Protokoll styrelsemöte - SAKS

saksaren.se

Protokoll styrelsemöte - SAKS

Protokoll styrelsemöte

Datum: måndag 6 april kl 15.15

Plats: Luxor, Kårallen, Campus Valla, Linköping, Sverige

Närvarande: Frånvarande:

Andreas Andersson Erik Wennberg

Christoffer Fransson Jakob Karlsson

Emanuel Barraferm Staffan Holmgren

Erik Pettersson

Jerry Larsson

Maria Grönqvist

Matilda Östlund

Mikael Persliden

Oskar Eriksson

Oskar Sund

Zandra Jonsson

§1. Mötets öppnas

Ordförande Oskar Sund hälsar alla i styrelsen välkomna och öppnar mötet

§2. Val av mötesordförande

Oskar Sund (sittande) väljs som mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

Oskar Eriksson (sittande) väljs som mötessekreterare

§4. Val av justeringsman

Andreas Andersson väljs att justera protokollet

§5. Fastställande av dagordning

Dagordningen genomgicks och fastställdes.


§6. Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

§7. Meddelanden från medlemmarna och utskotten

Ny lokal för Pul:en har tilldelats SVP då den tidigare hade bristfällig ventilation. Den är

placerad bortom A36. Flytt kommer ske så fort möjlighet ges. De nya möblerna som är

beställda kommer levereras till nya lokalen.

Andreas Andersson kommer Maila ut information om vad det innebär att vara grön sektion.

Vi kommer bland annat behöva framställa en miljöplan för verksamhetsårets miljöarbete.

Marknadsföring meddelar att erbjudandet angående föreläsning har accepterats. Information

kommer att skickas ut till medlemmar via mail.

§8. SAKS 09/10

Oskar Sund och Jakob Karlsson har tittat på nya väskor och tröjor till saks för

marknadsföring. Lite nytänkt rörande försäljning av väskor efterfrågas, ta upp beställningar

direkt under nollep är ett av förslagen.

§9. Sponsorpaketen

Oskar Sund och Jakob Karlsson har gjort ett förslag som kommer mailas till styrelsens

medlemmar så alla får möjlighet att se förslaget.

§10. Lunchvaktlista SAKS-rummet

Lunchvaktlistan finns i SAKS-rummet den är även utskickad via mail.

§11. Nöjd-student, ärendet hos Stuff

Inget nytt, väntar fortfarande på möte.

§12. Webb

Arbetet med den nya sidan är fortfarande på gång. Erik Petersson fortsätter även arbete för

ett utökat samarbete med de andra sektionerna vad det rör Web.

§14. Är alla i styrelsen medlemmar?

Alla sittande i styrelsen är medlemmar i SAKS

§15. Tid och plats för nästa möte

Nästa SAKS-möte beslutas ske den 20/4 kl 15:15 i Luxor (Kårallen)

§16. Övriga frågor


§17. Mötet avslutas

Ordförande Oskar Sund avslutar mötet.

Ordförande Sekreterare

Oskar Sund Oskar Eriksson

Justeringsman

Andreas Andersson

More magazines by this user
Similar magazines