27.12.2019 Views

INFO KALIX #2 2019

Kalix länsbäst i Lärarförbundets skolrankning, trea i Sverige. Bildspecial från sommarens evenemang, Många nya jobb då Johannisberg utökar, Kalix Sportcity en aktivitetsanläggning för alla.

Kalix länsbäst i Lärarförbundets skolrankning, trea i Sverige. Bildspecial från sommarens evenemang, Många nya jobb då Johannisberg utökar, Kalix Sportcity en aktivitetsanläggning för alla.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

info<br />

.<br />

<strong>KALIX</strong><br />

EN ATTRAKTIV, JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR KOMMUN<br />

<strong>#2</strong> • December <strong>2019</strong><br />

<strong>KALIX</strong> I NY SKOLRANKING<br />

Bäst i länet - Trea i Sverige<br />

Bildspecial<br />

Kalix glödheta sommar<br />

Många nya jobb<br />

då Johannisberg utökar<br />

Kalix Sportcity<br />

ett aktivitetshus för alla


Stolthet och julefrid i Kalixhjärtat<br />

Återigen dags att summera ett händelserikt<br />

år – <strong>2019</strong>. En fjäder i hatten för oss<br />

är att Skolverket nu rankar Kalix som<br />

Sveriges tredje bästa skolkommun. Smaka<br />

på den!<br />

Kairos Future sa redan 2017 att skolan var<br />

ett av Kalix starkaste kort för att stimulera<br />

inflyttning. Genom medvetet arbete har<br />

framsynta politiker och kunniga, engagerade<br />

medarbetare sedan dess fortsatt att<br />

utveckla skolan, och nu har vi fått betyget.<br />

Men det stannar inte där. Kommunalrådets<br />

lilla spadtag för Resecentrum Kalix,<br />

kommer att bli ett stort steg för Kalix<br />

fortsatta utveckling. Det möjliggör jobbpendling,<br />

ett hållbart resande och binder<br />

ihop två länder. När du frågar en inflyttad<br />

kalixbo vad som är bäst med Kalix blir<br />

svaret ofta ”allt är så nära”, och med tåget<br />

ökar närheten till mycket!<br />

~ Maria Henriksson, kommundirektör ~<br />

Anledningar till stolthet finns det gott<br />

om. Om jag säger Sommarfesten, vad<br />

tänker du då? Sol, sommar, glädje, folkfest,<br />

gemenskap, fullsatt! Det började med<br />

en idé från en engagerad Kalixbo som<br />

plockades upp av våra politiker i Utvecklingsutskottet.<br />

Idén förverkligades sedan<br />

av två eldsjälar till medarbetare, som inte<br />

haft en minuts ro sedan dess – men vilket<br />

resultat! Demokrati i sin finaste form, till<br />

glädje för alla medborgare.<br />

Under december månad öppnade vi ett<br />

modernt boende för dig som är 65+.<br />

Jag har haft förmånen att få se det växa<br />

fram med fantastiskt fina lägenheter, en<br />

fin samlingslokal och en utemiljö med<br />

extra allt.<br />

Jag har blivit mormor igen, och jul med<br />

barnbarn och syskonbarn är som bomull<br />

i hjärtat. Visst blir det lite rörigt med<br />

20 personer runt bordet, och alla barn<br />

i åldern 0-3 år som kanske inte uppskattar<br />

tomten så mycket än. Jag hittar<br />

stämningen i december med julböcker i<br />

öronen, och julfilmer när tid medges. I<br />

skrivande stund har jag inte börjat med<br />

julstök ännu men till helgen börjar det,<br />

med saffransbak och julpyntande. Man<br />

får ta vara på ljusglimtarna under årets<br />

mörkaste månad.<br />

Slutligen en hälsning<br />

om julefrid till alla<br />

Kalixbor, medarbetare<br />

och företagare.<br />

Jag önskar<br />

er alla en riktigt<br />

God Jul<br />

& ett Gott<br />

Nytt År!<br />

Ny teknik för bättre vård och arbetsmiljö<br />

Visningsrummets projektledare Sandra Wallma<br />

demonstrerar robotkatten och matningsroboten.<br />

Kalix Visningsrum kan ses som ett bibliotek för välfärdsteknik, där besökare<br />

har möjlighet att se och testa olika tekniska lösningar. Här arbetas det<br />

också med implementering, genom att ny teknik testas skarpt i verksamheterna<br />

framgår det snabbt vad som är användbart.<br />

Kalix Visningsrum öppnades våren<br />

<strong>2019</strong>, och ligger mitt emot Galleria Kalix.<br />

Visningsrummet är det första – och än så<br />

länge enda – för välfärdsteknik och smarta<br />

lösningar i Norrbotten.<br />

– Det handlar om individerna själva<br />

som vårdtagare, patienter, anhöriga och<br />

invånare. Genom att komplettera deras<br />

funktioner ska de bli mer självständiga, delaktiga,<br />

aktiva och känna trygghet, förklarar<br />

projektledare Sanna Wallma.<br />

Färre tunga lyft<br />

I Visningsrummet prövas exempelvis<br />

smarta varianter på gungstolar, sängar och<br />

blodtrycksmanschetter. Test görs också<br />

med VR-glasögon, en duschrobot och en<br />

robot som kan sköta matning.<br />

– Vi arbetar exempelvis med olika typer<br />

av sängar och utrustning som gör att<br />

personalen slipper vissa tunga vändningar<br />

och lyft. Tekniken ska komplettera våra<br />

medarbetare så de får mer tid till det som<br />

är viktigt, till exempel det sociala arbetet<br />

med vårdtagarna, säger Sanna.<br />

Rätt i tiden<br />

Sanna Wallma och hennes medarbetare<br />

spanar löpande efter nya tänkbara produkter.<br />

Hon fastslår att Visningsrummet<br />

ligger helt rätt i tiden.<br />

– Visningsrummet finns med anledning<br />

av att vi får allt fler äldre i samhället, och<br />

allt större pensionsavgångar. Samtidigt<br />

fylls det på med allt färre i arbetsför ålder,<br />

denna personalbrist kommer bli kännbar<br />

i många verksamheter runt om i Sverige.<br />

Vi ser och känner av personalbristen i<br />

våra verksamheter idag, och allt tyder på<br />

att det kommer vara svårare att hantera i<br />

framtiden.<br />

Projektet som finansieras av Region<br />

Norrbotten pågår till och med augusti<br />

2020, men ett fortsättningsprojekt håller<br />

på att startas upp.<br />

Intresse från hela länet<br />

I våras började Sannas medarbetare Malin<br />

Drugge att bygga upp själva Visningsrummet<br />

och söka fram tekniken.<br />

Nu handlar arbetet mer om implementering,<br />

och faktiska tekniktest i verksamheter<br />

för att se vad som fungerar och vad<br />

socialförvaltningen skulle kunna införa<br />

längre fram. Sanna Wallma förklarar att<br />

det är många som har fått upp ögonen för<br />

Visningsrummet.<br />

– Stora delar av verksamheterna väldigt<br />

intresserade av att få testa tekniken. Vi försöker<br />

matcha tekniken utifrån de behov<br />

som finns. Idag finns det ett stort intresse<br />

för att få in välfärdsteknik i omsorgen. I<br />

stort sett alla kommuner i Norrbotten har<br />

besökt oss.<br />

2 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong>


Ett byggår utöver det vanliga<br />

~ Tommy Nilsson, kommunalråd och kommunstyrelsen ordförande ~<br />

Jag reflekterar över det gångna året, och<br />

slås av att det byggs oerhört mycket i Kalix<br />

för tillfället. Resecentrum för tågtrafik<br />

påbörjades under hösten och färdigställs<br />

under nästa år. Boendet Studenten 1 med<br />

15 lägenheter för personer över 65 år har<br />

byggts, och inflyttning är påbörjad.<br />

Vi har även kommit igång med bostadsområdet<br />

Tor 8, där 30 lägenheter kommer<br />

att byggas med inflyttning i juni 2021. Det<br />

är därtill oerhört glädjande att Trafikverket<br />

har påbörjat bygget av Kalix nya E4-<br />

bro, vilken ska vara färdig under 2021.<br />

Persontrafik med<br />

tåg startar i april<br />

2021, vilket möjliggör<br />

miljövänliga och<br />

smidiga transporter<br />

till Luleå, Boden och<br />

Haparanda. På lite<br />

sikt kommer det även<br />

vara möjligt till att åka<br />

vidare till bland annat<br />

Uleåborg. Detta<br />

kommer göra vår kommun och region än<br />

mer attraktiv för människor, som vill bo<br />

kvar eller flytta hit.<br />

Befintliga Kalixföretag har en fortsatt<br />

god tillväxt, men vi ser även att allt fler<br />

mindre företag etablerar sig på orten.<br />

Bland annat inom konsult- och tjänstesektorn.<br />

Det är glädjande att Töre har fått<br />

etableringar inom bilförsäljning, gintillverkning<br />

och snickeri. Besöksnäringen<br />

växer samtidigt i Kalix och hela Östra<br />

Norrbotten.<br />

I framtiden kommer attraktiviteten bli<br />

allt mer avgörande för var människor<br />

väljer att bo. En viktig attraktionskraft<br />

är bra barnomsorg och utbildning. Det<br />

är därför oerhört glädjande att Lärarförbundet<br />

rankar Kalix kommuns skolor<br />

som tredje bäst i landet. Vi vet att en bra<br />

och lyckad skolgång leder till ett framtida<br />

arbete, men även till ett friskare liv.<br />

Kalix kommun är fortsatt en framgångsrik<br />

kommun inom området friluftsliv.<br />

Redan under hösten fick vi exempelvis<br />

igång snötillverkningen på Djuptjärns<br />

skidstadion, så att våra skidentusiaster<br />

trots blidväder kunde ge sig ut på spåren.<br />

Kommunen har även beslutat att<br />

fortsatt satsa på sommarevenemang.<br />

Sommarfesten är ett mycket bra exempel<br />

på vad kommun, föreningar och företag<br />

kan åstadkomma tillsammans för Kalix<br />

attraktivitet. Jag vill passa på att tacka<br />

alla som bidrog till den mycket lyckade<br />

sommarfesten <strong>2019</strong>.<br />

För att klara framtidens kompetensförsörjning<br />

måste Kalix kommun, medborgare<br />

och företag hjälpas åt att marknadsföra<br />

orten. Detta kan vi göra genom<br />

att tala väl om Kalix, och lyfta de positiva<br />

sakerna med att bo och verka här.<br />

Använd gärna Kalix nya platsvarumärke<br />

i er marknadsföring. Vi ska vara<br />

oerhört stolta över allt det positiva som<br />

händer i vår kommun.<br />

Tillsammans kan vi lyfta Kalix!<br />

Drop in och digicafé i Visningsrummet för välfärdsteknik<br />

Öppettiderna för 2020 har ännu inte<br />

fastslagits, men fram till jul har allmänheten<br />

kunnat titta förbi Visningsrummet<br />

fredagar klockan 09.00–15.00, för att<br />

testa olika typer av tekniska lösningar.<br />

Normalt är det cirka 15 besökare varje<br />

fredag.<br />

De som är lite äldre kan i samband<br />

med besöket även få stöd och guidning i<br />

att använda datorer, smarttelefoner och<br />

surfplattor. Och den som saknar egen<br />

utrustning får gärna låna.<br />

Alla som kommer in för digital guidning<br />

bjuds också på kaffe och kaka.<br />

Konceptet kallas för ”digicafé”, och<br />

syftet är att motverka det digitala utanförskap<br />

som många av pensionärsföreningarnas<br />

medlemmar upplever i sin vardag.<br />

~ Kalix kommuns vision ~<br />

• Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla.<br />

• En attraktiv, jämställd och hållbar kommun.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 3


