Navodila Logalux SU 400-1000l - Buderus

buderus.si

Navodila Logalux SU 400-1000l - Buderus

Navodila za montažo invzdrževanjeBojlerji6 720 616 036-00.1RSLogalux SU400SU1500Za serviserjaPred montažo invzdrževanjem skrbnopreberite.6 720 617 750 - 09/2008 SI


VsebinaVsebina1 Varnostna navodila 31.1 Varnostna opozorila 31.2 Pomen uporabljenih znakov za nevarnost 32 Podatki o proizvodu 42.1 Uporaba v skladu z namenom 42.2 Opis proizvoda in dobavljene opreme 42.3 Dimenzije in priključki 52.4 Tehnični podatki 63 Instalacija 73.1 Predpisi 73.2 Orodja in pomožni montažni material 84 Transport 94.1 Transportna sredstva 94.2 Mesto namestitve 95 Montaža 105.1 Montaža tipala temperature sanitarne vode 105.2 Montaža toplotne izolacije 115.3 Hidravlična priključitev in končna montaža 126 Zagon in izklop 146.1 Zagon 146.2 Izklop 166.2.1 Izklop bojlerja 166.2.2 Izklop bojlerja v zimskem času 167 Varovanje okolja/Ravnanje z odpadki 178 Vzdrževanje 188.1 Pripravljalna dela 188.2 Čiščenje bojlerja 198.3 Kontrola magnezijeve anode 208.4 Zamenjava magnezijeve anode 218.5 Zagon bojlerja po opravljenem vzdrževanju 222Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Varnostna navodila11 Varnostna navodila1.1 Varnostna opozorilaNamestitev, predelavaV Nevarnost požara!Pri lotanju in varjenju lahko pride do požara, saj jetoplotna izolacija vnetljiva.V Bojler mora instalirati pooblaščeni instalater; enakovelja za morebitne predelave.ObratovanjeV Upoštevajte navodila za montažo in vzdrževanje, letako boste zagotovili brezhibno delovanje naprave.V Nevarnost oparin!Sanitarna voda se lahko v bojlerju segreje na več kot60 °C.VzdrževanjeV Priporočilo za stranko: s pooblaščenimserviserjem sklenite pogodbo o vzdrževanju(pregled bojlerja enkrat letno in vzdrževalna dela popotrebi).V Uporabljajte le originalne nadomestne dele!1.2 Pomen uporabljenih znakov zanevarnostVarnostna opozorila v teh navodilih sooznačena z opozorilnim trikotnikom inokvirjem.Opozorilna beseda poleg trikotnika izraža resnostnevarnosti, ki nastopi, če se ukrepi za zmanjšanješkode ne upoštevajo.– Previdno pomeni, da lahko pride do lažje materialneškode.– Pozor opozarja na lažje telesne poškodbe ali težjematerialne škode.– Nevarno pomeni, da lahko neupoštevanje navodilprivede do težkih telesnih poškodb. V posebnohudih primerih grozi smrtna nevarnost.Opozorila v teh navodilih so označena zznakom "i" (info). Od ostalega besedila soločena z vodoravnima črtama.Opozorila vsebujejo važne informacije za primere, ko ninevarnosti telesnih poškodb ali poškodb na opremi.Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 3


Podatki o proizvodu22.3 Dimenzije in priključkiSl. 2 Dimenzije in priključki bojlerjev SU400SU1500MA MG-anodaIA inertna anoda*AW izstop tople vodeEZ vstop cirkulacijskega vodaVS predtok bojlerjaRS povratek bojlerjaM merilno mesto tipala temperature sanitarne vodeEK vstop hladne vodeEL priključek za praznjenjeEH električni grelnik*WT toplotni izmenjevalnik** dodatna opremaLogalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 5


