14.12.2018 Views

INFO KALIX #2 2018

I julnumret av Kalix kommuns informationstidning Info Kalix träffar vi bland andra hemvändande elitskidåkaren Jennie Öberg och de unga företagare som tagit över tapetserarbutiken Ditt i centrala Kalix. Vi berättar även om arbetet med att ta fram Kalix platsidentitet, utvecklingsplanering i Töre och satsningar på våra äldre.

I julnumret av Kalix kommuns informationstidning Info Kalix träffar vi bland andra hemvändande elitskidåkaren Jennie Öberg och de unga företagare som tagit över tapetserarbutiken Ditt i centrala Kalix. Vi berättar även om arbetet med att ta fram Kalix platsidentitet, utvecklingsplanering i Töre och satsningar på våra äldre.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

info<br />

Kalix!<br />

nr<br />

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO<br />

2<br />

December <strong>2018</strong><br />

Kalix platsidentitet<br />

ska byggas<br />

Utveckling och<br />

framtidshopp i Töre<br />

Kalix satsar på ny<br />

boendeform för äldre<br />

Elitskidåkaren Jennie Öberg har hittat hem<br />

Efter flera år i Falun har Kalixbördiga skidåkaren Jennie Öberg flyttat hem till<br />

Norrbotten igen. Efter en tung och skadefylld fjolårssäsong miste hon<br />

sin plats i landslaget, och denna säsong påbörjar 29-åringen<br />

klättringen tillbaka mot toppen. I vinter ser du henne tävla för<br />

Piteå Elit. Läs mer i artikeln på sidan 14.<br />

STOR BILDSPECIAL – MITTEN<br />


Valet <strong>2018</strong> och framtiden!<br />

Valet i september har ritat om den politiska kartan i stora delar av landet och<br />

skapat nya politiska allianser. I Region Norrbotten har ett maktskifte skett och<br />

på regeringsnivå har vi fortfarande ingen ny regering.<br />

Det är viktigt att den nya regeringen fortsätter<br />

att satsa på kommunerna, så att klyftan mellan<br />

storstäder och landsbygd inte fortsätter att öka.<br />

I Kalix kommun gick arbetet snabbt med att<br />

bilda en politisk allians mellan Socialdemokraterna,<br />

Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Detta<br />

innebär att de partier som styrde förra mandatperioden<br />

fick ett nytt förtroende av väljarna,<br />

vilket ger stora möjligheter till en fortsatt<br />

utveckling då det krävs uthållighet i politiken<br />

för att lyckas med utveckling.<br />

Vilken är då den stora utmaningen under<br />

de kommande fyra åren?<br />

Den klart största utmaningen är att klara<br />

kompetensförsörjningen och arbetskraftsbehovet<br />

till näringslivet men också kommunens<br />

egna verksamheter. Vi har en historiskt låg<br />

arbetslöshet på cirka 2,6 procent öppet arbetslösa.<br />

Redan idag signalerar företagen om att<br />

kompetensbristen hindrar fortsatt tillväxt och<br />

i kommunen märker vi även av utmaningen<br />

med att få personal med rätt kompetens inom<br />

ett flertal yrken.<br />

Hur ska vi då klara den framtida kompetensförsörjningen?<br />

Vi måste få fler unga människor att stanna<br />

kvar i kommunen och få en större inflyttning<br />

än vad vi har idag. Bostadsbyggande i olika<br />

former med olika hyresnivåer och lägen är<br />

en nyckelfråga, där staten borde ta ett större<br />

ansvar för finansieringen. Ett förslag som<br />

några politiska partier står bakom är så kallade<br />

Landsbygdslån. Landsbygdslånet skulle öka<br />

möjligheterna för nybyggnationer av villor i<br />

hela kommunen.<br />

Uppbyggnaden av lånet är att låntagaren<br />

finansierar 15 procent, banken 50 procent<br />

och resterande 35 procent lån står staten som<br />

garant för.<br />

Vidare måste kommunen se till att det erbjuds<br />

fler eftergymnasiala utbildningar på orten via<br />

exempelvis distansutbildningar eller samarbete<br />

med universitet. Nya grepp behövs för att få<br />

fler att stanna. Kanske kan vi erbjuda gymnasieelever<br />

som utbildar sig inom bristyrken<br />

arbete redan under studietiden, och<br />

efter genomförda studier vidareutbildning på<br />

distans. För fortsatt utveckling av näringsliv<br />

och kommunal verksamhet måste vi samtidigt<br />

satsa på att använda digital teknik i större<br />

utsträckning.<br />

Avslutningsvis är den viktigaste framgångsfaktorn<br />

att vi politiker och kommuninvånare<br />

tror på en fortsatt positiv utveckling av vår<br />

kommun och marknadsför den för alla vi<br />

möter. Tillsammans kan vi fortsätta att skapa<br />

framtidskommunen Kalix!<br />

Tommy Nilsson, Kommunalråd<br />

Efter Valet: Fortsatt rödgrönt styre i Kalix kommun<br />

De rödgröna partierna backade något mot förra<br />

valet, men bibehåller majoritet och kan därför fortsatt<br />

styra den politiska riktningen i Kalix kommun.<br />

Mest backade S och MP som tappade två mandat var. V gick plus<br />

ett mandat mot valet 2014. Tillsammans har de styrande partierna<br />

22 av 41 mandat, och fortsatt majoritet.<br />

Det fortsatta förtroendet cementerades under kommunfullmäktiges<br />

sammanträde den 26 november då kommunstyrelsens<br />

ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och 3:e vice<br />

ordförande klubbades för ännu en mandatperiod.<br />

Moderaterna var det parti som gick mest framåt i valet med två nya mandat,<br />

partiet stärker därmed sin ställning som oppositionsledare. Även SD gick<br />

framåt med ett mandat mot föregående val.<br />

Styrande partier (22 mandat)<br />

Socialdemokraterna, 17 mandat<br />

Vänsterpartiet, 3 mandat<br />

Miljöpartiet, 2 mandat<br />

Totalt 41 mandat att fördela.<br />

Mandatfördelning efter valet <strong>2018</strong><br />

Oppositionspartier (19 mandat)<br />

Moderaterna, 9 mandat<br />

Centerpartiet, 3 mandat<br />

Sverigedemokraterna, 3 mandat<br />

Liberalerna, 2 mandat<br />

Kalixpartiet. 1 mandat<br />

Framtid i Kalix, 1 mandat<br />

Kalix kommuns vision: Omtänksamhet och framtidstro<br />

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro.<br />

Det här är visionsvärden som bildar grunden för all kommunikation.<br />

Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande värden<br />

till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.<br />

2 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong>


Tillsammans för Kalix bästa!<br />

Jag vill börja med att framföra ett stort tack till er alla för att ni finns, verkar,<br />

älskar och engagerar er i Kalix. Det är en stor förmån att få jobba där det positiva<br />

händer och att med egna ögon få se hur vi med gemensamma krafter på<br />

kort tid har satt Kalix på kartan.<br />

När julljusen tänds kan vi se tillbaka på ytterligare<br />

ett år som kommer att gå till historien<br />

för att det var då det hände. Vi fick besked om<br />

persontrafik på Haparandabanan, och vi invigde<br />

Kalix lilla trästad och cykelvägar.<br />

En framsynt politik tog beslut om att förbereda<br />

för nya industriområden. Men det enskilt<br />

viktigaste är att det har tagits beslut om att<br />

bygga bostäder, det är förutsättningen för att<br />

Kalix ska kunna växa.<br />

Vi har i kommunen jobbat hårt med hur<br />

vi ska bli framtidens arbetsgivare. Jämställda<br />

löner, arbetskläder till fler grupper, friskvårdssatsningar<br />

och ett stort värdegrundsarbete är<br />

några exempel. Höstens medarbetarenkät visar<br />

att vi har ännu nöjdare medarbetare och det är<br />

ett kvitto på att vi är på rätt väg.<br />

När vi träffar andra ute i länet så frågar de vad<br />

det är som händer i Kalix, de hör så mycket<br />

bra? Svaret är samarbete, öppenhet och transparens.<br />

Vi gillar varandra, vi hjälper varandra<br />

och vi samarbetar för Kalix bästa. Det har varit<br />

en resa och det kommer inte gratis, men priset<br />

är tid, att ta sig tid för att faktiskt prata, sitta vid<br />

samma bord, lyssna, lära av varandra och sätta<br />

upp gemensamma målbilder.<br />

Året har inte bara varit glädje och framgångar.<br />

Många familjer som drabbades av den svåra<br />

bussolyckan i Finland går mot en svår tid, i<br />

några hem fattas någon. Andra känner oro för<br />

sina arbeten när det stora bolaget varslar om att<br />

de lägger ner. Här får vi alla ett tillfälle att göra<br />

vår vision levande genom att visa omtänksamhet<br />

och sprida framtidstro.<br />

Jag har tjuvstartat med<br />

julförberedelser, det ger<br />

mig lugn att ha pyntat<br />

och bakat det mesta<br />

innan första advent.<br />

Varje sak jag plockar upp<br />

ur lådorna väcker minnen,<br />

ibland vemod men<br />

oftast skratt och glädje.<br />

Bäst med mörkret är att dammråttorna inte<br />

syns men det gör alla julljusen! Ska vi tumma<br />

på att vi bara gör det som ger oss glädje, det<br />

finns inga måsten.<br />

Slutligen en hälsning om julefrid till alla<br />

Kalixbor, medarbetare och företagare!<br />

Årets Kalixungdom en trendmedveten caféägare<br />

Ellen Lektorp har som 21-åring utsetts till Årets Kalixungdom<br />

<strong>2018</strong>. Du träffar henne på Kaffe Karlsson.<br />

Innan kommunfullmäkiges sammanträde måndag den 26 november presenterades<br />

utmärkelsen Årets Kalixungdom <strong>2018</strong>. Vinnaren Ellen Lektorp kunde<br />

inte närvara vid mötet men fick motta priset senare under veckan.<br />

Årets Kalixungdom ska vara en person upp<br />

till 25 år som på ett positivt sätt engagerar sig,<br />

inspirerar andra och är en god ambassadör för<br />

Kalix.<br />

Ung entreprenör<br />

Till Årets Kalixungdom utsågs alltså 21-åriga<br />

Ellen Lektorp som bland annat driver caféet<br />

Kaffe Karlsson i Galleria Kalix.<br />

För lite drygt ett år sedan tog hon ocskå tillsammans<br />

med sin far Lars Karlsson över driften<br />

av bowlinghallen - Kalix Bowlingcenter.<br />

Info Kalix! Nummer 2 - december <strong>2018</strong><br />

Motiveringen<br />

"För att hon på ett ypperligt sätt har byggt upp<br />

sitt café Kaffe Karlsson som en naturlig mötesplats<br />

både på vardagar och helger för Kalixborna.<br />

För att hon är nytänkande och följer med i<br />

alla trender. Hon är en bra chef och människa<br />

och någon att se upp till främst för yngre tjejer<br />

(men även äldre såklart) som drömmer om att<br />

starta något eget.<br />

Från att ha varit rätt folktomt får man nu<br />

hålla tummarna att det finns ett ledigt bord<br />

under helgerna!"<br />

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT OCH TEXTREDIGERING: Johnny Strömbäck<br />

• REPORTAGE OCH TEXTPRODUKTION: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson, Johnny Strömbäck, Maria Vanhapiha Bergström,<br />

Maria Henriksson och Tommy Nilsson. • FOTON: Linnnéa Isaksson, Reine Sundqvist, Mostphotos, Pernilla Jansson,<br />

Johnny Strömbäck, Maria Vanhapiha Bergström, Lennart Åström, Sven Nordlund och Enbergs Buss. • KONTAKT: information@kalix.se<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 3


