16.04.2024 Views

SV | Fyrkantbalkar på inplastare | Goeweil

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FYRKANTBALKAR PÅ INPLASTARE<br />

SERIE G30 Q OCH G40 Q


GÖWEIL<br />

MASCHINENBAU GMBH<br />

Sedan 1988 står namnet GÖWEIL för det mest högkvalitativa produktprogrammet i området balinplastnings- och pressteknik.<br />

Andra kärnområden är produktion av balupplösnings- och transportenheter, vändskopor samt knivslipmaskiner.<br />

MASKINKONSTRUKTION PÅ HÖGSTA NIVÅ<br />

Professionella lösningar för jordbruk och industri<br />

Tack vare en mycket omfattande export är GÖWEIL-maskiner kända och i användning<br />

inte bara i Europa, utan över hela världen.<br />

Ursprungligen specialiserade sig företaget <strong>på</strong> tillverkning av jordbruksmaskiner,<br />

men maskinerna finns nu även för industriellt bruk.<br />

Följande fyra värden präglar företaget GÖWEIL:<br />

KVALITET.<br />

Samtliga produkter planeras, utvecklas<br />

och produceras i företagets anläggningar<br />

i Kirchschlag och Rainbach<br />

(Oberösterreich).<br />

KNOW-HOW.<br />

År av erfarenhet och nära samarbete<br />

mellan konstruktion och produktion är<br />

hemligheten bakom våra genomtänkta<br />

lösningar.<br />

EFFEKTIVITET.<br />

Genom den ständiga vidareutvecklingen<br />

av vårt produktsortiment<br />

erbjuder vi högkvalitativa och<br />

effektiva lösningar som ligger rätt i<br />

tiden.<br />

SERVICE.<br />

Även den bästa maskinen behöver<br />

underhåll. Vårt serviceteam står till ditt<br />

förfogande dygnet runt och<br />

tar hand om ditt ärende.<br />

VÅRA LÖSNINGAR:<br />

FYRKANTBALKAR PÅ INPLASTARE<br />

ÖVERSIKT 4 - 5<br />

KONTROLLER 4<br />

Översikt över kontrollerna<br />

HÖJDPUNKTER 5<br />

Inplastares fördelar och särskilda egenskaper<br />

G3010 Q 6 - 7<br />

Grundutrustning, extrautrustning, tekniska detaljer<br />

och erfordrade anslutningar<br />

G3010 Q FARMER 8 - 9<br />

Grundutrustning, extrautrustning, tekniska detaljer<br />

och erfordrade anslutningar<br />

G3010 Q PROFI 10 - 11<br />

Grundutrustning, extrautrustning, tekniska detaljer<br />

och erfordrade anslutningar<br />

G3020 Q PROFI 12 - 13<br />

Grundutrustning, extrautrustning, tekniska detaljer<br />

och erfordrade anslutningar<br />

G4010 Q PROFI 14 - 15<br />

Grundutrustning, extrautrustning, tekniska detaljer<br />

och erfordrade anslutningar<br />

G4020 Q PROFI 16 - 17<br />

Grundutrustning, extrautrustning, tekniska detaljer<br />

och erfordrade anslutningar<br />

NYCKELDATA 18 - 19<br />

Jämförelsetabell för <strong>inplastare</strong> und dragöglor<br />

Anläggningar i Kirchschlag (ovan) och Rainbach (nedan)<br />

2 3


SERIE G30 Q OCH G40 Q<br />

ÖVERSIKT<br />

G3010 Q<br />

G3010 Q Standard kännetecknas av sin robusta konstruktion och låga<br />

arbetshöjd. Det breda, kontinuerliga baltransportbandet garanterar jämn<br />

inlindning även av skrymmande balar. Inplastaren är utrustad med<br />

kontrollen STANDARD med radiostyrning. Som tillval kan det också monteras<br />

en hydraulisk balupptagare.<br />

G3010 Q Farmer<br />

Fyrkantbalken <strong>på</strong> <strong>inplastare</strong> är den idealiska maskinen för enmansfirman.<br />

Eftersom kontrollen STANDARD med radiostyrning är så enkel att använda<br />

kan arbetssekvenserna kombineras perfekt. Tack vare den kompakta<br />

konstruktionen kan G3010 Q Farmer transporteras med så gott som alla<br />

traktorer.<br />

G3010 Q Profi<br />

G3010 Q Profi med den 17,5 kW starka dieselmotorn är den perfekta maskinen<br />

för entreprenörer. Arbetsprocesserna ”Linda in bal” och ”Stapla<br />

balar” utförs parallellt. Med kontrollen PROFI utförs alla arbetssekvenser<br />

helt automatiskt.<br />

G3020 Q Profi<br />

Den bogserade maskinen G3020 Q Profi med balupptagaren <strong>på</strong> sidan är<br />

den optimala fyrkantbalken <strong>på</strong> <strong>inplastare</strong> i fältanvändning. Med kontrollen<br />

