1978 nr 169.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

1978 nr 169.pdf - BADA - Högskolan i Borås

Dahl Georg: Den langa rodden : Torfinnsqnerna. - Karlstad, 1973.

-9 - l47 s. : ill.

Fortsattes av: Sudersjöfarare. Oden fullbordas.

Nhgra värmländska storbondesöner sl&r följe med den kande korsfararkungen

Sigurd Jorsalafar p& det sista stora vikingataget till

Jerusalem. Kring denna historiskt autentiska kärna formar Dahl en

kiventyrsroman, som vad miljöskildring och berkittarglädje beträffar

gott kan jämföras med Röde Orm. f rilogins första del, Torfinnsönerna,

för bröderna till Norge och resans utgtlngspunkt.

Dahl, Georg: Den långa rodden : suders jöfarare. - Karlstad, 1974. l

- 198 s. : ill.

vikingafärden mot det heliga landet leder Torfinnsönerna via England

och Spanien till Sicilien. Resan är fylld av äventyr, kärlek l-

och slagsm%l; dramatiska flykter ux moriska fängelser och strider

med nordafrikanska sjörövare skildras med god miljökannedom och

historisk kunnighet.

Dahl, Georg: Den lhga rodden : öden fullbordas. - Karlstad,

1975. - 203 S. : i l l o

I äventyrsromanens sista del nar de hedniska sjöfararna Jerusalem.

Uppdraget är slutfört och hjältarna atervänder hem för att &ter&

till vardagens gaddnät och björnspjut. Förutom romanens underhall-

ndngavarde och fasta förankring i en historisk verklighet ger tri-

login en realistisk bild av vikingatagens härjningar.

Edqvist, Dagmar: Nannen fran havet. - Stockholm, 1967. - 251 F.

Som en rest fr%n äldre tider rader Gnnu matriarkatas p& en got-

ländsk 800-tals g%rd. Man offrar som förr till sin fruktbringande

gudinna men i den kringliggande byeden har Odin, den manlige makt-

symbolen, vunnit insteg. Romanen ar en berättelse om matriarkatets

definitiva undergang under forntiden, men ocksa ett 98rsök att

knyta an till den idag aktuella könsrollsdebatten.

Edqvist, Dagmar: Mannen som kom hem. - Stockholm, 1969. - 323 u.

Genom ett misstag blir vikingen O jvind i sin frånvaro dödförkla-

rad av tinget p% Gotland. Hans hustru gifter om sig och Öjvinds

aterkomst leder till blodshämnd fran den förorättade ättens sida,

d en nye maken drivs bort. Boken. skildrar 800- talets brytningstid

mellan hedendom och krtstendom, dar ättens ara stalls mot den

kristna barmhfirtighetene ideal. Romanen ar val underbyggd genom

arkeologiska forskningar och miljöskildringen ar fylld av förtroen-

deingivande detaljer.

More magazines by this user
Similar magazines