Views
2 years ago

Maailmataju 1

Tegemist on viienda eelväljaandega.

Maailmataju

UNIVISIOON Maailmataju I Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Jaanuar 2016

 • Page 2 and 3: Leonardo da Vinci joonistus Märkus
 • Page 4 and 5: Maailmataju olemus, struktuur ja uu
 • Page 6 and 7: Kõik Maailmataju harud ( osad või
 • Page 8 and 9: Joonis 5 Juba 20. sajandi algusest
 • Page 10 and 11: Teadvus - see valdkond käsitleb in
 • Page 12 and 13: tsivilisatsioonidest Universumis. A
 • Page 14 and 15: Välja on toodud ka lühike esitus
 • Page 16 and 17: Joonis 10 Kosmoses eksisteerimiseks
 • Page 18 and 19: Joonis 12 Ajas rändamine on võima
 • Page 20 and 21: Alles mingi valgusolendi juuresolek
 • Page 22 and 23: kasutusele tuli. Näeksime oma enda
 • Page 24 and 25: valdkonnale. Joonis 17 Teadvuse eks
 • Page 26 and 27: Armastus lähtub Temast, Ta lihtsal
 • Page 28 and 29: kirjeldatud üldises Unisoofilises
 • Page 30 and 31: 1 Ajas rändamine ja selle tehnilis
 • Page 32 and 33: Sellest seosest ongi näha seda, et
 • Page 34 and 35: ajas rändamist ei avaldu. Esineb a
 • Page 36 and 37: toimub analoogiliselt aga vastupidi
 • Page 38 and 39: 1 Ajas rändamine ja selle tehnilis
 • Page 40 and 41: SISUKORD RESÜMEE .................
 • Page 42 and 43: Joonis 1 Aeg ja ruum erinevates fü
 • Page 44 and 45: ajale ) vastab mingisugune ruumilin
 • Page 46 and 47: t 1 = ( y 1 ) t 2 = ( y 2 ) t 3 = (
 • Page 48 and 49: ka tulevaste ) asukohtade külastam
 • Page 50 and 51: M( x 1 ,y 1 ,z 1 ,t ) M( x 1´,y 1
 • Page 52 and 53:

  Tavaruumis K: Hyperruumis K´: m( x

 • Page 54 and 55:

  m( x,0,0,t ) ≠ m( x a ,0,0,t 2 )

 • Page 56 and 57:

  keha m ajahetkel t 4 ei eksisteeri

 • Page 58 and 59:

  1.1.5 Universumi paisumine ja selle

 • Page 60 and 61:

  kus ajakoordinaat t on Universumi e

 • Page 62 and 63:

  Kui me võtame viimasest avaldisest

 • Page 64 and 65:

  kera raadiuse ja ringjoone suhe aja

 • Page 66 and 67:

  ehk matemaatiliselt on seda võimal

 • Page 68 and 69:

  Keha M sfäärilised koordinaadid o

 • Page 70 and 71:

  toimub Universumis pidev liikumine

 • Page 72 and 73:

  dV = dl 0 dR 0 dlφ = r 2 dr sinθ

 • Page 74 and 75:

  1916. aastal kirjeldas tsentraalsü

 • Page 76 and 77:

  Siin on näha seda, et aega ja ruum

 • Page 78 and 79:

  kus h on Plancki konstant ja c valg

 • Page 80 and 81:

  = sellepärast, et Huvitav on märk

 • Page 82 and 83:

  sellisel ajahetkel, mil ta teise aj

 • Page 84 and 85:

  = ( Sellisel liikuval kosmoselaeval

 • Page 86 and 87:

  seadusi otseselt ei rikuta. Kehad t

 • Page 88 and 89:

  Joonis 21 Inimese ajas liikumise su

 • Page 90 and 91:

  nulliga. Selle tõttu ei ole inimen

 • Page 92 and 93:

  auku ehk „väljaspoole aegruumi

 • Page 94 and 95:

  R on Schwarschildi raadius, mis on

 • Page 96 and 97:

  Kahe ruumipunkti vahelise kauguse e

 • Page 98 and 99:

  Joonisel I on näha, et Päike ei l

 • Page 100 and 101:

  1.2 Relatiivsusteooria ajas rändam

 • Page 102 and 103:

  Jooniselt on näha seda, et x`-koor

 • Page 104 and 105:

  Joonis 28 K liigub K´ suhtes valgu

 • Page 106 and 107:

  = = = = Sellepärast, et v = c. Sii

 • Page 108 and 109:

  vähenemist saab mõista kui ruumi

 • Page 110 and 111:

  Kui aga teeme viimases avaldises j

 • Page 112 and 113:

  w`` ), siis selle punkti kiirus koo

 • Page 114 and 115:

  kosmoselaevas põrandaks, millel on

 • Page 116 and 117:

  = Kuna gravitatsiooniväljas eksist

 • Page 118 and 119:

  = Gravitatsiooniväli on aegruumi k

 • Page 120 and 121:

  Joonis 31 Valguskiire paindumine t

 • Page 122 and 123:

  = = ehk t 1 > t 2 > t 3 . kus t 1 ,

 • Page 124 and 125:

  Kerapind kui kõverruum Oletame sed

 • Page 126 and 127:

  = ( + + ( järgi avaldada nõnda: =

 • Page 128 and 129:

  Schwarzschildi meetrikaks. Kui aga

 • Page 130 and 131:

  1.3 Kvantmehaanika ajas rändamise

 • Page 132 and 133:

  sihtkohta ruumis. Kuid meie ( vaatl

 • Page 134 and 135:

  suurenemisel. Kuid viimase võrrand

 • Page 136 and 137:

  teleportatsioon. Seetõttu ongi ele

 • Page 138 and 139:

  |φ 1 (x)| 2 =A*e -ikx Ae ikx =|A|

 • Page 140 and 141:

  Joonis 38 Kõik kvantmehaanilised a

 • Page 142 and 143:

  väiksem on osakese lainepikkus, se

 • Page 144 and 145:

  = + Kuid siin on näha seda, et de`

 • Page 146 and 147:

  Kui kiirused on väga suured, siis

 • Page 148 and 149:

  f(x) funktsiooni esitame fourier´i

 • Page 150 and 151:

  järgi peaksid elektronid aatomis k

 • Page 152 and 153:

  = = = = = = = Sellisel juhul rahuld

 • Page 154 and 155:

  + = Selline seos kehtib ainult siis

 • Page 156 and 157:

  ändamist. Järgnevalt esitamegi l

 • Page 158 and 159:

  = = ja sfääri pindala ( ühikuks

 • Page 160 and 161:

  vool: i = H / n ( sest H = ni ), si

 • Page 162 and 163:

  = järgi saamegi laengu Q suuruseks

 • Page 164 and 165:

  Joonis 43 Inimese keha elektriseeru

 • Page 166 and 167:

  n = 10 28 ...10 29 m -3 ( 10 22 ...

 • Page 168 and 169:

  ja elektrivälja potentsiaal φ on

 • Page 170 and 171:

  ekvipotentsiaalpinna kujust ja seeg

 • Page 172 and 173:

  süsteemide vahel eksisteerivad ain

 • Page 174 and 175:

  Joonis 49 Universumi paisumine kui

 • Page 176 and 177:

  fokuseerivad suure kujutise ekraani

 • Page 178 and 179:

  = + + + = + + + = = ( + + + = mille

 • Page 180 and 181:

  eksisteeri, kuid sellegipoolest on

 • Page 182 and 183:

  tekkimatu ja ka hävimatu. „Olema

 • Page 184 and 185:

  Tulemused Antud töö tulemus on ja

 • Page 186 and 187:

  149

 • Page 188 and 189:

  SISUKORD 1 Teadvuse mentaalne olemu

 • Page 190 and 191:

  olemuse mõistmisega. 1.2 Aju virtu

 • Page 192 and 193:

  kindlad. Kuid on olemas aspekte, mi

 • Page 194 and 195:

  1.5 Inimese ärkvel olek Ka ärkvel

 • Page 196 and 197:

  küll ärkvel, kuid kuulevad ja nä

 • Page 198 and 199:

  2 Teadvuse neurofüüsika 2.1 Mis o

 • Page 200 and 201:

  maailmapildi ja selle liikumine on

 • Page 202 and 203:

  Inimese teadvuses võib esineda mil

 • Page 204 and 205:

  tähendab seda, et selle ajupiirkon

 • Page 206 and 207:

  omavahelised sünaptilised ühendus

 • Page 208 and 209:

  spetsiifilised ( näiteks talamuse

 • Page 210 and 211:

  olev ) teadvuse mehhanism, mida sii

 • Page 212 and 213:

  KASUTATUD KIRJANDUS Allik, Jüri; K

 • Page 214 and 215:

  SISUKORD 1 SISSEJUHATUSEKS ........

