22.02.2024 Views

KNIHKUPEC 28

Březnové vydání blíbeného knižního magazínu Knihkupec je prvním jarním kontaktem s edičními plány knižních producentů. Rozhovory se zajímavými osobnostmi, knižní recenze a tipy, přehledy novinek, to vše citlivě seřazeno a podáváno tak, jak to mají čtenáři knih nejraději. Redakce Knihkupce přeje všem hezké čtení.

Březnové vydání blíbeného knižního magazínu Knihkupec je prvním jarním kontaktem s edičními plány knižních producentů. Rozhovory se zajímavými osobnostmi, knižní recenze a tipy, přehledy novinek, to vše citlivě seřazeno a podáváno tak, jak to mají čtenáři knih nejraději. Redakce Knihkupce přeje všem hezké čtení.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

knihkupec<br />

BŘEZEN2024<br />

MILENA<br />

ŠTRÁFELDOVÁ:<br />

SMETANA MĚ<br />

UMĚL PŘEKVAPIT<br />

DANIEL BAMBAS<br />

– HLAS PŘÍBĚHŮ<br />

PETERA MAYE<br />

KNIŽNÍ NOVINKY<br />

UKÁZKY<br />

RECENZE<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

Peter<br />

Bebjak<br />

9 772787 925005 ><br />

Mnoho knih má<br />

filmový potenciál<br />

AUDIOKNIHY<br />

Foto: Peter Žákovič


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Dneska proběhla v redakci drobná šarvátka. Hlavní<br />

marketér našeho týmu Luděk na poradě vyslovil přání<br />

vidět konečně na vlastní oči coffee table book. Na to<br />

se nenápadně zvedla důchodkyně Květa, která dělá<br />

z porady stenografický zápis, a zároveň na svém velmi<br />

chytrém telefonu zdokonaluje v aplikaci Duolingo svoji<br />

jazykovou výbavu, a kamsi odešla. Po chvíli se vrátila<br />

a před Luďka postavila stůl, na něj šálek kávy a vedle<br />

kávy položila právě vydanou knižní novinku. Luděk se<br />

na Květu usmál, slušně poděkoval a pokračoval „copak<br />

se dnes už nevydávají?“ Květa nechápala, o čem mluví,<br />

protože v zasedačce pár minut chyběla, a slovo od slova<br />

zaznamenala do stenografu. Následovala nekonečně<br />

dlouhá a poněkud nezáživná přednáška šéfredaktorky<br />

Zuzky o tom, jak je to v dnešní době těžké, že cena tisku<br />

a další náklady s velkým autorským a redakčním týmem<br />

jsou tak vysoké, že si to v době internetu málokdo dovolí.<br />

„Ale v tom je právě to kouzlo,“ nenechal se odbýt Luděk.<br />

„Právě že internet je plný nesmyslů a neověřených<br />

informací, zatímco autor takové publikace má všechno<br />

pečlivě nastudované a ověřené, redakce vypořádá<br />

všechna práva k obsahu a k fotkám a vznikne tak<br />

knižní klenot, který si na svém stole otevřu a všechnu<br />

tu výjimečnost rázem cítím.“ Nakonec jsme s Luďkem<br />

všichni souhlasili, takže jakápak šarvátka, řeknete si.<br />

Tou šarvátkou jsem ovšem měl na mysli střet těch<br />

dvou informačních světů. Na jedné straně internetový<br />

vyhledavač se svou super rychlostí a na druhé straně<br />

poctivá knižní publikace s mnoha rešeršemi, měsíci<br />

a někdy i roky práce a poctivým tvůrčím prostředím.<br />

A čemu dáváte přednost vy, pokud se chcete dočíst<br />

ověřenou informaci?<br />

Přeji mnoho dobrých knih a na následujících stránkách<br />

našeho magazínu jich hned několik nabízíme.<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli <strong>28</strong>0,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


