09.05.2020 Views

Boehleritim 3. sayı

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

01 / 2020

Șirketimiz

İnovasyon

Ürünlerimiz

Aktivitelerimiz

Yönetim Kurulu

Bașkanımızın Ziyareti

İnovasyon Gücümüz

Yerli Üretim Gücümüz

GOSB Sanayici

Sohbetleri

143 yılıık kurumsal

kültürümüz ve değerlerimiz

Kesici Takımlar, Așınma Parçaları,

Ağır Sanayi ve Özel Takımlar

Tungsten karbür așınma parçaları

Sanayiciler Boehlerit Türkiye'de

buluștu.

6 15 12 19


ÖNCE SAĞLIK !

Sağlık Bakanlığı yönergelerini süreçlerimize uyarladık.

Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın

yayınladığı “Fabrikalara Covid-19 Uyarıları”

tedbirlerinin tümünü uygulamaya aldık. Bu zorlu

süreçte çalıșanlarımız ve müșterilerimizle iletișimde

kalıyor ve güncel gelișmeleri paylașıyoruz.

Șirketimiz

5 Yönetim Kurulu Bașkanımız

Sn. Dr. C. Brucklacher'ın Boehlerit Türkiye Ziyareti

8 Norm Holding Onursal Bașkanı

Sn. Nedim Uysal Röportajı.

Ürünlerimiz

İnovasyon

15 İnovasyon gücümüz

Aktivitelerimiz

11

Kumlama Makinaları Parçaları

17

Kadınlar Günü

12

Tungsten Karbür Așınma Parçaları

18

Ceolar IK’dan ne bekler?

14

Bilz Shrink Makinası

19

Gosb Sanayici Toplantısı

16

Leitz Kesici Takımlar

20

Strateji Toplantısı

21

Çocuklarımız

22

Çalıșan Eğitimleri

23

Çalıșan Röportajı

26

Spor Sayfası

Imtiyaz Sahibi

Boehlerit Sert Metal ve Takım Sanayi ve Ticaret A.Ș.

Adına

Cüneyt DİK

Genel Yayın Müdürü

Deniz DERYA

Redaktörler

Cüneyt Dik

Deniz Derya

Göksel Gönültaș

Ediz Tuğrul

Çeviri

Deniz DERYA

Tasarım / Baskı

Basım Etiket Matbaacılık San. Tic. A.Ș.

Güllübağlar Mah. Yașardoğu Cad.

No: 3 Pendik / İSTANBUL

Tel.: +90 216 307 01 92

web: www.avasar.com.tr

Sertifika No :26375

Grafik Tasarım

Ozan GÜREȘ

Fotoğraf

Ali İlkcan Kaynar

Erbil Yiğit

İletișim

GOSB 1600. Sok. No 1602. 41400

Gebze / Kocaeli Tel.: +90 262 677 1737

info@boehlerit.com.tr www.boehlerit.com.tr

Dergimiz süreli yayındır. Yılda 4 kez yayınlanır.

Tüm hakları saklıdır. Para ile satılmaz.

Bu sayı 1300 adet basılıp dagıtılmıștır.

Yıl: 2020 Sayı: Nisan - Haziran


Cüneyt Dik

Genel Müdür

Değerli çalıșma arkadașlarımız

ve iș ortaklarımız,

Sizlerin sağlığı her zaman önceliğimizdir !

Ülkemizde de görülen Dünya Sağlık Örgütünce “pandemi”

sınıfına alınan Corona (Covid-19) virüsünün

yayılmasını önlemek amacıyla ülkemizde tedbirler alınmıș

ve alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Boehlerit

Türkiye olarak șirketimizde çok geniș kapsamlı önlem

planlarımızı olușturduk. Aynı zamanda Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı “Fabrikalara Covid-19

Uyarıları” tedbirlerinin tümünü uygulamaya aldık. Durumun

gidișatına bağlı olarak doğacak ihtiyaçların en iyisini

süreçlerimize uyarlamaya devam edeceğiz. Tüm önlemlerin

temel amacı çalıșanlarımızın ve iș ortaklarımızın

güvenliğini sağlamaktır.

Alınan geniș kapsamlı önlemler

çevresinde üretimimize devam ediyoruz!

Müșterilerimiz tarafından Sık Sorulan Sorular (SSS)

1 ) Mevcut durum Boehlerit'in teslim kabiliyetini

etkiliyor mu?

Şu anda teslimatlar üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir.

Belirli bölgelerde lojistik sorunları olabilir, çeşitli

lojistik şirketlerinde aksamalar yaşanabilir ancak sizin için

mümkün olan en iyi lojistik seçeneğini uygulamak için

elimizden gelen her şeyi yapacağız.

2 ) Hammadde temini üzerinde herhangi bir etkisi

var mı?

Hayır, şu anda Boehlerit'te karbür üretimimiz için tedarik

problemimiz yok. Boehlerit Avusturya merkezimiz uzun

süredir var olan iş ortaklarımızla yakın koordinasyon ve

iletişim içerisinde ve bizlerin hammadde teminin

gerçekleştiriyor. Bu süreçte üretimimize ara vermemek

adına emniyet amaçlı hammadde stoğu tutacağız.

3 ) Boehlerit satıș temsilcileri ve satıș ekibi her

zamanki gibi hazır mı?

Geçen yıl Ekim ayında hizmete sunmuş olduğumuz

Boehlerit Online Shop ile bu zorlu dönemde müşterilerimize

7/24 hizmet sunabiliyoruz. Satış ekibimiz her zamanki

gibi ulaşılabilir. Telefon, e-posta veya video konferans

yoluyla sizinle ilgileneceklerdir. Durdurulan iş gezileri

nedeniyle kişisel temasın şu anda mümkün olmadığını

üzülerek belirtmek isteriz bu konudaki anlayışınız için

teşekkür ediyoruz. Durumlar değişir değişmez sizleri

ziyaret edeceğiz.

Bu zorlu zamanda tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza

mümkün olan en iyi desteği verebilmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, tüm firmaların almış olduğu tedbirlerin, hepimizin

krizden tekrar başarılı bir şekilde çıkabileceğinin bir garantisi

olduğuna inanıyoruz.

İş birliğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.

Cüneyt Dik

3


Deniz Derya

Genel Yayın Müdürü

Değișen dünya alıșkanlıklarımızı

hiç bu hızla tehdit etmemiști..

Biz ne yapıyoruz? Bu süreçten nasıl çıkacağız?

Neleri daha farklı yapacağız? Sorularının cevaplarını bulmak tüm

kurumlar için kriz ve değişimi yönetebilmek adına önemli!

Bu süreçte edindiğimiz tecrübeler bundan sonraki

yaşamımızda önemli destekçilerimiz olacak..

Bu kriz bittikten sonra siz nasıl anılmak istiyorsunuz?

Corona virüs salgınının tüm dünyada yașanan korku ve

kaygının beraberinde son yıllarda üzerinde çokça

konușulan dijital dönüșümü bir adım ileri tașıdığını

söyleyebiliriz. Alınan geniș kapsamlı önlemler

çerçevesinde pek çok șirkette evden çalıșma sistemine

geçildi. Bulut sistemler ve diğer uygulamalardan

yürütülen toplantılar, video konferansların kullanımı arttı.

Mevcut alt yapısını sağlamıș kurumlar sürece çok hızlı

adapte oldular. Devletin ve özel kurumların dijitalleșmeye

yaptığı ve yapacağı yatırımların ne derece önemli olduğu

bir kez daha kanıtlanmıș oldu. Bu krizi 20 yıl önce

yașasak ne uzaktan eğitim, ne de evden çalıșma sistemi

mümkün olacaktı. Tüm bu zorlu süreçler hepimize hem

kurumsal hem bireysel anlamda yeni bir deneyim ve

farkındalık kazandırarak cesaret edilemeyen büyük

değișiklikleri uygulamak zorunda bıraktı.

Kriz iletișimde ise çalıșanları ve müșterileri ile șeffaf ve

doğru iletișim kuran, hızlı, çevik ve aynı zamanda uyum

gösterebilen șirketler bu krizi doğru yönetenler arasında

yerlerini alacak. Krizin sıcak dönemi geçtiğinde, șirketlerin

krizin neleri değiștirdiğini anlamaları, bunlardan neler

öğrendiklerini düșünmeleri ve olası yeni bir krize karșı

stratejilerini belirlemesi gerekiyor. Zira önümüzdeki

dönem, ekonomi, sağlık, eğitim, sosyoloji, psikoloji gibi

alanlarda etkilerini daha net görebileceğimiz yeni bir

dönemin bașlangıcı olacak gibi duruyor..

Bu sayımızda öncelikle Covid-19'la mücadele kapsamında

Boehlerit Türkiye olarak fabrikamızda uyguladığımız

Önlem Planı'nı sizlerle paylaștık.

İki köklü yerli sanayi kurulușu olarak iș birliğine hazırladığımız

Norm Holding ziyaretimizde Onursal Bașkan Sn

Nedim Uysal ile gerçekleștirdiğimiz röportaj ve bașarı

hikayesi gerçekten ilham verici.

Yerli üretici olarak Tungsten Karbür Așınma parçaları

üretim kabiliyetimizi anlattık.

Güçlü kadınlar = Güçlü Toplum sloganıyla kadınlar

gününü birlikte geçiren Boehlerit ve Leitz kadınlarına yer

verdik.

Genel Müdür’ümüz Cüneyt Dik liderliğinde GOSB ișbirliği

ile gerçekleștirdiğimiz aktiviteleri paylaștık. Devamında

2020 Strateji toplantımızı ele aldık. İç iletișim çalıșması

kapsamında Boehlerit ve Leitz ailelerinin değerli çocuklarına

gönderdiğimiz bilgilendirici Corona Virüs mektubundan

ve evde vakit geçirmek durumunda oldukları bu

günler için hediye kitap etkinliğimizden bahsettik.

Son olarak çalıșan bağlılığının en değerli örneklerinden

biri olan Mümtaz Akıncılar’ın Boehlerit’te geçen 33 yıllık

hikayesini sizlerle paylaștık.

İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günleri geride

bıraktığımız güzel günlerde tekrar bulușmak dileğiyle

sağlıklı günler dilerim.

Salgınla mücadele boyunca ülkemizde hayatın devam

etmesi için canla bașla emek veren tüm çalıșanlara

gönülden teșekkürler.

Yönetim Kurulu Bașkanımız Dr. C. Brucklacher’in

fabrikamıza gerçekleștirdiği ziyaretinde önemle altını

çizdiği sürdürülebilir kurumsal değerlerimizi ele aldık.

4

#EvdeKalTürkiye

Sevgi ve Saygılarımla

Deniz Derya


Covid-19 Önlem Planı

Ülkemizde de görülen Dünya Sağlık Örgütünce

“pandemi” sınıfına alınan Corona (Covid-19)

virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ülkemizde

tedbirler alınmıș ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda bizde Boehlerit Türkiye

olarak, șirketimizde çok geniș kapsamlı önlem

planlarımızı olușturduk. Tüm önlemlerin temel

amacı çalıșanlarımızın ve iș ortaklarımızın güvenliğini

sağlamak ve virüsün bulașma riskini

olabildiğince düșük tutmaktır.

Sağlık Bakanlığı yönergelerini süreçlerimize

uyarladık. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı’nın yayınladığı “Fabrikalara Covid-19

Uyarıları” tedbirlerinin tümünü uygulamaya aldık.

Bu zorlu süreçte çalıșanlarımız ve müșterilerimizle

iletișimde kalıyor ve güncel gelișmeleri

paylașıyoruz.

Boehlerit Türkiye olarak, kurumsal ve bireysel sorumluluklarımızın farkındayız. Durumun gidișatına bağlı olarak doğacak

ihtiyaçların en iyisini süreçlerimize uyarlamaya devam edeceğiz.

• Fabrikamızda en üst seviyede hijyen önlemleri alınmıștır.

• Șirketimizin pek çok noktasına ek dezenfektan sıvıları yerleștirilmiștir.

• Zeminler, açık alanlar, tüm kapı kolları, temas edilen yüzeyler günde 3 kez dezenfektanla silinmekte ve çalıșma ortamı

havalandırılmaktadır.

• Çalıșanlarımızın her sabah ișe gelișlerde ateșleri ölçülmektedir.

• Sosyal mesafeyi korumak adına mümkün olan iș alanlarında evden çalıșma düzeni olabilecek en üst seviyede planlanmıștır.

• Ofis çalıșma alanlarımız genișletilmiș ve çalıșanlarımız toplantı odalarına yerleștirilmiștir.

• Yemekhanemizde çatal, kașık ve bıçaklar tek kullanımlık ve ambalajlıdır. Salata porsiyon olarak servis edilmekte, meyveler

streçlenmektedir.

• Yemekhanemizde departmanlar ayrı ayrı saatlerde ve ayrı masalarda yemek yemektedir.

• Öğle tatilinde kullanılan sosyal alanımız kapatılmıștır.

• Servis araçlarının hijyeni düzenli olarak sağlanmaktadır, araçlardaki kiși sayısı ve güvenlik mesafesini koruyacak oturma düzeni

ayarlanmıștır.

• İș seyahatlerimiz șu anda durdurulmuștur ve zorunlu haller en aza indirilmiștir.

• Ziyaretçiler ile olan görüșmeler ertelenmiș veya video konferans yoluyla gerçekleștirilmektedir.

• Bu süreçte paydașlarımızla iș sürekliliğimizi devam ettiriyor ve toplantılarımızı online ortamda devam ettiriyoruz.

Covid-19 için șirket içi alınan önlemlere ek olarak çalıșma saatleri dıșında da birer vatandaș olarak, Sosyal izolasyona dikkat

edilmesi gerektiğini düșünüyoruz. Uygulayacağınız sosyal izolasyonla devletin ve sağlık çalıșanlarının çalıșmalarına katkıda

bulunarak siz de kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Sosyal yașantınızda göstereceğiniz hassasiyetlerinizle bu

süreci bașarıyla atlatacağımıza inanıyoruz.

Duyarlı sosyal sorumluğunuz için teșekkür ediyoruz.

Hep birlikte nice sağlıklı günler diliyoruz.

5


Kurumsal Kültür ve Değerlerimiz

GELECEĞİ BİRLİKTE

BAȘARIYLA ȘEKİLLENDİRELİM

Yönetim kurulu bașkanımız Sayın Dr. Cornelia Brucklacher

2019 yılı genel kurulunu gerçekleștirmek üzere

Türkiye’deydi. Ziyareti esnasında tüm șirket çalıșanlarımıza

șirketimizin kurumsal değerlerini ve kurumsal

kültürünü anlatan bir sunum gerçekleștirdi.

Brucklacher ailesine bağlı olan iki bağımsız marka Leitz

ve Boehlerit șirketleri aynı kurumsal değerlere bağlılık

duymaktadır. Sayın Dr. Cornelia Brucklacher bu değerleri

içeren maddeleri tek tek yorumlayarak Leitz ve Boehlerit

çalıșanları ile paylaștı.

“Tarihimizle birlikte șekillenen

değerlerimiz geleceğimize ıșık tutuyor.”

“Biz inovasyonun gelenek haline geldiği bir șirketiz.”

Marka

Markamızla gurur duyabiliriz. Her yönden kaliteli ve onaylı

ürünlere sahibiz. Çalıșmak için tercih edilen șirketler

arasındayız. Farkındalığı yüksek her çalıșanımız birer

marka elçisidir.

Bașarı

Dünya pazarında bașarılı bir rekabet sürdürmekteyiz.

Sayısız ödüle sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz.

Ödüllerimiz geleneği ve yeniliği doğru yönde birleștirdiğimizin

birer kanıtıdır.

Gelecek geçmișe ihtiyaç duyar

“143 yıllık șirket geçmiși güçlü bir temeldir. Sürdürülebilir

değerler yaratmak amacıyla kurulan aile șirketi

geleneğimizle gurur duyuyoruz. Uzun vadede doğru

yollar belirlendi ve nesiller boyu tecrübe ve deneyim

paylașımı sağlandı. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluğu

da beraberinde getiriyor. Geleneği ve yeniliği bir

arada yașatabilmek önemli. Bugüne kadar kazanılmıș

bașarıları korumak ve yenilerini geliștirmek bizim yașayan

geleneğimizdir.”

Kurallarımız

Kurallarımız değerlerimiz ve kültürümüzle doğru orantılı

olarak belirlenmiștir. Kurallarımız çalıșanlarımızın

rehberidir ve değerlerimiz kadar önemlidir.

6


Kurumsal Kültür ve Değerlerimiz

Șirketimiz

Global Pazar

Pazarımız dünya pazarıdır. Tüm kıtalarda faaliyet göstermekteyiz.

Global takımımız güçlü ve ortak değerlerle

birbirine bağlanmıștır. Bulunduğumuz ülkelerdeki kültürel

çeșitliliğe saygı gösteriyor ve bu çeșitliliği bir güç olarak

görüyoruz.

Örnek Olmak

"Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de

bașkalarına öyle davran." (Immanuel Kant)

Güven olușturmak ve yön göstermek profesyonellik

odaklı liderlik tarzıdır. Leitz ve Boehlerit örnek șirketler

olmayı hedeflemektedir.

Çalıșanlarımız

“Biz insan kaynağını odağına alan bir teknoloji

șirketiyiz.”

Bașarımızın anahtarı çalıșanlarımızdır. Birlikte hissetmek

ortak değerlerde bulușmak uyumlu bir takım olmak,

çalıșanlarımızın inisiyatif almasını teșvik etmek,

yeteneklerini geliștirmek ve eğitmek bizler için çok önemlidir.

İș ortaklarımız

Uzun vadeli ilișkiler kuran ve iș birlikleri olușturan dünya

çapında yetkin ve güvenilir bir iș ortağı olmayı hedefliyoruz.

Çalıșanlarımıza, müșterilerimize, tedarikçilerimize

ve kardeș șirketlerimiz dahil tüm iș ortaklarımıza toleranslı

yaklașıyoruz.

Kalite

“Kalite bizim sözümüzdür ve asla ödün vermeyiz.”

Güvenilirlik

Leitz ve Boehlerit güven temelli șirketlerdir. Verdikleri

sözleri her zaman tutarlar ve süreklilik arz ederler.

arasında yer alır. Takdir ve hızlı geri bildirimin bizler için

önemlidir.

İletișim

Doğru ve dürüst bir iletișim, sürekli değișen dünyada bir

bașarı faktörüdür. İletișim çelișkisiz olmalıdır. Samimiyet

ve tevazu iletișimi besleyen en temel unsurlardır.

Gelișim

Yenilikler șirketin motorudur.

Ar-Ge ve Ür-Ge çalıșmalarında ekolojik sürdürülebilirlik

ve ekonomik faydalar ile teknolojik ilerleme sağlamak

hedeflerimiz arasındadır.

Sorumluluk

Gelecek nesillere sosyal, ekonomik kültürel aynı zamanda

ekonomik açıdan sorumluluklarımız bulunuyor.

Sürdürülebilirlik

‘‘Bugünün ihmallerinden yükümlü olmayan bir

geleceği șekillendirmek istiyoruz.’’

Leitz ve Boehlerit çalıșanları ve müșterileri için olduğu

kadar toplum için de sürdürülebilir değerler yaratır. Çevre

ile ilgili olarak kaynakların korunması ve enerji verimliliği

değerlerimizin vazgeçilmezidir.

Sosyal Sorumluluk

Çevremizin kültürel ve sosyal gelișiminden kendimizi

sorumlu hissediyoruz. Kültürü ve araștırmayı önemsiyoruz.

Hedeflenen ve gelecek vaat eden sürdürülebilirliği

destekliyoruz.

Yol Gösterici

Tüm çalıșanlarımızın șirketimize ve aynı zamanda topluma

trendleri takip eden birer rehber olmalarını hedefliyoruz.

Güvenlik

Leitz ve Boehlerit için çalıșanlarının güvenliğini her

șeyden önce gelir. Șirketlerimiz güvenlik konusunda

sadece mevcut standartlara uymakla kalmayıp aynı

zamanda yenilerini geliștirmektedir.

