Views
8 months ago

ERP HABER Nisan 2018

4.Sanayi Devrimi;

4.Sanayi Devrimi; Endüstri 4.0’a Hazır Mısınız? Sanayi devriminin dördüncüsü, Endüstri 4.0’ın başlangıcın yeni bir çağa tanıklık ediyoruz. Önümüzdeki on yıl içerisinde etkisini yoğun bir biçimde hissedeceğimiz Endüstri 4.0; cep telefonlarından tutun da çamaşır makinelerine ve daha önemlisi sektör üzerinde oldukça etkili olacak. Üreticilerin %59’unun bu etkiye inandığını söylemesine rağmen, sadece %8’inin yeterli bilgiye sahip olması gelecekteki karmaşanın habercisi niteliğindedir. Tanık olduğumuz bu çağın sadece izleyenleri değil başarılı birer oyuncusu olabilmek adına Endüstri 4.0 nedir? Sorusunun yanıtını verebilmemiz gerekmektedir. İşte Endüstri 4.0’a dair bilmeniz gerekenler; “Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir” Endüstri 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı’nda kullanılmıştır. Ardından ise 2012 yılında Bosch Grubu ile SAP’nin eski CEO’su Henning Kagerman’nın oluşturmuş oldukları bir çalışma grubu hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi dosyasını Alman Fedaral Hükümetine sunmuştur. Alman Fedaral Hükümeti ve Bosh aynı dönemde kendi Endüstri 4.0 Dönüşüm yol haritasını hazırlamaya başlamış ve Endüstri 4.0 konusunda liderlik etmiştir. Endüstri 4.0’ı oluşturan üç etmen vardır. Bunlar; • Nesnelerin İnterneti (IoT) ; Yaygın biçimde Nesnelerin İnterneti, “Benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleri ile iletişim içinde olmaları” olarak tanımlanmaktadır. Özü itibariyle birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak akıllı bir ağ oluşturan cihazların sahip olduğu sistem şeklinde de anlaşılabilir. • Hizmetlerin İnterneti; Hizmetlerin İnterneti; daha önce açıkladığımız nesnelerin internetinin yarattığı ortamda hizmet sağlayanlar, hizmet alanlar ve hizmetlerin kendisini içermektedir. Özünde küresel bir Pazar olan bu yapıda hizmetler farklı biçimlerde sunulur. • Siber Fiziksel Sistemler; Siber Fiziksel Sistemler (SFS) sensörler ve aktüatörler aracılığıyla fiziksel dünya ile sanal dünyayı birbirine bağlar. Endüstri 4.0 Etkileri Neler Olacak? • İş gücü ile yönetilmekte olan sistem, teknoloji kontrolüne geçerek sistemler makine kontrolü ile yönetilecek. • Gelişen otomatik sistemlerle birlikte, geçmişte duyulan iş gücü ihtiyacı azalacak. • Sağladığı avantajlarla birlikte sosyo-ekonomik alanda etkisi hissedilecek. • Sanayi farklı bir değer kazanacak ve buna bağlı olarak bu değerin farkında olarak hareket edenler pazarda büyük bir pay elde edecek. Endüstri 4.0 ile ilgili olarak yatırım maliyetlerini bugünden belirleyen şirketler, gelecekte pazardaki yerlerini bugünden belirlerken, Endüstri 4.0 gerçeğini görmezden gelen firmaların yok olmaya mahkum olacağını yine bugünden görebiliyoruz. 8 > www.erphaber.com.tr > Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi 04 > 2018 > ERP HABER

