01.10.2023 Views

ЛОГИСТИКА 8 / 2023

Четете в броя: * Георги Гвоздейков, министър на транспорта и съобщенията, даде своето първо интервю за списание ЛОГИСТИКА. * С Делян Костов, собственик и управител на Frotcom България, разговаряме за телематични устройства и пазара на телематични услуги. * За новия многофункционален дом на Деламод България споделя Йордан Стоянов, генерален мениджър на фирмата. * STAMH Group инсталира модерни складови системи в дистрибуционния център на Inter Cars. * Динамичен пикинг в централния склад на eBag. * До 12 пъти по-бързо пикиране - автоматизация на световно ниво повишава ефективността на Office 1 Logistics. * Бизнесът е демотивиран да получи статус на ОИО, коментира Момчил Антов, директор на НСБС и председател на НОМА. * Как AI променя веригите на доставки и логистиката? * Топ 20 на производителите на подемно-транспортни машини - търсенето на кари продължава да расте. и още...

Четете в броя:
* Георги Гвоздейков, министър на транспорта и съобщенията, даде своето първо интервю за списание ЛОГИСТИКА.
* С Делян Костов, собственик и управител на Frotcom България, разговаряме за телематични устройства и пазара на телематични услуги.
* За новия многофункционален дом на Деламод България споделя Йордан Стоянов, генерален мениджър на фирмата.
* STAMH Group инсталира модерни складови системи в дистрибуционния център на Inter Cars.
* Динамичен пикинг в централния склад на eBag.
* До 12 пъти по-бързо пикиране - автоматизация на световно ниво повишава ефективността на Office 1 Logistics.
* Бизнесът е демотивиран да получи статус на ОИО, коментира Момчил Антов, директор на НСБС и председател на НОМА.
* Как AI променя веригите на доставки и логистиката?
* Топ 20 на производителите на подемно-транспортни машини - търсенето на кари продължава да расте.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

СТРАТЕГИИ<br />

Министър Георги Гвоздейков:<br />

Работим активно за<br />

дигитализацията на услугите<br />

НОВО В БГ<br />

STAMH Group инсталира складови<br />

системи в дистрибуционния център<br />

на Inter Cars<br />

GREENTECH@TRANSPORT<br />

Новата „зелена“<br />

инфраструктура в<br />

морските превози<br />

1


РЕДАКЦИОННА 1<br />

АДАПТАЦИЯ<br />

Подготвям се да бъда модератор по време на Логистичната<br />

бизнес конференция на дискусионния панел на<br />

тема „Транспортът и логистиката във вихъра на промените<br />

– какви, колко, до каква степен, на каква цена“ и<br />

разговарям с всеки от участниците в панела. Искам да<br />

разбера гледната точка на всеки от тях и кои промени<br />

са важни, как ги реализират, какви са пречките... И думата,<br />

която се появява в главата ми след всеки разговор, е<br />

адаптация. Както си му е редът, пускам Google, но и отварям<br />

речника на чуждите думи в българския език, за да<br />

прочета точната дефиниция: адаптация е термин в биологията<br />

и означава приспособяване на организъм към окръжаващите<br />

го условия. Да, точно това е важното. Когато<br />

говорим за промени – а промените са навсякъде около нас,<br />

важното е да не им се съпротивляваме, да не искаме да<br />

се върнем към старото „нормално“, а по възможност максимално<br />

бързо да ги приемем и да се адаптираме към тях,<br />

за да можем да видим новите възможности, които те ни<br />

носят. Затова Ви каня да се присъедините към нас на<br />

Логистичната бизнес конференция на 10 октомври в<br />

София Ивент Център, за да чуете как се адаптират<br />

към промените, как и какви решения намират водещи<br />

специалисти от света на транспорта и логистиката.<br />

Преглеждам финално преди влизане в печат броя на<br />

<strong>ЛОГИСТИКА</strong>, който държите в ръцете си, и в главата ми<br />

отново изниква думата адаптация. Защото информацията<br />

в октомврийския ни брой също отразява толкова много<br />

промени – от нови модерни складове, през новата зелена<br />

инфраструктура в морските превози и навлизането<br />

на изкуствения интелект в логистиката до митнически<br />

промени и използването на карго байковете... Неслучайно<br />

мъдрите хора казват, че единственото постоянно нещо<br />

на този свят е промяната. Така че промените си се случват<br />

и нашата задача е да сме информирани за тях, да се<br />

приспособим и да живеем с тях.<br />

Очаквам Ви на 10 октомври!<br />

Снежина БАДЖЕВА<br />

11-а ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

10 октомври <strong>2023</strong> г.<br />

Регистрирайте се сега!


