Examensarbete Sven Marklund.pdf - Svenska ESF-rådet

esf.se

Examensarbete Sven Marklund.pdf - Svenska ESF-rådet

Kävlinge kommuns egen arbetsmarknadsenhet. Projektet har som syfte att

förbättra den psykosociala miljön på arbetsplatser, vilket de gör genom att erbjuda

företag kostnadsfria utbildningar i ämnet som företagens personal får gå.

Företagen blir vid utbildningens slut erbjudna att ta emot långtidsarbetslösa

praktikanter från Kävlinge Lärcentrum. Förhoppningen är att när företagen

genomgått utbildningen har de fått nyvunna kunskaper om den psykosociala

arbetsmiljön och dess inverkan. Detta kan i sin tur underlätta för

långtidsarbetslösa praktikanter att genomföra en lyckad praktik hos företagen.

Projektet Ambassadörsutveckling har fram till nyligen endast gett utbildningen till

en eller några få per arbetsplats. I år, 2010, startade de en ny utbildning som

utbildar hela personalstyrkor för ökad kunskap kring den psykosociala

arbetsmiljön. Denna utbildning kallas exempelutbildning och de utbildade

företagen för exempelföretag.

Jag har fått uppdraget av Kävlinge Lärcentrum att i denna uppsats undersöka om

det kan finnas någon skillnad mellan de som genomgått exempelutbildningen och

de som inte genomgått den. Detta ska jag göra genom intervjuer som senare ska

analyseras utifrån valda delar av Warrs vitaminmodell. Vitaminmodellen

innehåller tolv centrala områden (vitaminer) som enligt Warr alla måste finnas för

att människor ska kunna må bra på jobbet.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utifrån delar av Warrs vitaminmodell undersöka

ett par exempelföretags förståelse för långtidsarbetslösa praktikanters

arbetssituation och jämföra med liknande företag som inte genomgått

exempelutbildningen.

Frågeställningar:

– Vilken förståelse visar exempelföretagen respektive

kontrollgruppsföretagen för praktikanters arbetssituation?

– I hur stor utsträckning visar exempelföretagen respektive

kontrollgruppsföretagen på att långsiktigt vilja hjälpa praktikanter?

7

More magazines by this user
Similar magazines