Views
10 months ago

Sada-Shiva Gangadhara

Marami ang patuloy na sumasamba sa Panginoong Shiva, subalit sa dinami-daming Shiva, sino sa kanilang ang karapat-dapat nating sambahin? Ayon sa Srimad-Bhagavatam dapat ito'y Shiva na isang Vaishnava.

February 13, 2018 ang

February 13, 2018 ang dapat mong gawin, ang tumakbo papunta sa loob ng templo, o magpalapa sa tigre na gutum na gutom. Pero kung sila ang inyong tatanungin, ayon sa mga taga-Rāmānuja sampradāya, hindi bale na lang magpalapa sa gutom na tigre kaysa pumasok at magkubli sa templo ni Śhiva!‛ Madalas, ganito ang maririnig mo sa kanila, lalu na kung ang usapin ay napunta na sa mga taga-Śaiva sampradāya. Subalit, ang mga ganitong gawi ay mali, ito po’y hindi ayon sa Vedic na pamamaraan kapag nangangaral. Alam ninyo, ang bawat bagay, ang bawat sitwasyon o kalagayan ay may kaakibat na pamamaraan, kung papaano ang tama at maayos na pamamaraan. At ang mga ganitong bagay ay nagmumula sa Goloka Vṛndāvan, pumanaog upang ating maging gabay. Ganito ang transedental na kaalaman, marunong umayon, at humanap ng paraan upang matuwid na makapangaral. Alam ninyo, sa loob ng Paravyoma Dhām, nandoon ang di-mabilang na mundo, iba’t-ibang klaseng daigdig, nandoon din ang Panginoon, magkakaibang mundo para sa magkakaibang anyo ng Panginoon, nang Panginoong Viṣhṇu, naroroon din ang Panginoong Śhiva, at siya’y may posisyon din sa loob nang mga mundong ito. Ang Panginoong Śhiva ay śuddhasattva, subalit kapag ang gawain niya’y kailangan niyang pumaloob sa materyal na mundo, si Śhiva ay nagiging guṇāvatār, nagiging amo ni Māyā, na ang gawain ay pangasiwaan ang isa sa tatlong materyal na kalagayan, ang pagiging mangmang ng isang kaluluwang nalagay sa materyal na kalagayan. Kung tutuusin, ang kalagayan niya’y palaging nasa alanganin, palaging nakabitin. At ang Śhiva na ito, ang guṇāvatār Śhiva, na may tangan ng kamang-mangan, ang kanilang sinasamba. Tayo ay mga Vaiṣṇavas, walang-alinlangang sinasamba din natin ang Panginoong Śhiva subalit ito’y Sadāśhiva, Śhiva na taga-Paravyoma Dhām. 6

February 13, 2018 Si Śhiva ay nandoon din sa loob ng Vṛndāvan Dhām, subalit ito’y iba’t-ibang klaseng Śhiva, tulad nina Rāseśhvar Śhiva, Gopīśvar Śhiva, at iba pa. Walang-alinlangan, silang lahat ay dinadakila at sinasamba din natin. Hindi ba’t kapag nagdarasal tayo kay Gopīśvar Śhiva, ganito pa nga ang ginagamit nating praṇām: vṛndāvanāvani-pate jaya soma somamaule sanandana-sanātana-nāradeḍya gopīśvara vraja-vilāsa-yugāṅghri-padme prītiṁ niyachchha nitarāṁ nirupādhikam me (Sri Sankalpa-kalpadruma: 103) [‚O Śhiva, hindi po ba, totoo naman talagang kayo ang nangangalaga nitong Vṛndāvan Dhām! Hindi po ba kayo din ang asawa ni Umā, at ang korona ninyo’y itong buwan! O Śhiva, hindi po ba’t kayo ‘yung sinasamba nina Sananda, Sanātan, Nārad, at maging nang lahat ng paham at ermitanyo! Mabuhay po kayo! Purihin ang inyong kadakilaan! Hindi po ba kayo din ang tagapagtanggol nang mga gopīs! Kung ganoon, sana po, ako ay inyong kaawaan, ibigay po sana ninyo sa akin ang pagpapala, na maging matibay, matatag at walang mga pag-aalinlangan pagdating sa debosyon sa lotus na paanan nang Banal na Magsing-Irog, na palaging naglalaro sa Vraja.‛] Pagdating sa Rāsa-līlā ng Panginoong Kṛṣṇa, ang Panginoong Śhiva ang magsasabi kung sino ang makakapasok at makakalahok. Dahil siya ang bantay-pinto nitong Rāsa Sthali. Alam ninyo sa totoo lang, si Śhiva ay hindi talaga lalake. Siya’y isang babae, isang gopī, na bantaypinto nitong Rāsa Sthali, kung kaya’t kapag nagdarasal tayo, ang mantra na ito ang ginagamit nating praṇām. Sa ating panalangin, nakikiusap tayo na sana, para sa gawain ng debosyon kay Kṛṣṇa, hayaan niya tayong makadalo, makasali sa Rāsa-līlā ni Kṛṣṇa. Dahil 7

Alamin ang Batas... Gabay sa RA 9442 - Bureau of Communications ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Pagsunod sa Panawagan ng Propeta na Magligtas, mga pahina 14 ...
Pagkatutong Malugod sa mga Banal na Kasulatan, pp. 14, 16, 20
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Maging Maingat
Debosyon Lamang ang Maaaring Gumising sa Debosyon
Kulang sa Paniniwala o Sadyang Malas lang
Ang Paniniwala na sa Bato Nagmula ang Tao
Ang Pagpapakasakit sa Gawain ng Paglilingkod
Ang Ipanganak at Mamatay sa Pamilyang Kinagisnan
Chapter 1 - Ang Kamulatan Para sa Kamalayan kay Krsna ay Pawang Pag-iibigan at Kariktan
Ika-11 Kabanata ng Sri Guru at Kanyang Pagpapala
PAANO MAKAKAYA ANG STRESS Isang artikulo mula sa Web
Ang mensahe ng Bibliya sa loob ng isang pahina sa Tagalog - Tracts
Pagkatapos na Pumirma ng Isang Kontrata ng Enerhiya: Ang ...
Ikaapat na Kabanata - Ang Pinagmulan ng Kaluluwa
Ang Kaligtasan at Kalusugan ng mga Nagsasanay na maging ...
Saranagati - Ang Kahulugan In Filipino
Ang mga Nagtuturong Maestrong Pang-espirituwal
Kayo ang Magpasya
Modyul 6 Ang Baguntaong Nakagapos
Tunay nga ba talagang ito’y iyong natikman o baka naman ito’y gawa-gawa mo lamang
pinalaya mula sa mga kapangyarihan ng kadiliman
Hindi ko papayagang humadlang ang sinuman sa pag - deviantART
Mga Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Iyong ...
Maikling Form ng Pahintulot na Lumahok sa isang Pananaliksik na ...