13.03.2018 Views

Kalejdoskop ucznia - Informatyka

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

klasa 2


logo podstawowe<br />

logo monochromatyczne<br />

logo czarne<br />

Anna Kulesza<br />

sam znak<br />

<strong>Informatyka</strong><br />

klasa 2


Autorzy:<br />

Anna Kulesza<br />

Anna Kuśnierz i Katarzyna Łoś (lekcje 26–28)<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2018<br />

Wydanie I (2018)<br />

ISBN 978-83-02-17312-7<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Beata Brzeg-Wieluńska (redaktor koordynator),<br />

Teresa Nowak (redaktor merytoryczny)<br />

Konsultacje merytoryczne: Ewa Stolarczyk, Dorota Preus<br />

Redakcja językowa: Anna Kapuścińska<br />

Redakcja techniczna: Danuta Hutkowska<br />

Projekt I strony okładki: Joanna Plakiewicz<br />

Projekt IV strony okładki: Paweł Pawiński<br />

Projekt graficzny: Agnieszka Wessel<br />

Opracowanie graficzne: Agnieszka Wessel<br />

Fotoedycja: Marta Bażyńska<br />

Skład i łamanie: Studio Artix, Jacek Malik<br />

Wymagania systemowe i sprzętowe do pracy z płytą<br />

• System operacyjny Windows 7/8/10<br />

• Procesor Pentium 4 – 2,4 GHz lub lepszy<br />

• 1 GB RAM (2 GB RAM dla Windows 8/10)<br />

• 1 GB wolnego miejsca na dysku<br />

• Karta dźwiękowa, głośniki<br />

• Karta graficzna o rozdzielczości 1024 x 768<br />

• Napęd DVD<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS:0000595068<br />

Tel.: 22 576 25 00<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić<br />

nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie<br />

zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


SPIS TREŚCI<br />

WPROWADZENIE<br />

1. Witamy w klasie 2 – 4<br />

2. Menu Start – 6<br />

3. Nowy folder – 8<br />

EDYTOR GRAFIKI<br />

4. Przypomnienie wiadomości – 10<br />

5. Zapisz jako…, Zapisz – 12<br />

6. Zaznacz wszystko, Usuń – 14<br />

7. Zaznaczenie przezroczyste – 16<br />

8. Kopiuj, Wklej – 18<br />

9. Kontur i Wypełnienie – 20<br />

10. Shift + Prostokąt + Owal + Linia – 22<br />

11. Selektor kolorów – 24<br />

12. Edytuj kolory – 26<br />

13. Zmniejszanie, powiększanie – 28<br />

POWTÓRZENIE<br />

14. To już wiem! – 30<br />

KALKULATOR<br />

15. Kalkulator – 32<br />

INTERNET<br />

16. Bezpieczeństwo w internecie – 34<br />

17. Wiadomości w internecie – 36<br />

EDYTOR TEKSTU<br />

18. Przypomnienie wiadomości – 38<br />

19. Kropka, przecinek… – 40<br />

20. Krój czcionki – 42<br />

21. Rozmiar czcionki – 44<br />

22. Kopiuj, Wklej – 46<br />

23. Usuń, zapisywanie zmian w tekście – 48<br />

24. Punktory, Numerowanie – 50<br />

25. Wyrównywanie, Kolor strony – 52<br />

PROGRAMOWANIE<br />

26. Bystry Kubuś – 54<br />

27. Skoczny Tygrysek – 56<br />

28. Przyjaciele w podróży – 59<br />

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE<br />

29. Prezentacje multimedialne – 62<br />

POWTÓRZENIE<br />

30. To już wiem! – 64


4<br />

Edytor grafiki<br />

Przypomnienie wiadomości<br />

1<br />

Odgadnij zaszyfrowane hasło. Zapisz je w liniaturze.<br />

O G K D E I T R F A Y<br />

Program, który służy do rysowania,<br />

to .<br />

2<br />

Uruchom edytor grafiki. Narysuj domki dla zwierząt – użyj różnych kształtów.<br />

Każdy domek podpisz.<br />

ul karmnik buda<br />

10<br />

3<br />

Rozwiąż zagadkę. Następnie uruchom edytor grafiki. Narysuj rozwiązanie<br />

zagadki i podpisz obrazek.<br />

W oddali białe światełko mruga.<br />

Dba, by bezpieczna była żegluga.


