Navodila regulator R2107 - Buderus

buderus.si

Navodila regulator R2107 - Buderus

606303 9024 – 09/2002 Sl Za uporabnikaNavodila za uporaboRegulatorji Logamatic 2107,Logamatic 2107 MAUT11:15 211...7Tag Zeit TempPROGUrlaub Auswahl So/WiAnzeige Install Zurück90AUT7050I 0Pred uporabo skrbno preberite


ImpresumNaprava ustreza temeljnim zahtevamveljavnih standardov in direktiv.Skladnost je bila dokazana. Ustreznadokumentacija in izvirnik izjave o skladnostista deponirana pri proizvajalcu.Ta navodila za uporabo veljajo samo za regulatorjeLogamatic 2107/2107 M.Pridržujemo si pravico do sprememb zaraditehničnih izboljšav!Zaradi nenehnega razvoja lahko pride do manjšihodstopanj pri slikah, funkcijskih korakih in tehničnihpodatkih.Aktualiziranje dokumentacijeČe imate predloge za izboljšave ali če ste ugotovilinepravilnosti, vas prosimo, da nam jih sporočite.Naslov proizvajalcaBuderus Heiztechnik GmbHSophienstraße 30-32D-35573 Wetzlarhttp://www.heiztechnik.buderus.deE-Mail: info@heiztechnik.buderus.deŠt. dokumenta: 6303 9024Datum izdaje: 09/2002Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!2Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Vsebina1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Kaj morate vedeti o ogrevalnem sistemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Gospodarno ogrevanje in varčevanje z energijo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Navodila za varno uporabo regulatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.1 Uporaba v skladu z namenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.2 Varnostna navodila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.3 Čiščenje regulatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.4 Ravnanje z odpadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Osnovno o uporabi in nastavljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Osnovne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.1 Vklop regulatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.2 Izklop regulatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.3 Stalni prikaz in prikaz obratovalnih vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.4 Režimi obratovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.5 Nastavitev sobne temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.6 Priprava sanitarne vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Dodatne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.1 Režimi obratovanja solarne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.2 Standardni programi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307.3 Program za čas počitnic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337.4 Preklop poletje/zima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357.5 Neprekinjeno gretje sanitarne vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377.6 Spreminjanje stalnega prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387.7 Nastavitev dneva in ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397.8 Prehod poletni/zimski čas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Sobni nastavljalnik BFU, BFU/F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.1 Splošno o BFU, BFU/F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.2 BFU/F = sobni nastavljalnik z radijsko vodeno uro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.3 Normalno (dnevno) ogrevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.4 Znižano (nočno) ogrevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428.5 Funkcije posameznih tipk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Dodatne možnosti programiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459.1 Spreminjanje standardnega programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459.2 Povezovanje dveh ogrevalnih period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519.3 Individualni program za ogrevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de3


Vsebina10 Motnje in kako jih odpraviti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5511 Obratovanje v primeru motnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5812 Zapisnik o izvršenih nastavitvah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6013 Kontrola dimnih plinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6114 Stvarno kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!4Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Uvod 11 UvodZ nakupom regulatorja Logamatic 2107 ali 2107 M stese odločili za regulator ogrevanja, ki je enostaven zauporabo in omogoča optimalno bivalno ugodje priminimalni porabi energije.Logamatic 2107/2107 M bo skrbel, da bo vaš ogrevalnisistem deloval tako, da bo sinergijsko povezalekonomske, ekološke in tudi zdravstvene aspekteogrevanja. Seveda bo v ospredju zagotavljanje vašegatoplotnega ugodja.Kar se v prvem trenutku sliši zelo zapleteno, postaneenostavno, ko pridemo do rokovanja. Za ogrevanjeprostorov ob določenih urah lahko enostavno uporabitetovarniško prednastavljene programe ogrevanja.Če vam ure standardnih programov ne ustrezajo, jihlahko po potrebi sami spremenite ali pa poprositesvojega serviserja, da to stori namesto vas.S pritiskom samo ene tipke na regulatorju lahkopreklopite z normalnega (dnevnega) ogrevanja naznižano (nočno) ogrevanje, lahko pa to nalogoenostavno prepustite vgrajeni avtomatiki.Prav tako lahko s pritiskom samo ene tipke dogrejetesanitarno vodo, kadarkoli jo potrebujete.Pritisni in zavrtiTipke za nadaljnje funkcije, namenjene uporabniku, soskrite pod pokrovčkom regulatorja. Nastavitve vršite poprincipu "pritisni in zvrti".Nastavitve, ki ste jih izvršili, Logamatic 2107/2107 Mposreduje ogrevalnemu sistemu.Regulacija omogoča celo vrsto za uporabnika koristnihfunkcij. Naj jih naštejemo le nekaj:– avtomatski preklop poletni/zimski režim– program za počitniceRegulator Logamatic 2107/2107 M (kratek opis)Regulacijski sistem Logamatic 2000 je pretežnonamenjen za enodružinske individualne/vrstnestanovanjske hiše.Regulatorja Logamatic 2107 in Logamatic 2107 M staopremljena s kompletno varnostnotehnično opremo.Za razliko od modela 2107 model 2107 M vsebujedodatni funkcijski modul (FM 241), s katerim lahkoregulirate dodaten ogrevalni krog z mešalnim ventilom.Osnovna izvedba regulatorja omogoča:– regulacijo enega nizkotemperaturnega ogrevalnegakotla z enostopenjskim gorilnikom v odvisnosti odzunanje temperature– regulacijo enega direktnega ogrevalnega kroga– regulacijo kroga sanitarne vode– krmiljenje cirkulacijske črpalkePo zaslugi fleksibilne modulne tehnike, ki omogočanadgraditev osnovnega modela po potrebi, lahko zregulatorjem v maksimalni opremi regulirate sisteme zdvostopenjskim ali moduliranim gorilnikom, drugimogrevalnim krogom z mešalnim ventilom in prigrajenimsolarnim sistemom, možna pa je tudi integracijaeksternega vmesnika (RS 232) za daljinski nadzor.Nastavljiva komandna plošča omogoča prilagoditevnaklonskega kota glede na višino namestitveregulatorja, tako da ima uporabnik vedno pogled nazaslon pod optimalnim zornim kotom.OPOZORILOOba modela regulatorja, 2107 in 2107 M,sta v teh navodilih obravnavana enotno kotregulator Logamatic 2107. V primerih, koobstajajo razlike med modeloma, je toposebej navedeno.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de5


1UvodO teh navodilihDrugo poglavje teh navodil je kratek uvod v ogrevalnotehniko, kjer je za boljše razumevanje navodilpojasnjenih nekaj osnovnih pojmov v zvezi z ogrevalniminapravami in regulacijo ogrevanja.V tretjem poglavju vam dajemo nekaj nasvetov, kakolahko pri ogrevanju dosežete prihranke.V četrtem poglavju so važna opozorila za varno uporaboregulatorja.V petem poglavju vas seznanimo z osnovami rokovanjaz regulatorjem.Opis "osnovnih funkcij" regulatorja je v šestem poglavju.Te funkcije praviloma zadostujejo, da delovanjeogrevalnega sistema prilagodite svojim potrebam.Sedmo poglavje opisuje "dodatne funkcije", ki sopotrebne pri prvem zagonu sistema.V osmem poglavju je opisano, kaj je sobni nastavljalnikin kako preko njega nastavljate ogrevanje.Za tiste bolj zainteresirane so v devetem poglavjuopisane dodatne možnosti programiranja regulatorja.V desetem poglavju so kratki nasveti, kako ravnati vprimeru motnje na ogrevalnem sistemu.Napotke v zvezi z zasilnim obratovanjem s pomočjoročnih stikal najdete v enajstem poglavju.V dvanajstem poglavju je zapisnik o izvršenihnastavitvah, v katerega lahko vpišete svoje individualnenastavitve (oz. to stori vaš serviser).Vse, kar morate vedeti o testu dimnih plinov, jenavedeno v trinajstem poglavju. Kontrolo je potrebnoopraviti enkart letno.Za lažje iskanje je navodilom na koncu dodanoabecedno kazalo gesel.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!6Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Kaj morate vedeti o ogrevalnem sistemu 22 Kaj morate vedeti o ogrevalnem sistemuZakaj potrebujete določeno predznanje?Ogrevalne naprave nove generacije so opremljene sštevilnimi funkcijami, s pomočjo katerih lahko prihraniteveliko energije, ne da bi se vam bilo treba odpovedatitoplotnemu ugodju. Prvi koraki pri spoznavanju te tehnikeso najtežji. Že kmalu pa spoznate, koliko lahko profitirate priogrevalni napravi, ki je optimalno prilagojena vašimindividualnim potrebam. Bolje ko poznate zmogljivosti svojeogrevalne naprave, bolje jih lahko izkoristite v svoj lastenprid.Kako deluje ogrevalni sistem?Ogrevalni sistem sestavljajo ogrevalni kotel z gorilnikom,regulacija sistema, cevni razvod in ogrevala. Topla voda zasanitarne namene se segreva v ločenem akumulacijskemali pretočnem bojlerju. Na voljo pa so tudi ogrevalni kotli zintegrirano pripravo sanitarne vode. Važno je, da so vsekomponente sistema medsebojno usklajene. V gorilnikuzgoreva gorivo (danes povečini plin ali kurilno olje) insegreva vodo v kotlu. Ta grelna voda se nato s pomočjočrpalke po hišnem cevnem razvodu dovaja do grelnih teles.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107/2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de7


2Kaj morate vedeti o ogrevalnem sistemuNa sliki 1 je prikazan sistem z enim direktnim ogrevalnimkrogom: gorilnik (2) segreva vodo v ogrevalnem kotlu (1).Ta grelna voda se nato s pomočjo črpalke (3) po dovodnemcevovodu ali predtoku (4) dovaja do grelnih teles (6). Ko segrelna voda pretaka skozi ogrevala, odda del toplotneenergije v prostor. Nato se grelna voda po povratnemcevovodu (7) vrne v kotel; ciklus kroženja vode se pričneznova.S pomočjo termostatskih ventilov (5), vgrajenih naposameznih grelnih telesih, lahko vzdržujemo želenotemperaturo v posameznih prostorih glede na potrebe inaktivnosti, ki se v njih odvijajo. Temperatura dovoda v vsaogrevala je enaka. Toplotna oddaja je torej odvisna zgolj odpretoka grelne vode skozi ogrevala, ki ga dušimo s pomočjotermostatskih ventilov na ogrevalih.Od česa so odvisne toplotne potrebe prostora?Na potrebe po toploti v nekem prostoru vplivajo predvsemnaslednji faktorji:– zunanja temperatura– želena sobna temperatura– način gradnje / toplotna izoliranost objekta– vetrovne razmere– sončno sevanje– notranji toplotni viri (kaminske peči, ljudje, svetilke, itd..)– zaprta ali odprta oknaSl. 1Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Poz. 4:Poz. 5:Poz. 6:Poz. 7:Shema ogrevalnega sistema z enim direktnimogrevalnim krogomogrevalni kotelgorilnikčrpalkadovodni vodradiatorski termostatski ventilradiatorjipovratni vodZa zagotavljanje ugodne temperature v prostoru moraregulacija upoštevati vse te vplivne veličine.Sl. 2Vplivi na temperaturo zraka v prostoruPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!8Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107/2107 M • 09/2002


