06.09.2023 Views

KNIHKUPEC 23

Zářijové vydání magazínu Knihkupec představí čtenářům nejen novinky z úvodu knižního podzimu, ale také řadu osobností, které současný knižní prostor ovlivňují. Nechybějí recenze, tipy a to nejen ze světa tradičních tištěných knih, ale také audioknih a e-knih.

Zářijové vydání magazínu Knihkupec představí čtenářům nejen novinky z úvodu knižního podzimu, ale také řadu osobností, které současný knižní prostor ovlivňují. Nechybějí recenze, tipy a to nejen ze světa tradičních tištěných knih, ale také audioknih a e-knih.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

knihkupec<br />

ZÁŘÍ20<strong>23</strong><br />

JAN MENDĚL:<br />

JSEM DUŠEVNÍ<br />

ZÁCHRANÁŘ<br />

JOSEF KÁĎA<br />

KADEŘÁBEK: JAK<br />

SE PODVÁDĚLO ZA<br />

„SOCÍKU“<br />

MONIKA ZOUBKOVÁ:<br />

ŠŤASTNÝCH KONCŮ<br />

NENÍ NIKDY DOST<br />

RECENZE<br />

AUDIOKNIHY<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

Eva Kollerová<br />

Střihavková<br />

9 772787 925005 ><br />

S hrdiny svých románů se<br />

musím sžít a porozumět jim<br />

Foto: Blesk – Tonda Tran


SMRT BYLA JENOM ZAČÁTEK<br />

OD 14. ZÁŘÍ V KINECH


Editorial<br />

Vážení čtenáři,<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

název měsíce září vychází stejně jako říjen ze slova říje.<br />

Měsíc září je tedy měsícem reprodukce, což je zejména<br />

v knižním prostředí vnímáno velmi pozitivně jak ze<br />

strany čtenářů, tak ze strany autorů a jejich nakladatelů.<br />

Vítejte tedy v měsíci, kterým zahajujeme období hojnosti.<br />

Těší mě, že je mezi dopisy čtenářů tolik reakcí na mé<br />

editorialy. Nevěřil bych, kolika lidem změnily život.<br />

Vážně. Tak například na výzvu „že jste to vy“, kterou jsem<br />

vyhlásil v prázdninovém dvojčísle, dorazily desítky velmi<br />

odvážných rozhodnutí, z nichž za nejkurioznější považuji<br />

rozhodnutí čtenářky Petry K. Ta se rozhodla věnovat po<br />

smrti své tělo pro vědecké účely, a dokonce nám poslala<br />

kopii smlouvy. Váhal jsem, jestli takovou informaci<br />

zveřejnit, ale vám, kteří čtete psychologické thrillery, to<br />

napsat musím. Pro nezasvěcené jen doplňuji, že za toto<br />

rozhodnutí posíláme paní Petře knihu Tajuplná místa<br />

Česka od nakladatelství XYZ, kterou si přála. Chcete-li<br />

znát detaily oné výzvy, přečtěte si minulý editorial.<br />

Dnes raději žádnou výzvu nedám, ale příště určitě ano.<br />

Dnešní doba je přeci dobou výzev a pokud přeci jen<br />

malou výzvičku, tak snad jen tolik, abyste všichni četli<br />

a knihy kupovali.<br />

A na závěr citace z dopisu jedné čtenářky: „Milá redakce,<br />

děkuji za váš časopis.“ Z čehož si lze uvědomit, jak rychle<br />

a pár slovy dokážeme někoho potěšit. Nás tato věta<br />

potěšila a její autorce jsme (výjimečně) věnovali roční<br />

předplatné.<br />

Mějte hezký zbytek léta<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


text: Martina Vlčková<br />

foto: Tonda Tran a archiv autorky<br />

4<br />

ROZHOVOR<br />

Baví mě si<br />

stanovit cíl<br />

a dobrat se jeho<br />

konce<br />

Začalo to náhodnou návštěvou galerie, pokračovalo<br />

hledáním informací a psaním a skončilo vydáním velmi<br />

čtivého románu, který mapuje jeden pozoruhodný<br />

životní příběh. Jmenuje se Dýchej za mě a spisovatelka<br />

Eva Střihavková do něj investovala dva roky svého života.<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo<br />

EVA STŘIHAVKOVÁ (* 1990)<br />

Spisovatelka, kreativní textařka<br />

v reklamě a bývalá novinářka.<br />

Vystudovala dějiny umění<br />

a mezinárodní vztahy. Na kontě<br />

má novelu Vzácná návštěva<br />

a romány Můj grónský rok,<br />

Opička na gumě a čerst vou<br />

novinku Dýchej za mě.<br />

Vaše novinka je inspirovaná osudem<br />

malířky Augusty Nekolové. Jak jste ji<br />

objevila?<br />

Jméno Augusty Nekolové jsem zaznamenala<br />

při studiích, ale o jejím životě<br />

jsem nic nevěděla. Pořádně jsem ji<br />

objevila až díky manželovi. Navštívili<br />

jsme oblastní galerii v Hradci Králové,<br />

kde mají několik jejích děl, ale já se<br />

prohlížení obrazů nemohla moc věnovat,<br />

protože jsem běhala za synem. Ale<br />

Adam před jejími plátny dlouho stál<br />

a pak mi o nich ještě asi hodinu v autě<br />

vyprávěl. Nejprve mě tedy zaujal fakt,<br />

že mého kluka něčí tvorba tak moc fascinuje<br />

a začala jsem o Nekolové hledat<br />

informace.<br />

Jak to pokračovalo dál?<br />

Jakmile jsem si o Gustě zjistila první<br />

fakta, chtěla jsem toho o ní vědět víc<br />

a víc. Byla plná protikladů, což ji samo<br />

o sobě předurčuje k tomu stát se<br />

románovou hrdinkou. K sobě byla tvrdá,<br />

k ostatním citlivá. Chovala se nekonvenčně<br />

a už v mladém věku zaujímala<br />

svérázné postoje, z nichž odmítala slevit,<br />

navíc se uměla prosadit mezi muži.<br />

Příbuzní o ní mluvili jako o té, „pod<br />

kterou se země otřásá“, přestože byla<br />

drobná a velmi jemná bytost. Kvůli své<br />

předčasné smrti se její osoba zahalila do<br />

určité záhadnosti… Dodnes se můžeme<br />

ptát, jak by vypadala její pozdější tvorba,<br />

co všechno by ještě mohla dokázat.<br />

Její obrazy se mi zdají dobré, protože<br />

ve mně vyvolávají emoce i po více než<br />

sto letech od jejich vzniku. Navíc měla<br />

svébytný a rozpoznatelný styl. To vše<br />

dohromady je jednoduše nadčasové.<br />

Z jakých zdrojů jste čerpala?<br />

Z monografií a katalogů výstav, které<br />

jsem sháněla v antikvariátech, ale<br />

i v muzejních knihovnách. Nejcennější<br />

pro mě byla pozůstalost Gusty a její<br />

mladší sestry Milady, která je uložená<br />

v archivu Národní galerie. Jsou tam<br />

desítky dopisů, které si vyměňovala<br />

se svými nejbližšími. Také tam je sešit<br />

Vzpomínek, které sepsala Milada,<br />

a které jsou velmi dojemné, protože je<br />

z nich cítit, jak moc si své sestry vážila<br />

a obdivovala ji. A protože se děj knihy


převážně odehrává během první<br />

světové války, čerpala jsem mimo jiné<br />

i z rozhovorů s pamětníky. Výborným<br />

průvodcem touto dobou mi byla také<br />

Databáze dějin všedního dne, kterou<br />

spravuje Akademie věd ČR.<br />

5<br />

A kolik času a energie jste investovala<br />

do samotného psaní?<br />

Utřídění informací mi trvalo stejně<br />

dlouho jako psaní. Mezi tím jsem se<br />

musela s hrdiny sžít a porozumět jim,<br />

abych se je mohla pokusit interpretovat<br />

a co nejlépe je vystihnout. Dohromady<br />

mi vše zabralo zhruba dva roky.<br />

Jak byste román s názvem Dýchej za<br />

mě vlastně charakterizovala?<br />

Je to román o nelehké době, a o umění<br />

něco tvořit i umění přežít. O lidech,<br />

kteří vybočovali, a to jak svým smýšlením,<br />

tak odolností či oddaností. Aniž<br />

bych se o to vědomě snažila, myslím, že<br />

pokrývá aktuální témata. Společenské<br />

konvence, ženská emancipace, válka,<br />

otázky, které v obměnách řeší společnosti<br />

i dnes… Nejvýstižnější ale je,<br />

že je to román o sesterském poutu<br />

a obětech.<br />

Jak moc jste v příběhu pozměnila<br />

realitu?<br />

Gustiny myšlenky, strachy, radosti<br />

a zážitky, které zaznamenávala v dopisech<br />

své sestře jsem vnímala jako velmi<br />

intimní. Stejně tak Miladiny Vzpomínky<br />

na sestru. Přestože je v dopisech i denících<br />

vždy citelná nějaká autostylizace,<br />

z řádků Gusty na mě dýchala jen minimálně.<br />

Autentičnost je sice skvělá, ale<br />

také jsem z ní měla respekt. Spisovatel<br />

František Kožík v jednom ze svých<br />

románů napsal: „Každý člověk má tolik<br />

životů, kolik očí ho vidí.“ Román Dýchej<br />

za mě je o životě sester Nekolových tak,<br />

jak si ho po přečtení všeho, co po nich<br />

zbylo, představuju. Přestože jsem se<br />

snažila maximálně ctít zjištěná fakta,<br />

stále je to román, který si neklade za cíl<br />

konkurovat vědeckým životopisům.<br />

Jak jsme zmínily, hodně jste se<br />

soustředila na pevné pouto, které<br />

malířka měla se svou sestrou<br />

Miladou. Jakou roli v tom sehrál fakt,<br />

že sama máte sestru a s ní velmi vřelý<br />

vztah?<br />

To pouto pro mě bylo opravdu fascinující,<br />

protože Milada pro svou sestru<br />

leccos obětovala. Nebudu ale konkrétní,<br />

>>


6<br />

rozhodla napsat. Má prvotina Vzácná<br />

návštěva je nakonec o něčem trochu<br />

jiném, ale klášter v ní i tak figuruje.<br />

Psaní je pro mě spíš než niternou potřebou<br />

či nutkáním, cestou za zadostiučiněním.<br />

Baví mě si stanovit cíl a dobrat<br />

se jeho konce, tedy vydání. A když si mé<br />

příběhy pak někdo přečte, mám upřímnou<br />

radost. Příběhy jsem měla vždycky<br />

ráda, a nakonec se jejich vyprávění stalo<br />

součástí mé práce. V různých formách<br />

je dnes využívám v marketingu, PR, ale<br />

být autorkou beletristických příběhů je<br />

zdaleka nejsvobodnější. A proto píšu.<br />

abych neprozrazovala děj. Mnohokrát<br />

jsem si kladla otázku, jestli bych to<br />

samé udělala pro Terezu, s níž mám<br />

mimořádně dobrý vztah. Odpověď ale<br />

nemám. Oproti sestrám Nekolovým<br />

a mnohým jiným, žiju v zemi a v době,<br />

která nám život v mnoha ohledech<br />

velmi usnadňuje, proměnily se i sociální<br />

základy, na nichž stavíme své hodnoty.<br />

Nemám za sebou žádné hraniční<br />

zkušenosti, které by mi mohly pomoci<br />

zformulovat jasnou odpověď na výše<br />

zmíněnou otázku. A tudíž si nás nedovoluji<br />

se sestrami Nekolovými srovnávat.<br />

Jaké dojmy jste si odnesla ze spolupráce<br />

s nakladatelstvím Rosier, které<br />

vaši knihu vydalo koncem prázdnin?<br />

Věděla jsem, že v Rosieru pracují zkušení<br />

lidé z knižního byznysu, vydávají<br />

kvalitní knihy, včetně těch limitovaných,<br />

a navíc mají ke každému individuální<br />

přístup. Zní to jako reklamní klišé, ale<br />

nakonec tohle je přesně to, po čem<br />

všichni autoři touží, takže jsem vděčná,<br />

že mě vzali mezi sebe a vložili do mého<br />

textu svou důvěru a čas. Myslím, že se<br />

nakladatelství podařilo vytvořit moc<br />

krásnou obálku, tak teď jen doufám, že<br />

se čtenářům bude líbit kniha jako celek.<br />

Kdo vlastně bývá váš první čtenář?<br />

Poslední rukopis četla sestra. Mám u ní<br />

jistotu, že mi řekne, když ji něco nebaví.<br />

Nemá strach, že bych se na ni naštvala.<br />

Navíc mě zná, ví, jak přemýšlím, a tak jí<br />

nemusím nic dovysvětlovat. První dvě<br />

knihy jsem nedávala číst nikomu, rovnou<br />

jsem je poslala nakladateli, protože<br />

jsem netrpělivá, a když něco dlouho<br />

píšu, tak chci znát verdikt co nejdřív.<br />

Předposlední knihu jsem dala číst své<br />

kamarádce Veruně, ale ta je rozený<br />

diplomat a čtení mezi řádky může být<br />

v takovém případě zavádějící. Řekla mi<br />

třeba: „Četla jsem teď skvělý román od<br />

Rotha a zajímalo by mě, jestli ten hrubý<br />

text, který poslal nakladateli, vypadal<br />

jako ten tvůj.“<br />

Jakou cestou jste se vlastně dostala<br />

ke psaní?<br />

Jednoho dne jsem se vloupala se sestrou<br />

do zahrad oseckého kláštera a po<br />

všech stránkách to byl tak absurdní<br />

a silný zážitek, že jsem se o něm<br />

Není žádným tajemstvím, že vaším<br />

mužem je bubeník Adam Koller,<br />

otcem zpěvák Kamil Střihavka a tchánem<br />

David Koller. Nepřišel čas na<br />

nějaký společný projekt?<br />

S Adamem máme spoustu drobných<br />

každodenních projektů. Jedním z nich<br />

je vypěstovat si plod banánu na rostlině,<br />

kterou jsme propašovali do Čech. Zatím<br />

jsme na dobré cestě. Tátovi já i ségra<br />

s některými projekty pomáháme nebo<br />

se do nich zapojujeme. Například<br />

v rámci jeho představení Tolik hlav<br />

jsme účinkovaly. Obecně toho v rodině<br />

všichni děláme tolik, že ani nestíháme<br />

sledovat, čím se kdo zabývá, natož<br />

abychom plánovali společné projekty.<br />

A když už se všichni sejdeme, nejradši se<br />

bavíme o jídle a zážitcích.<br />

AUGUSTA NEKOLOVÁ<br />

(1890–1919)<br />

Tvořila v období první světové<br />

války v Praze, byla členkou<br />

Mayer-klubu a neoficiálně<br />

navštěvovala ateliér Jana<br />

Preislera, protože její vysněný<br />

ateliér figurální tvorby byl<br />

ženám zapovězen. V roce 1917<br />

namalovala své vrcholné dílo<br />

Rekonvalescenti, vytvořila<br />

také ilustrace pro knihu Aloise<br />

Jiráska Temno, která však<br />

v této podobě nebyla nikdy<br />

realizována, protože se nenašel<br />

vydavatel. Gustin životní příběh<br />

zachytila ve své korespondenci<br />

a denících její mladší sestra<br />

Milada.


Tereza KopecK á<br />

Tomáš KopecK ý<br />

Ještěrky<br />

Agnes, Kiki a Klára už si prázdniny dokonale<br />

naplánovaly. Budou stanovat na louce za městečkem,<br />

lovit potravu a užívat si nekonečnou svobodu. A pak<br />

se to pokazí. Okolo se potulují podivní trampové<br />

a o táboře se dozvěděli kluci ze třídy. Budou to<br />

nakonec opravdu ty nejlepší prázdniny všech dob?<br />

Jan Kilián<br />

Třicetiletá válka<br />

Nejdelší evropský konflikt raného novověku zažehla<br />

všeobecná krize společenská, politická, náboženská<br />

a kulturní. V bolestech se rodil svět, který předjímal<br />

naši dobu. Další ze Stručných historií vypráví příběh,<br />

který shodou okolností začíná i končí v Čechách.<br />

Líčí také každodenní realitu Evropanů i obyčejných<br />

vojáků nebo vývoj vojenských technologií.<br />

Kazu Kibuishi<br />

Amulet 8: Supernova<br />

Příběh vrcholí v předposledním dílu série! Emily<br />

ztratila kontrolu nad svým kamenem a musí najít<br />

způsob, jak uniknout vlivu tajemného hlasu…<br />

Komiksová fantasy Amulet se stala základním<br />

kamenem moderní tvorby pro děti a mládež. Její autor<br />

v ní spojuje vlivy z Pána prstenů, Alenky v říši divů<br />

nebo ze série o Harrym Potterovi.


text: Jan David<br />

foto: Jan David a archiv autora<br />

8<br />

ROZHOVOR<br />

První vůně, první hlt<br />

Jak se podvádělo<br />

za „socíku“<br />

Co je třeba skotská na plavanou? Nejen do zákulisí<br />

hospodských podvodů a fíglů v někdejším Československu<br />

vtahuje román Osmdesátky pod pokličkou. Jeho hlavní<br />

hrdina, číšník Pína, protloukající se životem a sbírající<br />

milostné románky, má reálný předobraz v postavě autora<br />

knihy. „Píšu po pravdě, jak se šidilo v pohostinství nebo jak<br />

se kupovaly vedoucí posty. Byl to systém,“ říká Josef Káďa<br />

Kadeřábek, který letošní novinkou navazuje na předchozí<br />

román Sedmdesátky – Hotel ve víru doby.<br />

Proč jste se rozhodl už podruhé zavítat<br />

do doby minulého režimu?<br />

Každá dekáda je něčím zajímavá.<br />

Dávalo mi smysl navázat na dříve<br />

vydané Sedmdesátky, ve kterých se<br />

lehce dotýkám těch temných stránek<br />

– propojení a prošpikování podniků<br />

veřejného stravování tehdejší policií. Je<br />

to dávno, v mlze, kdo to ještě zažil, rád<br />

zapomněl. Osmdesátky, to je zase doba<br />

normalizace. Popisuju reálné prožitky,<br />

pochopíme nejen tu éru, ale i život lidí,<br />

kteří to žili. Osmdesátky mohu doporučit<br />

čtenářům, kterým se líbil televizní<br />

seriál Volha.<br />

Příběh hlavního hrdiny Píny je vlastně<br />

váš příběh. Chodil jste do experimentální<br />

třídy hotelové školy?<br />

Je to tak. Mít hotelovku tehdy byla<br />

prestiž, nejvyšší vzdělání v oboru, když<br />

pominu barmanské zkoušky nebo VŠ<br />

ekonomickou, ale z té vycházeli budoucí<br />

ředitelé hotelů. Dneska už to není<br />

pochopitelné, ale tehdy ani střední škola<br />

nebyla běžná. Kdo měl v ulici maturitu,<br />

to už bylo něco navíc. Hotelovky byly<br />

v tehdejším Československu původně<br />

jen dvě – v Mariánských Lázních<br />

a v Piešťanech. Až později vznikla ta<br />

v Poděbradech, která byla předobrazem<br />

části knihy. Projekt se jmenoval „experimentální<br />

provoz hotelu a společného<br />

stravování“, v knížce je přesně popsané,<br />

v čem spočíval.<br />

Co s sebou přinášelo, že jste byli ve<br />

třídě různého věku?<br />

Nám starším, vyučeným, bylo osmnáct,<br />

devatenáct let, ve třídě nás byla<br />

asi třetina. Mladším, rozučeným, bylo<br />

patnáct, šestnáct. Takže to pro nás bylo<br />

jako když se dostane vlk do ovčína.<br />

A patnáctiletá jehňátka od nás chtěla<br />

všechno naučit.<br />

V knize píšete, že Pražáci byli polobozi…<br />

Pražák byl v Poděbradech možná i třičtvrtěbůh.<br />

Vzpomínám na tu dobu moc<br />

rád, i když samozřejmě ne na všechno.<br />

Byl to politický experiment, takže nás<br />

jezdili pozorovat z Krajského výboru<br />

KSČ, hlavně se ale jezdili „občerstvit“.<br />

Stále jsme byli pod drobnohledem.<br />

Jak ale píšu, část našich profesorů byli<br />

chytří a bezvadní lidé.<br />

Zažil jste Pínovo intimní setkání<br />

s profesorkou němčiny, která se<br />

zrovna měla vdávat za někoho<br />

jiného? Přišlo mi to velmi reálné.<br />

To jsem rád, že to tak působí. Někdy<br />

jsem ale musel zážitky jemnit. I tak<br />

mi napsala jedna někdejší spolužačka<br />

z Moravy, že popis jejích požadavků na<br />

ztrátu panenství na internátním pokoji<br />

není přesný. Takže – jsou to vzpomínky,<br />

ale pořád je to román.<br />

Postavy jsou ale reálné, spolužáci se<br />

v knize poznávají, jak je to s jejich<br />

jmény? Co třeba Ludva Truxa?<br />

Jde o různé přesmyčky. Horší je pak<br />

v tomto ohledu setkání se slavným<br />

režisérem…<br />

Z ukázek vím jen o nátlaku homosexuálního<br />

herce v autě. To je ono?<br />

Je to ještě něco jiného. Nejde ale<br />

o senzaci, popisuju fakt. Slavné lidi jsem<br />

jenom naznačil, i když je to také stoprocentně<br />

prožité.<br />

Píšete o době, kdy platilo heslo ve<br />

stylu „kdo nekrade, okrádá rodinu“.<br />

Jak se okrádali hosté v restauracích?<br />

Nejprve je potřeba trochu pochopit<br />

systém. Nic z toho se oficiálně nesmělo,<br />

ale zároveň bylo nepsaným zákonem, že<br />

to každý musí dělat napříč všemi posty.<br />

Jinak člověk nic neměl. Vypracovat se<br />

jen tak v době, kdy podniky byly státním<br />

majetkem, nebylo možné. Musel jste<br />

zjistit, kdo o čem rozhoduje, jak velký


úplatek by měl asi dostat, pak to přes<br />

někoho risknout. A čekalo se, jestli to<br />

dopadne. Je to vidět na příkladu ředitele<br />

podniku, který byl sběratel. Co sbírá<br />

a co ještě nemá? Pak jste mu to poslal<br />

s cedulkou nebo vzkazem někoho důvěryhodného.<br />

Pokud to klaplo, tak se pak<br />

ještě šéfům při pravidelných měsíčních<br />

poradách vedoucích podniků nosily<br />

obálky za to, že tam jste.<br />

Kde se braly ty peníze navíc?<br />

Okrádalo se, podvádělo. Měnily se<br />

třeba značky vína na baru. Hosté nebyli<br />

odborníci. Když ale náhodou ano, tak to<br />

byl průšvih. Pak jsme dělali překvapené,<br />

omlouvali jsme se, a dali třeba láhev na<br />

účet podniku. Bylo nutné umět poznat<br />

odborníka předem.<br />

Takže třeba štamgasti měli klid?<br />

Kdepak, štamgasti nemuseli být znalci.<br />

Když chtěli třeba dvě deci Chardonnay<br />

za patnáct korun, tak dostali v klidu<br />

Pražský výběr v ceně osmi korun, který<br />

tam byl jen na střik. Hlavní podvod ale<br />

byl, že se vína a ostatní denně dokupovalo<br />

bokem mimo systém. I při<br />

dvou sklenkách to dělalo se spropit-<br />

JOSEF KÁĎA KADEŘÁBEK<br />

(* 1954)<br />

Autor sedmi knih, nejnovější je<br />

román Osmdesátky pod pokličkou<br />

– Příběh nespoutané duše ve<br />

spoutané době je dlouholetým<br />

vyznavačem motocyklů a také<br />

předsedou charitativní organizace<br />

MDA RIDE z.s., která získala<br />

už miliony korun na pomoc<br />

lidem se svalovou dystrofií.<br />

ným pěkný zisk. Nebo podvody kolem<br />

kořalky! Když už byli hosté zlití, tak se na<br />

přechlazeného panáka myslivecké na<br />

ledu dalo trochu skotské whisky jenom<br />

nahoru, takzvaně na plavanou…<br />

Pardon, ale to host nepoznal?<br />

První vůně, první hlt, to je ono! Pak už<br />

to do sebe lil. Rozdíl pro hosta zanedbatelný,<br />

ale finanční efekt značný.<br />

Samostatnou kapitolou byli zahraniční<br />

skupiny hlavně na Královské cestě<br />

nebo na Karlštejně. Píšu o domluvené<br />

spolupráci s průvodci, o podvodech<br />

se sektem, který Němci rádi pili s džusem.<br />

Zmenšovala se porce štrůdlu, i na<br />

třikrát. Nebo jednohubky, na které se<br />

očka řezala žiletkou, takže se jich dal<br />

jednoduše vyrobit dvojnásobek. A to<br />

ještě nejsme u jídla. Na jedné skupině se<br />

dal „udělat“ tehdejší měsíční plat, dnes<br />

v přepočtu desítky tisíc.<br />

Jak probíhaly kontroly? Byly součástí<br />

systému?<br />

Kontroly byly většinou zkorumpované.<br />

Vtip byl v tom, že když se někdo znelíbil<br />

nebo když měl někdo na o hodně vyšším<br />

společenském postu zájem dostat<br />

za úplatek na to místo někoho jiného,<br />

tak se udělal podraz. V knize o tom píšu<br />

několikrát. Buď kontrola našla „zboží<br />

bokem“ schované v sedačce nebo se<br />

třeba do ledničky narafičily tři litrové<br />

lahve myslivecké, které tam neměly co<br />

dělat. A člověk, na kterého to padlo, byl<br />

opravdu upřímně překvapen. Nedostal<br />

pak sice paragraf 53, ztrátu důvěry,<br />

ale do výpovědi musel odpracovat<br />

dva měsíce v jiném provozu. Popisuju<br />

v knize případ elitního číšníka, který tak<br />

propadl do nějakého hnusu ve čtvrté<br />

cenové. Byl z toho nešťastný a ty dva<br />

měsíce pro něj byly spíš jako dva roky.<br />

Zvažoval jste emigraci, proč jste neutekl?<br />

Měl jsem dvakrát možnost emigrovat,<br />

jednou při složitě sehnané novomanželské<br />

cestě do Itálie, ale nechtěl jsem.<br />

Když jsem šel Nerudovkou nahoru,<br />

stoupnul si tam pak na rantl, koukal na<br />

Prahu… Hele! (ukazuje husí kůži na předloktí)<br />

Říkal jsem si, že nemůžu, že mám<br />

nohy vrostlé tady. Tady je doma.<br />

Vaše přezdívka zkracující příjmení je<br />

Káďa, odkud jste vzal Pína?<br />

Knižního Pepína tak kdysi přejmenovala<br />

jedna sousedka původem z Itálie.<br />

Já jsem Káďa od nějakých dvanácti,<br />

třinácti let.<br />

Jste celoživotní motorkář, napsal jste<br />

i motocyklové průvodce po Čechách,<br />

Moravě a Slovensku. Pína jezdí na<br />

Jawě 350, to máte společné?<br />

Jasně, jezdím na motorce od jedenácti<br />

let, už tehdy jsem měl „čízu“ stopětadvacítku.<br />

V jedenácti? Jak to? Co na to rodiče?<br />

Vychovávali mě babička s dědou, a ti na<br />

mě nestačili.<br />

První řidičák na malou motorku jste si<br />

prý v patnácti letech přijel vyzvednout<br />

dost drze.<br />

Je pravda, že pro papíry na padesátku<br />

jsem přijel na upravené Jawě dvě stě<br />

padesátce, „laufy“ pěkně nahoru. Tehdy<br />

se hodně riskovalo.<br />

Chytli vás někdy policajti?<br />

Ujížděli jsme jim po polích. Značky jsme<br />

na motorkách neměli. Zátah na nás ale<br />

neudělali. Nebyli jsme pro ně priorita.<br />

Sedmdesátky, teď Osmdesátky,<br />

budou i Devadesátky?<br />

Nabízí se to a po dalším pokračování<br />

vnímám poptávku. Éra je to ale ještě<br />

mnohem třaskavější. Většina lidí ještě<br />

žije, mnozí z nich – kteří by tam „hráli“ –<br />

jsou na vysokých postech, třeba i v politice.<br />

Měl bych docela strach. Chtěl bych<br />

totiž zase napsat knihu po pravdě tak,<br />

jak to bylo.<br />

Fortuna Libri, 399 Kč, již vyšlo<br />

9


text: Markéta Havlová<br />

10<br />

PROMOTION<br />

Pavel Kolář zavede čtenáře<br />

pod hladinu divoké řeky<br />

i pod hladinu<br />

vědomí<br />

Profesor Pavel Kolář je známý český fyzioterapeut, který<br />

léčil řadu českých osobností ze světa sportu i kultury. Jeho<br />

rukama prošla například hokejová ikona Jaromír Jágr,<br />

tenista Radek Štěpánek nebo dramatik a spisovatel Zdeněk<br />

Svěrák. Ani jako autor knih není žádným nováčkem,<br />

podepsal se pod řadu odborných titulů, které se zabývají<br />

rehabilitací, prací s tělem a s psychikou. V září mu vychází<br />

v nakladatelství Kalibr novinka Řeka pod hladinou:<br />

Vědomím proti času, jež se ale jeho dosavadní bibliografii<br />

vymyká – jedná se totiž o beletrii, navíc s nádechem<br />

nadpřirozena.<br />

Řeka pod hladinou začíná v červnu<br />

roku 2018, kdy do nemocnice St. Paul ve<br />

Vancouveru přivezou neznámého muže,<br />

jehož objevili indiánští lovci na břehu<br />

divoké řeky v oblasti Yukonu. V bezvědomí,<br />

na hranici života a smrti, vypráví<br />

příběh, který se na první pohled zdá jako<br />

blouznění, ale stejně tak může být i realitou.<br />

Hranice toho, co je skutečné a co<br />

je sen se stírají, a zatímco se Neznámý<br />

snaží zotavit a probrat k životu, jeho<br />

ošetřovatelé skládají dohromady střípky<br />

jeho vyprávění a pátrají, jestli na něm<br />

nemůže být přeci jen něco pravdy.<br />

Pavel Kolář hned v úvodu knihy přiznává,<br />

že i když jde o literární zpracování,<br />

inspirací mu byl skutečný příběh<br />

člověka, se kterým se osobně setkal.<br />

O to víc je překvapivé, že samotný<br />

příběh se pohybuje tak trochu mezi<br />

nebem a zemí. I představitel exaktní<br />

vědy, jakou medicína bezesporu je, tváří<br />

v tvář nevyvratitelným důkazům musí<br />

uznat, že něco zkrátka vysvětlit nelze.<br />

Profesor ani v této knize nezapře, že<br />

se na denním pořádku pohybuje mezi<br />

vrcholovými sportovci. Jeho hrdiny sledujeme<br />

v opravdu extrémních situacích,<br />

které ale silou fyzickou i psychickou zdolávají<br />

a s odvahou pokračují ve své cestě.<br />

I když je hlavní postavou český vodák,<br />

dostaneme se také hlouběji do historie<br />

– dokonce až do doby, kdy kontinenty<br />

byly jen jedním a lidský druh teprve<br />

vznikal. Kulisy jsou sice naprosto jiné,<br />

než v jakých dnes žijeme, lidské myšlení<br />

je stále stejné. I první člověk měl svá<br />

Prof. PaedDr. PAVEL KOLÁŘ, PH.D. (* 1963)<br />

přání, touhy a naději, které mu dodávaly<br />

odvahu překonat všechna úskalí života.<br />

„Jedna etapa končí, druhá začíná,<br />

kulisy se mění – člověk je však stále pod<br />

nátlakem extrémních situací, jež musí<br />

překonávat a činit v nich rozhodnutí.“<br />

Řeka pod hladinou je dobrodružnou,<br />

skoro až detektivní knihou, ale přináší<br />

také zamyšlení nad tím, co dělá člověka<br />

člověkem. Zavede nás nejen pod<br />

hladinu divoké kanadské řeky, ale také<br />

pod hladinu vědomí. Do místa, kde se<br />

představy a skutečnost mísí tak, že ani<br />

univerzitní profesoři nedokážou přesně<br />

určit hranice.<br />

Kalibr, 459 Kč, vychází 4. září<br />

Český fyzioterapeut se zaměřuje především na pohybovou patologii dětí.<br />

Mezi laickou veřejností je znám díky své fyzioterapeutické péči o vrcholové<br />

české sportovce (například desetibojaře Tomáše Dvořáka a Romana<br />

Šebrleho, oštěpaře Jana Železného, sprinterku Ludmilu Formanovou, tenistu<br />

Radka Štěpánka, hokejistu Jaromíra Jágra či běžkyni na lyžích Kateřinu<br />

Neumannovou) nebo zpěváky Helenu Vondráčkovou či Jiřího Korna. Od roku<br />

1998 byl členem lékařského konzilia, které pečovalo o tehdejšího prezidenta<br />

Václava Havla.<br />

Od roku 2000 je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství<br />

Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol a v roce 2008<br />

se stal také proděkanem 2. LF UK. Vede Centrum pohybové medicíny v Praze<br />

na Chodově, které se zabývá prevencí a léčbou pohybového aparátu.


Edice Echo<br />

BESTSELLER POKRAČUJE<br />

VELCÍ ČEŠI<br />

1918<br />

KNIHA HISTORIKA<br />

A PUBLICISTY<br />

JOSEFA LANDERGOTTA<br />

KNIHA NOVINÁŘE A DIPLOMATA<br />

TOMÁŠE SMETÁNKY<br />

PRAŽSKÉ JARO 1968<br />

V TAJNÝCH DOKUMENTECH<br />

MINISTERSTVA<br />

ZAHRANIČÍ USA<br />

PODÍVÁM SE<br />

NA TO RÁNO<br />

KNIHY<br />

ROZHOVORŮ<br />

KNIHA NOVINÁŘE<br />

A SCENÁRISTY<br />

ONDŘEJE<br />

ŠTINDLA<br />

50 PODIVUHODNÝCH<br />

POSTAV<br />

KNIHA EMIGRANTKY<br />

JINDRY TICHÉ<br />

PRAHA<br />

V MÉ KRVI<br />

BESTSELLER<br />

JIŘÍHO PEŇÁSE<br />

VÝPRAVY<br />

NOVÁ KNIHA NOVINÁŘE<br />

PETRA HOLUBA<br />

KORONAVIRUS<br />

FALEŠNÝ<br />

POPLACH


12<br />

ROZHOVOR<br />

text: Vavřinec Fiala<br />

foto: archiv Jana Menděla<br />

Jan Menděl:<br />

Jsem duševní<br />

záchranář<br />

Esence, 329 Kč, již vyšlo<br />

Na kontě má už desítku úspěšných knih, ale nejvíc se proslavil<br />

celonárodním bestsellerem Uprdelismus, který v době<br />

nejpřísnějšího lockdownu lidem vlil naději do žil. V těchto<br />

dnech Honza Menděl vydává knihu Magie duchovního života,<br />

o které tvrdí, že je jakýmsi upgradem Uprdelismu.<br />

Váš Uprdelismus se stal nesmírným<br />

hitem. I po více než dvou letech se<br />

pořád drží na žebříčcích nejprodávanějších<br />

knih. Čím si myslíte, že čtenářky<br />

a čtenáře tolik zaujal?<br />

Částečně to byl zřejmě název. Hodně lidí<br />

chce žít s větší lehkostí, a ne vždy se to<br />

daří. A úspěchu pomohla také doba, ve<br />

které Uprdelismus vyšel. Když se kniha<br />

objevila na trhu, byly tu lockdowny,<br />

zavřená kultura, posilovny... Lidé byli<br />

psychicky unavení a potřebovali nějaké<br />

odlehčení.<br />

Vaše novinka Magie duchovního života<br />

působí víc „ezo“...<br />

Ano, je určitě víc „ezo“. Už do Uprdelismu<br />

jsem se snažil „propašovat“ určitý<br />

duchovní přesah, protože si myslím, že<br />

to je to, co naše společnost v této době<br />

potřebuje. Tolik jsme propadli materialismu<br />

a moderním technologiím, že<br />

duchovní aspekt našeho života je na<br />

okraji zájmu, a to má devastující účinky.<br />

Ale z určitého pohledu Magie duchovního<br />

života navazuje na Uprdelismus, je<br />

to takový upgrade.<br />

Jak na něj navazuje?<br />

Jsem přesvědčený o tom, že čím duchovnějšími<br />

se stáváme, tím snadněji se nám<br />

dosahuje zdravého uprdelismu, protože<br />

se zcela změní náš žebříček hodnot.<br />

Jak byste charakterizoval hlavní poselství<br />

Magie duchovního života?<br />

Většina lidí žije automaticky. Všichni se<br />

tváříme, že jde hlavně o peníze, o kariéru,<br />

o image, o slávu, o potěšení, ale když se<br />

přiblížíme smrti, spadnou nám klapky<br />

z očí a dojde nám, že jednou tenhle život<br />

nenávratně opustíme a co bude potom?<br />

K čemu ten život byl, když o to všechno,<br />

na čem jsme si zakládali, přijdeme? Je<br />

lepší začít si tyto otázky klást už teď<br />

a hledat pravdu o tom, kdo skutečně<br />

jsme, a proč jsme tady.<br />

V knize píšete, jak vám dlouho trvalo,<br />

než jste přišel na to, že magie je všude<br />

kolem nás. Co pro vás byl nejkouzelnější<br />

okamžik poslední doby?<br />

Ty nejkouzelnější okamžiky zažívám<br />

při meditaci. Jednou za čas se dotknu<br />

něčeho magického a cítím nepopsatelný<br />

klid a ujištění, že je všechno v pořádku.<br />

Ale jsou to i chvíle v přírodě bez lidí.<br />

Letos se mi to podařilo na jihu ostrova<br />

Fuerteventura, kde je zvláštní nadpozemská<br />

atmosféra. Také jsem to zažil<br />

teď v Krkonoších, když jsem seděl na<br />

velkém kameni uprostřed horské říčky<br />

a vnímal jen vodu, stromy a zpěv ptáků.<br />

Bylo to povznášející...<br />

Čtenáři se z knihy také dozví, že v každém<br />

se ukrývá nějaká superschopnost.<br />

Která je ta vaše?<br />

Myslím, že ta moje je empatie. Vnímám<br />

téměř neustále, jak se druzí cítí, a pokud<br />

je jim špatně, dokážu je vyvést z toho<br />

temného místa na nějaké světlejší<br />

a radostnější. Jsem takový duševní plavčík,<br />

záchranář a průvodce.<br />

Jak se ve vás tohle smýšlení formovalo?<br />

Vyrůstal jste ve věřící rodině,<br />

nebo jste si našel vlastní cestu?<br />

Duchovní cesta si mě našla sama.<br />

Vyrůstal jsem v klasické české ateisticko-materialistické<br />

rodině. Jenom moje<br />

babička Růženka byla hluboce věřící, ale<br />

svou víru nám nevnucovala, takže jsem<br />

měl to štěstí, že jsem vyrůstal nezatížený<br />

nějakým systémem víry. Je to ale těžké,<br />

protože čím víc v této materialistické<br />

společnosti duchovně smýšlíte a vnímáte,<br />

tím osamocenější si připadáte.<br />

Soudě dle množství komentářů na<br />

sociálních sítích si na samotu stěžovat<br />

nemůžete! Pořád vám někdo píše...<br />

Sociální sítě beru pragmaticky (smích).<br />

Upřímně musím říct, že v poslední době<br />

mám tendenci se stranit společenského<br />

života. Mám díky tomu více času<br />

a prostoru věnovat se svému vlastnímu<br />

rozvoji...


33.<br />

6. a 7. října 20<strong>23</strong><br />

6. října od 10 do 19 hodin, 7. října od 9 do 17 hodin<br />

— Littera Astronomica<br />

— Nejkrásnější knihy veletrhu<br />

— Literární cena Talent roku<br />

— Setkání knihovníků a nakladatelů<br />

— Prezentace SČKN<br />

— Laureáti Ortenovy ceny<br />

— Hodiny otevřených dveří THB<br />

Havlíčkův Brod, Kulturní dům Ostrov a Krajská knihovna Vysočiny<br />

Po válce v šest hodin večer


Knižní tipy<br />

Velrybí divadlo<br />

// Joanna Quinnová<br />

Je libo čtenářský zážitek, na<br />

který jen tak nezapomenete?<br />

Vyberte si ze zářijové<br />

ochutnávky knižních novinek<br />

s širokým záběrem.<br />

Joanna Quinnová<br />

15<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Jihomoravská<br />

kuchařka<br />

// Radek Pálka<br />

Napínavá rodinná sága z anglického Dorsetu<br />

Osiřelá Cristabel si spolu s dalšími obyvateli<br />

venkovského panství udělá divadlo z hrudního<br />

koše velryby vyplavené na pobřeží. Jen tam, pod<br />

klenbou z velrybích kostí, může Cristabel uniknout<br />

bezohlednému chování svých nevlastních<br />

rodičů i rázné vychovatelce a nechat zazářit<br />

svou fantazii.<br />

Host, 549 Kč, již vyšlo<br />

VELRYBÍ<br />

DIVADLO<br />

New York<br />

Times<br />

Bestseller<br />

HOST<br />

Krásy jižní Moravy na talíři<br />

Vydejte se s šéfkuchařem Radkem<br />

Pálkou ochutnat perly jižní Moravy,<br />

které si můžete sami připravit, ať<br />

už bydlíte kdekoliv. Na osobitých<br />

rysech zdejší kuchyně se podílí<br />

především úrodnost kraje s dostatkem<br />

obilí, brambor, ovoce a také<br />

vína. Výborné recepty jsou doplněny<br />

výjimečnými fotografiemi<br />

Lucie Chramostové.<br />

Grada, 399 Kč, již vyšlo<br />

Vybarvěte si LIDSKÉ TĚLO<br />

// MUDr. Evelína Kovácsová<br />

Kniha obsahuje 215 ilustrací s popisky k vybarvení<br />

a podrobně vás seznámí s anatomií<br />

lidského těla. Lze ji využít v rámci arteterapie,<br />

ale třeba i během přípravy na zkoušky. Kosti,<br />

cévy, nervy, orgány – učení je jednodušší,<br />

když ho propojíte s hrou. Jednotlivé kapitoly<br />

vás provedou celým tělem od lebky až po<br />

konečky prstů.<br />

Zoner Press, 499 Kč, již vyšlo<br />

Ze světa<br />

SRDCERVÁČŮ<br />

TOHLE NENÍ<br />

ŽÁDNÁ<br />

LOVE STORY<br />

Tori Springová by byla nejradši, kdyby ji všichni nechali<br />

na pokoji. Jenže svět, do kterého se narodila, je hlasitý<br />

a extrovertní: vypadá to, že každý po ní chce, aby se<br />

změnila a popřela sama sebe. Až na Michaela Holdena.<br />

Tenhle zvláštní kluk ji snad jako jediný bere takovou,<br />

jaká je. Když jejich střední školu šokuje anonymní skupina<br />

Solitaire, pokusí se Tori a Michael odhalit její tajemství.<br />

A možná během pátrání zjistí, že ve společnosti plné<br />

předsudků může jedno přátelství změnit úplně všechno…<br />

www.albatrosmedia.cz


text: Karin Bílíková<br />

foto: archiv Petra Brože<br />

16<br />

ROZHOVOR<br />

Snažím se o vytvoření<br />

geovědních detektivek<br />

Dr. Petr Brož se věnuje výzkumu sopečné činnosti napříč<br />

Sluneční soustavou. A pokud zrovna nezkoumá erupce na<br />

Marsu, snaží se o popularizaci geovědních oborů na planetě<br />

Zemi. Loni společně s ilustrátorkou Lucií Škodovou vydal<br />

dětskou knihu Vesmírníček, která se dočkala nominace na<br />

Magnesii Literu. Z dílny tohoto dua v září vychází další kniha<br />

– tentokrát pro dospělé čtenáře. Geostorky vypráví příběhy<br />

lidí z různých koutů naší planety, do jejichž života zasáhla síla<br />

přírody. Pojďme si Petra Brože a jeho fascinující práci blíže<br />

představit.<br />

Petře, vyšla vám velice úspěšná kniha<br />

Vesmírníček, která je cestou za poznáním<br />

vesmíru pro děti i rodiče. Stala se<br />

velmi oblíbenou a rezonovala nejen<br />

knižním prostorem. Byl její úspěch<br />

a ohlas jedním z popudů, že jste se<br />

rozhodl skrze literaturu dále popularizovat<br />

vědu?<br />

Určitě ano. Ukázalo mi to, že vydání<br />

knihy je slibná cesta, jak dále rozšířit<br />

mé popularizační snahy a jak dostat<br />

poznatky z geovědy – tedy oboru, který<br />

zkoumá Zemi v celé své komplexitě,<br />

mezi veřejnost. Když jsem viděl dění<br />

kolem Vesmírníčku a jeho dopad, řekl<br />

jsem si, že bych mohl své aktivity na<br />

sociálních sítích, kterým se už pár let<br />

věnuji, přetvořit do knižní podoby a tím<br />

je nabídnout i lidem mimo virtuální<br />

svět.<br />

Tentokrát vychází kniha Geostorky,<br />

která už svým názvem napovídá, že<br />

spojí zdánlivě nespojitelné – geologii<br />

a příběhy, vědu a drama. Kde k vám<br />

přišel tento nápad, tato odvážná literární<br />

kombinace?<br />

Já s tímto motivem propojování informací<br />

o výsledcích vědeckého bádání<br />

a fragmentů lidských příběhů pracuji<br />

ve svých popularizačních výstupech už<br />

dlouho. Je to kvůli tomu, že si mnohem<br />

lépe pamatujeme informace skrze<br />

vyprávění ucelených příběhů než<br />

z prostého výčtu faktů. Proto v dětství<br />

máme raději pohádky a v pozdějším<br />

věku beletrii, než pročítání encyklopedií<br />

a literatury faktu. Už před spoustou let<br />

jsem se tak dovtípil, že kdybych dával<br />

na sociální sítě výčet vědeckých objevů,<br />

moc lidí si to nepřečte. Takový obsah<br />

se prostě nebude sdílet, protože to<br />

lidi nebude bavit číst. Jakmile mu ale<br />

dáte lidský příběh, aby za ním čtenáři<br />

a čtenářky viděli konkrétní osobu, nebo<br />

třeba osud celé komunity, dává vám<br />

to možnost vysvětlit složité geovědní<br />

téma stylem, které člověka vtáhne<br />

do děje. A dokud se nedozví, jak to<br />

dopadne, nebude ho chtít opustit, což<br />

dává mně, autorovi, možnost vysvětlit<br />

docela do hloubky řadu fascinujících<br />

jevů, které se kolem nás odehrávají.<br />

S trochou nadsázky bych řekl, že se<br />

v podstatě snažím o vytvoření geovědních<br />

detektivek, ze kterých se můžete<br />

dozvědět, co dokáže Země… anebo co<br />

se stane, když člověk nějaký systém na<br />

Zemi vychýlí ze své obvyklé rovnováhy.<br />

Kniha totiž neobsahuje jen příběhy<br />

o tom, co udělala Země, ale i tragédie,<br />

které zavinil jednoznačně svou činností<br />

člověk.<br />

PETR BROŽ (* 1984)<br />

Český geolog, jehož specializací<br />

jsou projevy sopečné činnosti<br />

na povrchu Marsu. Současně<br />

se věnuje i popularizaci geovědních<br />

oborů a baví ho hledat<br />

nové cesty, jak výsledky vědeckého<br />

bádání přiblížit veřejnosti.<br />

Je laureátem Prémie Otto<br />

Wichterleho (2018) udělované<br />

vědcům Akademie věd České<br />

republiky do 35 let, kteří dosáhli<br />

mimořádných výsledků, a Ceny<br />

Nadání Josefa, Marie a Zdenky<br />

Hlávkových (2017) pro talentované<br />

studenty a mladé talentované<br />

vědecké pracovníky do 33<br />

let svého věku, kteří prokázali<br />

výjimečné schopnosti a tvůrčí<br />

myšlení ve svém oboru.


