande sker i Kina.<br />

I går hölls en stöddemon-<br />

BAHRAIN<br />

stration med flera hundra<br />

personer utanför tidningens<br />

redaktion i Kanton,<br />

(Guangzhou), huvudstad<br />

i Guangdongprovinsen. På<br />

ett av plakaten stod ”Vi vill<br />

ha pressfrihet, konstitutionalism<br />

och demokrati”:<br />

Flera höll gula krysantemumblommor,<br />

som en<br />

symbol för sorg över pressfrihetens<br />

död.<br />

Polisen skingrade inte<br />

samlingen.<br />

Protesten är ”utan tvekan<br />

en av de viktigaste vi kommer<br />

att se i Kina i år”, anser<br />

forskaren David Bandurski<br />

vid China Media Project<br />

i Hongkong.<br />

Krisen började förra veckan,<br />

när Guangdongprovinsens<br />

propagandachef Tuo<br />

Zhen personligen gick in<br />

och skrev om tidningens<br />

traditionella nyårsbrev.<br />

I ursprungsversionen innehöll<br />

den krav på konstitutionellt<br />

styre som skyddar individens<br />

frihet. Men det som<br />

publicerades blev istället en<br />

hyllning till partiet.<br />

Journalisterna skrev<br />

i ett öppet brev att detta<br />

var droppen: ”Det senaste<br />

året har mer än tusen artiklar<br />

antingen stoppats eller<br />

censurerats.” Journalisterna<br />

klagade på ”en ändlös<br />

rutin av censur som dödar<br />

nyheter”. De krävde en oberoende<br />

utredning.<br />

På söndagskvällen stod<br />

det på tidningens officiella<br />

mikroblogg att uppgifterna<br />

om censur av nyårsbrevet<br />

var falska. Men flera<br />

journalister tog avstånd<br />

från uttalandet och menade<br />

att kontot hade kapats<br />

av ledningen. Hundratals<br />

journalister, intellektuella<br />

och andra skrev sedan på<br />

protestskrivelser som cirkulerade<br />

på nätet. Censuren<br />

har sedan dess försökt<br />

mörklägga incidenten.<br />

Hua Chunying, talesman<br />

för utrikesministeriet, kommenterade<br />

i går att hon inte<br />

kände till händelsen och<br />

sade samtidigt att det existerar<br />

inte censur i Kina.<br />

På fredagen stängde Kina<br />

också webbsidan för det reformvänliga<br />

intellektuella<br />

magasinet Yanhuang Chunqiu.<br />

Även de har publicerat<br />

artiklar med krav på konstitutionalism,<br />

där partiets<br />

makt begränsas och domstolarna<br />

är oberoende.<br />

Det är oklart hur många<br />

journalister vid Nanfang<br />

Zhoumo som faktiskt strejkar.<br />

Ingen av de journalister<br />

vid tidningen som <strong>Sydsvenska</strong>n<br />

i går försökte<br />

kontakta svarade på e-post<br />

eller telefonsamtal.<br />

PEKING<br />

OLA WONG<br />

Dom står fast mot svensk<br />

■ En svensk och en<br />

dansk medborgare fick<br />

livstids fängelse när<br />

Bahrains högsta domstol<br />

fastställde domarna<br />

mot tretton av landets<br />

oppositionella.<br />

De döms för att ha konspi-<br />

rerat i syfte att störta gulfstatens<br />

kungahus. På måndagen<br />

fastställde högsta<br />

domstolen domarna.<br />

Efter upproret under den<br />

arabiska våren 2011 dömdes<br />

den välkände danskbahrainske<br />

aktivisten Abdulhadi<br />

al-Khawaja, som<br />

i juni avslutade en 110 dagar<br />

lång hungerstrejk.<br />

Hans dotter Maryam al-<br />

Khawaja är ställföreträdande<br />

chef för Bahrains center<br />

för mänskliga rättigheter.<br />

Förra året fick hon ta<br />

emot Stieg Larsson-priset<br />

för sin kamp för demokra-<br />

utland@sydsvenskan.se<br />

ti och mänskliga rättigheter.<br />

Bland dem som fått en<br />

livstidsdom – vilket i Bahrain<br />

innebär 25 års fängelse<br />

– finns också svenskbahrainiern<br />

Mohammed<br />

Habib al-Muqdad, bekräftar<br />

svenska UD.<br />

TT-REUTERS-AFP<br />

INDIEN<br />

Redaktörer: Charlotte Fagerlund, Kalle Kniivilä<br />

E-post: utland@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 10 57<br />

Postadress: Utrikesredaktionen, <strong>Sydsvenska</strong>n, 205 05 Malmö<br />

Kaotisk start<br />

på våldtäktsrättegång<br />

NEW DELHI<br />

■ Rättegången mot fem<br />

män som misstänks<br />

för gruppvåldtäkt och<br />

mord på en 23-årig kvinna<br />

i Indien fick en kaotisk<br />

start.<br />

Säkerhetspådraget var<br />

stort i distriktsdomstolen<br />

i Saket i södra New Delhi<br />

på måndagen. 150 åhörare<br />

hade klämt in sig i en<br />

rättssal med endast 30 sittplatser.<br />

Flera advokater protesterade<br />

högljutt mot en kollega<br />

från högsta domstolen<br />

som trädde fram och erbjöd<br />

sig att försvara männen.<br />

Samtliga advokater vid Saket-domstolen<br />

har sedan<br />

tidigare gått samman och<br />

vägrat ta sig an fallet.<br />

– Salen är smockfull. Det<br />

har blivit omöjligt för rätten<br />

att genomföra förhand-<br />

ÅLBÆK<br />

Dansk polis sköt<br />

ihjäl smugglare<br />

■ Danska poliser sköt natten<br />

mot måndagen ihjäl en<br />

norsk narkotikasmugglare<br />

och skottskadade en annan<br />

svårt. Skottlossningen<br />

utbröt när en smugglare,<br />

i snabbgående båt,<br />

skulle möta två andra i Ålbæk<br />

Havn på Nordjylland.<br />

I samband med ingripandet<br />

beslagtogs 250 kilo<br />

hasch. TT-RITZAU<br />

USA<br />

Två åtalas för<br />

gängvåldtäkt<br />

■ En 16-åring misstänks ha<br />

våldtagits av gäng i Ohio<br />

i USA. Enligt pressuppgifter<br />

bars den redlösa flickan<br />

från fest till fest och utnyttjades<br />

av bland annat två<br />

spelare i det lokala ungdomsfotbollslaget.<br />

I olika<br />

sociala medier dokumenterades<br />

delar av skeendet.<br />

Efter en vecka greps två<br />

16-åringar som ställs inför<br />

rätta nästa vecka.<br />

SYDSVENSKAN<br />

OSLO<br />

Misstänks<br />

för sexbrott<br />

i två länder<br />

■ En man som avtjänat<br />

straff i Sverige för sexövergrepp<br />

misstänks nu<br />

för liknande brott i Norge.<br />

55-åringen tros ha våldtagit<br />

och fotograferat närmare<br />

15 ungdomar. TT-NTB<br />

lingarna, sade domaren<br />

Namrita Aggarwal, som under<br />

ljudliga protester från<br />

advokater och medier bestämde<br />

att förhandlingarna<br />

skulle fortsätta bakom<br />

stängda dörrar.<br />

Utan åhörare fick så de fem<br />

männen anklagelseakten<br />

med samtliga åtalspunkter<br />

presenterad för sig.<br />

Två av de fem männen<br />

ska enligt en av åklagarna<br />

i fallet, Rajiv Mohan, ha anhållit<br />

om att få bidra med<br />

bevisning mot de övriga tre<br />

i utbyte mot strafflindring.<br />

Förhandlingarna fortsätter<br />

den 10 januari.<br />

Det finns en sjätte misstänkt.<br />

Han kommer att ställas<br />

inför ungdomsdomstol.<br />

Fallet har lett till en våg<br />

av protester mot såväl förövare<br />

som politiker och<br />

rättssystem.<br />

TT-AFP-REUTERS<br />

HELSINGÖR<br />

Polis grep<br />

berusad kapten<br />

■ Befälhavaren på ett 67<br />

meter långt Karibienregistrerat<br />

kustfraktfartyg med<br />

destination Kaliningrad<br />

greps på söndagskvällen<br />

på danska sidan av norra<br />

Öresund sedan hans fartyg,<br />

på väg in i sundet, hade satt<br />

kurs rakt mot den danska<br />

kusten. Han är misstänkt<br />

för grovt sjöfylleri.<br />

TT-RITZAU<br />

Chuck Hagel. FOTO: AP<br />

WASHINGTON<br />

Strid att vänta<br />

om ny försvarsminister<br />

■ President Barack Obama<br />

vill utse Chuck Hagel, meriterad<br />

Vietnam-veteran och<br />

tidigare senator till ny försvarsminister.<br />

Men de motspänstiga<br />

republikanerna<br />

i USA:s kongress tänker ta<br />

en ny hård strid trots att<br />

Hagel är deras partikamrat.<br />

Den republikanske senatorn<br />

Lindsey Graham anser<br />

att Hagel skulle bli ”den<br />

mest fientlige försvarsministern<br />

gentemot staten Israel<br />

i vår nations historia”.<br />

TT-AFP


MADAGASKAR<br />

Redigering: Johan Lorentzon<br />

A13<br />

VÄRLDEN<br />

Ett FN-projekt finansierade fisteloperationer för Alphonsina Zara och 124 andra kvinnor under förra året. Flera <strong>Sydsvenska</strong>nläsare har engagerat sig och en har hjälpt till att bekosta Alphonsina<br />

Zaras måltider under sjukhusvistelsen. Till höger Alphonsina Zaras mamma Aboline. FOTO: ANDREEA CÂMPEANU<br />

En ny chans till ett värdigt liv<br />

TULEAR<br />

■ Efter lång och plågsam väntan fick Alphonsina<br />

Zara till slut det besked hon hade<br />

hoppats på. Hon har opererats en gång<br />

till, och blir förhoppningsvis botad från<br />

fistel, en besvärlig skada i underlivet som<br />

hon lidit av i snart femton år.<br />

Luften i den förfallna sjukhussalen<br />

är tung av urinlukt.<br />

Den tropiska hettan<br />

gör det nästan omöjligt att<br />

andas. Alphonsina Zara ligger<br />

på en av sängarna. Två<br />

andra kvinnor sitter tystlåtna<br />

på sina sängar intill.<br />

Hängande plastpåsar<br />

skymtar under deras kläder.<br />

De två kvinnorna har<br />

precis opererats. 34-åriga<br />

Alphonsina Zara står näst<br />

i tur. Hon är den sista som<br />

får chansen i år i Tulear<br />

i södra delen av Madagaskar.<br />

När hon var 20 år gammal<br />

skulle Alphonsina<br />

Zara föda sitt första barn.<br />

Förlossningen tog tre dagar<br />

och var mycket traumatisk.<br />

Hennes barn överlevde<br />

inte. Själv drabbades<br />

hon av fistel, ett hål mellan<br />

slidan och urinblåsan,<br />

en åkomma som förstör livet<br />

för tusentals kvinnor på<br />

Madagaskar.<br />

Om skadan inte


A14<br />

EKONOMI<br />

NORDIC CAPITAL<br />

Miljardtvisten<br />

drivs vidare<br />

■ De toppavlönade rådgivarna<br />

i Nordic Capitals<br />

rådgivningsbolag<br />

NC Advisory överklagar<br />

Skatteverkets upptaxeringsbeslut.<br />

Striden om den knappa<br />

skattemiljarden<br />

handlar om ifall vinstdelning<br />

ska betraktas<br />

som inkomst av kapital<br />

eller inkomst av lön.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n berättade<br />

i början av december om<br />

en dom i förvaltningsrätten<br />

mot riskkapitalbolaget<br />

Nordic Capital. Domen<br />

innebar en skattesmäll på<br />

702 miljoner kronor för<br />

Nordic Capitals rådgivningsbolag<br />

NC Advisory<br />

i form av försenade arbetsgivaravgifter<br />

och skattetillägg.<br />

Skälet: ett beslut från<br />

Skatteverket om att vinstdelning,<br />

så kallad carried<br />

interest, ska ses som lön<br />

istället för som inkomst av<br />

LÅGKONJUNKTUR<br />

kapital vilket den gjort hittills.<br />

Skatteverkets omdefiniering<br />

av vinstdelning är en<br />

del av verkets påbörjade<br />

granskning av riskkapitalbranschen.<br />

Beslutet innebär<br />

även att 19 anställda<br />

rådgivare i NC Advisory<br />

upptaxeras med totalt 770<br />

miljoner kronor. Orsaken<br />

är att omdefinieringen<br />

från inkomst av kapital till<br />

lön medför statlig inkomstskatt<br />

motsvarande cirka 55<br />

procent istället för cirka 25<br />

procent. De 19 rådgivarna<br />

bestraffas dessutom med<br />

ett 40-procentigt skattetillägg<br />

motsvarande sammanlagt<br />

216 miljoner kronor då<br />

de anses ha lämnat felaktiga<br />

uppgifter i skattedeklarationen.<br />

Nu drivs två parallella<br />

processer i rätten. Domen<br />

mot Nordic Capitals rådgivningsbolag<br />

som föll i december<br />

har överklagats till<br />

Svenskarna<br />

fikar efter att<br />

glömma krisen<br />

■ Restauranger och fik<br />

märker inte mycket av<br />

lågkonjunkturen.<br />

Kaféerna har ökat försäljningen<br />

med över tio<br />

procent.<br />

Varslen om uppsägningar<br />

har varit många under<br />

hösten.<br />

Det har inte berört restaurangnäringen,<br />

eller så<br />

är det precis det som har<br />

hänt. När det blir oroligare<br />

tider håller hushållen hårdare<br />

i plånböckerna. Det<br />

blir färre kapitalvaror och<br />

lyxigare inköp, men i stället<br />

finns det pengar över<br />

till krogen och konditoriet.<br />

Försäljningsvolymen<br />

i restaurangbranschen steg<br />

med 7 procent i november,<br />

jämfört med samma månad<br />

året före, enligt Statistiska<br />

centralbyrån (SCB).<br />

Räknat i värde är uppgången<br />

ungefär lika stor,<br />

vilket indikerar att priserna<br />

legat stilla, trots den halve-<br />

rade momsen från den 1 januari<br />

2012.<br />

Bäst gick det för kaféerna,<br />

plus 11 procent i november.<br />

Därmed blev november,<br />

trots lågkonjunkturen,<br />

den starkaste månaden<br />

hittills under 2012, räknat<br />

på förändringarna på årsbasis.<br />

Under januari–november<br />

2012 ökade försäljningsvolymen<br />

med 5 procent jämfört<br />

med samma period<br />

året före. För kafénäringen<br />

ligger ökningen under perioden<br />

på 11 procent.<br />

Trots att en månad fortfarande<br />

saknas för helårsstatistiken<br />

tror branschorganisationen<br />

Visita att 2012<br />

blir det bästa tillväxtåret<br />

för restaurangbranschen<br />

hittills under 2000-talet.<br />

TT<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n 8 december<br />

2012.<br />

kammarrätten. Rådgivarna<br />

driver dessutom en egen<br />

process mot Skatteverket<br />

där de motsätter sig upptaxeringsbeslutet.<br />

Deras<br />

överklagande av Skatteverkets<br />

beslut nådde förvaltningsrätten<br />

i Stockholm<br />

strax innan jul.<br />

Rätten har nu att ta ställning<br />

till om rådgivarna<br />

kan få rätt mot Skatteverket<br />

i fråga om taxeringen<br />

trots att företaget bakom<br />

vinstutbetalningarna, NC<br />

Advisory, har dömts att betala<br />

arbetsgivaravgifter.<br />

– Jag tror att vi har goda<br />

chanser att vinna, säger advokat<br />

Martin Nilsson, som<br />

är juridiskt ombud för NC<br />

Advisorys klagande anställda.<br />

Enligt kollegan och advokaten<br />

Sven-Åke Bergkvist,<br />

även han juridiskt<br />

ombud för NC Advisory, är<br />

det mest troligt att förvaltningsrätten<br />

väntar in kammarrättens<br />

beslut.<br />

– Det kan mycket väl<br />

bli så att målet mot individerna<br />

inte avgörs förrän<br />

målet mot Nordic Capital<br />

avgörs i kammarrätten. Får<br />

vi en positiv dom där så kan<br />

den bli vägledande för förvaltningsrätten,<br />

säger Sven-<br />

Åke Bergkvist.<br />

TEXT: KAJSA-STINA<br />

KALIN<br />

kajsa-stina.kalin<br />

@sydsvenskan.se<br />

Ett smaskigt wienerbröd och en kopp kaffe unnar man sig<br />

gärna i kristider. ARKIVFOTO: ÅSA WALLIN<br />

FAKTA<br />

Utveckling i siffror<br />

■ Försäljningsutveckling i några<br />

olika delbranscher, november<br />

2012 jämfört med november<br />

2011, räknat i volym.<br />

Delbransch Förändring i procent<br />

Hotellrestaurang +5,2<br />

Kafé +11,3<br />

Snabbmat +7,6<br />

Lunch/kvällsrestaurang +10,2<br />

Nöjesrestaurang +3,5<br />

Personalrestaurang –1,6<br />

Källa: SCB TT<br />

NORDEA<br />

Tisdag 8 januari 2013<br />

Redaktör: Elisabeth Andersson<br />

E-post: ekonomired@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 54<br />

