27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<br />

По време на надуване на лодката, в никакъв случай не използвайте оборудване, което работи с<br />

компресиран въздух (напр. компресор за гуми). Излишното налягане може да причини спукване на<br />

някои от отсеците. По време на монтаж на извънбордов или електрически двигател, бъдете сигурни и<br />

се убедете, че транцевата дъска е здраво фиксирана и закрепена. Също така помнете, че движението<br />

на лошо надута лодка е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО. Преди движение се уверете, че всички клапи са<br />

добре затворени със своите капачки (тапи).<br />

ПРЕПОРЪКИ<br />

Преди управление, Ви молим да се отнесете съвсем отговорно и да проверите дали цялото<br />

нужно оборудване е налично в лодката (гребла, помпа, спасителни жилетки и т.н.). Както вече сме<br />

споменавали в това ръководство, теглото трябва да бъде съобразено с общата товароносимост и да<br />

бъде равномерно разпределено в цялата лодка. Максимална натовареност и монтиран двигател,<br />

може да причини нежелани последствия и проблеми в управлението.<br />

Препоръчително е винаги преди да отпътувате за където и да е, някой да бъде информиран за<br />

мястото и часа на Вашето тръгване, както и за времето Ви на връщане. Ако планирате дългосрочно<br />

пътуване, задължително би било да вземете фенер, аптечка, котва и др. Заредената GSM батерия би<br />

била само от полза в случай на необходимост. Всеки смартфон в днешно време притежава вграден<br />

GPS. В случай на неотложна помощ, боравенето с подобно мобилно устройство, може да спаси живот.<br />

Не подценявайте природата и внимавайте с вятъра и подводните течения, когато сте в близост до<br />

брега.<br />

Ако сте повредили един от отсеците, трябва веднага да прехвърлите тежестта на отсрещната<br />

страна. Опитайте се да поправите пораженията, като завържете повреденото място и го задържите<br />

над повърхността на водата. Помнете, че в топло време, топлият и горещ въздух разширява и раздува<br />

балона, а употребата на лодката в студена вода, би довела до намаляване на налягането в нея.<br />

<strong>НА</strong>ДУВАЕМИ ЛОДКИ - ЗИМНО ОБСЛУЖВАНЕ<br />

ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА РАЗГЪВАНЕ И <strong>НА</strong>ДУВАНЕ<br />

<strong>НА</strong> <strong>НА</strong>ДУВАЕМА ЛОДКА ОТ PVC ПРЕЗ ЗИМНИЯТ СЕЗОН<br />

Уважаеми Клиенти,<br />

При закупуване на надуваема лодка от PVC през интервала Октомври-Март и температура на<br />

въздуха под 5°C е задължително да имате впредвид следната информация:<br />

Поради спецификата на PVC материала, ако сте си закупили надуваема лодка от такъв материал<br />

през зимният сезон, която се предполага, че е стояла на студено в склад, склад на куриер при<br />

транспортиране и т.н., имайте предвид, че едно от основните свойства на PVC-то като цяло (марката<br />

или модела лодка са без значение) е, че при ниски температури самият материал (тъкан) изисква<br />

затопляне и темпериране, преди лодката да бъде разгъната и надута. Ето защо, за да се избегнат<br />

неприятни ефекти и начупване на ПВЦ-то и за да имате валидна гаранция, Ви молим най-учтиво да<br />

спазите посочените по-долу стъпки:<br />

1. Оставете лодката, в сака и в сгънато положение на стайна температура (18-25°C), минимум за<br />

18 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!