List osnovne Å¡kole ,,Kalibunar'' u Travniku - Superinfo

superinfo.ba

List osnovne Å¡kole ,,Kalibunar'' u Travniku - Superinfo

KalishProjekat o temi lahko oružjei sigurno okruženjeDragi prijetelji, čitaoci našeg lista ,,Kališ’’,mi, učesnici projekta o temi lahko oružje isigurno okruženje u našoj školi, želimo davam kažemo malo više podataka o samom projektu.On je počeo da se realizuje u martu mjesecu 2007.godine i sa ljetnjom pauzom je trajao do kraja decembra2007. godine. Projekat je realizovala nevladinaorganizacija Genesis Project iz Banje Luke usaradnji sa UNICEF-om Bosne i Hercegovine.Zadatak nas, učesnika u projektu je bio da damosvoja gledišta i stavove o uticaju lahkog oružjana djecu, mlade i odrasle u našoj školi i samomTravniku.Na osnovu naših stajališta i stavova dali smo preporukeo akcijama koje bi trebalo da se realizuju unašoj školi i Travniku, a u cilju stvaranja sigurnijegokruženja za sve ljude sa aspekta opasnosti od lahkogoružja.Jedna od naših akcija je bila i iniciranje izdavanjaposebnog broja časopisa ,,Kalish’’ kojeg upravočitaš.U ovom izdanju, na stranicama koje slijede saznaćešdosta o opasnostima koje prijete od lahkog oružja,vidjećeš neke od radova svojih prijatelja na temu lahkogoružja, a bićeš i u prilici da pogledaš fotografijekoje su nastale na našim sastancima.Želimo da poručimo svoj djeci svijeta:NIKADA NE DIRAJLAHKO ORUŽJE!4 decembar 2007.


List osnovne škole ,,Kalibunar’’ TravnikImena učenika naše škole koji su učestvovaliu realizaciji projekta o temi lahko oružje isigurno okruženje:Arijan Čalkić, Nusreta Ibričić, Ermin Bešo, Rahima Glavaš, Selma Hadžalić, AmilaMuslimović, Hana Durmišević, Merima Melić, Kenan Mehić, Zaim Jašarević,Ilmihana Mrakić, Amer Lisica, Muamer Odžačkić, Samir Šćetić, Ivan Balta, LjubicaMarazović, Emina Lisica, Zana Muharemović, Jasmin Imširević, Sanjin Hadžić,Jasmin Melić, Amina Babić, Hana Lisica, Vildana Skrobo, Azra Skrobo, EdinLisica, Amer Sefer, Samira Imširović i Almedin Tatarević.Učesnici radionicaZajednički radNa osnovu našeg zajedničkog rada došli smo do sljedećih zaključaka:- lahko oružje podrazumijeva: puške, pištolje, noževe, lance, palice, bombe i mine- svjesni smo činjenice za šta se lahko oružje upotrebljava i da mu je primarna funkcija darani i ubije- svjesni smo prisustva lahkog oružja u svakodnevnom životu djece i mladih u našoj sredini- pripadnici policije i vojske mogu nositi oružje, jer ga koriste za samoodbranu i zaštitu cijelogdruštva- svjesni smo da u našoj sredini postoji jaka ‘kultura oružja’, ali da korištenje i držanje oružjanema veze sa društevnim, nacionalnim ili kulturnim porijeklom.ŽELIMO DA POŠALJEMO JASNU PORUKUODRASLIMA DA ORUŽJE NE TREBA DA SE DRŽIU KUĆAMA I DA SE SVO NELEGALNO ORUŽJETREBA PREDATI NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA.decembar 2007.5