4<br />

W edytorze grafiki narysuj gałązkę jarzębiny. Do kolorowania drobnych<br />

elementów wykorzystaj narzędzie Lupa.<br />

5<br />

W edytorze grafiki narysuj cztery jabłka, każde innej wielkości. Następnie<br />

wybierz Zaznaczenie prostokątne i ustaw jabłka od najmniejszego<br />

do największego.<br />

6<br />

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 4. zamieszczone na płycie.<br />

11


9<br />

Edytor grafiki<br />

Kontur i Wypełnienie<br />

W edytorze grafiki możesz zmieniać kontur kształtu.<br />

Aby wybrać kontur rysowanej linii, musisz wykonać kilka czynności.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Na karcie Narzędzia główne<br />

kliknij wybraną figurę z grupy<br />

Kształty.<br />

Wybierz styl linii konturu,<br />

np. Kredka.<br />

Wybierz Rozmiar, żeby ustalić<br />

szerokość linii.<br />

Kliknij wybrany kolor w grupie<br />

Kolory.<br />

Naciśnij lewy przycisk myszy<br />

i narysuj wybrany kształt.<br />

5<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Możesz także rysować figury z konturem, które będą wypełnione kolorem.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Na karcie Narzędzia główne kliknij<br />

wybraną figurę z grupy Kształty.<br />

Wybierz styl linii konturu,<br />

np. Flamaster.<br />

Wybierz Rozmiar, żeby ustalić<br />

szerokość linii.<br />

Kliknij Kolor 1. Wybierz kolor<br />

konturu w grupie Kolory.<br />

Wybierz styl wypełnienia kształtu.<br />

Kliknij Kolor 2. Wybierz kolor<br />

wypełnienia kształtu w grupie<br />

Kolory.<br />

Narysuj figurę.<br />

7<br />

1<br />

2<br />

3<br />

5<br />

4<br />

6<br />

Kolor 1 służy do zmiany koloru konturu. Kolor 2 zmienia kolor wypełnienia<br />

kształtu.<br />

20


1.<br />

Rozwiąż logogryf, a dowiesz się, jaką techniką został namalowany obraz.<br />

A<br />

Hasło:<br />

2.<br />

Uruchom edytor grafiki. Wykonaj pracę W kosmosie. Wykorzystaj do tego<br />

figury znajdujące się w grupie Kształty. Zastosuj w pracy kontur i wypełnienie<br />

kształtów.<br />

3.<br />

4.<br />

W edytorze grafiki zaprojektuj guziki do twojego ulubionego sweterka.<br />

Zastosuj różne kontury kształtu oraz różne style wypełnienia.<br />

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 9. zamieszczone na płycie.<br />

21


12<br />

Edytor grafiki<br />

Edytuj kolory<br />

W programie Paint możesz samodzielnie stworzyć kolor, którego nie ma w palecie<br />

kolorów. W tym celu musisz wykonać kilka czynności.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Wybierz kartę Narzędzia główne.<br />

W grupie Kolory wybierz Edytuj kolory.<br />

Wybierz kolor podstawowy lub kliknij w wybranym miejscu tęczowego<br />

kwadratu.<br />

Przesuwaj suwak w górę lub w dół, aż wybierzesz odpowiedni odcień<br />

koloru.<br />

Kliknij przycisk Dodaj do kolorów niestandardowych.<br />

Kliknij OK, aby zatwierdzić.<br />

Wybrane kolory niestandardowe będą widoczne w trzecim wierszu palety<br />

kolorów.<br />

1<br />

7<br />

2<br />

3<br />

4<br />

6<br />

5<br />

26


1.<br />

Odczytaj ponumerowane sylaby w kolejności rosnącej. Poznasz nazwę<br />

zwierzęcia, które szybko zmienia swoje ubarwienie. Zapisz w liniaturze<br />

odgadniętą nazwę.<br />

me<br />

on<br />

Ka<br />

le<br />

2<br />

4<br />

1<br />

3<br />

2.<br />

Uruchom edytor grafiki i wykonaj podobny rysunek przedstawiający opady<br />

deszczu w lesie. Pokoloruj obrazek kolorami niestandardowymi.<br />

3.<br />

4.<br />

W edytorze grafiki zaprojektuj strój na zabawę andrzejkową. Pomaluj go<br />

odcieniami tego samego koloru. Nadaj pracy tytuł i zapisz ją w swoim<br />

folderze.<br />

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 12. zamieszczone na płycie.<br />

