Samir Selimović Adaptirano porodilište u KBZ Bosnia ... - Superinfo

superinfo.ba

Samir Selimović Adaptirano porodilište u KBZ Bosnia ... - Superinfo

2 Petak, 8. juli 2011. Petak, 8. juli 2011.3NOVALJETNA PONUDA !NOVIC3 Attraction 1.4i BVM15.352,14 + PDVC3 Tendance HDi 70 BVM19.442,74 KM + PDVC3 Selection VTi 95 BVM18.937,61 KM + PDVC4 Atraction VTi 95 BVM20.578,63 KM + PDVNOVO CITROËN u VitezuPosjetite Auto Centar Ovnak, Poslovni centar PC-96, 72250 VitezU sklopu „Auto Centra Ovnak“ otvorili smo i najsuvremenije opremljen servis na ovimprostorima, opremljenim vrhunskom opremom za opravku i održavanje motornihvozila. Visoko profesionalno osoblje, originalni dijelovi, kompletna dijagnostika motora iodržavanje vozila garant su kvaliteta naših usluga. U našem prodajnom salonu nudimoVam prezentaciju novih modela vozila, test vožnje, kao i atraktivne popuste.Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju svakimradnim danom od 7:30 do 16:30 i subotom od 7:30 do 14:00.CRÉATIVE TECHNOLOGIENOVIC4 Tendance HDi 90 BVM22.894,02 KM + PDVC4 Exclusive HDi 110 BVM628.271,79 KM + PDVNOVIC5 Atraction HDi 110 BVM28.810,26 KM + PDVC5 Tendance HDi 110 BVM30.765,81 KM + PDVC5 Exclusive HDi 140 BVM637.057,26 KM + PDVAC OVNAK d.o.o., Vitez, tel: 030 713 724, 717 106, fax: 030 717 107www.ovnak.comINTERVIEWSamir SelimovićSamir Selimović, ministar je u Vladi Zeničko-dobojskogkantona za poljoprivredu, vodoprivredui šumarstvo. U intervjuu sedmicerazgovarali smo sa njim o aktuelnostima izovog ministarstva koje je u svega tri mjesecanapravilo velike pomake u pitanju poticaja zapoljoprivredu, ali i obezbjeđenju sredstava zaizgradnju infrastrukture iz oblasti voda.Kada je u pitanju poljoprivreda,Ministarstvo je krenulo ambiciozno.Za poticaje za poljoprivredu iz budžetaZDK će se izdvojiti oko 1,5 miliona KM?„Nakon usvajanja budžeta ZDK pristupilismo izradi programa utroška sredstava, izmeđuostalog i za poticalj u poljoprivrednojproizvodnji. Tu smo prema budžetskoj pozicijiimali na raspolaganju 1,493 miliona KM. Napravilismo jedan kvalitetan program utroškasredstava, da možemo zadovoljiti što veći brojnaših korisnika ili aplikanata kad je u pitanjupoljoprivredna proizvodnja. U ovom programumi smo pokušali da održimo jedan kontinuitetkad su u pitanju poticaji iz proteklogperioda, ali smo uveli i neke novine. Određenimanalizama došli smo do podataka da jeu protekle četiri godine bilo određenih općinakojima poljoprivredna proizvodnja bilježi stagnaciju.Izdvojili smo tih šest općina i opredjeliliza njih oko 150.000 KM da podržimoujednačeni razvoj poljoprivredne proizvodnjena cijelom ZDK. Znači, dali smo mogućnostda poljoprivredni proizvođači iz tih općinaapliciraju sa bilo kakvim projektima u poljoprivrednojproizvodnji kako bi potakli te ljude daova proizvodnja uzme zamaha i na područjutih općina. Znamo da poljoprivredna proizvodnjaomogućava da se na najjeftiniji i najbržimogući način dođe do radnog mjesta i zaposlenjana našim prostorima. Išli smo sa javnimpozivom u kome smo objavili kriterije i pravaza ostvarivanje poticaja. Javni poziv se nalaziZa poticaje u poljoprivredi 1,5 miliona KMna internet stranici kantona i uputstvo kako daapliciraju i ostvare ova prava. Rokovi za dostavljanjesu različiti zavisno od vrste poticaja.Mi smo ovaj poziv uputili i nadležnim općinskimslužbama, upoznali ih sa programompoticaja i oni će u svakoj općini svako na svojnačin animirati poljoprivredne proizvođače, teočekujemo dobar odziv“.Kakvo je stanje vodoprivredi?Ima li tu novina?