Views
2 months ago

و ملائمتها للطبائع البشرية 2018

6

6 فنوبة - ومثلها نوبة ‏"رصد الذيل"‏ - ‏"الماية"،‏ تعزف عند طلوع النهار في الفجر بقليل في آخر الليل،‏ أما نوبة : ‏"السيكة"‏ : " - فكانت تعزف في العشية،‏ ونوبة ‏"الرمل عند الغروب وهي من النوب المأخوذة من غناء اليونان وتعبر عن العاطفة و الشعور الذي ينشد في الكنائس الديني معا،‏ (Chant grégorien) - - - ونوبة ونوبة ونوبة ‏"الغريب"‏ ‏"المزموم"‏ ‏"الحسين"‏ عند الغروب بعد صالة المغرب،‏ في الجزء األخير من الليل قبل طلوع الفجر،‏ ذات األبهة الملكية،‏ فكانت تعزف أثناء مأدبة الغذاء وسط النهار عندما تستقيم األشياء وتعتدل األمور وذلك بعد اتصال الناس بالحياة وبسط العيش بعد الغذاء،‏ فهي نوبة تبشر بعلو المكان و الهمة و الرفاهية وتحفز اإلنسان إلى عالم األحالم .

7

مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
هنر و مبارزه طبقاتی
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
2017-2018