Länsbäst i Lärarförbundets senaste ranking<br />

Kalix kommun rankas högst i länet och trea i hela landet i Lärarförbundets<br />

ranking ”Bästa skolkommun <strong>2019</strong>”.<br />

Charlotte Sundqvist som är skolchef i<br />

Kalix kommun förklarar att ett gediget<br />

utvecklingsarbete ligger bakom de goda<br />

resultat som nu ger utslag i Lärarförbundets<br />

skolranking.<br />

– Det här betyder mycket, inte minst<br />

för all personal som genom åren kämpat<br />

för att hela tiden utveckla skolan, sina undervisningsmetoder<br />

och sätt att möte alla<br />

barn i undervisningen. Det är ett kvitto på<br />

deras arbete!<br />

Skolverket ville att de båda förskollärarna<br />

skulle berätta om hur förskoleklassen<br />

jobbar med ett nytt kartläggningsmaterial<br />

som är obligatoriskt sedan hösten. Maria<br />

förklarar att de satsat på att göra materialet<br />

roligt för barnen.<br />

– Vi försöker göra det på ett lekfullt sätt,<br />

och hitta naturliga sammanhang för barnen.<br />

Vi har ofta en filur som bor hos oss<br />

och skriver brev med de här uppgifterna<br />

till barnen. Barnen vet inte att vi har gjort<br />

”Håll i och håll ut”<br />

Utbildningschefen berättar att uthålligt arbete<br />

är en nyckelfaktor för att fortsätta den<br />

positiva utvecklingen av skolan i Kalix.<br />

– Håll i och håll ut. Vi har sett till att följa<br />

upp arbetet och sett till att vi fokuserar på<br />

det viktiga. Vi har en stabil organisation<br />

och naturligtvis otroligt duktig personal<br />

– från förskola till vuxenutbildning. Vi<br />

samarbetar och är ett lag tillsammans.<br />

Eleverna de stora vinnarna<br />

Rankingar i all ära, det är barnen och<br />

eleverna i Kalix som är de stora vinnarna.<br />

Det är de som får bättre förutsättningar att<br />

lyckas i livet genom en lyckad skolgång.<br />

en kartläggning på dem, utan det blir en<br />

rolig uppgift.<br />

Det kan exempelvis handla om att<br />

eleverna ska läsa böcker, som de sedan får<br />

återberätta för pedagogerna.<br />

Kalixskolor i framkant<br />

Maria förklarar att Skolverket trycker lite<br />

extra på lekens betydelse för lärande i<br />

förskoleklass.<br />

– De har kommit med ett nytt stödma-<br />

– Vårt mål är inte att bibehålla den goda<br />

positionen i rankingen, vårt mål är att<br />

vara så bra som möjligt för våra barn<br />

och elever. Om det i sin tur gör så att vi<br />

hamnar bra i rankingar så är det bara en<br />

bonus, fastslår Charlotte Sundqvist.<br />

Mer om Bästa Skolkommun<br />

För en mer rättvisande ranking har Lärarförbundet<br />

från i år endast kvar kriterier<br />

som gäller elevernas resultat, med hänsyn<br />

till familjebakgrund. Tre frågor har<br />

strukits helt, vilket gör det svårt att jämföra<br />

resultatet med fjolårets. Du kan läsa Bästa<br />

Skolkommun <strong>2019</strong> i sin helhet på Lärarförbundets<br />

hemsida: www.lararforbundet.se.<br />

Riksintresse för näsbypedagogernas lekfulla kartläggning<br />

Den 9 november var Maria Magnusson och Emma Nyström från Näsbyns<br />

förskola speciellt inbjudna till Skolverket för att berätta om sitt arbetssätt.<br />

– Det känns jätteroligt. Man blir stärkt i det sätt man jobbar på och i sina<br />

tankar, säger Emma Nyström.<br />

4 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Emma Nyström och Maria Magnusson.<br />

terial som heter lek i förskoleklass, och vill<br />

absolut att vi utgår ifrån leken.<br />

Metoden ligger alltså helt rätt i tiden, och<br />

i likhet med det hälsofrämjande arbete som<br />

uppmärksammats på Töre skola har den<br />

också väckt intresse på riksnivå. Kalix skolor<br />

ligger därmed i framkant på flera områden!


Nu har Innanbäckens nya förskola invigts<br />

Måndag den 4 november öppnades den nya förskolan i Innanbäcken, med<br />

ett nytt tänk där avdelningar ersatts med arenor och torg.<br />

– Åh det är helt fantastiskt Vi har väntat och vi har längtat i flera år. Det<br />

är en stor dag för oss, säger rektor Anita Lundbäck.<br />

Önskemålet att flytta in förskoleverksamhet<br />

i låg- och mellanstadiets gamla lokaler<br />

har funnits länge, och med 1 500 kvadratmeter<br />

att tillgå fanns fina grundförutsättningar<br />

som bara blivit bättre i och med<br />

ombyggnationen. Anita nämner som<br />

exempel förskolans barnanpassade kök.<br />

– Vi har en låg miljö, för tanken är att<br />

alla barn ska kunna servera sig själva så<br />

långt som möjligt. De får den hjälp de<br />

behöver, men många reder sig helt själva.<br />

Sedan har vi två matsalar för att det inte<br />

ska bli så hög ljudvolym.<br />

”Många vill flytta hit”<br />

Innanbäckens nya förskola rymmer fem<br />

arenor, och upp till 90 barn. Vid starten<br />

var cirka 65 barn inskrivna, men Anita<br />

förklarar att det ökar kontinuerligt.<br />

– Det är ett stort intresse. Vi trodde från<br />

början att vi kunde få lite problem att<br />

fylla fyra avdelningar. Nu har vi fyllt fyra<br />

och är på väg in i den femte. Många tittar<br />

in nu när det lyser här, och flera av dem<br />

säger att de vill flytta hit sina barn. Det är<br />

vi jätteglada för!<br />

Arenor och torg<br />

I stället för avdelningar har lokalerna delats<br />

in i arenor samt ett stort torg. Arenorna<br />

är åldersanpassade, medan torget är till<br />

för alla barn.<br />

– Vi vill ha en projektion, vi vill öka barnens<br />

lärande. För det yngsta barnet finns<br />

den minsta miljön. När vi sedan trappar<br />

upp och kommer till de äldre barnen<br />

finns det fler val att göra, mer material<br />

och fler aktiviteter att välja mellan. Tanken<br />

är att det ska öka hela tiden, förklarar<br />

Anita Lundbäck.<br />

Frukten av hårt jobb<br />

Kalix kommuns skolchef Charlotte<br />

Sundqvist förklarar att förskolorna i Innanbäcken<br />

och Grytnäs nu slås ihop till en<br />

enhet under samma tak.<br />

– Under en ganska lång tid har rektor<br />

och personal från de båda förskolorna<br />

träffats, och försökt föra samman sina<br />

arbeten till en enhet.<br />

Det långa och hårda arbetet har äntligen<br />

burit frukt, och utbildningsnämndens<br />

ordförande Sven Nordlund (MP) utstrålar<br />

harmoni när han inspekterar de nya<br />

fräscha lokalerna.<br />

– Det känns otroligt roligt att det är i<br />

gång. Som personalen har jobbat för det<br />

här. Det är de som har tänkt till hur det<br />

ska vara här och haft idéer om pedagogik<br />

och annat. De är experterna, sedan måste<br />

vi som politiker ha tro på dem – och tro<br />

på Kalix!<br />

Praktik som barnskötare – ett av Kalix stora bristyrken<br />

Matilda Rönnkvist trivs<br />

med praktiken på<br />

Vattentornets förskola.<br />

Matilda Rönnkvist går barn- och<br />

fritidsprogrammet på Furuhedsskolan,<br />

och gjorde under höstterminen<br />

praktik på Vattentornets förskola.<br />

Barn- och fritidsprogrammet är en treårig<br />

yrkesförberedande gymnasieutbildning<br />

på Furuhedsskolan i Kalix. Eleverna väljer<br />

antingen inriktningen fritid och hälsa eller<br />

pedagogiskt arbete. Båda inriktningarna<br />

inkluderar praktik under alla studieår.<br />

– Det är fantastiskt att förskolan erbjuder<br />

praktik. Du växer mycket som person<br />

och lär dig mycket mer, säger Matilda<br />

som valt inriktningen pedagogiskt arbete.<br />

Inriktningen har utgångarna barnskötare<br />

och elevassistent. De som vill bli barnskötare<br />

har all sin praktik på förskola,<br />

medan de som vill bli elevassistenter även<br />

praktiserar detta under sista studieåret.<br />

Gillar att göra praktik<br />

Under praktikperioderna jobbar eleverna<br />

under handledning på olika arbetsplatser.<br />

Vid ett bord inne på Vattentornets<br />

förskola sitter glada barn och leker med<br />

lera. Matilda följer barnen med blicken,<br />

och berättar att hon gillar att vara ute och<br />

känna på hur det är att jobba.<br />

– Det roligaste är att få träffa så många<br />

olika individer! Jag lär känna mig själv,<br />

jag vet hur jag kan agera och lär mig<br />

väldigt mycket nytt. Det är också bra att<br />

jag får visa mig utåt.<br />

Stort behov av barnskötare<br />

Behovet av barnskötare är stort, inte<br />

minst på grund av pensionsavgångar.<br />

Direkt efter examen kan du gå ut i<br />

arbete som utbildad barnskötare eller<br />

elevassistent, men utbildningen öppnar<br />

också möjligheter för vidareutbildning.<br />

Matilda Rönnkvist trivs i rollen som<br />

barnskötare.<br />

– Jag kan absolut tänka mig att arbeta<br />

med det här. Det är givande, du får så<br />

mycket glädje tillbaka hela tiden. Jag<br />

rekommenderar absolut de som går i<br />

nian att söka till barn och fritidsprogrammet.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 5