„Kada je u pitanju vodoprivreda, tu imamouglavnom sredstva koja su iz vodnih naknada.To su namjenska sredstva. U budžetu ove godineimamo planirano negdje oko 4,5 milionaKM. Ta sredstva se dijele po općinama ZDK anamijenjena su za izgradnju infrastrukture izoblasti voda i dijele se u odnosu na broj stanovnikapo općinama. Mi smo proveli proceduru,općine su još početkom godine dostavilesvoje zahtjeve kada su u pitanju konkretniVaše mjesto za uljepšavanjeZgrada AKSE II spratTel: 061/769-308, 063/292-094Na novoj adresiprojekti na terenu koje treba uraditi. Mi smo teiznose sredstava po projektima i po općinamausaglasili sa općinama i potpisali zajedničkiprotokol o ulaganjima iz sredstava vodnih naknadana području ZDK. Svi načelnici općinasu potpisali protokol i po već ustaljenoj procedurioni sad u ovoj fazi provode postupkejavnih nabavki i očekujemo da će ubrzo imatipotpisane ugovore sa izvođačima radova zaprojekte. Ove godine smo ambiciozno krenuli.Zacrtali smo sebi da realizujemo ova sredstvau iznosu od 4,5 miliona KM što je više nego uprethodne četiri godine gdje je realizovano 4,4miliona KM. Problem je u neefikasnosti kodprovođenja procedura javnih nabavki. Jakočesto se javljaju žalbe, i određeni postupcikoji usporavaju potpisivanje ovih ugovora takoda su općine suočene sa tim problemom i nestižu blagovremeno uraditi taj dio posla. Mićemo nastojati da im pomognemo u tome dase ti postupci okončaju što prije, da se izvođačiuvedu u posao i da što prije krenemo u izgradnjuobjekata vodovoda i kanalizacija kojesu oni planirali“.Treći segment u ministarstvu jeoblast šumarstva?„Ovo ministarstvo ima određene nadležnostikada je u pitanju šumarstvo. U našemsastavu je i Kantonalna uprava za šumarstvo imislim da je ona na području ZDK jako dobrouređena i dobro organizovana. Kada je u pitanjušumarstvo mi na određeni način imamo ione koji se bave eksploatacijom, a to je Šumsko-privrednodruštvo (ŠPD) ZDK. Veliki hendikepu ovoj oblasti je to što nemamo zakono šumama, jer je postojeći zakon proglašenneustavnim i stavljen van snage. U procedurije izrada novog zakona koji će nadam se dokraja godine proći sve procedure. Novi zakonbi trebao olakšati rad svim ovim preduzećimai ustanovama, kao i ministarstvu.Bogata frizersko-kozmetičkaponuda, laserska epilacija,depilacija, relaks, čokoi druge vrste masaža,anticelulitni tretmani, njegalica, pomlađivanje kože ilasersko liječenje akni, tretmaniprotiv peruti i za revitalizacijuvlasišta, pedikura, manikura,profesionalno šminkanje,nadogradnja kose, i sve što Vamtreba za zdav i lijep izgled, ponajpovoljnim cijenama u gradu.


