Views
7 months ago

Maailmataju 2018

"Maailmataju 2018" on taas uus väljaanne, mis on eelmisest parandatud ja palju rohkem täiustatud. Tegemist on ühtlasi ka viimase üldväljaandega, millele järgnevad aastal 2018 hulganisti eriväljaanded.

Maailmataju

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Veebruar 2018

 • Page 2 and 3: Leonardo da Vinci joonistus Märkus
 • Page 4 and 5: Maailmataju olemus, struktuur ja uu
 • Page 6 and 7: egiooni ei saa eelistada üksteisel
 • Page 8 and 9: tuleb välja ajas rändamise teoori
 • Page 10 and 11: Joonis 7 Teadvus, unisoofia ja holo
 • Page 12 and 13: Universumit võib inimene reaalselt
 • Page 14 and 15: siis muutub see juba teaduslikuks t
 • Page 16 and 17: pealegi! Ärge siis olge mures homs
 • Page 18 and 19: eksisteerigi. See avaldub näiteks
 • Page 20 and 21: Universumit vahetult, mitte enam va
 • Page 22 and 23: usundisüsteemide alustalaks ja sel
 • Page 24 and 25: Joonis 16 Eufooriline teadvusseisun
 • Page 26 and 27: Joonis 18 Suur ime seisneb meie ole
 • Page 28 and 29: keemilise evolutsiooni. Viimase pä
 • Page 30 and 31: Publikatsioonid Teose „Maailmataj
 • Page 32 and 33: Wikipedia: http://archive.is/aaPmw
 • Page 34 and 35: Ajas rändamise teooria sissejuhata
 • Page 36 and 37: Üleval pool olev skeem-joonis sisa
 • Page 38 and 39: mõjutada aegruumi omadusi. Albert
 • Page 40 and 41: aega ja ruumi enam ei eksisteeri. A
 • Page 42 and 43: Resümee Käesolevas töös on esit
 • Page 44 and 45: 4
 • Page 46 and 47: Joonis 1 Aeg ja ruum erinevates fü
 • Page 48 and 49: ajale ) vastab mingisugune ruumilin
 • Page 50 and 51: t 1 = ( y 1 ) t 2 = ( y 2 ) t 3 = (
 • Page 52 and 53:

  inimene köögist ära olnud ). Ja

 • Page 54 and 55:

  Joonis 5 Kehad m ja M liiguvad tava

 • Page 56 and 57:

  Joonis 6 Kehad m ja M liiguvad K ja

 • Page 58 and 59:

  Tavaruumis K: Hyperruumis K´: m( x

 • Page 60 and 61:

  Kehade m ja M ruumikoordinaadid on

 • Page 62 and 63:

  m( x´,0,0 ) = m( t ). Kõik see ol

 • Page 64 and 65:

  ongi pikkus on sama, mis paigalseis

 • Page 66 and 67:

  1.1.7.1 Ajas liikumise avaldumine U

 • Page 68 and 69:

  1.1.7.2.1 Universumi klassikaline p

 • Page 70 and 71:

  = = Keha m sfäärilised koordinaad

 • Page 72 and 73:

  ≠ = + + ≠ + + = ≠ = + + Keha

 • Page 74 and 75:

  toimub Universumis pidev liikumine

 • Page 76 and 77:

  Järelikult saame ( = ( mis näitab

 • Page 78 and 79:

  See oli punanihke z sõltuvus eemal

 • Page 80 and 81:

  Ruum: Vastavalt relatiivsusteoorias

 • Page 82 and 83:

  väike. Aja jooksul läheneb sellin

 • Page 84 and 85:

  on kera paisumisest tingitud teepik

 • Page 86 and 87:

  on otseselt seotud valguse kiiruseg

 • Page 88 and 89:

  ja sellest tulenevalt saamegi kosmo

 • Page 90 and 91:

  ja seetõttu võib viimase võrrand

 • Page 92 and 93:

  ehk = Kui me jagame viimase võrran

 • Page 94 and 95:

  c on valguse kiirus vaakumis ja int

 • Page 96 and 97:

  kordaja y muutumisest ajas. See tä

 • Page 98 and 99:

  = ehk visuaalselt paremini esitatun

 • Page 100 and 101:

  Kinemaatilise teguri y avaldist: =

 • Page 102 and 103:

  = + on võrrandi liige ainult tavar

 • Page 104 and 105:

  ja see potentsiaalne energia ei võ

 • Page 106 and 107:

  me lähme kosmoloogia põhivõrrand

 • Page 108 and 109:

  = = milles v = HR ja massitihedus M

 • Page 110 and 111:

  Kuna see raadius ( ehk Universumi k

 • Page 112 and 113:

  on Universumi mõõtmed paisunud l

 • Page 114 and 115:

  ehk = Viime liikme teisele poole v

 • Page 116 and 117:

  = = Kuna teepikkuse jagatist ajaga

 • Page 118 and 119:

  = Negatiivne jõud on tingitud sell

 • Page 120 and 121:

  mis klassikalises mehaanikas on ava

 • Page 122 and 123:

  = ja seetõttu saame kinemaatilise

 • Page 124 and 125:

  suhtes ka aja teisenemist ehk: = =

 • Page 126 and 127:

  olev ruutjuure jagatise liige = on

 • Page 128 and 129:

  on aeg ja ruum teisenenud Universum

 • Page 130 and 131:

  Kuna Newtoni II seaduse järgi on r

 • Page 132 and 133:

  järgi avaldatav kiiruse c ja y-fak

 • Page 134 and 135:

  = saamegi kineetilise energia matem

 • Page 136 and 137:

  on tuntud Hubble´i seadus. Galakti

 • Page 138 and 139:

  ehk = = = järgi on y = 1, siis Uni

 • Page 140 and 141:

  Universumi paisumine Universumi see

 • Page 142 and 143:

  5. Kera paisumise korral ei ole ker

 • Page 144 and 145:

  seotud, siis järelikult peavad ka

 • Page 146 and 147:

  eksisteeri sellel fundamentaalsel l

 • Page 148 and 149:

  arvutustes arvestama ), kuid välja

 • Page 150 and 151:

  1.1.8 Ajas ja ruumis teleportreerum

 • Page 152 and 153:

  Seetõttu on teleportatsiooni võim

 • Page 154 and 155:

  ja seetõttu tuleb aegruumi interva

 • Page 156 and 157:

  paisumist. Oletame seda, et õhupal

 • Page 158 and 159:

  2. Eespool välja öeldud seaduspä

 • Page 160 and 161:

  ümbritsev maailm muutub vastavalt

 • Page 162 and 163:

  kummi mass jääb ju lõppkokkuvõt

 • Page 164 and 165:

  See raadius näitab kaugust gravita

 • Page 166 and 167:

  Aegruumi tunneli pikkus Aegruumi au

 • Page 168 and 169:

  eksisteerima meie aegruumis = Aegru

 • Page 170 and 171:

  liikumistrajektoore ( nagu näiteks

 • Page 172 and 173:

  1.2.2 Erirelatiivsusteooria Erirela

 • Page 174 and 175:

  = = milles = nimetatakse erirelatii

 • Page 176 and 177:

  läheneb valguse kiirusele vaakumis

 • Page 178 and 179:

  aja dilatatsioon: = ehk = ja seetõ

 • Page 180 and 181:

  = ja seetõttu saame kinemaatilise

 • Page 182 and 183:

  suhtes ka aja teisenemist ehk: = =

 • Page 184 and 185:

  1.2.2.3 Aja dilatatsioon Mida lähe

 • Page 186 and 187:

  = kuid kell, mis eksisteerib laeva

 • Page 188 and 189:

  ses suunas. Kui aga on vastupidises

 • Page 190 and 191:

  = + = + = + = + Viimasest võrrandi

 • Page 192 and 193:

  ja milles = = + on nö. kinemaatili

 • Page 194 and 195:

  Joonis 27 Punkti P´ liikumine erin

 • Page 196 and 197:

  vahel. Seega ei ole väga suurt eri

 • Page 198 and 199:

  ( = ( + ( ( + ( ( + + ( ( ( on kine

 • Page 200 and 201:

  paigal. Täpselt samasugune analü

 • Page 202 and 203:

  Kuna keha kineetiline energia on hy

 • Page 204 and 205:

  siis saame järgmise väga olulise

 • Page 206 and 207:

  ja integreerime aja järgi, siis sa

 • Page 208 and 209:

  = = ehk = Maa massi M M saab kätte

 • Page 210 and 211:

  = Siin on näha seda, et aega ja ru

 • Page 212 and 213:

  + ( ( = Erirelatiivsusteooriast tun

 • Page 214 and 215:

  ( = + ( ( valguse kiirus c taandub

 • Page 216 and 217:

  Null punkt asub kera tsentrist tege

 • Page 218 and 219:

  = = milles = nimetatakse üldrelati

 • Page 220 and 221:

  Seetõttu võime raskuskiirenduse a

 • Page 222 and 223:

  = Mõnikord omistatakse Newtoni II

 • Page 224 and 225:

  ja seetõttu võime aegruumi interv

 • Page 226 and 227:

  = Geodeetilise joone võrrandite in

 • Page 228 and 229:

  on võimalik tuletada momendi integ

 • Page 230 and 231:

  ja viime ruutjuure avaldise võrran

 • Page 232 and 233:

  = + + + + on võimalik võrrand vii

 • Page 234 and 235:

  augu poole söösta, seda enam aeg

 • Page 236 and 237:

  lõpmata kaugesse tulevikku. Kuid a

 • Page 238 and 239:

  Tensor G on Einsteini tensor, mis k

 • Page 240 and 241:

  Need oleksid nagu põhjalaiuskraadi

 • Page 242 and 243:

  Albert Einsteini võrrandid Aegruum

 • Page 244 and 245:

  Joonis 33 Aeg ja ruum erinevates f

 • Page 246 and 247:

  ligikaudu 300 000 km vahemaa. Kvant

 • Page 248 and 249:

  = = De Broglie selline oletus on n

 • Page 250 and 251:

  on selgelt näha seda, et keha m li

 • Page 252 and 253:

  = ja viime liikme mc teisele poole

 • Page 254 and 255:

  teeme kvandienergia ja seisuenergia

 • Page 256 and 257:

  = = + Kuna footonil ehk valguse osa

 • Page 258 and 259:

  ja ka teist järku tuletise: = = sa

 • Page 260 and 261:

  Viime ruutjuure avaldise teisele po

 • Page 262 and 263:

  ja see tähendab seda, et välisvaa

 • Page 264 and 265:

  analüüsi teel. Näiteks eespool m

 • Page 266 and 267:

  = = + + ( = = + + = ehk keha liikum

 • Page 268 and 269:

  või väiksem. Relatiivsusteooriast

 • Page 270 and 271:

  Joonis 35 Tõenäosus ainult teatud

 • Page 272 and 273:

  = kus Integraal võtab kuju = ja =

 • Page 274 and 275:

  mis füüsikaliselt tähendab läht

 • Page 276 and 277:

  Koefitsentide c 1 ja c 2 mooduli ru

 • Page 278 and 279:

  ehk kolmemõõtmelise ruumi korral

 • Page 280 and 281:

  = + ( ja tegemist on vabaosakesega,

 • Page 282 and 283:

  milles k väärtus on juba eelneval

 • Page 284 and 285:

  = + Saadud võrrandit nimetatakse k

 • Page 286 and 287:

  Mida suurem on osakese lainepikkus,

 • Page 288 and 289:

  statsionaarse orbiidi raadiuse r n

 • Page 290 and 291:

  h = 6,62 * 10 -34 J*s = 6,62 * 10 -

 • Page 292 and 293:

  kuna see rahuldab järgmist matemaa

 • Page 294 and 295:

  energia E=hω saab olla ükskõik k

 • Page 296 and 297:

  9. Laengu elektrivälja energia ( l

 • Page 298 and 299:

  siis saame võtta kauguse ehk raadi

 • Page 300 and 301:

  Albert Einsteini üldrelatiivsusteo

 • Page 302 and 303:

  Schwarzschildi meetrika näitab mei

 • Page 304 and 305:

  märkida seda, et elektromagnetväl

 • Page 306 and 307:

  Vaatame eelneva näiteks järgmist

 • Page 308 and 309:

  on β ruut võrdne valemiga: + = Ku

 • Page 310 and 311:

  = ( + või panna valemis selle asem

 • Page 312 and 313:

  kõverdunud ehk teisenenud lõpmatu

 • Page 314 and 315:

  ehk = = = Tuletame meelde, et välj

 • Page 316 and 317:

  annab vabade elektronide kontsentra

 • Page 318 and 319:

  Schwarzcshildi või Nordströmi raa

 • Page 320 and 321:

  = = ( ( Viimased kaks võrrandit on

 • Page 322 and 323:

  olemas negatiivne laeng ja vastupid

 • Page 324 and 325:

  potentsiaal φ kera pinnast eemaldu

 • Page 326 and 327:

  milles div = 4π ja mistahes kontuu

 • Page 328 and 329:

  = = Kuna = , siis saame viimase ava

 • Page 330 and 331:

  aegruumi lõkspinna mõõtmed ehk r

 • Page 332 and 333:

  Oletame seda, et kui R-i väärtus

 • Page 334 and 335:

  Saadud raadiuse R valem võib olla

 • Page 336 and 337:

  ehk Nii saadaksegi võrrand = = mil

 • Page 338 and 339:

  nii, et laetud kera sees eksisteeri

 • Page 340 and 341:

  milles = on Universumi paisumiskiir

 • Page 342 and 343:

  = = See tähendab füüsikaliselt s

 • Page 344 and 345:

  ja ajaperiood t on seotud sageduseg

 • Page 346 and 347:

  siis impulssi p korral määrab sel

 • Page 348 and 349:

  suures plaanis kaheks nagu me eelne

 • Page 350 and 351:

  Joonis 6 Põrand, mille peal inimen

 • Page 352 and 353:

  keha saab elektrostaatilise laengu,

 • Page 354 and 355:

  Joonis 44 Toimub laengu kogumine v

 • Page 356 and 357:

  korral jne. See on tõepoolest täh

 • Page 358 and 359:

  Constitutional Club. Naine mäletas

 • Page 360 and 361:

  patjade asemel lebasid voodis peato

 • Page 362 and 363:

  3 Ajas rändamise teooria edasiaren

 • Page 364 and 365:

  hyperruumi K´ suhtes ruumikoordina

 • Page 366 and 367:

  Joonis 48 K liikumist K´ suhtes te

 • Page 368 and 369:

  Järgmiselt vaatleme süsteemi mõn

 • Page 370 and 371:

  Viimane seos näitab meile juba imp

 • Page 372 and 373:

  Näiteks minevikus asetleidnud sün

 • Page 374 and 375:

  filmist ühe kaadri välja lõikame

 • Page 376 and 377:

  KASUTATUD KIRJANDUS Ainsaar, Ain. 2

 • Page 378 and 379:

  2 Teadvuse teooria

 • Page 380 and 381:

  1 Teadvuse neurofüüsika Teadvuse

 • Page 382 and 383:

  teadvusväliselt. Ennustuse vea kor

 • Page 384 and 385:

  vahelised ühendused ja sünapsite

 • Page 386 and 387:

  selge, et tegelikult ei olnud mingi

 • Page 388 and 389:

  Kuna nägemistaju tekkimist ja olem

 • Page 390 and 391:

  piirkond ajus asub ajukoores V5 kuk

 • Page 392 and 393:

  Inimese teadvuses võib esineda mil

 • Page 394 and 395:

  piirkond, kus omavahel kontakteeruv

 • Page 396 and 397:

  sünkroniseeritud. See tähendab, e

 • Page 398 and 399:

  Seetõttu on inimese teadvus selekt

 • Page 400 and 401:

  mõju ja vastumõju paarid, mille s

 • Page 402 and 403:

  Impulsside levimist ja liikumist er

 • Page 404 and 405:

  Elektrilise vastastikmõju uurimine

 • Page 406 and 407:

  uumidimensioonides. Vastastikmõju

 • Page 408 and 409:

  plaadilt ja suunduvad ehk lõpevad

 • Page 410 and 411:

  teadvus on see salapärane nähtus,

 • Page 412 and 413:

  Et teadvus saaks eksisteerida ajas

 • Page 414 and 415:

  Teadvuselamus on ruumis ühtne Valg

 • Page 416 and 417:

  siis seega miljardid ruumi mõõtme

 • Page 418 and 419:

  aega ega ruumi. Füüsikaliselt ava

 • Page 420 and 421:

  Aju lähitsooni ehk kvaasistatsiona

 • Page 422 and 423:

  levivad üle kogu aju. Väikeajus t

 • Page 424 and 425:

  mingi kindla ülesannete tüübi la

 • Page 426 and 427:

  talitluse aktiivsus väheneb ( või

 • Page 428 and 429:

  4. Impulsside levimist ja liikumist

 • Page 430 and 431:

  meeled. See tähendab seda, et teis

 • Page 432 and 433:

  kuid samas pole kindel, et kas tege

 • Page 434 and 435:

  ajus. Inimesed mäletavad enamasti

 • Page 436 and 437:

  59

 • Page 438 and 439:

  või lausa narkootilistest ainetest

 • Page 440 and 441:

  teks kogemusteks. Sellisel nähtuse

 • Page 442 and 443:

  2.5 Inimese ärkvel olek Ka ärkvel

 • Page 444 and 445:

  Aju loob ka selliseid virtuaalreaal

 • Page 446 and 447:

  KASUTATUD KIRJANDUS Allik, Jüri; K

 • Page 448 and 449:

  SISUKORD 1 SISSEJUHATUSEKS ........

 • Page 450 and 451:

  2 Unisoofia „teadus“ 2.1 Unisoo

 • Page 452 and 453:

  võimeline endale looma kinesteetil

 • Page 454 and 455:

  muutustega. Uinumise ajal ärritaja

 • Page 456 and 457:

  sõna elu korral: õlu : õlu : õl

 • Page 458 and 459:

  ka kogu elu arengu lõppfaasiks Uni

 • Page 460 and 461:

  see päriskosmosereisidest saadava

 • Page 462 and 463:

  Joonis 1 Universumi mastaabid - ala

 • Page 464 and 465:

  Kõikjal Universumis loovad imepisi

 • Page 466 and 467:

  Joonis 5 Maa ja Kuu ning Pluuto ja

 • Page 468 and 469:

  selle temperatuur langes. Universum

 • Page 470 and 471:

  tuleviku vormis. Kui aga rännata a

 • Page 472 and 473:

  Iga inimese maailma nägemise muuda

 • Page 474 and 475:

  ärkvel olleski. Kui aga inimene te

 • Page 476 and 477:

  Universumi eksisteerimise põhivorm

 • Page 478 and 479:

  Inimese unenäos toimuvad sündmuse

 • Page 480 and 481:

  sealpoolsusel. Unenäomaailmas peab

 • Page 482 and 483:

  väga madala tasemega. Kuid tingimu

 • Page 484 and 485:

  kes sooritavad õhus oma imelisi sa

 • Page 486 and 487:

  vastu, mille suursugususest pole ta

 • Page 488 and 489:

  suureneb ka risk depressiooni tekki

 • Page 490 and 491:

  on pärit olematusest ), sest nüü

 • Page 492 and 493:

  õnnelikuks. Elamused seda ka võim

 • Page 494 and 495:

  SLK-dega kuidagi seotud. Moody liig

 • Page 496 and 497:

  depressiooni, kuid pooled pidasid

 • Page 498 and 499:

  Joonis 8 Esimesel fotol on kujutatu

 • Page 500 and 501:

  Sellise valgusolendi juures esineb

 • Page 502 and 503:

  kaasneb ka teadvuse muutumine. Tele

 • Page 504 and 505:

  58

 • Page 507:

  SISUKORD 1 Holograafia ............

 • Page 511:

  2 Fotograafiline Universum Ilma nä

 • Page 515:

  infrapunakiirgusel ei ole meie mõi

 • Page 519:

  3 Aegruumi tunnel Kuna ajas liikumi

 • Page 523:

  10

 • Page 527:

  12

 • Page 531:

  14

 • Page 535:

  16

 • Page 539:

  18

 • Page 543:

  20

 • Page 547:

  22

 • Page 551:

  24

 • Page 555:

  26

 • Page 559:

  28

 • Page 563:

  30

 • Page 567:

  32

 • Page 571:

  34

 • Page 575:

  36

 • Page 579:

  38

 • Page 583:

  40

 • Page 587:

  42

 • Page 591:

  44

 • Page 595:

  46

 • Page 599:

  48

 • Page 603:

  50

 • Page 607:

  52

 • Page 611:

  54

 • Page 615:

  56

 • Page 619:

  58

 • Page 623:

  60

 • Page 627:

  62

 • Page 631:

  64

 • Page 635:

  66

 • Page 639:

  68

 • Page 643:

  70

 • Page 647:

  72

 • Page 651:

  74

 • Page 655:

  76

 • Page 659:

  78

 • Page 663:

  80

 • Page 667:

  82

 • Page 671:

  84

 • Page 675:

  7 Mustad augud Mustad augud on aegr

 • Page 679:

  88

 • Page 683:

  90

 • Page 687:

  92

 • Page 691:

  94

 • Page 695:

  96

 • Page 699:

  98

 • Page 703:

  100

 • Page 707:

  102

 • Page 711:

  104

 • Page 715:

  106

 • Page 719:

  108

 • Page 723:

  110

 • Page 727:

  112

 • Page 731:

  114

 • Page 735:

  116

 • Page 739:

  118

 • Page 743:

  120

 • Page 747:

  122

 • Page 751:

  124

 • Page 755:

  126

 • Page 759:

  128

 • Page 763:

  KASUTATUD FOTOD Esitatud pildid Uni

 • Page 767 and 768:

  5 Religiooniteooria, teadus ja üli

 • Page 769 and 770:

  Religiooniteooria 3

 • Page 771 and 772:

  lunastusõpetuseks ja mille omaksv

 • Page 773 and 774:

  Muistsel ajal elanud inimene nende

 • Page 775 and 776:

  ka avalikustama. Kuid oli inimesi,

 • Page 777 and 778:

  pean saama šamaaniks.“ Selliseid

 • Page 779 and 780:

  sotsiaalsetest süsteemidest välja

 • Page 781 and 782:

  nende eluajal, mitte ainult sündim

 • Page 783 and 784:

  arvata. Täpselt samamoodi on ka pa

 • Page 785 and 786:

  äägitakse, on tõsi. Meteoroloogi

 • Page 787 and 788:

  asutas ta UFO-uuringute Keskuse, mi

 • Page 789 and 790:

  iseloom. Seevastu Vene õigeusu kir

 • Page 791 and 792:

  olendid manipuleerivad enda eesmär

 • Page 793 and 794:

  unenägudes kummalisi olendeid, kes

 • Page 795 and 796:

  mulle, et see, mida näen enda ees,

 • Page 797 and 798:

  ja Sue Day perekonnaga, kui nad õh

 • Page 799 and 800:

  tulnukad on võimelised oma kõrgel

 • Page 801 and 802:

  liikumise alus. Kui inimkond on tul

 • Page 803 and 804:

  gravitalides ja nad liiguvad kogutu

 • Page 805 and 806:

  väljunud inimene. Lihtsustatult v

 • Page 807 and 808:

  külgnevate ilmutuste tasandil on k

 • Page 809 and 810:

  inimröövide kui ka vahetute surma

 • Page 811 and 812:

  silmaga nähtavast ilust hoolimata

 • Page 813 and 814:

  ...Tahan öelda, et selle kogemuse

 • Page 815 and 816:

  „Pole lubatud inimliku teaduse h

 • Page 817 and 818:

  Hiljem öösel nägid vennad valgus

 • Page 819 and 820:

  alati märkinud, et iga religiooni

 • Page 821 and 822:

  ja esinevad tulnukate inimröövi j

 • Page 823 and 824:

  järeltulijate saamiseks. „Juba P

 • Page 825 and 826:

  mis teevad meist nendega suguluslii

 • Page 827 and 828:

  Nii kaua, kui on eksisteerinud usk,

 • Page 829 and 830:

  inimesed sattunud kehavälisesse ol

 • Page 831 and 832:

  pärast surma palju vanemad kui Maa

 • Page 833 and 834:

  1.7.2 Üldine eshatoloogia Maailma

 • Page 835 and 836:

  avaldusi on see, et nad on plaaninu

 • Page 837 and 838:

  mõtestamine või selles sisalduva

 • Page 839 and 840:

  linnakeses. Seal tekkis ühe arsti

 • Page 841 and 842:

  ei ole abielus?“ Seepeale vastas

 • Page 843 and 844:

  Nii moodustavad UFO-d inimkonna spi

 • Page 845 and 846:

  inimestele maailmas. Jeesus Kristus

 • Page 847 and 848:

  Näiteks kas on võimalik see, et i

 • Page 849 and 850:

  nende päralt on taevariik. Õndsad

 • Page 851 and 852:

  „Üliarenenud tehnoloogia on maag

 • Page 853 and 854:

  ( antud juhul siiski ühe skeptilis

 • Page 855 and 856:

  olla siiski absoluutselt õige. Maa

 • Page 857 and 858:

  Kuritegevus on inimühiskonnas esin

 • Page 859 and 860:

  ikaste sissetulek. Inimese animaals

 • Page 861 and 862:

  tsivilisatsiooni arengut. Sellest v

 • Page 863 and 864:

  agressiivsuse tunnuseid. Pole teada

 • Page 865 and 866:

  mille korral ei oodata vastutasu. P

 • Page 867 and 868:

  fantaasial ega mõne muu patoloogil

 • Page 869 and 870:

  Teadus(filosoofia) 103

 • Page 871 and 872:

  vastuolus kiriku tõekspidamistega.

 • Page 873 and 874:

  ja transpordi arendamisele ja seda

 • Page 875 and 876:

  dusharudeks. Seda veel enam kui bio

 • Page 877 and 878:

  sugune hüpotees peab arvestama ole

 • Page 879 and 880:

  mida nn vana ratsionalism ei taha m

 • Page 881 and 882:

  teaduse vormidest, millel ei ole f

 • Page 883 and 884:

  võimaldavad nad anda üsna kasulik

 • Page 885 and 886:

  Kui planeeritakse ette suuri ehitis

 • Page 887 and 888:

  3 Ülitsivilisatsiooniteooria aluse

 • Page 889 and 890:

  omadustena, mille tõeväärtust ko

 • Page 891 and 892:

  kogemusi ehk SLK-sid. Nad arvavad s

 • Page 893 and 894:

  Näiteks Ameerikas Duke´i Ülikool

 • Page 895 and 896:

  kolmemõõtmeline ja mitte läbipai

 • Page 897 and 898:

  tegevust, arst jätkas tööd elekt

 • Page 899 and 900:

  illusioonidest, sest need vastavad

 • Page 901 and 902:

  siis kehast väljas ja seda isegi s

 • Page 903 and 904:

  isegi siis, kui me ei usu selle rea

 • Page 905 and 906:

  Inimese elutegevuses ei lakka aju

 • Page 907 and 908:

  kokku tõmbuma saates neile elektri

 • Page 909 and 910:

  oleval inimesel ei tohiks üldse mi

 • Page 911 and 912:

  mälust kustunud või saanud uusi m

 • Page 913 and 914:

  teebki need „virtuaalseteks“. T

 • Page 915 and 916:

  Albert Einsteini üldrelatiivsusteo

 • Page 917 and 918:

  1. Inimene rändab ajas ainult siis

 • Page 919 and 920:

  14. Elektrilaengute polarisatsiooni

 • Page 921 and 922:

  Joonis 3 Tavaruum K liigub hyperruu

 • Page 923 and 924:

  surma ajal. Ja kliinilise surma eel

 • Page 925 and 926:

  elektrivälja levik toimub magnetv

 • Page 927 and 928:

  puhkepotentsiaali seisundi ajal neu

 • Page 929 and 930:

  tekkimine sõltub suuresti peamisel

 • Page 931 and 932:

  ajus. See tähendab, et surma lähe

 • Page 933 and 934:

  Retseptorid on valgumolekulid, mis

 • Page 935 and 936:

  elektriväljade jõujooned läbivad

 • Page 937 and 938:

  Kvantväljateooria Kui välja piirk

 • Page 939 and 940:

  et üks osake neelab ühe footonist

 • Page 941 and 942:

  Seetõttu need omavahel ka võrduva

 • Page 943 and 944:

  kehast väljumise füüsikas. Nimel

 • Page 945 and 946:

  ja seetõttu saame kinemaatilise te

 • Page 947 and 948:

  ∞. Kuid hyperruumi K´ suhtes on

 • Page 949 and 950:

  ülejäänud kiu suhtes. Jõujoon o

 • Page 951 and 952:

  töötajat. Ta viidi üldnarkoosi.