Postadress: Ekonomiredaktionen, <strong>Sydsvenska</strong>n, 205 05 Malmö<br />

Feldebitering<br />

tar en vecka<br />

att åtgärda<br />

■ Nordea har felaktigt<br />

dragit 450 kronor från<br />

ett antal föreningar<br />

och småföretag som<br />

är kunder hos banken.<br />

Felet upptäcktes i fredags<br />

och förväntas<br />

vara åtgärdat först på<br />

onsdag.<br />

– Det stämmer att vi har feldebiterat<br />

kunder och det<br />

sker en automatisk rättning<br />

av det här, säger Helena<br />

Östman, informationschef<br />

på banken.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n uppmärksammades<br />

på problemet av<br />

irriterade företagare som<br />

ringde in och berättade om<br />

pengarna som Nordea tillskansat<br />

sig genom att dra<br />

en avgift motsvarande 450<br />

kronor.<br />

Avgiften var dragen för<br />

att täcka omkostnader för<br />

hanteringen av företagarnas<br />

icke-existerande valutakonton.<br />

En av tidningens tipsare<br />

FASTIGHETER<br />

Fastighetsbranschen<br />

i toppform<br />

■ Det var goda tider för<br />

fastighetsaffärer under fjolåret.<br />

Både det fjärde kvartalet<br />

och helåret 2012 var det<br />

bästa sedan 2008, enligt<br />

analysföretaget Newsec.<br />

Under 2012 gjordes fastighetsaffärer<br />

till ett värde av<br />

106 miljarder kronor. Enligt<br />

Newsec är det främst<br />

svenska institutioner och<br />

pensionsbolag som handlar.<br />

De utländska investerarna<br />

har också visat ett<br />

ökat intresse. TT<br />

FLYG<br />

Ukrainskt flygbolag<br />

i konkurs<br />

■ Det ukrainska flygbolaget<br />

Aerosvit är försatt<br />

i konkurs, uppger Konsumentverket<br />

i ett pressmeddelande.<br />

Flygbolaget har haft flygningar<br />

till och från Arlanda<br />

men har haft ekonomiska<br />

problem en längre tid.<br />

Enligt Aftonbladet har tiotals<br />

svenskar suttit strandade<br />

i Kiev de senaste dagarna<br />

sedan olika flygningar<br />

ställts in.<br />

Konsumentverket klargör<br />

på sin hemsida reglerna<br />

för att få pengar tillbaka<br />

för beställda resor.<br />

TT<br />

hade fått besked från banken<br />

om att det skulle dröja<br />

tio dagar innan pengarna<br />

var tillbaka på kontot.<br />

Enligt Helena Östman på<br />

Nordea ska dock alla pengar<br />

ha återvänt till sina rättmätiga<br />

ägare senast onsdag,<br />

en knapp vecka efter<br />

att felet upptäcktes.<br />

Hon förklarar dröjsmålet<br />

med att det tar tid att bygga<br />

programmet som ska återföra<br />

pengarna.<br />

– Det tar tid att programmera<br />

in den här automatiska<br />

justeringen även om jag<br />

vet att vi har jobbat med<br />

det i helgen. Om någon<br />

kund behöver pengarna tidigare<br />

så kan man höra av<br />

sig till oss.<br />

Hur många det är som feldebiterats<br />

är vet hon inte,<br />

men inga privatpersoner<br />

ska ha drabbats.<br />

KAJSA-STINA KALIN<br />

BILFÖRSÄLJNING<br />

Färre sålda<br />

Volvobilar 2012<br />

■ Försäljningen av Volvobilar<br />

sjönk med 6,1 procent<br />

under 2012 jämfört<br />

med året före, enligt ett<br />

pressmeddelande från Volvo<br />

Cars. I december sjönk<br />

försäljningen med 7,2 procent<br />

jämfört med december<br />

2011. På den näst största<br />

marknaden, Sverige, sjönk<br />

försäljningen under helåret<br />

med 11,3 procent. På den<br />

största marknaden, USA,<br />

steg däremot försäljningen<br />

med 1,2 procent. TT<br />

237 264<br />

personer var i slutet av förra<br />

veckan inskrivna som öppet<br />

arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.<br />

Det är 14 078 fler än<br />

veckan före. Samtidigt deltog<br />

188 200 personer i program<br />

med aktivitetsstöd. TT<br />

AFFÄR<br />

Alfa Laval köper<br />

USA­bolag<br />

■ Verkstadskoncernen Alfa<br />

Laval köper amerikanska<br />

Air Cooled Exchangers, leverantör<br />

av luftvärmeväxlare<br />

och med en omsättning<br />

i fjol på 350 miljoner kronor.<br />

Enligt ett pressmeddelande<br />

har ACE i genomsnitt<br />

bättre lönsamhet än Alfa<br />

Laval. TT


Tisdag 8 januari 2013<br />

JOBB MED FRAMTIDSUTSIKTER • DEL 3<br />

Redigering: Maria Hyllengren<br />

A15<br />

EKONOMI<br />

Sara Storm vill som art director och förpackningsdesigner kunna inlemma hela kedjan i marknadsföringen av en produkt. Hon frilansar från egen låda hemma på tomten i Ljunghusen.<br />

Drömförpackningen ger<br />

produkten ett mervärde<br />

DESIGN<br />

■ Form, funktion, miljöhänsyn och estetik.<br />

En förpackningsdesigner har många<br />

aspekter att ta hänsyn till när en helt ny<br />

förpackning skapas.<br />

– Miniräknaren är ett viktigt redskap.<br />

Man måste ner och mäta på lastpallsnivå<br />

för att kontrollera så att transporterna<br />

blir så effektiva som möjligt.<br />

Det säger Sara Storm som<br />

blev färdig produktdesigner<br />

i somras. Med nästan<br />

tjugo år som art director<br />

i reklamvärlden kände hon<br />

att hon ville behärska fler<br />

delar i marknadsföringen<br />

av en produkt.<br />

– När jag var art director<br />

tänkte jag ganska ofta: Om<br />

produkten sett ut så är här<br />

i stället hade vi kunnat sälja<br />

den så här.<br />

Föräldraledighet i kombination<br />

med att reklambyrån<br />

hon arbetade på flyttade<br />

till Köpenhamn ledde<br />

till Malmö högskola och en<br />

treårig utbildning i produktdesign.<br />

– Du vet det där mammaledighetssyndromet,<br />

man<br />

börjar fundera på framtiden<br />

och vad man ska göra<br />

med sitt liv.<br />

Sara Storm


A16 Tisdag 8 januari 2013<br />

BÖRS & FINANS<br />

10 12 14 16<br />

7 jan<br />

353,8<br />

353,6<br />

353,4<br />

353,2<br />

353,0<br />

352,8<br />

352,6<br />

352,4<br />

352,2<br />

352,0<br />

351,8<br />

–0,5% –0,4% –0,1%<br />

FÖRÄNDRING I ÅR:<br />

+2,3%<br />

–0,1%<br />

Redaktör: Elisabeth Andersson<br />

E-post: ekonomired@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 54<br />

Postadress: Ekonomiredaktionen, <strong>Sydsvenska</strong>n, 205 05 Malmö<br />

STOCKHOLMSBÖRSEN 07 Januari STOCKHOLM<br />

DOW JONES kl 22 NASDAQ kl 22 DOLLAR EURO DANSKA KR<br />

RÄNTAN 3 MÅn RÄNTAN 5 År<br />

STOCKHOLMSBÖRSEN<br />

Glåmig start<br />

på börsveckan<br />

■ Dagarna efter nyår rådde<br />

yra på världens börser. Men<br />

på måndagen var vardagen<br />

tillbaka och börsen sjönk<br />

med 0,5 procent.<br />

Stockholmsbörsens<br />

OMXS­index slutade på<br />

351,8.<br />

I förra veckan steg börsen<br />

rejält i lättnaden efter uppgörelsen<br />

mellan USA:s republikaner<br />

och demokrater<br />

som innebar att risken för<br />

en global ekonomisk kris<br />

åtminstone skjutits upp.<br />

Men denna årets andra<br />

börsvecka inleddes januariglåmigt,<br />

med ett rejält<br />

undantag. Det veterinärmedicinska<br />

företaget<br />

Oasmia steg med hela 45<br />

procent efter ett samarbetsavtal<br />

med det globala läkemedelsföretaget<br />

Abbot om<br />

två cancerpreparat för djur.<br />

BÖRJA<br />

HÄR<br />

Bland storbolagen gick<br />

Nokia bäst och steg med<br />

1,4 procent. Även bankerna<br />

höll sig på plussidan efter<br />

besked om lättade likviditetskrav<br />

för Europeiska<br />

banker.<br />

En euro kostade oförändrat<br />

8:53 kronor och en<br />

dollar sjönk till 6:52 kronor<br />

(6:54). Räntan på den<br />

svenska tvååriga statsobligationen<br />

låg stilla på 0,94<br />

procent och den tioåriga<br />

gick upp till 1,74 procent<br />

(1,72). Siffrorna inom parentes<br />

är slutkursen från<br />

föregående handelsdag.<br />

Londonbörsens FTSE­index<br />

föll 0,4 procent, Frankfurtbörsens<br />

DAX­index<br />

gick ner 0,6 procent medan<br />

Parisbörsens CAC­index<br />

sjönk 0,7 procent.<br />

TT<br />

www.promikbook.com<br />

–0,4%<br />

6,50 kr 8,53 kr 1,14 kr 1,25%<br />

$<br />

6,50 kr<br />

€<br />

8,53 kr<br />

FÖRÄNDRING I ÅR: +2,1% FÖRÄNDRING I ÅR: +2,6% EN DAG: –0,05 kr EN DAG: –0,02 kr EN DAG:<br />

0,00 kr FÖRÄNDR EN DAG: 0 pkt FÖRÄNDR EN DAG: +0,02 pkt<br />

PREMIEPENSION<br />

DKK<br />

1,14 kr<br />

%<br />

NYA RÄNTOR<br />

1,14%<br />

%<br />

1,25% 1,14%<br />

Få för över pensionen<br />

till sin livspartner<br />

■ Få svenskar utnyttjar<br />

möjlig heten<br />

att föra över en del<br />

av sin kommande<br />

premie pension till sin<br />

make /m aka eller partner.<br />

Knappt 64 miljoner kronor<br />

i premiepension förs<br />

varje år över mellan makar<br />

eller registrerade partners.<br />

Antalet ökar svagt<br />

men utgör fortfarande<br />

bara en halv procent,<br />

8 348 pensionssparare,<br />

av dem med möjlighet att<br />

göra överföringar, enligt<br />

Pensionsmyndigheten.<br />

Skälet till att göra en överföring<br />

av premiepensionen<br />

mellan makar eller partners<br />

Gratis bokföring<br />

och fakturering.<br />

Molnbaserat.<br />

08-545 888 30 | info@bcs.se | www.bcs.se<br />

Våra Barn behöver din omtanke.<br />

Ditt bidrag behövs!<br />

Ge din gåva via PG 90 11 25-5 eller<br />

direkt på www.hjarnfonden.se<br />

kan varar att den ene av dem<br />

riskerar att få en låg pension.<br />

– I nästan 98 fall av 100<br />

så är det en man som för<br />

över sin pensionsrätt till en<br />

kvinna, konstaterar Lars<br />

Billberg, chefsaktuarie på<br />

myndigheten.<br />

Och det har förstås flera<br />

orsaker:<br />

– Kvinnor är kanske hemma<br />

längre med barnen eller<br />

jobbar mer deltid. Visserligen<br />

får man pensionsrätter<br />

även när man är<br />

hemma med barn men det<br />

blir troligen mindre än om<br />

man jobbat heltid.<br />

En annan orsak kan<br />

vara att få känner till<br />

möjlig heten att föra över<br />

pensionsrätter till den<br />

i familjen som i framtiden<br />

”I nästan 98 fall<br />

av 100 så är det<br />

en man som för<br />

över sin pensionsrätt<br />

till en<br />

kvinna.”<br />

Lars Billberg, chefsaktuarie på<br />

Pensionsmyndigheten.<br />

riskerar att få en mycket låg<br />

pension.<br />

– En annan förklaring kan<br />

vara att pensions rätten<br />

minskas med åtta procent<br />

eftersom över föringen<br />

nästan uteslutande sker till<br />

kvinnor som har en längre<br />

beräknad livslängd och<br />

pengarna ska räcka till ut­<br />

Som en följd av ändrade marknadsräntor justerar vi<br />

nedanstående räntor från och med den 8 januari 2013.<br />

FASTRÄNTEKONTO 1 ÅR 2,10 %<br />

Exempel på ränta per 2013-01-07.<br />

Lägsta insättningsbelopp 50 000 kr. Förmånlig<br />

ränta<br />

SPARANDE Ny ränta % Förändring %<br />

SPARKONTO VÄRDE<br />

Behållning över 100 000 kr 0,85 -0,20<br />

Behållning t.o.m 100 000 kr 0,55 -0,25<br />

FRAMTIDSKONTO<br />

För barn och ungdomar, 0–20 år 1,30 -0,25<br />

SKOGSKONTO 2,30 -0,30<br />

LIKVIDITETSKONTO FÖRETAG<br />

Behållning över 250 000 kr 1,05 -0,25<br />

Behållning 100.001–250 000 kr 0,50 -0,20<br />

Behållning t.o.m. 100 000 kr 0,20 -0,20<br />

För övrig rörlig inlåning samt inlåningskonton med specialvillkor<br />

sänks räntan med upp till 0,25 procentenheter.<br />

LÅN<br />

betalningar under en längre<br />

tid, säger Billberg.<br />

MARIA VICTORIN/TT<br />

FAKTA<br />

Pensionsrätter<br />

■ Totalt finns 5,5 miljoner<br />

pensionssparare och bland<br />

dem cirka 2 miljoner parförhållanden.<br />

■ De överförda beloppen är<br />

i snitt drygt 7 600 kronor, det<br />

vill säga betydligt över snittet<br />

på 6 000 kronor för alla<br />

pensionsrätter.<br />

■ För pensionsrätter som tjänas<br />

in i år är sista datumet den 31<br />

januari för att skicka in blanketten<br />

om överföring.<br />

Källa: Pensionsmyndigheten<br />

PRIVATLÅN VÄRDE 6,35 -0,10<br />

MILJÖLÅN FÖRETAG 2,60 -0,25<br />

Lån med bunden eller marknadsrelaterad ränta berörs inte.<br />

Se www.sparbankenoresund.se för övriga räntesatser.


Tisdag 8 januari 2013<br />

STORA BOLAG<br />

Vinnare Ändring (%)Senast betalt Förlorare Ändring (%)Senast betalt<br />

Tele 2 A 1,69 126,60 Electrolux B -2,70 169,30<br />

Trelleborg B 1,26 84,60 Stora Enso R -2,64 46,45<br />

SEB C 1,20 54,90 Electrolux A -2,54 172,90<br />

NCC A 1,14 141,60 Getinge B -2,18 215,60<br />

Swedish Match 0,95 222,60 Atrium Ljungb. -2,03 84,50<br />

Aktie Dagens betalkurser Dagens slutkurser Ändring P/E- Direkt Omsatt Betalt<br />

i procent tal avkast- antal i 2012/2013<br />

+/- köp sälj ning i % tusen-<br />

senast senast högst lägst kurs kurs 1 v i år tal högst lägst<br />

STORA BOLAG<br />

ABB -1,2 136,2 137,5 136 136,2 136,4 +1 +2 14 3,5 1600,2 147,4 107<br />

Alfa Laval -1,3 137,1 138,9 137 137,1 137,3 +1 +1 18 2,4 836,7 147 110,4<br />

Alliance Oil 0,25 56,45 57,4 56,2 56,45 56,5 +5 +7 4 0 303,8 92,3 47,2<br />

Assa Abloy B -3,3 242,9 247 242,4 242,8 242,9 -1 - 23 1,9 1029,8 252,3 170,7<br />

Astra Zeneca -2,5 313 315,5 312,4 312,8 313 +2 +2 6 6,6 504,9 329,8 285<br />

Atlas Copco A -1 182,7 184 182,6 182,7 182,8 +2 +2 17 2,7 2963,6 183,7 134,4<br />

Atlas Copco B 0,1 162,9 163,5 161,9 162,8 162,9 +2 +3 15 3,1 1292,4 162,8 118,6<br />

Atrium Ljungb -1,75 84,5 86,25 84 84,5 84,75 -6 -3 12 3,1 32,6 90,2 72<br />

Autoliv SDB -5,3 436,8 440,5 433,5 436,5 436,8 +2 +1 9 3 258 472,3 358,5<br />

Axfood -0,3 249,2 250,2 248,8 248,5 249,2 +2 +2 15 4,8 21,6 258,8 217,1<br />

Axis -0,7 170,3 172 170,2 170,3 170,5 +3 -4 26 3,2 46,8 189 134,8<br />

Billerud -0,3 62,1 62,5 62 62,1 62,15 +2 +1 12 4,5 243,3 63 41,2<br />

Boliden -1,2 124 125,4 123,8 123,9 124 +1 +2 10 3,2 1397,4 126,7 87,8<br />

Castellum -0,35 91,8 92,95 91,65 91,8 91,85 -1 -1 21 4 218,8 94,5 76,3<br />

Electrolux A -4,5 172,9 177,4 172,5 140 173 -1 -3 19 3,8 0,4 186 129<br />

Electrolux B -4,7 169,3 173,8 168,5 169,3 169,4 -1 -1 23 3,8 1915,9 179,4 108,8<br />

Elekta B -0,8 96,95 97,6 96,15 96,95 97 -4 -4 30 1,3 1361,2 105,3 73,3<br />

Ericsson A 0,5 66,4 67 65,3 66,3 66,7 +4 +4 17 3,8 30,6 72 55,5<br />

Ericsson B 0,15 68,2 68,45 67,45 68,2 68,25 +5 +5 18 3,7 7095 71,9 55,9<br />

Fabege -0,15 65,8 66,25 65,6 65,75 65,8 -1 +- 9 4,6 144,5 69 49,5<br />

Getinge B -4,8 215,6 220,1 215,5 215,6 215,7 -2 -2 20 1,7 791,5 225,1 165,4<br />

H&M B -3,9 223,1 226,9 223,1 223,1 223,2 -2 -1 23 4,3 3619,3 257,3 207<br />

Hakon Invest -0,4 120,4 120,8 120 120,3 120,4 +2 +2 99 5,2 30,3 120,8 90<br />

Hexagon B -2,8 163 165,9 161,9 162,7 163 -2 - 22 0,9 964,5 175 100,8<br />

Holmen A -2,3 195,1 195,1 195,1 195,1 198 +2 +1 4 4,1 0,1 210 172<br />

Holmen B 0,2 197,8 198,8 196,2 197,7 197,8 +2 +3 4 4 177,9 204,8 168<br />

Hufvudst. A -0,35 81,8 82,4 81,5 81,7 81,8 -1 - 12 3 159 85,7 68,4<br />

Hufvudst. C - - - - 136,1 - - - 20 1,7 150 134,1<br />

Husqvarna A -0,25 40,69 41,25 40,69 40,69 40,93 +3 +4 24 3,7 19 42 29,4<br />

Husqvarna B -0,23 40,84 41,05 40,75 40,81 40,84 +4 +4 24 3,7 1406 42 29,4<br />

Industriv. A -2,3 114 117,3 114 113,8 114 +2 +3 neg 4 764,8 116,3 87,2<br />

Industriv. C -1,4 110,4 112,4 110,4 110,4 110,5 +2 +3 neg 4,1 567,9 111,8 82<br />

Investor A -0,7 166,2 167,5 165,9 166 166,2 +1 +- neg 3,6 42,4 169,2 120,3<br />

Investor B -1,3 171,1 172,7 171,1 171,1 171,3 +1 +1 neg 3,5 1251 172,7 122,8<br />

Kinnevik A 0,3 143,5 144,3 143,2 143,5 146,5 +3 +3 6 3,8 1,6 157,5 120,5<br />

Kinnevik B -0,6 137,5 138,3 136,9 137,2 137,5 +4 +1 6 4 309 155,2 120,3<br />

Latour B -0,2 130,2 131,3 129 130,2 130,4 +2 +5 9 4,6 10,8 148 106,7<br />

Lundbergs B -0,8 240,2 243 240 240,2 240,3 +4 +4 6 1,7 36,1 241,5 194,6<br />

Lundin Mining -0,28 33,91 34,29 33,84 33,91 33,92 +3 +4 15 0 760,9 36,8 25,6<br />

Lundin Petrol -2,1 152,5 154,9 151,8 152,4 152,5 +1 +2 43 0 955,3 185,2 117,4<br />

Meda A 0,2 69,2 69,2 68,7 69,15 69,2 +3 +3 13 3,3 394,3 73,4 59,6<br />

Melker Schörl -3,1 210,5 225 210,2 210,5 210,6 +- +1 neg 0,8 15,8 216,5 141,8<br />