Saygı

Çalıșanlarımız arasında ayrım gözetmeyiz. Adil, toleranslı,

güvene dayalı çalıșma ortamı olușturmak önceliklerimiz

Deniz Derya

7


Norm Holding Ziyareti

Boehlerit Türkiye’den

Norm Holding’e ziyaret,

iki köklü yerli sanayi

kurulușu iș birliğine

hazırlanıyor!

Türkiye’nin Lider Bağlantı

Elemanları Üreticisi: Norm Holding

1973 yılında, bir adet çift vurușlu makine ile üretime

bașlayan Norm Holding, bugün Türkiye’de 9 üretim tesisi

ve Almanya, Fransa, Polonya, Amerika’dan sonra 2020

yılında Romanya’da açılan satıș & lojistik firmaları ile Avrupa’da

otomotive hizmet veren en büyük 5 bağlantı

elemanları üreticisinden biri olarak sektörde yerini alıyor.

Norm Holding, dünyanın önde gelen otomotiv firmaları

bașta olmak üzere, inșaat, makine, beyaz eșya ve tarım

sektörlerindeki pek çok önde gelen firmaya hizmet

vermektedir. Üretiminin %60’ı ihracat olup, Avrupa’dan

Uzakdoğu’ya kadar dünyada 50’den fazla ülkeye ihracat

yapmaktadır. Norm Holding’in lokomotif șirketi olan

Norm Cıvata, son 10 yılda üretimini 4 kat artırarak “Türkiye’de

en hızlı üretim artıșı ve büyümeyi sağlayan” ilk 10

firma arasında yer almaktadır. Avrupa ülkeleri bașta

olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihracat yapan ve

bayilikleri bulunan Standart Cıvata ise; dünyanın önde

gelen bağlantı elemanı firmalarından biri olarak Türkiye’de

de son kalite kontrol sistemleriyle önde gelen

sanayi ve yan sanayi kurulușlarının tercihi haline gelmiștir.

Norm Holding, teknoloji ve AR-GE çalıșmalarına verdiği

önem ve giderek artan yatırımlar sonucunda rekabet

gücünü daha da arttırmıș ve sektöre yön veren bir firma

olmuștur. Bunu yaparken her zaman müșterilerinin

beklentilerini ve isteklerini ön planda tutarak onlara

yüksek kaliteli entegre üretim hizmeti sunmaktadır. Entegre

üretim kapsamında yüzey ișlemden kaplamaya;

ikincil ișlemlerden, ayıklamaya ve özel paketleme

opsiyonlarına kadar müșterilerinin ișini kolaylaștırmak için

devamlı olarak çalıșmaktadır. Avrupa ve Amerika’da

bulunan lojistik merkezlerinden müșterilere günlük sevkiyatlar

yapılmaktadır. Ayrıca üretim süreçlerinde kullanılan

kalıpların %80’i holding bünyesinde yer alan NEDU

firmasında, makinaların bir kısmı ise yine holding bünyesindeki

NRM Makina firması tarafından üretilmektedir.

Son yıllardaki odağımız firmamızı Endüstri 4.0 ve dijital

dönüșüm süreçlerine uyumlu hale getirmek. Küresel

piyasada rekabetçi olabilmenin yolu, endüstriyel

dönüșümü yakalamaktan ve katma değerli üretimden

geçiyor. 2000’li yılların bașından itibaren bașlamıș

olduğumuz ARGE çalıșmalarına 2011 yılında T.C. Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından almıș olduğumuz

“ARGE merkezi” ünvanı ile hız verdik. “Metal Ürünler”

kategorisinde 2016 yılı Türkiye ARGE birinciliği ödülünü

üst üste ikinci kez alarak bașarılarımızı taçlandırdık. 9

adet süreci devam eden ulusal patent,4 adet tescilli

ulusal faydalı model, 2 adet tescilli ulusal patent, 1 adet

tescilli endüstriyel tasarım, 3 adet marka koruması, 5

adet süreci devam eden uluslararası patent, 5 adet

tescilli uluslararası patentimiz var. Bunun yanında Norm

Somun Tasarım Merkezimiz de, müșteri taleplerini

karșılayarak, çevre uyumlu ürün tasarımlarıyla șu anda

ülkemizde sektörün dev isimlerine hizmet vermektedir.

Dijital dönüșüm kapsamında ise 2018 yılında tüm departmanlarımızın

SAP sistemine geçiși tamamlanmıștır.

8


Norm Holding Ziyareti

Șirketimiz

Bu bașarılı geçmiși hikâyenin öncüsünden dinlemek için,

Norm Holding Kurucu Onursal Bașkanı Sn Nedim Uysal’ı

İzmir’deki merkezlerinde ziyaret ettik.

Nedim Bey’in hikâyesinin temelinde, teknoloji, yenilikçilik

ve mükemmeli aramaktan vazgeçmeme bulunuyor. Aynı

zamanda Nedim Uysal eğitime önemli katkılar sunan ve

bu konuda ilham veren bir lider!

1) Sn Nedim Uysal çalıșma hayatına ilk nasıl

bașladınız?

14 yașımda babamı kaybettim babam manifaturacıydı.

Öncelikle baba mesleğine devam ettim. Sonrasında

yașadığımız bölge olan Salihli’de demir köprü barajının

açmıș olduğu “Ekonomi” adında bir markette çalıșmaya

bașladım. Askere gidene kadar bu șekilde idare ettim.

Daha sonra hırdavat sektörüne yöneldim cıvatayı da ilk

kez orada öğrendim. Daha sonra cam ișine girdim cam

kesmeyi öğrendim. Oradan da kiremit- tuğla sektörüne

adım attım ve çalıștığım fabrikanın yönetimini üstlendim.

Bildiğiniz üzere tuğlanın hammaddesi toprak, toprağın

tașıma ișlemleri için eski bir traktörün arkasına hidrolik

kepçe takdırdım. Böylece 10 kișilik iși, bir kepçe ve bir

șoförle yapabilir duruma geldik. Yaptığım ișlerde her

zamanda yeniliklere ve teknojinin olanaklarından

faydalanmaya öncelik verdim.

Toprak sanayisinde bașarıyla geçirdiğim 5 yılın sonunda

kazandığım tecrübeyle aynı sektörde kendi fabrikamı

kurdum. Fabrikayı İtalyan teknojisi ile donattım. İlk kendi

kazancım bu oldu diyebilirim. Devamında tüp fabrikasının

kurulușuna ortak oldum 2 yıl da orada çalıștım. Oksijen

tüpleri ve yangın söndürme tüpleri satıyorduk. Burada da

İtalya’da gördüğüm fırınları örnek alarak kendi fırınlarımız

üzerinde iyileștirme sağladım. Elbette bunların hiçbiri

kolay olmadı zorluklar yașadık mücadele ettik. Tüp

fabrikasına ortak olduğumda oğlumun sünnet altınlarını

dahi ortaya koymuștum.

2) Sn. Nedim Uysal bugün bağlantı elemanlarında

Avrupa’nın otomotive hizmet veren ilk 5 firması

arasında gösterilen Norm Holding ile hikâyeniz

nasıl bașladı? Șirketinizin gelișim süreci ve faaliyet

alanlarınızdan bahseder misiniz?

1973’de Norm Cıvata’ya ortak olduk. Aynı zamanda

Akhisar’da bir toprak fabrikasını da aldım. Toprak

fabrikasından kazandığımı Norm Cıvata’ya yatırıyordum.

1984 yılında Norm Cıvata’da ortağımdan tüm hisseleri

devraldım ve makine yatırımlarına bașladım. Almanya’dan,

Meksika ve Gaziantep’den satılık fabrikalar alarak

içerisindeki tüm makinaları Norm Cıvata’ya tașıdım.

Aldığım bu üç fabrika ile Norm Cıvata’yı büyüttüm

sonrasında modernleștirmeye bașladım. 1994 yılında

Bornova’dan șu anki bulunduğumuz AOSB’ye tașındık.

“İthalatın tırmanıș yaptığı ve yerli malına olan güvenin az

olduğu bir dönemde biz Norm markası adı altında 1994

yılında Almanya’ya ilk ihracatımızı gerçekleștirdik.”Giderek

artan ihracat talepleri ile müșterilerimize daha yakın

olma amacıyla 1998 yılında Avrupa’daki ilk lojistik

merkezimiz Paris’te faaliyete bașladı. 2004 yılında

otomotiv sektörüne hizmet vermek için gerekli

sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra, otomotive

giriș yapmıș olduk. Bu bizim için bir dönüm noktası oldu.

Yüksek kaliteli üretimimiz ve rekabetçi fiyatlarımız

sayesinde kısa sürede dünyanın önde gelen otomotiv

firmaları tarafından aranan bir tedarikçi olduk. Devam

eden süreçte bir çok büyük otomotiv firması tarafından

“yılın en iyi tedarikçisi” ödüllerine layık görüldük. 2006

yılında üretim süreçlerinde büyük geliștirmeler yapılarak

entegre üretime bașladık; yani ısıl ișlemden kaplamaya,

ikincil ișlemlerden ayıklamaya kadar tüm üretim süreçlerini

tek bir çatı altında birleștirmiș olduk. Ayrıca kendi

kalıplarımızı ve makinalarımızı üretmeye bașladık.

OEM’lere daha iyi hizmet vermek adına Avrupa’ya

yayılmaya karar verdik ve 2012 senesinde Almanya’daki

lojistik merkezimiz faaliyete bașladı. Almanya’daki

merkezimizde dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçilerine

günlük sevkiyatlarla ürünler gönderilmeye bașlandı.

Ayrıca Almanya’da bulunan yerleșik mühendisimiz de

müșterilerimize mühendislik çözümleri sunmaktadır.

2014 yılında üretim tesisimizi genișletme kararı aldık ve

memleketimiz Salihli’de yeni bir üretim tesisi kurduk.

