Views
9 months ago

و ملائمتها للطبائع البشرية 2018

فبالنسبة

فبالنسبة لعلمائنا،‏ فإن الطبوع من شأن وظيفتها أن تؤثر في خلجات الروح،‏ اإلنفعال الجمالي"‏ تهم مجموعة من األحاسيس الطرب"‏ و التي تعني وكلمة و المشاعر و العواطف التي توحيها الموسيقى األندلسية مع الوجد ومن هنا يلتحق مفهوم الطرب،‏ بمفهوم الطبع،‏ إذ الدافع منهما هو إشباع وإلقاح الفكر و العقل بالموسيقى للمستمع بإحدى اإلنفعاالت األربعة الكبرى،‏ وعلى هذا و فروعها األساس وقع ترتيب وتنظيم الطبوع األولى تقابل الطبائع البشرية األربعة فيعطينا مايلي:‏ الطبائع العناصر الطبوع األساسية 8 .(Extase) األساسية (Principaux) (Humeur) " )04( (Eléments) " ،(Dérivés) فاألربعة (Modes fondamentaux) الذيل الماية المزموم الزيدان تراب هواء نار ناري «ATRABILE» «LYMPHATIQUE» بارد ، (terre) (air) (feu) ماء(‏eau‏)‏ مخاطي،‏ كاسول نخامي صفراوي «BILIEUX» «FLEGMATIQUE»

9

هنر و مبارزه طبقاتی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org