2 СЪДЪРЖАНИЕ<br />

8 12<br />

41<br />

СТРАТЕГИИ<br />

8 Работим активно за дигитализацията на<br />

услугите<br />

Георги Гвоздейков, министър на транспорта и<br />

съобщенията<br />

НОВО В БГ<br />

12 Деламод България се премести в нова база<br />

24 рампи обслужват трафик от над 130 камиона<br />

дневно<br />

14 STAMH Group продължава да гради доверие<br />

Компанията инсталира модерни складови<br />

системи в дистрибуционния център на Inter<br />

Cars<br />

МЕНИДЖМЪНТ<br />

16 Успехът се постига с отдаденост и много работа<br />

Делян Костов, собственик и управител на<br />

Frotcom България<br />

GREENTECH@TRANSPORT<br />

22 Новата „зелена“ инфраструктура в морските<br />

превози<br />

ТЕХНОЛОГИИ<br />

24 CargoRadar.eu: Дигитализирахте ли логистиката<br />

си?<br />

ДОБРАТА ПРАКТИКА<br />

26 Динамичен пикинг в централния склад на<br />

eBag<br />

28 До 12 пъти по-бързо пикиране<br />

Автоматизация на световно ниво повишава<br />

ефективността на Office 1 Logistics<br />

ФИНАНСИ<br />

32 Бизнесът е демотивиран да получи статус<br />

на ОИО<br />

Момчил Антов, директор на НСБС и председател<br />

на НОМА<br />

ТЕНДЕНЦИИ<br />

36 Как AI променя веригите на доставки и<br />

логистиката<br />

МОДЕРНИЯТ СКЛАД<br />

38 Топ 20 на производителите на<br />

подемно-транспортни машини<br />

Търсенето на кари продължава да расте<br />

поради възстановяването на глобалната<br />

икономика<br />

АНАЛИЗ<br />

41 Карго байковете – алтернатива или екзотика<br />

Товарните велосипеди имат бъдеще, но само<br />

на определени места<br />

КОЛИ ЗА РАБОТА<br />

44 Amarok е работлив, атлетичен и<br />

харизматичен<br />

РУБРИКИ<br />

1<br />

4<br />

47<br />

48<br />

Редакционна<br />

Накратко<br />

Abstracts in English language<br />

Индекс на рекламодателите<br />

За мобилни устройства свалете приложението<br />

Bulgarian Transport Press<br />

2<br />

8 • <strong>2023</strong>


The Logistics Event of the Year<br />

Smart<br />

Green<br />

Sustainable<br />

Transport<br />

and Logistics<br />

11. Logistics Business Conference<br />

Organized by<br />

conference<strong>2023</strong>.logistika.bg<br />

GOLD Partner<br />

Premium Partner<br />

Green Partner<br />

Main Partner<br />

Partner<br />

Since 1990<br />

Partner<br />

Partner<br />

Awards Sponsor Awards Sponsor Supporting Partner<br />

ВРАΤИ 3А ДОМА И ИНДУСТРИЯТА<br />

1 1 • <strong>2023</strong>


4 НАКРАТКО<br />

По време на изложението министърът на икономиката<br />

и индустрията Богдан Богданов проведе срещи<br />

с гръцкия бизнес, на които бяха обсъдени възможностите<br />

за нови инвестиции във възобновяеми<br />

енергийни източници и разширяване на търговията<br />

с петролни продукти.<br />

Тема на разговорите на българския министър с представителите<br />

на гръцките компании бяха и развитието<br />

на ВЕИ проекти в близост до индустриалните<br />

зони у нас.<br />

Дронамикс стартира първи<br />

карго полети на гръцкия пазар<br />

Гърция е първият пазар, на който Дронамикс ще започне<br />

търговски полети. Техен партньор в южната<br />

ни съседка е логистичната компания Golden Cargo,<br />

част от Golden Union.<br />

Първите маршрути в Гърция ще свържат Атина с<br />

Крит и с Кавала, като през 2024 г. предстои да се<br />

отворят и други дестинации, обслужвани от Дронамикс<br />

с дронове, произведени в България.<br />

Това стана ясно по време на 87-ия Солунски международен<br />

панаир, на който България е страна – почетен<br />

гост. Тази година страната ни е представена<br />

от 60 български компании и организации от различни<br />

сектори.<br />

Zebra с нов настолен баркод скенер за<br />

търговски обекти<br />

Ускоряване процесите на сканиране, подобряване на<br />

потребителското самообслужване, предотвратяване<br />

на свиването на продажбите – това са само<br />

част от ползите, които идват със серията настолни<br />

принтери Zebra SP72.<br />

Новите продукти се отличават с компактен размер,<br />

бързо сканиране и голямо работно поле за придвижване<br />

на продуктите, което превръща сканирането<br />

в естествен процес. Иновативните характеристики<br />

на серията Zebra SP72 разчитат мигновено<br />

1D и 2D баркодове дори ако са лошо отпечатани,<br />

повредени, замърсени или избледнели, без да е необходимо<br />

прецизно насочване. Безпроблемно се сканират<br />

също и баркодовете върху стъкло, мобилни телефони<br />

или опаковки. Високоефективните скенери<br />

с hands-free режим са налични в хоризонтален и вертикален<br />

вариант.<br />

У нас те се предлагат от Баркод Системи България<br />

ООД. Фирмата е българо-великобританско дружество,<br />

част от най-голямата група компании, работещи<br />

в тази сфера в Централна и Източна Европа –<br />

IBCS Group. Тя е бизнес партньор на водещата в света<br />

фирма в областта на мобилните и баркод технологии<br />

Zebra Technologies Inc, USA.<br />

Нова услуга за жп превоз на<br />

контейнери между Солун и Скопие<br />

Солунското пристанище (ThPA S.A.) стартира нова<br />

услуга за превоз на контейнери с блок-влак между Солун<br />

и Скопие. От 6 септември влаковете тръгват<br />

от Солун всяка сряда и пристигат в Скопие същия<br />

ден.<br />

До реализирането на новия сервиз се стига благодарение<br />

на съвместното сътрудничество между<br />

4 8 • <strong>2023</strong>


SPRINTER<br />

ПРОИЗВЕДЕН<br />

В ГЕРМАНИЯ<br />

MERCEDES-BENZ SPRINTER – НАДЕЖДНО ШАСИ<br />

С ДВОЙНА ГУМА И УПРАВЛЕНИЕ С КАТЕГОРИЯ „В“<br />

Ограничена складова наличност с преференциални цени<br />

Телефон: 0885 062 002


6 НАКРАТКО<br />

ThPA S.A. и общо 11 частни и обществени организации.<br />

Пристанището отбеляза и първата годишнина от<br />

старта на контейнерните жп превози по линията<br />

Солун – Ниш, припомнят от ThPA S.A. Тези стратегически<br />

избори целят развитие на транспортната<br />

свързаност на Пристанище Солун с Балканите<br />

и страните от Югоизточна Европа, поясняват още<br />

от пристанищния оператор.<br />

„Готови сме да увеличим честотата на отпътуванията,<br />

ако има търсене. Важно е също да се подчертае,<br />

че само с модернизация на жп инфраструктурата<br />

ще стане възможно бъдещото развитие<br />

на нови и иновативни интермодални услуги“, заяви<br />

председателят на Борда на директорите и управляващ<br />

директор на ThPA S.A. Танос Лиагкос.<br />

Alibaba ще инвестира<br />

2 млрд. щ.д. в Турция<br />

Президентът на технологичната корпорация Майкъл<br />

Еванс е запознал властите в Турция с проектите<br />

си за логистични центрове в Анкара и терминал<br />

за пратки на летището в Истанбул. Той обяви,<br />

че ръководената от него компания планира да вложи<br />

2 млрд. щ. д. в южната ни съседка.<br />

Майкъл Еванс е гостувал на турския президент Ердоган,<br />

като го е запознал със стратегиите за развитие<br />

на компанията в региона. Партньор на Alibaba<br />

на пазара вероятно ще бъде базираната в Истанбул<br />

платформа за онлайн търговия Trendyol – технологичната<br />

компания оперира с една от най-бързо разрастващите<br />

се логистични мрежи, като доставя<br />

над 1,5 млн. пратки всеки ден до 27 пазара.<br />

В началото на <strong>2023</strong> г. след визита на Майкъл Еванс в<br />

Анкара бе обявено, че централният офис на Alibaba<br />

за Европа ще бъде в Турция.<br />

КОФАС: Глобалният ръст на БВП<br />

ще бъде още по-слаб<br />

Въпреки очакванията за по-слабо икономическо<br />

представяне през 2022 г. (3,1%) покрай глобалните<br />

събития и сътресенията около тях експертите по<br />

кредитно застраховане от КОФАС отчитат послаб<br />

ръст на световния БВП за настоящата година<br />

– 2,4%.<br />

Предвижданията за 2024 г. са нивата на показателя<br />

да бъдат със същата или близка до тази стойност.<br />

„Това, което виждаме, е, че развитите икономики са<br />

основният двигател на отрицателния глобален растеж<br />

– както в САЩ, така и в Западна Европа. Въпреки<br />

това има големи пазари, които все пак се представят<br />

добре – сред тях са Китай и Индия, които<br />

повишиха своя БВП през <strong>2023</strong> г. в сравнение с предходната<br />

година“, заяви Грегорж Шилевич, главен икономист<br />

на КОФАС за Централна и Източна Европа.<br />

В допълнение експертите от КОФАС наблюдават<br />

продължително свиване на обема на световната<br />

търговия със стоки. То е започнало още в края на<br />

2022 г. (+0,2%), като през първото тримесечие на<br />

настоящата година придобива дори отрицателни<br />

стойности (-1,0%).<br />

MSC и ZIM с ново споразумение<br />

за сътрудничество<br />

Най-големият линеен контейнерен превозвач<br />

Mediterranean Shipping Co (MSC) сключи ново оперативно<br />

споразумение с израелския контейнерен превозвач<br />

ZIM.<br />

Двете компании ще споделят кораби, покупки на сло-<br />

6 8 • <strong>2023</strong>


НАКРАТКО 7<br />

тове и споразумения за размяна при услуги, свързващи<br />

полуостров Индостан с Източното Средиземноморие,<br />

Източното Средиземноморие със Северна<br />

Европа и по направлението Източна Азия – Океания.<br />

„Сътрудничеството с MSC ще подобри ефективността<br />

на нашия флот – споделя Ели Гликман, президент<br />

и главен изпълнителен директор на ZIM. – То<br />

е в съответствие с фокуса ни върху предприемането<br />

на проактивни стъпки на фона на продължаващите<br />

насрещни ветрове на пазара за контейнерни<br />

превози.“<br />

ZIM отдавна се откроява сред глобалните превозвачи<br />

с решението си никога да не се присъединява към<br />

един от трите алианса на линейни контейнерни<br />

превозвачи по направлението изток – запад, предпочитайки<br />

вместо това да избира партньорства<br />

по определени търговски линии.<br />

Lidl откри най-големия си склад в<br />

света<br />

Търговската верига Lidl оперира от нов регионален<br />

дистрибуционен център (РДЦ). Разположено в близост<br />

до Лондон, в град Лутън, на площ от 1,2 млн.<br />

кв.м, съоръжението е най-големият склад на компанията<br />

в глобален план. Инвестициите в базата възлизат<br />

на 300 млн. лири стерлинги (близо 350 млн.<br />

евро).<br />

Базата в Лутън заема площ колкото 3 стандартни<br />

склада на Lidl. От новия дистрибуционен център ще<br />

се доставят над 9400 палета на ден до 150 магазина.<br />

За сравнение, традиционно от един регионален<br />

дистрибуционен център на Lidl обикновено се обслужват<br />

около 60 – 80 магазина дневно.<br />

Автоматизацията ще бъде ключова за функционирането<br />

на логистичния център, като от компанията<br />

твърдят, че РДЦ в Лутън ще бъде първият<br />

склад на веригата във Великобритания, който ще<br />

заложи на системи за автоматизация, увеличаващи<br />

капацитета за съхранение и обработване на стоките.<br />

Друга важна характеристика на базата са реализираните<br />

решения за устойчивост. Годишно общо<br />

2 млн. kWh електроенергия ще се генерират от<br />

слънчеви панели. Освен това за доставките ще се<br />

използва флотилия от превозни средства, задвижвани<br />

с биогаз от хранителни отпадъци.<br />

8• <strong>2023</strong><br />

7


8 СТРАТЕГИИ<br />

Работим активно за дигитализацията<br />

на услугите<br />

Георги Гвоздейков, министър<br />

на транспорта и съобщенията<br />

Това е първото интервю на министър Гвоздейков<br />

за списание <strong>ЛОГИСТИКА</strong>. Повдигнахме<br />

теми, които горещо вълнуват транспортно-логистичния<br />

бизнес. Вижте какви са стратегиите<br />

на управляваното от Гвоздейков Министерство<br />

на транспорта и съобщенията<br />

(МТС) по отношение на въвеждането на електронната<br />

товарителница, подобряване на<br />

трансграничните товарни преходи, развитие<br />

на инфраструктурата на пристанищата и изграждането<br />

на интермодални терминали.<br />

8 8 • <strong>2023</strong><br />

– Г-н Гвоздейков, кога в България ще има ефективно<br />

използване на е-товарителници? Какво да<br />

очаква бизнесът в краткосрочен и дългосрочен<br />

план по отношение дигитализиране на документооборота<br />

в транспорта?<br />

– Дигитализацията на услугите, които се използват<br />

ежедневно от бизнеса, е процес, по който работим<br />

активно. Електронната товарителница ще облекчи<br />

значително компаниите и ще спести време и ресурси,<br />

съществено ще подобри контрола от страна<br />

на държавата.<br />

Въвеждането є е процес, който все още е на<br />

ниво Европейски съюз, където се разработват общи<br />

за всички държави технически и оперативни стандарти,<br />

както и правила, гарантиращи съвместимост.<br />

От страна на Комисията отчитат сложността на въвеждането<br />

на електронната товарителница, затова е<br />

предвиден подготвителен период до 2026 г.<br />

Ако до края на настоящата година от ЕК публикуват<br />

информацията, ние ще започнем същинската<br />

работа по подготовка на нашите администрации за<br />

приемане и обработване на електронна информация<br />

за товарните превози.<br />

Най-висока готовност за внедряване на електронната<br />

товарителница имат морските пристанища, където<br />

процесът на дигитализация при обработването<br />

на товарите е в крайната си фаза. До края на го-<br />

« Най-висока готовност за внедряване<br />

на електронната товарителница имат<br />

морските пристанища, където процесът<br />

на дигитализация при обработването на<br />

товарите е в крайната си фаза.»<br />

ВИЗИТНА КАРТИЧКА<br />

Георги Гвоздейков е авиационен инженер,<br />

предприемач и народен представител в 47-ото<br />

Народно събрание. Бил е заместник-председател<br />

на парламентарната Комисия по транспорт и<br />

съобщения. Притежава магистърска степен по<br />

авиационна техника и технологии. Докторант е<br />

във Висшето военновъздушно училище „Георги<br />

Бенковски“ в Долна Митрополия. Георги Гвоздейков<br />

оглавяваше за кратко дружеството България<br />

Хели Мед Сървиз – компания, създадена от<br />

държавата за осигуряването на въздушен транспорт<br />

за нуждите на спешната медицинска помощ.<br />

От 2018 до 2021 г. инж. Георги Гвоздейков<br />

работи в ГД Гражданска въздухоплавателна администрация.<br />

Бил е главен секретар на Българската<br />

федерация по автомобилен спорт. От 2014<br />

до 2018 г. ръководи собствен иновативен проект,<br />

свързан с автомобилния спорт, подготовката<br />

и обучението на рали пилоти. От 1998 до 2011 г.<br />

е професионален състезател по автомобилен<br />

спорт, шампион на България за 2003 г.<br />

дината ДП Пристанищна инфраструктура ще въведат<br />

тестово Националната система за електронен обмен<br />

на информация в българските морски пристанища.<br />

Първоначално се предвижда паралелно използване<br />

на електронна и хартиена товарителница. След<br />

това започваме разширяване на обхвата за използване<br />

на електронната товарителница.<br />

– Какви действия са предприети за организирането<br />

на по-бързо преминаване на товарни автомобили<br />

през българските ГКПП, както и за подо-


СТРАТЕГИИ 9<br />

бряване на трансграничните жп товарни преходи?<br />

– В края на септември започна реалното изпълнение<br />

на проекта за трети мост над река Дунав, за<br />