 • Page 953 and 954:

  Joonis 3 Need ajuskanneeringud on t

 • Page 955 and 956:

  inimesele tõepoolest erinev. Ülds

 • Page 957 and 958:

  tema taastumist ( pärast tema elus

 • Page 959 and 960:

  vananeb. Kuna hyperruumis aega ( ja

 • Page 961 and 962:

  inimese läbimist seintest ehk samu

 • Page 963 and 964:

  aseerub teadvus liikuvatel väljade

 • Page 965 and 966:

  välja ). Niimoodi suhtlevad omavah

 • Page 967 and 968:

  Magnetväli on seotud elektromagnet

 • Page 969 and 970:

  siis seega saame viimase võrrandi

 • Page 971 and 972:

  mis näitab sündmuste A ja B vahel

 • Page 973 and 974:

  Teadvuse olemus seisneb virtuaalse

 • Page 975 and 976:

  ühiskondliku elu ja indiviidi aren

 • Page 977 and 978:

  korraldab usulisi kombetalitusi jne

 • Page 979 and 980:

  alguses töötas juba maailma esime

 • Page 981 and 982:

  Joonis 7 Peamised arenguetapid, mis

 • Page 983 and 984:

  praegugi võib täheldada seda, et

 • Page 985 and 986:

  Joonis 9 Paljud inimese eluvaldkonn

 • Page 987 and 988:

  arenenud tsivilisatsioon neid tehno

 • Page 989 and 990:

  moodustavad morphusolendid, ja tsiv

 • Page 991 and 992:

  KASUTATUD KIRJANDUS Aarma, August.

 • Page 994:

  Valgusolendid Väga paljud inimesed

 • Page 998:

  4

 • Page 1002:

  6

 • Page 1006:

  8

 • Page 1010:

  10

 • Page 1014:

  12

 • Page 1018:

  14

 • Page 1022 and 1023:

  6 Multiversum

 • Page 1024 and 1025:

  1 Multiversum Psühholoogid on arva

 • Page 1026 and 1027:

  võib ilmneda mälus, tähelepanus,

 • Page 1028 and 1029:

  lihtsalt bioloogilised üksused nä

 • Page 1030 and 1031:

  atsetüülkoliiniesteraasi toimel.

 • Page 1032 and 1033:

  psühholoogilised aspektid ei teki

 • Page 1034 and 1035:

  seostena. Näiteks seda, et me team

 • Page 1036 and 1037:

  Visuaalsetest kunstidest paistab si

 • Page 1038 and 1039:

  3.2 Kuidas ja millal tekkis kunst?

 • Page 1040 and 1041:

  toodud. Suur enamus maale asuvad s

 • Page 1042 and 1043:

  kultuuri all informatsiooni, mis ei

 • Page 1044 and 1045:

  3.5 Inimese loovus ja andekus „Mi

 • Page 1046 and 1047:

  sotsiaalsete ja kultuuriliste mõju

 • Page 1048:

  KASUTATUD KIRJANDUS Allik, Jüri; K

MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 1
Maailmataju
Mis on aeg? 3
Maailmataju 2
Mis on aeg? 2
Untitled - traktorist.org
Kui kõver on banaan?
Ajakiri Vegan 2018 #3
Mida arvata indigo- ja kristall-lastest? (Maie Tuulik) - Haridus
Sisu 1 - Waldorf lasteaed
Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale
kunstiline tekst replikatsiooni mehhanismina - Keel ja Kirjandus
Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine, 2002 (pdf) - Rajaleidja
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus
Jaan Tõnissoni telefonikorraldus ja mis kõik sellele ... - Rahvusarhiiv
Kuidas ja miks asustati üks metsane piirkond Eestis? - Arheoloogia ...
Aurelius Augustinus (354-430) “Jumala riigist“ (426)
Aedniku aasta (Karel Chapek)
teaduslugu ja nüüdisaeg xi - Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond
Teadmistepohine riik ja majandus.qxd - the Other Canon
Raamatu sisu vaata siit - Suur Eesti Raamatuklubi
Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa