نقد و بررسی نمایش «آگوست در اوسیج کانتی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی

exittheatre
  • No tags were found...

در پناه اصالت

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: یک ستاره- قابل تحمل

‏بمنبممایش آ گوست در اسیج کانبىتبىی

More magazines by this user
Similar magazines