30.01.2024 Views

KNIHKUPEC 27

Vydání lednového resp. únorového dvojčísla magazínu Knihkupec je každoročně považováno za oficiální zahájení nové knižní sezony. A právě toto startovací vydání máte před sebou. Knihkupec vás provede přehledem novinek, předloží dlouhou řadu recenzí a knižních tipů a také oblíbených rozhovorů s osobnostmi, které knižní svět ovlivňují. Přejeme hezké čtení.

Vydání lednového resp. únorového dvojčísla magazínu Knihkupec je každoročně považováno za oficiální zahájení nové knižní sezony. A právě toto startovací vydání máte před sebou. Knihkupec vás provede přehledem novinek, předloží dlouhou řadu recenzí a knižních tipů a také oblíbených rozhovorů s osobnostmi, které knižní svět ovlivňují. Přejeme hezké čtení.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

knihkupec<br />

ÚNOR2024<br />

FRANTIŠEK<br />

KOTLETA:<br />

BEZ FANTASTIKY<br />

NEMŮŽU BÝT<br />

PETR HORÁČEK:<br />

DĚTI JSOU<br />

VŠUDE STEJNÉ<br />

MARCELA TITZLOVÁ:<br />

Z FINÁLNÍ PODOBY<br />

KNIHY ELÁN<br />

MÁM RADOST<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

RECENZE<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

Karel<br />

Svoboda<br />

9 77<strong>27</strong>87 925005 ><br />

AUDIOKNIHY<br />

O životě legendy<br />

Foto: Jakub Ludvík


MEKY ŽBIRKA<br />

VE VÝPRAVNÉM<br />

KNIŽNÍM VYDÁNÍ<br />

DÁRKOVÁ KAZETA<br />

PRO SBĚRATELE A FANOUŠKY<br />

EXKLUZIVNÍ KNIHA<br />

V LIMITOVANÉM NÁKLADU S VINYLEM,<br />

KTERÝ NIKDO JINÝ NEVLASTNÍ<br />

KOUPÍTE POUZE NA WWW.ROSIER.CZ


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Vážení čtenáři,<br />

první vydání magazínu Knihkupec s vročením 2024<br />

je doslova vzrušující. Počátky roku jsou pokaždé<br />

takové ospalé a kolébavé. Všechno se pomalu<br />

probouzí k novému pohybu, knižní průmysl obzvlášť.<br />

A nakladatelé se dělí na dvě skupiny. Jedna tuto napůl<br />

spící část roku víceméně ignoruje a své novinky chystá<br />

až na jaro, čehož zdárně využívá druhá skupina, protože<br />

jejím knižním novinkám tím pádem bude věnována<br />

větší pozornost čtenářů i knihkupců. Obě skupiny mají<br />

svým způsobem pravdu a obě se ze svého rozhodnutí<br />

později radují.<br />

vám přinášíme plný časopis. Listujte v něm pomalu,<br />

projděte si knihu za knihou a pak zajděte ke svému<br />

knihkupci na první pořádnou letošní návštěvu.<br />

Známe ediční plány většiny knižních nakladatelství<br />

a věřte, že se máte na co těšit. Čeká nás skvělý rok a toto<br />

je jeho začátek. Prožijte ho ve zdraví a najděte si i v tom<br />

nejpracovnějším dni chvilku na pěkné čtení.<br />

To znamená, že na stránkách tohoto vydání máte<br />

možnost se seznámit s produkcí té odvážnější poloviny<br />

a je na vás, zda dokážete jejich odvahu ocenit. Myslím,<br />

že byste měli, jelikož součástí tohoto knižního vzorce je<br />

i jedna podmínka. Musíte dát na trh kvalitní novinku,<br />

která se umí prosadit v kteroukoliv část roku, nejen na<br />

pultech lačného vánočního času. Takže je to pro čtenáře<br />

svým způsobem jistota. A takových čtenářských jistot<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN <strong>27</strong>87-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


text: Jiří Popiolek<br />

foto: Jakub Ludvík, Stanislav Tereba, archiv Karla Svobody<br />

4<br />

TIP REDAKCE<br />

Karel Svoboda<br />

Setkání na dálku<br />

s legendou<br />

V životě redaktora občas dochází k výjimečným<br />

událostem – mně se to přihodilo, když mi Zdeněk Novák<br />

z Rosieru nabídl, abych redigoval biografii hudebního<br />

skladatele Karla Svobody. Výjimečné to pak pro mě<br />

bylo ze dvou důvodů – jednalo se o mou první biografii,<br />

a hlavně jsem měl možnost blíže poznat život člověka,<br />

jehož práce jsem si od dětství nesmírně vážil.<br />

Jako pro typické Husákovo dítě narozené<br />

na začátku normalizace jsou<br />

některé mé nejranější zážitky spojené<br />

s hudbou Karla Svobody. První návštěva<br />

kina? Tři oříšky pro Popelku. K tomu<br />

písničky z muzikálu Noc na Karlštejně<br />

a spousta dalších, slýchaných denně<br />

v rádiu a televizi, o nichž jsem se až<br />

později dozvěděl, že je složil právě on…<br />

a takhle bych mohl pokračovat třeba<br />

po linii Včelka Mája – Návštěvníci –<br />

Cirkus Humberto až do puberty a přes<br />

ni, kdy už jsem samozřejmě poslouchal<br />

i úplně jinou muziku.<br />

Žít ve stínu<br />

kompromisů<br />

Všechny předchozí řádky jsou důležité<br />

kvůli kontextu – pokusím se totiž<br />

vysvětlit, čím pro mě jako drobně<br />

zainteresovaného a znalého člověka<br />

je kniha Karel Svoboda – Žít zajímavá.<br />

A čím by tím pádem mohla být zajímavá<br />

i pro čtenáře, kteří si stejně jako já<br />

tu dobu pamatují.<br />

Rosier, 1190 Kč, již vyšlo<br />

Ta kniha je totiž především nesmírně<br />

upřímná výpověď o celé jedné generaci<br />

lidí, kteří žili v „divné“ době. Kteří<br />

mnohokrát museli volit mezi důležitými<br />

a méně důležitými věcmi – a kteří se<br />

přesto vždycky snažili proplout se ctí<br />

a bez vnitřního pocitu hanby. Troufám si<br />

tvrdit, že nic není černobílé a jen ten, kdo<br />

ty roky zažil, ví, jaké kompromisy musel<br />

člověk dělat, aby si vydobyl aspoň trochu<br />

osobního prostoru. A o kolik těžší to<br />

muselo být v případě veřejně známého<br />

umělce.<br />

Úplně první televizní natáčení Mefista (začátek roku 1965) - Karel Svoboda,<br />

Pete Kaplan, Milan Vobliza, Jiří ‚Kuzma‘ Dospěl a Otakar Jahn<br />

Do všech těchto zákoutí čtenáře kniha<br />

zavede – vysvětlí, proč Karel Svoboda<br />

se svou krásnou a úžasnou manželkou<br />

Šiškou nikdy neemigroval, v čem spočívala<br />

jeho „tichá dohoda“ s režimem, v jak<br />

schizofrenním světě žil v době, kdy psal<br />

hudbu k seriálům v Západním Německu,<br />

jak vybudoval vlastní hudební studio,<br />

režimu navzdory, a také to, jak bez<br />

jakéhokoli váhání v tomto svém studiu<br />

zaměstnal v té době zakázané špičkové<br />

muzikanty, kteří mu v polovině osmdesátých<br />

let pod hlavičkou „studiové skupiny“<br />

Elektrovox nahráli většinu skladeb.


Dějiny české<br />

pop-music v kostce<br />

5<br />

Biografie Karel Svoboda – Žít je samozřejmě<br />

v první řadě zaplněna zábavnými<br />

historkami těch, kteří se se skladatelem,<br />

jenž byl všechno, jenom ne „běžný“<br />

člověk, znali. Část z nich je zabudována<br />

přímo v textu, část je pak zařazena na<br />

konec knihy u samostatných osobních<br />

vzpomínek. Tyto historky o člověku, který<br />

uměl žít a jehož mnohé libůstky a rituály<br />

vzbuzují dodnes úsměv na tváři, tvoří<br />

patrně čtenářsky nejpřitažlivější základ<br />

a ve spojení se spoustou nádherných<br />

a unikátních fotografií budou asi v případě<br />

této knihy největším tahákem.<br />

Jenže i tady lze nalézt nezpochybnitelnou<br />

nadstavbu nad všemi těmito vtipnými<br />

a komickými situacemi. Ve velice<br />

stručné podobě je zde zaznamenán<br />

a ukázán vznik moderní české populární<br />

hudby v druhé polovině 60. let v čele<br />

s dodnes respektovanými hvězdami<br />

– Karlem Gottem, Martou Kubišovou,<br />

Václavem Neckářem, Helenou<br />

Vondráčkovou, Evou Pilarovou a dalšími.<br />

A Karel Svoboda u toho všeho byl. Stejně<br />

jako byl u vzniku první československé<br />

bigbítové kapely Mefisto, o způsobu<br />

jejíhož založení zde čtenáři zjistí spoustu<br />

až bizarních věcí, nad kterými zůstává<br />

v dnešní době rozum stát.<br />

Ale nezapomínejte, je to svědectví<br />

o životě v „divné“ době.<br />

Karel Gott, Jiří Štaidl a Karel Svoboda (1968)<br />

Svoboda, která přišla<br />

později, než měla<br />

Kniha se nikterak nevyhýbá ani závěrečnému<br />

období života Karla Svobody.<br />

Dovedu si představit, jak těžké muselo<br />

pro jeho syna Petra tuto pasáž psát,<br />

protože paradoxně s tím, jak „divná“<br />

doba odešla, Karlovi Svobodovi nastalo<br />

mnohem víc trápení než radosti.<br />

Osobní a rodinné tragédie, pozvolné<br />

stárnutí a ztráta sil, nekompatibilita<br />

mezi Karlem a jeho druhou manželkou,<br />

neúspěchy některých projektů, jimž<br />

věřil, skladatelský blok do té doby<br />

nepředstavitelný u někoho, kdo chrlil<br />

jednu úžasnou melodii za druhou skoro<br />

čtyřicet let.<br />

Přes všechny světlé okamžiky jako<br />

úspěch muzikálu Dracula je závěrečná<br />

pasáž knihy spíš potemnělá, trýznivá.<br />

Ukazuje, jak obří daň přinášejí úspěch<br />

a nebojím se říct genialita, jak nespravedlivý<br />

je svět v okamžiku, kdy to „přestane<br />

jít“ – a jak jen málokdo dokáže<br />

v té chvíli podat pomocnou ruku.<br />

Přes všechny tyto závěrečné<br />

pochmurné tóny však Karel Svoboda<br />

– Žít ukazuje svého hlavního hrdinu<br />

především jako obrovskou, úctyhodnou<br />

osobnost překypující energií, nápady,<br />

umělce, jehož ohromující dílo se v naší<br />

populární hudbě dodnes tyčí do nedohledných<br />

výšin. A také jako člověka,<br />

který miloval svou rodinu a děti, ale<br />

i dům a rododendrony, jež s láskou<br />

pěstoval – a který toužil hlavně žít.<br />

Bohémsky, nespoutaně, plně. Myslím,<br />

že tohle se Petru Svobodovi povedlo<br />

zobrazit dokonale a do nejmenších<br />

detailů.<br />

Také pro tohle všechno děkuji, pracovat<br />

na téhle knize mi bylo ctí.


6<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Carrie Soto se vrací<br />

// Taylor Jenkins Reid<br />

Vychází: 7. února<br />

Sedm manželů Evelyn Hugo,<br />

Daisy Jones & The Six... Americká<br />

spisovatelka Taylor Jenkins Reid<br />

má dar napsat příběhy tak živé, že<br />

jsou čtenáři po dočtení překvapení,<br />

že to celé ve skutečnosti byla fikce.<br />

V novince Carrie Soto se vrací<br />

autorka zkoumá podobná témata<br />

jako v předchozích knihách: touhu<br />

po úspěchu a mezilidské vztahy,<br />

tentokrát příběh ovšem zasadila do<br />

světa vrcholového tenisu!<br />

Čtvrté křídlo // Rebecca Yarros<br />

Vychází: 28. března<br />

Co se stane, když smícháte romantické jiskření<br />

z Dvora trnů a růží s akcí a dobrodružstvím Her<br />

o trůny? Globální senzace, která zbořila žebříčky<br />

bestsellerů a udělala z neznámé autorky doslova<br />

přes noc milionářku. Příběh se odehrává na vojenské<br />

akademii pro dračí jezdce, kde je smrt na denním<br />

pořádku, ovšem odvážná studentka Violet zjistí, že<br />

tady číhá ještě jedno nebezpečí...<br />

7 knih, které<br />

v roce 2024<br />

vyjdou česky<br />

aneb<br />

Na co se<br />

těšíme<br />

text: Vavřinec Fiala<br />

Šach a mat<br />

// Ali Hazelwood<br />

Vychází: 1. března<br />

Začátek roku je období, kdy knižní nakladatelé slavnostně<br />

odhalují své ediční plány a chlubí se tím nejlepším, co pro<br />

čtenáře chystají. A zatím to vypadá, že v roce 2024 čeští<br />

čtenáři nouzi o skvělé čtení rozhodně mít nebudou! Českého<br />

vydání se totiž letos dočkají dobře známí a oblíbení autoři<br />

i zajímavé debuty, které otřásly knižním světem teprve<br />

nedávno...<br />

Žánr, který aktuálně hýbe<br />

knižním světem, je nepochybně<br />

romcom (romantická komedie).<br />

A za královnu tohoto žánru je<br />

považovaná Ali Hazelwood,<br />

autorka bestsellerů Hypotéza<br />

lásky a Hlava plná lásky (česky<br />

vyšly loni). Letos od autorky vyjde<br />

i její první román pro mladé<br />

čtenáře, ale zaujme určitě i ty<br />

starší, protože se odehrává ve<br />

skutečně nezvyklém prostředí – na<br />

šachovém turnaji! Dá dáma králi<br />

mat? Uvidíme už v březnu!<br />

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE<br />

Na ledě // Hannah Grace<br />

Vychází: 1. května<br />

Tiktoková senzace, u které se červenají i neotrlejší<br />

čtenářky romantických příběhů. Anastasia je<br />

krasobruslařka, která je pro svůj sportovní úspěch<br />

odhodlaná udělat cokoliv, a vypadá to, že letos to<br />

konečně vyjde. Jenže když je po studentském žertíku<br />

zničena ledová plocha a elegantní krasobruslaři se<br />

o kluziště musí dělit s rozdováděnými hokejisty, všechny<br />

plánu jdou k ledu (doslova!), protože ve vzduchu se<br />

objeví žhavé jiskření...


Srdcerváči 5 // Alice Osemanová<br />

Vychází: 12. února<br />

Nicka a Charlieho snad nemusíme představovat!<br />

Hrdinové nejroztomilejšího komiksu na světě<br />

(a neméně populárního seriálu na Netflixu) se<br />

vrací už popáté. A podle ohlasů ze zahraničí má<br />

jít o skutečně přelomový díl – dospívající hrdinové<br />

v něm totiž nakousnou i téma prvního sexu. Rodiče<br />

však můžou zůstat v klidu – autorka píše a kreslí<br />

velice citlivě a s nadhledem!<br />

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE<br />

7<br />

Zbroj světla // Ken Follett<br />

Vychází: 1. května<br />

Všude samí lháři<br />

// Shari Lapena<br />

Vychází: 1. května<br />

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE<br />

Ken Follett patří již desítky let mezi nejoblíbenější<br />

a nejprodávanější spisovatele na světě. Jeho<br />

nejznámější dílo je bestseller Pilíře země, který<br />

se odehrává ve 12. století v anglickém městečku<br />

Kingsbridge. Na Pilíře země navázaly knihy Na věky<br />

věků a Ohnivý sloup, a právě také letošní novinka Zbroj<br />

světla, která nás opět přenese do Kingsbridge, ovšem<br />

v době průmyslové revoluce. Podle všeho to opět bude<br />

pořádná bichle a my se nemůžeme dočkat!<br />

Královna thrillerů ze sousedství<br />

Shari Lapena se po roční pauze<br />

vrací s dalším neodložitelným<br />

románem, který vás udrží v napětí<br />

až do poslední stránky! Jak spolu<br />

souvisí pohřešovaná holčička<br />

s aférkou jejího otce? A co ten<br />

pohlavek, který jí údajně vlepil?<br />

Zdá se, že obyvatelé tohoto<br />

zdánlivě klidného městečka<br />

skrývají mnohem víc, než se zdá...<br />

JE TO LÁSKA,<br />

NEBO JEN<br />

POUHÉ<br />

POKUŠENÍ?<br />

Oblíbená<br />

autorka<br />

erotických<br />

románů!


text: Zuzana Turňová<br />

foto: Tino Kratochvil<br />

8<br />

ROZHOVOR<br />

Autorské čtení<br />

nemusí být<br />

peklo<br />

Po humorném románu Až na ten konec dobrý (Cena<br />

čtenářů Magnesia Litera 2022) přišel spisovatel, nakladatel<br />

a stand-up komik Pavel Tomeš se sbírkou lehce bizarních<br />

povídek s názvem 13! (čti Třináct faktoriál). Právě teď v únoru<br />

můžete tyto povídky s notnou dávkou černého humoru<br />

slyšet na Českém rozhlase, kde vznikla jejich audiopodoba.<br />

Nebo můžete něco z toho prožít přímo s autorem, když si<br />

zajdete na jeho literární stand-up.<br />

Otoč, 399 Kč, již vyšlo<br />

Povídky ve vaší knize mají pestrá<br />

témata a často velmi bizarní zápletky,<br />

u natáčení audioknihy jste se asi<br />

nenudili.<br />

To tedy ne. Bylo to skvělé, fakt sranda,<br />

celé to natáčení. Jsem rád, že se<br />

audiokniha nakonec dělala v Českém<br />

rozhlase Brno. Povídky mají totiž<br />

často vztah k Brnu a brněnští herci si<br />

s nimi pod vedením režiséra Radima<br />

Nejedlého skvěle vyhráli. Je to úžasný<br />

pocit, když herec čte vaši povídku,<br />

opravdu si to užívá a režisér, a dokonce<br />

i zvukař dostávají záchvaty smíchu.<br />

Tedy ne proto, že by to herec kazil<br />

nebo četl strašně, ale že je baví ten text<br />

a jeho vyznění. A hlasy jsou stejně pestré<br />

jako témata povídek. Aleš Slanina je<br />

ten nejlepší nakrknutý anděl i úžasný<br />

gigolo, Petr Kubes skvělý otrávený policajt<br />

i fotr, který se připravuje na konec<br />

světa, Štěpánka Romová prostě „mega<br />

dobrá“ otrávená puberťačka, Jana<br />

Štvrtecká skvělá kráva z marketingu,<br />

která terorizuje svého kreativce a Viktor<br />

Kuzník dokonalý romantik, který při<br />

lásce na první pohled rozšlápne psa.<br />

U autorů ale není příliš časté, že by<br />

byli u výroby audioknihy.<br />

To je pravda, ale já jsem zároveň i svůj<br />

vlastní nakladatel a audiopodoba knihy<br />

vznikla jako spolupráce mého nakladatelství<br />

Otoč s Českým rozhlasem.<br />

Jde o projekt dramaturgyně Mariny<br />

Feltlové, jíž patří velké poděkování.<br />

V únoru Český rozhlas Dvojka odvysílá<br />

sedm povídek a všech třináct pak bude<br />

k dispozici na streamu Českého rozhlasu<br />

celý následující měsíc. Pak bude<br />

k dispozici i audiokniha a jako bonus<br />

bude mít i přílohy.<br />

Přílohy?<br />

Ano, kniha 13! má trochu netypicky<br />

pro beletrii i přílohy, kde je ke každé<br />

povídce nějaký více či méně zábavný<br />

dodatek. Například pokyny, co máte<br />

dělat, když potkáte anděla, slovníček<br />

latinské erotické konverzace nebo<br />

návod, jak přežít puberťáka. Některé<br />

přílohy v knize byly ale založeny na<br />

ilustracích Lemky Otáhalové, a tak jsem<br />

pro audioknihu musel napsat nový speciální<br />

bonus. Takže natáčení audioknihy<br />

pro mě bylo velmi zajímavé i jako pro<br />

autora. Například musím přiznat, že<br />

humor je pro načítání vlastně docela<br />

náročná disciplína.<br />

V jakém smyslu?<br />

Uvědomil jsem si, jak moc záleží na<br />

intonaci vět i jednotlivých slov, na<br />

poloze vypravěče i dialogů, aby vše<br />

vyznělo opravdu tak, jak má. Při načítání<br />

humorného textu je opravdu velmi<br />

tenká hranice, za kterou už můžete<br />

sklouznout k nepřiměřenosti nebo<br />

rovnou trapnosti, někdy zase můžete<br />

jemný vtip nebo ironii zcela pohřbít. Ale<br />

platí to samozřejmě i naopak. Někteří<br />

herci jsou pod dobrým vedením<br />

naopak schopni přidat nový rozměr<br />

a může to vyjít celé ještě vtipněji než<br />

jak je to napsané. A když herce, kteří<br />

text namlouvají, ten příběh baví, je to<br />

okamžitě poznat. Někteří dokonce<br />

sami přicházejí s vlastními návrhy, jak<br />

text co nejvtipněji číst. Když to ve finále<br />

ještě podtrhne hudba Martina Evžena<br />

Kyšperského, je to radost.<br />

Kecal jste do toho režisérovi moc?<br />

Téměř vůbec. Radim Nejedlý je zkušený<br />

režisér, který má za sebou úžasnou<br />

práci. Neučím orly lítat. Byl jsem ale<br />

strašně rád, že jsem u toho mohl být<br />

jako divák, tedy spíš posluchač. Je to<br />

pro autora zajímavý náhled na vlastní<br />

text, když slyší, jak se mění v audioknihu.<br />

A taky jsem zjistil, že umím<br />

napsat velmi dlouhá souvětí s takovými<br />

jazykolamy, že to zaskočí i zkušeného<br />

herce. Při nahrávání navíc také jasně<br />

slyšíte, co jste mohli napsat jinak,<br />

slovosled, slovo navíc, kde jste mohli<br />

udělat tečku… Pokud si nějakou větou<br />

při psaní nejste jistí, přečtěte si ji nahlas.<br />

Hned budete vědět, co tam nefunguje.


Proč jste si jako stand-up komik<br />

nenamluvil audioknihu sám?<br />

Přestože mě mluvené slovo jako stand -<br />

-up komika částečně živí, namlouvání<br />

audioknih je něco zcela jiného. Nejsem<br />

herec a nikdy bych se ani nepřiblížil<br />

těm úžasným polohám, které zvládne<br />

zkušený profík. Já si to trochu vyzkoušel<br />

v rámci krátké předmluvy autora a také<br />

takové výmluvy nakladatele, kterou<br />

jsem namlouval k audioknize a která<br />

je i v předloze. A úplně mi to stačilo.<br />

Pěkně jsem se zapotil a taky si uvědomil,<br />

jak těžké je někdy správně vyslovit<br />

i zdánlivě obyčejná slova.<br />

Jako například?<br />

Jako například na první pohled nevinné<br />

slovo „nakladatel“. To prý skoro nikdo<br />

nepřečte napoprvé čistě. Takže jediné<br />

„autorské čtení“, které jsem ochoten<br />

podstoupit, je to naživo, kde mohu<br />

uplatnit stand-up komika v sobě.<br />

Třináctá povídka ve vaší knize<br />

s názvem Co byste poradil začínajícím<br />

autorům? je právě o spisovateli,<br />

který jede na autorské čtení. Problém<br />

je, že nemá příliš rád ani čtení, ani<br />

čtenáře.<br />

Ano, a trošku mu tam rupnou nervy.<br />

Ale já naštěstí nejsem takový morous,<br />

jako hrdina té povídky, kterého skvěle<br />

namluvil Aleš Slanina.<br />

Takže nakolik je to celé autobiografické?<br />

Abych odcitovala jeden ze<br />

čtenářských dotazů v povídce.<br />

Ne tolik, jak by se mohlo zdát. Autorské<br />

čtení nemusí být peklo. Já mám na rozdíl<br />

od hrdiny té povídky tahle setkání<br />

se čtenáři rád, jen je pojímám trochu<br />

jinak. Právě teď v únoru startuji svou<br />

malou tour s takzvaným Literárním<br />

stand-upem. To je takový můj patent,<br />

kdy se snažím spojit svoje dvě oblíbené<br />

disciplíny, tedy literaturu a stand -<br />

-up comedy. Je to podstatně živější<br />

způsob, jak představit svoje knihy,<br />

výlet za čtenáři, kdy si společně zařádí<br />

autor, stand-up komik i nakladatel ve<br />

mně. Mluvím o psaní a vydávání knih,<br />

o humoru, o čtenářích a také samozřejmě<br />

čtu ze svých knih. Jezdil jsem<br />

tak už v minulých letech s románem<br />

Až na ten konec dobrý, teď dávám větší<br />

prostor nové knize 13!.<br />

S klasickým stand-upem to ale asi,<br />

pokud jde o reakci publika, nejde<br />

srovnat...<br />

Vždycky je to o publiku, někdy je<br />

literární stand-up živější než klasické<br />

stand-upové představení. Možná také<br />

proto, že tam čtu právě tu povídku, jak<br />

strašné to někdy může na autorském<br />

čtení být. A pak publikum do té povídky<br />

vlastně trochu zatáhnu způsobem,<br />

který nečekají a který nechci prozra-<br />

PAVEL TOMEŠ (* 1977)<br />

Spisovatel, nakladatel<br />

a stand-up komik, kterého<br />

můžete znát z televizních<br />

pořadů Comedy club nebo Na<br />

stojáka. Napsal tři sbírky fejetonů<br />

(Facky z Marsu, Zápisky<br />

malého tyranosaura a Tohle<br />

lidi hodně berou). Za humorný<br />

román o smrti Až na ten<br />

konec dobrý obdržel Kosmas<br />

cenu čtenářů ceny Magnesia<br />

Litera 2022. V rámci loňského<br />

podzimního Velkého knižního<br />

čtvrtku vyšla jeho sbírka povídek<br />

13!(Třináct příběhů s přílohami).<br />

Provozuje nakladatelství<br />

Otoč, které vydává jeho knihy.<br />

Žije v Brně.<br />

zovat. Například vloni na podzim při<br />

literárním stand-upu v Rosicích u Brna<br />

bylo tak skvělé publikum, že jsem se<br />

chechtal i já. Takže to pak máte logicky<br />

chuť někde zopakovat. Teď v únoru<br />

budu například v městské knihovně<br />

v Kyjově nebo v Milevsku. Letos plánuji<br />

jezdit s literárním stand-upem trochu<br />

více, tak kdyby někdo chtěl oživit<br />

kulturní program, tak ať se ozve, rád<br />

přijedu.<br />

9<br />

Když jezdíte po vystoupeních, máte<br />

vůbec čas i na psaní? V poslední<br />

povídce to hlavní hrdina čtenářům, za<br />

kterými musí jezdit na autorská čtení,<br />

pěkně spočítá.<br />

Samozřejmě, psaní je pro mě pořád<br />

priorita. Píšu teď ale velmi zvláštní věc.<br />

Je to román, ale myslím, že bude hodně<br />

jiný než všechno, co jsem dosud napsal.<br />

Hrozně mě to baví psát, i když někdy<br />

mě napadne, jestli to bude ochotný<br />

někdo číst. Bude to myslím zase docela<br />

sranda, ale místy taky dost šílená<br />

a černočerná.<br />

O čem to je?<br />

Nemám rád spoilery ani na obálkách<br />

knih, ani v recenzích, ani v rozhovorech.<br />

Takže nemůžu ani naznačit. Nechte se<br />

překvapit. Koneckonců, ještě přesně<br />

nevím, co z toho vyleze, takže se<br />

nechám překvapit i já.


text: Vladimír Barák<br />

10<br />

TIP REDAKCE<br />

Daruj knihu, potěš<br />

sebe i druhé<br />

Zapojte se do akce, která má smysl. 14. února je Mezinárodní<br />

den darování knihy – úžasná příležitost, jak udělat radost<br />

sociálně znevýhodněným dětem. A také sobě.<br />

Mezinárodní den darování knihy<br />

(International Book Giving Day) je akce<br />

s poměrně krátkou tradicí. Vznikl ve<br />

Velké Británii teprve v roce 2012, ale za<br />

pár let ušel pořádně dlouhou cestu.<br />

Pokud nemáte paměť na kalendářní<br />

data, v tomto případě to bude jednodušší.<br />

Den darování knihy totiž vychází<br />

na stejný den, jako oslavy svatého<br />

Valentýna: 14. února. Až tedy půjdete<br />

koupit nějakou drobnost pro svou<br />

polovičku, určitě se alespoň na chvíli<br />

zastavte v knihkupectví. A zabijete<br />

hned dvě mouchy jednou ranou!<br />

Ale vraťme se ještě ke smyslu mezinárodního<br />

dne. Samotné darování<br />

knihy totiž není jen tak nějaký výmysl,<br />

za kterým by nestála silná myšlenka.<br />

Tradici darování knihy založila Amy<br />

Broadmoore v rámci své internetové<br />

iniciativy Delightful Children´s Book.<br />

Amy, absolventka vysokoškolského studijního<br />

programu knihovnictví a dlouholetá<br />

knihovnice, už čtrnáctým rokem<br />

publikuje své tipy na nejkrásnější knihy<br />

pro děti na svém webu. Stránka má<br />

sloužit jako doporučení pro knihovníky<br />

a knihovnice, které publikace by rozhodně<br />

měli zařadit do svých výpůjčních<br />

fondů.<br />

„Moje děti milují knihy, protože vyrůstají<br />

obklopeni naší domácí knihovnou<br />

a hned jak to šlo, předčítala jsem jim.<br />

Pak jsem si ale uvědomila, že existuje<br />

spousta dětí, které to štěstí nemají,“<br />

uvedla Amy v jednom z rozhovorů.<br />

Měla na mysli zejména děti pocházející<br />

z nuzných rodinných poměrů, vyrůstající<br />

v sociálně vyloučených oblastech.<br />

Velká Británie má totiž s problémem<br />

rozevírajících se nůžek mezi bohatými<br />

a chudými lidmi velké problémy<br />

už poměrně dlouho. Když toto téma<br />

probírala s jedním ze svých dětí, prý<br />

prohlásilo: „A co kdybychom jim nějakou<br />

knížku darovali?“ Amy to nadchlo a dala<br />

dohromady lidi, kteří sdíleli stejnou<br />

vášeň pro knihy jako ona. Vznikla speciální<br />

organizace, která má aktivitu propagovat.<br />

A sama aktivita darování knihy<br />

lidi natolik uchvátila, že se šíří světem.<br />

Nebojte se zeptat<br />

Je jen na vás, zda a jak se do mezinárodního<br />

dne knihy zapojíte. Můžete<br />

jít do knihkupectví a koupit nějakou<br />

hezkou knihu mamince, sestře, nejlepší<br />

kamarádce… Určitě tím neuděláte<br />

chybu. Pokud však budete chtít prožít<br />

tento speciální den přesně tak, jak ho<br />

zamýšlela jeho iniciátorka, pak spojte<br />

darování publikace s charitou. Konkrétně<br />

takovou, která pomáhá dětem. Sama<br />

Amy Broadmoore je propagátorkou<br />

udržitelného způsobu života. Můžete tak<br />

buď koupit novou knihu v knihkupectví,<br />

stejně jako si vyhlédnout krásný kousek<br />

v antikvariátu, nebo jen věnovat některou<br />

z publikací, které již máte doma.<br />

Nad knížkou se ale zkuste trochu<br />

zamyslet. Co by měla splňovat? Zkuste<br />

se zaměřit i na publikace novější, ale<br />

i ty prověřené časem. Dále by mělo jít<br />

o knihu, která rozvíjí fantazii a kreativitu.<br />

Pokud zvolíte nějakou nestárnoucí<br />

klasiku, můžete udělat velkou radost.<br />

Nejste si svým výběrem jistí? Zeptejte se<br />

svého knihkupce nebo v blízké knihovně.<br />

Když sdělíte, pro jaký účel knihu sháníte,<br />

slušný personál vás neodmítne.<br />

Jakmile knížku máte, můžete ji ještě<br />

pěkně zabalit. Udržitelnost můžete<br />

podpořit tím, že použijete balicí papír,<br />

který vám již leží doma z předchozích<br />

slavnostních událostí. Nebo se podívejte<br />

na internetová videa zabývající se ekologickým<br />

balením dárků. Je neuvěřitelné,<br />

jaké krásy se dá docílit využitím ekologických<br />

materiálů. Malé připomenutí:<br />

nic se díky svému pravidelnému tvaru<br />

nebalí tak snadno jako kniha! Takže<br />

nemusíte mít obavy.<br />

A co se zabalenou knihou? To je možná<br />

úplně nejtěžší. Dětí, kterým udělá<br />

radost, je spousta. Můžete ji nechat<br />

v čekárně dětského praktického lékaře.<br />

Nebo ji předat v charitě. Můžete také<br />

zajít do místní základní školy – dobrý<br />

učitel má přehled o sociální situaci<br />

svých žáků. A určitě najde dítě, které by<br />

kniha potěšila. Správným místem může<br />

být také místní knihovna, kde poprosíte<br />

o vytipování ideálního čtenáře zdejší<br />

personál. Ve všech případech doporučujeme<br />

na zabalený dárek napsat, pro jaký<br />

věk čtenáře je kniha určena.<br />

Předali jste i vy knižní dárek?<br />

Gratulujeme. Právě jste udělali svět<br />

o kousek lepším. Neváhejte nám o tom<br />

napsat!<br />

VÝBĚR CHARIT, KTERÉ<br />

POMÁHAJÍ OHROŽENÝM<br />

A ZNEVÝHODNĚNÝM DĚTEM<br />

Charita České republiky<br />

www.charita.cz<br />

Diakonie ČCE<br />

www.diakonie.cz<br />

Fond ohrožených dětí<br />

www.fod.cz<br />

Nadace Naše dítě<br />

www.nasedite.cz<br />

P.S. Neomezujte se datem. Pěkná kniha<br />

udělá dítěti radost kdykoli.


text: Sabina Bubníková<br />

foto: Scott Witter<br />

Carrie Soto<br />

se vrací<br />

a s ní i bezkonkurenční<br />

vypravěčka Taylor Jenkins Reid<br />

11<br />

PROMOTION<br />

Když minulý rok vyšel román Sedm manželů Evelyn Hugo,<br />

mezi čtenáři to vyvolalo mnoho různorodých emocí. Očekávání<br />

byla více než vysoká, vždyť toto dílo má na Goodreads<br />

hodnocení přes 4,4 z 5 hvězdiček při téměř třech milionech<br />

hodnocení. Většina českých čtenářů se ztotožnila s výroky, že<br />

Taylor Jenkins Reid patří mezi nejlepší literární vypravěčky<br />

současnosti, a za novinku, která se českým čtenářům<br />

představuje v únoru letošního roku, dokonce získala cenu<br />

Goodreads za nejlepší historickou fikci v roce 2022. Jste<br />

připraveni na další majstrštyk?<br />

Svéhlavé, umíněné,<br />

drzé…<br />

TJR dala život Nině Rivové, Daisy Jones<br />

i Evelyn Hugo. Troufalost se jí upřít<br />

nedá: tvoří hlavní postavy s komplikovanými<br />

(a komplexními) vztahy i osobnostmi,<br />

které nejsou prvoplánově líbivé<br />

a sympatické. Ač je snadnější získat<br />

si čtenářskou přízeň s hrdiny, kteří<br />

vám padnou do oka a budete jim od<br />

začátku fandit, autorka New York Times<br />

bestsellerů se tímto směrem nevydává.<br />

Od svého schéma se neodkloní ani tentokrát,<br />

a do světa vysílá tenistku Carrie<br />

Soto, již média a fanoušci přezdívají<br />

Válečná Sekera, ovšem existuje zde<br />

i hrubší označení, které začíná na písmeno<br />

Č a rýmuje se se slovem křupka…<br />

„… Takže... jak optimističtí mají být vaši<br />

fanoušci ohledně dalšího vývoje? Jak<br />

sebevědomě si připadáte?“<br />

Široce se usměju a nakonec se neubráním<br />

smíchu. „Carlu Perezovou rozdrtím<br />

a totéž se stane každé soupeřce, kterou<br />

potkám cestou do finále, a jejich srdce<br />

si vyrovnám na poličku.“<br />

Po zlomek vteřiny nikdo z novinářů<br />

v místnosti tak úplně neví, co na to říct.<br />

Ach bože, tohle mi tolik chybělo.<br />

Carrie Soto je tvrdá, ambiciózní a razí<br />

heslo, že účel světí prostředky. Pro<br />

výhru je schopna udělat vše a klade ji<br />

nad všechny své hodnoty, cíle a životní<br />

radosti. Jedinou osobou, kterou v životě<br />

respektuje a je ochotna se jí otevřít, je<br />

její vlastní otec a zároveň její trenér.<br />

I tento vztah však v jednu chvíli riskuje…<br />

„Je moje vlastní zodpovědnost se<br />

o sebe postarat,“ řeknu mu. „Ať už<br />

vyhraju, nebo prohraju. Jde to za<br />

Kontrast Vintage, 399 Kč, vychází 7. února<br />

TAYLOR JENKINS REID<br />

(* 1983)<br />

Autorka bestsellerů New York<br />

Times má na kontě sedm<br />

knih, mimo jiné Daisy Jones<br />

& The Six (Kontrast Vintage,<br />

2020), Malibu v plamenech<br />

(Kontrast Vintage, 2022), nebo<br />

Sedm manželů Evelyn Hugo<br />

(Kontrast Vintage, 2023). Žije<br />

v Los Angeles s manželem<br />

a dcerou.<br />

mnou.“ Táta s úsměvem zavrtí hlavou.<br />

„Na tom nikdy nebude záležet, co je<br />

čí zodpovědnost,“ namítne. „Bolí mě<br />

srdce, když se trápíš, protože v mém<br />

srdci jsi jenom ty.“<br />

Novinka TJR ve vás vyvolá příliv emocí<br />

už od první stránky, nehledě na to, zda<br />

patříte mezi tenisové fanoušky. Autorka<br />

si pro nás opět připravila příběh o tom,<br />

kam dokáže člověka dostat jeho vlastní<br />

cílevědomost, i když pochází z nuzných<br />

poměrů. Vykresluje bezpodmínečnou<br />

rodičovskou lásku a vztah mezi otcem<br />

a dcerou. Připomíná, že každý z nás je<br />

zranitelný, a neměli bychom nechat<br />

vlastní hrdost, aby nás připravila o lásku<br />

a zastínila skutečné štěstí v životě. A od<br />

začátku do konce je kniha nabitá napětím<br />

jako při skutečném Wimbledonu,<br />

v němž zrovna fandíte svému nejlepšímu<br />

příteli.