Hilda Bergdahl och Jenny Engman satsade på sina drömmar när de under året tog över tapetseringsoch<br />

inredningsbutiken Ditt. Nu satsar de vidare på att också utveckla verksamheten tillsammans.<br />

Ung duo driver butiken Ditt mot nya mål<br />

Den anrika tapetserarbutiken Ditt fick för en tid sedan nya ägare. Duon Jenny Engman, 31 år, och Hilda<br />

Bergdahl, 24 år tvekade inte en sekund när verksamheten lades ut till försäljning.<br />

– Det här är någonting vi båda brinner för så det kändes rätt på en gång, säger Jenny Engman.<br />

Sist affären på Köpmannagatan bytte ägare var<br />

24 år sedan, då den köptes av Britt-Inger Drugge<br />

som nu sålde verksamheten för att gå i pension.<br />

Satsar på drömmen<br />

Jenny Engman och Hilda Bergdahl är ännu i<br />

början av sina arbetsliv, och det råder inga tvivel<br />

om att de satsar allt i sitt nya företag.<br />

– Vi har nu en butik där vi säljer allt inom inredning.<br />

Men själva huvudsysslan är verkstaden<br />

där vi exempelvis syr gardiner och kuddar och<br />

klär om och målar möbler. Det är det vi båda<br />

drömt om, att få vara kreativa, förklarar Jenny<br />

Engman.<br />

Hon lärde känna Hilda Bergdahl genom en av<br />

kommunens starta-eget-kurser, och redan då<br />

tog affärsidén form.<br />

– Mitt stora intresse är att renovera möbler,<br />

medan Hildas är att designa och sy kläder. Man<br />

kan säga att vi möttes på mitten vid vårt gemensamma<br />

intresse för inredning, säger Jenny.<br />

Från måleri till möbelrenovering<br />

Under de senaste sex åren har Jenny arbetat som<br />

yrkesmålare på Wiklunds måleri, och under sin<br />

tid där tog hon även gesällbrevet inom måleriyrket.<br />

Tillsammans med några kollegor hade hon<br />

en vernissage med möbler som de blåst nytt liv i.<br />

Efter det kände Jenny att hon ville satsa vidare på<br />

möbelrenovering.<br />

4 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

– Jag har mitt drömjobb redan nu, men pricken<br />

över i hade varit att även kunna erbjuda färgsättningar<br />

och måleri, säger Jenny.<br />

Såg möjligheterna i Kalix<br />

Efter gymnasiet flyttade Hilda till Stockholm för<br />

att studera konstruktion och design vid Stockholms<br />

Tillskärarakademi, där hon senare vidareutbildade<br />

sig till mönsterkonstruktör.<br />

Efter utbildningen följde jobb i olika klädsmyckes-<br />

och inredningsbutiker, men så småningom<br />

beslutade hon sig för att flytta hem till<br />

Kalix igen.<br />

– Sedan jag var liten har min dröm varit att<br />

starta eget inom ett kreativt yrke, allra helst ville<br />

jag skapa ett eget klädmärke. Att flytta tillbaka<br />

till Kalix kändes inte som något hinder, snarare<br />

som en möjlighet. Det är här jag trivs, här finns<br />

mer fritid och större utrymme. Nu har jag också<br />

äntligen fått mig ett drömjobb, säger Hilda.<br />

Stor utvecklingspotential<br />

Hon drömmer fortfarande om att starta ett eget<br />

klädmärke med fokus på brudklänningar och<br />

festklänningar, och hon utesluter inte att Ditt<br />

kan komma att breddas åt det hållet framöver.<br />

– Jag vill inte ta beställningar på klänningar<br />

utan vill sälja mina egna designer, och i så fall<br />

måste vi hitta en bra lösning för det, men det<br />

skulle vara ett ganska stort steg.<br />

De unga kvinnorna ser överlag gott om utvecklingspotential<br />

i verksamheten, och Jenny Engman<br />

förklarar att de redan har börjat erbjuda<br />

helhetslösningar.<br />

– Många företag men även privatpersoner vill<br />

att vi kommer och ”piffar” åt dem. Det innebär<br />

att vi tittar hur det ser ut, tar fram ett förslag och<br />

sedan stylar om efter deras behov. Exempelvis<br />

kan vi hänga upp nya gardiner och byta ut kuddar<br />

och prydnadssaker mot inredning ur vårt<br />

sortiment. Vi kan göra det mesta.<br />

Utövar sin hobby<br />

Duon tvivlar inte en sekund på att de satsat rätt.<br />

– Vi har sagt att det inte ens känns som att ha<br />

ett jobb något mer, nu går vi hit och utövar vår<br />

hobby och har jättekul, säger Jenny Engman och<br />

får medhåll av företagspartnern Hilda Bergdahl.<br />

– Det är som du säger. Det känns som om det<br />

är något slags sidoprojekt jag håller på med, när<br />

jag ska upp och jobba på måndagarna och går<br />

hit i stället.


Emric Operations i Kalix fortsätter att växa<br />

– Det är en bra siffra och den växer hela<br />

tiden, så det är väldigt kul!<br />

Emric Operations i Kalix utför finansiella tjänster för stora banker, finansbolag<br />

och företag. Bolaget har idag 85 anställda, och under 2019 räknar det<br />

med att anställa 5–10 personer ytterligare.<br />

– Det känns som att det rullar på bra, och vi går mot en ljus framtid, säger<br />

ledningsgruppens Jenny Grahn.<br />

Hur många som i slutänden anställs beror<br />

på hur kundunderlaget utvecklas, en ny<br />

större kund kan betyda att företaget måste<br />

anställa fler än tio nya medarbetare.<br />

Förvaltar enorma summor<br />

Ledningsgruppens Mattias Nilsson förklarar<br />

att Emric erbjuder en mängd finansiella<br />

produkter. Det fungerar i regel så att banker<br />

och finansbolag outsourcar delar av sin<br />

verksamhet till Emric.<br />

– Våra kunder kan lägga ut hantering av<br />

blancolån, bolån och sparkonton på oss.<br />

Vi riktar oss även till företag, där jobbar vi<br />

med leasing, avbetalning, hyra och kontraktsbelåning.<br />

Mattias Nilsson berättar att Emric i dagsläget<br />

förvaltar ungefär 14,5 miljarder kronor<br />

per år för olika banker och finansbolag.<br />

Behöver större lokaler<br />

Till dagens storkunder hör bland andra<br />

Nordnet bank, Riksbanken och Carnegie.<br />

Mattias Nilsson avslöjar att Emric Operations<br />

sannolikt måste expandera inom kort.<br />

– Lite trångbodda börjar vi bli. Nu fyller<br />

vi upp hela lokalen, så får vi någon till stor<br />

kund så måste vi antingen bygga ut eller se<br />

oss om efter en helt ny lokal. Det är en rolig<br />

utmaning, spännande, det är ett lyxproblem.<br />

Svårt att hitta kompetenser<br />

Ett knivigare problem är att säkra kompetensförsörjningen.<br />

Företaget jobbar ständigt<br />

för att hitta personal med rätt kompetenser,<br />

bland annat genom att i ett tidigt skede<br />

erbjuda elever som studerar ekonomi deltidsarbete.<br />

Mattias Nilsson ser här ett kunskapsglapp<br />

som han hoppas att skolan kan<br />

överbrygga.<br />

– Många som kommer hit har läst, men<br />

de har inte läst juridik och kreditanläggning<br />

vilket är det man behöver för att kunna<br />

jobba här.<br />

Viktigt att trivas<br />

Emric har låg personalomsättning, och Jenny<br />

Grahn konstaterar att kompetensen och<br />

personalen är väldigt viktig för företaget.<br />

– Vi jobbar ständigt med att vi ska trivas<br />

tillsammans och ha det bra. Alla ska kunna<br />

föra fram sina åsikter, och jobba tillsammans<br />

för att göra det bättre för våra kunder.<br />

Morjärv startade egen butik efter matjättens misslyckande<br />

Torsdag den 22 november invigde Morjärvarna sin helt egendrivna<br />

matvarubutik.<br />

– Jag känner en jättestor glädje och stolthet, det har varit en helt<br />

fantastisk resa, säger byaföreningens ordförande Ulf Sandström.<br />

När Coop lade ned verksamheten i byn<br />

beslutade byaföreningen att ta saken i egna<br />

händer. Med gemensamma krafter har<br />

byborna genom byaföreningen köpt och<br />

renoverat butikslokalen, som nu alltså nyinvigts<br />

som en del av butikskedjan Nära Dej.<br />

– Folket har samlats kring det här projektet<br />

så vi har fått mer enighet i byn. Butiken<br />

är jätteviktigt för bygden, om vi inte lyckats<br />

rädda kvar den tror jag vi hade fått en stor<br />

utflyttning. Det är jag säker på!<br />

Ljusnande framtid<br />

Butiken tillhandahåller inte bara livsmedel,<br />

utan även samhällsservice såsom post, apotek<br />

och utlämning från systembolaget. Ulf<br />

Sandström ser efter alla turer kring butikens<br />

överlevnad ett ljus i tunneln.<br />

– Jag tror att framtiden är väldigt ljus, det<br />

här är ett trendbrott som gör att det är mer<br />

intresse för Morjärv och att befolkningen<br />

ökar.<br />

Småbarnsmamman Josefin Töyrä från<br />

Mjölafors är en av många lokala kunder<br />

som besökte invigningen.<br />

– Speciellt nu när jag är föräldraledig är<br />

det jättebra att kunna handla i princip nästgårds,<br />

fastslår hon.<br />

Tuff uppgift<br />

Invigningstalare var Kalix kommunalråd<br />

Tommy Nilsson (S) samt Morjärvsbekante<br />

Bostads- och digitaliseringsministern Peter<br />

Eriksson (MP). Kommunalrådet uttryckte<br />

en oerhörd stolthet över det byborna åstadkommit<br />

tillsammans.<br />

– Vi vet att det är en tuff uppgift att starta<br />

upp en butik som de äger tillsammans. Men<br />

de har klarat det på ett oerhört bra sätt.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 5