KalishOsim akcije koja je rezultirala izdavanjemovog, posebnog izdanjanašeg časopisa ,,Kalish’’ o temilahko oružje i sigurno okruženje, naš prijedlogje bio i da se organizuju predavanjastručnih predavača o istoj temi za sve učenikenaše škole.Predavanja pripadnika policije o temi lahkooružje i sigurno okruženje će biti organizovaneu nekoliko navrata u našoj školi.U prosjeku bi svakom predavanju trebaloda prisustvuje od 50 do 70 učenika, a zamišljenasu kao interaktivna tako da ćeteu svakom trenutku moći postavljati pitanjanašem gostu ili gošći predavaču.Svako predavanje će početi sa kratkim uvodnimdijelom u kojem ćemo mi, učesnici uprojektu, reći nekoliko riječi o samom projektu,ciljevima i našoj ulozi u njemu.Do sada je održano jedno predavanje i njemuje prisustvovalo 70 učenika naše škole.Ispod ovog teksta možete pogledati neke odfotografija sa predavanja i na taj način stećisliku kako će predavanja izgledati.Bilo nas je punoNestrpljivo čekamo početakPoruke za odrasle:- Predajte ODMAH svako oružjeza koje nemate dozvolu- Oružje za koje imate dozvolu držite VANDOMAŠAJA DJECE i ZAKLJUČANO6 decembar 2007.


List osnovne škole ,,Kalibunar’’ TravnikRadovi učenika o temi lahkog oružjai sigurnog okruženjaOružja su opasnai svugdje ih ima,djeca ne smiju prilaziti njima.Kad oružja vidiš,svejedno gdje bila,odraslima reci,a i drugoj djeci.Rijad i Edin, VIII-1Oružje, to je zlone smije se dirati gato je SIGURNO.Nemoj biti radoznaone diraj ono što ne znaš šta jezbog radoznalostiživot kratko traje.Rahima, V-2decembar 2007.7


KalishRadovi učenika otemi lahkog oružjai sigurnog okruženjaOpasnost od lahkog oružjaNe uzimaj, ne diraj!Oružje služi da UBIJE i RANI!Oružje ti neće pomoći da budeš važan i da se praviš važan.Niko neće pomisliti da si hrabar!Tako nećeš postati ,,faca’’!Djevojčica BerinaOsmišljamo prijedloge8 decembar 2007.


List osnovne škole ,,Kalibunar’’ TravnikRadovi učenika o temi lahkog oružjai sigurnog okruženjaOpasnosti od lahkog oružja!Čim spomenemo riječ oružje, to nas odmah upozorava na opasnost, ranjavanje, smrtne posljedice.Neki ga ljudi drže u kućama nezaštićeno, na dohvat dječjih ruku.Nerijetko djeca, igrajući se sa tim ubojitim ,,igračkama’’ smrtno stradaju, budu ranjena ili ostanu bez nekihdijelova tijela.U lahko oružje spadaju sve vrste pušaka, pištolja, bombi i ručnog eksploziva. Koristi se za ubijanje žive sileu ratnim dejstvima. Izaziva strašne posljedice.Neko oružje u sebi sadrži osiromašeni uranij koji izaziva teške bolesti, kao što je rak.MI, DJECA, MOLIMO LJUDE KOJI POSJEDUJU LAHKO ORUŽJE U KUĆI DA GA PRE-DAJU U USTANOVE KOJE SU ZA TO ZADUŽENE.Arijan, V-2Zajednička fotografijaPripremamo se za početak radionicePoruke za odrasle:- NIKADA ne držite NAPUNJENO oružje za kojeimate dozvolu- Oružje i municiju za koje imate dozvolu držitena ODVOJENIM MJESTIMA i ZAKLJUČANO- NIKADA djeci ne pokazujte oružje za koje imatedozvolu- NIKADA ne pucajte iz oružja za koje imatedozvolu za vrijeme praznika i veseljadecembar 2007.9


