Energiplan för Skellefteå kommun

skelleftea.se

Energiplan för Skellefteå kommun

–––– Energiplan för Skellefteå kommun ––––

Så här skulle framtiden kunna se ut.

Skellefteå kommun är gynnat genom sin lokala energiproduktion som ger goda

exportinkomster.

Bilarna drivs på en kombination av lokalproducerad etanol ur biobränsle, biogas

ur komposterbara fraktioner och el producerad av vatten- biobränsle och andra

alternativa energikällor från det lokala kraftbolaget. Centrala stan är i princip bilfri

och det har blivit populärt att flanera längs gatorna. Goda parkeringsmöjligheter

finns i utkanten av centrum. Det finns även gratisparkering med en så kallade p-

skiva. Något som fått konsumenterna att stressa mindre. Ett rikt gatuliv har

utvecklats.

Oljeoberoende

Skellefteå Kraft AB som fortfarande är kommunägt satsade tidigt på att ersätta

den olja som vi importerar. Genom oljeoberoendet har också bytesbalansen blivit

positiv för kommunen. De senaste resultaten visar att vad gäller fossila bränslen

har förbrukningen minskat med 90% sedan 1990. Storskalig produktion av bland

annat etanol har gett Skellefteå status som energiexportör. Råvaran hämtas ur den

välskötta skogen i Västerbotten. Idag importeras bara små mängder olja för att

tillgodose behovet inom tillverkningsindustrin. Fossila bränslen används över

huvud taget inte till uppvärmning. Majoriteten av fastigheterna är anslutna till ett

väl utbyggt fjärrvärmenät vars värmeverk eldas med återvunna material och

skogsbränslen.

Miljöcenter

Eftersom de stora bensinbolagen har vidgat sin affärside´ och slutat satsa på

fossila bränslen har den alternativa produktionen av energi i Skellefteå fått ett

uppsving. För att samla alla intressanta erfarenheter som görs i Skellefteå med

omnejd har ett kunskapscentrum bildats där fakta finns att hämta och där även nya

rön på miljöområdet publiceras regelbundet. Numera klarar Skellefteå alla

miljökvalitetsnormer för uteluften. Både i centrala stan och ute i de mindre

tätorterna.

Känt namn

Samarbetet mellan Universiteten i Umeå och Luleå och högskolan i Skellefteå har

resulterat i fler högre utbildningar, som lockat studerande från hela världen till

Skellefteå som blivit ett mångkulturellt centrum för musik- och kultur. Skellefteå

är en färgstark, kontrastrik stad som inspirerar och ger drivkraft åt företagare och

uppfinnare. Fördelen är att i Norrland finns den kreativa frihet som saknas på så

många andra håll i världen.

3 ––––

More magazines by this user
Similar magazines