2 Podatki o proizvodu2.4 Tehnični podatkiTip bojlerja 400 500 750 1000 1500Prostornina l 400 500 750 1000 1500Izhodna moč dodatnega električnega kW 2/3/4,5/6/9/12grelnikaPremer Dmm 810/850 810/850 960/1000 1060/1100 /1300(pri debelini toplotne izolacije 80/100 mm)Višina H 1) mm 1550 1850 1850 1920 2050Višina H (prostor za namestitev) 2) mm 1880 2150 2150 2220 2300AW R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1½ R 2VS R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 2RS R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 2EK/EL R 1¼ R 1¼ R 1½ R 1½ R 2EZ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R 1EH 1½ 1½ 1½ 1½ 1½Teža praznega bojlerja 3) kg 155 184 278 362 612Dopustne maksimalne vrednosti:Temperatura ogrevalne vode °C 160 160 160 160 160Temperatura sanitarne vode °C 95 95 95 95 95Delovni nadtlak ogrevalne vode 4) bar 16 16 16 16 16Delovni nadtlak sanitarne vode 4) bar 10 10 10 10 10Preskusni tlak ogrevalne vode bar 16 16 16 16 16Preskusni tlak sanitarne vode bar 10 10 10 10 10Tab. 1 Dimenzije, priključki in obratovalni podatki1) Vklj. z zgornjim pokrovom bojlerja2) Min. višina prostora, potrebna za zamenjavo magnezijeve anode.3) Teža praznega bojlerja vključno z embalažo.4) Odvisno od varnostne opreme posameznega ogrevalnega sistema (varnostni ventil, raztezna posoda).6Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Instalacija33 Instalacija3.1 PredpisiGlede na kraj postavitve (npr. v različnihdržavah ali regijah) lahko veljajo dodatneali drugačne zahteve (npr. zahteve vpovezavi s priključitvijo).V Pri montaži in obratovanju bojlerja inelektričnega grelnika obveznoupoštevajte lokalne predpise, direktivein standarde (npr. dobaviteljevelektrične energije).Storitveni standardi – instaliranje inoprema sistemov za ogrevanje inpripravo tople vodeDIN 1988: tehnični predpisi zavodovodne instalacije (TRWI)DIN 4708: Sistemi za centralno pripravosanitarne vodeDIN 4753, del 1: grelniki in sistemi zagretje sanitarne vode; zahteve,označevanje, oprema in preizkušanjeDIN 18 380: VOB 1) ; Ogrevalne naprave insistemi za centralno pripravo tople vodeDIN 18 381: VOB 1) ; dela na plinskih,vodovodnih in odtočnih instalacijahznotraj gradbenih objektovDVGW W 551: naprave in napeljave zapripravo tople sanitarne vode; tehničniukrepi za zmanjšanje rasti legionel v novihnapravahNemčijaElektrični priključekDIN VDE 0100: Instalacijejakega toka do nazivnenapetosti 1000 VVDE 0190: glavnapotencialna izenačitevelektričnih napravDIN 18 382 VOB 1) :električne instalacije vzgradbahStandardi za proizvodeDIN 4753: grelniki in sistemi za gretjesanitarne in tehnične vodeDIN 4753, del 1: zahteve, označevanje,oprema in preizkušanjeDIN 4753, del 3: grelniki in sistemi zagretje sanitarne in tehnične vode;protikorozijska zaščita z emajliranjem;zahteve in preizkušanjeDIN 4753, del 6: grelniki in sistemi zagretje sanitarne in tehnične vode; katodnaprotikorozijska zaščita emajliranih jeklenihposod; zahteve in preizkušanjeDIN 4753, del 8: toplotna izolacijagrelnikov vode nazivne prostornine do1000 l – zahteve in preizkušanjeSIST EN 12897: oskrba z vodo –Specifikacija za posredno ogrevaneneprezračevane (zaprte) akumulacijskegrelnike vodeTab. 2 Tehnična pravila za instaliranje bojlerjev (izbor, velja za Nemčijo)1) VOB: Pravilnik o sklepanju pogodb za gradbene storitve (Nemčija) – del C: Splošni tehnični pogodbeni pogoji za gradbene storitve(ATV, Nemčija)Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 7


