31.08.2023 Views

КАМИОНИ 7 / 2023

Четете в броя: * СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ е официален вносител на KRONE за България. * Нова модерна фабрика на Турбо Гарант за рециклиране на турбокомпресори бе открита в Индустриален парк София – Божурище. * Трък Експо 2023: - Булавто и Ford Trucks, представиха 100% електрически камион. - Турботракс и DAF XD, актуален носител на престижната награда Международен камион на годината; - електрическият IVECO eDaily и българската премиера на дългоочаквания модел; - новости от богатата гама на MAN от MVB Truck and Bus Bulgaria; - Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercеdes-Benz за България, с десет модела от всички марки, които предлага на пазара; - демонстрация на цялата богата гама от 3,5 до 50 т на Renault Trucks; - акцент върху гамата от тежки електрически камиони на Volvo Trucks. * Сердар Кайлъ, регионален директор продажби във Ford Trucks: Вярваме на Булавто, а Булавто се доверява на нашата марка. и още...

Четете в броя:
* СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ е официален вносител на KRONE за България.
* Нова модерна фабрика на Турбо Гарант за рециклиране на турбокомпресори бе открита в Индустриален парк София – Божурище.
* Трък Експо 2023:
- Булавто и Ford Trucks, представиха 100% електрически камион.
- Турботракс и DAF XD, актуален носител на престижната награда Международен камион на годината;
- електрическият IVECO eDaily и българската премиера на дългоочаквания модел;
- новости от богатата гама на MAN от MVB Truck and Bus Bulgaria;
- Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercеdes-Benz за България, с десет модела от всички марки, които предлага на пазара;
- демонстрация на цялата богата гама от 3,5 до 50 т на Renault Trucks;
- акцент върху гамата от тежки електрически камиони на Volvo Trucks.
* Сердар Кайлъ, регионален директор продажби във Ford Trucks: Вярваме на Булавто, а Булавто се доверява на нашата марка.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!