31.08.2023 Views

КАМИОНИ 7 / 2023

Четете в броя: * СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ е официален вносител на KRONE за България. * Нова модерна фабрика на Турбо Гарант за рециклиране на турбокомпресори бе открита в Индустриален парк София – Божурище. * Трък Експо 2023: - Булавто и Ford Trucks, представиха 100% електрически камион. - Турботракс и DAF XD, актуален носител на престижната награда Международен камион на годината; - електрическият IVECO eDaily и българската премиера на дългоочаквания модел; - новости от богатата гама на MAN от MVB Truck and Bus Bulgaria; - Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercеdes-Benz за България, с десет модела от всички марки, които предлага на пазара; - демонстрация на цялата богата гама от 3,5 до 50 т на Renault Trucks; - акцент върху гамата от тежки електрически камиони на Volvo Trucks. * Сердар Кайлъ, регионален директор продажби във Ford Trucks: Вярваме на Булавто, а Булавто се доверява на нашата марка. и още...

Четете в броя:
* СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ е официален вносител на KRONE за България.
* Нова модерна фабрика на Турбо Гарант за рециклиране на турбокомпресори бе открита в Индустриален парк София – Божурище.
* Трък Експо 2023:
- Булавто и Ford Trucks, представиха 100% електрически камион.
- Турботракс и DAF XD, актуален носител на престижната награда Международен камион на годината;
- електрическият IVECO eDaily и българската премиера на дългоочаквания модел;
- новости от богатата гама на MAN от MVB Truck and Bus Bulgaria;
- Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercеdes-Benz за България, с десет модела от всички марки, които предлага на пазара;
- демонстрация на цялата богата гама от 3,5 до 50 т на Renault Trucks;
- акцент върху гамата от тежки електрически камиони на Volvo Trucks.
* Сердар Кайлъ, регионален директор продажби във Ford Trucks: Вярваме на Булавто, а Булавто се доверява на нашата марка.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!