3 Instalacija3.2 Orodja in pomožni montažnimaterialZa montažo in vzdrževanje bojlerja potrebujetestandardno orodje, kot ga uporabljajo plinski invodovodni instalaterji.Poleg tega boste potrebovali:– paletni voziček, viličar, vitel ali žerjav s transportnimivrvmi za prevoz– sesalnik za mokro/suho čiščenje8Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Transport44 Transport4.1 Transportna sredstvaBojlerje SU400SU1500 lahko transportirate spaletnim vozičkom, viličarjem, vitlom ali žerjavom.Nevarno: Življenjska nevarnost zaradipada bremena!V Uporabljajte samo transportne vrvi, kiniso poškodovane ali obrabljene.V Kavlje lahko pripnete samo v za topredvidena dvižna ušesa.Previdno: Poškodbe zaradi nepravilnegatransporta!V Pri transportu uporabljajte primernatransportna sredstva.Transport z žerjavomV Kavlje transportne vrvi pripnite v obe dvižni ušesi.V Kavelj žerjava zapnite v transportno vrv.V Zavarujte bojler pred prevrnitvijo in ga stojetransportirajte do mesta postavitve.V Bojler postavite nežno na tla.Sl. 3Transport z žerjavom1 dvižna ušesa4.2 Mesto namestitvePrevidno: Poškodbe zaradi zmrzali inkorozije!V Prostor, v katerem je nameščen bojler,mora biti suh in varen predzmrzovanjem.V Bojler se sme instalirati samo v zaprtesisteme.V Ne uporabljajte odprtih razteznih posod.Odmiki od sten500Zamenjava magnezijeve anode inelektričnega grelnika (pri vzdrževanju) jemožna le, če je nad in pred bojlerjem dovoljprostega prostora.V Preverite, ali sta zagotovljena minimalnavišina prostora in minimalni odmik odstene.( tab. 1, str. 6 in sl. 4).V Upoštevajte minimalne odmike od sten ( sl. 4).V Bojler mora stati na ravnih tleh z ustreznonosilnostjo.Sl. 4400>100Minimalni odmik od sten (v mm)6 720 616 036-03.1RSLogalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 9


5 Montaža5 Montaža5.1 Montaža tipala temperaturesanitarne vodeElektrični priključek tipala in nastavitevtemperature za sanitarno vodo izvedite vskladu z navodili, ki so priloženaregulatorju/ogrevalnemu kotlu.Pazite, da imajo tipala po vsej dolžini stik spovršino potopnega tulca.V Za merjenje in nadzor temperature sanitarne vode vbojler vgradite ustrezno temperaturno tipalo.V Tipalo je priloženo regulatorju ali priključnemu setuza bojler (dodatna oprema).V Komplet s tipalom potisnite do konca v potopnotulko [2]. Pri tem se plastična spirala [1], ki drži delekompleta skupaj, avtomatično odmakne nazaj.Izravnalna vzmet [5] zagotavlja stik med tulko inpovršino tipala in s tem zanesljiv prenos toplote. Sl. 5 Montaža tipala temperature sanitarne vodeV Na vrh potopne tulke [2] s strani namestite varovalninastavek [1].1 plastična spirala2 potopna tulka3 slepi kos4 tipalo (kvadrantne oblike)5 izravnalna vzmet12Sl. 6Montaža varovalnega nastavka1 varovalni nastavek2 potopna tulka6 720 615 189-09.1RS10Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Montaža55.2 Montaža toplotne izolacijePri bojlerjih SU400SU1500 vamsvetujemo, da termoizolacijski plaščnamestite na bojler po končani instalaciji inopravljenem preskusu tesnosti.Optimalna temperatura za montažo plaščaje približno 15 °C. Z rahlim udarjanjem poplašču v smeri zaključnih letvic si olajšatespenjanje delov plašča.V Bojler postavite pokonci in ga s podlaganjemizravnajte.V Izvedite hidravlične priključke in opravite preskustesnosti.V Spodnjo toplotno izolacijo [7], ki ima zareze za noge,potisnite pod bojler.V Napeljavo tipala previdno speljite vzdolž bojlerja.V Polovici plašča [6] najprej spnite na sprednji stranibojlerja.V Sprednje zaključne letve [4] provizorično spojite (zaprvi zob).V Nato polovici plašča [6] spnite na zadnji strani.V Kratke zaključne letve [5] provizorično spojite (zaprvi zob).V Zaključne letve na sprednji strani stisnite do konca.V Zaključne letve na zadnji strani stisnite toliko, da jeplašč lepo napet.V Vstavite zgornjo toplotno izolacijo [2] in namestitepokrov bojlerja [1].Sl. 7Montaža toplotne izolacije1 pokrov bojlerja2 zgornja toplotna izolacija3 izlomni del za montažo termometra (dodatna oprema)4 zaključne letve spredaj5 kratke zaključne letve6 stranska toplotna izolacija7 spodnja toplotna izolacijaIzolacija čistilne odprtineV Vstavite izolirni element [2] na sprednji pokrovčistilne odprtine [1].V Vrhnji pokrov [3] nad pokrovom čistilne odprtine [1]in izolirnim elementom [2] pritrdite s štirimi vijaki zapločevino.Sl. 8Izolacija sprednjega čistilnega pokrova1 pokrov čistilne odprtine2 izolirni element3 vrhnji opažni pokrovLogalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 11