Millicom SDB 0,5 595 599 590,5 594,5 596,5 +6 +6 10 3,3 93,5 768 516,5<br />

MTG A 0,8 234,6 235,1 234,6 232,3 235,9 +4 +3 neg 3,8 0,1 369 196<br />

MTG B 0,2 234,7 236,4 232,5 234,7 235,3 +4 +4 neg 3,8 239,4 371,3 195,8<br />

NCC A 1,6 141,6 142,5 140 140,3 141,6 +4 +4 12 7,1 3,3 153,1 110,5<br />

NCC B 1,2 140,5 140,7 139,8 140,4 140,5 +3 +3 12 7,1 208,6 152 110,3<br />

Nibe 0,2 98,7 98,8 98,6 98,5 98,7 +7 +5 16 2 88,7 113,5 88<br />

Nokia 0,39 27,94 28,08 27,35 27,93 27,94 +8 +10 neg 6,4 10188,9 39,3 11,3<br />

Nordea - 64,55 64,9 64,35 64,55 64,6 +3 +4 11 3,6 8086,8 67 51,4<br />

Old Mutual -0,3 18,9 19,1 18,9 19 19,7 +1 +1 0 2 6 20,2 15,1<br />

Oriflame SDB -3,9 211,1 215 210,5 211,1 211,5 +2 +2 13 7,5 211,9 278,3 178,3<br />

Peab B 0,01 32,51 32,95 32,36 32,51 32,58 +3 +5 10 6,5 271,2 39,7 28,9<br />

Pfizer -0,5 169 170 168,5 168,5 169 +5 +4 18 3,6 2,9 171,5 135,5<br />

Ratos A -0,5 74 75,95 74 73 74,6 +4 +6 45 7,4 3,4 96 60<br />

Ratos B -0,35 65 66,15 64,95 65 65,05 +4 +4 40 8,5 581,1 93 53,8<br />

Saab B 0,7 137 137 135,8 136,8 137 +1 +1 6 3,3 28,6 150,3 101<br />

Sandvik -1,1 105,7 106,8 105,5 105,7 105,8 +2 +2 23 3,1 3306,4 108 81,7<br />

SCA A -1,4 140 143 139,5 140 140,5 -1 -1 99 3 4,5 143,2 97<br />

SCA B -1,9 140 142,2 139,5 140 140,1 -1 -1 99 3 1761,8 143,2 98,8<br />

Scania A -0,1 133,9 135,1 133,4 133,3 133,4 +2 +1 11 3,7 11,6 140 98<br />

Scania B -1,1 137,1 138,2 136,9 137 137,1 +1 +2 12 3,6 1107,2 142,2 101,5<br />

SEB A 0,4 57,75 58,25 57,5 57,75 57,8 +4 +5 11 3 6550,5 58 38,9<br />

SEB C 0,65 54,9 55 54,4 54,7 54,9 +4 +3 11 3,2 60,4 54,3 38,7<br />

Securitas B 0,1 58,35 58,95 58,1 58,3 58,35 +2 +3 12 5,1 1389,4 67,3 47,9<br />

Semafo -0,33 21,9 22,4 21,8 21,9 21,93 +- +- 8 1,2 84,7 55,9 20,1<br />

SHB A 0,4 241,8 243 241,4 241,8 241,9 +4 +4 12 4 1583 249,9 181<br />

SHB B 0,2 230,2 231,4 229,6 230,2 230,6 +3 +4 12 4,2 20,4 238,4 177,5<br />

Skanska B -0,2 110,5 111,3 110,3 110,5 110,6 +3 +4 6 5,4 2311 125,9 93,3<br />

SKF A -0,4 168 169,2 167,4 167 168,2 +3 +3 13 3,3 5,5 175,8 125,3<br />

SKF B -0,9 167,6 169,3 167,4 167,6 167,7 +3 +3 13 3,3 1895,4 174,8 126,2<br />

SSAB A -0,05 58,35 58,75 58,05 58,3 58,35 +3 +3 12 3,4 2008,2 76,6 45,1<br />

SSAB B -0,05 50,35 50,85 50,1 50,2 50,4 +4 +4 10 4 343,2 66,6 39,1<br />

Stora Enso A -1 51 52,95 51 51 51,8 +3 +3 13 5,2 7,6 67,5 44,6<br />

Stora Enso R -1,26 46,45 47,87 46,33 46,45 46,46 +3 +3 12 5,8 917,8 52,4 36,2<br />

Swedbank A 0,5 131,5 132,1 130,9 131,5 131,6 +3 +4 13 4 2391,3 131 89,2<br />

Swedbank pref 1,1 131,3 131,7 130,4 131,3 131,9 +2 +4 13 4 40,9 130,5 89,3<br />

Swedish Match 2,1 222,6 223,1 220,3 222,3 222,7 +1 +2 18 2,9 937,6 294,5 214,6<br />

Tele 2 A 2,1 126,6 126,7 125,5 126,6 127 +1 +2 11 10,3 0,6 175 117,3<br />

Tele 2 B -1,4 116,7 118,1 116,5 116,7 116,8 -1 - 11 11,1 1592,2 137,5 102,3<br />

Telia Sonera -0,12 45,12 45,22 44,96 45,1 45,12 +1 +2 11 6,3 8680 49,6 41<br />

Tieto 0,8 132,5 133 131,7 132,4 132,9 +3 +3 18 5,1 8,4 139,5 97,5<br />

Trelleborg B 1,05 84,6 85,9 84,6 84,6 84,75 +4 +5 13 3 1757,6 84 58,8<br />

Wallenstam B - 79,1 79,75 78,5 78,9 79,1 +1 - 18 1,5 56,7 80,5 60,3<br />

Volvo A -0,6 93,7 94,4 93,6 93,7 94 +4 +5 11 3,2 78,8 100,5 73,8<br />

Volvo B -0,8 93,65 94,45 93,6 93,65 93,75 +5 +5 11 3,2 5868,1 100,4 73,6<br />

MEDELSTORA BOLAG<br />

Aarhus Karlsh 1,5 279,5 280 278 278,5 279,5 +2 +1 19 1,7 10,6 279 184<br />

Active Biotec -0,25 57 57,5 56,25 56,5 57 +4 +4 neg 0 52,4 66,5 22,1<br />

Addtech B - 186,5 186,5 186,5 186,5 187 +2 +- 13 4,3 0,1 198,5 155<br />

Aerocrine 0,05 13,55 13,75 13,55 13,55 13,65 -1 -1 neg 0 110,2 15,5 8,3<br />

Avanza 4,25 143 143,25 139 142,25 143 +10 +9 14 7 43,1 202 121<br />

B&B Tools B 1,75 68,75 68,75 67 67,5 68,75 +5 +5 8 4,4 103,4 75 43,5<br />

Balder B 0,5 39,2 39,2 38,7 39 39,2 +6 +5 8 0 98,6 39,3 25<br />

Beijer Alma B 2,5 124 126 120,5 123,75 124 +9 +7 12 5,7 21,3 138,3 105,8<br />

Betsson B - 203 205 201,5 202,5 203 +4 +1 16 4,6 89,8 223,2 145<br />

Bilia A -0,75 100,75 104 100,75 100,75 101,75 +8 +8 6 9,4 94,2 140 77,3<br />

Biogaia B 0,5 175 177 174,5 175 177 +3 - 40 3,4 41,6 227,5 144,8<br />

Black Earth F 0,5 10,4 10,4 9,8 10,3 10,4 +18 +18 neg 0 187,8 12,9 6,6<br />

Blackpearl -0,5 20,6 20,9 20,4 20,6 20,7 +6 +5 46 0 307,4 36,5 18,8<br />

Bure - 22,7 22,7 22,3 22,5 22,7 +4 +3 neg 1,3 30,9 24,4 16,1<br />

Byggmax - 31,7 31,7 31 31,6 31,7 +10 +9 11 5,7 64,8 43,2 26,2<br />

CDON -0,7 36,1 37 35,8 36 36,1 -10 -10 29 0 521,6 69,8 33,7<br />

Clas Ohlson B 0,5 89,25 89,25 88 89 89,25 +3 +3 14 4,8 35,1 106,8 79,3<br />

Cloetta B 0,2 13,85 13,95 13,7 13,75 13,85 +2 +3 43 0 36,4 20 12,9<br />

Concentric -0,5 56,5 57 56 56,25 56,75 +4 +1 14 3,5 48,2 64,3 40,2<br />

Corem Propert 0,1 19,9 19,9 19,7 19,6 19,9 +1 - 43 2,5 4,7 23 17,6<br />

Diös 0,7 35,9 36 35,6 35,7 35,9 +3 +3 8 3,1 55,8 37,9 28<br />

Duni 0,25 59,25 59,5 59,25 59 59,25 +1 +- 11 5,9 11,7 63,5 50,3<br />

East Capital 0,75 53 54 52,5 52,75 53 +8 +8 neg 1,5 50,6 57 40,9<br />

Eniro -0,05 11,85 11,95 11,55 11,8 11,85 +4 +7 neg 0 151,9 16,9 7,3<br />

EnQuest -0,1 13 13,15 12,95 13 13,1 +2 +2 25 0 292 14,9 10<br />

Fagerhult 2 181,5 183,5 181 181,5 183 +8 +9 11 3,6 11,7 219,5 155<br />

Fast Partner 0,5 58 58,25 58 57,5 58,25 - +2 13 4,3 0,8 59 39,6<br />

Fenix Outdoor 3 184 187 179 184 184,5 +5 +4 15 1,6 2,8 192,5 145<br />

Nu finns<br />

tidningen även på<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n.se.<br />

Ca 400 000 unika<br />

besökare!<br />

Redaktör Marie<br />

Bosund Hedberg<br />

UPPSTART MALMÖ: MILJONSTÖD TILL ENTREPRENÖRER SIDAN 4<br />

MOT NYA MÅL: DANIEL ANDERSSON, MFF SIDAN 7<br />

CHEFSPARET PÅ HIPP: VI ÄR TVÅ MUSKETÖRER SIDAN 12<br />

ÅRETS FÖRETAGARE: DE FICK PRISET 2002–2010 SIDAN 21<br />

ARRANGÖRERNA: VÅRA VIKTIGASTE MÅL I VERKSAMHETEN<br />

MÖT MATREBELLERNA<br />

PÅ MÖLLEVÅNGEN<br />

A17<br />

MEDELSTORA BOLAG<br />

SMÅ BOLAG<br />

Vinnare Ändring (%)Senast betalt Förlorare Ändring (%)Senast betalt Vinnare Ändring (%)Senast betalt Förlorare Ändring (%)Senast betalt<br />

Sagax 6,84 203,00 IFS A -6,44 98,00 Oasmia 45,00 7,25 Artimplant -14,29 0,06<br />

Black Earth F. 5,05 10,40 Blackpearl -2,37 20,60 Sensys 20,69 0,70 Precise Biom. -9,47 0,86<br />

SAS 4,09 8,90 CDON -1,90 36,10 Multi-Q 16,44 0,85 Probi -4,86 37,20<br />

Gunnebo 3,32 24,90 Proffice B -1,83 21,50 Arcam 14,58 165,00 Nordic Mines -4,74 1,81<br />

Mekonomen 3,10 216,50 Lindab -1,49 42,21 Seamless 13,86 23,00 Feelgood -4,62 1,24<br />

Aktie Dagens betalkurser Dagens slutkurser Ändring P/E- Direkt Omsatt Betalt<br />

i procent tal avkast- antal i 2012/2013<br />

+/- köp sälj ning i % tusensenast<br />

senast högst lägst kurs kurs 1 v i år tal högst lägst<br />

G&L Beijer B - 113 113,25 113 113 114 +7 +5 13 4 1,7 142,5 96,3<br />

Gunnebo 0,8 24,9 24,9 24,1 24,8 24,9 +2 +2 8 4 457,5 39,4 23,3<br />

Haldex 0,2 35,8 36,3 35,5 35,7 35,8 +8 +7 1 5,6 71,8 47,9 25,4<br />

Heba B 0,75 65 66,25 64 64,5 66,25 +2 +2 13 1,5 3 67,5 57<br />

Hexpol -4,5 345 350 342 345 346,5 +2 +- 19 1,5 24,4 350 198,5<br />

HiQ 0,5 37,3 37,5 36,9 37,1 37,3 +5 +4 15 5,9 23,1 37,9 27,2<br />

Höganäs B -3 254 260 250,5 252 254 +3 +2 12 3,9 62 265 206<br />

IFS A -6,75 98 98 98 98,25 - -2 -2 16 3,6 111,8 80<br />

IFS B - 105,25 105,25 105,25 104,25 105,25 +3 +2 17 3,3 0,7 119 86,8<br />

Indutrade -3 198 201 198 198 199,5 +1 +1 15 3,4 10,5 229,5 175<br />

Intrum Justit -0,25 96,75 98 96,75 96,75 97 +1 - 14 4,7 115,1 115,5 90,5<br />

JM - 119 119,75 118,5 119 119,25 +2 +3 10 5,5 123,9 140,3 106,8<br />

KappAhl 0,08 4,64 4,65 4,56 4,6 4,64 +8 +8 neg 0 777,5 5,7 2,7<br />

Klövern - 26 26 25,7 25,9 26 +2 +2 9 4,8 110,2 27,9 21,3<br />

Kungsleden - 36,5 36,6 36,4 36,4 36,5 +3 +3 8 7,1 111,2 55 29,6<br />

Lindab -0,64 42,21 43 42,17 42,21 42,23 -1 -2 35 2,4 77 58 37,2<br />

Loomis B 1,5 102 103,25 100,75 102 102,25 - -2 15 3,7 86,6 106,3 80,8<br />

Medivir -1 71 73 69,25 71 71,5 +3 +3 18 0 75,4 79,5 53,5<br />

Mekonomen 6,5 216,5 217 210 215,5 216,5 +6 +5 19 3,7 52,8 246 180<br />

Net Entertain -0,75 85,25 87 84,75 85,25 85,5 +8 +7 30 2,4 73 86,8 55,9<br />

New Wave -0,3 24,9 25,5 24,9 24,9 25 - - 8 4 38,3 38 18,4<br />

Nobia 0,2 28 28,3 27,5 27,8 28 +4 +6 7 0 408,4 36,1 18,4<br />

Nolato B 0,5 81,5 81,5 79,75 81 81,5 +4 +4 16 6,1 10 81,5 51,5<br />

Nordnet B 0,1 17,5 17,5 17,2 17,3 17,5 +7 +4 11 3,7 143,2 25,7 14,6<br />

Proffice B -0,4 21,5 21,9 21,5 21,2 21,5 -2 -4 10 5,3 16,9 29,4 16,3<br />

Rezidor Hotel 0,1 24,4 24,5 23,9 24,3 24,5 +4 +5 neg 0 125,3 28,4 20,2<br />

Sagax 13 203 203 188 203 207 +9 +8 22 2 7 199 158<br />

Sagax pref -0,2 29,3 29,5 29,2 29,3 29,4 -1 -1 3 6,8 102,5 30,8 26,3<br />

SAS 0,35 8,9 9 8,5 8,85 8,9 +14 +13 neg 0 1213,9 9,8 4,8<br />

Sectra B 1 43 44 42,3 43 44 +2 - 5 11,6 2,7 50,5 33,3<br />

Skistar B -0,5 85,5 86,25 84,5 85,25 85,5 -1 -1 21 2,9 15,9 92,3 65<br />

Sweco A 0,5 72,75 73 72,75 67,25 72,5 +4 +4 16 4,1 0,3 76 56<br />

Sweco B 0,5 73 73,75 72 72 73 +4 - 18 4,1 4,6 78 55<br />

Swedol -0,1 23,5 23,6 23,4 23,4 23,5 +1 -8 14 2,3 2,8 33,5 20,1<br />

Swed Orphan B 0,2 39,1 39,3 38,5 38,9 39,1 +7 +7 99 0 541,1 45,5 14,9<br />

Systemair 0,75 86 86 85 85,5 86 +1 -1 21 1,5 17,9 92,3 69,8<br />

Transmode -0,5 76 77 76 76 77 +6 +5 18 2 14,5 87 60<br />

Unibet SDB - 211 211,5 207,5 211 211,5 +3 +2 16 3,1 27 213,5 158<br />

Wihlborgs 0,75 102,5 102,75 101,25 101,25 102,5 +2 +1 12 3,7 42,5 104,8 87<br />

Vostok Nafta 0,2 20,5 20,8 20,1 20,1 20,5 +8 +5 neg 87,8 113,2 20,9 11,4<br />

ÅF B -1 150,5 153 150,5 150,5 151 - -3 17 3,3 117,1 163 108,3<br />

Öresund - 104 104 102,75 103,5 104 +1 +2 neg 0 3,7 110,7 85,5<br />

Malmö Näringsliv<br />

Vi erbjuder dig en unik kommunikationskanal – en hel tidning om företagare<br />

och näringslivet i Malmö. Läs om dagsprogrammet på Swedbank Stadion och<br />

om kvällens stora begivenhet på Malmö Opera i vår tematidning som distribueras<br />

med <strong>Sydsvenska</strong>n lördagen den 2 februari.<br />

Annonskontakt: Annika Sahlström, tel 0701-46 44 24<br />

eller epost annikaselect@gmail.com<br />

Annonsstopp: 20 december.<br />

vALuTAnOTERinGAR<br />

FIX-kurser Forex<br />

Land +/- köp- sälj- 100 SEK<br />

köp- kurs kurs utländsk<br />

kurs sv. kr sv. kr valuta<br />

Australien 0,04 6,85 6,89 13,71<br />

Bulgarien 21,58<br />

Danmark 0,25 114,16 114,76 83,71<br />

Egypten 88,5<br />

Eurozonen 0,02 8,52 8,56 11,11<br />

Hongkong 0,84 0,86 110,3<br />

Indien -0,01 11,59 12,19 763,36<br />

Island 0,02 4,42 4,92 1869,16<br />

Japan 6 745,65 749,65 1283,75<br />

Kanada 0,03 6,62 6,66 14,43<br />

Kina 89,15<br />

Lettland 11,99 12,49 7,72<br />

Litauen 0,01 2,43 2,51 38,22<br />

New Zeeland 0,05 5,42 5,46 17,13<br />

Norge -0,18 116,37 116,97 82,52<br />

Polen 2,04 2,1 45,18<br />

Rumänien 47,34<br />

Ryssland 421,05<br />

Saudiarabien 1,73 1,76 53,99<br />

Schweiz 1,72 705,28 707,28 13,59<br />

Singapore 5,3 5,34 17,61<br />

Storbritannien 0,01 10,49 10,54 8,99<br />

Sydafrika 0,73 0,79 122,32<br />

Thailand 423,37<br />

Tjeckien -0,19 33,36 33,66 277,24<br />

Turkiet 0,02 3,65 3,69 25,39<br />

Ungern -0,01 2,88 2,98 3184,71<br />

USA 0,01 6,53 6,57 14,47<br />

EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB<br />

NÄRINGSLIVSGALAN<br />

FIRAR 10-ÅRSJUBILEUM!<br />

<br />

<br />

<br />

Martin Rosengren och Alexander<br />

Wugk driver restaurang Rebell<br />

med koncept på svensk<br />

husmanskost med influenser<br />

från hela världen.<br />

DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN DEN 14 FEBRUARI 2012<br />