14 Petak, 8. juli 2011. Petak, 8. juli 2011.15Opismenjivanje slijepihU organizaciji Udruženja slijepih islabovidnih osoba općine Visokoodržan je okrugli sto na temu “Pismenost,ključ društvene integracijeslijepih”. Visočko udruženjeje tom prilikom imalo pomoć i podrškuFondacije Mozaik, Fonda zaotvoreno društvo BiH, te Svjetskebanke. Jedan od ciljeva ovog okruglogstola bila je i želja da se ubrzaopismenjavanje slijepih osoba,tačnije njihovo korištenje Brajevimpismom, kojeg prema nekim informacijama,koristi samo desetak postoslijepih osoba u cijelom ZDK. Dabi se opismenio što veći broj članovaudruženja u Visokom, što bi imumnogome pomoglo u svakodnevnimživotnim potrebama, pokrenutje projekat opismenjavanja, kako bise prikupila sredstva čime bi se organizovalikursevi Brajevog pisma.Nogometni susretimama i svećenikaNa Bilinom polju u Zenici predviše od hiljadu posjetilaca snagesu odmjerile nogometne selekcijeimama Medžlisa Islamskezajednice Zenica i Reprezentacijekatoličkih svećenika naše zemlje.Agencija za promet nekretnina “BIHHOME” već više od 14godina uspješno i profesionalno rješava Vaše stambeneprobleme. Djelujemo na cijelom području Bosne i Hercegovinegdje tim naših stručnih saradnika preuzima nasebe pronalaženje objekta koji najbolje odgovara Vašimželjama i potrebama. Isto tako za Vas vršimo kompletnuprodaju Vaših nekretnina, bez obzira gdje se one nalaze.MASARYKOVA 32, ZENICA, BIHTel/fax 032/405-780, GSM: 061/146-967, 063-407-643RESTORAN „FLORIDA“, STAMBENO-POSLOVNI OBJEKATMagistralni put M5, uz rijeku Lašvu, 600 m od Lašvanskepetlje, put prema Travniku – Banja Luci. Dimenzije objekta 17x 15. Plac površine 2.500 m 2 . Površina ugostiteljskog objekta,prizemlje cca 250 m 2 . Sprat, 4 sobe za iznajmljivanje –kategorizacija smještaja 3 zvjezdice, površina cca 250 m 2 .Podrumski prostor 300 m 2 . Parking prostor cca 1000 m 2 .Ugostiteljski objekat posjeduje upotrebnu dozvolu FederalnogMinistarstva za puteve i vodoprivrednu saglasnost.CIJENA: 350.000,00 EURALOKACIJA: HAMIDAPRIZEMLJE + SPRAT + SPRAT + DODATNA PROSTORI-JA ( Tu je smještena kotlovnica za etažno grijanje)Kuća je u izvanrednom stanju i vrlo funkcionalnog rasporeda.Prizemlje je površine 60m 2 stambenog prostora i izgrađenoje ranije, a prvi sprat je izgrađen 2005 godine ipovršine je 140 m 2 sa velikom terasom. Postoji mogućnostzamjene za stan u centru Zenice uz nadoplatu.CIJENA: 250.000,00 KMLOKACIJA:LUKOVO POLJEKuća ima 2 sprata+potkrovlje i u fantastičnom je stanju.Izuzetnolijep raspored prostorija sa ogromnim terasama koje sepružaju duž cijele kuće. Kuća ima garažu i prilaz sa glavne cestei ograđena je. Okućnica i ispred i iza kuće. POVRŠINA:437m 2CIJENA:280.000,00 KMOsim navedene ponude agencija posjeduje i restorane i benzinske pumpe uz autoput, kaoi parcele uz autoput pogodne za izgradnju benzinskih pumpi i poslovnih objekata.Ovo je bio drugi susret dvaju selekcija:prije četiri godine slavilisu svećenici sa 2:1, da bi im sezeničke hodže identičnim rezultatomu subotu revanširali. Bilaje to zanimljiva nogometna predstava,uz mnogo požrtvovanostiu igri. Meč je bio humanitarnogkaraktera a sav prihod od ulaznicai donacija sponzora ide zaJU Osnovna specijalna škola