12<br />

ROZHOVOR<br />

František Kotleta:<br />

Bez fantastiky<br />

nemůžu být<br />

text: Vavřinec Fiala<br />

foto: Nakladatelství Epocha<br />

Těsně před Vánocemi na pulty knihkupectví dorazil pořádně<br />

macatý dáreček – sedmisetstránková bichle plná příšer, krve<br />

a sexu. Mistr českého fantasy František Kotleta (v civilu známý<br />

jako Leoš Kyša) se rozhodl rozloučit se svým nejslavnějším<br />

hrdinou ve velkém stylu a v souboru Magická swingers party<br />

najdete hezky pohromadě všechny příběhy se svérázným<br />

detektivem a religionistou Tomášem Koskem. A pokud vám<br />

knihu nenadělil Ježíšek, udělejte si radost sami, protože tohle<br />

chcete mít doma!<br />

Na začátek bychom si měli vyjasnit Každá jeho kniha se okamžitě stala<br />

– odpovídáte dnes jako Leoš Kyša, bestsellerem. Ostatně to byly právě jeho<br />

nebo jako František Kotleta?<br />

příběhy, které mě dostaly na vrchol čtenářského<br />

zájmu. A proto se k němu chci<br />

To je velmi jednoduché. Koskovu sérii<br />

napsat Kotleta, tak je tady Kotleta. chovat maximálně korektně a v nejlepším<br />

přestat.<br />

Kdybychom mluvili o Sudetenlandu,<br />

odpovídal by Kyša.<br />

Pojďme se na chvilku zastavit u hlavního<br />

hrdiny Tomáše Koska, antropo-<br />

Máte pro každé jméno daný i určitý<br />

styl? Pomáhá vám pseudonym vžít se loga a odborníka na magii, který řeší<br />

do role?<br />

detektivní případy – často pomocí<br />

Ani ne. Pomáhá mi příběh samotný. sexu. Kde se tahle svérázná figurka<br />

Jeho hrdinové a atmosféra jsou to, vzala?<br />

čemu se přizpůsobuje můj styl psaní. Vzorem je skutečný detektiv, který řešil<br />

Když píšu vážnější postapo jako Spad, obyčejné detektivní případy a pomáhal<br />

logicky je styl trochu jiný, než u divokého<br />

Undergroundu. Ale základ je<br />

novinář. Promítl jsem si do něj navíc své<br />

mi, když jsem ještě sám pracoval jako<br />

samozřejmě stejný – hlavně se moc zkušenosti s karibskou a jihoamerickou<br />

nevykecávat a jít rovnou na dřeň.<br />

magií, tedy živými magickými kulty,<br />

které jsem na svých cestách poznal.<br />

Magická swingers party je souhrnné A také, samozřejmě, všechna ta klasická<br />

vydání vaší populární série plné sexu, dobrodružství s divokými kněžkami<br />

krve a humoru. Plánujete v sérii<br />

posedlými temnou magií. A k tomu<br />

s Tomášem Koskem ještě pokračovat, všemu spousta sexu. Bez toho by to<br />

nebo tento omnibus skutečně znázorňuje<br />

konec jedné éry?<br />

nešlo.<br />

Souborné vydání je pečetní. Znamená Je Tomáš Kosek vaše nejoblíbenější<br />

to, že příběhy Tomáše Koska už nebudou<br />

pokračovat. Skončily. Myslím,<br />

Kosek je skutečný hlavní hrdina se vším<br />

postava v této sérii?<br />

že dostal důstojné zakončení a to<br />

všudy. Ale nebyl by nic bez svých žen.<br />

je pro literárního hrdinu nejdůležitější.<br />

Nemám rád natahované série důležité. Silné ženské hrdinky, hybatelky<br />

Ony jsou obecně pro všechny mé hrdiny<br />

a mačkání populárních hrdinů víc, než děje, zajímavé charaktery, které může<br />

je zdrávo. I když je Kosek populární. nejen hrdina milovat a obdivovat.<br />

FRANTIŠEK KOTLETA (* 1979)<br />

Civilním jménem Leoš Kyša,<br />

bývalý novinář, aktuálně vysokoškolský<br />

pedagog a pravděpodobně<br />

nejúspěšnější český spisovatel<br />

fantasy. Pochází z Bruntálu<br />

a tento drsný původ se v jeho<br />

příbězích dodnes odráží. Jeho<br />

knihy jako Vlci, Bratrstvo krve,<br />

Perunova krev nebo Příliš dlouhá<br />

swingers party jsou plné akce,<br />

hlášek, násilí, strhujícího děje<br />

a sexu. Čtenáři se shodují, že<br />

u knih Františka Kotlety nejde<br />

přemýšlet – u nich se jde jenom<br />

skvěle bavit!<br />

Celá „magická swingers“ série je<br />

plná nadpřirozených bytostí ze všech<br />

koutů zeměkoule – baba jaga, jezinky,<br />

zombies, sukuby, čarodějky… Velkou<br />

roli tady také hrají magické praktiky<br />

od vúdú až po obskurní africké<br />

rituály… Děláte si na to rešerše,<br />

nebo tady naplno popouštíte uzdu<br />

fantazii?<br />

Rešerše a zážitky. Celý život se věnuji<br />

tomu, čemu lidé věří nebo věřili. V Jižní<br />

Americe jsem zažil několik magických<br />

rituálů, potkal a mluvil s vyznavači<br />

magie z Karibiku a další věci si nastudoval.<br />

Píšu tak, jako by jejich magie<br />

skutečně fungovala, tedy jak by to<br />

vypadalo, kdyby skutečně fungovala.


13<br />

Bylo fantasy vždycky váš žánr? Jak<br />

jste se k němu dostal? Jsou nějací<br />

autoři či knihy, které vás ovlivnily<br />

nejvíc?<br />

Jiří Kulhánek a otec Tarzana Edgar<br />

Rice Burroughs. Fantastika je moje<br />

láska. Nemůžu bez ní být.<br />

Vaše příběhy jsou proslulé tím, že<br />

jsou explicitní co se týče krve i sexu.<br />

Chápu správně, že máte rád věci<br />

popsané na rovinu, nebo je to spíš<br />

pocta brakovému žánru, ze kterého<br />

vycházíte?<br />

Krev a sex k braku patří. A mě to baví.<br />

A je to autentické. Jak chcete vyvolat<br />

démona bez sexu a krve? Jak chcete<br />

ukojit prastarou bohyni, když nemáte<br />

pořádnou erekci?<br />

Nevadí vám, že část čtenářů některými<br />

pasážemi zřejmě odradíte?<br />

Vždycky nějaké čtenáře odradíte. A jiní<br />

naopak moje knihy milují a chtějí víc<br />

a víc. Těch druhých jsou naštěstí tisíce.<br />

A mimochodem, stalo se vám při<br />

psaní, že jste napsal nějakou scénu,<br />

ale pak jste ji smazal, protože jste si<br />

řekl, že to je příliš?<br />

Ne. Když to dává smysl v ději, prostě ji<br />

tam nechám za všech okolností.<br />

Hodně výraznou součástí vašich knih<br />

jsou i jejich obálky s ilustracemi španělského<br />

výtvarníka Luise Roya. Jak<br />

jste na něj přišel?<br />

Zkoumal jsem Royovo portfolio a zamiloval<br />

se na první pohled. Vybírám si<br />

jeho ilustrace, aby se hodily k atmosféře<br />

mých knih. Obálku na souborné vydání<br />

jsem měl v oku už několik let. Jsem rád,<br />

že tam je.<br />

Epocha, 999 Kč, již vyšlo<br />

Zatímco třeba kniha Příliš dlouhá<br />

swingers party je psána formou<br />

povídek, které dohromady dávají<br />

ucelený děj, druhá kniha Velké problémy<br />

v Malém Vietnamu je psaná<br />

jako klasický román. Který útvar se<br />

vám píše líp?<br />

U Koska se mi lépe píší povídky. Je<br />

to trochu starosvětská forma, ale ke<br />

Koskovi sedí a čtenáři kratší příběhy<br />

u Koska milují.<br />

Když už se bavíme o povídkách, na<br />

ty je v knižní branži někdy nahlíženo<br />

skrz prsty, protože se neprodávají<br />

tolik jako romány. Myslíte, že se to<br />

může v útržkové době sociálních<br />

sítí, kdy se naše pozornost neustále<br />

zkracuje, změnit? Začnou lidé dávat<br />

přednost povídkám?<br />

Román je román. Lidé jej vždycky<br />

budou chtít. Povídky jsou velmi specifické<br />

a budou se hodit spíš ke specifické<br />

formě vyprávění příběhů. Zrovna<br />

u Koska to tak sedí.<br />

Mimochodem, v komunitě fanoušků<br />

fantasy se teď hojně diskutuje o obálkách<br />

tvořených umělou inteligencí.<br />

Prvotní nadšení vystřídala kritika,<br />

neboť AI používá vstupy od lidských<br />

tvůrců, a pak je připravuje o práci.<br />

Jak se na to koukáte vy? Dovedete si<br />

představit, že byste obálku své příští<br />

knihy nechal navrhnout AI?<br />

Ne, ne a ne. Chci obálku vždy od člověka.<br />

Od konkrétního člověka, který<br />

dá obálce duši i kdyby neměla být tak<br />

dobrá jako od AI.<br />

A myslíte, že v ohrožení je i profese<br />

spisovatele?<br />

Ne. Asi z milionu důvodů. Protože AI<br />

nemá duši. Spisovatel ano.<br />

MAGICKÁ SWINGERS PARTY<br />

V souborném vydání najdete<br />

tyto příběhy s hlavním hrdinou<br />

Tomášem Koskem:<br />

Příliš dlouhá swingers party<br />

(původně vyšlo 2014)<br />

Velké problémy v malém<br />

Vietnamu (původně vyšlo 2016)<br />

Poslední tango v Havaně<br />

(původně vyšlo 2018)<br />

Temné blues v New Orleans<br />

(původně vyšlo 2022)


text: Hana Wielgusová<br />

14<br />

PROMOTION<br />

Tipy na<br />

únorové<br />

čtení<br />

pro sváteční čtenáře<br />

i náruživé knihomoly<br />

Zimní období a s ním spojené dlouhé<br />

mrazivé večery přímo volají po<br />

usednutí do křesla s knihou a horkým<br />

nápojem. A to dokonce i ty jedince,<br />

kteří čtení běžně neholdují. Ať už<br />

jste zarytým knihomolem, nebo<br />

po knize sáhnete párkrát do roka,<br />

máme pro vás dvě zajímavé novinky.<br />

Jejich společným jmenovatelem je<br />

mimořádná čtivost. Věřte, že obě<br />

knihy stojí za to!<br />

Šeptající mrtví<br />

Darcy Coates je renomovanou autorkou<br />

hororů, kterých napsala už téměř<br />

dvě desítky. Přestože působí na první<br />

pohled celkem mírumilovně, libuje si ve<br />

všem, co v ní vyvolává tíseň a napětí. Ať<br />

už jsou to staré vzrostlé stromy v lese,<br />

mohutné a nepředvídatelné hory,<br />

divoké skalní útesy, anebo třeba opuštěné<br />

tajemné domy plné strašidelných<br />

duchů. To vše totiž Darcy Coates inspiruje.<br />

Přesto ve svých knihách nezapomíná<br />

na romantiku a přátelství. Cení si<br />

lidské vzájemnosti a do poslední chvíle<br />

věří v dobro. Navíc píše tak čtivě, že se<br />

od příběhu nedokážete odtrhnout.<br />

Šeptající mrtví jsou první knihou<br />

z nadcházející série Strážkyně hrobu.<br />

Hlavní postavou je žena jménem Keira,<br />

která ztratila domov i vzpomínky,<br />

navíc ji někdo pronásleduje. Během<br />

prudké bouře najde útočiště v chatce<br />

na hřbitově. Ze všech stran ji obklopují<br />

hroby, ve tmě slyší šeptání neklidných<br />

mrtvých, kteří se jí začnou i zjevovat.<br />

V jejich čele se objeví žena, jíž si smrt<br />

odnesla příliš brzy. Keira je jediná, kdo ji<br />

vidí a kdo jí může pomoci. Při svém pátrání<br />

se ale zamotá do nebezpečné sítě<br />

intrik. Najde způsob, jak ducha osvobodit,<br />

aniž by sama přišla o život?<br />

Fobos, 349 Kč, již vyšlo<br />

Dny v knihkupectví Morisaki<br />

Kontrast, 349 Kč, vychází 14. února<br />

Díla japonských spisovatelů mají často<br />

filozofický přesah, což dokazuje i Satoši<br />

Jagisawa. Píše odpočinkové romány,<br />

u kterých si popláčete, zasmějete se,<br />

ale i zamyslíte nad vlastním životem.<br />

Děj příběhu plyne rychle a autorovi<br />

stačí pár slov k vyjádření neskutečné<br />

atmosféry. S knihou Dny v knihkupectví<br />

Morisaki vyhrál cenu Čijoda, čímž<br />

zahájil spisovatelskou kariéru. Dílo se<br />

dočkalo filmové adaptace, což autora<br />

motivovalo k napsání pokračování.<br />

Dny v knihkupectví Morisaki je<br />

román o hledání místa, kam patříme,<br />

a o vyléčení poznamenaných srdcí.<br />

Čtenář se dozví, že všechny rány<br />

nemusí zahojit čas – někdy je třeba<br />

zasáhnout a udělat krok vpřed… Hlavní<br />

hrdinka Takako zjistí, že si její partner<br />

našel jinou ženu. Dá výpověď v práci,<br />

kde ho neustále potkávala, a svůj<br />

smutek řeší spánkem. Pak ale obdrží<br />

telefonát od strýčka, jehož dlouho<br />

neviděla. Nabídne jí, aby mu pomáhala<br />

s provozem knihkupectví Morisaki.<br />

A tak odjíždí do tokijské čtvrti, potkává<br />

nové přátele a zjišťuje, že knihy nejsou<br />

tak úplně k zahození...