pREMiELÅn<br />

Valör +/- Säljkurser Omsatt<br />

köp- antal<br />

kurs köp sälj bet.<br />

2008 Lån 2, Dragning 2013-03-04<br />

Lånebel. 3,6 mdr, 1,6% årlig utlottn.<br />

BL -14 4967 4999 4967 10<br />

10 5 4997 5005 4997 40<br />

2009 Lån 2, Dragning 2013-01-14<br />

Lånebel. 5 mdr, 1% årlig utlottn.<br />

BL<br />

10<br />

2010 Lån 1, Dragning 2013-02-18<br />

Lånebel. 4,5 mdr, 1,6% årlig utlottn.<br />

BL 20 4932 5000 5020 41<br />

10 -18 4992 5005 4992 270<br />

2010 Lån 2, Dragning 2013-04-22<br />

Lånebel. 6 mdr, 1% årlig utlottn.<br />

BL 4876 4928<br />

10 -9 4890 4897 4888 120<br />

2011 Lån 1, Dragning 2013-03-11<br />

Lånebel. 3 mdr, 1,5% årlig utlottn.<br />

10 15 5030 5065 5065 290<br />

BL 4891 4997 4999 16<br />

2011 Lån 2, Dragning 2013-03-18<br />

Lånebel. 2,9 mdr, 0,6% årlig utlottn.<br />

10 21 4922 4939 4922 50<br />

BL 70 4880 4945 4945 7<br />

2012 Lån 1, Dragning 2013-02-25<br />

Lånebel. 2 mdr, -% årlig utlottn.<br />

BL 62 4915 5275 4915 2<br />

10 -50 5060 5090 5050 20<br />

Omsättning<br />

köpEnhAMn<br />

10101 miljoner<br />

Aktie Förändr. Sen. bet.<br />

i proc. 1 dag<br />

CX20 Industri 0,15 513,85<br />

AP Møller - Mærsk 0,47 42440<br />

AP Møller - Mærsk 0,63 44960<br />

Carlsberg A/S A -0,17 588<br />

Carlsberg A/S B 0,71 569<br />

Chr. Hansen Holdi -0,87 182,9<br />

Coloplast B 0,11 283,5<br />

Danske Bank A/S 2,06 101,7<br />

DSV 0,34 147<br />

FLSmidth & Co, 0,93 337,5<br />

GN Store Nord -0,43 81,8<br />

Group 4 Securicor -0,37 24,08<br />

Jyske Bank A/S 2,17 169,2<br />

Københavns Luftha 1,09 2049<br />

Lundbeck A/S 1,51 87,4<br />

Nordea Bank 0,53 56,5<br />

Novo Nordisk B -0,47 946<br />

Novozymes B -0,49 162<br />

Pandora 0,08 129<br />

Rockwool Internat -0,97 663,5<br />

Rockwool Internat 0,15 670<br />

Sydbank 2,33 105,4<br />

TDC A/S 0,27 41,35<br />

Topdanmark -0,16 1243<br />

TrygVesta A/S -0,43 439,3<br />

Vestas Wind Syste 6,81 36,7<br />

William Demant Ho -0,69 490


A18 Tisdag 8 januari 2013<br />

SvenSka index<br />

Index Förändring (%) sen Värde<br />

1 dag 1vecka 1231<br />

OMX Stockholm -0,48 +1,9 +2,3 351,79<br />

OMX Nordic 40 -0,27 +3,1 +3,6 1099,25<br />

OMXS30 -0,58 +1,7 +2,3 1130,13<br />

OMXS Small Cap +0,76 +5,7 +4,2 282,55<br />

SIX Generalindex -0,52 +1,9 +2,3 338,18<br />

Fastigheter +0,01 +0,2 +0,7 996,09<br />

Ekonomi -0,03 +2,6 +3 1056,45<br />

aktie Dagens Dagens Omsatt Betalt<br />

betalkurser slutkurser antal i 2012<br />

+/- sen- köp sälj tusen-<br />

SMÅ Bolag<br />

Acando -0,1 14,8 14,6 14,8 7,4 16 12<br />

ACAP Invest A - - - 25 40 28,8<br />

ACAP Invest B - 15,2 15 15,2 3,5 30,8 14<br />

A-com - 0,1 0,09 0,1 327,3 0,93 0,06<br />

Addnode B 0,6 38 36,4 38 16,2 37,7 27<br />

Allenex 0,02 0,94 0,9 0,94 152 1,98 0,77<br />

Alltele -0,8 19 19,1 19,2 3,4 30,8 12,3<br />

Anoto Group -0,02 1,78 1,75 1,78 80 3,3 1,5<br />

Arcam 21 165 164 165 61 174 37<br />

Arctic Paper 0,6 11 10,7 11 0,9 12,3 10<br />

Arise Windp. 0,5 26,4 25,7 26,4 23,9 43 22,9<br />

Artimplant -0,01 0,06 0,06 0,07 920,5 0,12 0,05<br />

Aspiro 0,01 0,81 0,79 0,81 227,4 1,53 0,7<br />

Avega 0,1 20,6 19,7 20,6 9,5 34,5 16,5<br />

BE Group - 17,8 17,7 17,8 61,3 30,2 14,5<br />

Beijer Electr. - 60 60 60,5 0,7 77,75 45,5<br />

Bergs Timber B -0,01 1,27 1,27 1,29 525,1 5,7 0,93<br />

BioInvent - 3,4 3,38 3,4 59,8 20,66 1,64<br />

Biotage 0,2 8,8 8,7 8,8 52,8 8,75 5,15<br />

Björn Borg 1,2 36,2 36,2 36,4 30,4 46,48 30,1<br />

Bong -0,3 9 9 9,25 0,7 19,5 8,3<br />

Boule Diagn. -0,6 38,4 37,2 38,4 1,2 56 32<br />

BTS Group B -0,5 58,5 58,5 59,5 0,6 61,75 45,6<br />

Catena -0,25 64,75 64 64,75 10,4 102 48,1<br />

Cavotec 0,1 24,6 24,5 25 32 24,5 13,6<br />

Cellavision -0,2 16,3 16,1 16,3 17,1 18,1 12,9<br />

Cision 0,25 55,25 54,5 55 0,4 62,5 34,2<br />

Coastal Contact 0,8 39,8 38,8 39,5 0,2 50 30,2<br />

Concordia B - 10,5 10,45 10,5 21,3 16,5 9,8<br />

Connecta 0,2 48,7 47,9 48,7 22,1 85,75 45,1<br />

Consilium B -0,25 13,6 13,6 13,85 5,1 20 11,5<br />

CTT Systems -0,2 41 40,3 40,5 1,5 43 28,7<br />

Cybercom 0,02 1,59 1,59 1,6 485,9 5,21 1,02<br />

Dedicare 0,1 32,9 32,9 33 11,4 38,4 21,7<br />

DGC One -0,25 66,5 66,5 66,75 0,5 75,5 48,3<br />

Diamyd -0,15 10,3 10,35 10,5 70,9 13,35 5,95<br />

Doro -0,1 25,3 25,3 25,4 71,5 33,9 21,1<br />

Duroc - 11,7 11,6 11,8 1,2 20,3 10,85<br />

Elanders B -0,3 21,1 20,9 21,4 0,3 25,3 16,9<br />

Electragruppen - - 38 38,9 39,5 27<br />

Elos 0,3 30,3 29,8 30,4 2 57 23,8<br />

Endomines -0,2 6,15 6,15 6,25 148,5 8,9 5,3<br />

Enea -0,4 42,1 42 42,1 11,2 45 24,2<br />

EpiCept -0,01 0,39 0,39 0,4 299,4 2,5 0,35<br />

Etrion 0,11 2,58 2,57 2,58 428,5 4,13 1,81<br />

eWork -0,2 37,5 37,3 37,5 14,2 41 30,4<br />

Feelgood -0,06 1,24 1,24 1,27 39,1 2,75 1,09<br />

Fingerprint 1,5 16,3 16,2 16,3 2044,5 15,4 2,55<br />

Finnveden Bulte 0,6 31,6 31,3 31,6 27,8 46,6 27,2<br />

Formpipe 0,05 6 5,9 6 46,8 8,59 3,91<br />

Geveko B 0,05 3,7 3,61 3,8 31,8 8 3,1<br />

Global Health - 4 3,9 4 2,5 8 3,3<br />

Havsfrun B - 15,5 15,4 15,5 2,8 17 13,5<br />

Hemtex 0,03 4,14 4,1 4,13 13,4 8 3,5<br />

HMS Networks -4,25 104,75 104 105,5 18,6 112,25 87<br />

IAR Systems - 39,9 39,2 39,9 1,3 44,9 24,2<br />

Image Systems 0,01 0,3 0,29 0,3 124,1 0,61 0,26<br />

Intellecta 0,3 25,3 25,1 25,5 2,7 40 20<br />

ITAB Shop B -1 103 102,5 103 7,7 120 72,75<br />

Kabe B 0,75 100,75 100 102 1,3 118 82,75<br />

Karo Bio -0,01 0,37 0,37 0,38 856,1 1,5 0,22<br />

Karolinska Dev. - 17 16,9 17,1 152,6 28 12,05<br />

Knowit 1,6 48,4 48 48,4 17 72,75 43,3<br />

Lagercrantz B 2 71,75 71,5 72 7,5 74 43<br />

Lammhults -0,7 20,2 20,2 21 1,2 25,4 15<br />

Luxonen SDB - - 111,25 112,75 119 100,75<br />

Malmbergs -0,5 50 49,4 50,5 0,5 59,5 42,2<br />

Micronic Mydata 0,15 11,1 11,1 11,15 82,9 15,3 9,4<br />

Micro Sys. B -0,35 13,2 13 13,2 9,5 20,4 10,65<br />

Midsona A 1,7 14,7 14,9 18,9 1,6 25,1 12,5<br />

Midsona B -0,55 14,25 14,2 14,5 12,5 15,4 10,5<br />

Midway A - 16,9 17,1 18,5 0,2 25 12,5<br />

Midway B -0,3 16,1 15,8 16,1 12,5 23,4 14,1<br />

Moberg Derma 0,1 40 39,8 40 6,3 49 22<br />

Morphic B - 0,11 0,1 0,11 919,7 0,21 0,08<br />

MQ 0,3 18,4 18,4 18,5 116,2 26,4 16,1<br />

MSC -0,03 2,27 2,25 2,34 21,7 4 2,09<br />

Multi-Q 0,12 0,85 0,77 0,85 38 1,3 0,61<br />

NAXS 0,3 30 29,8 30,2 20,1 32,5 23,5<br />

Nederman -4 135,75 135,75 139 0,3 143 96<br />

Net Insight -0,02 1,77 1,73 1,75 783,3 2,32 1,41<br />

Nordic Mines -0,09 1,81 1,81 1,83 1088,1 27,77 1,03<br />

Note - 7,75 7,7 7,75 6,3 9 5,5<br />

Novestra - - 6,35 6,45 7,7 5,5<br />

Novotek - 11,4 11,05 11,4 5 13 8,5<br />

NSP B - 11,65 11,5 11,65 14,9 11,95 7,5<br />

Oasmia 2,25 7,25 7,25 7,3 632,7 10,81 4,42<br />

Odd Molly -0,3 27,3 27,4 28,6 2,3 49,5 22<br />

OEM B -0,75 65,25 64,5 66,5 1,9 75 54<br />

Opcon 0,01 0,6 0,59 0,6 1692,6 2,49 0,49<br />

Orexo -1 50,5 50,25 50,5 31,9 56,75 20,6<br />

Ortivus A 0,05 7,25 6,15 7,5 1,4 12,5 5,9<br />

Ortivus B - - 4,21 4,46 5,1 1,65<br />

PA Resources 0,01 0,19 0,18 0,19 8684,1 1,43 0,07<br />

Partnertech -0,4 21,1 21,1 21,3 8,4 35,9 19,3<br />

Phonera 0,8 36 35,4 35,9 0,1 58,5 28,5<br />

Poolia -0,5 11,3 11,2 11,3 0,7 16,5 10<br />

Precise Biom. -0,09 0,86 0,86 0,87 4175,9 1,63 0,62<br />

Prevas B - 18,5 18,2 18,5 7,1 32 16<br />

Pricer B 0,4 9,7 9,7 9,75 381,6 13,85 8,1<br />

Proact -0,25 107 107 107,5 4,3 165 84,5<br />

Probi -1,9 37,2 37,2 37,9 33,3 67 27,1<br />

Profilgruppen - - 31,6 32,5 40 27,5<br />

Raysearch -0,2 22,6 22,6 22,8 23,6 26,9 14,45<br />

Readsoft -0,9 22,1 22 22,2 78,2 26 17,5<br />

Rejlers B 0,25 70,5 70,5 71,5 1,7 79 62<br />

Retail & Brands 0,02 1,57 1,53 1,56 314,5 3,65 1,31<br />

Rottneros 0,09 2,19 2,19 2,22 516,7 2,75 1,61<br />

Rörvik Timber 0,8 11,5 11,45 11,5 4,2 42 9,8<br />

Seamless 2,8 23 22,8 23 370,7 27,65 7,47<br />

Semcon 1,4 51 50,75 51 58,5 50,75 24<br />

Sensys 0,12 0,7 0,7 0,71 32473,6 0,62 0,22<br />

Shelton Petr. 0,35 11,95 11,3 12 17,3 16,7 10<br />

Sigma B 0,12 4,85 4,79 4,85 55,4 6,7 4,6<br />

Sintercast -0,4 43,8 43,8 44,2 3,5 66 39<br />

Softronic B 0,15 6,1 5,95 6,05 16 7,75 5,45<br />

Stjärna Fyrkant - 0,09 0,08 0,09 457 0,16 0,07<br />

Studsvik 1,8 33,1 32,7 33,1 16,1 51 24<br />

Svedbergs - 21,2 21 21,1 8,4 38,4 19,3<br />

Svolder A - - 68,5 75 81 53<br />

Svolder B 0,75 53,5 53,25 53,5 16,6 58,75 48<br />

Traction -1,5 83 82 84,5 0,2 87 68<br />

Tradedoubler - 12,75 12,75 12,85 75,9 35,5 8,9<br />

Transatl. B - 5,2 5,05 5,2 14,3 11,4 4,5<br />

Index Förändring (%) sen Värde<br />

1 dag 1vecka 1231<br />

Industri -0,58 +2 +2,5 975,71<br />

Olja och gas -0,98 +2,4 +3,3 1186,32<br />

Media +0,07 +3,6 +3,7 544,33<br />

Råvaror -0,86 +2,3 +2,2 891,06<br />

Sjukvård -0,81 +0,1 +0,2 1092,34<br />

Teknik +0,25 +4,9 +4,3 774,07<br />

Telekom -0,34 +1,8 +2,6 951,94<br />

utländSka index<br />

Index Förändring (%) sen Värde<br />

1 dag 1231<br />

Euronext 100 -0,56 +1,8 693<br />

Frankfurt, Xetra DAX -0,56 +1,6 7732,66<br />

Hong Kong, Hang Seng -0,01 +3 23329,75<br />

Köpenhamn, OMXCPI +0,27 +3,6 418,59<br />

London, FTSE 100 -0,4 +2,8 6065,73<br />

Moskva, RTS 0 0 1526,98<br />

Madrid, IBEX 35 -0,2 +3,5 8419<br />

Transcom A -0,01 0,56 0,55 0,56 200,7 0,74 0,45<br />

Transcom B -0,01 0,59 0,58 0,59 1050,1 0,77 0,45<br />

Trigon 0,05 5,6 5,6 5,7 153,7 8,6 4,53<br />

Uniflex B -0,6 32,2 32,1 32,2 4,3 41 27,2<br />

VBG B -0,75 91,5 91,5 93 1,3 103,5 72<br />

Venue Retail 0,3 43,5 43,3 43,4 5,3 47 29<br />

senast ast kurs kurs tal högst lägst aktietorget<br />

Vitec Software 0,5 71,5 71,25 71,5 0,2 73 55,25<br />

Vitrolife 1 42,3 41,7 42,3 12,4 49,4 34,83<br />

Xano B -0,75 104,75 103,25 105,25 1,2 113 82<br />

ngMS equity<br />

AIK Fotboll B 0,06 1,57 1,48 1,66 19 2,45 1,36<br />

Crown Energy 0,25 8,1 8,1 8,25 5,3 15,55 5,25<br />

Ginger Oil -0,01 0,54 0,52 0,53 90 1,35 0,44<br />

Glycorex B 0,32 3,08 2,91 3,08 116,2 4,77 1,95<br />

Guideline Oil 0,01 0,69 0,68 0,72 59 1,34 0,6<br />

LifeAssays B -0,1 1,7 1,7 1,75 7,5 7,95 0,9<br />

NGS Group 1 51 50 51,5 11,5 55 23,5<br />

Obducat B 0,06 1,33 1,32 1,49 10 2 0,66<br />

Paynova -0,01 0,53 0,51 0,53 140 0,9 0,4<br />

SBC - 24 23,4 24 0,3 24,3 14,6<br />

Servage -0,35 6,45 - 6,8 0,3 7,5 2,75<br />

Sotkamo Silver 0,2 12,6 12,1 13 6,5 19,39 9,75<br />

FirSt north<br />

2 E Group -0,9 12,5 12,7 12,75 9,6 16,9 10,1<br />

Addvise - - 5,9 6,15 7,2 4,05<br />

Africa Oil -1,3 44,8 44,8 45 1311,7 80,25 10,75<br />

Agellis 0,26 1,2 1,15 1,2 152,1 1,25 0,47<br />

ALM Equity 0,5 34,6 34 35,2 3,9 37,2 31,2<br />

Alpcot Agro -0,15 5,6 5,1 5,5 11,9 9,4 4,6<br />

Aqeri 0,15 2,2 2,2 2,85 2 4,1 0,8<br />

Arctic Gold -0,02 1,65 1,51 1,65 59,6 5,8 1,11<br />

Auriant Mining 0,2 15,9 15,5 16 2,2 23 9,5<br />

Avensia Innova. - - 1 1,05 1,4 0,93<br />

Avtech Sweden -1,01 2,49 4 4,05 1 7,4 2,13<br />

Betting Promo. -0,35 9,65 9,65 10 5,3 11,7 5,75<br />

Bore Tech 0,02 0,15 0,13 0,15 570,9 0,28 0,09<br />

Bredband 2 - 0,38 0,37 0,38 421,9 0,39 0,15<br />

Bringwell - 1,42 1,39 1,42 0,5 2,1 1,21<br />

Caperio 0,4 31,4 30,5 31,3 1,5 38,5 27<br />

Cassandra Oil -1,1 36,9 36,8 36,9 39,3 45 0,71<br />

Catella A 0,6 6 6 6,45 1,8 9,25 4,2<br />

Catella B - 5,9 5,7 5,9 78,9 8,5 4,55<br />

ChronTech -0,01 0,1 0,09 0,1 60,1 0,23 0,06<br />

