27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Фирма ΩMEGA Ви предлага богат избор от надуваеми лодки. Лодките ΩMEGA се отличават със<br />

своята прецизност и качество на изработка и са комбинация от наистина високо качествени материали<br />

в съчетание с работа на квалифицирани специалисти.<br />

Предимството на лодките ΩMEGA са тяхната компактност, ниско тегло, гъвкавост, здравина,<br />

еластичност, преносимост, отлична мореходност, висока скорост и голям полезен товар<br />

(товароносимост). Благодарение на автономната си херметичност на корпуса, чрез разпределянето<br />

на въздуха и налягането в няколко херметически затворени отделения (камери), се осигурява<br />

допълнителна безопасност във водата. Клапанът за свръх налягане, с който е снабдена всяка лодка<br />

ΩMEGA се грижи вместо Вас за допустимото и безопасно налягане в балоните.<br />

Целта на това ръководство е да Ви помогне да използвате лодката си лесно и безопасно. То<br />

съдържа подробна и детайлна информация за самата лодка, стандартно и допълнително оборудване,<br />

съвети за експлоатация и поддръжка. С цел да бъдат избегнати бъдещи неприятни обстоятелства и<br />

моменти, Ви молим да прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете използването на<br />

Вашата лодка.<br />

Произведени под контрола на<br />

инспекцията Корабен Регистър на<br />

Украйна.<br />

Сертификат за съответствие<br />

и чрез Директива ЕС 94/25 на<br />

Европейският Съюз - CE Bureau-<br />

VERITAS (France).<br />

Произведени според<br />

изискванията на сертифицираща<br />

компания - CS Lloyd (Czech Republic).<br />

Компанията ΩMEGA произвежда редица видове гребни и моторни лодки, всеки модел от които<br />

има и няколко допълнителни модификации. Всички лодки са изработени от синтетични материали, с<br />

висока здравина и якост, а за направата на всяка една от тях са използвани и съвременни технологии,<br />

гарантиращи високото им качество. Всяка произведена лодка се отличава със своята надеждност,<br />

гъвкавост и отлична мореходност.<br />

ПРЕД<strong>НА</strong>З<strong>НА</strong>ЧЕНИЯ<br />

Надуваемите лодки ΩMEGA основно са предназначени за отдих сред природата, разходка, почивка, лов<br />

и разбира се не на последно място – риболов. Също така те са идеални съпортващи лодки на по-големи<br />

моторни лодки, катери или ветроходни яхти.<br />

Компанията OMEGA BOAT работи непрекъснато за подобряване и усъвършенстване на дизайна<br />

и надеждността на произвежданите от нея продукти. От гледна точка на коректността към Клиента,<br />

комплектацията и доставката на някои модели лодки във времето могат да бъдат изменяни и/или променяни.<br />

В тази връзка ΩMEGA BOAT си запазва правото да променя по своя преценка и по свое усмотрение всичко<br />

което прецени за необходимо, гарантиращо сигурността и безопасността на потребителя.<br />

6 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!