Samverkan ska stärka besöksnäringen i Kalix<br />

I ett nytt projekt som sträcker sig till 2020 arbetar näringslivsenheten<br />

med att stärka besöksnäringen i Kalix.<br />

– Uppdraget syftar till att locka fler turister till Kalix, fler besökare,<br />

säger näringslivschef Birgitta Larsson.<br />

I uppdraget ingår att stärka samverkan mellan<br />

turistföretagen i Kalix med omnejd, men<br />

utvecklingsenheten kommer också att jobba<br />

med enskilda entreprenörer.<br />

– Det innebär också att stötta företagen med<br />

affärsutvecklingsfrågor – att ta nästa steg i sin<br />

utveckling, förklarar näringslivschef Birgitta<br />

Larsson.<br />

Intressant utveckling<br />

Projektledare Einar Knudsen, ser med spänning<br />

fram emot sitt uppdrag.<br />

– Det sker en intressant utveckling i Kalix,<br />

länet och hela landet faktiskt. Det gäller att vi<br />

är på tå här i Kalix så att vi får ta del av den<br />

utvecklingen.<br />

I ryggsäcken har Einar Knudsen erfarenheter<br />

från ett helt arbetsliv inom besöksnäringen<br />

i länet.<br />

– Jag har hållit på med turistnäringen sedan<br />

jag var 18, och jag är nu 56 så det är några år,<br />

säger han och ler.<br />

– Min roll är att samla företag och organisationer<br />

som vill utöka turistnäringen, och<br />

försöka göra något bra utav det. Framför allt<br />

handlar det om att öppna upp marknaderna<br />

och göra sig påmind på marknaderna, att vi<br />

finns och att vi har ett bra alternativ.<br />

Enorm tillväxtpotential<br />

Einar Knudsen ser en enorm tillväxtpotential<br />

för turistnäringen i Kalix, men förklarar att<br />

det måste få ta sin tid.<br />

– Kortsiktigt får vi kämpa på i några år för<br />

att skapa volymer, och bereda plats så att vi<br />

syns på marknaden. Utvecklingen i länet har<br />

dock gått spikrakt uppåt. Om vi exempelvis<br />

tittar på Kiruna och Luleå – kanske främst<br />

Kirunaområdet där man i 30 år fokuserat på<br />

att utveckla besöksnäringen – ser vi vad den<br />

betytt och betyder för framtiden.<br />

Kalix kommun – en framtidens arbetsgivare<br />

Kalix kommun är Kalix största arbetsgivare, med cirka 1 600 medarbetare<br />

inom 47 olika yrken. Inom de närmsta åren kommer Kalix kommun att behöva<br />

rekrytera över 200 nya medarbetare, bara på grund av pensionsavgångar.<br />

HR-strateg Ulrika J. Kauppi förklarar att<br />

Kalix kommun arbetar aktivt för att locka<br />

människor att söka jobb och bosätta sig i Kalix.<br />

– För att klara av att fylla de luckor som<br />

pensionsavgångarna medför krävs att vi blir<br />

bättre på att lyfta fram och berätta om fördelarna<br />

med att bo och jobba just i Kalix. Det här<br />

och mycket annat arbetar vi med för att möta<br />

framtida arbetstagare.<br />

Utmanande pensionsavgångar<br />

Under 2019 räknar Kalix kommun med att 51<br />

medarbetare går i pension. Dessa pensionsavgångar<br />

kommer innebära att kommunen behöver<br />

rekrytera bland annat undersköterskor,<br />

6 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

lärare och förskollärare.<br />

– Det här är en riktig utmaning och en viktig<br />

fråga, inte minst för Kalix kommun som<br />

arbetsgivare men även för Kalixborna. Alla<br />

tjänar på att kommunen har kompetenta och<br />

engagerade anställda som mår bra och trivs på<br />

jobbet, säger Ulrika J. Kauppi.<br />

Satsar på personalen<br />

Kalix kommun arbetar för att erbjuda nuvarande<br />

och potentiella medarbetare bra förmåner<br />

och en hälsofrämjande och jämställd<br />

arbetsplats. Här kan till exempel nämnas en<br />

friskvårdssatsning som pågått sedan årsskiftet<br />

2017/<strong>2018</strong> där medarbetarna bland annat<br />

erbjuds gratis träningspass, föreläsningar och<br />

kurser. Fria arbetskläder är även på gång för<br />

vård- och förskolepersonal.<br />

Vill du arbeta inom Kalix kommun?<br />

→ Läs mer och ansök på www.kalix.se/ledigajobb<br />

Heltid åt alla<br />

Kommunen satsar också stort på en heltidsplan,<br />

där ambitionen är att alla som vill ska få<br />

arbeta heltid. Ulrika J. Kauppi berättar att Kalix<br />

idag är tredje bästa kommun i landet när det<br />

gäller att erbjuda heltidsanställning.<br />

– Alla våra medarbetare ska ha möjlighet att<br />

utvecklas och växa inom sitt yrke oavsett livssituation.<br />

Som medarbetare i Kalix kommun får<br />

du vara med och göra skillnad för våra medborgare,<br />

vilket är ett mycket viktigt arbete.


Tillsammans bygger vi Kalix platsidentitet!<br />

I oktober startade ett treårigt projekt som syftar till att utveckla ortens<br />

näringsliv och företagsklimat, för att Kalix ska bli en än mer attraktiv<br />

kommun att bo, leva och verka i.<br />

Projektet ska bidra till att urveckla Kalix<br />

näringsliv genom olika typer av samarbeten.<br />

Det ska också förbättra kontakten och dialogen<br />

mellan kommunen och företagen, skapa<br />

möjligheter och förutsättningar att locka<br />

nya företag och invånare till Kalix samt jobba<br />

med strategisk kompetensutveckling.<br />

Projektet ska också hjälpa Kalix kommun<br />

och företagen i kommunen att skapa en gemensam<br />

bild av varumärket Kalix och stärka<br />

det.<br />

Strategisk kompetensförsörjning<br />

Kalix kommun får pengar från Tillväxtverket<br />

för att genom strategiskt arbete främja företagsklimatet<br />

på lång sikt. Medlen har bland<br />

annat använts till att upphandla<br />

konsulthjälp. Här handlar det<br />

om att skapa förutsättningar<br />

och hitta smarta lösningar för<br />

att Kalix kommun och ortens<br />

företagare ska kunna lära av<br />

varandra och arbeta tillsammans<br />

kring kompetensförsörjning<br />

– även efter att projektet<br />

avslutas.<br />

– Det finns en styrka i att<br />

arbeta tillsammans med både<br />

Kalix kommun och Kalix<br />

näringsliv i det här, och redan<br />

från början blev ”Tillsammans för<br />

Kalix bästa” ledord för projektet,<br />

berättar Kristin Lindqvist,<br />

projektledare Geektown<br />

Kommunikationsbyrå.<br />

Tre konsultföretag<br />

samarbetar<br />

Geektown Kommunikationsbyrå<br />

är ett av tre företag<br />

som i samverkan fick<br />

konsultuppdraget att leda<br />

Finansieras av Tillväxtverket<br />

→ Tillväxtverket ger stöd till 39 landsbygdskommuner.<br />

→ För projektet kring utveckling av näringsliv och<br />

företagsklimat (<strong>2018</strong>–2020) får Kalix kommun årligen<br />

1 760 000 kronor.<br />

→ I augusti blev finansieringen klar och i oktober<br />

inleddes projektets första del, med uppdraget om<br />

strategisk kompetensförsörjning.<br />

arbetet med strategisk kompetensförsörjning.<br />

De andra företagen är DARE Consulting och<br />

Arnqvist & Sivenbring. Maria Söderberg från<br />

DARE Consulting är expert på rekrytering,<br />

Keith Sivenbring från Arnqvist & Sivenbring<br />

har lång erfarenhet från arbete med kommunikation<br />

och ledarskap samt företagsutveckling<br />

medan Geektown kommunikationsbyrå<br />

har expertis inom kreativ medborgardialog<br />

och platsidentitetsbygge.<br />

– Vi såg tidigt att vi tre konsultföretag tillsammans<br />

har bra förutsättningar att ta oss an<br />

hela uppdraget och vi tycker om att samverka,<br />

berättar Kristin Lindqvist.<br />

Hon förklarar att arbetet inleddes i oktober,<br />

och att den gemensamma målbilden är glasklar.<br />

– Vi har alla en önskan och en vilja att utveckla<br />

regionen och skapa tillväxt.<br />

Så kan du och ditt företag bidra!<br />

Vad tycker du att Kalix är och ska vara? Dela<br />

med dig av dina tankar genom att senast den<br />

9 januari svara på den enkät som finns på<br />

sidan www.tillsammanskalix.se.<br />

För nästa steg i projektet söker nu Kommunikationsbyrån<br />

Geektown frivilliga till en<br />

fokusgrupp.<br />

Du som är intresserad av att delta i fokusgruppen<br />

kontaktar kristin@wearegeektown.se.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 7


Dialogmöten lägger grunden för framtidens Töre<br />

Kalix kommun arbetar just nu för att skapa en långsiktig utvecklingsplan för Töre. Projektet har delats upp i<br />

tre delar för att ge fler möjlighet att delta och påverka.<br />

– På det här sättet får vi också en tydligare bild av vad som är viktigt för de som bor här, berättar samhällsplanerare<br />

Liza Alcazar.<br />

Riktlinjer och förbättringsområden arbetas<br />

fram, för att skapa så bra framtida förutsättningar<br />

och utvecklingsmöjligheter som möjligt<br />

för Töre och Töreborna. Under hösten<br />

har Kalix kommun bjudit in Töres invånare<br />

till tre dialogmöten med olika fokus:<br />

• Del 1 – om bostäder och infrastruktur<br />

• Del 2 – om skola, sociala frågor samt<br />

fritid och kultur<br />

• Del 3 – om utvecklingsområden, näringslivsfrågor<br />

och exploatering<br />

Marknadsföring och bostäder<br />

Under det första mötet sammanfattades<br />

inkomna synpunkter i sex huvudrubriker<br />

eller påståenden om vad som är viktigt för<br />

att utveckla Töre.<br />

Töreborna fick sedan rösta på de tre<br />

påståenden som de identifierade sig med<br />

mest, och på delad förstaplats kom ”För<br />

mig är det viktigt att marknadsföringen av<br />

Töre förbättras” och ”För mig är det viktigt<br />

att Töre får fler bostäder”.<br />

– Nu när alla dialogmöten har genomförts<br />

tar arbetet med att färdigställa planen<br />

vid. Det är ett relativt stort arbete som tar<br />

lång tid och har många inblandade, berättar<br />

Liza Alcazar.<br />

Invånarnas intressen väger tungt<br />

Tanken är att projektet ska utmynna i en<br />

utvecklingsplan där de boendes intressen<br />

och synpunkter vägt tungt.<br />

– Alla möten har varit välbesökta och vi har<br />

fått in många fina åsikter och idéer, så vi är<br />

mycket nöjda, berättar Liza Alcazar.<br />

I och med att planen har utformats i samverkan<br />

med Töreborna hoppas Liza Alcazar<br />

också att den ska vara väl förankrad hos<br />

invånarna.<br />

– Utvecklingsplanen kan sägas vila på flera<br />

ben. Dels har du de lite hårdare planmässiga<br />

aspekterna där de stora penseldragen för<br />

mark- och vattenanvändning målas upp och<br />

blir en del av den kommunala översiktsplanen,<br />

dels har du lite mjukare aspekter som<br />

sociala frågor, tillgång till service, trygghet<br />

och trivsel.<br />

Tidsramen för projektet sträcker sig till<br />

våren 2019.<br />

Efter synpunkter vid dialogmöten är följande redan genomfört eller på gång:<br />

1. Töres vackra björkallé har rustats upp med<br />

nya träd där det har funnits ett behov.<br />

2. Töres elljusspår får ny marktäckning av bark.<br />

Detta sker i samarbete mellan Kalix kommun<br />

och Töre SK.<br />

3. Kalix kommun utreder just nu vilka förutsättningar<br />

som finns att införa en kvällsbuss<br />

från Luleå till Kalix under helger.<br />

4. Lakaleden får belysning under år 2019.<br />

Målet med investeringen är framför allt att<br />

öka tryggheten och säkerheten, men också<br />

att öka Töreområdets attraktivitet som etablerings-<br />

och boendeort.<br />

Länsstyrelsen beviljade i november Kalix<br />

kommun projektstöd från landsbygdsprogrammet<br />

2014–2020.<br />

Stödet omfattar högst 70 procent av projektkostnaden,<br />

och finansieras delvis av Europeiska<br />

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.<br />

Kalix kommun betalar själv resterande 30<br />

procent av projektkostnaden.<br />

8 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong>


De bygger sin framtid tillsammans i Töre!<br />

När Petronella Wittenberg och Markus Eskelinen äntligen skulle flytta ihop och välja uppväxtort till sina två<br />

barn föll valet på Töre.<br />

– När vi såg det här läget och den här tomten som var till salu kände vi att vi var tvungna att slå till, säger<br />