Adele Parksová<br />

Připoutaná<br />

15<br />

Jen co otevřu oči, cítím, že něco není v pořádku. Stalo se<br />

něco zlého, moc zlého. Vězím v hrozivé temnotě, kde není<br />

dost vzduchu. Ležím na zemi, na studeném hrubém betonu,<br />

který se snad někdo chystal obložit dlažbou, ale hned je mi<br />

jasné, že na to nikdy nedojde. Jsem omámená a nemám<br />

ponětí, proč myslím právě na tohle.<br />

Ani nevím, kdy jsem naposled spala na zemi. Nejspíš jako<br />

studentka na nějakém mejdanu, kde jsem se příliš opila,<br />

než abych se ještě dopravila domů. Pokouším se posadit,<br />

ale hlavu mám jako střep a nohy a ruce olověné. Zvedám se,<br />

ale cosi mě strhne zpátky – levou ruku mám připoutanou<br />

řetězem. Zaslechnu, jak zarachotí. Nezdá se mi to? Hlava<br />

mi bolestivě pulzuje a otéká, jako by chtěla puknout. Znovu<br />

zavřu oči, ale víčka mám jako šmirglpapír. Když je otevřu<br />

podruhé, snažím se přivyknout tmě. Hlava se mi točí, a snad<br />

proto mi nic nepřijde povědomé. Chvěju se, jsem zpomalená,<br />

jako bych se zpožďovala sama za sebou.<br />

Kolik jsem toho včera vypila? Snažím se vzpomenout,<br />

ale nejde to. Náhle si s hrůzou uvědomím, že na včerejšek<br />

si vůbec nepamatuju. Je mi zle od žaludku a cítím zvratky,<br />

což znamená, že už mi zle bylo i předtím. Neměla bych se<br />

probouzet do takového smradu. Kde je pach dechu mého<br />

muže po ránu? Ani z kuchyně necítím obvyklé tousty nebo<br />

citrusový sprej s bazalkou od Jo Malone, který mě občas<br />

probouzí. Jsem<br />

v nějaké zaprášené,<br />

vlhké a přehřáté<br />

díře. Není to<br />

nemocnice? Ne.<br />

V jaké nemocnici<br />

by nechali pacienty<br />

ležet na zemi<br />

v řetězech? Nikde<br />

se nic neozývá. Mí<br />

kluci se nehádají<br />

u stolu v kuchyni,<br />

nehraje tu televize, nebouchají dveře, nikdo nevolá:<br />

„Mami, kde mám ty trenky na fotbal?“ Ještě čekám,<br />

protože i já se sem tam probouzím do báječného ticha.<br />

Občas hraje Radio 4 a někdy u nás voní káva.<br />

Teď nic.<br />

Vyděsím se, až se mi sevře hrdlo. Ruce a nohy mám<br />

jako z gumy a nedokážu se koordinovaně hýbat. Člověk<br />

nemůže být naivní, některé zprávy prostě nejsou dobré.<br />

Dochází mi, že mě nejspíš někdo zdrogoval, možná<br />

i unesl. Některá z těch děsných věcí, o kterých člověk<br />

jen čte a které se dějí cizím lidem, se musela přihodit<br />

právě mně.<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

UKÁZKA<br />

Jana Kippo se vrací na rodný statek na severu Švéd-<br />

ska. Kdysi odsud utekla poté, co její bratr napadl<br />

otce lopatou. Bratr se nyní upíjí k smrti a matka<br />

po mrtvici chátrá v domově důchodců. Návštěva<br />

v Janě oživí vzpomínky na dětství plné násilí, přesto<br />

se rozhodne zůstat, aby se pokusila vyrovnat s mi-<br />

nulostí. Jenže drsná realita venkova, kde v rodinách<br />

po generace vládne alkohol a nikoho nezajímá, co se<br />

děje za zavřenými dveřmi, bude krutým soupeřem.<br />

Naděje na odpuštění ale umírá poslední. Snad.<br />

ŠVÉDSKÁ<br />

LITERÁRNÍ<br />

SENZACE<br />

www.albatrosmedia.cz


16<br />

RECENZE<br />

Za zamčenými dveřmi // Freida McFadden<br />

Nora Davisová prožívala své dětství jako vyrovnat s tím, že její otec je vrah, a zároveň<br />

se dozvídáme, jak vypadá její sou-<br />

každý jiný, ale jen do té doby, než policie<br />

zjistila, že její otec ve sklepě vraždil<br />

časný život. Ač se může ze začátku jevit<br />

nevinné ženy. Nyní, po více jak dvaceti příběh málo akční, věřte, že je tu skvěle<br />

letech, je Nora úspěšnou lékařkou, nikdo vytvořeno napětí i z naprosto banální<br />

nezná její minulost a otec je stále ve<br />

situace. Autorka v textu komunikuje<br />

vězení. Jednoho dne Nora zjistí, že byla přímo se čtenářem, a to mám ráda. Díky<br />

zavražděna její pacientka, a to stejným tomu nás opravdu vtáhne do příběhu,<br />

způsobem, jakým vraždil její otec. Je<br />

máme pocit, že jsme jeho součástí<br />

zřejmé, že se někdo snaží dostat Noru za a můžeme ho více prožívat.<br />

mříže, ale ona přeci není vrah a policie<br />

na ni nic nemá. Pokud se ovšem nepodívá<br />

do sklepa.<br />

je to jednoduchý příběh bez zbyteč-<br />

V knize nejsou žádné zdlouhavé popisy,<br />

ných komplikací. Text doslova mizí před<br />

Jakmile si přečtete prolog, je vám jasné, očima, máte pocit, že nemůžete přestat<br />

že tuto knihu si prostě chcete přečíst. číst. Zhruba v polovině jsem zkusila tipovat,<br />

kdo je vrah. Je tu spousta možností,<br />

Autorka vás naláká na samotný příběh<br />

takovým způsobem, že knihu nebudete každý podezřelý je možný, ale až do<br />

moci odložit. Navíc mě zaujalo lékařské posledních stránek nebudeme vědět,<br />

prostředí, které mám v knihách ráda. kdo jím nakonec bude a rozuzlení vás<br />

Je před vámi příběh, který vás strhne tak překvapí.<br />

a pohltí.<br />

Kniha má optimální délku, thriller kolem<br />

Střídá se tu současnost s minulostí,<br />

300 stran je pro mě ideální. Ale musím<br />

poznáváme to, jak se Nora dokázala<br />

se přiznat, že konec byl velmi rychlý,<br />

Kalibr, 349 Kč, vychází 7. února<br />

skoro až uspěchaný. Byla jsem do příběhu<br />

tak ponořená, že bych klidně ještě<br />

chvíli četla. Ani bych se nedivila, kdyby<br />

autorka připravila pokračování.<br />

Za mě výborná kniha plná napětí,<br />

která má spád a u které se nebudete<br />

nudit. Jen tedy nevím, zda budu mít<br />

po dočtení ještě někdy ráda vůni<br />

levandule…<br />

Eva Francová.<br />

Můj bratr // Karin Smirnoff<br />

Kniha Zlín, 399 Kč, již vyšlo<br />

Karin Smirnoff je u nás zatím neznámou<br />

švédskou spisovatelkou, to se ale<br />

brzo změní. Její prvotina, trilogie o Janě<br />

Kippové, se ve Švédsku stala literární<br />

senzací. Českému čtenáři ji přináší<br />

nakladatelství Kniha Zlín, první část se<br />

jmenuje Můj bratr.<br />

Hlavní hrdinkou knihy je pětatřicetiletá<br />

Jana, která se po mnoha letech vrací do<br />

své rodné vesnice na severu Švédska,<br />

aby pomohla svému bratrovi – dvojčeti.<br />

Na život ve vsi má ty nejhorší vzpomínky,<br />

a to její mysl ještě ty nejděsivější zážitky<br />

vytěsnila. Jana se rozhodne na venkově<br />

chvíli zůstat, najde si práci v pečovatelské<br />

službě a naváže vztah se sousedem<br />

Johnem. V jeho obrazech, ve vyprávění<br />

přestárlých obyvatel, o které pečuje,<br />

v opuštěných domech, zapomenutých<br />

dopisech, tam všude postupně nachází<br />

kousky své minulosti. Otce alkoholika,<br />

který rodinu terorizoval, bratra ponižoval<br />

a Janu opakovaně znásilňoval, matku,<br />

která odmítala vidět realitu a uchylovala<br />

se k Bohu, netečné sousedy, kteří věděli,<br />

ale nehnuli prstem. Zneužívání žen,<br />

dětí, zvířat, závislosti, ponurá atmosféra<br />

ve vsi, temná tajemství zdejších obyvatel,<br />

špatné počasí, to je realita, která<br />

nedá čtenáři vydechnout...<br />

Stejně originální jako příběh je<br />

ale i forma knihy. Zapomeňte na<br />

interpunkci, na velká písmena na<br />

začátku vlastních jmen, na uvozovky.<br />

Písmenka tečou po stránkách a vám jde<br />

z toho hlava kolem. Překladatelka Lucie<br />

Olešová to měla hodně těžké, své role<br />

se ale zhostila skvěle. Od knihy se nedá<br />

odtrhnout, a to ani když cítíte, že pro<br />

zachování svého duševního zdraví byste<br />

ji měli aspoň na chvíli odložit. Máte-li<br />

slabost pro severské thrillery, tohle vám<br />

nesmí ujít.<br />

Na základě této trilogie byla Karin<br />

Smirnoff v roce 2021 vybrána, aby se po<br />

Davidovi Lagercrantzovi ujala napsání<br />

dalších tří pokračování již klasické série<br />

Milénium od Stiega Larssona. Další<br />

osudy Mikaela Blomkvista a Lisbeth<br />

Salanderové?<br />

Autorka slibuje, že se bude držet<br />

základních témat jako je násilí, zneužívání<br />

moci a současné politické trendy.<br />

Myslím, že se máme na co těšit.<br />

Hana Kubíková


Všichni dobří lidé // Ashley Flowers<br />

Zmizelé zavražděné dívky, dusivé<br />

většinu knihy tomu tak opravdu je –<br />

a tajnůstkářské město a novinářka<br />

Ashley Flowers totiž výborně pracuje<br />

vracející se domů. Ano, zní to trochu s napětím, střídá dvě časové linie,<br />

jako anotace Ostrých předmětů Gillian spojuje roky vzdálené případy a nutí<br />

Flynnové, z jejichž odkazu autorka<br />

vás stále pokračovat. Na originalitu se<br />

novinky Všichni dobří lidé čerpá. Stejně tu sice moc nehraje, ale je to ten druh<br />

jako si bere inspiraci ze Zmizelé či<br />

jednoduchého thrilleru se společenským<br />

přesahem, zasazeným do místa,<br />

Jacobovy obhajoby.<br />

kde všichni mají nějaké tajemství, i když<br />

Novinářka Margot, jejíž šestiletá<br />

je na první pohled vše zalité slunečními<br />

kamarádka před lety zmizela a byla<br />

paprsky. A to prostě funguje.<br />

následně nalezena pohozená v příkopu,<br />

se v knize vrací do Wakarusy, místa kde Autorka, jejíž true crime podcast Crime<br />

vyrůstala. Přijíždí pečovat o nemocného Junkie se těší velké oblibě, napsala na<br />

strýce a záhy po jejím příjezdu zmizí jedné straně čtivý a napínavý kriminální<br />

další mladá dívka. Jako jediná tuší v případech<br />

souvislost a snaží se vraha vy-<br />

originální. Recyklovaných momentů je<br />

příběh, byť v mnoha momentech nijak<br />

pátrat. Její posedlost starým případem tu relativně dost, postavy jsou nezáživné<br />

figurky pouze posouvající děj<br />

jí nedá spát, neboť vrah tehdy vypátrán<br />

nebyl, byť ze smrti mladé dívky vinilo a být léto, doporučím Všechny dobré<br />

městečko její matku.<br />

lidi jako ideální krimi oddechovku<br />

k vodě. Nebýt zbytečně překombinovaného<br />

a překotného finiše, kdy se pode-<br />

Všichni dobří lidé jsou thriller, jehož<br />

úspěch je víceméně zaručen a po<br />

zřelí střídají zběsilým tempem, dojem<br />

Kalibr, 429 Kč, již vyšlo<br />

by byl o kus lepší. V žádném případě<br />

však není příběh špatný, jen kultovního<br />

statusu výše zmíněných vynikajících<br />

kousků nedosáhne. Už jenom z toho<br />

důvodu, že se od nich snaží okoukat<br />

ty nejlepší fígle bez jakékoliv přidané<br />

hodnoty.<br />

Milan Říský<br />

17<br />

RECENZE<br />

Nástrahy<br />

módního průmyslu<br />

MOC<br />

SKANDÁLY<br />

SEVERSKÝ<br />

THRILLER


text: Marie Svobodová<br />

18<br />

PROMOTION<br />

Návykové<br />

romány začátku<br />

roku 2024, které<br />

budete milovat!<br />

Zjizveni<br />

Jak by vypadaly nejznámější pohádkové<br />

příběhy, kdybychom do nich<br />

přidali pár nečekaných zvratů? S jedinečným<br />

nápadem udělat z hrdinů<br />

padouchy a z padouchů hrdiny přišla<br />

milovnice dobrých knih a autorka<br />

několika bestsellerů, Emily McIntire.<br />

Na jejím úspěchu má nemalý podíl<br />

právě pohádková série Never After, díky<br />

níž získala miliony příznivců po celém<br />

světě. V Česku byl v létě publikován její<br />

úvodní díl pod názvem Lapeni, a pokud<br />

patříte mezi jeho fanoušky, jistě vás<br />

potěší zpráva, že vychází pokračování,<br />

tentokrát inspirované Lvím králem.<br />

A údajně je ještě lepší než první díl!<br />

Red, 399 Kč, vychází 14. února<br />

Princ Tristan Faasa vždy vyrůstal ve<br />

stínu bratra, který po smrti otce usedá<br />

na trůn. Dokud se na hradě neobjeví<br />

Sara B., je Tristan připraven o korunu<br />

bojovat. Také Sara má ale jasný plán:<br />

provdat se za krále a vymýtit rod Faasů.<br />

Nepočítala však s Tristanem. Je nebezpečný,<br />

zakázaný a ona moc dobře ví, že<br />

zamilovat se do padoucha si nemůže<br />

dovolit. Hranice mezi vášní a nenávistí<br />

brzy začne mizet a hlavní hrdinové se<br />

musí rozhodnout, na čem jim v životě<br />

skutečně záleží. Je to touha po moci?<br />

Pomsta? Nebo snad láska?<br />

Srdcové eso<br />

Druhou autorkou, jež si dnes představíme,<br />

je Morgane Moncomble. Tato<br />

nadějná francouzská spisovatelka píšící<br />

romány již od dvanácti let vystudovala<br />

moderní literaturu na Sorbonně a proslavila<br />

se na platformě Wattpad. Také<br />

je autorkou temné romance Srdcové<br />

eso, v níž najdete příběh z atraktivního<br />

pokerového prostředí, který francouzské<br />

publikum označuje za návykový,<br />

plný emocí i nečekaných zvratů.<br />

Na pultech knihkupectví<br />

se v současné době<br />

objevuje spousta novinek.<br />

Nechybí mezi nimi<br />

román Zjizveni od Emily<br />

McIntire ani Srdcové eso<br />

od Morgane Moncomble.<br />

Obě autorky i jejich díla<br />

si v tomto textu krátce<br />

představíme. Již nyní však<br />

můžeme prozradit, že<br />

jejich romány jsou plné<br />

intrik, boje, lásky i vášně.<br />

Red, 399 Kč, vychází 21. února<br />

Rose i Levi milují poker. Ona je přirozený<br />

talent a on už roky vymetá<br />

kasina s vidinou stát se nejlepším<br />

hráčem pokeru na světě. Jediné, co<br />

mu k dosažení cíle chybí, je porazit<br />

Tita Ferragniho na pokerovém turnaji<br />

v Las Vegas. Aby mohl svého nepřítele<br />

známého špinavými praktikami<br />

pokořit, potřebuje mít v týmu někoho,<br />

kdo dokáže odhalit jeho lži. Napadne<br />

jej oslovit Rose, která s vidinou rychlého<br />

výdělku s nabídkou souhlasí. To však<br />

Levi ještě netuší, jak krásná jeho nová<br />

posila bude, a že pod závojem msty se<br />

v Las Vegas může stát opravdu cokoliv.<br />

A tak začíná nebezpečná hra plná<br />

vášně, intrik, lží i tajemství.


Některé dveře jsou zamčené<br />

z dobrého důvodu…<br />

Novinka<br />

od autorky<br />

Pomocnice<br />

Když si Nora Davisová dělala jako malá v pokojíčku úkoly, netušila, že její otec zatím<br />

ve sklepě vraždí ženy. O desítky let později je Nořin otec za mřížemi a ona je úspěšná<br />

chirurgyně s poklidným a osamělým životem. Pak však Nora zjistí, že jedna z jejích<br />

pacientek byla zavražděna – a to stejně děsivým a jedinečným způsobem, jakým<br />

vraždil i její otec…


Kdy už přijdou dobré zprávy?<br />

// Kate Atkinsonová<br />

20<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Před třiceti lety došlo v idylickém zákoutí<br />

venkovského Devonu k hrůznému zločinu.<br />

Šestiletá Joanna byla u toho. A teď má pachatel<br />

vyjít na svobodu. Předčasně zmoudřelá<br />

šestnáctiletá Reggie pracuje v Edinburghu jako<br />

chůva pro sympatickou lékařku. Ta jednoho dne<br />

zmizela i s děckem, ale všem kromě Reggie jako<br />

by to bylo jedno…<br />

Argo, 548 Kč, již vyšlo<br />

Když se z Harryho<br />

stala Sally<br />

// Ryan Timothy<br />

Anderson<br />

Kniha je kritická k moderním<br />

transgender právům a některým<br />

způsobům léčby gender<br />

dysforie, a to i u dětí, a rovněž na<br />

experimentální terapie. Přináší mj.<br />

příběhy několika lidí, kteří zjistili, že<br />

jim tranzice nepřinesla mír a jednotu,<br />

které hledali, ale jen nové problémy.<br />

Komplikují bezstarostný obrázek, tak<br />

často prezentovaný v médiích.<br />

Edice Echo, 399 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Letošní únor je přestupný, máte tedy jeden den na<br />

čtení navíc. Naše tipy nabídnou napětí, historické<br />

romány, cestování i něco pro děti a mladé dospělé.<br />

Pohřeb na přání<br />

// Anthony Horowitz<br />

Jednoho rána navštíví Diana Cowperová, bohatá<br />

matka slavného herce, pohřební ústav, aby si<br />

domluvila svůj vlastní pohřeb. O pouhých šest<br />

hodin později je nalezena mrtvá. Rafinovaný,<br />

originální a mistrně napsaný detektivní příběh<br />

plný překvapení, kam autor tentokrát obsadil<br />

sám sebe do role Watsona provázejícího při<br />

vyšetřování novodobého Sherlocka Holmese.<br />

Argo, 498 Kč, již vyšlo<br />

Sběratel<br />

// Daniel Silva<br />

Restaurátor umění a špion Gabriel<br />

Allon při pátrání po ztraceném<br />

obrazu spojí své síly s geniální<br />

a krásnou profesionální zlodějkou,<br />

ale brzy se ocitnou v zoufalém<br />

závodě s časem, aby zabránili<br />

spiknutí, které může svět přivést na<br />

pokraj jaderného armagedonu.<br />

HarperCollins, 449 Kč, již vyšlo<br />

Trujkunt 6 – Náraz, Prales<br />

// Petr Sagitarius<br />

Major Roman Saran z ostravské kriminálky prožívá<br />

v životě turbulentní období. Jeho přítelkyně<br />

Lenka trpí vážnými psychickými problémy, které<br />

vedou až k rozchodu. Svérázný major si čistí<br />

hlavu v Praze, kde na něj čeká šokující odhalení.<br />

Ve druhém příběhu se čtenáři při vyšetřování<br />

brutální vraždy lesního dělníka dostanou do<br />

beskydského pralesa Mionší.<br />

Argo, 298 Kč, vychází 1. února


Výměna<br />

// Alisek<br />

21<br />

Na pozadí historických událostí v protektorátu<br />

Čechy a Morava se pod skrytým řízením umělé<br />

inteligence poloviny 21. století, čím dál víc<br />

přebírající vládu nad světem, odehrává záchrana<br />

geniálního chlapce, který má jako jediný na světě<br />

mozkovou kapacitu vyřešit klíčový problém –<br />

možnost lidstva přežít v podmínkách jiné planety.<br />

Pointa, 299 Kč, vychází 1. února<br />

Vaše hospodyně<br />

// Alex Hay<br />

Londýn 1905. Nejhonosnější dům v luxusní čtvrti<br />

skrývá temná tajemství. Když se hospodyně,<br />

paní Kingová, začne příliš vyptávat, je ihned<br />

propuštěna. Nenechá si to ale líbit a rozhodne<br />

se pomstít. Dá dohromady skupinu žen z okraje<br />

společnosti a připraví rafinovaný plán na tu<br />

nejodvážnější loupež. Hospodyně, pokojské,<br />

švadleny – kdo by je podezíral?<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Šílená<br />

