bud_log_2000.pdf(301kB) - Buderus

buderus.sk
  • No tags were found...

bud_log_2000.pdf(301kB) - Buderus

[ Vzduch ]Regulačné systémyLogamatic 2000[ Voda ][ Zem ][ Buderus ]Všetko pod kontrolouTeplo je náš element


Mozog celého zariadeniaOd dobrého kúrenia môžete očakávať viac ako len teplo - poskytuje tepelný komfortušitý na mieru, s teplotou, akú si prajete. O toto sa stará náš regulačný systémLogamatic 2000, ktorý je spoľahlivý a má nanajvýš jednoduchú obsluhu.Logamatic 2000 riadi aj potrebnú komunikáciu medzi jednotlivými prvkamivykurovacieho zariadenia ako sú zásobník TÚV, solárny modul a vykurovací kotol.Diaľkové ovládanie BFUPomocou tohto diaľkového ovládania jemožné riadiť vykurovanie pohodlne z obytnéhopriestoru. Voliteľne sa dodáva s prijímačompre rádiové hodiny a preto môže ukazovaťpresný čas aj po prechode na letný alebozimný čas alebo po dlhšom výpadku prúdu.Všetko je navzájom zladenéJe úplne jedno, pre ktorý vykurovací systém sa rozhodnete, Logamatic 2000 je vždydobrá voľba. Vďaka možnosti modulárneho rozšírenia sa hodí na riadenie dvochnezávislých vykurovacích okruhov, ak by ste napr. chceli kúriť v oddelenom byte,alebo ak ste dodatočne nainštalovali podlahové kúrenie.Okrem toho podľa potreby riadi aj solárne zariadenie. Logamatic 2000 je možné použiťpre plynové aj olejové vykurovacie kotly firmy Buderus.2


Logamatic 2000SystémKomfort môže byť taký jednoduchýAk ste už raz riadili vykurovanie pomocou regulačného systému Logamatic 2000,budete si pamätať, čo myslíme pod „jednoduchou obsluhou”. Nemusíte vlastnevôbec čítať návod na použitie, pretože intuitívna koncepcia ovládania Vám to naozajuľahčuje: len stlačíte funkčné tlačidlo, pomocou otočného gombíka nastavíte želanúhodnotu ako napr. teplotu alebo čas, uvoľníte tlačidlo a hotovo. Vaše vykurovanieautomaticky prevezme nastavenie a bude kúriť tak ako chcete. Všetky ostatnéfunkcie sú označené ľahko zrozumiteľnými symbolmi. Pomocou diaľkovéhoovládania BFU môžete riadiť Vaše vykurovanie dokonca z obytného priestoru.„Nič nenávidím viac ako čítanie dlhýchnávodov na obsluhu. Pri regulačnýchsystémoch firmy Buderus to nepotrebujem.Tu funguje všetko ako samé od seba.”Logamatic 2000Sklon ovládacieho poľa regulačného systémuLogamatic 2000 je možné prispôsobiť podľaTen vie ako šetriťRegulačný systém Logamatic 2000 má ešte ďalšiu dôležitú úlohu. Pomocou svojhodigitálneho riadenia aktívne zasahuje do diania v kotli a napr. znižuje počet štartovhoráka. Tým zabezpečuje úspornú prevádzku vykurovania a redukuje emisieškodlivých látok.Bezpečnosť je už zabudovanáLogamatic 2000 nielen zobrazuje chyby hydrauliky zariadenia, ale tiež samočinnereaguje príslušnými bezpečnostnými opatreniami. Okrem toho aktivuje reguláciajedenkrát týždenne všetky čerpadlá zariadenia. Táto ochrana čerpadiel sa staráo to, aby čerpadlá nezatuhli. Dodatočnú bezpečnosť poskytuje integrovanáfunkcia protimrazovej ochrany.konštrukčnej výšky vykurovacieho kotlaa zásobníka TÚV kvôli možnosti jednoduchéhoodčítania. Tlačidlá, ktoré nie sú častopoužívané, sa skryjú za krytom.Logamatic 2000 - stručný prehľad výhod:❚ jednoduché ovládanie pomocou textua symbolov❚ regulácia až dvoch nezávislých vykurovacíchokruhov❚ perfektne prispôsobený pre každé použitie,flexibilný vďaka modulárnej konštrukcii❚ optimálna regulácia systému olejových a plynovýchvykurovacích kotlov firmy Buderus❚ ako opcia diaľkové ovládanie BFU príp.BFU/F pre pohodlnú reguláciu3