uZenici, čiji su učenici i nastavniciposmatrali ovaj meč. Organizatorje bio Odbor za međureligijskusaradnju Zenice.Drugo kvartovskodruženjeU ulici A.A.Borića po drugi put jeodržano kvartovsko druženje. Zaideju i organizaciju „kriv“ je poznatibh glumac Haris Burina, svakakonajpoznatija ličnost u svom kvartu.Druženje uz roštilj i piće je organizovaoza svoje sadašnje i bivše komšije,a odazvalo se je njih 60-tak. Burinaje sa djecom iz kvarta pripremioi priredbu za svoje komšije. Kazaoje da se nada da će njihov primjerslijediti i ostali kvartovi u gradu, alii u ostatku naše države. Bit je, veli,upoznati ljude s kojima živimo. Inače,na ideju za organizovanje druženjau svom kvartu je došao jer je toisto doživio u Francuskoj u kojoj ježivio 11 godina, a gdje su građanizakonski obavezni da prisustvujuDanu kvarta u kojem žive.LOKACIJA:TRAVNIČKA CESTAP=500m 2Pogodno za izgradnju stambeno-poslovnogobjektaSa svim dozvolama za izgradnjuCIJENA: 105.000,00 EURADONJA GOLUBINA, Magistralni put Zenica-Žepče. Poslovno-stambeni objekat. RESTORAN„KAVALIR“ – aktivno radi. Dimenzije objekta 25x 25. Cca 900 m 2 poslovno-stambenog prostora+ dvije velike ljetne terase. Prizmelje + sprat+ potkrovlje + sporedni prateći objekti, šupe,ostave. Okućnica: 2500 m 2CIJENA: 315.000,00 EURALOKACIJA PERIN HANRuševni objekat površine 400m 2Pogodan za izgradnju stambeno-poslovnogobjektaSve dozvole za izgradnju do II sprataCijena: 38.000,00 euraIz ponude još izdavajamo:Stanovi:1. Trosoban, p=80m 2 + 2 balkona na 9. spratu u samom centru grada, cijena: 1150 km/m 2 - HITNO2. Dvosoban, Babina Rijeka p=62m 2 , 1250 KM/m 23. Čelični soliter P=48m2 , renoviran. Cijena: 1350KM/m 24. Jednosoban stan na Odmutu 36m 2 , prizemlje. Cijena: 50.000,00KM5.Strogi centar grada stan 46m 2 +11m 2 balkona, 3sprat Cijena: 1600 km/m 26.Dvosoban, Travnička cesta, p= 64m 2 +2 balkona. Cijena: 80.000,00 KMPoslovni prostori:1. Titova ulica kod pijace p=45,5 m 2 prodaja 3200 km/m 2 ili zakup 12 km/m 22. Bulevar kralja Tvrtka p=100 m 2 + podrum 58 m 2 cijena 137.000 eura3. Sarajevska cesta p=78 m 2 cijena 87.000 euraKuće:1. Ilidža prizemlje+2 sprata, cijena 150.000,00 Eura2. Kuća Gornja zenica, 8x8, 250 m 2 okućnice. Cijena 70.000 Km3. Kuća Smetovski put. Garaža, prizemlje, sprat, potkrovlje, uređeno. Cijena 35.000 eura4. Kuća Pečuj - ispred benzinske “Almy”, prizemlje + sprat + sprat. Cijena 105.000,00 KmScorpiova škola u prirodi na SmetovimaU Sportsko-edukativno-adrenalinskom centru Kluba ekstremnihsportova Scorpio na Smetovima kod Zenice zvanično je otvoren penjačkii trening centar čiju je gradnju pomogla FIRMA, petogodišnji projekatsponzoriran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj(USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).Ceremoniji otvorenja između ostalih prisustvovali su David King iz Firme,načelnik općine Zenica Husejin Smajlović i predsjedavajući Općinskogvijeća Nebojša Nikolić. U posljednjih mjesec i po dana trajala jeScorpiova škola u prirodi i adrenalinska škola prilagođena uzrastu školske,pa čak i predškolske djece. Mališani iz nekoliko zeničkih osnovnihškola i obdaništa, ali i nekolicine privatnih škola iz drugih gradova jeprošlo edukativnu šetnju kroz smetovsku “džunglu” i sportski programsa penjanjem na Adrenalinskom tornju, ali i Avanturistički poligon ušumi i spuštanje niz Zip-line. „Sa ovim programima poentirana je idejaonoga što smo i zamislili kada smo prije nekoliko godina krenuli sauređenjem i osmišljavanjem programa i sadržaja u našem centru“, pričaEdin Durmo, prvi čovjek zeničkih škorpija.www.zedoturizam.ba


