Arhitektuurse osa seletuskiri - Tartu

tartu.ee

Arhitektuurse osa seletuskiri - Tartu

Käitlus

‐ Ligipääsetavus

Platvormi A pandus A1‐A6 laskub 32 meetri pikkuselt nõlvast alla, jagunedes 4 kaldteeks

kaldega 8% ning kolmeks 1.5m pikkuseks vahemademeks, et võimaldada ratastel liikujal

ja/või selle saatjal võimalikult hõlpsalt tõusta ja laskuda. Ülejäänud pandused (A7‐A9, B1‐B3

ja B13‐B15)on järsemate kalletega ning esitavad seega liikujale kehalise väljakutse. Lisaks

ületavad 8% piiri ka tänava poole suunduvate asfaltteede kalded. Projekt ei ole neid selliseks

määranud, vaid kasutab juba olemas olevate teede suundi ja kaldeid, uuendades vaid

teekatet.

Kõik ristumised teede ja materjalide vahel on lahendatud teega ühes tasapinnas, kõrgeid

äärekive ei ole.

‐ Tänavakoristus

Asfaltkattega kergliiklusteede laiused on vahemikus 2.3 – 3.5 meetrit, kõik ristumised on

lahendatud teetasapinnal, et tagada koristusmasinate takistusteta liikumine ja töö.

Põhirajast jõe poole jäävad puitosad puhastatakse lehtedest käsitsi, talvist lumekoristust neil

teha ei ole tarvis.

Eeltööd

Enne ehitustööde algust eemaldatakse puud nr 3, 7, 14, 15, 16 ja 19 (laia pajupõõsa sisse

kasvanud risu) koos juurtega ning juuritakse välja kogu lõigus varasemalt eemaldatud puude

kännud. Tüvekaitsed võimaldatakse ehitamise ajaks vajaduse korral puudele 1, 2, 4, 5, 6, 9,

10, 11, 12, 13 ja 26 (vt. Tehniline joonis).

Kasvupinnas eemaldatakse kõigi rajatavate maakivilaotiste, treppide, kergliiklusteede ja

pisiväljakute alt, ladustatakse lokaalselt ning kasutatakse hiljem mullete ning eemaldatava

kõnniteesuuna katmiseks.

Aluste ja vundamentide rajamisel eemaldatav pinnas ladustatakse lokaalselt ning

kasutatakse mullete ning uute nõlvade täitmisel.

Elemendid

1. Kõnniteed

Asendatavad ja rajatavad kõnniteed kaetakse asfaltkattega ning ääristatakse 50mm laiuse

betoonäärekiviga (50+3400+50=3500). Äärekivi ja asfalt on ühes tasapinnas (katendite

sõlmede täpsustused Tehnilisel joonisel). Peamise, Võidu ja Turu silda ühendava kõnnitee

laiuseks koos äärekiviga on 3.5 m, ristuvad ja hargnevad teed on kitsamad (2.3m). Peamisele

kõnniteele antakse 1,5% põikikalle jõe poole, ristuvatele ja hargnevatele teedele antakse

pikikalle Fortuuna ja Pika tänava poole ning põikikalle vastavalt teeprojektile.

Kõikide kergliiklusteede ristumiste nurgad vormistada täispikkuses äärekividega, lõigatud kivi

kasutada lõigu keskel. Juhul, kui lõigu pikkus on väiksem kui kahe äärekivi pikkus, vormistada

4

More magazines by this user
Similar magazines