Petronella Wittenberg som flyttat från Råneå.<br />

Tomten som fick paret att nappa ligger i<br />

naturskönt läge, med närhet till skola och<br />

andra samhällsfunktioner. På tomten lät<br />

familjen bygga en ny fräsch villa, som de<br />

nu också har flyttat in i.<br />

– Vi vill att våra barn ska växa upp i den<br />

här fantastiska miljön, fastslår Petronella<br />

Wittenberg.<br />

Många barn att leka med<br />

Naturen är bara ett stenkast bort, och<br />

ett lite längre stenkast bort ligger skolan.<br />

Petronella Wittenberg ser stora fördelar<br />

med läget.<br />

– Det känns bra när vi har två barn. Nu<br />

går den ena i förskola och den andra är<br />

bara fyra månader, men när de så småningom<br />

ska gå till och från skolan kan<br />

de ju gå själva. Det föds mycket barn här<br />

också så de kommer att ha många, många<br />

kompisar.<br />

Har byggt barnvänligt<br />

Att bygga en villa som barn ska trivas i har<br />

därför också varit en prioritet för paret,<br />

som skapat stora innerytor för lek och<br />

skoj.<br />

– Ja det var det som var tanken, vi slog<br />

ihop vardagsrum och kök också för att<br />

kunna ha koll och umgås lättare, förklarar<br />

Markus Eskelinen.<br />

Han tittar ut över den fantastiska vy som<br />

familjen har från sitt nya hus, och myser.<br />

– Jag känner ett lugn, att vi nu kan bo<br />

i huset. Det har varit många timmars<br />

slit, som äntligen belönas. Jag har gjort<br />

det mesta här inne själv, så det har blivit<br />

mycket svordomar, säger han och skrattar.<br />

Positiv framåtanda<br />

Paret förklarar att Töre känns på gång. En<br />

positiv framåtanda sprider sig i det lilla<br />

samhället, och Töres utveckling är naturligtvis<br />

också viktig för ett ungt par som<br />

bygger sin framtid på orten.<br />

– Det måste satsas mer på barnen, det<br />

föds mycket barn i Töre och det vore bra<br />

om vi fick fler aktiviteter för barn. Kanske<br />

kan det också locka barnfamiljer att flytta<br />

hit, reflekterar Markus Eskelinen.<br />

Töres framtid är verkligen på tapeten, då<br />

Kalix kommun just nu håller på att ta fram<br />

en utvecklingsplan för orten. Petronella<br />

Wittenberg förklarar att hon också vill se<br />

ortsbor satsa mer själva.<br />

– Det skulle vara bra om fler vågade<br />

bygga, eftersom det inte är så många hus till<br />

salu just nu. Så jag efterlyser fler nybyggen,<br />

och kanske lite mer engagemang från alla<br />

som bor här.<br />

Närhet till allt<br />

Båda förklarar att de vill ha fler barnfamiljer<br />

till Töre, och trycker speciellt på<br />

närheten till allt.<br />

Själva har de hittat hem, och de kommer<br />

inte att flytta i första taget.<br />

– Jag jobbar ju på familjeföretaget i Töre<br />

så vi blir nog kvar här tills vi blir pensionärer,<br />

säger Markus Eskelinen och ler brett.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 9


Fortsatt bredbandsoffensiv i Kalix kommun<br />

Målsättningen är att minst 90 procent av alla hushåll<br />

och företag i Kalix kommun ska ha erbjudits fiber senast<br />

2020. Idag har 65 procent av alla hushåll fiber<br />

eller möjlighet till fiberanslutning.<br />

I samverkan med företaget IP-Only erbjuder Kalix kommun landsbygden<br />

fiber med samma villkor som i tätorterna. Genom att ge din<br />

fastighet fiberanslutning gör du den intressant för framtida köpare.<br />

En ort med fiber är intressant för framtida inflyttare, och en kommun<br />

med en väl utbyggd fiberinfrastruktur är intressant för näringsliv<br />

och övriga samhällsnyttor.<br />

Fortsatt fiberutbyggnad under 2019<br />

Under 2019 påbörjas utbyggnad av fiber i Siknäsområdet, Båtskärsnäsområdet,<br />

Månsbyområdet samt området Börjelsbyn–Brattland–Övermorjärv.<br />

Fortsatt utbyggnad sker vid kustområdena<br />

Björnholmen–Hästholmen och Storön samt orter i Morjärvsområdet.<br />

Dessa områden beräknas vara slutförda under senare delen av<br />

2020.<br />

Orter i stödområde Norr och Syd som fortfarande väntar på fibererbjudande,<br />

kommer att få det när nyförsäljningen startar i november<br />

månad. Område Norr och Syd beräknas vara slutförda 2021,<br />

förutsatt att tillräckligt många tecknar avtal.<br />

Områden som redan har fiber<br />

I centrala Kalix har 83 procent av alla hushåll valt fiber via kommunens<br />

samverkanspartner IP-Only, medan några procent har<br />

valt fiber via Telia. Nu genomförs etapp 4 i Kalix för utbyggnad<br />

till flerfamiljshus samt företag. Återställningen av tidigare grävarbeten<br />

i Kalix pågår, och är snart klar för slutbesiktning och godkännande<br />

av kommunen.<br />

Gammelgården fick fiber redan 2002 via ett projekt med IT<br />

Norrbotten. Genom KalixNet färdigställde kommunen fiberutbyggnaden<br />

i Töre 2015, och i Sangis och Morjärv bygger Telia<br />

nu fiber. Övriga tätorter där IP-Only har byggt fibernätet är<br />

Nyborgsområdet, Risögrund, Karlsborg och Bredviken. Under<br />

<strong>2018</strong> slutförs fiberutbyggnaden vid kusten, med orterna Törefors,<br />

Sören, Nybruket och Pålänge.<br />

Fördröjd fiberutbyggnad under <strong>2018</strong><br />

Den planerade utbyggnaden för övriga orter under <strong>2018</strong> har dess-<br />

Sedan 2012 har UNF årligen sammanställt rankingen, vilken baseras<br />

på en webbenkät som kommunerna fått svara på samt data insamlad<br />

från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).<br />

Svaren har betygsatts<br />

Frågorna handlar om ungas inflytande, arbete under högtider, kostnadsfria<br />

nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring<br />

av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och<br />

ekonomiska satsningar på kultur och fritid i kommunen. Svaren har<br />

betygsatts (1–5). De delar där kommunen självskattat sina insatser och<br />

Markerade områden visar var Kalix kommun genom<br />

IP-only ska kunna erbjuda bredband senast 2020.<br />

värre inte kunnat påbörjas. IP-Only har – i likhet med andra företag<br />

i branschen – missbedömt den tid det tar att få nödvändiga tillstånd<br />

och avtal med bland andra Trafikverket, Länsstyrelsen och privata<br />

markägare.<br />

Företaget har även gjort större organisationsförändringar, och<br />

kvalitetssäkrat utförandet av gräv- och schaktarbeten gentemot företagets<br />

entreprenörer.<br />

Fast telenät kommer försvinna<br />

Avvecklingen av det fasta kopparnätet fortsätter. I juni 2019 stänger<br />

Telia ett antal telestationer, vilket innebär att data- och telekommunikationer<br />

via det fasta telenätet upphör att fungera i Kalix-Kosjärv,<br />

Kalix-Lantjärv, Kamlunge, Korpikå, Kälsjärv, Lappbäcken, Stora<br />

Lappträsk, Sören, Trångselet, Vitvattnet, Västanäs, Östra Granträsk<br />

och Övermorjärv.<br />

Berörda kunder har meddelats av Telia och Skanova.<br />

Kalix i topp när det gäller fritidsverksamhet för unga<br />

Kalix kommun är fyra av i Ungdomens Nykterhetsförbunds<br />

(UNF:s) senaste kommunranking över tillgången<br />

till en bra fritid för ungdomar i Sveriges kommuner.<br />

Totalt 199 av Sveriges 290 kommuner deltog i undersökningen.<br />

10 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

uppskattat ungdomars upplevelse av inflytande<br />

betygsattes inte.<br />

Över hälften underkända<br />

De 93 kommuner som fick<br />

godkänt hade ett medelvärde<br />

på minst tre av fem. Med<br />

poängsnittet 4,3 får Kalix väl<br />

godkänt, men bäst var Ludvika<br />

med 4,7 poäng i snitt.<br />

Hela 105 av kommunerna i<br />

undersökningen underkändes,<br />

vilket motsvarar 53 procent av de<br />

svarande.<br />

Läs mer på:<br />

www.unf.se/kommunrankningen-<strong>2018</strong>


Nu hittar du alla våra e-tjänster på ett och samma ställe<br />

Kalix kommun tar nu fram en mängd nya e-tjänster, för att du som<br />

kund ska kunna utföra dina ärenden när och var du vill. Du hittar alla<br />

Kalix kommuns e-tjänster på kalix.enamnd.se och via kalix.se/e-tjanster.<br />

Kalix kommun är tillsammans med övriga<br />

Norrbottenskommuner med i Norrbottens<br />

e-nämnd, vilken ska bidra till att förverkliga<br />

regeringens intentioner för e-samhället.<br />

Genom en gemensam nämnd används<br />

kommunernas resurser på ett mer effektivt<br />

sätt. Det innebär bland annat ekonomiska<br />

fördelar, ökad kvalitet i verksamheten och<br />

bättre möjlighet till utveckling.<br />

Gemensam e-plattform<br />

E-nämnden har också en gemensam e-plattform<br />

för e-tjänster, och via kalix.enamnd.<br />

se hittar du numer alla Kalix kommuns<br />

e-tjänster.<br />

Tack vare Kalix kommuns e-tjänster behöver<br />

du inte besöka kommunhuset för sådant<br />

som att söka försörjningsstöd, anmäla trasigt<br />

sopkärl, ansöka om vatten och renhållning,<br />

anmäla misstänkt matförgiftning, låna böcker<br />

eller ansöka om barnomsorg.<br />

Hjälp oss att bli ännu bättre!<br />

Kalix kommun utvecklar kontinuerligt<br />

fler och bättre tjänster, för att underlätta<br />

för dig som invånare och för företagare i<br />

kommunen.<br />

Har du tips och önskemål om e-tjänster<br />

som Kalix kommun bör erbjuda? Skriv i så<br />

fall till information@kalix.se.<br />

Allmänhetens åkning<br />

Jullovet <strong>2018</strong><br />

Skridskoåkning ska ske utan<br />

puck, boll och klubba,<br />

där inte annat anges.<br />

Hjälm är obligatoriskt.<br />

Allmänhetens åkning i ishallen<br />

utgår lördag den 5 januari på<br />

grund av ishockeycup.<br />

Föreningarna fick närmare 2,9 miljoner i stöd under <strong>2018</strong><br />

Fritids- och kulturförvaltningen delade <strong>2018</strong> ut<br />

2 873 108 kronor i föreningsbidrag fördelat på 88<br />

föreningar och 7 studieförbund.<br />

De sju studieförbunden fick dela på 400 000 kronor i föreningsbidrag,<br />

medan resterande 2 473 108 kronor fördelades<br />

på övriga 88 föreningar.<br />

Vill du veta hur mycket din förening fick?<br />

→ Gå in på www.kalix.se/foreningsstod för att se hela<br />

sammanställningen.<br />

De största bidragen tillföll kommunens tre stora fotbollsföreningar IFK<br />

Kalix (216 700 kronor), Assi IF (160 725 kronor) och Gammelgårdens<br />

IF (148 740 kronor) samt de två stora studieförbunden ABF Norr (174<br />

310 kronor) och Studieförbundet Vuxenskolan (153 152 kronor).<br />

Bidrag till kulturen<br />

På kultursidan delades de största bidragen ut till Kalix Riksteaterförening<br />

(125 000 kronor) samt Teaterföreningen Bröt (95 000 kronor).<br />

Föreningar och organisationer har möjlighet att årligen ansöka<br />

om föreningsstöd hos fritids- och kulturförvaltningen. Bidraget<br />

bygger på fjolårets verksamhet.<br />

På www.kalix.se/foreningsstod hittar du ansökningsblanketterna.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 11


Chri<br />

2017<br />

Som<br />

scen<br />

201<br />

slår<br />

Nytt år och ny succé för Kalix största folkfest!<br />

Den 14–22 juli <strong>2018</strong> hölls Sommarfesten i Kalix för andra gången. Besökare från när och fjärran bjöds under<br />

veckan på en mängd aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Arrangemanget blev ännu en stor publiksuccé,<br />

och redan nu är det klart med ett större Sommarfestområde på Strandängarna 2019.<br />

Sommarfesten hade under totalt cirka 45 900 besökare. Även Galleria<br />

Kalix märkte av ett uppsving med flera tusen fler besökare än under<br />

en normal vecka.<br />

Tack alla artister och samarbetspartners. Inte minst ett stort tack från<br />

våra hjärtan till alla besökare som gjorde Sommarfesten till en riktig<br />

braksuccé. Visst bokar ni redan nu in vecka 29 (2019) i era kalendrar?!<br />

Ett tvärsnitt på 340 sålda biljetter visar att cirka 76 procent av besökarna<br />

var boende i Kalix, av resterande besökare kom de flesta från<br />

Stockholmsområdet eller Luleå.<br />

Än en gång ett stort tack till alla, och på återseende juli 2019!<br />

Sommarfestkommittén<br />

Hugos Tivoli höll till på Strandängsområdet<br />

torsdag, fredag och<br />

lördag den 19-21 juli.<br />

Onsdag den 18 juli bjöd<br />

Arvingarna och Tommys på en<br />

storslagen dansbandsafton.<br />

Bamse och Lova gjorde två barnföreställningar<br />

lördag den 21 juli.<br />

12 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

Sommarfestens husband The Hounds<br />

från Västerbotten, här förstärkta med<br />

Peter Karlsson (Wildliw).


