Views
6 months ago

.. مصطفي سفيري

مالك التقول

مالك التقول ما لينا في الدنيا الوسيعة مهمة قدر البلد بي ها ناسها مرهون لي شيوخ وأئمة ام كل من زمان برجالو يا حضرة صروح الأمة حاكيت في الغرب غردون ختيت كابو بدل العمة لاوي لِي اللسان زي قولو اتبنطلت واتجزمنت واتحزمت واتقمصنت قايل عاد وصلت القمة سويت اللي ما بتقال صابت من ُّو ناس الحمى اتنقردنت بل قردنت البلد المعلى الهمة غيرت الملامح فيها

ْنر ِ يجت ما خليت َ فيها الجيهة غيرت َ الملامح ضمة خنزرت الجلود وا ويلا أضحت لا حسيس لا شمة لا لميت أهل الحس لا وريتنا صالحا عمF سع_‏ ا في البلد مطلوق ما لقينالو مصلا ً عم?‏ اتغلغل مرض في السوق بالسمسار ِ والما انسمى قايل لي الحضارة مباني سويت ارم بالانخم والناس في بيوتها تعاني شقوقها لا تترم سويت الشوارع أيوا وأسعار السلع في القمة