V úvodu knihy píšete: Když se chce člověk<br />

o fungování Země něco dozvědět,<br />

až příliš často narazí na to, že neví, kam<br />

sáhnout. Výstavy hornin a minerálů<br />

v muzeích jsou sice esteticky neuvěřitelně<br />

krásný zážitek, jenže člověk<br />

z jejich prohlížení zpravidla nepochopí,<br />

jak Země a procesy na jejím povrchu<br />

fungují a jak se vzájemně ovlivňují.<br />

Znamená to, že vaše kniha bude<br />

i takovým základním geologickým<br />

průvodcem?<br />

Hodně neúplným. Kniha si neklade za cíl<br />

vysvětlit fungování Země ve své komplexitě<br />

a ani nenabízí přehled všech důležitých<br />

aspektů pro život na Zemi. Vybírá<br />

si jen pár zajímavých střípků a na nich se<br />

snaží ukázat, v jak propojeném systému<br />

žijeme. Tedy, že změna jedné „drobnosti“,<br />

například rozorání amerických prérií,<br />

může vést k dalekosáhlým důsledkům,<br />

které ovlivňují podobu USA dodnes, což<br />

je o celé dvě generace později, než se<br />

traktory s pluhy do plání zakously. Kniha<br />

by tak měla sloužit jako „otvírák“ do<br />

světa geověd. Věřím, že po jejím přečtení<br />

budou čtenářky a čtenáři vidět složitost<br />

světa kolem nás v novém světle a lépe<br />

pochopí, proč se často odborná veřejnost<br />

obává některých dopadů lidské činnosti<br />

na prostředí, ve kterém žijeme. Historie<br />

nám totiž ukazuje, že v některých případech<br />

může vést k nezamýšleným důsledkům,<br />

které mohou významně ovlivnit<br />

způsob našeho života.<br />

V úvodu knihy také zmiňujete, že geologie<br />

má jeden opomíjený atribut – je<br />

sexy. Prozradíte mi, v čem přesně je její<br />

utajené charisma?<br />

Ha! Jelikož se na to ptáte, je vidět, že<br />

mě čeká ještě spousta práce s popularizací<br />

geověd! Láskou k ní už přece máte<br />

hořet po přečtení Vesmírníčku! Ale teď<br />

vážně. Bez geologie, respektive šířeji bez<br />

geověd, nemá člověk možnost pochopit<br />

podobu a fungování světa, ve kterém žije.<br />

Geologie vám umožňuje pochopit, proč<br />

povrch Země vypadá tak, jak vypadá.<br />

Proč Afrika a Jižní Amerika vypadají jako<br />

dva kousky obrovského puzzle. Proč jsou<br />

sopky tam, kde jsou a třeba i to, proč<br />

se v Česku nemusíme, naštěstí, obávat<br />

silného zemětřesení či výbuchu sopky.<br />

Mohl bych v tom výčtu pokračovat<br />

dlouho, ale bez pochopení geověd se<br />

člověk dneska prostě neobejde. Těžko<br />

budete chránit přírodu, když nebudete<br />

chápat vzájemnou provázanost druhů<br />

– stojí za to si přečíst k tomu kapitolu<br />

Pangea, 399 Kč, vychází 13. září<br />

o vybíjení vrabců v Číně, zvyšování úrodnosti<br />

polí, boji proti negativním dopadům<br />

globální změny klimatu, nebo třeba<br />

hledání nových zdrojů pro fungování naší<br />

technologicky založené společnosti. To<br />

všechno je bez geověd zhola nemožné.<br />

Čím víc toho o geovědách člověk ví, tím<br />

víc vidí krásu toho nesmírně složitého<br />

systému. A to je bezesporu sexy!<br />

Kde jste sbíral inspiraci a informace<br />

pro děj svých příběhů? Některé jsou<br />

reálné, některé smyšlené.<br />

Rád bych uvedl, že všechny příběhy<br />

jsou pravdivé. Ty události, které jsou<br />

popisované, se skutečně staly. Jen jsem<br />

si někdy potřeboval vymyslet postavy,<br />

skrze jejichž osud danou událost<br />

sledujeme. Na konci kapitoly se tak<br />

čtenářky a čtenáři mohou dozvědět, jestli<br />

v příběhu vystupují reálné postavy, či<br />

smyšlené. Pokud jsou smyšlené, nikdy<br />

jejich osud a konání nevybočují z toho,<br />

co se reálně v dané situaci dělo. Třeba ale<br />

několika lidem najednou, nebo někomu,<br />

jehož jméno se do internetové doby<br />

nedochovalo.<br />

Inspiraci pro jednotlivé příběhy jsem<br />

sbíral dlouho a na řadě míst. Část z nich<br />

si pamatuji ze studia Hospodaření s přírodními<br />

zdroji na Karlově univerzitě, kde<br />

nám je vyučující ukazovali jako odstrašující<br />

příklady toho, co v oboru rozhodně<br />

nedělat. Příběh z Italských Alp, nebo<br />

z okolí japonského zálivu Minamata jsou<br />

toho jasnou ukázkou. Část jsem pak<br />

posbíral na svých cestách po světě. Měl<br />

jsem možnost dvakrát navštívit Island<br />

a tam procestovat neuvěřitelná místa.<br />

Islandská část knihy je toho důkazem.<br />

A část příběhů jsem pro knihu také<br />

dodatečně dohledával. Chtěl jsem totiž,<br />

aby byly co nejvíce různorodé, a tak jsem<br />

nemohl vysypat z rukávu jen ty spjaté<br />

se sopkami. Příběh z Austrálie, nebo<br />

třeba z amerického Středozápadu jsou<br />

pak výsledkem tohohle hledání. A při<br />

zpětném pohledu jsem moc rád, že jsem<br />

do těchto pro mě do té doby neznámých<br />

koutů geověd zavítal. Dost mi to rozšířilo<br />

obzory a zase vidím složitost toho systému<br />

v trochu lepším světě. Díky sepsání<br />

knihy jsem se dozvěděl mnoho nového!<br />

S jakým posláním vysíláte Geostorky<br />

do světa?<br />

Největší radost bych měl, kdyby kniha<br />

přispěla k většímu počtu studentů<br />

geověd, hlavně tedy geologie. Je to obor<br />

s budoucností i značnou společenskou<br />

důležitostí – schválně zkuste získat<br />

nerostné bohatství ze země bez geologie,<br />

postavte dům bez znalosti vlastnosti<br />

podloží, nebo začněte kolonizovat<br />

Měsíc bez místní těžby surovin. Přesto<br />

jsou u nás rok od roku stavy studentek<br />

a studentů na příslušných univerzitách<br />

menší. Tohle by chtělo změnit a já budu<br />

snít o tom, že se kniha dostane od rodičů<br />

i do rukou jejich dospívajících dětí a že<br />

třeba někoho z nich nasměruje ke studiu<br />

geověd. Ale současně budu samozřejmě<br />

rád za to, když po přečtení knihy uvidí<br />

lidé svět kolem sebe zase v trochu jiném<br />

světle a uvědomí si, jak je systém naší<br />

planety neskutečně složitý a porůznu<br />

propojený.<br />

Přeji všem příjemné chvilky při čtení<br />

knihy!<br />

Ilustrace z knihy Geostorky<br />

17


18<br />

ROZHOVOR<br />

Z vesmíru přes Brno<br />

o dvě deci výš.<br />

Na Pálavu<br />

text: Jan David<br />

foto: Martina Trčková<br />

Na vesmír, vědu, přírodu i historii se chytře<br />

a hravě zaměřuje brněnské nakladatelství<br />

Mapcards. Novinkou je průvodce s názvem<br />

Pálava: O dvě deci výš vyvedený ve zlatých<br />

barvách. „Udělali jsme knížku, kterou si i přes<br />

vyšší cenu chcete koupit,“ říká zcestovalý<br />

spoluautor a majitel nakladatelství Otto<br />

Dušek, který navštívil víc než sto zemí a jako<br />

kluk chtěl být kosmonautem.<br />

Tvoříte nejen knihy, ale i 3D produkty.<br />

Jak začal váš příběh s Mapcards?<br />

Nezačal knihami. Když jsem v roce 2008<br />

skončil v cestovním ruchu se zaměřením<br />

na „business travel“, vydal jsem se<br />

nečekaně od původního záměru 3D<br />

map s vrstevnicemi směrem k astronomii.<br />

Našli jsme tenkrát díru na trhu<br />

Mapcards, 580 Kč, již vyšlo<br />

a dnes dodáváme 3D astronomické<br />

motivy zhruba do čtyřiceti zemí, do<br />

různých planetárií a vědeckých center,<br />

kde je ukazují návštěvníkům jako<br />

součást expozic či nabízejí jako zajímavé<br />

suvenýry.<br />

Kde třeba?<br />

Fungujeme v celé Evropské unii, máme<br />

klienty v Japonsku, ve Spojených státech,<br />

v Hongkongu i Angole… V Česku<br />

jsou to především hvězdárny a vědecká<br />

centra jako třeba Techmania v Plzni,<br />

iQLANDIA v Liberci či brněnská VIDA!<br />

Využíváme lentikulární technologii, jde<br />

tedy o optický klam s využitím rozostřených<br />

obrázků, které oklamou náš<br />

mozek, a ten je vyhodnotí tak, že je<br />

vnímá prostorově.<br />

Osloví vás tedy nějaké centrum<br />

a dodá vám třeba fotografie mlhoviny?<br />

Je to tak. Do 3D podoby ale převádíme<br />

i samotné budovy těch center. Třeba<br />

hvězdárna se vyfotí ve dne i v noci<br />

a vytvoří se takzvaný flip-flop. Není to<br />

jen 3D, ale obrázek se zároveň i mění.<br />

Postupem času jsme se dostali od vesmíru<br />

i k tématům prehistorie, modelů<br />

lidského těla či přírody obecně.<br />

Od vrstevnic ke hvězdám...<br />

Kosmonautika mě bavila od dětství. Už<br />

jako malého kluka mě fascinovalo v černobílé<br />

televizi, jak Armstrong chodil po<br />

Měsíci. Prazážitek. Prvně jsem chtěl být<br />

popelář, pak hned kosmonaut. Po revoluci<br />

ale přišla možnost cestovat. Projel<br />

jsem velkou část světa, cestovku jsem<br />

měl patnáct let. Ano, cestování a vesmír<br />

už mě asi neopustí.<br />

Nabízíte i knihy s takzvanou rozšířenou<br />

realitou. Star Wars jsou vyprodané,<br />

ale viděl jsem prezentaci knihy<br />

o jakémsi pejskovi. Je to podobné,<br />

jako když se před lety hledali v ulicích<br />

skrze mobily virtuální pokémoni?<br />

Ano, míříte na knížku mobilem nebo<br />

tabletem a skrze displej vám po ní<br />

pochoduje dinosaurus. Tato technologie<br />

je ale podle mě už trošku za<br />

zenitem kvůli složité podpoře aplikací.<br />

Knížka vám sice navždy zůstane, ale<br />

stačí po pár letech vyměnit mobilní


telefon, a virtuální příběh už vám v něm<br />

asi neožije. Je to hezká myšlenka, ale<br />

cesta do budoucna to pro knihkupce<br />

nejspíše nebude.<br />

Jaký je v tomto ohledu trend ve<br />

světě?<br />

Spolupracovali jsme i s anglickými<br />

vydavateli, kteří s tím také skončili.<br />

Knížka sice přežije, ale „apka“ je smrtelná.<br />

V posledním roce už jsem pěknou<br />

nabídku knihy s kvalitní rozšířenou<br />

realitou neviděl.<br />

Rozšířenou realitu jste ale nabídli<br />

vašim přispěvatelům v kampani na<br />

Hithitu. V rámci shánění peněz na<br />

výrobu části nové knihy o Pálavě jste<br />

jim jako odměnu nabízeli v balíčku<br />

také vybraná místní vína.<br />

(smích) To se vám rozšíří hlavně obzory!<br />

Je ale hezké, když máte odezvy, že<br />

spousta lidí díky té knížce vyrazí po<br />

letech na Pálavu. Předem si přečtou<br />

nové příběhy, třeba si pak výlet užijí<br />

jinak. Líp jim mohou docházet souvislosti,<br />

víc si toho mohou odnést.<br />

A překvapuje mě také, kolik čte knihu<br />

domorodců. Myslel jsem, že bude<br />

hlavně pro turisty.<br />

Platí, že mnohdy lidé nevědí, co mají<br />

za barákem?<br />

Je to tak. Málokdo si uvědomuje, že<br />

Pálava kdysi patřila do Sudet. Vždyť<br />

Mikulovsko, Drnholec, Lednice i Valtice,<br />

to jsou vystěhovaná území. Místní<br />

rodiny jsou tam nové, přišly až po válce<br />

po roce 1945. Dneska se zdá, že jsou to<br />

Moraváci. No, jsou, ale nejde o místní<br />

rody staré stovky let. Pocházejí z patnácti<br />

různých zemí, z bývalé monarchie,<br />

z Ruska, z Ukrajiny… A nenašel<br />

jsem jiný důvod, proč se tak sžili, než<br />

je víno. Na Pálavu se přistěhovali vinaři<br />

anebo vinařině propadli a díky nim<br />

vypadá místní krajina opečovávaněji<br />

než například v Krušných horách nebo<br />

v Jeseníkách, odkud pocházím. Na<br />

Pálavě jsou zkrátka lidé stále srostlí<br />

s půdou.<br />

Proč jste si vybral Pálavu?<br />

(smích) Tak o tom je většina té knížky.<br />

Ale ve zkratce – Pálava je prostě krásná<br />

a pro mnoho Moraváků, a nejen pro<br />

ně, má jakési neodbytné kouzlo. A pak,<br />

i když navštívíte „x“ zemí, od Grónska po<br />

Palau, tak přijde třebas covid, a najednou<br />

je dobrodružné jet i do sousedního<br />

okresu. Musíte mít povolenku i na cestu<br />

z Brna do Břeclavi. Dělám si legraci,<br />

ale fakt je, že někdy přehlížíme blízká<br />

místa. Ovšem pozor, na druhou stranu<br />

každému mladému člověku říkám: „Jeď<br />

co nejdál. Pak se ale také podívej, co<br />

tady doma máme krásného.“ Můžeme<br />

si toho pak víc vážit. Shodujeme se<br />

s kamarády, že jsme si „našli“ pro život<br />

místo i čas, kdy jsme se nemohli o moc<br />

lépe narodit.<br />

Kniha o Pálavě je grafikou i provedením<br />

malé umělecké dílo. Podíleli jste<br />

se na jejím vzniku v základu tři lidé,<br />

s čím jste do toho šli?<br />

Znám různé řady a kategorie průvodců,<br />

takže jsem nechtěl dělat tuctovou věc.<br />

To byl základ. Druhým kamínkem do<br />

mozaiky pro mě byl fotograf Jan Miklín,<br />

který žije v Mikulově a jehož tvorba<br />

se mi zdála pro knížku nosná. Dlouho<br />

jsem ale hledal člověka kolem grafiky.<br />

Nakonec jsem vybral Mirku Kolářovou<br />

Šulcovou. Znal jsem její práci, ale po<br />

pravdě, byl to zajíc v pytli. Dlouho mi<br />

totiž neukázala finální tvář. Přizpůsobila<br />

se ale textům a fotkám, a vyšlo to!<br />

Udělali jsme knížku, kterou si i přes<br />

vyšší cenu chcete koupit. Lidé si k ní<br />

cestu našli.<br />

Stojí 580 korun. Jaký má úspěch?<br />

Jak se to vezme. Po pravdě, náklady<br />

byly takové, že jsme s prvním vydáním<br />

na těžké nule a jsme za to rádi. Druhé<br />

vydání už je ale naštěstí v tiskárně.<br />

OTTO DUŠEK (* 1965)<br />

Vystudoval Pedagogickou<br />

fakultu v Ostravě, ale od učení<br />

brzy utekl k cestování. Ač<br />

pochází z podhůří Jeseníků,<br />

tvoří již přes 30 let náplavu Brna.<br />

Cestovku v roce 2008 vyměnil za<br />

nakladatelství. Po prvotině Brno<br />

#4 (2020) o ikonické trase šaliny<br />

vydal v roce 2022 netradičního<br />

průvodce Pálava: O dvě deci<br />

výš a na příští rok připravuje<br />

jeho pokračování Hrúdy, úlety<br />

a Mordyje z oblasti Lednickovaltického<br />

areálu.<br />

Po Pálavě teď dokončujeme pokračování<br />

s blízkou Lednicí a Podlužím.<br />

Tady už nejsme v kraji vína, ale zase tu<br />

původně byla Velká Morava. A protože<br />

Pálava pálí, tak první kniha je vyvedená<br />

zlatě, zatímco druhá – Lednice od ledu<br />

bude stříbrná.<br />

Jak vybíráte vaše překladové knihy?<br />

Také nejsou tuctové.<br />

Nejedeme podle katalogu, vždy se<br />

k nim váže nějaký vztah, příběh.<br />

Co třeba titul Děsy mrazu a temnoty?<br />

Zaujalo mě, že jde o rakousko-uherské<br />

námořníky i z Čech<br />

a Moravy, a na mapách dalekých<br />

moří díky tomu najdeme Brněnský<br />

mys nebo Teplický záliv.<br />

Existují různé cestovatelské kluby<br />

a už mnoho let jsem členem The<br />

Traveler‘s Century Club pro lidi, kteří<br />

navštívili více než sto zemí. Občas<br />

míváme scuky, povídáme kde kdo<br />

byl. Jednou mi kolega z Německa řekl<br />

o této knize, že ji měl s sebou na souostroví<br />

Země Františka Josefa – které<br />

dnes patří pod Rusko – a byla podle něj<br />

super. Ostatní knížky vznikají podobně.<br />

Svým způsobem dál děláte cestovku,<br />

ale v knižním světě. Knižní cestovku…<br />

To zní moc hezky a je to trefné!<br />

Snažíme se ale jít i zpět do dějin. Jen<br />

to zpravidla není zcela vážné. Čtenáři<br />

se u nás mají dozvědět informaci<br />

a zároveň se pobavit. Snažíme se vždy<br />

o trochu humoru, ovšem poučného,<br />

jako v případě Simona Windera a jeho<br />

knih Germania a Danubia a na podzim<br />

vycházející Lotharingia. Zároveň<br />

počítáme s tím, že v dnešní době lidé<br />

drží pozornost složitěji. Tomu je přizpůsobena<br />

i Pálava, která je záměrně<br />

klipovitější, aby se v ní dalo jednoduše<br />

skákat.<br />

Co ještě plánujete na podzim?<br />

Vydáme hezkou kuchařku. Zní to<br />

možná divně, ale je to rakousko-uherská,<br />

císařsko-královská kuchařka, a ke<br />

každému receptu na jídlo zazní příběh.<br />

Buď o tom, kdo jídlo vymyslel nebo<br />

kdo ho měl rád – všichni ti „kajzrové“<br />

a „lajtnanti“ a do toho skvělý rybí guláš<br />

s hráškem či redaktorské kotlety podle<br />

E. E. Kische. Bude to moc milá knížka,<br />

těším se. A jak jste nás zařadil do kategorie<br />

„těch jiných knížek“, tak tohle je<br />

přesně jedna z nich!<br />

19


text: Marie Havlíková<br />

foto: Philippe Cabidoche<br />

20<br />

vlastní<br />

cestu a věřit svým<br />

schopnostem<br />

Příběh knihy Lukostřelec vypráví o moudrosti stáří<br />

a o naplněném životě, tedy o tom, jak vést smysluplný život<br />

„cestou luku“ pod vlivem zenového buddhismu. Autorem je<br />

Paulo Coelho, jeden z nejvlivnějších spisovatelů dnešní doby,<br />

SLOVY PŘEKLADATELEJak najít<br />

jehož knihy vyšly ve více než 170 zemích v překladu do 88<br />

jazyků a v nákladu 320 milionů výtisků. Jako nejpřekládanější<br />

autor světa je zapsaný do Guinnesovy knihy rekordů.<br />

Argo, 298 Kč, již vyšlo<br />

dodržení zásad při vypuštění šípu, tedy<br />

„krásný výstřel“. Cílem není zasáhnout<br />

terč – neboť skutečným terčem je sama<br />

lukostřelcova duše –, ale co nejužší propojení<br />

těla, mysli a luku a splynutí s univerzem.<br />

Obě učení jsou si blízká mnoha<br />

principy (raný zen byl ostatně taoismem<br />

ovlivněn), jak ukazuje mj. i to, že kjúdó<br />

bývá nazýváno „zen vestoje“ (slovo zen<br />

původně označovalo meditaci) a tchaj-ťi<br />

zase „meditace v pohybu“. Praktikování<br />

těchto umění nelze oddělit od každodenního<br />

života, je to nekonečná cesta<br />

bez vyhlídky na dosažení snadného cíle.<br />

Obě pak vedou člověka k sebepoznávání<br />

a sebezdokonalování.<br />

Luk a šípy v knižní novince brazilského<br />

autora Paula Coelha překvapivě neslouží<br />

lukostřelcům ani jako zbraň, ani jako<br />

ryze sportovní náčiní. Dlouhý bambusový<br />

luk je v příběhu inspirovaném tradičním<br />

japonským uměním lukostřelby<br />

kjúdó nástrojem duchovního cvičení:<br />

jeho prostřednictvím bojuje člověk jen<br />

sám se sebou. Značný důraz je přitom<br />

kladen na obřadní charakter použití<br />

luku se šípy. Podobně jako je čínské<br />

tchaj-ťi, kterému se ostatně sama<br />

věnuji, bojové umění propojené s filozofií<br />

taoismu (tao je nejčastěji překládáno<br />

jako cesta), bylo i kjúdó původně bojové<br />

umění, jež se pod vlivem zenového<br />

buddhismu vyvinulo v učení zvané<br />

„cesta luku“. Rozhodující je v něm<br />

Kjúdó je u nás ještě mnohem méně<br />

známé než tchaj-ťi, proto jsem při<br />

překladu považovala za nutné požádat<br />

o konzultaci jednoho z českých mistrů.<br />

Jak z ní vyplynulo – a v souladu s autorovým<br />

záměrem –, nemá Lukostřelec<br />

sloužit jako příručka správné techniky<br />

lukostřelby. Autor vtělil do postavy<br />

Tecuji vlastní zkušenosti z bouřlivých<br />

období svého života: podobně jako již<br />

pro Santiaga v Alchymistovi bylo i pro<br />

Tecuju na jeho životní pouti rozhodující<br />

setkání s někým, kdo mu pomohl najít<br />

vlastní cestu a věřit ve své schopnosti:<br />

nadále se bude i v běžném životě řídit<br />

principy cesty luku a předávat je dál. Jak<br />

Paulo Coelho řekl v jednom rozhovoru,<br />

přijmout pomoc druhých, nechat se<br />

vést, i to je součást lidského údělu.<br />

Argo, 399 Kč každá z knih, již vyšlo


text: Žofie Sedláčková<br />

Tři knihy v jedné.<br />

Autorka Malého života vytvořila<br />

literární multiverzum<br />

21<br />

TIP REDAKCE<br />

Šest let od českého vydání nenápadného bestselleru<br />