Lisa Miskowski uppträdde<br />

fredag den 20 juli.<br />

En något försenad Brolle bjöd<br />

under fredagen på delar av sin<br />

uppskattade krogshow "Elvis, Cash,<br />

The killer and me".<br />

Med tvättäkta heavy metal<br />

välkomnade gitarrvirtuosen<br />

Thobbe Englund natten.<br />

Kalix Pride inledde lördag<br />

den 21 juli med ansiktsmålning,<br />

plakatmålning,<br />

brandtal, föreläsningar,<br />

prideparad, musikunderhållning<br />

med bland andra<br />

The Magnettes och mycket<br />

annat.<br />

Tyngst på Sommarfesten var death<br />

metal bandet The Duskfall från Luleå,<br />

som spelade natten mot lördag.<br />

s Kläfford vann Idol<br />

, och uppträdde på<br />

mafestens stora<br />

torsdag den 19 juli<br />

8. Oklart vilket som<br />

högst!<br />

Torsdag den 19 juli bjöd Robert Gustafsson<br />

och hans dansorkester Rolandz på en färgsprakande<br />

show med mycket humor.<br />

Joakim Lundell bjöd sina unga<br />

fans på en eldig tillställning<br />

under lördagen.<br />

Fullt ös med Raj-Raj<br />

Band på lördagen!<br />

Brottarlegenden Thomas<br />

Johansson från Haparanda fick<br />

känna på Robert Gustafssons<br />

karaktär Roland Järverup.<br />

Ett hejdundrande<br />

åskoväder satte punkt<br />

för Sommarfestens<br />

avslutande lördag. Men<br />

innan dess hann Lena<br />

Philipsson bjuda på en<br />

minst lika hejdundrande<br />

show.<br />

Sabina Ddumba förgyllde<br />

torsdagkvällen den 19 juli med<br />

en bejublad spelning.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 13


Jennie Öberg har hittat hem till Kalix igen<br />

Skidåkaren Jennie Öberg har många framgångsrika år i skidlandslaget bakom<br />

sig. Inför årets säsong har hon lämnat Falun i Dalarnas län för att flytta<br />

hem till Norrbotten och Kalix igen.<br />

– Det är här jag är uppväxt och har mina bästa vänner och familjen.<br />

Kalix har alltid stått nära hjärtat, så det känns coolt att återvända, säger hon.<br />

För ett antal år sedan tillhörde Jennie Öberg<br />

Sveriges främsta skidåkare på damsidan.<br />

Hennes största framgång kom med en<br />

världscupseger i sprint 2015, därefter har det<br />

gått tyngre.<br />

Hon var sjuk stora delar av fjolårssäsongen,<br />

och under våren miste hon också sin<br />

plats i landslagets träningsgrupper. I dagsläget<br />

känner sig 29-årige Jennie Öberg dock<br />

starkare än på länge.<br />

– Det som har är positivt med den här<br />

sensommaren och hösten är att jag har hållit<br />

mig frisk, det är länge sedan jag hade så få<br />

sjukdagar. Det känns jättebra att gå in med<br />

det, och veta att man har en bra träningsbakgrund<br />

med sig.<br />

Taggad inför säsongen<br />

När hon växte upp i Kalix tränades Jennie av<br />

sin pappa Lars Öberg, som även chefat över<br />

längdlandslaget. Efter att förhållandet med<br />

landslagsåkaren och sambon Calle Halfvarsson<br />

tagit slut är nu Jennie Öberg alltså åter<br />

där allt började, och i vinter tävlar hon för<br />

14 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

Jennie Öberg är tillbaka i Kalix och Norrbotten, i vinter kan du se henne åka skidor för Piteå Elit.<br />

Piteå Elit.<br />

– Det känns spännande, det är första gången<br />

på många år som jag är utanför landslag.<br />

Jag har tränat mycket själv, men även på<br />

läger med klubben. Jag har fått gå min egen<br />

väg, och nu får vi se hur bra det kan bli. Jag<br />

är taggad på att tävlingarna drar igång.<br />

Skönt att komma hem<br />

På fritiden umgås elitåkaren helst med familj<br />

och vänner, men ofta går hon också på<br />

skogspromenader med familjens hund. Det<br />

är avstressande stunder. En längdåkningssäsong<br />

innebär många resor, och Jennie Öberg<br />

förklarar att det då är viktigt att ha något att<br />

komma hem till.<br />

– Det är alltid skönt att komma hem, ens<br />

bas är ens bas och det är alltid där man<br />

hämtar andan. Det är skönt att komma hem,<br />

och det är bara härligt att man får längta lite<br />

ibland när man är borta.<br />

Oklart hur formen är<br />

Jennie Öberg har tränat bra men vågar inte<br />

sia om den kommande skidsäsongen.<br />

– Det är jättesvårt eftersom jag inte har<br />

tränat kontinuerligt med de bästa tjejerna.<br />

Jag vill tillbaka på den höga nivå som jag<br />

hade när det gick som bäst, åka på världscup<br />

och förhoppningsvis kvalificera mig till VM<br />

i Seefeld. Det är det stora målet, men det är<br />

svårt att säga om det är rimligt när jag inte<br />

riktigt vet hur formen står sig.<br />

Hon ser både för och nackdelar med att<br />

blicka tillbaks mot tidigare meriter i skidspåren.<br />

– Det är jätteskönt att veta att om jag har<br />

en bra dag, så kan det räcka väldigt långt.<br />

Det kan också vara frustrerande när man<br />

inte når sin högstanivå.<br />

En framtid inom idrott och hälsa?<br />

Den dag hon lägger skidorna på hyllan vill<br />

Jennie Öberg jobba för att främja motion<br />

och idrott på olika sätt, kanske i egenskap av<br />

kommunanställd.<br />

– Ja varför inte, det är ju frågor och ämnen<br />

som jag brinner för. Det hade varit kul att<br />

jobba för att allt sådant ska bli ännu bättre än<br />

vad det redan är.<br />

Det lackar mot jul, och för Jennie Öberg<br />

betyder högtiden framför allt gemenskap.<br />

– För mig är julen en tid att samlas med<br />

nära och kära, med familj och släkt. Det är en<br />

mysig högtid med mycket god mat och fika.


Konstsnöanläggningen skidåkarna har längtat efter<br />

Under hösten installerades en ny konstsnöanläggning i Djuptjärn och<br />

Rudträskbacken, och nu har den tagits i bruk.<br />

– Jag tycker det är jättecoolt att kommunen satsar, och att skidklubben<br />

fått igenom önskemålet om konstsnöspår, säger elitåkaren<br />

Jennie Öberg.<br />

Fritids- och kulturförvaltningens chef<br />

Karl-Göran Lindbäck är även han glad att<br />

konstsnöanläggningen nu är i gång.<br />

– Vi har jobbat för det här ganska länge,<br />

och även fått 3,8 miljoner i investeringspengar<br />

för att uppgradera hela Djupstjärnsområdet.<br />

Utbyggbar anläggning<br />

Konstsnöanläggningen har installerats<br />

av Nyab Infrastruktur, och företagts vd<br />

Magnus Granljung berättar att den bygger<br />

på en kilometerlång rörledning, utmed<br />

Hösten 2019 gör fritids- och kulturförvaltningen i<br />

Kalix en hälsosatsning kallad ”Senior Sports School”,<br />

i syfte att främja fysisk aktivitet bland Kalixbor i åldrarna<br />

65 och över.<br />

– Kalix kommuns befolkning består idag till 29 procent<br />

av personer som är över 65 år, och vi vill att de<br />

ska få en bra ålderdom, förklarar fritids- och kulturnämndens<br />

ordförande Britt-Inger Nordström (S).<br />

vilken det går att åka fram och tillbaka mellan<br />

själva kanonerna<br />

– Syftet är att det ska bli så kostnadseffektivt<br />

som möjligt. Sedan är hela anläggningen<br />

utbyggbar i en förlängning ifall kommunen<br />

väljer att investera ytterligare i området.<br />

Fördelar med sjövatten<br />

Nyab har valt att inte använda den kommunala<br />

vattenledningen, utan tar i stället<br />

vatten ifrån Djuptjärn. Magnus Granljung<br />

förklarar varför.<br />

– Att vi tar vatten från sjöar beror på att<br />

det är effektivare. Det är kallare vatten, det<br />

blir snö fortare, och du kan producera det<br />

till lägre kostnad. Samtidigt belastas inte det<br />

kommunala nätet, som annars skulle kunna<br />

få problem med avlagringar och sådant hos<br />

konsumenter.<br />

Hur fort kan anläggningen tillverka snö?<br />

– Den är dimensionerad för att på fem<br />

dygn kunna snölägga slalombacken och<br />

konstsnöslingan för längdskidor.<br />

Konstsnö är guld värt<br />

Elitskidåkaren Jennie Öberg är tacksam för<br />

att Kalix kommun gjort som utlovat, och nu<br />

låtit bygga en konstsnöanläggning.<br />

– I fjol hade vi visserligen en fin vinter,<br />

men annars kommer snön senare och senare.<br />

Därför är det guld värt att kunna producera<br />

egen snö, så att alla kan komma på snö<br />

tidigare.<br />

Stor satsning på äldres hälsa kommer hösten 2019<br />

Satsningen är ett samarbete mellan Kalix kommun, Region Norrbotten<br />

och Norrbottens Idrottsförbund. Britt-Inger Nordström<br />

understryker vikten av att kommunens äldre kan hålla sig friska och<br />

må bra, och här spelar inte minst den sociala biten – att träffas, umgås<br />

och göra något tillsammans – en stor roll.<br />

– Det är mycket viktigt, en av hörnpelarna i det här projektet, fastslår<br />

Britt-Inger Nordström.<br />

En bortglömd grupp<br />

Från den 15 oktober 2019 och tolv veckor framåt kommer satsningen<br />

att pågå. Alla som är 65 år eller äldre erbjuds under denna tid<br />

möjligheten att delta i ledarledda aktiviteter, två gånger per vecka.<br />

Aktiviteterna inkluderar allt från senioranpassad styrketräning till<br />

temakvällar om hälsosam mat.<br />

– Det känns som att vi skulle vilja börja redan nu, men det är lite<br />

kvar att göra. Det här är en målgrupp som man lätt glömmer. Vi har<br />

haft barnperspektiv i många år, nu är det faktiskt seniorernas tur<br />

tycker jag, säger Britt-Inger Nordström.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 15