5 Montaža5.3 Hidravlična priključitev in končnamontažaČe želite, da bo bojler deloval brez okvar, upoštevajtenaslednja navodila:Nevarno: Nevarnost požara zaradi lotanjain varjenja!V Pri lotanju in varjenju upoštevajteustrezne varnostne ukrepe, saj jetoplotna izolacija vnetljiva; toplotnoizolacijo lahko na primer prekrijete.V Po končanem delu preverite, če jetoplotna izolacija nepoškodovana.Nevarno: Nevarnost za zdravje zaradionesnaženja sanitarne vode!Če pri montaži ne pazite na čistočo, lahkopride do onesnaženja sanitarne vode.V Pri montaži in instaliranju bojlerja pazitena neoporečno higieno v skladu znacionalnimi standardi in smernicami.Previdno: Poškodbe bojlerja zaradinapačnih priključkov!V Pri sistemih za gretje sanitarne vode znapeljavo iz umetne mase obveznouporabite kovinske priključke.Previdno: Škoda zaradi vode!V Pri instaliranju bojlerja na spodnjipriključek bojlerja vgradite pipo zapraznjenje.V Vse neuporabljene priključke zaprite.Previdno: Poškodbe zaradi uporabeinstalacijskega materiala, ki ni odporen navisoke temperature (npr. plastičnih cevi)!V Uporabite instalacijski material, ki jeodporen na temperature do 95 °C.Sl. 9Izvedba vodovodne instalacije (načelnashema)1 bojler2 odzračevalni ventil3 zaporni ventil z izpustnim ventilom4 varnostni ventil5 protipovratni ventil6 zaporni ventil7 cirkulacijska črpalka8 reducirni ventil (po potrebi)9 preskusni ventil10 protitočna zapora11 nastavek za priključitev manometra (od prostornine1000 l dalje predpisana oprema)12 ventil za praznjenje13 odvodna cev varnostnega ventilaAW izstop tople vodeEZ vstop cirkulacijskega vodaEK vstop hladne vodeEL praznjenjeV Izvedba cevnih priključkov na bojlerju: navojnezveze.V Cevovod za praznjenje sistema ne sme imetivgrajenih kolen, da ne bi prihajalo do zastajanjamulja.V Pazite, da bo cevna instalacija izvedena tako, da boonemogočena samodejna gravitacijska cirkulacija.V Pazite, da so cevni priključki izvedeni tako, da nepovzročajo dodatnih nateznih obremenitev.V Preverite tesnost vseh cevnih priključkov inčistilnega pokrova.12Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Montaža5Varnostni ventil (ni v sklopu dobavljene opreme)V Na varnostni ventil namestite tablico z naslednjimopozorilom: "Odvodna cev mora biti vedno odprta.Iz varnostnih razlogov lahko med gretjem iz njepriteče voda."V Odvodna cev mora imeti premer, ki je vsaj tako velikkot premer iztočne strani varnostnega ventila(tab. 3).V Od časa do časa preverite, če varnostni ventilbrezhibno deluje.priključnipremerminimalnonazivni volumenbojlerjalmax.ogrevalnamočkWDN 15 do 200 75DN 20 nad 200 1000 150DN 25 nad 1000 5000 250DN 32 350DN 40 600Tab. 3 Dimenzioniranje odvodne cevi varnostnegaventilaLogalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 13