Malý život se Hanya Yanagihara vrací s novinkou Do ráje.<br />

Dlouhé čekání čtenářům může kompenzovat fakt, že<br />

600stránková novinka se vlastně skládá ze tří románů.<br />

Málokterá kniha rezonovala mezi čtenáři<br />

tolik – a tak dlouho – jako Malý život.<br />

V originále více než 800 stránek o těžkostech<br />

přátelství, nezahojených traumatech<br />

i sebepoškozování vyšlo v roce<br />

2015 a nikdo si od knihy moc nesliboval.<br />

Běžní čtenáři takto tlusté knihy obvykle<br />

moc nevyhledávají a už vůbec ne takové,<br />

ze kterých smutek a deprese prýští od<br />

první stránky.<br />

Rukopis za milion<br />

dolarů<br />

Jenže čtenářské chutě jsou nevyzpytatelné.<br />

A ať už to bylo díky doporučením<br />

na Facebooku, nadšeným recenzím<br />

na Goodreads nebo dívkám, které se<br />

s knihou fotily v dramatických pózách<br />

na Instagram, z Malého života se stal<br />

nenápadný bestseller. Taková ta kniha,<br />

o které všichni mluví. A na rozdíl od<br />

jiných tenhle hype neutichl. Dodnes na<br />

ni lidé vzpomínají jako na knihu, která<br />

jim změnila život. I dnes se objevují čtenáři,<br />

kteří Malý život označují za jednu<br />

z nejlepších knih, které kdy četli.<br />

Navázat na takto fenomenální úspěch<br />

je těžké a Hanya Yanagihara se rozhodla<br />

s tlakem (nakladatelství jí za nový román<br />

nabídlo přes milion dolarů!) vypořádat<br />

po svém. Ačkoliv se v novince Do<br />

ráje, která právě vyšla česky, objevuje<br />

několik podobností s Malým životem<br />

(zejména LGBTQ+ vztahy a město New<br />

York), autorka čtenářům nachystala řadu<br />

překvapení.<br />

Tři romány v jednom<br />

Nejvýraznější je samotná struktura knihy,<br />

která se vlastně skládá ze tří samostatných<br />

románů. První příběh nás zanese<br />

do roku 1893, ale jedná se o alternativní<br />

historii, ve které na východním pobřeží<br />

Spojených států vznikla unie takzvaných<br />

Svobodných států. Sňatky osob stejného<br />

pohlaví jsou tady legální, ženy mohou<br />

volit a studovat, nicméně stále existuje<br />

institut sjednaných sňatků a diskriminace<br />

lidí jiné barvy pleti.<br />

V druhé části knihy se ocitáme v roce<br />

1993, kdy v New Yorku řádí epidemie<br />

AIDS a hlavním tématem je návrat<br />

k rodinným kořenům. Jednomu z hrdinů<br />

v žilách koluje krev havajské královské<br />

rodiny a doufá, že by snad na tropických<br />

ostrovech mohl obnovit monarchii.<br />

A poslední část knihy se odehrává v roce<br />

2093, kdy New York sužují následky<br />

klimatické změny a série smrtících pandemií.<br />

Ačkoliv jsou příběhy na první pohled<br />

samostatné, při čtení postupně zjišťujeme,<br />

jak jsou propojené. Všechny se<br />

odehrávají na jednom místě v New Yorku<br />

a ve všech figurují postavy Charlieho<br />

a Davida. Jedná se vlastně o literární<br />

obdobu multiverza známého například<br />

z filmových marvelovek, s tím rozdílem<br />

že namísto superhrdinů tady sledujeme<br />

alternativní verze Charlieho a Davida.<br />

Velký americký<br />

román v ženském<br />

podání<br />

Hanya Yanagihara v novince Do ráje<br />

ambiciózně prozkoumává důležitá<br />

témata současného světa: sexualitu,<br />

diskriminaci, pandemii i téma návratu<br />

ke kořenům. Když pracuje s motivem<br />

svržené havajské monarchie, odkazuje<br />

tím sama ke svým havajským kořenům.<br />

Zatímco Malý život byl (navzdory epickému<br />

rozsahu) v jádru minimalistický<br />

příběh o vztahu čtyř přátel a jejich nejbližších,<br />

Do ráje má větší ambice. Hanya<br />

Yanagihara se v něm po vzoru velikánů<br />

americké literatury pokouší o velký<br />

americký román, o literární dílo, které<br />

otřese Amerikou. Však už bylo načase,<br />

aby se o něj pokusila žena...<br />

Odeon, 699 Kč, již vyšlo


text: Tomáš Lesk<br />

22<br />

PROMOTION<br />

Pangea, 399 Kč, vychází 6. září<br />

Poznejte<br />

největšího<br />

pohodáře<br />

Hollywoodu<br />

Filmoví fanoušci, zpozorněte! Samuel L. Jackson učaroval divákům jak ikonickou rolí ve Star<br />

Wars či hitech od Marvelu, ale i ve snímcích Spika Leeho nebo v neposlední řadě kultovního<br />

Quentina Tarantina, který pro něj napsal dost možná ty nejznámější filmové role. Nejucelenější<br />

a po čertech čtivá biografie jednoho z nejvíce cool herců současného Hollywoodu je konečně<br />

tady! A to „cool“ myslíme vážně. Sám Jackson toto slovo považuje za druhé nejčastější, které<br />

používá. Jaké je to první, můžete hádat.<br />

Nyní máte možnost přečíst si detailní<br />

přehled této jedinečné osobnosti, který<br />

nešetří přímými citacemi a zahrnuje<br />

hercův životní příběh, ale i celkový<br />

přehled všech jeho filmových rolí od<br />

roku 1977 do roku 2021. Je toho v ní ale<br />

mnohem víc. Poznejte blíže pohodářskou<br />

personu se zálibou v golfu, kung-fu<br />

filmech a sprostých slovech.<br />

„Chci hrát každý den,“ řekl jednou<br />

Samuel L. Jackson. „A hereckých příležitostí<br />

je za život každého z nás jen<br />

omezený počet. Takže se je snažím<br />

maximálně využívat.“<br />

z celého světa. A ti dostali za úkol vytvořit<br />

zbrusu nové plakáty k jeho filmům.<br />

„Jak se sluší na film, který si pohrává<br />

s časovými liniemi, začali hned první<br />

den natáčením závěru: scény v bistru,<br />

vyznačující se Jacksonovým mistrovským<br />

výkonem. Předvádí sekvenci jako<br />

vystřiženou z Richarda III. – až na to, že<br />

je v bistru a sedí v boxu,“ řekl Tarantino<br />

o Jacksonovi. „Dominuje celé místnosti,<br />

a přitom se nikdy nezvedne z místa.<br />

Sam je prostě opravdu pozoruhodný.“<br />

Celý text, popisující jeho životní příběh<br />

je chronologicky prokládán medailonky<br />

jeho filmových rolí. Bez nějakých<br />

velkých cirátů se tak dozvídáte přesně<br />

to, co vás zajímá. Nečekejte kritické<br />

pojednání, ale jeden velký tribut. Což<br />

v tomto případě rozhodně není na<br />

škodu. Naopak. Přesto se herec nevyhýbá<br />

nepříjemným věcem, otevřeně se<br />

zde mluví kupříkladu i o závislosti na<br />

kokainu a neúspěších.<br />

Od fanouška fanouškům. Asi tak by<br />

se dala kniha ve velké zkratce popsat.<br />

Autorem je Edward Gavin, zkušený<br />

publicista, jenž za sebou má celou řadu<br />

biografií celebrit a knih o popkultuře.<br />

Rozhodně nezapře, že je Jacksonovým<br />

příznivcem.<br />

Publikace krom zdařilého obsahu<br />

upoutá bezesporu i grafickou stránkou,<br />

která je skutečnou pastvou pro<br />

oči. Na počest Jacksonovy kariéry totiž<br />

bylo osloveno šestadvacet výtvarníků


text: Denisa Novotná<br />

Otroctví v ráji<br />

Abdulrazaka<br />

Gurnaha<br />

Ráj nobelisty Abdulrazaka Gurnaha konečně vychází<br />

česky. Román nominovaný na Man Bookerovu<br />

a Whitbreadovu cenu je velkolepou mozaikou mýtů, snů<br />

a biblické a koránské tradice.<br />

PROSTOR, 397 Kč, vychází 4. září<br />

<strong>23</strong><br />

TIP REDAKCE<br />

Českému čtenáři se poprvé dostává do<br />

rukou dílo jednoho z největších žijících<br />

afrických spisovatelů Abdulrazaka<br />

Gurnaha, předloni vyznamenaného<br />

Nobelovou cenou za literaturu. Získal ji<br />

jako první černošský autor z Afriky po<br />

dvaceti sedmi letech. Švédská akademie<br />

ho ocenila za nekompromisnost<br />

vůči kolonialismu a za empatii k osudu<br />

uprchlíků rozpolcených mezi různými<br />

kulturami a kontinenty. K jeho nejvýznamnějším<br />

dílům patří Ráj, příběh<br />

dospívání chlapce Júsufa na počátku<br />

20. století v Tanzanii, kterou stále více<br />

ničí kolonialismus a násilí. Vyprávění,<br />

v němž se mísí vlivy východoafrických<br />

a evropských literárních tradic, si<br />

pohrává s mýty, pověstmi a náboženskými<br />

motivy. V českém překladu Petry<br />

Nagyové a s doslovem Aleny Dvořákové<br />

ho vydává PROSTOR v edici Světová<br />

próza.<br />

Na počátku dvacátého století je<br />

východní pobřeží Afriky kulturním<br />

tavicím kotlem. Všichni mluví směsicí<br />

svahilštiny a arabštiny a vzdálená místa,<br />

o nichž postavy vyprávějí podivuhodné<br />

příběhy, nejsou Londýn a Paříž, ale<br />

Bombaj a Gudžarát. Do tohoto prostředí<br />

– přesněji řečeno do chudé rodiny<br />

v odlehlé vesnici ve vnitrozemí – se<br />

narodí chlapec Júsuf. Jeho život od<br />

počátku kopíruje život proroka Júsufa<br />

z Koránu. Stejně jako on je prodán do<br />

otroctví a vyroste z něj mimořádně<br />

pohledný mladík, který padne do oka<br />

pánově ženě. Když se ho pokusí svést,<br />

Júsuf její návrhy odmítne. Ona ho<br />

obviní, že se ji pokusil znásilnit, a jemu<br />

hrozí vězení.<br />

Podobně jako Júsufa z Koránu i Júsufa<br />

z Gurnahova románu trápí prorocké sny<br />

a poté, co ho rodina prodá, nakonec<br />

vede sklad svého nového pána. Tomuto<br />

Júsufovi však trvá roky, než pochopí, že je<br />

otrokem a že své rodiče už nikdy neuvidí.<br />

Ve východní Africe kvetl obchod<br />

s otroky celá staletí – dávno předtím,<br />

než Evropané tuto oblast kolonizovali.<br />

Zapojili se do něho především Arabové.<br />

Otrokáři za bílého dne unášeli pětileté<br />

dívky, při pití čaje na ulici se otevřeně<br />

probíraly případy zneužívání dětí, jako<br />

by šlo o dostihy, a v mžiku oka šlo vydat<br />

příkaz k veřejnému mučení, zatímco<br />

přihlížející diváci fandili.<br />

Gurnah se vypořádává s problémem,<br />

jak psát o světě, který byl Evropany<br />

vyhlazen, a zároveň tento svět neidealizovat.<br />

Současně se pozastavuje nad<br />

všudypřítomnou představou, že předtím,<br />

než Evropané kontinent zpustošili, bylo<br />

v Africe vše v míru a harmonii. Vzhledem<br />

k brutálnímu despotismu a zákonům<br />

džungle si lze jen těžko představit, že by<br />

někdo toužil po Tanzanii z Gurnahova<br />

Ráje. Autor vypráví o světě, který zdegeneroval<br />

sám od sebe i bez Evropanů<br />

a jenž svou nevinnost nezíská jen tak<br />

zpět, protože na něj dopadnou hrůzy<br />

kolonizace.<br />

Psát o předkoloniální Tanzanii formou<br />

příběhu o otrokovi, jehož životopis je<br />

převzat z Koránu, svatého písma právě<br />

těch, kteří v regionu dříve obchod<br />

s otroky provozovali, je neotřelým<br />

a odvážným počinem. Budiž autorovi<br />

ke cti, že to považoval za nutné. Spolu<br />

s Júsufem nás provádí jedinečnou,<br />

a přesto i obecně lidskou zkušeností,<br />

jejíž milníky v podobě bezstarostného<br />

dětství, složitého dospívání, nečekaného<br />

přátelství, lásky i krutého vystřízlivění<br />

budou aktuální v každé době, kultuře<br />

a společnosti.<br />

ABDULRAZAK GURNAH<br />

(* 1948)<br />

se narodil na ostrově Zanzibar,<br />

tehdy pod britskou správou. Ve<br />

dvaceti odešel během zanzibarské<br />

revoluce do Velké Británie a na<br />

Kentské univerzitě v Canterbury<br />

posléze získal vysokoškolské<br />

vzdělání. Později zde působil jako<br />

profesor angličtiny a postkoloniální<br />

literatury, vedle toho se věnoval<br />

tvůrčímu psaní. Románově<br />

debutoval koncem osmdesátých<br />

let titulem Vzpomínka na odjezd<br />

(Memory of Departure, 1987),<br />

proslavil ho však až román Ráj<br />

z roku 1994 (PROSTOR 20<strong>23</strong>),<br />

nominovaný na Man Bookerovu<br />

a Whitbreadovu cenu. Ve svých<br />

dílech se zaměřuje především na<br />

postkoloniální tematiku z oblasti<br />

Afriky, Karibiku a Indie. Za zpracování<br />

tématu kolonialismu a jeho<br />

dopadů jej v roce 2021 Švédská<br />

akademie ocenila Nobelovou<br />

cenou za literaturu. Ve svých<br />

knihách popisuje pocity vykořeněnosti,<br />

střet kultur či koloniální<br />

minulost. Jeho mateřštinou je<br />

svahilština, svá díla píše anglicky.


24<br />

RECENZE<br />

Vlak v 6:20 // David Baldacci<br />

Absolvent West Pointu, bývalý voják pravidla světa velkých financí na Wall<br />

a příslušník elitního 75. pluku rangerů<br />

s dvěmi Purpurovými srdci,<br />

hlady. Ale jemu nejde o peníze, aby měl<br />

Street jsou jasná: žer, nebo zemřeš<br />

Stříbrnou hvězdou a spoustou dalších větší dům nebo lepší auto. To všechno<br />

vyznamenání, dvaatřicetiletý Travis dělá, aby splatil dluh… Jenže když jednoho<br />

dne obdrží e-mail se zprávou: Je<br />

Devine, dojíždí denně kromě nedělí<br />

pravidelným ranním vlakem v 6:20 na mrtvá, a vzápětí se v budově firmy kde<br />

Mannhattan, kde pracuje jako začínající pracuje najde mrtvola jeho přítelkyně,<br />

analytik v nové a dravé investiční firmě. vezmou všechny plány o životě vlastního<br />

soukromého vězení bez možnosti<br />

Mnozí mladí finančníci by takovou<br />

práci považovali za vysněnou metu ve propuštění zasvé. Pod pohrůžkou<br />

svém životě, ale on ji nenávidí a bere ji vyzrazení jeho minulosti a následného<br />

jako pokání. Je to trest za jeho největší soudu je donucený spolupracovat<br />

hřích. Vybral si to sám, protože shnít s tajnou policií na vyšetřování. Jisté<br />

při nudné a ubíjející práci v kanceláři osoby jsou s ním spojené víc, než se<br />

považuje za pomalou smrt zaživa a on zdálo, a mrtvoly začnou přibývat… Jak<br />

si nic jiného nezaslouží.<br />

asi tušíte, za vším jsou prachy a obrovská<br />

moc. A těch nejčastěji dosáhnete<br />

Šanci má jen ten, kdo dorazí do kanceláře<br />

jako první a donekonečna řeší uza-<br />

Travisovi, a nejen jemu, jde o krk.<br />

špinavou hrou a nekalými praktikami.<br />

vřené a otevřené trhy, monopoly a kvartální<br />

projekce výsledků. Travis jde i tady V Baldacciho románech čtenáři<br />

do všeho s vervou, jak je zvyklý, protože obdivují napětí od první do poslední<br />

Kalibr, 499 Kč, již vyšlo<br />

stránky, a přesně to mohu potvrdit<br />

i u thrilleru Vlak v 6:20. Knihu neodložíte,<br />

dokud ji nedočtete, může sice znít jako<br />

otřepané klišé, ale u Baldacciho to prostě<br />

tak je. Kdo je tady ta největší mrcha není<br />

zpočátku jednoznačné. Budete se bavit<br />

originální zápletkou, nečekanými zvraty<br />

a nejednoznačnými postavami, které<br />

hrají sakra vysokou hru, akorát každá na<br />

jiné straně zákona.<br />

Lucie Bednářová<br />

Jižanské stromy divné ovoce nesou // Percival Everett<br />

Jota, 398 Kč, již vyšlo<br />

Záhadné vraždy bělochů ve státě<br />

Mississippi začnou přitahovat pozornost<br />

celé Ameriky. Městečko Prachy, které<br />

nikdy ničím nevynikalo, na sebe nyní strhává<br />

veškerou pozornost. Navíc u vražd<br />

je vždy nalezeno ještě jedno tělo – tělo<br />

černocha, které připomíná mladého<br />

chlapce, který tu byl zavražděn před<br />

65 lety. Dvojice detektivů se snaží záhadě<br />

přijít na kloub, ale vůbec to nebudou<br />

mít snadné, neboť se jim do případu<br />

zamotá i trocha černé magie.<br />

Toto je kniha, která překvapí! Po přečtení<br />

anotace očekáváte vážné vyšetřování<br />

vražd, rasismus, celkově postavení<br />

černochů v Americe kdysi a nyní a co<br />

dostanete? Kromě tohoto všeho skvěle<br />

napsaný román, který je navíc okořeněný<br />

černým humorem, ale i černou<br />

magií.<br />

Autor do příběhu zasadil i vážnou linku,<br />

která vás donutí zamyslet se nad otázkou<br />

rasismu v Americe. Ať už je to lynčování,<br />

které probíhalo před sto a více lety,<br />

ale i současná situace, která není vždy<br />

úplně taková, jaká by měla být, a nejen<br />

co se týká černochů.<br />

Jakmile se ponoříte do příběhu, dýchne<br />

na vás nálada kultovních filmů slavného<br />

režiséra Quentina Tarantina. Já osobně<br />

jsem měla před očima Pulp Fiction, a to<br />

hlavně díky hláškám, které jsou v knize<br />

trefné, přesné, míří přímo do černého<br />

a já se u nich musela smát nahlas. Tato<br />

kniha je tak jasnou volbou pro všechny<br />

fanoušky tohoto žánru.<br />

Najdete tu od všeho trochu. Je tu thriller<br />

i detektivní vyšetřování, je tu historická<br />

část, humorný příběh, trocha toho<br />

nadpřirozena, samozřejmě společenský<br />

román a všechno to do sebe skvěle<br />

zapadá, všechno má v příběhu své místo,<br />

vše se výborně doplňuje. Je to napínavé,<br />

tak akorát zamotané, vtipné, ale i vážné.<br />

Prostě skvělé.<br />

Percival Everett je americký autor, který<br />

už má na svém kontě pěknou řádku knih<br />

– romány, povídky, poezii, ale i knihy pro<br />

děti. U nás se s ním setkáváme poprvé<br />

díky této knize a já doufám, že ne naposledy,<br />

neboť mě jeho styl neskutečně<br />

baví i přesto, že nejsem fanda humorných<br />

knížek.<br />

Jižanské stromy divné ovoce nesou je<br />

kniha, u které nebudete vědět, jestli se<br />

máte smát, nebo děsit. Kniha byla nominována<br />

na Bookerovu cenu 2022.<br />

Eva Francová


U JEDNOHO STOLU<br />

– S MASEM I BEZ MASA<br />

Vařit při jednom pro toho, kdo si potrpí<br />

na maso, ale i kdo ho z nějakého důvodu<br />

nechce? S naší ojedinělou kuchařkou to<br />

nebude žádný problém!<br />

Kniha vychází z myšlenky tolerantního<br />

flexiteriánství, kdy jídlo má být pro všechny<br />

příjemným zážitkem. Proto nabízí recepty,<br />

které umožňují, aby<br />

se kuchař neschvátil<br />

a všichni, kteří se sejdou<br />

u společného stolu, se<br />

výborně najedli.<br />

Knihy pro<br />

každého člena<br />

rodiny<br />

TIBET<br />

Jan Hanz Novotný<br />

Vyberte si<br />

svůj<br />

letní hit<br />

Dojet na kole z Prahy až do<br />

Tibetu je rozhodně výzva,<br />

ale také životní zážitek,<br />

kterému se nic nevyrovná.<br />

Honzovu cestu provázely<br />

strasti a komplikace,<br />

které by vás ani ve snu<br />

nenapadly, avšak také<br />

nepřeberné množství<br />

dechberoucích výhledů,<br />

nových barev, kulturních<br />

tradic a zvyklostí a lidských<br />

příběhů.<br />

BYLA TO JÍZDA<br />

Valentina Lebová<br />

Život vždy není dokonalý, pokaždé nám však dá, co<br />

je potřeba. A tak ačkoli ztratila svou životní lásku, byl<br />

to vlastně dar. Rozbitá na tisíce titěrných kousíčků<br />

se pak samu sebe snažila opět spojit v něco, co by<br />

alespoň zdánlivě připomínalo celek. Dlouho nevěděla,<br />

jak a zdali toho vůbec bude schopná. Věděla jen, že<br />

to za žádnou cenu nemůže vzdát. A pak se dílky této<br />

skládanky začaly pomalu pojit dohromady a ona<br />

pochopila, že to celé mělo smysl. Možná že skutečně<br />

ztratila, co pro ni tehdy bylo nejdůležitější, nakonec<br />

ale získala mnohem, mnohem víc…<br />

DOČTI TO<br />

Barbora Štolleová / Jitka Petrová<br />

Lákají tě knížky, ale nevíš, jakou si přečíst? Nebo<br />

máš pocit, že tě čtení nebaví? Máme pro tebe<br />

12 nezapomenutelných příběhů české i světové<br />

literatury, které by tě rozhodně neměly minout.<br />

Originální hravé zpracování tě seznámí s hrdiny<br />

a základním dějem, ke každému příběhu máš prostor<br />

pro své postřehy i zápisky, a pokud budeš chtít,<br />

můžeš si také trochu zaluštit. Knížka je určena všem<br />

dětem, které mají rády čtení, i těm, které jeho kouzlo<br />

teprve objevují!