KalishGenesis Project jelokalna humanitarnaorganizacija osnovanau Banjaluci, juna1996. Genesis Project,je registrovan kodVišeg suda u BanojLluci, čime je savnjegov rad u potpunostilegitiman i ozvaničen.Za ovaj broj našeg lista “Kalish”, o temi sigurnookruženje i lako oružje priredili smo razgovorsa edukatorom Genesis Project-a, gospodinomSašom Šarićem i evo šta su tom prilikom zabilježili:KALISH: Zamolile bismo Vas da za naše školskenovine kažete nešto o sebi i Genesis Project-u.EDUKATOR SAŠA: Velika mi je čast i zadovoljstvo štoste mi ukazali priliku da dâm intervju za ovaj broj vašeglista. Koliko sam upoznat pripremali ste ga pažljivo i svelikim nestrpljenjem iščekivali. Ovom prilikom želim daredakciji i uredništvu uputim čestitku i zaželim da i daljepredano radite na budućim stranicama školskog lista. Jošda odgovorim na pitanje; dolazim iz Banje Luke gdje je iosnovan Genesis Project.KALISH: Kako je organizacija dobila naziv GenesisProject?EDUKATOR SAŠA: Humanitarna organizacija GenesisProject dobila je naziv po TV serijalu „Zvjezdane staze“.Jedna epizoda „Zvjezdane staze“ imala je naziv „GenesisProject“, te je šefica organizacije odlučila da joj dâ ovajneobični naziv, koji u prijevodu znači porijeklo (nastajanje,postajanje). Naime, riječ je o nenaseljenoj planetikoju su ljudi postepeno naseljavali.KALISH: Koji region u BiH je obuhvaćen GenesisProjectom?EDUKATOR SAŠA: Realizacija projekta o temi sigurnookruženje i lako oružje na kojem trenutno radim je počelau martu 2007. godine u pet osnovnih škola i to uBosanskom Brodu, Travniku, Vitezu, Kaćunima i NovojTopoli. Prva faza projekta završila je u junu 2007. godine,te je uslijedila pauza do kraja septembra. Tada sam usljednedostatka vremena, a i sredstava nastavio da realizujemprojekat u tri lokacije: Travnik, Kaćuni i Bosanski Brod.Naravno, postoje i drugi projekti koji se realizuju širomBosne i Hercegovine, a koji Genesis Project radi uz pomoćUNICEFF-a u BiH, delegacije Evropske komisije uBiH i Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA).KALISH: Koje su teme koje realizujete u našoj školi?EDUKATOR SAŠA: U vašoj školi realizujem projekat otemi sigurno okruženje i lako oružje pod pokroviteljstvomUNICEF-a BiH.KALISH: Ko finansira nevladinu humanitarnu organizacijuGenesis Project?EDUKATOR SAŠA: Projekte Genesis Projekta najvećimdijelom finansiraju međunarodne organizacije i agencije,koje sam već nabrojao u prethodnim odgovorima. Manjimdijelom, rad i egzistenciju Genesis Projekta pomažustrukturne vlasti Grada Banje Luke.KALISH: Šta je cilj Vaših radionica u našoj školi?EDUKATOR SAŠA: Nekoliko ciljeva je postavljeno u projektukoji se realizuje u vašoj školi, a to su: istražiti uticaj,stavove i shvatanja djece o lakom oružju i sigurnom okruženju,doći do preporuka djece (učesnika radionice) štabi trebalo da se uradi u osnovnoj školi i lokalnoj sredinikako bi se umanjila opasnost od lakog oružja, i realizovatikonkretne akcije zasnovane na preporukama djeceo formiranju sigurnije lokalne zajednice sa aspekta lakogoružja. Moram da kažem da ove radionice pomažu učesnicimada sami shvate i prepoznaju opasnost od lakogoružja, da se ponašaju sa dozom opreza i odgovornosti,te da ubuduće to znanje prenesu i na druge osobe iz svogokruženja: drugove, drugarice, roditelje, rodbinu.KALISH: U našoj školi se na časovima odjeljenskezajednice uči i razgovara o neeksplodiranim ubojitimsredstvima. Smatrate li Vi da je to nedovoljnoza osnovnoškolce?EDUKATOR SAŠA: Nedavno je nevladina organizacijasprovela anketu sa učenicima i njihovim nastavnicima uosnovnim školama, pa su pokazatelji, da i nije baš dovoljančas od 45 minuta da bi se učenici upoznali sa svimopasnostima koje ih vrebaju od NUS-a i lakog oružja.S obzirom da je potrebno mnogo, mnogo godina da sezaostalo naoružanje ukloni, uništi i bude izvan dohvatadjece, dakle, tek samo o njima govorim, potrebno jejoš mnogo raznih vidova edukacija, npr. putem filmova,organizovanja pozorišnih predstava-lutkarskih za mlađudob, brošura-edukativnih materijala, seminara i mnogodrugih oblika za razumijevanje opasnosti koje su prisutnena području BiH.KALISH: Zahvaljujemo se na Vašem iscrpno intervjuza naš prvi broj školskog lista i vremenu kojećete provesti u edukaciji naših vršnjaka.10 decembar 2007.


