Views
1 year ago

Maailmataju

Maailmataju seitsmes väljaanne, parandatud ja täiustatud trükk.

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn September 2017

 • Page 2 and 3: Leonardo da Vinci joonistus Märkus
 • Page 4 and 5: Maailmataju olemus, struktuur ja uu
 • Page 6 and 7: Kõik Maailmataju harud ( osad või
 • Page 8 and 9: poole ) ja kõik nähtused toimuvad
 • Page 10 and 11: Joonis 7 Teadvus, unisoofia ja holo
 • Page 12 and 13: Universumit võib inimene reaalselt
 • Page 14 and 15: siis muutub see juba teaduslikuks t
 • Page 16 and 17: pealegi! Ärge siis olge mures homs
 • Page 18 and 19: eksisteerigi. See avaldub näiteks
 • Page 20 and 21: Universumit vahetult, mitte enam va
 • Page 22 and 23: usundisüsteemide alustalaks ja sel
 • Page 24 and 25: Joonis 16 Eufooriline teadvusseisun
 • Page 26 and 27: Joonis 18 Suur ime seisneb meie ole
 • Page 28 and 29: keemilise evolutsiooni. Viimase pä
 • Page 30 and 31: Publikatsioonid Teose „Maailmataj
 • Page 32 and 33: Wikipedia: http://archive.is/aaPmw
 • Page 34 and 35: Ajas rändamise teooria sissejuhata
 • Page 36 and 37: Üleval pool olev skeem-joonis sisa
 • Page 38 and 39: mõjutada aegruumi omadusi. Albert
 • Page 40 and 41: aega ja ruumi enam ei eksisteeri. A
 • Page 42 and 43: Resümee Käesolevas töös on esit
 • Page 44 and 45: 4
 • Page 46 and 47: Joonis 1 Aeg ja ruum erinevates fü
 • Page 48 and 49: ajale ) vastab mingisugune ruumilin
 • Page 50 and 51: t 1 = ( y 1 ) t 2 = ( y 2 ) t 3 = (
 • Page 52 and 53:

  inimene köögist ära olnud ). Ja

 • Page 54 and 55:

  Joonis 5 Kehad m ja M liiguvad tava

 • Page 56 and 57:

  Joonis 6 Kehad m ja M liiguvad K ja

 • Page 58 and 59:

  Tavaruumis K: Hyperruumis K´: m( x

 • Page 60 and 61:

  Kehade m ja M ruumikoordinaadid on

 • Page 62 and 63:

  m( x´,0,0 ) = m( t ). Kõik see ol

 • Page 64 and 65:

  ongi pikkus on sama, mis paigalseis

 • Page 66 and 67:

  1.1.7.1 Ajas liikumise avaldumine U

 • Page 68 and 69:

  1.1.7.2.1 Universumi klassikaline p

 • Page 70 and 71:

  = = Keha m sfäärilised koordinaad

 • Page 72 and 73:

  ≠ = + + ≠ + + = ≠ = + + Keha

 • Page 74 and 75:

  toimub Universumis pidev liikumine

 • Page 76 and 77:

  Järelikult saame ( = ( mis näitab

 • Page 78 and 79:

  See oli punanihke z sõltuvus eemal

 • Page 80 and 81:

  formuleeris Albert Einstein 20. saj

 • Page 82 and 83:

  tegelikult kontrakteerunud ehk „k

 • Page 84 and 85:

  Matemaatiline analüüs Universumi

 • Page 86 and 87:

  = Järgmisena proovime analoogilise

 • Page 88 and 89:

  + = on võimalik tuletada aja dilat

 • Page 90 and 91:

  on selgelt näha seda, et keha m li

 • Page 92 and 93:

  ja seetõttu saamegi hyperruumi K´

 • Page 94 and 95:

  Schwarzschildi pinnal, millel paoki

 • Page 96 and 97:

  See tähendab nüüd seda, et näit

 • Page 98 and 99:

  Aegruumi intervalli ds-i asemele v

 • Page 100 and 101:

  = = ja lõpmata kaugel gravitatsioo

 • Page 102 and 103:

  = + Sellest tulenevalt saame galakt

 • Page 104 and 105:

  ( = ( Viimane seos näitab seda, et

 • Page 106 and 107:

  Kui eelnevalt tuletatud kosmoloogia

 • Page 108 and 109:

  ja võtame k väärtuseks ning saam

 • Page 110 and 111:

  korral. Maa raskuskiirendus g ei mu

 • Page 112 and 113:

  me tajume aja aeglenemisena ehk dil

 • Page 114 and 115:

  paisumise alghetkest ). See tähend

 • Page 116 and 117:

  = = = See tähendab nüüd seda, et

 • Page 118 and 119:

  Kaugemal kui asuvad tähed ei ole n

 • Page 120 and 121:

  teooria osas. Aja ja ruumi mõõtme

 • Page 122 and 123:

  Võtame tähistuseks s-i: = ja saam

 • Page 124 and 125:

  järgmist analoogiat. Kui paat pann

 • Page 126 and 127:

  2. Eespool välja öeldud seaduspä

 • Page 128 and 129:

  ümbritsev maailm muutub vastavalt

 • Page 130 and 131:

  kummi mass jääb ju lõppkokkuvõt

 • Page 132 and 133:

  See raadius näitab kaugust gravita

 • Page 134 and 135:

  Aegruumi tunneli pikkus Aegruumi au

 • Page 136 and 137:

  Inimese tavakogemusest on teada sed

 • Page 138 and 139:

  2. Vastuolu energia jäävuse seadu

 • Page 140 and 141:

  1.2.2 Erirelatiivsusteooria Erirela

 • Page 142 and 143:

  = = milles = nimetatakse erirelatii

 • Page 144 and 145:

  läheneb valguse kiirusele vaakumis

 • Page 146 and 147:

  tulenevust hyperruumi K´ ja tavaru

 • Page 148 and 149:

  See tähendab seda, et kui valguse

 • Page 150 and 151:

  siis seega aja dilatatsiooni võrra

 • Page 152 and 153:

  y´=y ja z´=z. Jooniselt on näha

 • Page 154 and 155:

  koordinaatide teisendusvalemitest s

 • Page 156 and 157:

  = võtame v=0 või x=0, siis saameg

 • Page 158 and 159:

  ongi pikkus on kahanenud lõpmatuse

 • Page 160 and 161:

  Sellepärast ei ole väga suurt eri

 • Page 162 and 163:

  Matemaatilisest analüüsist on tea

 • Page 164 and 165:

  Võrrandi = ehk = füüsikaline sis

 • Page 166 and 167:

  mass. Niimoodi võib energia mc 2 o

 • Page 168 and 169:

  Gravitatsioonijõu ja inertsijõu v

 • Page 170 and 171:

  Joonis 28 Tavaruum K liigub hyperru

 • Page 172 and 173:

  kiirusega c, siis nähtub tavaruumi

 • Page 174 and 175:

  on gravitatsioonipotentsiaal ja on

 • Page 176 and 177:

  = = siis seega peab raskuskiirendus

 • Page 178 and 179:

  Teiseks on kineetiline energia E v

 • Page 180 and 181:

  Viimaks saamegi kätte otsitud lõp

 • Page 182 and 183:

  1916. aastal leidis sellise lahendi

 • Page 184 and 185:

  = + milles φ on nurk, mille võrra

 • Page 186 and 187:

  siis meie poolt tuletatud võrrandi

 • Page 188 and 189:

  = = + + = kus tähis on vaadeldavas

 • Page 190 and 191:

  kontraktsioon = = Kellad jäävad s

 • Page 192 and 193:

  valemis. Heli on füüsikalises mõ

 • Page 194 and 195:

  Mõiste „kõver aegruum“ on see

 • Page 196 and 197:

  Joonis 31 Sfäärilised koordinaadi

 • Page 198 and 199:

  Koppel 1975, 123-127 ). Sfääri ra

 • Page 200 and 201:

  Einsteini võrrandis kirjeldab liig

 • Page 202 and 203:

  kvantosakesed eksisteeriksid justku

 • Page 204 and 205:

  Tõenäosus, et osake läbib potent

 • Page 206 and 207:

  Broglie valem seob omavahel osakest

 • Page 208 and 209:

  △ = ja kui viimases võrduses kii

 • Page 210 and 211:

  milles teeme järgmise väga lihtsa

 • Page 212 and 213:

  = ( Kahe ruumipunkti vahelist kaugu

 • Page 214 and 215:

  = △ = △ = = Reaalses maailmas t

 • Page 216 and 217:

  alati 0 sekundiga ehk △ = : = △

 • Page 218 and 219:

  = mis tähendab seda, et osakest on

 • Page 220 and 221:

  järgi teleportreeruvad „väljasp

 • Page 222 and 223:

  kiirusega. Kuid sellegipoolest osak

 • Page 224 and 225:

  Kvantpõimituse korral ( mida mõni

 • Page 226 and 227:

  korraga nii kahes kohas kui ka kahe

 • Page 228 and 229:

  Lainetel on palju seaduspärasusi,

 • Page 230 and 231:

  = Periood T ja lainepikkus on omava

 • Page 232 and 233:

  ( = ( , milles a väärtus võib mu

 • Page 234 and 235:

  mille jooksul aatom on ergastatud.

 • Page 236 and 237:

  Lainevõrrandis + + = asendame jär

 • Page 238 and 239:

  ehk kolmemõõtmelise ruumi korral

 • Page 240 and 241:

  avaldub näiteks siis, kui ületata

 • Page 242 and 243:

  laetud pealmine kiht „katab“ po

 • Page 244 and 245:

  Kineetiline energia E on võrdeline

 • Page 246 and 247:

  = + + + ( + Saadud avaldist peetaks

 • Page 248 and 249:

  ja = = Ja seetõttu ei saa midagi e

 • Page 250 and 251:

  = üks meeter ja seetõttu peab sel

 • Page 252 and 253:

  võrrand ), mida nimetatakse Reissn

 • Page 254 and 255:

  plaadid praktiliselt kokku viia nõ

 • Page 256 and 257:

  elektrilaengut, kuid keha elektrila

 • Page 258 and 259:

  = ( või = Laetud kera mahtuvus on

 • Page 260 and 261:

  Positiivselt laetud keha elektrivä

 • Page 262 and 263:

  ( = Seega on kaks viimast avaldist

 • Page 264 and 265:

  avaldisega: = ( = ( = Viimane avald

 • Page 266 and 267:

  milles on juba tuntud elektrivälja

 • Page 268 and 269:

  Kuna raadius R on võrdne eelnevalt

 • Page 270 and 271:

  pööriselektriväli sõltumatult m

 • Page 272 and 273:

  suures plaanis kaheks nagu me eelne

 • Page 274 and 275:

  Joonis 6 Põrand, mille peal inimen

 • Page 276 and 277:

  keha saab elektrostaatilise laengu,

 • Page 278 and 279:

  Joonis 44 Toimub laengu kogumine v

 • Page 280 and 281:

  jäi mulle selgesti meelde. Tal oli

 • Page 282 and 283:

  Ümbruskonnas ringivaatamine osutus

 • Page 284 and 285:

  3 Ajas rändamise teooria edasiaren

 • Page 286 and 287:

  hyperruumi K´ suhtes ruumikoordina

 • Page 288 and 289:

  Joonis 48 K liikumist K´ suhtes te

 • Page 290 and 291:

  Järgmiselt vaatleme süsteemi mõn

 • Page 292 and 293:

  Viimane seos näitab meile juba imp

 • Page 294 and 295:

  Näiteks minevikus asetleidnud sün

 • Page 296 and 297:

  filmist ühe kaadri välja lõikame

 • Page 298 and 299:

  KASUTATUD KIRJANDUS Ainsaar, Ain. 2

 • Page 300 and 301:

  2 Teadvuse teooria

 • Page 302 and 303:

  1 Teadvuse neurofüüsika Teadvuse

 • Page 304 and 305:

  teadvusväliselt. Ennustuse vea kor

 • Page 306 and 307:

  vahelised ühendused ja sünapsite

 • Page 308 and 309:

  selge, et tegelikult ei olnud mingi

 • Page 310 and 311:

  Kuna nägemistaju tekkimist ja olem

 • Page 312 and 313:

  piirkond ajus asub ajukoores V5 kuk

 • Page 314 and 315:

  Inimese teadvuses võib esineda mil

 • Page 316 and 317:

  piirkond, kus omavahel kontakteeruv

 • Page 318 and 319:

  teadvuse sisu ) panna näiteks oma

 • Page 320 and 321:

  kuid mõlemad üksteisest eraldi ei

 • Page 322 and 323:

  kehadena. Elektriliselt laetud keha

 • Page 324 and 325:

  informatsioonid, mis tulevad samast

 • Page 326 and 327:

  Elektriväli ehk välja energia sea

 • Page 328 and 329:

  maailma ehk virtuaalse reaalsuse te

 • Page 330 and 331:

  Teadvus on kogu meie teadaoleva fü

 • Page 332 and 333:

  mõtte käiguga. Inimese ajus tekiv

 • Page 334 and 335:

  perioodiliselt. Kui maailmapilt ei

 • Page 336 and 337:

  Teadvus ajas ja ruumis Vastavalt f

 • Page 338 and 339:

  Tekib küsimus, et kui teadvus teki

 • Page 340 and 341:

  globaalselt koordineeritud aktiivsu

 • Page 342 and 343:

  George Washingtoni Ülikoolis resid

 • Page 344 and 345:

  tervikuks. Näiteks tugevama gammaa

 • Page 346 and 347:

  ohkete neuronite aktsioonipotentsia

 • Page 348 and 349:

  Unenägude tõlgendamine Sigmund Fr

 • Page 350 and 351:

  nähtus või seaduspärasus võib o

 • Page 352 and 353:

  kahte liiki. Mandelkeha aktiivsus o

 • Page 354 and 355:

  2 Teadvuse mentaalne olemus 2.1 Sis

 • Page 356 and 357:

  ei tulda. Oma reaalsuse poolest ei

 • Page 358 and 359:

  Seda tunnistavad kõik inimesed, et

 • Page 360 and 361:

  samade tulemustega ka unenäos, kui

 • Page 362 and 363:

  unenägudesse. Siin ilmnebki üks h

 • Page 364 and 365:

  3 Unisoofiline psühholoogia

 • Page 366 and 367:

  1 Sissejuhatuseks Unisoofia on tead

 • Page 368 and 369:

  kaasasündinud, kuid palju õpitaks

 • Page 370 and 371:

  2.3 Aistingu neurofüsioloogia Igas

 • Page 372 and 373:

  Näiteks kui inimene kogeb õnne v

 • Page 374 and 375:

  õlgadele ja kannab koju. Siis kuts

 • Page 376 and 377:

  suurte vahemaade korral objekte ole

 • Page 378 and 379:

  meie Päike ( seega kogu Päikeses

 • Page 380 and 381:

  Joonis 3 Inimese silm ei suuda eris

 • Page 382 and 383:

  Joonis 4 Kõrgel maapinnast hõljuv

 • Page 384 and 385:

  tegevusi ette, mida tulevikus soori

 • Page 386 and 387:

  kogeda endaga ( või testega ) seot

 • Page 388 and 389:

  Tema arvates on need eksisteerivad

 • Page 390 and 391:

  ebareaalsusest ehk näivast maailma

 • Page 392 and 393:

  Seaduspärasus näitab meile seda,

 • Page 394 and 395:

  Teadvustatud unenäoseisundiga või

 • Page 396 and 397:

  ja neid tehniliselt markeeritakse?

 • Page 398 and 399:

  nähtamatuks - ta kaob. „Püünis

 • Page 400 and 401:

  Antud juhul käsitleme sellist kaal

 • Page 402 and 403:

  sellises seisundis absoluutselt ole

 • Page 404 and 405:

  sarnane ülimeufooria tunne esineb

 • Page 406 and 407:

  inimese loodud personaalarvuti tö

 • Page 408 and 409:

  sellesse maailma“. Inimene tajub

 • Page 410 and 411:

  8 Surmalähedased kogemused 8.1 Sis

 • Page 412 and 413:

  Kuid SLK-de kogemuste tõlgendamise

 • Page 414 and 415:

  valgusolendite valgused olid väga

 • Page 416 and 417:

  aastase vahega. Naine sattus autoõ

 • Page 418 and 419:

  armastuse ja rahulolu tunnet. Näit

 • Page 420 and 421:

  KASUTATUD KIRJANDUS Bachmann, Talis

 • Page 422 and 423:

  4 Holograafia

 • Page 424 and 425:

  1 Holograafia Holograafia tuleb kre

 • Page 426 and 427:

  kokku. Kõik värvused on tingitud

 • Page 428 and 429:

  7

 • Page 430 and 431:

  4 Galaktikad Universumis moodustava

 • Page 432 and 433:

  11

 • Page 434 and 435:

  13

 • Page 436 and 437:

  15

 • Page 438 and 439:

  17

 • Page 440 and 441:

  19

 • Page 442 and 443:

  21

 • Page 444 and 445:

  23

 • Page 446 and 447:

  25

 • Page 448 and 449:

  27

 • Page 450 and 451:

  29

 • Page 452 and 453:

  31

 • Page 454 and 455:

  33

 • Page 456 and 457:

  5 Taevased udukogud Kosmos ei ole t

 • Page 458 and 459:

  37

 • Page 460 and 461:

  39

 • Page 462 and 463:

  41

 • Page 464 and 465:

  43

 • Page 466 and 467:

  45

 • Page 468 and 469:

  47

 • Page 470 and 471:

  49

 • Page 472 and 473:

  51

 • Page 474 and 475:

  53

 • Page 476 and 477:

  55

 • Page 478 and 479:

  57

 • Page 480 and 481:

  59

 • Page 482 and 483:

  61

 • Page 484 and 485:

  63

 • Page 486 and 487:

  65

 • Page 488 and 489:

  6 Universumi tähed Tähed on energ

 • Page 490 and 491:

  69

 • Page 492 and 493:

  71

 • Page 494 and 495:

  73

 • Page 496 and 497:

  75

 • Page 498 and 499:

  77

 • Page 500 and 501:

  79

 • Page 502 and 503:

  81

 • Page 504 and 505:

  83

 • Page 506 and 507:

  85

 • Page 508 and 509:

  87

 • Page 510 and 511:

  89

 • Page 512 and 513:

  91

 • Page 514 and 515:

  93

 • Page 516 and 517:

  8 Planeedid Vanaaja astronoomid tä

 • Page 518 and 519:

  97

 • Page 520 and 521:

  99

 • Page 522 and 523:

  101

 • Page 524 and 525:

  103

 • Page 526 and 527:

  105

 • Page 528 and 529:

  107

 • Page 530 and 531:

  109

 • Page 532 and 533:

  111

 • Page 534 and 535:

  113

 • Page 536 and 537:

  115

 • Page 538 and 539:

  117

 • Page 540 and 541:

  119

 • Page 542 and 543:

  121

 • Page 544 and 545:

  123

 • Page 546 and 547:

  125

 • Page 548 and 549:

  127

 • Page 550 and 551:

  129

 • Page 552 and 553:

  131

 • Page 554 and 555:

  SISUKORD 1 RELIGIOONI TEGELIK REAAL

 • Page 556 and 557:

  1 Religiooni tegelik reaalsus 1.1 R

 • Page 558 and 559:

  tuleb tema arvates inimese seesmise

 • Page 560 and 561:

  teadlase Joseph Campbelli arvates k

 • Page 562 and 563:

  militaar-aristokraatlik, nagu näib

 • Page 564 and 565:

  need joonised on omavahel seotud. N

 • Page 566 and 567:

  ühmi sajandeid ( näiteks juudid )

 • Page 568 and 569:

  tähendab seda, et inimeste kontakt

 • Page 570 and 571:

  alguses, nagu oleksid uuringud tuva

 • Page 572 and 573:

  või mitte. Nii mehelt kui ka naise

 • Page 574 and 575:

  alused, paljud automaatmoodulid, mi

 • Page 576 and 577:

  pereisa UFO masinaruumi ja seal rä

 • Page 578 and 579:

  mõistusliku liigiga ja neid mõlem

 • Page 580 and 581:

  Piiblis on õigeid jooni, aga selle

 • Page 582 and 583:

  positsiooni tõttu kunagi kohalikel

 • Page 584 and 585:

  manipulatsioonide tulemusena. „ .

 • Page 586 and 587:

  ühest liigist tulnukate rassist, k

 • Page 588 and 589:

  iseäralik on maailmaruum ja hullum

 • Page 590 and 591:

  maapealne isiksus läheb muutumatul

 • Page 592 and 593:

  teaduse suunamiseks ülesehitavate

 • Page 594 and 595:

  oli sirge, põsed esile küündivad

 • Page 596 and 597:

  poolenisti kokku ühe järgmise juh

 • Page 598 and 599:

  1.5 Inimkonna päritolu Nüüdisaeg

 • Page 600 and 601:

  selline füüsiline protsess sarnan

 • Page 602 and 603:

  galaktikatevahelisteks kosmoseränd

 • Page 604 and 605:

  „ ...teispoolsus on teistsugune k

 • Page 606 and 607:

  inimeste kehaväliseid olekuid, et

 • Page 608 and 609:

  Suur Kanjon Põhja-Ameerikas läbi

 • Page 610 and 611:

  maailmavaated poliitikas on isegi r

 • Page 612 and 613:

  ei järgi ( näiteks Jumala kümmet

 • Page 614 and 615:

  suuremaid erinevate rahvaste liite.