text: Zdeněk Novák<br />

26<br />

TIP REDAKCE<br />

Kniha<br />

modliteb<br />

– nadčasově krásná sbírka<br />

nejen pro sběratele<br />

Nový přírůstek do kolekce limitovaných sběratelských<br />

publikací připravilo nakladatelství Rosier. Kniha<br />

modliteb, která právě vyšla, je magickým spojením<br />

dávných modliteb a dechberoucího výtvarného<br />

umění. Soubor modliteb vydaný s církevním schválením arcibiskupa<br />

pražského a primase českého, Jana Graubnera, doprovodil svými poeticky až<br />

romanticky zasněnými ilustracemi uznávaný výtvarník Martin Augustín. To všechno navíc<br />

v unikátním tiskařském provedení a nádherném sběratelském balení.<br />

POUZE NA<br />

WWW.ROSIER.CZ<br />

Čím je Kniha modliteb pro věřícího, není<br />

třeba rozvádět. A čím je pro ty ostatní?<br />

Je velmi citlivým a intimním pohledem<br />

na chvíle, při kterých se člověk setkává<br />

s Bohem. Dává tak smysluplnou a ucelenou<br />

odpověď na otázku, co je víra,<br />

aniž by ji čtenáři samotnému nutila.<br />

V dnešním světě, kde moderní technologie<br />

a rychlý životní styl často odklánějí<br />

lidskou duši od hlubších hodnot, je<br />

Kniha modliteb jakýmsi mostem zpět<br />

k poklidnému zamyšlení.<br />

Toto speciální vydání v českém jazyce<br />

a v limitovaném vydání 150 kusů nakladatelství<br />

připravilo jako sběratelský<br />

umělecký artefakt. Kniha byla ručně<br />

svázána do kůže a byla na ni poprvé<br />

v Česku aplikována tiskařská metoda<br />

studené ražby (více o této metodě viz<br />

box O technice tisku). Součástí každého<br />

kompletu je také zlatý medailonek<br />

s křížkem (14karátové zlato), vyrobený<br />

speciálně pro toto vydání podle grafického<br />

návrhu Martina Augustína.<br />

Medailonek je uložen v dárkovém balení<br />

a opatřen certifikátem pravosti od šperkařského<br />

výrobce Zlatokov Trenčín.<br />

Kniha modliteb není jen krásným<br />

artefaktem, nýbrž živým důkazem, že<br />

slova a modlitby mají sílu překračovat<br />

časy a dotýkat se srdcí lidí nezávisle na<br />

éře, ve které žijí. Je to dárek pro nás i pro<br />

naše potomky – příležitost pochopit<br />

hloubku dávných modliteb a inspirovat<br />

se jimi i ve světle současné doby. Kniha<br />

modliteb září nejen zlatou ražbou, ale<br />

také svým významem pro každého, kdo<br />

se rozhodne její stránky otevřít.<br />

O obsahu<br />

Jak byste vy sám knihu popsal,<br />

charakterizoval?<br />

Kniha modliteb je cestou ke kořenům<br />

naší kultury a našeho lidství,<br />

naší schopnosti komunikovat<br />

s nebem a objevovat v sobě „božskou<br />

jiskru“. Kniha shromažďuje<br />

přehledně a v současném jazyce<br />

základní křesťanské a katolické modlitby<br />

tak, jak vznikaly během dvou<br />

tisíciletí. To vše se nabízí v reprezentativní,<br />

památeční či dárkové<br />

podobě. Ne pro oslnění, ale proto,<br />

aby to člověku pokaždé, když knihu<br />

otevře, udělalo radost.<br />

V čem je podle vás Kniha modliteb<br />

výjimečná (téma, ilustrace, zpracování,<br />

výrobní proces…)?<br />

Kniha modliteb je výjimečná tím, jak<br />

spolu ladí obsah a forma. Krása patří<br />

k tomu, čeho si vážíme, co si vezmeme<br />

do ruky ne jednou, ale opakovaně.<br />

A křesťanské modlitby napříč


O technice tisku<br />

27<br />

V čem spočívá technologie tisku této<br />

publikace?<br />

Říká se tomu studená ražba (cold foil).<br />

V podstatě se jedná o to, že z obou<br />

stran tiskového listu přitlačíte motiv ve<br />

zlaté metalické fólii, ovšem za studena.<br />

Postup za tepla, při kterém se vyrábí<br />

i mosazná razidla a ta se zahřívají na<br />

120–170 °C, se už dávno používá na<br />

obálky knih, polepy a podobně. Ale<br />

abychom tím vybavili celou knihu, to<br />

by bylo velice nákladné. Novou metodou<br />

se dostává kovový efekt do celého<br />

knižního bloku a čtenář se s ním tak<br />

setkává napříč celou knihou.<br />

Je to poprvé, kdy jste tuto metodu<br />

použili?<br />

Ano, v Česku ani na Slovensku tato<br />

metoda na tisk knih ještě použita<br />

nebyla. Kniha modliteb je první, která<br />

se tímto způsobem tiskla. Působí to<br />

neuvěřitelně dobře, jednotlivé grafické<br />

objekty navozují opravdový dojem zlatého<br />

kovu, což je v kombinaci s výtvarným<br />

pojetím knihy naprosto ideální<br />

efekt.<br />

Ing. Dušan Zelinka,<br />

generální ředitel tiskárny TBB a.s.<br />

O výtvarném zpracování<br />

„Kniha modliteb se dotkla nejniternějších zákoutí mojí duše. Uvědomil<br />

jsem si, že se stávám díky svým ilustracím průvodcem po tisíciletí<br />

vyslovovaných textů. A to je pro mě skutečně velmi zavazující. Proto<br />

jsem přistoupil k jejímu výtvarnému doprovodu s velkou pokorou<br />

a respektem. Odcestoval jsem do Říma, abych se v místních chrámech<br />

mohl inspirovat nádhernými raně křesťanskými mozaikami – jejich<br />

symbolikou, výpravností a duchovním poselstvím. Doufám tedy, že čtenáře<br />

mé vizuální pojetí zaujme.‘‘<br />

Martin Augustín, výtvarník a ilustrátor Knihy modliteb<br />

staletími jsou pokladem, který nás<br />

opakovaně inspiruje a nese v krásných<br />

i obtížných chvílích života.<br />

Setkal jsem se s řadou publikací,<br />

které nešetřily na papíře a umělecké<br />

výzdobě, ale text nebyl kdovíjak<br />

pěkný nebo v něm byly chyby nebo<br />

čerpal z přežitých, jazykově mrtvých<br />

předloh. Kniha modliteb je krásná<br />

úměrně tomu, co si z ní můžete<br />

vzít, co se v ní dočtete a k čemu se<br />

budete jistě i vracet.<br />

Čím může čtenáře překvapit, obohatit?<br />

Je to víc než obyčejná kniha. Může<br />

dát nečekaný a rozhodující podnět,<br />

světlo do života. Věřím, že úchvatné<br />

grafické provedení se bude líbit<br />

napříč generacemi.<br />

Pavel Mareš, šéfredaktor<br />

Karmelitánského nakladatelství<br />

a editor Knihy modliteb<br />

Kniha modliteb má velmi<br />

zdařilý a vhodný obsah, který je<br />

nádherně výtvarně zpracován.<br />

Dominik kardinál Duka OP


text a foto: Michaela Merglová<br />

28<br />

AUDIOKNIHY<br />

Stačí pár slov<br />

– a hned si ten<br />

svéráz představíte<br />

Rošťárny BOŘÍKA & SPOL. z pera Vojtěcha Steklače sice baví<br />

české děti už půl století, avšak jejich audioverze byly dosud<br />

k mání jen ve skromném výběru. Kompletního znění se<br />

dočkají až nyní, a to zásluhou vydavatelství OneHotBook,<br />

které k načtení série těchto lapálií povolalo do zbraně<br />

Jana Zadražila.<br />

OneHotBook, vyjde v říjnu<br />

Jaký typ kluka jste byl v Boříkově<br />

věku? Lump, nebo spíš šprt Bohoušek?<br />

Byl jsem – jak tomu říkala paní učitelka<br />

Kousalová, kterou jsme měli na matematiku<br />

– „vzorný grázl“. To je prosím přesná<br />

citace. Známky jsem měl dobré, tudíž<br />

mě ani nebylo za co plísnit, ale zároveň<br />

jsem dost zlobil a s kamarády jsme<br />

ve škole i mimo ni vymýšleli kde jaké<br />

skopičiny.<br />

Takže producent nahrávky vsadil na to,<br />

že se vnitřně opravdu nejvíc cítíte jako<br />

Bořík?<br />

Z jejich čtveřice zřejmě ano, i když někdy<br />

jsem býval taky docela přechytralá<br />

pečlivka jako Mirek. A jindy jsem se zase<br />

kasal jako Čenda. Řekl bych, že parta<br />

Steklačových rošťáků je sestavená s rozmyslem<br />

tak, aby se v těch klukovských<br />

typech každý aspoň na chviličku našel.<br />

Jenom silák Alešovy tonáže jsem tedy<br />

vážně nebyl nikdy.<br />

Co za knihy jste jako čtvrťák četl<br />

nejradši?<br />

Knihovnu jsme měli doma velikánskou<br />

a já ji díky genům od maminky bral od<br />

horního fochu zprava až do dolního<br />

zleva. Bořík byl z mých nejoblíbenějších.<br />

Všechny díly knižní série,<br />

která shrnovala texty z Ohníčku,<br />

jsem postupně dostával k narozeninám<br />

a k Ježíšku, na což jsem se vždy<br />

ohromně těšil. Sjížděl jsem i trilogii<br />

o Neználkovi a hodně mě bavilo sci-fi<br />

a fantasy. A táta nám s oblibou předčítal<br />

verneovky, což byly vlastně takové<br />

moje první audioknihy.<br />

Dejme tomu, že zanícenou kantorku,<br />

nezničitelného inspektora nebo<br />

krhounka Bohouška lze před mikrofonem<br />

ztvárnit poměrně hravě. Jak<br />

však musí herec postupovat, aby<br />

odstínil výroky čtyř raubířů, kteří se<br />

liší asi jen váhou a oblečením?<br />

Na této nahrávce jsem poprvé spolupracoval<br />

s Michalem Burešem,<br />

což jsem si delší dobu přál. Michal<br />

je vyhlášený režisérskou náročností<br />

v nejlepším slova smyslu. Řada pod-<br />

OneHotBook, 05:52, 349 Kč, již vyšlo<br />

nětů vzešla při natáčení přímo od něj<br />

– měl o některých figurách naprosto<br />

jasnou představu, která mému pojetí<br />

konvenovala. Byla to radostná tvorba<br />

ve dvou a pomáhalo nám i to, že dar<br />

satirické charakterizace je snad největší<br />

přednost Vojtěcha Steklače. Stačí mu<br />

pár slov – a máte pocit, že si svéráz té<br />

postavy hned živě představíte.<br />

Čím to, že situační komika z dílny<br />

Boříkovy party zůstává sdělná<br />

dodnes, byť se škola, rodiče i mládež<br />

sama mezitím tak změnily?<br />

Tehdy byla éra analogová. A pokud jste<br />

v ní chtěli zažít dobrodružství, museli<br />

jste ho aktivně iniciovat, prožít a taky<br />

za něj nést případné následky – to vše<br />

v reálném čase. Kdykoli jste někam skočili,<br />

bolely vás při dopadu nohy a kolena<br />

se fakt odřela. Když se strhla průtrž<br />

mračen, promokli jste na kost. A když<br />

jste chtěli s někým být, bylo nezbytné<br />

se fyzicky potkat. Dnešní kluci zažívají<br />

neuvěřitelná dobrodružství na jedno<br />

kliknutí a kamarádí se spolu, aniž by<br />

se zvedli ze židle. Nerad bych, aby to<br />

vyznělo pejorativně – my starochové<br />

jsme z toho sice málem v Jiříkově<br />

vidění, ale podle všeho stejně jako za<br />

našeho dětství rozhodují jednak stádní<br />

logika, jednak vzory. Hodně záleží na<br />

tom, jestli dnešní děti své rodiče vidí,<br />

jak touží po dobrodružství. Nemůžeme<br />

po nich chtít něco, co sami nečiníme.<br />

Pokud jen vysedáváme na gauči, nečekejme<br />

od svých dětí něco jiného.


NOVINKY Z <strong>KNIHKUPEC</strong>TVÍ<br />

Knižní svět nezahálí, a tak vám dnes můžeme představit nejnovější tipy<br />

na čtení pro dospělé i pro děti. Vyberte si titul na míru.<br />

AMARI A NOČNÍ BRATŘI<br />

AMARI A VELKÁ HRA<br />

B. B. Alston<br />

Kouzelné dobrodružství pokračuje! Oblíbená<br />

hrdinka Amari z Úřadu pro nadpřirozené<br />

záležitosti se vrací! Potom, co se<br />

Amari Petersové vloni povedlo najít svého<br />

ztraceného bratra a zachránit celý svět,<br />

doufá, že další rok na Úřadu pro ni bude<br />

hračka. Jenomže ani letos Amari neví, kam<br />

dřív skočit. A když jí k tomu tajná Liga čarodějů<br />

nabídne, aby se postavila do jejich<br />

čela a vedla všechny čaroděje v boji<br />

proti útlaku, Amari nezbývá než odmítnout.<br />

Už tak toho má až nad hlavu! Jenže ve chvíli, kdy se Amari rozhodne<br />

nabídku nepřijmout, dostane šanci další čaroděj, který má<br />

s Ligou nebezpečné plány. A to mladá čarodějka nemůže dopustit.<br />

A tak začíná Velká hra!<br />

Amari a Velká hra – JOTA, 478 Kč<br />

Amari a Noční bratři – JOTA, 398 Kč<br />

ZLODĚJ TVÁŘÍ<br />

Arnošt Vašíček<br />

Na Slovensku vyplaví Dunaj mrtvolu<br />

muže. Někdo ho popravil kulkou<br />

do hlavy a pohřbil v zemi. Pak tělo<br />

znovu vykopal, pilkou odřízl obličej<br />

a ostatky vhodil do řeky. Jediná stopa<br />

vede do lužních lesů na soutoku<br />

Moravy a Dyje. Fascinující krajina<br />

plná vodních kanálů, tůní, bažin<br />

a močálů ukrývá temné tajemství.<br />

Pokouší se ho rozkrýt komisař<br />

Drexler s kolegy z české kriminálky.<br />

Česká televize, 299 Kč<br />

FIT RECEPTY VEGAN<br />

Lucia Wagnerová<br />

Jednoduché veganské fit recepty<br />

na každý den. Skvělé nejen pro ty,<br />

co preferují veganský životní styl,<br />

ale také pro různé alergiky či ty<br />

z vás, kteří trpí intolerancemi. Nenajdeš<br />

v nich totiž žádné mléčné<br />

výrobky, vejce, maso ani jiné<br />

suroviny živočišného původu. Vyzkoušej<br />

mé chutné a nutričně hodnotné,<br />

veganské recepty. Připravíš<br />

si je jednoduše, zdravě a rychle.<br />

Fit brands, 479 kč<br />

MARCO<br />

Marcy Jell<br />

Neomalený drzoun Marco unese hlavní<br />

hrdinku Brooke, aby z ní vymámil potřebné<br />

informace. Jenže Brooke není žádná<br />

cukrová panenka a jen tak něco ji nezlomí.<br />

Navíc se ukáže, že pod maskou drsného<br />

gangstera, kterou Marco nosí, se<br />

skrývá cosi něžného a sladkého. A jejich<br />

vzájemná touha roste… První díl z celkem<br />

čtyřdílné erotické série s názvem<br />

Jezdci apokalypsy.<br />

Mediaplex, 357 Kč<br />

LUCAS<br />

Marcy Jell<br />

Byla jsem italská princezna<br />

a měla všechno, co jsem chtěla.<br />

Peníze, postavení, milence.<br />

Věděla jsem, že můžu cokoliv!<br />

Všichni vědí, že můj otec<br />

je Salomon Vannini. A jméno<br />

Vannini mělo v našem světě<br />

váhu. Hlavně v tom mafiánském…<br />

Tedy do doby, než jsem<br />

se probudila v cizí zemi a nic<br />

si nepamatovala! Kdo byli ti<br />

čtyři muži? Co po mně chtěli?<br />

A hlavně – co po mně chtěl on,<br />

Lucas! Druhý díl erotické série<br />

Jezdci apokalypsy.<br />

Mediaplex, 357 Kč


30<br />

AUDIOKNIHY<br />

Zdena Salivarová: Honzlová<br />

Čtou: Denisa Barešová, Pavel Soukup<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Dívka z rodiny, která je bolševikům trnem v oku, na vlastní kůži cítí, že ji osud nahnal<br />

v mizernou dobu na šílené místo. Přesto se snaží zůstat sama sebou – bezmoci, udavačství<br />

i tragédii navzdory. Výjimečná výpověď o chorobné budovatelské křeči 50. let.<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

Klára Teršová:<br />

Až ke křížku<br />

Čte: Tereza Jarčevská<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Viktorie Hanišová:<br />

Houbařka<br />

Čte: Tereza Marečková<br />

10:45 / 389 Kč<br />

Po roce 1968 zatočí<br />

režim s manželi Mazochovými pěkně po dělnicku, když je<br />

donutí přestěhovat se z Volar na hanbu do Aše. Je pouze na<br />

uťápnuté Elišce, aby se v normalizační době bez východiska<br />

postavila ve všech svých životních rolích osudu čelem.<br />

Sára se na šumavském<br />

venkově dennodenně trmácí po houbařské stezce.<br />

Vzpomínkám na události, které ji dovedly až do psychiatrické<br />

léčebny, se však nemůže vyhýbat donekonečna. Podaří se jí<br />

vypořádat s tíživou minulostí a najít vytoužený klid?<br />

Karin Slaughter:<br />

Triptych<br />

Čte: Jan Holík<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Město Decatur se stalo dějištěm série brutálních vražd.<br />

Každou z obětí vrah připravil o jazyk. Sbírá zrůdné trofeje,<br />

nebo tím chce něco vzkázat? K případu je povolán Will Trent,<br />

který má za sebou nejen skvělé výsledky, nýbrž i značně<br />

temnou minulost…<br />

Annie Ernauxová:<br />

Roky<br />

Čte: Eliška Balzerová<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Běh velkých dějin i plynutí<br />

roků jednoho života vylíčila<br />

v oceňovaném díle francouzská nobelistka, ke které vzhlíží<br />

většina autorů tzv. autofikce. Nevšední mix kroniky a memoárů<br />

skýtá výmluvný obraz šesti dekád, jež proměnily náš svět<br />

k nepoznání.