Sigurno okruženjeList osnovne škole ,,Kalibunar’’ TravnikPočetkom oktobra 2007.godine učenici osnovneškole “Kaćuni” EnisHodžić (V-2), Elvedin Hodžić(VI-1) i Edis Hodžić (VII-3) bezbrižnosu se igrali u mjestu Podstjena,šest kilometara udaljenomod škole. Nisu ni slutili da će ihbezazlena igra odvesti do zapanjujućegotkrića.Nadomak njihovih kuća, dok suse igrali “žmirke”, dva brata Enisi Edis, prešli su potok i pronašlizaklon u velikoj šupljini visoke stijene.Skrovište je bilo mračno, adva brata su bili sigurni kako su sedobro sakrili. Dok je mlađi Hodžićstajao i netremice pogledao premavani, njegov stariji brat je uočionebičani nepoznati predmet.Odmah je Edis prepoznao vojnutorbicu iz koje je virio zadnji diotromblona. Jasno im je bilo u kakvojsu opasnosti jer su o ovakvojvrsti naoružanja učili na časovimaodjeljenske zajednice i tokom radasekcije “MISLI MINE”. Edukacijaučenika u školi o neeksplodiranimubojitim sredstvima im je uvelikopomogla, te su se brzo snašliu ovakvoj situaciji. Odlučili su daodu sa mjesta, pozovu roditelje iobavijeste LOT-tim.Članovi LOT-tima uslikali su nađenoneeksplodirano sredstvo iodnijeli na sigurno mjesto.Predstavnici LOT-tima su došlii u školu, obavijestiti direktorao dobrim postupcima i djeluučenika.Ovakav primjer ponašanja pripronalasku NUS-a treba da slijedei druga djeca, a također dabude opomena svoj djeci da zaigru biraju provjerena i sigurnamjesta. Dana 10.10. 2007. uslijedilaje za njih i javna pohvalaputem Oglasa škole, nakon čegasu učenici postali popularni, a uškoli ih drugovi često prozivaju“Herojima naše škole”.decembar 2007.11


Genesis Project je lokalna humanitarna organizacija osnovana u Banjaluci,juna 1996. Genesis Project, je registrovan kod Višeg suda uBanjaluci, čime je sav njegov rad u potpunosti legitiman i ozvaničen.Osnovni ciljevi i svrha postojanja Genesis Project-a su:• da edukuje djecu i odrasle o ekologiji i zaštiti životne sredine,• da edukuje djecu i odrasle o ravnopravnosti polova,• da širi ideju interaktivne edukacije putem živih lutkarskih predstavasa različitim edukativnim temama (ekologija i zaštita životne sredine,upozoravanje na opasnosti od mina, dječija prava, prevencijabolesti ovisnosti, itd.),• da edukuje djecu i mlade putem edukativnih TV lutkarskih predstavakoje se emituju širom Republike Srpske i Federacije Bosne iHercegovine,• da edukuje djecu i mlade o zdravom načinu života,• da pomogne razvoj inicijativa koegzistencije,• da pomogne u izgradnji demokratskog društva.Sjedište Genesis Project-a je u Banjaluci. Zahvaljujući našem pokretnom servisuinteraktivnom putujućem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimogeografski veliko područje, te obuhvatimo veliki broj potencijalnih korisnika.Većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je na teritoriju cijele Republike Srpske,te na dijelove Federacije Bosne i Hercegovine.U 2007. godini Genesis Project je sprovodio projekte u saradnji sa Delegacijomevropske komisije u Bosni i Hercegovini, Kanadskom agencijom za međunarodnirazvoj (CIDA), UNICEF-om u Bosni i Hercegovini, Međunarodnom pravoslavnomdobrotvornom organizacijom u Bosni i Hercegovini (IOCC) i Agencijom zapomoć Balkanu (BARF).Genesis Project je u prošlosti sprovodio projekte u saradnji sa sljedećim međunarodnimorganizacijama: UNHCR, UNICEF, USAID, ECHO, Fond otvoreno društvo,Međunarodni komitet spasa (IRC), IOCC i Armija Spasa (The Salvation Army).

More magazines by this user
Similar magazines