 • Page 216 and 217:

  2 Unisoofia „teadus“ 2.1 Unisoo

 • Page 218 and 219:

  võimeline endale looma kinesteetil

 • Page 220 and 221:

  muutustega. Uinumise ajal ärritaja

 • Page 222 and 223:

  sõna elu korral: õlu : õlu : õl

 • Page 224 and 225:

  ka kogu elu arengu lõppfaasiks Uni

 • Page 226 and 227:

  see päriskosmosereisidest saadava

 • Page 228 and 229:

  Joonis 1 Universumi mastaabid - ala

 • Page 230 and 231:

  Kõikjal Universumis loovad imepisi

 • Page 232 and 233:

  Joonis 5 Maa ja Kuu ning Pluuto ja

 • Page 234 and 235:

  selle temperatuur langes. Universum

 • Page 236 and 237:

  tuleviku vormis. Kui aga rännata a

 • Page 238 and 239:

  asjalood pisut teised. Mõtted ja e

 • Page 240 and 241:

  ärkvel oleku reaalsusest. Teadmine

 • Page 242 and 243:

  Joonis 6 Tegemist on keskaegse grav

 • Page 244 and 245:

  ja näeb parajasti und, siis piltli

 • Page 246 and 247:

  kuuluvad Surmale. Nii nad tegelikul

 • Page 248 and 249:

  just kosmoloogilise „seadusandlus

 • Page 250 and 251:

  „nägu ees“. Salto pöörde aja

 • Page 252 and 253:

  sellepärast tuleb elu võimalikult

 • Page 254 and 255:

  armumistunne. Armumistunne sarnaneb

 • Page 256 and 257:

  inimestesse. Kuid selline armastus

 • Page 258 and 259:

  7.5 Armastus Armastus on kõikide

 • Page 260 and 261:

  enam oma maisesse ellu tagasi pöö

 • Page 262 and 263:

  8.3 Surmalähedaste kogemuste iselo

 • Page 264 and 265:

  Joonis 8 Esimesel fotol on kujutatu

 • Page 266 and 267:

  Sellise valgusolendi juures esineb

 • Page 268 and 269:

  kaasneb ka teadvuse muutumine. Tele

 • Page 270 and 271:

  58

 • Page 272 and 273:

  SISUKORD 1 RELIGIOONI TEGELIK REAAL

 • Page 274 and 275:

  1 Religiooni tegelik reaalsus 1.1 R

 • Page 276 and 277:

  tuleb tema arvates inimese seesmise

 • Page 278 and 279:

  teadlase Joseph Campbelli arvates k

 • Page 280 and 281:

  lasus, nägin ma kaht isikut, kelle

 • Page 282 and 283:

  aastatuhandeid tagasi alustatud gen

 • Page 284 and 285:

  näiteks Jeesus löödi risti, Jose

 • Page 286 and 287:

  välja Aafrikast umbes 100 000 aast

 • Page 288 and 289:

  Liigi genofondi vananemise all mõe

 • Page 290 and 291:

  tulnukate ja inimeste vahel on juba

 • Page 292 and 293:

  Maailmataju ülitsivilisatsiooniteo

 • Page 294 and 295:

  uurimustele ei ole mingisugusesse v

 • Page 296 and 297:

  tulnukatest mõnevõrra Jumalikkuse

 • Page 298 and 299:

  otsese sekkumisega. 1.5 Religioon r

 • Page 300 and 301:

  käsku, mis on kirjas Piibli Esimes

 • Page 302 and 303:

  „kastest niiskete õielehtedega

 • Page 304 and 305:

  toodetavale erilisele ülitsivilisa

 • Page 306 and 307:

  et kas sellega kaasneb nende loodud

 • Page 308 and 309:

  usundites esinev tekstide mõistuk

 • Page 310 and 311:

  ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga

 • Page 312 and 313:

  inimeste kohtumistest teispoolse el

 • Page 314 and 315:

  „Tunnistades teaduslikku lähenem

 • Page 316 and 317:

  neid pigem kui kuritegusid soodusta

 • Page 318 and 319:

  2. Inimeste orjapidamine oli sajand

 • Page 320 and 321:

  haritud, kuid tegelikult on inimest

 • Page 322 and 323:

  Inimesed võivad vahel olla emotsio

 • Page 324 and 325:

  noored paarid on koos seksi pärast

 • Page 326 and 327:

  on enamasti raske ette ennustada. P

 • Page 328 and 329:

  8. „Tulnukas lahangulaual“, „

 • Page 330 and 331:

  2 Teadus 2.1 Teadusliku maailmavaat

 • Page 332 and 333:

  mine“.“ Nii leidis Eesti teadus

 • Page 334 and 335:

  paikades olid omad geeniused. Näit

 • Page 336 and 337:

  2.6 Teaduslik uurimismeetod Teadlas

 • Page 338 and 339:

  Joonis 1 Teadusliku uurimuse etapid

 • Page 340 and 341:

  mis on paljudes testides kinnitust

 • Page 342 and 343:

  vastavusteooriat. Kuid isegi füüs

 • Page 344 and 345:

  seletamise viisid ja nõuded ei ole

 • Page 346 and 347:

  Ülitsivilisatsiooniteooria 76

 • Page 348 and 349:

  Nüüdisaegse maailma teadlased pea

 • Page 350 and 351:

  järgneb väga kiiresti südamesurm

 • Page 352 and 353:

  sain lennata, sain seda teha nii os

 • Page 354 and 355:

  vaatama hakkame. Surmalähedasi kog

 • Page 356 and 357:

  Surmalähedaste kogemuste tegelikku

 • Page 358 and 359:

  valgusest ehk Jumala hingeõhust. K

 • Page 360 and 361:

  Ajutüvi on ajupiirkond, mis kontro

 • Page 362 and 363:

  vahendavad kehade teleportatsiooni.