31<br />

Catriona Ward:<br />

Poslední dům<br />

v Needless Street<br />

Čte: Michal Zelenka<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Stopy v případu pohřešované<br />

dívenky sice dávno vychladly,<br />

nicméně její sestra se rozhodla konfrontovat muže, který<br />

podle ní za únosem stojí. Ted žije ve zdánlivě obyčejném<br />

domě na konci nenápadné ulice. Jenže nic tu není<br />

takové, jak se zprvu zdá…<br />

John Irving:<br />

Modlitba za Owena<br />

Meanyho<br />

Čte: David Novotný<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Každodenní vzpomínka<br />

na něj je způsob, jak<br />

přežít věčnou smůlu.<br />

Životní poustevník John<br />

Wheelwright odříkává litanii za spolužáka, jenž mu byl<br />

rádcem i životním vzorem. Rozevlátá paralela s odkazem<br />

Ježíše Krista představuje vrchol Irvingovy tvorby.<br />

AUDIOKNIHY<br />

Lee Child:<br />

Varovný signál<br />

Čte: Vasil Fridrich<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Robert Jordan:<br />

Drak Znovuzrozený<br />

Čte: Pavel Soukup<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Jack Reacher si lebedil<br />

ve floridském letovisku<br />

Key West, ale vyhledal ho<br />

tajemný chlápek, kterého<br />

pak krátce nato kdosi zlikvidoval. Kostky jsou vrženy! Ve<br />

třetím šťavnatém případu pátrá někdejší vojenský policajt<br />

tempem přímo zběsilým…<br />

Rand al’Thor se smiřuje<br />

s tím, že je Drak<br />

Znovuzrozený – dávno<br />

předpovězený vůdce, který<br />

má zachránit svět a zároveň ho zničit. Třetí díl oceňované<br />

ságy Kolo času, díky níž se Robert Jordan zařadil mezi<br />

velikány literární fantastiky.<br />

A. M. Ollikainen:<br />

Dobrodinci<br />

Čtou: Jana Plodková,<br />

Marie Štípková<br />

9:39 / 349 Kč<br />

Před vilu zámožné<br />

finské rodiny někdo<br />

přistavil lodní kontejner<br />

plný vody. Neobvyklá instalace však obsahuje něco, co<br />

k modernímu umění nepatří: utopenou mladou ženu.<br />

Úvodní díl strhující bestsellerové krimisérie s komisařkou<br />

Paulou Pihlajovou.<br />

Bernard Cornwell:<br />

Páni severu<br />

Čte: Vasil Fridrich<br />

Vychází v září 20<strong>23</strong><br />

Vysloužilý středověký<br />

žoldák Uhtred<br />

z Bebbanburgu se<br />

konečně vydává do<br />

rodné Northumbrie,<br />

aby se utkal se zlovolným strýcem. Štěstí, které mu až doteď<br />

přálo, se zčistajasna obrací. Hrdina se stává otrokem na<br />

obchodní lodi, z níž zdánlivě není úniku…


text: Žofie Sedláčková<br />

32<br />

TIP REDAKCE<br />

Kateřina Surmanová:<br />

Královna<br />

českého<br />

hororu<br />

Dlouhé podzimní večery s tajemnými<br />

mlhami a šustícím listím už klepou na<br />

dveře. Co to znamená? Že nastává ideální<br />

období pro čtení příběhů, ze kterých běhá<br />

mráz po zádech! Pokud máte pro strach<br />

uděláno, pusťte se do některé z knih<br />

Kateřiny Surmanové. Ale pozor, není to nic<br />

pro slabé povahy...<br />

Horor v české literatuře nemá velkou<br />

tradici. Jistě, Erbenova Kytice traumatizuje<br />

další a další generace českých<br />

čtenářů i po více než 150 letech od<br />

vydání. Ovšem v druhé polovině 19.<br />

století, v dobách největšího rozmachu<br />

hororového žánru, měli naši spisovatelé<br />

plné ruce práce s obrozenectvím a na<br />

horor se pozapomnělo.<br />

Teprve v posledních letech se<br />

tento dluh čeští autoři snaží splatit.<br />

Kateřina Šardická ve svých knihách<br />

pro mladší čtenáře obratně využívá<br />

prvky neznámé (a díky tomu tajemné)<br />

slovanské mytologie k navození husí<br />

kůže. Nakladatelství YOLI loni bodovalo<br />

přímo se sbírkou hororových povídek<br />

a Kateřina Karolová navázala na úspěch<br />

Jozefa Kariky příběhem na pomezí<br />

dokumentu a hororu.<br />

Přízrak<br />

v knihkupectvích<br />

všechny tyto ingredience smíchají<br />

s důkladnou rešerší a poutavým stylem<br />

psaní, bestseller je na světě.<br />

Šepot z lesa na čtenáři zanechá<br />

následky (v mém případě týden<br />

děsivých snů a následné neméně<br />

děsivé kruhy pod očima). Z některých<br />

momentů se čtenáři skutečně zrychlí<br />

tep: prudké ochlazení ve vyhřáté<br />

místnosti, vypnuté rádio, ze kterého<br />

začne bzučet mrtvý hlas, podivný šepot<br />

z černočerného lesa…<br />

O úspěchu knihy svědčí nadšené<br />

ohlasy čtenářů na Databázi knih<br />

i sociálních sítích. Někteří dokonce<br />

neváhají Kateřinu Surmanovou označit<br />

za královnu českého hororu. A autorka<br />

se tohle přízvisko snaží obhájit ve své<br />

novince Zvedá se vítr.<br />

Strach na vinicích<br />

Kdo četl Šepot z lesa, tomu bude Zvedá<br />

se vítr povědomý. Opět tady figuruje<br />

skupina dětí, stará tragédie a samozřejmě<br />

špetka nadpřirozena. Jenom<br />

Orlické hory vystřídá jižní Morava. Na<br />

první pohled sice prostředí vhodné spíš<br />

pro romantickou komedii z vinic, ale<br />

když čtenář vezme v potaz povodně<br />

z roku 1997 a tornádo, které Hodonínsko<br />

poničilo dva roky zpátky, najednou začínáte<br />

tušit, kam se autorčina mysl ubírá…<br />

Kateřina Surmanová z regionu pochází<br />

a velice dobře ho zná (pravděpodobně<br />

je to důvod, proč příběh zasadila právě<br />

sem), což ze čtení opět dělá neopakovatelně<br />

znepokojivý zážitek.<br />

A pak je tady Kateřina Surmanová,<br />

jejíž Šepot z lesa s nepřehlédnutelnou<br />

červenočernou obálkou se v knihkupectvích<br />

zjevil před rokem jako přízrak.<br />

A přízrak pořádně děsivý. Ačkoliv totiž<br />

knihu nedoprovázela žádná velká<br />

reklamní kampaň, prodalo se jí přes<br />

10 000 výtisků, což z ní dělá oficiálně<br />

bestseller.<br />

Čím je Šepot z lesa výjimečný? V první<br />

řadě jedinečnou atmosférou. Autorka<br />

se netají svou láskou k Orlickým horám,<br />

ke slovanské mytologii a k mistrům<br />

hororu jako Stephen King. A když se<br />

Kalibr, 359 Kč, vychází 6. září<br />

Zatímco v Šepotu z lesa autorka děsila<br />

základními hororovými přísadami –<br />

tmou, strachem z neznáma, starodávnými<br />

rituály, novinka Zvedá se vítr je<br />

explicitnější a syrovější. Mrtvá těla tady<br />

tlejí v horku a pod pražícím sluncem,<br />

duchové otevřeně komunikují s dětmi.<br />

V tomhle jsou knihy jako jing a jang.<br />

Jedna věc ale zůstává stejná – autorčin<br />

inteligentní styl, který horor povyšuje<br />

nad banální lekačky.<br />

Nezbývá než smeknout a poklonit<br />

se. Královna českého hororu to opět<br />

dokázala.


Dívka v mlze<br />

// Barbora Bernátová<br />

V zapomenuté chatové osadě u Košic byla brutálně zabita mladá žena. Kapitán David Meizner<br />

a jeho kolegyně kapitánka Ema Kopecká se vydávají po jejích stopách do vesničky pod Tatrami,<br />

kde se narodila. Proč kdysi odešla do Bratislavy a co ji přimělo se vrátit? Pátrání komplikuje nejen<br />

pavučina dávných tajemství, ale i Davidova svérázná povaha…<br />

Metafora, 449 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Knižní tipy pro čtenáře detektivek, kriminálních<br />

či dobrodružných příběhů, u kterých se napětím<br />

rozbuší srdce.<br />

Když se do vás<br />

zakouká sociopat<br />

... zmizte!<br />

Mělčina<br />

// Holly Craigová<br />

Dobrodružný příběh se silnou hrdinkou, která<br />

se díky okolnostem ocitne ve velmi nebezpečné<br />

situaci.<br />

Co vše dokáže zvládnout matka, když jsou ohroženy<br />

životy jejích dětí<br />

i její vlastní? Po vraždě<br />

v sousedství se celá<br />

rodina musí dát na<br />

útěk. Jejich dobrodružná<br />

plavba skončí<br />

na ostrově, ze kterého<br />

zdánlivě není úniku.<br />

Cosmopolis, 449 Kč,<br />

vychází 4. září<br />

33<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

2.díl<br />

thrillerové<br />

série<br />

Velice dlouhé schody<br />

// Jaroslav Velinský<br />

www.grada.cz<br />

Bezděčný detektiv Ota Fink – v civilu soustružník<br />

– se začátkem léta 1960 dostane k řešení dalšího<br />

případu, zmizení manželky číšníka Štechra. Další<br />

podivné okolnosti,<br />

včetně nálezu zakopané<br />

lidské hlavy<br />

v lepenkové krabici,<br />

svědčí o tom, že<br />

v okolí řádí bestiální<br />

vrah. Podaří se Otovi<br />

vyřešit případ záhadných<br />

zmizení a odhalit<br />

tajemného fantoma?<br />

Mystery Press, 379 Kč,<br />

již vyšlo


34<br />

PROMOTION<br />

True crime<br />

– pravdivé<br />

příběhy vrahů<br />

a jejich obětí<br />

Naštěstí máme v našem literárním světě<br />

autory, jimž takové případy nedají spát.<br />

Ať už je důvodem jejich často složitého<br />

investigativního pátrání empatie k obětem<br />

vrahů, neodolatelná touha odhalit<br />

skrytá tajemství a zpochybnit tak naše<br />

zažité představy, anebo čistě jen záliba<br />

v tajemných historických příbězích,<br />

umožňují nám do tak těžko uchopitelného<br />

světa vraždících kreatur a jejich<br />

temné mysli nahlédnout hlouběji. Dávají<br />

nám také příležitost lépe pochopit, jak si<br />

vrazi vybrali svou oběť.<br />

Mezi takové autory patří bezesporu<br />

americká spisovatelka a historička Hallie<br />

Rubenhold. Název její nejnovější knihy<br />

Pět životů: Neznámé příběhy obětí<br />

Vendeta, 399 Kč, již vyšlo<br />

Jacka Rozparovače už sám napovídá,<br />

o čem vypráví. Hlavním tématem je pět<br />

žen, obětí Jacka Rozparovače, o kterých<br />

panoval názor, že šlo o prostitutky. Tento<br />

mýtus autorka překvapivě vyvrací. Polly,<br />

Annie, Elizabeth, Catherine a Mary Jane<br />

měly své životy, práci, zájmy, také starosti,<br />

každá byla jiná a žila jinde... Přesto,<br />

ačkoliv se nikdy nesetkaly, jejich osud<br />

skončil stejně.<br />

Ocitly se v nesprávnou dobu na<br />

nesprávném místě a roku 1888 byly<br />

v Londýně zavražděny. Kniha jejich<br />

působivých a na pravou míru uvedených<br />

životních příběhů, které se odehrávají<br />

pro ženy v tak těžké době druhé<br />

poloviny 19. století, se stala bestsellerem<br />

Sunday Times a byla také zfilmována<br />

jako dramatický seriál. V roce 2019 se<br />

stala vítězem ceny Baillie Gifford Prize<br />

za literaturu faktu.<br />

Další odvážnou autorkou je oceňovaná<br />

investigativní novinářka, spisovatelka<br />

a publicistka Maureen Callahan.<br />

Její nová kniha Americký predátor<br />

Vendeta, 399 Kč, vychází 20. září<br />

text: Hana Wielgusová<br />

Je určitě mnoho věcí, které<br />

jste o sériových vrazích<br />

chtěli vědět, ale báli jste<br />

se zeptat. A nejenom<br />

o nich. Jistě by vás zajímaly<br />

i oběti, které za sebou<br />

vrazi zanechávají, ty však<br />

jako kdyby zůstávaly spíše<br />

někde na okraji. Policie<br />

má totiž jen jeden hlavní<br />

cíl – dopadnout jejich<br />

vraha. Bohužel, ne vždy<br />

se jí to podaří. Některé<br />

zločiny, spáchané tím<br />

nejodpornějším způsobem,<br />

zůstávají dodnes<br />

nevyřešeny a mnohá<br />

tajemství, dříve, než stačí<br />

být odhalena, zemřou spolu<br />

se svými pachateli.<br />

je výsledkem roky trvajících rešerší<br />

a sběru informací o jednom z nejděsivějších<br />

sériových vrahů, zvaném „čiré<br />

zlo“, Israeli Keyesovi. Možná jste o něm<br />

neslyšeli, ale přesto existoval. Autorka<br />

odkrývá jeho skutečný příběh, o kterém<br />

FBI nerada hovoří. Zabíjel desítky let<br />

a stejně tak dlouho se vyhýbal odhalení.<br />

Pohyboval se po celém území USA,<br />

vraždil a zbavoval se obětí, a mezitím<br />

žil normální rodinný a pracovní život<br />

na Aljašce. FBI nakonec Israele Keyse<br />

dopadla, avšak mnohé z jím spáchaných<br />

krutých vražd do jeho smrti již<br />

vyřešit nestihla. Kniha se v oblasti literatury<br />

faktu dočkala několika literárních<br />

cen a je v tomto žánru považována za<br />

jednu z nejlepších.


Hana Kubíková<br />

Vražda<br />

mezi řádky<br />

35<br />

RECENZE<br />

Cosmopolis, 449 Kč, vychází 8. září<br />

Smrt mezi řádky řeší vzájemný vztah<br />

dvou mladých žen, které se stanou<br />

kolegyněmi v jednom starém londýnském<br />

knihkupectví. Roach je nepříliš<br />

oblíbená samotářka, která žije s matkou,<br />

moc o sebe nedbá a jako domácího<br />

mazlíčka chová šneka oblovku. Co<br />

ji ale doslova definuje, je její posedlost<br />

žánrem true crime. Nejvíc ze všeho<br />

miluje sériové vrahy, čte o nich knihy<br />

(které si pravidelně objednává do práce<br />

a nikdy za ně neplatí), sleduje televizní<br />

seriály na Netflixu, poslouchá speciální<br />

podcasty, v knihkupectví dokonce<br />

vytvořila knižní sekci skutečných<br />

zločinů.<br />

Druhá dívka, Laura, je Roachin opak.<br />

Milá, přátelská, umí to s kolegy i se<br />

zákazníky. Normál, holka, co si objednává<br />

dýňové lattéčko, takhle Roach<br />

tyhle typy lidí označuje. Podobně<br />

onálepkuje i Lauru, která přichází do<br />

knihkupectví s novým vedením. Pak<br />

ale objeví v Lauřině tašce (kterou bez<br />

ostychu v její nepřítomnosti prohrabe)<br />

knížku o skutečných zločinech.<br />

A o něco později navštíví autorské čtení,<br />

kde Laura recituje své básně, také inspirované<br />

vraždami. Že by spřízněná duše?<br />

Roach je nadšením bez sebe a snaží<br />

se s Laurou skamarádit. Netuší ale, že<br />

True crime je literární žánr, jehož podstatou je rekonstrukce<br />

kriminálního činu, typicky vraždy nebo sériových vražd. A je<br />

to také jedno z důležitých témat debutu britské spisovatelky<br />

Alice Slaterové Smrt mezi řádky, který nás zavede do tradičního<br />

anglického knihkupectví v době předvánočního shonu.<br />

Laura se o zločiny zajímá z úplně jiného Smrt mezi řádky by se asi nejlépe dala<br />

důvodu než ona sama. Její matka před zařadit do kategorie psychologický<br />

lety zemřela rukou sériového vraha,<br />

thriller. Čtenář se probírá toxickými<br />

Lauřina poezie se proto zaměřuje na vztahy mezi dvěma odlišnými (a přitom<br />

vlastně podobnými) hrdinkami,<br />

uctění oběti a ani náhodou nehodlá<br />

adorovat zločince, který tragédii způsobil.<br />

Zájem o zločiny, který vidí u Roach, nevyrovnané psychiky, odkrývá jejich<br />

autorka dává nahlédnout do jejich<br />

je jí odporný a její nadbíhání víc než<br />

motivace i posedlosti, to vše na pozadí<br />

nepříjemné.<br />

úvah o opravdovém zločinu. Kniha vás<br />

přinutí zamyslet se i nad tím, jestli vy<br />

Roach ovšem stále fantazíruje o tom, sami částečně nepřispíváte ke zvrácenému<br />

kultu sériových vrahů (kdo nevi-<br />

že Laura jednoho dne prozře, a její<br />

poněkud zvrácená mysl rozehrává hru děl ani jeden díl seriálu Monstrum –<br />

zahrnující stalking, tajné návštěvy Lauřina<br />

bytu a čtení jejích deníků. Podaří sérii Bez lítosti, ať hodí kamenem).<br />

Příběh Jeffreyho Dahmera, či aktuální<br />

se jí odhalit, který z jejích oblíbených Příběh plyne značně znepokojivým<br />

vrahů zavraždil Lauřinu matku? Laura způsobem, pod povrchem na první<br />

se snaží držet od Roach dál, ale sama pohled poklidného děje vzrůstá napětí,<br />

prožívá náročné období umocněné pracovním<br />

vypětím. Nadbíhání zadanému nout. Rozhodně není jen pro fanoušky<br />

takže se od knihy nemůžete odtrh-<br />

kolegovi, přemíra alkoholu, špatná<br />

true crime a pro knihomoly, atmosféra<br />

životospráva, psychické problémy, to londýnského knihkupectví pohltí<br />

vše přivádí Lauru do stále větších potíží. všechny čtenáře bez rozdílu. Máte-li<br />

Kde tahle hra na kočku a myš skončí? rádi thrillery, pak si Smrt mezi řádky<br />

Spokojí se Roach s tím, že objeví<br />

určitě užijete.<br />

všechna Lauřina tajemství? Nebo snad<br />

naznačuje název knihy, kam se bude<br />

děj ubírat?<br />

ALICE SLATEROVÁ<br />

Velkou roli v knize hraje prostředí knihkupectví,<br />

po většinu roku ospalé místo je britská spisovatelka a bývalá<br />

s minimálním obratem, které se ale<br />

knihkupkyně. Vystudovala tvůrčí<br />

před Vánoci mění v nefalšované knižní psaní, aktuálně spolumoderuje<br />

peklo. Nové knihy, otravní zákazníci,<br />

literární podcast Na které stránce<br />

unavení prodavači, noční směny, marketingové<br />

fígle, jak udělat z vybraných Žije v Londýně se svým manže-<br />

jste? (What Page Are You On?).<br />

titulů bestseller. K tomu ale také docela lem, recenzuje sbírky povídek<br />

vtipné literární debaty a sympatičtí<br />

pro časopis Mslexia, organizuje<br />

knihkupci. To vše dává nám čtenářům<br />

literární akce a rediguje beletrii.<br />

příležitost podívat se trochu jinak na<br />

Smrt mezi řádky je jejím prvním<br />

místa, která si nejspíš dost idealizujeme.<br />

románem.


36<br />

TIP REDAKCE<br />

Tracy<br />

Crosswhiteová<br />

PANTEON LITERÁRNÍCH DETEKTIVŮ SOUČASNOSTI – 19<br />

text: Jiří Popiolek<br />

Detektiv ze seattleského oddělení vražd Tracy Crosswhiteová je další z řady střelkyň,<br />

které jsou ochotny kvůli pravdě jít i proti všem. A nezřídka i za cenu toho, že sama<br />

skončí na pokraji smrti a v takřka bezvýchodné situaci. Naštěstí s malou pomocí od<br />

přátel nakonec vždy případ vyřeší a sama vyvázne jen s nějakou tou drobnou fyzickou<br />

újmou…<br />

Robert Dugoni byl část svého života<br />

právníkem a další část zase novinářem.<br />

Obojí vystudoval – a je nesmírně<br />

zajímavé, jak se tyto profese nesmazatelně<br />

otiskly i do jeho knih. Z té první si<br />

vzal systematičnost, s níž jeho hrdinové<br />

přistupují k řešení případů, a z té<br />

druhé zase snahu šokovat, vršit na sebe<br />

dějové zvraty – a hnát hrdiny až na<br />

ostří nože a do mezních situací, kde jde<br />

nejen o život, ale třeba také o profesní<br />

čest…<br />

Tracy dvou tváří<br />

Tracy Crosswhiteová by se na první<br />

pohled mohla klidně ztratit v řadě<br />

podobně vyprofilovaných hrdinek,<br />

které v současnosti v podstatě dominují<br />

tomuto žánru. Urputná a tvrdohlavá<br />

ranařka, individualistka, jíž nedělá<br />

problém zvysoka kašlat na předpisy<br />

a která ráda chodí po večerech trénovat<br />

na střelnici.<br />

Zároveň psychicky trochu nevyrovnaná<br />

(ale opravdu jenom trochu, nečekejte<br />

sáhodlouhé sebezpytné vnitřní monology,<br />

tady na ně není čas), s temnou<br />

skvrnou z minulosti – její sestra byla<br />

zavražděná a vraha se právě chystají<br />

propustit na svobodu.<br />

A nesmí samozřejmě chybět ani misogynní<br />

šéf, který Tracy upřímně nesnáší<br />

(mimo jiné i proto, že je fakt dobrá<br />

policistka), ponižuje ji (i veřejně), kde to<br />

jenom jde, a usiluje o to, aby co nejdřív<br />

ze seattleského oddělení vražd odešla.<br />

Dugoniho finta<br />

Jenže Robert Dugoni jako by se<br />

rozhodl na to jít zcela opačně. A tak<br />

dějová linie, kterou jiní autoři odhalují<br />

jen pozvolna, v mnoha dílech,<br />

a s jejímž vyřešením otálejí, jak to<br />

jenom jde, je zde smáznuta z povrchu<br />

zemského hned v první knize.<br />

Vrah Traceiny sestry skončí tak, jak si<br />

zaslouží, a i když jizvy zůstávají, je třeba<br />

začít systematicky řešit další problém.<br />

Tedy na první pohled vraždy striptýzových<br />

tanečnic, které byly brutálně<br />

uškrceny v motelovém pokoji – ve<br />

skutečnosti však válku s kapitánem<br />

oddělení násilných trestných činů<br />

Johnnym Nolascem, v níž je brzy jasné,<br />

že „přežije“ jenom vítěz.<br />

Jedinou Tracyinou šancí je přeskočit<br />

všechny ty klacky, které jí arogantní<br />

a podlý šéf hází pod nohy, vypořádat<br />

se i s urputným stalkerem a dotěrnou<br />

novinářkou, jež si hodlá na jejím<br />

krachu vybudovat kariéru, a dokázat<br />

všem, že ten, kdo se zde nemýlí, je<br />

ona. A vzhledem k tomu, že druhou<br />

její tváří je paradoxně chladnokrevnost<br />

a racionalita, s níž se vrhá do řešení<br />

svých problémů, není vedle samolibého<br />

Nolasca úplně bez šance.<br />

Jenže i sám Dugoni si uvědomuje, že<br />

každý správný Holmes potřebuje svého<br />

Moriartyho, a tak ta válka bude nejspíš<br />

dlouhá a pořádně drsná. Johnny<br />

Nolasco totiž patří k lidem, které když<br />

vyhodíte dveřmi, vrátí se oknem.<br />

S trochou pomoci<br />

od přátel<br />

Tracy ale má samozřejmě i ty „správné“<br />

parťáky, na které se může spolehnout,<br />

že v pravou chvíli zasáhnou – a někdy<br />

i oni poruší předpisy, jen aby Tracy<br />

pomohli nejen proti Nolascovi, ale<br />

i proti skutečným zločincům – sériovým,<br />

často brutálním vrahům.<br />

Tím, že Dugoni patří k autorům, u kterých<br />

funguje něco jako sebekontrola,<br />

a i když situace v rámci jedné knihy<br />

šroubuje a hrotí až do okamžiků, kdy<br />

jde (především Tracy) o život, nikdy<br />

nepřekročí mez základní uvěřitelnosti<br />

a nesklouzne ke směšnosti.<br />

A tak jeho zločinci nejsou všemocní<br />

ani nějak zvlášť geniální – spíš jsou to<br />

psychicky nemocní lidé, kteří si setsakra<br />

umějí dávat pozor, a stejně tak Tracyini<br />

sidekickové (tedy kolegové) nemají<br />

nijak hraniční povahy a jsou zde ve své


SÉRIE TRACY<br />

CROSSWHITEOVÁ<br />

37<br />

Vendeta, 399 Kč, již vyšlo<br />

ROBERT DUGONI (* 1961)<br />

Vystudoval žurnalistiku a tvůrčí psaní na Stanfordské univerzitě. Během studií<br />