27


16<br />

Internet<br />

Bezpieczeństwo w internecie<br />

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, czyli sieć łącząca wszystkie<br />

komputery ze sobą. Do przeglądania stron WWW używa się programu<br />

komputerowego zwanego przeglądarką internetową. Oto ikony niektórych<br />

przeglądarek:<br />

Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox<br />

Aby połączyć się z internetem, musisz odnaleźć ikonę przeglądarki internetowej.<br />

Jeśli znajduje się na pulpicie, kliknij ją dwukrotnie myszą.<br />

Jeśli chcesz otworzyć stronę internetową, w pasku adresu musisz wpisać adres<br />

strony, której szukasz, np. sieciaki.pl, i zatwierdzić, czyli nacisnąć klawisz Enter.<br />

34<br />

W internecie znajdziesz wiele stron przeznaczonych dla dzieci, jak również takich,<br />

które nie są bezpieczne. Korzystaj tylko z tych sprawdzonych, które zawierają<br />

treści dostosowane do twojego wieku. Sprawdź Katalog Bezpiecznych Stron<br />

umieszczony na stronie sieciaki.pl.


1.<br />

2.<br />

3.<br />

Obejrzyjcie wspólnie film „Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi”. Film<br />

znajduje się na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl. Porozmawiajcie w klasie<br />

o swoich przemyśleniach.<br />

W pasku adresu przeglądarki wpisz adres sieciaki.pl. Poznaj drużynę<br />

sieciaków, która potrafi bezpiecznie korzystać z internetu.<br />

W pole adresu przeglądarki wpisz: kula.gov.pl (portal Kultura w sieci dla<br />

dzieci). Odszukaj na mapie Toruń. Wybierz zakładkę Mikołaj Kopernik,<br />

a następnie Pracownia uczonego. Wysłuchaj uważnie informacji i uzupełnij<br />

zdania.<br />

Pracownia Mikołaja Kopernika znajdowała się we<br />

. pokazuje,<br />

jak na niebie poukładane są gwiazdy.<br />

to<br />

wskazówka zegara słonecznego.<br />

4.<br />

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 16. zamieszczone na płycie.<br />

35


20<br />

Edytor tekstu<br />

Krój czcionki<br />

W edytorze tekstu możesz zmieniać krój czcionki. W tym celu musisz wykonać<br />

kilka czynności.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Zaznacz wybrany wyraz lub fragment tekstu.<br />

Rozwiń listę z krojami czcionek.<br />

Kliknij rodzaj czcionki wybrany z listy.<br />

2<br />

3<br />

1<br />

Muzeum Narodowe w Warszawie<br />

Zecer – dawniej<br />

pracownik drukarni,<br />

który układał czcionki<br />

tak, żeby powstał z nich<br />

tekst.<br />

42


1.<br />

Połącz liniami nazwy zapisane tym samym krojem czcionki, a dowiesz się, jakie<br />

muzea znajdują się w podanych miastach.<br />

Nowa Ruda<br />

Złoty Stok<br />

Bystrzyca Kłodzka<br />

Muzeum Filumenistyczne<br />

Kopalnia Złota<br />

Muzeum Górnictwa<br />

Muzeum Filumenistyczne<br />

w Bystrzycy Kłodzkiej – jedyne<br />

muzeum w Polsce, w którym<br />

zgromadzono eksponaty<br />

związane z ogniem, zapałkami<br />

i zapalniczkami.<br />

2.<br />

3.<br />

Uruchom edytor tekstu. Przepisz uporządkowane nazwy z ćwiczenia 1. Nazwę<br />

każdej miejscowości i znajdującego się w niej muzeum napisz tym samym<br />

krojem czcionki. Pamiętaj o wielkich literach.<br />

Przepisz zdania w edytorze tekstu. Każde zdanie zapisz innym krojem czcionki.<br />

Tata Kasi jest strażakiem.<br />

Mama Joli jest lekarką.<br />

Babcia Zbyszka jest krawcową.<br />

Dziadek Łukasza jest kucharzem.<br />

4.<br />

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 20. zamieszczone na płycie.<br />