който се говори повече от 20 години. С Румъния подадохме<br />

съвместен проект по Механизма за свързана<br />

Европа за извършването на предпроектни проучвания<br />

за втори мост Русе – Гюргево. Това на практика<br />

е началото на един стратегически важен проект<br />

не само за нашите две страни, а и за цяла Европа.<br />

С проучванията ще направим анализ на различните<br />

трасета и точките, от които ще започва мостът съответно<br />

в Русе и Гюргево. Tова ще подпомогне избора<br />

на техническо решение.<br />

В по-краткосрочен план отварянето на ферибота<br />

Русе – Гюргево е важна стъпка, която се очаква да<br />

поеме около 25% от трафика в момента по моста.<br />

По отношение на свързаността с Турция сме съсредоточили<br />

усилия върху отварянето на още един<br />

железопътен преход между двете държави. Той значително<br />

ще облекчи трафика през съществуващия<br />

пункт Свиленград – Капъкуле, който е единствена<br />

връзка между двете страни. Проучваме какви биха<br />

били ползите от възстановяването на жп линията Ямбол<br />

– Елхово, както и продължението є към Лесово и<br />

турската граница. Национална компания Железопътна<br />

инфраструктура вече e възложила изготвянето на<br />

прединвестиционно проучване, което трябва да анализира<br />

различни варианти за трасе.<br />

Паралелно с това се работи по модернизацията<br />

на железопътната инфраструктура по цялото направление<br />

от сръбската до турската граница, както и по<br />

създаването на железопътна връзка между България<br />

и Северна Македония. Това са комплексни и сложни<br />

проекти, които отнемат години, но намирането на<br />

решение за тунела Деве баир, който е железопътната<br />

връзка със Северна Македония, би било значителен<br />

напредък в тази посока.<br />

– Какво предвижда МТС за развитие на инфраструктурата<br />

на пристанищата, които се оперират<br />

от държавни оператори – Пристанище Варна и<br />

Пристанищен комплекс Русе?<br />

– Както съм заявявал, и досега най-добрият начин<br />

за ефективен растеж и привличане на повече инвестиции<br />

в пристанищата са механизмите на публично-частно<br />

партньорство, какъвто е концесията.<br />

Войната в Украйна и проблемите с корабоплаването<br />

по Дунав и Черно море, които промениха<br />

Георги Гвоздейков подписа писмо за съвместен ангажимент с Румъния, с което двете държави потвърждават позицията, че<br />

предпроектното проучване на втори мост Русе – Гюргево е приоритет и за двете правителства и те ще работят за неговото<br />

изпълнение. С това на практика се стартира процесът по изграждането на втори комбиниран пътен и жп мост над Дунав при Русе<br />

8• <strong>2023</strong><br />

9


10 СТРАТЕГИИ<br />

« Очаква се фериботът<br />

Русе – Гюргево да поеме около<br />

25% от трафика по моста.»<br />

пътя на товарите, изискват да бъде осигурена по-добра<br />

свързаност между пристанищата Русе и Варна с<br />

цел гарантиране на алтернатива за транзитния товарен<br />

трафик от и за страните от Централна Европа до<br />

Черно море. Това отваря нови възможности за инвестиции<br />

по това направление и дава допълнителна<br />

добавена стойност на двете пристанища.<br />

От друга страна, правителствата на България и<br />

Гърция работим усилено за изграждането на мултимодалния<br />

коридор Егейско море – Черно море –<br />

река Дунав, част от който са и посочените две пристанища.<br />

С реализирането на тази регионална инициатива<br />

ще привлечем допълнителни товари, които са<br />

от полза за българската икономика.<br />

– Как държавата ще подпомогне изграждането<br />

на интермодални терминали? Не е ли по-удачно<br />

да се улеснят инвеститорите в такива съоръжения<br />

вместо държавата да строи и после да ги дава<br />

на концесия?<br />

– По Програма Транспортна свързаност 2021 –<br />

2027 г. е предвидено финансиране за такива проекти,<br />

което ще се отпуска по отделна схема за подпомагане<br />

на интермодални оператори. Тя ще позволи<br />

финансирането на дейности, свързани с развитието<br />

на интермодалните превози, а предвиденият бюджет<br />

е 20 млн. евро.<br />

Очаквам до края на годината да са изяснени параметрите<br />

на схемата, след което ще изпратим нотификация<br />

до Европейската комисия, която е във<br />

връзка с правилата за държавните помощи. Надявам<br />

се тези процедури да приключат бързо и още през<br />

следващата година да отворим схемата за кандидатстване.<br />

– Как Министерството ще изкара БДЖ от финансовото<br />

блато, в което се намира? Как ще се<br />

осъществи оздравяването на дружеството?<br />

– За да се стабилизира финансовото състояние на<br />

БДЖ, трябва да се работи в две направления – оптимизиране<br />

на разходите на компанията и увеличаване<br />

на пътниците и товарите. Именно тази задача съм<br />

поставил на новото ръководство.<br />

Голяма част от влаковете, които се движат в момента,<br />

са над 50-годишни, а придвижването е бавно<br />

заради множеството стартирани проекти по инфраструктурата,<br />

които са забавени с години.<br />

За да привлечем повече пътници, трябва най-после<br />

да стартираме процеса по закупуването на нови<br />

влакове. В началото на септември обявихме процедурите<br />

за доставка на подвижен състав по Плана за<br />

възстановяване и устойчивост. Тези влакове наистина<br />

ще дадат глътка въздух на БДЖ, но те ще осигурят<br />

само половината от необходимия подвижен състав.<br />

Затова вече търсим други варианти за купуване<br />

на нови влакови композиции или наемането на такива.<br />

Амбицията ни е още през 2024 г. да подобрим<br />

качеството на услугата и българите да се возят в нови<br />

влакове.<br />

Въпросите зададе Ралица РУСИНОВА<br />

10 8 • <strong>2023</strong><br />

Анна Михнева-Натова, зам. министър на транспорта и съобщенията (и бивш директор на ДП Пристанищна инфраструктура) и<br />

министър Гвоздейков. По думите на министъра до края на <strong>2023</strong> г. ДППИ ще въведе тестово Националната система за електронен<br />

обмен на информация в българските морски пристанища


8• <strong>2023</strong><br />

11


12 НОВО В БГ<br />

Деламод България<br />

се премести в нова база<br />

24 рампи обслужват трафик от над 130 камиона дневно<br />

Новата база се намира между булевард Владимир<br />

Вазов и Северната скоростна тангента.<br />

Съоръжението<br />

Строежът започва през октомври 2022 г., а само<br />

десет месеца по-късно – през август <strong>2023</strong> г., сградата<br />

получава Акт 16. Договорът за наем между Деламод<br />

България и Глориент е за срок от 12 години. „Идеята е<br />

да предложим услуга, в която има контрол от началото<br />

до края“ – така Йордан Стоянов, генерален мениджър<br />

на Деламод България, описва накратко мисията<br />

на новия крос-док терминал.<br />

Общата площ на съоръжението е 17 000 кв.м,<br />

като в тях влизат и местата за паркиране. Застроената<br />

площ е 7000 кв.м, включваща 5500 кв.м затворено<br />

пространство (крос-док терминал) и над 1400 кв.м<br />

офисни помещения (за сравнение в предишната база<br />

офисните помещения са около 600 кв.м). Новият дом<br />

на Деламод позволява разрастване на екипа на компанията,<br />

като понастоящем служителите са над 140.<br />

Сградата е с височина 12 метра. Тя разполага с<br />

20 товарни рампи, както и с 2 рампи с платформи<br />

за манипулация на лекотоварни превозни средства.<br />

Крос-док терминалът има и 2 портални врати за големи<br />

товари, както и два навеса, всеки с площ от 500<br />

кв.м. Организацията на работа в крос-док терминала<br />

е следната – камионите влизат, обслужват се на рам-<br />

Новият многофункционален дом на Деламод<br />

България вече е готов. Построяването на<br />

базата отне по-малко от година. Инвеститор<br />

и собственик на съоръжението е Глориент<br />

Инвестмънт БГ. Екип на списание <strong>ЛОГИСТИКА</strong><br />

получи специална покана и посети модерния<br />

крос-док терминал. Повече за капацитета на<br />

съоръжението научаваме от Йордан Стоянов,<br />

генерален мениджър на Деламод България. С<br />

него разговаряме и за клиентите, релациите и<br />

предизвикателствата на пазара.<br />

па, стоката се разпределя по различни зони, след което<br />

напускат базата от обособен изход. Така няма пресичане<br />

на товаропотока в хоризонталната част на базата.<br />

Има план за разширение на терминала с още<br />

12 8 • <strong>2023</strong>


НОВО В БГ 13<br />

3500 кв.м. Ако обстановката на пазара се запази такава,<br />

каквато е в момента, до увеличение на площта<br />

едва ли ще се стигне, казва Стоянов. На по-късен<br />

етап в терминала ще се поставят и логистични системи<br />

за складиране, които ще позволяват първите 3 метра<br />

от височината на съоръжението да се използват<br />

само за крос-док операции.<br />

Бърза експедиция<br />

Стоките, които влизат в крос-док терминала, излизат<br />

от него в рамките на два до три часа. „Тук<br />

не складираме, а оптимизираме международния трафик<br />

и подобряваме разхода“, посочва Йордан Стоянов.<br />

В базата се деконсолидират пратки, подреждат<br />

се по дестинации, след това се експедират към крайните<br />

клиенти. Например стоки от Барселона, натоварени<br />

в петък следобед, стигат до клиент в София в понеделник<br />

следобед. „На практика доставяме на втория<br />

работен ден след поръчката за София и до третия<br />

работен ден за клиенти извън столицата“, пояснява<br />

Стоянов.<br />

Деламод България се грижи за превоза на стоки с<br />

най-различни обеми и размери. Има осигурени условия<br />

изходът на стоките от терминала да се извършва<br />

както от малки бусове и ванове, така и от тежкотоварни<br />

камиони, машини с падащи бордове и др. Компанията<br />

разполага с 50 собствени камиона.<br />

130 камиона дневно разтоварват<br />

на терминала<br />

Средно на ден около 30 камиона с групажни пратки<br />

от/за Западна Европа разтоварват в крос-док съоръжението<br />

на Деламод в София. Базата обслужва<br />

и над 100 камиона дневно с комплектни товари по<br />

международни и вътрешни релации. Международните<br />

най-често се насочват към Гърция, Северна Македония<br />

и Грузия. Крос-док терминалът обслужва и пазарите<br />

от Кавказкия регион (Грузия, Армения и Азербайджан).<br />

Предизвикателство за разгръщане на бизнеса на<br />

компанията към пазари като Грузия например е фактът,<br />

че има само един ферибот, който веднъж седмично<br />

обслужва линията Бургас – Батуми. Капацитетът на<br />

плавателния съд е около 120 превозни средства на<br />

курс. И когато корабът спре да работи заради профилактика<br />

или поради друга причина, целият трафик се<br />

насочва към Турция. Там движението на стоки също<br />

се затруднява заради редица разрешителни режими<br />

за различни стоки, чието издаване понякога коства<br />

месеци на транспортните компании.<br />

За момента Деламод България не планира стъпването<br />

на нови пазари. Усилията на компанията са насочени<br />

към разгръщането на нови услуги, част от които<br />

са свързани и с мултимодален транспорт. Като добра<br />

практика за развитие мениджърът посочи инициативата<br />

на Деламод в Англия, включваща инвестиция в дълги<br />

товарни композиции, мултимодални композиции,<br />

които след претоварване със специални кранове поемат<br />

по релси към следващата логистична точка. „Хората<br />

на Запад живеят в дигитален свят. Инфраструктурата<br />

в България обаче спада към аналоговата сфера.<br />

В някои отношения сме 50 години назад – коментира<br />

още Стоянов. – Нашият пазар е много малък, изнервен<br />

и до болка конкурентен.“ По думите му тенденци-<br />

« Застроената площ на базата е 7000 кв.м,<br />

включваща 5500 кв.м затворено пространство<br />

(крос-док терминал) и над 1400 кв.м офисни<br />

помещения.»<br />

ята за „натискане“ надолу на цената на транспортната<br />

услуга не е здравословна за пазара като цяло. „Трябва<br />

да сме много внимателни и да си знаем цената“,<br />

допълни мениджърът. Насочеността на Деламод България<br />

е предимно към малките и средните предприятия,<br />

които очакват по-голяма гъвкавост на сервиза.<br />

Към момента компанията работи с над 2000 активни<br />

клиенти. Около 30 на сто от тях са базирани в чужбина,<br />

70 на сто – в България. Що се отнася до оборота<br />

на дружеството, 60% се генерира от клиенти извън<br />

страната, а 40% – от тукашния бизнес.<br />

Ралица РУСИНОВА<br />

8• <strong>2023</strong><br />

13


14 НОВО В БГ<br />

STAMH Group продължава<br />

да гради доверие<br />

Компанията инсталира модерни складови системи<br />

в дистрибуционния център на Inter Cars<br />

14 8 • <strong>2023</strong><br />

Складовата стелажна система Live Storage разполага с 5 нива на стифиране във височина<br />

Една добре свършена работа говори повече от<br />

хиляди думи. Особено когато няколко последователни<br />

складови системи, изпълнени за едни и<br />

същи клиенти, са напълно различни по отношение<br />

на своите параметри, инженеринг, инсталация и тип<br />

на съхраняваните продукти. Когато интралогистичните<br />

решения от STAMH не само оптимизират пространството<br />

и процесите, но и пестят енергия, клиентите<br />

са онези, които вземат решението да продължат<br />

своето партньорство.<br />

Live Storage стелажна складова система<br />

Най-новото оборудване, което STAMH инсталира<br />

в логистичната база на Inter Cars – международен лидер<br />

по отношение на доставката на авточасти, е палетна<br />

складова стелажна система LIVE STORAGE. Общата<br />

є височина е 9,5 метра. Тя е проектирана за палети<br />

с максимална височина 1,65 м и разполага с 5<br />

нива на стифиране във височина.<br />

Новият блок е инсталиран на едва 64 кв.м и е<br />

способен да буферира 240 палета, като пред клиента<br />

остава перспективата за допълнително разширение,<br />

след като сам се убеди в ефективността є. Live<br />

Storage системата е оборудвана с гравитачни ролкови<br />

легла, които придвижват палетите от страната за<br />

захранване на системата към страната за пикиране.<br />

Умното проектиране, наклонът и фактът, че палетите<br />

се придвижват само с помощта на гравитацията,<br />

означава, че не се налага подемната техника или<br />

екипът в дистрибуционния център да навлизат навътре<br />

в системата от стелажи.<br />

Складовите системи тип Live Storage са сред оптималните<br />

стелажни решения, тъй като не изразходват<br />

електричество. Дистанциите, които екипите в<br />

склада трябва да изминават, за да извлекат или складират<br />

палет, са значително редуцирани. Това намалява<br />

необходимите усилия, както и амортизацията на<br />

подемната техника.<br />

Live Storage се проектират и внедряват предимно<br />

при бързооборотните стоки, но решението е подходящо<br />

винаги когато в склада се налага ежедневна<br />

обработка на голямо количество палети и бързо и<br />

ефективно товарене и разтоварване на камиони. Раз-


НОВО В БГ 15<br />

Новата складова система за фулфилмънт, проектирана и монтирана от STAMH, е на 4 етажа и с височина малко над 10 м<br />