Astrid, Jackie-Pi och Elvira leker i<br />

snön på Tallbackkottarnas<br />

förskola i Bondersbyn.<br />

Föräldrarna äger förskolan i Bondersbyn<br />

Tallbackkottarnas förskola och fritidshem i Bondersbyn ägs av föräldrarna,<br />

och är ett alternativ till de kommunala förskolorna med praktiskt avstånd<br />

för barnfamiljer i byn med närområden.<br />

– Föräldrarna är väldigt delaktiga i verksamheten, berättar rektor och<br />

förskollärare Maria Sandin Åström.<br />

Tallbackkottarnas förskola är ett föräldrakooperativ,<br />

vilket drivs som en ekonomisk<br />

förening. Styrelsen utgörs av föräldrarna.<br />

– De är med och beslutar om hur stället<br />

ska leva vidare, vad vi ska utveckla och så<br />

vidare. Det går snabbt från idé till beslut,<br />

och sedan genomförande, berättar Maria.<br />

”Ett par platser över”<br />

Förskolan ligger på en höjd med utsikt<br />

över Kalixälven. Här jobbar tre hetidspedagoger,<br />

och hösten <strong>2019</strong> bestod<br />

barngruppen av elva förskolebarn samt<br />

fem fritidsplaceringar. Maria berättar att<br />

förskolan har syskonförtur, men tillägger<br />

att alla som är intresserade av en plats är<br />

välkomna att höra av sig.<br />

– Intresset är stort, vi har flera barn på<br />

väg in. Många syskon, men även någon ny<br />

familj. Vi har nästan full barngrupp men<br />

Bygget av den nya Kalixbron har<br />

inspirerat årskurs 5 på Innanbäckens<br />

skola att skapa en utställning om<br />

brobyggen.<br />

Eleverna har läst och tagit del av texter<br />

om Kalixbron, intervjuat arbetare på<br />

inte riktigt, vi har ett par platser över.<br />

Föräldrarna städar<br />

Eftersom det bara är pedagoger som jobbar<br />

på Tallbackkottarnas förskola, sköter<br />

de även saker som matlagning och inköp<br />

av råvaror. Städningen är i huvudsak<br />

föräldrarnas ansvar, de har ett städschema<br />

som de följer på helgerna. Vikarierande<br />

barnskötaren Marianne Isaksson ser föräldraengagemanget<br />

som ett stort plus.<br />

– Det märks att föräldrarna trivs här,<br />

de stannar gärna och barnen kan gå till<br />

vilken förälder som helst för att be om<br />

hjälp. Det blir en sammanhållning mellan<br />

föräldrarna också.<br />

Skapar egna lekmiljöer<br />

Som besökare slås man lätt av den hemtrevliga<br />

miljön inne på förskolan. Maria<br />

platsen där nya E4-bron byggs och<br />

sedan redovisat sina arbeten för hela<br />

skolan.<br />

Alva Sandberg och Sofia Andersson<br />

är två elever som arbetat med projektet.<br />

Stolta visar de upp broutställningen som<br />

redovisningarna utmynnat i.<br />

förklarar dock att det finns ett pedagogiskt<br />

tänk bakom allt.<br />

– Det finns inte så många färdigställda<br />

lekmiljöer, utan de skapar barnen själva.<br />

Exempelvis genom att bygga upp en scen<br />

av ett bord. De har alltid något att göra!<br />

De har sina lekar som de utvecklar dag<br />

efter dag, och vi utmanar dem när det<br />

behövs.<br />

Lär sig respektera naturen<br />

Med skog, älv och ängar runt knuten<br />

leker barnen naturligtvis också ofta ute<br />

i naturen. Marianne Isaksson berättar<br />

om en skogsplätt som barnen kallar för<br />

”dagisgropen”.<br />

– Den ligger en bit upp i skogen, där har<br />

de bland annat byggt en koja. Vi har också<br />

ett litet fort där de leker mystiska lekar,<br />

med spännande saker.<br />

Maria Sandin Åström förklarar att verksamheten<br />

anpassas utifrån rådande årstid.<br />

–Vi har mycket naturtema, barnen lär<br />

sig att vara rädda om naturen. De ser allt<br />

från grunden. Från minsta lilla insekt, till<br />

de stora förändringarna som sker i älven.<br />

Utställning – Innanbäckens femmor bygger broar<br />

6 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong><br />

På pulkfärd med Marianne Isaksson<br />

och Maria Sandin Åström.<br />

I salen hänger målningar och ritningar av<br />

broar – samt prototyper.<br />

– Broarna byggdes av sugrör och tejp,<br />

förklarar Sofia Andersson.<br />

Eleverna har också målat bilder på olika<br />

former av broar, och ritat legobyggsatser<br />

som de sedan låtit sina klasskompisar sätta<br />

ihop. Alva Sandberg berättar att arbetet<br />

har gett henne mersmak för teman med<br />

Kalixanknytning.<br />

– Jag skulle kunna tänka mig att göra<br />

fler arbeten om vad som händer i Kalix,<br />

exempelvis möjligheten att åka tåg.


Nu bygger vi Kalix nya resecentrum!<br />

Den 26 juni <strong>2019</strong> kunde Kalix kommunalråd Tommy Nilsson ta det första<br />

spadtaget för Kalix resecentrum och persontrafik på Haparandabanan – en<br />

av Kalix kommuns största satsningar någonsin.<br />

Den som står på Skogskyrkogårdens<br />

besöksparkering och vänder blicken mot<br />

Vitvattensvägen, kan inte undgå att märka<br />

den stora byggarbetsplatsen på andra<br />

sidan. Under <strong>2019</strong>–2020 upprättas här<br />

Kalix resecentrum för persontrafik med<br />

tåg på Haparandabanan.<br />

Ökade pendlingsmöjligheter<br />

Det nya resecentrumet blir unikt, då det<br />

aldrig tidigare funnits en tågstation för<br />

persontrafik inom Kalix centralort.<br />

– Persontrafik med tåg till och från Kalix<br />

kommer att öka möjligheterna att jobboch<br />

studiependla. Kalix erbjuder många<br />

Till och med februari går det nattbuss från Luleå!<br />

Tidtabell för nattbussens<br />

testperiod hittar du på<br />

Länstrafikens webbplats:<br />

ltnbd.se.<br />

fantastiska boendemiljöer och en variation<br />

av bostadsalternativ, och det till ett<br />

förmånligt pris. Sammantaget kan detta<br />

göra att fler bor kvar i Kalix och också öka<br />

inflyttning, säger Tommy Nilsson.<br />

Invigning hösten 2020<br />

Under hösten inleddes byggprojektet<br />

med dragning av vatten och avlopp, samt<br />

markberedning för anslutningar till befintliga<br />

vägar och pendlarparkering.<br />

Under våren kommer bland annat<br />

själva järnvägsplattformen att byggas. Allt<br />

beräknas vara klart för invigning hösten<br />

2020.<br />

Från och med första helgen i december<br />

till och med sista helgen i februari kan<br />

du ta nattbussen från Luleå till Töre och<br />

Kalix.<br />

Vanligtvis går sista turen från Luleå till<br />

Kalix klockan 20.50 på fredagar och<br />

lördagar. Men sista turen (linje 223)<br />

från Luleå till Råneå går klockan 23.00<br />

dessa dagar. På Kalix kommuns initiativ<br />

förlängs nu turen under två testperioder<br />

mot Töre och Kalix.<br />

Per Nilsson som är Kalix kommuns<br />

chef för teknisk försörjning förklarar att<br />

Det är Norrtåg som ska köra persontrafik<br />

till och från Kalix, och bolaget räknar<br />

med tre till fem turer per dag i båda<br />

riktningarna.<br />

Den första tidtabellen släpps under<br />

nästa år, och när trafiken är igång<br />

kommer Kalix lokaltrafik att matcha<br />

bussturerna mot tågens ankomster och<br />

avgångar.<br />

Trafikstrategiskt arbete<br />

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket<br />

och Kalix kommun med stöd<br />

av Europeiska regionala utvecklingsfonden.<br />

Trafikstrategiska frågor som denna<br />

behandlas även i SARETS (Samverkan<br />

Regional Trafikstrategi), där Kalix<br />

kommun ingår tillsammans med Piteå,<br />

Älvsbyn, Luleå och Haparanda.<br />

nattbuss från Luleå är något som länge<br />

har efterfrågats.<br />

– Genom att förlänga en befintlig tur<br />

erbjuder vi på ett resurseffektivt sätt<br />

utökad service för alla som vill åka till<br />

Kalix. Varför inte ta bussen från after<br />

work eller besök hos vänner och familj?<br />

Biljettpris (plus fem procent efter nyår):<br />

• Enkelbiljett Luleå – Töre, vuxen 102 kronor,<br />

ungdom 77 kronor, skolungdom 51 kronor.<br />

• Enkelbiljett Luleå – Kalix, vuxen 128 kronor,<br />

ungdom 96 kronor, skolungdom 64 kronor.<br />

• Turen ingår i Länstrafikens busskort.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 7