Kaj morate vedeti o ogrevalnem sistemu 2Zakaj je potrebna regulacija ogrevanja?Sistem regulacije ogrevalne naprave skrbi za toplotnougodje v prostorih, hkrati pa tudi za varčno rabo kuriva inelektrične energije. Generator toplote (ogrevalni kotel zgorilnikom) in črpalke vklopi, ko potrebujete tople prostoreali toplo sanitarno vodo. Komponente ogrevalnega sistemakrmili tako, da se aktivirajo v pravem trenutku.Nadalje regulacija zazna različne vplivne veličine, kivplivajo na temperaturo v prostoru in jih ustrezno upošteva.Kaj izračunava regulacija ogrevanja?Sodobni regulacijski sistemi izračunavajo potrebnotemperaturo v kotlu (tako imenovano temperaturopredtoka) v odvisnosti od zunanje temperature. Povezavomed zunanjo temperaturo in temperaturo ogrevalne vode(predtoka) ponazarja ogrevalna krivulja. Čim nižja jezunanja temperatura, tem višja mora biti temperaturapredtoka.V ogrevalnem sistemu vzdržujemo temperaturoogrevalnega medija na tri načine:– v odvisnosti od zunanje temperature– v odvisnosti od sobne temperature– v odvisnosti od zunanje temperature s kompenzacijosobne temperaturetemperatura predtoka v °CSl. 3Ogrevalna krivulja (primer)predtok t VLzunanja temperatura v °CPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107/2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de9


2Kaj morate vedeti o ogrevalnem sistemuRegulacija glede na zunanjo temperaturoPri tem načinu regulacije je zunanja temperatura, ko joizmeri zunanje tipalo, edina vodilna veličina, na osnovikatere regulator krmili temperaturo vode v predtoku.Nihanja temperature v prostoru zaradi notranjih virovtoplote (sončnega sevanja, prisotnosti ljudi ali drugihtoplotnih virov) se pri tem ne upoštevajo.Vzdrževanje ustrezne temperature v posameznihprostorih pri tem načinu centralne regulacijezagotavljamo z lokalno regulacijo (termostatskimiradiatorskimi ventili).Regulacija glede na sobno temperaturoDruga možnost centralne regulacije ogrevanja jeregulacija v odvisnosti od sobne temperature. Na osnoviizmerjene temperature v prostoru in nastavljene želenesobne temperature regulator izračunava potrebnotemperaturo dovodne vode v ogrevalnem sistemu oz.potrebno toplotno moč kotla.Za ta način regulacije potrebujete prostor, ki jereprezentativen za celotno stanovanje. Vsi vplivi natemperaturo v tem "referenčnem prostoru" – v kateremje nameščen tudi sobni regulator – se prenašajo na vseostale prostore. Vendar pa vsa stanovanja nimajo navoljo prostora, ki bi izpolnjeval te zahteve. V takihprimerih regulacija ogrevanja samo glede na sobnotemperaturo ni primerna.Če npr. v prostoru, v katerem se meri sobnatemperatura, odprete okna, bo regulator "mislil", da steodprli okna v vseh prostorih stanovanja in bo pričelmočneje ogrevati.Regulacija glede na zunanjo temperaturo skompenzacijo sobne temperatureTretji način regulacije je kombinacija prvih dveh načinov.Potrebna temperatura grelne vode v dovodu sezagotavlja v odvisnosti od zunanje temperature, vendars korekcijo glede na sobno temperaturo. Ta načinregulacije omogoča boljše vzdrževanje temperature vprostoru, v katerem je nameščena sobna enota stipalom, ne da bi podhladili oz. pregreli sosednjeprostore.Tudi pri tem načinu centralne regulacije morajo bititermostatski radiatorski ventili v referenčnem prostoruvedno do konca odprti.Zakaj morajo biti termostatski ventili popolnomaodprti?Če želite znižati temperaturo v referenčnem prostoru inzato priprete termostatski ventil, s tem zmanjšate pretokogrevalne vode skozi ogrevalo in s tem oddajo toplote vprostor. Temperatura v prostoru pade. Regulatorogrevanja sedaj poskuša padec sobne temperaturenadomestiti z dvigom temperature predtočne vode. Dvigtemperature ogrevalne vode pa ne prinese želenegazvišanja sobne temperature, ker to preprečuje tipalotermostatskega ventila.Posledica previsoke temperature predtoka sonepotrebne toplotne izgube v kotlu in cevnem razvodu,predvsem pa pregrevanje prostorov, v katerih nivgrajenih termostatskih ventilov.Ali obratno: temperaturo merite v prostoru, ki je obrnjenproti jugu (sončno sevanje) ali ima tudi dodatne toplotnevire (npr. odprt kamin). Regulator "misli", da je v vsehprostorih tako toplo kot v referenčnem prostoru in močnozniža ogrevanje, tako da postane v prostorih npr. naseverni strani preveč hladno.Pri tem načinu centralne regulacije morajo bititermostatski radiatorski ventili v referenčnem prostoruvedno do konca odprti.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!10Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107/2107 M • 09/2002


Kaj morate vedeti o ogrevalnem sistemu 2Kaj je programska ura in čemu služi?Sodobni ogrevalni sistemi so v namene varčevanja zenergijo opremljeni s časovno stikalno uro. Sprogramsko uro lahko določite, ob katerih urah najregulator avtomatsko preklaplja med dvema različnimanastavljenima sobnima temperaturama. Tako lahkoponoči ali v časih, ko v prostorih zadostuje nižjatemperatura, ogrevate na znižano sobno temperaturo,podnevi pa na želeno normalno sobno temperaturo.Regulator omogoča štiri načine, kako znižati sobnotemperaturo. Kateri način bo izbral in nastavil serviser,je odvisno od individualnih pogojev in zahtev:– izklop (nobena sobna temperatura se ne regulira)– znižano ogrevanje (regulacija na znižano sobnotemperaturo)– menjavanje med izklopom in znižanim ogrevanjem vodvisnosti od sobne temperature– menjavanje med izklopom in znižanim ogrevanjem vodvisnosti od zunanje temperatureV režimu izklop je izklopljen celoten ogrevalni sistem zvsemi komponentam. Ogrevanje se vklopi le v primeru,ko grozi nevarnost zmrzali.Režim znižano ogrevanje (režim "Noč") se odnormalnega ogrevanja (režima "Dan") loči le po tem, dase npr. ponoči ogreva na nastavljeno nočnotemperaturo, ki je nižja od temperature normalnegaogrevanja podnevi.Kaj so ogrevalni krogi?Ogrevalni krog imenujemo sklenjen tokokrog, ki gaopravi ogrevalna voda od kotla preko ogreval nazaj dokotla (sl. 1 na str. 8). Enostaven ogrevalni krog se sestojiiz ogrevalnega kotla, dovodnega voda, grelnih teles inpovratnega voda. Za kroženje vode skrbi obtočnačrpalka, vgrajena v predtok. Če so cevi za grelno vododobro toplotno izolirane, so vsa grelna telesaoskrbovana z enako temperaturo predtoka.Na en kotel je lahko priključenih več ogrevalnih krogovali zank, npr. en krog za radiatorsko ogrevanje in endodatni krog za talno ogrevanje. Krog radiatorskegaogrevanja obratuje z višjo temperaturo predtoka kot krogtalnega ogrevanja.Različne temperature predtoka v različnih ogrevalnihkrogih so pri enem ogrevalnem sistemu možne le, če jemed generatorjem toplote in npr. talnim ogrevanjeminstaliran t.i. tripotni mešalni ventil.S pomočjo dodatnega temperaturnega tipala,vgrajenega v predtok talnega ogrevanja, se vroči vodipredtoka kontrolirano primešava hladnejša povratnavoda, tako da dobimo zahtevano nižjo temperaturogrelne vode. Važno je, da se za ogrevalne kroge zmešalnim ventilom instalira dodatna črpalka. Po zaslugite črpalke lahko drugi krog obratuje neodvisno odprvega kroga.Pri menjavanju med izklopom in znižanimogrevanjem v odvisnosti od sobne temperature seceloten ogrevalni sistem izklopi, ko sobna temperaturaprekorači nastavljeno vrednost. Funkcija je možna le vprimeru, če se sobna temperatura meri.Pri menjavanju med izklopom in znižanimogrevanjem v odvisnosti od zunanje temperature seceloten ogrevalni sistem izklopi, ko zunanja temperaturaprekorači nastavljeno vrednost.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107/2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de11


3Gospodarno ogrevanje in varčevanje z energijo3 Gospodarno ogrevanje in varčevanje z energijoV nadaljevanju navajamo nekaj koristnih nasvetov zaenergijsko varčno in kljub temu toplotno ugodnoogrevanje:– Ogrevajte le takrat, kadar je to potrebno. Koristiteprednastavljene programe regulatorja(standardne programe) oz. vaše individualneprograme.– V hladnem obdobju je pomembno pravilnoprezračevanje: trikrat do štirikrat na dan okna nastežaj odprite za cca. 5 minut. Zračenje s stalnimodpiranjem oken na precep ni učinkovito, povzročile nepotrebne izgube toplote.– V času, ko zračite, zaprite termostatske ventile.– Okna in vrata so potencialna mesta precejšnjihtoplotnih izgub. Zato poskrbite, da so okna in vratadobro zatesnjena. Zunanja senčila (rolete,žaluzije, itd.) naj bodo v nočnem času spuščena.– Ogrevala morajo toploto v prostor oddajatineovirano, zato pred njih ne postavljajte velikihpredmetov (kosi pohištva kot so sedežnegarniture ali pisalne mize naj bodo odmaknjenivsaj 50 cm). Ovire okoli ogreval preprečujejokroženje zraka in segrevanje prostora.– Tudi v prehodnih obdobjih ogrevajte energijskoosveščeno in izkoristite možnosti funkcijeavtomatskega preklopa zimski/poletni režimogrevanja (glej pog. 7 "Dodatne funkcije" nastr. 28).– Toplotno ugodje v prostoru ni odvisno samo odsobne temperature, temveč tudi od zračne vlage.Bolj ko je zrak suh, hladneje učinkuje prostor. Ssobnimi rastlinami lahko izboljšate vlažnost zraka.– Z energijo lahko varčujete tudi pri pripravi toplesanitarne vode: cirkulacijska črpalka naj obratuje vintervalih po programu. Raziskave so pokazale,da je praviloma dovolj, če se cirkulacijska črpalkavklopi vsake pol ure in obratuje tri minute.– Skrbite za redno strokovno vzdrževanjeogrevalnega sistema vsaj enkrat letno.– V prostorih, v katerih se zadržujete večino časa,podnevi običajno zadostuje temperatura 21 °C,ponoči pa jo lahko znižate na npr. 17 °C. Zapreklapljanje uporabite dnevni (normalni) in nočni(znižani) režim ogrevanja (glej pog. 6 "Osnovnefunkcije" na str. 19).– Prostorov ne pregrevajte. Pretopli prostori nisozdravi, poleg tega po nepotrebnem zapravljatedenar in energijo. Zmanjšanje temperature vprostoru za 1 °C pomeni zmanjšanje stroškov zaogrevanje za približno šest odstotkov.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!12Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Navodila za varno uporabo regulatorja 44 Navodila za varno uporabo regulatorja4.1 Uporaba v skladu z namenomRegulator Logamatic 2107 je namenjen za regulacijo innadzor ogrevalnih naprav v enodružinskih in vrstnihhišah. Z regulatorjem Logamatic 2107 lahko regulirate innastavljate sobno temperaturo in temperaturo sanitarnevode. Z njim lahko izbirate programe ogrevanja in jihspreminjate.Model 2107 M je opremljem z dodatnim funkcijskimmodulom (FM 241) za krmiljenje dodatnegaogrevalnega kroga z mešalnim ventilom.4.2 Varnostna navodilaLogamatic 2107 je konstruiran in izdelan v skladu spravili tehnike in veljavnimi varnostnotehničnimipredpisi.Kljub temu pa pri nestrokovni oz. nepravilni uporabinevarnosti ali materialnih škod ne moremo popolnomaizključiti.– Regulator Logamatic 2107 smete uporabljati le vskladu z namenom uporabe in v brezhibnem stanju.– Strokovnjak, ki bo instaliral ogrevalno napravo, najvas izčrpno pouči, kako se ravna z ogrevalnonapravo.– Skrbno preberite ta navodila za uporabo.POZOR!PREVIDNO!NEVARNOST OPARINTovarniško je temperatura sanitarnevode nastavljena na 60 °C. Če vam jeserviser bojler nastavil na višjotemperaturo in v krogotok sanitarne vodeni vgrajen termostatski mešalni ventil,obstaja nevarnost, da se z vročo vodo izpipe oparite. Pazite, pri višjihtemperaturah se tudi armatura samalahko zelo segreje.• V tem primeru vroče vode ne smeteiztakati, ne da bi ji prej primešalihladno vodo.NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi zmrzaliČe regulator ni vklopljen, ogrevalnisistem ni zaščiten pred zmrzovanjem.• Izklopljeno ogrevalno napravo prinizkih zunanjih temperaturahustrezno zaščitite.• V ta namen izpraznite vodo izcelotnega ogrevalnega sistema(kotel, bojler in cevni razvod).POZOR!POZOR!ŽIVLJENJSKA NEVARNOST• V primeru nevarnosti napravoizklopite na glavnem električnemstikalu pred kurilnico. Motnje naogrevalnem sistemu naj takoj odpravistrokovnjak.ŽIVLJENJSKA NEVARNOSTzaradi električnega toka• Vsa dela, ki zahtevajo poseg vnotranjost regulatorja, sme izvajati lepooblaščeni strokovnjak.4.3 Čiščenje regulatorjaRegulator Logamatic 2107 je zaščiten z ohišjem izodporne plastike.• Ohišje regulatorja smete čistiti le z vlažno krpo inblagim čistilnim sredstvom.4.4 Ravnanje z odpadki• Z odpadno embalažo ravnajte v skladu s predpisi inbrez škode za okolje.• Odsluženi regulatorji ne sodijo med komunalneodpadke in jih morate odlagati v zbiralnicah posebnihodpadkov.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de13


60605Osnovno o uporabi in nastavljanju5 Osnovno o uporabi in nastavljanjuOgrevalni sistem lahko upravljate direktno preko regulatorja Logamatic 2107.Regulator je v ta namen opremljen s pregledno nameščenimi in označenimitipkami in gumbi, tako da je nastavljanje zelo enostavno.Elementi za upravljanje109 8AUT11:15 217690AUT7050I 090AUT701250345Sl. 4 Upravljalno-prikazovalni elementi regulatorjev Logamatic 2107 inLogamatic 2107 MPoz. 1: varnostni termostatPoz. 2: regulator temperature kotlovske vodePoz. 3: varovalka (10 A)Poz. 4: stikalo za avtomatsko obratovanje / zasilno obratovanjePoz. 5: delovno stikalo I/0Poz. 6: tipke za osnovne funkcijePoz. 7: vrtljivi gumbPoz. 8: tipke za dodatne funkcijePoz. 9: zaslonPoz. 10: pokrovčekPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!14Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Osnovno o uporabi in nastavljanju 5Varnostni termostat (STB)STB je varnostni element s funkcijo varnostnega nadzora temperature inpreprečuje, da bi ogrevalni sistem obratoval z nedovoljeno visokimitemperaturami.Regulator temperature kotlovske vodeNormalno je regulator temperature kotlovske vode nastavljen na "AUT"(avtomatsko).V primeru zasilnega obratovanja regulator služi za omejitev temperaturekotlovske vode.Stikalo za zasilno obratovanjeS tem stikalom vklopite ročno obratovanje npr. v primeru motnje.Delovno stikalo I/0S tem stikalom regulator 2107 vklopite in izklopite.Vrtljivi gumbZ vrtenjem gumba spreminjate vrednosti parametrov in listate po menijih.PokrovčekPod pokrovčkom se nahajajo tipke za dodatne funkcije.Za nastavljanje dodatnih funkcij mora biti pokrovček odprt.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de15


5Osnovno o uporabi in nastavljanjuTipke za osnovne funkcijeZa aktiviranje osnovnih funkcij so na voljo naslednje tipke:Sl. 5Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Poz. 4:1 2 3 4Tipke za osnovne funkcijeavtomatsko ogrevanje po programski urikonstantno normalno ogrevanje ("Dan")test dimnih plinov (za izvajanje meritev dimnih plinov)konstantno znižano ogrevanje ("Noč")Vsaka tipka (sl. 5, poz. 1, 2 in 4) ima svojo zeleno kontrolno lučko (LED).Prižgane kontrolne lučke signalizirajo trenutno delovno stanje ogrevalnenaprave.Tipka "AUT"LED sveti = aktiven je avtomatski režim obratovanja. Naprava ogreva ponastavljenem programu za ogrevanje, dodatno gori LED za normalno ogrevanje("Dan") ali LED za znižano ogrevanje ("Noč").Tipka "Dan" (ročno obratovanje)LED gori = aktiven je normalni (dnevni) režim ogrevanja (vendar brezprogramske ure, ki je izklopljena).Tipka "Noč" (ročno obratovanje)LED gori = aktiven je znižan (nočni) režim ogrevanja (vendar brez programskeure, ki je izklopljena).Tipka "Test dimnih plinov"je namenjena strokovnjaku – serviserju za izvajanje meritev dimnih plinov.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!16Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Osnovno o uporabi in nastavljanju 5Tipke za dodatne funkcijeS temi tipkami lahko nastavljate npr. dni v tednu, ure preklopov, temperature, itd.1 2 3 4 5 67811109Sl. 6Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Poz. 4:Poz. 5:Poz. 6:Poz. 7:Tipke za dodatne funkcijetipka "Dan v tednu" – nastavitev dni v tednutipka "Dopust" – nastavitev dni za počitnicetipka "Ura" – nastavitev uretipka "PROG" – izbira programatipka "PO/ZI" – preklop poletje/zimatipka "Temp" – spreminjanje temperaturnih vrednostitipka "Topla voda" – nastavitev temperature sanitarnevodePoz. 8: tipka "Ogrevalni krog" – izbiranje ogrevalnih krogovPoz. 9: tipka "Nazaj" – vrnitev v stalni prikazPoz. 10: tipka "Instal" – aktiviranje servisnega nivoja nastavitevPoz. 11: tipka "Prikaz" – izbira stalnega prikazaPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de17


5Osnovno o uporabi in nastavljanjuZaslonNa zaslonu se izpisujejo nastavljene in izmerjene vrednosti in temperature,npr. pri zaprtem pokrovčku izmerjena sobna temperatura.121 2°F°C1234567543Sl. 7Poz. 1:Poz. 2:Elementi zaslonabesedilno sporočilopoletni režim obratovanjaradijsko vodena ura°F °C enota za temperaturoPoz. 3:Poz. 4:prikaz vrednosti, npr. sobna temperaturaprikaz vrednosti, npr. uraPoz. 5: obtočna črpalka ogrevalnega kroga 1obtočna črpalka ogrevalnega kroga 2črpalka za gretje bojlerja/solarna črpalka(utripa)obratovanje gorilnika stopnja 1, 2cmešalni ventil odprt/zaprtcirkulacijska črpalka1234567 dnevi v tednu:1 = ponedeljek2 = torek3 = sreda4 = četrtek5 = petek6 = sobota7 = nedeljaPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!18Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


6060Osnovne funkcije 66 Osnovne funkcijeV tem poglavju je opisano, kako vklopite in izklopite regulator Logamatic 2107 inkatere so osnovne operacije nastavljanja.AUT11:15 2190AUT7050I 090AUT70150234Sl. 8Tipke, ki jih potrebujete za zagon6.1 Vklop regulatorja• Delovno stikalo v položaj " " (VKLOP) (sl. 8, poz. 4).• Regulator temperature kotlovske vode v položaj "AUT" (sl. 8, poz. 1).• Stikalo za avtomatsko/zasilno obratovanje v položaj "AUT" (sl. 8, poz. 3).• Pritisnite tipko "AUT" (sl. 8, poz. 2), da aktivirate avtomatski načinobratovanja po programski uri (glej "Režimi obratovanja" na str. 22).Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de19


6Osnovne funkcije6.2 Izklop regulatorjaDelovno stikalo (sl. 8, poz. 4) v položaj "0".NEVARNOST POŠKODOVANJA KOTLAPREVIDNO!zaradi zmrzali• Zaščita proti zmrzovanju je aktivna le, če je regulator vklopljen. Če jeregulator v času nizkih zunanjih temperatur izklopljen, izpustite vodo izkotla, bojlerja in cevnega sistema! Samo, če je celoten sistem suh, nemore priti do poškodb zaradi zmrzovanja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!20Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Osnovne funkcije 66.3 Stalni prikaz in prikaz obratovalnihvrednostiDasneueDisplay!AUT °C7 16:3022Med normalnim obratovanjem so na zaslonu regulatorja izpisani naslednjipodatki (stalni prikaz): dan v tednu, ura, režim obratovanja in želena sobnatemperatura.Prikaz obratovalnih vrednostiZ obračanjem vrtljivega gumba si na zaslon lahko prikličete izmerjene vrednostivseh priključenih temperaturnih tipal ter število delovnih ur gorilnika.Na zaslonu se drug za drugim izpisujejo naslednji obratovalni podatki:– temperatura kotlovske vode– temperatura sanitarne vode– zunanja temperatura (dejanska, ne dušena vrednost)– temperatura predtoka za ogrevalni krog 2 (če je instaliran modul FM 241 zakrog z mešalnim ventilom)– temperatura kolektorja (če je instaliran solarni modul FM 244)– temperatura solarne sanitarne vode (če je instaliran solarni modul FM 244)– sobna temperatura / ogrevalni krog 1 (če je priključen sobni nastavljalnik)– sobna temperatura / ogrevalni krog 2 (če je priključen sobni nastavljalnik)– temperatura dimnih plinov (če je priključeno tipalo temperature dimnih plinov)– delovne ure gorilnika– delovne ure 2. stopnje gorilnika (če je instaliran modul FM 242 za2-stopenjski gorilnik)– delovne ure solarne črpalke (če je instaliran solarni modul FM 244)DasneueDisplay!OBR URE I76022Delovne ure so na zaslonu izpisane kot petmestno število. Opomba: številkepetmestnega števila niso enotne velikosti.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de21