Confidence B 0,17 2,6 2,52 2,6 20 6,05 2<br />

C-rad B 0,6 16,9 16,6 16,9 25,6 27,9 11<br />

Creades 0,5 113 112,5 113 7,6 135,5 105,5<br />

Cryptzone B - 0,02 0,01 0,02 4334 0,03 0,01<br />

CybAero 0,1 1,76 1,75 1,79 1603,1 1,7 0,52<br />

Dannemora Min. 3,8 36,2 36 36,2 204,8 74,5 20,5<br />

Deltaco 0,4 16,4 16,4 16,5 10,5 17,5 11,9<br />

Diadrom -0,8 13,2 13,2 14,45 0,5 14 10<br />

DIBS 0,4 46,9 46,3 46,8 1,6 61 39<br />

Dignitana 1,4 18,3 18,1 18,3 165,1 30,16 13,41<br />

Done M&S 0,7 9,3 9,05 9,45 3 15,2 6,7<br />

Drillcon -0,05 4,3 4,3 4,39 36 4,97 3,03<br />

Ellen -0,05 1,25 1,22 1,25 34,1 1,94 0,94<br />

Empire B -0,1 3,85 3,88 4 1 6,25 3,5<br />

Eolus Vind B - 26,4 26,1 26,4 8,9 50,5 20,7<br />

EOS Russia - 22 22 22,5 17,9 27,8 15,6<br />

Episurf Med. - 24 23 24 2,5 30 19<br />

EXINI Diagnosti 0,4 4,49 4,35 4,78 29,6 7,21 2,8<br />

Firefly 0,05 11,7 10,3 12,45 0,5 18 9,6<br />

Forestlight - - 0,35 0,4 3 0,3<br />

Generic - - 3,5 3,63 4,9 3,11<br />

Genovis - - 3,07 3,49 5,55 2,28<br />

Getupdated - - 0,27 0,29 0,92 0,1<br />

Götenehus - - 3,85 4,1 10,35 3,25<br />

Hansa Medical 0,32 4,2 3,91 4,2 9 5,9 2,42<br />

Header Compress -0,65 7,35 7,35 9 12 4,21<br />

Hifab 0,05 6,95 6,9 7 2,3 7,4 4<br />

Impact Coatings -0,35 10,85 10,25 10,85 25,3 25 8,65<br />

Insplanet - - 6,85 8 14,9 5,9<br />

Invisio - - 4,91 5,05 5,35 2,25<br />

Isconova 0,75 8,85 8,5 8,85 19,2 14,35 5,1<br />

Jays - 27,5 27,3 27,5 45 31,5 7,1<br />

JLT Mobile -0,03 0,91 0,88 0,91 13 1,29 0,72<br />

Kancera -0,1 0,8 0,79 0,85 7 5,75 0,53<br />

Kopparb. Min. -0,06 3,44 3,44 3,51 58,1 12,7 2,6<br />

Kopy Goldfields 0,25 3,45 3,35 3,45 7,8 6,8 2,59<br />

Lappland Gold -0,05 1,19 1,19 1,22 1526,5 2,09 0,6<br />

Lightlab - 0,08 0,07 0,08 1001,1 0,23 0,05<br />

Lucara Diamond -0,05 4,2 4,15 4,2 51,3 8,45 3,31<br />

Mackmyra 3,5 57 57 57,75 2,7 71,75 39<br />

Mangold - - 132,5 137 139 101<br />

Medcap -0,04 2,04 2,05 2,09 72,7 2,1 1,29<br />

Medcore 0,01 3,1 3,1 3,16 2,9 8,35 2,4<br />

Media Provider - 0,03 0,03 0,04 2,2 0,18 0,02<br />

Misen Energy - 4,75 4,75 5,65 9 3,25<br />

NetJobs - - 2,65 3 3,4 1,55<br />

New Nordic - - 5,85 6,1 8,15 5,1<br />

Nischer 0,02 1,37 1,36 1,41 9 2,44 1,2<br />

Nordic Leisure - - 2,26 2,85 3 1,35<br />

Online Brands - - 2,8 3,89 6,6 2,26<br />

Opus Prodox - 2,65 2,63 2,64 152,1 2,7 0,82<br />

Pallas - - 1,18 1,41 2,62 0,69<br />

Paradox Enter. - - 0,41 0,49 0,86 0,2<br />

Petrogrand 0,05 6,05 6 6,05 47,6 28,6 4,1<br />

Pilum -0,01 0,29 0,29 0,3 110,4 1,09 0,23<br />

Pledpharma -0,15 8,85 8,85 9 1 19,6 8,3<br />

Precio Syst 0,1 7,1 7 7,1 0,8 7,25 5,4<br />

Precomp Solut. 0,02 0,39 0,34 0,39 29 0,5 0,25<br />

Rasta - 0,4 0,39 0,4 34 0,72 0,34<br />

Ruric -0,02 0,09 0,09 0,1 2213,1 2,23 0,04<br />

Rusforest -0,01 0,1 0,09 0,1 927 3,75 0,09<br />

Scandbook - 10,15 10,15 10,55 3,3 23,2 9,65<br />

Selena Oil 0,01 2,98 2,85 2,98 0,2 23,9 2,97<br />

Shamaran -0,04 2,66 2,65 2,66 2134,9 3,99 1,15<br />

SJR 0,75 52,5 52,5 53,75 1,8 68,25 43,2<br />

Skåne-Möllan - 395 378 395 0,1 431 346,5<br />

Skånska Energi - - 66,5 67,5 92 64<br />

Smarteq B - 0,2 0,17 0,2 4,5 0,3 0,13<br />

Sportamore 0,8 32,3 32,5 32,9 2,6 34,9 20,1<br />

Stille - - 7,7 8 9,45 7,05<br />

Stureguld - 14,5 14,5 15 1,2 22,6 10<br />

Tag<strong>master</strong> B 0,11 0,52 0,4 0,48 29 0,55 0,2<br />

Tethys Oil 1,5 56,5 56,25 56,5 167,3 57,25 37,9<br />

Trustbuddy 0,06 1,08 1,06 1,08 106,1 1,3 0,32<br />

Trygga Hem - 16,2 15,7 16,2 0,1 16,2 9,5<br />

Unlimited Trave - 9,8 8,7 9,7 0,1 12,8 8,4<br />

Wesc 0,1 15,9 15,9 16 1,2 31,28 13,25<br />

West Intern. - - 2,56 2,93 4,4 2,06<br />

Victoria Park -0,2 6 6 6,2 6,1 6,25 3,86<br />

Vinovo -0,41 2,03 2,14 2,44 3,1 3,63 1,6<br />

Wise Group 0,09 1,53 1,5 1,54 183,9 2 0,98<br />

X-Counter -0,2 17,3 17,3 18 0,2 36 15,4<br />

Xvivo 0,5 20 19,7 20 30,3 27,8 18<br />

Zeta Display 0,03 3,48 3,32 3,48 5,5 7 2,8<br />

Index Förändring (%) sen Värde<br />

1 dag 1231<br />

New York, Dow Jones -0,38 +2,1 13384,29<br />

New York, Nasdaq -0,09 +2,6 3098,81<br />

Oslo, Benchmark -0,63 +2,3 454,11<br />

OMX Helsinki PI -0,07 +4,9 6088,18<br />

Paris, CAC 40 -0,68 +1,7 3704,64<br />

Tokyo, Nikkei 225 -0,83 +2 10599,01<br />

Zürich, SMI -0,14 +3,3 7049,3<br />

aktie Betalkurs Slutkurser<br />

+/- senast köp sälj<br />

203 Web Grou -0,29 4 3,85 4<br />

24 H Techn. - 0,02 0,01 0,03<br />

Accelerator -0,02 1,16 1,16 1,17<br />

Albin Metals - - 5,5 6<br />

Alpha Helix - - 0,27 0,28<br />

Amhult 2 B - - 22,4 23<br />

Angler Gamin -0,02 2,33 2,33 2,37<br />

AQ Group 0,2 45,7 45,7 45,9<br />

Archelon Min -0,02 0,28 0,27 0,28<br />

Arocell 0,35 5,7 5,4 5,7<br />

Axichem - - 2,76 2,96<br />

Bahnhof B 0,1 35 34,7 35<br />

Beowulf Mini -0,01 1,44 1,43 1,5<br />

Biosensor 0,1 5,9 5,9 6,35<br />

Biotech-lgG -0,01 0,06 0,06 0,07<br />

Botnia Expl. 0,02 0,69 0,67 0,69<br />

Brighter 0,29 3,7 3,7 4,1<br />

Business CSS - - 0,11 0,23<br />

Byggolit - - 1,76 2,1<br />

Caucasus Oil -0,06 0,42 0,42 0,48<br />

Cefour W & B - 0,05 0,04 0,05<br />

Cellpoint - 0,02 0,01 0,02<br />

Chall. Mobil -0,07 0,11 0,11 0,34<br />

Cherry B 1,8 33,5 32,8 33,5<br />

Clinical Las 1,3 17,5 17,2 17,5<br />

Commodity Qu -0,05 3,15 3,08 3,25<br />

Community En - 0,13 0,13 0,21<br />

Creative Ant - 0,22 0,2 0,22<br />

CWS Comf. Wi - - 0,5 0,79<br />

Deflamo B - - 1,05 1,11<br />

Ecomb - - 1,41 1,79<br />

EcoRub - - 1,26 2,5<br />

Elverket Val -2,8 31,4 31,5 34<br />

Enjoy Group - 1,45 1,3 1,45<br />

Enzymatica -0,45 13,5 13,4 13,75<br />

Euris B - - 0,24 0,49<br />

Eurocine Vac -0,09 4,4 4,4 4,59<br />

Eurocon - 3,85 3,6 3,85<br />

FDT System - - 5,75 6,1<br />

Forsstrom B - - 6 7,95<br />

Fundior B - 0,02 0,01 0,02<br />

FX Internat. - - 1,6 2,49<br />

G5 Entertain 0,2 50 49,2 50<br />

Genesis-IT -0,28 1,71 1,31 1,91<br />

Gullberg&Jan - - 2,82 3<br />

H1 Communica - - 0,36 0,84<br />

Hedson Tech. - 9,3 8,8 9,3<br />

Hexatronic - - 1,58 2,39<br />

HomeMaid B -0,14 4,46 4,51 4,89<br />

HQ -0,07 0,57 0,57 0,58<br />

IDL Biotech -0,04 0,5 0,37 0,49<br />

Klick Data B - - 14,25 16<br />

SvenSka aktier i new york<br />

Bolag Senast betalt i Diff Sen bet.<br />

Stockholm USA i SEK i US$<br />

ABB 136,20 136,47 0,27 21,0<br />

AstraZeneca 313,00 312,88 -0,12 48,1<br />

Autoliv 436,80 433,74 -3,06 66,7<br />

Ericsson B 68,20 68,27 0,07 10,5<br />

Nokia Corp 27,94 27,52 -0,42 4,2<br />

Pfizer 169,00 168,99 -0,01 26,0<br />

rÅvaruMarknaden<br />

Metall Förändr. Promt<br />

fr. gård. köp sälj enheter<br />

Metaller<br />

Koppar 54,00 8060,00 8120,50 USD/ton<br />

Aluminium 17,50 2089,00 2108,01 USD/ton<br />

Zink 9,00 2054,00 2053,90 USD/ton<br />

Nickel 95,00 17405,00 17490,00 USD/ton<br />

Bly 29,00 2355,00 2358,00 USD/ton<br />

Tenn -195,00 23950,00 23937,50 USD/ton<br />

Ädelmetaller Köp idag Köp igår<br />

Guld -9,20 1647,25 1656,45 USD/troy oz<br />

Silver -0,11 30,11 30,22 USD/troy oz<br />

Platina -5,50 1555,50 1561,00 USD/troy oz<br />

Palladium -21,00 667,50 688,50 USD/troy oz<br />

31,1 grams = 1 troy oz<br />

Olja<br />

Olja 0,29 111,60 111,31 USD/fat<br />

vinnare/Förlorare Mindre liStor<br />

Vinnare Ändring (%) Senast betalt Förlorare Ändring (%) Senast betalt<br />

Agellis 27,66 1,20<br />

Miris Holding 27,59 0,74<br />

Tag<strong>master</strong> B 26,83 0,52<br />

Mobicard MG 25,00 0,10<br />

Biolight 25,00 0,15<br />

Latvian Fore 0,05 7,3 7,15 7,3<br />

Lovisagruvan - 34 34,2 35<br />

Lucent Oil - - 5,6 7,15<br />

Lyyn -0,1 0,3 0,3 0,39<br />

Mabi Rent 0,05 4,9 4,85 5<br />

Maxpeak B - 0,01 0,01 0,02<br />

Medfield - - 4,51 5,4<br />

MedicPen - 0,51 0,48 0,51<br />

Medirox A - 9,7 8,2 9,65<br />

Medirox B - 9,7 8,85 9,65<br />

MediRätt - - 1,98 2,29<br />

Micropos Med - - 1,3 1,35<br />

Mineralinves 0,02 0,24 0,22 0,24<br />

Miris Holdin 0,16 0,74 0,6 0,74<br />

Mobicard MG 0,02 0,1 0,09 0,11<br />

Mobile Loyal - 1,52 1,44 1,52<br />

Mobispine - - 1,16 3,86<br />

Mycab Intern 0,02 0,15 0,13 0,15<br />

Net Gaming E - - 0,18 0,31<br />

NeuroVive -0,1 18 17,9 18,1<br />

Nordic Campi 0,05 8,05 7,85 8,25<br />

NordIQ Göteb - - 1,01 3,84<br />

Novus Group - - 1,18 1,46<br />

Orasolv -0,03 0,19 0,19 0,21<br />

Parans S L -0,27 1,92 1,9 2,96<br />

Ph.Lundensis -0,1 6,05 5,55 6<br />

Polyplank - - 9,9 10,4<br />

Railcare Gro -0,5 14 14 15<br />

Recyctec B -0,15 6,35 6,1 6,6<br />

Rehact B -0,04 0,77 0,76 0,79<br />

Relation & B - - 0,45 0,48<br />

Respiratoriu 0,02 0,29 0,27 0,29<br />

RLS Global 0,02 0,18 0,15 0,18<br />

Safe at Sea - - 0,07 0,09<br />

SensoDetect 0,1 27 24,4 26,9<br />

Senzime 0,03 4,1 4,1 4,19<br />

Starbreeze - 0,08 0,08 0,09<br />

Star Vault B -0,02 0,05 0,06 0,1<br />

Swe.Resource -0,17 1,54 1,55 1,68<br />

SwitchCore A - 2,1 2,11 2,59<br />

SwitchCore B - 1,83 1,83 1,98<br />

Taurus Energ 0,04 0,67 0,65 0,67<br />

Thenberg & K - - 0,21 0,23<br />

TigranTech. 0,4 8,5 8 8,5<br />

Towork Sveri - - 0,07 0,21<br />

Transferator - - 5,55 6,4<br />

Transferator - - 4,62 7,6<br />

Traveas 0,03 0,85 0,82 0,87<br />

True Heading - - 0,23 0,88<br />

United Media -0,05 0,7 0,7 0,74<br />

Vendator - - 0,19 0,23<br />

Wiking Miner -0,15 7,9 7,4 7,9<br />

Vindico Secu - - 0,53 0,65<br />

VJ since 189 - 0,04 0,03 0,04<br />

WntResearch 0,13 3,47 3,5 3,62<br />

Wonderful T - - 1,42 1,63<br />

Xtranet Grup - - 0,04 0,05<br />

Hjälp oss i kampen mot cancer<br />

Cancerforskningen gör stora framsteg, men det finns mycket<br />

kvar att göra.<br />

BoStadSräntor<br />

Altero B -40,91 0,13<br />

Chall. Mobile -38,89 0,11<br />

Avtech Sweden -28,86 2,49<br />

Star Vault B -28,57 0,05<br />

Lyyn -25,00 0,30<br />

Yield Life S 0,03 2,55 2,65 2,84<br />

Zinzino B -0,15 7,35 7,1 7,35<br />

oBS-liSta a-torget<br />

Abelco 0,2 2,85 2,65 2,85<br />

Altero B -0,09 0,13 0,13 0,18<br />

Aqua Terrena - - - 0,01<br />

AU Holding -0,01 0,06 0,06 0,07<br />

Clean Tech. - 0,01 - 0,01<br />

ConPharm A - - 0,37 1,8<br />

ConPharm B - - 0,25 0,37<br />

Finmetron - - 0,07 0,13<br />

Sportjohan B - - 0,05 0,07<br />

nordic MtF<br />

Biolight 0,03 0,15 0,14 0,18<br />

Clean Oil Te - 0,25 0,2 0,25<br />

Exeotech Inv -0,45 3,75 3,45 3,75<br />

Fortnox -0,15 4,95 4,93 5,05<br />

Fortnox Int. 0,05 0,57 0,57 0,58<br />

Free2move - 0,12 0,12 0,13<br />

Hyresfast. M - - 0,05 0,09<br />

Josab Int. - - 0,69 0,73<br />

Kilsta Metal - - 0,36 0,4<br />

Kopparbergs 0,7 24,7 24,6 25<br />

LC-Tec Holdi -0,02 1,95 1,95 2,1<br />

Leox Holding -0,01 0,08 0,07 0,09<br />

MVV Holding 0,22 2,32 2,23 2,42<br />

NFO Drives - 0,55 0,53 0,55<br />

SCN 0,01 0,33 0,29 0,31<br />

Sivers IMA 0,09 3,99 3,82 3,99<br />

Vezzel - - 1 1,08<br />

göteBorgS otc-liSta<br />

Albin Metals - - 5,5 6<br />

Archelon Min -0,02 0,28 0,27 0,28<br />

Thenberg & K - - 0,21 0,23<br />

Bequoted inoFFiciella<br />

ALLU - - - 4,3<br />

D. Carnegie 0,09 0,34 0,3 0,34<br />

FORW A - - - -<br />

FORW B 0,1 2,8 2,7 2,8<br />

Gotlandsbol. - - 730 -<br />

Gotlandsbol. - - 680 -<br />

GULD VB - - - -<br />

IES -0,25 2 2,25 2,5<br />

Insight Ener - - - 0,5<br />

JPA2 VB - - - -<br />

JPA Fast. 1 - - - -<br />

RUNA - - 0,5 -<br />

RW Capital - 0,05 - 0,5<br />

Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för Bekämpande av Cancer<br />

