Views
5 months ago

ERP HABER Nisan 2018

Soldan sağa: Gökhan

Soldan sağa: Gökhan Aktaç (Genel Müdür), Zeynep Hande Eryiğit (Yönetim Kurulu Üyesi), Betül Karagözlü (İş Geliştirme ve Performans Yöneticisi), Öznur Tekiner Şirin (IFS Pazarlama Müdürü), Nihat Engin Özel (IFS Proje Yöneticisi) 110 Yıllık Koska, IFS ERP İle Endüstri 4.0 Çağına Geçiyor “Koska’da tüm süreçleri merkezi bir şekilde IFS ERP üzerinden yöneterek, akıllı insanların akıllı sistemleri yönettiği bir düzen kuruyoruz. IFS teknolojisi bize bu konuda büyük fayda sağlıyor.” Türk gıda sanayisinde ilklerin öncüsü Koska’nın öyküsü 1907 yılına kadar uzanıyor. Adını, 1931’de geldiği İstanbul’un Koska semtinden alan Koska, 110 yıllık bir aile şirketi olarak helva, tahin, pekmez ve geleneksel Türk tatlılarını üretmeye devam ediyor. Koska’nın yönetimi bugün ailenin dördüncü kuşağına emanet. Ailenin dördüncü kuşağına mensup Koska Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hande Eryiğit, “Biz bir aile şirketiyiz” diyerek Koska’yı tek cümleyle tanımlıyor. Koska gerek üretim tesislerinde, gerekse gıda laboratuvarlarında her zaman bilimin ve teknolojinin sağladığı en son imkanlarla çalışıyor. Şirketin teknolojiye ve inovasyona olan yatkınlığı aynı zamanda Koska’nın en önemli rekabet avantajlarından biri oluyor. Teknolojiye ve dijitale olan ilginin, ERP dönüşümü projesinde itici güç olduğunu dile getiren Eryiğit, “Ailenin yeni kuşağının şirkete katkısı, IFS gibi yeni nesil çözümlerin tespit edilmesi ve benimsenmesi oluyor. Ancak burada büyük neslin desteği de çok önemli. Onların bu projeye olan desteği sayesinde Koska bugün böylesine güçlü bir büyüme gösterebiliyor” diyor. Ayrık Modüller Yerine Tam Entegre ERP Tercihi Koska iş süreçlerini ihtiyaca göre parça parça satın alınmış farklı sistemler ve uygulamalar üzerinden sürdürüyordu. Süreçler birim veya işlev bazlı çözümler üzerinden yürüyordu. Gıda sektöründe kârlılıkların yüksek olmaması nedeniyle, IT yatırımlarına ayrılan bütçelerin kısıtlı olduğunu dile getiren Koska Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hande Eryiğit, ERP ihtiyacının tespitini şöyle detaylandırıyor: “Aslında ERP dönüşümümüzün ilk adımı, Koska Yönetim Kurulu’nda bir endüstri mühendisiyle 12 > www.erphaber.com.tr > Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi 04 > 2018 > ERP HABER