6Osnovne funkcije6.4 Režimi obratovanjaAUT11:15 21Tipke na regulatorju 2107 (glej sliko) imajo enake funkcije kot tipke na sobnemnastavljalniku. Za ogrevalne kroge s sobnim nastavljalnikom lahko nastavitvevršite direktno na sobnem nastavljalniku. Tipke na regulatorju v tem primeru nisoaktivne, aktivne pa so kontrolne lučke, ki kažejo aktiven režim obratovanja.Če sta instalirana dva ogrevalna kroga, veljajo tipke in kontrolne lučke:– za oba ogrevalna kroga skupaj, če sta oba kroga brez sobneganastavljalnika,– za ogrevalni krog brez sobnega nastavljalnika, če ima samo en ogrevalnikrog sobni nastavljalnik,– za noben ogrevalni krog, če imata oba ogrevalna kroga svoj sobninastavljalnik (v tem primeru kažejo kontrolne lučke ogrevalni režim tistegaogrevalnega kroga/kroga sanitarne vode, ki ste ga nazadnje nastavili).Regulator lahko obratuje na dva načina:– avtomatsko– ročnoAvtomatsko obratovanjeNaprava obratuje po nastavljenem programu, se pravi, vklaplja in izklapljaogrevanje / pripravo sanitarne vode ob vnaprej določenih urah.Običajno se ponoči ogreva manj kot podnevi. Z regulatorjem Logamatic 2107vam zvečer in zjutraj ni več treba ročno pripirati oz. odpirati termostatskihventilov na radiatorjih.Pri avtomatskem načinu regulator avtomatsko preklaplja med normalnimogrevanjem (režim "Dan") in znižanim ogrevanjem (režim "Noč").Ure, ob katerih naprava preklaplja z normalnega na znižano ogrevanje inobratno, so tovarniško prednastavljene v programih ogrevanja (glej "Standardniprogrami" na str. 30). Te prednastavljene ure pa lahko sami ali s pomočjoserviserja po želji spreminjate.Ročno obratovanjeV primeru, da želite kakšen dan izjemoma zvečer dalj časa ali zjutraj kasnejeogrevati, kot je predvideno po programu, lahko uporabite tipke za ročni vklopnormalnega ogrevanja ("Dan") ali znižanega ogrevanja ("Noč") (glej "Ročnirežim ogrevanja" na str. 23). Ročno izbrani režim ogrevanja je trajen.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!22Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Osnovne funkcije 6Avtomatski režim ogrevanjaGori kontrolna lučka (LED) nad tipko "AUT", dodatno pa tudi LED nad tipko"Dan" ali "Noč" – odvisno od tega, kateri način ogrevanja je trenutno aktiven.V tem režimu se normalno in znižano ogrevanje izmenjujeta ob preklopnih časih,nastavljenih v programu ogrevanja.Če ima sistem dva ogrevalna kroga, vendar je samo eden vezan na sobninastavljalnik, potem veljajo indikacije kontrolnih lučk na regulatorju za ogrevalnikrog brez sobnega nastavljalnika.Pritisnite tipko "AUT", da aktivirate avtomatski režim ogrevanja.Naprava sedaj obratuje po nastavljenem programu, se pravi, vklaplja in izklapljaogrevanje / pripravo sanitarne vode ob vnaprej določenih urah.normalno ogrevanjeznižano ogrevanje21 °Cznižano ogrevanje16 °C 16 °C05:30 22:00Sl. 9Preklop normalno/znižano ogrevanje ob programiranihurahRočni režim ogrevanjaČe pritisnete tipko "Dan" ali "Noč", preklopite iz avtomatskega režima v ročnirežim ogrevanja.V ročnem režimu naprava neprekinjeno ogreva na normalno oz. znižanotemperaturo, ne glede na program ogrevanja.Programska ura je izklopljena.Pritisnite tipko za režim "Dan": naprava sedaj stalno ogreva na normalnotemperaturo. Prižge se LED na tipki "Dan".Pritisnite tipko za režim "Noč": naprava sedaj stalno ogreva na znižanotemperaturo, se pravi, sobna temperatura se bo znižala. Prižge se LED natipki "Noč".OPOZORILOČe ste izbrali ročni režim znižanega ogrevanja "Noč", ste s tem izklopili tudipripravo sanitarne vode.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de23


6Osnovne funkcije6.5 Nastavitev sobne temperatureBFC 1Če je priključen sobni nastavljalnik, lahko sobno temperaturo za normalno(dnevno) in znižano (nočno) ogrevanje za ta ogrevalni krog nastavite samo nasobnem nastavljalniku.Kot opozorilo, da je priključen sobni nastavljalnik, se ob pritisku katerekoli tipkeza režim ogrevanja na zaslonu regulatorja izpiše "BFC". Tipke "AUT", "Dan" in"Noč" na regulatorju so za ta ogrevalni krog mrtve, nadomeščajo jih tipke nasobnem nastavljalniku.Na regulatorju Logamatic 2107 si lahko le ogledate temperature, nastavljene nasobnem nastavljalniku.V primeru, da nimate priključenega sobnega nastavljalniku, lahko dnevno innočno sobno temperaturo nastavljate na regulatorju.AUT11:15 21Če sta oba ogrevalna kroga brez priključenega sobnega nastavljalnika, potemveljajo nastavitve na regulatorju za oba ogrevalna kroga.Brez sobnega nastavljalnika regulator kaže želeno (nastavljeno) sobnotemperaturo, prikaz izmerjene sobne temperature ni možen.Ne pregrevajte prostorov; pretopli prostori niso zdravi, poleg tega ponepotrebnem zapravljate denar in energijo.Toplotno ugodje v prostoru ni odvisno samo od sobne temperature, temveč tudiod zračne vlage.Tovarniške nastavitve: 21 °C za normalno (dnevno) ogrevanje in 17 °C zaznižano (nočno) ogrevanje.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!24Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Osnovne funkcije 6Sobna temperatura za ogrevalne kroge brez sobnega nastavljalnikaČe je v prostorih pretoplo, potem vrednost sobne temperature znižajte.Če je v prostorih prehladno, potem vrednost sobne temperature dvignite.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem okroglegagumba izberite ogrevalni krog brez sobnega nastavljalnika.Pritisnite tipko "Dan".ROCNO °C7 07:00+22Na zaslonu se izpiše "ROČNO", dan v tednu, ura in temperatura za normalno(dnevno) ogrevanje.Pritisnite tipko "Temp" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem gumba izberite želenonormalno sobno temperaturo (tu: "24 °C").DAN TEMP °C24Sobna temperatura za normalno ogrevanje je sedaj nastavljena na 24 °C.Spustite tipko "Temp", da se nastavitev shrani.Pritisnite tipko "AUT", da preklopite nazaj na avtomatski režim ogrevanja.OPOZORILOČe želite spremeniti nastavitev za nočno sobno temperaturo, postopajte naenak način kot zgoraj opisano, le da namesto tipke "Dan" pritisnete tipko"Noč".Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de25


6Osnovne funkcije6.6 Priprava sanitarne vodeAUT11:15 21Regulator Logamatic 2107 omogoča tudi energijsko učinkovito pripravosanitarne vode. V ta namen je priprava sanitarne vode opremljena s programskouro. Pripravo sanitarne vode aktivirate tako, da nastavite želeno temperaturosanitarne vode. Da bi prihranili energijo, je priprava sanitarne vode izvenprogramiranih časov izklopljena.Gretje sanitarne vode je tovarniško nastavljeno na "TVODA AUT" (avtomatskoobratovanje).V tem režimu se sanitarna voda prične greti 30 minut pred pričetkomnormalnega ogrevanja prvega ogrevalnega kroga in se konča greti, ko zadnjiogrevalni krog po programu preklopi na znižano ogrevanje.08:00 22:00normalno ogrevanjeogrevalni krog 104:0030 minutnormalno ogrevanjeogrevalni krog 222:0003:30 22:00priprava sanitarne vodeSl. 10Priprava sanitarne vode v odvisnosti od ogrevalnih krogov (primer)Tovarniško je temperatura sanitarne vode za avtomatski režim obratovanjanastavljena na 60 °C.OPOZORILOČe ima sistem instalirano cirkulacijsko črpalko za sanitarno vodo, se tavklaplja istočasno s pripravo sanitarne vode.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!26Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Osnovne funkcije 6Nastavitev temperature sanitarne vode+Pritisnite tipko "Topla voda" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem gumba izberiteželeno temperaturo sanitarne vode (tu: "50 °C").TVODA °C50Temperatura za sanitarno vodo je sedaj nastavljena na 50 °C.Spustite tipko "Topla voda". Temperatura sanitarne vode je shranjena.Nastavitveno območjeTovarniška nastavitevTemperatura sanitarne vode 30 °C – 60 °C 60 °CPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de27


7Dodatne funkcije7 Dodatne funkcijeV tem poglavju boste našli informacije v zvezi z dodatnimi funkcijami. Semsodijo npr. napotki za nastavljanje solarnega sistema ali programov ogrevanja.7.1 Režimi obratovanja solarne napraveČe je regulator opremljen z modulom za regulacijo klasičnega solarnegasistema (FM 244), lahko režim obratovanja solarne naprave izbirate.AUT11:15 21Enako kot za ostale ogrevalne kroge, tako tudi za solarno napravo nastaviterežim obratovanja s pomočjo tipk "AUT", "Dan" in "Noč". Nastavitve, potrebneza optimalno učinkovitost solarnega sistema in čim večje solarne dobitke, boopravil serviser.Režim obratovanja - solar avtomatskoV tem režimu regulator samodejno regulira, kdaj je potrebno dogrevanje bojlerjas kotlovsko vodo in kdaj solarna naprava proizvaja dovolj energije za gretjebojlerja.V tem režimu sitem deluje popolnoma avtomatsko.• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, istočasno zavrtite gumb, dase na zaslonu izpiše "SOLAR".SOLARSpustite tipko "Ogrevalni krog", da se nastavitev shrani.Pritisnite tipko "AUT" za avtomatski režim obratovanja.SOLAR-AUT1 12:25Na zaslonu se izpiše "SOLAR-AUT".Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!28Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne funkcije 7Režim obratovanja - solar ročnoFunkcijski test solarne naprave.V tem režimu naprava ne obratuje več avtomatsko. Solarno črpalko vklopiteročno, če stanje naprave to dopušča (blokada vklopa iz varnostnih razlogov,kadar obstaja nevarnost poškodb). Ročni režim solar-ročno se po 30 minutahsamodejno prekine in preklopi nazaj v avtomatsko obratovanje.• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, istočasno zavrtite gumb, dase na zaslonu izpiše "SOLAR".SOLARSpustite tipko "Ogrevalni krog", da se nastavitev shrani.Pritisnite tipko "Dan".SOLAR-ROC1 12:25Na zaslonu se izpiše "SOLAR-ROČ".Režim obratovanja - solar izklopIzklop solarne naprave.OPOZORILOZa aktiviranje režima "SOLAR-OFF" je postopek nastavljanja enak kot priročnem režimu, le da morate namesti tipke "Dan" pritisniti tipko "Noč".Solarna črpalka ostane trajno izklopljena, ne glede na stanje naprave.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de29