text: Martina Vlčková<br />

foto: Michal Smrčok<br />

4<br />

TIP REDAKCE<br />

Mnoho knih má<br />

v sobě filmový<br />

potenciál<br />

Bojíte se rádi? Začátkem dubna zamíří do českých kin nový<br />

film režiséra Petera Bebjaka, inspirovaný knihou Smršť<br />

z pera jednoho z nejprodávanějších autorů na Slovensku<br />

– Jozefa Kariky. Zavede vás do hor daleko od civilizace,<br />

kde se začne odvíjet děsivý příběh o větrném démonovi<br />

a záhadné stařeně v černých pohřebních šatech.<br />

Váš nový film – mystický thriller<br />

s názvem Smršť – vychází ze stejnojmenného<br />

knižního příběhu Jozefa<br />

Kariky. Čím vás zaujal?<br />

To, co mě přitahuje na jeho knihách, je<br />

velmi umné vytváření autentické atmosféry.<br />

A pak určitě práce s reálnými<br />

událostmi nebo fakty.<br />

Váš filmový příběh se ale ve srovnání<br />

s knihou posunul. Kam?<br />

Spolu se scenáristou Peterem Balkem<br />

jsme náš film obohatili o linku manželského<br />

páru, který je na léčení v lázních<br />

a chce spolu trávit čas plný procedur<br />

a klidu. Ale přesně, jak to bývá v mysteriózních<br />

thrillerech, nic z toho se jim<br />

nesplní.<br />

Podle Karikovy jiné předlohy jste<br />

už natočil úspěšný thriller Trhlina.<br />

Nakolik vám dal autor volnou ruku?<br />

Myslím si, že je v tomhle směru velmi<br />

otevřený. V obou případech nám dal<br />

naprostou svobodu a nechal nás s textem<br />

nakládat podle libosti. O to víc to<br />

bylo svazující, protože jsme nechtěli<br />

zklamat jeho důvěru.<br />

Děj filmu Smršť už jste naznačil.<br />

Můžete ho trochu rozvést? Hlavně<br />

pro ty, kteří knižní předlohu nečetli<br />

a nemají tudíž žádnou představu…<br />

Je to příběh manželského páru, který se<br />

ocitne v lázních. Hosté postupně ubývají,<br />

protože končí lázeňská sezóna. Do toho<br />

se začíná měnit počasí a pomalu se<br />

schyluje k větrné smršti. A tím, jak se<br />

mění počasí, mění se i vztah mezi našimi<br />

hrdiny a na povrch se dostávají tajemství<br />

a nevyřčená fakta, která odhalují, že ne<br />

všechno je tak růžové, jak se na první<br />

dojem může zdát. A ještě tam i straší.<br />

Děsivá legenda, kolem které se točí<br />

filmový děj, má prý reálný základ. Je to<br />

pravda?<br />

Ano, základem jsou různé zkušenosti<br />

s působením takzvaného halného větru.<br />

Jde o teplý nárazový vítr, který často<br />

způsobuje značné škody – strhává střechy<br />

a ničí lesy. A má i vliv na psychiku<br />

a jednání lidí. V místech, kde se tento vítr<br />

fénového typu objevuje, narůstá počet


5<br />

onemocnění, a to od migrén až po<br />

psychózy. Rychlé změny tlaku vzduchu,<br />

které jsou s ním spojené, mají podle<br />

několika místních legend řadu negativních<br />

účinků. Objevuje se podrážděnost<br />

a někdy dokonce až agresivita. No a od<br />

tohoto poznání se odvíjí náš příběh.<br />

Do hlavních rolí jste obsadil známé<br />

a oblíbené herce Aňu Geislerovou<br />

a Tomáše Maštalíra. Tahle jména byla<br />

jasná hned od začátku? Byly jim role<br />

„šité“ na míru?<br />

Už v době, kdy jsme s Peterem Balkem<br />

pracovali na scénáři, bylo toto herecké<br />

obsazení pro nás určující. Je velmi<br />

PETER BEBJAK (* 1970)<br />

důležité, abyste přesně věděli, kdo věty,<br />

které ve filmu zazní, a situace, které se<br />

budou dít, bude hrát. Pomáhá to při<br />

psaní. Jinak Tomáš hraje forenzního<br />

psychologa Martina Langa a Aňa jeho<br />

manželku. Jejich vztah právě prochází<br />

krizí a oni se ho pokoušejí zachránit.<br />

Co podle vás Aňa a Tomáš filmu<br />

přinášejí? Jak byste definoval jejich<br />

herectví?<br />

Promyšlené, ale autentické, plné emocí<br />

a talentu. Je velmi příjemné vidět, když<br />

se herci dokážou navzájem inspirovat,<br />

když se vzájemně posouvají.<br />

Mimochodem, prý na filmovém<br />

plátně uvidíme i spisovatele Jozefa<br />

Kariku?<br />

Je to pravda. Tak jako v Trhlině, tak i ve<br />

Smršti jsme pro Jozefa našli herecký<br />

part. Ale nesmíte moc mrkat, abyste<br />

ho nepropásli, což samozřejmě myslím<br />

v legraci.<br />

Představitel forenzního psychologa<br />

Martina Langa, herec Tomáš Maštalír,<br />

mi prozradil, že s vámi pracuje moc<br />

rád. Mimo jiné i proto, že vás vnímá<br />

jako klidného, trpělivého a laskavého<br />

člověka. Jaký vy obecně máte vztah<br />

k hercům?<br />

Na jejich práci, na jejich talentu a na<br />

jejich jistotě stojí moje práce. Obdivuji<br />

je za to, co dokážou. Proto se snažím<br />

vytvořit jim co nejlepší prostředí.<br />

Oceňovaný slovenský režisér, jehož tvorba se vyznačuje osobitou atmosférou<br />

a režijním pojetím. Od krátkých filmů (Voices, Skvrna), přes televizní seriály<br />

a minisérie, (např. Případy 1. oddělení, Město stínů, Za sklem, Spravedlnost,<br />

Herec) až po celovečerní filmy (Meruňkový ostrov, Čára, Trhlina, Zpráva) je<br />

zřejmý jeho cit pro žánr a precizní práci s hercem, kterou zřejmě ovlivňuje<br />

také fakt, že vystudoval herectví a působí příležitostně i jako herec (Učitelka,<br />

Vodník). Je také autorem scénářů (Zlo, Čistič). Jako producent je podepsán<br />

pod řadou úspěšných televizních seriálů – např. Kriminálka Anděl, Specialisté,<br />

Nevinné lži, Případy 1. oddělení, Mordparta a další. Film Čára mu vynesl na<br />

MFF Karlovy Vary 2017 Křišťálový globus za nejlepší režii, a jeho historické<br />

drama Zpráva (2020) bylo za Slovensko nominováno do soutěže o Oscara pro<br />

nejlepší zahraniční film. Je držitelem tří Českých lvů za projekty Spravedlnost,<br />