2017 yılında holdingleșme sürecine girerek ayrı ayrı

faaliyet gösteren firmalarımızı tek bir Holding çatısı altında

toparladık. Șu anda üç nesil Norm Holding altında

çalıșmalarımıza devam ediyoruz. “

Norm Holding dünya pazarında ağını geliștirme ve farklı

coğrafyalardan farklı oyuncularla iș yürütme doğrultusunda

çalıșmalarını sürdürüyor. Avrupa, Güney Afrika, Brezilya

ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden yeni müșteriler edinirken,

Amerika pazarı büyük bir potansiyele sahip olduğundan

özel ilgi alanımıza girmektedir. 2018 yılında kurulan Michigan’daki

lojistik merkezimiz sayesinde Amerika’daki

müșterilerimize daha kolay ulașarak daha etkili operasyonlar

yürütüyoruz. 2019 itibariyle ise, Polonya’daki

satıș pazarlama firmamız ST Trading faaliyete bașladı.

Almanya, Fransa, Polonya ve Amerika’daki üslerimiz ile

birlikte globalleșme yolunda hızlıca ilerlerken 2020 yılında

Romanya’da yeni bir lojistik merkezimiz daha açıldı.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca da hem yurtiçinde hem de

Deniz Derya

9


Norm Holding Ziyareti

yurtdıșında yatırımlarımızı arttırmaya devam ederek pazar

payımızı daha da yukarılara tașımayı hedefliyoruz.

10

“Türkiye’nin İlk Çıraklık Okulu’nu açtık”

3) Norm Holding olarak Norm Mesleki Eğitim

Merkezi ve Nedim Uysal Çıraklık Okulu ile sanayideki

bașarınızın yanı sıra sosyal sorumluluk

açısından eğitime de önemli katkılar sunuyorsunuz.

Bu eğitim birimlerinin kuruluș hikâyesini ve

hedeflerini bizlerle paylașır mısınız?

Almanya’ya gerçekleștirdiğim bir ziyaretim esnasında

sanayi ve okullar arasındaki ilișkiyi görme fırsatım oldu.

Kurdukları sistemde çocuklar üç gün eğitim alıyorlar, üç

gün çıraklık yapıyorlardı. Türkiye’ye döndüğümde bu

sistemi ülkeme kazandırmak için harekete geçtim. Çeșitli

uğrașlarımız sonucu Norm Holding bünyesinde Türkiye’nin

ilk çıraklık okulu olan “Norm Mesleki Eğitim birimleri”ni

açtık. Șu an İzmir dıșında 75 öğrencimiz de Manisa

Salihli’de eğitim görüyor. Çocuklarımız aynı Almanya’da

uygulanan sistem gibi üç gün okula gidip 3 gün fabrikada

çalıșıyorlar. Öğrencilerimiz Norm Holding bünyesinde

bulunan ișletmelerde ve “Organize Sanayi”de yer alan

diğer firmalarda beceri eğitimlerini sürdürerek eğitimlerine

devam ediyorlar. Șu anda çıraklık okulundan mezun

olup Norm Holding bünyesinde çalıșan 150 personelimiz

bulunuyor ve performanslarından çok memnunuz.

Çıraklık okulları haricinde bir de Salihli’de annemin adını

tașıyan 18 derslik modern ve teknolojik donanımlı

‘Șazimet Uysal Ortaokul’unu hizmete sundum. Okulumuz

2002 yılından beri eğitim ve öğretime devam ediyor.

GURURUMUZ, NEDİM UYSAL MESLEKİ VE

TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2017 yılında ise bugün Türkiye’nin en modern okulları

arasında yer alan ve alanında örnek gösterilen Özel İzmir

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesini hizmete sunduk. Okulumuz

“Güçlü sanayi ile güçlü ekonomi, mutlu gelecek”

anlayıșıyla yüksek nitelikli teknik insan gücünü temsil

eden öğrencileri mühendislik fakültelerine hazırlamaktadır.

Okulumuz, okul sanayii ișbirliği çerçevesinde

nitelikli bireyler yetiștirerek 11 yıldır eğitim öğretime

devam etmektedir. Öğretmenlerimizi özenle seçiyoruz.

Öğrencilerimizi ise ilkokul not ortalamasının yüksek

olması ve ardından öğretmen heyetimizin değerlendirmesi

ile seçiyoruz. Öğrencilerimizi seçerken aynı zamanda

ailenin ekonomik durumunu da göz önünde bulunduruyoruz.

Bu kapsamda ekonomik olarak dezavantajlı olan

öğrencilerimize destek sağlıyoruz.

Mezun öğrencilerimizi kendi bünyemiz dıșında diğer

sanayi kurulușlarını da kazandırmıș oluyoruz. Bașarılı

öğrencilerimizi aynı zamanda yurtdıșına dil eğitimine

gönderiyoruz. Bu șekilde çocuklarımız hem dil öğreniyor

hem de ufku açılıyor.

Türkiye’nin en büyük ihtiyacının eğitim olduğunu

düșünüyorum ve olabildiğince destek olmaya önem

veriyorum.

Sn Nedim Uysal ile

birlikte Özel İzmir Atatürk

Organize Sanayi Bölgesi

Nedim Uysal Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesini

dolaștık.

Lisenin bilimsel ve

teknolojik altyapısı içeri

girer girmez kendini

gösteriyor. Okulda

Endüstriyel Otomasyon,

Elektrik Elektronik ve

Makine Teknolojileri

alanlarında eğitim

veriliyor. Her bir alan için

özel olarak tasarlanmıș atölye ve laboratuvarlarda

endüstriyel üretim simülasyonuna olanak veren eğitim

ekipmanları bulunuyor. Ayrıca robotik üretim sistemlerine

uyumlu eğitim olanağı sunuluyor.

Norm Holding bünyesinde bir de sanat galerisi yer alıyor

2003 yılında sanata ve sanatçıya destek amacı ile kurulan

atölye ve galeride, sanatçı ve öğrencilere resim ve heykel

dalında sergi açma ve eğitim alma șansı tanınmaktadır.

İzmir Atatürk Organize Sanayii Bölgesi’nde Norm Somun

ișletmesi içerisinde yer alan sanat galerisi yıl içinde pek

çok farklı sergiye ev sahipliği yapmaktadır.

Değerli sanayicimiz ve büyüğümüz Sn. Nedim Uysal’a

ülkemize kazandırdığı değerler ve nazik misafirperverliği

eșliğinde samimi röportajı için çok teșekkür ederiz.

Açtığınız bu yolda eğitimlerine devam eden

öğrencilerimizin aydınlık yarınlarımız olmaları en büyük

dileğimiz.

Deniz Derya


Kumlama Makinaları Parçaları

Ürünlerimiz

Yolluk Bıçağı

Kumlama Paleti

Hızlandırıcı

Kovan

Derece Köșesi

Temizleme Pulu

Kumlama makinelerinde

Boehlerit Türkiye

Performansı

Döküm,boru,saç-profil,mermer ve taș sektörü

bașta olmak üzere üretime yönelik sektörlerin

birçoğunda kullanılan kumlama makinelerindeki

erken așınma problemlerine Boehlerit Sert Metal

üretim teknolojisi ile daha yüksek dayanım sağlanmaktadır.

Boehlerit Türkiye, askılı kumlama, boru

dıșı kumlama, saç ve profil kumlama, alüminyum

profil kumlama makinelerinde kullanılan dağıtıcı

palet, hızlandırıcı, hızlandırıcı kovanı gibi döküm,

nihard ve çelik malzemelerden üretilen ürünleri sert

metal olarak üretmekte olup ömürlerinde ortalama

olarak 24-36 kat iyileștirme sağlanmaktadır. Bu

sayede özellikle çabuk așınan paletlerin yüksek

adetli kullanımları azalmakta; parça değișim ve

makine duruș zamanı minimum seviyelere inmektedir.

Sert metal avantajı ile paletlerin geç așınmasından

dolayı granül tanecikleri sürekli aynı bölgeye granül

fırlatmakta, böylece ișlem zamanı azalmakta; ve

makinanın içerisinde granül çarpmalarından dolayı

meydana gelen hasar en az seviyeye indirgenmektedir.

Otomotiv yedek parçası üretimi yapan bir tesiste;

günde 3 vardiya çalıșılarak 20-28 gün arasında

değiștirilen döküm paletler, sert metal kullanımı ile

birlikte 27 ay çalıșma süresine ulașmıș ve hala çalıșmaya

devam etmektedir. Fiyat/performans

çalıșmasına göre normal kullanıma göre %40 fiyat

avantajı sağlanmıș; makine duruș zamanı, ișçilik

zamanı ve makine deformasyonu minimum seviyelere

düșmüștür.

Göksel Gönültaș

11


Așınma Parçaları

Tungsten

Karbür Așınma Parçaları

Tungsten karbür așınma dayanımı,kırılma dayanımı ve

sertliği sayesinde, yüksek sıcaklık, korozyon,yüksek

basınç gibi zor koșullar altında görev yapan çok sayıda

makine ve makine parçasında kullanılmaktadır. Bu

özelliklerinden dolayı çoğu imalat yönteminde tungsten-karbüre

duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Tungsten-karbür kullanımı uygulandığı proseslerde

süreklilik, iș hacmi artıșı, zaman kazanımı ve maliyet

azalıșı gibi önemli kazanımlar sağlamaktadır. Özellikle

yüksek așınma dayanımı özelliğinden dolayı tungsten

karbür așınma parçaları çok geniș bir alanı kapsamaktadır

fakat kullanım alanları tek bașına değerlendirilmemelidir.

Örneğin kesici takımlar ya da ağır ișleme

endüstrilerinde de aslında așınma parçaları tanımına

uyacak operasyonlar bulunmaktadır. Bu durum așınma

parçalarının önemini arttırmaktadır.

Tungsten Karbürün Önemli Özelliklerini;

• Sertlik

Așınmaya Karșı Dayanım

Vickers HV10/30

Rockwell HRA

• Eğme Mukavemeti (σbB, TRS)

Yükleme esnasında yapıda olușan gerilmelere ve

bükülmeye direnç

kabiliyeti olarak tanımlanır

Statik Yükleme

• Kırılma Tokluğu(KIC)

Darbe Dayanımı

Dinamik Yükleme

• Diğer Önemli Parametreler :

Yüksek Sıcaklık

Korozyon Dayanımı

Dinamik Etki Altındaki Yorulma

Çarpma Mukavemeti olarak sıralabiliriz.