лични складови единици са винаги налични в предната<br />

част на системата от стелажи.<br />

Фулфилмънт решения променят начина<br />

на обслужване на стоките<br />

Какъв е правилният подход, когато SKU-тата в<br />

склада са разнородни и трябва да бъдат обработвани<br />

и непалетизирани стоки? Това е въпрос, чийто отговор<br />

специалистите от STAMH Group и Inter Cars<br />

решиха заедно.<br />

Без съмнение, системата трябва да бъде стабилна<br />

и да може да осигурява буфериране и организация<br />

за многобройни артикули с различна форма, тегло,<br />

обем и параметри – от обикновен акумулатор<br />

до дългомерни тунинг аксесоари. Начинът, по който<br />

се проектират системите, до голяма степен определя<br />

и процесите по съхранение, настаняване, пикинг,<br />

асемблиране на поръчките, опаковане и експедиция.<br />

Поради непрестанните, многобройни поръчки<br />

към дистрибуционния център екипите трябва да<br />

имат бърз достъп до всяка складова единица, като<br />

същевременно успяват да пикират всяка поръчка за<br />

минути. С повече от 2 000 000 продукта и 2000 марки,<br />

които дистрибутират международните представителства<br />

на Inter Cars, организацията на работата<br />

трябва да бъде перфектна.<br />

Новата складова система за фулфилмънт, проектирана<br />

и монтирана от STAMH, e с обща височина<br />

малко над 10 м и разполага с 4 етажа. Благодарение<br />

на специални Mezzanine платформи се създават<br />

нови обширни повдигнати площи, които мултиплицират<br />

полезната интралогистична площ. На всяко<br />

ниво има хиляди различни складови позиции,<br />

като системата разполага с един централен коридор<br />

и многобройни пикинг коридори за ръчна обработка<br />

на стоките.<br />

Иновативната комбинация от складови решения<br />

тип Mezzanine, Gangway и Conventional e проектирана<br />

според точни изисквания на клиента, на площ от<br />

приблизително 1100 кв.м. Оборудвана е със специални<br />

платформи за палети и пикинг колички, които<br />

могат да бъдат повдигани чрез специализирана подемна<br />

техника.<br />

Различно ниво на операциите<br />

Двете нови складови системи, проектирани и изградени<br />

от STAMH, вече осигуряват различно по-високо<br />

ниво на интралогистичните операции в дистрибуционния<br />

център, което внася спокойствие в клиентите<br />

и доставчиците на Inter Cars.<br />

Скоростната обработка на поръчките осигурява<br />

скоростни доставки и конкурентоспособност, а капацитетът<br />

на склада е мултиплициран. По този начин<br />

стратегически позиционираният дистрибуционен хъб<br />

вече осигурява обслужване, което само умно проектираните<br />

процеси в склада могат да осигурят.<br />

„Няма нищо по-ценно от това клиентите сами<br />

да се убедят в ефективността на решенията, които<br />

предлагаме. Така изграждаме дългосрочни партньорства,<br />

а за нас остава удовлетворението от добре<br />

свършената работа и генерираното доверие“ – споделя<br />

г-жа Надежда Благоева, технически директор в<br />

STAMH Group.<br />

Тук можете да видите повече за фулфилмънт системата,<br />

изградена от STAMH:<br />

8• <strong>2023</strong><br />

15


16 МЕНИДЖМЪНТ<br />

Делян Костов,<br />

собственик и управител<br />

на Frotcom България<br />

Успехът се постига с<br />

отдаденост и много работа<br />

Много или малко са 15 години в бизнеса с<br />

телематични устройства? Как се развива<br />

пазарът на телематични услуги и какви нови<br />

предложения да очакваме на него? Какво място<br />

заемат човешките отношения в бизнеса?<br />

Какви са приликите между управлението<br />

на екипажа на кораб и управлението на една<br />

успешна фирма? По тези и по други въпроси<br />

разговаряме с Делян Костов, собственик и<br />

управител на Frotcom България.<br />

– Г-н Костов, как за 15 години успяхте да превърнете<br />

Frotcom България в лидер на пазара за телематични<br />

услуги?<br />

– Казано накратко, с много работа и много усилия.<br />

Аз винаги съм си поставял дългосрочни цели с амбицията<br />

да подпомогнем развитието на клиентите и<br />

партньорите ни. Мисля, че това е правилната посока,<br />

в която трябва да се върви. Ние не сме изключение –<br />

всеки, който си поставя цели и се стреми да ги постигне,<br />

рано или късно ще има резултат. Той идва от свършената<br />

работа и от отдадеността на дейността, която<br />

извършваш.<br />

– Това ли е тайната на успеха?<br />

– Да, отдаденост и много работа. Не можеш да<br />

постигнеш успех в дадено поприще, без да си се отдал<br />

на него. В същото време то трябва и да ти харесва.<br />

Ако вършиш нещо, защото трябва да го правиш,<br />

а не защото ти харесва, може би резултатът ще е посредствен.<br />

Ако ти харесва и си отдаден на него, няма<br />

как да не постигнеш добър резултат, стига да работиш<br />

много.<br />

– Как се печелят лоялни клиенти?<br />

– Малко ще се повторя – с много работа, отдаденост<br />

и човешки отношения. На първо място, трябва<br />

да си добър човек и да се отнасяш с другите човешки.<br />

Да се опиташ да ги разбереш и да имаш добра комуникация.<br />

Много е важно да си до тях в трудни моменти<br />

и да се реагира незабавно при проблеми.<br />

16 8 • <strong>2023</strong>


МЕНИДЖМЪНТ 17<br />

В последно време техниката, технологиите и законодателството<br />

се променят много бързо. Оттук изискванията<br />

към нашите клиенти за правене на бизнес<br />

се променят. Те имат нови нужди и изискват някой<br />

да им предостави решение за тях, така че да станат<br />

по-добри, по-конкурентни, като отговорят и на новите<br />

предизвикателства. За тази цел и ние постоянно се<br />

променяме, така че да им предоставим актуален продукт<br />

или услуга. Стараем се да разберем от какво имат<br />

нужда и да им го дадем. Гледаме да сме с тях не само<br />

в добрите моменти, но и в трудните.<br />

– Какво се промени в телематиката през последните<br />

10 години?<br />

– Когато започнахме работа през 2008 г., в телематиката<br />

имаше много на брой малки фирми (стартъпи),<br />

като всеки си беше избрал в каква посока да се специализира.<br />

Някои се бяха специализирали само в проследяване<br />

на тежкотоварни автомобили, други пък –<br />

в автобуси, трети – в автомобили за спешна помощ<br />

– линейки, пожарни, четвърти – в автономни GPS устройства<br />

за проследяване на пратки. Имаше голяма<br />

фрагментираност. В момента пазарът се окрупни – големите<br />

фирми изкупиха и се сляха с малките играчи,<br />

които имаха печеливши идеи. В момента основните<br />

участници на телематичния пазар са големи фирми,<br />

някои от които изобщо не са се занимавали преди<br />

с телематика.<br />

– Как успявате да реагирате на новостите в<br />

бранша?<br />

– Навлизането на AI и machine learning в технологиите<br />

забърза промените в нашия бранш. Преди тях<br />

човекът беше движещата сила на новостите. За да създаде<br />

нещо, той трябваше да обработи много таблици<br />

и да анализира техните резултати. Това отнемаше седмици,<br />

месеци дори. С AI тези стъпки се осъществяват<br />

буквално за секунди. Информацията и скоростта на<br />

развитие са огромни.<br />

Новостите в технологиите се случват изключително<br />

динамично и не можем да проследим всичко, което<br />

се появява на пазарa. Стараем се да покрием всички<br />

технологични решения, които са нужни за нашите клиенти.<br />

Те са първоизточникът, който ни показва на кои<br />

от новите технологии трябва да обърнем внимание.<br />

показатели от самия автомобил – данни от автомобила<br />

и трудността на маршрута. На тяхна база се прави<br />

анализ на представянето на шофьора. Целта е, когато<br />

някой шофьор направи нарушение, той да се обучи<br />

допълнително. Да му се покаже къде е грешката, за<br />

да не я допуска отново.<br />

На базата на данните се прави оценка за всеки<br />

шофьор. Ние предлагаме специален модул за обучение<br />

на шофьорите – driver coaching. С него могат да<br />

се вземат данни от автомобила на всяка секунда, както<br />

и допълнителни параметри от картата, като street<br />

view, параметри от самия автомобил – на коя предавка<br />

е, ако е камион – задействан ли е ретардерът, на<br />

коя степен и т.н. Цялата тази информация се получава<br />

в реално време в офиса на фирмата и се следи от специално<br />

назначен човек. На нейна база той може да<br />

навигира водача и да му дава обратна връзка в реално<br />

време, все едно е в кабината до него.<br />

Друга новост, която в момента тестваме, е анализ<br />

на запълването на товарното помещение с помощ та<br />

на видеокамера. С нейна помощ ще може да се следи<br />

на колко процента е натоварен автомобилът и колко<br />

свободно място има още в него. Целта е да се оптимизира<br />

товарната програма, така че автомобилите<br />

да се товарят на максимум, което ще увеличи приходите.<br />

Предлагаме и различни продукти във връзка с щети<br />

от злополука. Работим със застрахователи, които получават<br />

данни в реално време за автомобилите на своите<br />

клиенти. Когато водачът рязко набие спирачки или<br />

спре извънредно, в центъра на застрахователя се получава<br />

сигнал. Веднага оператор се свързва с шофьора,<br />

за да окаже помощ за разрешаване на създалата<br />

се ситуация.<br />

– За колко време реализирате един проект?<br />

– Зависи от мащаба на автопарка на клиента. Оборудването<br />

на един автомобил отнема от 30 минути до<br />

няколко часа. При по-сложните конфигурации, когато<br />

« На първо място трябва да си добър<br />

човек и да се отнасяш с другите<br />

човешки.»<br />

– Кои са най-новите решения, които предлагате<br />

на клиентите?<br />

– Нашият основен фокус са товарните превозни<br />

средства. При тях през последните години имаше<br />

нови регулации за международния транспорт, свързани<br />

с пакет „Мобилност“. За вътрешния транспорт вниманието<br />

ни е към тахографите второ поколение Smart.<br />

Както знаете, в момента навлизат в сила наредбите за<br />

тахографи за товарните превозни средства до 3,5 тона.<br />

Ние предлагаме изцяло автоматизиране на процесите,<br />

вменени на транспортните фирми от тези нормативни<br />

уредби – съхранение на файловете от картата<br />

на шофьорите, от тахографите, анализ на тези данни и<br />

информация, както и автоматизиране на процесите по<br />

документиране, свързани с това.<br />

Следващата насока, в която работим, е стилът на<br />

шофиране – оценка на уменията на шофьора да борави<br />

с автомобила. За тази цел се вземат телематични<br />

6• <strong>2023</strong> 17


18 МЕНИДЖМЪНТ<br />

« Ние постоянно се променяме,<br />

така че да предоставим на<br />

клиентите си актуален продукт<br />

или услуга.»<br />

« Вече можем да събираме<br />

телематични данни от<br />

електромобили.»<br />

ВИЗИТНА КАРТИЧКА<br />

Делян Костов е собственик и управител на<br />

Frotcom България от 2008 г. Отговорен е за управлението<br />

и развитието на фирмата в сферата на<br />

телематичните услуги. Участва активно в моделирането,<br />

разработката и внедряването на иновативни<br />

функционалности в предлагания софтуер<br />

за флийт мениджмънт.<br />

трябва да се отчитат повече параметри, инсталацията<br />

може да продължи и 3 часа.<br />

Работим с малки и големи фирми. При малките<br />

фирми, когато става въпрос за автопарк до<br />

5 автомобила, тип семейна фирма, оборудването<br />

и внедряването на системата не отнемат повече<br />

от седмица. Това включва инсталиране на устройствата<br />

във всички автомобили и обучение<br />

на служителите.<br />

При по-големите фирми с 50 – 100 – 200<br />

автомобила нещата стават по-бавно, тъй като<br />

автомобилите географски не са на едно място.<br />

Ако някои от тях извършват международен<br />

транспорт, ще трябва да изчакаме да се<br />

върнат. В някои случаи ползваме партньорски<br />

сервизи в чужбина. В други случаи пращаме<br />

наши колеги, които да извършат монтажите<br />

зад граница. Така че един проект за оборудване<br />

на около 200 автомобила, заедно с обучението на<br />

хората, които ще работят със системата, може да отнеме<br />

няколко месеца.<br />

При сигнал за монтаж се стараем да реагираме<br />

в рамките на деня или на следващия ден, когато е<br />

на територията на България. Когато е извън страната<br />

– в рамките на седмица. Напоследък имаме забавяне<br />

в тази насока, защото монтажите стават по-сложни.<br />

Преди 15 години устройството беше по-просто.<br />

Сега е по-комплексно – камери, GPS, тахограф, гориво,<br />

датчици за температури в хладилното помещение,<br />

за отворена врата и др. Колкото по-сложно е оборудването<br />

за един автомобил, толкова повече време отнема<br />

монтирането.<br />

– Имате ли вече решения за проследяване на<br />

електромобилите?<br />

– Да, от няколко месеца можем да събираме телематични<br />

данни от електрически автомобили – състоянието<br />

на батерията, нивото на заряда, разходът на<br />

енергия, дали зарежда в момента, или не и пр. Може<br />

да визуализираме зарядни станции – къде има и къде<br />

не. Все още не можем да даваме състояние на зарядната<br />

станция – свободна ли е, или не, но в бъдеще<br />

и това ще се случи. В момента работим и по маршрутизирането<br />

на електромобилите на базата на заряда<br />

на батерията, местоположенията на зарядните станции<br />

и работната програма на автомобила, така че во-<br />

18 8 • <strong>2023</strong>


МЕНИДЖМЪНТ 19<br />

– Знаем, че хобито Ви е да плавате с яхта. Как<br />

управлявате кораба на фирмата?<br />

– Отдавна нямам много време за хобито ми, понеже<br />

работата ми се увеличи значително. Почти съм забравил<br />

как се управлява ветроходна лодка.<br />

По принцип на кораба е единоначалие. Каквото<br />

каже капитанът, това е. И аз понякога управлявам авдачът<br />

да знае къде точно да зареди и колко, за да стигне<br />

успешно до крайната точка. Мрежата за зареждане<br />

в момента не е голяма, така че трябва доста добро<br />

планиране.<br />

– Какво се случва с проектите Ви за монтиране<br />

на GPS-и на ремаркета?<br />

– Имаме много такива проекти, включително у нас,<br />

като интересът към тях постоянно расте. Обикновено<br />

бизнес моделът тук е фирмата, която осъществява<br />

транспортната услуга, да е собственик и на автомобила,<br />

и на ремаркето. На запад обикновено собствениците<br />

на ремаркетата са различни от превозвача. Напоследък<br />

тази тенденция взе да навлиза и у нас. Има<br />

доста фирми, които са собственици или само на автомобилите,<br />

или пък само на ремаркетата. Или имат хибридна<br />

дейност – осъществяват транспорт, но имат и<br />

подизпълнители с влекачи, които им помагат в дадени<br />

региони. Или пък в част от логистичната верига ремаркетата<br />

се превозват с интермодален транспорт –<br />

влак, кораб и др. Затова е нужна и телематика за проследяване<br />

на ремаркетата. За тях можем да предложим<br />

стандартно проследяване, но можем да събираме<br />

и по-голям брой данни – температура, ако е хладилен,<br />

и др.<br />

– Как намирате монтажници за работа при вас?<br />

– Това е една болна тема. При нас е трудно да намерим<br />

някой научен техник. Дори да е работил при<br />

конкурентна фирма – нашите GPS устройства, хар-<br />

« Предлагаме изцяло<br />

автоматизиране на процесите,<br />

вменени на транспортните фирми от<br />

нормативните уредби.»<br />

дуерът, който ползваме, са различни. Така че който и<br />

да вземем за техник, трябва да го обучим. Не е проблем<br />

да вземем някой, който почва от нулата или има<br />

някакво образование по електротехника или по поддръжка<br />

на автомобили. Лошото е, че няма кандидати.<br />

От няколко месеца сме пуснали обяви за набиране<br />

на монтажници и качествени кандидатури липсват.<br />

В момента във фирмата сме около 30 души, като само<br />

монтажниците са петима.<br />

На запад работим и с партньорски фирми, сервизи,<br />

като сме обучили техните служители да правят<br />

монтаж на наши устройства. Обикновено това са<br />

наши клиенти със сервизни бази в чужбина и правят<br />

монтажи на наши устройства и за други наши клиенти.<br />

8• <strong>2023</strong><br />

19


20 МЕНИДЖМЪНТ<br />

« Работата трябва така да се свърши,<br />

че отсрещната страна – клиент,<br />

доставчик или колега, да остане<br />

доволен или дори да надминете<br />

неговите очаквания.»<br />

тегли предварително приложението му. След това, чак<br />

като се регистрира и бъде одобрен, може да зарежда.<br />

Един чужденец едва ли ще знае кои са операторите в<br />

България или във всяка държава, през която преминава.<br />

При нашите зарядни станции няма да е така. Те ще<br />

бъдат с ПОС терминал, така че всеки да може да зарежда<br />

с кредитна или дебитна карта.<br />

торитарно, но в повечето случаи делегирам права и<br />

раздавам задачи. Те идват с отговорността на хората и<br />

с проследяване на резултата. В много от случаите се<br />

налагат помощ, обратна връзка и взаимодействие с хората,<br />

на които са поставени задачи. По този начин – с<br />

делегиране на права на хората от екипа, корабът успява<br />

да върви в правилната посока.<br />

– А имате ли ново хоби?<br />

– Напоследък се запалих по електромобилите и<br />

идеята да изградим собствена мрежа за бързо зареждане<br />

на електромобили – fast charging network. След<br />

това можем да предоставяме услуга по бързо зареждане<br />

на дистрибуторски и куриерски фирми, т.нар.<br />

charging as a service. Не да ги караме да си купуват и<br />

управляват зарядните станции, а да им предоставим<br />

услугата по зареждане на автомобилните батерии срещу<br />

месечна такса. В момента търсим локации и партньори<br />

за зарядните станции – хем да има достатъчно<br />

ток, хем да са на транзитни точки. Станциите ще бъдат<br />

с мощност от 150 kW до около 240 kW, но за съжаление,<br />

има малко места с такава мощност. На тях<br />

можем да зареждаме и електромобили на хора, които<br />

пътуват на дълги разстояния, а не просто до работата<br />

или до магазина. Например това може да са туристи,<br />

които пътуват от Румъния към Гърция.<br />

В момента, ако някой иска да зарежда на обществена<br />

станция, трябва да знае кой е операторът и да из-<br />

– Какво най-много изисквате от служителите си?<br />

– На първо място, да са добри хора. Независимо<br />

на каква позиция си – техник, търговец, оператор<br />

на телефон или мениджър, ти трябва да си добър човек.<br />

Да си добър с всички около теб, да ги разбираш,<br />

да ги изслушваш, да умееш да се поставиш на тяхното<br />

място. Да умееш да си говориш с тях, независимо<br />

че те са на по-ниска или на по-висока позиция. Когато<br />

човек е добър, обикновено провокира доброта и в<br />

отсрещната страна. Така се изграждат човешки взаимоотношения.<br />

Когато има човешки взаимоотношения,<br />

нещата започват да вървят лесно. Дори с колега, ако<br />

се държите така, работата ще върви в правилната посока.<br />

Дори клиентът да има проблеми, нашият служител<br />

трябва да подходи човешки и да му помогне заедно<br />

да решат проблема.<br />

Така че на първо място изисквам човещина и човешко<br />

отношение. След това са професионализмът и<br />

отношението към работата – да не е повърхностно<br />

или елементарно. Работата трябва така да се свърши,<br />

че отсрещната страна – клиент, доставчик или колега,<br />

да остане доволен или дори да надминете неговите<br />

очаквания.<br />

– Имате ли клиенти извън границите на България?<br />

– Да, имаме няколко чуждестранни клиенти, които<br />

сме привлекли с референции от други наши клиенти.<br />

Така, без някакъв активен маркетинг в други държави,<br />

имаме клиенти от Молдова, Турция, Грузия, Полша<br />

и други държави.<br />

Бяхме направили дъщерно дружество в Германия,<br />

но веднага след това дойде ковид пандемията и това<br />

беше един от първите разходи, които отрязахме. За<br />

момента нямам намерение да го възстановим.<br />

– Как виждате бъдещето на Frotcom България!<br />

– Продължаваме да се развиваме в същия дух.<br />