Herec a Devadesátky.<br />

Sám jste herectví vystudoval<br />

a chvilku se jím živil. Nechybí vám?<br />

Už jen kvůli tomu, že nepřináší tolik<br />

stresu a zodpovědnosti jako role režiséra<br />

a producenta.<br />

Ten minulý čas není na místě. Pokud<br />

je možnost a čas, tak se před kamerou<br />

rád objevím. Tak tomu bylo v Učitelce<br />

režiséra Jana Hřebejka nebo teď<br />

nedávno v novém filmu Terezy Nvotové.<br />

Důležité je, o jaký jde scénář, jací lidé<br />

stojí za projektem, jací jsou tam herci<br />

a tvůrčí tým. Samozřejmě prvořadé je,<br />

jestli mám na konkrétní dobu volno.<br />

>>


6<br />

Pojďme ještě k vašemu novému<br />

filmu, který zaujme nejenom zápletkou<br />

a hereckými výkony, ale i strašidelnou<br />

atmosférou slovenských lázní<br />

Sliač. Jak jste tohle místo objevili?<br />

Úplně jednoduše – kdysi dávno jsem<br />

tam se svým přítelem Andrejem<br />

Dúbravským strávil Valentýna. Velmi<br />

zachovalá architektura a celkově divný<br />

pocit odříznutosti od okolního světa<br />

na mě působily už tehdy. Bylo to dost<br />

skličující. Ale je to místo, kde si opravdu<br />

naplno užijete přítomnost toho<br />

druhého.<br />

Jaké pocity ve vás zanechalo<br />

samotné natáčení? Jak na něj<br />

vzpomínáte?<br />

Mám rád natáčení mimo Bratislavu –<br />

protože štáb a herci existují jen pro ten<br />

daný projekt. V daném čase se natáčení<br />

stává středem vesmíru. Je to vždy velmi<br />

intenzivní.<br />

A co byste si přál, aby si z vašeho<br />

nového filmu odnesli diváci?<br />

Chtěl bych, aby je bavilo sledovat<br />

a odkrývat postupně tajemství postav<br />

a rozšifrovat celý příběh naší hlavní<br />

dvojice. Aby se báli, bavili a aby zůstal<br />

v jejich hlavách.<br />

Jak vy sám vůbec vnímáte strach? Má<br />

v sobě podle vás něco pozitivního?<br />

Ano, kontrolovaný pocit strachu v prostředí<br />

kina nebo v bezpečí domova umí<br />

přinést velmi příjemný pocit uvolnění.<br />

Pokud si představíte, že strach, který<br />

prožíváte, je jen něco, co jste si sami<br />

vybrali, něco, co chcete sami zažít.<br />

Za pár dní nás čeká jaro. Na čem<br />

aktuálně pracujete?<br />

Právě dokončujeme třídílnou minisérii<br />

Vedlejší produkt pro Českou televizi<br />

a v létě bychom rádi začali točit film<br />

o slovenském zpěvákovi Karolovi<br />

Duchoňovi.<br />

Knižní předloha filmu<br />

– román Smršť spisovatele<br />

Jozefa Kariky<br />

Argo, 268 Kč, již vyšlo<br />

A co děláte, když netočíte? Z čeho<br />

čerpáte energii?<br />

Volno mám málokdy, ale když už na<br />

něj dojde, velmi rád ho trávím se svým<br />

přítelem. Je to velmi talentovaný malíř,<br />

má inspirující vidění a vnímání a vždycky<br />

vymyslí něco zajímavého, kam jít<br />

a co vidět.<br />

Máte ve svém nabitém programu čas<br />

na knížky? V klidu si sednout a ponořit<br />

se do příběhu?<br />

Určitě, protože mnoho knih má v sobě<br />

filmový potenciál. Takto jsem objevil<br />

knihu Eleny Lackové (velmi dobře<br />

zpracované Milenou Hubschmannovou).<br />

Jmenuje se Narodila jsem se pod<br />

šťastnou hvězdou a skýtá neuvěřitelně<br />

autentický a detailní vhled do života<br />

Romů v okolí Velkého Šariše. Dokážu si ji<br />

představit jako velmi zajímavý film.


ANNA GEISLEROVÁ<br />

TOMÁŠ MAŠTALÍR<br />

FILM PODLE<br />

BESTSELLERU<br />

JOZEFA KARIKY<br />

V KINECH OD 4. DUBNA<br />

BONTONFILM uvádí v produkci DNA PRODUCTION v koprodukci s BONTONFILM STUDIOS film podpořil AUDIOVIZUÁLNY FOND hrají ANNA GEISLEROVÁ TOMÁŠ MAŠTALÍR<br />

ÉVA BANDOR MICHAL REŽNÝ LADISLAV BÉDI ADRIAN JASTRABAN a další kostýmová výtvarnice KATEŘINA VICHERKOVÁ architekt JURAJ KUCHÁREK umělecká maskérka MICHAELA RAGOUBI KICKOVÁ<br />

zvuk JURAJ BALÁŽ MARTIN JÍLEK střih MAREK KRÁĽOVSKÝ hudební skladatel JURAJ DOBRAKOV výkonný producent NATÁLIA RAU GUZIKIEWICZOVÁ koproducent MARTIN PALÁN<br />

producenti RASŤO ŠESTÁK PETER BEBJAK kamera MARTIN RAU scénář PETER BALKO režie PETER BEBJAK


text: Tomáš Lesk<br />

ilustrace: Adéla Korbelářová<br />

8<br />

PROMOTION<br />

Devatenáct pařátů<br />

a jeden temný pták<br />

Temná sbírka od geniální autorky<br />

Agustina Bazterrica je výraznou argentinskou<br />

spisovatelkou, které se i v Čechách po právu dostalo<br />

více než zasloužené pozornosti. Její první u nás<br />

vydaná kniha Znamenitá mrtvola vyvolala velmi<br />

silnou odezvu, stala se jedním z největších bestsellerů<br />

roku 2022 a jak tématem, tak stylem psaní víceméně<br />

rozdělila čtenářstvo na dva tábory. Na ty, kteří se do díla<br />

zamilovali a řadí jej k nejlepším knihám všech dob, a na<br />

ty, jenž v odosobněném stylu románu žádný přesah<br />

nenalezli. Tak či onak šlo o velmi silně diskutovaný titul,<br />

který málokoho nechal chladným. A dá se očekávat, že<br />

nejinak tomu bude i u další novinky…<br />

Fobos, 349 Kč, již vyšlo<br />

Agustina je kurátorka a spisovatelka,<br />

která pochází z Buenos Aires.<br />

Vystudovala umění na tamní univerzitě.<br />

Úspěšný román, odehrávající se ve<br />

světě, kde vláda uzákonila konzumaci<br />

lidského masa, zůstává jednou z nejvýraznějších<br />

knih posledních let. Nebyl<br />

nicméně její prvotinou, předcházely mu<br />

hned dvě knihy, konkrétně Matar a la<br />

niña a Antes del encuentro feroz. Spolu<br />

se svou autorskou kolegyní Pamelou<br />

Telizzi Prinou organizuje autorská čtení,<br />

koncerty a performance. Ačkoli by to<br />

jistě bylo nasnadě, není vegankou.<br />

Již zmíněná Znamenitá mrtvola upoutala<br />

skvělou českou obálkou, jež byla<br />

kladně přijata ve světě, ba i samotnou<br />

spisovatelkou. Podobně jako u „mrtvoly“,<br />

i v tomto případě bude české<br />

vydání hororových povídek výborné<br />

spisovatelky zcela výjimečné. Už obálka<br />

dává najevo, že půjde o něco neokoukaného.<br />

Devatenáct pařátů a jeden


temný pták se totiž pyšní nádhernými<br />

linoryty grafičky Adély Korbelářové,<br />

které zážitek ze čtení posouvají ještě na<br />

vyšší úroveň.<br />

Dílo Devatenáct pařátů a jeden temný<br />

pták potěší zejména čtenáře, kterým se<br />

líbila už zmíněná novela, ale též ty, jenž<br />

její předchozí vydanou knihu nečetli.<br />

Některé povídky jsou opravdu hodně<br />

krátké, klidně i na jednu dvě stránky. To<br />

však nijak nesnižuje jejich sílu a výpovědní<br />

hodnotu, atmosféru, nebo třeba<br />

typický nadhled a suchý humor.<br />

o značný průřez autorčinou tvorbou.<br />

Zkrátka a dobře by kniha neměla<br />

chybět v knihovně žádného milovníka<br />

nadpřirozena, hororu, ale i nejčernějšího<br />

humoru.<br />

9<br />

Dalo by se říci, že se Znamenitou<br />

mrtvolou má sborník společné snad<br />

jen mistrovství, s jakým Bazterrica píše<br />

a s naprosto minimalistickou brilancí<br />

zachycuje nejskrytější děsy. Díky tomu<br />

tak vynáší na světlo to, co by mělo<br />

zůstat skryté v temnotách. Dojde na<br />

všední obyčejnost, bezuzdné děsy,<br />

ba i černý humor. Jednotlivé povídky<br />

byly napsány v průběhu let a jde tak<br />

ZÁHADNOU<br />

ÚNIKOVOU HRU<br />

ŘÍDÍ JEŠTĚ<br />

ZÁHADNĚJŠÍ VRAH<br />

Nová série<br />

bestsellerové<br />

autorky<br />

Pro<br />

fanoušky<br />

seriálu Hra<br />

o oliheň


text: Jiří Popiolek<br />

10<br />

TIP REDAKCE<br />

Dialogy<br />

o matematice<br />

a smrti<br />

Do nemocnice Stella Maris ve<br />

Wisconsinu přijíždí na psychiatrické<br />

oddělení asi dvacetiletá dívka.<br />

Geniální matematička Alicia, jejíž<br />

bratr Bobby po nehodě upadl do<br />

kómatu a nejspíš brzy zemře, vede<br />

s lékařem několik dlouhých dialogů.<br />

V nich se postupně odhaluje celý její<br />

složitý životní příběh, který však spěje<br />

k jednoznačnému konci…<br />

Americký spisovatel Cormac McCarthy je bez jakékoli diskuse řazen k nejvýznamnějším<br />

autorům moderní prózy. Na závěr svého života – loni zemřel ve věku devadesáti<br />

let – si pro čtenáře připravil ještě jedno překvapení. Dlouhých šestnáct let po<br />

vydání svého posledního díla – působivé postapokalyptické Cesty – ohlásil v roce<br />