6 Zagon in izklop6 Zagon in izklop6.1 ZagonZagon bojlerja mora opraviti monter ogrevalnegasistema ali pooblaščeni strokovnjak.V Pri zagonu bojlerja in dodatne opreme upoštevajtenavodila za montažo in uporabo, ki jih je priložilproizvajalec.Preskus tesnosti bojlerja opravite izključnoz vodovodno vodo v pitni kvaliteti.Preskusni tlak ne sme preseči dopustnegaobratovalnega nadtlaka sanitarne vodemax. 10 bar.Informacije, ki so potrebne za upravljanje,najdete v navodilih za uporabo regulatorjain ogrevalnega kotla.V Pred zagonom bojler napolnite in opravite preskustesnosti.V Odprite najvišje ležečo pipo in odzračite bojler.V Odprite zaporni ventil za hladno vodo na EK/EL, dase bojler napolni z vodo.V Pred zagonom še enkrat preverite nivo vode vogrevalnem sistemu, bojlerju in cevnem razvodu. Vta namen odprite odzračevalni ventil.V Preverite tesnost vseh priključkov, cevovodov inčistilnega pokrova na bojlerju.V Temperaturo v bojlerju omejite na regulatorju namax. 70 ˚C ( Navodila za uporabo regulatorja).14Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Zagon in izklop6Informiranje uporabnikaUporabniku razložite delovanje in ravnanje zogrevalnim sistemom in bojlerjem.Previdno: Nevarnost poškodovanjabojlerja zaradi previsokega tlaka!V Odvodna cev varnostnega ventila morabiti vedno odprta.Informacije, ki so potrebne za upravljanje,najdete v navodilih za uporabo regulatorjain ogrevalnega kotla.V Uporabnika bojlerja opozorite, da mora– odvodna cev varnostnega ventila ostati vednoodprta;– občasno preverjati, če varnostni ventil delujebrezhibno;– najmanj vsaki dve leti opraviti čistilna invzdrževalna dela.V Izklop bojlerja pri nevarnosti zmrzali: bojlerpopolnoma izpraznite – tudi najnižji del bojlerja.V Uporabnika opozorite na obvezno redno čiščenje invzdrževanje magnezijevih anod, saj sta od tegaodvisna delovanje in življenjska doba bojlerja.V Uporabniku izročite vso priloženo dokumentacijo.Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 15


6 Zagon in izklop6.2 IzklopNevarno: Nevarnost oparin zaradi vročevode!V Po izklopu počakajte, da se bojler dovoljohladi.Previdno: Nevarnost poškodovanjabojlerja zaradi zmrzali!Če boste dalj časa odsotni (npr. nadopustu) in obstaja nevarnost zmrzali, vampriporočamo, da pustite bojler vklopljen.V Na regulatorju aktivirajte program započitnice (ali nastavite nižjotemperaturo sanitarne vode).Previdno: Nevarnost poškodovanjabojlerja zaradi korozije!V primeru, da stoji bojler več dniizpraznjen, lahko pride zaradi vlage dopoškodb zaradi korozije.V V takem primeru morate notranjostbojlerja dobro osušiti in pustiti čistilnipokrov odprt.6.2.1 Izklop bojlerjaV Izklop ogrevalnega sistema ( navodila za uporaboregulatorja ali ogrevalnega kotla).6.2.2 Izklop bojlerja v zimskem časuV Izklop ogrevalnega sistema (izklop električneganapajanja) ( navodila za uporabo regulatorja aliogrevalnega kotla).Izklop bojlerja pri nevarnosti zmrzali:bojler popolnoma izpraznite – tudi njegovnajnižji del.V Zaprite zaporni ventil za za hladno vodo na EK.V Bojler popolnoma izpraznite s pomočjo ventila zapraznjenje.V Za odzračevanje odprite odzračevalni ventil alinajvišje ležečo pipo.V primerih, ko je bil potreben popoln izklopbojlerja, se morajo pri ponovnem zagonuupoštevati nacionalni predpisi gledehigiene pri napravah za pitno vodo.16Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Varovanje okolja/Ravnanje z odpadki77 Varovanje okolja/Ravnanje z odpadkiVarovanje okolja je vodilno načelo skupine Bosch.Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okoljaso za nas enakovredni cilji. Strogo se držimo zakonovin predpisov o varovanju okolja. Za varovanje okolja zupoštevanjem gospodarskih vidikov uporabljamonajboljšo tehniko in materiale.EmbalažaPri embaliranju sodelujemo s podjetji za gospodarjenjez odpadki, ki zagotavljajo optimalno recikliranje. Vsiuporabljeni embalažni materiali so ekološkosprejemljivi in jih je možno reciklirati.Odslužena opremaOdslužena oprema vsebuje surovine, ki so primerne zaponovno uporabo.Razstavljanje posameznih sklopovje enostavno, plastični deli so posebej označeni. Takoje mogoče različne sklope sortirati in jih oddati vreciklažo ali med odpadke.Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 17