7Dodatne funkcije7.2 Standardni programiKaj je program ogrevanja?AUT11:15 21Program ogrevanja skrbi za avtomatsko menjavanje režimov ogrevanja(normalnega in znižanega ogrevanja) ob vnaprej določenih urah. Za časovnoprogramiranje je vgrajena programska ura.Preden izberete program ogrevanja, premislite sledeče:– Kdaj zjutraj naj bo stanovanje toplo? Velja to za vse dni v tednu ali samonekatere?– Je kateri dan v tednu, ko čez dan ne bi želeli ogrevati?– Od katere ure dalje zvečer ne potrebujete več ogrevanja?Čas, ki je potreben, da ogrevalna naprava ogreje stanovanje, je lahko različnodolg in je odvisen od zunanjih temperatur, toplotne izoliranosti objekta innočnega znižanja sobne temperature.Buderusov regulator Logamatic 2107 je opremljem z osmimi standardnimi,vnaprej pripravljenimi programi ogrevanja (glej pog. "Pregled standardnihprogramov" na strani 31). Izberete lahko več programov, za vsak ogrevalni krogdrugega.Tovarniško je nastavljen program ogrevanja "DRUŽINA" (glej pog. "Pregledstandardnih programov").V primeru, da nobeden od standardnih programov ogrevanja ne ustreza vašimpotrebam in življenjskim navadam, imate možnost, da si nastavite svoje osebneprograme.OPOZORILOPriprava sanitarne vode je aktivna, če je nastavljena na režim "TVODA AUT"in dokler se eden ali oba ogrevalna kroga nahajata v režimu ogrevanja nanormalno temperaturo "Dan".Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!30Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne funkcije 7Pregled standardnih programovIzberite tisti standardni program ogrevanja, ki je po časih ogrevanja najboljpodoben vašim življenjskim navadam. Če želite imeti program čisto po svojimeri, lahko posamezne preklopne ure ustrezno na novo nastavite.Na voljo imate spodnjih osem standardnih programov ogrevanja.Skupno lahko nastavite max. 42 preklopnih točk za vsak ogrevalni krog.Ime programa dan vklop 1) izklop 2) vklop 1) izklop 2) vklop 1) izklop 2)DRUŽINA 1–4ponedeljek -četrtekTab. 105:30 22:005 petek 05:30 23:006 sobota 06:30 23:307 nedelja 07:00 22:00ZGODAJ 1–4ponedeljek -četrtek04:30 22:00delo v jutranji izmeni 5 petek 04:30 23:006 sobota 06:30 23:307 nedelja 07:00 22:00POZNO 1–5delo v popoldanskiali večerni izmeniponedeljek -petek06:30 23:006 sobota 06:30 23:307 nedelja 07:00 23:00DOPOLDNE 1–4ponedeljek -četrtek05:30 08:30 12:00 22:00delo s polovičnimdelovnim časomdopoldan5 petek 05:30 08:30 12:00 23:006 sobota 06:30 23:307 nedelja 07:00 22:00POPOLDNE 1–4ponedeljek -četrtek06:00 11:30 16:00 22:00delo s polovičnimdelovnim časompopoldan5 petek 06:00 11:30 15:00 23:006 sobota 06:30 23:307 nedelja 07:00 22:00POLDAN 1–4ponedeljek -četrtek06:00 08:00 11:30 13:00 17:00 22:00opoldne doma 5 petek 06:00 08:00 11:30 23:006 sobota 06:00 23:007 nedelja 07:00 22:00SAMSKI 1–4ponedeljek -četrtek06:00 08:00 16:00 22:005 petek 06:00 08:00 15:00 23:006 sobota 07:00 23:307 nedelja 08:00 22:00SENIOR 1–7ponedeljek -nedelja05:30 22:00NOV 1 ponedeljek –Prednastavljeni programi ogrevanja1)"vklop" nastavljena normalna (dnevna) temperatura2) "izklop" nastavljena znižana (nočna) temperaturaPri izbiranju se na zaslonu izpisujejo imena programov, kot so navedena v tabeli.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de31


7Dodatne funkcijeIzbira standardnega programa (za en ogrevalni krog)• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberiteogrevalni krog, npr. "OGR KROG 1".Spustite tipko "Ogrevalni krog".+Pritisnite tipko "PROG" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite želeni programogrevanja (tu: "POZNO").POZNOSpustite tipko "PROG", da se nastavitev shrani.POZNO °C06:30121Na zaslonu se izpiše prvi preklopni čas standardnega programa "POZNO".Pritisnite tipko "Nazaj", da se vrnete na stalni prikaz.Naprava sedaj ogreva po izbranem programu "POZNO" za ogrevalni krog 1.OPOZORILOČe med programiranjem postanete negotovi, se lahko kadarkoli vrnete nazačetno stanje, tako da izberete enega od standardnih programov.OPOZORILOIzbira programa za ogrevalni krog 2 poteka na enak način, le da pri izbiriogrevalnega kroga izberete ogrevalni krog 2.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!32Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne funkcije 77.3 Program za čas počitnicNastavljeni program ogrevanja lahko prekinete, npr. v primeru, da greste vnaslednjih dneh na dopust. V času, ko boste zdoma, bi radi manj ogrevali.AUT11:15 21Prednost programa za čas počitnic v primerjavi z neprekinjenim znižanimogrevanjem (ročni režim) je v tem, da se boste z dopusta vrnili v toplo stanovanjein nadaljevali z ogrevanjem po nastavljenem programu.Program za počitnice je aktiven samo za tisti ogrevalni krog ali kroge, ki senahajajo v režimu obratovanja "AUT". Če se nahajata ogrevalni krog 1 inogrevalni krog 2 (če je instaliran) v režimu za počitnice, je izklopljena tudipriprava sanitarne vode. Tudi solarna naprava se za čas trajanja počitnic izklopi(prihranek energije za pogon črpalke), vendar se ponovno vklopi že 3 dni predkoncem počitnic.Program za počitnice se aktivira takoj, ko končate programiranje in se konča, kopoteče nastavljeno število dni za počitnice. Pri nastavitvi "DOPUST = 1 dan" seprogram konča še isti dan ob 24:00 uri.• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Dopust" in jo držite stisnjeno, z gumbom nastavite število dni, koboste na dopustu (tu: "15").DOPUST15Dan, ko nastavite program za počitnice, šteje za prvi dan počitnic.Spustite tipko "Dopust", da se nastavitev shrani.+Pritisnite tipko "Temp" in jo držite stisnjeno, z gumbom nastavite želeno sobnotemperaturo za ogrevanje med počitnicami, npr. 10 °C.DOPUST °C10Spustite tipko "Temp", da se nastavitev shrani.DOPUST °C15 10Število dni in temperatura ogrevanja za čas počitnic sta shranjena.Nastavitve temperatur na sobnem nastavljalniku so v režimu počitnicdeaktivirane.OPOZORILOV primeru, da sta instalirana dva ogrevalna kroga, velja program za počitniceza oba ogrevalna kroga.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de33


7Dodatne funkcijePreklic programa za počitniceČe se naprava nahaja v režimu za počitnice in bi radi program za počitnicepreklicali in se vrnili v režim ogrevanja po programu, storite sledeče:• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Dopust" in jo držite stisnjeno, istočasno zavrtite gumb, da se nazaslonu izpiše "DOPUST 00".DOPUST00Spustite tipko "Dopust", da se nastavitev shrani.Ponovno se aktivira avtomatski režim ogrevanja po programu.Kratkotrajna prekinitev programa za počitnicealiPritisnite tipko "Dan" ali "Noč" na sobnem nastavljalniku ali na regulatorju.Ponoven vklop prekinjenega programa za počitnicePritisnite tipko "AUT" za aktiviranje avtomatskega načina obratovanja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!34Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne funkcije 77.4 Preklop poletje/zimaAUT11:15 21Regulator Logamatic 2107 poleg zunanje temperature upošteva tudikarakteristike zgradbe, predvsem toplotno akumulativnost in toplotno zaščitoovoja (v nadaljevanju "dušena zunanja temperatura") in s časovno zakasnitvijoavtomatsko preklopi na poletni ali zimski režim obratovanja. Prekloppoletni/zimski režim ni odvisen od dejanskega letnega časa.Funkcija avtomatskega preklopa poletje/zima je aktivna le za tiste ogrevalnekroge, ki se nahajajo v avtomatskem režimu ogrevanja po programski uri.Poletni režim obratovanjaKo se "dušena zunanja temperatura" dvigne nad tovarniško nastavljenipreklopni prag 17 °C, regulator z zakasnitvijo, ki je odvisna od akumulacijskihsposobnosti in izoliranosti zgradbe, ogrevanje prostorov izklopi.Poletni režim je na zaslonu regulatorja označen s simbolom sončnika.Če je instaliran sobni nastavljalnik, gori kontrolna lučka poleg tega simbola nanastavljalniku.Če želite v poletnem režimu za krajši čas normalno ogrevati, pritisnitetipko "Dan".Pritisnite tipko "AUT". S tem se vrnete v avtomatski poletni režim obratovanja.Pritisnite tipko "Nazaj", da se vrnete na stalni prikaz.Naprava obratuje sedaj z vašim izbranim programom, npr. "POZNO" zaogrevalni krog 1.OPOZORILOV poletnem režimu je ogrevanje izklopljeno, priprava sanitarne vode papoteka po programu.Zimski režim obratovanjaKo "dušena zunanja temperatura" pade pod tovarniško nastavljeni preklopniprag 17 °C, se ogrevanje prostorov ponovno vklopi.Simbola za poletni režim ni več na zaslonu regulatorja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de35


7Dodatne funkcijeNastavitev avtomatskega preklopa• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "PO/ZI" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem gumba izberite želenovrednost ("dušeno zunanjo temperaturo") za "POLETJE OD".POLETJ OD °C21Spustite tipko "PO/ZI", da se nastavitev shrani.Na zaslonu se pojavi simbol sončnika in napis "POLETJE", ko regulatoravtomatsko preklopi na poletni režim.Če je instaliran sobni nastavljalnik, sveti kontrolna lučka poleg simbola nanastavljalniku.OPOZORILOV vseh režimih obratovanja (poletnem in zimskem) se vse črpalke vsakosredo ob 12:00 uri aktivirajo za cca. 30 sekund (antiblokirna funkcija zapreprečevanje poškodb na črpalkah). Takoj zatem se za približno 3 minutevklopi še mešalni ventil.Nastavitev stalnega poletnega / zimskega režima obratovanjaPri tej nastavitvi je avtomatsko preklapljanje poletni/zimski režim deaktivirano.• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "PO/ZI" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite opcijo"POLETJE".Spustite tipko "PO/ZI".Na zaslonu se pojavi simbol sončnika in napis "POLETJE", naprava sedaj stalnoobratuje v poletnem režimu.Če je instaliran sobni nastavljalnik, sveti kontrolna lučka poleg simbola nanastavljalniku.OPOZORILONa enak način postopate, če želite, da naprava stalno obratuje v zimskemrežimu.Pritisnite tipko "PO/ZI" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite opcijo "ZIMA".Simbola za poletni režim ni več na zaslonu regulatorja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!36Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne funkcije 77.5 Neprekinjeno gretje sanitarne vodeAUT11:15 21Nastavitev neprekinjenega gretja sanitarne vode• Odprite pokrovček.+ Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, gumb zavrtite na "TVODA".TVODASpustite tipko "Ogrevalni krog", da se nastavitev shrani.Pritisnite tipko "Dan".TVODA KON °C10:40250Na zaslonu se izpiše "TVODA KON".Sanitarna voda se sedaj ogreva neprekinjeno dan in noč.Po 5 minutah regulator avtomatsko preklopi nazaj na stalni prikaz.OPOZORILOČe ne želite priprave sanitarne vode, lahko po istem postopku kot zgorajopisano nastavite izklop gretja sanitarne vode, le da namesto tipke "Dan"pritisnete tipko "Noč". Gretje sanitarne vode je sedaj trajno izklopljeno. Popotrebi ga lahko vklopite ročno s tipko "Topla voda".Če želite pripravo sanitarne vode v avtomatskem režimu, ponovite gornjipostopek in namesto tipke "Dan" pritisnite tipko "AUT". Gretje sanitarne vodese sedaj nahaja v avtomatskem režimu obratovanja.OPOZORILOČe je regulator opremljen z modulom za regulacijo solarne naprave, potemlahko regulator pri zadostnem solarnem dobitku samodejno znižatemperaturno mejo, do katere se bojler segreva s pomočjo ogrevalnega kotlain s tem poveča koriščenje solarne energije. Funkcijo mora nastaviti serviserna servisnem nivoju nastavitev.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de37