2022 rovnou dva na sebe navazující romány, diptych Pasažér a Stella Maris.<br />

Příběh geniálních sourozenců<br />

Argo, 498 Kč, již vyšlo<br />

Hlavním hrdinou Pasažéra je Aliciin<br />

bratr Bobby. Autonehodu přežil – a po<br />

probuzení zjistil, že jeho sestra spáchala<br />

sebevraždu. Sama Alicia v románu<br />

vystupuje v kurzívou psaných flashbacích<br />

– a McCarthy její charakter, problémy<br />

i výjimečnost pouze naznačuje.<br />

Alicii se pak autor v předem promyšleném<br />

konceptu rozhodl věnovat ve<br />

Stelle Maris, románu, ve kterém čtenář<br />

nenajde nic jiného než dialog, několik<br />

záznamů sezení psychiatra doktora<br />

Cohena odehrávajících se těsně před<br />

samotným aktem sebevraždy, s osobností<br />

natolik zvláštní a výjimečnou, že<br />

o ní psychiatr hodlá napsat vědeckou<br />

studii.<br />

Kdo je Alicia Westernová? Dcera<br />

rodičů, kteří pracovali s Robertem<br />

Oppenheimerem v Los Alamos.<br />

Psychicky nevyrovnaná žena, již navštěvují<br />

podivné entity jako plešatý trpaslík<br />

Thalidomidový Kluk, které možná jsou<br />

a možná nejsou výplody její mysli.<br />

Nešťastně zamilovaná dívka, jejíž láska<br />

nemůže dojít naplnění. Geniální matematička,<br />

která se o tuto exaktní vědu<br />

přestala zajímat, neboť ani v ní není<br />

možné dojít k nějakému definitivnímu<br />

konci a vysvětlit smysl všeho…<br />

Dvě strany jedné mince<br />

Argo, 298 Kč, již vyšlo<br />

Romány Pasažér a Stella Maris lze číst<br />

samostatně i oba najednou – a to v libovolném<br />

pořadí. Nezávisle na sobě totiž<br />

vytvářejí dostatečně velký prostor pro<br />

čtenářovu touhu odhalit další tajemství,<br />

která se k Alicii a Bobbymu vážou.<br />

Čtenář však zároveň musí počítat<br />

s tím, že zatímco Pasažér je z určitého<br />

hlediska „konvenčnějším“ dílem se<br />

standardní dějovou linkou, Stella Maris<br />

je do dokonalosti dovedeným, ryzím<br />

McCarthym bez jediného zbytečného<br />

slova. Až na dřeň oholeným textem<br />

v podobě čistých dialogů, zde ozvláštněných<br />

na autora netypickým černým<br />

humorem.<br />

Témata vědecká, filozofická a osobní<br />

se pak v něm pozvolna rozvíjejí – až<br />

nakonec vedou k překvapivému závěru,<br />

jenž však zcela zapadá do předchozí<br />

McCarthyho tvorby. Dá se tak říct, že<br />

stejně jako knižní hrdinka Alicia si svůj<br />

konec racionálně naplánovala, Stella<br />

Maris se stala vědomým a cíleným<br />

autorovým odkazem, jímž se rozloučil<br />

se svými čtenáři.


Těžké duše<br />

// Iva Hadj Moussa<br />

Román o životních přešlapech, muzice a střetu boomerů s mladou generací. Johanesovi táhne na<br />

padesát. Živí se vyklízením bytů, má za sebou rozvod a ve střídavé péči dospívající dceru. A na krku<br />

jeden sexuální skandál. A především tři kamarády, s nimiž ho spojuje láska k metalu i frustrace ze<br />

současného světa, kterému přestávají rozumět.<br />

Host, 399 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

11<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Březnové knižní tipy ze žánru beletrie přinášejí<br />