Ny boendeform för äldre utformas i Kalix<br />

En ny boendeform för äldre tar just nu form i Furuhedsskolans gamla<br />

lokaler.<br />

– Jag utreder bland annat vem som har störst behov av att bo i den<br />

nya boendeformen, berättar projektledare Sanna Wallma.<br />

Fastigheten Studenten 1 ska bli en form utav<br />

mellanboende för personer som är 65 år och<br />

äldre. Byggprojektet ”Studenten 1 – Njutbo”<br />

ägs av Statens Bostadsomvandling, som<br />

också primärt bygger bostäder anpassade<br />

för äldre.<br />

Utreder boendebehov<br />

De 15 lägenheterna i Kalix ska vara färdiga<br />

för inflyttning hösten 2019. Innan dess ska<br />

Sanna Wallma bland annat utreda och komma<br />

med förslag till vilka som får flytta in.<br />

– Idag har jag endast Statens offentliga<br />

utredning att utgå ifrån, den visar att de som<br />

är i störst behov av mellanboendeformer,<br />

det vill säga seniorboenden och trygghetsboenden,<br />

är personer som känner mycket<br />

ensamhet och otrygghet, förklarar hon.<br />

Gemenskap och trygghet<br />

Många äldre är mycket ensamma hemma,<br />

och rentav isolerade på grund av fysiska<br />

hinder som trappor eller bostäder som inte<br />

anpassats för eventuella funktionshinder.<br />

– Hela bostaden kommer att vara anpassad<br />

för äldre. Trösklar och liknande skippas<br />

för att det ska gå att ta sig fram med rullatorer<br />

och rullstolar.<br />

Sanna Wallma förklarar att upplevd otrygghet<br />

också är viktigt att ta i beaktande när det<br />

avgörs vilka som får flytta in.<br />

– I bostaden kommer det att finnas en gemensamhetslokal<br />

där de boende kan träffas<br />

dagligen för att äta och umgås på olika sätt.<br />

För att bland annat slippa ensamheten, men<br />

också för att skapa tryggheten.<br />

Dialog med brukarorganisationer<br />

För att kunna utforma boendet som ett<br />

hem har projektledaren under oktober och<br />

november träffat brukarorganisationer i två<br />

medborgardialoger. Sanna Wallma förklarar<br />

att diskussionerna främst handlat om miljön<br />

inomhus och utomhus samt aktiviteter.<br />

– Säkerheten var en viktig punkt, och gemenskapen.<br />

Sådant du kanske saknar och<br />

inte har samma möjligheter till som äldre.<br />

Exempelvis har det kommit fram i medborgardialog<br />

att många vill ha möjligheten att<br />

tillsammans grilla mat vid öppen eld.<br />

Planerar ur framtidsperspektiv<br />

Från 55 år räknas man som senior, och i januari<br />

presenteras resultaten av en enkät om<br />

boendeformen som även denna lite yngre<br />

grupp kunnat svara på.<br />

–Vi vill planera boendet ur ett framtidsperspektiv.<br />

De kommande generationerna<br />

är så skiftande. Vävning och stickning<br />

ersätts av moderna inslag, som att det ska<br />

finnas tillgång till internet, förklarar Sanna<br />

Wallma och fortsätter.<br />

– Vi vill att den här boendeformen ska<br />

fungera i framtiden också. Det går inte att<br />

förlita sig helt på enkäten, men den ger ett<br />

hum om hur utvecklingen kommer att se ut,<br />

och vad folk väntar sig när de blir äldre.<br />

16 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

Många äldre saknar idag möjligheten att grilla mat<br />

ute tillsammans med andra, det blir fullt möjligt att<br />

göra i den nya boendeformen.


Äldreomsorgen i Kalix kommun får gott betyg<br />

Nu har resultatet av Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om<br />

äldreomsorgen” presenterats, och de äldre i Kalix ger personalen i verksamheterna<br />

mycket goda omdömen.<br />

I Kalix har 160 äldre med hemtjänst svarat<br />

på enkäten och 99 procent uppger att personalen<br />

bemöter dem väl – i vissa grupper<br />

är det till och med 100 procent. Över 90<br />

procent förklarar också att de känner sig<br />

trygga med hemtjänsten, att de har förtroende<br />

för personalen, att hemtjänsten<br />

utför sitt arbete på ett bra sätt och att det är<br />

tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.<br />

”Fantastisk personal”<br />

I särskilt boende har 79 äldre svarat på<br />

Det må vara Ylva Arnhof tredje bok, men det<br />

är den första som hon till största delen har<br />

skrivit själv.<br />

– Den första "Som vi skrattat där i bönhuset"<br />

enkäten. Här är 92 procent av de som svarat<br />

nöjda med personalens bemötande, 85<br />

procent har förtroende för personalen och<br />

86 procent känner sig trygga.<br />

– Detta måste betraktas som ett toppresultat<br />

och vi kan konstatera att Kalix kommun<br />

har en fantastisk personal, säger Socialnämndens<br />

ordförande Maud Lundbäck<br />

och riktar ett stort tack till alla som jobbar<br />

inom Kalix äldreomsorg.<br />

Ensamhet ett växande problem<br />

Maud Lundbäck berättar också att enkäten<br />

var minnesanteckningar som jag gjorde en<br />

bok av. Och den andra ”Runt Storträsket” bestod<br />

av minnesanteckningar från min mamma,<br />

som jag hittade efter att hon gått bort.<br />

visar att många upplever sig mer ensamma<br />

när de flyttar till ett särskilt boende.<br />

– Det stämmer väl överens med annan<br />

forskning, och är den största utmaningen<br />

för äldreomsorgen. Rapporter visar att<br />

insatser i grupp skapar mer gemenskap<br />

än enskilda insatser och det måste vi ta på<br />

största allvar.<br />

Problemen med ensamhet är ett av<br />

fokusområdena i projektet ”Studenten 1 –<br />

Njutbo”, som är en ny form av boende för<br />

äldre. Maud Lundbäck förklarar att den nya<br />

boendeformen är ett stort steg på vägen.<br />

– Det vi bör arbeta mer med utifrån enkäten<br />

är möjligheten till utevistelse i bra<br />

miljö, och att göra det mer trivsamt på<br />

äldreboenden.<br />

Ylva skriver om hur kvinnorna levde förr i byarna<br />

Ylva Arnhof är aktuell med sin tredje bok och precis som i hennes tidigare<br />

verk kretsar mycket kring fotografin från förr.<br />

– Ge mig ett gammalt kort och säg vem människan är så går jag igång, de<br />

flesta gamla svartvita kort är fantastiska. Det finns alltid en spännande historia<br />

bakom, säger hon.<br />

”Livet i byn norr om Kalix” kan ses som den<br />

tredje delen i en trilogi om glesbygd i norr,<br />

kvinnors liv och skolans betydelse. Berättelser<br />

som Ylva Arnhof förklarar angår hela Sverige.<br />

– Visst är det Grubbnäsudden och Storträsk<br />

det handlar om, men de liv som beskrivs är<br />

kännetecknande för så gott som alla byar.<br />

Gamla arbetskamrater som har läst böckerna<br />

säger att så var det där jag växte upp också.<br />

Väldigt mycket är likt.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 17


Kalixin kunnan suomen<br />

ja meänkielen koordinaattori,<br />

"No niin!"-<br />

pipo päässä.<br />

Så här ser "No-Niin"-<br />

mössan ut på Maria<br />

Vanhapiha Bergström, Kalix<br />

kommuns koordinator för<br />

finska och meänkieli.<br />

Gratis bok- och språkpaket<br />

Ilmaisia kirja- ja kielipaketteja<br />

Fortfarande finns gratis bokpaket på finska och meänkieli att hämta<br />

på biblioteket i Kalix. På Familjens hus finns språkpaket med tips<br />

och material till nyblivna föräldrar.<br />

Edelleen voi hakea ilmaisia kirjapaketteja suomeksi ja meänkielellä<br />

Kalixin kirjastosta. Familjens husillä on kielipaketteja, jotka sisältävät<br />

vinkkejä ja materiaalia vastatulleille vanhemmille.<br />

"No niin!"-mössor h "No niin!"-pipot<br />

Vi har tryckt upp Kalixmössor med texten "No niin!" för att synliggöra och väcka<br />

intresse för språken. Mössorna har varit otroligt uppskattade, samtidigts som<br />

de lär ut ett mycket användbart uttryck på finska och meänkieli. "No niin" har<br />

flera olika betydelser beroende på hur man betonar ordet, rent ordagrant kan det<br />

översättas till så ja eller sådär ja. Den världskända finska komikern Ismo Leikola<br />

har en omtalad standup-rutin om att "no niin" är finskans viktigaste uttryck.<br />

Olemme painaneet Kalix-pipoja tekstillä "No niin!" saadakseen kielet näkyväksi<br />

sekä herättää kiinnostusta. Pipot ovat olleet todella tykättyjä ja ne opettavat samalla<br />

hyödyllisen suomen- ja meänkielisen ilmaisun. Suomalainen koomikko Ismo<br />

Leikola kertoo standup-showissa että suomen kielen tärkein sana on juuri "no niin".<br />

Lagändringar<br />

1 Lakimuutoksia<br />

Från och med januari 2019 ändras delar av lagen om nationella<br />

minoriteter och minoritetsspråk.<br />

Det innebär bland annat att kommuner ska göra mål och riktlinjer för det<br />

minoritetspolitiska arbetet och att informationen om minoriteternas rättigheter<br />

ska utökas. Kommuner inom förvaltningsområden, som Kalix, måste<br />

erbjuda förskola helt eller till väsentlig del på finska och meänkieli. Äldreomsorg<br />

ska erbjudas helt eller till väsentlig del på finska och meänkieli vid<br />

begäran, dessutom ska kommunen beakta de äldres behov av att upprätthålla<br />

sin kulturella identitet.<br />

Hela lagändringen hittar du på regeringens hemsida, sök då på Lag<br />

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.<br />

Tammikuussa 2019 vähemmistölain muutokset astuvat voimaan<br />

ja se tarkoittaa muun muassa, että kuntien on laadittava<br />

tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlle<br />

sekä että tiedotus vähemmistöjen oikeuksista pitää lisätä.<br />

Hallintokunnille, kuten Kalix, tämä merkitsee myös, että meidän pitää tarjota<br />

esikoulua kokonaan tai suurelta osin suomeksi ja meänkielellä. Vanhusten<br />

palvelua pitää tarjota kokonaan tai suurelta osin suomeksi ja meänkielellä<br />

sitä pyydättäessä ja kunnan pitää ottaa huomioon vanhusten tarpeet saadakseen<br />

ylläpitää kulttuurisen identiteettinsä.<br />

Koko lakimuutoksen löydät hallituksen sivuilta hakusanoilla Lag (2009:724)<br />

om nationella minoriteter och minoritetsspråk.<br />

18 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong>


Succéboken blir tv-serie – spelas in i Kalix<br />

Från januari till och med juni månad 2019 kommer produktionsbolaget<br />

bakom ”Bron” att spela in en tv-serie i Kalix, Gällivare och Kiruna. Det<br />

handlar om filmatiseringen av Fredrik Backmans succébok ”Björnstad”.<br />

Fredrik Backmans tidigare böcker ”En man som<br />

heter Ove” och ”Britt-Marie var här” har också<br />

filmatiserats. Den första överöstes av fina priser,<br />

och den andra har biopremiär den 25 januari.<br />

"Björnstad" utspelas i en liten ort där hockeylaget<br />

betyder allt. Produktionsbolaget Filmlance<br />

har därför varit i jakt på ishockeyspelande norrbottningar<br />

i åldrarna 14–18 år. Målsättningen är<br />

att så många av skådespelarna som bara möjligt<br />

ska vara från Norrbotten.<br />

I början av december var filmteamet i Kalix för<br />

att reka potentiella inspelningsplatser. I samma<br />

veva hölls också en öppen casting, framför allt<br />

för att hitta ungdomar till de många statistroller<br />

Bli familjehem, kontaktfamilj<br />

& kontaktperson<br />

Kalix kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.<br />

Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar<br />

under kortare eller längre perioder.<br />

Ni erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning. Ingen särskild<br />

utbildning eller förkunskap krävs, utan vikten läggs vid personlig lämplighet.<br />