delar varje år ut bidrag till lokala cancerforskare som utvecklar nya<br />

metoder för att bota eller lindra cancer. Allt stöd åt denna viktiga<br />

forskning är värdefullt i kampen mot cancer. Varje bidrag är<br />

betydelsefullt.<br />

Läs mer på www.mascancerstiftelse.se<br />

Plusgirokonto: 90 02 94-0<br />

Långivare VILLOR / BOSTADSRÄTTER<br />

3m 1år 2 år 3 år 5år 10 år<br />

Danske Bolån 3,15 3,05 3,05 3,15 3,35 3,95<br />

Handelsbanken 3,08 3,09 3,04 3,12 3,35 3,97<br />

ICA Bolån 3,09 3,10 3,05 3,15 3,39 3,98<br />

Ikano Bank 3,09 3,10 3,05 3,15 3,39 3,98<br />

Länsförsäkringar 3,19 3,24 3,13 3,09 3,39 4,02<br />

Nordea Hypotek 3,10 3,18 3,08 3,13 3,36 3,93*<br />

Plus Bolån 3,09 3,10 3,05 3,15 3,39 3,98<br />

SBAB 3,09 3,10 3,05 3,15 3,39 3,98<br />

SEB 3,09 3,10 3,06 3,13 3,35 3,96<br />

Skandiabanken 2,99 3,08 3,07 3,12 3,29 -<br />

Swedbank Bolån 3,12 3,12 3,06 3,14 3,33 3,94<br />

Ålandsbanken Bolån<br />

*) avser 8 år<br />

3,15 3,15 3,10 3,15 3,35 3,95<br />

MarknadSräntor<br />

Förklaring<br />

Förändring Ränta Ränta P/E : Aktiekurs genom vinst<br />

en dag 31/12 enligt prognos. Högre p/e-tal<br />

Statsskuldväxlar<br />

= hög värdering, neg = redo-<br />

30 dagar 0 0,90 0,904 visad förlust. Direkt avkast-<br />

60 dagar 0 0,88 0,883 ning = senaste utdelning delat<br />

90 dagar<br />

Statsobligationer<br />

0 0,87 0,873 med senast betalt.<br />

Stob 3 år(1041)<br />

Stob 5 år(1050) 0,02<br />

0,785<br />

1,03<br />

0,733<br />

0,875<br />

Produktion:<br />

Stob 10 år(1047) 0,02 1,575 1,37<br />

USA 30 år 0 3,100<br />

USA 10 år 0 1,900<br />

Tyskland 10 år -0,030 1,520<br />

Diff Sverige/Tyskland 10 år 0


FONDER i gåR<br />

Vinnare Ändring (%)<br />

ODIN Fonder Maritim 1,45<br />

East Capital Turkiet 0,98<br />

SEB EC Turkie 0,98<br />

Baring Australia 0,95<br />

Baring Europa 0,86<br />

Utveckling i procent:<br />

Fond<br />

NAV<br />

kurs<br />

Tisdag 8 januari 2013<br />

AKTiEFONDER OCH BLANDFONDER<br />

i<br />

går<br />

i<br />

år<br />

Aktie-Ansvar<br />

•Avkastning 107,49<br />

•Europa<br />

FondSelect<br />

76,57 -0,3 1,9<br />

* Graal<br />

155,66<br />

* Graal Aktie<br />

128,15<br />

* Graal Kvant<br />

103,58 0,1 0,2<br />

* Graal M.neut<br />

102,65 -0,7 -1,4<br />

* Graal Off.<br />

98,03 -0,2 0,3<br />

* Graal T. 2xL<br />

53,2<br />

* Graal Total<br />

85,96 -0,6 0,2<br />

* Graal Trend<br />

95,26 -0,3 0,1<br />

* Peritus<br />

94,1 -0,5 1,6<br />

* 94,14<br />

•Sverige<br />

Aktiespararna<br />

280,81 -0,2 2,9<br />

•Topp Sv. 9,64 -0,6 2,2<br />

Alfred Berg<br />

•Akt.Global Q * 211,9<br />

•Akt.Norge<br />

0,7 3<br />

* 458,3<br />

•Aktiv<br />

0,3 2,8<br />

* 682,25<br />

Aktiv II<br />

0,4 3<br />

* 2473,83<br />

•BestSelect * 210,73 0,7 3,1<br />

•Fastighet No 124,27 -0,1<br />

•Gambak<br />

1,4<br />

* 11854,79 0,4<br />

Nordic Sm Ca<br />

3,1<br />

* 1390,81 0,5<br />

•Ryssland<br />

3,5<br />

* 363,12 -0,3<br />

•Småbolagsfon 151,7 0,1 3<br />

•Sverige Plus<br />

AMF<br />

43,25 0,5 3,3<br />

•Aktief. Mix 111,32 -0,3 2,8<br />

•Asien SH 111,83 -0,6 1,2<br />

•Balansfond 171,77 -0,2 1,4<br />

•Europa 107,25 -0,2 2,2<br />

•Global 76,67 -0,3 3<br />

•Nordamerika 89,94 -0,4 4,2<br />

•Småbolag 234,62 2<br />

•Sverige 302,08 -0,2 2,2<br />

•Världen 188,9 -0,3 2,6<br />

Ancoria Insurance<br />

Index Sve 341,94 0,5 2,5<br />

Indien 119,85 -0,2 1,9<br />

Ny Energi 38,65 0,7 3<br />

Offensiv 102,43 0,3 2,7<br />

Ryssland 38,74 -0,1<br />

Strategy 91,18 1<br />

Sverige 121,57 0,3 2,2<br />

Thailand 184,33 0,1 1,8<br />

Östeuropa 102,75 -0,2 -0,8<br />

Atlant Fonder<br />

Edge * Explora<br />

3500,38<br />

* Sharp<br />

1491,36<br />

* Avanza Fonder<br />

1234,36 2,3<br />

•ZERO 125,4 -0,6 2,3<br />

AXA Rosenberg<br />

•Glob Eq. B * GlobalSCB<br />

11,96 3,6 3,6<br />

* •Japan Eq<br />

23,28 4,1 4,1<br />

* •PanEur Eq<br />

586,04 1,1 1,1<br />

* BankInvest<br />

8,83 2,1<br />

Basis 289,55 0,1 3,1<br />

Banque de Luxembourg<br />

•America * 3934,46 1<br />

•Europe<br />

3,3<br />

* 4475,6 -0,1<br />

•Global30<br />

1<br />

* 1302,05 -0,3<br />

•Global50<br />

-0,9<br />

* 1449,79 -0,2<br />

•Global75<br />

-0,2<br />

* 1790,14<br />

•Horizon<br />

0,6<br />

* 707,35 -0,1<br />

Baring<br />

0,9<br />

•AsiaGrowth 63,59 0,2 3,2<br />

Australia 125,69 0,9 3,2<br />

•East Europea 105,51 0,2 2,2<br />

•Europa 43,42 0,9 2,6<br />

EuroSelect 1852 0,1 1,6<br />

•Global Em 34,87 0,2 3,2<br />

•HongK.Chin 856,08 0,3 4,7<br />

•Latin Americ 48,66 0,2 3,8<br />

BlackRock<br />

AsiaDragon * •Emerg Mkts<br />

28,63 1 3,7<br />

* •EmergEurop<br />

31,18 0,3 2,2<br />

* Eur.Gro.Fd<br />

96,64 -0,6 2,3<br />

* •EuroMarket<br />

24,67 -0,4 1,3<br />

* •GlblSmCp<br />

18,43 -0,4 1,6<br />

* •India<br />

66,93 0,7 3,9<br />

* •Japan<br />

22,15 -0,4 2,2<br />

* •Japan opps<br />

14,15 3 2,5<br />

* •Latin Am<br />

38,33 3,9 3,3<br />

* •New Energy<br />

83,78 0,7 3,1<br />

* Pacifi Equ<br />

6,53 0,8 3,3<br />

* •US Bas Val<br />

27,86 -0,6 2,9<br />

* •US Opp<br />

52,63 1,3 5<br />

* •W. Energy<br />

126,56 1,2 5,1<br />

* •W. Financl<br />

22,15 1,4 4,6<br />

* •W.Gold<br />

17,44 1 3,8<br />

* •W.Healthsc<br />

50,41 -3,4 -0,5<br />

* •World Mining<br />

19,55 1 3,5<br />

* •WorldTechA<br />

61,12 -1,3 2,4<br />

* 12,93 -0,2 2,6<br />

BNPP L1<br />

Eq China * Eq Health<br />

2089,98 0,3 1,3<br />

* Eq India<br />

4227,15 0,9 3<br />

* 656,8 -0,2 1,8<br />

Brummer & Partners<br />

Lynx * 192,64 -0,5<br />

Carnegie AM<br />

2,3<br />

•EastEurope 293,65 -0,2 1,4<br />

•European 155,59 -0,1 1,9<br />

•Medical 459,27 -0,3 2,7<br />

•NordicMarket 706,8 -0,2 2,5<br />

•Safe90BRIC 110,38 -0,1 0,9<br />

•Safety90Sv 130,85 -0,4 1,8<br />

•Swe Large Ca 120,27 -0,4 2,3<br />

•SwedishSmCap 121,03 -0,1 1,7<br />

•Worldwide<br />

Carnegie Fonder<br />

530,5 -0,4 2,6<br />

•Afrika<br />

•CorpBond<br />

10,05 -0,4 1,1<br />

* 355,49 0,1 0,2<br />

•Emerg.Market<br />

•Gorilla A<br />

19,91 -0,4 2,6<br />

* 32,56 0,3 3,2<br />

•Indien 223,1 -1,3 0,5<br />

•Kina<br />

•Ryssland<br />

131,51 4,4<br />

* 49,41 -0,1<br />

Småbolag 104,75 0,3 1,8<br />

•Strategi A 719,99 -0,1 1<br />

•Sverige<br />

•Total A<br />

1247,34 -0,2 2,2<br />

* Catella<br />

118,15 0,4 2,4<br />

•Avkast 120,27<br />

Balanserad<br />

CorporateBFR<br />

108,22 -0,2 1,8<br />

* 110,5 0,1 0,3<br />

ppm-FONDER i gåR<br />

FONDER i åR<br />

Förlorare Ändring (%) Vinnare Ändring (%) Förlorare Ändring (%) Vinnare Ändring (%) Förlorare Ändring (%)<br />

Danske Inves Japan -1,71 East Capital Turkiet 0,98 Carnegie Fon Indien -1,29 DNB RenewEner 6,33 XACT Fonder XACT EurB -7,48<br />

Carnegie Fon Indien -1,29 Baring Europa 0,86 Öhman EtiskInde -1,28 ODIN Fonder Maritim 6,26 SEB SpotR Bear OMXS -5,65<br />

Öhman EtiskInde -1,28 East Capital Balkan 0,79 Handelsbanke Indienfon -1,24 FIM Fonder Fenno 5,92 XACT Fonder XACT Bear -5,22<br />

Handelsbanke Indienfon -1,24 Fondita Equity 0,78 Nordea Japan -1,20 HSBC Global ChineseEq 5,88 XACT Fonder Bear -3,96<br />

Nordea Japan -1,20 Didner & Ger Småbolag 0,77 Simplicity Indien -1,08 SEB SpotR Bull OMXS 5,82 Coeli Fonder Spektrum -2,98<br />