romány podle skutečného příběhu, rodinné ságy, ale<br />

i téma špionáže, skrytých tajemství, viny a osobních<br />

přešlapů.<br />

CO SE SKRÝVÁ V TEMNOTĚ,<br />

NAJDE SI CESTU VEN…<br />

Vyvolali jsme bouři<br />

// Vanessa Chan<br />

Rodinná sága a špionážní román v jednom. Malajsko,<br />

1945. Rodina Cecily Alcantarové je v zoufalé<br />

situaci: patnáctiletý syn se pohřešuje, nejstarší<br />

dcera je den ode<br />

dne roztrpčenější<br />

a nejmladší dcera<br />

se musí skrývat<br />

před japonskými<br />

vojáky. Cecily si je<br />

jistá jen dvěma<br />

věcmi: všechno je<br />

to její vina a rodina<br />

se to nikdy nesmí<br />

dozvědět.<br />

Host, 469 Kč,<br />

již vyšlo<br />

VANESSA CHAN<br />

VYVOLALI JSME BOUŘI<br />

Slečna Belle Greene<br />

// Alexandra Lapierre<br />

PRO FANOUŠKY<br />

SEVERSKÝCH<br />

THRILLERŮ<br />

A DETEKTIVEK<br />

Pravdivý příběh z New Yorku po roce 1900, kdy<br />

mladá dívka, fascinovaná vzácnými knihami, šplhá<br />

vzhůru po společenském žebříčku. Brzy se stane<br />

uznávanou odbornicí a nejlépe placenou ženou<br />

v USA, ale před celým<br />

světem skrývá svůj<br />

afroamerický původ.<br />

Hrdinka knihy Belle<br />

da Costa Greene by si<br />

vzala své tajemství do<br />

hrobu, nebýt nalezeného<br />

kufru na jedné<br />

půdě.<br />

Argo, 548 Kč, vychází<br />

6. března


text: Dagmar Topolová<br />

foto: Frederico Photography<br />

12<br />

PROMOTION<br />

Jak je důležité<br />

mít dlouhý<br />

provázek?<br />

Existence každého jedince na této planetě má datum<br />

spotřeby. Ano, i ta vaše. Chtěli byste vědět, kdy zemřete?<br />

Vyvolalo by to ve vás strach, úzkosti, smutek? Byla<br />

by váha tohoto zjištění nesnesitelná a život byste<br />

ukončili ještě dříve? Nebo byste si začali své zbývající<br />

dny konečně užívat plnými doušky? Spisovatelka<br />

a redaktorka Nikki Erlick se ve svém debutu Život na<br />

míru zamýšlí právě nad těmito otázkami.<br />

Fobos, 399 Kč, vychází 27. března<br />

Příběh začíná jedné jarní noci, kdy se A proč je každý jinak dlouhý? Zde<br />

před dveřmi každého člověka staršího nacházíme odpověď na otázku v nadpisu<br />

tohoto článku: Čím delší provázek,<br />

22 let objeví tmavá krabička. Do víka je<br />

vyryté jméno příjemce a nápis: „Uvnitř tím delší život jeho majitele čeká.<br />

se nachází míra vašeho života.“ Nikdo<br />

netuší, odkud se krabice vzaly a ne existují<br />

ani záznamy z bezpečnostních<br />

začnou propadat panice. Výzkumníci<br />

Když lidem dojde tato souvislost,<br />

kamer, které by toto tajemství odhalily. neotálí a brzy vznikne takzvaná domácí<br />

Ti, kteří se odváží podívat dovnitř boxu, kalkulačka, do níž můžete zadat,<br />

objeví provázek. A každý provázek<br />

kolik měří váš provázek, a na oplátku<br />

má jinou délku. Proč? K čemu slouží? zjistíte, kolik let života vám ještě zbývá.<br />

Provázky a jejich majitelé se brzy<br />

začnou dělit do dvou hlavních kategorií<br />

– na krátké a dlouhé. Ti, kdo se stali<br />

vlastníky dlouhých špagátů, se radují,<br />

ti s krátkými bědují. Aby toho nebylo<br />

málo, právě ti, jejichž život má brzy<br />

skončit, začnou projevovat násilnické<br />

sklony a všechny, kdo mají před sebou<br />

ještě dlouhý život, považují za hrozbu.<br />

Tématu se chytí dokonce i jeden z kandidátů<br />

na prezidenta a využije ho při<br />

své špinavé předvolební kampani.<br />

Autorka Nikki Erlick má talent vytvářet<br />

komplexní, hlubokomyslné postavy<br />

plné vnitřních bojů. A tak se nejednou<br />

přistihnete, jak hloubáte nejen nad<br />

příběhem, ale i nad vlastním životem.<br />

Jste pánem svého osudu, nebo jen<br />

pěšákem ve hře, kterou řídí neviditelná<br />

ruka času? Život na míru vám<br />

NIKKI ERLICK<br />

Spisovatelka a redaktorka, její<br />

texty se objevují na webových<br />

stránkách New York Magazine,<br />

Harper’s Bazaar, Newsweek,<br />

Cosmopolitan, Huffington<br />

Post, Indagare Travel, BookTrib<br />

a Verge. Protože píše o cestování,<br />

prozkoumala za tímto účelem<br />

víc než deset zemí, navštívila<br />

francouzské zemědělské vesničky<br />

i norské ledové fjordy. Coby<br />

ghostwriterka propůjčila svoje<br />

pero ředitelům firem, akademikům<br />

i podnikatelům. Vystudovala<br />

Harvardskou univerzitu s nejvyšším<br />

vyznamenáním a působila<br />

v redakci studentského listu<br />

Harvard Crimson.<br />

přinese fascinující vhled do lidské mysli<br />

a zároveň ve vás vyvolá kromě otázek<br />

i spoustu rozličných emocí. Přesto se<br />

jedná o povzbudivý román, jenž vás<br />

vyburcuje k tomu žít naplno a zamyslet<br />

se, co je skutečně důležité.<br />

Život na míru je ambiciózní, strhující<br />

vyprávění o rodině, přátelství, naději<br />

a propletených osudech. Kniha byla<br />

oceněna jako jeden z nejlepších sci-fi<br />

románů roku 2022 a byla nominována<br />

na cenu Goodreads Choice Award.<br />

V českém jazyce si ji můžete přečíst již<br />

na konci března.


14<br />

UKÁZKA<br />

Lisa Reganová<br />

Závod s časem<br />

Detektiv Josie Quinnová o své sestře neslyšela od<br />

chvíle, kdy Trinity před třemi týdny po hádce utekla<br />

z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se<br />

Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie<br />

nejhoršího.<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Při ohledávání místa činu si ale Josie všimne stopy, kterou<br />

Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání jí otevře sestřinu minulost<br />

a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit,<br />

proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí. Po neprofesionálním<br />