Z lásky k životnému prostrediuDobrý regulačný systém rýchlo zistí a zareaguje, ak je treba menej energie.Regulačné systémy Logamatic 2000 sú vybavené „dynamickou diferenciou spínania”.Tá okamžite zaregistruje, keď je treba menej kúriť. Potom regulácia prispôsobídiferenciu spínania, ktorá uvoľňuje štarty horáka, skutočnej potrebe tepla.Tak zabráni nepotrebným štartom horáka, zredukuje emisie pri štarte a zbytkypo spaľovaní a Vy ušetríte peniaze.Tu je predprogramovaná hospodárnosťVyberte si jeden z rôznych štandardných časových programov alebo si pohodlneurčite Vaše vlastné časy vykurovania. Je celkom jedno, či kladiete dôraz viac naprevádzku vykurovania, ktorá šetrí energiu, chcete mať vždy v noci teplo aleboči častejšie cestujete na týždeň na dovolenku - Logamatic 2000 poskytuje rôznemožnosti nastavenia pre prispôsobenie sa Vašim individuálnym potrebám.Príprava TÚV má však v každom programe najvyššiu prioritu.Teplú vodu máte teda k dispozícii kedykoľvek.Variabilná súhra horáka a plniaceho čerpadlazásobníka TÚV využíva zvyškové príp.prebytočné teplo kotla pre ohrev TÚV.4


Logamatic 2000Technika„Som zdravotná sestra a prichádzamdomov v najnemožnejších časoch.Chcem tu mať vždy príjemne teplo.S firmou Buderus to nie je žiaden problém.Program som si nastavila sama.”Teplá voda, kedykoľvek ju potrebujeteAby bolo možné čo najlepšie využívať teplo vykurovacieho kotla, Logamatic 2000vypočítava optimálnu dobu prevádzky horáka a plniaceho čerpadla zásobníka TÚV.Horák vypína ešte pred dosiahnutím nastavenej teploty v zásobníku TÚV.Čas vypnutia je presne vypočítaný, aby bola prostredníctvom dobehu plniacehočerpadla táto nastavená teplota s istotou dosiahnutá. Tak sa optimálne využije zvyškovéteplo kotla, zatiaľ čo horák už je vypnutý. Ak je použité solárne zariadenie firmy Buderus,regulácia rozpozná, či sa práve získava solárna energia, alebo či doposiaľ uloženésolárne teplo postačuje pre želaný výkon teplej vody. Ak je tomu tak, regulácia zredukujeprídavný výkon vykurovacieho kotla na minimum.Všetko je v rýchlej reakciiKaždý dom je iný. Taktiež želania obyvateľov, ako vykurovať, môžu byť nanajvýšrozdielne. Preto sa dá regulačný systém Logamatic 2000 individuálne nastaviť.Regulácia reaguje priamo na kolísanie vonkajšej teploty ale aj teploty v miestnosti.Zohľadňuje pritom dokonca akumuláciu tepla stien, ak je aktivovaná funkcia „tlmenávonkajšia teplota”.Nový princíp využívania solárnej energie od firmyBuderus zohľadňuje prostredníctvom záznamuaktuálneho zisku solárnej energie rôzne poveternostnépomery, orientáciu kolektorov a dimenzovaniesolárneho zariadenia. Tým je postaranéo optimálne využitie solárnej energie.Logamatic 2000 - ďalšie výhody:❚ osobné, individuálne naprogramovanie časovvykurovania❚ úsporný vďaka „dynamickej diferencii spínania”❚ inteligentné prispôsobovanie teploty❚ ekonomická príprava TÚV5