16 Petak, 8. juli 2011. Petak, 8. juli 2011.17BEZBRIŽNO UŽIVAJTE U LJETNIM RADOSTIMA!0,9 KM/danZA SIGURAN PUT U EVROPU uz BSO putničko osiguranje već od 0,9 KMdnevno!Potpuna zaštita za vrijeme boravka u inostranstvu, uz pokriće za neposrednumedicinsku pomoć kao posljedicu bolesti, te eventualnog pretrpjelognesretnog slučaja.PODRUŽNICA ZENICASafvet bega Bašagića 4a (objekat Gradske kafane), Tel. 032 200 490Bulevar Kulina bana 30b (kod hotela Internacional), Tel. 032 442 170www.bosna-sunce.baNajljepše bašte TešnjaUdruženje „EKO-MLADI“ drugu godinurealizira projekatIzbor najljepšeuređenih dvorišta ibašta na područjuopćine Tešanj. Ovegodine izbor je vršenu tri kategorije:fizička lica, pravnalica i javne ustanoveili državne institucije. Nakonimenovanja komisije i pregledanjadvorišta i fotografisanja, održanje sastanak i na osnovu kriterijapovršina dvorišta, angažovanostvlasnika, raznovrsnost u dvorištuili bašti, te opći dojam jednoglasnoje donešena odluka o izborunaj dvorišta u sve tri kategorije iraspodjelu nagradnog fonda. Ukategoriji “fizička lica” prvo mjestoje odnijela Mirsada i AidaMehičić (priznanje + 450 KM), ukategoriji “pravna lica” na prvommjestu je STR „ADO“ Vl. HanifeBašić (priznanje + 350 KM), a ukategoriji javne ustanove prvoplasiranaje OŠ „Mustafa Mulić“ Šije(priznanje). Održana je i prigodnamanifestacija proglašenja najljepšeuređenih dvorišta na područjuopćine Tešanj, te dodjela nagradai priznanja za plasirane, te dodjela27 zahvalnica za ostale učesnike.Rastok Fest 2011Ove godine, od 15.07. do 17.07. će u Jelahubiti održan deveti RASTOK Fest. Ovaj festival,koji predstavlja svojevrsnu borbu za urbaniji načinživota, ima za cilj da promoviše mlade neafirmisaneumjetnike svih vrsta umjetnosti (urbanipravci u muzici, ples, poezija, slikarstvo,fotografija, graffiti, rukotvorine, kiparstvo, kratkifilm, amatersko pozorište, modnim dizajn, saakcentom na umjetnike muzičare, tj neafirmisanebendove). Svake godine RASTOK posjeti između2.000 i 3.500 posjetilaca iz BiH i zemaljaregiona, a kroz minulih devet godina nastupiloje preko 100 neafirmisanih muzičkih bendovaiz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije.Kao gosti festivala do sada su nastupili i: VanGogh, Letu Štuke, Zabranjeno pušenje, Dubiozakolektiv, Zoster, Vroom, Kerber, Night shift, Elemental,Edo maajka, a ove godine je najavljendolazak i Damira Urbana.Kakanjci na FedriNa ovogodišnjem 39. tetatarskom festivaluFedra u Bugojnu pred dvije stotine posjetilacau takmičarskom programu odigrana je predstava„Bamja s faširanim u ekspres loncu“Dramskog studija iz Kaknja, kojima je ovo biloprvo učešće na ovom festivalu. Predstava jerađena prema tekstu turskog autora MehmetaBajdura, u režiji akademskog glumca MirzeMušije. Ovo djelo je po svom žanru crnakomedija, provokativno, aktuelno, a pokazalose i kao izuzetno