Değişim Yol Haritası

employdisable.eu

Değişim Yol Haritası

Türkiye’de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Arttırmak

Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki bilgilerin vaki olabilecek

herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.

Başarılı Destekli İstihdam Uygulamaları

için

Değişim Yönetimi

Ünite 6

Uygulamayı planlamak:

Değişim Yol Haritası

1


İçerik – Ünite 6

• Üniteye giriş

Değişim Yol Haritası: değişim yönetiminin bütün

yönlerinin entegrasyonu

• Projenin tanıtımı (ödev): Değişim Yol Haritası

Değişim yol haritası: vaka çalışması ve geri

bildirim

• Sonuçlar

2


Bu üniteyi başarıyla tamamlayan

öğreniciler:

• Uygulama planlamasının önemini anlarlar

Değişimi uygularken değişim yönetiminin

rasyonel tarafını olduğu kadar duygusal tarafını

da dikkate alır

Değişim yönetiminin proje yönetimi, paydaş

yönetimi, direnç iletişimi, vs bütün yönlerini bir

araya getirir.

• Bir uygulama planı tasarlar(değişim yol haritası)

3


Değişim Yol Haritası - format

Değişim Yol Haritasının amacı değişimi başarıyla

uygulamaktır:

Değişim yönetiminin hem rasyonel hem

duygusal yönlerini dikkate almak

• Paydaş yönetimiyle, proje yönetimiyle, iletişim

planlamasıyla ilgili bütün inisiyatifleri…. bir

araçta bütünleştirmek

Değişim için aynı zamanda çekici bir olgu olan

bir planlama enstrümanını ortaya koymak

4


Değişim Yol Haritası için girdi – değişim

sürecinin aşamaları

Kaynaştırma Hareket Dondurma

1. Strateji oluşturma aşaması

• Problemi analiz edin ve tanımlayın (yanan platform)

• Sahiplik ve farklı opsiyonlar yaratmak

• Bir opsiyon seçmek ve bağlılık yaratmak

2. Tasarım Aşaması

• Seçilen Stratejiyi , vizyonu, misyonu somut eylemlere

dönüştür

• Bir paydaş haritası yap ve katılım-benimseme sağla

• Bir proje planı ve değişim yol haritası geliştir

3. Uygulama aşaması

• Proje planını gerçekleştir

• Direnci ve değişimin insan tarafını yönet

Değişimi öğren ve kurum kültürüyle bütünleştir

4. Değerlendirme ve takip aşaması

Değişimin kurum kültürüne entegre olup olmadığını

değerlendir

5


Değişim Yol Haritası – format (1)

Değişim Yol Haritası

Kaynaştırma Hareket Dondurma

Strateji

oluşturma

Tasarım Uygulama Değerlendirme

& takip

6


Değişim Yol Haritası için girdi –

rasyonel ve duygusal taraf

Spesifik bir değişimin planlı uygulamasına odaklanan doğrusal,

rasyonel bir süreç

GERİLİM SAHASI

Davranışsal değişim duygusal döngüsel bir süreçtir

7


Proje yönetimi

Değişim Yol Haritası – format (2)

Değişim Yol Haritası

Kaynaştırma Hareket Dondurma

Strateji

oluşturma

Tasarım Uygulama Değerlendirme

& takip

Daha detaylı proje planları

ekte ilave edilebilir

8


Değişim

yönetimi

Proje yönetimi

Değişim Yol Haritası – format (2)

Değişim Yol Haritası

Kaynaştırma Hareket Dondurma

Strateji

oluşturma

Tasarım Uygulama Değerlendirme

& takip

9


Paydaş hedeflerini

detaylın olarak ekle

l

Değişim Yol Haritası için Girdi– bir

değişim sürecinin aşamaları

Paydaş Haritası Map - B

Paydaşlar Hedefler Katılım Eylemler Yorumlar

anla

mak

benim

seme

Hare

kete

geçmek

bilgilen

dir

danış

karış

10


Değişim Yol Haritası – format (3)

Değişim Yol Haritası

Kaynaştırma Hareket Dondurma

Strateji

oluşturma

Tasarım Uygulama Değerlendirme

& takip

Daha detaylı proje planları

ekte ilave edilebilir

Paydaş Hedeflerini

detaylı olarak ekleyin

11


Değerlendirme: proje

• Hedef: Kuruluşunuzun destekli istihdam projesi

için bir Değişim Yol Haritası tasarlayınız

• Dahil ediniz: paydaş analizi, yol haritası, faaliyet

programı (verilen formatları kullanınız) ve girdi

tanımlaması/gerekli kaynaklar (kendi

formatlarınızı kullanınız)

• Bireysel veya grup ödevi

• Dört haftalık sürede sununuz

12


Bu modülü başarıyla tamamlayan

öğreniciler:

Değişim süreçlerini ve kuruluşları, bireyleri ve ekipleri

nasıl etkilediklerini anlarlar

• Bir değişim sürecinde kilit paydaşları tanımlama, onları

neyin yönlendirdiğini anlama ve onlarla değişim sürecine

destek oluşturacak şekilde iletişim kurma imkanları olur

• Kişilerin organizasyonlar içinde nasıl etkileşimde

bulunduğunu ve kişilerin davranış ve etkileşimleriyle

bunların değişim süreci üzerindeki etkilerini anlarlar

Değişim sürecini doğru şekilde planlamak için becerileri

elde ederler.

13


“Performans Geliştirme Kılavuzu ”

YAPMAYA BAŞLA

BIRAK

DAHA YAP

FARKLI ŞEKİLDE YAP

14

More magazines by this user
Similar magazines