// Louisa Treger<br />

Mladá Nellie Blyová přijíždí v roce<br />

1887 do New Yorku a touží se<br />

prosadit jako reportérka. Jenže žádné<br />

noviny v té době o ženu v redakci<br />

nestojí. Zoufalá a umanutá Nellie<br />

ale deníku The World nabídne něco<br />

dosud nemyslitelného – reportáž<br />

z nechvalně proslulého blázince na<br />

Blackwellově ostrově, kam se nechá<br />

načas zavřít.<br />

Metafora, 429 Kč, již vyšlo<br />

Všechno je jednou poprvé<br />

// Nina Kenwood<br />

Natalie je chytrá, hezká a plná snů o budoucnosti.<br />

Její život se ale najednou začne hroutit. Rodiče<br />

jí oznámí rozvod a její dva nejlepší přátelé se<br />

do sebe zamilují. Ne všechny velké změny ale<br />

vedou k horšímu. Natalii totiž potká nečekaná<br />

láska… Dospívání, první láska a další děsivě trapné<br />

záležitosti. Pro všechny fanoušky Všem klukům,<br />

které jsem milovala.<br />

Cosmopolis, edice young adult, 399 Kč, již vyšlo<br />

Cesty za oceán<br />

// Eva Záhrobská<br />

Co si brouká louka<br />

// Daniela Krolupperová,<br />

ilustrace Eva Chupíková<br />

Pohádkový příběh o boji dobra se zlem seznámí<br />

dětské čtenáře s nejběžnějšími lučními květinami.<br />

Aby si děti znalosti o rostlinách upevnily, následují za<br />

každou kapitolou jednoduché otázky. Příběh je určen<br />

předškolákům a dětem mladšího školního věku.<br />

Portál, 299 Kč, již vyšlo<br />

Pestrobarevnost Latinské Ameriky<br />

stojí za vidění a vždy vám zlepší<br />

náladu. Máte rádi výzvy i touhu<br />

cestovat, objevovat a poznávat<br />

překrásnou přírodu, výborná jídla,<br />

netradiční místa, divokou historii či<br />

zažívat neobvyklá setkání? Vydejte<br />

se na neodolatelnou cestu Latinskou<br />

Amerikou a vychutnejte si její kouzlo,<br />

vůně i barvy.<br />

Grada, 449 Kč, již vyšlo


22<br />

UDÁLOST<br />

Knižní festival<br />

Ostrava 2024<br />

Prodej knih, besedy, autogramiády, desítky hostů, to nejlepší z české tvorby,<br />

workshopy, networking nebo tvůrčí dílny. Inspirativní atmosféra, tvůrčí nálada, ale<br />

i pohoda a radost sdílet zážitky – to vše je Knižní festival Ostrava, který loni navštívilo<br />

téměř 8 000 návštěvníků. Novinky a to nejzajímavější z knižní produkce představí<br />

nakladatelé všech žánrů z celé České republiky i letos – již 5. ročník festivalu<br />

se uskuteční 1.- 2.března 2024 v areálu výstaviště Černá louka. V rámci bohatého<br />

doprovodného programu se můžete těšit na besedy a přednášky na třech scénách;<br />

autorská čtení, autogramiády, křty nových knih a setkání s nejčtenějšími českými<br />

autory. Chybět nebudou workshopy, herní zóna, soutěže a tematické výstavy.<br />

Celý program najdete na www.kniznifestival.cz<br />

Výběr z programu<br />

festivalu:<br />

Stage Českého rozhlasu Dvojka<br />

& Nakladatelská scéna<br />

Pátek 1. 3. 2024<br />

10:20 – 10:45 Kluk v kopačkách 2<br />

Markéta Bolfová<br />

(Program pro školy<br />

– 1. a 2. třída<br />

11:00 – 12:00 Blízká setkání<br />

Nina Špitálníková, Český<br />

rozhlas Dvojka (živé<br />

vysílání)<br />

12:10 – 12:50 Yound adult autoři<br />

– od fantasy po<br />

romantiku, Vojtěch<br />

Záleský, Alena Štraubová,<br />

Adéla Rosípalová<br />

14:00 – 14:50 Hvězdný příběh, který<br />

nekončí<br />

Jan Bendig, Jitka<br />

Štichauerová<br />

15:00 – 15:50 Panenka, Legenda<br />

z Ďolíčku<br />

Antonín Panenka<br />

16:00 – 16:50 Duševní zdraví jako<br />

hlavní hrdina našich<br />

životů<br />

Ivan Hamšík a Tomáš<br />

Kvapilík<br />

17:00 – 17:30 S Josefem Maršálkem<br />

nejen o cukrařině<br />

Josef Maršálek<br />

Sobota 2. 3. 2024<br />

10:15 – 10:55 Být první<br />

11:00 – 11:50 Pláňata<br />

Richard Konkolski<br />

Petra Dvořáková<br />

12:00 – 13:00 Živé vysílání<br />

Český rozhlas Dvojka<br />

13:05 – 13:55 Lovec záhad<br />

Arnošt Vašíček<br />

14:00 – 14:50 Les v domě<br />

Alena Mornštajnová<br />

16:00 – 17:30 Hrdinky v současné<br />

české literatuře<br />

Jana Poncarová, Barbora<br />

Šťastná, Scarlett Wilková,<br />

Miriam Blahova<br />

Změna programu vyhrazena


24<br />

TIP REDAKCE<br />

Petr Horký: Hausbot<br />

Rozhovory o životě a spokojenosti<br />

Myslíte si, že přemýšlet nad životem<br />

je ztráta času? Jak dlouho může trvat<br />

takové štěstí – a lze ho vůbec zkoumat?<br />

Skutečně vědí domorodci lépe než<br />

my, jak se má žít? Sledování pohrom<br />

ve zprávách otravuje život – nemělo by<br />

být na jejich začátku podobné varování<br />

jako na obalech od cigaret? A může<br />

být Dán opilý jako Dán? V rukou držíte<br />

výběr z talkshow televizní stanice Prima<br />

ZOOM Hausbot Petra Horkého a z jeho<br />

youtubového kanálu. Petr Horký vybral<br />

ty nejzajímavější rozhovory s českými<br />

i světovými osobnostmi o jejich<br />

přístupu k životu. Jan Hnízdil, Miroslav<br />

Bárta, Václav Cílek, Jane Goodallová,<br />

Anna Hogenová, Radůza, Robert<br />

Fulghum, Miroslav Zikmund, Jan Hartl,<br />

Krzysztof Zanussi či kouč Steva Jobse<br />

John Mattone a jiní hovoří o tom, kam<br />

je dovedly jejich vlastní život nebo<br />

třeba vědecké výzkumy. Nad osobitými<br />

debatami se nejen zamyslíte, ale také<br />

pobavíte.<br />

Universum, 399 Kč,<br />

vychází 12. února<br />

Oslavujte<br />

s námi<br />

nové jaro!<br />

JARNÍ<br />

TRADINÁŘ<br />

od ledna do června<br />

Martina Boledovičová<br />

Martina Viktorie Kopecká<br />

Zvyky a obyčeje ~ Tvoření a zahrada ~ Pečení a vaření<br />

Rodina a pospolitost ~ Rituály a tradice<br />

www.smartpress.cz


l ayla MartíneZ<br />

Červotoč<br />

Všechny domy uchovávají historii těch, kdo<br />

v nich žijí. Tenhle stojí na kraji zapadlé vesnice<br />

a jeho stěny vyprávějí o hlasech, které se ozývají<br />

pod postelí, a o zmizeních, která se možná<br />

nikdy nevysvětlí. Ohromující debut kombinuje<br />

černý humor s folklórem a katolickou tradicí<br />

a líčí příběh o odplatě, násilí a třídním boji.<br />

ZuZ ana Dostálová<br />

Proč všichni<br />

odcházejí<br />

Hořkosladká a nostalgická prvotina známé<br />

spisovatelky Zuzany Dostálové v novém vydání.<br />

Vypráví o zážitcích, které z dětí dělají dospělé a na<br />

které se nedá zapomenout. Malá Zuzka poznává,<br />

že ti nejbližší nás často opouštějí a že čas s nimi<br />

můžeme znovu prožít pouze ve vzpomínkách.<br />

Miroslav Hlaučo<br />

Letnice<br />

Přejít po vodě suchou nohou, lámat kámen hvízdáním,<br />

rozmlouvat se sochami svatých – to všechno jsou<br />

pro obyvatele městečka Svatý Jiří naprosto běžné<br />

věci. Na začátku 20. století žijí úplně odtrženě od<br />

světa, ale začínají pomalu tušit, že se přiblížila doba<br />

technických zázraků, které nahradí ty jejich tradiční…


26<br />

text: Dagmar Topolová<br />

foto: archiv Miloše Schmiedbergera<br />

PROMOTIONPříběhy filmových<br />

fotografií<br />

– nostalgická<br />

vzpomínka nejen<br />

na Barrandovské<br />

ateliéry<br />

Filmová fotografie má své kouzlo a nezaměnitelnou<br />

atmosféru. V dřívějších dobách, kdy neexistovaly<br />

digitální fotoaparáty a každá fotografie se musela<br />

vyvolat v temné komoře, bylo pořizování snímků<br />

technicky a časově nesrovnatelně náročnější. Své<br />

o tom ví Miloš Schmiedberger, uznávaný fotograf,<br />

kterému pózoval například Karel Gott, prezident<br />

George H. W. Bush, Jan Pivec a spousta dalších<br />

známých osobností. Aby své vzpomínky uchoval<br />

a podělil se o ně s dalšími milovníky filmů a fotografií,<br />

napsal velkou obrazovou knihu. Pojďme si ji představit.<br />

Příběhy filmových fotografií<br />

O autorovi<br />

Pangea, 999 Kč, již vyšlo<br />

Fotograf Miloš Schmiedberger působil<br />

přes 20 let ve Filmovém studiu<br />

Barrandov v oddělení filmové<br />

a divadelní fotografie. Po roce 1989<br />

se s Ladislavem Štaidlem podílel na<br />

založení česko-americké umělecké<br />

agentury PragoTex, pod jejíž hlavičkou<br />

se stal manažerem populární zpěvačky<br />

Ivety Bartošové.<br />

Vlastní filmovou a produkční společnost<br />

zaměřenou na televizní reklamu,<br />

produkci televizních pořadů a dokumentů,<br />

fotografování předních českých<br />

celebrit či zpracování obalů hudebních<br />

alb českých i zahraničních interpretů.<br />

Miloš Schmiedberger ve své knize<br />

otevírá alespoň částečný pohled<br />

do zákulisí natáčení několika filmů.<br />

Prostřednictvím fotografií předkládá<br />

obraz nostalgických vzpomínek.<br />

Nejedná se přitom o odborný výklad,<br />

kritiku či hodnocení celovečerních<br />

filmů. Autor se snaží odkrýt čtenářům<br />

svůj vlastní příběh o naplněné touze<br />

stát se filmovým fotografem a prezentovat<br />

zákulisí některých filmů, na<br />

kterých měl možnost spolupracovat.<br />

Kniha Příběhy filmových fotografií se<br />

ovšem nezabývá pouze tématem, co<br />

obnášela práce filmového fotografa<br />

a dalších profesí. Hlavní část publikace<br />

je věnována filmům z období<br />

1968–1990, kdy autor pracoval ve<br />

Filmových studiích Barrandov. Za<br />

tu dobu fotil pro řadu významných<br />

režisérů, jako například Jiřího Menzela,<br />

Karla Kachyňu nebo Františka Filipa,<br />

a zúčastnil se natáčení desítek filmů<br />

a seriálů. Do knihy autor vybral šestnáct<br />

z nich, které zastupují různé žánry<br />

a tvoří průřez jeho tvorbou, například<br />

Zločin v šantánu, S čerty nejsou žerty,<br />

Discopříběh a další.<br />

Příběhy filmových fotografií zdobí<br />

stovky snímků zachycující slavné<br />

filmové osobnosti, pracovní záběry<br />

z natáčení, nebo třeba oficiální fotosky.<br />

Autor je navíc prvotřídním vypravěčem,<br />

který čtenáře neochudí o veselé historky<br />

z natáčení nebo cenné informace<br />

z oboru.<br />

Miluji fotografii<br />

a svůj život jsem<br />

jí podřídil.


Vychází knižní zpověď<br />

VLADIMÍRA ŠMICERA<br />

Věčný úsměv, přezdívka Šmíca nebo Štístko, úspěchy v klubech i reprezentaci. Takhle zná Vladimíra Šmicera každý.<br />

Po konci bohaté hráčské kariéry však začal poznávat, že „druhý život“ je kolikrát složitější. A paradoxně nejvíc,<br />

když se snažil pomoct českému fotbalu... V knižní zpovědi z edice deníku Sport u příležitosti padesátin rekapituluje<br />

hlavně posledních čtrnáct let: pootevře dveře do šatny Slavie, s níž po návratu z ciziny získal dva tituly, přiblíží své<br />

působení v roli manažera národního týmu, vzpomíná, jak pomáhal červenobílý klub zachránit v první lize a jak byl za<br />

Jiřího Šimáněho a Jaroslava Tvrdíka u startu jeho nové éry, ale popisuje i boj za změny fotbalových poměrů po pádu<br />

Romana Berbra. Kromě toho exkluzivně zve na cesty ve službách Liverpoolu a nechává nahlédnout do svého soukromí.


text: Linda Haburová, Lucie Bednářová<br />

foto: Jan Taufer<br />

28<br />

ROZHOVOR<br />

Marcela Titzlová:<br />

Kniha o Elánu je<br />

jako nekončící<br />

fanservis<br />

Kompletní obraz nejpopulárnější kapely bývalého<br />

Československa ukazuje vzlety i pády rockové skupiny, jejíž<br />

hudební kariéra byla jednou velkou a neopakovatelnou<br />

jízdou. Must have pro ty, kterým koluje Elán v krvi, a nikdy<br />

nezapomenou na slova písniček, která jednoduše nejde<br />

dostat z hlavy, když zazní z éteru. Je to směsice vzpomínek na<br />

chvíle, které s Elánem prožili. Na vlastní bezstarostné mládí<br />

a první lásky totiž nejde zapomenout.<br />

Letos na podzim vyšla jedinečná publikace<br />

Elán, která podrobně mapuje především setkávání. Kniha totiž<br />

úhel pohledu na ně, což znamenalo<br />

historii této úspěšné kapely – jak<br />

obsahuje nejen fotky od více než dvacítky<br />

fotografů, ale absolvovala jsem<br />

náročné byly její přípravy?<br />

Přípravy odpovídaly širokému rozpětí podobný počet rozhovorů nejen se<br />

celého projektu. Když má kniha vyprávět<br />

příběh největší československé<br />

i s bývalými členy, textaři, manažery, ale<br />

všemi současnými členy skupiny, ale<br />

kapely, pokud její popularitu měříme třeba i zvukařem nebo šéfem ochranky.<br />

počtem prodaných hudebních nosičů, Ti všichni mají co říct k příběhu, který se<br />

musí být stejně dobrá jako muzika,<br />

odvíjí víc než padesát let.<br />

o které pojednává. A to v případě Elánu<br />

znamená nejen uspořádat spoustu<br />

Máte z finální podoby knihy radost?<br />

informací, ale také hledat mezi nimi Mám. Kolem Elánu existuje tým,<br />

dosud nevyřčené souvislosti a nový<br />

který je svým nasazením dost výjimečný.<br />

Především manažerka Karotka<br />

Rosier, 1 954 Kč, již vyšlo<br />

Halenárová a muzikolog Oskar<br />

Lehotský dokázali nashromáždit,<br />

časově zařadit a připravit k tisku neobyčejně<br />

bohatý materiál, který kromě<br />

fotek obsahuje třeba i originální notové<br />

záznamy nebo korespondenci. Pro grafičku<br />

Barbaru Baloghovou i pro mne to<br />

bylo velmi vítané pracovní zázemí.<br />

V čem je podle vás největší hodnota<br />

knihy?<br />

V tom, jak silný příběh vypráví. Vašo<br />

Patejdl se jen pár dnů před svou smrtí<br />

vyjádřil, že pojednává o splnění jednoho<br />

velkého chlapeckého snu. A ten sen<br />

skupinu Elán dovedl nejen na pódium<br />

PhDr. MARCELA TITZLOVÁ<br />

(* 1964)<br />

Novinářka a knižní autorka,<br />

rodačka z pražské Hanspaulky.<br />

Spoluzakládala časopis Filip<br />

pro náctileté, nejdéle působila<br />

v deníku Mladá fronta Dnes a jako<br />

šéfredaktorka časopisu Bydlení.<br />

Její knížka V náruči dejvický noci<br />

vznikla na základě rozhovorů<br />

s Ivanem Hlasem, encyklopedii<br />

s názvem Kniha o pivu napsala<br />

spolu s Pavlem Borowiecem,<br />

zakladatelem časopisu Pivo Bier<br />

Ale. Tento tištěný titul, který je<br />

určen milovníkům piva všech stylů<br />

a vychází již třináctým rokem,<br />

dnes také vydává. Působí jako<br />

soudce v mezinárodních degustačních<br />

soutěžích a organizuje<br />

národní soutěž Golden Bohemia<br />

zaměřenou především na čepované<br />

pivo.<br />

legendární newyorské Carnegie Hall,<br />

ale také přilákal sto tisíc diváků na<br />

pražskou Letnou. Těžko říci, co z toho<br />

znamená víc.<br />

Na knize jste spolupracovala také<br />

se členy kapely – jak se do přípravy<br />

zapojili?<br />

Setkávali jsme se a povídali si.<br />

Vzhledem k tomu, že se známe<br />

desítky let a už jsem o Elánu, a hlavně<br />

s Elánem, napsala dvě knížky, věděla<br />

jsem, že kromě faktografických upřesnění<br />

mi do textu nebude ani Jožo, ani<br />

Jano nebo Vašo vůbec nijak zasahovat.<br />

A to se také stalo.