PROFI utförs alla arbetssekvenser helt automatiskt.<br />

G4010 Q Profi<br />

Den stationära maskinen G 4010 Q Profi imponerar inte bara med sin dubbellindningsarm,<br />

utan också med den helt automatiska kontrollen Profi<br />

med radiostyrning. Med denna <strong>inplastare</strong> kan storbalar lindas in upp till<br />

en längd <strong>på</strong> två meter. Särskilt praktisk är inlindningen av dubbelbalar.<br />

Prestandan ökas och upp till 20 % av folien sparas in.<br />

G4020 Q Profi<br />

Den bogserade maskinen G4020 Q Profi med dubbellindningsarm och<br />

balupptagare är den absoluta proffsutrustningen bland fyrkantbalkarna<br />

<strong>på</strong> <strong>inplastare</strong>. Med kontrollen PROFI utförs alla arbetssekvenser helt automatiskt.<br />

Den garanterar därför ett trivsamt arbete.<br />

KONTROLLER<br />

HÖJDPUNKTER<br />

En absolut höjdpunkt är kontrollerna STANDARD med radiostyrning och PROFI. De har utvecklats specifikt för deras syfte, imponerar med en enkel och intuitiv användning och har monterats i ett robust hölje.<br />

Dessutom kan samtliga funktioner ställas in direkt <strong>på</strong> maskinen <strong>på</strong> styrenheten och med handspakarna.<br />

Kontrollen STANDARD med radiostyrning<br />

Arbetssekvenserna ”Inplastningsprocess” och ”Skär av folie” sker automatiskt, ”Balavläggning”<br />

per knapptryckning. På enheter med balupptagare har handsändaren en<br />

joystick för att kontrollera balupptagningen. Samtliga funktioner och inställningar<br />

ställs in via styrenheten <strong>på</strong> <strong>inplastare</strong>n.<br />

Kontrollerna PROFI och PROFI med radiostyrning<br />

Arbetssekvenserna ”Inplastningsprocess”, ”Skär av folie” och balavläggningen sker<br />

helt automatiskt. Alla sekvenserna kan naturligtvis också kontrolleras manuellt. Samtliga<br />

funktioner och inställningar ställs in direkt via programkontrollen.<br />

SÄKER BALSTYRNING<br />

Valsrören placerade <strong>på</strong> båda sidorna är kopplade till varandra via styrstänger.<br />

Det uppstår en tvingad styrning som tillsammans med transportbandet<br />

klämmer fast balen. Inplastaren garanterar en säker balstyrning,<br />

även vid fyrkantiga kanalmått. Transportbandets längd anpassas med en<br />

snabbjustering till kanalmåtten.<br />

FRAMMATNINGSAVSTÄNGNING<strong>SV</strong>ENTIL<br />

Frammatningsavstängningsventilen styr inplastningsbordets hastighet och<br />

anpassar balens vridhastighet för att garantera en jämn folieöverlappning.<br />

LINDNINGSARM MED FOLIEFÖRSTRÄCKARE<br />

<strong>Fyrkantbalkar</strong>na <strong>på</strong> <strong>inplastare</strong> är utrustade med kombinerade folieförsträckare<br />

för 500 mm och 750 mm folieroller. Plastvalsarna ger en jämn<br />

försträckning. Dessutom är valsarna inte temperaturkänsliga. Detta sparar<br />

folie och garanterar ordentligt inlindade och lufttätt förpackade balar. Försträckararna<br />

kan justeras i höjdled. Därmed lindas balarna alltid in perfekt,<br />

omkring den egna mittpunkten. Med snabbytessystemet kan tomma rullar<br />

bytas ut snabbt och enkelt.<br />

JÄMNT INLINDAD<br />

Det breda, kontinuerliga baltransportbandet garanterar jämn inlindning<br />

även av skrymmande balar. Ytterligare en stor fördel med fyrkantbalkar <strong>på</strong><br />

<strong>inplastare</strong> är att såväl stor- som rundbalar kan lindas in.<br />

FOLIEAVSKÄRARE<br />

Den rostfria kapkniven garanterar ett fullständigt och precist snitt genom<br />

folien. Samtidigt fixeras folien av saxspaken. Kort efter lindningsstarten<br />

säkerställer flytläget som standard att inplastningsfolien lätt kan lossas.<br />

