07.12.2020 Views

DOBROMYSL 3, ukázka

Vážené čtenářky, milí čtenáři, třetí kniha, bookazín Dobromysl, přináší opět jedinečný zážitek. Pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého a zaberte se do čtení nebo jen listování Dobromyslem. Tady je obsah a malá ukázka: - Filosofie pro život: Hédonistická filosofie Aristippa z Kyrény - Vikingové, tajemní muži severu - Numerologie: odhalte, co skrývá datum narození - Čarodejnice byly, jsou a budou - Čarodějnické procesy, temná skvrna křesťanských dějin - Malý slovníček magie Za celou redakci vám přeji klid v duši a mnoho štěstí i zdraví v době poněkud neklidné, nicméně vzácné neboť žijeme právě teď a tady. Aleš Vodička Vydavatel Bookazín Dobromysl je k dostání v prodejnách tisku v Čechách a na Slovensku. Objednat si jej můžete také v online obchodě: MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

třetí kniha, bookazín Dobromysl, přináší opět jedinečný zážitek. Pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého a zaberte se do čtení nebo jen listování Dobromyslem.

Tady je obsah a malá ukázka:

- Filosofie pro život: Hédonistická filosofie Aristippa z Kyrény
- Vikingové, tajemní muži severu
- Numerologie: odhalte, co skrývá datum narození
- Čarodejnice byly, jsou a budou
- Čarodějnické procesy, temná skvrna křesťanských dějin
- Malý slovníček magie

Za celou redakci vám přeji klid v duši a mnoho štěstí i zdraví v době poněkud neklidné, nicméně vzácné neboť žijeme právě teď a tady.

Aleš Vodička
Vydavatel

Bookazín Dobromysl je k dostání v prodejnách tisku v Čechách a na Slovensku. Objednat si jej můžete také v online obchodě: MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOVINKA

VELKÁ KNIHA

ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

Vikin gové

SEVERSKÁ

MYTOLOGIE

SLOVNÍK

MAGIE

TŘETÍ DÍL

HÉDONISTICKÁ

FILOSOFIE

ARISTIPPA

Z KYRÉNY

ČARODĚJNICE

BYLY, JSOU

A BUDOU

MOJEBYLINKY.CZ

BOOKAZÍNZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

Snadno upadáme v samolibost, kdokoli věříme, že máme

před jinými nějákou přednost. Menší početnost, nižší úděl,

odlišný domov, národ nebo jazyk a cokoli podobného dává

jednoduše příležitost, abychom znevažovali jedni druhé. Ale

tyto předsudky musíme odložit ve věci tak důležité a musíme se

střežit zdání, že pro nějákou okolnost jedni druhými pohrdáme.

Je zlou překážkou smíření, k němuž směřujeme snášenlivostí,

vidí-li nebo podezírá-li jedna z obou stran, že je vydána

štítivému pohrdání. A jistě není důvodu, rozváží-li se věc řádně,

proč by jeden druhým pohrdal. Jen kdyby lidé dovedli znáti své

dary a užívat jich k společnému prospěchu.

Jen jedna z myšlenek Jana Amose Komenského, 350 let stará...

3


4


ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

© Bylinky revue, s. r. o.

Rybná 14, P. O. Box 12, 110 05 Praha 1

www.mojebylinky.cz

@bylinkyrevue

Na vydání této publikace se podíleli:

Aleš Vodička, Jarka Kovaříková, Marek Vodička, Bára Veretová

Tiskne: Triangl

ISSN 2694-9687, MK ČR E 23963

Foto: Shutterstock a archív redakce

Distribuce: lokální distribuční společnosti

Bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno jakékoli šíření obsahu.

Vydavatel neodpovídá za neodborné užití rad, receptů či návodů uvedených v této

publikaci. V případě nejasností, prosíme, konzultujte vše se svým lékařem.

Předplatné Dobromysl ČR:

SEND, s. r. o., www.send.cz, tel.: 225 985 225, bylinky@send.cz, sms: 605 202 115.

Předplatné Dobromysl Slovensko:

www.predplatne.sk, tel.: +421 2 49 111 200-204, lkperm@lkpermanent.sk

www.ipredplatne.sk, tel.: +421 0800 188 826, objednavky@ipredplatne.sk

Předplatné Dobromysl zahraničí:

www.mojebylinky.cz/zahranici

Zvláštní vydání Bylinek i jednotlivá čísla všech našich magazínů a knih najdete

v online obchodě na adrese: www.mojebylinky.cz

5


Obsah

6


8

18

36

54

64

74

Filosofie pro život: Hédonistická filosofie Aristippa z Kyrény

Vikingové, tajemní muži severu

Numerologie: odhalte, co skrývá datum narození

Čarodejnice byly, jsou a budou

Čarodějnické procesy, temná skvrna křesťanských dějin

Malý slovníček magie

7


8


Filosofie pro život:

HÉDONISTICKÁ

FILOSOFIE

ARISTIPPA Z KYRÉNY

Text: Marek Vodička

\

Ve dvou z předchozích dílů našeho seriálu Filosofie

pro život jsme se zabývali učením antického řeckého

filosofa Epikúra (341–270 př. n. l.), podle něhož

byla nejvyšším cílem lidského života blaženost

(ataraxia), tj. jakási klidná „neotřesitelnost“, jíž

můžeme dosahovat pomocí moudrého nakládání se

slastmi a minimalizováním strastí (strachu, bolesti)

v našem životě. I v dnešním díle se zaměříme

na dalšího řeckého „obhájce požitkářství“. Je jím

Aristippos z Kyrény (435–355 př. n. l.), Epikúrův

předchůdce a žák Sókratův. Uvidíme, že tento

myslitel jde v prosazování čistě hédonistického

způsobu života ještě dále než Epikúros,

avšak zdůrazňuje, že takto můžeme žít pouze

za předpokladu, že zůstáváme svrchovanými vládci

nás samých a nenecháváme se slastmi ovládat.

9


18


Vikingové

TAJEMNÍ MUŽI

SEVERU

19


22


23


36


Numerologie:

odhalte, co

skrývá datum

narození

ČÁST 2.

Čísla určují náš život –

podívejte se, jak!

Co to znamená,

když číslo v mřížce chybí

nebo když stojí izolovaně?

Jaké vlastnosti

předznamenává prázdná

nebo plná řada čísel?

37


V minulém čísle Dobromyslu jsme se dověděli, co

znamenají v datu narození jednotlivá čísla, co přináší

do života zrozence, když se číslo vyskytuje jednou a jaký

má na jeho povahu vliv, když se stejné číslo opakuje

vícekrát. Nyní si dozvíme ještě víc: co to znamená, když

některé číslo v mřížce chybí nebo stojí izolovaně a také

co znamená plná a prázdná řada čísel.

38


54


Čarodejnice

BYLY, JSOU A BUDOU

Čarodějnictví, kouzelnictví, šamanství –

různá slova pro činnost, která provází lidstvo

od počátku jeho dějin. Lidé vždycky chtěli mít

moc nad přírodními jevy, nad ostatními lidmi

a nad vývojem svého života, a když to nešlo

jednoduchou a přirozenou cestou, uchylovali se

ke způsobům nadpřirozeným. V tom můžeme

hledat počátky toho, čemu říkáme čarodějnictví.

55


ČERNÁ MŠE

Jedná se o rituál, který je evokací Satana nebo

jiné satanistické bytosti, například bohyně Astarté.

Je to vlastně liturgie prováděná satanistickým

společenstvím, která má svůj původ v magických

sexuálních rituálech dávných sekt a kultů. Největšího

rozvoje doznaly černé mše ve středověku,

v době vlády Ludvíka IV. Satanistické sekty

uznávají Satana jako vládce všehomíra, a toto

uznávání je zároveň vzpourou proti společenským

konvencím.

Součástí černé mše je často i hanění a ponižování

Ježíše Krista. Měl by ji sloužit odpadlý kněz

a měla by se odehrávat v prostorách, které bývaly

křesťanským kostelem nebo jiným svatým místem.

Stěny místnosti jsou potaženy černou látkou

a vévodí jí černý oltář, na kterém jsou umístěny

černé svíce. Všude jsou rozmístěny satanistické

a falické symboly a na oltáři leží tělo nahé ženy

s roztaženýma nohama. V období středověku při

černé mši dokonce docházelo k obětování novorozence.

Sexuální aspekt černé mše je patrný ve všech

ohledech. Muž, který mši celebroval, v průběhu

mše absolvoval s ženou ležící na oltáři sexuální

akt, a obyčejně následovaly také všeobecné orgie

mezi přítomnými. To také vedlo k tomu, že černé

mše se později zvrhly pouze v hromadné sexuální

orgie. Současní satanisté je často prezentují jako

terapeutická setkání, která mají za cíl účastníkům

pomoci s jejich psychickými potížemi.

78


Limitovaná edice léčivých

náramků z dračího achátu.

Propojte se s vaší minulostí a otevřete

svoji nádhernou duši, dračí síle,

která ve vás dřímá. Probuďte v sobě

sílu a kreativitu. Buďte jedineční

a originální.

Dračí achát slouží jako uzemňovací

kámen, který nám dodává tělesnou,

rozumovou a citovou rovnováhu.

Pomáhá nám soustředit se a probouzí

v nás velkou sílu. Výborný je jako

ochranný kámen pro malé děti.