Är du intresserad kan du läsa mer på www.kalix.se/kontaktfamilj eller<br />

kontakta familjehemssekreteraren på 0923-65 000 för att göra intresseanmälan.<br />

som behöver rollsättas. Det går också bra att när<br />

som helst skicka in en ansökan via Facebooksidan<br />

”Björnstad-Filmlance”. Inga tidigare<br />

erfarenheter krävs för att söka.<br />

Planerad romansvit<br />

Fredrik Backmans ”Björnstad” är den första<br />

delen i en planerad romansvit. Fokus ligger på<br />

15-åriga flickors odödliga vänskap, och 17-åriga<br />

pojkar som spelar hockey i en stad där sporten<br />

blivit religion. Det handlar om det lilla samhället<br />

som krymper för varje år, men också om ett<br />

oförlåtligt brott, kollektivets förmåga att blunda<br />

för hemskheter och de fruktansvärda saker<br />

vissa människor är beredda att göra i jakten på<br />

framgång.<br />

Mitt i allt står före detta hockeyproffset Peter,<br />

som flyttar hem för att bygga upp sin moderklubb,<br />

och Mira, som slits mellan advokatkarriären<br />

och ett stilla liv som fru och mamma.<br />

"En dramaserie i världsklass"<br />

I skrivande stund är det ännu hemligt vilka som<br />

ska spela huvudrollerna i tv-serien, men att<br />

produktionsbolaget Filmlance tar uppgiften på<br />

största allvar råder det inga tvivel om.<br />

" I 'Björnstad' finns allt som behövs för att göra<br />

en bländande skarp dramaserie. Vi är enormt<br />

stolta över att nu få förtroendet att göra 'Björnstad'<br />

till en dramaserie i världsklass", säger<br />

producenterna Bonnie Skoog Feeney och Ulf<br />

Synnerholm i ett pressmeddelande.<br />

Manhemsskolan i<br />

Europeisk samverkan<br />

I oktober åkte några elever och lärare<br />

från Manhemsskolans årskurs<br />

8 till Stuttgart i Tyskland som en<br />

del i det internationella utbytesprojektet<br />

Erasmus+.<br />

– Vi besöker de deltagande<br />

skolorna i Spanien, Polen och<br />

Tyskland, berättar läraren Susanna<br />

Harila.<br />

Projektet som bedrivs av EU-kommissionen<br />

är ett samarbete mellan Spanien,<br />

Polen, Sverige och Tyskland. I grunden<br />

handlar det om att utveckla det engelska<br />

språket tillsammans med elever från<br />

andra länder i Europa, men det genomgående<br />

temat för Erasmus+ är god<br />

kommunikation och anti-mobbning.<br />

– Projektet innefattar bland annat<br />

resor till de övriga länder som är med,<br />

men självklart ska man också jobba<br />

med det här temat på skolan, förklarar<br />

projektkoordinator och spansklärare<br />

Marguerite Fransson.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 19


Bioteknik och integration på Furuhedsskolan<br />

Furuhedsskolan har antagits till Kungliga Vetenskapsakademiens projekt<br />

Science Meetup, vilket ska öka intresset för naturvetenskap och<br />

forskning samtidigt som det ska stötta nyanlända ungdomar på väg in i<br />

det svenska samhället.<br />

Science Meetup är en vecka då gymnasieskolans<br />

naturvetenskapliga program och<br />

språkintroduktionsprogram kretsar kring<br />

naturvetenskapliga frågeställningar, anknutna<br />

till forskning. Lektionerna leds av<br />

forskare och lärare.<br />

– Det finns ett jättestort intresse för mikrobiologi<br />

och bioteknik, inte minst bland<br />

de nyanlända eleverna, berättar Ann Stenman<br />

som är lärare för naturvetenskapsprogrammet<br />

vid Furuhedsskolan.<br />

Laboration i bioteknik<br />

Furuhedsskolan önskade att fokusera på<br />

området bioteknik. Därför sammanfördes<br />

skolan med Bernt Eric Uhlin, senior professor<br />

vid Institutionen för molekylärbiologi<br />

vid Umeå Universitet och medlem i<br />

Kungliga Vetenskapsakademien. Ann Stenmans<br />

kollega Maria Strömberg berättar.<br />

– Tillsammans bestämde vi oss för att<br />

genomföra en laboration där man klipper i<br />

DNA med CRISPR/Cas9 metoden. I korta<br />

drag innebär laborationen att vi skapar en<br />

mutation i E. colibakteriens arvsanlag.<br />

Erika Blombäck är lärare för naturvetenskaps-<br />

samt introduktionsprogrammet vid<br />

Furuhedsskolan. Hon berättar att tekniken<br />

grundar sig på bakteriens immunförsvar<br />

mot virus.<br />

– Metoden har fått stor genomslagskraft<br />

inom bioteknik och medicinsk mikrobiologi.<br />

Integration genom laboration<br />

Elever från de två programmen blandades i<br />

olika grupper, därmed fick de även utveckla<br />

sina samarbets- och kommunikationsförmågor.<br />

Det var med höga förväntningar<br />

och brinnande intresse som grupperna<br />

sedan gav sig i kast med uppgiften att odla<br />

fram en ny bakteriekoloni på Furuhedsskolan.<br />

Även Bernt Eric Uhlin och doktor David<br />

Cisneros från Umeå Universitet deltog vid<br />

en del av laborationen.<br />

CRISPR/Cas9<br />

→ Genom metoden CRISPR (Clustered Regularly<br />

Interspaced Short Palindromic Repeats) är det möjligt<br />

att byta ut enstaka baspar i arvsmassan, för att<br />

exempelvis korrigera en sjukdomsgen.<br />

→ Med ”Gensaxen” går det också att mutera<br />

DNA-molekylen, så att den blockerar proteinproduktionen<br />

från en specifik gen eller för in en gen på<br />

en förutbestämd plats i arvsmassan.<br />

→ Många tror att CRISPR-tekniken kan belönas med<br />

ett Nobelpris, och bland mottagarna skulle då sannolikt<br />

Bernt Eric Uhlins före detta kollega Emmanuelle<br />

Charpentier återfinnas.<br />

Kalix i mitt<br />

God Jul & Gott Nytt År!<br />

Jenny Öberg<br />

– Det är inte planerat men jag kommer att<br />

vara med familjen, om vi är med pappas sida<br />

eller mammas sida får vi se. Kanske blir det<br />

hos mormor och morfar i år.<br />

20 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

Joakim Abrahamsson<br />

– Jag kommer att vara med min familj, mina<br />

nära och kära. Nu får man lite extra tid att<br />

umgås och ha trevligt, så jag går in med en<br />

skön känsla inför julen. Lugn och harmoni.<br />

Camilla Lindqvist<br />

–Med mina nära och kära. Barn och föräldrar.<br />

Julen betyder mycket, det är värme<br />

kärlek och familj.


Passa på att karriärväxla – sök till vuxenutbildningen<br />

Utbildningarna sker i samarbete med övriga<br />

femkantskommuner, Piteå, Boden, Älvsbyn<br />

och Luleå. Studie- och yrkesvägledare Ida<br />

Kringstad Hjelm förklarar att kommunerna<br />

gemensamt har upphandlat och köpt utbildningarna.<br />

– De allra flesta av de här utbildningarna<br />

finns i Luleå, och Kalix kommun har ett<br />

jättebra pendlingsstöd för elever som läser<br />

på annan ort.<br />

Ansök om pendlingsbidrag<br />

Pendlingsbidraget ersätter normalt hela<br />

resekostnaden. För att få pendlingsbidraget<br />

skickar du en ansökan till:<br />

Ekonomienheten<br />

Kalix kommun<br />

952 81 Kalix<br />

VVS-montör är<br />

en av flera nya<br />

yrkesutbildningar<br />

för vuxna som<br />

blir sökbara efter<br />

årsskiftet.<br />

Under januari och början av februari kör Vuxenutbildningen i Kalix en<br />

kampanj för nya yrkesutbildningar för vuxna.<br />

– Det går att läsa till bland annat till VVS-montör, elektriker, snickare<br />

och fordonsmekaniker berättar Carina Björkman som är studie och yrkesvägledare<br />

vid Vuxenutbildningen i Kalix.<br />

Kalix kommun erbjuder numer den som studerar på annan ort helt subventionerade<br />

bussresor.<br />

På sidan www.kalix.se/studentpendling kan<br />

du läsa vilka uppgifter som ska ingå i din ansökan.<br />

När du har beviljats pendlingsbidrag<br />

kan du fortsätta lämna in kvitton på dina<br />

reseutlägg löpande under hela studietiden.<br />

Kostnadsfri utbildning<br />

Det är gratis att studera vid vuxenutbildningen.<br />

Allt som behöver betalas är en administrativ<br />

avgift på 200 kronor per termin,<br />

och för den som läser på grundläggande<br />

nivå ingår även kurslitteraturen.<br />

– Grundläggande nivå är motsvarande<br />

grundskola. Läser du på gymnasienivå eller<br />

högre får du däremot köpa dina böcker,<br />

berättar Ida Kringstad Hjelm.<br />

Kollegan Annelie Wallén förklarar att den<br />

som av att få vägledning kring yrken och<br />

Hur kommer du att fira jul? Vad betyder julen för dig?<br />

studier kan kontakta studie- och yrkesvägledarna<br />

på flera olika sätt.<br />

– Vi nås på telefon, vi har även en chat<br />

igång vissa timmar per vecka och så har vi<br />

mejl. Det går även bra att lämna ett meddelande<br />

i receptionen på andra våningen i<br />

Folkets Hus. Vi erbjuder alla vuxna vägledning,<br />

oavsett om du vill läsa på Vuxenutbildningen<br />

eller annan utbildning för vuxna.<br />

Bra tid att studera<br />

Vuxenutbildningens tre studie- och yrkesvägledare<br />

är överrens om att det är ett gynnsamt<br />

läge för den som vill yrkesväxla, genom<br />

att läsa en gymnasial yrkesutbildning eller<br />

komplettera med kurser för att kunna söka<br />

till högskola eller yrkeshögskola.<br />

– CSN har just nu flera fördelaktiga bidrag<br />

vid studier, berättar Annelie Wallén.<br />

– För några år sedan hade vi inte så många<br />

platser, men staten har skjutit till mycket<br />

pengar för vuxenutbildningar så nu är det<br />

många fler som kan få möjlighet att läsa<br />

genom oss, tillägger Ida Kringstad Hjelm.<br />

Karl-Erik Nordmark<br />

– Jag kommer att fira julen hemma tillsammans<br />

med två av mina tre barn, deras barn och andra<br />

hälfter. Jag skulle gärna avstå julen, men just det<br />

att barnen kommer hem gör det värt mödan.<br />

Anna Laestadius Morin<br />

– Jag kommer att vara hos morfar i Luleå<br />

med min familj. Julen för mig är att umgås<br />

med familjen.<br />

Erik Bruse<br />

– Jag kommer att åka ned till föräldrar och<br />

annan familj i Uppsala. För mig betyder julen<br />

stök, pyssel, mycket mat, lull-lull, julklappar<br />

och snö.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 21


Så här fungerar snöröjningen i Kalix kommun<br />

Visst är det fint när det snöar, men de flesta av oss ogillar att ploga och<br />