İnsan 4.0’dan Vicdan 4.0’a Yazar: Murat Tali Endüstri 4.0’ın adını duymayan kalmadı sanırım. Bir sanayi devrimi olarak nitelendirilen bu kavramda Türkiye ne yazık ki halen kavram ve süreç kargaşasında boğulmaya devam ediyor. İlk sanayi devriminde herhangi bir sanayi tesisi bulunmayan Osmanlı’dan itibaren tamamen geride kaldığımız sanayileşme sürecinde Atatürk döneminde yapılan ve yapımına teşvik verilen işletmelerde, iktidarların arka bahçesi olarak süreçlerini özelleştirilerek tamamlamıştır. Günümüz Türkiye’sinde kendisine ait global bir marka yaratamamış, üretimi sadece inşaat sanan, makin parkurlarının tamamına yakınını yurtdışından ithal eden, kendisine ait fikirleri üretmeyi düşündüğünde maliyetlerini karşılayamayan bu yüzden hazır yapılmışı var diyerek Çin’den getiren ve satan, işletme yönetmeyi sadece al-sat olarak düşünen ve yapacağı ödemeleri sarkıtarak (holdingler ve büyük firmalar) küçük tedarikçilere (kobi) zarar veren bir sanayileşme sürecinde Endüstri 4.0’ın varlığından söz edilebilir mi? Ki çalışan memnuniyeti ve mutluluğu olarak baktığınızda da çok gerilerde olan Türkiye’de kendi sürecini tamamlamış ve gerçek anlamda Endüstri 4.0’a geçmiş firma sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır diye düşünüyorum. Kurumsal dönüşümlerin yönetilmesine imkan veren çözümleri ucuza kapatmaya çalışarak, kendi iş süreçlerini sabote eden. Yöneticisini geçiş sürecine alıştırmadan otomasyon sistemini kurmaya çalışan ve kritik noktalarda (depo yönetimi, satınalma, üretim hatta müşteri ilişkileri vb alanlarda) tanıdıkları ve akrabalarını çalıştıran, işverenlerin Endüstri 4.0 sistemin içselleştirmesi Endüstri 6.0 çıktıktan sonra mümkün olacak gibi görünüyor. Tabi aynı şey hizmet veren firmalar içinde geçerli, otomasyonu yapan firmaların finans tarafı, finans uygulamaları üreten firmaların da otomasyon tarafı çok zayıf ve ne yazık ki bu firmaların kendi içlerinde koordinasyon denen kavram henüz ortaya çıkmamış durumda. Üretimden bihaber iş uygulamaları satan, çizelgeleme, yarı mamul kavramlarına uzak, maliyet muhasebesi bilmeyen kişilerce uyarlanmaya çalışan çözümler ile sekteye uğrayan iş süreçleri ve batan sermayelerin içinde farkındalık düzeyini yükseltip Endüstri 4.0’a geçmek mi? Sanki o da Endüstri 6.0’ı bekliyor gibi. Tüm süreçlerimiz, işini iyi yaptığını düşünen, yeni fikirlere kapalı, gelişime açık olmayan, teknolojiyi ve gelişmeleri takip etmeyen, sadece yaptığı işin içinden çıkmaya çalışan işveren, yönetici ve çalışanlar ile sarmalanmış durumda. Kendi iş sürecine hakim olamayan ve rakiplerle mücadeleyi sadece fiyat kırmak olarak gören, ticareti babasından gördüğü gibi sürdürmeye çalışan, yenilikçi olan tüm gelişmelere gereksizmiş gibi bakan insanlarla Endüstri 4.0 gerçekleşir mi? Sanki onun içinde Endüstri 6.0’ı beklememiz gerekecek. Özetle şunu diyebilirim, öncelikle bilinç seviyesinde ve eylem düzeyinde ciddi kırılımlar ve uyanışlar yaşamalıyız, sonrasında yeniliğe kendimizi hızlıca uyumlayıp ekonomi, sanayi, işletme yönetimi ve insan kaynağı kullanma alanında içsel olarak dönüşümler gerçekleştirmeliyiz. 04 < 2018 < ERP HABER Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi < www.erphaber.com.tr < 9

ERP HABER Nisan 2018
ERP HABER Dergisi Ocak 2017 Sayısı
MEDYATABLET 2018 NİSAN
ERP implementacija, rollouti i BPM - HrOUG
Tradycyjne systemy informatyczne (ERP) pozwoliły ... - Rebit - AGH