získal řadu cen, pracoval také jako reportér. Poté vystudoval práva a třináct<br />

let se tímto oborem v San Francisku zabýval. Svět práva ale opustil a rozhodl<br />

se stát spisovatelem na plný úvazek. Hned jeho první tři knihy získaly několik<br />

literárních cen a ta první se stala bestsellerem The New York Times. V současnosti<br />

bydlí s rodinou v Seattlu.<br />

Kromě série o Tracy Crosswhiteové napsal i pětidílnou řadu o právníkovi<br />

Davidu Sloaneovi a další samostatné tituly, z nichž některé patří k literatuře<br />

faktu (The Cyanide Canary). Částí odborné veřejnosti bývá považován za<br />

„nezpochybnitelného krále právnického thrilleru“ a „dědicem Grishamova<br />

literárního trůnu“.<br />

Vendeta, 399 Kč, již vyšlo<br />

normálnosti příjemně upozadění. Týká<br />

se to jak Tracyina nejbližšího parťáka<br />

Kinsingtona Rowea, rodinně založeného,<br />

klidného muže, který se pokouší<br />

zachránit své manželství, tak „italského<br />

akčního dua“ Vica Fazzia a Delma<br />

Castigliana, které patří do stejného<br />

vyšetřovacího týmu. A které zde<br />

dostává za úkol vkusným způsobem<br />

se starat o tu mikroskopickou stopu<br />

humoru, jímž knihy disponují.<br />

Tři z deseti<br />

Detektivek s Tracy Crosswhiteovou<br />

napsal Robert Dugoni zatím deset,<br />

český čtenář zná dvě a Naše nakladatelství<br />

– Dobrovský chystá v edici<br />

Vendeta brzy třetí. Doufejme, že jejich<br />

chytré zápletky, které dokážou čtenářsky<br />

strhnout, ale zároveň nikdy neztrácejí<br />

racionální stránku věci, ocení co<br />

nejvíc fanoušků detektivky.<br />

Byla by škoda nedozvědět se, kam až<br />

bude Johnny Nolasco ochoten zajít ve<br />

své nenávisti k Tracy – a hlavně to, jaká<br />

další překvapení v řešení jednotlivých<br />

případů Dugoni připraví. Minimálně<br />

postava pachatele v druhé detektivce<br />

s touto hrdinkou, Její poslední výdech,<br />

jasně ukazuje, že autor není nijak svázán<br />

stereotypním zobrazováním psychopatických<br />

masových vrahů a osvěžujícím<br />

způsobem umí v klíčovém<br />

okamžiku ubrat na intenzitě a uzavřít<br />

vše velice sugestivně a komorně.<br />

Vendeta, 399 Kč, vychází<br />

6. září<br />

1. Hrob mé sestry (orig. 2014)<br />

2. Její poslední výdech (2015)<br />

3. Rudí jezdci (2016)<br />

4. The Trapped Girl (2017)<br />

5. Close To Home (2017)<br />

6. A Steep Price (2018)<br />

7. A Cold Trail (2020)<br />

8. In Her Tracks (2021)<br />

9. What She Found (2022)<br />

10. One Last Kill (20<strong>23</strong>)


38<br />

PROMOTION<br />

Nejlepší<br />

psychothriller roku?<br />

Ano, do konce roku zbývá celá třetina času, takže je na podobné soudy pravděpodobně ještě<br />

příliš brzo, ale Pomocnice od Freidy McFadden je jeden z těch vzácných thrillerů, které dokážou<br />

to, co se zpočátku zdá jako předvídatelná zápletka, obrátit vzhůru nohama...<br />

text: Vavřinec Fiala<br />

Kalibr, 349 Kč, již vyšlo<br />

Práce snů, nebo<br />

noční můra?<br />

A proč že se o knize tolik mluví? Příběh<br />

stojí na dvojici skvělých postav. V hlavní<br />

roli je Millie, kterou nedávno propustili<br />

z vězení na svobodu a ona se snaží začít<br />

nanovo s čistým štítem. Kvůli šrámu<br />

v trestním rejstříku ji však všude odmítají,<br />

takže ani od pohovoru s bohatou<br />

Ninou si nic neslibuje.<br />

Ne, nebudeme víc prozrazovat. Měli<br />

bychom ale říct jedno – ačkoliv se<br />

zápletka Pomocnice na první pohled<br />

může zdát v rámci žánru psychothrillerů<br />

poměrně všední, autorka z ní díky<br />

několika chytrým úpravám udělala něco<br />

mimořádného.<br />

Když autor vidí<br />

čtenáři do mozku<br />

Zajímavé je, že stejně nečekaná, jako je<br />

zápletka této knižní novinky, byla i její<br />

cesta k popularitě. Pomocnice vyšla loni<br />

na jaře a zhruba první půlrok nikoho<br />

příliš nezajímala. Teprve na podzim, kdy<br />

s padajícím listím a večerními mlhami<br />

na čtenáře přišla chuť na pořádně<br />

mrazivý thriller, se díky šeptandě na<br />

sociálních sítích spustila lavina.<br />

Pomocnici si začaly doporučovat<br />

kolegyně v práci i maminky při vyzvedávání<br />

dětí ze školy a kniha nakonec<br />

získala nominaci na prestižní Goodreads<br />

Choice Awards v kategorii thrillerů.<br />

Nakonec sice nevyhrála (ta čest připadla<br />

Pokojské od Nity Prose, která se Pomocnici<br />

podobá nejen názvem, ale také<br />

motivem klíčové dírky na obálce), ale<br />

u čtenářů kniha sklidila takový úspěch,<br />

že autorka podepsala s nakladatelstvím<br />

smlouvu na pokračování a momentálně<br />

se jedná o filmové adaptaci.<br />

Je to sice v podstatě práce služky, ale<br />

kromě štědré mzdy nabízí i ubytování<br />

v luxusním domě. Vzhledem k tomu,<br />

že Millie momentálně přežívá ve svém<br />

starém autě, je to pro ni něco jako práce<br />

snů. A tak nemůže uvěřit svému štěstí,<br />

když jí Nina nakonec práci nabídne.<br />

Něco shnilého...<br />

Na té rodině ale od začátku něco<br />

nehraje… Na zahradě pracuje podivínský<br />

zahradník, rozmazlená dcerka je<br />

odhodlaná udělat Millie ze života peklo,<br />

a dokonce i Nina, která se při pohovoru<br />

zdála být přátelská, se ukazuje být nevyzpytatelnou<br />

a náladovou paničkou.<br />

A aby toho nebylo málo, dveře od<br />

komůrky, ve které Millie přespává, se<br />

čas od času podivně zaseknou, takže se<br />

nemůže dostat ven, v noci se domem<br />

rozléhají podivné kroky a jediný normální<br />

tady je zřejmě ten pohledný pán<br />

domu…<br />

Pomocnice je důkaz, že pro skvělý<br />

příběh není potřeba vymýšlet komplikované<br />

dějové linie. Někdy stačí prostě<br />

jeden dobrý nápad a umět psát.<br />

Freida McFadden čtenáři dávkuje jednu<br />

krátkou kapitolu za druhou a šikovně<br />

je vždycky ukončí v nejlepším, aby vás<br />

donutila číst dál a dál bez vydechnutí.<br />

Možná při psaní využila své znalosti<br />

lidského mozku, protože vedle své spisovatelské<br />

kariéry má Freida McFadden<br />

rozjetou kariéru doktorky na neurochirurgii.<br />

Pomocnice je chytrý a zábavný psychothriller,<br />

který vás donutí několikrát<br />

přehodnotit to, komu máte věřit. Každý<br />

tady něco tají a vyloženě kladnou<br />

postavu tady nenajdete.<br />

Jestli je to nejlepší psychothriller roku<br />

necháme na vašem zvážení. Podle nás<br />

k tomu ale má nebezpečně blízko...


„Zabil jsem<br />

tolik žen,<br />

že mám co<br />

dělat, abych<br />

si je všechny<br />

zapamatoval.“<br />

MRAZIVÁ<br />

TRUE CRIME<br />

EDICE<br />

V SÉRII JIŽ VYŠLO<br />

39<br />

NOVINKY<br />

„Nenávist!<br />

Jsem plný<br />

nenávisti<br />

a miluju to!<br />

Nenávidím a<br />

přeju si, aby to<br />

ostatní věděli.“<br />

DÁ SE<br />

LÁSKA<br />

VYPOČÍTAT?<br />

ODMÍTLY<br />

SE VZDÁT<br />

NADĚJE.<br />

ODVÁŽILY SE<br />

VZDOROVAT.<br />

...NEBO NAJÍT<br />

V REALITY<br />

SHOW?<br />

Svěží romance od autorek bestsellerových<br />

sérií Božský a Vášnivý<br />

Strhující romány z druhé světové války, inspirované<br />

skutečnými osudy nezapomenutelných žen


40<br />

PROMOTION<br />

Konec léta plný<br />

romantických<br />

a vášnivých příběhů!<br />

text: Anastasja Vištalová<br />

Prázdniny skončily a léto nám dopřává poslední teplé dny. S příchodem podzimního období<br />

nás sice čeká sychravé počasí a brzké stmívání, ale také chvíle, kdy si pod teplou chlupatou<br />

dekou můžeme dopřát šálek horkého kakaa ve společnosti skvělé knihy. Pojďme si nyní<br />

představit dva tituly, které by neměly uniknout vaší čtenářské pozornosti, pokud milujete<br />

příběhy překypující romantikou nebo spalující vášní.<br />

Nelítostný princ je jednoznačnou volbou<br />

pro všechny, kteří milují pořádné drama.<br />

Domluvená svatba, mafie i romantická<br />

„love to hate“ linka je skutečnou lahůdkou.<br />

Čeká vás pohádka o Popelce, jen<br />

trochu naruby. Princezna si prince vzít<br />

nechce. Místo toho touží po nezávislosti,<br />

ale zdá se, že na ni nemá nárok. On je<br />

arogantní, nemilosrdný a má tak trochu<br />

vražedné sklony. Aby toho nebylo málo,<br />

naše budoucí princezna v jeho domě<br />

založila požár. Tomu říkáme spalující<br />

vášeň! Pokud si tento příběh a mafiánské<br />

prostředí zamilujete, máme pro vás<br />

skvělou zprávu. Jedná se totiž o první díl<br />

série s názvem Brutal Birthright, takže<br />

se můžete těšit na další knihy s podobnou<br />

tematikou. Ovšem pozor, příběh<br />

obsahuje také vulgarismy a vášnivé<br />

erotické scény, jež by rozhodně neměl<br />

číst nikdo mladší 18 let.<br />

Naproti tomu Každé další léto přináší<br />

dojemný příběh o lásce, hrátkách<br />

osudu i setkáních, která vám mohou<br />

změnit život. Tato kniha osloví jemné<br />

duše i rozené snílky. V případě, že se<br />

vám líbil třeba Prudký vzlet či Vše, čím<br />

pro mě jsi, je tohle čtivo přesně pro<br />

vás. Knížka ovšem nadchne i fanynky<br />

Jojo Moyesové nebo Julie Caplinové.<br />

V zahraničí sbírá tisíce nadšených<br />

ohlasů, jen na Goodreads se počet hodnocení<br />

blíží úctyhodnému půl milionu,<br />

a i přesto si tato romance dokázala<br />

udržet hodnocení 4,25 z 5 hvězdiček.<br />

Persefona Fraserová už není tou dívkou,<br />

která trávila bezstarostná léta v divoké<br />

přírodě. Vyrostla v seriózní mladou<br />

ženu, jež svůj čas tráví převážně v práci<br />

a užívá si radovánek městského života.<br />

Přestože nemá nouzi o muže, k tělu ani<br />

do svého srdce si žádného nedokáže<br />

připustit. Jeden telefonát ale všechno<br />

brzy změní. Když jí zavolá Sam, její<br />

dětská láska, události se dají do pohybu<br />

a Persefona se ocitne tváří v tvář muži,<br />

o kterém byla přesvědčená, že je jejím<br />

osudem. Platí to ale i po deseti letech?<br />

Red, 399 Kč, vychází 6. září<br />

Red, 349 Kč, vychází 13. září<br />

„Kdysi tu bývala jatka,“ sdělí mi Zajac a ukáže na prázdný sklad špičkou nože.<br />

„Denně tu porazili tisíc prasat. Krev stékala tudy,“ ukáže na dlouhou kovovou<br />

mřížku pod mýma nohama, „touhle trubkou přímo dolů do řeky. Voda byla<br />

ještě míli po proudu rudá.“<br />

Ve skutečnosti nevidím rouru, o níž mluví, ale cítím zatuchlý pach špinavé vody.<br />

„O trochu dál v řece plavali lidé,“ řekne s pohledem upřeným na ostří nože.<br />

„Tam už vypadala celkem čistě.“<br />

„Má to nějakou pointu?“ zeptám se netrpělivě. Ramena mě pálí jako čert,<br />

a jestli se mě Zajac chystá zabít, byl bych raději, kdyby si s tím pospíšil.<br />

UKÁZKA


Sen o šicím stroji<br />

// Bianca Pitzorno<br />

41<br />

Hořkosladký kousek historie zabydlený působivými postavami, plný dobových detailů a atmosféry.<br />

Jeho hrdiny jsou chudá švadlena vyprávějící svůj příběh, v němž se střídají veselé chvíle s tragickými,<br />

a šicí stroj, který jí nakonec zachrání dobré jméno i svobodu. Historický román od jedné<br />

z nejprodávanějších italských spisovatelek současnosti.<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Nechte se unést stránkami knih, kde hlavní roli<br />

hrají vzrušující příběhy, rodinná tajemství, touhy,<br />

sny a přání žen a samozřejmě láska.<br />

LETNÍ HIT<br />

na motivy písní TAYLOR SWIFT<br />

Dopisy od Sisy<br />

// Dagmar Beňaková<br />

Dopisy od Sisi nabízejí jedinečnou možnost začíst<br />

se do 24 Alžbětiných dosud nepublikovaných<br />

osobních psaní, která pocházejí z Tajného domácího<br />

archivu rodu Wittelsbachů. Jedná se o vzácné<br />

dokumenty, umožňující<br />

čtenářům poznat<br />

císařovnu osobně.<br />

Co svěřovala jejich<br />

adresátům? Jaký<br />

k nim měla vztah?<br />

Co o ní vypovídá její<br />

osobitý rukopis?<br />

Grada, 299 Kč, již vyšlo<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Meredith se po smrti<br />

sestry naprosto uzavřela.<br />

Toto léto je ale<br />

odhodlána vše změnit!<br />

Odjede na svatbu, kde<br />

se sejde celá rodina,<br />

a kde budou hrát již<br />

tradiční hru na zabijáky.<br />

I když se soustředí<br />

na výhru, roztomilý<br />

družba ji neustále rozptyluje.<br />

Je nakonec<br />

v sázce víc než výhra<br />

ve hře?<br />

www.grada.cz<br />

„Když jde o lásku,<br />

neexistují žádná<br />

pravidla.“<br />

Taylor Swift<br />

Smlouva na lásku<br />

// Cassie Connor<br />

Právnička Rebecca se děsí rodinné oslavy kvůli<br />

neustálým dotazům, jestli už s někým chodí.<br />

V práci patří k nejlepším, ale pokud jde o lásku...<br />

zkrátka nenašla toho<br />

pravého. A tak když<br />

stráví noc s pohledným<br />

mužem, uzavře<br />

s ním smlouvu,<br />

že bude hrát jejího<br />

přítele. Stanoví přísná<br />

pravidla, jenže je<br />

otázkou, zda je sama<br />

dokáže dodržet.<br />

Cosmopolis, 399 Kč,<br />

vychází 30. září


42<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Velké léto<br />

// Ewald Arenz<br />

Dojemný feel-good román od autora úspěšné knihy Staré odrůdy. Šestnáctiletému Friedrichovi<br />

hrozí propadnutí a jeho poslední šancí je reparát. A jako by to nestačilo, celé léto musí strávit<br />

u prarodičů. Friedrich se zhrozí – děda mu vždycky připadal přísný. Jedinou útěchou mu je<br />

babička. A také dívka, kterou potkal na koupališti…<br />

Host, 429 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Prázdninové dobrodružství, první lásky, historická<br />

fantasy – nechte se unést do říše snění v našich<br />

knižních tipech.<br />

LÁSKA OPOJNÁ JAKO<br />

PRVNÍ DOUŠEK VÍNA<br />

Od autora<br />

BESTSELLERŮ<br />

Záře dávno pohaslá<br />

// Guy Gavriel Kay<br />

Přestože je Danio synem krejčího, mohl se díky<br />

svému nadání zapsat do školy a vstoupit do služeb<br />

u dvora. Vše se však změní v okamžiku, kdy pozná<br />

Adrii. Ta se narodila v paláci, ale zvolila si život plný<br />

nebezpečí. Jejich<br />

setkání na tajném<br />

schodišti pokrytém<br />

krví je jako kámen<br />

hozený do vody<br />

a rozbíhající se vlnky<br />

brzy změní celý<br />

svět…<br />

Laser, 599 Kč,<br />

již vyšlo<br />

Velké<br />

léto<br />

Ewald<br />

Arenz<br />

Od autora<br />

úspěšné knihy<br />

Staré odrůdy<br />

Host<br />

young a new adult<br />

Elena zažívá krušné časy.<br />

Rozešla se s přítelem, musí<br />

se vyrovnat se sexistickými<br />

manýry svého otce i bratra,<br />

a navíc jí máma domluvila na<br />

letní prázdniny tu nejhorší<br />

možnou brigádu. Světlo do<br />

Elenina života vnese Nikolas,<br />

její sexy parťák z vinohradu.<br />

Jenže i pan Dokonalý má svá<br />

tajemství. Pokud se má jejich<br />

vztah změnit z letního vzplanutí<br />

vášně v něco víc, budou muset<br />

překonat nejednu překážku.<br />

www.grada.cz<br />

Ofélie už je taková<br />

// Racquel Marie<br />

Jaká je Ofélie Rojasová doopravdy? Je v maturitním<br />

ročníku, čeká ji nástup na univerzitu. Je vášnivou<br />

pěstitelkou růží, ráda se baví, líbí se jí kluci<br />

a neustále je do některého zamilovaná. Jednoho<br />

dne si ale uvědomí, že<br />

na ně už tolik nemyslí.<br />

Debut Racquel Marie<br />

je věnován všem, kdo<br />

mají pochybnosti<br />

o své heterosexuální<br />

orientaci.<br />

#BOOKLAB, 369 Kč,<br />

již vyšlo


44<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Zvědavý oslík<br />

a Maruška<br />

// Eva Gmentová<br />

Kniha je pokračováním titulu<br />

Zvědavý oslík, kdy malý oslík na<br />

konci knihy odchází za holčičkou<br />

Maruškou, která je postižená a nikdy<br />

nevyroste. Její postižení ji vylučuje<br />

z dětského kolektivu. Oslík se stane<br />

jejím ochráncem, vytrestá šikanující<br />

děti, a díky němu Maruška najde<br />

mezi dalšími dětmi kamarády<br />

a začlení se do normálního života.<br />

Nová dobrodružství<br />

pana Kolečka<br />

Pohádky od Hvězdy<br />

// Michaela Mlíčková Jelínková,<br />

ilustrace Jan Laštovička<br />

Pan řidič Kolečko znovu usedá do veteránského<br />

autobusu Šemík a s ním i jeho trojnohý pejsek<br />

Šikula a vždy veselá paní Veselá. Vydejte se s nimi<br />

na dobrodružné výpravy po okolí kouzelného<br />

letohrádku Hvězda. Co výlet, to pohádka, a hlavně<br />

překvapivé zjištění, že i doma je neustále co<br />

poznávat.<br />

Práh, 399 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Dobrodružství, objevy, odvaha, hrdinství, překonání<br />

strachu, přátelství – a ještě mnohem více najdete<br />

v zářijových knižních novinkách pro děti.<br />

Knihy Radosti, 399 Kč, již vyšlo<br />

Kordélie a kloboučníci<br />

// Tamzin Merchantová<br />

Strhující příběh plný překvapení a dobrodružství<br />

představuje podmanivou hrdinku Kordélii<br />

Kloboučníkovou a její mimořádný magický svět.<br />

Nejmladší kloboučnici z věhlasného rodu čeká<br />

nelehký úkol – zjistit, kdo a proč touží po válce,<br />

a odhalit pravdu o zmizení svého otce, který<br />

údajně ztroskotal se svou lodí na zámořské<br />

výpravě.<br />

Bambook, 349 Kč, již vyšlo<br />

Tajné jezero – Návrat<br />

// Karen Inglisová<br />

Je tomu rok, co Stela a Tom objevili<br />

tunel času a našli si v minulosti<br />

přátele – Emu, Lucii a Janka. Nyní<br />

se zdá, že se tunel už neotevře. Vše<br />

ale změní Emina nemoc. Lucie<br />

se vypraví za Stelou a Tomem do<br />

budoucnosti pro pomoc. Podaří se<br />

jim Emu zachránit? A zabrání Jankovi,<br />

aby nastoupil na loď Titanik, jejíž<br />

nešťastný osud dobře znají?<br />

Když se klíčovou dírkou<br />

rozlije tma<br />

// David Košťák,<br />

ilustrace Anna Kulíčková<br />

Maminka Tomáše uložila a přikryla. Už<br />

je to nějakou chvíli a on přesto nemůže<br />

usnout. Pokoj se mu ale před očima začne<br />

proměňovat, když dovnitř klíčovou dírkou<br />

začne kapku po kapce pronikat tma…<br />

napsal David Košťák<br />

ilustrovala Anna Kulíčková<br />

Knížka bohatá na hravé ilustrace inspirované estetikou dětské kresby vypráví<br />

o dobrodružstvích, které můžeme zažít, aniž bychom opustili zdi dětského pokoje.<br />

Bambook, 329 Kč, již vyšlo<br />

Knižní stezka k dětem, 329 Kč, již vyšlo


www.grada.cz


46<br />

ROZHOVOR<br />

Šťastných konců<br />

není nikdy dost<br />

Známe ji z divadla, televize i filmu. Monika Zoubková<br />

je ale také autorkou dvou originálních dětských<br />

knížek, které vyprávějí o lásce, laskavosti, naději,<br />

a hlavně o rodině a její soudržnosti. A také se hemží<br />

nadpřirozenými bytostmi.<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Monika Navrátilová<br />