 • Page 616 and 617:

  olevat sündinud Hispaanias ja oli

 • Page 618 and 619:

  seda asja, mis on sündinud, mis Is

 • Page 620 and 621:

  veenduvusest ja selle jõust. Selli

 • Page 622 and 623:

  ajaloos Jumala olemasolu tõestamis

 • Page 624 and 625:

  Paulus arendas kristlikku õpetust

 • Page 626 and 627:

  kääna temale ka teine; ja sellele

 • Page 628 and 629:

  surnud. Neid ei nähta ainult enam

 • Page 630 and 631:

  negatiivsed tunded ja mälestused s

 • Page 632 and 633:

  maailmapildi vigasuse eitamist ( ja

 • Page 634 and 635:

  1. Igal aastal sureb toidu kätte 2

 • Page 636 and 637:

  olemus ja paljud inimühiskonna pro

 • Page 638 and 639:

  nähtus. Kuid see on siiski ainult

 • Page 640 and 641:

  Naissugu on juba bioloogiliselt mee

 • Page 642 and 643:

  südametunnistusest, mitte aga mate

 • Page 644 and 645:

  Dokumentaalfilmid: 1. „Surmapiiri

 • Page 646 and 647:

  Teadus(filosoofia) 94

 • Page 648 and 649:

  vastuolus kiriku tõekspidamistega.

 • Page 650 and 651:

  ja transpordi arendamisele ja seda

 • Page 652 and 653:

  dusharudeks. Seda veel enam kui bio

 • Page 654 and 655:

  sugune hüpotees peab arvestama ole

 • Page 656 and 657:

  mida nn vana ratsionalism ei taha m

 • Page 658 and 659:

  teaduse vormidest, millel ei ole f

 • Page 660 and 661:

  võimaldavad nad anda üsna kasulik

 • Page 662 and 663:

  Kui planeeritakse ette suuri ehitis

 • Page 664 and 665:

  3 Ülitsivilisatsiooniteooria aluse

 • Page 666 and 667:

  omadustena, mille tõeväärtust ko

 • Page 668 and 669:

  kogemusi ehk SLK-sid. Nad arvavad s

 • Page 670 and 671:

  Näiteks Ameerikas Duke´i Ülikool

 • Page 672 and 673:

  kolmemõõtmeline ja mitte läbipai

 • Page 674 and 675:

  tegevust, arst jätkas tööd elekt

 • Page 676 and 677:

  illusioonidest, sest need vastavad

 • Page 678 and 679:

  siis kehast väljas ja seda isegi s

 • Page 680 and 681:

  isegi siis, kui me ei usu selle rea

 • Page 682 and 683:

  verd. Sellisel juhul esineb aktiivs

 • Page 684 and 685:

  Need kolm etappi järgnevad ükstei

 • Page 686 and 687:

  normaalselt töötanud ), siis seeg

 • Page 688 and 689:

  ). Seda näitavad SLK-nähtused, mi

 • Page 690 and 691:

  eksisteerida aga piiramatult kaua.

 • Page 692 and 693:

  Albert Einstein lõi üldrelatiivsu

 • Page 694 and 695:

  2. Üldrelatiivsusteooria järgi k

 • Page 696 and 697:

  mõistame seda, et kuidas luua inim

 • Page 698 and 699:

  kujutada aegruumi koordinaatsüstee

 • Page 700 and 701:

  sügava une ajal. Selle sagedus on

 • Page 702 and 703:

  Aegruumi lõkspind saab olla ainult

 • Page 704 and 705:

  1. Kõik närvirakud ehk neuronid o

 • Page 706 and 707:

  inimese teadvus, psüühiline tegev

 • Page 708 and 709:

  väga väikeste ajaintervallide vah

 • Page 710 and 711:

  See tähendab elektriimpulsside tek

 • Page 712 and 713:

  suunata suurus. Voog on skalaarne s

 • Page 714 and 715:

  kuuluvad kvantmehaanika põhimõist

 • Page 716 and 717:

  footonid aegruumi lõkspinna sisse

 • Page 718 and 719:

  hyperruumi eraldub virtuaalne footo

 • Page 720 and 721:

  levimise lakkamise korral lakkavad

 • Page 722 and 723:

  saatma närvisignaale. Selline tege

 • Page 724 and 725:

  inimene ärkab koomast liiga vara,

 • Page 726 and 727:

  juhtumites. Aegruumi kõverusega ka

 • Page 728 and 729:

  närvisüsteemis eksisteeriv elektr

 • Page 730 and 731:

  Pariisi, mitte Londonisse või Mosk

 • Page 732 and 733:

  jooksmiseks ) oma jalgu, kui välja

 • Page 734 and 735:

  ehk SLK iseloomujooned viitavad ja

 • Page 736 and 737:

  valgusena. Inimesed on oma surmalä

 • Page 738 and 739:

  Amorphuslike olendite ( s.t. mateer

 • Page 740 and 741:

  õigusnormide ja moraalsele ühisko

 • Page 742 and 743:

  1700 aastat eKr tekkis Hiinas Huang

 • Page 744 and 745:

  Inimesed on aja jooksul muutnud end

 • Page 746 and 747:

  Joonis 6 Prantsuse filosoofid E. Le

 • Page 748 and 749:

  Joonis 8 Väga sageli kujutatakse t

 • Page 750 and 751:

  Universumis eksisteerivaid tsivilis

 • Page 752 and 753:

  nägema filme või kuulama muusikat

 • Page 754 and 755:

  paljunemisega, siis uus organism ar

 • Page 756 and 757:

  leiutisi nagu näiteks autod, arvut

 • Page 758 and 759:

  Valgusolendid

 • Page 760 and 761:

  3

 • Page 762 and 763:

  5

 • Page 764 and 765:

  7

 • Page 766 and 767:

  9

 • Page 768 and 769:

  11

 • Page 770 and 771:

  13

 • Page 772 and 773:

  KASUTATUD FOTOD 1. https://www.yout

 • Page 774 and 775:

  SISUKORD 1 MULTIVERSUM ............

 • Page 776 and 777:

  Inimesed on elusorganismid, kelle

 • Page 778 and 779:

  inimkõne. Kuna inimese aju ei ole

 • Page 780 and 781:

  neuronite seoste põhiolemus - näi

 • Page 782 and 783:

  ka seoses samaaegselt nende paljude

 • Page 784 and 785:

  Joonis 8 Seosed tekivad ainult olem

 • Page 786 and 787:

  tähenda ainult tehislikke objekte,

 • Page 788 and 789:

  inimesed suhtunud uutesse asjadesse

 • Page 790 and 791:

  Näiteks Lõuna-Aafrikas asuvast Bl

 • Page 792 and 793:

  Joonis 3 Kunst ja kultuur on üks a

 • Page 794 and 795:

  mittegeneetilisel viisil. Sellise a

 • Page 796 and 797:

  asjades avalduvad inimese vaimsed o

 • Page 798 and 799:

  määratleda just kognitiivse prots

Maailmataju 2018
MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 1
Maailmataju 2
Mis on aeg? 3
Mis on aeg? 2
Mis on aeg?
Lae alla - Seitsmenda Päeva Adventistid
Lae alla - Seitsmenda Päeva Adventistid
ise - Eesti Karskusliit AVE
Arenduse infrastruktuur ja konfiguratsioonihaldus
Ajakiri "EESTI PÕLEVLOODUSVARAD JA -JÄÄTMED" 2011.a
Vesi jääb veeks, vili jääb väeks / september-oktoober 2009 - No99
Jõulusära silmadesse! 50% - Linnaleht
Reformikiri sügis 2012(pdf, 10.7 MiB) - Reformierakond
kuues - Eesti Karskusliit AVE
Reformikiri sügis 2011(pdf, 7.7 MiB) - Reformierakond
CV – reklaam tööandja laual Eesti piigad loovad ... - Europassi keskus
Kui kõver on banaan?
Loe 2007 talve ajakirja - Ülikooli Apteek