4 5


SERIE G30 Q<br />

G3010 Q<br />

FYRKANTBALK PÅ INPLASTARE<br />

Trepunktsmaskinen G3010 Q kännetecknas av sin robusta konstruktion och låga arbetshöjd. Det kontinuerliga baltransportbandet möjliggör en jämn inlindning<br />

av balen. Användningen sker via kontrollen STANDARD med radiostyrning.<br />

GRUNDUTRUSTNING<br />

Enkellindningsarm<br />

Hydrauliskt fällbart inplastningsbord med mekanisk bandlängdsjustering<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och<br />

två stycken balledrullar<br />

Balavläggning åt vänster och höger<br />

Kombinerad folieförsträckare 500 mm och 750 mm<br />

Folieavskärare<br />

Frammatningsavstängningsventil<br />

För fyrkantiga balar garanteras därmed en exakt folieöverlappning<br />

Trepunktsmontering kat. II<br />

LED-arbetsbelysning<br />

Kontrollen STANDARD med radiostyrning<br />

Arbetssekvenserna ”Inplastningsprocess” och ”Skär av folie” sker automatiskt, och<br />

”Balavläggning” per knapptryckning.<br />

TEKNISKA UPPGIFTER<br />

Vikt<br />

Längd<br />

Bredd<br />

Höjd<br />

För alla balmått<br />

Ballängd<br />

Rundbalar baldiameter<br />

Oljebehov<br />

Balvikt rund-/storbal<br />

1 130 kg<br />

2 705 mm<br />

1 720 mm<br />

2 760 mm<br />

1,20 x 1,40 m<br />

till 1,60 m<br />

0,90 – 1,50 m<br />

från 20 l/min vid max. 190 bar<br />

max. 1 800 kg / 1 000 kg<br />

EXTRAUTRUSTNING<br />

Helt automatiska kontrollen PROFI<br />

Alla arbetssekvenser utförs helt automatiskt<br />

Fjärrkontroll med radiostyrning<br />

Bara i förbindelse med helt automatiska kontrollen PROFI<br />

Erfordrad anslutning: Trepoligt uttag för elförsörjningen av handterminaler (12 V/10 A)<br />

Balupptagare för stor- och rundbalar<br />

Balupptagning till höger mot färdriktningen<br />

Balavläggning, vänster<br />

Bredden ändras till 1 820 mm<br />

Folieövervakning<br />

Stänger av inplastningsprocessen vid folierivning eller folieslut<br />

Ytterligare balledrulle<br />

LED-lamp- och blinksystem – Erfordrad anslutning: Sjupoligt uttag för hela belysningssystemet<br />

(utom arbetsbelysningen)<br />

Eldrift (utan hydraulolja) – Traktordrift fortfarande möjlig<br />

4 kW-elmotor, returfilter och 30 l hydrauloljetank fullständigt monterade<br />

Erfordrad anslutning av elmotor: 400 V/50 Hz, CEE 16 A, kapslingsklass IP55<br />

Kraftuttagsdrift (utan hydraulolja)<br />

Bestående av växellåda med pump, som kan kopplas till traktors kraftuttag, returfilter<br />

och 30 l hydrauloljetank<br />

Encylindrig Honda-bensinmotor (utan hydraulolja) – Traktordrift fortfarande möjlig<br />

8,2 kW-bensinmotor med batteri, elstartare, returfilter och 30 l hydrauloljetank<br />

Försörjningskabel batteri 5,3 meter 2x6 mm² med trepoligt uttag<br />

ERFORDRADE ANSLUTNINGAR<br />

• En tryckanslutning och en trycklös retur för försörjningen av <strong>inplastare</strong>n (behövs<br />

inte vid kraftuttagsdrift)<br />

• Trepoligt uttag för elektrisk försörjning med direkt matningsledning till batteriet<br />

(12 V/30 A) – Kabelarea 2x6 mm 2 (vid kontrollen PROFI)<br />

6 7


SERIE G30 Q<br />

G3010 Q FARMER<br />

FYRKANTBALK PÅ INPLASTARE<br />

Den stationära <strong>inplastare</strong>n drivs av en bensinmotor. Med den ledade dragstången hängs maskinen direkt <strong>på</strong> dragfordonet. Foliemagasinet<br />

rymmer 4 rullar med inplastningsfolie. Användningen sker via kontrollen STANDARD med radiostyrning.<br />

GRUNDUTRUSTNING – MED EU-typgodkännande<br />

Enkellindningsarm<br />

Hydrauliskt fällbart inplastningsbord med mekanisk bandlängdsjustering<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och<br />

två stycken balledrullar<br />

Balavläggning åt vänster och höger<br />

Kombinerad folieförsträckare 500 mm och 750 mm<br />

Folieavskärare<br />

Hydrauliskt justerbar lyftaxel<br />

Avtagbar, hydraulisk ledad dragstång<br />

Foliemagasin för 4 folierullar<br />

Däck 300/80-15,3 AW<br />

Encylindrig Honda-bensinmotor (utan hydraulolja)<br />

8,2 kW med batteri, elstartare, returfilter och 30 l hydrauloljetank<br />

Frammatningsavstängningsventil<br />

För fyrkantiga balar garanteras därmed en exakt folieöverlappning<br />

LED-lamp- och blinksystem<br />

LED-arbetsbelysning<br />

Kontrollen STANDARD med radiostyrning<br />

Arbetssekvenserna ”Inplastningsprocess” och ”Skär av folie” sker automatiskt, och<br />

”Balavläggning” per knapptryckning.<br />

TEKNISKA UPPGIFTER<br />

Vikt<br />

Längd<br />

Bredd<br />

Höjd<br />

För alla balmått<br />

Ballängd<br />

Rundbalar baldiameter<br />

Oljebehov<br />

Balvikt rund-/storbal<br />

1 670 kg<br />

5 260 mm<br />

1 950 mm<br />

3 140 mm med utkörd lyftaxel<br />

1,20 x 1,40 m<br />

till 1,60 m<br />

0,90 – 1,50 m<br />

Intern oljeförsörjning<br />

max. 1 800 kg / 1 000 kg<br />

EXTRAUTRUSTNING<br />

Däck 380/55-R17 AW<br />

Bredden ändras till 2 130 mm<br />

Folieövervakning<br />

Stänger av inplastningsprocessen vid folierivning eller folieslut<br />

Ytterligare balledrulle<br />

Bränsle reservdunk 10 l med hållare<br />

Bottenlänks<strong>på</strong>hängning<br />

Dragöglevarianter: I, J, K, L (se sidan 19)<br />

ERFORDRADE ANSLUTNINGAR<br />

Sjupoligt uttag för hela belysningssystemet (utom arbetsbelysningen)<br />

LANDSSPECIFIK UTRUSTNING<br />

Tvåledningstryckluftsbromssystem*<br />

Hydrauliskt bromssystem med tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Hydrauliskt bromssystem utan tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Roterande lampa<br />

*UTAN EU-typgodkännande<br />

8 9


SERIE G30 Q<br />

G3010 Q PROFI<br />

FYRKANTBALK PÅ INPLASTARE<br />

Den stationärt drivna <strong>inplastare</strong>n drivs av en dieselmotor. Med den ledade dragstången hängs maskinen direkt <strong>på</strong> dragfordonet. I foliemagasinet<br />

följer upp till 16 folierullar med. Med kontrollen PROFI med radiostyrning utförs hela arbetssekvensen helt automatiskt.<br />

GRUNDUTRUSTNING – MED EU-typgodkännande<br />

Enkellindningsarm<br />

Hydrauliskt fällbart inplastningsbord med mekanisk bandlängdsjustering<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och<br />

två stycken balledrullar<br />

Balavläggning åt vänster och höger<br />

Kombinerad folieförsträckare 500 mm och 750 mm<br />

Folieavskärare<br />

Hydrauliskt justerbar lyftaxel<br />

Avtagbar, hydraulisk ledad dragstång<br />

Foliemagasin för 16 folierullar<br />

Däck 380/55-17 AW<br />

Trecylindrig Kubota-dieselmotor (utan hydraulolja) 17,5 kW, vattenkyld, batteri, elstartare,<br />

timräknare, returfilter och 44 l hydrauloljetank<br />

Frammatningsavstängningsventil<br />

För fyrkantiga balar garanteras därmed en exakt folieöverlappning<br />

LED-lamp- och blinksystem<br />

LED-arbetsbelysning<br />

Helt automatiska kontrollen PROFI med radiostyrning<br />

Alla arbetssekvenser utförs helt automatiskt<br />

EXTRAUTRUSTNING<br />

Däck 520/50-R17 FLT<br />

Bredden ändras till 2 545 mm,<br />

höjden ändras till 3 240 mm (vid utkörd lyftaxel)<br />

Folieövervakning<br />

Stänger av inplastningsprocessen vid folierivning eller folieslut<br />

Ytterligare balledrulle<br />

Hastighetskontroll för dieselmotor<br />

Slår efter inplastningsprocessen eller längre pauser automatiskt över till<br />

tomgångsvarvtal<br />

Axelfjädring<br />

Bottenlänks<strong>på</strong>hängning<br />

Försörjningskabel batteri 5,3 meter 2x6 mm² med trepoligt uttag<br />

Dragöglevarianter: I, J, K, L (se sidan 19)<br />

TEKNISKA UPPGIFTER<br />

Vikt<br />

Längd<br />

Bredd<br />

Höjd<br />

För alla balmått<br />

Ballängd<br />

Rundbalar baldiameter<br />

Oljebehov<br />

Balvikt rund-/storbal<br />

1 850 kg<br />

5 610 mm<br />

2 410 mm<br />

3 180 mm med utkörd lyftaxel<br />

1,20 x 1,40 m<br />

till 1,60 m<br />

0,90 – 1,50 m<br />

Intern oljeförsörjning<br />

max. 1 800 kg / 1 000 kg<br />

ERFORDRADE ANSLUTNINGAR<br />

• Trepoligt uttag för elförsörjningen av handterminaler (12 V/10 A)<br />

• Sjupoligt uttag för hela belysningssystemet (utom arbetsbelysningen)<br />

LANDSSPECIFIK UTRUSTNING<br />

Tvåledningstryckluftsbromssystem*<br />

Hydrauliskt bromssystem med tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Hydrauliskt bromssystem utan tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Roterande lampa<br />

*UTAN EU-typgodkännande<br />

10 11


SERIE G30 Q<br />

G3020 Q PROFI<br />

FYRKANTBALK PÅ INPLASTARE<br />

Inplastaren bogseras bakom dragfordonet och drivs mobilt. Med balupptagaren <strong>på</strong> sidan lyfts balarna enkelt upp <strong>på</strong> <strong>inplastare</strong>n. Foliemagasinet<br />

rymmer 16 folierullar. Med kontrollen PROFI utförs hela arbetssekvensen helt automatiskt.<br />

GRUNDUTRUSTNING – MED EU-typgodkännande<br />

Enkellindningsarm<br />

Hydrauliskt fällbart inplastningsbord med mekanisk bandlängdsjustering<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och<br />

två stycken balledrullar<br />

Balupptagare för stor- och rundbalar<br />

Balupptagning till höger i färdriktningen<br />

Balavläggning åt vänster<br />

Kombinerad folieförsträckare 500 mm och 750 mm<br />

Folieavskärare<br />

Hydrauliskt justerbar lyftaxel<br />

Styv dragstång för bottenlänks<strong>på</strong>hängning<br />

Foliemagasin för 16 folierullar<br />

Däck 380/55-17 AW<br />

Frammatningsavstängningsventil<br />

För fyrkantiga balar garanteras därmed en exakt folieöverlappning<br />

LED-lamp- och blinksystem<br />

LED-arbetsbelysning<br />

Helt automatiska kontrollen PROFI<br />

Alla arbetssekvenser utförs helt automatiskt<br />

TEKNISKA UPPGIFTER<br />

Vikt<br />

Längd<br />

Bredd<br />

Höjd<br />

För alla balmått<br />

Ballängd<br />

Rundbalar baldiameter<br />

Oljebehov<br />

Balvikt rund-/storbal<br />

2 350 kg<br />

5 620 mm<br />

2 410 mm<br />

3 180 mm med utkörd lyftaxel<br />

1,20 x 1,40 m<br />

till 1,60 m<br />

0,90 – 1,50 m<br />

från 20 l/min vid max. 190 bar<br />

max. 1 800 kg / 1 000 kg<br />

EXTRAUTRUSTNING<br />

Däck 520/50-R17 FLT – Bredden ändras till 2 545 mm, höjden ändras till 3 240 mm<br />

(med utkörd lyftaxel)<br />

Radiostyrning – Erfordrad anslutning: Trepoligt uttag för elförsörjningen av handterminaler<br />

(12 V/10 A)<br />

Folieövervakning – Stänger av inplastningsprocessen vid folierivning eller folieslut<br />

Ytterligare balledrulle<br />

Trecylindrig Kubota-dieselmotor (utan hydraulolja): 17,5 kW, vattenkyld, batteri, elstartare,<br />

timräknare, returfilter och 44 l hydrauloljetank<br />

Hastighetskontroll för dieselmotor – Slår efter inplastningsprocessen eller längre<br />

pauser automatiskt över till tomgångsvarvtal – Bara i förbindelse med trecylindrig<br />

Kubota-dieselmotor<br />

Axelfjädring<br />

Hydraulisk ledad dragstång<br />

Bottenlänks<strong>på</strong>hängning<br />

Försörjningskabel batteri 5,3 meter 2x6 mm² med trepoligt uttag<br />

Dragöglevarianter: I, J, K, L (se sidan 19)<br />

ERFORDRADE ANSLUTNINGAR<br />

• En tryckanslutning och en trycklös retur för försörjningen av <strong>inplastare</strong>n<br />

• Trepoligt uttag för elektrisk försörjning med direkt matningsledning till batteriet<br />

(12 V/30 A) Kabelarea 2x6 mm 2<br />

• Sjupoligt uttag för hela belysningssystemet (utom arbetsbelysningen)<br />

LANDSSPECIFIK UTRUSTNING<br />

Tvåledningstryckluftsbromssystem*<br />

Hydrauliskt bromssystem med tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Hydrauliskt bromssystem utan tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Roterande lampa<br />

*UTAN EU-typgodkännande<br />

12 13


SERIE G40 Q<br />

G4010 Q PROFI<br />

FYRKANTBALK PÅ INPLASTARE<br />

Den bogserade maskinen drivs stationärt. Med dubbellindningsarmen förpackas såväl enkel- som dubbelbalar <strong>på</strong> kortaste tid. Foliemagasinet<br />

rymmer 16 folierullar. Med kontrollen PROFI med radiostyrning utförs hela arbetssekvensen helt automatiskt.<br />

GRUNDUTRUSTNING – MED EU-typgodkännande<br />

Load-Sensing<br />

Dubbellindningsarm<br />

Hydrauliskt fällbart inplastningsbord med mekanisk bandlängdsjustering<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och fyra stycken balledrullar<br />

Balavläggning åt vänster i färdriktningen<br />

Kombinerad folieförsträckare 500 mm och 750 mm<br />

Folieavskärare<br />

Hydrauliskt justerbar lyftaxel<br />

Bottenlänks<strong>på</strong>hängning<br />

Hydraulisk stödfot<br />

Dragkrok, justerbar i höjdled med hydraulisk stödfot för hjullastardrift, kontrollerbar<br />

via radiostyrning<br />

Foliemagasin för 16 folierullar<br />

Däck 380/55-17 AW<br />

Trecylindrig Kubota-dieselmotor (utan hydraulolja): 17,5 kW, vattenkyld, batteri, elstartare,<br />

timräknare, tryck- och returfilter och 44 l hydrauloljetank<br />

Frammatningsavstängningsventil<br />

För fyrkantiga balar garanteras därmed en exakt folieöverlappning<br />

Lamp- och blinksystem<br />

Två stycken LED-arbetsstrålkastare<br />

Helt automatiska kontrollen PROFI med radiostyrning<br />

Alla arbetssekvenser utförs helt automatiskt<br />

4<br />

EXTRAUTRUSTNING<br />

Däck 520/50-R17 FLT – Bredden ändras till 2 545 mm, höjden ändras till 3 590 – 3 770<br />

mm beroende <strong>på</strong> ovandelsläge, med utkörd lyftaxel<br />

Folieövervakning med enfoliedrift<br />

Stänger av inplastningsprocessen vid folierivning eller folieslut<br />

Ställer vid folieslut <strong>på</strong> en rulle automatiskt om till enfoliedrift. Därmed sänks frammatningshastigheten,<br />

så att 50 % överlappning garanteras igen.<br />

Hastighetskontroll för dieselmotor – Slår efter inplastningsprocessen eller längre<br />

pauser automatiskt över till tomgångsvarvtal<br />

Balavläggningsmatta<br />

Hydrauliskt sänkbar gummimatta, kontrollerbar via radiostyrning<br />

Axelfjädring<br />

Försörjningskabel batteri 5,3 meter 2x6 mm² med trepoligt uttag<br />

Dragöglevarianter: A, B, C, D, G, H (se sidan 19)<br />

TEKNISKA UPPGIFTER<br />

Vikt<br />

Längd<br />

Bredd<br />

Höjd<br />

För alla balmått<br />

Enkel-/dubbelbalar<br />

Rundbalar baldiameter<br />

Oljebehov<br />

3 200 kg<br />

6 790 mm<br />

2 410 mm<br />

3 530 mm – 3 710 mm<br />

beroende <strong>på</strong> ovandelsläge med utkörd lyftaxel<br />

från 0,80 x 0,80 m till 1,20 x 1,40 m<br />

till 2,00 m längd<br />

0,90 – 1,50 m<br />

Intern oljeförsörjning<br />

ERFORDRADE ANSLUTNINGAR<br />

• Trepoligt uttag för elförsörjningen av handterminaler (12 V/10 A)<br />

• Sjupoligt uttag för hela belysningssystemet (utom arbetsbelysningen)<br />

LANDSSPECIFIK UTRUSTNING<br />

Tvåledningstryckluftsbromssystem*<br />

Hydrauliskt tvåledningsbromssystem – med nödbromsventil och tryckackumulator*<br />

Hydrauliskt bromssystem med tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Hydrauliskt bromssystem utan tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Balvikt rund-/storbal<br />

max. 1 800 kg / 1 500 kg<br />

*UTAN EU-typgodkännande<br />

14 15<br />

Roterande lampa


SERIE G40 Q<br />

G4020 Q PROFI<br />

FYRKANTBALK PÅ INPLASTARE<br />

Inplastaren bogseras bakom dragfordonet och drivs mobilt. Med hjälp av balupptagaren lyfts såväl stor- som rundbalar enkelt upp <strong>på</strong> inplastningsbordet.<br />

Med dubbellindningsarmen förpackas både enkel- och dubbelbalar <strong>på</strong> kortaste tid. Foliemagasinet rymmer 16 folierullar. Med<br />

kontrollen PROFI utförs hela arbetssekvensen helt automatiskt.<br />

GRUNDUTRUSTNING – MED EU-typgodkännande<br />

Load-Sensing: kan också drivas med traktorer utan Load-Sensing-pump<br />

Dubbellindningsarm<br />

Hydrauliskt fällbart inplastningsbord med mekanisk bandlängdsjustering<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och fyra stycken balledrullar<br />

Balupptagare för stor- och rundbalar<br />

Balupptagning till höger i färdriktningen<br />

Balavläggning åt vänster<br />

Kombinerad folieförsträckare 500 mm och 750 mm<br />

Folieavskärare<br />

Hydrauliskt justerbar lyftaxel<br />

Bottenlänk-raks<strong>på</strong>rsdragstång<br />

Foliemagasin för upp till 16 folierullar<br />

Däck 380/55-17 AW<br />

Frammatningsavstängningsventil<br />

För fyrkantiga balar garanteras därmed en exakt folieöverlappning<br />

LED-lamp- och blinksystem<br />

Två stycken LED-arbetsstrålkastare<br />

Helt automatiska kontrollen PROFI<br />

Alla arbetssekvenser utförs helt automatiskt<br />

TEKNISKA UPPGIFTER<br />

Vikt<br />

Längd<br />

Bredd<br />

Höjd<br />

För alla balmått<br />

Enkel-/dubbelbalar<br />

Rundbalar baldiameter<br />

Oljebehov<br />

Balvikt rund-/storbal<br />

3 680 kg<br />

6 410 mm<br />

2 410 mm<br />

3 710 mm med utkörd lyftaxel<br />

från 0,80 x 0,80 m till 1,20 x 1,40 m<br />

till 2,00 m längd<br />

0,90 – 1,60 m<br />

från 80 l/min vid max. 190 bar<br />

max. 1 800 kg / 1 500 kg<br />

EXTRAUTRUSTNING<br />

Däck 520/50-R17 FLT<br />

Bredden ändras till 2 545 mm, höjden ändras till 3 770 mm<br />

Radiostyrning – Erfordrad anslutning: Trepoligt uttag för elförsörjningen av handterminaler<br />

(12 V/10 A) och hastigheten<br />

Hydraulisk stödfot – Dragkrok, justerbar i höjdled med hydraulisk stödfot för hjullastardrift,<br />

kontrollerbar via radiostyrning – ingen kraftuttagsdrift möjlig<br />

Bara i förbindelse med trecylindrig Kubota-dieselmotor<br />

Folieövervakning med enfoliedrift<br />

Ställer vid folieslut eller folierivning <strong>på</strong> en rulle automatiskt om till ”Enfoliedrift”. Därmed<br />

sänks frammatningshastigheten, så att 50 % överlappning garanteras igen. Bara<br />

i förbindelse med folieövervakning.<br />

Kraftuttagsdrift (utan hydraulolja) – Bestående av växellåda med pump, returfilter<br />

och 60 l hydrauloljetank – Kan inte kombineras med trecylindrig Kubota-dieselmotor<br />

Kardanaxel<br />

Trecylindrig dieselmotor från Kubota (utan hydraulolja): 17,5 kW-dieselmotor,<br />

vattenkyld, batteri, elstartare, timräknare, returfilter och 44 l hydrauloljetank. Traktoreller<br />

kraftuttagsdrift fortfarande möjlig<br />

Hastighetskontroll för dieselmotor<br />

Slår efter inplastningsprocessen eller längre pauser automatiskt över till tomgångsvarvtal<br />

– Bara i förbindelse med trecylindrig dieselmotor från Kubota<br />

Axelfjädring<br />

Försörjningskabel batteri 5,3 meter 2x6 mm² med trepoligt uttag<br />

Dragöglevarianter: A, B, C, D, G, H (se sidan 19)<br />

ERFORDRADE ANSLUTNINGAR<br />

• En tryckanslutning och en trycklös retur för försörjningen av <strong>inplastare</strong>n (behövs<br />

inte vid kraftuttagsdrift)<br />

• Load-Sensing-anslutning (för LS-drift) – (behövs inte vid kraftuttagsdrift)<br />

• Trepoligt uttag för elektrisk försörjning med direkt matningsledning till batteriet<br />

(12 V/30 A) Kabelarea 2x6 mm2<br />

• Sjupoligt uttag för hela belysningssystemet, utom arbetsbelysningen<br />

LANDSSPECIFIK UTRUSTNING<br />

Tvåledningstryckluftsbromssystem*<br />

Hydrauliskt tvåledningsbromssystem – med nödbromsventil och tryckackumulator*<br />

Hydrauliskt bromssystem med tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Hydrauliskt bromssystem utan tryckackumulator och avrivningsskydd*<br />

Roterande lampa<br />

*UTAN EU-typgodkännande<br />

16 17


SERIE G30 Q OCH G40 Q<br />

NYCKELDATA<br />

UTRUSTNING G3010 Q Standard G3010 Q Farmer G3010 Q Profi G3020 Q Profi G4010 Q Profi G4020 Q Profi<br />

Lindningsarm enkel enkel enkel enkel dubbel dubbel<br />

Hydrauliskt fällbart inplastningsbord med mekanisk bandlängdsjustering Serie Serie Serie Serie Serie Serie<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och två stycken balledrullar Serie Serie Serie Serie --- ---<br />

Brett, kontinuerligt baltransportband med bandledning och fyra stycken balledrullar --- --- --- --- Serie Serie<br />

Ytterligare balledrulle Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg --- ---<br />

Balavläggning vänster och höger vänster och höger vänster och höger vänster vänster vänster<br />

Balupptagning --- --- --- till höger i färdriktningen --- till höger i färdriktningen<br />

Balupptagare för stor- och rundbalar --- --- --- Serie --- Serie<br />

Folieförsträckare, kombinerad för 500 och 750 mm Serie Serie Serie Serie Serie Serie<br />

Folieavskärare Serie Serie Serie Serie Serie Serie<br />

Folieövervakning Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Hydrauliskt justerbar lyftaxel --- Serie Serie Serie Serie Serie<br />

Avtagbar, hydraulisk ledad dragstång --- Serie Serie --- --- ---<br />

Styv dragstång för bottenlänks<strong>på</strong>hängning --- --- --- Serie --- ---<br />

Bottenlänks<strong>på</strong>hängning --- Tillägg Tillägg Tillägg Serie ---<br />

Bottenlänk-raks<strong>på</strong>rsdragstång --- --- --- --- --- Serie<br />

LED-arbetsbelysning Serie Serie Serie Serie Serie Serie<br />

Lamp- och blinksystem Tillägg Serie Serie Serie Serie Serie<br />

Trepunktsmontering kat. II Serie --- --- ---<br />

Frammatningsavstängningsventil Serie Serie Serie Serie Serie Serie<br />

Kontrollen STANDARD med radiostyrning Serie Serie --- --- --- ---<br />

Kontrollen PROFI | PROFI med radiostyrning Tillägg --- Serie Serie Serie Serie<br />

Fjärrkontroll med radiostyrning Tillägg --- Serie Tillägg Serie Tillägg<br />

Foliemagasin 1 4 16 16 16 16<br />

Däck 300/80-15,3AW --- Serie --- -- --- ---<br />

Däck 380/55-17AW --- Tillägg Serie Serie Serie Serie<br />

Däck 520/50-R17 FLT --- --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Load-Sensing --- --- --- --- Serie Serie<br />

Eldrift 4 kW-motor Tillägg --- --- --- --- ---<br />

Kraftuttagsdrift Tillägg --- --- --- --- Tillägg<br />

Encylindrig Honda-bensinmotor 8,2 kW Tillägg Serie --- --- --- ---<br />

UTRUSTNING G3010 Q Standard G3010 Q Farmer G3010 Q Profi G3020 Q Profi G4010 Q Profi G4020 Q Profi<br />

Trecylindrig dieselmotor KUBOTA 17,5 kW --- --- Serie Tillägg Serie Tillägg<br />

Hastighetskontroll för dieselmotor --- --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Axelfjädring --- --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Enfoliedrift --- --- --- --- Tillägg Tillägg<br />

Kardanaxel --- --- --- --- --- Tillägg<br />

Balavläggningsmatta --- --- --- --- Tillägg ---<br />

Försörjningskabel batteri 5,3 meter 2x6 mm² med trepoligt uttag Tillägg --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Hydraulisk stödfot --- --- --- --- Serie Tillägg<br />

Dragögla --- I, J, K, L I, J, K, L I, J, K, L A, B, C, D, G, H A, B, C, D, G, H<br />

Bränsle reservdunk 10 l med hållare --- Tillägg --- --- --- ---<br />

Tvåledningstryckluftsbromssystem --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Hydrauliskt tvåledningsbromssystem – med nödbromsventil och tryckackumulator --- --- --- --- Tillägg Tillägg<br />

Hydrauliskt bromssystem med tryckackumulator och avrivningsskydd --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Hydrauliskt bromssystem utan tryckackumulator och avrivningsskydd --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

Roterande lampa --- Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg<br />

DRAGÖGLEVARIANTER<br />

A K80 dragögla<br />

I K80 dragögla<br />

Lutning variabel<br />

B D40 normdragögla<br />

enligt DIN 11026<br />

ISO 5692-2<br />

J D40 dragögla<br />

Lutning variabel<br />

enligt DIN 11026<br />

ISO 5692-2<br />

C D50 ringdragögla<br />

vridbar (draganordningsring)<br />

DIN liknande 9678<br />

ISO liknande 5692-1<br />

D D50 ringdragögla<br />

styv (draganordningsring)<br />

DIN liknande 9678<br />

ISO liknande 20019<br />

K D50 dragögla<br />

styv (draganordningsring)<br />

Lutning variabel<br />

DIN liknande 9678<br />

ISO liknande 20019<br />

G D40 normdragögla<br />

DIN liknande 74054<br />

ISO liknande 8755<br />

H USA dragögla<br />

L USA dragögla<br />

Lutning variabel<br />

18 19


GÖWEIL Maschinenbau GmbH<br />

Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // ÖSTERRIKE<br />

Tel.: +43 (0) 7215 2131-0 // Fax: +43 (0) 7215 2131-9<br />

office@goeweil.com // www.goeweil.com<br />

86,01231C // DE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!