přešlapu potřebuje najít velký příběh, který by zachránil<br />

její novinářskou kariéru, a zdá se, že se pokoušela navázat<br />

kontakt s nebezpečným sériovým vrahem.<br />

Čas na nalezení Trinity se krátí. Může Josiin tým věřit jejím<br />

instinktům v případu, který je tak osobní? Dokáže Josie<br />

vyhrát závod s časem o Trinitin život?<br />

Trinity odjela před třemi týdny. Jenže neodjela. Před<br />

chatou stálo její auto s kufrem a kabelkou uvnitř.<br />

Josie se rozběhla zpět na příjezdovou cestu a zastavila<br />

se u fiatu na straně řidiče. Aniž by se auta dotkla, naklonila<br />

se a nahlédla dovnitř. Ze zapalování visely klíče. Ve<br />

středovém panelu pod palubní deskou, na úrovni řadicí<br />

páky, byl malý otvor, kam si Trinity obvykle odkládala<br />

telefon. Josie se rozbušilo srdce, když tam telefon uviděla.<br />

Natáhla ruku, aby otevřela dveře, ale zastavila se<br />

zlomek vteřiny předtím, než se dotkla auta. Policista v ní<br />

nedovolil, aby znehodnotila případné otisky prstů, které<br />

by mohly zůstat na vnější straně vozu. Když ruku stáhla,<br />

chvěla se jí.<br />

Otočila se. Pohledem přejížděla po trávě, stromech za<br />

ní a pak po příjezdové cestě. Obešla svoje auto a pokračovala<br />

dál, aby po obvodu pozemku pátrala po otiscích<br />

bot nebo jakékoli stopě vedoucí k Trinity. Odešla do lesa?<br />

Přišel někdo na pozemek a unesl ji? Jestli ano, odtáhl ji<br />

prostě do lesa, nebo s ní odjel? Na štěrkové příjezdové<br />

cestě bylo téměř nemožné získat odlitky stop pneumatik.<br />

A uvědomila si, že i kdyby tam nějaké stopy pneumatik<br />

zůstaly, prostě je přejela.<br />

Obešla chatu zezadu. První, co uviděla, byla mýtina<br />

se dvěma zahradními křesílky umístěnými u ohniště<br />

vyrobeného ze starého ráfku pneumatiky. U zadní části<br />

srubu stál stojan naplněný dřevem. Trinity by si tady<br />

v žádném případě nerozdělávala oheň. Nebyla typ<br />

zálesáka. Ohniště přitahovalo Josiin pohled. Uvnitř ležel<br />

udusaný starý popel a kusy ohořelých polen. Vypadalo,<br />

jako by ho už dlouho nikdo nepoužíval. Josie vzhlédla od<br />

ohniště ke stromům v zadní části pozemku. Oči jí padly<br />

na něco bílého, co leželo na zemi asi třicet centimetrů od<br />

řady stromů. Udělala dva kroky vpřed a ztuhla. Její mozek<br />

nedokázal přesně zpracovat, co vidí. Tráva byla vysoká<br />

několik centimetrů, už nějakou dobu ji nikdo neposekal.<br />

Ačkoli jaro přišlo po chladné zimě, takže tráva by neměla<br />

v tomto ročním období růst příliš rychle. Majitel ji pravděpodobně<br />

posekal před měsícem, tedy předtím, než<br />

přijela Trinity.


Láska, smrt a všechno zlý<br />

// Martin Paytok<br />

Skon Izajáše Havrana znamená pro jeho příbuzné výhru v loterii. Stačí strávit noc na zámku<br />

Rabenštejn a mohou vznést nárok na hodnotné dědictví. Jenže nedlouho po setmění první z nich<br />

záhadným způsobem zemře. A pak další a další. Sedmnáctiletá Agáta se snaží vypátrat, kdo za<br />

vraždami stojí. Je s Havranovými na zámku ještě někdo… anebo něco?<br />

Mystery Press, 499 Kč, vychází 4. března<br />

Knižní tipy<br />

15<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Thriller, fantasy či snad čistokrevný horor? Knižní tipy<br />

pro ty, kteří při čtení milují nervy napnuté k prasknutí,<br />

nejistotu, strach, mrazení v zádech a husí kůži.<br />

SMRT OSMI HERCŮ<br />

AŽ DĚSIVĚ PŘIPOMÍNÁ<br />

JEJICH ÚMRTÍ NA PLÁTNĚ...<br />

Špína<br />

// Barbora Bernátová<br />

Dva týdny před vánočními prázdninami je krajina<br />

v okolí Košic v zajetí zimy a čtveřice teenagerů se<br />

vydává bruslit do kamenolomu. Dvojité rande se<br />

ale z večerní romantiky<br />

rychle změní v noční<br />

můru, když se jedné<br />

z dívek zasekne brusle<br />

do lidských prstů<br />

trčících ze zamrz lé<br />

hladiny. Mrzoutský<br />

kapitán David Meizner<br />

vyšetřuje další případ…<br />

Metafora, 399 Kč,<br />

již vyšlo<br />

Jezero<br />

// Tadej Golob<br />

Horor<br />

z atraktivního<br />

zákulisí natáčení<br />

hororu<br />

Když je v řece nalezeno zohavené tělo mladé ženy,<br />

stojí náhle před kriminalistou Tarasem Birsou<br />

nejtěžší případ jeho kariéry. Kdo je oběť? Kdo vrah?<br />

Způsobil zločin osamělý blázen, nebo byla její<br />

smrt součástí spiknutí?<br />

Nebo je to úplně jinak?<br />

Hvězda slovinské krimi<br />

Tadej Golob se v temné<br />

detektivce Jezero poprvé<br />

představuje českým<br />

čtenářům.<br />

Jota, 448 Kč,<br />

již vyšlo<br />

Vychází 1. 3.


16<br />

RECENZE<br />

Astrid Lindgrenová // Susanne Lieder<br />

Kdo by neznal Děti z Bullerbynu, Pipi na pozadí druhé světové války, kdy<br />

Dlouhou punčochu, Ronju, dceru loupežníka?<br />

Knihy, které nás provází celým ale citlivá a empatická Astrid jen těžce<br />

sice Švédsko zůstalo neutrální zemí,<br />

životem. Ale kdo jim vdechl život a jaká snášela utrpení jiných. Autorka vyvážila<br />

ve skutečnosti byla Astrid Lindgrenová? těžké období popisy krás přírody, kam<br />

Odpověď nám přináší tato kniha<br />

Astrid ráda utíkala za klidem, i když<br />

a dozvíme se rozhodně spoustu nového. rušný Stockholm pro ni byl také oblíbeným<br />

místem. A rovněž cestováním,<br />

Zbeletrizované životopisné knihy,<br />

které zavede čtenáře do Německa, kde<br />

obzvláště pak „béžovky“ od Metafory, obliba Astridiných knížek prudce rostla.<br />

jsou mým oblíbeným žánrem a poslední<br />

dobou je pravidelně vyhledávám.<br />

Kniha je velmi dobře napsaná, četla se<br />

Rozhodně se po nich podívejte a neměla úplně sama. Astrid mi byla sympatická,<br />

by vám uniknout ani tato novinka<br />

její hravost byla i ze stránek knížky<br />

o skvělé paní spisovatelce.<br />

velice nakažlivá, však spoustu toho,<br />

o čem Astrid psala, také sama zažila.<br />

V tomto nevšedním životopisném<br />

Nelze než obdivovat její bezbřehou<br />

románu nás jeho autorka, Susanne<br />

fantazii, a vnímání světa dětskýma<br />

Lieder, zavede do období od roku 1929 do očima. Moc se mi líbil doslov, kde<br />

roku 1958. Je to ta část Astridina života, autorka vysvětluje, proč si vybrala právě<br />

která ji dovedla k tomu stát se spisovatelkou.<br />

Dozvíme se tak, co Astrid donutilo i co bylo dál. Kniha mě navíc navnadila,<br />

toto období a ve zkratce také popsala<br />

začít psát a kde brala všechny nápady abych si dohledala ještě nějaké fotografie<br />

a další informace o Astrid a zřejmě<br />

na úžasné dětské knihy, které baví malé<br />

čtenáře bezmála celé jedno století.<br />

se podívám i po nějaké komplexnější<br />

životopisné knize nejslavnější švédské<br />

Poznáme její rodinu, život na vesnici<br />

spisovatelky.<br />

i ve městě. Část příběhu se odehrává<br />

Schválně, dokážete vyjmenovat<br />

všechny dětské hlavní hrdiny knihy<br />

Děti z Bullerbynu?<br />

(Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Anna, Brita)<br />

Že je to pro vás hračka? Víte, co<br />

znamená ve švédštině Bullerbyn?<br />

(hlučná vesnice)<br />

Metafora, 449 Kč, vychází 1. března<br />

Eva Francová<br />

Vaše hospodyně // Alex Hay<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Vítejte v Londýně roku 1905, vítejte<br />