7Dodatne funkcije7.6 Spreminjanje stalnega prikazaAUT11:15 21Prikaz na zaslonu regulatorja v stanju mirovanja (stalni prikaz) lahko po željispremenite.DasneueDisplay!AUT °C7 06:3022Tovarniška nastavitev je:"AUT", ura, dan, nastavljena sobna temperatura za ogrevalni krog 1.Kot stalni prikaz se na zaslonu lahko izpisujejo tudi naslednje vrednosti:– temperatura kotlovske vode– temperatura sanitarne vode– zunanja temperatura (izmerjena, ne dušena)– temperatura kolektorja, če je instaliran solarni modul (FM 244)Poleg tega so pri vsakem stalnem prikazu na zaslonu vidni tudi nekateri simboli,ki indicirajo trenutno delovno stanje ogrevalnega sistema, npr.:Obtočna črpalka ogrevalnega kroga 1 deluje. Na zaslonu je ta simbol.aliČrpalka bojlerja deluje. Na zaslonu je ta simbol.Spreminjanje normalnega prikaza• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Prikaz" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem gumba izberite želeniparameter za stalni prikaz (tu: "TVODA").TVODA °C60Na zaslonu je izpisana temperatura sanitarne vode.Spustite tipko "Prikaz".TVODA °C7 16:3060Izbrani stalni prikaz se shrani.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!38Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne funkcije 77.7 Nastavitev dneva in ureAUT11:15 21Pri sistemih, ki so opremljeni s sobnim nastavljalnikom, ki ima integriran radijskičasovnik sprejemnik (BFU/F), se sinhronizacija dneva v tednu in točnega časavrši samodejno in ročno nastavljanje ni potrebno.• Odprite pokrovček+Pritisnite tipko "Dan v tednu" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite tekoči dan(tu: "1" za "PONEDELJEK").Spustite tipko "Dan v tednu".PONEDELJE1 06:30Nastavitev "ponedeljek" je shranjena, na zaslonu se izpiše simbol "1".Ponedeljek = 1Torek = 2...Nedelja = 7Sedaj lahko nastavite še uro.+Pritisnite tipko "Ura" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite čas po uri(tu: "16:30").PONEDELJE1 16:30Spustite tipko "Ura", da se nastavitev shrani.OPOZORILOV primeru daljšega izpada električnega napajanja prikaza za "dan v tednu" in"uro" utripata.Če se utripajoča prikaza ujemata s tekočim dnevom in uro, enkrat pritisnitetipko "Ura".Če ne, potem morate dan in uro na novo nastaviti.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de39


7Dodatne funkcije7.8 Prehod poletni/zimski časRočna korektura poletnega/zimskega časAUT11:15 21Prehod z zimskega na poletni čas in obratno je mednarodno usklajen:– Prehod na zimski čas:zadnjo nedeljo v oktobru ob 3:00 CEST na 02:00 CET (-1 h).– Prehod na poletni čas:zadnjo nedeljo v marcu ob 02:00 CET na 03:00 CEST (+1h).• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ura" in jo držite stisnjeno, gumb zavrtite za 1 uro v desno ali vlevo, odvisno od tega, ali nastavljate prehod na zimski ali poletni čas.Spustite tipko "Ura".URA02:00Ura je shranjena.OPOZORILOPri sistemih, ki imajo sobni nastavljalnik z radijsko vodeno uro (BFU/F), seprehod z zimskega na poletni čas in obratno izvede avtomatsko.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!40Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Sobni nastavljalnik BFU, BFU/F 88 Sobni nastavljalnik BFU, BFU/FInstaliran sobni nastavljalnik BFU oz. BFU/F (dodatnaoprema) vam omogoča še bolj udobno upravljanjeogrevalnega sistema direktno iz bivalnih prostorov.8.1 Splošno o BFU, BFU/FSobna upravljalna enota je opremljena z več različnimifunkcijami.V času, ko je aktiviran poseben program za počitnice,sveti samo kontrolna lučka na tipki "AUT".Da bo regulacija v odvisnosti od sobne temperaturedelovala brezhibno, morajo biti termostatski radiatorskiventili v prostoru, v katerem je nameščen sobninastavljalnik oz. eksterno tipalo sobne temperature,stalno do konca odprti.Sobni nastavljalnik ne sme biti izpostavljen direktnemusevanju tujih virov toplote, kot so npr. svetilke, TVsprejemnik,sončno sevanje, pa tudi odprta okna invrata.AUT18.2 BFU/F = sobni nastavljalnik z radijskovodeno uroČe je priključen sobni nastavljalnik BFU/F, je radijskovodena tudi programska ura regulatorja. Ta sobninastavljalnik im vgrajen sprejemnik radijskegačasovnega signala, ki permanentno nadzira in korigirastikalno uro v regulatorju. To pomeni, da ročnoprestavljanje ure ob prehodu poletni/zimski čas nipotrebno. Prav tako ni potrebno nastavljanje točnegačasa, ker se ura samodejno sinhronizira.Sl. 11Poz. 1:Sobni nastavljalnikvrtljivi gumb8.3 Normalno (dnevno) ogrevanjeNastavitev sobne temperature za normalno ogrevanje:• Zavrtite gumb (sl. 11, poz. 1) na želeno dnevnosobno temperaturo, npr. 21 °C.Nastavitveno območje: 11 °C–30 °C.Če je serviser aktiviral funkcijo "maksimalni sobni vpliv",potem odstopanja od nastavljene temperature, ki jihsobno tipalo (nameščeno v sobnem nastavljalniku alieksterno) javlja regulatorju, regulator avtomatskokompenzira z dvigom oz. znižanjem temperaturekotlovske vode.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de41


8Sobni nastavljalnik BFU, BFU/F8.4 Znižano (nočno) ogrevanjeTemperaturo za znižano ogrevanje nastavite kottemperaturno razliko glede na temperaturo normalnegaogrevanja.Nastavitev naj opravi serviser ob zagonu.Nastavitveno območje: 1 °C–10 °C.Tovarniška nastavitev: 4 °C.PrimerZ gumbom na nastavljalniku ste za normalno ogrevanjenastavili temperaturo 21 °C.Nastavljena temperaturna razlika znaša 4 °C.To pomeni, da bo naprava v času znižanega režimaogrevala na 17 °C.8.5 Funkcije posameznih tipkS pomočjo tipk na sobnem nastavljalniku lahko nastavitetri različne režime obratovanja:– avtomatsko obratovanje– ročno znižano ogrevanje– ročno normalno ogrevanje123AUT45Sl. 12Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Poz. 4:Poz. 5:Sobni nastavljalnikLED "Poletje"tipka "Dan"tipka "AUT"tipka "Noč"vrtljivi gumbPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!42Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Sobni nastavljalnik BFU, BFU/F 8Avtomatsko obratovanjePoleg zelene kontrolne lučke na tipki "AUT" gori tudi kontrolna lučka na tipki"Dan" ali tipki "Noč" – odvisno od trenutnega režima ogrevanja.Če ima ogrevalni sistem dva ogrevalna kroga, vendar je samo eden vezan nasobni nastavljalnik, potem veljajo indikacije kontrolnih lučk na regulatorju zaogrevalni krog brez sobnega nastavljalnika.xPritisniteV tem režimu se normalno in znižano ogrevanje izmenjujeta ob preklopnih časih,nastavljenih v programu ogrevanja.tipko "AUT", da aktivirate avtomatski režim ogrevanja.Ročno obratovanjeNormalno (dnevno) ogrevanjeNa ročno obratovanje preklopite, kadar želite vplivati na trenutno temperaturoogrevanja.Pri normalnem ogrevanju gori kontrolna lučka na tipki "Dan".V ročnem režimu naprava neprekinjeno ogreva na normalno temperaturo, neglede na program ogrevanja.zPritisnitezxProgramska ura je izklopljena.tipko "Dan", da aktivirate normalno (dnevno) ogrevanje.Funkcija PARTYZvečer imate goste oz. zabavo, zato se morajo prostori ogrevati dalj časa kotobičajno.Pritisnite tipko "Dan".Ko gosti odidejo, pritisnite tipko "AUT", da preklopite nazaj na avtomatskoogrevanje po programu.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de43


8Sobni nastavljalnik BFU, BFU/FRočno obratovanjeZnižano (nočno) ogrevanjeNa ročno obratovanje preklopite, kadar želite vplivati na trenutno temperaturoogrevanja.Pri znižanem ogrevanju gori kontrolna lučka na tipki "Noč".V ročnem režimu naprava neprekinjeno ogreva na znižano temperaturo, neglede na program ogrevanja.Če se oba ogrevalna kroga nahajata v režimu znižanega ogrevanja, jeizklopljena tudi priprava sanitarne vode.Programska ura je izklopljena.Funkcija PAUSE1xStanovanje boste zapustili za nekaj ur in bi radi, da naprava v času vašeodsotnosti ogreva z znižano temperaturo:Pritisnite tipko "Noč".Ko se vrnete domov, pritisnite tipko "AUT".Poletni režim obratovanjaV poletnem režimu je ogrevanje prostorov izklopljeno, aktivna je samo pripravasanitarne vode.z1Sveti kontrolna lučka ob simbolu za poletni režim (sončnik).Pritisnite tipko "Dan", če bi radi v poletnem režimu za krajši čas (normalno)ogrevali.Pritisnite tipko "Noč", če bi radi poletni režim prekinili za znižano ogrvanje.Regulator ostane v zimskem režimu obratovanja, dokler ponovno ročno neaktivirate avtomatskega obratovanja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!44Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne možnosti programiranja 99 Dodatne možnosti programiranja9.1 Spreminjanje standardnegaprogramaV primeru, da vam nek standardni program ogrevanja le delno ustreza, ga lahkospremenite ali prosite serviserja, da to stori za vas. Spremenjeni standardniprogram se shrani pod imenom "MOJ PROG".Standardne programe karakterizirajo preklopne točke, pri čemer je vsakapreklopna točka definirana s tremi podatki: "Dan v tednu", "Ura" und"Temperatura". Višja temperatura je nastavljena temperatura normalnegaogrevanja (točka "vklop"), nižja temperatura pa nastavljena temperaturaznižanega ogrevanja (točka "izklop"). Preklopne točke pomenijo začetek (vklop)in konec (izklop) periode normalnega ogrevanja.prej:normalno ogrevanjeznižano ogrevanjepotem:05:30 22:00normalno ogrevanjeznižano ogrevanje05:30 06:30 22:00Sl. 13Spreminjanje preklopne točkePrimerV standardnem programu DRUŽINA bi radi v ponedeljek začetek ogrevanja zaogrevalni krog 1 prestavili s 05:30 ure na 06:30 uro (sl. 13).Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de45