43


4.<br />

Chochlik chce przeszkodzić Tygryskowi w odszukaniu prezentu od Kuby.<br />

Znajdź błędy w programie i otocz je czerwoną kredką. Następnie w puste pola<br />

wpisz polecenia we właściwej kolejności.<br />

START<br />

3<br />

STOP<br />

START<br />

STOP<br />

5.<br />

Nasi bohaterowie przygotowali sudoku z wykorzystaniem poleceń do nauki<br />

programowania. Narysuj brakujące polecenia w wolnych miejscach, tak żeby<br />

rysunki się nie powtarzały ani w kolumnach, ani w wierszach.<br />

6.<br />

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 27. zamieszczone na płycie.<br />

58


28<br />

Programowanie<br />

Przyjaciele w podróży<br />

Agatka i Tygrysek chcą wybrać się w podróż. Nie dadzą sobie jednak rady bez<br />

twojej pomocy.<br />

1.<br />

Przed wyjazdem w podróż Tygrysek postanowił spakować potrzebne rzeczy.<br />

Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności.<br />

Tygrysek wychodzi z torbą z domu.<br />

Tygrysek zapina torbę.<br />

Tygrysek pakuje ubrania do torby.<br />

Tygrysek wyjmuje torbę podróżną z szafy.<br />

2.<br />

Agatka i Tygrysek naradzają się, gdzie spędzą wakacje. Przeanalizuj program,<br />

aby sprawdzić, dokąd pojadą.<br />

Gdańsk<br />

Toruń<br />

Mrągowo<br />

Zakopane<br />

START<br />

STOP<br />

Agatka i Tygrysek pojadą do .<br />

59


30<br />

To już wiem!<br />

1<br />

Uzupełnij zdanie wybranym wyrazem: przeglądarki, wyszukiwarki.<br />

to<br />

internetowe.<br />

2<br />

Poruszaj się po zaszyfrowanej trasie i sprawdź, do jakich wyrazów dotrze<br />

Tygrysek. Napisz te wyrazy i wyjaśnij zasadę ich pisowni, np. samochód –<br />

samochody.<br />

róg piec duch rzepa pies<br />

kot wół koń ryż stół<br />

mróz ryba wóz lód<br />

nuta dom miód rów wór<br />

dół kos obóz drzewo las<br />

START<br />

2<br />

STOP<br />

START<br />

2<br />

2<br />

STOP<br />

START<br />

2<br />

2<br />

STOP<br />

64


●●<br />

Wybierz dowolny wyraz i samodzielnie napisz program, który doprowadzi<br />

do niego Tygryska.<br />

3<br />

Uruchom wyszukiwarkę www.google.pl. Wpisz hasło: dekarz. Dowiedz<br />

się, czym zajmuje się dekarz. Otocz pętlą obrazek przedstawiający dekarza.<br />

4<br />

Uruchom edytor tekstu. Przygotuj numerowaną listę znanych ci<br />

instrumentów muzycznych.<br />

5<br />

Uruchom edytor grafiki. Wykonaj pracę Zawody balonowe. Pamiętaj,<br />

że możesz wykorzystać polecenia Kopiuj i Wklej.<br />

6<br />

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 30. zamieszczone na płycie.<br />

65


Źródła ilustracji i fotografii<br />

Okładka: (motylek) nikolarisim/Shutterstock.com, (koniczyna) nikolarisim/Shutterstock.com; s. IV (dzieci w balonie) Photogra-phee.eu/Shutterstock.com<br />

Tekst główny:<br />

Ilustracje: s. 14 (kwiatek) Monika Woźniak; s. 24 (rękawiczki) Magdalena Sobesto; s. 24 (bałwanki, czapka i szalik) Magdalena Sobestosto; s. 29<br />

(bombka) Magdalena Sobesto; s. 33 (stonoga) Magdalena Sobesto; s. 37 (smok) Aleksandra Woldańska-Płocińska; s. 55 (chłopiec, dziewczynka,<br />

ołówek) Joanna Gniady, (kredki, blok) Aleksandra Woldańska-Płocińska; s. 56 (tygrysek, kałuża) Joanna Gniady, (piłka) Aleksandra Woldańska-<br />

