Views
8 months ago

ERP HABER Nisan 2018

gerek doküman

gerek doküman paylaşımı yapabilmekte gerekse onay süreçlerini IFS üzerinden yapabilmekteyiz. Böylelikle kâğıt ortamındaki onay süreçleri de IFS üzerinden takip edilmeye başlanmış oldu.” Performans Yönetiminde sistem içerisinde belirlenen hedeflerin yine IFS içerisindeki verilerden otomatik gelmesi ile performans sonuçlarını toplamak için ek uğraşa gerek kalmadan değerlendirme yapabildiklerini ifade eden Betül Karagözlü, “Diğer bir örnek ise işe alım uygulamalarımızı da IFS içerisine taşıyarak personel talebi ve işe alımda bu işlemlerin onay süreçlerini ve takibini yöneticilerimiz IFS üzerinden yapabilmektedir. Aynı zamanda mülakat süreçlerinde de görüşme sırasında adayla ilgili kriterler ve gerekli notları IFS Uygulamalarında yapabilmekteyiz. Bordro gibi bir süreci sadece 2 günlük bir eğitim ile hesaplayabilir duruma da geldiğimizi son olarak belirtmek isterim. Bu süreçlerin tamamında %95 oranında IFS’ in standart süreçlerine ve ekranlarına sadık kalarak yaptık” diyor. Koska’nın İK süreçlerinin hem işe yeni başlayanlar hem de mevcut personel için fayda sağladığına dikkat çeken IFS İK danışmanı Özer Yılmaz, “Koska’nın kapsamlı İK süreçlerini son derece verimli bir çalışma neticesinde hedeflenen sürede yeni altyapıya taşıdık” diye açıklıyor. Projede IFS çözüm ortağı olarak yer alan Proceed Kurumsal Bilgi Sistemleri Proje Yöneticisi Nihat Engin Özel, her iki taraf için yoğun emek gerektiren bir geçiş süreci yaşandığını söylüyor ve ekliyor: “Yaklaşık iki buçuk ayda, Koska gibi bir şirkette tüm süreçleri devreye almak hafife alınacak bir iş değildi. Koska, çok hızlı süreçleri olan bir şirket. Özellikle satış kısmında ağırlıklı olarak hızlı işleyen bir birim. Burada yaşanabilecek her türlü aksama, kısa sürede tüm şirketin işleyişini tıkayabilirdi. Böylesine kritik bir geçişi bu kadar kısa sürede devreye almak önemli bir başarı oldu. Koska yönetiminin IFS’e duyduğu güven ve sağladığı destek bu başarıda kritik rol oynadı. Üst yönetim, sürecin hiçbir adımında olumsuz bir müdahalede bulunmadı. Attığımız her adımın, yapılan her işlemin detayını Koska ile paylaştık ve kendi sahamızda müdahalesiz çalışmamız sayesinde bu kadar hızlı ve sorunsuz bir iş ortaya çıkarabildik.” IFS geçişinin ikinci fazı devam ederken, tüm süreçler merkezi ERP sisteminin içine kademeli olarak ekleniyor. Standart IFS çözümlerinden çok farklı bir metodolojide işleyen, tümüyle Koska’ya özgü süreçler de bu esnada IFS’in geliştirme platformu kullanılarak geliştiriliyor ve devreye alınıyor. Sisteme tam entegre çalışan özel modüller, kolay raporlanabilir ve kolay izlenebilir olarak çalışıyor. Betül Karagözlü, planlama ve hedef yönetimi süreçlerinde yaşanan dönüşümü şöyle anlatıyor: “Koska 8 yıldır hedef ve performans sistemi ile yönetilmekte olup detaylı bir hedef yönetim sistemi bulunmaktadır. Çalışanların kariyer planlaması ile ücretlendirme politikasına yön vererek iş geliştirmelerinde ve görev tanımlarında etkin rol alan hedef yönetiminin sistem üzerinden yönetilebilir olması çok önem taşımaktaydı. Tüm çalışanlar hedef yönetiminin bilincinde olup hedef yönetiminin detaylı raporlanması ve sürdürülebilir olması IFS projesinin geçiş sürecinde çok katkı sağlamıştır. Bu kadar hassas bir konunun IFS üzerinde yönetilebilir olacağı ile ilgili çok fazla soru işaretlerimiz vardı. Çünkü Koska’da hedef yönetimi gerçekten tüm detayları ile yapılmaktaydı ve her şey ölçülebilir durumdaydı. Zaten ERP arayışına geçmemizin nedenlerinden biri de hedef ve performans yönetimini artık sistem üzerinden otomatik hesaplamak isteyişimizdir. Şu anda sisteme 200’e yakın 14 > www.erphaber.com.tr > Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi 04 > 2018 > ERP HABER