Kalix Sportcity - Aktivitetshuset för alla!<br />

Kalix Sportcity är ett aktivt hus, där det ändå går att finna lugnet. Här kan<br />

du styrketräna eller simma några längder, sitta i bubbelpoolen och avsluta<br />

med ett skönt bastubad.<br />

Sportcitymedarbetaren Maria Bäckman rekommenderar speciellt besökare att boka<br />

relaxen för en härlig stund med familj och vänner, men tillägger att de också erbjuder<br />

små adrenalinkickar för den som önskar.<br />

– Varför inte åka rutschkana med den yngre generationen, för att sedan våga göra ett<br />

hopp från vårt tre meter höga hopptorn.<br />

Maria Bäckman berättar också att Sportcity arrangerar ett speciellt mellisbad för skolelever<br />

varje vardag klockan 14.00.<br />

– Kom och bada direkt efter skolan! Det är viktigt att aktivt röra på sig en timme varje<br />

dag för att kroppen ska må bra.<br />

Aufguss innebär att eteriska oljor hälls<br />

över stenarna, och att en bastuvärd – även<br />

kallad sauna master – sprider runt den<br />

varma doftande luften med hjälp av en<br />

handduk. Terttu berättar att hon blandar<br />

sin eteriska olja själv.<br />

– Jag går efter kunskaper och årstider.<br />

I bland dekorerar jag flaskorna för att de<br />

ska vara trevligare. Jag har en eterisk olja<br />

som heter Skogsstund, det är mer än 10<br />

eteriska oljor i den, utan konserverings-<br />

Öppet under, jul och nyår<br />

Vi har öppet alla dagar under jul!<br />

Bad, Gym, Café<br />

Julafton 24/12 09.00-12.00<br />

Juldagen 25/12 12.00-16.00<br />

Annandag jul 26/12 12.00-16.00<br />

Nyårsafton 31/12 09.00-12.00<br />

Nyårsdagen 1/1 12.00-16.00<br />

Övriga dagar gäller ordinarie öppettider!<br />

Hinderbanan är på plats hela jullovet!<br />

Läs mer på www.kalix.se/sportcity<br />

Tysk Aufgussbastu en hit på Kalix Sportcity<br />

På Sportcity erbjuds sedan en tid<br />

den tyska basturitualen Aufguss.<br />

Med hjälp av handdukar sprider<br />

bastuvärden Terttu Puurunen varma<br />

vindar och den välgörande doften<br />

från eteriska oljor över deltagarna.<br />

8 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong><br />

medel och glykol.<br />

Terttu<br />

Puurunen,<br />

sauna master.<br />

Ökat välbefinnande<br />

Hur lång en sittning är beror på hur<br />

många som sitter i bastun. Den kan vara<br />

i 5–15 minuter, nybörjare bör dock inte<br />

sitta mer än 10 minuter. En sittning verkar<br />

avkopplande och meditativt för ökat välbefinnande<br />

och bättre humör.<br />

Det finns tre typer av ”Aufguss”, förutom<br />

den klassiska som sker i tystnad finns<br />

freestyle och standard.<br />

Freestyle är tävlingsformen av Aufguss,<br />

den har ofta ett tema där olika redskap,<br />

dekorationer och kläder används för att<br />

göra bastuupplevelsen mer underhållande.<br />

Teknik och träning<br />

Terttu Puurunen berättar att hon oftast<br />

kör Standard Aufguss, där ingår musik för<br />

en mer spa-inspirerad känsla och alternativa<br />

redskap för att skapa vindar.<br />

– Dekorationer kan vara trevliga. Jag har<br />

en tjockare handduk som ger mer vind.<br />

Det är material och vissa rörelser som<br />

kan ge mer. Det handlar om träning och<br />

teknik.


Rubriktext:<br />

Miriam Libre<br />

Varumärket för platsen<br />

Ingress:<br />

Arial Bold<br />

Brödtext:<br />

Arial<br />

Nu finns en grafisk profil för platsen Kalix<br />

vilken alla som vill marknadsföra Kalix kan<br />

använda.<br />

– Vi hoppas förstås många vill använda den<br />

så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket<br />

Kalix, säger Birgitta Larsson, Näringslivschef<br />

vid Kalix kommun.<br />

Efter upphandling blev det kommunikationsbyrån Geektown<br />

som fick uppdraget att ta fram en grafisk profil för<br />

platsen Kalix. Med hjälp av enkäter, intervjuer och en<br />

Kalix kommun fick glädjande nog<br />

övervägande god kritik i undersökningen<br />

Kritik På Teknik <strong>2019</strong>.<br />

Kritik På Teknik är en redovisning av<br />

medborgarnas bedömningar på kommuners<br />

service när det gäller gator,<br />

parker, vatten/avlopp samt sophämtning<br />

och avfallshantering. Undersökningen<br />

genomförs på uppdrag av medlems- och<br />

arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges<br />

kommuner och Regioner).<br />

År <strong>2019</strong> deltog 102 av Sveriges 290<br />

kommuner i undersökningen, och Kalix<br />

var en av dessa. Undersökningen baseras<br />

på enkäter till medborgarna i respektive<br />

kommun, och genomförs ungefär vart<br />

tredje år.<br />

Särskilt goda omdömen<br />

Rapporten visar att Kalix kommun sköter<br />

sig bra på många områden, och Kalixborna<br />

gav särskilt goda omdömen på fem<br />

frågor:<br />

• Kranvattnets kvalitet – placering 3 av 102.<br />

fokusgrupp samlades synpunkter in från Kalixbor och<br />

företag. Dessa synpunkter fick forma den grafiska profilen<br />

för platsen Kalix.<br />

– Det är vi som bor och verkar i Kalix kommun som<br />

tillsammans äger platsen Kalix varumärke. Den grafiska<br />

profilen är ett verktyg för den som vill berätta positivt om<br />

platsen och lyfta de värden som är Kalix, förklarar Birgitta<br />

Larsson.<br />

Hela den grafiska profilen hittar du på:<br />

www.kalix.se/platsenkalix.<br />

Övervägande god kritik på Kalix kommuns teknik<br />

Kalix kommuns kranvatten hade den tredje största<br />

kundnöjdheten i undersökningen.<br />

• Kommunens återvinningscentral –<br />

placering 10 av 102<br />

• Kommunkontakt – placering 13 av 102.<br />

• Snöröjning och halkbekämpning –<br />

placering 19 av 102.<br />

• Skötseln av parker – placering 23 av 102.<br />

Information om teknik<br />

Samhällsbyggnadsförvaltningen har<br />

många arbeten runt om i samhället som<br />

påverkar dig som medborgare. Vi informerar<br />

allmänt via kalix.se, Kalix kommuns<br />

Facebooksida och Twitter. Alla som<br />

berörs direkt av till exempel vatten- och<br />

vägavstängningar meddelas via SMS.<br />

Kalix kommuns e-tjänst för felanmälan<br />

det bästa sättet att själv rapportera in<br />

ärenden som inte är av akut art. Du hittar<br />

felanmälan på www.kalix.se/felanmalan.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 9


Sommaren<br />

<strong>2019</strong><br />

Bildspecial<br />

Här bjuder vi på trevliga minnesbilder från<br />

Sommarfesten <strong>2019</strong> med Kalix Pride samt<br />

Carolas intima akustiska spelning på<br />

Vassholmen. Vi ses igen sommaren 2020!<br />

Sonata Arctica<br />

Emil<br />

Assergård<br />

Christer Sjögren<br />

med Vikingarna<br />

Theoz<br />

Sandro<br />

Cavazza<br />

Kalix Pride<br />

The Magnettes<br />

To<br />

N


Jill<br />

Johnson<br />

Carola på<br />

Vassholmen<br />

Vassholmen<br />

Sommaren <strong>2019</strong><br />

Imenella<br />

mmy<br />

ilsson<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 11


Erika lämnade Sverige för kärleken i Danmark. Hon gifte sig med sin älskade Jan 2014, och nu startar<br />

makarna Kofoed ett nytt och spännande kapitel tillsammans i Kalix. Bilden är ett montage.<br />

Från dansk storstad till Norrbottnisk landsbygd<br />

Makarna har tillsammans tagit det stora steget att flytta från dansk storstad till<br />

svensk landsbygd, närmare bestämt till Karlsborg i Kalix. Jan Kofoed är spänd<br />

av förväntan när han och hustrun Erika nu startar ett nytt kapitel i sina liv.<br />

– Jag flyttar från det jag känner till. För mig blir det ett äventyr, för Erika handlar<br />

det mer om att flytta hem.<br />

Erika Kofoed hette tidigare Andersson i<br />

efternamn och är bördig från Kalix och<br />

Karlsborg, här har hon släkten och det<br />

är också här paret har hittat drömhuset.<br />

– Vi har pratat om att flytta till Kalix i<br />

flera år, men nu när vi hittade huset så<br />

sa vi nu, nu gör vi det! Det var ett snabbt<br />

beslut, berättar Jan.<br />

Lugn och tystnad<br />

Jan kommer från Hvidovre, en förort till<br />

Köpenhamn med cirka 50 000 invånare.<br />

Där har han också två vuxna barn, 27<br />

respektive 19 år. Han förklarar att han<br />

ser fram emot att ställa om från storstad<br />

till landsbygd.<br />

– Jag behöver lite lugn och tystnad. Jag<br />

tycker om när man är hemma i huset<br />

och allt är tyst. I lägenheten som vi har<br />

hör vi bilar och andra ljud jämt. Hela<br />

tiden är det ljud, nu vill vi ha det tyst och<br />

skönt.<br />

12 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Nervöst att flytta<br />

Jan berättar att han och Erika är naturmänniskor<br />

som bland annat gillar att<br />

fiska, och att läget i Karlsborg inte kunde<br />

vara mycket bättre ur det hänseendet.<br />

– Det här huset ligger i ett drömläge, så<br />

det blir spännande.<br />

Men alla fördelar till trots erkänner han<br />

att han är aningen spänd inför flytten.<br />

– Det känns lite nervöst, för allt är nytt.<br />

Det är första gången jag bor i eget hus, så<br />

jag måste lära mig mycket.<br />

Ett nytt liv i Kalix<br />

Erika avslöjar att det var kärleken till Jan<br />

som en gång lockade henne till Danmark.<br />

– När man är förälskad är man villig att<br />

göra mycket för att få det att fungera, så<br />

flytten till Köpenhamn var ”kärleksutvandring”<br />

som min mamma brukar säga.<br />

Blir hemmablind<br />

Erika är både glad och nervös över att än<br />

en gång bli Kalixbo.<br />

– Genom att flytta lärde jag mig att<br />

Kalix har så mycket att bjuda på. Jag<br />

var hemmablind när jag bodde i Kalix<br />

tidigare, så nu hoppas jag att kunna njuta<br />

av mer och kanske till och med locka upp<br />

lite danska turister.<br />

Söker jobb<br />

De båda makarna söker för närvarande<br />

jobb i Kalix, men ingenting är klart ännu.<br />

Jan Kofoed arbetade med ventilation i<br />

Köpenhamn och Erika Kofoed arbetade<br />

med barn, något hon kan tänka sig att<br />

göra även i Kalix.<br />

– Jag har inte bestämt vad jag vill göra,<br />

men jag är öppen för det mesta, säger hon.