çalışma kararının alınmasıyla başladı. Yine aynı dönemde, iş süreçlerini hedeflerle yönetme konusu gündeme gelmişti. Büyük bir kurumda herhangi bir sürecin, bir görevin en son hangi kişide kaldığını takip etmek çok önem taşıyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar şirketimizde önemli bir altyapısal dönüşümü sağladı.” Koska İş Geliştirme ve Performans Yöneticisi Betül Karagözlü, ERP’ye geçiş sürecinin, mevcut sisteme eklemek istedikleri planlama ve bütçe modülüyle başladığını dile getiriyor: “Planlama ve bütçe konusunda oluşan İhtiyaçlarımız için de bir program almaya karar vermiştik. Bu kapsamda yazılım firmalarıyla görüşmeye başladık. IFS de görüştüğümüz yazılımlardan biriydi.” İki Gün Süren Detaylı IFS Sunumu Bütün bunlar doğrultusunda ERP dönüşümüne karar veren Koska’nın önünde kritik bir adım daha vardı: Doğru ERP çözümünü seçmek. Bunun için altı ayrı firmayla görüşme yaptıklarını belirten Gökhan Aktaç, “Beklentilerimizi karşılayabilecek ERP çözümleriyle ilgili detaylı bir araştırma yaptık. Farklı yazılım sağlayıcılarla görüştük. Hangisi ihtiyaçlarımızı ne ölçüde karşılıyor? Gelecekteki beklentilerimize karşı ne kadar esnek? Hangi çözüm hangi maliyete karşı hangi faydaları sunuyor? Bunların hepsini netleştirdik” diyor. Aktaç, ayrıca karar vermeden önce IFS ile iki gün boyunca toplantı yaptıklarını ve detaylı sunum izlediklerini dile getiriyor. IFS’in ve çözüm ortağının bu yaklaşımları da Koska’nın ERP’de IFS’i tercih etmesinde etkili olduğunun altını çiziyor. Betül Karagözlü, ERP geçişinden önce akıllarda bazı soru işaretleri oluştuğunu belirtiyor: “Köklü bir dönüşüm fikri Koska için pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Kullanıcıların alıştıkları sistemden vazgeçip, tümüyle yeni bir sisteme geçecek olmaları süreçleri nasıl etkileyecek? Yanıt aranan en önemli soruydu. Ancak gerek Koska’nın altyapısının böyle bir geçişe hazır olması, gerekse her iki taraftaki proje yöneticilerinin ve IFS danışmanlarının uyumlu ve yoğun çalışması sayesinde sorunsuz ve hızlı bir geçiş sağlandı.” KOSKA IFS ERP Sistemini Kolay Benimsedi Koska’nın ERP öncesinde de süreç yönetimini bir kurum kültürü olarak kendi içinde benimsemiş olması ve hedefli çalışmaya olan yatkınlığı, IFS’e geçiş sürecinde kolaylaştırıcı rol oynadı. Zeynep Hande Eryiğit, “Tüm veri setlerinin hazır olması, geçişin hızlı ve etkin biçimde gerçekleşmesini sağladı” diye açıklıyor. “Her departmanla çalışmak kolay değildir” diyen Gökhan Aktaç, Koska bünyesinde böylesi bir geçişin zorluğunu şöyle açıklıyor: “Departmanların bakış açısı her zaman ERP ile uyuşmayabiliyor. Ancak IFS ERP çözümünü herkes benimsedi. Koska Proje Yöneticisi Betül Hanım ve IFS Proje Yöneticisi Nihat Bey’e burada kritik bir rol düşüyordu. IFS ekibi sunacakları çözümü kendi içinde bir süzgeçten geçirip getirdi; biz de aynı şekilde kendi beyin fırtınamızı yaptık. Doğru verilerin kullanılmasını sağlayıp, zaman kaybını önledik. Böylece süreç çok hızlı ilerledi. Projenin başarısının altında yatan temel unsurlardan biri de budur.” Tüm Temel Modüller 3 Ayda Kuruldu Projenin ilk fazı, finans, satış, üretim ve stok yönetimi gibi temel modülleri kapsıyordu. Entegrasyon çalışmaları Ekim 2016’da başladı. Koska, yaklaşık 3 ay gibi bir sürede 1 Ocak 2017’de bu fazı tamamladı ve fatura kesebilir hâle geldi. İK ile ilgili dokümanların titizlikle hazırlanması ve kapsamlı olması sayesinde, Bordro gibi kritik bir modüle iki günde geçildi. “İnsan Kaynakları süreçlerinde temel verilerimizin hazır olması ve IFS Uygulamaları içerisinde İnsan Kaynakları süreçlerimize karşılık gelen modüllerin bulunması ve sistem üzerinden takip edebilmemize olanak veren uygulamalar ile süreçlerimizi IFS içerisine kısa sürede taşımış olduk” diyen Betül Karagözlü, İK geçiş sonrası durumu şöyle detaylandırıyor: “Kısaca bahsetmek gerekirse birçok verimizi Excel üzerinde tutarken ve onay süreçleri kağıt üzerinde takip edilir durumdayken IFS Uygulamaları ile Performans Süreçleri, Eğitim Yönetimi, İşe Alım, İK Planlama, Disiplin Yönetimi, Çalışan Yönetimi, Bordro hesaplamaları gibi süreçleri artık IFS üzerinden takip etmekteyiz. Aynı zamanda sistem içerisinden oluşturulabilen mail kurguları ile kullanıcılara ve diğer paydaşlara 04 < 2018 < ERP HABER Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi < www.erphaber.com.tr < 13

ERP HABER Nisan 2018
ERP HABER Dergisi Ocak 2017 Sayısı
MEDYATABLET 2018 NİSAN
V središču sistemov ERP so podjetja - S&T Slovenija d.d.
Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
BOZIC 2018