Стараем се да бъдем в лидерска позиция. Да задържим<br />

старите клиенти и да намерим нови. Само напред!<br />

Васил ВАСИЛЕВ<br />

20 8 • <strong>2023</strong>


22 GREENTECH@TRANSPORT<br />

Със съдействието на:<br />

Новата „зелена“<br />

инфраструктура в морските превози<br />

Морските превози и цялата обслужваща ги инфраструктура<br />

вече правят ускорени стъпки за<br />

намаляване на вредните емисии по пътя за<br />

постигане на въглеродна неутралност с цел опазване<br />

на околната среда. Водещи в Европа са скандинавските<br />

страни и Великобритания, които задават добрите<br />

практики, докато ЕС изостава в стратегиите и в зелената<br />

си морска политика, притиснат от енергийните<br />

реалности и задъхващата се европейска икономика.<br />

Пристанище Гьотеборг и неговите<br />

„дигитални корабни посещения“<br />

Пристанищните власти в шведския Гьотеборг, в<br />

сътрудничество с компанията за изкуствен интелект<br />

Awake.AI, разработват съвместен проект за дигитализация<br />

на корабните посещения, който се очаква да<br />

икономиса близо 1000 тона въглероден двуокис годишно<br />

и да оптимизира значително използваните досега<br />

работни ресурси. Цялата комуникация, свързана<br />

с конкретното посещение, ще се централизира от<br />

т.нар. Digital Port Call и ще осигури планиране на цялостния<br />

процес още преди пристигането на кораба<br />

на рейда до момента на неговото отплаване, използвайки<br />

планиращата система Alberth. Този проект има<br />

за цел да намали емисиите на CO2 със 70% до 2030 г.<br />

Очаква се новата система да влезе в експлоатация в<br />

началото на 2024 г., което значително ще облекчи и<br />

веригите на доставка в пристанищния регион.<br />

„Морската промяна“ в пристанище<br />

Портсмут<br />

Пристанището в Портсмут е получило финансиране<br />

от 19,8 млн. британски лири по линия на обществената<br />

състезателна програма за декарбонизация<br />

ZEVI (Zero Emissions Vessels Infrastructure), създадена<br />

с подкрепата на британското Министерство на<br />

финансите, и нейната агенция Innovate UK. Тази сума<br />

ще бъде разпределена между основните участници<br />

в проекта, като Brittany Ferries, Университета в Портсмут,<br />

MSE International, B4T, IOTICS и Swanbarton,<br />

които трябва да разработят интелигентна система за<br />

токово захранване на корабите в трите най-използвани<br />

кейови места на пристанището под името Sea<br />

Change. Тя ще бъде в основата на обслужването на<br />

двата нови хибридни ферибота, задвижвани от електрически<br />

двигатели и газови турбини, които ще вля-<br />

22 8 • <strong>2023</strong>


GREENTECH@TRANSPORT 23<br />

зат в експлоатация през пролетта на 2025 г. Бреговата<br />

електрическа инсталация ще премахне замърсяването<br />

на въздуха, ще въведе най-строгите екологични<br />

стандарти и ще спестява над 20 хил. тона CO2 годишно<br />

след 2027 г., когато ще работи с пълен капацитет.<br />

Заедно с иновативната пристанищна соларна<br />

акумулаторна система тя е част от обширна програма<br />

на общинската администрация в града, която цели<br />

да постигне пълна въглеродна неутралност до 2030 г.<br />

Поредният проект на Мерск<br />

за „зелен метанол“<br />

В продължение на системните усилия на AP<br />

Moller-Maersk за декарбонизация на собствените<br />

морски превози датската група преди броени дни<br />

обяви създаването на нова компания за производството<br />

на „зелен метанол“ под името C2X, която ще<br />

се грижи за проектите на морския гигант в Суец, Испания,<br />

САЩ, Индия и Австралия. C2X, която 80%<br />

е собственост на семейната инвестиционна компания<br />

на McKinney-Maersk и 20% на публичния морски<br />

превозвач Maersk, си поставя за цел да произвежда<br />

3 млн. тона „зелен метанол“ годишно към 2030 г.<br />

Количеството няма да е достатъчно за корабите на<br />

Maersk, което се нуждае от 5 млн. тона годишно, но<br />

едно иновативно и икономически изгодно производство<br />

ще промени баланса на пазара. „Зеленият метанол“<br />

към днешна дата е в много ограничени обеми<br />

и е доста скъпо гориво, което се произвежда от<br />

биомаса или от усвоен въглерод и водород от възобновяеми<br />

източници. Според разчетите на компанията<br />

глобалните нужди от „зелен метанол“ могат да<br />

достигнат 150 млн. тона годишно до 2050 г. А според<br />

думите на Роберт Угла – CEO на AP Moller Holding<br />

и председател на Maersk, който е част от петото поколение<br />

на основателите на компанията, „екологията<br />

изисква спешно да създадем мащабно производство<br />

на зелен метанол. Затова и създадохме C2X, за<br />

да осигурим преход към нова енергия и да облекчим<br />

индустрии като производствата на пластмаса, лепила,<br />

текстил и горива.“<br />

Двете алтернативи на декарбонизация<br />

на морските превози?<br />

Според доклада на Lloyd’s Register (LR) „Бъдещето<br />

на морските горива“, изготвен от LR Maritime<br />

Decarbonisation Hub и изследващ различните видове<br />

корабни горива на бъдещето, се очертават две паралелни<br />

алтернативи на развитие: едната се базира на<br />

водорода и се доминира от е-амоняк (e-ammonia),<br />

а другата – на биогоривата, от биометана. Е-амонякът<br />

според доклада ще бъде най-използваното гориво<br />

към 2050 г. с дял от 35%. Анализаторите предричат<br />

и по-нисък пазарен дял на метанола в сравнение<br />

с амоняка и биометана. Интересни са коментарите<br />

на консултанта Карло Раучи, който обобщава картината<br />

така: „Нашето детайлно изследване на прогнозите<br />

за горивния микс показва, че инвеститори и корабособственици<br />

ще бъдат изправени пред дилемата<br />

по кой път да поемат. Не е сигурно коя точно тенденция<br />

ще доминира корабните горива в по-близкото<br />

или по-далечното бъдеще, затова инвеститорите<br />

ще трябва да поемат риска да решат какво да правят.<br />

Ето защо инициативите на пионерите, например<br />

„зелените морски коридори“, ще бъдат решаващи за<br />

намаляване на несигурността, определяне на общото<br />

търсене и редуциране на рисковете.“<br />

Това витиевато изследване прилича много на шеговитото<br />

отношение към някои метеорологични прогнози<br />

от недалечното минало: „Или ще е облачно и<br />

ще вали дъжд, или ще имаме чисто небе и много<br />

слънце.“ А каква ще е действителността, само бъдещето<br />

ще покаже.<br />

Рубриката се води от Николай БОЖИЛОВ<br />

изпълнителен директор и председател<br />

на СД на Юнимастърс<br />

8• <strong>2023</strong><br />

23


24 ТЕХНОЛОГИИ<br />

CargoRadar.eu:<br />

Дигитализирахте ли логистиката си?<br />

Логистичната информационна платформа<br />

CargoRadar стартира преди малко повече<br />

от година, но за това време успя да спомогне<br />

за реализирането на хиляди сделки за транспортни<br />

услуги. В нея вече има регистрирани<br />

над 600 фирми (спедитори и превозвачи)<br />

с над 1900 камиона и бусове, като 10% от тях<br />

са чуждестранни компании. Създателите не<br />

смятат да спират дотук. Техните цели са до<br />

2024 г. на картата на платформата да бъдат<br />

визуализирани 20 000 камиона.<br />

Като логистична информационна платформа<br />

CargoRadar.eu представлява Open Live Map, която<br />

визуализира свободни камиони на картата.<br />

Добър прием<br />

Платформата се приема много добре от логистичния<br />

бранш в България и за една година на нея са се регистрирали<br />

над 600 фирми (спедитори и превозвачи) с<br />

над 1900 камиона и бусове. За тази цел екипът на платформата<br />

е направил над 30 интеграции с GPS доставчици,<br />

през които се визуализират транспортните средства<br />

на карта в реално време. Като mapping система в нея<br />

са вкарани множество обекти на картата, които помагат<br />

в процеса на работа на превозвачите, като трафик по<br />

границите за големи камиони в реално време, логистични<br />

складове за претоварване, 415 паркинга и 450 сервиза<br />

за камиони в Европа, фериботни пристанища и др.<br />

Основната функционалност, която платформата предоставя,<br />

е лесен и бърз начин спедиторските фирми да<br />

намерят най-близкия свободен камион до техния товар.<br />

След това те се свързват с превозвача и уговарят условията<br />

на превоза. При успешен край на договарянето<br />

могат и да проследят целия процес на транспорта – от<br />

товаренето до доставката, в реално време.<br />

Самата визуализация в реално време дава множество<br />

предимства за ползвателите. Така се намаляват до<br />

80% обажданията между спедитори и превозвачи за<br />

искането на статуси, изчисляването на ЕТА и управлението<br />

на слотове за товарене/разтоварване. Допълнително<br />

се подобрява нивото на обслужване на клиентите,<br />

като се дава възможност на екипите на фирмите<br />

лесно да констатират и адресират потенциални проблеми,<br />

преди те да ескалират.<br />

Нови функционалности<br />

Платформата е направена да се използва много лесно<br />

и да бъде достъпна и за малки, средни и големи логистични<br />

компании.<br />

В същото време екипът зад CargoRadar.eu не престава<br />

да разработва нови и нови функционалности на<br />

платформата. „В началото голям интерес към платформата<br />

проявиха фирми, търсещи и предлагащи експре-<br />

24 8 • <strong>2023</strong>


ТЕХНОЛОГИИ 25<br />

От превозвачите има регистрирани както фирми с<br />

един камион, така и компании със 130 камиона.<br />

Като нов стартъп в логистичния сектор CargoRadar.<br />

eu успява бързо да привлече инвестиция, което дава<br />

възможност да се започне активно навлизане в европейските<br />

държави. Използвайки лятото като слаб период<br />

в логистиката, ръководството на фирмата сформира<br />

добър обучен екип и външни партньорства, чрез които<br />

агресивно да предлага услугите на платформата в цяла<br />

Европа.<br />

сен транспорт с бусове до 3,5 тона – разказва Димитър<br />

Стефанов от екипа на CargoRadar.eu. – Там нуждата<br />

беше спешна и те можеха да ги намират веднага на<br />

картата в реално време. Впоследствие започнаха да се<br />

включват и превозвачи с големи камиони и това ни насочи<br />

да създадем редица нови функционалности в платформата.“<br />

Превозвачите вече могат да публикуват/визуализират<br />

камионите на картата в бъдеще време и да вземат<br />

заявки предварително. Това дава възможност на спедиторите<br />

да виждат бъдещите локации на камионите и да<br />

ги наемат.<br />

Също така превозвачите могат да обявяват регулярните<br />

си маршрути, така че да бъдат по-бързо намирани<br />

от спедиторите.<br />

Има опция спедиторските фирми да могат да поканят<br />

доверените си превозвачи в CargoRadar, като по<br />

този начин ще успяват да виждат всичките си партньори<br />

на една карта.<br />

Спедиторски фирми, които менажират ексклузивно<br />

камионите на свои превозвачи, могат да добавят камионите<br />

им под своя профил и те да се визуализират на<br />

картата под тяхно име.<br />

От гледна точка на сигурността за превозвачите са<br />

добавени множество функционалности, които им дават<br />

възможност за пълен контрол на видимостта на камионите,<br />

като сами решават кога и на кой могат да дадат<br />

достъп на видимост.<br />

Нови партньори<br />

В концепцията на информационната логистична<br />

платформа CargoRadar.eu е заложено да може да<br />

си партнира с различни други софтуерни и логистични<br />

продукти в сферата на логистиката. Това дава възможност<br />

за интеграция с различни партньори.<br />

Към CargoRadar вече има силен интерес от фирми,<br />

които предлагат услуги за логистичния сектор, като TMS<br />

системи, карти за гориво, застрахователни услуги, логистични<br />

борси и др.<br />

Най-новата услуга, която скоро ще бъде предложена<br />

на клиентите на платформата, е интеграция с ТMS и<br />

CRM системи на логистични фирми. По този начин логистичните<br />

фирми ще могат веднага да имат актуализации<br />

на статуси на камиони в реално време, ЕТА на<br />

всички техни пратки, предупреждения за закъснения и<br />

очаквани часове на пристигане. Всичко това дава възможност<br />

да се идентифицират товари, които се нуждаят<br />

от незабавно внимание, и веднага да се предприемат<br />

мерки.<br />

Васил ВАСИЛЕВ<br />

Растящ интерес<br />

Всеки ден в CargoRadar.eu се регистрират нови<br />

фирми. От тях 60% са спедиторски (някои от тях са от<br />

Топ 20 на спедиторите у нас) и 40% превозвачи, като<br />

10% от всички са чуждестранни компании. Сред тях<br />

има превозвачи от Румъния, Полша и Македония, а новите<br />

спедиторски фирми от чужбина са от Германия,<br />

Италия и Нидерландия.


26 ДОБРАТА ПРАКТИКА<br />

Динамичен пикинг в централния<br />

склад на eBag<br />

Най-големият български електронен онлайн супермаркет<br />

eBag въведе система за динамичен<br />

пикинг в централния си склад в София. „В eBag<br />

се стремим да бъдем иновативни и ефективни във всеки<br />

един наш процес, като не се ограничаваме от разработените<br />

софтуерни решения, както и наложените<br />

процеси в други логистични компании – казва Иво<br />

Стоянов, мениджър процеси в Кънвиниънс, компанията,<br />

която оперира eBag. – Бизнес моделът ни е построен<br />

така, че всеки служител да бъде награден за неговата<br />

ефективност. Едно глобално подобрение в процесите<br />

на пикиране ни позволява да мотивираме служителите<br />

си допълнително.“<br />

Без излишни движения<br />

Повечето компании, които използват софтуер за<br />

управление на складовите процеси (WMS), ползват<br />

статични, предварително направени маршрути за събиране<br />

на стоките при пикиране. Те могат да бъдат<br />

различни видове – линеен, W-образен, единичен Z и<br />

т.н., но са стационарни – всеки маршрут за пикиране<br />

започва от началото на склада, без да се съобразява<br />

с позицията, на която се намира служителят спрямо<br />

артикулите, които трябва да се пикират. Този начин на<br />

пикиране генерира паразитно движение на служители,<br />

което влияе на тяхната ефективност.<br />

За да елиминира излишните движения на работниците,<br />

Стедо Софт, разработчик на WMS софтуера,<br />

който обслужва склада на eBag, създава нова система<br />

за динамичен пикинг, изцяло съобразена с нуждите на<br />

компанията за онлайн продажби. При нея програмата<br />

съставя маршрут за изпълнението на всяка поръчка,<br />

в зависимост от мястото, на което се намира даденият<br />

служител и положението на всеки от артикулите<br />

за пикиране в заявката. Така на работника се подава<br />

най-краткият маршрути за събиране на поръчката.<br />

Има големи поръчки, при които е необходимо стоките<br />

от една заявка да се изнесат на части до зоната за<br />

пакетиране. Тогава при всяко изнасяне на дадена част<br />

от поръчката системата преизчислява маршрута на работника<br />

спрямо останалите продукти, които трябва да<br />

се съберат, и му подава оптимизирания вариант.<br />

Резултатите от внедряването на новата система в<br />

склада на eBag са доста обнадеждаващи. Чрез нея изминатото<br />

разстояние от служителите при събиране на<br />

поръчки е намалено между 15–30%, което е увеличило<br />

ефективността на персонала с 12–15%.<br />

„Фокусът на компанията продължава да бъде<br />

ефективността, като финалната цел е пълната автоматизация<br />

– уточнява г-н Стоянов. – Към момента е стартиран<br />

проект за въвеждане на транспортна линия за<br />

придвижване на пикираните поръчки към сектора за<br />

пакетиране. С въвеждането на тази частична автоматизация,<br />

очакваме ефективността при събиране на поръчки<br />

да бъде надмината неколкократно.“<br />

eBag стартира като онлайн супермаркет и е най-големият<br />

в България с пазарен дял от над 70%. Освен<br />

онлайн ритейлър и логистик eBag е и технологична<br />

компания. В платформата няма лимит за продуктите,<br />

които са необходими за ежедневието на хората. В<br />

склада се съхраняват над 15 000 различни артикула,<br />

които се доставят до вратата на клиента за 3 часа.<br />

Васил ВАСИЛЕВ<br />

26 8 • <strong>2023</strong><br />

Подобрена ефективност


8• <strong>2023</strong><br />

27


28 ДОБРАТА ПРАКТИКА<br />

До 12 пъти по-бързо пикиране<br />

Автоматизация на световно ниво<br />

повишава ефективността на<br />

Office 1 Logistics<br />

Поводът да потърсим компанията Office 1 бе<br />

желанието ни да разберем как работи новата<br />

им база за обслужване на онлайн поръчки няколко<br />

месеца след внедряването на OSR системата.<br />

Повече за възможностите, които логистичният<br />

парк осигурява за разгръщане бизнеса на<br />

компанията, научаваме от Георги Райчев,<br />

директор Планиране и логистика в Office 1.<br />

„Изостанало“ ли е управлението на складови<br />

бази в България? Мираж ли е навлизането на AI<br />

в логистиката у нас в близките няколко години?<br />

Помага ли автоматизацията избягването на<br />

сблъсъка с „логистични трудности“? Четете в<br />

статията.<br />

Складова сграда C на Office 1 Logistics е в експлоатация<br />

от края на 2022 г., а внедряването<br />

на автоматизираната система OSR Shuttle EVO<br />

приключва през март т.г. В терминала функционират<br />

6 робота за набиране на поръчки. Автоматизираната<br />

система е подходяща за малки и средни по размер<br />

продукти (козметика, дрехи, играчки, потребителска<br />

електроника, канцеларски материали и др.). Голямата<br />

є сила е в обслужването на поръчки на дребно –<br />

обяснява Георги Райчев, директор Планиране и логистика<br />

в Office 1.<br />

5000 поръчки дневно<br />

Капацитетът на OSR системата към момента е около<br />

5000 поръчки дневно, като може да бъде увеличен<br />

при необходимост. Ефективността е изключително висока<br />

– пикирането става между 8 и 12 пъти по-бързо<br />

в сравнение с това от конвенционална стелажна система,<br />

а грешките са под 0,01%. Сграда C на логистичния<br />

парк на Office 1 се използва изцяло за извършването<br />

на фулфилмънт услуги за различни фирми, а повечето<br />

от клиентите са пазарни лидери в своите браншове,<br />

пояснява още Райчев.<br />

Обслужването на офис продукти не е много<br />

28 8 • <strong>2023</strong>


ДОБРАТА ПРАКТИКА 29<br />

по-различно от обслужването на други видове ритейл<br />

стоки. Изисква се висока скорост на обработка на поръчките,<br />

тъй като повечето клиенти ги очакват доставени<br />

на следващия работен ден. За да се постигне<br />

целта, е необходимо процесите да бъдат максимално<br />

оптимизирани. Това се случва чрез внедряване на<br />

Логистичният парк ще се разрасне<br />

до площ от 35 000 кв.м<br />

Стартът на Office 1 Logistics – модерният складово-логистичен<br />

център на ритейлъра, е поставен през<br />

есента на 2018 г. Базата се намира в с. Равно поле, в<br />

близост до София и на стратегическа локация между<br />

автомагистралите Тракия и Хемус. Площта є е<br />

21 154 кв.м, а служителите днес са вече над 130.<br />

Оборудвана е с последно поколение автоматизирана<br />

система за обработка на стока, която позволява<br />

поръчките да се изпълняват в рамките на минути.<br />

След откриването на сграда A на Office 1 Logistics<br />

през 2018 г. компанията въвежда в експлоатация<br />

още две – сграда B през 2021 г., и най-новата – сграда<br />

C през 2022 г. Очаквано целите за растеж са високи,<br />

което предопределя и увеличаване капацитета<br />

за складирането и обработката на поръчки. В следващите<br />

години по план ще бъдат изградени още две<br />

сгради, с които складовите площи ще се увеличат до<br />

общо около 35 000 кв.м.<br />

По време на пикови периоди складовата база<br />

Office 1 Logistics обслужва до четири пъти повече поръчки<br />

на ден, отколкото през 2018 г., посочва Георги<br />

Райчев, директор Планиране и логистика в Office<br />

1. По думите му най-важното оборудване в складовата<br />

база е автоматизираната система OSR Shuttle,<br />

както и прилежащите към нея работни станции и<br />

конвейер ни системи. За изграждането им от Office<br />

1 се доверяват на австрийската фирма KNAPP AG.