zanimljivo publici, koja ječak u pet navrata prekidala glumački ansamblgromoglasnim aplauzom. Moderator okruglogstola Strajo Krsmanović smatra da glumačkiansambl (Emerin Ahmetašević, Irnis Biščo,Munira Karahodžić, Azra Mušija, Dajana Mahmutović,Harisa Bjelopoljak, Merima Ibranovići Mirnes Kubat) obiluje talentima kojimapredstoji svijetla glumačka budućnost.Bosnia Folk„Bosnia folk“ je kulturno-umjetničko društvokoje se izgradilo u prepoznatljivi zeničkibrend koji postoji već 12 godina. Kroz niz manifestacija,koje imaju u cilju očuvanje folklornihtradicija ovoga kraja, uspješno prezentirajunaš grad i zemlju u svijetu. Nedavno je ovajansambl gostovao na 19.dječijem festivalufolklora u turskom gradu Karšijaki (Karssiyaka)u povodu Dana djeteta u Turskoj. Ono štoje sljedeće u radu ansambla jeste tradicionalnikoncert „Ovo je moj grad“ koji će se održatipočetkom jula, tokom manifestacije „Ljeto uzeničkoj dolini“. Imaju u planu da održe programeu Kaznenopopravnom zavodu zatvore-nog tipa Zenica, Domu za stara lica u Zenici,te štićenicima doma bez roditeljskog staranjaDom – porodica.


18 Petak, 8. juli 2011. Petak, 8. juli 2011.19


20 Petak, 8. juli 2011. Petak, 8. juli 2011.21Uprava Orlovika kodnačelnika ZovkeUprava Košarkaškog kluba‘’ORLOVIK’’ iz Žepča boravilaje na prijemu kod općinskognačelnika Mate Zovke. KenanMujkić, Fuad Redžić, SenadPreldžić i Zenan Mujkić upoznalisu načelnika sa rezultatima klubau protekloj sezoni u kojoj jeekipa uprkos svim nedaćama saorganizacijom prvenstva ostalai dalje član A-1 lige. KK ‘’OR-LOVIK’’ je stabilan prvoligaš,koji nema izraženih financijskihproblema. U novu sezonu ulazesa novim ciljevima, utakmiceće se igrati u sportskoj dvoraniKŠC ‘’DON BOSCO’’, što će jošviše vratiti publiku u dvoranu, aočekuju se i bolji rezultati. NačelnikZovko je istakao zadovoljstvoradom kluba i podržaoupravu a naročito igrače zanaredno prvenstvo u ostvarivanjušto povoljnijih rezultata, tenaglasio da se obrati pažnja narad sa najmlađim kategorijama,jer se samo tako stvara baza zakvalitetne rezultate.Početkom jula na poligonuO.Š. Žepče pred oko 1000 gledateljasvečano je otvoren prviMalonogometni turnir mjesnihzajednica “Žepče 2011”. Naturniru sudjeluju 24 ekipe, sa-“Žepče 2011”stavljene isključivo od mještanaovih MZ. Svaku večer turnira tribinesu prepune građana Žepča iokolnih gradova, koji hvale ovajprojekt sa željom da narednegodine pređe u malonogometnuligu mjesnih zajednica.U subotu se odigravajufinalne utakmice, na kojimase očekuje rekordnibroj posjetitelja, a osimzadovoljstva Žepčaka štosu im dugi ljetni dani obogaćeniovim zanimljivimdogađanjem, sretni su itanošnji ugostitelji čiji suobjekti prepuni i prije i poslijeutakmica.Čelik na ZlatiboruNogometaši Čelika nalaze se na Zlatiboru(Srbija) gdje obavljaju drugi diopriprema. Tamo će u desetak danaodigrati četiri prijateljska meča, odkojih će jedan biti sa skopskim Vardarom.Nova prinova Čelika je bivšireprezentativac naše zemlje, golmanAdis Nurković koji je posljednju sezonuproveo kao rezervni golmanhrvatskog Slavena Belupa, a kojiće potpisati ugovor sa crveno-crnimana godinu dana. Iz bugojanskeIskre je stigao mladi napadač HarisSeferović, a iz prijedorskog Rudaraveznjak