12


Așınma Parçaları

Ürünlerimiz

Tungsten Karbür Așınma Parçaları Avantajları

nelerdir?

Özellikle fazla așınma sorunu yașanan yerlerde tungsten

karbür malzeme seçimi ve kullanımı oldukça verimli

sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Yapılan doğru analizler

ve kalite seçimi ile karbür malzemeler döküm, çelik gibi

malzemelere göre 5 ile 30 kat arasında ömür artıșı

sağlamaktadır. Makine parçaları gibi özel ürünlerde bu

ömür; makine duruș zamanının azalması, birim maliyet

düșüșü, bakım maliyetlerinden tasarruf gibi avantajlar da

sunmaktadır.

Sert Metal Toz Metalurjisi - Hammadde

Boehlerit Türkiye’den Yerli Üretim Așınma

Parçaları

Așınmaya karșı dirençli Doğru ürünü üretebilmek; hammadde

kalitesi, presleme yöntemleri, sinterleme operasyonu,

tașlama operasyonları ve polisaj gibi ișlemler ile

doğru orantılıdır. Bu konuda ki en önemli etken hammaddedir.Boehlerit

Türkiye olarak bu konudaki en büyük

avantajımız da her çeșit ürün ve farklı operasyonlar için

farklı hammadde seçmemizi sağlayan 300’den fazla ve

farklı toz kalitelerimizdir. Farklı menșei tozlar kullanmak

yerine sürekliliği Boehlerit Avusturya tarafından sağlanan

hammadde kullanmaktayız. Aynı ürünü her defasında

aynı kalitede üretebilmekteyiz. Üstün presleme teknolojilerimiz

sayesinde her zaman aynı basınç altında ürün

presleyebilmekteyiz. Yeni yatırımlarımız ve makine parkurumuzun

genișliği bizlere çok geniș tașlama olanağı

sunmaktadır. Özellikle așınma parçalarının çoğunda

gerekli olan polisaj ișlemi alanında uzman olan eğitimli

çalıșanlarımız tarafından yapılabilmektedir.

Tungsten Karbür Așınma Parçaları hangi sektörlerde

kullanılır?

Gelișen teknoloji ile birlikte tungsten karbür ürünlerin

kullanım alanları gittikçe genișlemiș, günümüzde neredeyse

bütün sektörlerde kullanılabilen bir temel ihtiyaç

üretim maddesi haline gelmiștir. Üretimini yapmıș

olduğumuz karbür așınma parçalarının ülkemizdeki

kullanım alanlarını bașlıca

Madencilik ve Sondaj, Elektirik- elektronik, Savunma

Sanayi, Gıda, Hijyen, Havacılık, Yapı ve İnșaat, Otomotiv,

Makine, Mermer, Ahșap, Tekstil, Seramik, Bağlantı

elemanları, Enerji ve Ağır İșleme endüstrisi olarak sayabiliriz.

Boehlerit olarak bu sektörlerdeki iș ortaklarımız için

farklı kalitelerde, çok çeșitli ürünler üretmekteyiz. Ülkemiz

için çok büyük önem tașıyan Yerli Savunma sanayi;

Otomotiv;Madencilik;Petrol ve Enerji gibi sektörler için

Gebze tesislerimizde üretmiș olduğumuz ürünler ile dıșa

bağımlılığımızı azaltmıș olup,bu anlamda yerlileștirme

çalıșmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Kendi Ar-Ge’miz

sonucunda geliștirdiğimiz ürünler ile ihracatımızı arttırıp;

hem iș ortaklarımız hem de Ülkemiz adına katma değeri

yüksek ürünler üretmeye gayret etmekteyiz.

Sadece Tungsten Karbür kullanımı ile üretim prosesinde

bir veya birkaç faktörü iyileștirerek büyük avantajlar yaratabiliriz

.Bu avantajlardan birkaçını

• Daha kaliteli;daha performanslı ana ürün üretimi;

• daha düșük takım değișim zamanı;

• makine durma zamanlarının azaltılması ;

• Karbür ürünlerin kullanılmasıyla ortaya çıkacak yüksek

performans;

• Çelik takımların olușturduğu düșük performansın

ortadan kalkması ve Seri üretim adetlerini arttırmak

olarak sayabiliriz.

Ürettiğimiz her ürün toz șeçiminden ürün teslimatına

kadar en iyi sonuca ulașabilmek adına sürekli takip

edilmektedir. Yapılan yeni yatırımlar ve mevcut üretim

teknolojimizin sürekli iyileștirilmesi ile birlikte üretmiș

olduğumuz ürün çeșitliğimiz gün geçtikçe artmaktadır.

Özellikle yurt dıșından ithal olarak getirilen ürünler için

sunmuș olduğumuz yerli çözümler bizler için büyük

önem tașımaktadır. İș ortaklarımız ile birlikte geliștirmiș

olduğumuz yeni ve yerli çözümler bizleri sürekli olarak

gelișime ve her zaman daha iyisini üretmeye zorlamaktadır.

Sahada görev yapan eğitimli mühendislerimiz müșteri

isteklerine yerinde cevap verebilmektedir. Müșterilerimiz

Uzmanlık ya da Ar-Ge gerektiren karbür malzeme

ihtiyaçları ve üretim yöntemleri için Ar-Ge; Üretim; Kalite

ve Satıș departmanlarımızdan destek alabilmektedirler.

Boehlerit ekibi olarak çalıșma ortamımızın sadece ofiste

olmadığının bilincindeyiz. Bu yüzden sahadaki çalıșma

arkadașlarımızla tüm ayrıntılara hakim olmak adına,

yerinde inceleme yapmaktayız. İncelemeler sonucu

müșterimize yenvi bir çözüm yada çözümler sağlayarak

tüm kazanımlarını aktarmaktayız.

Her türlü ihtiyacınız; sorularınız, çalıșma ve proje talepleriniz,

numune çalıșmalarımız için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Göksel Gönültaș

13İnovasyon Gücümüz

İnovasyon

İnovasyon bizim geleneğimizdir !

Boehlerit Türkiye’nin üretim hacminin nerede ise %70’i

özel ürünlerden olușmaktadır.

Müșteri istek ve taleplerine uygun olarak çözümler sunan

proje grubumuz kaplamaya kadar tüm üretim süreçlerini

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisimizde

gerçekleștirmektedir.

İnovasyon, istihdam artıșına sürdürülebilir büyümeye ve

yașam standartlarının iyileșmesine yardımcı olan önemli

bir iș geliștirme süreci olarak Boehlerit Türkiye’nin

çalıșmalarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam

edecektir.

Özel üretim yaptığımız sert metal parça örnekleri.

Așınma Parçaları-Kesici Takım-Ağır Sanayi Endüstrisi ve

Özel Takım üretimi yapan gruplar için üretilen özel ürünlerimizde

inovasyon gücümüzü kullanmaktayız. Yıllar

içinde geliștirdiğimiz üretim ve inovasyon gücümüzle

sanayimize yön vermek her zaman ilkemiz olmuștur.

Metalurjik ve fiziksel ürün analizi ile bașlayan inovasyon

sürecimiz üretim planlama departmanımızın özel tasarımı

ile projelendirilmekte ve üretilmektedir. Müșterilerimizle

birlikte yürüttüğümüz ürün doğrulama sürecine müteakip

süreç tamamlanmaktadır.

Ediz Tuğrul

15


Leitz Kesici Takımlar

Uzman Çözüm

Ortağınız

Kesintisiz diș tasarımına sahip gerçek Z3 teknolojisi;

ilerleme hızını %50 artırmasına rağmen yüksek kesim

kalitesinden ödün vermemektedir. Bu frezeler; üst ve alt

kenarlarda pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar. Bu

sayede maliyeti artıran ek ișlemler ve ıskartalar önlenmiș

olur. Bu sayede, CNC makinelerinde ve ișleme merkezlerinde

inanılmaz kalite ve verimlilik artıșı sağlanmaktadır.

Geliștirilmiș talaș boșluğu tasarımı sayesinde toz

ve talaș makine bölümünden sorunsuzca uzaklaștırılır.

Bu sayede; malzeme üzerinde de daha az miktarda toz

kalır.

Diamaster PRO3 Z3+3

Yüksek hızlardaki ebatlama, kanal açma ve nesting

uygulamalarında yüksek performans sağlar.

Teknolojik liderlik ve bilgi birikimiyle

sizi bașarıya ulaștırır.

Diamaster PLUS3 ve PRO3 ile her

noktada Z3 Kesim

Z3 kesim Yüksek verim ve mükemmel kalite avantajı

sunar.

Leitz’ın yeni Diamaster PRO3 ve Diamaster PLUS3 freze

tasarımları sayesinde ișlenen yüzeyin tamamına 3 diș

birden vurmaktadır bu sayede en yüksek performansı

sunmaktadır.

Yeni frezeler tüm standart panel malzemelerine, tüm

kalınlıklara ve farklı yüzey kaplamalarına uygundur. Her

noktaya üç diș değdiği için hassas yükseklik ayarına

gerek kalmamaktadır.

Avantajları:

• Piyasadaki diğer tüm ürünler ile karșılaștırıldığında

30%’a kadar daha yüksek performans ve hız

• Suntada 30m/dk, MDF’de 35m/dk’ya kadar ilerleme

hızı

• 3 defaya kadar bilenebilir

• Yeni DIA dalma ucu tasarımı

• Ekstra sertleștirilmiș gövde tasarımı sayesinde stabil

çalıșma 12 ile 16mm arasındaki çaplarda mevcuttur.

Diamaster PRO3- Nesting uygulamalarında birinci

tercihtir.

Diamaster PLUS3 Z3+3

Yüksek hacimli endüstriyel uygulamalarda performans

sağlayan, kaba ve finiș kesim için ideal freze ișlemi sunar.

Avantajları:

• Piyasadaki diğer tüm ürünler ile karșılaștırıldığında

50%’a kadar daha yüksek performans ve hız

• 12 defaya kadar bilenebilir

• Yeni DIA dalma ucu tasarımı

• 16 ile 20mm arasındaki çaplarda mevcuttur.

