27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK STANDARD<br />

Общ изглед на лодка<br />

1. Надуваема лодка<br />

2. Камера с херметична част - в т.ч.<br />

еластична вътрешна преграда (стена)<br />

3. Вeнтил (въздушен клапан)<br />

4. Фабрично монтиран монолитен<br />

транец<br />

5. Седалка (пейка)<br />

6. Механизъм за гребло (ключ)<br />

7. Каучуков държач (скоба)<br />

за обезопасително въже<br />

8. Обезопасително въже<br />

9. Жлеб, по който се движат пейките<br />

10. Дръжка за носене<br />

11. Халка за връзване (буксир)<br />

12. Държачи (легла) за оребрено<br />

твърдо дъно<br />

13. Изцяло твърдо надуваемо дъно<br />

14. Предпазен клапан<br />

(клапан за свръх налягане)<br />

15. Държач за гребло (стойка)<br />

16. Вeнтил (въздушен клапан) - за<br />

надуваемо дъно<br />

17. Протектор<br />

*Различните нюанси на схемата на<br />

балона на лодката, показват нейните<br />

хермитични отделения.<br />

М - моторна надуваема лодка (с фабрично монтиран и позициониран транец)<br />

AIRDECK - надуваема лодка с фабрично монтиран стационарен транец и<br />

изцяло твърдо надуваемо дъно (дъното претижава индивидуална<br />

помпа и се надува чрез „компресиран“, под налягане въздух.<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK STANDARD:<br />

Всяка моторна надуваема лодка е окомплектована с: камери (Bravo-Italy) - 3 бр., предпазен<br />

клапан (за свръх налягане) - 1 бр., изцяло твърдо-надуваемо дъно, фабрично монтиран<br />

стационарен транец, алуминиеви (разглобяеми) гребла - 2 бр., седалки (пейки 1 или 2 фиксирани<br />

или регулируеми по дължина ), в зависимост от модела, механична крачна помпа с регулиране на<br />

налягането, с отделни клапани за помпане и изпускане (2 режима), ролка за котва (в зависимост<br />

от модела) ЗИП (ремонтен комлект), документи (паспорт и сертификат), транспортна чанта.<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK DELUXE:<br />

Ниво STANDARD + фабрично монтиран подсилен стационарен транец и протектори предпазващи<br />

балона отдолу.<br />

10 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!