Jaký je váš osobní vztah ke kapele?<br />

Velmi pozitivní, i když je pravda, že jsem<br />

vyrostla na jiné muzice. A vím, že stejně<br />

na tom jsou i další lidé, kteří měli možnost<br />

proniknout pod bedlivě střeženou<br />

vnější skořápku Elánu. Ta na méně<br />

zasvěcené může působit dost sebevědomě,<br />

někdy až arogantně. Především<br />

Jožo Ráž má totiž hodně vyhraněné<br />

názory, se kterými nemusejí mnozí souhlasit.<br />

Na druhou stranu je fakt,<br />

že Jožo na rozdíl od nich jiný úhel<br />

pohledu absolutně respektuje.<br />

SBĚRATELSKÝ BOX S VIP VSTUPENKAMI<br />

NA PRAŽSKÝ KONCERT 2024<br />

29<br />

S Jožo Rážem vás spojuje ještě kniha<br />

Návrat z nebe. Byla spolupráce<br />

na této knize začátkem vašeho<br />

přátelství?<br />

Naše přátelství, pokud si to dovolím<br />

říct, začalo už o mnoho let dříve. A jeho<br />

součástí je i obraz, který mají Rážovi<br />

na zdi v obývacím pokoji a maloval ho<br />

můj manžel Martin Vrana. Pod ním<br />

jsme také seděli ve třech, ještě spolu<br />

s Jožovou manželkou Barborou, ten<br />

první večer, kdy jsme se setkali po<br />

Jožově nehodě. Tehdy padlo rozhodnutí,<br />

že budu první novinář, se kterým<br />

bude Jožo mluvit, a vznikne knižní<br />

podoba svědectví o všem, co se tehdy<br />

událo. O tři měsíce později vyšel Návrat<br />

z nebe, česky i slovensky.<br />

Dozvěděla jste se i vy sama<br />

o kapele tentokrát něco nového,<br />

překvapivého?<br />

Samozřejmě! Copak by mě práce na té<br />

knize jinak vůbec bavila? Páni z Elánu<br />

si jako autora vybrali mě, já si jejich<br />

Rosier, 34 400 Kč, pouze na www.rosier.cz<br />

důvěry vážím a mohu potvrdit, že je vylovit nic českého kromě piva. Tak jsem<br />

oboustranná. Kdybych si nemyslela, že to vzala obráceně, a začala se věnovat<br />

se od nich opět dozvím leccos nového právě fenoménu tohoto nápoje, který se<br />

a zajímavého, určitě bych se rozmýšlela mohl chlubit lepším jménem v zahraničí<br />

jim kus svého života věnovat i já.<br />

než u nás doma. Na renomované mnichovské<br />

škole Doemens Academy jsem<br />

Tématem vašich knih není pouze<br />

získala diplom pivní someliérky a začala<br />

hudba, ale (což možná mnohé čtenáře<br />

nadchne) také pivo. Jak se ve patří třetina mého srdce, druhá pořád<br />

se mu věnovat hlouběji. Dnes pivu<br />

vás zrodil tento zájem? Čím vás právě muzice a třetí se ráda toulá a poznává<br />

pivní kultura tak oslovila?<br />

všechno nové. To mne přivedlo i na post<br />

Jako novinářku mne vždycky těšilo psát šéfredaktorky časopisu Turista, který se<br />

o těch aspektech života, které přinášejí<br />

lidem radost a inspiraci, ať už to turistů. Po takovém vydatném projektu,<br />

nedávno vrátil pod křídla Klubu českých<br />

je muzika, gastronomie, historie nebo jako byla čtyřsetstránková „bible“ Elán,<br />

cestování. A kdykoli jsem se ocitla na kterou mimochodem vůbec není lehké<br />

jiném kontinentu, mrzelo mne, že jeho v rukách uzvednout, je to velmi osvěžující<br />

obyvatelé většinou nedokážou z paměti záležitost.


30<br />

UKÁZKA<br />

Recepty pro<br />

zdravé střevo<br />

Ladislav Kužela, Martina Kuželová, Zuzana Čižmáriková<br />

Autoři úspěšného knižního titulu Zdraví bez léků,<br />

renomovaný slovenský gastroenterolog doc. Ladislav<br />

Kužela, PhD., Zuzana Čižmáriková, PhD., tentokrát doplnili<br />

svůj tým o vášnivou „kuchařku“ Martinu Kuželovou. Na<br />

základě jídel rodiny Kuželových vznikla kniha zdravých<br />

receptů, které si můžete uvařit i vy, aniž byste museli<br />

vyprázdnit peněženku a shánět netradiční suroviny ve<br />

specializovaných obchodech.<br />

Noxi, 459 Kč, již vyšlo<br />

„Ať je jídlo vaším lékem.“ Hippokrates<br />

ZIMNÍ RECEPTY<br />

134<br />

Čočkové palačinky<br />

Všechno na tomto pokrmu je skoro<br />

neuvěřitelné. To, že je to tak jednoduché,<br />

že to drží pohromadě, že je to<br />

tak zdravé a chutné zároveň a nepřejí<br />

se to. A mají ho rády i děti. Je to asi<br />

nejjednodušší recept, jaký znám, a lituji<br />

jen toho, že jsem ho neznala déle. Je<br />

to naprosto úžasná večeře pro celou<br />

rodinu a palačinky si můžete vychutnat<br />

samotné, s pomazánkou, plněné<br />

zeleninou nebo jakýmkoli pokrmem<br />

ve stylu soté. Komukoli jsem tento<br />

recept doporučila, ten u něj zůstal.<br />

Potřebujete:<br />

1 hrnek červené čočky<br />

1,5 stejného hrnku vody<br />

olivový olej<br />

sůl a pepř na dochucení<br />

bylinky<br />

česnek<br />

Postup:<br />

1. Do mísy dejte hrnek červené čočky<br />

a zalijte ji 1,5 hrnkem vody (použijte<br />

stejný jako odměrku). Ideálně nechte<br />

čočku několik hodin namáčet. Pokud<br />

chcete palačinky udělat k večeři,<br />

připravte si takto čočku ráno, než<br />

odejdete do práce. Pokud to bude oběd,<br />

namočte si ji večer před spaním.<br />

2. Namočenou čočku osolte a opepřete.<br />

Směs (čočku a vodu) vložte do mixéru<br />

a rozmixujte. A hotovo. Opravdu. Nic<br />

víc. Žádná mouka, žádná vejce. Jen<br />

čočka a voda. Vyzkoušela jsem také<br />

verzi s přidáním nasekaných bylinek<br />

a česneku. Také vynikající, zejména<br />

pokud chcete jíst palačinky samotné,<br />

bez přílohy.<br />

3. Na pánvi na palačinky rozehřejte<br />

trochu oleje a naběračkou do ní dejte<br />

rozmixovanou čočku v množství právě<br />

tak na jednu palačinku – tedy ne moc<br />

hustou hmotu, aby se těsto rozlilo<br />

po celé pánvi. Opékejte je jako jiné<br />

palačinky a po chvíli je podle odvahy<br />

obracejte – palačinkovým „nadhozem“<br />

nebo pomocí obracečky. Myslím, že<br />

tento recept je tak neuvěřitelný, že byste<br />

ho rozhodně měli vyzkoušet.<br />

NUTRIČNÍ SPECIALISTKA<br />

JANKA RADÍ<br />

Skvělá varianta luštěninových<br />

placek jako přílohy k různým<br />

jídlům.<br />

Zimní chladné počasí nám po podzimu,<br />

který byl ještě bohatý na mnoho druhů<br />

rostlinných dobrot, poskytuje již jen<br />

omezenou nabídku potravin. Dáváme<br />

přednost převážně teplým pokrmům<br />

a v kuchyni používáme vše, co má delší<br />

trvanlivost. Pokud jste to ještě neudělali,<br />

je teď vhodná doba začlenit do jídelníčku<br />

fermentované produkty. A luštěniny, zelí,<br />

brambory, kořenovou zeleninu, cibuli<br />

a česnek. Všechny tyto potraviny budou<br />

v tomto ročním období tvořit základ vašich<br />

jídel a možná budete překvapeni, co<br />

všechno se dá připravit i z omezenějšího<br />

výběru. Samozřejmě, že i v lednu je<br />

k dostání nesezónní zelenina a ovoce.<br />

A nebudu lhát, někdy se to hodí, ale stejně<br />

se snažíme vždy sáhnout po tom, co je<br />

v danou chvíli přirozeně k dispozici.<br />

Jak dosáhnout<br />

prostřednictvím stravy toho,<br />

abychom měli zdravá střeva,<br />

a tím dosáhli i celkového zdraví?<br />

Jídlo může být buď<br />

nejbezpečnější lék,<br />

nebo nejpomalejší jed.<br />

Recepty pre zdrave crevo_text_CZ.indd 134 10/11/2023 07:20


32<br />

AUDIOKNIHY<br />

Petra Soukupová: Divné děti a smutná kočka<br />

Čtou: Patricie Pagáčová, Kristýna Ryška, Tereza Marečková, Matyáš Valenta, Max Dolanský<br />

07:51 / 379 Kč<br />

Milu s Petrem čeká na venkově pořádné letní dobrodružství. Dvojice kamarádů narazí na<br />

pár podobně „divných“ dětí ze sousedství, a jakmile jim cestu zkříží kočka se smutným<br />

výrazem, pustí se do pátrání po jejím majiteli. Co když zvíře patří opravdické čarodějnici?<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

Cressida Cowell:<br />

Jak přežít dračí bouři<br />

Čte: David Novotný<br />

04:22 / 299 Kč<br />

Lee Child:<br />

Varovný signál<br />

Čte: Vasil Fridrich<br />

16:23 / 399 Kč<br />

Na začátku to vypadá<br />

jen jako drobná nepříjemnost: Škyťák se musí zúčastnit<br />

plaveckého závodu v ledové vodě, který patří mezi tradiční<br />

vikinské kratochvíle. Jenže pak se události jako vždycky<br />

zvrtnou… Pokračování oblíbené série Škyťák Šelmovská<br />

Štika III.<br />

Jack Reacher sice setřásl<br />

dotěrné soukromé očko, jenže chlápek promptně<br />

vyplaval jako mrtvola s uřezanými konečky prstů. Je třeba<br />

neprodleně vyrazit po stopě! Co měl s mrtvým společného<br />

Reacherův bývalý nadřízený a mentor? Třetí šťavnatý<br />

případ právě začíná!<br />

Agatha Christie:<br />

Nakonec přijde smrt<br />

Čte: Klára Oltová<br />

08:25 / 379 Kč<br />

William Gibson:<br />

Neuromancer<br />

Čte: Jan Teplý<br />

Vychází v únoru<br />

Ovdovělá Reniseneb<br />

se vrací do rodného<br />

domu. Když si však její<br />

otec přivede novou<br />

konkubínu, začnou<br />

rozbroje. Panovačná Nofret se nakonec zřítí z útesu<br />

a vše nasvědčuje tomu, že nešlo o dílo náhody. Napínavá<br />

detektivka ze starověkého Egypta z pera královny žánru.<br />

Case, jeden<br />

z nejtalentovanějších<br />

hackerů v celém Sprawlu,<br />

má po zpackané zlodějině<br />

nervový systém na cucky<br />

a je na nejlepší cestě stát se další mrtvolou v ulicích<br />

Nočního města. Možná ale dostane druhou šanci, když<br />

mu nájemná samurajka Molly dohodí nový kšeft.


33<br />

Peter May:<br />

Zimní hrob<br />

Čte: Daniel Bambas<br />

Vychází v únoru<br />

Skotsko roku 2051<br />

připomíná zmrzlé peklo.<br />

Když mladá meteoroložka<br />

Addie objeví v ledu lidské<br />

tělo, případ zavražděného<br />

investigativního novináře dostane na starost její otec: detektiv<br />

inspektor Cameron Brodie. Jaké děsivé tajemství chtěl vrah<br />

navždy pohřbít?<br />

Isaac Asimov:<br />

Druhá Nadace<br />

Čte: Martin Myšička<br />

09:11 / 389 Kč<br />

Mutanta Mezka čeká na<br />

cestě k nadvládě nad celou<br />

galaxií poslední překážka –<br />

záhadná Druhá Nadace. Té<br />

se však obávají i obyvatelé<br />

planety Terminus, sídla původní Nadace. Podaří se<br />

uspíšit zrod osvícené Druhé říše, nebo plán geniálního<br />

matematika Hariho Seldona selže?<br />

AUDIOKNIHY<br />

Ruth Ware:<br />

Chata v horách<br />

Čtou: Tereza Císařová,<br />

Zuzana Ščerbová<br />

Vychází v únoru<br />

Šéf londýnského<br />

start-upu uspořádá<br />

teambuilding pro deset<br />

kolegů. Jakmile je ale v horské chatě odřízne od zbytku světa<br />

lavina, stmelování týmu se mění ve smrtící past. Milovníci<br />

klasických detektivek Agathy Christie rozhodně nebudou<br />

zklamáni!<br />

Emily St. John<br />

Mandelová:<br />

Moře klidu<br />

Čtou: Jana Plodková,<br />

Veronika Lazorčáková,<br />

Miloslav Mejzlík,<br />

Ondřej Novák<br />

06:30 / 349 Kč<br />

Edwina pošlou rodiče v roce 1912 za Atlantik kvůli jeho<br />

nekonvenčním názorům. Co má společného se skladatelem,<br />

jenž o sto let později vzbudí zájem podezřelého cizince,<br />

a se spisovatelkou žijící na Měsíci? Román o umění, lásce<br />

a pandemii napříč časem i prostorem.<br />

Eva Papoušková:<br />

Cílovníci<br />

Čte: David Novotný<br />

Vychází v únoru<br />

Beatrice Salvioni:<br />

Dareba<br />

Čte: Klára Oltová<br />

Vychází v únoru<br />

Do elitní internátní<br />

školy Krále Jiřího<br />

v poděbradském<br />

zámku nastupuje v září<br />

1946 rošťák Záviš. Za<br />

války prý zvlčil, takže se tu musí zocelit, aby byl jednou<br />

osvobozenému Československu oporou. Se spolužáky brzy<br />

shledá, že za zdmi ústavu se zformoval přetěžký soupeř…<br />

Francesca pochází<br />

z takzvaně slušné<br />

rodiny. Proto ji fascinuje<br />

Maddalena, jejíž<br />

pověst v severoitalské<br />

Monze za Mussoliniho vlády výmluvně odráží přezdívka<br />

Dareba. Nesourodou dvojici spojí pevné pouto, které však<br />

v maloměstských poměrech vzbudí veřejné pohoršení.


text a foto: Michaela Merglová<br />

34<br />

ROZHOVOR<br />

Saša Rašilov ml.:<br />

Kultura<br />

naštěstí umí<br />

lidi spojovat<br />

Fosilie Michala Kašpárka se objevila v řadě tuzemských<br />

výběrů a žebříčků nejlepších knih loňského roku.<br />

Oblíbený český herec a dabér Saša Rašilov ml. nyní spojil<br />

síly s vydavatelstvím OneHotBook a převedli kousavý<br />

román o problematických mezigeneračních vztazích do<br />

audioverze.<br />

Fosilie patří mezi nejoceňovanější<br />

české prózy loňského roku. Čím vás<br />

osobně tahle kniha nejvíce zaujala,<br />

popřípadě překvapila?<br />

Tím, že sází na tak zdánlivě minimalistickou<br />

věc, jako jsou vztahy tří generací<br />

uvnitř jediné rodiny. Jako herec mám<br />

takové motivy rád z divadla – dobrý příběh<br />

vždycky stojí na vztazích, protože<br />

právě ty vytvářejí dějové drama.<br />

Kašpárkův text bývá označován za<br />

„katalog mezigeneračních nedorozumění“.<br />

Odnášel jste si z jeho četby<br />

podobný pocit? A jak aktuální je<br />

podle vás toto téma pro současnou<br />

českou společnost?<br />

Velmi aktuální (smích). Je pro mě<br />

ale do určité míry útěchou, že člověk<br />

v průběhu četby reflektuje i svůj příběh<br />

OneHotBook, vychází v únoru<br />

a v některých situacích se poznává. Asi<br />

nejsnáze se mohu identifikovat s postavou<br />

Vladimíra, který je mi blízký nejen<br />

věkem, ale řeší i podobné věci v životě –<br />

jednak je to onen věčný dialog s rodiči,<br />

jednak výchova vlastních potomků.<br />

Najednou sledujete ten zlomový okamžik,<br />

kdy se z vašeho dítěte začíná stávat<br />

dospělý jedinec s vlastními názory.<br />

Má generace je dnes hodně konfrontovaná<br />

s tím, jak se to, co jsme zavedli<br />

nebo vybudovali, s odstupem času<br />

přijímá a s jakou odezvou se to setkává.<br />

V tom je mi Fosilie velmi blízká.<br />

Autor si při psaní hlavního hrdiny<br />

Vladimíra údajně představoval právě<br />

váš hlas. Do jaké míry jste tedy<br />

s postavou souzněl? Bylo tam i něco<br />

hlubšího než zmiňovaná mezigenerační<br />

zkušenost?<br />

Vladimír je člověk, který podobně jako<br />

já s přibývajícími léty a zkušenostmi<br />

prochází metamorfózami, kotrmelci,<br />

převleky. Vyvíjí se. V jádru je ale pořád<br />

znát vliv jeho dospívání za socialismu,<br />

během něhož musel člověk obstát sám<br />

před sebou a před vlastním morálním<br />

kodexem. Co je pravda, a co je lež? Co<br />

má hodnotu, co ji nemá? Hrdina má<br />

v tomto ohledu velmi poctivý přístup:<br />

nic si nenalhává a snaží se být k sobě<br />

i ostatním upřímný, třeba v otázce, jestli<br />

dětem dává to nejlepší. S tím velmi<br />

souzním...<br />

Máte vy sám nějaký recept, jak<br />

neztratit kontakt s mladou generací,<br />

jejím jazykem a viděním světa?<br />

Kultura – to je to, co umí lidi spojovat.<br />

Pohybuji se v ní celý život a považuji<br />

ji za ohromně důležitý prostředek<br />

dialogu. Snažil jsem se ho se svými<br />

dětmi neztratit a doufám, že se mi to<br />

daří. Například pokud vím, jaká hudba<br />

se jim líbí, pokouším se k jejich výběru<br />

přistupovat pozitivně. Neříkám si, že<br />

tohle pro mě není, naopak chci té<br />

hudbě porozumět a skrze ni také jejich<br />

řeči, která jako by občas vyžadovala<br />

překladač. Neočekávám, že mi budou<br />

děti hned všechno servírovat, a tak<br />

dávám najevo, že mám sám zájem<br />

dozvědět se víc.<br />

Coby interpret audioknih máte<br />

bohaté zkušenosti, ovšem ve studiu<br />

OneHotBook jste nahrával poprvé.<br />

Bylo načítání Fosilie něčím specifické?<br />

Čtení audioknih je zábavná práce. Při<br />

této četbě jsem se prvně setkal s režisérkou<br />

Natálkou Deákovou a jsem za<br />

to velmi rád. Vždycky je skvělé, když<br />

máte při čtení kromě zvukaře i režiséra,<br />

který vás vede.<br />

A komu všemu byste doporučil<br />

poslech Fosilie?<br />

Všem, kdo se snaží žít s ostatními. Což<br />

jsou, doufám, téměř všichni.