Lokala smaker ska sätta Töre på kartan<br />

Dennis Bejedal,<br />

Norrbottens Destilleri.<br />

Norrbottens Destilleri kokar sedan en tid tillbaka gin i Töre. Grundaren<br />

Dennis Bejedal hoppas på sikt nå den globala marknaden, men han förklarar<br />

att det alltid kommer vara viktigt lyfta fram det lokala.<br />

– Vi väljer ut de bästa ingredienserna från hela världen och väger upp det<br />

med lokal botanik, för att sätta vår egen prägel på smaken.<br />

Dennis berättar att de lokala ingredienserna<br />

är handplockade, han nämner exempelvis<br />

en unik ginglögg med älgört som<br />

tagits fram i samarbete med Eva Gunnare<br />

från Essence of Lapland.<br />

Jobbade i det tysta<br />

Destilleriet startade under <strong>2019</strong> upp<br />

produktionen i en lokal i Töre, men<br />

verksamheten har funnits längre än så.<br />

Dennis förklarar att de själva valt att jobba<br />

i det tysta.<br />

– Vi ville skapa tid och frihet för att<br />

utveckla produkterna. För ungefär tre år<br />

Axel går teknikprogrammets andra år på<br />

Furuhedsskolan, och startade sitt UF-företag<br />

i samarbete med rekryterings- och<br />

bemanningsföretaget Ponto. Affärsidén<br />

handlar om bemanning för ungdomar.<br />

– Jag tror att det här är en rätt nyttig idé<br />

eftersom många ungdomar har en ganska<br />

skev bild av arbetsmarknaden här i Kalix,<br />

säger han.<br />

Svårt att hitta rätt<br />

Målet är att överbrygga avståndet mellan<br />

gymnasieungdomar och företag, Axel vill<br />

sedan påbörjade vi tankarna till det här,<br />

året därpå var det mycket arbete med<br />

marknadsundersökning och kalkyler<br />

och under 2018 jobbade vi i en lokal på<br />

Electropolis med neddragna persienner.<br />

På Electropolis finjusterades smakerna<br />

till destilleriets första produkt – ”Mountain<br />

Dry Gin”. När Dennis till slut kände<br />

sig nöjd flyttades företaget till Töre.<br />

– Vi höll kontakt med Kiab från det att<br />

vi flyttade in på Electropolis. Så lokalen<br />

i Töre var redan klar, men vi ville ha receptet<br />

vi var ute efter innan vi flyttade till<br />

produktionslokalen.<br />

göra det genom att bland annat synliggöra<br />

rekryterande företag för ungdomarna<br />

– Många av mina kompisar säger att de<br />

inte hittar sommarjobb eller extrajobb.<br />

De har alldeles för svårt att komma i kontakt<br />

med de företag som faktiskt söker<br />

personal.<br />

Många unga lämnar Kalix<br />

Axel Hällefors berättar att många ungdomar<br />

i brist på sysselsättning väljer att<br />

lämna Kalix, utan någon egentlig arbetslivserfarenhet.<br />

Automatiserar det monotona<br />

Dennis berättar att destilleriet har totalt tre<br />

delägare, varav en sitter i Stockholm.<br />

– Han heter Anders Hansson, och driver<br />

sedan 25 år tillbaka ett företag som bygger<br />

automationsutrustning. Allt monotont<br />

arbete försöker vi automatisera, för att få<br />

frihet till produktutveckling och att ta in<br />

personal som kan växa hos oss. Den tredje<br />

länken är Johan Ekström, som har en mer<br />

tillbakadragen roll med fokus på analyser,<br />

strategier och marknader.<br />

Ambitiös målsättning<br />

Dennis kommer från Stockholm och har<br />

en bakgrund som professionell pokerspelare,<br />

det var också under åren med ständiga<br />

resor som han utvecklade en kärlek för god<br />

mat och dryck. Vilket i sin tur födde idén<br />

till Norrbottens Destilleri – och målet att<br />

nå den internationella marknaden.<br />

– Vi har en femårsplan där vi år ett satsar<br />

stenhårt lokalt, och på sikt tar oss vidare<br />

till Skandinavien, Europa och slutligen ut i<br />

världen, säger han.<br />

Ett ben i besöksnäringen<br />

Destilleriet som ligger i knytpunkten<br />

mellan E4 och E10 passeras dagligen av<br />

cirka 15 000 fordon, något som fått Dennis<br />

Bejedal att tänka mer på bredden.<br />

– Drömmarna är ju dels att nå ut utanför<br />

Sverige, men sedan kommer vi också att<br />

köra stenhårt på besöksnäringen och försöka<br />

ta hit folk från hela världen. Intresset<br />

för den här delen av världen ökar enormt<br />

i exempelvis Kina och Japan. Vi vill få folk<br />

till destilleriet och visa hur det går till. Fram<br />

till våren hoppas jag att vi kommer kunna<br />

ta emot de första besökarna.<br />

Ung Företagsamhet – bemanningsföretag för unga<br />

Gymnasieleven Axel Hällefors startade nyligen upp ett UF-företag som ska<br />

hjälpa företag och ungdomar att hitta varandra på arbetsmarknaden.<br />

– Idén föddes när jag pratade med kompisar på skolan som gick runt och<br />

sa att de inte kunde hitta jobb, berättar han.<br />

– Eftersom de har svårt att få jobb här<br />

flyttar många efter att bara ha haft feriejobb,<br />

på kommunen en sommar. Jag tror<br />

vi kan hjälpa dem att få rätt bild av arbetsmarknaden<br />

i Kalix och få dem att inse att<br />

det finns fler företag än kommunen som<br />

behöver personal.<br />

UNG FÖRETAGSAMHET<br />

UF-företag innebär företagsdrift under ett<br />

läsår. Eleven väljer affärsidé, undersöker<br />

marknaden och skaffar startkapital. Till hjälp<br />

finns utbildningsmaterial, lärare, minst en<br />

rådgivare från näringslivet samt medarbetare<br />

från Ung Företagsamhet. UF-företag syftar<br />

till att lära eleven entreprenörskap, från idé<br />

till företagsdrift och slutligen avveckling.<br />

~ Läs mer på ungforetagsamhet.se ~<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 13


Behandlingsassistenterna Stefan Esberg och Malin Johansson med projektledare Maria Henriksson.<br />

Trion är spänd på utbyggnaden och ser fram emot att få nya kollegor och medarbetare.<br />

Nya jobb när Johannisberg bygger ut<br />

Ungdomshemmet Johannisberg i Kalix håller på att byggas ut. I Kalix utökas<br />

antalet platser från 18 till 32, vilket innebär att 30–40 nyanställningar<br />

på sikt måste göras.<br />

– Vi bygger två nya avdelningar i ett så kallat standardhus, som vi förhoppningsvis<br />

kan inviga i april 2020, berättar projektledare Maria Henriksson.<br />

I genomförandeprojektet ingår även<br />

en ny skola och en verkstad, men de<br />

byggnaderna kommer inte att stå klara<br />

förrän i februari 2021. Merparten av<br />

nyanställningarna kommer att vara behandlingsassistenter,<br />

men att även annan<br />

personal kommer att behövas.<br />

– Eftersom vi är ett minisamhälle i samhället<br />

har vi sjukvård, skola och alla möjliga<br />

såna saker. Sedan behövs alltid chefer och<br />

behandlingsansvariga, berättar Maria.<br />

Möjlighet till utveckling<br />

För 16 år sedan började hon som<br />

behandlingsassistent vid Johannisberg,<br />

och allt sedan dess har hon kontinuerligt<br />

kunnat ta sig an nya utmaningar och utvecklas.<br />

Senast i rollen som tillförordnad<br />

biträdande institutionschef.<br />

– Det är nog en av anledningarna till att<br />

jag har varit kvar så länge, att jag fått göra<br />

så många olika saker och jobba i olika<br />

delar av verksamheten, säger Maria.<br />

Flera vägar till anställning<br />

Kalix Folkhögskola har sedan några år<br />

tillbaka en socialpedagogutbildning,<br />

vilken medför kompetens som behandlingsassistent.<br />

Utbildning är dock inte<br />

det enda kriteriet för anställning vid<br />

14 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Johannisberg. Maria berättar att personlig<br />

lämplighet är minst lika viktigt.<br />

– Får vi in timvikarier med rätt driv, kan<br />

vi under arbetstid erbjuda deltidsstudier<br />

på exempelvis folkhögskolan. Efter det<br />

blir de anställningsbara. Framstående<br />

vikarier kan också erbjudas möjligheten<br />

att validera sin kunskap via oss för att bli<br />

färdiga behandlingsassistenter.<br />

Arbetet måste upplevas<br />

Stefan Esberg gick igenom valideringsprogrammet<br />

för några år sedan, och<br />

jobbar idag på en behandlingsavdelning<br />

med huvuduppgiften att rehabilitera ungdomarna<br />

till självständiga och laglydiga<br />

medborgare. Han uppmanar intresserade<br />

att söka vikariat på Johannisberg innan<br />

de hoppar på en utbildning.<br />

– Sök, och prova på för du vet inte vad<br />

det här är för arbete förrän du har provat<br />

på det. Det är jättesvårt att förklara vad<br />

jobbet innebär, du måste prova!<br />

Det första mötet<br />

Kollegan Malin Johansson jobbar på akutoch<br />

utredningsavdelningen, som handlar<br />

mer om det första mötet med ungdomen.<br />

– Till akuten kommer många direkt<br />

från gatan. En del har varit i en drogkarusell<br />

en längre tid, och kommer för<br />

att tända av. De måste hitta tillbaka till<br />

gängorna, komma igång och äta, ta hand<br />

om sin hygien, bryta med droger och<br />

kriminalitet. Om de mognar går de över<br />

till en behandlingsavdelning, eller i vissa<br />

fall öppna alternativ som HVB-hem,<br />

stödboenden eller familjehem.<br />

En fantastisk arbetsplats<br />

De tre medarbetarna har bara gott att<br />

säga om varandra, arbetsplatsen och<br />

arbetsgivaren SIS (Statens Institutionsstyrelse).<br />

– Alla vi som sitter runt bordet här<br />

älskar det vi gör. Ingen dag är den andra<br />

lik. Vissa dagar är tuffa men man inser<br />

snart att det är de dagarna som ger mest.<br />

Ur konflikter och jobbiga samtal kommer<br />

förändringen, och att tillsammans med<br />

sina kollegor se förändringen hos våra<br />

grabbar är en fantastisk känsla, konstaterar<br />

Maria Henriksson.<br />

MER OM VERKSAMHETEN<br />

• Johannisbergs Ungdomshem är en del av<br />

SIS (Statens institutionsstyrelse), som<br />

bedriver tvångsvård för utsatta människor i<br />

samhället.<br />

• Det finns 22 ungdomshem runtom i<br />

Sverige.<br />

• Eftersom Johannisberg är en del av en<br />

statlig myndighet utövas statlig tillsyn<br />

• Verksamheten kan också dra nytta av forskning,<br />

utveckling och andra resurser som finns i<br />

en statlig myndighet.


Hemvändare tog över familjeföretag<br />

Efter sex år i Stockholm flyttade Christopher Wiklund hem till Kalix 2016,<br />

och den gångna sommaren tog han också över familjeföretaget Wiklunds<br />

Måleri & Mattor.<br />

– När frågan väl kom upp på bordet så var det rätt självklart för mig, det<br />

här är någonting som jag vill och alltid har strävat mot, säger han.<br />

Christopher började jobba extra inom<br />

familjeföretaget år 2000, och från 2008<br />

arbetade han i butiken. Två år senare<br />

flyttade han dock till Stockholm, där han<br />

var med om att starta upp en måleributik<br />

i samma kedja som Wiklunds. Senare<br />

sadlade han om till utesäljare inom samma<br />

bransch, han sålde då måleriverktyg<br />

till olika företag. Efter sex år i storstaden<br />

blev dock hemlängtan för stark, och han<br />

valde att flytta upp till Kalix igen.<br />

– Det var självklart för mig, jag har alltid<br />

vetat att jag vill bo här. Dagen efter att<br />

jag tagit beslutet ringde jag min chef och<br />

sa upp mig. Sedan jobbade jag en och en<br />

halv månad innan jag tog pick och pack<br />

och flyttade hem.<br />

Saknade det enkla<br />

Tiden i Stockholm var viktig för Christopher,<br />

som förklarar att den fick honom<br />

att inse hur bra han hade det i Kalix.<br />

– Jag trivdes faktiskt jättebra med<br />

jobbet, men jag saknade de fördelar<br />

som faktiskt finns med att bo här. Jag<br />

körde bil överallt och kunde få snurra en<br />

halvtimme för att hitta parkering, och<br />

sedan ändå behöva gå fem kvarter. Det<br />

for mycket tid till transport, och tid är<br />

värdefullt.<br />

Han längtade efter närheten till naturen<br />

och en enklare livsstil.<br />

Christopher Wiklund tog över familjeföretaget i somras, och nu<br />

leder han Wiklunds Måleri & Mattor in i det nya decenniet.<br />

– Vi blir lite hemmablinda, vi tänker<br />

exempelvis inte på hur behändigt det är<br />

att köra bil till butiken när vi ska handla,<br />

och fördelen med alla personliga relationer.<br />

Vad du än behöver så finns det alltid<br />

någon som kan hjälpa, allting löser sig!<br />

Vill bli bättre på allt<br />

Måleriverksamheten startades upp 1954<br />

av Christophers farfar Uno Wiklund, i<br />

slutet av 1970-talet tog Christophers pappa<br />

Jan-Olov över tillsammans med sina<br />

två bröder och år 2000 utökades verksamheten<br />

med en butik. Sedan dess har<br />

utvecklingen gått fort. Idag har företaget<br />

17 anställda och en gedigen kundkrets.<br />

– Det är först nyligen jag har insett att<br />

det är jag som äger verksamheten och<br />

bestämmer. Ambitionen är att bli bättre<br />

på allt från service till marknadsföring<br />

och yrkeskunnande, säger Christopher.<br />

Brist på målare<br />

Dessvärre är återväxten inom målaryrket<br />

ganska svag, men Christopher Wiklund<br />

hoppas att fler lokala utbildningsinsatser<br />

kan vara lösningen.<br />

– Det skulle behövas. En av våra<br />

anställda har gått utbildning via furuhedsskolan,<br />

och där gästspelade vi med<br />

någon målare som stöd och för att visa<br />

lite tekniker. Det skulle vara ett jättebra<br />

alternativ för att få in folk.<br />

Företagare ger Kalix<br />

kommun höga betyg<br />

Insikt är en servicemätning av kommunernas<br />

myndighetsutövning som genomförs<br />

av Sveriges kommuner och regioner<br />

i samarbete med Stockholm Business<br />

Alliance. Här får företagare som har ett<br />

avslutat myndighetsärende hos kommunen<br />

under mätåret svara på frågor om<br />

bland annat information, tillgänglighet,<br />

bemötande, kompetens, rättssäkerhet och<br />

effektivitet. Kalix kommun ligger över<br />

Sverigemedel inom samtliga områden.<br />

– Vi ser att de som verkligen haft ett<br />

ärende hos oss ger oss höga betyg och det<br />

är förstås jätteroligt och ett kvitto på att vi<br />

har kunniga och serviceinriktade medarbetare,<br />

säger Maria Henriksson, kommundirektör<br />

Kalix kommun.<br />

Några områden där betygen stigit rejält<br />

det senaste året är bemötande, kompetens<br />

och information.<br />

– Här ser vi att de satsningar vi gjort gett<br />

önskat resultat, säger Maria. Vi kommer<br />

att fortsätta vårt arbete med att förbättra<br />

och utveckla och tar gärna emot synpunkter<br />

och förslag från våra kunder.<br />

Vill du byta karriär,<br />

bli behörig lärare och<br />

göra skillnad?<br />

Kalix kommun söker dig som har 90<br />

högskolepoäng i matematik, fysik, kemi,<br />

biologi eller teknik.<br />

Du anställs som ordinarie lärare, med<br />

full lön, löpande personlig ledarutveckling<br />

samt mentorskapsutbyte med andra<br />

ledare.<br />

Efter programmet är du behörig lärare<br />

– med erfarenhet av att motivera och<br />

utveckla människor, som kommer att<br />

minnas dig för resten av sina liv.<br />

Läs mer och ansök senast den 28<br />

februari via www.teachforsweden.se<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 15


Kalix är förvaltningsområde för<br />

finska och meänkieli.<br />

Pratkafé<br />

– en fullträff<br />

Det är måndag förmiddag på Café Ankaret i Kalix<br />

Folkets Hus, och folk börjar samlas inför pratkaféet<br />

på finska och meänkieli. Vissa bläddrar igenom<br />

bibliotekets finska tidningar under väntan, medan<br />

andra redan hittat samtalspartners. De flesta är<br />

pensionärer, och de lyser upp när de ser bekanta ansikten<br />

från tidigare kaféträffar. När det glada gänget<br />

sätter sig till bords, förs redan samtal på finska,<br />

svenska och meänkieli.<br />

Aktivitetsledaren serverar fika, medan diskussionerna<br />

fortsätter. Det talas om minnen från förr då<br />

det var vanligt med salt i kaffet. Ett annat samtal<br />

kretsar kring deltagarnas uppväxtorter och vem<br />

som är släkt med vem, medan en tredje grupp längtar<br />

efter finsk teater i Kalix och talar om en kommande<br />

biovisning om sångaren Olavi Virta.<br />

Gemenskap och språkets betydelse<br />

Pratkafé på finska och meänkieli syftar till att utöka<br />

deltagarnas möjligheter att använda sina olika<br />

modersmål, inte bara för konversation utan som<br />

språkträning. Dessutom är det ett bra tillfälle att<br />

träffa nya människor.<br />

– Jag kommer hit för att fräscha upp min finska –<br />

mitt modersmål – eftersom jag under långa perioder<br />

i livet knappt använt språket. Det känns meningsfullt<br />

att få använda språket. Och det är roligt<br />

här på träffarna, trots att jag egentligen är lite av en<br />

ensamvarg, säger en skrattande Pirkko Harig.<br />

Nya deltagare välkomnas varmt<br />

Många som lever ensamma känner ett starkt behov<br />

av att få använda språket, och att delta i sociala<br />

sammanhang. Steget att lämna hemmet kan vara<br />

stort, men när de väl klivit över tröskeln öppnas en<br />

ny gemenskap.<br />

– Det är roligt och uppfriskande att komma hit för<br />

att prata finska och träffa andra. Min väninna har<br />

försökt få med mig i flera år och nu är jag här. Jag<br />

har till och med bokat biobiljetter till nästa vecka, så<br />

nu är jag på gång, berättar Terttu Hempälä samtidigt<br />

som skratt och ett nytt samtalsämne om olika<br />

resmål tar vid.<br />

Pirkko Harig stortrivs på pratkafé.<br />

Juttelukahvila<br />

– täysiosuma<br />

On maanantai aamupäivä Kahvila Ankkurissa<br />

Kalixin kansantalolla ja porukka alkaa kokoontua<br />

suomen ja meänkielen juttelukahvilaa varten. Jotkut<br />

selaavat kirjaston sanomalehtiä odottaessaan, kun<br />

taas toiset ovat jo löytäneet keskustelukumppaneita.<br />

Suurin osa on eläkeläisiä ja heidän kasvot loistavat,<br />

kun he näkevät tuttuja aiemmista kahvilatreffeistä.<br />

Kun iloinen jengi istuu pöydän ääreen, keskustelut<br />

ovat jo täydessä menossa ruotsiksi, suomeksi ja<br />

meänkielellä.<br />

Toiminnan vetäjä tarjoilee kahvia ja juttelut jatkuvat.<br />

Puhutaan muistoista menneistä ajoista, jolloin<br />

oli yleistä laittaa suolaa kahviin. Toinen keskustelu<br />

koskee kotikyliä ja sukuselvityksiä, kun taas kolmas<br />

ryhmä kaipaa suomalaista teatteria Kalixissa ja<br />

puhuvat tulevasta elokuvateatterista laulajasta Olavi<br />

Virrasta.<br />

Yhdessäolo ja kielen merkitys<br />

Suomen- ja meänkielen juttelukahvilan tarkoitus on<br />

laajentaa kävijöiden mahdollisuuksia käyttää omia<br />

äidinkieliään, niin keskustelussa, kun kieliharjoituksessa.<br />

Lisäksi se on hyvä tilaisuus tavata uusia<br />

ihmisiä.<br />

– Tulen tänne päivittämään suomea, äidinkieltäni,<br />

koska pitkiä aikoja elämässäni en ole käyttänyt suomea.<br />

Kielen käyttö tuntuu todella järkevältä. Ja täällä<br />

treffeillä on hauskaa, vaikka oikeastaan olen yksinäinen<br />

susi, sanoo naurava Pirkko Harig.<br />

Lämmin vastaanotto uusille kävijöille<br />

Monet yksinasuvat tuntevat voimakkaan tarpeen<br />

saada käyttää kieltään ja osallistua sosiaalisiin<br />

yhteyksiin. Kodin jättämisen askel voi olla suuri,<br />

mutta kun kynnyksen on ylittänyt, uusi yhteisö<br />

avautuu.<br />

– On hauskaa ja virkistävää tulla tänne puhumaan<br />

suomea ja tapaamaan muita. Ystäväni on vuosia<br />

yrittänyt saada minut mukaan ja nyt olen täällä. Olen<br />

jopa varannut elokuvaliput ensi viikolle, joten nyt olen<br />

vauhdissa, kertoo Terttu Hempälä, samaan kun nauru<br />

ja uusi keskusteluaihe eri matkakohteista jatkuu.<br />

16 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong>


VINTERKRYSSET – DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PÅGÅR<br />