8 Vzdrževanje8 VzdrževanjePrevidno: Nevarnost poškodovanjabojlerja zaradi pomanjkljivega čiščenja invzdrževanja!V Bojler naj vsaki dve leti pregledastrokovnjak in opravi vzdrževalna dela.V Morebitne pomanjkljivosti je potrebnonemudoma odpraviti.Priporočamo, da bojler vsaj vsaki dve leti pregledastrokovnjak in ga očisti. Opozorite uporabnika na to.V Pri neugodnih karakteristikah vode (trda do zelo trdavoda) v povezavi z visokimi temperaturnimiobremenitvami se mora bojler bolj pogosto čistiti.8.1 Pripravljalna delaNevarno: Nevarnost oparin zaradi vročevode!V Po izklopu počakajte, da se bojler dovoljohladi.V Ogrevalno napravo pod napetostjo izklopite.V Bojler izpraznite. V ta namen zaprite ventil za dovodhladne vode EK in odprite ventil za praznjenje EL. Zaodzračevanje odprite odzračevalni ventil ali najvišjeležečo pipo.V Odstranite pokrov [6] in izolirni element [5] čistilneodprtine [1].V Odvijte šestrobe vijake [4] in odstranite pokrov [3] intesnilo [2] čistilne odprtine.Sl. 10Demontaža pokrova čistilne odprtine1 čistilna odprtina2 tesnilo pokrova3 pokrov čistilne odprtine4 šestrobi vijaki5 izolirni element6 vrhnji opažni pokrov18Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Vzdrževanje88.2 Čiščenje bojlerjaV Preglejte notranjost bojlerja in očistite vodni kamen.Previdno: Nevarnost poškodovanjabojlerja zaradi poškodovane notranjepovršinske zaščite!V Oblog vodnega kamna nikoli neodstranjujte s trdim, ostrim predmetom.Obloge vodnega kamna v bojlerju odstranite na sledečinačin:V Notranjost obrizgajte z močnim curkom hladne vode(nadtlak cca. 4 – 5 bar ) ( sl. 11).Učinek čiščenja povečate, če prazen bojler najprejsegrejete in ga šele nato obrizgate. Zaradi termičnegašoka se bodo kalcitne obloge lažje odluščile zgladkocevnega toplotnega izmenjevalnika.V Odpadlo umazanijo posesajte s primernimsesalnikom, ki ima plastičen nastavek.Ekstremno debele obloge vodnega kamna odstranite skemičnim čiščenjem (na primer s sredstvom zatopljenje vodnega kamna CitroPlus proizvajalca Sanit).Svetujemo, da bojler pri tem ločite od vodovodnegaomrežja ter tako izključiti možnost onesnaženja pitnevode. Priporočamo, da kemično čiščenje prepustiteusposobljenemu strokovnjaku.Sl. 11Spiranje bojlerjaLogalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 19