9Dodatne možnosti programiranjaAUT11:15 21Časovni premik preklopne točkeČe spreminjate standardni program ali nastavite popolnoma nov individualniprogram, regulator shrani vaše nastavitve pod "MOJ PROG1" za ogrevalnikrog 1 in pod "MOJ PROG2" za ogrevalni krog 2.• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, istočasno obračajte vrtljivigumb, dokler se na zaslonu ne izpiše "OGR KROG1".Spustite tipko "Ogrevalni krog".+Pritisnite tipko "PROG" in jo držite stisnjeno, istočasno z vrtenjem gumbaizberite želeni standardni program (tu: "DRUŽINA").DRUZINAStandardni program "DRUŽINA" je sedaj izbran.Spustite tipko "PROG".DRUZINA °C05:301+21Na zaslonu se izpiše prva preklopna točka standardnega programa "DRUŽINA"(tu: "05:30").Pritisnite tipko "Ura" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite želeno vrednost(tu: "06:30").Spustite tipko "Ura", da se nastavitev shrani.MOJ PROG1 °C06:30121Sedaj je na zaslonu izpisan program "MOJ PROG 1", ker ste standardniprogram spremenili v svoj individualni program.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!46Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne možnosti programiranja 9Vstavljanje nove preklopne točkeAUT11:15 21Z vstavljanjem novih preklopnih točk (podatki: dan/ura/temperatura) v obstoječiprogram ogrevanja lahko npr. prekinete ogrevalno periodo.1...7OPOZORILOPazite, da ima vsaka ogrevalna perioda poleg točke vklopa tudi točko izklopa.PrimerV programu "DRUŽINA" za ogrevalni krog 1 bi radi dodali, da naprava v petek(dan 5) od 10:00 do 13:00 ne ogreva.prej:normalno ogrevanjeznižano ogrevanjepotem:normalno ogrevanje05:30 22:00znižano ogrevanje05:30 10:00 13:00 22:00Sl. 14Vstavljanje novih preklopnih točk• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, istočasno obračajte vrtljivigumb, dokler se na zaslonu ne izpiše "OGR KROG1".Spustite tipko "Ogrevalni krog".+Pritisnite tipko "PROG" in jo držite stisnjeno, istočasno z vrtenjem gumbaizberite želeni standardni program (tu: "DRUŽINA").DRUZINAStandardni program "DRUŽINA" je sedaj izbran.Spustite tipko "PROG".Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de47


9Dodatne možnosti programiranjaDRUZINA °C05:30121Na zaslonu se izpiše prva preklopna točka standardnega programa "DRUŽINA".Zavrtite gumb v levo, da se na zaslonu izpiše "NOVA PTC".NOVA PTC °C7 --:-----+Pritisnite tipko "Dan v tednu" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem gumba izberiteželeni dan 1...7, npr. "5" za petek.Spustite tipko "Dan v tednu", da se nastavitev shrani.+Pritisnite tipko "Ura" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite želeni čas novepreklopne točke, npr. "10:00".Spustite tipko "Ura", da se nastavitev shrani.+Pritisnite tipko "Temp" in jo držite stisnjeno, istočasno obračajte vrtljivi gumb,dokler se na zaslonu ne pokaže nastavljena sobna temperatura za znižanoogrevanje, npr. "17 °C".Spustite tipko "Temp", da se nastavitev shrani.NOVA PTC °C5 10:0017Na zaslonu je izpisana "NOVA PTC". S tem ste nastavljanje nove preklopnetočke za izklop normalnega ogrevanja končali.Sedaj morate nastaviti še novo preklopno točko za ponoven vklop normalnegaogrevanja.OPOZORILOPri vstavljanju nove preklopne točke za ponoven vklop normalnega ogrevanjapostopajte na enak način, kot zgoraj opisano (nastavite dan v tednu, uro intemperaturo – tokrat nastavljeno sobno temperaturo za normalno ogrevanja).Pritisnite tipko "Nazaj". Vaše nastavitve se shranijo pod "MOJ PROG1".OPOZORILODokler so na zaslonu izpisane "črtice", lahko parametre preklopne točke šespreminjate. Nova preklopna točka se shrani šele, ko spustite tipko "Temp".Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!48Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne možnosti programiranja 9Brisanje ogrevalne periodeAUT11:15 21Vsaka ogrevalna perioda se sestoji iz dveh preklopnih točk, točke vklopa intočke izklopa. Če želite neko ogrevalno periodo zbrisati, morate zbrisati obepreklopni točki.prej:standardni program "POLDAN"normalno ogrevanjeznižano ogrevanje06:00 08:00 11:30 13:00 17:00 22:00potem:nov program "MOJ PROG1"normalno ogrevanjeznižano ogrevanje06:00 08:00 17:00 22:00Sl. 15Brisanje ogrevalne periodePrimerZa ogrevanje ste izbrali standardni program "POLDAN", vendar želite vponedeljek ogrevalno periodo od 11:30 do 13:00 zbrisati, tako da naprava ne biogrevala neprekinjeno od 08:00 do 17:00:• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, istočasno obračajte vrtljivigumb, dokler se na zaslonu ne izpiše "OGR KROG1".Spustite tipko "Ogrevalni krog".+Pritisnite tipko "PROG" in jo držite stisnjeno, istočasno z vrtenjem gumbaizberite želeni standardni program (tu: "POLDAN").POLDANStandardni program "POLDAN" je sedaj izbran.Spustite tipko "PROG".POLDAN °C06:00121Na zaslonu se izpiše prva preklopna točka standardnega programa "POLDAN"(tu: "06:00").Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de49


9Dodatne možnosti programiranjaObračajte vrtljivi gumb, dokler se na zaslonu ne pokaže preklopna točka tisteogrevalne periode, ki bi jo radi zbrisali, npr. "11:30".+Pritisnite tipko "Ura" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite želeno vrednost(tu: "13:00").POLDAN °C13:00121IZBRIS °C88:88 888Naprej se gumba ne da zavrteti, ker je na 13:00 programirana naslednjapreklopna točka.Takoj zatem, ko ste gumb zavrteli na "13:00", se tekst na zaslonu spremeni v"IZBRIS", številke pa v "8". Številke "8" druga za drugo izginjajo z zaslona.Ko izginejo vse osmice, spustite tipko "Ura". Obe preklopni točki "11:30" in"13:00" sta sedaj zbrisani, novi program se shrani pod "MOJ PROG1".OPOZORILOBrisanje lahko prekinete:spustite tipko "Ura", še preden vse osmice izginejo. Preklopne točkeogrevalne periode ostanejo ohranjene, kot so bile prvotno nastavljene.Pritisnite tipko "AUT", da se vrnete v stalni prikaz.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!50Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne možnosti programiranja 99.2 Povezovanje dveh ogrevalnih periodAUT11:15 21Vsaka perioda ogrevanja se sestoji iz vklopne in izklopne točke. Da bi povezalidve sosednji periodi ogrevanja, nastavite čas izklopa prve periode na čas vklopanaslednje ogrevalne periode.prej:standardni program "POLDAN"normalno ogrevanjeznižano ogrevanje06:00 08:00 11:30 13:00 17:00 22:00potem:nov program "MOJ PROG1"normalno ogrevanjeznižano ogrevanje06:00 08:00 11:30 22:00Sl. 16Povezava dveh ogrevalnih periodPrimerV standardnem programu "POLDAN" bi radi v ponedeljek ogrevalno periodo od11:30 do 13:00 povezali z ogrevalno periodo od 17:00 do 22:00. Se pravi, radibi ogrevali neprekinjeno od 11:30 do 22:00 ure.• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, istočasno obračajte vrtljivigumb, dokler se na zaslonu ne izpiše "OGR KROG1".Spustite tipko "Ogrevalni krog".+Pritisnite tipko "PROG" in jo držite stisnjeno, istočasno z vrtenjem gumbaizberite želeni standardni program (tu: "POLDAN").POLDANStandardni program "POLDAN" je sedaj izbran.Spustite tipko "PROG".POLDAN °C06:00121Na zaslonu se izpiše prva preklopna točka standardnega programa "POLDAN".Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de51


9Dodatne možnosti programiranjaObračajte gumb, dokler se na zaslonu ne izpiše preklopna točka ogrevalneperiode, ki bi jo radi povezali z naslednjo periodo (tu: "13:00").+Pritisnite tipko "Ura" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite želeno vrednost(tu: "17:00").POLDAN °C17:00121POVEZATI °C88:88 888Naprej se gumba ne da zavrteti, ker je na 17:00 programirana naslednjapreklopna točka.Takoj zatem, ko ste gumb zavrteli na "17:00", se tekst na zaslonu spremeni v"POVEZATI", številke pa v "8". Številke "8" druga za drugo izginjajo z zaslona.Ko izginejo vse osmice, spustite tipko "Ura". Obe preklopni točki "13:00" in"17:00" sta sedaj zbrisani, novi program s periodo neprekinjenega ogrevanja od"11:30 do 22:00" se shrani pod "MOJ PROG1".OPOZORILOBrisanje lahko prekinete:spustite tipko "Ura", še preden vse osmice izginejo. Preklopne točkeogrevalne periode ostanejo ohranjene, kot so bile prvotno nastavljene.Pritisnite tipko "AUT", da se vrnete v stalni prikaz.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!52Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Dodatne možnosti programiranja 99.3 Individualni program za ogrevanjeAUT11:15 21Nastavite si lahko tudi nov program ogrevanja, ki po v celoti ustrezal vašimpotrebam in navadam. Vaš individualni program se shrani z imenom"MOJ PROG1".Nastavljanje preklopnih točk za npr. "ponedeljek"Zabeležite si preklopne čase za program po vaših željah.• Odprite pokrovček.+Pritisnite tipko "Ogrevalni krog" in jo držite stisnjeno, istočasno obračajte vrtljivigumb, dokler se na zaslonu ne izpiše "OGR KROG1".Spustite tipko "Ogrevalni krog".+Pritisnite tipko "PROG" in jo držite stisnjeno, istočasno z vrtenjem gumbaizberite standardni program "NOV".NOVStandardni program "NOV" je sedaj izbran.Spustite tipko "PROG".NOVA PTC °C7 --:-----+Na zaslonu se takoj izpiše "NOVA PTC", pojavijo se vodoravne črtice in npr. "7"za nedeljo.Pritisnite tipko "Dan v tednu" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem gumba izberiteželeni dan 1...7, npr. "1" za ponedeljek.Spustite tipko "Dan v tednu".+Pritisnite tipko "Ura" in jo držite stisnjeno, z gumbom izberite želeno uro novepreklopne točke, npr. "05:00".Spustite tipko "Ura".Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de53


9Dodatne možnosti programiranja+Pritisnite tipko "Temp" in jo držite stisnjeno, z vrtenjem gumba izberitenastavljeno sobno temperaturo za normalno ogrevanje, npr. "21 °C".NOVA PTC °C05:00121Spustite tipko "Temp". Preklopna točka se shrani.NOVA PTC °C7 --:-----Preklopna točka se shrani pod "MOJ PROG1" za ogrevalni krog 1.Na zaslonu se takoj zopet pojavi "NOVA PTC", črtice in npr. "7" za nedeljo.OPOZORILOVse nadaljnje preklopne točke za ta dan in vse ostale dni programirajte naenak način (nastavite dan, uro in temperaturo).Pritisnite tipko "AUT", da se vrnete v stalni prikaz.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!54Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Motnje in kako jih odpraviti 1010 Motnje in kako jih odpravitiČe se je v delovanju ogrevalne naprave pojavila motnja,se le-ta izpiše na zaslonu regulatorja.Nekatere motnje lahko uporabnik odpravi sam (glej pog."Seznam motenj" na strani 56). Če se zahteva, moratenapravo preklopiti v ročno obratovanje (glej pog. 11"Obratovanje v primeru motnje" na strani 58).Kaj storiti, kadar motnje ne morete odpraviti sami:• Takoj pokličite strokovnjaka – serviserja ogrevalnetehnike.• Serviserju že po telefonu povejte, za kakšno napakogre.Predhodno preverite, kakšno sporočilo o motnji jeizpisano na zaslonu regulatorja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de55