30 ДОБРАТА ПРАКТИКА<br />

софтуерни системи, стандартизиране на процесите,<br />

елиминиране на дейностите без добавена стойност,<br />

дефиниране на ясни и измерими ключови показатели,<br />

както и изграждане на сплотен екип от професионалисти.<br />

AI в логистичните бази<br />

България управлява бранда Office 1<br />

в цял свят<br />

Office 1 е основана в САЩ международна<br />

франчайзингова компания. Веригата магазини<br />

за офис продукти днес присъства в 3 държави в<br />

Европа – България, Франция и Гърция. Брандът<br />

стъпва на нашия пазар през 1998 г,. когато Кооперация<br />

Панда получава статут на мастър франчайз<br />

и през юни същата година отваря първия магазин<br />

в София. През 2018 г. Кооперация Панда официално<br />

придобива всички права върху търговските<br />

марки от портфолиото на Office 1. Така компанията<br />

става единствен собственик и представител<br />

на марките Office 1, Office 1 International и<br />

Office 1 e-shop за целия свят. „Близо две десетилетия<br />

Кооперация Панда е един от най-успешните<br />

франчайзери на Office 1 Superstore на глобално<br />

равнище. Това убеждава американския създател<br />

и собственик на веригата Марк Бакаш, че имаме<br />

силата, потенциала и възможностите да се справим<br />

с предизвикателствата да управляваме бранда<br />

като наложен лидер в България“, разказва логистичният<br />

мениджър на Office 1 Георги Райчев. –<br />

Тази сделка трансформира разходите за лицензионни<br />

такси в наш собствен актив и ни позволи да<br />

модернизираме марката и да навлезем на нови<br />

пазари“, посочва още той.<br />

Според г-н Райчев управлението на логистични<br />

бази в България като цяло е доста изостанало в сравнение<br />

с по-развитите държави. Мениджърът не очаква<br />

използването на изкуствен интелект (AI) да навлезе<br />

осезаемо в следващите пет, може би дори 10 години.<br />

„Все още за повечето логистични бази в България<br />

„достатъчна“ автоматизация е внедряването на софтуер<br />

за управление на складовото стопанство и използването<br />

на мобилни устройства. Всъщност това е задължителна<br />

основа, без която няма как да се работи качествено<br />

дори в средносрочен план“, смята г-н Райчев.<br />

В Office 1 вече използват изкуствен интелект в няколко<br />

направления, но те са свързани най-вече с покупките,<br />

продажбите и т.нар. репортинг (финансов доклад).<br />

Компанията работи и по внедряването на нова<br />

ERP система, която е тясно интегрирана с AI във всички<br />

бизнес направления. „По линия на складовото стопанство<br />

засега сме предпазливи, защото стратегията<br />

ни е да залагаме на точни и ясни алгоритми, които могат<br />

да бъдат лесно контролирани от хората. Предполагам<br />

обаче, че до няколко години AI ще бъде достатъчно<br />

добър, за да му се доверим и за процесите в нашата<br />

складова база“, прогнозира мениджърът.<br />

Пикови сезони<br />

Стоките на Office 1 се доставят от цял свят, като<br />

производството е основно в България, ЕС, Турция и<br />

Далечния изток. В различните направления на продажбите<br />

има различни пикови сезони, но като цяло<br />

най-голямото натоварване е от септември до декември.<br />

В този период поръчките могат дори да се удвоят<br />

спрямо пролетните месеци например. Подготовката<br />

за пиковите сезони до голяма степен е автоматизирана,<br />

а процесите са така настроени, че да могат да<br />

поемат дори неочаквано големи ръстове. Поръчките<br />

към доставчиците също са автоматизирани, което спомага<br />

за по-големи складови запаси в силния сезон и<br />

оптимални в слабия. Благодарение на тези автоматизации<br />

фирмата не се е сблъскала с логистични трудности<br />

през последните години от започването на ковид<br />

пандемията.<br />

Кадри<br />

Нямаше как да не засегнем и темата за кадрите в<br />

логистиката и трудностите, свързани с намирането на<br />

подходящи хора за различните позиции. Тук предизвикателствата<br />

важат в още по-голяма степен за дейностите,<br />

традиционно смятани за нискоквалифицирани.<br />

„В района на село Равно поле е дори още по-трудно,<br />

защото заетостта там е много по-голяма от населението.<br />

За да привлечеш и задържиш кадри, трябва<br />

да им предложиш нещо повече от останалите играчи<br />

на пазара“, казва г-н Райчев. По думите му автоматизациите<br />

помагат на Office 1 да вършат същото количество<br />

работа по-качествено и с по-малко хора. От друга<br />

страна, роботизираните системи подпомагат хората<br />

в работата им и им позволяват кадрите да се съсредоточат<br />

върху по-креативни дейности, което в крайна<br />

сметка прави работата им по-интересна.<br />

Продажби<br />

Към момента около 20% от продажбите на търговската<br />

верига се реализират от физическите магазини,<br />

останалите се извършват с доставка (след поръчка<br />

по телефон, имейл или сайт). Като брой клиенти съотношението<br />

е по-скоро 50:50, като поръчките с доставка<br />

обикновено са доста по-големи. „В нашия бранш<br />

все още продажбите по телефон и имейл са актуални<br />

и дори повечето продажби с доставка се извършват по<br />

този начин“, посочва мениджърът. Очакванията са онлайн<br />

търговията да продължи да се увеличава осезаемо<br />

в следващите години за сметка на пазаруването по телефон.<br />

Физическите обекти обаче едва ли скоро ще<br />

бъдат заместени от онлайн търговията, защото предлагат<br />

удобства, важни за много клиенти. Доказателство за<br />

това е фактът, че продажбите във физическите магазини<br />

бележат същите ръстове като продажбите с доставка.<br />

Ралица РУСИНОВА<br />

30 8 • <strong>2023</strong>


32 ФИНАНСИ<br />

Бизнесът е демотивиран да получи<br />

статус на ОИО<br />

– Доцент Антов, в каква посока са усилията на<br />

НОМА за облекчаване на административната тежест<br />

за одобрени икономически оператори (ОИО)?<br />

– Националната организация на митническите<br />

аген ти (НОМА) е създадена през 1999 г. като професионална<br />

асоциация на митнически представители<br />

(аген ти) в България. Членовете є към момента покриват<br />

по-голямата част от обема на митническите процедури<br />

по внос, износ или транзит на стоки в страната.<br />

Повече от половината членове на НОМА са ОИО<br />

и надеждни партньори на митницата. В същото време<br />

обаче митническите инспектори у нас не отчитат достатъчно<br />

статуса на одобрените икономически оператори.<br />

Това води до неефективното приложение на някои<br />

от опростените процедури, до които ОИО имат<br />

достъп. Този факт влияе демотивиращо върху голяма<br />

част от бизнеса да предприеме действия по сертифициране.<br />

От НОМА нееднократно сме повдигали този<br />

въпрос пред българската митническа администрация.<br />

Друг проблем, който заслужава внимание, е процесът<br />

по мониторинг на лицата със статус ОИО. На<br />

практика той дублира до голяма степен първоначалния<br />

одит, извършван за сертификацията на съответдоцент<br />

д-р Момчил Антов,<br />

директор на НСБС и председател<br />

на Националната организация на<br />

митническите агенти<br />

Нужна ли е нова методика, по която да бъде<br />

извършван мониторинг на одобрените<br />

икономически оператори (ОИО)? Има ли изобщо<br />

българският бизнес мотивация и полза да се<br />

сертифицира като ОИО и къде са капаните на<br />

„партньорството“ с митническите власти?<br />

Кога ще има изцяло електронен обмен на данни<br />

за всяко движение на стоки през външните<br />

граници на ЕС? Ще останат ли в миналото<br />

физическите проверки на митническите<br />

служители? Как машинното самообучение<br />

и изкуственият интелект ще осигурят<br />

значително по-широк поглед върху веригите<br />

на доставки и производствените процеси на<br />

стоките? Продължаваме разговора (от брой 7<br />

на списание <strong>ЛОГИСТИКА</strong>) за митници и бизнес<br />

с доц. д-р Момчил Антов, директор на НСБС и<br />

председател на Националната организация на<br />

митническите агенти (НОМА).<br />

ния икономически оператор. Това според нас е крайно<br />

неефективно, отнема много време и административен<br />

капацитет както на икономическите оператори,<br />

така и на самите митнически органи. За съжаление, и<br />

към момента тази практика продължава. Въпреки провежданите<br />

редица разговори и срещи с митническата<br />

администрация, то и към момента не е представен<br />

проект на нова методика, по която да бъде извършван<br />

този мониторинг. Нашето предложение е той да бъде<br />

базиран на анализ на риска и да се проверяват само<br />

онези критерии или части от тях, за които митническата<br />

администрация има основателни съмнения, че вече<br />

не се покриват в задоволителна степен от страна на<br />

проверявания ОИО.<br />

– През май <strong>2023</strong> г. Европейската комисия публикува<br />

своите предложения за всеобхватна реформа<br />

на митниците. Кои са най-важните аспекти от тази<br />

реформа, които транспортно-логистичният бизнес<br />

трябва да познава още отсега?<br />

– Проектопредложението и визията на Европейската<br />

комисия за реформа на митниците са насочени към<br />

32 8 • <strong>2023</strong>


ФИНАНСИ 33<br />

изграждането на по-опростен и по-безопасен Митнически<br />

съюз, което се счита в професионалните среди<br />

като най-амбициозната митническа реформа от 1968 г.<br />

насам. Реформата се разглежда като отговор на целите,<br />

изведени в доклада на Групата на мъдреците за<br />

развитието на Митническия съюз (Wise Persons Group<br />

on the Future of Customs), и се предвижда нейното поетапно<br />

внедряване от 2028 до 2038 г.<br />

Акцентът в реформата пада изцяло върху електронния<br />

обмен на данни за всяко движение на стоки<br />

през външните граници на Съюза и респективно високо<br />

ниво на автоматизирана обработка на тези данни.<br />

Крайната цел е на базата на подобрен анализ на риска<br />

да бъдат сведени до минимум физическите проверки,<br />

а основната част от презграничния стоков трафик<br />

да бъде обработвана от митническите информационни<br />

системи без активна намеса на митническите<br />

служители. Освен промяна в редица митнически процедури<br />

това предполага разширяване и на обхвата на<br />

обработваните данни, включително на такива, генерирани<br />

и подавани именно от транспортно-логистичния<br />

бизнес.<br />

В основата на реформата е прокламираният нов<br />

Център за митнически данни на ЕС (Central EU data<br />

hub), който ще обработва всички митнически процеси,<br />

премахвайки националните митнически информационни<br />

системи и рационализирайки митническите<br />

декларации в целия ЕС. Това означава, че в реформирания<br />

митнически съюз предприятията, които искат да<br />

въвеждат или да извеждат стоки във или от ЕС, ще могат<br />

да регистрират цялата информация за своите продукти<br />

и вериги на доставки в една-единствена онлайн<br />

платформа. В същото време благодарение на предложената<br />

нова система, работеща въз основа на машинно<br />

самообучение, изкуствен интелект и човешка намеса,<br />

митническите органи ще имат значително по-широк<br />

поглед върху веригите на доставки и производствените<br />

процеси на стоките, въвеждани в ЕС. Предвижда<br />

се създаването на единна Европейска митническа<br />

агенция, която да упражнява надзор върху този<br />

център за митнически данни, т.е. върви се към централизирано<br />

управление на митническия контрол на ниво<br />

ЕС, а не на ниво отделни държави членки.<br />

Съществен акцент в реформата е поставен върху<br />

електронната търговия и имайки предвид ролята на<br />

транспортно-логистичния бранш тук, то внимание заслужават<br />

следните предложения:<br />

• Премахване на освобождаването от мита. Освобождаването<br />

от мита за стоки на стойност до 150 евро<br />

ще бъде премахнато, за да се предотврати системната<br />

злоупотреба с този праг чрез занижаване на<br />

стойността и разделянето на пратки.<br />

• Отговорност на онлайн платформите за е-търговия.<br />

Те ще отговарят за гарантирането, че митата и ДДС<br />

се плащат в момента на пускане на поръчката, като<br />

се използват данъчните ставки на държавата членка<br />

на потребителя. Повишаването на отговорността на<br />

платформите би обхванало и нефинансови аспекти<br />

по отношение на възможността на митниците да се<br />

намесват, когато е необходимо.<br />

• Опростена система за мита. Реформата също така<br />

опростява изчисляването на митата, като намалява<br />

хилядите възможни варианти на ставки на мита само<br />

до четири групи – 5% (например за играчки, игри,<br />

домакински артикули), 8% (например за копринени<br />

продукти, килими, стъклария), 12% (например за<br />

прибори за хранене, електрически машини) и 17%<br />

(например за обувки).<br />

• Опростено събиране на мита. Събирането на мита<br />

ще бъде опростено с разширяване на съществуващата<br />

схема IOSS (Import One Stop Shop), за да обхване<br />

и митата. При пристигането на стоките в ЕС<br />

няма да е необходимо да се плащат мита и ДДС,<br />

ако е предоставен валиден EU-IOSS номер. Митниците<br />

ще могат да проверят плащането им преди освобождаването<br />

на стоките.<br />

В реформата е предвидено и опростяване на митническите<br />

процеси на базата на сътрудничеството с<br />

доверени търговци (Trust and Check). Достъп до този<br />

статус ще имат всички икономически оператори.<br />

Най-надеждните търговци ще преминават през митническите<br />

формалности при значително улеснени процедури,<br />

като ще могат да освобождават своите стоки без<br />

активна митническа намеса на цялата територия на<br />

ЕС. В действителност концепцията за Trust and Check<br />

търговци ще надгради и доразвие съществуващата и<br />

днес програма за одобрени икономически оператори,<br />

но все още не е уточнено при какви условия и изисквания<br />

от страна на митницата ще става това.<br />

– Кои са първите стъпки, които трябва да предприемат<br />

фирмите от транспортно-логистичния<br />

бранш, за да бъдат добре подготвени за промените?<br />

– Първото и основно нещо, което бих препоръчал<br />

на всеки, е да поддържа добро ниво на информираност<br />

по отношение на всички процеси, настоящи<br />

и бъдещи промени в митническото законодателство и<br />

като цяло в митническата контролна система. Много е<br />

8• <strong>2023</strong><br />

33


34 ФИНАНСИ<br />

трудно на този етап да бъдат дадени конкретни препоръки<br />

с оглед на това, че и към момента в ЕК текат<br />

процеси по адаптиране на предложената реформа съобразно<br />

реалните възможности и потребности от нейното<br />

развитие. Извеждането на основните насоки за<br />

реформа не е достатъчно условие за пренастройване<br />

на българския бизнес, тъй като липсата на достатъчна<br />

и достоверна информация относно детайлите на практика<br />

не дава възможност за предприемането на каквито<br />

и да било последващи стъпки в тази насока. Тъй<br />

като пътят на дигитализация на митническия контрол<br />

(и не само на него) отдавна е начертан, то поне аз не<br />

мисля, че днес има някой, който да е изненадан и да<br />

се чувства неподготвен по отношение на това, което<br />

предстои.<br />

В момента просто трябва да сме много внимателни<br />

за повече подробности относно реформата и първите<br />

стъпки, които ЕС ще предприеме, за да я приложи.<br />

– Какви възможности и какви „капани“ крие тази<br />

митническа реформа за спедиторския бранш? Каква<br />

е позицията на НОМА и НСБС по предлаганите<br />

реформи?<br />

– Разбира се, че всяка промяна води до нови възможности,<br />

но може да породи и редица нови проблеми.<br />

В това отношение е важно да бъдем подготвени<br />

добре, за да се възползваме максимално от първите и<br />

да можем да отговорим адекватно на последните или<br />

дори да ги предотвратим.<br />

Относно позитивите за спедиторския бранш като<br />

важно конкурентно предимство може да се изведе<br />

възможността за значителното намаляване на времето<br />

Международен транспорт<br />

Логистика<br />

Дистрибуция<br />

Лагермакс Лоджистикс България ЕООД<br />

Адрес: гр. София, Ботевградско шосе 247;<br />

П.К. 1517; сграда 4.<br />

Телефон: 02/996 22 13<br />

Електронна поща: office@lagermax.bg<br />

за митническа обработка на пратките, базирано на облекчените<br />

процедури за подаване на информация към<br />

европейския Център за митнически данни, и възможността<br />

за утвърждаване като доверен търговец. Факторът<br />

„време“ на доставките е от ключово значение в<br />

този бизнес и „елиминирането“ на митницата като административна<br />

пречка е важно условие за неговия успех.<br />

Разбира се, отново трябва да обърнем внимание<br />

на факта, че това донякъде е възможно и днес за онази<br />

част от бизнеса, която спазва стриктно митническото<br />

законодателство и сътрудничи на митницата при изпълнението<br />

на всички тарифни и нетарифни мерки по<br />

отношение на търгуваните стоки.<br />

Една от промените, за която считам, че би имала<br />

по-скоро негативно влияние върху бранша, е предвидената<br />

промяна в отговорностите на митническите<br />

брокери. Много от доставчиците на логистични услуги<br />

у нас действат и като непреки митнически представители<br />

на своите клиенти. В повечето от тези случаи<br />

клиентът не е установен в Съюза, така че прякото<br />

представителство не е възможно. При сега действащия<br />

Митнически кодекс на ЕС непрекият представител<br />

носи единствено финансова отговорност за митническото<br />

задължение, т.е. той се разглежда като потенциален<br />

негов платец или гарант. С новото законодателство<br />

отговорността на непреките представители ще се<br />

34 8 • <strong>2023</strong>


Високо качество<br />

за халета и промишлено<br />

строителство<br />

ФИНАНСИ 35<br />

промени, като те не само ще трябва да поемат всички<br />

митнически задължения на вносителите, включително<br />

задължението за тяхното плащане или обезпечаване,<br />

но и спазването на друго немитническо законодателство,<br />

прилагано от митническите органи (например<br />

отговорност за съответствие качеството на продукта<br />

с определени ЕС стандарти и др.). Според мен това<br />

би представлявало сериозно предизвикателство поради<br />

малката вероятност непрекият представител да разполага<br />

с необходимите доказателства и възможността<br />

му да провери тяхната достоверност.<br />

От професионална гледна точка е логично да се<br />

върви към разширяване на отговорностите на митническите<br />

брокери, но това трябва да се прави при отчитане<br />

на бизнес реалността. Визираната промяна за<br />

непрякото представителство поне за мен е нереалистична<br />

в това отношение и би довела до отлив на митнически<br />

брокери, които да влизат в подобни отношения<br />

със своите клиенти. По-скоро съм радетел на<br />

идеята за разширяване компетенциите на митническите<br />

брокери като цяло, дори за въвеждане на механизъм<br />

за общоевропейска сертификация или валидация<br />

на техните знания и умения отколкото за нормативно<br />

прехвърляне на отговорности, които не е<br />

ясно как точно ще бъдат уредени. В тази връзка обучението<br />

и подготовката на митническите брокери у<br />

нас е друга кауза, по която работя от години и считам<br />

за изключително важна. Благодарен съм за възможността<br />

в това направление, която ми се предоставя<br />

от НОМА, Учебния център към НСБС и разбира<br />

се, от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,<br />

като съм убеден, че тези усилия трябва да продължат<br />

и занапред.<br />

Друга предвидена промяна, която поне за мен е<br />

странна, визира намалението на периода на съхранение<br />

на стоките във временни складове до 3 дни (в момента<br />

този период е до 90 дни). От практическа гледна<br />

точка това означава, че за голяма част от стоките<br />

ще се наложи след временен склад задължително поставяне<br />

под режим митническо складиране. Към момента<br />

това може да бъде избягвано. Не бих могъл да<br />

се ангажирам с оценка на въздействието от тази промяна<br />

върху разходите и върху ефективността на логистичните<br />

вериги на доставки, но личното ми мнение е,<br />

че то ще бъде по-скоро в негативна посока.<br />

Въпреки това следва да отчетем факта, че така<br />

предложената реформа предлага повече положителни<br />

ефекти както за бизнеса, така и за самите европейски<br />

митнически администрации. Тази е причината,<br />

поради която НОМА и НСБС изразяват своята<br />

принципна подкрепа за необходимостта от усъвършенстване<br />

на системата на митническия контрол,<br />

като подходът за централизираното му управление на<br />

ниво ЕС ще елиминира националните „особености“<br />

по неговото прилагане. Различията в митническите<br />

практики в отделните страни членки е един от основните<br />

проблеми, който следва да бъде разрешен във<br />

възможно най-кратки срокове, и се надяваме това<br />

да бъде видимо още на старта на реформата, а не в<br />

нейния край през 2038 г.<br />

Въпросите зададе Ралица Русинова<br />

● Решения за врати и товаро-разтоварна техника<br />

за безопасни работни процеси<br />

До<br />

55 %<br />

по-добра<br />

топлоизолация<br />

● Товаро-разтоварна рампа HTL2 ISO<br />

с до 55 % по-добра топлоизолация<br />

● Контрол, техническа поддръжка, ремонт<br />

8• <strong>2023</strong><br />

ВРАΤИ 3А ДОМА И ИНДУСТРИЯТА<br />

35


36 ТЕНДЕНЦИИ<br />

Как AI променя веригите<br />

на доставки и логистиката<br />

Все повече индустрии използват изкуствен<br />

интелект (AI) заради потенциала на<br />

технологията да трансформира и издигне<br />

на ново ниво ефективността на процесите.<br />

В полето на логистиката много компании<br />

изследват ползите от базирани на AI технологии,<br />

водени от желанието си да усъвършенстват<br />

работните си операции и да намерят решения<br />

за комплексността при движението на стоки по<br />

цялата верига на доставки.<br />

Всъщност едно от последните проучвания на глобалната<br />

консултантска компания McKinsey твърди,<br />

че до 2030 г. AI ще създаде изцяло нова „логистична<br />

парадигма“ заради свойството му да превъзхожда<br />

хората в повтарящи се, но ключови за изпълнението<br />

на целите задачи. Доклад на Gartner пък<br />

предрича, че до 2024 г. 50% от supply chain организациите<br />

в глобален план ще планират инвестиции в<br />

AI и приложения за анализ на данни.<br />

Всички помним как необходимостта от изкуствен<br />

интелект ярко се открои и утвърди като тенденция<br />

през 2020 г. след сблъсъка с ковид пандемията.<br />

Бързо разрастващата се криза остави много supply<br />

chain оператори да се борят с безпрецедентни нива<br />

на несигурност, тъй като утвърдените през годините<br />

конвенционални модели се оказаха недостатъчни,<br />

за да се справят с мащаба и сложността на прекъсванията<br />

на веригите на доставки. „Счупването“ при-<br />

нуди supply chain организациите в различни индустрии<br />

да търсят нови иновативни инструменти и технологии.<br />

Ето защо голяма част от тях се обърнаха и<br />

към AI решения.<br />

По-добро планиране на търсенето<br />

Прогнозирането на търсенето подобрява предвидимостта<br />

и планирането на ресурсите, което пък от<br />

своя страна допринася supply chain и логистичните<br />

компании да поддържат крехкия баланс между потребителско<br />

търсене и предлагане. AI технологията<br />

превъзхожда традиционните подходи за прогнозиране,<br />

тъй като може да извлича информация от обширни<br />

„хранилища“ с данни (минали продажби, клиентски<br />

трансакции, споменавания в социални медии и<br />

различни икономически показатели). Освен това решенията<br />

могат да се използват и в посока подобряване<br />

на сътрудничеството между партньорите във веригата<br />

на доставки чрез споделянето на данни за<br />

прогнозно търсене. В резултат компаниите успяват да<br />

реагират бързо на колебанията в търсенето.<br />

По-високата точност на прогнозите помага на<br />

бизнеса да минимизира изчерпването на запасите,<br />

да оптимизира складовата наличност, което в крайна<br />

сметка води до по-добро управление на разходите и<br />

по-висока клиентска удовлетвореност.<br />

Складови автоматизации<br />

AI роботи все повече се въвеждат в логистичните<br />

бази, за да се автоматизира изпълнението на различни<br />

задачи, включително пикиране, опаковане и за-<br />

36 8 • <strong>2023</strong>


ТЕНДЕНЦИИ 37<br />

пълване. Автономните мобилни роботи (Autonomous<br />

mobile robots – AMRs) стават все по-популярен инструмент<br />

в складовете в цял свят. Това се дължи на<br />

способността им да работят самостоятелно с малка<br />

човешка намеса. Посредством съчетаването на<br />

AI с други напреднали технологии, като машинно<br />

обучение (machine learning), компютърно зрение<br />

(computer vision) и сензорен синтез (sensor fusion)<br />

тези роботи могат да изпълняват ефективно сложни<br />

задачи. Освен това AMRs имат свойството бързо да<br />

се адаптират към промените в склада и експлоатационните<br />

изисквания.<br />

Контрол на качеството<br />

Появата на базирани на AI сензорни технологии<br />

и инструменти за анализ променя изцяло контрола<br />

на качеството във веригите на доставки и логистичните<br />

фирми. AI технологиите наблюдават качеството<br />

на продуктите и откриват дефекти в реално време,<br />

като гарантират, че стоките отговарят на най-високите<br />

стандарти, преди да достигнат до клиентите.<br />

AI сензорите имат приложение и при транспорта на<br />

стоки, където могат да се използват за мониторинг<br />

на състоянието на продуктите, както и за отчитане<br />

на температурата и влажността. Чрез въвеждането на<br />

тези решения за контрол във веригите на доставки и<br />

в логистичните процеси бизнесът може да гарантира,<br />

че до клиентите ще достигнат само продукти с високо<br />

качество.<br />

« Изкуственият интелект има потенциала<br />

да направи революция във веригите на<br />

доставки и логистиката чрез подобряване<br />

на ефективността и намаляване на<br />

оперативните разходи.»<br />

на AI решенията ще доведе до по-добри прогнози<br />

за търсенето, ново ниво на проследяване движението<br />

на стоки, оптимизирани маршрути и складово<br />

управление.<br />

И още, AI може да намали оперативните разходи,<br />

да идентифицира тесните места и да подобри<br />

удовлетвореността на клиентите. Интегрирането<br />

на постоянно усъвършенстващ се изкуствен интелект<br />

във веригите на доставки и логистичните операции<br />

има потенциала да подобри ефективността, да намали<br />

загубите и да даде по-добри решения за адаптация<br />

към променящите се изисквания на пазара.<br />

По материали на чуждестранния печат<br />

Оптимизация на маршрутите<br />

В транспортно-логистичната индустрия AI се използва<br />

за анализ на информация и идентифициране<br />

на най-добрите маршрути. AI решенията могат да<br />

използват данни в реално време, например трафик,<br />

метеорологични условия и др., за да определят оптималния<br />

транспортен курс за доставка. AI ще промени<br />

индустрията и в друго направление. В близко бъдеще<br />

според анализатори използването на автономни<br />

камиони, разчитащи на този тип технология, ще<br />

се увеличи. Трансформацията се предопределя и от<br />

редица други фактори, сред които най-значими са<br />

повишеното търсене на транспортна услуга и острият<br />

недостиг на опитни водачи. Разбира се, невъзможно<br />

е да се определи кога точно автономните камиони<br />

ще имат широка употреба. Преди това да се случи,<br />

трябва да бъдат изпълнени редица стандарти за безопасност<br />

и не на последно място машините да станат<br />

достъпни във финансово отношение за бизнеса.<br />

Бъдещето<br />

Изкуственият интелект има потенциала да направи<br />

революция във веригите на доставки и логистиката<br />

чрез подобряване на ефективността и намаляване<br />

на оперативните разходи.<br />

Използването на AI вероятно ще промени драстично<br />

начина, по който артикулите се дистрибутират,<br />

обработват и доставят. Автоматизацията, прогноз ните<br />

анализи и други базирани на изкуствения интелект<br />

технологии имат мисията да оптимизират множество<br />

процеси във веригите на доставки. Разработването<br />

8• <strong>2023</strong><br />

37


38 МОДЕРНИЯТ СКЛАД<br />

Топ 20 на производителите на<br />

подемно-транспортни машини<br />

Търсенето на кари продължава да расте поради<br />

възстановяването на глобалната икономика<br />

Миналогодишното представяне на компаниите<br />

в годишния списък Топ 20 на доставчиците на<br />

подемно-транспортни средства, който се основава<br />

на продажбите през 2021 г., беше напълно разбираемо.<br />

Цялостният пазар на подемно-транспортни<br />

машини, нарушен от пандемичните ограничения през<br />

2020 г., нарасна бързо през 2021 г. Клиентите поръчаха<br />

повече подемно-транспортни средства, за да опитат да<br />

се справят с ангажиментите по веригата за доставки.<br />

Ръст и тенденции<br />

Оказва се, че по-високото търсене през 2021 г. не<br />

е просто едногодишен пробив, тъй като то продължава<br />

и през 2022 г. Както показват числата в класацията<br />

Топ 20, повечето от производителите са увеличили<br />

продажбите си през 2022 г., въпреки че при някои от<br />

тях това е с по-бавен темп в сравнение с предходната<br />

година.<br />

Някои производители признават, че приходите им<br />

за 2022 г. са били подсилени от многото поръчки от<br />

2021 г., но други просто са увеличили продажбите.<br />

Причината е, че фирмите крайни потребители се стремят<br />

да въведат нови машини и технологии, за да постигнат<br />

допълнителна ефективност на операциите.<br />

Продължаващата инерция през 2022 г. не е пълна<br />

изненада. По-рано тази година американската<br />

Industrial Truck Association (ITA) обяви, че членовете є<br />

са продали 344 330 машини в Северна Америка през<br />

2022 г. Това е малко по-малко – с около 3000 бройки,<br />

от „историческия“ рекорд от 347 677 продадени машини<br />

през 2021 г.<br />

Продължаващият ръст в търсенето на подемни машини<br />

е в крак с тенденциите в съвременната търговия.<br />

Големият скок в електронната търговия, наблюдаван<br />

през 2020 г. и началото на 2021 г., забави темпото<br />

си, тъй като потребителите се върнаха в магазините.<br />

В същото време дистрибуцията по всички канали<br />

на търговията ще бъде силно зависима от ефективните<br />

движения на палетите и точното пикиране в склада.<br />

Това означава, че има нужда от нови ефективни складови<br />

машини, които да помагат за по-бързата обработка<br />

на стоките.<br />

Повечето големи производители вече предлагат автономни<br />

и полуавтоматизирани машини, както и такива<br />

с дистанционно управление, които помагат на служителите<br />

в склада да станат по-ефективни.<br />

Предлагат се и редица по-обикновени лекотоварни<br />

машини – нископовдигачи, но големите производители<br />

и техните дилърски мрежи са фокусирани върху<br />

подпомагането на клиентите с техника, която ще<br />

им реши проблемите, а не просто да им продадат<br />

най-новата си модерна машина.<br />

За повечето от глобалните производители на<br />

подемно-транспортни машини 2022-ра беше<br />

година със солиден ръст в оборота. Това показва<br />

годишната класация Топ 20 на производителите<br />

на кари на американското издание Modern<br />

Material Handling. Пандемията доведе до<br />

известен застой на този пазар през 2021 г., но<br />

ръстът в икономиката през 2022 г. говори<br />

за добавената стойност, която предлагат<br />

производителите на кари – нови технологии и<br />

автоматизация за подобряване на оперативната<br />

производителност на клиентите.<br />

Топ 10<br />

Toyota Industries Corporation (TICO) отново оглавява<br />

класацията на производителите на кари. Компанията<br />

отчете увеличение на приходите си от 15,92<br />

млрд. щ.д. през фискалната 2021 г. до 16,85 млрд. щ.д.<br />

за фискалната 2022 г., което представлява близо 6%<br />

ръст. През фискалната 2022 г. корпорацията е продала<br />

316 582 машини във всички класове подемно-транспортни<br />

машини.<br />

За отчетения период Toyota представи 22 нови<br />

електрически машини през януари 2022 г., а по-късно<br />

през годината пусна други нови електрически машини.<br />

През октомври и TMH предложи на пазара Toyota<br />

Assist, пакет с разширени функции за поддържане на<br />

безопасна работа. Той е снабден с технология за откриване<br />

на пешеходци и обекти и активен контрол на<br />

стабилността на машината.<br />

На второ място по приходи за 2022 г. е KION<br />

Group, чиито продажби на индустриални машини възлизат<br />

на 7,82 млрд. щ.д., конвертирани от 7,35 млрд.<br />

евро. В годишния си доклад KION отбеляза, че силният<br />

резултат е подпомогнат от „добрия напредък, постигнат<br />

в работата с огромния портфейл с поръчки,<br />

натрупан през 2021 г.“. В същото време бизнесът є с<br />

услуги е нараснал с 9,5%.<br />

Намиращата се на трето място Jungheinrich AG<br />

има приходи за 2022 г. от 5,08 млрд. щ.д. спрямо<br />

4,8 млрд. щ.д. предишната година. Компанията заяви,<br />

че е продала 128 800 машини през 2022 г. В Северна и<br />

Южна Америка, където продуктите на Jungheinrich се<br />

разпространяват в партньорство с Mitsubishi Logisnext<br />

Americas Group, компанията представи нов автономен<br />

стакер (AGV).<br />

Crown Equipment е на четвърто място тази година<br />

с приходи от 4,69 млрд. щ.д. през фискалната 2022 г.<br />

спрямо 4,01 млрд. щ.д. през предходната година, което<br />

представлява увеличение със 17%.<br />

38 8 • <strong>2023</strong>


МОДЕРНИЯТ СКЛАД 39<br />

№<br />

2022<br />

Компания №<br />

2021<br />

1 Toyota Industries<br />

Corporation<br />

Топ 20 на производителите на кари в млн. долари<br />

Приходи<br />

2021<br />

Приходи<br />

2022<br />

% разлика<br />

2022/2021<br />

Марки<br />

машини<br />

1 15 923 16 858 5,9% Toyota,<br />

Raymond, ВТ<br />

2 KION Group 2 7376 7853 6,5% Linde, STILL,<br />

Baoli<br />

Държава<br />

на централата<br />

Япония<br />

Германия<br />

3 Jungheinrich 3 4 802 5 080 5,8% Jungheinrich Германия<br />

4 Crown<br />

Equipment Corp.<br />

5 Mitsubishi<br />

Logisnext Co.<br />

6 Hyster-Yale<br />

Materials<br />

Handling, Inc.<br />

7 Anhui Forklift<br />

Truck Group<br />

8 Hangcha Group<br />

Co.<br />

5 4 010 4 690 17% Crown САЩ<br />

4 4 044 4 630 14,5% UniCarriers,<br />

Mitsubishi, CAT,<br />

Rocla<br />

6 3 075 3 548 15,4% Hyster, Yale,<br />

Nuvera<br />

Япония<br />

САЩ<br />

7 2 409 2 258 -6,3% Heli, CHL Китай<br />

8 2 273 2 069 -9% HC, Hangcha Китай<br />

9 Doosan Bobcat 9 1 351 1 688 24,9% Doosan,<br />

Bobcat<br />

10 Clark Material<br />

Handling<br />

International<br />

Южна Корея<br />

11 812 908 11,8% Clark Южна Корея<br />

11 EP Equipment 12 652 720 10,4% EP, Big Joe Китай<br />

12 Komatsu 13 605 605 0% Komatsu Япония<br />

13 Lonking Forklift<br />

Co.<br />

14 Guanghi<br />

LiuGomg<br />

Machinery<br />

15 Hyundai<br />

Materials<br />

Handling<br />

16 551 487 -11,6% Lonking Китай<br />

18 406 465 14,5% LiuGong Китай<br />

14 441 457 3,6% Hyundai Южна Корея<br />

16 Combilift 15 388 420 8,2% Combilift Ирландия<br />

17 Noblelift<br />

Intelligent<br />

Equipment<br />

17 240 308,5 28,5% Noblelift Китай<br />

18 Manitou 10 157 228 45,2% Manitou Франция<br />

19 Godrej & Boyce 20 86,8 90,89 4,7% Godrej, Neo,<br />

Bravo<br />

20 VisonNav<br />

Robotics<br />

Индия<br />

NA NA 20,7 NA VisonNav Китай<br />

Общо 49 601,8 53 384,09 7,6%<br />

8• <strong>2023</strong><br />

39


40 МОДЕРНИЯТ СКЛАД<br />

Mitsubishi Logisnext е на пето място в класацията<br />

с приходи за 2022 г. от 4,63 млрд. щ.д. за фискалната<br />

2022 г., приключила на 31 март <strong>2023</strong> г., спрямо<br />

4,04 млрд. щ.д. приходи за 2021 г., като има продадени<br />

112 000 машини. Компанията предлага множество<br />

марки машини, включително Mitsubishi, CAT,<br />

Unicarriers, Rocla и Jungheinrich (само в Америка).<br />

Новите продукти от Logisnext включват 4-колесни<br />

80 V електрокари с пневматични гуми от серия<br />

MX2 и MXL с товароподемност 2,5–3,2 т и 4–4,5 т<br />

на Unicarriers. CAT също пусна серията мотокари<br />

DP60HP-DP100CP с товароподемност от 6 до 10 тона.<br />

Намиращата се на 6-о място Hyster-Yale отчете<br />

приходи от 3,54 млрд. щ.д. за 2022 г. спрямо<br />

3,07 млрд. щ.д. през 2021 г. Компанията е продала<br />

приблизително 100 800 машини през 2022 г. спрямо<br />

94 900 през 2021 г. Фирмата вярва, че нейните марки<br />

машини се позиционират добре в два основни сегмента<br />

на пазара – индустриални и складови приложения.<br />

Марката Hyster на компанията има силна позиция<br />

в индустриалните приложения, а Yale се представя подобре<br />

в складовите дейности.<br />

Задържайки се на седмо място, приходите на Anhui<br />

Forklift Truck Group са намалели от 2,4 млрд. щ.д. през<br />

2021 г. до 2,25 млрд. щ.д. през 2022 г. За този период<br />

компанията е продала 260 846 машини по целия свят.<br />

На осмо място е Hangcha Group с приходи от<br />

2,06 млрд. щ.д. за 2022 г., което е спад спрямо предишната<br />

година, когато отчете 2,27 млрд. щ.д. През 2022 г.<br />

компанията отбеляза, че е стартирала свои представителства<br />

Hangcha в Австралия и Нидерландия. Допълнително<br />

предложи на пазара нови 11 високоволтови електрокари<br />

за тежки приложения с литиево-йонна батерия.<br />

Doosan Bobcat (новото име на Doosan Industrial<br />

Vehicle) се задържа на девето място в класацията тази<br />

година. Приходите на компанията за 2022 г. възлизат<br />

на 1,68 млрд. щ.д. спрямо 1,35 млрд. щ.д. за 2021 г.<br />

На 10-о място се придвижва Clark Material<br />

Handling, която отчита 908 млн. щ.д. приходи през<br />

2022 г. спрямо 812 млн. щ.д. през 2021 г., което представлява<br />

ръст от 11,8%. През 2022 г. Clark Material<br />

Handling е увеличила глобалното си производство, за<br />

да отговори на търсенето от дилъри и клиенти във<br />

всички сектори, като същевременно продължава да<br />

разработва нови продукти.<br />

Промени във втората половина<br />

Във втората половина на Топ 20 тази година се наблюдават<br />

някои промени. Актуализирани са данни за<br />

приходите от множество производители, като има и<br />

нов участник на 20-о място в списъка. Той замества<br />

производител, който не е подавал данни за въпросника<br />

повече от 3 години. Интересното е, че новият<br />

участник е специализиран в решения за автономни<br />

машини – AGV и AMR.<br />

Тази година на 11-о място се изкачва EP Equipment.<br />

Възходящата траектория на компанията продължи и<br />

тази година с отчетени 720 млн. щ.д. приходи през<br />

2022 г. спрямо 652 млн. щ.д. за предходната година,<br />

което представлява увеличение от 10,4%.<br />

На 12-о място е Komatsu, които отказаха да предоставят<br />

данни, така че в класацията те участват с приходите<br />

си от 2021 г. – 605 млн. щ.д.<br />

Под номер 13 е Lonking, чиито приходи от подемно-транспортни<br />

машини за 2022 г. от 487 млн. щ.д.<br />

са взети от публикувания годишен отчет на китайската<br />

компания, конвертирани в долари. В него се вижда,<br />

че приходите на компанията от кари за 2021 г., превърнати<br />

в долари, въз основа на преобладаващия курс<br />

в края на 2021 г., са били около 551 милиона.<br />

На 14-о място е LiuGong, която отговори на нашия<br />

въпросник, за да ни информира, че има 465 млн. щ.д.<br />

общи приходи, свързани с повдигачи през 2022 г., спрямо<br />

406 млн. щ.д. за 2021 г., което представлява 14,5%<br />

увеличение на годишна база. Компанията е продала<br />

близо 16 000 индустриални машини през 2022 г.<br />

Под номер 15 в класацията е Hyundai Material<br />

Handling с приходи през 2022 г. 457 млн. щ.д. спрямо<br />

441 млн. щ.д. през 2021 г. Компанията е продала<br />

13 853 машини през 2022 г.<br />

На 16-о място с още една година на възход е<br />

Combilift, известна със своите машини за тесни коридори<br />

и машини за складиране на дълги товари. Компанията<br />

има приходи от 420 млн. щ.д. за 2022 г. спрямо<br />

388 млн. щ.д. предишната година. Ирландският доставчик<br />

е продал 8570 машини през 2022 г.<br />

Намиращата се на 17-о място Noblelift също отбелязва<br />

силен ръст. Приходите на компанията достигнаха<br />

308,5 млн. щ.д. през 2022 г. спрямо 240 млн. щ.д. през<br />

2021 г., което е увеличение от 28,5%.<br />

Manitou е на 18-о място тази година по отношение<br />

на приходите си от подемно-транспортни машини. Те<br />

са 228 млн. щ.д. през 2022 г. в сравнение със 157 млн.<br />

щ.д. през 2021 г. Миналата година, когато компанията<br />

не е отговорила до крайния срок за подаване на<br />

резултатите, тя участва в класацията с резултата си от<br />

предишната година, който се оказа доста по-висок от<br />

реално отчетения.<br />

Под номер 19 остава индийската Godrej & Boyce,<br />

която отчита приходи от 90,89 млн. щ.д. за 2022 г.,<br />

което е малко повече от приходите им през 2021 г.<br />

През изминалата година компанията е продала 4690<br />

машини.<br />

Топ 20 завършва нов участник – VisionNav Robotics,<br />

стартираща компания, основана през 2016 г., известна<br />

с производството на автономни повдигачи. Продажбите<br />

є в световен мащаб през календарната 2022 г.<br />

са за 20,7 млн. щ.д., като са пласирани 420 автономни<br />

машини.<br />

Прогнозите<br />

Като цяло 2022-ра е година на непрекъснат ръст<br />

на продажбите, въпреки че производителите трябваше<br />

да се борят с продължаващите прекъсвания на<br />

веригата за доставки, въздействията от продължаващата<br />

война в Украйна и някои по-високи производствени<br />

разходи.<br />

Следващата година трябва да позволи на пазара да<br />

се установи в по-стабилен модел на растеж. Анализаторските<br />

фирми варират в своите дългосрочни прогнози<br />

за пазара, като някои оценяват комбиниран годишен<br />

темп на растеж (CAGR) от около 4,5% през следващите<br />

няколко години, а други прогнози, като тази от<br />

Allied Market Research, предвиждат CAGR от 7,5% – от<br />

2022 г. до 2031 г.<br />

Васил ВАСИЛЕВ<br />

40 8 • <strong>2023</strong>


АНАЛИЗ 41<br />

Карго байковете – алтернатива<br />

или екзотика<br />

Продажбите на електрически товарни велосипеди<br />

се увеличиха през последните няколко години<br />

в Европа. Причина за това е не само политиката<br />

за реализиране на зеления пакет на ЕС, но и<br />

задръстванията в градските центрове, някои от които<br />

дори са недостъпни за автомобили.<br />

По-чист, по-безшумен<br />

Въздействието върху околната среда на електрическите<br />

товарни велосипеди е значително по-ниско<br />

от това на микробусите. Те са с нулеви вредни емисии.<br />

Тяхното ниво на вредни емисии е по-ниско дори<br />

от това на електромобилите. Карго байковете са и с<br />

ниско ниво на шум, което ги прави подходящи за<br />

доставки по всяко време.<br />

Когато преминат към електрически товарни велосипеди,<br />

фирмите могат да спестят доста пари – от пътен<br />

данък, от такси за паркиране и най-вече от разходи<br />

за бензин, като същевременно допринасят за почист<br />

и по-зелен град.<br />

В последно време все по-трудно се намират водачи<br />

за товарни автомобили и бусове. Не е така при<br />

велосипедите, за които не е необходима шофьорска<br />

книжка. Огромна част от хората могат да карат велосипеди<br />

и биха могли, при желание, да съчетаят хоби-<br />

Товарните велосипеди<br />

имат бъдеще, но само на<br />

определени места<br />

Тъй като градското и крайградското население<br />

продължава да расте, традиционните методи<br />

за доставки от последна миля стават все понеустойчиви.<br />

Задръстванията, вредните<br />

емисии и времето са основните болни точки за<br />

куриерския бизнес. Едно от решенията, които<br />

в последно време доста се рекламират като<br />

алтернатива на автомобилния транспорт<br />

при доставките от последна миля, са<br />

електрическите товарни велосипеди. Дали<br />

обаче си заслужава да се възлагат големи надежди<br />

на тях в борбата за едно по-зелено бъдеще на<br />

транспорта? На този и на други въпроси ще се<br />

опитаме да отговорим в тази статия.<br />

то си с изкарването на пари. Особено ако имат добра<br />

физика.<br />

За разлика от буса, на товарния велосипед му<br />

трябва много по-малко място за паркиране. Той може<br />

да спре и на тротоара, без да има опасност от санкции.<br />

Изследвания във Великобритания са доказали, че<br />

електрическите товарни велосипеди са с 60% по-бър-<br />

8• <strong>2023</strong><br />

41


42 АНАЛИЗ<br />

42 8 • <strong>2023</strong><br />

Карго байковете са подходящи за използване в централни градски части, където е забранено за автомобили<br />

