04.04.2024 Views

КАМИОНИ 3 / 2024

Четете в броя: * Daimler Truck представи новия MercedesBenz Actros L - изцяло обновения си флагман за транспорт на дълги разстояния. * Нека поговорим за зарядната инфраструктура. * Световна премиера показа новия ID. Buzz GTX, който е най-мощният Bulli за всички времена. * Stellantis организира международно представяне и пътни тестове на изцяло обновената си гама от компактни, средни и големи ванове, наречена Pro One. * Мек-Дизел България – част от DUBHE GROUP. * Как и къде се тестват камионите Mercedes-Benz. * Транспортните предизвикателства на 2024 г. * Европейският парламент одобри стандарта Евро-7. * Европа дава „на заден ход“ за забраната на автомобилите с ДВГ. и още...

Четете в броя:
* Daimler Truck представи новия MercedesBenz Actros L - изцяло обновения си флагман за транспорт на дълги разстояния.
* Нека поговорим за зарядната инфраструктура.
* Световна премиера показа новия ID. Buzz GTX, който е най-мощният Bulli за всички времена.
* Stellantis организира международно представяне и пътни тестове на изцяло обновената си гама от компактни, средни и големи ванове, наречена Pro One.
* Мек-Дизел България – част от DUBHE GROUP.
* Как и къде се тестват камионите Mercedes-Benz.
* Транспортните предизвикателства на 2024 г.
* Европейският парламент одобри стандарта Евро-7.
* Европа дава „на заден ход“ за забраната на автомобилите с ДВГ.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!