Pre každú potrebu správny stupeňModulárna konštrukcia regulačných systémov Logamatic 2000 dovoľuje takmerneobmedzené možnosti ich rozširovania.Nezáleží na tom, čo plánujete, vždy existuje vhodný modul, aby bolo možnékomfortne a bezpečne riadiť konfiguráciu, ktorú si želáte. A to najlepšie - všetkosa dá spolu kombinovať, pretože všetko je navzájom výborne zosúladené.Pokiaľ ide o tému teplo, je Buderus úplne vo svojom živle.1254121011679831 snímač solárneho kolektora2 čerpadlo solárneho zásobníka3 prívod studenej vody4 plniace čerpadlo zásobníka5 cirkulačné čerpadlo6 snímač vonkajšej teploty7 snímač solárneho zásobníka8 snímač teploty kotla9 snímač teploty TÚV10 obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu11 regulačný prvok vykurovacieho okruhu(zmiešavač)12 snímač teploty výstupuAk ešte niečo plánujete - stupeň rozšírenia 1 a 2Už základné prevedenie prístroja Logamatic 2000 poskytuje vysoký komfort,funkcie umožňujúce šetrenie energie a možnosti individuálneho nastavenia.Pomocou regulátora 2107 a funkčného modulu FM 241 sa dá v tomto stupni rozšíreniaregulovať druhý vykurovací okruh, napr. podlahové kúrenie alebo nájomný bytv rodinnom dome.V regulačnom systéme Logamatic 2107 M je už tento modul nainštalovanýa pripravený. Ten istý regulátor s funkčným modulom FM 242 riadi dvojstupňovýolejový horák, alebo modulačný plynový horák. Tento stupeň rozšírenia 2 je možnépoužiť do výkonu kotla cca 100 kW.6


Logamatic 2000Stupne rozšírenia"Či tomu veríte alebo nie - svoje kúrenie siregulujem cez mobil. Buderus je skrátkastále vpredu."Úplne nastavené na slnko - stupeň rozšírenia 3Výbornú súhru konvenčného vykurovania a solárneho zariadenia za účelom ohrevuvody zaručuje modul FM 244. Zaznamenáva hodiny solárnej prevádzky a teplotukolektora príp. solárneho zásobníka. Prostredníctvom integrovaných optimalizačnýchfunkcií sa okrem toho optimalizuje využívanie energie a tým sa šetria nákladya životné prostredie.Tak ďaleko a predsa tak blízko - stupeň rozšírenia 4Úplnú nepretržitú kontrolu zabezpečuje Logamatic 2000 v spojení s diaľkovýmmodemom ECO-KOM. Tak je možné kontrolovať vykurovacie zariadenie na diaľkua dokonca ho aj nastavovať. Poruchy je možné hlásiť napr. priamo na fax kúrenára,centrálny riadiaci počítač servisnej firmy alebo na mobilný telefón. To nie je v triedekompaktných regulačných systémov Logamatic 2000 žiadna samozrejmosť.Taktiež je možné priame pripojenie na domáci počítač alebo laptop pomocousoftvéru ECO-SOFT 2107od firmy Buderus. Odtiaľ je takisto možné riadiť reguláciu.Vyberte si medzi funkciou „komunikácia” a „solár” a rozhodnite sa, ktorý modul dátedo voľnej zásuvky.Pri stupni rozšírenia 4 sa dá regulačný systém Logamatic 2000 diaľkovo kontrolovať pomocouECO-KOM, 1 prostredníctvom modemu alebo 2 prostredníctvom priameho spojenia s regulátorom.1Logamatic 2000 - ešte viac výhod:❚ presné prispôsobenie sa modulu❚ vysoké rezervy bezpečnosti❚ nízke náklady na servis a údržbu❚ možnosti rozšírenia pomocou diaľkovéhosystému LogamaticŠpeciálne ochranné funkcie:❚ ochrana pred kondenzátom v kotli❚ ochrana čerpadla proti zatuhnutiu❚ protimrazová ochrana❚ bezpečnostné spínanie pre správnu teplotuTÚV aj pri pokazenom snímači TÚV❚ dodávka tepla je zaručená aj pri pokazenomsnímači vonkajšej teploty27


Moderná technológia vykurovania vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Buderus preto dodáva kompletný programvýhradne cez kúrenárske firmy. Spýtajte sa na vykurovaciu techniku firmy Buderus, informujte sa v jednej z našich pobočiekalebo nás navštívte na internete.Váš kompetentný partner ohľadom vykurovania:Buderus Vykurovacia technika s. r. o.Vajnorská 137, 831 04 BratislavaTel.: (02) 4445 6960, 4445 6966Fax: (02) 4425 5420E-mail: buderus@buderus.skwww.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines