01.10.2023 Views

КАМИОНИ 8 / 2023

Четете в броя: * DAF XB е пълна гама от превозни средства за градски доставки в класа от 7,5 до 19 т, включително от електрически модели на батерии. * Уникален хибриден камион с ремарке със соларен панел се тества по обществени пътища. * Volvo Trucks увеличава производствените си обемите за електрически камиони. * На изложението NUFAM 2023 в Карлсруе Krone представи широка гама от продукти, свързани с ремаркетата. * Изложението IAA Mobility 2023 в Мюнхен събра над 300 световни премиери и иновации. * Новият компактен напълно електрически пътнически ван EQT от Mercedes-Benz вече е в България. и още...

Четете в броя:
* DAF XB е пълна гама от превозни средства за градски доставки в класа от 7,5 до 19 т, включително от електрически модели на батерии.
* Уникален хибриден камион с ремарке със соларен панел се тества по обществени пътища.
* Volvo Trucks увеличава производствените си обемите за електрически камиони.
* На изложението NUFAM 2023 в Карлсруе Krone представи широка гама от продукти, свързани с ремаркетата.
* Изложението IAA Mobility 2023 в Мюнхен събра над 300 световни премиери и иновации.
* Новият компактен напълно електрически пътнически ван EQT от Mercedes-Benz вече е в България.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!