Aleksandar Kikić. Novi kapitenje Emir Hadžić koji naglašavada se dobro radi na pripremama ida se nada da će Čelik igrati zapaženuulogu u novoj premijerligaškojsezoni. Na Zlatiboru će se stručnomštabu pokušati nametnuti: golmaniAdis Nurković i Amel Pjanić, te igračiKenan Nemeljaković, Kenan Stupar,Mehmedalija Čović, Zoran Brković,Aladin Isaković, Armin Arnaut,Kenan Horić, Dario Purić, JasminSmriko, Haris Dilaver, Emir Jusić,Aldin Šišić, Adis Ćulov, Haris Hećo,Aleksandar Kikić, Haris Seferović,Sanel Alić, Selmir Mahmutović, HarunHuseinspahić i Emir Hadžić.Uspjeh bh.atletičaraBh. atletičari osvojili su petmedalja (srebro i četiri bronze)na Balkanskom seniorskom prvenstvuu bugarskom Slivenu.Prvog dana takmičenja srebrenoodličje osvojio je naš najboljiatletičar bacač kugle Hamza Alićrezultatom 19,82 m, dok je bronzuizborio Dušan Babić u utrcina 800 m (1.49.56). Preostaletri bronzane medalje za BiH suosvojile Paša Šehić (kladivo),Gorana Cvijetić (100 m prepone)i Mladena Petrušić (vis). Uekipnom poretku obje bh. selekcijezauzele su sedma mjesta.Tokom takmičenja u Slivenu jeNa obnovljenom penjalištu KamenolomZenica - sektor Pećinau organizaciji KEŠ Zenica u proteklihmjesec dana održan je kurspenjanja koji je uspješno završilo12 polaznika. „Bilo je mnogo zaintresovanih,ali zbog nedostatkaodređene količine opreme smose odlučili na manji broj. Svi polaznicikoji su prošli osnovnu obukusu izuzetno zadovoljni“, kaže zeničkialpinista Feđa Vilić. Na ovojlokaciji održano je i takmičenjeu sportskom penjanju, gdje suse takmičili učesnici u preko 20smjerova. Inače, penjalište Kamenolomu Zenici jedno je od najstarijihvježbališta u Bosni i Hercegovini.Dugo je svojom položajem,održan i Kongres ABAF (Asocijacijebalkanskih atletskih federacija),na kojem su Atletski savezBiH predstavljali predsjednicaÐurđica Šišul i generalni sekretarMilan Pedalo.Penjalište ponovo aktivnomogućnostima i mnogim drugimpozitivnim faktorima privlačilo penjačeiz naše države, ali i susjednihzemalja. Nažalost, u poslijeratnomrazdoblju je palo u zaborav sve dounazad nekloliko mjeseci kada jezahvaljujući nekolicini entuzijastapenjalište uređeno i obnovljeno.Vaterpolo opet u ZeniciPrva poslijeratna vaterpolo utakmicau Zenici odigrana je u zatvorenombazenu SRC Željezara.Zajedno u istoriju ušli su članovidva zenička plivačko-vaterpolskakluba – Gradskog kluba vodenihsportova (GKVS) „Čelik“ i PK „Zenica– Željezara“ koji su u svojevrsnojekipi grada Zenice odmjerilisnage sa kadetima Akademije B izSarajeva, pobjednicima lige KantonaSarajevo u ovoj kategoriji.Gosti iz Sarajeva za ovu prilikudonijeli su golove, te poklonilikomplet kapa i nekoliko vaterpololopti. Dogovoreno je da se nastavisaradnja u budućnosti, kao i dase u narednom periodu nastavi saodigravanjem prijateljskih utakmica,te da vaterpolisti dva zeničkakluba i u budućnosti nastave zajedničkinastupati u prijateljskimmečevima. Iako je za većinu Zeničanaovo bio prvi dodir sa vaterpololoptom i uopšte ovim sportom,odlično su se snašli i najavilida za ovaj sport dolaze bolja vremenau gradu metalurga, ali i jošjednom potvrdili da postoji dobrabaza u vidi provjerenih plivača zanadogradnju.

More magazines by this user
Similar magazines