-Płocińska; s. 57 (chłopiec, płotek, tygrysek, kałuże, wata cukrowa, chłopiec z tygryskiem) Joanna Gniady; s. 58 (tygrysek, paczka, kałuża) Joanna<br />

Gniady; s. 59 (jezioro, pierniki, kałuże, kamienie, dziewczynka, tygrysek, skała, Neptun) Joanna Gniady, (mapa Polski) Adrian Bergiel; s. 60 (jezioro,<br />

pierniki, kałuże, kamienie, dziewczynka, tygrysek, skała, Neptun) Joanna Gniady, (mapa Polski) Adrian Bergiel; s. 61 (kamienie, chłopiec i tygrysek,<br />

ciasteczka) Joanna Gniady; s. 64 (tygrysek) Joanna Gniady; s. 65 (zawody balonowe) Joanna Gniady<br />

Fotografie: s. 4 (zeszyt z ołówkiem) Kongsak/Shutterstock.com, (rysunek dziecka) Bozena Fulawka/Shutterstock.com, (dzieci przed komputerem)<br />

SergiyN/Shutterstock.com, (gra planszowa) PERLA BERANT WILDER/Shutterstock.com, (otwarta książka) Pakhnyushchy/Shutterstock.com,<br />

(liczydło) EHStockphoto/Shutterstock.com, (robot) charles taylor/Shutterstock.com; s. 5 (komputer) Kostsov/Shutterstock.com; s. 21 (noc) Katerina<br />

Izotova/Shutterstock.com; s. 27 (kameleon) Lukas Gojda/Shutterstock.com; s. 33 (pudełko z puzzlami) photosync/Shutterstock.com, (kartka<br />

przypięta pinezką) Picsfive/Shutterstock.com, (piłka) Dakalova Iuliia/Shutterstock.com, (miś) AM-STUDiO/Shutterstock.com; s. 34 (ikona<br />

przeglądarki firefox) internet, (ikona przeglądarki chrom) internet; s. 38 (latarnia morska) anyaivanova/Shutterstock.com; s. 39 (Wisława Szymborska)<br />

Waclaw Klag/REPORTER, (Andrzej Wajda) BeeZeePhoto/Shutterstock.com, (Magdalena Abakanowicz) AKPA, (Adam Małysz) imago<br />

sportfotodienst/East News, (Zamek w Niedzicy) Dziewul/Shutterstock.com; s. 41 (chłopiec z piłką do koszykówki) Luis Louro/Shutterstock.com,<br />

(dziewczynka na nartach) Lopolo/Shutterstock.com, (chłopiec i dziewczynka na sankach) Vladimir Melnikov/Shutterstock.com, (chłopiec z kijem<br />

do hokeja) Ronnie Chua/Shutterstock.com; s. 42 (zecer w pracowni) Alys Tomlinson/Getty Images/Gallo, (układanie czcionki w zecerni) Photographer<br />

Kris Kr?g/Getty Images/Gallo; s. 43 (pudełka zapałek) ROBERT SZWEDOWSKI/East News, (pudełko zapałek czerwone) Passakorn<br />

sakulphan/Shutterstock.com, (pudełko zapałek białe) Kunertus/Shutterstock.com, (stara zapalniczka) Roongrote Amnuaysook/Shutterstock.com,<br />

(krawcowa) SteveLuker/Getty Images/Gallo, (strażak) studioloco/Shutterstock.com, (kucharz) kurhan/Shutterstock.com, (lekarka) kurhan/Shutterstock.com;<br />

s. 45 (skoczek szachowy) ThomasLENNE/Shutterstock.com; s. 47 (kolarz) ostill/Shutterstock.com, (róża) IrynaL/Shutterstock.com,<br />

(kapelusz) Jiffy Avril/Shutterstock.com; s. 49 (dziewczyn ka grająca na skrzypcach) yalayama/Shutterstock.com, (dziewczynka karmi szczeniaka)<br />

Richard Peterson/Shutterstock.com, (mężczyzna naprawia rower) Luis Molinero/Shutterstock.com; s. 51 (kiwi) Olga Popova/Shutterstock.com,<br />

(winogrono) Iurii Kachkovskyi/Shutterstock.com, (jabłko) Valentina Razumova/Shutterstock.com, (truskawka) Sprut2005/Shutterstock.com,<br />