зи от микробусите в градските центрове.<br />

Не на последно място, карането на велосипед е<br />

доста по-здравословно, отколкото седенето на седалката<br />

в буса. Да не забравяме, че машината е с електродвигател,<br />

който може да се включи както при изкачвания<br />

по нанагорнище, така и когато водачът вече<br />

е уморен или пък не е достатъчно силен в краката.<br />

А къде да караме?<br />

Някои от куриерските фирми вече<br />

използват товарни велосипеди<br />

Може би с изброените предимства се изчерпват<br />

плюсовете на карго байковете като алтернативен<br />

транспорт за доставки от последната миля. И тук идват<br />

проблемите. Неслучайно винаги при реклами на<br />

карго байкове ще срещнете думите „подходящи за<br />

централните градски части“. Това са места, където движението<br />

на автомобили е доста ограничено, като има<br />

доста пешеходни зони. Там карго байковете се вписват<br />

много добре към обкръжаващата действителност,<br />

тъй като няма автомобили, които да ги застрашават.<br />

Не така обаче стоят нещата с останалите градски части.<br />

Ако няма обособена специална инфраструктура за<br />

велосипеди (велоалеи), придвижването с товарни велосипеди<br />

е доста рисково, като на места е направо<br />

самоубийствено. Типичен пример е инфраструктурата<br />

в София, където на доста места велоалеите са на пътното<br />

платно и от преминаващите автомобили ги отделя<br />

само една бяла линия. Да се кара товарен велосипед<br />

там е повече от рисково при манталитета на столичните<br />

шофьори, които рядко спазват ограничението<br />

на скоростта. Да не говорим за кварталите, където автомобилите<br />

трудно се разминават един с друг. Затова<br />

там велосипедистите често карат по тротоарите за поголяма<br />

сигурност. Положението и в западните държави<br />

не е по-добро по отношение на велоалеите в кварталите.<br />

Затова липсата на инфраструктура се очертава<br />

като основен проблем при навлизането на карго<br />

байковете при доставките до последна миля.<br />

Защо разходите не излизат?<br />

Друг голям проблем, който се очертава пред<br />

по-масовото навлизане на карго байковете, е липсата<br />

на хъбове за тях. Няма как велосипедистите да тръгват<br />

с пратките от крайградските хъбове. От една страна,<br />

ще се загуби много време, докато стигнат до кварталите,<br />

където трябва да разнасят пратките, а от друга<br />

– няма условия за движение по входните артерии на<br />

градовете. Това налага изграждането на микрохъбове<br />

в градските зони, където ще зареждат и ще домуват<br />

товарните велосипеди. Специалисти вече препоръчват<br />

и по-малки нанохъбове, които ще улеснят зареждането<br />

на карго байковете с пратки.<br />

Така стигаме до един от най-щекотливите въпроси<br />

– дали използването на карго байковете ще намали,<br />

или ще увеличи разходите на куриерските фирми.<br />

Проучване с лондонски фирми и куриерски компании<br />

е установило, че основната бариера за преминаване<br />

към доставки с карго байкове е, че разходите<br />

при тях са по-големи, отколкото при доставките с дизеловите<br />

микробуси. Макар карго байковете да са евтини<br />

като първоначална инвестиция, тяхната товароподемност<br />

стига до 250 кг. Тоест, за да заместят един<br />

бус с товароподемност 1,5 т, ще са необходими 6 товарни<br />

велосипеда с 6-има водачи. Така автоматично<br />

разходите за заплати скачат. Освен това бусът ще изпълни<br />

задачите по доставките много по-бързо, отколкото<br />

велосипедистите и за него не е необходимо да<br />

се изграждат хъбове в града. Да не говорим, че може<br />

да пренася и доста по-тежки пратки.<br />

Не на последно място е достъпността – бусът<br />

може да се ползва по цялата градска и извънградска


АНАЛИЗ 43<br />

мрежа, докато с карго байкове едва ли ще е подходящо<br />

да излезете извън града, да не говорим за магистрали<br />

и главни пътища.<br />

Изводът е, че ако няма достатъчно натиск от държавните<br />

власти за позеленяване на транспорта плюс<br />

инвестиции в необходимата структура и подходящо<br />

финансиране на доставчиците, делът на карго байковете<br />

едва ли ще нарасне много.<br />

Видове и награди<br />

Карго байковете, които се използват за доставки<br />

на пратки, основно са триколесни и четириколесни.<br />

Има и двуколесни товарни електрически велосипеди,<br />

но те са по-подходящи за частни нужди, тъй като товароносимостта<br />

им е по-малка – да отидете на пикник<br />

до някои близки дестинации, да повозите децата<br />

в парка и др.<br />

Обичайното разположение на коша на товарния<br />

велосипед е между предното колело и задните, като<br />

обикновено е зад гърба на водача. Има и вариации<br />

кошът да е пред водача, но това не е особено удобно<br />

за него.<br />

Европейските производители на карго байкове са<br />

много. Товарните велосипеди обикновено са част от<br />

гамата на производителите на електрически байкове.<br />

Според изследване на Mordor Intelligence най-големите<br />

производители на карго байкове в Европа са<br />

Accell Group N.V., Bakfiets.nl, Rad Power Bikes, Riese &<br />

Müller и RYTLE GmbH.<br />

Автомобилните производители също взеха да обръщат<br />

внимание на карго байковете. През октомври<br />

Недостатъчният брой велоалеи спъва навлизането на карго<br />

байковете в градския транспорт<br />

2022 г. от Renault Trucks обявиха сътрудничеството си<br />

с Kleuster, базирана в Лион, която произвежда електрически<br />

товарни велосипеди. Главната цел, обявена<br />

от партньорите, е да се ускорят производството и разпространението<br />

на товарните велосипеди Freegônese.<br />

Те ще бъдат произведени в завода на Renault Trucks<br />

във Венисие и ще се разпространяват в европейската<br />

мрежа на производителя. В резултат на това сътрудничество<br />

Renault Trucks ще добави решения за доставка<br />

до последната миля към своята гама електрически<br />

превозни средства.<br />

Не е изненада, че страната, в която се използват<br />

най-много карго байкове, е Германия. Там вече<br />

се провежда и конкурсът International Cargobike of<br />

the Year (CABOTY). Категориите в него са три: Light<br />

Cargobikes, Heavy Cargobikes и Bike-Trailer. Тази година<br />

тестовите дни се проведоха по време на Eurobike<br />

във Франкфурт, а победители в съответните категории<br />

са германската Muli Motor, английската EAV 2Cubed и<br />

германската Carla Cargo/Con-Pearl Box.<br />

8• <strong>2023</strong><br />

43


44 КОЛИ ЗА РАБОТА<br />

Amarok е работлив,<br />

атлетичен и харизматичен<br />

Мултифункционалният Amarok е еднакво добър<br />

на пътя и извън него или като автомобил за<br />

работа, или за свободното време.<br />

Amarok е с ярко изразената<br />

ДНК на Volkswagen<br />

Той е типичен представител на Volkswagen и носи<br />

всички отличителни белези на немската марка, въпреки<br />

че споделя обща платформа и силова линия с<br />

бестселъра при пикапите в Европа Ford Ranger. Приликите<br />

свършват обаче само дотук, защото Amarok,<br />

в резултат на сътрудничеството между двата автомобилни<br />

гиганта, е доработен сериозно от инженерите,<br />

конструкторите и дизайнерите на Volkswagen. Така<br />

още на пръв поглед в модела се долавя ярко изразената<br />

ДНК на немската марка.<br />

За това основна роля имат външният и вътрешният<br />

дизайн, които носят всички характеристики и отличителни<br />

черти на актуалното поколение лекотоварни автомобили<br />

на Volkswagen и карат новия Amarok да изглежда<br />

атлетичен и харизматичен. Контурите на външния<br />

дизайн са изразителни, а новият Amarok е изцяло<br />

Новото поколение на Amarok – еднотонният<br />

пикап на Volkswagen, уверено доказва, че е<br />

универсален, стабилен и високопроходим<br />

автомобил, подходящ и за шосе, и за офроуд.<br />

Моделът бе представен за пръв път от<br />

Volkswagen в края на септември миналата<br />

година по време на най-голямото в света<br />

международно изложение на автомобили за<br />

работа IAA Transportation 2022, но вече с лекота<br />

превзема пътищата и трасетата в България.<br />

преработен в сравнение с първото поколение на модела.<br />

По-голямото му междуосие гарантира по-добра<br />

проходимост в пресечен терен.<br />

С дължина от 5350 мм новият Amarok е с 96 мм<br />

по-голям от своя предшественик. Междуосието е<br />

3270 мм и е увеличено със 173 мм. Това осигурява повече<br />

място за краката, особено на втория ред седалки.<br />

Междуосието е пораснало много повече от габаритната<br />

дължина и това скъсява надвесите, като увеличава<br />

проходимостта. По широчина също е добавен<br />

акцент, който оптически „раздува“ калниците и страничните<br />

панели, придавайки на Amarok още по-мъжествено<br />

излъчване в сравнение с неговия предшественик.<br />

44 8 • <strong>2023</strong>


КОЛИ ЗА РАБОТА 45<br />

Volkswagen Commercial Vehicles са внедрили комбинация от<br />

дигитални функции и ергономично конфигурирани бутони<br />

Нивата на оборудване, в които се предлага новият<br />

Amarok, са пет – базовото Amarok, двете средни – Life<br />

и Style, и двете върхови – PanAmericana и Aventura.<br />

Нов външен дизайн и съвременен интериор<br />

Съвременни IQ.Light LED матрични светлини, колела<br />

с размер от 16 до 21 инча и съвсем нови стилистични<br />

пакети в екстериора, като ролбари с нов дизайн<br />

и стъпенки, са част от новостите във външния изглед<br />

на пикапа. Нова е и предната решетка, която в<br />

зависимост от моделната версия подчертава по хоризонталата<br />

предната част или пък придава X-образна<br />

визия на предницата.<br />

Вътрешният дизайн също е изцяло променен, като<br />

арматурното табло и дигиталният приборен панел отново<br />

показват принадлежност към марката и премиум<br />

сегмента. На централната конзола има нов голям многофункционален<br />

сензорен екран, който може да бъде<br />

с размери от 8, 10 или 12 инча и вертикално – А4 ориентиран.<br />

От него и от мултифункционалния волан се<br />

контролират всички функции на автомобила.<br />

В интериора Volkswagen Commercial Vehicles са<br />

внедрили комбинация от дигитални функции и ергономично<br />

конфигурирани бутони, включително с въртящи<br />

се, интуитивни за използване превключватели.<br />

Премиум позиционирането на автомобила е подчертано<br />

и от новите седалки – ергономично проектирани,<br />

като при по-високите спецификации предните седалки<br />

могат да бъдат с до 10-посочно електрическо<br />

регулиране.<br />

Дори и в базово изпълнение, новият Amarok е същински<br />

офроудър, притежаващ доказаното качество<br />

на лекотоварните автомобили Volkswagen. Моделът е<br />

оборудван с редица нови технологии и повишен комфорт<br />

в сравнение с предното поколение на Amarok.<br />

Новите въздушни възглавници и модерните над 20<br />

асистиращи системи за водача предлагат удобство и<br />

върхова сигурност от последно поколение.<br />

При шофиране по пътя са налице нормален и икономичен<br />

режим на силовата линия. Конфигурацията<br />

на задвижването стандартно е 4х4, но като опция<br />

може да се поръча и 4х2 – само със заден двигателен<br />

мост. При пълноприводната версия от въртящ се<br />

превключвател между седалките на водача и пътника<br />

се избират режимите 2H, 4A, 4H и 4L. В съседство са<br />

бутоните за блокиране на диференциала и за помощника<br />

при спускане по наклон.<br />

Товарните възможности също впечатляват, а между<br />

арките на колелата има достатъчно пространство,<br />

за да могат в легена да се поберат 2 европалета, които<br />

се стабилизират надеждно с помощта на металните<br />

укрепващи халки с товароносимост 500 кг всяка.<br />

Товарният капацитет е нараснал до 1160 кг, а още<br />

една новост е и възможността за статично натоварване<br />

на покрива до 350 кг. Технологията на задвижващата<br />

система пък гарантира, че новият Amarok може да<br />

преодолее всеки терен, а в зависимост от версията на<br />

двигателя му може да тегли до 3,5 тона.<br />

Мощна силова линия<br />

На българския пазар второто поколение на Amarok<br />

се предлага с два двигателя, достъпни с три нива на<br />

максимална мощност. За по-нискооборудваните версии<br />

и за тези, които търсят повече икономичност при<br />

шофиране, е двулитровият, четирицилиндров, редови<br />

турбодизелов силов агрегат – 2.0 TDI, предлагащ предостатъчно<br />

мощност от 170 или 209 к.с. За високооборудваните<br />

варианти е атрактивният топдвигател<br />

3.0 TDI V6. Той е трилитров, шестцилиндров, V-образен<br />

и осигурява изходна мощност от 241 к.с.<br />

Новата 10-степенна автоматична предавателна<br />

кутия заменя познатата 8-степенна автоматизирана<br />

транс мисия на предния модел. Освен това при<br />

Amarok ще има възможност да се поръча и 6-степенна<br />

механична скоростна кутия в зависимост от двигателя<br />

и нивото на оборудване.<br />

По пътя и извън него<br />

Разбира се, представител на списание КАМИ-<br />

ОНИ не пропусна възможността да направи атрактивен<br />

драйвтест на „звяра“ – на пътя и извън него, организиран<br />

от официалния вносител на немската марка<br />

у нас Порше БГ. Хиляда километра по магистрала,<br />

двупосочни пътища и по пресечен терен извън пътя<br />

бе маршрутът на първия тест на новия Volkswagen<br />

Amarok в България. Тръгването бе от центъра на Порше<br />

София Изток на софийския Околовръстен път. От<br />

С дължина 5350 мм новият Amarok е с 96 мм по-голям от своя<br />

предшественик<br />

8• <strong>2023</strong><br />

45


46 КОЛИ ЗА РАБОТА<br />

разрешените. Асистиращите системи работят прецизно,<br />

като адаптивният круиз контрол регулира скоростта<br />

според избраната дистанция, асистентът за поддържане<br />

лентата на движение връща автомобила в правилната<br />

посока при опит за пресичане на осевата линия<br />

без мигач. Другото, което прави впечатление в<br />

салона, е изключително добрата шумоизолация и тихата<br />

работа на двигателя дори при високи скорости.<br />

Добрите впечатления продължават и по криволичещия<br />

двупосочен път край морския бряг. Там проличава<br />

колко мощен и еластичен е двигателят, когато има<br />

нужда от бързо изпреварване.<br />

Черешката на тортата бе проверката на офроуд<br />

способностите на новия Amarok. Пикапът преодолява<br />

12-те километра до Маслен нос и обратно абсолютно<br />

безпроблемно, при това на висока скорост. Показателно,<br />

че трасето е детска игра за Amarok, е това,<br />

че никъде не се налагаше да се избере по-сериозен<br />

офроуд режим от 4А, при който интелигентната система,<br />

управляваща силовата линия, сама решава в кой<br />

момент на кое колело колко въртящ момент е необходим.<br />

В допълнение към офроуд способностите на<br />

новия Amarok трябва да се подчертае и внушителната<br />

дълбочина на преодоляване на водно препятствие<br />

от 800 мм.<br />

Арматурното табло и дигиталният приборен панел показват<br />

принадлежност към марката и към премиум сегмента.<br />

там по магистрала Тракия той преодоля гигантско задръстване<br />

и след обхода колоната достигна до Бургас<br />

и се насочи на юг към комплекса Аполония Ризорт<br />

край Черноморец.<br />

След това шестте пикапа продължиха на юг към<br />

резиденция Перла край Приморско, където навлязоха<br />

в горите на предпланините на Странджа. По каменисти<br />

пътища без настилка и с много странични надлъжни<br />

наклони и коловози колоната достигна първо<br />

брега на морето при скалистия залив Мириус, а след<br />

това акостира на емблематичния Маслен нос.<br />

На другия ден колоната пое по обратния път<br />

към София. Домакините на теста от Порше БГ бяха<br />

предоставили за шофиране 6 пикапа от трите по-високи<br />

нива на оборудване при Amarok – Aventura,<br />

PanAmericana и Style, като всичките бяха с избираемо<br />

задвижвани 4х4 и оборудвани с трилитровия турбодизелов<br />

двигател с мощност 241 к.с. и с 10-степенната<br />

автоматична предавателна кутия.<br />

Тези около 1000 километра бяха напълно достатъчни<br />

да се усети разностранният нрав на новия Amarok,<br />

който независимо от нивото на оборудване се представя<br />

еднакво впечатляващо и на магистралата, и по<br />

двупосочен път със завои, и по сипеите край морския<br />

бряг.<br />

И така, на магистралата новият Amarok е стабилен,<br />

мощен и комфортен. Пикапът стои здраво залепнал<br />

на пътя дори в завои при скорости над максимално<br />

Наградата<br />

Награда след достигането на морския бряг? Тя бе<br />

свързана с живописни крайморски пейзажи, приятни<br />

моменти с новия пикап от Volkswagen Лекотоварни<br />

автомобили и неочакван завършек на деня – ексклузивно<br />

кулинарно пътешествие на открито на нос Акра,<br />

с панорамна гледка към спектакъла на вълните и залеза.<br />

Всичко това бе организирано от Ritual Gatherings<br />

и с авторски изкушения от рецептите на Рене и Джун<br />

Йошида от funkooks.<br />

Накрая следва обратният път към София, където<br />

само за протокола можем да отчетем един отличен<br />

разход на гориво за трилитровия силов агрегат<br />

след високите скорости по магистралата и планинския<br />

офроуд.<br />

Концепцията за дизайн и приложимост на всъдехода<br />

от Volkswagen Лекотоварни автомобили се заражда<br />

в Германия и Австралия, а производството е базирано<br />

в Южна Африка. Премиум пикапът е създаден<br />

за пазарите на Австралия и Нова Зеландия, Близкия<br />

изток и Европа. Над 20 асистиращи системи, мобилни<br />

онлайн услуги, както и ефективни и мощни двигатели,<br />

две технологии за задвижване на четирите колела,<br />

подходящи аксесоари и безпогрешното ДНК на<br />

Volkswagen – това въплъщава новият Amarok, превръщайки<br />

се в един от най-многофункционалните и комфортни<br />

пикапи в света.<br />

Изводите са, че Amarok, който се произвежда в<br />

Южна Африка, се очертава като един от най-многофункционалните<br />

и добре балансирани пикапи в света<br />

и Европа. На пазара моделът тръгва по добре утъпканите<br />

от първото поколение на Amarok пътеки, което се<br />

отчете с над 830 000 продадени бройки в цял свят.<br />

Лъчезар АПОСТОЛОВ<br />

46 8 • <strong>2023</strong>


ABSTRACTS IN ENGLISH 47<br />

WE ARE ACTIVELY WORKING ON THE DIGITIZATION OF SERVICES<br />

Mr. Georgi Gvozdeykov, Minister of Transport<br />

and Communications, gave his first interview phase, have the highest deployment readiness for<br />

cess of digitalization in cargo handling is in its final<br />

for LOGISTIKA magazine since assuming the office.<br />

We commented on topics that are of hot inter-<br />

and Communications also highlighted another proj-<br />

the e-way bill or e-CMR. The Minister of Transport<br />

est to the transport and logistics business, namely<br />

strategies for the introduction of the electronic ness, namely the construction of a third bridge over<br />

ect of high priority for the government and the busi-<br />

consignment note, improving cross-border freight the Danube River. In the short term, the launching<br />

crossings, port infrastructure development, and the of the Ruse − Giurgiu ferry service is also an important<br />

step, which is expected to cover about 25% of the<br />

construction of intermodal terminals. According to<br />

Minister Gvozdeykov, the seaports, where the pro-<br />

traffic on the bridge.<br />

8<br />

DELAMODE BULGARIA MOVED TO ITS NEW FACILITY<br />

The new multi-purpose home of Delamode of enclosed space and over 1,400 sq.m of office<br />

Bulgaria OOD is now ready. The facility took less premises. The terminal has 24 loading and unloading<br />

ramps. Goods entering the cross-dock facility<br />

than a year to build. The investor and owner of<br />

the facility is Glorient Investment BG. A team of leave within two to three hours, points out Mr. Yordan<br />

Stoyanov. On an average day, about 30 trucks<br />

LOGISTIKA magazine received a special invitation<br />

and visited the modern cross-dock terminal. with LCL shipments to/from Western Europe unload<br />

at the terminal of Delamode Bulgaria in So-<br />

We learned more about the capacity of the facility<br />

from Mr. Yordan Stoyanov, General Manager of fia. The facility also handles more than 100 trucks<br />

Delamode Bulgaria. The total area is 17,000 sq.m, a day with complete vehicle loads on international<br />

the floor area is 7,000 sq.m, including 5,500 sq.m and domestic routes.<br />

12<br />

SUCCESS IS ACHIEVED WITH DEDICATION AND HARD WORK<br />

Are 15 years in the telematics business a long or “I have always set long-term goals with the ambition<br />

to support the development of our customers and<br />

a short time? How is the telematics services market<br />

evolving, and what new offerings can we expect to partners”, says Mr. Kostov. “I think this is the right direction<br />

to go in. We are no exception − anyone who<br />

see? What place do human relations have in business?<br />

What are the similarities between managing a sets goals and strives to achieve them will have a result,<br />

sooner or later. It comes from the work you've<br />

ship's crew and running a successful company? We<br />

sought answers to these and other questions from Mr. done, and the dedication to the work you do. You cannot<br />

achieve success in a any field without being com-<br />

Delyan Kostov, owner and managing director of Frotcom<br />

Bulgaria.<br />

mitted to it.”<br />

DYNAMIC PICKING IN THE EBAG CENTRAL WAREHOUSE<br />

The largest Bulgarian online supermarket eBag<br />

has introduced a dynamic picking system for its central<br />

warehouse in Sofia. “At eBag, we strive to be<br />

innovative and efficient in each of our processes,<br />

not limiting ourselves by the software solutions already<br />

developed, but also by using the processes implemented<br />

by other logistics companies,” says Mr.<br />

Ivo Stoyanov, Process Manager at Convenience, the<br />

company that operates eBag.<br />

To eliminate unnecessary worker movements,<br />

Stedo Soft, the developer of the WMS (Warehouse<br />

Management Software) solution that services the<br />

warehouse of eBag, created a new dynamic picking<br />

system completely tailored to the needs of the company<br />

for online sales. This software is responsible<br />

for drawing up a route for the fulfillment of each order,<br />

depending on the location of a given employee<br />

and the position of each of the items to be picked in<br />

the order. Thus, the shortest picking route is given to<br />

the worker to proceed further.<br />

16<br />

26<br />

UP TO 12 TIMES FASTER PICKING<br />

The reason LOGISTIKA magazine visited the<br />

company Office 1 Superstore was to find out how<br />

their new online order handling facility was performing<br />

a few months after implementing the OSR (Orders-Storage-Retrieval)<br />

system. The capacity of the<br />

OSR system is currently around 5,000 orders per day.<br />

The efficiency is extremely high − picking is between<br />

8 and 12 times faster than picking from a conventional<br />

racking system, and errors are less than 0.01%.<br />

From Mr. Georgi Raychev, Planning and Logistics<br />

Director at Office 1 Superstore, we learnt more about<br />

the opportunities that the logistics park provides for<br />

the company's business expansion. We spoke with<br />

him about the warehouse management in Bulgaria,<br />

the advent of AI in logistics industry, and the benefits<br />

of warehouse automation. We learnt as well from<br />

Mr. Georgi Raychev that Office 1 Superstore is also<br />

working on the implementation of a new ERP (Enterprise<br />

Resource Planning) system that is tightly integrated<br />

with AI across all business lines.<br />

28<br />

8• <strong>2023</strong><br />

47


48 ИНДЕКС НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ<br />

ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Издание на БТП –<br />

Българска Транспортна<br />

Преса ЕООД<br />

ISSN 1312–6261<br />

Адрес на редакцията:<br />

1680 София, бул. Гоце Делчев<br />

№ 100 бл. 22 вх. А офис 21<br />

тел.: 02/808 18 40<br />

e-mail: logistika@btp.bg<br />

Интернет: www.logistika.bg<br />

Индекс<br />

на рекламодателите<br />

Баркод Системи България стр. 33<br />

Brother стр. 31<br />

Глобал Биомет стр. 11<br />

Ди Ейч Ел Лоджистикс България<br />

IV корица<br />

Дискордиа стр. 1<br />

Скорпион Шипинг стр. 39<br />

Спиди стр. 27<br />

СТАД - Близнаков стр. 6<br />

СТАМ стр. 14<br />

Транспрес<br />

II корица<br />

Адрес за кореспонденция:<br />

1463 софия, пк 5<br />

Главен редактор:<br />

Снежина Баджева – 02/958 00 33<br />

Зам.-главен редактор: Васил Василев<br />

Редактори:<br />

Ралица Русинова<br />

Александра Тодорова<br />

Директор маркетинг и реклама:<br />

Нели Балабанова – 02/958 00 34<br />

Реклама – 02/958 00 30<br />

Илияна Балабанова, Борислав Бурлак,<br />

Стефан Миланов<br />

Графичен дизайн:<br />

Стоян Ангелов<br />

Абонамент и разпространение:<br />

088 828-14-14,<br />

088 858-20-88<br />

Печат: РОПРИНТ ЕАД<br />

Други печатни издания<br />

на Bulgarian Transport Press:<br />

Кой какъв е в транспорта и спедицията,<br />

Камиони, Строителна техника<br />

Елтрак България<br />

III корица<br />

Интер Експо център стр. 29<br />

Карго Радар стр. 24<br />

Лагермакс Лоджистикс България стр. 34<br />

Логистична Бизнес Конференция стр. 3<br />

Priority Freight стр. 7<br />

Силвър Стар Моторс стр. 5<br />

ТТЛ стр. 37<br />

Филанел Логистик стр. 43<br />

Фротком България стр. 4<br />

Хьорман България стр. 35<br />

Шел България стр. 21<br />

Юнимастърс Лоджистикс стр. 22<br />

Банкова сметка:<br />

Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF<br />

IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16<br />

Препечатване на информация е възможно<br />

само със съгласие на редакцията.<br />

Списанието не носи отговорност за<br />

съдържанието на публикуваните реклами.<br />

48<br />

8 • <strong>2023</strong>


GOGREEN PLUS<br />

ПРОСТО СЕ ДОБАВЯ КЪМ<br />

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ<br />

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ<br />

За повече информация, кликнете тук: http://dhlfreightgogreenplus.com<br />

или се свържете на 0700 17 701, email: dhlfreight.bg@dhl.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!