Medax® Top Medax® Top - BASF Polska

basf.pl
  • No tags were found...

Medax® Top Medax® Top - BASF Polska

Medax® TopKształtuje plon!Medax ®Informacje o produkcieTopMedax ®TopKształtuje plon!Rodzaj preparatuSubstancje chemiczneGrupy chemiczneSposób działaniaFormulacjaZalecane dawkowanieUprawyTermin zabieguregulator wzrostu poprawiający stabilność źdźbeł50 g/l proheksadion wapnia, 300 g/l chlorek mepikwatuproheksadion wapnia: cykloheksanodiony, chlorek mepikwatu: piperydynypobieranie przez liście, działanie systemiczne, hamowanie biosyntezy giberelin, równomierneskrócenie łodyg we wszystkich nowo powstających międzywęźlach, pogrubienie źdźbełi wzmocnienie rozwoju systemu korzeniowegokoncentrat zawiesinowy (SC)0,8–1,25 l/haozime: pszenica, pszenżytopszenica ozima: od początku wzrostu źdźbła lub w fazie liścia flagowego;pszenżyto ozime: w fazie liścia flagowegoNajważniejsze zalety:Doskonale wzmacnia, pogrubia i skraca źdźbłoWyjątkowo silnie wpływa na rozwój systemu korzeniowegoJest elastyczny w stosowaniu, działa szybko, pewnie i skutecznieProdukty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko dozalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosiżadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tychproduktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanieproduktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie,terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów(np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnychwarunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takieprzypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.plZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacjedotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


Medax® Duett® Ultra Top497 SCKształtuje plon!Medax ® TopDla zapewnienia wysokiej wydajności produkcji pszenicy oraz innych zbóż konieczne jest stosowaniepreparatów regulujących ich wzrost. Wyleganie zboża może spowodować nawet do 40% stratw plonie przy jednoczesnym znacznym obniżeniu jakości ziarna.Zastosowanie preparatu Medax ® Top wzmacnia stabilność roślin. Tylko rośliny rosnącew pozycji pionowej aż do stadium dojrzałości są w stanie zapewnić prawidłowy transport wodyi substancji odżywczych z gleby do kłosów. Dodatkowo Medax ® Top wpływa intensywnie na rozwójkorzeni. W połączeniu z działaniem zapobiegającym wyleganiu wywiera to pozytywny wpływ nawysokość uzyskanego plonu i pozwala w pełni wykorzystać potencjał plonowania roślin.Ponadto Medax ® Top może być stosowany niezależnie od panujących warunków atmosferycznych,prowadząc nawet przy złej pogodzie (niskie temperatury, zachmurzenie) do uzyskania równomiernegoograniczenia wysokości łanu.23


Medax® TopKształtuje plon!Medax ® Top – elastyczny w stosowaniu, działa szybko, pewnie i skutecznieJak pokazują poniższe wykresy, dla różnego rodzaju regulatorów wzrostu istnieje optymalny zakres temperaturi nasłonecznienia wpływających na skuteczność ich działania. Dzięki zastosowaniu unikalnej kombinacji substancjiczynnych Medax ® Top jest uniwersalnym regulatorem wzrostu źdźbeł, który zapewnia bezpieczeństwo stosowaniaw różnorodnych warunkach.Medax ® Top – skrócenie i wzmocnienie łodygiUżyte w Medax ® Top substancje powodują skrócenie źdźbeł. Jednocześnie dochodzi do zmian w strukturze budowyłodygi, której ścianki komórek stają się grubsze. Dzięki temu wzrasta średnica źdźbła. Skutkuje to łatwiejszym transportemsubstancji odżywczych do kłosa. Jednocześnie stabilne źdźbła i krótsze pędy zapewniają lepszą stabilność,dzięki czemu plantacje potraktowane preparatem Medax ® Top charakteryzują się równomiernie skróconym łanem.Medax ® Top – zakres stosowania innych regulatorów wzrostubrak zabiegupo zastosowaniuMedax ® Topbez zabieguCCC 750 SL*Medax ® TopTrineksapaketyluEtefon20202020Medax ® Top15151515105105105105EtefonCCC 750 SL*Trineksapaketylupo zastosowaniuMedax Top®0000Medax ® Top – wpływ na rozwój systemu korzeniowegooptymalny zakres temperatury w °Cminimalna średnia temperatura dzienna w °CWpływ średniej dziennej temperatury nadziałanie różnych regulatorów wzrostu* Preparat zawierający 750 ml chlorku chloromekwatu w 1 l produktuśrednie nasłonecznienieduże nasłonecznienieDziałanie w zależności od nasłonecznieniaZabieg Medax ® Top prowadzi nie tylko do wyraźnegoskrócenia źdźbeł, ale także do intensywnegorozrostu korzeni. Ocena siły ukorzenia ­nia za pomocą wagi sprężynowej pokazuje, żew przypadku roślin, na których zastosowanoMedax ® Top, potrzebna jest o 30% większa siłauciągu, niż w przypadku roślin niepoddanychzabiegowi. Bardziej rozbudowany system korzeniowypowoduje nie tylko mocniejsze zakotwiczenierośliny w glebie, ale także znaczniezwiększa jej zdolność do pobierania z glebywody i substancji pokarmowych.Pomiar siły ukorzenienia pszenicy ozimejSiła potrzebna do wyrwania roślin (Newton)959085807570kontrola Medax Top®2 x 0,75 l/haBASF Francja 14 dni po kwitnieniu, gleba piaszczysto--gliniasta45

More magazines by this user
Similar magazines