KNIŽNÍ TIPY PRO KAŽDÉHO<br />

Do nového roku s novou knihou v ruce.<br />

Vybrali jsme pro vás tituly, které udělají radost dospělým i dětem.<br />

BEYOND THE STORY PŘÍBĚH 10 LET BTS<br />

BTS, Myeongseok Kang<br />

Populární korejská kapela BTS letos oslavila 10. výročí<br />

vzniku a ty mapuje ve své první oficiální knize. Autor<br />

vedl s jednotlivými členy kapely rozhovory, během<br />

nichž nebyla použita žádná kamera a ve kterých BTS<br />

nahlížejí na svůj dosavadní hudební úspěch z několika<br />

různých úhlů pohledu. Kniha obsahuje bohatou obrazovou<br />

přílohu a více než 330 QR kódů.<br />

JOTA, 777 Kč<br />

BUDU TI NABLÍZKU<br />

Michael Robotham<br />

Cyrus Haven se připravuje na to, že doma po<br />

téměř dvaceti letech přivítá svého bratra, který<br />

má být propuštěn z psychiatrické léčebny. Cyrus<br />

je úspěšným psychologem a sdílí dům s Evie, dívkou<br />

s pohnutým osudem, která dokáže poznat,<br />

když někdo lže. Když dojde k vraždě muže, jehož<br />

dcera Maya následně zmizí, Cyrus má za<br />

úkol vytvořit profil vraha a vystopovat poslední<br />

kroky zmizelé dívky.<br />

MOBA, 399 Kč<br />

NOVÁ NADĚJE<br />

Margit Steinborn<br />

Dojemný příběh Hannah a její dcery Meliny pokračuje...<br />

Druhá světová válka skončila, lidé v poválečném<br />

Německu si oddychli. Také na Sandnerhofu se<br />

všichni radují z toho, že konečně zavládl mír. Hannah<br />

se vrátila z koncentračního tábora a konečně našla<br />

ztracenou dceru Melinu. A když se seznámí s okouzlujícím,<br />

i když uzavřeným rektorem Lorenzem, začne<br />

věřit v novou lásku…<br />

MOBA, 379 Kč<br />

Z DENÍKU KOČIČKY ŤAPIČKY<br />

KOŤÁTKA KOČIČKY ŤAPIČKY<br />

PUTOVÁNÍ KOČIČKY ŤAPIČKY<br />

Markéta Harasimová<br />

Třetí díl oblíbené knižní série s malou chlupatou hrdinkou nese název Putování kočičky<br />

Ťapičky, a kromě samotného příběhu obsahuje také zábavné luštění. Děti<br />

mohou do knihy kreslit, vybarvovat obrázky a řešit veselé úkoly. Je vhodná jak pro<br />

začínající čtenáře, tak pro menší děti, kterým předčítají rodiče.<br />

Bookmedia<br />

Z deníku kočičky Ťapičky 199 Kč | Koťátka kočičky Ťapičky 199 Kč<br />

Putování kočičky Ťapičky 249 Kč<br />

ČAS NA PEČENÍ 2<br />

Tereza Bebarová, Josef Maršálek<br />

Josef s Terezou společně vydali kuchařku Čas na pečení!<br />

a po velkém úspěchu se vám do ruky dostává její druhý díl.<br />

V knize najdete více než šedesát skvělých receptů na sladké<br />

i slané delikatesy, které jsou připraveny tak, aby si s nimi poradil<br />

začátečník, ale potěšily i pokročilé pekařky a pekaře.<br />

Pro ty, kdo chtějí péct bez mouky, je tu celá kapitola alternativních<br />

receptů.<br />

Datel Union, 649 Kč


text: Kristína Balalová<br />

36<br />

AUDIOKNIHY<br />

Chcete v roce 2024<br />

číst víc? Poslouchejte!<br />

Audioknihy znamenají relax i produktivitu, „čtení“ bez<br />

namáhání očí i efektivní využití času. V 10. ročníku<br />

Velkého audioknižního průzkumu jsme zjišťovali,<br />

při jakých činnostech i nečinnostech si posluchači<br />

audioknihy vychutnávají i co jim pomáhá při výběru<br />

toho správného titulu.<br />

Po dni stráveném u počítače nebo<br />

na nohách je představa sednout si na<br />

gauč, zavřít oči a ponořit se do audiopříběhu<br />

opravdu lákavá. Ač ne každý<br />

považuje poslouchání audioknih za rovnocennou<br />

formu čtení, mezi čtenáři si<br />

nepochybně získává stále větší oblibu.<br />

nebo MHD. Namísto bezmyšlenkovitého<br />

koukání ven oknem či na displej<br />

telefonu tak můžou využít volné chvíle<br />

na hodnotnou zábavu nebo seberozvoj.<br />

Audioknihy navíc zabaví i menší<br />

děti, pro které by delší cesty mohly být<br />

namáhavé.<br />

58 % lidí v našem průzkumu uvedlo, že<br />

díky audioknihám se jim celkově daří<br />

číst víc.<br />

Necelých 28 % respondentů si v roce<br />

2023 poslechlo 7 až 12 audioknih. Když<br />

jsme se jich ptali, kolik titulů jim dělalo<br />

společnost celkově (tedy audioknihy<br />

společně s tištěnými knihami i e-knihami),<br />

nejvíce lidí se vešlo do rozpětí 13<br />

až 24 (necelých 16 %).<br />

Z průzkumu vyplývá, že audioknihy<br />

nenahrazují klasické čtení, spíš ho doplňují,<br />

a díky nim se lidem daří trávit více<br />

času s příběhy.<br />

Audioknihy<br />

zpříjemňují<br />

nepříjemné činnosti<br />

Hon za produktivitou<br />

nebo pomalé<br />

vychutnávání?<br />

Jelikož audioknihy, na rozdíl od tištěných<br />

knih a e-knih, poskytují volné<br />

ruce, zajímalo nás, kdy je lidé nejčastěji<br />

poslouchají.<br />

Více než 25 % respondentů uvedlo, že<br />

audioknihu poslouchá při odpočinku či<br />

usínání, což jsou situace, ve kterých je<br />

běžné si do rukou vzít i klasickou knihu.<br />

Z výzkumu ale vyplynulo, že mnoho lidí<br />

poslouchá audioknihy i při jiných činnostech<br />

– především při takových, které<br />

mohou být zdlouhavé nebo dokonce<br />

samy o sobě nepříjemné.<br />

Téměř 20 % lidí poslouchá při domácích<br />

pracích jako je uklízení či vaření. Dobrý<br />

příběh dokáže vytrhnout z každodenního<br />

kolotoče povinností a nudné činnosti<br />

jdou najednou od ruky bez toho,<br />

aniž by si to člověk vůbec uvědomoval.<br />

Díky audioknize se tak na uklízení člověk<br />

může těšit, ne ho jen přežít!<br />

Dalších 23 % posluchačů si audioknihy<br />

vychutnává při cestování autem<br />

Díky poslouchání<br />

toho lidé<br />

přečtou víc<br />

Nejvynalézavější knihomolové si čtením<br />

vyplní každou možnou skulinku dne,<br />

od sezení v tramvaji až po pobyt na<br />

toaletě. Běžní smrtelníci si však na čtení<br />

knih musí vědomě vyhradit čas a prostor<br />

– jinak se lehko stane, že po celém<br />

dni jim zůstává energie maximálně na<br />

pár stran před spaním.<br />

Audioknihy přináší revoluční formu<br />

čtení, která je mnohem méně ohraničená<br />

časem a prostorem. Až téměř<br />

Poslouchání audioknih rozhodně může<br />

přispívat k efektivnímu využívání času.<br />

Audioformát je čím dál populárnější<br />

všude ve světě i proto, že šetří čas. Lidé<br />

si často například novinový článek raději<br />

poslechnou než přečtou, a ve velké<br />

oblibě jsou i podcasty.<br />

Možnost využívat čas ještě efektivněji<br />

nabízí i zrychlování audioknih v aplikaci<br />

na poslouchání. Překvapivé proto


je, že tuto možnost využívá pouze<br />

necelých 9 % dotazovaných. Zdá se, že<br />

audiomolové dávají přednost zážitku<br />

před efektivitou a audioknihy si nejraději<br />

vychutnávají v původním znění.<br />

K celkovému dojmu z audioknihy totiž<br />

značně přispívá práce interpreta, stejně<br />

jako hudební předěly a celkové zvukové<br />

zpracování.<br />

Dominik Dán je pro<br />

mnohé zárukou<br />

kvality<br />

V průzkumu nás zajímalo také to, podle<br />

čeho se audiomol rozhodne, která<br />

audiokniha poputuje do jeho košíku.<br />

Ukázalo se, že nejdůležitějším parametrem<br />

při výběru audioknihy (pro skoro<br />

18 % respondentů) je autor knižní předlohy.<br />

Ze zkušeností víme, že jsou autoři,<br />

které zákazníci považují za záruku kvality<br />

a každou jejich novou audioknihu si<br />

automaticky přidávají do knihovny.<br />

Nejprodávanějším autorem minulého<br />

roku byl Dominik Dán, v první desítce<br />

nejpopulárnějších titulů na našem webu<br />

se objevily dokonce tři jeho audioknihy.<br />

Mezi oblíbené autory patří také Vlastimil<br />

Vondruška, Robert Bryndza, Jo Nesbø,<br />

Agatha Christie nebo Juraj Červenák.<br />

Všichni tito autoři mají společnou jednu<br />

věc – píšou detektivky. Tento žánr uvedlo<br />

jako jeden ze svých oblíbených téměř<br />

16 % dotazovaných.<br />

Druhým nejprodávanějším žánrem<br />

je fantasy, které posluchačům nabízí<br />

příjemný únik z reality. Skvělých titulů<br />

fantasy přibývá čím dál více a posluchači<br />

si tak mohou vychutnat další a další<br />

nové světy, postavy plné života, magické<br />

bytosti i milované napětí.<br />

I když žánr osobního rozvoje uvedlo<br />

v průzkumu jako jeden ze svých oblíbených<br />

jen necelých 5 % respondentů,<br />

podle statistik byl v roce 2023 třetím<br />

nejúspěšnějším v prodejnosti. Nejvíc<br />

se prodávaly rozvojové audioknihy<br />

Psychologie peněz, Život bez úzkosti,<br />

Cirkadiánní kód a Atomové návyky.<br />

Audiomolové fandí<br />

domácím autorům<br />

Při pohledu na žebříček nejprodávanějších<br />

titulů se nedá nevšimnout, že<br />

vysoké procento tvoří audioknihy českých<br />

a slovenských autorů.<br />

Kromě detektivek Dominika Dána se<br />

v minulém roce nejvíce prodával Les<br />

v domě Aleny Mornštajnové, Vraní oko<br />

Michaely Klevisové či Vesnice Kristýny<br />

Trpkové, která je považována za jeden<br />

z největších současných talentů<br />

české detektivky. Výborně si vedla<br />

také audiokniha Rýchlokurz geniality<br />

Ľudovíta Ódora. I v tomto případě však<br />

převládají autoři detektivek a thrillerů.<br />

Na čí názor dají lidé<br />

při výběru?<br />

Hned po autorovi předlohy považují<br />

zákazníci za nejdůležitější parametry<br />

při rozhodování o koupi anotaci (16,7 %)<br />

a recenze (16,1 %). Součástí anotace je<br />

kromě popisu audioknihy často i doporučení<br />

vlivné osobnosti nebo média.<br />

Proto jsme se také ptali, jestli pro ně má<br />

takové doporučení váhu.<br />

Pro 46 % respondentů není tak důležité<br />

doporučení populární osoby, nicméně<br />

recenze ostatních uživatelů, kteří<br />

audioknihu ohodnotili, jsou nápomocné<br />

vždy, nebo někdy pro celkově 90 %<br />

zákazníků.<br />

Lidé také rádi audioknihy hodnotí (64 %<br />

respondentů) a jejich záměrem je právě<br />

pomoc dalším zákazníkům při rozhodování.<br />

Denně se na našem webu objeví<br />

průměrně až stovka nových recenzí.<br />

Zákazníci rádi<br />

využívají předplatné<br />

Ještě před pár lety lidé nebyli zvyklí<br />

pravidelně platit za digitální obsah.<br />

Společnost se ale postupně mění a dnes<br />

se najde už jen málo domácností, které<br />

nevyužívají žádnou zábavnou platformu<br />

s měsíčním předplatným.<br />

Ukazují to i výsledky Velkého audioknižního<br />

průzkumu. Až 63 % dotazovaných<br />

preferuje výhodné měsíční předplatné<br />

před jednorázovým nákupem. Bez<br />

starostí navíc tak mají přístup k zábavě<br />

kdykoli a kdekoli. Stačí si vybrat<br />

a poslouchat.<br />

Kompletní<br />

výsledky Velkého<br />

audioknižního<br />

průzkumu<br />

O SPOLEČNOSTI AUDIOLIBRIX<br />

Audiolibrix je jedním z největších<br />

digitálních distributorů<br />

audioknih, který provozuje<br />

stejnojmenný e-shop s možností<br />

výhodného předplatného<br />

a komplexním věrnostním<br />

programem. Momentálně má<br />

v nabídce přes 11 000 audioknih<br />

a neustále přibývají další. Velký<br />

audioknižní průzkum realizuje už<br />

od roku 2014.<br />

37


38<br />

Petr Horáček:<br />

text: Marie Niček<br />

foto: Kateřina Kokešová<br />

ROZHOVOR<br />

Děti jsou všude stejné<br />

Obrázkové knížky Petra Horáčka, žijícího v Anglii, dobyly svět.<br />

Vydal jich už přes padesát a čtenáře si získávají krásnými<br />

ilustracemi a milými příběhy zvířecích protagonistů o tom, co<br />

je v životě důležité.<br />

Kromě knih jste také vydal ilustrovaný<br />

kalendář. Čím byste chtěl svůj naštěstí nezalekli.<br />

u nakladatelství Otter-Barry, a ti se toho<br />

rok 2024 naplnit?<br />

Přál bych si život trochu zklidnit.<br />

Setkáváte se v Anglii hodně s „cenzurou“,<br />

co by děti číst měly, a co ne?<br />

Líbilo se mi, jaký klid nastal během<br />

lockdownu. Neříkám, že lockdown Bohužel ano. Nakladatelé se vždycky<br />

byl ideální stav, ten klid byl ale krásný. ohánějí tím, že „čtenáři to nechtějí“.<br />

Potřebuji si také udělat pořádek v tom, Nikdo se jich na to ale nezeptal.<br />

co musím a co chci dělat, a naučit se Ilustroval jsem například scénku, kdy<br />

odříkávat věci, abych toho neměl tolik. řezník vyhání psa z řeznictví. Nesměl<br />

jsem použít sekáček ani paličku, protože<br />

Můžeme se těšit i na další knihu? to jsou příliš nebezpečné nástroje,<br />

Ano. Jmenuje se Modrá příšera a moc přitom jde o základní řeznické náčiní.<br />

se na ni těším, protože je jiná než<br />

Nakonec ho musel vyhánět koštětem.<br />

ostatní. Své knížky vydávám u nakladatelství<br />

Walker Books a hodně si tam a bílého. Udělal jsem lahvičku s in -<br />

Nebo jsem měl nakreslit něco černého<br />

zakládají na tom, aby nikoho neurazili koustem. Oni to ale zamítli, že dnešní<br />

nebo nerozčílili. Moje nová kniha začíná děti neznají kalamář. Jako možnou<br />

tím, že příšera sežere roztomilého růžového<br />

králíčka. To by u Walker Books ale zase odmítl já. Nemělo by to být tak,<br />

variantu mi nabídli pneumatiku, to jsem<br />

neprošlo, podle nich by to pro děti že když děti něco neznají, můžou se<br />

bylo příliš drsné. Tato knížka ale vyjde něco nového dovědět? Také jsem třeba<br />