S píšícími herci a herečkami se<br />

v posledních letech roztrhl pytel. Čím<br />

si to vysvětlujete?<br />

Herci jsou od podstaty tvůrčí lidé,<br />

někdo skládá písničky, někdo maluje<br />

a jiný píše. Dnešní doba nabízí spoustu<br />

možností seberealizace. Takže mě psací<br />

mánie herců vůbec nepřekvapuje.<br />

Vnímám jako povzbuzující faktor, že je<br />

nás víc.<br />

děti ve škole. Takže ideální čas je pro<br />

mě dopoledne. Vyvenčím psa, udělám<br />

si kafe, které nakonec vypiju studené,<br />

protože na něj v tom zápalu zapomenu.<br />

Naše fenka Berry je takový můj časoměr.<br />

Kolem jedné se protáhne, že je čas<br />

si něco dát. Pak už nemám šanci. Pokud<br />

večer nehraju v divadle, pokračuju<br />

v psaní i večer, když už děti, kočky i pes<br />

spí, ale to pak usínám i já.<br />

Co přivedlo ke psaní vás? Náhoda,<br />

nebo jste k tomu tíhla už dřív?<br />

Mám dvě dcery, a právě ony byly hlavním<br />

impulsem, proč jsem se do psaní<br />

nakonec vrhla. Sama jsem netušila, jak<br />

moc mě to bude bavit a jak se v tom<br />

najdu. Už jako malá jsem si psala deník,<br />

v pubertě pak básničky. Hodně jsem<br />

četla a snila snad jako každý knihomol,<br />

že jednou napíšu svou vlastní knihu.<br />

Po JAMU jsem přemýšlela o studiu na<br />

Škvoreckého literární akademii, ale<br />

nakonec plně zvítězilo herectví. Ale<br />

alespoň jsem prošla kurzem tvůrčího<br />

psaní. Lákalo mě vytvořit si svůj vlastní<br />

text, svůj fantazijní svět. Psaní mi nabízí<br />

možnost být sama sebou. Je to velmi<br />

osvěžující, protože v divadle jsem závislá<br />

na daném textu a vedení režiséra. Řekla<br />

bych, že je to pro mě relax a také určitý<br />

únik.<br />

Jak to přesně vypadá, když jste v tvůrčím<br />

procesu?<br />

Obě knížky jsem psala v době, kdy jsem<br />

zrovna nezkoušela v divadle. Spojit<br />

dvě tvůrčí roviny, navíc s rodinou, by<br />

bylo nad mé síly, protože obojí vyžaduje<br />

soustředění a přípravu. Ke psaní<br />

potřebuji klid. A ten nastává, když jsou<br />

A proč se zaměřujete zrovna na žánr,<br />

ve kterém vystupují nadpřirozené<br />

bytosti a dobro vítězí nad zlem?<br />

Vždycky jsem tíhla ke šťastným koncům,<br />

kterých není nikdy dost. Dnes<br />

se děje spoustu negativního. Ve svém<br />

životě potřebuji harmonii a tu nalézám<br />

v pohádkách, které v sobě nesou<br />

Audiostory, 2<strong>23</strong> Kč,<br />

již vyšlo<br />

XYZ, 289 Kč, již vyšlo<br />

poselství lásky a naděje. A strašidla mě<br />

vždycky přitahovala. Při psaní obou<br />

knížek jsem si na nich úplně ulítla.<br />

Nadpřirozené bytosti narušují běžný<br />

děj, nechovají se podle očekávání,<br />

kladou hrdinům nástrahy, dodávají příběhům<br />

tajemný nádech a probouzejí<br />

v nás fantazii. A to mě baví.<br />

Schválně, jakou dětskou knížku máte<br />

nejraději?<br />

Z dětství mi zůstala v paměti Hra na<br />

Betsy Bowovou, kdy se dívka propadne<br />

do minulosti. Před pár lety jsem ji<br />

vyhrabala a četla ji i své mladší dceři.<br />

Jinak jsem milovala Staré řecké báje<br />

a pověsti nebo Knihu o pravěku s nádhernými<br />

ilustracemi Zdeňka Buriana.<br />

Vaše první knížka Brok, Flek a strašidla<br />

vyšla před třemi lety. Jak<br />

vznikala?<br />

Když byly děti menší, vymýšlely jsme si<br />

cestou ze školky různé příběhy. O lese,<br />

ve kterém straší, o pejscích a panu hajném,<br />

kteří strašidelné potvůrky napravují.<br />

Bavilo nás to. Říkala jsem si, že je<br />

to tak hezké, že to musím uchovat. Ty,<br />

které mi zůstaly v hlavě, jsem nakonec<br />

sepsala. Ve výsledku z toho byla ama-


térská knížečka, kterou jsem nechala<br />

vytisknout v několika exemplářích jako<br />

památku, děti si ji samy ilustrovaly. Stala<br />

se pak základním předobrazem mojí<br />

první skutečně vydané knížky, která<br />

vznikla až mnohem později. Příběh se<br />

mi zdál i po letech nosný, a tak jsem ho<br />

zkusila rozvinout. Po roční práci jsem ho<br />

pak poslala do nakladatelství.<br />

Podílela jste se nějakou měrou i na<br />

ilustracích?<br />

Měla jsem štěstí na obě výtvarnice mých<br />

knížek – Michaelu Fleissig a Renátu<br />

Tšponovou. Obě vycházely z mých<br />

představ a přání, ale zároveň jsem přijímala<br />

i jejich pohled. Neměly s knižními<br />

ilustracemi zkušenosti, ale zvládly to nad<br />

očekávání. Měla jsem dost jasnou představu<br />

o obálce nebo jakou by měly mít<br />

ilustrace barevnost, co by měly vyzařovat.<br />

Posílala jsem jim tehdy i charaktery<br />

a popis postav, strašidel, dokonce i slepic.<br />

Potkávaly jsme se, vyměňovaly si maily<br />

a vypily u toho mnoho kávy… Pak nastala<br />

fáze, kdy jsem pro změnu s grafikem<br />

řešila strukturu textu, usazení obrázků<br />

a spoustu dalších technických detailů.<br />

Chtěla jsem, aby Putování za minísky<br />

mělo ještě víc ilustrací než první knížka,<br />

což se nakonec povedlo.<br />

Oba tituly spatřily světlo světa pod hlavičkou<br />

nakladatelství XYZ, které patří<br />

pod Albatros Media. Jak byste vaši<br />

spolupráci definovala?<br />

Vzhledem k tomu, že jsem dosud pracovala<br />

jen s nimi, nemám zatím srovnání.<br />

Jsem jim vděčná za důvěru, s jakou<br />

přijaly můj první i druhý rukopis. A moc<br />

se těším na křest, který připravujeme.<br />

Proběhne v půlce září.<br />

Jaká ta druhá knížka z vašeho<br />

pohledu je?<br />

Moc jsem si přála, aby jí prostupovala<br />

něha a laskavost. Aby byla veselá a dobrodružná.<br />

Mám ráda knížky jako Tobiáš<br />

Lolness nebo Řeka, která teče pozpátku.<br />

Pocit z nich jsem chtěla zachytit i v mém<br />

příběhu. Jde o volné pokračování mojí<br />

první knížky, hlavní postavy tedy zůstávají,<br />

ale přibylo pár poťouchlých a zlomyslných<br />

strašidel.<br />

Máte nějakou svoji oblíbenou postavu?<br />

Někoho, komu fandíte víc než<br />

ostatním?<br />

Do každé z postav, strašidel či pejsků<br />

jsem vložila kus sebe. Je těžké ukázat na<br />

jednoho z nich. Fandím lásce, která mezi<br />

nimi prorůstá.<br />

Co vašemu psaní říkají vaše děti?<br />

Čím jsou starší, tím víc cítím jejich podporu.<br />

Ptám se na jejich názor. A někdy<br />

mají trefné připomínky a nápady. Stejně<br />

tak jako text komentovaly i vznikající<br />

obrázky. Starší dcera studuje na Hollarce,<br />

mladší dcera je zatím na výtvarném<br />

oboru na základce. Jejich pohled je pro<br />

mě důležitý. Ráda bych jednou vytvořila<br />

knížku, která bude naše společná.<br />

Takže máte v hlavě další náměty<br />

a budete v psaní pokračovat?<br />

Doufám, že ano. Chtěla bych. Nejtěžší je<br />

začít, najít si čas a odhodlat se. Jakmile<br />

mám hlavu ponořenou v příběhu, už mě<br />

nic nezastaví. Ráda bych ještě pokračovala<br />

v dětské sféře, tam je mi dobře. Ale<br />

už pokukuji i po té dospělácké. Zachycuji<br />

střípky a nápady, a mám několik<br />

krátkých textů, které bych časem ráda<br />

rozvinula. Zajímal by mě povídkový žánr,<br />

ten bych ráda zkusila.<br />

Jaký příběh vám aktuálně leží na nočním<br />

stolku?<br />

Miluji vůni knih, starých i nových, jsou<br />

důležitou součástí mého života. Vlastně<br />

čtu pořád. Před rokem jsem objevila<br />

skvělou irskou spisovatelku Sally Rooney,<br />

od které jsem přečetla vše, co vyšlo<br />

v českém překladu. Dočetla jsem úžasnou<br />

knihu Euforie od Elin Cullhedové<br />

a právě mám rozečtenou knížku Kde<br />

zpívají raci od Delie Owensové. No a taky<br />

samozřejmě miluju Elenu Ferrante<br />

a Margaret Atwoodovou. Ale mám<br />

ráda i české autorky Petru Soukupovou<br />

XYZ, 299 Kč, již vyšlo<br />

MONIKA ZOUBKOVÁ (* 1976)<br />

Vystudovala gymnázium a poté<br />

JAMU. Už na škole jí nabídli<br />

účinkování ve spolku Kašpar, kde<br />

působí dodnes. Aktuálně ji můžete<br />

vidět i v divadle Studio DVA nebo<br />

v Divadle Palace. Zahrála si např.<br />

v seriálech Ordinace v růžové<br />

zahradě, Četnické humoresky či<br />

Případy mimořádné Marty. A ve<br />

filmech Taková normální rodinka<br />

nebo Operace Dunaj. V roce 2020<br />

jí vyšla knížka Brok, Flek a strašidla<br />

(2020), letos v srpnu její volné<br />

pokračování Putování za minísky<br />

(20<strong>23</strong>).<br />

nebo Kateřinu Tučkovou. A docela často<br />

poslouchám audioknihy.<br />

Právě startuje nová divadelní sezona.<br />

Co vás v ní čeká?<br />

V prosinci začínám zkoušet komedii<br />

v pražském divadle Studio DVA. A na<br />

jaře snad vznikne představení, o kterém<br />

už několik let přemýšlím. S kolegou<br />

Michalem Kernem jsme ve fázi plánování<br />

a hledání prostoru. Jinak pevně<br />

doufám, že se mi během podzimu<br />

podaří převést do audio podoby moji<br />

druhou knihu. Ta první už je v namluvené<br />

verzi na světě dva roky.<br />

Na podzim se objevíte i ve dvou<br />

filmech Věčný klid a Bratři. Jaký<br />

vztah máte po těch letech k filmové<br />

kameře?<br />

Užívám si seriálovou, ale zejména filmovou<br />

práci, pokud se naskytne. Ta je totiž<br />

detailnější, pomalejší a hlubší. Natáčení<br />

vždycky provází jisté vzrušení. Jde<br />

o hereckou práci, která má vyšší kvalitu,<br />

ambice a je inspirativní. Na druhou<br />

stranu z filmu vás můžou oproti divadlu<br />

třeba i vystřihnout. Tak snad to nebude<br />

můj případ…<br />

47


připravila: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Barbory Kroužkové<br />

otázek<br />

48<br />

PTÁME SE10<br />

pro Barboru Kroužkovou<br />

Začínala jako píšící<br />

novinářka, dnes patří<br />

k nejznámějším osobnostem<br />

České televize, kde moderuje<br />

hlavní zpravodajskou relaci<br />

Události a večerní pořad<br />

Události, komentáře. Jaká je<br />

čtenářka?<br />

telný. Měla bych dost otázek k těm jeho<br />

případům a je jasné, že i kdyby on zrovna<br />

nepil, tak já bych si to víno prostě dát<br />

musela.<br />

4. U které knihy jste se smála nahlas?<br />

U Saturnina od Zdeňka Jirotky. Poprvé<br />

jsem ho četla někdy krátce po sametové<br />

revoluci a opravdu jsem se chechtala<br />

na celé kolo. Vzpomínám si, že mě<br />

tenkrát překvapilo, že je to kniha z roku<br />

1943, přitom tak aktuální. Myslím, že<br />

bychom si měli neustále připomínat, že<br />

„Nejtrestuhodnější formou roztržitosti<br />

je, když se lidé zapomínají radovat ze<br />

života.“<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

Virginia Woolfová: „Co záleží na mozku,<br />

když ho srovnáme se srdcem.“ A pak<br />

musím přidat ještě jeden od Antoine de<br />

Saint-Exupéryho: „Nedovedete si představit,<br />

jak je hrozné mít celý život naplánovaný.“<br />

K oběma těmto autorům mám<br />

velmi zvláštní vztah. V každé fázi mého<br />

života mi dají něco nového, posunou mě,<br />

něco mi dojde. Nebo zjistím, že jsem se<br />

strašně v něčem mýlila a jsem šťastná, že<br />

jsem na to konečně přišla.<br />

6. Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

Rozhodně vím, jakou bych si nevzala<br />

– Lovce draků Khaleda Hosseiniho.<br />

Tahle knížka mi totiž rozbouřila srdce.<br />

Vzala jsem si ji kdysi na wellness víkend<br />

a nemohla jsem číst sama v pokoji,<br />

tak jsem seděla na baru a slzy mi tekly<br />

proudem. No ale jakou si tedy vzít? Třeba<br />

něco od Foglara, abych přežila? Nebo<br />

Robinsona Crusoea či raději Bibli? Zatím<br />

jsem se nerozhodla.<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

V knihkupectví. Jak jsem se už zmínila,<br />

s pořizováním nových knih domů je to<br />

boj. Ale velmi ráda je kupuji jako dárek.<br />

Letos si to obzvlášť užívám, protože<br />

mám spoustu kamarádů a kamarádek<br />

ze základky a hlavně z gymnázia. My,<br />

ročníky 1973 a 1974, teď máme velmi<br />

zajímavá životní jubilea, takže to máte<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Dočetla jsem K moři od Petry<br />

Soukupové. Přiznám se, že v posledních<br />

letech čtu velmi málo. Seznam toho, co<br />

bych si chtěla přečíst, je strašně dlouhý,<br />

vždycky zapíchnu pomyslný prst a něco<br />

vyberu… Toužím po tom, abych měla<br />

na knížky víc času, ale teď to zkrátka<br />

nejde. Jinak mám už dlouho připravený<br />

román od Terezy Boučkové Život je nádherný,<br />

i proto, že jsem měla možnost<br />

s paní Boučkovou několikrát mluvit,<br />

znám její životní příběh, a inspiruje mě<br />

svými názory a postoji. Zároveň listuji<br />

Havlovým Dálkovým výslechem, protože<br />

se dohaduji se svou šestnáctiletou<br />

dcerou o tom, nakolik je to stále nosné<br />

dílo včetně formy (tedy dialogu Karla<br />

Hvížďaly s Václavem Havlem).<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Určitě papír. Čtečku doma mám, přečetla<br />

jsem na ní docela dost knížek, ale<br />

raději v ruce držím papírovou knihu.<br />

Taky ráda chodím do knihkupectví a do<br />

knihovny. Dokonce mám i papírový diář.<br />

3. S jakou literární postavou byste šla<br />

na víno?<br />

To vím naprosto jistě – ten chlápek<br />

se jmenuje Harry Hole. Asi ho nemusím<br />

moc představovat, je to detektiv,<br />

kterého stvořil norský spisovatel<br />

a hudebník Jo Nesbø. Harry je obrovský<br />

svéráz, vlastně je to antihrdina, vyšetřuje<br />

příšerné kauzy a je strašně nevyzpytaněco<br />

o dětech, o krizích středního věku,<br />

o zdravotních problémech, něco pro<br />

správné manažery nebo naopak něco<br />

o vyhoření… To není legrace, když vybírám<br />

knížky pro blízké a přátele, dávám si<br />

na tom fakt záležet.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Zrovna nedávno jsem probírala dětské<br />

knížky pro nejmenší. No a stejně jsem si<br />

těch leporel spoustu nechala. Živě jsem<br />

si vybavovala, jak jsme si je prohlížely<br />

s dcerami, jak jedna či druhá reagovaly<br />

a podobně. Knížek se zkrátka moc<br />

nezbavuji. A když už, tak vyřazuji třeba<br />

některé cestopisné nebo odborné. Ty<br />

vždycky odvážím do antikvariátu.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Když pominu ty odborné, tak proto,<br />

aby byl člověk sám se sebou, aby se<br />

dostal z toho cvrkotu, ve kterém funguje<br />

většinu svého času. Aby prostě spočinul<br />

a díky knize prožíval, cítil, vnímal. Bojím<br />

se, že když nebudeme číst knihy, tak se<br />

bude omezovat lidská fantazie i poznání.<br />

10. Jakého spisovatele byste si vybrala,<br />

aby napsal váš životní příběh?<br />

Milana Kunderu. Obdivuji lehkost, básnickost<br />

a dojem naivity až kýče v jeho<br />

vyprávěních. A přitom zároveň hloubku<br />

a obrovskou úctu a obdiv k lidskému<br />

životu. Přála bych si, aby tu knihu nazval<br />

Normálnost. Bohužel, Milan Kundera<br />

letos odešel. Mnozí se domnívají, že se<br />

po jeho smrti dozvíme odpovědi na<br />

mnoho otázek kolem něj. Já si myslím,<br />

že ne...


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

Příběh zápasu o přežití<br />

DAVE PELZER<br />

Dítě zvané „To“<br />

DOSLOV TOREY L. HAYDEN, PŘEKLAD IVAN RYČOVSKÝ<br />

Kniha je svědectvím jednoho z nejzávažnějších dětských týrání, které bylo zaznamenáno v Kalifornii. Matka<br />

malého Davea bije, trápí hlady a dělá z něj otroka rodiny. Chlapec musí spát ve sklepě a matka mu usiluje<br />

o život. Přestože vyrůstá v rodině s více dětmi, je obětí jenom on sám. Ač chlapec chodí v hadrech, zapáchá<br />

a dětem ve škole krade jídlo, jeho okolí vůči němu dlouho zůstává odmítavé a lhostejné… Kniha vypovídá<br />

nejen o hrůzné situaci jednoho dítěte, ale i o jeho vůli přežít.<br />

Sebepéče pro hrdinky všedních dnů<br />

DANIELA GAIGG, LINDA SYLLABA<br />

Máma v pohodě<br />

PŘEKLAD MICHAELA WEBEROVÁ<br />

Autorky pro matky-perfekcionistky zpracovaly témata: jak si vymezit čas jen pro sebe, jak se „poprat“<br />

s perfekcionismem a získat pocit dostatečné sebehodnoty, o nutnosti brát v úvahu potřeby všech členů<br />

rodiny, o rovnováze mezi pocitem bezpečí a pocitem autonomie, o tom, že každá generace řeší jiné<br />

problémy, o pozitivním vymezení se vůči vlastní matce, o nalezení vlastní cesty coby matky, o potřebě<br />

stanovení vlastních hranic a odvržení nefunkčních vzorců.<br />

10 způsobů, jak ji rozfoukat<br />

JILL WEBER<br />

Mozková mlha<br />

PŘEKLAD LINDA BARTOŠKOVÁ<br />

Máte někdy pocit, že jste se prostě zasekli, slova z vás lezou jako z chlupaté deky a ne a ne se pohnout dál?<br />

Možná vás to otravuje, cítíte se bezmocní a máte pocit, že vaše baterky se vybily. V knize, kterou držíte v ruce,<br />

najdete cvičení a tipy, jak se s těmito obtížemi vypořádat. Autorka nabízí také konkrétní zkušenosti lidí, kteří na<br />

tom byli podobně jako vy. Ukazuje vám cestu ven, bude vaším průvodcem za jasným, nezamlženým myšlení.<br />

www.portal.cz


50<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDEN ZE 3<br />

VÝTISKŮ YOUNG ADULT<br />

BESTSELLERU MRTVÁ<br />

HOLKA, DOBRÁ HOLKA<br />

Správné znění tajenky<br />

zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz.<br />

Do předmětu napište<br />

Křížovka a nezapomeňte<br />

připsat adresu, na kterou<br />

zašleme případnou výhru.<br />

Na Instagramu @magazinknihkupec zveřejníme<br />

30. září jména tří výherců, které budeme následně<br />

sami kontaktovat.<br />

Tajenka ukrývá dějiště i podobu románu.


Narine Abgarjanová: Čtyři ženy a jeden pohřeb<br />

V arménském městečku Berd zemřel místní zedník Simon,<br />

který byl známý jako velký záletník. Přicházejí se s ním rozloučit<br />

také jeho bývalé milenky – každá se svým mnohdy tragickým<br />

životním příběhem, každá s dávnou šťastnou vzpomínkou.<br />

Simon procházel životem těchto ztrápených žen jako životodárná<br />

síla, která jim vrátila sebevědomí, radost a pocit, že svět může<br />

být přese všechno strádání krásný.<br />

Narine Abgarjanová: Tři jablka spadlá z nebe<br />

Román arménské spisovatelky líčí podivuhodný a magický život<br />

horské vesnice kdesi v Arménii, jejíž obyvatelé, často podivíni<br />

odvyklí spojení s okolním světem, věří v kouzla a nadpřirozeno.<br />

Román popisuje arménskou historii 20. století a dramatické<br />

události v životech vesničanů, je ale také nadčasovým obrazem<br />

koloběhu venkovského života, který se opakuje po staletí,<br />

a magickým příběhem, v němž láska vítězí nad smrtí a neštěstím.<br />

Nakladatelství založené v prosinci 1989<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor<br />

Veronika Opatřilová: Počkej na moře<br />

Mladý univerzitní student z Göteborgu přijíždí na ostrov<br />

Wight u břehů Anglie, aby tam strávil několik měsíců studiem<br />

angličtiny. Brzy po příjezdu potkává o deset let staršího profesora<br />

anglické literatury. Poznává, že skrývá stejné tajemství jako on<br />

sám, a mezi oběma muži propukne vášnivý milostný vztah,<br />

který má navzdory uvolňující se atmosféře konce šedesátých let<br />

stále nedozírné následky pro jejich životy.<br />

Faith Hoganová: Dámský klub půlnočního plavání<br />

Čerstvě ovdovělá Elizabeth O’Sheaová proklíná na hřbitově svého<br />

muže. Více než třicet let manželství si byla jistá, že zná Erika skrz<br />

na skrz. Až nyní zjistila svůj omyl: kvůli Erikovým utajeným<br />

dluhům jí hrozí, že přijde o střechu nad hlavou i přilehlou<br />

ordinaci. O generaci mladší Lucy na tom není o moc líp. Rozvod<br />

a roky dřiny v hektické nemocnici ji přivedly na pokraj sil.<br />

A stejně jako Elizabeth se snaží najít novou chuť do života.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!