hedef tanımlanmış olup hepsi kişi bazlı otomatik puanlanmaktadır ve canlı olarak her personel kendi değerlendirmesini takip edebilir durumdadır. Her çalışan anlık hedefinin neresinde olduğunu kaç puan aldığını görebilir durumda olup hedef bazlı geliştirmeler ile beraber de artık var olan programı daha da efektif hale getirmeye çalışmaktayız. IFS’in en güzel yanlarından biri tüm sistem bilgileri açık kod olduğu için alınan eğitimlerle beraber geliştirmeleri kendi bünyemizde de yapabiliyor olmamız. Koska olarak hedefimiz, tüm çalışanların görev tanımlarının yeniden gözden geçirilip analizinin yapılarak programın daha efektif kullanımına katkı sağlamaktır.” Hat Bazlı Optimizasyon ve Sonlu Kapasite Planlama İle Üretimi Yönetiyoruz Proje süresince yapılan üretim planlama çalışmaları süreçteki değişikliklere ve düzenlemelere açık bir mimari ile tasarlanmıştır. Planlama modülü üretimdeki tüm kısıtları dikkate alarak hat bazlı optimizasyon ve sonlu kapasite hesaplaması yapmaktadır. Stok simülasyonları ile beraber devreye alınan çok önemli bir modülün işleyişinden bahsetmekteyiz. Böylece üretim planı ile tedarik zincirinin birbirine uyumlu olmasını sağlayarak çok daha gerçekçi ve isabetli bir üretim planlama modeline geçiş yaptık. Planlama çalışmalarının üzerine birkaç basamak daha çıkarak üretimden veri toplama programı ile planlamayı konuşturmak istemekteyiz. Yapılan plan ile üretimde gerçekleşme durumu otomatik karşılaştırarak anlık olarak planlama sapmalarını, sapma gerekçelerini analiz edebilir olacağız. Planlama çalışmaları ile beraber ürün bazlı rotalar çok detaylı bir şekilde tanımlanmış olup rotada belirtilen kişi sayısı kadar üretim hatlarında personel çalışıp çalışılmadığı analiz ediliyor olacak. Böylece verimlilik ve maliyet hesaplamalarını çok daha detaylı yapabilmeyi hedefliyoruz. 2018’in 2. çeyreğine kadar da ürün bazlı üretim işçiliğine ilave olarak hatta çalışan kişinin detayına kadar inerek gerçek bir maliyet hesaplaması yapmayı ön görmekteyiz.” Standart kurulumların tamamlandığını dile getiren Nihat Engin Özel, “Şimdi Koska’yı Koska yapan tüm süreçleri elden geçirip, eski hâline göre hangi iyileştirmeleri yapabileceğimize bakıyor ve özelleştirmeleri bu doğrultuda yapıyoruz. Eski sistemde kullanımı mümkün olmayan bazı özellikleri de ajandaya alıp, belirli bir sırayla geliştirmeleri tamamlıyoruz. Bu aşamadaki çalışma, Koska’nın geleceğe açılan kapısı olacak. O nedenle bir yıllık bir sürece yayılacak çalışmaların titizlikle ve derinlemesine yapılması gerekiyor. Yönetimin desteği bu fazda da büyük önem taşıyor” diyor. Merkezi Sistem, Verimliliği Zirveye Taşıdı Koska’nın tüm süreçleri merkezi bir sistem üzerinde işleyip, tek elden yönetebilir hâle gelmesi şirket içinde eşsiz bir verimlilik sağladı. Yeni sisteme hızla adapte olan kullanıcılar, çok daha verimli çalışmaya başladılar. İnsan faktörünün ERP’de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gökhan Aktaç, merkezi bir ERP sisteminin faydalarını şöyle özetliyor: “ERP sistemi olmadığında, kurumsal hafıza dendiği zaman kişiler ön plana çıkıyor. Biz bunu istemiyoruz; Koska 110 yıldır devam ediyorsa, tüm işler de kişiden bağımsız olarak devam edebilmeli. IFS entegrasyonundaki kurgumuzu da buna göre yaptık. Önceki yıllara dair tüm veriler, kurumsal hafıza öyle bir kurulmalı ki; yeni gelen bir kişi sisteme baktığında geçmişte işlerin nasıl yürüdüğünü bir günde öğrenebilmeli. Atılacak adımları mevcut kurulumda sistem gösteriyor.” Koska için en kritik adımlardan biri olan lojistik süreçlerinin entegrasyonu da projenin kayda değer çıktıları arasında yer alıyor. Koska’nın üretim sonrası depolama ve sevkiyatı, harici bir tedarikçi tarafından yapılıyor. Bu tedarikçiye gönderilen ürünler, onun yaptığı sevkiyatlar, müşteri iadeleri gibi tüm bilgiler manuel ilerliyordu. Şimdi tümü bir web hizmeti olarak otomatik alınıyor. Bunun için bir iş gücü harcanmıyor. 04 < 2018 < ERP HABER Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi < www.erphaber.com.tr < 15

ERP HABER Nisan 2018
ERP HABER Dergisi Ocak 2017 Sayısı
MEDYATABLET 2018 NİSAN
ERP implementacija, rollouti i BPM - HrOUG
Tradycyjne systemy informatyczne (ERP) pozwoliły ... - Rebit - AGH