Views
5 years ago

ulrich lins niebezpieczny język - Verkoj tradukitaj en Esperanton

ulrich lins niebezpieczny język - Verkoj tradukitaj en Esperanton

ulrich lins niebezpieczny język - Verkoj tradukitaj en

ULRICH LINS NIEBEZPIECZNY JĘZYK Poligis Danuta Kowalska Ulrich Lins autor tej książki jest Niemcem. Urodził się w Bonn. Studiował historię, nauki społeczne i japanologię na uniwersytetach w Kolonii i Bonn. W latach 1971-72 pracował na uniwersytecie w Tokio na Wydziale Ekonomicznym. Doktoryzował się z historii Oomoto z uwzględnieniem jej wpływu na japoński nacjonalizm. Praca ta została nagrodzona przez Wydział Filozoficzny w Kolonii i ukazała się w wydaniu książkowym w 1976r [note: "Oomoto-Bewegung und der radikale Nationalismus in Japan. Die(1976), Ulrich Lins. München] Ulrich Lins zajmuje się wymianą pracowników uniwersyteckich między Niemcami i krajami azjatyckimi. Dlatego mieszkał od 1978-1983 w Japonii. Esperanta nauczył się w 1958 r. Sprawował różne funkcje w ruchu esperanckim. Od 1964-69 był członkiem zarządu TEJO, w latach 1967-69 reprezentował TEJO w UEA. Od 1970-74 był współredaktorem gazety "Kontakto", a w 1986 członkiem komitetu UEA. Lins jest częstym prelegentem Międzynarodowego Uniwersytetu Kongresowego. Współredagował "Esperanto en perspektivo" (1974), książki o stosunkach niemieckojapońskich (1977) i 12 tomowe wydanie o historii i współczesności Niemiec (1981-1986). Napisał wiele artykułów historycznych i o problemach kształcenia uniwersyteckiego, oraz o wymianie kulturalnej. Był głównym redaktorem "Enciklopedio de Esperanto". Podróżował do wielu krajów azjatyckich łącznie ze Związkiem Sowieckim, Chinami, Wietnamem. Mieszka w Kolonii z żoną i dwojgiem dzieci. Równocześnie z tym wydaniem ukazała się skrócona wersja książki "La danĝera lingvo" w języku niemieckim "Die gefährliche Sprache" Przedmowa. Moim pragnieniem był wkład do badania stuletniej historii esperanta ze specjalnym uwzględnieniem tej jej strony, która długo była przemilczana, a nawet przez samych esperantystów traktowana jako tabu.

pdf Bilderauswahl Tanzania - Dr. Elmar Ulrich
LaRiojaResidencialTijuana-NarcoViolencia-en-Tijuana
EN•KO - jmm.cz
Sverige - en pocketguide - arabiska
Każdy posiadający karabin Mauser jest potencjalnie niebezpieczny ...
carodog_flyer_CROATIAN02.qxp:Mise en page 1
La balade de petit tricot en ajië
La balade de petit tricot en cèmuhî
Booklet-UN-Women-Suspended-Lives-en-ar
HAHN+KOLB SRBIJA - EN / Hahn+Kolb
en ergia s rodo wisk o wod atech nika ur za dz en - Schubert ...
La Rioja Residencial Tijuana Departamentos en Venta en Narco Zona de Peligro
La Rioja Residencial Tijuana Precio de Departamentos en Violencia y Pestilente Ubicacion en Tijuan
Play in En Ii: or Spanrqsh - Free Game Manuals
Folleto Palma Africana en Tseltal - Maderas del Pueblo
Page 1 EN GARDE! - „ Managemen „Jj " WM SÜDAFRIKA Business ...
FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2016
thema-2016-4-interview-bormans-en--dekker-artikel
PO FSE MARTINIQUE.pdf - Europe en France, le portail des Fonds ...
¿Cómo incluir en su cocina el poder de la #ortiga?
pełen raport do pobrania w formacie PDF - Bankier.pl
sed em m íľn ik ov slo v en sk ej en er g etik y ... - JMM consulting
Rosyjski język prawniczy w 40lekcjach - Gandalf