10Motnje in kako jih odpravitiSeznam motenjMotnja Posledice Kaj storitiGORILNIK NAPMotnja na gorilniku– Ogrevanje ne deluje.Deblokirajte gorilnik, kot je opisano v dokumentacijikotla ali gorilnika.OGREVANJE NAPTVODA NAP– Ogrevanje ne deluje.– Ogrevalni kotel je hladen.– Okvara elektronike.– Regulator temperaturekotlovske vode je prenizkonastavljen.– Vklopil se je varnostnitermostat.Sanitarna voda– Sanitarna vodaostane hladna.• Pokličite serviserja!• Stikalo na regulatorju za zasilno obratovanjeprestavite na "ročno".Pri zasilnem obratovanju deluje ogrevalna napravabrez programske ure. Temperatura sanitarne vodeje odvisna od temperature kotlovske vode.Prednostno gretje sanitarne vode ni aktivno.• Regulator temperature kotlovske vode nastavite na60 °C.• Pokličite serviserja!NEVARNOST OPARINPOZOR!Temperatura sanitarne vode je nastavljivado max. 90 °C. Pri temperaturah nad60 °C obstaja na odjemnih mesti sanitarnevode nevarnost, da se z vročo vodooparite, če v krog sanitarne vode nivgrajen termostatski mešalni ventil.• Pri nastavitvah nad 60 °C morate toplisanitarni vodi pri iztakanju primešatihladno vodo.OPOZORILOV primeru, da je v okvari črpalka za gretjebojlerja, gretje sanitarne vode ni mogoče,tudi pri "zasilnem obratovanju" ne.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!56Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Motnje in kako jih odpraviti 10Motnja Posledice Kaj storitiBFC 1 NAPaliBFC 2 NAPTPL KOTEL NAPTPL ZUN NAPTPL TVODA NAPTPL PREDT NAPTPL DPLI NAPTPL KOLEK NAPTPL TVSLR NAPMotnje na sobnemnastavljalniku– Regulator ne morekomunicirati s sobnimnastavljalnikom.– Regulator deluje znastavljenimi standardnimivrednostmi.Okvara temperaturnega tipala– Obvestilo na zaslonu pove,katero tipalo je defektno.– Pri okvari tipalatemperature sanitarnevode je priprava sanitarnevode iz varnostnih razlogovizklopljena.• Pokličite serviserja!• Pokličite serviserja!Spodnja obvestila seizpišejo, če regulator žeprepoznanega modulanaenkrat ne prepoznaveč:FM 241 NAPFM 242 NAPFM 244 NAPFunkcije modula niso večaktivne.Javljanje napake za modulFM 241 (ogrevalni krog zmešalnim ventilom).Javljanje napake za modulFM 242 (gorilnik).Javljanje napake za solarnimodul FM 244.• Pokličite serviserja!Izpad električne energijeMed izpadom električnega napajanja je celotenogrevalni sistem izklopljen; ko je napajanje ponovnovzpostavljeno, se sistem samodejno znova vklopi. Vsinastavljeni parametri regulatorja ostanejo trajnoshranjeni. Če prekinitev napajanja traja dalj časa,prikaza za dan in uro na zaslonu utripata in ju je trebapreveriti (rezervno napajanje ure: cca. 5–8 ur).Ko čas rezervnega napajanja poteče, prikaz na zaslonuskoči na ponedeljek, 00:00 ur.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de57


AUT605011Obratovanje v primeru motnje11 Obratovanje v primeru motnjeČe se pojavi motnja na regulatorju, lahko ogrevalnonapravo kljub temu začasno uporabljate naprej.ŽIVLJENJSKA NEVARNOSTAUT11:15 21zaradi električnega toka9070POZOR!• Nikoli ne odpirajte regulatorja.Ne poskušajte razstaviti posameznihdelov.I 0• Preden preklopite na ročno obratovanje, preveritevse elemente za upravljanje, če niso morebitinapačno nastavljeni.90AUT7060501• Nastavite ročna stikala in ostale elemente zaupravljanje glede na vrsto motnje, kot je razvidno izspodnje tabele (tab. 2).• Regulator temperature kotlovske vode (sl. 17,poz. 1)• Ročno stikalo za zasilno obratovanje (ogrevanje insanitarne voda) (sl. 17, poz. 2).• Delovno stikalo prestavite v položaj(sl. 17, poz. 3).23Sl. 17Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Preverite nastavitve na stikalihregulator temperature kotlovske voderočno stikalo za zasilno obratovanje (ogrevanje,sanitarna voda)delovno stikalo VKLOP/IZKLOPNastavitve za zasilno obratovanjeMotnjadelovno stikaloVKLOP/IZKLOPročno stikalozasilnoobratovanjekotlovskegakroga in bojlerjaregulatortemperaturekotlovske vodeOgrevanje prostorov ne deluje 1)60 °C–90 °CGretje sanitarne vode ne deluje 1) 60 °CTab. 21)Ogrevanje prostorov in sanitarne vode ne deluje 1) 60 °CNastavitve za zasilno obratovanjeČe je instaliran ogrevalni krog 2 z mešalnimventilom, morate pri zasilnem obratovanju mešalniventil ustrezno ročno nastaviti, da preprečitepregretje (talno ogrevanje).Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!58Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Obratovanje v primeru motnje 11Če se pojavijo motnje, takoj obvestite svojegaserviserja. On vam zagotavlja, da bo servis opravljenstrokovno. Serviserju bo v pomoč, če mu boste lahkodali točne podatke o nastali motnji.ObratovanjeV režimu ročnega obratovanja so vseobtočne črpalke in črpalka bojlerjaneprekinjeno v obratovanju.Cirkulacijska črpalka ostane izklopljena.NEVARNOST OPARINPOZOR!Temperatura sanitarne vode je nastavljivado max. 90 °C. Pri temperaturah nad60 °C obstaja na odjemnih mesti sanitarnevode nevarnost, da se z vročo vodooparite, če v krog sanitarne vode nivgrajen termostatski mešalni ventil.• Pri nastavitvah nad 60 °C morate toplisanitarni vodi pri iztakanju primešatihladno vodo.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de59


12Zapisnik o izvršenih nastavitvah12 Zapisnik o izvršenih nastavitvahObratovalne vrednostiNastavitvenoobmočjeTovarniška nastavitevLastna nastavitevTovarniški programiDRUŽINAZGODAJPOZNODOPOLDNEPOPOLDNEPOLDANSAMSKINOVMOJ PROGDRUŽINASanitarna voda 30 °C–90 °C 60 °CPreklop poletje/zimastalno poletjestalno zima10 °C–30 °C 17 °CNormalna (dnevna) sobna temperatura 11 °C–30 °C 21 °CZnižana (nočna) sobna temperatura 10 °C–29 °C 17 °CSobna temperatura za čas počitnic 10 °C–30 °C 17 °CPridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!60Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


AUT50Kontrola dimnih plinov 1313 Kontrola dimnih plinovTest dimnih plinov sme izvajati izključno samopooblaščeni strokovnjak dimnikarske stroke. Ta test seopravi enkrat letno.Funkcija omogoča dimnikarju izvajanje meritev naogrevalnem sistemu. V tem režimu posamezni ogrevalnikrogi kotlu javljajo maksimalno potrebo po toploti. Kotelpri izklopljenih črpalkah vodo v predtoku čim hitrejesegreje na temperaturo, potrebno za izvajanje meritev(trenutna temperatura kotlovske vode je izpisana nazaslonu) in nato poskuša to temperaturo s priklapljanjemporabnikov vzdrževati, ne da bi izklopil gorilnik. Na tanačin se zagotovijo čim daljši časi za izvajanje meritevdimnih plinov.90AUT7060501907060AUT11:15 21I 0Delovno stikalo na regulatorju mora biti vklopljeno.2Pritisnite tipko "Test dimnih plinov" in jodržite stisnjeno 1 sekundo.3Sl. 18Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Preverite nastavitve na stikalihregulator temperature kotlovske voderočno stikalo za zasilno obratovanje (ogrevanje,sanitarna voda)delovno stikalo VKLOP/IZKLOPNa zaslonu regulatorja se izpiše "TEST DPLI" intemperatura kotlovske vode.Po 30 minutah regulator avtomatsko preklopi nazaj napredhodni režim obratovanja.TEST DPLI °C6 11:3060Prekinitev kontrole dimnih plinovPritisnite ponovno tipko "Test dimnihplinov" in jo držite stisnjeno 1 sekundo.NEVARNOST OPARINPOZOR!Če v krogotok sanitarne vode ni vgrajentermostatski mešalni ventil, v tem časusanitarne vode ne smete iztakati, ne da biji primešali hladno vodo!Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de61


14Stvarno kazalo14 Stvarno kazaloAAvtomatsko obratovanje . . . . . . . . . . . .23, 42BBojler, akumulacijski . . . . . . . . . . . . . . . . 7Bojler, pretočni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Brisanje ogrevalne periode . . . . . . . . . . . . . 49CCirkulacijska črpalka . . . . . . . . . . . . . . . . 26EElementi za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . 14FFunkcija Party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Funkcija PAUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Funkcije posameznih tipk . . . . . . . . . . . . . . 22GGretje sanitarne vode, avtomatsko . . . . . . . . . 37Gretje sanitarne vode, izklop . . . . . . . . . . . . 37Gretje sanitarne vode, neprekinjeno . . . . . . . . 37IIzklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Izpad električne energije . . . . . . . . . . . .58, 61KKontrola dimnih plinov . . . . . . . . . . . . . . . 61Kratek opis regulatorja . . . . . . . . . . . . . . . 5MMotnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58, 61NNastavitev dneva in ure . . . . . . . . . . . . . . 39OObratovalne vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . 60Ogrevala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Ogrevalni kotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Ogrevalni razvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Ogrevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Ogrevanje, znižano . . . . . . . . . . . . . . . . . 42PPoletni režim obratovanja . . . . . . . . . . . . . 44Poletni/zimski čas . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Povezovanje ogrevalnih period . . . . . . . . . . . 51Protizmrzovalna zaščita . . . . . . . . . . . . . . 20RRadiatorski termostatski ventil . . . . . . . . . . . 8Radijsko vodena ura . . . . . . . . . . . . . . . . 41Regulacija ogrevanja . . . . . . . . . . . . . . . . 7Regulacija temperature sanitarne vode . . . . . . 26Režim ogrevanja "Dan" . . . . . . . . . . . . . . . 11Režim ogrevanja "Noč" . . . . . . . . . . . . . . . 11Režimi ogrevanja . . . . . . . . . . . . . . . .23, 24SSanitarna voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Sobna temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Sobni nastavljalnik BFU, BFU/F . . . . . . . . . . 41Solar avtomatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!62Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002


Stvarno kazalo 14Solar izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Solar ročno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Solarna naprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Spreminjanje preklopne točke . . . . . . . . . 46, 47Standardni program, izbira . . . . . . . . . . . . . 32Standardni programi . . . . . . . . . . . . . . . . 30Standardni programi, pregled . . . . . . . . . . . 31ŠŠtevilo obratovalnih ur . . . . . . . . . . . . . . . 21TTermostatski ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Tovarniška nastavitev . . . . . . . . . . . . . 27, 60UUra, nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39VVklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Vrtljivi gumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15ZZapisnik o izvršenih nastavitvah . . . . . . . . . . 60Zasilno obratovanje . . . . . . . . . . . . . . 58, 59Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logamatic 2107, 2107 M • 09/2002Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de63


Vaš partner znanja in zaupanja:Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlarhttp://www.heiztechnik.buderus.deE-Mail: info@heiztechnik.buderus.de

More magazines by this user
Similar magazines