DFC -Talaș Yönlendirme Sistemi ile kenar bantlama CNC

merkezlerinde kesim ve tutkallama ișlemleri arasındaki

temizleme ve tutkallama ișlemini ortadan kaldırarak

zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Diamaster PLUS3; lazer kenar bantlama teknolojisini

kullanan ișleme merkezlerinde mükemmel kesme yüzeyi

sağladığı için bantlamaya hazır mükemmel kenarlar verir.

Diamaster PLUS3 önde gelen üretim tesislerinde yapılan

testlerde teknik ve verimlilik anlamındaki üstünlüğünü

kanıtlamıștır.

16


Kadınlar Günü

Aktivitelerimiz

Boehlerit ve Leitz Kadın Çalıșanları

olarak 8 Mart Dünya Kadınlar günü

için șirketimizin düzenlediği yemekte

hep birlikteydik.

Güçlü kadınlar = Güçlü Toplum

2000 yılında Birleșmiș Milletler Binyıl Zirvesi'nde tüm üye

ülkeler tarafından kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri

arasında toplumsal cinsiyet eșitliğinin geliștirilmesi ve

kadının güçlenmesi yer almıștır.

Ülkedeki kadın istihdamı o ülkenin kalkınmasında

oldukça büyük ve önemli bir etkiye sahiptir.

Toplumsal cinsiyet eșitsizliği yalnızca kadınları ve kız

çocuklarını etkilemekle kalmaz aynı zamanda ülkenin

demokratikleșmesinin ve kalkınmasının önünde ciddi bir

engel olușturur. Bu kapsamda öncelikle kadının eğitim

hakkı en temel konudur. Eğitim hakkını toplumun diğer

üyeleriyle eșit ve etkin kullanan bireyler toplumun gelișiminde

etkin rol oynar. Bununla birlikte eğitim düzeyi

artıkça farkındalık da artar. Eğitim durumuna göre

ișgücüne katılım oranı incelendiğinde; kadınların eğitim

seviyesi yükseldikçe ișgücüne daha fazla katıldıkları

görülmektedir.

2019 yılında kadına șiddet yüzünden maalesef 474

kadınımızı kaybettik. Toplumun her kesiminde derin izler

bırakan cinayetlere tanık olduk. Bu cinayetlerin önlenebilmesi

için öncelikle toplumsal zihniyet dönüșümünün

sağlanmıș olması ve șiddetin kaynağına odaklı çözümlerin

geliștirilmiș olması gerekmektedir. Güçlü bir toplum

güçlü bir ekonomi olușturmak kadına değer vermekten

geçer. Bu durum giderek daha rekabetçi, daha küresel

hâle gelen bir dünyada çok daha önemlidir. Toplumsal

cinsiyet eșitliği ekonomide akılcılıktır ve diğer kalkınma

çıktılarını iyileștirebilir. Daha güzel bir gelecek için

toplumsal cinsiyet eșitliği temelinde kadın-erkek birlikte

yürümek zorundayız. Hayalimizdeki güçlü geleceği ancak

bu șekilde inșa edebiliriz.

Deniz Derya

17


GOSB İK Birliği

GOSB İK Birliği’nin düzenlediği, “CEO’lar İK’dan ne

bekler” panelinde konușmacılar arasında yer alan Boehlerit

Türkiye Genel Müdürü Cüneyt Dik, İnsan Kaynaklarının

firmaların gelișimlerine olan katkılarından, ișe alım ve eğitim

sürecinde yașanılan sıkıntılardan ve kalifiye eleman bulmanın

zorluklardan bahsederek çözüm önerilerinde bulunuldu.

1.Önümüzdeki dönemde, teknolojik ilerlemeler

neticesinde, iș yapma șekillerinde büyük değișimler

bekleniyor. Özellikle endüstri 4.0 ve dijitalleșme

olguları ıșığında, Dünyada ve Türkiye ‘de çalıșma

hayatında ne gibi değișimler bekliyorsunuz?

Öncelikle endüstri 4.0 kavramını biraz açmak gerekir.

Endüstri 4.0 Almanya’da bașlayan ve yaygınlașan

“dördüncü sanayi devrimi” anlamına gelen bir vizyondur.

Endüstri 4.0, akıllı robot otomasyonları, büyük veri,

arttırılmıș gerçeklik, bulut sistemler, simülasyonlar, 3D

yazıcı gibi kavramlarla tanımlanmaktadır. Endüstriyel

dijital dönüșüm, ürünlerin üzerinde ve makinalarda

sensör teknolojisi kullanmak olarak özetlenebilir. Sensörler

ve yapay zeka geliștikçe üretim süreçlerinde esneklik

ve verimlilik artmıș olacak ve maliyetler düșecektir.

Üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı minimuma

inecek bu șekilde enerji israfı önlenebilecektir. Ürünlerin

üzerindeki sensörler ve akıllı etiketler sayesinde satıș ve

stok yönetimi de kolayca takip edilecektir. Tüm bu

gelișmeler yeni istihdam alanları getirecektir.

Türkiye'nin genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre

çok önemli bir avantaja sahip. Türkiye’nin dördüncü

sanayi devrimindeki gelișmeleri yakalayabilmesi için

öncelikle eğitimde gençleri Endüstri 4.0’a entegre etmesi

gerekmektedir. Yüksek kalitede eleman yetiștiren bilim

liseleri, Sanayi - Lise - Üniversite iș birliklerinin güçlendirilmesi,

Eğitimlerin pratik kısmının artırılması, öğrencilerin

sanayiyi tanıyıp, sanayinin ihtiyacı olan programları

kullanmaya adapte olacak șekilde yetiștirilmesiyle ortaya

çıkacak nitelikli genç nüfus, Türkiye'yi daha hızlı

kalkındıracaktır.

18

Teknolojik ilerlemeler neticesinde çalıșan çoğunluğunu

olușturan gençlerin beklenti ve alıșkanlıklarının farklı

olması sebebiyle yönetim șekillerinde farklılıklar doğabilir.

2. Bu değișimin șirketlerin insan kaynağını ne

șekilde etkileyeceğini öngörüyorsunuz?

-Otomasyon, dijitalleșme, robotlar artarken insanı insan

yapan özelliklere yoğunlașmak her zaman tüm

süreçlerden önce gelmelidir.

- Artık çalıșanların disiplinler arası becerileri aranmaktadır.

Kendinizi organizasyon ve teknoloji açısından daha zorlu

görevlere hazırlamalısınız.

- Eğitim ve öğretim de modern gereksinimlere uyum

sağlamalıdır. Özellikle endüstri ile ișbirliği içinde, yeni

çalıșma dünyasının gereksinimleri için uygun çözümler

geliștirilebilir. Yapılması gereken en önemli șey değișime

ve dönüșüme uyum sağlamak ve süreçlerin odak

noktasından insanı uzaklaștırmamaktır.

3. Mevcut uygulamaları düșündüğünüzde İnsan

Kaynakları birimleri hangi alanlarda daha etkin

olabilir?

Yetenek yönetimi, eğitim ve gelișim çalıșmaları önemli

olacaktır. Çalıșanlara yeni beceriler kazandırmak ve

disiplinler arası çalıșma sisteminin olușturulması etkin

olabilir. Çeșitliliğe önem vermek; farklı yașlardan, farklı

yașam tercihlerinden, farklı yeteneklerden ve farklı

disiplinlerden gelen çalıșanların hep birlikte çalıșması ve

düșünmesi ciddi anlamda zeki ve inovatif bir kombinasyon

olacaktır.

Cüneyt Dik


Gosb Sanayci Sohbetleri Toplantısı

Aktivitelerimiz

Sanayiciler

Boehlerit’te

Buluștu !

GOSB (Gebze OSB) yönetiminin her ay firmaların birbirlerini

yakından tanımaları adına düzenlediği “Sanayici

Sohbetleri” Șubat ayı toplantısı Boehlerit Türkiye'de

Genel Müdür Cüneyt Dik’in ev sahipliğinde gerçeklești.

Toplantıya, GOSB’da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri

ve Gebze Teknik Üniversitesi Akademisyenleri ile

GOSB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Mızraklı, Bölge

Müdürü Z. Nil Sönmez, Bölge Müdür Yardımcısı Hülya

Kaynak ve Kurumsal İletișim Müdürü Meral Ünver katılım

sağladı.

Kahvaltı organizasyonuyla ağırladığımız misafirlerimize

Boehlerit Türkiye’yi anlatan sunumlar gerçekleștirdik.

Yapılan sunumların ardından katılımcılar tek tek kendilerini

tanıttılar. Misafirlerimize Viyana filarmoni orkestrası

müzikleri eșliğinde özel sunumlu Avusturya tatlısı “Apfelstrudel”

ikram edildi . Samimi kahvaltı sohbeti sonrası

etkinliğe katılan misafirlerimİz gruplar halinde üretim

tesisimizi așama așama gezdiler, üretimimiz hakkında

bilgi sahibi olurken, Boehlerit firmasını ve ekibini yakından

tanıma imkanı buldular.

Komșularımızla bir araya gelmemize öncülük eden

GOSB Yönetim’ine ve toplantıya katılım sağlayan tüm

misafirlerimize Boehlerit Türkiye’ye gösterdikleri ilgiden

dolayı çok teșekkür ediyoruz.

Deniz Derya

19


Stratetji Toplantısı

Boehlerit Türkiye

Strateji Toplantısı

Vizyon 2025

Boehlerit Türkiye olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz

strateji toplantımız için 9-11 Mart tarihlerinde

Sapaca’daydık.

Torun Endüstri İnsan kaynakları Bașkanı Uğur Çoruh

toplantımızın ikinci gününde bizlerleydi. İnsan Kaynakları

alanında Torun Endüstri’de gerçekleștirdikleri uygulamaları

bizlerle paylaștı.

Toplantımızın bitiminde ise Dr. Yaprak Baran Tecir’le

yaratıcılık eğitimi ve uygulamaları gerçekleștirdik.

Tüm üst yönetim kadromuzun katıldığı toplantıda Vizyon

2025 hedefine giden yolda interaktif katılımla uzun ve

kısa vadeli hedeflerimiz üzerinde beyin fırtınası

gerçekleștirdik.

Bölümlerin birbirlerini daha yakından tanımalarına ve

kurum içi iletișimin güçlenmesine fırsat sunan bu toplantıda

her yıl olduğu gibi Genel Müdür’ümüz tarafından

belirlenen konular üzerinde takım çalıșması ile ortak aklı

ortaya çıkararak geleceğe dönük yol haritamızı çizdik.

20

Genel Müdür’ümüz Cüneyt Dik; “Her yıl Mart ayında

gerçekleștirdiğimiz bu toplantılar yıl içinde bizim pusulamız

oluyor ve takım çalıșmasıyla ortaya çıkan sonuçlar

büyük motivasyon sağlıyor. Ulașılacak hedeflere odaklanıp,

sürdürülebilir büyüme sağlamanın tek yolu doğru

strateji geliștirmekten geçiyor. Vizyonun gerçekleșmesi

için stratejik tespitler kurumun olmazsa olmazıdır. Stratejiye

ulașmak için bugünden itibaren çalıșmak gerekir.

Boehlerit Türkiye çalıșanlarının katkısı ve tam desteğiyle

hedeflerimizi bașarıyla hayata geçireceğimize inancım

tamdır.”

Deniz Derya


Çocuklarımız

Aktivitelerimiz

Çocuklarımız En

Değerli Hazinemiz !

Boehlerit ve Leitz Yönetimi olarak içinden geçmekte

olduğumuz bu zor dönemde değerli çalıșanlarımızın

küçük fertlerini de unutmadık.

Her bir çocuğumuza gönderdiğimiz korona virüs

bilgilendirme mektubumuzda dikkat etmeleri gereken

noktalara değindik ve rahatlatıcı önerilerde bulunduk.

Değerli çocuklarımız,

Coronavirüs mikrospkop ile bakıldığında “taç giymiș gibi

görünen bir virüstür” yani gözle göremediğimiz mikroplardır.

• Üstelik sabah çok erken kalmak zorunda da değilsiniz

• Ailenizle birlikte evde bol bol vakit geçirip oyunlar

oynayabileceğiz çok geniș bir zamanınız var.

• Uzak eğitim imkanı ile derslerinizi takip edebilir eksiklerinizi

tamamlayabilirsiniz.

• Bu zamanı en iyi șekilde değerlendirmenizi diliyoruz.

• Evde olmak durumunda olduğunuz günleri geride

bırakınca, sizlerin ve ailelerinizin katılacağı ve bolca aktivite

oyunların oynanacağı bir etkinlikte hep birlikte bulușacağız.

• Kendinize çok dikkat etmenizi ve ailelerinizin uyarılarını

dikkate almanızı rica ediyoruz.

• Ellerinizi sık sık yıkayarak

• Uykunuzu iyi alarak

• Beslenmenize dikkat ederek

• Ellerimize değil kolumuzun iç kısmına hapșırarak

• Yüzümüze dokunmayarak kendimizi virüsten

koruyalabiliriz.

Çocuklarımıza, evde kalmak durumunda oldukları

bu dönemde okumaları için bizden istedikleri

kitapları ulaștırdık.

• Ellerinizi 20 saniye boyunca yıkarken en sevdiğiniz

șarkıyı söyleyerek bunu eğlenceli bir hale getirebilirsiniz

• Okula gitmeyip evde kaldığınız bu dönemde bol bol

kitap okuyup çizgi film veya film seyredebilirsiniz.

Deniz Derya

21


Çalıșan Gelișimi

Güçlü İletișim

Boehlerit Türkiye olarak șirket politikamız, çalıșanlarımızı

özenle seçmek, sürekli eğitmek, karar verme

süreçlerine dahil etmek ve motivasyonlarının devamlılığını

sağlamaktır.

Kurumsal bașarımızda en önemli rolü üstlenen çalıșanlarımızın

eğitim ve gelișiminin öneminin bilincindeyiz. Bu

doğrultuda verdiğimiz eğitimlerle çalıșan gelișimini sağlayarak

kurum kültürümüzün en önemli parçasını olușturan

“Boehlerit’e Bağlılık” olgusunu ele alıyoruz.

Her birey dünyayı sahip olduğu

temsil sistemine göre algılar, yașar

ve yönlendirir. Peki siz hangisine

sahipsiniz? Görsel mi ? İșitsel mi ?

Dokunsal mı?

Tüm üretim çalıșanlarımızla bu yıl Türkiye’nin en iyi

eğitmeni seçilen Dr. Yaprak Baran Tecir tarafından hazırlanan

“Güçlü İletișim” eğitim programı gerçekleștirildi.

Heyecan ve coșkuyla geçen eğitimlerde kalplerden zihinlere

giden yolda iletișimin insan ilișkisindeki önemine bir

kez daha vurgu yapıldı.

Bu eğitimde liderlik tarzları ele alınarak bu tarzlar ve ekip

yönetiminde önemli olan konular ele alındı. Temsil

sistemleri konusu anlatılarak, ekip içi ilișkiler ve öğrenme

konusunun üzerinde duruldu. Kendimizi tanımak ve

karșımızdakini tanımak ve “Boehlerit benim için ne ifade

ediyor?”, “ Ben Boehlerit olarak ne ifade ediyorum?”

sorularına verilen cevaplar tartıșıldı. Empati ve dinleme

konularına uygulama ve oyunlarla yer verildi. Șirkete

bağlılıkta, ekip liderine düșen görevler ele alındı.

Deniz Derya

22


Çalıșan Röportajı

Aktivitelerimiz

Mümtaz Bey Boehlerit'te

geçen 33 yıllık çalıșma

hayatına veda ediyor...

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?

1951 Beylerbeyi doğumluyum. Çocukluğum İstanbul

boğazında, sandallar, tekneler içinde geçti. Babalarımız

bize yüzmeyi ve kürek çekmeyi öğretti 9-10 yașında

balıkçı tekneleri ile Bebek’e Yeniköy’e gezmeye giderdik.

İstanbul’da yazın denizin içinde kıșın ise üstündeydik.

Tabiatla içe içe yașama șansına erișmiș șanslı bir kușağız

çok güzel yașadık bu șehri..

1968 Erkek Sanat Enstitüsü mezunuyum. Okul biter

bitmez karayollarında çalıșmaya bașladım. 1973 martında

askere gittim. Askerliğim enteresan geçti ilk 17 ayını

Ankara’da son 3 ayını Kıbrıs’ta yaptım. 1974 Kıbrıs Barıș

Harekâtı’da görev aldım. Fiziki bir yaralanmam olmadı

ancak psikolojik olarak zor bir dönem geçirdim.

Üstünden 45 sene geçmiș olmasına rağmen hafızamdan

silinmeyen travmalar yașadım. Sivil hayata döndükten

sonra bu geçiși en az hasarla atlatmak çok önemliydi.

Askerden döndükten sonra tekrar karayollarında çalıșmaya

devam ettim. Çevremdeki insanların aydın kișiler

olması bu süreci kolay atlamamı sağladı.

Boehleritle hikayeniz nasıl bașladı?

O dönem Aroymak A.Ș’nin sahibi Melih Aroymak

Boehlerit’in ortaklarından biriydi. Kendisi aynı zamanda

benim eniștem olur. Melih Aroymak joker bir pozisyon

için beni önerdi. Kamudan özel sektöre geçmek aslına

bakarsanız baya riskli bir durumdu. Ancak benim için

aradaki farkın bir önemi yoktu çünkü bence esas olan iș

disiplindir. Sonrasında özel sektörün tam benim karakterime

uygun bir çalıșma șekli olduğunu fark ettim. Devlet

kurulușunda yetkileriniz ve sorumluluklarınız sınırlı. Özel

sektörde ise sizin yetkinlikleriniz doğrultusunda

önünüzün açılmasına olanak sağlanıyor, fikirleriniz

alınıyor, hayal edebiliyorsunuz, iș geliștirme yapabileceğiniz

bir alan veriliyor. Bunlar insanı daha da geliștiren

ve motive eden unsurlar. Aynı zamanda kurum ve çalıșan

arasındaki güveni sağlamlaștırıyor. Bu konuda kendimi

çok șanlı hissediyorum. Boehlerit’e bașladığımda kendimi

çalıșmaya hayatına yeni bașlamıș gibi hissettim.

Mesleğim olmadığı halde elektrik ve elektroniği biliyordum

ancak üretimi bilmiyordum. Çalıșma arkadașlarımla bilgi

alıșverișinde bulunarak zaman içinde birbirimizin eksik

yönlerini tamamladık. Yaptığımız ișler ve iyileștirmeler

sonucunda șirket olarak Avrupa’ya olan bağımlılığımızı en

aza indirdik.

Ben yaptığım iște ve normal yașantımda dursun lazım

olur düșüncesi ile çöpçülüğü çok severim. Bu özelliğimin

çalıșma hayatımda çok büyük faydalarını gördüm.

Kullandığımız makinalarda çok ekstrem parçalar vardır.

Bu parçalar bozulduğunda çok uzun süre beklenmesi

gerekir ithal parçalardır ve genellikle teslim süresi en az

altı aydır. O tür parçalara ihtiyacımız doğabileceği

23


Çalıșan Röportajı

düșüncesiyle eski makinalarımız çöpe atılırken bu tarz

parçaların hepsini söktüm ve bir gün bir yerde lazım olur

düșüncesi ile sakladım. Fabrikamızın tamir bakım

açısından sekteye uğramamasını sağlayan çoğunlukla bu

eski parçalar olmuștur diyebilirim.

Boehlerit’te çok güzel bir takım çalıșması ile çalıșıyoruz.

Her ișin bașı sevgidir bir ișin bașlaması ve aynı zamanda

devamını sağlayan her zaman sevgidir. Bana duyulan

güven ve verilen yetkilerle birlikte Boehlerit’i kendi firmam

gibi görmeye bașladım. Heyecanımı hiç kaybetmedim ve

33 yıl bu șekilde çalıștım.

