26.02.2024 Views

КАМИОНИ 2 / 2024

Четете в броя: * Volvo FH Aero е тук и идва с амбицията да бъде еталон за енергийна ефективност в сегмента си. * Интервю на Харалд Зайдел, президент на DAF Trucks, пред президента на журито ITOY Джанерико Грифини. * От юли 2024 г. всички нови камиони, продавани в ЕС, трябва да отговарят на актуализираните Общи правила за безопасност (GSR). * През 2023 г. българските вносители на прикачен състав успяха да поддържат високи нива на доставки на полуремаркета и ремаркета. * Със 780 к.с. Volvo FH16 вече е най-мощният сериен камион. * Новият Volvo FM Low Entry идва само в електрическа версия. * Новите регистрации над 3,5 тона в Европа минаха нивото отпреди Ковид-19. * Ford Pro представи изцяло нов Transit Connect. * Stellantis ще произвежда средни и големи ванове на водород. * Новият Master E-Tech Electric – 460 км с едно зареждане. * Новият eSprinter е най-ефективният е-ван на Mercedes-Benz. и още...

Четете в броя:
* Volvo FH Aero е тук и идва с амбицията да бъде еталон за енергийна ефективност в сегмента си.
* Интервю на Харалд Зайдел, президент на DAF Trucks, пред президента на журито ITOY Джанерико Грифини.
* От юли 2024 г. всички нови камиони, продавани в ЕС, трябва да отговарят на актуализираните Общи правила за безопасност (GSR).
* През 2023 г. българските вносители на прикачен състав успяха да поддържат високи нива на доставки на полуремаркета и ремаркета.
* Със 780 к.с. Volvo FH16 вече е най-мощният сериен камион.
* Новият Volvo FM Low Entry идва само в електрическа версия.
* Новите регистрации над 3,5 тона в Европа минаха нивото отпреди Ковид-19.
* Ford Pro представи изцяло нов Transit Connect.
* Stellantis ще произвежда средни и големи ванове на водород.
* Новият Master E-Tech Electric – 460 км с едно зареждане.
* Новият eSprinter е най-ефективният е-ван на Mercedes-Benz.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!