Views
4 years ago

WILLIAM SHAKESPEARE HAMLET Přeložil František Nevrla ...

WILLIAM SHAKESPEARE HAMLET Přeložil František Nevrla ...

WILLIAM SHAKESPEARE HAMLET Přeložil František Nevrla

WILLIAM SHAKESPEARE HAMLET Přeložil František Nevrla OSOBY: Klaudius, král dánský. Hamlet, syn předešlého a synovec nynějšího krále. Horacio, přítel Hamletův. Polonius, lord komoří. Laertes, jeho syn. Voltimand, Kornelius, Rosenkrantz, Guildenstern, Osrik, Pán. Kněz. Marcellus, Bernardo. Francisko, vojín. dvořané důstojníci Reynaldo, sluha u Polonia. Kapitán, Vyslanci. Duch Hamletova otce. Fortinbras, norský princ. Dva hrobníci. Gertruda, dánská královna a matka Hamletova. Ofelie, dcera Poloniova. Páni, dámy, důstojníci, vojáci, herci, námořníci, poslové a sluhové. [1.1] Vstoupí Francisko a Bernardo, dva strážní, z různých stran. Bernardo. Kdo tu?

Možnost využití LOS pro výživu přežvýkavců (Pozdíšek, Ponížil)
William Shakespeare KRÁL JAN Přeložil František Doucha ...
William Shakespeare MAKBETH Přeložil Josef Jiří Kolar Osoby ...
William Shakespeare MAKBETH Přeložil Josef Jiří Kolar Osoby ...
William Shakespeare KRÁL JINDŘICH VI. Díl druhý Přeložil J. Malý ...
William Shakespeare KRÁL JINDŘICH VI. Díl druhý Přeložil J. Malý ...
William Shakespeare KRÁL JINDŘICH IV. Díl II. Přeložil Ladislav ...
William Shakespeare BOUŘE Přeložil Ladislav Čelakovský. [Errata ...
William Shakespeare BOUŘE Přeložil Ladislav Čelakovský. [Errata ...
William Shakespeare KUPEC BENÁTSKÝ. Přeložil J. J. Kolár Osoby ...
William Shakespeare Komédie plná omylů přeložil Dr. J[osef] Čejka ...
William Shakespeare KRÁL JINDŘICH IV. Díl II. Přeložil Ladislav ...
William Shakespeare KRÁL JINDŘICH IV. DÍL I. Přeložil Ladislav ...
William Shakespeare VEČER TŘÍKRÁLOVÝ, ANEB COKOLI ...