skotta. De entreprenörer som sköter snöröjningen på Kalix kommuns<br />

vägar gör vintern så mycket lättare för oss andra.<br />

I entreprenörernas avtal framgår hur djup<br />

snön får vara innan snöröjning måste påbörjas.<br />

Samma mått gäller dock inte för alla<br />

vägar, och alla vägar kan förstås inte snöröjas<br />

samtidigt. Högst prioritet har gång- och cykelvägar<br />

samt större vägar som är viktiga för<br />

den allmänna framkomligheten, exempelvis<br />

för räddningstjänst och ambulans. En så kalllad<br />

åtgärdstid anger hur snabbt entreprenören<br />

måste klara av snöröjningen.<br />

Kommunen äger inte alla vägar<br />

Alla vägar i kommunen är inte kommunala.<br />

Flera vägar ligger under Trafikverkets ansvar<br />

och andra är privata eller så kallade enskilda<br />

vägar. De har alla olika regler och avtal för<br />

snöröjning.<br />

Så kan du hjälpa till<br />

Du kan underlätta snöröjningen genom att<br />

22 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong><br />

exempelvis låta bli att parkera på gatan, att<br />

märka upp staket eller häck med plogpinnar<br />

och att dra in soptunnorna när det inte är<br />

tömningsdag.<br />

Det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan<br />

eller på kommunal mark. Vid vanlig plogning<br />

öppnar plogbilen inte upp vid infarter, utan<br />

det måste bostadsägaren själv ordna.<br />

Undantaget är den isrivning som oftast<br />

genomförs på våren, då ett tjockt lager is<br />

packats på vägen. Vid denna tar kommunens<br />

entreprenörer också bort och öppnar upp vid<br />

infarter.<br />

Om olyckan är framme<br />

Ibland händer det dessvärre att snöröjningen<br />

orsakar skador på staket eller annan egendom.<br />

Vid en eventuell olycka meddelar du ansvarig<br />

entreprenör så att skadorna kan dokumenteras,<br />

för att sedan åtgärdas eller ersättas.<br />

Våra Entreprenörer<br />

Säsongen <strong>2018</strong>-2019 arbetar tre upphandlade entreprenörer<br />

med snöröjning av Kalix kommuns vägar:<br />

→ Fomab har hand om Kalix centralort,<br />

Gammelgården–Bondersbyn–Börjelsbyn,<br />

Bredviken-Risön-Karlsborg-Vånafjärden,<br />

Nyborg-Storön-Östanfjärden-Ryssbält och Vitvattnet.<br />

→ Bröderna Lidströms Grävmaskiner AB har hand<br />

om Pålänge, Siknäs, Töre och Morjärv.<br />

→ NTG AB har hand om Sangis-Björkfors och Båtskärsnäs-Lappbäcken-Sandviken.<br />

Vid problem och frågor som rör snöröjning kontaktar<br />

du i första hand den entreprenör som sköter snöröjningen<br />

i ditt område.<br />

→ Fomab nås på 072-744 25 25.<br />

Felanmäl via www.kalix.se/felanmalan<br />

→ Bröderna Lidströms Grävmaskiner nås på<br />

telefon 076-117 41 15.<br />

Felanmäl via www.kalix.se/felanmalan<br />

→ NTG nås på 070-444 09 36.<br />

Felanmälan via info@ntgab.se<br />

Se www.kalix.se/sno<br />

för aktuell information kring snöröjning.<br />

Bidra till ett renare och attraktivare Kalix –<br />

se till att skrotbilar hamnar på rätt ställe!<br />

Det är förbjudet att lämna skrotbilar på kommunal mark och vägar. Via kommunens<br />

tjänst för felanmälan www.kalix.se/felanmalan kan du anmäla om du<br />

ser en skrotbil som lämnats.<br />

Här kan du också ange om du vill ha hjälp att flytta ett fordon som lämnats på din fastighet.<br />

När du som bilägare anser att din bil är uttjänt och inte länge ska användas, se till att den hamnar<br />

hos en auktoriserad bildemonterare som miljöhanterar och återvinner/skrotar den korrekt.<br />

Läs mer på www.kalix.se/skrotbilar


Kommunen satsar på nya gång- och cykelvägar<br />

Under de senaste åren har Kalix kommun satsat på nya gång- och cykelvägar<br />

runt om i kommunen. Både genom egna investeringar och<br />

via påtryckningar för att Trafikverket ska prioritera investeringar inom<br />

området.<br />

Arbetet har bland annat lett till att det<br />

nu finns gång- och cykelväg mellan Nyborg<br />

och centrala Kalix, mellan Rolfs<br />

och Månsbyn, mellan Stenbäcken och<br />

Björknäs och en fortsättning på strandpromenaden<br />

till Bredviken.<br />

Gång- och cykelplan revideras<br />

Samhällsbyggnadsförvaltningen reviderar för<br />

nuvarande existerande gång- och cykelplan.<br />

Kalix kommun satsar på att bygga ut gång- och cykelnätet<br />

med saknade sträckor och passager.<br />

Status för kommunens gång- och cykelnät<br />

ska uppdateras, medan saknade sträckor samt<br />

passager och anslutningar i behov av åtgärder<br />

ska identifieras. Förslag på prioritering av utbyggnad<br />

och åtgärder ska också ingå i planen,<br />

vilken bland annat bygger på en enkätundersökning<br />

med över 160 deltagare. Allmänheten<br />

kommer att få ännu en möjlighet att lämna<br />

synpunkter innan planen fastslås.<br />

Planerade och pågående projekt<br />

Samhällsbyggnadsförvaltningen färdigställer<br />

just nu gång- och cykelvägen längs E4 vid<br />

”vattentuben” mellan Bredviken och Risön.<br />

Det är även beslutat att gång- och cykelvägen<br />

ska byggas vidare mot Risön under 2019. Trafikverket<br />

bygger nu en vägtunnel under E4 vid<br />

Näsbyhamn, en säkrare väg för gående och<br />

cyklister som behöver ta sig mellan strandpromenaden<br />

och exempelvis Näsbyskolan.<br />

Från Kalix till Gammelgården<br />

I samband med att Trafikverket flyttar vägen<br />

mellan Björknäs och Gammelgården planerar<br />

Kalix kommun att bygga en belyst gång- och<br />

cykelväg intill. Vägbygget kommer innebära<br />

att det att finns gång- och cykelväg ända från<br />

Kalix till Gammelgården. Preliminärt sker<br />

detta 2021.<br />

Välj att åka med lokaltrafiken för börsen och miljön!<br />

Visste du att lokaltrafiken trafikerar områden som Näsbyn, Djuptjärn, Innanbäcken och Nyborg? Här kan<br />

du jobb- och utbildningspendla med lokaltrafiken morgon och kväll, och ta en hel del turer där emellan.<br />

Till och från Nyborg går sju turer om dagen och mellan Djuptjärn<br />

och centrum går tolv. Det finns också en kvällstur som bland annat<br />

trafikerar Näsbyn, Djuptjärn, Grytnäs och Nyborg.<br />

Busskort köper du ombord på bussen eller på busstationen via<br />

bussgods.<br />

Reskassa kan laddas vid köpställe samt via Länstrafikens webbshop. En<br />

enkelresa kostar från 7,50 kronor och ett årskort får du från 500-lappen.<br />

För tidtabeller, linjekartor och biljettpriser, besök:<br />

www.kalix.se/lokaltrafiken<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2018</strong> 23


TREHJULINGEN<br />

FÖR LAST<br />

10-2 MOT VÄSTAN-<br />

FORS IF/BK<br />

BRÄNN-<br />

BOLLS-<br />

KLUBBA<br />

SKYDDAR<br />

BEAR-<br />

BETAR<br />

MUSIK<br />

FÖR-<br />

ORD-<br />

NINGAR-<br />

NA<br />

HÖRSAL<br />

ANSÄTTA<br />

MOT<br />

MITT<br />

OXUDDE<br />

131-18<br />

EXTAS<br />

STOR<br />

ÅDER<br />

RÖR<br />

FINNS<br />

ÖGON-<br />

BLICK<br />

SNYTA<br />

GRAND<br />

PRIX<br />

BÖR<br />

MAN TA<br />

DIT MAN<br />

KOMMER<br />

BAND<br />

NORNA<br />

I NORD-<br />

ISK MY-<br />

TOLOGI<br />

CEN-<br />

TRUM &<br />

TOPP-<br />

DOMÄN I<br />

SCHWEIZ<br />

WALD-<br />

ORF<br />

ASTORIA<br />

I N.Y.<br />

PRON.<br />

VIRKE<br />

SPANSK<br />

LIGATUR<br />

HÖG-<br />

DRAGET<br />

TORK-<br />

HUS<br />

SPISA-<br />

DE<br />

DE BÖR<br />

GÅ RÄTT<br />

LURA<br />

EVAN-<br />

GELIE-<br />

DEL<br />

LJUS<br />

DEL<br />

SYN-<br />

RAND<br />

TÄCKER<br />

KROPP<br />

ÅT-<br />

SKILJA<br />

IN<br />

TEST AV<br />

VANA<br />

DRYCK<br />

TYCKT<br />

ANSTÄN-<br />

DIG<br />

SES PÅ<br />

DJUR<br />

OCH<br />

MÖBEL<br />

UTLÖ-<br />

PARE<br />

LUDD<br />

I FOKUS<br />

TRIVS<br />

NOG I<br />

<strong>KALIX</strong>?<br />

KÅLLES<br />

VISAVI<br />

KART-<br />

VERK<br />

O-<br />

SKULDS-<br />

BEVIS<br />

KAISERN<br />

HAR<br />

SIN<br />

KVIST<br />

9 APRIL<br />

BIT TILL<br />

JÄRN<br />

DVÄRG-<br />

PLANET<br />

OCH<br />

JYCKE<br />

FORN-<br />

MINNE<br />

PÅ<br />

KARTA<br />

PACINO<br />

8 x 3 PÅ<br />

DYGNET<br />

OST<br />

HOSTIA<br />

TILLA-<br />

GAD<br />

IRR-<br />

VÄGAR<br />

RE-<br />

VI-<br />

DE-<br />

RA<br />

BITER<br />

SÖTA<br />

FÖRDE<br />

TILL<br />

ALTARE<br />

TIDE-<br />

VARV<br />

NATRIUM<br />

FUNG-<br />

ERAR<br />

INTE<br />

LURIFAX<br />

UPP-<br />

FATTAS<br />

SIGNA-<br />

LERA<br />

DIFFUS<br />

SPOR-<br />

TAR<br />

HÄST-<br />

SVULST<br />

TRIVS<br />

VID<br />

VATTEN<br />

VULKAN<br />

3 I ANA-<br />

NAS<br />

BLOTTA<br />

HÅRD-<br />

TUGGA-<br />

DE<br />

SKEVT<br />

TON<br />

ANLÄN-<br />

DER<br />

TILL<br />

TVÄR-<br />

STÄNG-<br />

ER PÅ<br />

BÅT<br />

Grattis till de fem personer som<br />

vann Kalixkrysset i InfoKalix nummer<br />

1, <strong>2018</strong>!<br />

De lyckliga<br />

vinnarna fick varsin<br />

”Kalixpåse” med<br />

smått och gott.<br />

Vinnarna är underrättade!<br />

Fem priser lottas ut bland<br />

er som hittar lösningen.<br />

Skicka in din lösning<br />

märkt ”Julkrysset” senast<br />

21/1-<strong>2018</strong> via e-post till<br />

infocenter@kalix.se,<br />

alternativt brevledes till:<br />

Kalix kommun<br />

Infocenter<br />

952 81 Kalix<br />

Jag har löst Julkrysset...<br />

I de skuggade rutorna: ____________________________<br />

_____________________________________________<br />

Namn: _______________________________________<br />

Adress:________________________________________<br />

Postnr: _____Postadress: _________________________<br />

Telefonnummer: ________________________________<br />

Klipp ut mig!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!