04.04.2024 Views

КАМИОНИ 3 / 2024

Четете в броя: * Daimler Truck представи новия MercedesBenz Actros L - изцяло обновения си флагман за транспорт на дълги разстояния. * Нека поговорим за зарядната инфраструктура. * Световна премиера показа новия ID. Buzz GTX, който е най-мощният Bulli за всички времена. * Stellantis организира международно представяне и пътни тестове на изцяло обновената си гама от компактни, средни и големи ванове, наречена Pro One. * Мек-Дизел България – част от DUBHE GROUP. * Как и къде се тестват камионите Mercedes-Benz. * Транспортните предизвикателства на 2024 г. * Европейският парламент одобри стандарта Евро-7. * Европа дава „на заден ход“ за забраната на автомобилите с ДВГ. и още...

Четете в броя:
* Daimler Truck представи новия MercedesBenz Actros L - изцяло обновения си флагман за транспорт на дълги разстояния.
* Нека поговорим за зарядната инфраструктура.
* Световна премиера показа новия ID. Buzz GTX, който е най-мощният Bulli за всички времена.
* Stellantis организира международно представяне и пътни тестове на изцяло обновената си гама от компактни, средни и големи ванове, наречена Pro One.
* Мек-Дизел България – част от DUBHE GROUP.
* Как и къде се тестват камионите Mercedes-Benz.
* Транспортните предизвикателства на 2024 г.
* Европейският парламент одобри стандарта Евро-7.
* Европа дава „на заден ход“ за забраната на автомобилите с ДВГ.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!