Portál, 239 Kč, právě vyšlo<br />

nemohl napsat knížku o netopýrovi,<br />

protože po covidu jsou na černé listině,<br />

a mohl bych pokračovat…<br />

Liší se anglické knížky pro děti<br />

od českých?<br />

Když před zhruba deseti lety vyšly moje<br />

knížky poprvé v Česku, kritici chválili<br />

krátké texty, a že text zbytečně nepopisuje<br />

to, co už je na obrázku, a obrázek<br />

nezobrazuje to, co už je řečeno v textu.<br />

Není to však můj výmysl, tohle je princip<br />

obrázkových knih. Na Západě vycházejí<br />

od 60. let. U nás jsme ale byli dlouho<br />

zvyklí na ilustrované knížky, v nichž<br />

převládá delší příběh a obrázek ho jen<br />

doplňuje. Dneska už jsou ale obrázkové<br />

knížky běžné i v Česku. Lidé je mají rádi.<br />

Vedou nejen k lásce k literatuře, ale<br />

i výtvarnému umění. A také prohlubují<br />

vztah s dítětem. Posadíte si ho na klín,<br />

dítě si prohlíží obrázky, vy mu k tomu<br />

čtete text, a vyprávíte si příběh společně.<br />

Není to jen tak, že vy čtete a dítě<br />

poslouchá.<br />

Začal jste příběhy psát pro vlastní děti?<br />

Je pravda, že na své první knize jsem<br />

začal pracovat zhruba v době, kdy se<br />

mi narodila první dcera. Když jsem ale<br />

knížky začal vydávat a stala se z toho<br />

moje profese, moje děti na ně byly už<br />

příliš staré.<br />

Jak se z vás tedy stal autor knih<br />

pro děti?<br />

Vzal jsem zkrátka první práci, která se mi<br />

v Anglii naskytla. V Praze jsem vystudoval<br />

Portál, 249 Kč, již vyšlo


Akademii výtvarných umění, maloval<br />

jsem obrazy a živil se reklamou. Když<br />

jsem se ale přestěhoval do Anglie,<br />

o kontakty z reklamy jsem přišel a začal<br />

jsem pracovat jako technik v umělecké<br />

škole. Potkal jsem tam maminku jednoho<br />

studenta, která hledala ilustrátora<br />

pro své dětské knížky. Zkusil jsem to,<br />

bavilo mě to a začal jsem dělat vlastní<br />

knížky.<br />

Je těžké uchytit se v Anglii jako<br />

malíř?<br />

Všude je to těžké. Doba, kdy měl malíř<br />

svého mecenáše a nemusel se starat<br />

o to, čím si na malování vydělá, je dávno<br />

pryč. Uživit se v Anglii malováním je<br />

možná ještě těžší než v Česku. Já mám<br />

ale štěstí, že nejsem jen ilustrátor, ale<br />

i autor a lidí, kteří dělají obojí, tolik není.<br />

Dokážete se tedy svými knihami<br />

uživit?<br />

Dnes už ano. Samozřejmě to nějakou<br />

dobu trvalo. Už jsem jich vydal přes<br />

padesát, takže se to časem povedlo.<br />

Je to vůbec práce nebo spíš koníček?<br />

Je pravda, že mě to hrozně baví. Dřív<br />

jsem maloval velké abstraktní obrazy,<br />

dnes už se ale věnuji hlavně ilustraci.<br />

Nejradši bych byl celý den v ateliéru<br />

a pořád si kreslil. Ve skutečnosti je to<br />

ale jen část mé práce. Musím také<br />

chodit na schůze, jezdím přednášet do<br />

škol a na festivaly. Na malování mám ve<br />

výsledku docela málo času.<br />

Co vás inspiruje?<br />

Všechno. Hodně mě inspirují vizuální<br />

věci. Zaujme mě třeba nějaký obraz,<br />

ilustrace nebo fotografie. Začnu si pak<br />

něco kreslit a vznikne z toho třeba příběh<br />

nebo postava. Když dostanu nějaký<br />

nápad, chodím pak na procházky.<br />

Doma bych nic nevymyslel.<br />

Portál, 239 Kč, již vyšlo<br />

Proč si vybíráte převážně zvířecí<br />

protagonisty?<br />

Dávají mi větší tvůrčí svobodu. Lidská<br />

postava je poměrně omezená. Většina<br />

z nás má dvě ruce, nohy, oči… Se zvířaty<br />

můžu víc improvizovat. Dětem také<br />

bývají často sympatičtější. A z prodejního<br />

hlediska příběh o chlapečkovi<br />

koupí spíš rodiče, co mají doma kluka,<br />

o holčičce, co mají holčičku. O myšičce<br />

si ale rádi přečtou všichni.<br />

Snažíte se svými příběhy předat<br />

dětem nějaké poselství?<br />

Záleží mi na tom, aby moje knížky měly<br />

výtvarnou hodnotu, nebyly nudné<br />

a měly nějaký nápad. Nechci děti<br />

poučovat, snažím se jim ale sdělit nějakou<br />

myšlenku, nad kterou by se mohly<br />

zamyslet, například co je domov, kam<br />

patří nebo o čem je přátelství.<br />

Najdou si v nich něco i dospělí?<br />

Snažím se, aby příběhy měly rovinu pro<br />

děti i pro dospělé. Moje oblíbená knížka<br />

je Slon, ve které si chlapeček, který<br />

se cítí osamělý, vymyslí za kamaráda<br />

slona. Malé děti si myslí, že si ten kluk<br />

vzal domů slona. Starší děti, že se mu<br />

to jen zdálo. Dospělí ale pochopí, že<br />

jde o imaginárního přítele. Děti tak<br />

knížku můžou číst v různých obdobích,<br />

a pokaž dé si tam najdou něco jiného.<br />

Nebo jim rodič může vysvětlit, jak to je,<br />

a podnítí je to ke společné diskuzi.<br />

Kde mají vaše knihy největší úspěch?<br />

Vycházejí asi v patnácti zemích. Dobře<br />

se prodávají v USA nebo v Nizozemsku.<br />

Tam jsem dokonce už dvakrát vyhrál<br />

Knihu roku. V Česku se jim také dobře<br />

vede, asi líp než v Anglii.<br />

Čím si úspěch vysvětlujete?<br />

Děti jsou všude stejné. Rozhoduje ale<br />

knižní trh. Kultura prodeje dětských<br />

knih se v každé zemi liší. V Nizozemsku<br />

například všechny knihy vystavují.<br />

Když přijdou klienti do knihkupectví,<br />

můžou si knížky prohlédnout, knihkupec<br />

jim udělá kávu a dá doporučení.<br />

Všechny knihy tam také stojí stejně<br />

a platí se i stejná suma za uskladnění.<br />

Zato v Anglii je jeden velký prodejce<br />

Waterstones, který má na knihy<br />

monopol. Nezajímají ho jednotlivé<br />

tituly, ale jaký z nich bude mít zisk.<br />

Preferuje proto ty, které mu nakladatel<br />

nabídne za nejlepší cenu. Přijdete do<br />

anglického knihkupectví a vidíte všude<br />

jen Prasátko Peppu nebo knížky od<br />

Julie Donaldsonové. Ostatní, včetně<br />

mých, jsou zastrčené někde v regálu.<br />

Anglie je také jedna z mála zemí, kde<br />

vydávají dětské knížky jako paperback.<br />

Obhajují se tím, že jsou levnější, a lidi<br />

si je tak spíš koupí. Já si ale myslím, že<br />

by si rodiče rádi koupili i pevnou vazbu.<br />

Kniha je krásnější, praktičtější, hned se<br />

nezničí. Jenže v regálu zabere třikrát víc<br />

místa, a to se prodejcům nehodí.<br />

Jaká vaše knížka má úspěch po<br />

celém světě?<br />

Oblíbená je Papuchalk Petr, který<br />

hledá svého kamaráda Pavla, jenž se<br />

ztratil v bouři. Myslel jsem si, že v Česku<br />

nebude mít takový úspěch, protože tu<br />

papuchalky nemáme a lidi je neznají.<br />

Jsou to ale hezcí ptáci, roztomilá postavička,<br />

a děti je mají rády.<br />

PETR HORÁČEK (* 1967)<br />

Český autor a ilustrátor žijící<br />

v Anglii. Vystudoval Akademii<br />

výtvarných umění v Praze, působil<br />

v reklamním průmyslu a jako<br />

malíř. Po přestěhování do Anglie<br />

se dal na ilustraci dětských<br />

knih. V roce 2001 mu vyšla první<br />

vlastní obrázková kniha, a od té<br />

doby jich vydal již přes padesát<br />

v patnácti zemích světa. V Česku<br />

vycházejí v nakladatelství Portál.<br />

Více o jeho knihách a práci:<br />

www.petrhoracek.co.uk<br />

39


40<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Monika Navrátilová<br />

PTÁME SE<br />

10 otázek<br />

pro Radku Folprechtovou<br />

Na kontě má logo města Poděbrady, obal románu Bábovky, sérii knížek pro nejmenší<br />

děti nebo katalogy k několika velkým výstavám. Její doménou je grafický design, ale<br />

v posledních letech se čím dál více věnuje volné tvorbě. Nejraději maluje květiny a jejich<br />

krásu, která podle ní nikdy úplně nezmizí. Jen se (stejně jako u žen) přirozeně proměňuje<br />

v čase. Jaká je čtenářka?<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Mám jich rozečtených víc, třeba<br />

Kunderovu Nesmrtelnost. A z poezie<br />

zas a znova jedinečnou a velmi<br />

silnou sbírku básníka Miloše Doležala<br />

s názvem Jana bude brzy sbírat<br />

lipový květ, která se stala Knihou roku<br />

2022 a hlavním vítězem knižních cen<br />

Magnesia Litera. Kvůli své profesi ještě<br />

často otevírám knížku o kráse nedokonalých<br />

věcí Wabi-sabi pro umělce,<br />

designéry a filozofy od Leonarda<br />

Korena.<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Určitě a jedině papír! Kvůli doteku,<br />

listování, vůni a opět kvůli tomu, čemu<br />

se věnuji – ráda knihy graficky upravuji,<br />

vybírám co nejlépe čitelný font, gramáž<br />

a typ papíru, vymýšlím kultivovanou<br />

obálku. I proto mi jako čtenářce záleží<br />

na výtvarné podobě knih.<br />

3. S jakou literární postavou byste šla<br />

na víno?<br />

S Georgem Virdonem z Posledního<br />

kabrioletu. Vždycky mi byl sympatický<br />

svou citlivostí, velkorysostí a loajalitou<br />

ke svým přátelům. Prostě spolehlivý<br />

a věrný George.<br />

4. U které knihy jste se smála nahlas?<br />

U Co život dal a vzal americké spisovatelky<br />

Betty McDonaldové, což je volné<br />

pokračování jejího dalšího slavného<br />

románu Vejce a já. Psala autenticky<br />

a nechyběl jí optimismus, odstup, ironie<br />

a veselý pohled na svět.<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

„Přijmout, poděkovat, zvládnout<br />

a nekecat do toho.“ Pochází z knížky<br />

Poslední deník Květy Fialové od jejího<br />

kamaráda Josefa Kubáníka. Květa a její<br />

příběh, hledání duchovní cesty, důvěra,<br />

přitakání životu a veliká pokora, to<br />

všechno mě velmi zasáhlo.<br />

6. Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

Bibli a prázdný sešit – takovou nelinkovanou<br />

malou knihu (a hlavně i tužku),<br />

abych mohla psát, skicovat, zaznamenávat<br />

myšlenky a zážitky.<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

V kamenných obchodech, potřebuji<br />

je držet v ruce a povídat si o nich<br />

s prodavači. Miluji atmosféru a vůni<br />

antikvariátů. Hledám je v každém nově<br />

navštíveném městě stejně jako řeku,<br />

kostel a kavárnu.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Posilám je mamince a sestře, aby<br />

nebyly moc daleko… Ale hodně si jich<br />

nechávám, naštěstí máme velkou<br />

knihovnu. Musím se přiznat, že byty<br />

bez knih jsou naprosto mimo moje<br />

chápání. Já je vyloženě potřebuji<br />

k životu, umím díky nim i cestovat<br />

v čase.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Je to možnost utéct do jiných příběhů,<br />

rozšiřovat si slovní zásobu, vnímat<br />

jinak, prostřednictvím autora. Vrátit se<br />

třeba i díky ilustracím do dětství…<br />

10. Jakého spisovatele byste si<br />

vybrala, aby napsal váš životní<br />

příběh?<br />

Ernesta Hemingwaye. Baví mě ta jeho<br />

úspornost, jak jde až na dřeň, a k tomu<br />

silná intuice a mužnost. A líbil by se mi<br />

i Anton Myrer, který v již zmíněném<br />

Posledním kabrioletu vystavěl velký<br />

příběh o letitém přátelství, osudové<br />

ženě a nekonečné lásce. Navíc psal<br />

velmi citlivě a empaticky.


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

OLIVER SACKS<br />

Muž, který si pletl<br />

manželku s kloboukem<br />

a jiné klinické povídky<br />

PŘEKLAD ALENA ČECHOVÁ<br />

Slavný autor v povídkách popisuje životy, nemoci i odlišnosti svých pacientů s neobvyklou mírou empatie. V knize<br />

se dočteme například o slepé sochařce, která svůj talent objevila až v šedesáti letech; o nahluchlé ženě, která<br />

slyšela nepřetržitě hrát irskou hudbu a měla za to, že jen její zubní plomba funguje jako krystalka; o muži, jemuž<br />

se zdálo, že se stal psem; o člověku, který znal nazpaměť všech šest tisíc stran hudebního slovníku; či o dvojčatech,<br />

která uměla odříkávat prvočísla až po ta dvanáctimístná, ale nesvedla jednoduché sčítání a odčítání…<br />

HEINZ-PETER RÖHR<br />

Jak se vyléčit<br />

Osvobození duše od viny a studu<br />

PŘEKLAD PETR BABKA<br />

Všichni chceme žít zdravý život. Ale pouhé „nebýt nemocný“ zdaleka není totéž jako být skutečně zdravý. Ať už<br />

jde o případ vážné nemoci, nebo o silnou psychickou zátěž, k uzdravení přispívá kromě klasické lékařské léčby<br />

také víra a láska, smysl života a vnitřní klid. Heinz-Peter Röhr zprostředkovává své dlouholeté znalosti, zkušenosti,<br />

podněty k zamyšlení a cvičení do praktického průvodce holistickým léčením a sebeléčením. Spiritualita<br />

a psychologie jsou zde představeny jako doplňkové zdroje síly k uzdravení.<br />

JUDITH KOLBERG, KATHLEEN NADEAU<br />

Příručka pro dospělé chaotiky<br />

Jak zvládnout život s poruchou pozornosti<br />

PŘEKLAD ZUZANA TURKOVÁ<br />

Příručka vzniklá z netradiční spolupráce specialistky na poruchy pozornosti a odbornice na úklid,<br />

uspořádávání a třídění je určena pro dospělé, kteří mají obtíže se soustředit, nejsou schopni dokončit práci<br />

a myšlenky jim neustále zalétají jinam. Najdeme v ní vyzkoušené návody, jak zlepšit soustředění, stanovit<br />

si priority, zařídit prostředí, v němž žijeme, tak, aby se v něm dalo nerušeně pracovat, a úspěšně čelit<br />

nerealistickým očekáváním okolí.<br />

www.portal.cz


42<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDNU ZE<br />

3 AUDIOKNIH<br />

AGATHA CHRISTIE:<br />

NAKONEC PŘIJDE<br />

SMRT<br />

Správné znění tajenky zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz. Do předmětu napište<br />

Křížovka a nezapomeňte připsat adresu, na<br />

kterou zašleme případnou výhru. Na Instagramu<br />

@magazinknihkupec zveřejníme 29. února<br />

jména tří výherců, které budeme následně sami<br />

kontaktovat.


EXKLUZIVNÍ NOVINKA!<br />

1. KUCHAŘKA JANA PUNČOCHÁŘE<br />

PRÁVĚ V PRODEJI<br />

eshop.sulc-svarc.cz


Mariana Leky: Trápení všeho druhu<br />

Autorka se narodila v rodině psychologů, což se odráží<br />

i v knižním vydání jejích sloupků, které vycházely v německém<br />

časopise Psychologie Heute. Vypráví v nich s laskavým<br />

humorem a respektem o starostech i radostech každodenního<br />

života: o nemoci, úzkosti či nespavosti, ale i o lásce<br />

a superschopnostech. Příběhy a půvabné ilustrace fungují<br />

jako skvělá terapie sdílením či náplast na duši, kterou člověk<br />

nenajde v lékárně, ale na pultech knihkupectví.<br />

Mary Karrová: Klub lhářů<br />

Nesentimentální, dojemné a vtipné vyprávění o jednom<br />

apokalyptickém dětství. Dnes již kultovní dílo americké<br />

spisovatelky zařadily The New York Times mezi nejlepší<br />

memoáry posledních padesáti let. Autorka láskyplně reflektuje<br />

bouřlivý život se starší sestrou a s rodiči závislými na alkoholu.<br />

Karrová je nemilosrdně pravdivá a terapeutický účinek<br />

její knihy vyvolal davové reakce zejména čtenářek, kterým<br />

pomohla vytáhnout z rodinné skříně jejich vlastní kostlivce.<br />

Nakladatelství založené v prosinci 1989<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor<br />

Nové<br />

vydání!<br />

Vychází<br />

20. 2.<br />

Nathan Harris: Svěžest vody<br />

Na sklonku války Severu proti Jihu, po zrušení otroctví<br />

a vyhlášení rovnosti lidu, hledají černošští bratři útočiště na<br />

usedlosti George Walkera a jeho ženy Isabelle. Ti si je najmou<br />

na práci na své farmě a doufají, že nečekané přátelství zmírní<br />

jejich zármutek ze ztráty syna. Paralelně s jejich příběhem se<br />

odehrává zakázaný románek mezi dvěma vojáky Konfederace.<br />

Odhalení jejich tajemství způsobí chaos, jenž fatálně<br />

ovlivní celou komunitu.<br />

Norbert Scheuer: Zimní včely<br />

Deníkové záznamy, které si od ledna 1944 do května 1945<br />

vede samotářský včelař a bývalý gymnaziální učitel Egidius<br />

Arimond, obsahují vícero nebezpečných tajemství. Konfrontací<br />

mírumilovnosti včel s destruktivním chováním lidí se<br />

Norbertu Scheuerovi podařilo vytvořit výjimečný a oceňovaný<br />

protiválečný román, jenž nepostrádá napětí, milostné drama<br />

ani křehkou poetiku přírody. Černobílými ilustracemi<br />

válečných letounů knihu doprovodil autorův syn Erasmus.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!