v Mayfair, luxusní čtvrti, v níž si dům<br />

může dovolit jen málokdo. Jedním<br />

z vyvolených byl Wilhelm de Vries, který<br />

právě takové honosné bydlo v Mayfair<br />

vlastnil. Teď je ale po smrti a jeho dcera<br />

plánuje uspořádat maškarní ples. Toho<br />

využije bývalá hospodyně de Vriesových,<br />

paní Kingová, která byla jen nedávno<br />

propuštěna a nechce si to nechat líbit.<br />

Pomsta bude pekelně sladká. Paní<br />

Kingová najme své „kolegyně z branže“<br />

– švadleny, kuchařky, pomocnice, aby<br />

jí pomohly uskutečnit velkolepý plán<br />

– vykrást dům majitelce přímo před<br />

očima. Odvážné? Velmi! Proveditelné?<br />

To zjistíte, jakmile se do debutu spisovatele<br />

Alexe Haye začtete. Snoubí v sobě<br />

drzost nejlepších zlodějských příběhů<br />

a noblesu Panství Downton.<br />

Alex Hay stvořil dílo, které nemusí být<br />

narváno akčními scénami, aby zaujalo.<br />

Děj se odvíjí pozvolna, adrenalin stoupá<br />

zlehka, souběžně s tím, jak se plní plán<br />

paní Kingové. Velkou část děje zabírají<br />

přípravy na akci, nic se nesmí pokazit,<br />

nikdo nemůže selhat, jinak by se celý<br />

projekt zhroutil jako domeček z karet.<br />

Pod svícnem je největší tma, a tak<br />

zatímco se slečna de Vriesová a její<br />

hosté připravují na večer plný zábavy,<br />

dům se hemží stálým personálem, ale<br />

také lidmi, jež paní Kingová šikovně<br />

infiltrovala dovnitř, aby mohli zahájit<br />

neotřelý a troufalý zločin.<br />

Autor ve svém počinu vzdává hold nejrůznějším<br />

technikám loupeže. Sám toužil<br />

vymyslet svou vlastní a zasadit ji do<br />

nevšedních kulis, a těmi panské domy<br />

bezesporu jsou. Do popředí postavil<br />

nedílnou součást tehdejších bohatých<br />

domácností – služebnictvo, pro své<br />

zaměstnavatele mnohdy neviditelné, leč<br />

nepostradatelné. Majordomus, hospodyně,<br />

kuchařka, ti všichni své chlebodárce<br />

znali jako vlastní boty, ale platilo<br />

to i naopak?<br />

Román Vaše hospodyně nabízí zábavu<br />

i pomalu stupňované napětí, které<br />

graduje v poslední třetině knihy. Drzost<br />

a odvaha, s níž se hlavní hrdinky zhostily<br />

svého projektu, jsou hlavní devizou<br />

příběhu, který nastavuje zrcadlo pompéznosti<br />

a hamižnosti.<br />

Barbora Javorková


Zaostřeno na tebe // Amy Lea<br />

Svěže napsaný a s nadsázkou postavený fat fobií, kyberšikany a jak je důležitá<br />

příběh padne do noty všem, kteří četli sebeláska. Dochází ke střetu stereotypních<br />

názorů na krásu a obecně zažitých<br />

tiktokový hit Hypotéza lásky. Romantický<br />

komediální debut Zaostřeno na tebe předsudků. Krása není objektivní, i když<br />

je sice protkán mnohými klišé, ovšem se nám to dnešní společnost snaží<br />

skvěle fungují a vy budete hltat stránku namluvit. A Crystal svoji kariéru postavila<br />

na boření předsudků o obecné<br />

za stránkou. A pokud nepočítáte odér<br />

zpocených těl značky eau de mokrý<br />

kráse, mýtů o posilovnách a cvičení<br />

pes či přeslazené vůně axe, pak si čtení a pomohla vybudovat cvičební program,<br />

aby se všichni cítili ve svém těle<br />

užijete.<br />

dobře. Na to se dá říct jen jedno: Do<br />

Crystal je fitness influencerka, jež si<br />

toho, holka!<br />

vybudovala kariéru na cvičebních<br />

videích, a hlavně svou proklamovanou Tento svůj pozitivní postoj a šíření body<br />

filozofií body positivity. Jak se ovšem<br />

positivity autorka znázorňuje přepisem<br />

vypořádá s tím, že jí stroj na dřepy zabere Crystaliných instagramových příspěvků.<br />

sexy chlap – podobný Chrisi Evansovi Dalším dynamickým prvkem jsou<br />

– který je jen tak mimochodem hasič? chatovací zprávy mezi ní a Scottem.<br />

(Tak samozřejmě, žádná z nás si takovou Příběhu to dodává určitou jiskru a nad<br />

situa ci nikdy nepředstavila). Klasická<br />

jejich slovními přestřelkami se nejednou<br />

ušklíbnete a třeba si i vzpomenete<br />

romantická linka hate-to-love nenabídne<br />

moc velká překvapení, přesto při na vlastní začátky randění.<br />

čtení lapáte po dechu, vzdycháte a držíte<br />

zamilované dvojici palce.<br />

Znepřátelení milenci, vtipné slovní<br />

hříčky, hluboké myšlenky i úžasné<br />

Příběh mezi řádky nese i důležité<br />

vedlejší postavy knihu utvářejí. Třebaže<br />

poselství. Nabízí vhled do problematiky konec tušíte již na začátku, jistě oceníte<br />