FÖR<br />

FULLT<br />

NU<br />

PÅDRI-<br />

VANDE<br />

KRAFT<br />

SELEK-<br />

TIONEN<br />

SÅS<br />

AVSLU-<br />

TAT<br />

REKLA-<br />

MEN I<br />

NSD<br />

SLAG-<br />

RED-<br />

SKAP<br />

CIRKEL<br />

ÅTER-<br />

HÅLL-<br />

SAM<br />

SÅDAN<br />

SPOR-<br />

TAR<br />

TID-<br />

NINGS-<br />

SKRIVE-<br />

RIER<br />

GRANSK-<br />

NING<br />

FIGURER<br />

HAR<br />

BARNEN<br />

JUST NU<br />

KAN BO<br />

PÅ GAM-<br />

MEL-<br />

GÅRDEN<br />

ORDLEK<br />

RATIT<br />

PÅ BIL I<br />

BEIRUT<br />

”GRÅL-<br />

LE”<br />

VIND-<br />

STÖT<br />

FETT-<br />

SYRA<br />

VILD-<br />

ÄPPEL-<br />

TRÄD<br />

ÖVER-<br />

RUMPLA<br />

TON<br />

HISTO-<br />

RIAN<br />

ÖPPNAS<br />

SÅ HÄR<br />

KIKAR-<br />

TILL JUL SIKTEN<br />

ANDAS<br />

IN<br />

FRETT<br />

SORT AV<br />

STORA<br />

FORDON<br />

FÅGEL<br />

BUKT<br />

OMGES<br />

AV<br />

VATTEN<br />

UNION<br />

TRASIG<br />

BIFALL<br />

I DUMAN<br />

11 I ROM<br />

OCH<br />

NAMN I<br />

KINA<br />

KAMEL-<br />

DJUR<br />

FOGLIG<br />

SLUMP- FUKTIG-<br />

SPELET HET<br />

FALSK-<br />

HET<br />

PRONO-<br />

MEN<br />

ÄDEL-<br />

STEN<br />

500 I<br />

ROM<br />

OFTA<br />

MED FE-<br />

ST OCH<br />

RESA<br />

STAN-<br />

DARD<br />

KYLA<br />

NED<br />

40 LIKA I<br />

TENNIS<br />

TVÄRSLÅ<br />

FÖR-<br />

TJUSA-<br />

ANDE<br />

FINSK<br />

DANS<br />

STORMA<br />

INMUN-<br />

DIGAT<br />

HEJ<br />

SVEJS<br />

STRÖM-<br />

SKYDD<br />

PÅ BIL<br />

I HAAG<br />

PRONO-<br />

MEN<br />

SOLDAT-<br />

ÄMNE<br />

VÄGG-<br />

REMSA<br />

LÖSEN-<br />

ORD<br />

STAT VID<br />

BERINGS<br />

SUND<br />

PAPE-<br />

GOJA<br />

ORSA-<br />

KAR<br />

KOMET-<br />

SVANS<br />

FÄRRE<br />

ÄN FÅ<br />

FÖR-<br />

FOGAN-<br />

DET<br />

SVÄLT-<br />

FÖDD<br />

SKIVA<br />

LIVAR<br />

UPP<br />

MÖNS-<br />

TER-<br />

BILD<br />

VÅR-<br />

DANDET<br />

AV KAMP<br />

LJUS TID<br />

LISA<br />

HOLM<br />

GRÖNA<br />

MYNDIG-<br />

HETS-<br />

CHEF<br />

OMOGNA<br />

HAR<br />

DEN<br />

CHARMI-<br />

GE<br />

HUG-<br />

SKOTT<br />

REPRE-<br />

SEN-<br />

TANT<br />

SKAF-<br />

TET PÅ<br />

LIEN<br />

DIREKT<br />

LÄKAR-<br />

TYP<br />

OXUDDE<br />

126-19<br />

Grattis till de fem<br />

personer som vann<br />

Sommarkrysset i<br />

InfoKalix nummer 1,<br />

<strong>2019</strong>!<br />

De lyckliga vinnarna<br />

fick varsin ”Kalixpåse”<br />

med smått och gott.<br />

Vinnarna har mottagit<br />

sina sina priser!<br />

Fem priser lottas ut bland er<br />

som hittar lösningen.<br />

Skicka in din lösning märkt<br />

”Vinterkrysset” senast 3/2-<br />

<strong>2019</strong> via e-post till infocenter@<br />

kalix.se, alternativt<br />

brevledes till:<br />

Kalix kommun,<br />

Infocenter<br />

952 81 Kalix..<br />

Jag har löst Vinterkrysset...<br />

I de skuggade rutorna: ________________________________<br />

_________________________________________<br />

Namn: _______________________________________<br />

Adress:________________________________________<br />

Postnr: _____Postadress: _________________________<br />

Telefonnummer: ________________________________<br />

Klipp ut mig!<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 17


Fritidsledarna Linn Pekka<br />

och Rick Larsson.<br />

Fritidsgården är en Frizon för Kalix unga<br />

Skapande aktiviteter<br />

Linn Pekka berättar speciellt om en<br />

aktivitet som de valt att kalla för Vass-<br />

Frizon i Kalix Kommun är en fritidsgård för ungdomar från sjunde klass till<br />

och med 20 år. Vid sidan av vanliga fritidsaktiviteter engageras ungdomarna<br />

på Frizon även i olika konst- och musikprojekt.<br />

– Vi strävar efter att bli bättre hela tiden, säger fritidsledaren Linn Pekka.<br />

Det luktar nybakat och fridfull musik holmsprojektet.<br />

spelas, i kväll är det kulturcafé på Fritidsgården<br />

Frizon. Belysningen är dämpad sommaren på Vassholmen, och allmän-<br />

– Vi målade en fotovägg som stod hela<br />

och fikautbudet är större än vanligt. heten fick fota sig med den.<br />

Under en timme har ett tiotal besökare<br />

kommit. Under höstterminen kommer<br />

det i snitt ungefär 60 besökare per dag.<br />

Gemensam aktivitetsplanering<br />

Frizon håller till i Kalix Folkets Hus. På<br />

torsdagar är det alltid speciella aktiviteter,<br />

som ungdomarna själva utformar tillsammans<br />

med personalen. Gårdsrenovering<br />

är exempelvis en återkommande aktivitet.<br />

– Som fritidsledare ska man vara lyhörd<br />

och ha mycket intressen. Ibland utformar<br />

vi aktiviteter efter personliga intressen. Vi<br />

utvecklas hela tiden, säger Rick Larsson.<br />

Jämställdhet är en av de viktigaste<br />

utvecklingsfrågorna för Kalix<br />

kommun, och helt avgörande för<br />

att klara kompetensförsörjningen i<br />

framtiden.<br />

Kalix kommun satsade tidigt på jämställdhet.<br />

Här är jämställdhet inte bara strategi<br />

utan hårt arbete på alla nivåer. Både ledande<br />

tjänstemän och politiker i kommunen<br />

driver frågan.<br />

Checklista vid beslutsfattande<br />

Bland annat används en checklista för att<br />

säkerställa att beslut som fattas är jämställda.<br />

Det handlar exempelvis om att<br />

kommunens resurser ska fördelas jämnt<br />

mellan könen, om att analysera och tänka<br />

Under lov och röda dagar håller Fritidsgården<br />

extraöppet. Här kan ungdomarna<br />

bland annat se film, spela playstation,<br />

dansa eller skapa konst och musik.<br />

Frizon har till och med en egen musikstudio.<br />

– Vi har mycket trevligt här, konstaterar<br />

Rick.<br />

Fokus på jämställdhet<br />

De fyra fritidsledarna på Frizon arbetar<br />

till kring hur beslut påverkar kvinnor och<br />

män på olika sätt, att kommunen satsar på<br />

anläggningar som används av både flickor<br />

och pojkar, och att föreningsbidrag fördelas<br />

utifrån ett jämställdhetsperspektiv.<br />

Jämställda arbetsvillkor<br />

Kalix kommun satsar på jämställda löner,<br />

både vid nyanställningar och genom<br />

utjämning av löneskillnader som tidigare<br />

uppstått på grund av kön. Redan 2017<br />

började Kalix kommun även att undersöka<br />

möjligheten att ge arbetskläder till medarbetare,<br />

som inte omfattas av lagstiftningen<br />

för skyddskläder. En analys av samtliga<br />

verksamheter visade att behovet av arbetskläder<br />

var störst inom hemtjänsten och<br />

barnomsorgen. Under <strong>2019</strong> fick därför<br />

efter den jämställdhetsfrämjande arbetsmodellen<br />

”Activity - Equality”, vilken används<br />

under all öppettid för uppmuntran,<br />

utformning och utförande av aktiviteter.<br />

– Arbetsmodellen är uppbyggd i två<br />

sektioner – primär och sekundär. Den sekundära<br />

syftar till att uppmuntra, planera<br />

och ge inflytande till en primär aktivitet.<br />

Medan den primära är färdig att utföras,<br />

förklarar Rick.<br />

Fler tjejer har också upptäckt fritidsgården<br />

under de senaste åren, och vårterminen<br />

<strong>2019</strong> var fördelningen mellan killar<br />

och tjejer helt jämn. Samtidigt stiger det<br />

totala antalet besökare stadigt.<br />

– Vi har inga tjej- eller killaktiviteter.<br />

Det är väldigt jämställt, vi lägger fokus på<br />

att bryta normen och uppmuntrar exempelvis<br />

killar att baka, säger Rick Larsson.<br />

BESÖKSSTATISTIK FÖR FRIZON<br />

Killar Tjejer Totalt<br />

Vårterminen <strong>2019</strong> 1580 1580 3160<br />

Procentandel 50% 50% 100%<br />

Ökning mot VT 2018 +350 +625 +975<br />

Jämställdhet för utveckling och ökad attraktivitet<br />

18 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Fritidsgården Frizons musikrum.<br />

alla medarbetare inom dessa verksamheter<br />

ytterkläder, och under 2020 kommer de<br />

också att få arbetskläder för inomhusarbete.<br />

Samverkan för jämlikhet<br />

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner<br />

är ett projekt där Kalix samverkar<br />

med Pajala, Övertorneå, Haparanda, Gällivare,<br />

Jokkmokk, Region Norrbotten och<br />

Luleå tekniska universitet, LTU. Tillsammans<br />

med forskare från LTU startade Kalix<br />

kommun under <strong>2019</strong> upp två pilotverksamheter<br />

inom ramen för projektet:<br />

• Två förskolor i kommunen arbetar med<br />

frågan om hur vi blir jämlika.<br />

• Elevhälsoteamet arbetar med frågan<br />

om varför killar generellt har sämre betyg<br />

än tjejer.