 • Page 364 and 365:

  nendel erinev ajavahe. Pole kindlal

 • Page 366 and 367:

  Valgus Ajusurm esineb inimesel biol

 • Page 368 and 369:

  opereeritud mõne teise inimese sis

 • Page 370 and 371:

  väärtusega 6,62*10 -35 J*s. Aju l

 • Page 372 and 373:

  Gravitatsioonijõu ja inertsijõu v

 • Page 374 and 375:

  vahe on 5,27 * 10 -44 . Oluline on

 • Page 376 and 377:

  Joonis 5 Sellisel juhul närviimpul

 • Page 378 and 379:

  Joonis 3 Need ajuskanneeringud on t

 • Page 380 and 381:

  tulevad osakeste määramatuse seos

 • Page 382 and 383:

  lõpmatuseni. Erirelatiivsusteooria

 • Page 384 and 385:

  olemasolu. Selge on see, et inimese

 • Page 386 and 387:

  , ja , milles elektromagnetvälja v

 • Page 388 and 389:

  välja mõnest aatomist. Inimene ek

 • Page 390 and 391:

  Vanadel aegadel mõisteti tsivilisa

 • Page 392 and 393:

  võimaldas teostada riiklikku korra

 • Page 394 and 395:

  Vanaaja lõpp tuli koos klassikalis

 • Page 396 and 397:

  Joonis 6 Prantsuse filosoofid E. Le

 • Page 398 and 399:

  Joonis 8 Väga sageli kujutatakse t

 • Page 400 and 401:

  näiteks inimene pärast surma ). V

 • Page 402 and 403:

  autosid ega ka sidevahendeid, sest

 • Page 404 and 405:

  kehasse ja meditsiiniliselt tähend

 • Page 406 and 407:

  KASUTATUD KIRJANDUS Aarma, August.

 • Page 408 and 409:

  Valgusolendid Väga paljud inimesed

 • Page 410 and 411:

  4

 • Page 412 and 413:

  6

 • Page 414 and 415:

  8

 • Page 416 and 417:

  10

 • Page 418 and 419:

  12

 • Page 420 and 421:

  14

 • Page 422 and 423:

  SISUKORD 1 MULTIVERSUM ............

 • Page 424 and 425:

  Inimesed on elusorganismid, kelle

 • Page 426 and 427:

  inimkõne. Kuna inimese aju ei ole

 • Page 428 and 429:

  neuronite seoste põhiolemus - näi

 • Page 430 and 431:

  ka seoses samaaegselt nende paljude

 • Page 432 and 433:

  Joonis 8 Seosed tekivad ainult olem

 • Page 434 and 435:

  tähenda ainult tehislikke objekte,

 • Page 436 and 437:

  inimesed suhtunud uutesse asjadesse

 • Page 438 and 439:

  Näiteks Lõuna-Aafrikas asuvast Bl

 • Page 440 and 441:

  Joonis 3 Kunst ja kultuur on üks a

 • Page 442 and 443:

  mittegeneetilisel viisil. Sellise a

 • Page 444 and 445:

  asjades avalduvad inimese vaimsed o

 • Page 446 and 447:

  informatsioonides on puudused. Mõt

MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 2018
Maailmataju
Maailmataju 2
Mis on aeg?
Mis on aeg? 2
Lae alla - Seitsmenda Päeva Adventistid
Iqra kuukiri nr. 20 - Islam
Loe ajakirja (pdf) - Digi
Mis on aeg? 3
Armastus, suhted, seks - Tartu Ülikooli Kliinikum
SUHTLEMIS PSÜHHOLOOGIA - Setcom
Lae alla - Seitsmenda Päeva Adventistid
piiridest väljas.” “Tehtud uride jaoks - Info-Auto
Loe ajakirja (pdf) - Digi
Loe 2007 talve ajakirja - Ülikooli Apteek
2009 oktoober nr 45 - Eesti Psühholoogide Liit
iqra EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 28 DETSEMBER 2011 ... - Islam
Reformikiri suvi 2012(pdf, 5.0 MiB) - Reformierakond
Maailma Vaade Nr. 9 trükiversiooni .pdf lae alla
Kui kõver on banaan?
esimene number - Eesti Karskusliit AVE
Reformikiri talv 2012(pdf, 4.9 MiB) - Reformierakond
iqra EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 33 MaI 2012 ... - Islam
2001 oktoober nr 33/34 - Eesti Psühholoogide Liit
Häire 112 1/2012 - Päästeamet