V citové rovině nám pomáhá k překonání

negativních pocitů a navozuje pocit bezpečí

a jistoty, jelikož odstraňuje vnitřní napětí.

Posiluje také lásku k sobě samému.

Jeho hlavní léčebné využití je, že stabilizuje

auru, léčí oči, žaludek, pokožku a dělohu.

Příznivě posiluje imunitní systém a čistí naší

lymfu. Navíc také regeneruje všechny naše

orgány v těle.

Náramky najdete v našem eshopu:

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/NARAMKY

Tip: využijte dopravu zdarma

(neváhejte, platí dočasně)

Při zadání objednávky vložte kód: 29638028

79


Dárkové balení

OBJEDNEJTE NA: WWW.MOJEBYLINKY.CZ

EMAIL: LOGISTICS@MOJEBYLINKY.CZ

TEL.: +420 225 985 225, SMS: +420 605 202 115

Domácí bylinkárna

✔ SILNÁ IMUNITA PRO CELOU RODINU ✔ 100% PŘÍRODNÍ BYLINKY

✔ PROVĚŘENÁ KVALITA ✔ VYROBENO V ČR

DOMÁCÍ BYLINKÁRNA JE SESTAVENA TAK, ABY PŘI PRŮBĚŽNÉM

UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH „DOPLŇKŮ STRAVY“ NAPOMOHLA SILNÉ

IMUNITĚ KAŽDÉHO, KDO ZÁROVEŇ DOKÁŽE ŽÍT VYROVNANĚ A JE

CELKOVĚ SE SEBOU SPOKOJENÝ.

ZDRAVÍ PO CELÝ ROK, VŠE CO POTŘEBUJETE MÍT DOMA, V JEDNOM BALENÍ, VČETNĚ

RECEPTŮ, JAK A KDY UŽÍVAT * SEZÓNNÍ NEMOCI * IMUNITA * PSYCHICKÁ VYROVNANOST

* SPRÁVNÉ TRÁVENÍ * KVALITNÍ ČESKÉ BYLINKY

KÓD:44465476

SLEVA 10%

MOJEBYLIKY.CZ

KRÁSNÝ

A PRAKTICKÝ

DÁREK

80


PODPOŘTE

DOMÁCÍ BYLINKÁRNU

NA HITHIT.COM

A ZÍSKEJTE ODMĚNU

ODKAZ NAJDETE NA

MOJEBYLINKY.CZ

Do 21. 12. 2020 probíhá kampaň na podporu projektu Domácí

bylinkárna. Výsledkem více než ročního vývoje, hledání

a konzultací s odborníky je Domácí bylinkárna. Dárkové balení

obsahující bylinné pomocníky z domácí produkce v nejvyšší

kvalitě a krásnou knížku s radami.

První krok jsme zvládli a ty další můžeme udělat jen společně

s vámi. Vyrobili jsme 150 Domácích bylinkáren, ale na další

výrobu potřebujeme vaši pomoc. Buďte součástí zásadního

kroku Bylinek a pojďte s námi nastartovat

VÝROBU DOMÁCÍ BYLINKÁRNY!

81


Nejlepší způsob, jak se zbavit nervozity a strachu je

altruismus, je to nejvyšší zdroj štěstí. Nezaměřujte svou

pozornost na strach, ale na pomoc druhým lidem.

Možná to není snadný rok, ale neklesejme na mysli a namísto

sebelítosti najděme kuráž a přeměňme ji v odhodlání. Čím více

utrpení zažíváme, tím více mějme odhodlání. Bezmoc je prohra,

nepřipouštějme si ji.

Podívejte se na nás Tibeťany, nikdy jsme nepomysleli

na porážku, nikdy se nevzdáme.

Amerika by měla být vedoucím národem svobodného světa.

Přemýšlet jen o vlastním národním zájmu je příliš malé.

Jaká je nejlepší meditace?

To je právě ta, kterou děláte. Pokud začnete meditovat alespoň

jednu minutu denně, vaše mysl postupně najde svůj klid.

Co dělám, když chci opravdu odpočívat?

Pozoruji zvířata.

© Dalailama.com

Z rozhovoru pro ABC NewsOBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ BOOKAZÍNU DOBROMYSL,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Seriály: Původní obyvatelé a jejich znalosti

Keltové, Slované, Egypťané

Numerologie, astrologie

Lexikon magie a mnoho dalšího!

Dobromysl vychází každé 3 měsíce. Roční předplatné: 596 Kč / €23

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

Dobromysl 3

Cena: 149 Kč / 6,99 €

TEL.: +420 225 985 225;

SMS: +420 605 202 115

EMAIL: dobromysl@send.cz

Bylinky revue, Rybná 14, P.O.Box 12, 11005 Praha 1

SAMAN200006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!