En trygghet för<br />

unga på stan<br />

Ingela Brännvall<br />

Bergdahl, Jennie<br />

Kerttu (stående)<br />

och Jessica<br />

Sandberg.<br />

Satsningen ”Vuxna på stan” ska få<br />

ungdomarna att känna sig trygga<br />

när de är ute om kvällarna. Jennie<br />

Kerttu, Jessica Sandberg och Ingela<br />

Brännvall Bergdahl vandrar på gatorna<br />

i centrala Kalix minst en gång<br />

i veckan.<br />

– Att möta ungdomarna på deras<br />

arena är viktigt. Vi är inga vakter<br />

utan vuxna på stan som ska skapa<br />

trygghet, säger Jennie.<br />

Det har blivit allt vanligare att ungdomar<br />

vistas ute i Kalix under sena kvällar, det är<br />

exempelvis inte ovanligt att unga ses ute i<br />

centrala Kalix vid 23-tiden. Jennie, Jessica<br />

och Ingela är socialpedagoger till yrket,<br />

och de såg ett behov av trygga vuxna på<br />

stan som de kände att de kunde svara mot.<br />

Välkomnas med öppna armar<br />

Tanken är att ungdomarna ska kunna<br />

vända sig till ”Vuxna på stan”, om de<br />

känner sig otrygga eller bara vill att någon<br />

ska vara där för dem. Responsen har varit<br />

mycket god, och de tror att en bidragande<br />

orsak kan vara att alla tre känner ett flertal<br />

av ungdomarna genom sina jobb.<br />

– Vi har blivit extremt väl bemötta av<br />

ungdomarna på stan, de har välkomnat<br />

oss med öppna armar, berättar Jennie.<br />

Viktigt med bemötande<br />

Trion startade upp verksamheten våren<br />

<strong>2019</strong>, och arbetet innebär även samarbeten<br />

med polis, fritidsgård, socialtjänst och<br />

kommun.<br />

Vid uppstarten träffade de Mikael Engren,<br />

områdespolis i Kalix. Han gav dem<br />

en kort utbildning samt tips och råd om<br />

hur polisen tycker att de bör arbeta.<br />

– Syftet med ”Vuxna på stan” är att vi<br />

vuxna skall finnas i mellanrummen, skapa<br />

goda möten och relationer och därigenom<br />

öka tryggheten för våra ungdomar, förklarar<br />

Jennie Kerttu.<br />

Namnge vårt hus för 65-plussare<br />

Hittills har Kalix kommuns hyresbostäder med det lilla extra för den som<br />

är 65+ gått under namnet Studenten 1 – vi vill hitta ett bättre namn och<br />

hoppas att ni kan hjälpa oss med det.<br />

Boendet erbjuder moderna, fräscha och bekväma<br />

lägenheter med närhet till hälsocentral,<br />

butiker, friluftsliv, kultur och nöje.<br />

Men vad ska hyreshuset heta? Via<br />

www.kalix.se/65-plus lämnar du enkelt in ditt<br />

förslag genom att svara på vår webbenkät.<br />

Upptäck roliga aktiviteter med PRO Kalix<br />

PRO Kalix har aktiviteter på flera olika platser i Kalix kommun. Medlemmarna<br />

kan delta i allt från musikquiz till skrattyoga och sittgympa.<br />

Sittgympadeltagaren Ulla M. Johansson berättar att den sociala biten<br />

runt aktiviteterna är viktig.<br />

– Många av oss har börjat gå ut och äta tillsammans efter träningen.<br />

I simhallen har PRO Kalix vattengymnastik<br />

måndagar och fredagar, med<br />

uppåt 55 deltagare per vecka. Med hjälp<br />

av projektmedel från Socialstyrelsen har<br />

föreningen även många glädjefyllda aktiviteter<br />

i Café Ankaret på Kalix Folkets<br />

Hus såsom musikquiz, skrattyoga, bingo,<br />

måleri, allsång och berättarcafé.<br />

Pensionärsföreningens sittgympa är<br />

en särskilt populär aktivitet. Den har arrangerats<br />

sedan 2013, och brukar locka<br />

cirka 40 deltagare per tillfälle.<br />

Sittgympa i visningsrummet<br />

Sittgympan arrangeras två gånger per<br />

vecka, varje tillfälle lockar cirka 40<br />

deltagare.<br />

Traditionellt har sittgympan ägt rum i<br />

Rönngårdens matsal, men i år alternerar<br />

Visningsrummet i centrala Kalix som<br />

träningsgaslokal.<br />

Denna tisdag leder Kaarina Karpoff<br />

sittgympa i Visningsrummet. Här är fullt<br />

med stolar, på vilka det sitter pensionärer<br />

och rör sig till musik.<br />

Deltagaren Greta Lillbro hyllar gymnastikformen.<br />

– Det är väldigt bra för den som<br />

Alternativt lämnar du in förslaget till Kalix<br />

kommuns reception på Nygatan 4. Märk<br />

kuvertet ”Trygghetsvärd Emma Johansson”.<br />

Vi vill ha ditt bidrag senast den 14 januari<br />

2020. Vinnande bidrag presenteras i samband<br />

med invigningen den 23 januari.<br />

exempelvis har svårigheter med skador<br />

i axlarna. Det är effektivt för musklerna,<br />

när små rörelser upprepas många gånger.<br />

Det är styrketräning och till och med<br />

balansträning fastän du sitter.<br />

Bra träning för äldre<br />

Kaarina Karpoff som håller i sittgympan<br />

förklarar att den är speciellt lämplig för<br />

lite äldre människor.<br />

– Vi använder ett gummiband som är<br />

jättebra vid artros eller ledbesvär, och<br />

eftersom många äldre har svårigheter<br />

med balansen är stolen en trygghet.<br />

”Man blir pushad”<br />

Aktiviteten arrangeras av PRO (Pensionärernas<br />

Riksorganisation) i samverkan<br />

med SKPF (Svenska kommunalpensionärernas<br />

förbund) och SPF (Sveriges<br />

Pensionärsförbund).<br />

Du behöver inte anmäla dig till sittgympan,<br />

och det kostar heller ingenting<br />

att delta.<br />

– Sittgympan gör att man blir pushad,<br />

det är lätt att hoppa över träningen<br />

annars när man är hemma, fastslår Ulla<br />

M. Johansson.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2019</strong> 19


Platsen jag kommer hem till!<br />

~ Viktor Nilsson, Kalixambassadör och blivande blivande järnvägsprojektör ~<br />

Kalix – äntligen var det dags igen. Nu<br />

står julen för dörren, och jag har begett<br />

mig hem igen. Det var ett tag sen sist,<br />

då jag har börjat studera nere på västkusten.<br />

Att komma hem igen gör mig<br />

alltid lika glad. Att få komma upp till<br />

snön som inte finns där nere, och att få<br />

vara hemma med nära och kära. Det är<br />

glädje för mig!<br />

”Att få komma upp till snön<br />

som inte finns där nere, och<br />

att få vara hemma med nära<br />

och kära. Det är glädje för<br />

mig!”<br />

Just nu utbildar jag mig till järnvägsprojektör<br />

på Campus Varberg. Det är<br />

en tvåårig yrkeshögskoleutbildning,<br />

och chansen till jobb efteråt är väldigt<br />

stor. Jag har tänkt specialisera mig på<br />

spårritningar. Branschen skriker efter<br />

folk då underhållet på våra järnvägar är<br />

lite eftersatt, samtidigt som fler nya spår<br />

behövs.<br />

Att flytta till västkusten har varit<br />

väldigt givande. Under mitt första år på<br />

Västkusten har jag lärt känna många<br />

nya vänner, och arbetat på bland annat<br />

Gekås och ICA. Det har lärt mig mycket<br />

om folk och gett mig nya erfarenheter.<br />

Fastän jag flyttat från Kalix kommer<br />

jag gärna och hälsar på. Kalix finns alltid<br />

kvar tänker jag, och förhoppningsvis<br />

flyttar jag hem igen efter utbildningen.<br />

Att jag kommer ifrån Kalix vet alla<br />

som jag känner här, det är till och med<br />

vad vissa kallar mig på jobbet.<br />

Något som är kul är att lära dem några<br />

av de typiska Kalixord, som är så självklara<br />

för oss. Ord som ”Jyra”, ”börs”<br />

och ”en papperskasche”. Många blir<br />

väldigt nyfikna av att jag kommer så<br />

långt norrifrån. Det är roligt att få vara<br />

en ambassadör, och visa upp och lära<br />

folk vad jag kan. Flera av kompisarna<br />

där nere vill komma och hälsa på här i<br />

Kalix.<br />

”Det är roligt att få vara en<br />

ambassadör, och visa upp<br />

och lära folk vad jag kan.”<br />

Det är långt – ungefär 140 mil – från<br />

Varberg till Kalix, och jag längtar ibland<br />

hem till det jag har i norr. För mig<br />

känns det roligt att bo på västkusten<br />

och utbilda mig, att stå mer på egna<br />

ben. Men det är också skönt att veta att<br />

Kalix finns kvar att återvända till. Det<br />

finns mycket här hemma som lockar<br />

och är bra, potentialen finns också för<br />

att det ska bli ännu bättre. Så länge man<br />

tror på en framtid i Kalix – och det gör<br />

jag också – måste man bara våga satsa<br />

på den!<br />

Något som jag ser på med glädje för<br />

Kalix framtid är att vi ska få en tågstation.<br />

Det är positivt för alla, både ung<br />

som gammal, pendlare och turist. Du<br />

kan mycket enkelt åka och träffa en vän<br />

eller utföra andra ärenden på orter i<br />

närheten, och det blir lättare att ta sig<br />

till Kalix också.<br />

Så dags nog när min utbildning är klar<br />

kan jag ta tåget upp till Kalix – till vårt<br />

nya resecentrum – och fira!<br />

En riktig god jul & ett gott nytt år<br />

önskar jag er alla!<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> ~ Nummer 2 ~ December <strong>2019</strong><br />

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT OCH TEXTREDIGERING: Johnny Strömbäck • REPORTAGE OCH<br />

TEXTPRODUKTION: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson, Johnny Strömbäck, Diana Rönnebrand, Maria Vanhapiha Bergström, Viktor Nilsson,<br />

Maria Henriksson och Tommy Nilsson. • FOTON: Linnnéa Isaksson, Oliver Åström, Maria Bäckman, Tallbackskottarnas förskola, Sali Mehmed,<br />

Diana Rönnebrand, Reine Sundqvist, Maria Vanhapiha Bergström, Furuhedsskolan Media, Norrtåg och Mostphotos.<br />

• OMSLAGSFOTO: Angelica Ferdén • KONTAKT: information@kalix.se.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!