Fokus * 1107,63 3 3<br />

Hedge 140,47 -0,1 0,4<br />

NordicLS Eq * 107,98 0,1 1,1<br />

NordicTiger * 97,49 0,4 3,2<br />

•Reavinst 255,45 -0,2 2,6<br />

•Sve Passiv 210,21 -0,3 2,3<br />

•Sve Select 217,53 0,1 2,6<br />

Tennis 122,3 -0,2 2,2<br />

CB Fonder<br />

•EuQuaSicav 81,65 0,1 0,2<br />

Cicero Fonder<br />

Focus 100,15 -0,5 2,2<br />

Global * 78,4 0,1 2,8<br />

•Sverige 109,57 -0,7 1,2<br />

•World 0-50 * 103,8 0,1 1,3<br />

•World AssSel * 95,65 0,2 2,6<br />

•World Wide * 156,52 0,2 2,5<br />

Coeli Fonder<br />

Ekv. Absolut * 10,18<br />

Ekv. GlbMegT * 8,88 0,7 3,3<br />

Ekv. Total * 18,41 2<br />

Ekv. Trygghe * 12,85<br />

Norrsken * 10,01 0,2 0,5<br />

Power * 9,58 0,1<br />

Select Brasi * 10,99 0,5 2,2<br />

Spektrum * 12,05 -0,8 -3<br />

Danske Invest<br />

•Aktiv Förm. 2259,31 -0,1 1,6<br />

•East Eu Co 412,79 -0,1 0,3<br />

Eur Focus 123,5 -0,1 1,3<br />

Eur High D 171,86 0,5 2,3<br />

Eur Sm Cap 311,03 2,2<br />

Gl Em Mar 548,44 -0,2 2,6<br />

•Gl Index 716,88 -0,1 2,9<br />

•Gl StockP 121,38 0,5 3<br />

Gr China 361,02 0,3 4<br />

•HorisontAkti 148,55 0,2 2,8<br />

•HorisontBal 144,54 0,1 1,6<br />

•HorisontFörs 133,55 0,1 1<br />

India 309,39 0,3 1,4<br />

Japan 128,38 -1,7 0,8<br />

Nordic 475,01 0,5 2,6<br />

•SRI Global 72,25 -0,2 2,9<br />

•Sve/Eur 143,08 -0,5 1,7<br />

•Sverige 2470,68 -0,1 3,1<br />

•Sverige Fok 127,55 0,5 3,8<br />

Trans-Balkan 45,22 0,8 2,7<br />

•Utland 111,77 -0,8 0,6<br />

Didner & Gerge<br />

•Aktie Sv. 1353,29 -0,2 2,6<br />

•Global 116,47 2,8<br />

•Småbolag 272,33 0,8 2,1<br />

DNB<br />

•Asian SmCap 35,28 0,1 3<br />

BRIC 725,97 -0,2 3,8<br />

China 744,92 -0,1 4,4<br />

China Centur 582,9 0,1 4,9<br />

ECO AbsRetur 1206,45 -0,9 -1,4<br />

•Far East 32,7 0,1 2,4<br />

Finans * 500,02 0,8 3,6<br />

•Glob Emerg S 17,52 -0,1 2,7<br />

•Global SRI 20,66 0,4 3,1<br />

HealthCare * 112,01 0,9 3,3<br />

India 835,78 -0,9 1,4<br />

QuantGlobal 91,84 -0,3 3,1<br />

•Realränte 109,25 -0,1 -0,9<br />

RenewEnerg 569,82 0,4 6,3<br />

•Scandinavia 22,13 0,3 3<br />

Småb. Norge * 381,05 0,8 4,8<br />

•Småbolag 1464,5 2,2<br />

Stiftfond Sv 103,39 -0,2 0,9<br />

Sve Koncis 121,36 -0,3 2,4<br />

•Swe Micro 322,34 0,2 2,4<br />

•Sverige 103,65 -0,3 2,1<br />

Technology 1319,04 4,5<br />

Telecom * 97,98 0,4 2,5<br />

TMT AbsRetur 1028,8 0,3 2,4<br />

•Utland 162,97 -0,4 3,4<br />

Östeuropa * 231,87 -0,1 3,5<br />

East Capital<br />

•Balkan 11,5 0,8 4,4<br />

•Baltikum 44,76 0,1 1,2<br />

ChEastAsiaA 93,73 -0,1 3,3<br />

China A 92,19 -0,1 4<br />

•Ryssland * 1177,57 -0,2<br />

•Turkiet 10,36 1 3,3<br />

•Östeuropa * 34,4 -0,3<br />

Enter Fonder<br />

•Maximal 1067,45 -0,7 2<br />

Select Pro 2129,4 -0,5 1,9<br />

•Sverige 1356,72 -0,5 1,8<br />

Sverige Pro 1600,05 -0,6 1,9<br />

Evli Fondbolag<br />

•Europe * 76,52 -0,2 1,7<br />

•FIN Select * 21,16 0,4 4,2<br />

•FinlandMix * 5,87 -0,2 0,4<br />

Global 81,4 -0,2 3,8<br />

•Index Sv. 247,03 -0,2 2,2<br />

•New Repub. * 39,55 0,2 2,4<br />

•Ryssland * 185,29 0,2 1,8<br />

•Sverige 93,23 -0,2 2,4<br />

Fidelity International<br />

America * 5,85 0,6 4,4<br />

AmericanGr * 25,46 0,6 4,6<br />

Asean * 33,06 -0,1 1,8<br />

Australia * 43,81 -0,3 2,4<br />

ChinaFocus * 43,89 0,3 3,4<br />

Cons Ind * 29,04 0,1 2,7<br />

Emerg Mark * 21,44 0,1 1,9<br />

•EurDynGrth * 31,77 -0,3 1,2<br />

Euro Ba * 14,11 -0,4 0,4<br />

EuroBlue * 16,53 -0,3 1,6<br />

EuroGrowth * 10,42 -0,1 1,7<br />

EuroLarger * 32,9 -0,1 1,7<br />

Europ Aggr * 13,13 -0,1 1,9<br />

EuroSmComp * 27,83 -0,5 1<br />

EuStoxx 50 * 8,21 -0,2 1,6<br />

France * 39,03 -0,4 1,1<br />

Germany * 30,87 -0,3 1,4<br />

GlobFocus * 42,2 0,4 3,4<br />

GreatChina * 145,8 0,2 3,2<br />

Growth&Inc * 16,05 0,1 1,5<br />

HealthCare * 19,85 0,3 2,4<br />

Iberia * 48,08 0,1 1,8<br />

IndiaFocus * 29,64 -0,4 1,6<br />

Indonesia * 29,49 -0,6 2,6<br />

Industrial * 36,52 -0,3 3,4<br />

Italy * 24,93 -0,1 2,3<br />

Japan * 115,8 -0,3 1,6<br />

Korea * 19,52 0,4 1,8<br />

•Latin Amer * 44,65 0,2 3,4<br />

Malaysia * 48,96 -0,2 1,2<br />

Nordic * 622,1 0,3 2,6<br />

Pacific * 21,48 2,8<br />

SE Asia * 6,98 0,1 2,1<br />

Singapore * 53,17 0,1 1,3<br />

Switzerl * 39,28 0,2 2,2<br />

Taiwan * Technology<br />

8,36 -1 0,6<br />

* Telecom<br />

7,46 -0,5 3,8<br />

* Thailand<br />

8,01 -0,3 2<br />

* United<br />

48,44 0,6 2,9<br />

* World<br />

2,01 0,1 3,9<br />

* 11,4 -0,2 2,4<br />

FIM Fonder<br />

BioMed * •Brands<br />

9,05 0,7 2,4<br />

* •Brazil<br />

16,61 2<br />

* •BRIC+<br />

25,4 -0,8 2,6<br />

* •China<br />

12,18 -0,2 3,2<br />

* •EmergingE<br />

11,78 -0,2 4,2<br />

* •Fenno<br />

15,47 -1,6 -0,2<br />

* •Forte<br />

135,4 1,4 5,9<br />

* •India<br />

154,18 0,6 3,7<br />

* Kap 30<br />

37,97 -1,1 1,5<br />

* Kap 70<br />

13,77 -0,3<br />

* Likvid<br />

12,32 -0,1 1,2<br />

* Mondo<br />

24,23 -0,5 -1,1<br />

* Mondo (T)<br />

1056,52 0,1 2,6<br />

* •Mondo A<br />

705,55 0,1 2,6<br />

* •Nordic<br />

7,51 0,2 2,7<br />

* Piano<br />

15,3 1,7 5,5<br />

* •Russia<br />

16,16 -0,4 -0,3<br />

* Russia SC<br />

74,22 -0,4 3,3<br />

* Sahara<br />

4,52 -0,7 0,6<br />

* •Tekno<br />

11,82 -0,1 2,1<br />

* Ukraine<br />

14,15 0,9 4,6<br />

* •Union<br />

1,18 0,4 1,4<br />

* •Vision<br />

9,5 -0,3 1,4<br />

* 39,53 -0,2 1,9<br />

FMG<br />

Africa Fund * Folksam Fond<br />

5,09<br />

•Asien 136,84 -0,1 2,9<br />

•Europa 169,04 -0,4 1,9<br />

•Framtid 28,64 -0,6 3<br />

•Förvaltning 223,1 -0,3 1,6<br />

•GlobAktier 64,43 -0,3 2,5<br />

Idrott 204,91 -0,4 2,6<br />

•Japan 52,94 -0,9 1,1<br />

•LO Obligatio 123,4 -0,1 -0,7<br />

•LO Sverige 175,81 -0,3 2,3<br />

•LO Världen 78,37 -0,4 3<br />

•LO Västfonde 186,47 -0,3 2,3<br />

•Sverige 424,41 -0,3 2,3<br />

•TjmSverige 112,33 -0,3 2,3<br />

•TjmVärlden 64,23 -0,4 3,1<br />

•USA<br />

Fondita<br />

215,74 -0,3 4,2<br />

•2000+ 41,02 0,1 1,2<br />

•Equity 98,43 0,8 3,2<br />

•NordicSCap 100,13 0,5 2,4<br />

Franklin Templeton<br />

Asian Growth * 36,49 0,6<br />

Biotec Dis<br />

3,8<br />

* 14,8 1,5<br />

China<br />

4,7<br />

* 24,87 0,5<br />

EasternEurop<br />

3,8<br />

* 22,76 -0,1<br />

EmMk (acc)<br />

1,5<br />

* 38,11 0,7<br />

•Eur Gr Euro<br />

2,8<br />

* 11,81 0,1<br />

EuroLandGr<br />

0,5<br />

* 14,23<br />

FT Japan<br />

1,2<br />

* 503,37 -0,8<br />

Gl SmMID<br />

0,4<br />

* 24,75 1,2<br />

Global G&V<br />

1,9<br />

* 20,57 0,8<br />

Global Gr<br />

2,3<br />

* 12,15 0,7<br />

Korea<br />

2,1<br />

* 5,91 0,3<br />

Latin Americ<br />

2,3<br />

* 85,91 0,3<br />

Mutual Beaco<br />

1,7<br />

* 53,27 1,1<br />

SmCo (acc)<br />

3,1<br />

* 31,36 0,9<br />

Technology<br />

2,8<br />

* 7,58 0,6<br />

•U.S. Opp,A a<br />

2,3<br />

* 8,08 1 3,4<br />

GodFond<br />

GodFondS & V * Gustavia Fonder<br />

137,27 0,5 3,1<br />

•Balkan 173,81 2,4<br />

•Global<br />

•GrRussiaSM<br />

95,21 -0,1 2,4<br />

* •Kazak<br />

65,11 1,9 1,5<br />

* 74,31 0,4 2,1<br />

•Småbolag<br />

•SolVindVatt<br />

190,07 2,4<br />

* 51,89 0,7 3,8<br />

•Sverige<br />

Handelsbanken<br />

259,56 -0,4 3,5<br />

AbsolRetur 100,42<br />

•Amerika 352,62 -0,6 4,2<br />

Asienfond 321,02 0,4 3,3<br />

Balans50 127,23 0,3 1,5<br />

Brasilien 94,5 0,2 2<br />

Europa 225,58 -0,4 2,3<br />

•EuropaAggr 74,68 0,2 2,5<br />

•EuropaIndx 65,53 -0,4 2,1<br />

EurSel 168,42 -0,5 1,9<br />

•Finland 34,18 0,2 4,2<br />

•Flerm.fond 174,1 -0,2 1,6<br />

•Företagsobl. 113,96 -0,1<br />

GenFiF50 115,06 0,4 2<br />

GenFiF60 114,15 0,6 2,7<br />

GenFiF70 114,14 0,6 2,7<br />

GenFiF80 115,22 0,5 2,7<br />

•Genfond40 122,71 0,1 0,8<br />

•Genfond50 136,18 0,4 2<br />

•Genfond60 143,9 0,6 2,8<br />

•Genfond70 144,32 0,6 2,8<br />

•Genfond80 143,47 0,6 2,7<br />

•Global 228,54 -0,4 2,9<br />

Global Tema 704,58 -0,3 3<br />

GlobDyn 90 98,39 -0,5 2,4<br />

GlobSelectiv 100,71 -0,3 2,8<br />

Hedge 102,45<br />

•Indienfonden 100,65 -1,2 1<br />

•IT-fond 32,22 -1 3<br />

•Japan 40,02 -0,8 1,5<br />

•Kinafond 89,55 -0,1 4,5<br />

KlickSve90 95,61 -0,3 1,4<br />

Kortränta 102,37 0,1<br />

•Latinameri 283,49 -0,1 3<br />

•Lux Far East 11,82 0,4 3,4<br />

LuxAmerika 45,96 -0,3 4,3<br />

•Läkemedel 74,57 -0,3 2,7<br />

Mega Sve 130,13 -0,3 2,2<br />

MultAssetH 111,9 0,2 2,1<br />

MultAssetL 105,83 0,1 0,9<br />

MultAssetM 108,37 0,1 1,5<br />

•Norden 561,73 -0,4 2,4<br />

NordenAggr 87,68 -0,3 2,6<br />

Norge 553,73 -1 2,1<br />

NorSel 168,74 -0,5 1,4<br />

•NorSmå 376,45 -0,1 2,9<br />

Ny Energi 79,89 -0,1 3,9<br />

Offensiv100 140,56 0,5 2,7<br />

Realräntef. 107,73 -0,2 -0,9<br />

•Rysslandsfon 58,89<br />

•Råvarufond 110,82 -0,6 0,2<br />

SBC Bo 562,13 -0,3 2,3<br />

Stabil25 118,72 0,1 0,7<br />

Sv/Världen 175,29 -0,3 2,6<br />

SveEtisk 137,33 -0,3 2,3<br />

SveIndex 5642,07 -0,3 2,2<br />

•Sverige 1020,9 -0,3 2,3<br />

SveSel 179,19 -0,5 1<br />

•SveSmå 570,1 2,6<br />

•Tillväxt 190,29 0,6 3,5<br />

•Östeuropa 393,58<br />

HSBC Global Asset Man.<br />

AsiaSmCo * 39,99 0,7 4,3<br />

BrazilEq * 33,37 0,7 3<br />

BRIC Eq M2 * 22,79 0,1 3,8<br />

BRICMktEq * 14,67 0,2 3,7<br />

ChineseEq * 79,89 1,1 5,9<br />

EuropEquity * 34,01 -0,3 1,5<br />

HongKongEq * 124,62 0,6 4<br />

Indian Eq * 154,37 0,6 3,2<br />

LatAm Eq * 18,86 0,2 3,3<br />

Turkey Equit * 29,45 -0,1 1,9<br />

Humle Kapitalförv.<br />

Kapitalförv. * 100,54 0,3 2,5<br />

Småbolag * 109,7 0,3 2,5<br />

ICA Banken<br />

Modig * 103,44 0,1 2,8<br />

Måttlig * 102,22 0,1 1,6<br />

Varlig * 101,35 0,8<br />

IKC Fonder<br />

•FBP 0 - 50 * 90,61 0,2 1,4<br />

FBP 0 -100 * 76,78 0,5 2,7<br />

•FBP Opp Flex * 102,15 0,9 4<br />

•FBP PenVar * 97,25 0,5 2,8<br />

•Sverige Flex * 106,71 -0,1 2<br />

•World Wide * 74,52 0,6 3,3<br />

Indecap<br />

GuideAktGl * 106,31 0,7 3,5<br />

GuideAktSv * 109,22 0,5 2,6<br />

GuideHedge * 113,23<br />

J.P.Morgan Asset Man.<br />

130/30Aac$ * 151,47 0,6 3,2<br />

Ame LC Adi $ * 11,32 -0,2<br />

•China Adis $ * 44,96 0,4 4,6<br />

Ea Eur Adis * 46,55 -0,8 2,4<br />

EmMk Aac * 14,17 -0,5 1,9<br />

EmMktsDebtA * 13,57 -0,5 -0,5<br />

Eur Rec Aacc * 197,45 -0,3 1,8<br />

Eur SC Adi * 37,66 -0,2 1,7<br />

Euro Bal Adi * 7,71 -0,3<br />

Euro Eq Adi * 34,17 1,9<br />

Gb CapPr A * 1012,16 -0,2 -0,3<br />

Gb Dy Adis $ * 15,17 0,6 3,5<br />

GbNaRe Aac * 17,72 -1,8 2,6<br />

Great Ch Adi * 28,62 0,3 3,8<br />

Hg Kg Adi $ * 49,08 4<br />

India Adi $ * 72 -0,3 2,1<br />

Ja50Eq Aac * 8089 1,2 1,2<br />

Jap Eq Adis * 19,47 1,8 1,8<br />

JF As Di A-A * 297,3 0,1 3,4<br />

Lat Am Adi $ * 60,5 0,6 3,3<br />

Mid Ea Adi $ * 22,86 -0,5 1,8<br />

Pac Eq Adi $ * 64,8 0,9<br />

Pac Tec Adi * 10,58 -0,1 1,6<br />

Russ Adis * 12,46 0,3 4<br />

Singa Adi $ * 36,25 1,7<br />

US Gb Ba Aac * 196,47 0,6 1,9<br />

US Sl Aac $ * 185,56 0,8 4,6<br />

KPA Fonder<br />

•Aktiefond 169,11 -0,5 2,3<br />

•Blandfond1 163,18 -0,2 0,6<br />

•Blandfond2 168,83 -0,3 1,4<br />

Lannebo Fonder<br />

•Mixfond 14,42 -0,1 1,3<br />

•Småbolag 33,12 0,3 2,7<br />

•Sverige 17,78 -0,2 3<br />

•Sverige 130/ 21,02 3,3<br />

•Vision 2,28 -0,4 3,2<br />

Länsförsäkringar<br />

•Asien 87,15 -0,5 2<br />

•Europa 263,06 -0,5 1,5<br />

EuropaIndex 110,93 -0,3 2<br />

•Fastighet 1351,36 -0,2 1,3<br />

Flexibel 104,71 -0,2 1,1<br />

Försiktig 110,42 -0,1 0,8<br />

•Global 215,94 -0,2 2,5<br />

Japan 52,86 -1 0,5<br />

•Nordamerika 143,36 -0,4 4,3<br />

•Obligation 147,08 -0,5<br />

Offensiv 87,99 -0,4 2,7<br />

•Pensio2010 129,45 -0,1 1,4<br />

•Pensio2015 129,04 -0,1 1,8<br />

•Pensio2020 126,54 -0,1 2,6<br />

•Pensio2025 128,99 -0,1 3<br />

•Pensio2030 127,19 -0,1 3<br />

•Pensio2035 67,07 -0,1 3<br />

•Pensio2040 66,89 -0,1 3<br />

•Pensio2045 79,54 -0,1 3<br />

Småbolag 293,91 0,2 3,1<br />

SveIndex 166,08 -0,3 2,1<br />

•Sverige 786,18 -0,3 2,5<br />

•Teknologi 31,63 -0,7 2,8<br />

•Tillväxtma 246,2 -0,1 2,8<br />

•Total 23,17 -0,3 2,8<br />

•Trygghet 259,56 -0,1 1,2<br />

USA Index 130,44 -0,4 4<br />

Lärarfonder<br />

•Lärarf. 21-4 12,19 -0,3 2,7<br />

•Lärarf. 45-5 12,4 -0,2 1,9<br />

•Lärarf. 59+ 12,18 -0,1 0,7<br />

Mobilis Kapitalförv.<br />

Aktiv 93,43 -0,4 2<br />

Fokus 85,25 -0,5 2,6<br />

Monyx<br />

•Global Opp. * 118,35 0,5 2,8<br />

•Stra. Balans * 113,74 0,2 1,4<br />

•Stra. Nya Ma * 99,99 -0,1 2,4<br />

•Stra. Sve/Vä * 116,6 0,3 2<br />

•Stra. Tryggh * 105,9 0,6<br />

•Stra. Världe * 115,01 0,3 2<br />

•Strategi Rän * 103,56<br />

•Svenska Akti * 185,83 0,5 2,8<br />

Morgan Stanley<br />

Asian Eq.A * 33,64 2,4<br />

AsianPropA * 14,73 0,6 2<br />

EE,ME&Af A * 61,53 -0,4 1,2<br />

EUR Liq A * 12,89 -0,5 -1,1<br />

Eur Prop A * 22,78 -0,2 0,4<br />

EurEqAlpA * 33,51 0,1 1,9<br />

EuZonEqAlA * 8,29 -0,2 1,3<br />

GlBrandsA * 58,78 0,1 2,2<br />

Lat Am EqA * 54,36 0,1 3,3<br />

US Prop A * 41,67 0,3 2,6<br />

USGrth A * 32,05 -0,4 3,6<br />

NE Kapförv.<br />

NE Select * 889,67<br />

NE Strategy * 1157,65 2,4<br />

NE Sweden 145,8 -0,7 1,6<br />

Nordea<br />

Afrikafond 120,56 -0,2 1,9<br />

Alfa 606,38 -0,4 2,4<br />

All Hedge * 87,52<br />

Asian 2237,94 -0,7 1,9<br />

Avanti 0,95 -0,3 2,5<br />

Donation 116,12 -0,3<br />

EU Corp Bond<br />

1,1<br />

* 424,76 -0,1<br />

Eu Sm&Mid<br />

-0,3<br />

* 3273,52 -0,2 1,7<br />

•Europa 327,5 -0,9 1,2<br />

European<br />

EurValue EUR<br />

20,71 -0,9 1,4<br />

* Far East Eq<br />

41,14<br />

* 19,31<br />

•Fjärr Öst 118,4 -0,8 1,9<br />

Foresta 2,81 -0,8 3,1<br />

Futura 374,19 -0,3 1,3<br />

•Gen 40-tal 67,64 -0,2 0,9<br />

•Gen 50-tal 68,92 -0,5 1,8<br />

•Gen 60-tal 68,84 -0,6 2<br />

•Gen 70-tal 69,64 -0,6 1,9<br />

•Gen 80-tal 66,5 -0,6 1,9<br />

•Gen Senior 67,47 -0,1 0,2<br />

•Glob Tillv 161,8 -0,4 2,7<br />

•Global 1,87 -0,8 2,6<br />

Global Val 109,41 -0,7 2,2<br />

GlobalTech 58,09 -0,1 4,2<br />

Ind Sve Ej 134,11 -0,3 2,3<br />

•Indien 113,78 -0,6 2<br />

•Japan 78,14 -1,2 1,6<br />

•Kina<br />

Klimatfonden<br />

124,77 0,3 3,5<br />

* 75,84 0,3 4,6<br />

•Latinamer 267,05 -0,5 2,8<br />

Medica 66,94 -0,5 3<br />

Midi 117,72 -0,5 1,3<br />

N.America 73,6 -0,9 3,3<br />

•Nordam 409,21 -0,9 1,9<br />

•Norden 596,77 -0,3 2,5<br />

North Am V 211,64 -0,2 5,2<br />

•Nya Tillv 101,15 0,4 3,3<br />

•Obligation 113,46 -0,1 -1<br />

Olympiafond 91,04 -0,4 2,5<br />

Optima 486,8 -0,4 1,8<br />

•Realränte 144,75 -0,3 -0,9<br />

•Ryssland 113,86 -0,9 3,2<br />

Sekura 283,1<br />

•Selekta Eu 352,88 -0,8 1,2<br />

Selekta Sv 87,59 -0,4 2,4<br />

•SmåbolagNord 51,78 0,2 2,6<br />

SPARAtrean 198,2 -0,3 1,2<br />

Spektra 430,56 -0,7 2,4<br />

Stabil<br />

Stabila Akti<br />

111,53 -0,1 0,7<br />

* 89,06 0,3 2<br />

Stra Ränta 116,01 -0,2<br />

Strateg100 139,4 -0,6 2,4<br />

Stratega10 128,65 -0,1 0,1<br />

Stratega30 134,8 -0,3 0,7<br />

Stratega50 146,66 -0,4 1,3<br />