8 Vzdrževanje8.3 Kontrola magnezijeve anodeNevarno: Življenjska nevarnost zaradielektričnega toka!V Če je bojler dodatno opremljen zelektričnim grelnikom, uporaba inertneanode ni dovoljena.V Ker se magnezijeve anode uporabljajotudi kot zaščitni vodniki, je po vgradnjitreba preveriti prehodno upornost medpriključkom zaščitnega vodnika inmagnezijevo anodo v skladu sstandardom EN 50106, če je bojlerdodatno opremljen z električnimgrelnikom.Previdno: Nevarnost poškodovanjabojlerja zaradi korozije!V Pri privijanju končnika ozemljitvenegakabla na revizijski pokrov pazite nadobro električno prevodnost stika, sicerzaščitna anoda ne bo delovala.Magnezijeva anoda je zaščitna anoda, ki se medobratovanjem tanjša.Izrabljenost zaščitne anode se mora poDIN 4753 vizualno preverjati v intervalihmax. dveh let. Priporočamo, da se polegtega enkrat letno izvedejo meritveanodnega toka s posebnim instrumentomza preskušanje anod. Pri tem bojlerja nitreba izprazniti, anod pa ni trebaodstraniti.Instrument za merjenje anodnega toka(dodatna oprema) lahko naročite pri našihpooblaščenih prodajalcih.Če anodne palice niso ustreznovzdrževane, garancija za bojler prenehaveljati.Površina magnezijevih anod ne sme priti vstik z oljem ali maščobo.V Pazite na čistočo.20Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


Vzdrževanje8Vizualni pregled anodne paliceV Odstranite zgornji opažni pokrov in izolacijo, če tegaše niste storili ( sl. 1, str. 4).V Odmontirajte revizijski pokrov z anodo.V Preverite iztrošenost anode.V Če je anoda stanjšana na cca. 15 – 10 mm, jozamenjajte ( sl. 12 ).V Velja za bojler SU1500: če je ena od magnezijevihanod iztrošena, jo zamenjajte ( sl. 12), hkrati pavedno preglejte tudi drugo magnezijevo anodo in jopo potrebi zamenjajte.V V nasprotnem primeru namestite nazaj revizijskipokrov z novim tesnilom in magnezijevo anodo.V Končnik ozemljitvenega kabla pritrdite na pokrov sšestrobnim vijakom in nazobčano podložko.8.4 Zamenjava magnezijeve anodeV Odvijte matico M8 [10] in odstranite končnikozemljitvenega kabla [8].V Odvijte matico M8 [7].V Snemite pokrov [3] z magnezijeve anode [1].V Zamenjajte anodo.V Novo anodo vgradite z novim pritrdilnim materialom(priložen), kot je prikazano na sl. 12.Sl. 12Zamenjava magnezijeve anode1 magnezijeva anoda2 tesnilo3 revizijski pokrov4 izolacijska puša5 podložka6 nazobčana podložka7 matica M88 končnik ozemljitvenega kabla9 nazobčana podložka10 matica M8Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 21


8 Vzdrževanje8.5 Zagon bojlerja po opravljenemvzdrževanjuPrevidno: Nevarnost poškodovanjabojlerja zaradi poškodovanega tesnila!V Priporočamo, da po vsakem čiščenjuzamenjate tesnilo na pokrovu čistilneodprtine in se s tem izognete težavamzaradi netesnosti bojlerja.V Namestite nazaj pokrov čistilne odprtine [3] skupaj znovim tesnilom [2].V Šestrobe vijake [4] na čistilnem pokrovu najprejprivijte z roko.V Nato šestrobe vijake zategnite z momentnimključem z navorom 25 – 30 Nm.V Bojler napolnite z vodo in ogrevalni kotel pripraviteza obratovanje.V Preverite tesnost cevnih priključkov in čistilnegapokrova [1].V Vstavite izolirni element [5] in namestite vrhnji opažnipokrov [6].V Zgornjo toplotno izolacijo in zgornji pokrov bojlerja( sl. 1, str. 4) namestite nazaj na bojler.Sl. 13Montaža pokrova čistilne odprtine1 čistilna odprtina2 tesnilo pokrova3 pokrov čistilne odprtine4 šestrobi vijaki5 izolirni element6 vrhnji opažni pokrov22Logalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.


8BeležkeLogalux SU400 - SU1500 - Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. 23


Bosch Thermotechnik GmbHSophienstrasse 30-32D-35576 Wetzlarwww.buderus.deinfo@buderus.de

More magazines by this user
Similar magazines