27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯ</strong><br />

Уважаеми потребители,<br />

Благодарим Ви, че избрахте и закупихте продукт на фирма ΩMEGA. Вие вече сте собственик на<br />

някой конкретен модел лодка ΩMEGA. Това са малки и големи, лесно преносими лодки, предназначени<br />

основно за риболов, лов и разходка. Ние от FISHING MARKET - официален и ексклузивен вносител<br />

в България, Ви даваме гаранция за качество на произведените от компанията ΩMEGA лодки. Чрез<br />

закупуването на която и да е лодка, Вие получавате 5 годишна гаранция. (повече за гаранционните<br />

условия може да научите в раздел „Гаранционни условия“). Нашата основна и единствена цел е да<br />

Ви предложим максимална сигурност при употреба във водата и да доставим радост, комфорт и<br />

незабравими емоции на всеки наш Клиент, закупил продукт на украинската фирма OMEGA BOAT.<br />

ПОЛЕЗ<strong>НА</strong> ВЪВЕЖДАЩА ИНФОРМАЦИЯ<br />

OMEGA BOAT е украинска компания, която произвежда надуваеми лодки и всички необходими за<br />

тях аксесоари вече повече от 15 години. За това време Компанията е успяла да натрупа достатъчно<br />

опит, така че чрез качеството на своите продукти и високият стандарт на обслужване да задоволи<br />

нуждите на всички клиенти, интересуващи се от надуваеми лодки за риболов, отдих, туризъм, рафтинг<br />

и екстремни преживявания.<br />

OMEGA BOAT предлага на своите клиенти огромен асортимент от различни видове и модели<br />

лодки. Всеки един Клиент, в зависимост от концепциите и тенденциите на разработка може да избере<br />

своята лодка измежду различни видове, като класически надуваеми гребни лодки, моторни лодки<br />

с фабрично изработени и интегрирани транци, килови лодки с надуваем кил и други. Всички лодки<br />

ΩMEGA са окомплектовани с предпазен клапан за свръх налягане.<br />

Най-важният приоритет на Компанията е безопасността на всяка произведена лодка. В допълнение<br />

към това OMEGA BOAT се стреми да направи всичко възможно, за да осигури на своите Клиенти, чрез<br />

всеки свой продукт, повече комфорт и сигурност. Компанията непрекъснато инвестира в обучение<br />

и квалификация на кадри, които да прилагат новите технологии в производството на всеки продукт<br />

с марката ΩMEGA. Резултатът от всичко това са висококачествени, надеждни и сигурни лодки на<br />

атрактивни и достъпни цени, а постоянното и стриктно спазване на най-високи стандарти за качество,<br />

нарежда компанията на едно от челните места в Европа и света, с непрекъснато нарастващ интерес и<br />

търсене на произвежданите от нея продукти.<br />

Всички лодки ΩMEGA са произведени в съответствие с корабният регистър на Украйна (номер на<br />

сертификата - MSP 221-4-61-08). Също така лодките на Компанията имат сертификат за съответствие<br />

и чрез Директива ЕС 94/25 на Европейският Съюз - CE BureauVERITAS (France), както и са произведени<br />

според изискванията на сертифицираща компания - CS Lloyd (Czech Republic) - ISO 17020.<br />

Надуваемите лодки ΩMEGA се отличават с впечатляваща здравина и херметичност на материала.<br />

Подходящи са за употреба през всички годишни сезони, вкл. и през зимата, а благодарение на<br />

автономната си херметичност се характеризират с непотопяемост при всякакви обстоятелства,<br />

с изключение на умишлени, злонамерени човешки или други вмешателства. За гарантиране на<br />

безопастността при експлоатация, в съответствие на международните стандарти, балоните на<br />

надуваемите лодки са оборудвани с прегради, разделящи лодката, в зависимост от модела на 2, 3 или<br />

4 херметични отделения (т.нар. отсека). За изравняването на налягането на всички дялове (отсеци)<br />

на балона, преградите са изпълнени под формата на конуси, равномерно разпределящи налягането.<br />

Тази технология на проектиране позволява на лодките да запазят възможно най-добър баланс дори и<br />

при увреждане на камера. Всяка лодка се отличава и със здравина на бордовете.<br />

Повечето модели притежават и удебелена допълнителна защитна лента (буртик), която е<br />

разположена по целия периметър на самата лодка. Надуваемите лодки на компанията OMEGA BOAT<br />

са изключително предпочитани, благодарение и на използваните висококачествени и влагоустойчиви<br />

4 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!