Stratega70 150,52 -0,5 1,9<br />

•Sverigef 758,42 -0,4 2,4<br />

•Swestarej 1438,01 -0,2<br />

US Corp Bond<br />

2<br />

* 94,28 -0,5<br />

Östeuropa 226,46 -0,8 2,2<br />

Nordnet<br />

Aggressiv * 139,2 0,4 3<br />

•Aktieidx Sve<br />

Balanserad<br />

187,46 -0,3 2,3<br />

* Försiktig<br />

123,79 0,1 1,4<br />

* Offensiv<br />

117,65 0,7<br />

* ODIN Fonder<br />

129,88 0,3 2,2<br />

•Europa 112,06 -0,4 2<br />

•Europa SMB 184,41 -0,1 2,9<br />

Fastighet 446,84 0,2 1,5<br />

•Finland 4654,96 0,2 4,6<br />

Global 131,72 -0,5 2<br />

Global SMB 144,04 2,5<br />

Maritim 761,02 1,5 6,3<br />

•Norden 1394,72 -0,3 2,5<br />

•Norge 2123,35 -0,6 2<br />

Offshore 234,79 -0,5 4,9<br />

•Sverige<br />

Parex AM<br />

1869,42 0,3 2,3<br />

Citadele 16,27 0,3 -0,5<br />

Pictet<br />

Biotech P * DigiCom-P<br />

373,32 1,2 4,4<br />

* •East.Eur-R<br />

150,4 0,9 2,2<br />

* 352,01 -0,8 1,8<br />

•Em.Mkts-R<br />

EurEqSel-P<br />

511,68 0,2 3,2<br />

* Generic-Pc<br />

502,76 -0,3 1,5<br />

* 153,64 1 1,3<br />

GrChina-Pc 391,11 2,7<br />

IndianEq P 310,06 -0,4 1,2<br />

Japan Eq P<br />

RussEqPcap<br />

4875,08 0,4 1,6<br />

* SmCapEu-Pc<br />

67,61 0,3 3,3<br />

* Water P<br />

642,91 -0,4 1,3<br />

* SEB<br />

173,4 -0,2 2,5<br />

•Aktiespar 8,57 -0,3 2,2<br />

•AsienxJ 13,36 3,1<br />

•AsSel LA 141,37 0,6<br />

AsSmxJLA 30,16 1,3<br />

Biotekn LA 389,61 0,7 5,1<br />

Biotekn LU<br />

BR LatinAm<br />

389,12 0,7 5,1<br />

* 548,68 0,6 3,4<br />

•Ch Japan 3,99 -1 0,8<br />

•Ch Nordam 5,73 -0,4 4<br />

ChNAmerMed 1053,09 -0,1 5,2<br />

ChNAmerSmå 104,39 0,1 5,5<br />

EC Balkan 11,5 0,8 4,4<br />

EC Turkiet<br />

ECRyssland<br />

10,36 1 3,3<br />

* 1177,57 -0,2<br />

Ekorren 137,19 -0,1 0,9<br />

•EmergMa 18,14 -0,5 2,3<br />

EtiskEurLA 20,01 -0,4 1,7<br />

EtiskGlo 8,34 -0,4 2,9<br />

EtiskSveLU<br />

EuEqLSSELA<br />

47,95 -0,3 2,2<br />

* 93,53<br />

EurCR LA 10618,53 -0,2 2,2<br />

EurGratLA 118,87 0,3 2,1<br />

•Europa 7,01 -0,4 1,9<br />

Europa1 LA 29,2 -0,3 1,9<br />

EuropaOff 623,44 -0,7 3,2<br />

•EurSmå 29,38 -0,5 1,6<br />

Fastighet<br />

FidAsiSpSi<br />

36,42 -0,1 2<br />

* FidEuroSm<br />

216,38 0,2 2,2<br />

* Garanti 80<br />

237,76 1,7<br />

* Glb SelFuER<br />

102,13<br />

* GlFocFdA1<br />

1,37 -0,7 1,3<br />

* 7,07 0,3 2,4<br />

Global LA 18,08 -0,4 2,8<br />

•GlobalChansR 6 -0,6 2,7<br />

GlobCR LA<br />

GS BRICs<br />

6,85 -0,6 2,6<br />

* Guarantee<br />

116,19 3,5<br />

* HeGaGlobFo<br />

99,14 -0,5 -1,2<br />

* HSBCBrazil<br />

60,37 0,8 3,1<br />

* HSBCIndien<br />

218,53 0,6 3,1<br />

* 1010,96 0,5 3,4<br />

JapCRLA<br />

JF China<br />

3,48 -0,9 1,1<br />

* JPMGlNatRe<br />

294,44 0,3 4,9<br />

* KHedRCSEK<br />

151,38 -1,4 3,4<br />

* 100,04<br />

•Latinam 23,5 -0,2 3,4<br />

•Läkemedel 7,24 -0,2 2,8<br />

Multi A Def 104,17<br />

Multihedge * 89,32<br />

Möjlighet 116,43 0,1 0,9<br />

NoAmCRLA 33,69 -0,2 4,7<br />

•Norden 14,1 -0,3 2,8<br />

Norden LA 60,16 -0,3 2,8<br />

RealEstPLA 106,19 0,2 0,3<br />

RHedgeAlph 122,8 0,4<br />

•Ryssland LA * 83,1<br />

SchGloCliC * 79,88 0,5 3,3<br />

Schweiz 13,33 0,1 2,2<br />

SKFAlle 175,25 -0,3 2,1<br />

StifteSver 15,2 -0,3 2,4<br />

StifteUtl 5,2 -0,5 2,9<br />

StraFlexibel 103,61 0,6<br />

StratBalGlob 9,95 0,2 1,3<br />

StratBalLA 119,42 0,1 1<br />

StratGlobal 10,27 0,4 2,4<br />

StraTillLA 134,45 0,2 1,9<br />

StratMöjLA 123,38 0,1 1,3<br />

StratOffLA 134,95 0,4 2,6<br />

Sve Index 181,59 0,5 2,4<br />

Sverige 10,88 -0,3 2<br />

SverigeCR 10,75 -0,3 1,9<br />

SveriSmå 20,04 0,1 2,4<br />

SveriSmåCR 85,65 0,3 2,3<br />

•SveStoBol 10,23 -0,2 2,5<br />

•Tekno 16,86 -0,6 2,9<br />

TRoPr US L * 105,64 0,2 4,8<br />

TryggPlac 133,15 -0,1 0,7<br />

•Världen 9,45 -0,2 1,5<br />

ÖstersjWWF 16,63 -0,3 2,5<br />

•Östeuropa 25,95 -0,7 1,7<br />

ÖsteuSmåLA 22,09 -0,2 1,2<br />

SEB SpotR<br />

Bear OMXS30 * 59,25 -1,1 -5,7<br />

Bull OMXS30 * 112,98 1,1 5,8<br />

OMXS30 * 114,13 0,6 2,9<br />

Sensor Fonder<br />

Sverige Sele 117,06 0,8 2,9<br />

Simplicity<br />

•Afrika 103,56 0,2 2,3<br />

•Asien 82,97 -0,1 2,2<br />

•Balans 96,75 -0,4 2,7<br />

•Indien 158,31 -1,1 1,8<br />

•Kina 92,63 0,6 5,1<br />

•Nordic 267,17 -0,2 2,4<br />

•Nya Europa 73,54 -0,3 2,1<br />

Råvaror * 95,71 -1,2 0,4<br />

Sjunde AP-fonden<br />

•AP7 Aktiefon 117,79 -0,5 4,1<br />

•AP7 Räntefon 105,8 -0,1<br />

SKAGEN Fonder<br />

•Global 998,45 -0,6 2,2<br />

•Kon-Tiki 623,97 2,7<br />

•Krona 101,04<br />

SKAGEN m2 121,7 -0,2 2,5<br />

•Tellus 130,6 -0,1 0,4<br />

•Vekst 1533,88 -0,3 2,1<br />

Skandia Fonder<br />

•Asia 224,53 -0,4 2,3<br />

•Balanserad 259,72 -0,2 1,2<br />

BRIC 70,11 -0,5 3,2<br />

Cancerfonden 103,43 -0,3 2,1<br />

•Europa 300,12 -0,2 2,4<br />

•Försiktig 164,51 -0,1 0,4<br />

Glob Hedge 107,89 -0,1 0,3<br />

Ide F Liv 382,54 -0,5 2,8<br />

•Japan 97,58 -1 0,7<br />

Norden 102,63 -0,5 2,8<br />

•Offensiv 250,78 -0,4 2,7<br />

•SmåSverige 304,59 2,2<br />

•Sverige 704,89 -0,3 2,2<br />

•TimeGlobal 76,05 -0,3 4,1<br />

•USA 396,09 -0,3 4,5<br />

•Världen 234,64 -0,3 3,2<br />

Världsnatur 103,2 -0,3 2,2<br />

Solidar Fonder<br />

•Aggressiv * 114,29<br />

•Etisk * 110,91<br />

Sparbanken Syd<br />

Bas * 118,31 0,3 1,7<br />

Global * 124,14 0,7 3,5<br />

Sverige * 158,67 0,4 2,6<br />

Tillväxt * 174,75 0,4 2,6<br />

Sparinvest<br />

Corp.Val.Bnd * 1034,75 0,2 0,6<br />

EmMkCoVaBdS * 1140,34 -0,5 1,4<br />

•EmMktsCorVlB * 125,86 -1 0,2<br />

•EquitEUR R * 103,97 0,5 2,2<br />

•EthiGlValR * 94,87 0,8 2,1<br />

EuropSCValR * 97,52 -0,1 1,6<br />

•EuropValR * 78,39 -0,1 1,7<br />

•Glob Value * 158,11 0,6 1,9<br />

•GlSmCpValR * 95,11 0,2 1,2<br />

•HY Val Bds S * 1554,94 0,8 1,9<br />

•InvGrVlBdR * 127,21 -0,4 -0,6<br />

Procedo S R * 1156,23 0,7 1,8<br />

SecurusSR * 1124,2 0,2 0,4<br />

Spiltan Fonder<br />

•AF Dalarna 104,51 -0,6 1,1<br />

AF Invest 132,07 -0,7 2,1<br />

•AF Småland 150,98 -0,6 1,2<br />

•AF Stabil 277,48 -0,6 1,5<br />

•AF Sverige 269,44 -0,6 1<br />

•RF Sverige 109,42<br />

SPP Fonder<br />

•Aktf. Sv Akt * 375,24 0,1 1,8<br />

Bygga * 110,71 0,4 2,9<br />

•EmergMarkSRI * 91,28 3,1<br />

•Europa * 76,38 0,5 2,4<br />

•GlbTopp100 * 106,84 0,4 3,1<br />

•Global * 59,11 0,4 3,2<br />

•Japan * 41,15 2,7 2<br />

Leva * 102,62 0,5<br />

•SPP40 * 189,05 0,1 0,9<br />

•SPP50 * 231,79 0,3 2,3<br />

•SPP60 * 256,34 0,5 3<br />

•SPP70 * 112,78 0,5 3,1<br />

•SPP80 * 59,16 0,5 3,1<br />

•Sverige * 157,66 0,5 2,5<br />

•USA * 84,81 0,5 4,5<br />

Stella Asset Man.<br />

Stella Nova * 140,11<br />

Stella Polar * 89,63<br />

Storebrand<br />

Europa *<br />

Norden *<br />

Norge * 176510,23 0,3 3,2<br />

Verdi * 361,35 0,3 3<br />

Swedbank<br />

Cross Market * 83,15 -0,1<br />

Swedbank Investm.<br />

CEE 8,66 -0,6 0,9<br />

CntralAsia 3,96 0,3 3,1<br />

Russia 15,23 0,2 -0,9<br />

A19<br />

Swedbank Robur<br />

AbsolutRänta<br />

AccesEmMar<br />

256,64 0,1<br />

* AccesHedge<br />

137,33 0,3 2,8<br />

* AccesOffensi<br />

93,94<br />

* AccesTrygg<br />

144,16 0,6 3<br />

* 114,18 0,2<br />

Afrika SEK 85,26 -0,3 1,4<br />

•AktiefPens 13,44 -0,4 2,8<br />

AllemaKomp 40,63 -0,3 2,8<br />

•Amerikaf 22,74 -0,3 4,1<br />

•Asienfond<br />

Bas Action<br />

26,14 -0,1 2,6<br />

* Bas Mix<br />

92,94 0,3 2<br />

* Bas Solid<br />

20,81 0,2 1,4<br />

* 102,11 0,1 0,7<br />

EfVärl SEK 37,23 0,3 3,5<br />

•EthGloMEGA 109,38 -0,5 2,7<br />

•EthSveGlob 142,96 -0,4 2,5<br />

•EthSvMEGA<br />

Etik Stiftel<br />

241,32 -0,4 2,2<br />

* 122,6 0,1 1,4<br />

Europa-Lux 263,64 -0,4 2<br />

Europafond 16,59 -0,4 2<br />

•EuropaMEGA 6,3 -0,3 2,1<br />

•Exportfond 64 -0,6 1,7<br />

Glb.HighDiv. 246,25 -0,3 1,7<br />

Glo Em Mar 91,88 -0,3 2,5<br />

Globalfond 42,61 -0,2 3,1<br />

•GlobalMEGA 8,85 -0,2 3<br />

Index Asi 135,45 -0,2 2,6<br />

Index Eur 74,5 -0,4 2,1<br />

Index Sve 95,31 -0,4 2,2<br />

Index USA 101,09 -0,3 4,3<br />

IP Aktief 29,93 -0,3 2,8<br />

IP Räntef 134,94 -0,1 -0,5<br />

•Japanfond 4,98 -1 1<br />

•Kapitalinv 60,31 -0,3 2,8<br />

•Kinafond 131,7 -0,4 3,3<br />

•Medica 8,87 -0,1 3,1<br />

MixIndexSv 182,54 -0,2 0,9<br />

•MixPension 13,32 -0,3 0,9<br />

Momentum 63,44 -0,3 1,9<br />

•Nordenfond 64,95 -0,5 2,3<br />

•Ny Teknik 172,04 -0,8 1,5<br />

Obligation<br />

PremBalan<br />

122,59 -0,1 -0,5<br />

* PremFörsikti<br />

130,3 0,1 0,6<br />

* PremModig<br />

107,39 0,4<br />

* 140,37 0,2 0,8<br />

•Privatiser<br />

Protect90<br />

27,63 -0,1 3,3<br />

* 103,13 0,1 0,7<br />

•Realinvest 21,1 2,1<br />

•Realräntef<br />

•Ryssland<br />

128,8 -0,1 -0,8<br />

* 20,48 -0,2<br />

Råvarufond 19,31 -0,3 2,4<br />

•RäntePens 12,21 -0,1 -0,5<br />

•SmåbolagEu 18,02 -0,1 2,2<br />

•SmåbolagNo 74,12 -0,3 2,5<br />

•SmåbolagsSv 44,57 0,1 2,4<br />

SvAktiepo 193,19 -0,4 2,1<br />

SweHiDiv 72,9 -0,3 2,6<br />

Sverigef 242,99 -0,3 2,4<br />

•SverigMEG 41,03 -0,3 2,3<br />

TalAktMEGA 31,66 -0,4 2,4<br />

•Technology 95,06 -0,8 2,6<br />

•Transf 50 124,19 -0,1 0,1<br />

•Transf 60 133,59 -0,2 0,7<br />

•Transf 70 141,74 -0,3 1,5<br />

•Transf 80 143,28 -0,4 2<br />

•Transf 90 109,93 -0,5 2<br />

•Östeuropa 28,15 -0,1 1,6<br />

Swedbank Robur/Banco<br />

•Etik Balans. * 1140,88 0,1 1,4<br />

EtiskaGlob 75,65 -0,5 2,7<br />

•EtiskEurop 191,38 -0,4 1,9<br />

•EtiskSve 4977,94 -0,4 2,2<br />

•Försiktig 69,01 -0,1 0,3<br />

Humanfond 653,44 -0,3 2,2<br />

Tanglin<br />

Tangent * 1124,48 0,6 2,9<br />

Tellus Fonder<br />

Midas Aktief * 93,97<br />

Traction Fonder<br />

Small Cap * 105,82<br />

Yield<br />

2,2<br />

* 103,72<br />

Tundra Fonder<br />

-0,1<br />

•Agri & Food 96,42 0,1 3,2<br />

•Pakistanfond<br />

•Rysslandsfon<br />

113,8 -0,9 -1,7<br />

* Västra Hamnen<br />

96,29 -0,2<br />

Awake Energy<br />

Awake Equity<br />

639,19 -0,4 3,6<br />

* 720,08 0,7<br />

XACT Fonder<br />

Bear * Bull<br />

18,43 -0,8 -4<br />

* Nordic 30<br />

174,86 0,8 4,1<br />

* OMX<br />

7,31 0,4 2,8<br />

* OMXSB<br />

110,6 0,6 2,9<br />

* XACT Bear 2<br />

294,1 0,5 2,8<br />

* XACT Bull 2<br />

78,38 -1,1 -5,2<br />

* XACT EuBull<br />

273,61 1,1 5,4<br />

* XACT EurBear<br />

17,83 -0,2 5,1<br />

* Ålandsbanken<br />

10,22 -0,8 -7,5<br />

•China<br />

Commodity<br />

174,67 -0,1 4,2<br />

* Nordic<br />

116,55 -1,2 -0,5<br />

* 729,79 0,3 4<br />

•Small Cap<br />

•Swedish<br />

41,37 0,1 2,9<br />

* Öhman<br />

292,74 0,6 3,5<br />

•EtiskIndexJa 52,5 -1,3 0,2<br />

•EtiskIndexPa 149,22 -0,6 1,8<br />

•EtiskIndexUS 81,26 -0,7 3,6<br />

•Hjärt-Lung 671,3 -0,4 2,3<br />

•IndexEurop 82,04 -0,6 1,7<br />

•IndexSve 135,96 -0,3 2,3<br />

•IT-Fond 170,99 -0,5 2,1<br />

•Nord.Miljö 184,28 -0,3 2,5<br />

•Sverige 349,05 -0,3 2,3<br />

•Varumärke 97,03 -0,8 2,4<br />

NAV Net Asset Value, netto värdet<br />

av varje fondandel.<br />

i går Värdeutveckling i procent<br />

jämfört med föregående<br />

börsdag.<br />

i år Värdeutveckling i procent mätt<br />

från senaste års skiftet.<br />

* Aktuella uppgifter saknas.<br />

Senast kända värden anges.<br />

• PPM-fond.<br />

U Income (Inc) – denna<br />

andelstyp ger utdelning.<br />

A Accumulated (Acc) – denna<br />

andelstyp ger inte utdelning.


A-delen · Tisdag 8 januari 2013<br />

SVERIGE SKÅNE<br />

FOTOGRAFI<br />

Lunchande<br />

hallänningar på<br />

berömt fotografi<br />

■ Alla har sett det. Fotot<br />

på de lunchande byggjobbarna<br />

i New York<br />

1932 har blivit världsberömt.<br />

Men först nu kommer<br />

det fram att två av männen<br />

utan svindel var<br />

från byn Okome strax<br />

utanför Ullared i Halland.<br />

De fick aldrig se bilden<br />

själva.<br />

John i Broarna och Julles-<br />

Albin kallades de i trakten.<br />

Albin Svensson och John<br />

Johansson är nummer fem<br />

och sex från vänster på bilden.<br />

– Visst är det pappa, konstaterade<br />

John Johanssons<br />

dotter Britt-Marie Johansson<br />

Dufwa förbluffad när<br />

en släkting som tyckte sig<br />

känna igen honom visade<br />

Rockefeller Center i dag.<br />

HANDFAT<br />

I PORSLIN<br />

Foto: RICHARD DREW/AP<br />

bilden för henne på en kusinträff<br />

för några år sedan.<br />

– Och där är ju Albin<br />

Svensson, sa en annan kusin<br />

när bilden gick runt<br />

i gänget.<br />

Det är Hallands Nyheter<br />

som berättar den osanno-<br />

JUST NU!<br />

lika historien om de svenska<br />

inslagen på det svartvita<br />

fotografiet från bygget<br />

av Rockefeller Center i New<br />

York.<br />

Bilden togs på 69:e våningen<br />

på RCA Building, numera<br />

GE Building, den 20<br />

september 1932. Art decobyggnaden<br />

blev 70 våningar<br />

och 259 meter hög, är<br />

New Yorks tionde högsta<br />

och är en av de mest kända<br />

i staden.<br />

Bilden togs av allt att<br />

döma av Charles Clyde Ebbets<br />

som en reklambild för<br />

bygget av centret. Först flera<br />

decennier senare återupptäcktes<br />

den, fick kultstatus<br />

som ett tidsdokument<br />

och spreds i olika former.<br />

John Johansson och Albin<br />

Svensson tillhörde<br />

FLERA OLIKA MODELLER. FÖRST TILL KVARN!<br />

Från<br />

399:-<br />

”Lunch atop a Scyscraper” heter den berömda bilden från 1932. Hallänningarna Albin Svensson<br />

och John Johansson är femma och sexa från vänster. FOTO: CORBIS<br />

ett gäng på omkring tio<br />

unga män i byn Okome<br />

som i början och mitten av<br />

1920-talet flydde den krisande<br />

svenska landsbygden<br />

för att tjäna pengar i Amerika.<br />

De två var snickare. Båda<br />

återvände hem i mitten<br />

av 1930-talet när depressionen<br />

i USA ryckt undan<br />

PERGO LIVING<br />

EXPRESSION CLASSIC<br />

Flera olika mönster. Gäller lagerfört sortiment. (229:-/m 2 )<br />

KOLLA PRISET!<br />

fötterna för gästarbetare.<br />

Britt-Marie Johansson Dufwa<br />

berättar för Hallands<br />

Nyheter hur pappan någon<br />

gång på 1970-talet nämnt<br />

att det togs en fantastisk<br />

bild av byggargänget på en<br />

skyskrapa och att han gärna<br />

skulle vilja se den.<br />

Men det var innan bilden<br />

blev återupptäckt.<br />

Albin Svensson dog re-<br />

dan 1954. John Johansson<br />

dog 1982, och hade in i det<br />

sista en bild på Empire state<br />

building på sitt skrivbord.<br />

Den hade han också<br />

varit med att bygga.<br />

TEXT: ULF<br />

TÖRNBERG<br />

ulf.tornberg<br />

@sydsvenskan.se<br />

189:-/m 2<br />

INSPIRATION, NYHETER OCH FANTASTISKA PRISER I SVERIGES STÖRSTA BUTIK FÖR GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.<br />

STÖRST PÅ GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.<br />

Jägersrovägen 82, Malmö. Tel 040-679 73 70.<br />

Mån-fre 9-18, lör 10-15. www.golvpoolen.se<br />

Redigering: Olof Broddesson

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!