(banan) donikz/Shutterstock.com, (pomarańcza) Valentyn Volkov/Shutterstock.com, (śliwka) Madlen/Shutterstock.com; s. 62 (pole lawendowe)<br />

Fesus Robert/Shutterstock.com, (śnieżny krajobraz) Menna/Shutterstock.com, (zielone pola) Zoom Team/Shutterstock.com, (góry) aphotostory/<br />

Shutterstock.com, (górski staw) Galyna Andrushko/Shutterstock.com, (bażant) AndreAnita/Shutterstock.com, (ważka) Fabrice Favard/Shutterstock.com;<br />

s. 63 (Dolina Chochołowska) Nightman1965/Shutterstock.com, (Syrenka Warszawska) Rafal Olechowski/Shutterstock.com, (plaża)<br />

Kwiatek7/Shutterstock.com, (Kolumna Zygmunta) PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock.com, (jezioro) wb77/Shutterstock.com, (Pałac<br />

Kultury) Grand Warszawski/Shutterstock.com; s. 64 (ikona przeglądarki firefox) internet, (ikona przeglądarki chrom) internet; s. 65 (kowal) Grand<br />

Warszawski/Shutterstock.com, (murarz) Wittybear/Shutterstock.com, (pszczelarz) djile/Shutterstock.com<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich<br />

wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, postępują<br />

zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym podmiotem<br />

właściwym do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo do<br />

wynagrodzenia.


Pomocy! Piłka wpadła w krzaki!<br />

P<br />

Wiatr kołysał<br />

k<br />

ki<br />

!<br />

Kolorowe liście<br />

Kolorowa piłka zawirowała w powietrzu i potoczyła się po trawie.<br />

Wiatr kołysał<br />

178309<br />

[R569-1]<br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

©Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spóka Akcyjna, Warszawa 2017<br />

agogiczn<br />

Rozwijamy<br />

umiejętności<br />

Seria <strong>Kalejdoskop</strong> <strong>ucznia</strong>:<br />

pomaga indywidualizować<br />

pracę z <strong>ucznia</strong>mi,<br />

rozwija ich zainteresowania<br />

i umiejętności,<br />

koncentruje się na potrzebach<br />

edukacyjnych każdego dziecka.<br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

Pi<br />

sani<br />

e<br />

klasa 2<br />

Cz<br />

ytan<br />

anie<br />

klasa 2<br />

Li<br />

czeni<br />

e<br />

1 klasa 2<br />

Info<br />

rmatyka<br />

klasa 2<br />

Hopsasa, hopsasa, kto złapie piłkę?<br />

Hopsasa, hopsasa, może ja?<br />

2<br />

42 − 15 = 27<br />

1<br />

2<br />

13<br />

+ 18 = 31<br />

3 · 9 30<br />

4<br />

Inf<br />

ormat<br />

atyka<br />

klasa 1<br />

3<br />

16 : 4 = 4<br />

3<br />

8 · 5 = 40<br />

20 + 17 12<br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

kalejdoskop<br />

<strong>ucznia</strong><br />

Ortografia<br />

klasy 2—3<br />

Lekt<br />

ktur<br />

ury<br />

klasy 1–3 · część 1<br />

Lekt<br />

ktur<br />

ury<br />

klasy 1–3 · część 2<br />

Szelest<br />

kolorowych liści<br />

wypełnił ciszę.<br />

Ptaki ułożyły się do snu na czubkach drzew.<br />

Szelest<br />

delikatnych liści<br />

wypełnił ciszę.<br />

Ptaki ułożyły się do snu na czubkach drzew.<br />

rz<br />

u<br />

ż<br />

ó<br />

on<br />

Na horyzoncie<br />

gałęzie drzew.<br />

widać było białe pnie<br />

brzóz.<br />

Na horyzoncie<br />

gałęzie drzew.<br />

widać było białe pnie<br />

brzóz.<br />

ó<br />

ę<br />

rz<br />

om<br />

ą<br />

h<br />

ch<br />

ż<br />

em<br />

Drobne gałązki<br />

pokryły się rosą.<br />

wirowały na wietrze.<br />

Drobne gałązki<br />

pokryły się rosą.<br />

Powietrze wypełnił<br />

zapach leśnych ziół.<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!