Beklentilerim daha çok insan ilișkileriyle bașlıyor bir

ağabey, bir arkadaș, bir kardeș, bir baba, bir eș, bir

yönetici olabilmek gerekiyor. Pek çok çalıșma

arkadașımın öğretmeni oldum onlara bilgimle destek

oldum. Bilgi paylaștıkça anlam kazanır paylașmak firmaya

katkı sağlar büyük resme baktığınızada ise topluma

fayda sağlar. Elbette beni de bilgisiyle besleyen insanlar

oldu. Boehlerit Avusturya’dan Rainer Pitonak, Peter

Kammerhofer, Martin Willinger gibi isimler kendimi

geliștirmemde önemli isimler olmuștur. Bağlı olduğunuz

yöneticiniz ve birlikte çalıștığınız arkadașlarınız takım

ruhunu biliyorlar ve buna hizmet ediyorlar ise en ufak bir

sorun dahi yașanmıyor ve bilakis doğabilecek sorunlarının

dahi önüne geçilebiliyor.

Uçak ve gemi modelleri yapımı tutkunu

olduğunuzu biliyoruz. Bu hobiniz nasıl bașladı

neler yaptınız?

Babamın kuzeni okumayı çok severdi ve 8 yașımdayken

okumayı așılamak amacıyla beni de Yapıkredi Yayınları

Doğan Kardeș dergisine abone yaptı. O yașlarda benim

aynı zamanda el ișlerine bir șeyleri söküp kurcama

merakım vardı. Evdeki tüm saatleri sökerdim. Babam

rahmetli dayım ile birlikte deniz sporlarında çok bașarılıydı

1924-1926 yıllarında kendi yaptıkları yelkenli teknelerle

yarıșlara katılıyorlarmıș. Yarıșın galiplerine ise saraydan

kalan saatler hediye edilirmiș. Ben kendimi bildiğim

yașlara geldiğimde evin içi saraydan gelen çeșitli saatlerle

dolmuștu. Bir șeyleri söküp takma merakım iște bu

saatlerle bașladı. İçinde ne var? nasıl çalıșıyor? akrep

yelkovanı nasıl takip ediyor? gibi sorularım ve çocukluk

merakımla babamın saatlerinin bir çoğunu söktüm

sonrasında doğan kardeș dergisi de bana iyi bir rehber

oldu ilk sayısında kartondan bir uçak yapma eki vardı o

uçağı ben yaptım. Orada önemli olan dengeyi sağlayabilmekti

aslında uçmuyor sadece 10 -15 metre süzülüyordu.

Arkadaș grubumla birlikte 7 çocuktuk ve hepimiz bu

alana ilgi duymaya bașladık. Arkadașımızın babası

Kurmay Albay Ahmet amcamız bir gün bize bir sürpriz

yaptı ve üzerinde THK yazan rulo șeklinde paketler getirdi.

O rulonun içinden uçak modelinin detaylı planı tüm ve

gerekli malzemeleri çıktı. Tabiki hepimiz çok heyecanlandık

ve bu modelcilik virüsünü bu șekilde kapmıș olduk.

Yaș ilerdikçe modelcilik merakım daha da gelișmeye

bașladı. 1963 yılında ortaokula geçince yine THK’dan

temin ettiğimiz daha zor modeller üzerinde çalıșmaya

bașladım. Daha karakteristik modeller ortaya çıkarmaya

bașladım ve bugünlere kadar bu merakımı tașıdım. Șuan

da hoca sınıfındayım Türk Hava Kurumu’nun Türkiye

Șampiyonası yarıșlarında hakem olarak görev alıyorum.

Okullarda özellikle üniversitelerde söyleșilere katılıyorum.

Gemi modelciliğini anlatıyorum. Aynı zamanda Pendik

Sportif Havacılık Kulübü üyesiyim. Kulüp üzerinden uçak

ve gemi modelciliği için ihtiyacı olan meraklı gençlerle

elimdeki malzemeleri paylașıyorum. Hobi dediğin masraflı

bir uğraștır bizim zamanımızda bu malzemeler çok daha

zor temin ediliyordu..

Mümtaz Bey modelcilik alanında ustalık eserim

diyebileceğiniz bir çalıșmanız var mı?

2004 yılında Zorlu Holding Vestel firması, Savunma

Sanayi Bölüm Bașkanlığı bölümünü kuruyordu. Seri

üretime geçmek istedikleri bir uçağın modelini yapmamı

rica ettiler. Türkiye’de en küçük oran ve ölçeklerde

İnsansız Hava Aracı (IHA) modeli yapan ilk kiși oldum.

24


Çalıșan Röportajı

Aktivitelerimiz

Yaptığım bu model seri üretime geçilmeden önce yönetim

kurulunda onay amaçlı kullanıldı.

olduğu yeni teknolojik yatırımlara benim yapım, bilgim ve

eğitimim uygun değil. Ekibimde eğittiğim gençler yeni

teknolojiye daha olay adapte olabilir. Boynuzların kulağı

geçmesi lazım. Bu açıdan çok daha güzel yerlere

gelineceğine, çok güzel ișler yapılacağına inandığım için,

“benim dönemim doldu ve gençler bayrağı devam

ettirsinler” diyorum.

Ama tabiki ihtiyaç halinde her zaman danıșmalığımı

yapacağım. Çünkü bence kopmak imkansız hisler anlatmakla

bitmez.. Fabrika içinde buradaki ailem, fabrika

dıșında da evdeki ailem her zaman en büyük destekçim

olmuștur.

Yüksek motivasyon ve bağlılıkla çalıșmayı

sürdürdüğünüz Boehlerit’ten Nisan 2020 tarihi

itibariyle emekliliğe ayrılıyorsunuz. Dile kolay tam

33 yıl… Neler hissediyorsunuz?

Bence bașarının birinci șartı iș disiplini ikincisi firmaya

bağlılıktır. Boehlerit’i her zaman bize emanet edilmiș bir iș

yeri gibi gördüm. Patronlarımız sadece yılda 1 kez

buradalar yılın 364 gün 15 saati burası bize emanet.

Sorun varsa çözüm bul mantığında bana tanınan yetkileri

doğrultusunda çalıștım. Boehlerit benim ailem gibi iș

hayatında olan ufak tefek sürtüșmeleri hiçbir zaman

kișisel algılamadım her zaman iș odaklı yaklaștım. Bu 33

yıl içinde kaybettiğimiz arkadașlarımız da oldu acısıyla

tatlıysa geçen bir zaman dilimi. Birlikte çalıștığım ekibimi

yetiștirdim onlara öğretmenlik yaptım. Yaptığım ișin

sonucunu da bașarılı olduğumu gördüm. Ben buradan

ayrıldığımda bayrağı teslim alacak arkadașlarımın %95’in

üzerinde bașarı göstereceklerine inanıyorum. Öncelikle

buna inandığım için gönül rahatlığıyla “allahısmarladık“

diyebiliyorum. İkinci sebep ise fabrikamızın bașlatmıș

Benim hayatımdaki felsefem “İnsan tarafından yapılan bir

probleme varsa muhakkak bir çözümü vardır yeter ki

insan odaklı olun” Biz hep elbirliği ile takım ruhu ile

çalıștık. Boehlerit’te 33 yıllık çalıșma hayatım mutlulukla

geçti..

Bunca yıllık birikim ve tecrübenizle çalıșma

hayatına yeni bașlayan gençlere hangi tavsiyelerde

bulunmak isterseniz?

Her șeyden önce istemek gerekir. Siz istekli olun, saygılı

olun, sevgi sonradan gelir. İletișime açık olun, güvenilir

biri olduğunuzu karșı tarafa anlatacak yollarınızı belirleyin.

Öğrenmeye açık olun ve bol bol soru sorun. Eksiklerinizi

tamamlamazsanız ilerleyemezsiniz. Kișilik kavgaları

yapmayın yeri gelince insiyatif almaktan kaçmayın. En

önemli noktalardan biri de sabırsız olmayın.

Boehlerit çalıșanına değer veren, hakkını veren bir kurum

kültürüne sahip bunun değerini bilin. Bu bahsettiklerin

aslına bakarsanız insan hayatının tüm noktalarında iș

arkadașlığında da, özel yașantı da uygulaması gereken

temel davranıșlardır.

Sağlıcakla kalın

Yakup Mümtaz Akıncılar

Deniz Derya

25


Spor Sayfası

DOSTLUK KAZANSIN !

Türkiye Süper lig 2019-2020

sezonunda Beșiktaș Arena’daki

kombinemizde bayilerimizi ve

müșterilerimizi ağırladık..

Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle ligler

ertelendi. Tribünler ıssız kaldı..

Milletimizin yașanan sıkıntılı günleri göstereceği

sağduyu ile geride bırakacağına yürekten

inanıyoruz.

Güzel günlerde tekrar tıklım tıklım dolu tribünlerde

bulușana kadar sağlıcakla kalın.

Deniz Derya

26


Boehlerit Türkiye

Așınma Parçaları Ürünleri

MÜȘTERİ FAYDALARI

Özel imalat

Fiyat avantajı

Erken teslim müddeti

Boehlerit Türkiye, GOSB 1600 Sok. No: 1602, 41400 Gebze / Kocaeli, Telefon +90 262 677 17 37, www.boehlerit.com.tr


Online Satıș Sitemiz

7/24 hizmetinizde!

Değerli Müșterilerimiz,

çalıșanlarımızın ve sizlerin sağlığı her zaman bizim önceliğimizdir! Satıș ekiplerimizin sizleri ziyaret

edemediği bu dönemde www.boehlerit.com.tr online satıș sitemiz üzerinden ürünlerimizi

inceleyebilir ve alıșverișinizi gerçekleștirebilirsiniz.

Sorularınız için satıș ekibimize telefon, e-posta veya video konferans yoluyla ulașabilirsiniz.

Sağlıklı günlerde görüșmek üzere!

Boehlerit Türkiye, GOSB 1600 Sok. No: 1602, 41400 Gebze / Kocaeli, Telefon +90 262 677 17 37, www.boehlerit.com.tr

WhatsApp Destek Hattı

0 534 271 17 59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!