Ikar, 399 Kč, vychází 4. března<br />

dlouhou cestu, po níž se Crystal vydala<br />

a jak moc vyrostla. Navíc nám epilog<br />

nabídne i „a žili šťastně až do smrti“.<br />

Knihu tak budete zavírat nadšení a plní<br />

energie pustit se do cvičení.<br />

Veronika Barešová<br />

17


Sangu Mandanna<br />

18<br />

RECENZE<br />

Přísně tajný spolek<br />

svérázných čarodějek<br />

Přísně tajný spolek<br />

svérázných čarodějek –<br />

fantasy, která vás zahřeje<br />

u srdce. A taky donutí dělat<br />

si magické čaje, být hodní<br />

na koi kapry a usmívat se<br />

na irské knihovníky.<br />

Primróze (protože čarodějky se NESMÍ<br />

sdružovat, to totiž láká pozornost<br />

obyčejných lidí!). Brzy ovšem zjistí, že<br />

celá záležitost má nejen klady (Norfolk!<br />

Báječný dům na venkově! Další čarodějky!),<br />

ale i pořádné háčky (Primróza to<br />

nesmí zjistit! Všechny v domě ohrožuje<br />

krutý právník! Žije tam nemravně<br />

sympatický knihovník!). Tahle mise<br />

bude pro Miku, a především její srdce<br />

zatraceně náročná!<br />

Mika Moonová moc dobře ví, že život<br />

čarodějky v moderní Británii je někdy<br />

hrozná nuda. Máte tu všechna ta přísná<br />

pravidla, která vyžaduje Primróza,<br />

důstojná a přísná představená anglických<br />

čarodějek, aby se o vás lidé nikdy<br />

nedozvěděli. A pak je tu vaše magie,<br />

která prostě chce být používána. Řešení<br />

je jednoduché. Stanete se witchcore<br />

influencerkou. Protože Mičinou specialitou<br />

jsou nejrůznější čajové směsi,<br />

začne natáčet videa, na nichž zachycuje<br />

své magické experimenty. Pod<br />

svícnem je přece největší tma, že? Koho<br />

by napadlo, že ta instagramová videa<br />

zachycují skutečnou magii a nikoliv<br />

„kouzelné“ filtry? A ono to funguje!<br />

Sledující pomalu přibývají a Mika se<br />

nenudí.<br />

Jenže pak jí napíše jistý Ian Kubo-<br />

-Hawthorn, vysloužilý herec a výstřední<br />

stařík se zálibou v duhových barvách,<br />

co pozná opravdovou čarodějku na<br />

první pohled. Překvapivě však nechce<br />

Miku upálit. Místo toho pro ni má<br />

zvláštní nabídku. Pozve ji do Norfolku,<br />

kde má žít ve Ztraceném domě a stát<br />

se domácí učitelkou třem mladým dívkám,<br />

které… jsou také čarodějky. Abyste<br />

totiž chápali – kdysi dávno se čarodějkám<br />

nepovedlo jisté kouzlo a následky<br />

byly strašlivé! Každá čarodějka, která<br />

má dítě, zemře. A tak je výchova sirot,<br />

jež vládnou magií, skutečně prekérní<br />

záležitostí. Miku to samozřejmě láká, je<br />

to svým způsobem další revolta proti<br />

Cozy fantasy – nebo hřejivá fantasy,<br />

chcete-li – zažívá globálně velký<br />

rozmach. A není se co divit. V posledních<br />

letech jsme se všichni naučili, že<br />

svět umí být drsné a úzkostné místo.<br />

A i když čtení o bojích s temnými mágy<br />

je pořád zábavné, jde to přeci i jinak.<br />

Proč si v našem oblíbeném žánru<br />

nedopřát příběhy sympatických lidí,<br />

se kterými život nevytírá podlahu, ale<br />

opravdu jim dopřeje šanci na pohodu<br />

a poznání, že největším kouzlem je<br />

někdy šálek horkého čaje a úsměv<br />

milované osoby? Loni se stala i u nás<br />

hitem kniha Legendy a latéčka.<br />

Úspěch slavil i Monin kouzelný průvodce<br />

obranným pečením. Skoro by<br />

se dalo říct, že Peče celá říše fantazie<br />

(protože i v Latéčkách hrály vedle kávy<br />

sakra velkou roli skořicové rolky).<br />

V jádru jde ale právě o tu hřejivost.<br />

A v Přísně tajném spolku svérázných<br />

čarodějek ji zajišťují hlavně příjemné<br />

deky a pochopitelně čaj, protože se<br />

ocitáme v Anglii. Určitě se shodneme,<br />

že hřejivá fantasy z anglického venkova<br />

je hřejivá dvojnásob. Britská autorka<br />

indického původu Sangu Mandanna<br />

si to moc dobře uvědomuje a neváhá<br />

s typickými reáliemi řádně přitvrdit. Její<br />

Anglie je proto přesně taková, jakou<br />

si ji všichni představujeme, hrdinka je<br />

sympaťačka a zvraty občas zazlobí, ale<br />

rozhodně nevychýlí směřování k happy<br />

endu. Navíc je celý ten svět moderních<br />

čarodějek zábavný, jako když Mika převáží<br />

ve svém malém automobilu celé<br />

Laser, 399 Kč, vychází 13. března<br />

jezírko i koi kapry (magie je super, že?),<br />

a plný milých narážek v podobě jmen<br />

zvířecích kumpánů i Mičiných svěřenek<br />

(strávíte díky nim pár příjemných<br />

chvil zjišťováním informací o slavných<br />

čarodějkách dějin i archeologických<br />

objevech).<br />

Přísně tajný spolek svérázných čarodějek<br />

je prostě kniha pro chvíle oddechu,<br />

kde je vaření lektvarů snad ještě víc<br />

cool než v Bradavicích. A hlavně je to<br />

kniha, která nás nenásilně, ale důrazně<br />

přesvědčí o pár životních pravdách, na<br />

které ve shonu všedních dní snadno<br />

zapomínáme. „Občas nestačí jen hledat<br />

místo, kam patříme. Někdy si ho<br />

musíme sami vytvořit.“ Myslím, že na<br />

tom se s Mikou shodnu bez problémů,<br />

i když jinak bych do čaje dával místo<br />

hvězdného třpytu spíše trochu kořeněných<br />

kořenů hor. A co vy?<br />

Michal Tesáček


Michaela Janečková<br />

Jelita & jitrnice<br />

19<br />

Zatímco Lukáš parkoval před nedalekým obchoďákem,<br />

Karolína doma měnila v rychlém sledu už třetí plínu, a přemýšlela,<br />

co se jim, ještě kromě dítěte teda, tak podělalo. Že<br />

jsou teď každý hlavou trochu někde jinde. Nebo to vnímala<br />

jen ona? Nebo je to fakt normální, a moc se v tom šťourá?<br />

Ne, že by Lukáš byl jeden z těch, co se po příchodu<br />

z práce rozvalili s pivákem na gauč, a odmítali se na čemkoliv<br />

podílet.<br />

Dokonce musela říct, že ve srovnání s jinými doma<br />

často něco dělal. I když, s kým ho má vlastně srovnávat?<br />

Jediným mužem, kterého mohla v domácnosti pozorovat<br />

nějaký delší časový úsek, býval její vlastní táta.<br />

A ten byl přítomný tak maximálně, když se dával oběd<br />

na stůl. Určitě pak otec nebyl tím, kdo by sklízel špinavé<br />

nádobí do myčky.<br />

Zaprvé teda žádnou neměli, a zadruhé ho máma ke<br />

dřezu ani nepustila, protože by beztak umyl hrnce jenom<br />

zevnitř, a ještě by to po něm musela předělávat.<br />

Táta dělal věci okolo baráku, sekal zahradu, spravoval<br />

auto, nebo byl zalezlý v dílně, aby měl klid od mámy.<br />

A o tom, co je potřeba udělat doma, aby všichni členové<br />

domácnosti měli vždycky co jíst z čistých talířů a nesmrděli<br />

u toho, o tom neměl ani páru.<br />

Takže se za jednu generaci vlastně tolik nezměnilo.<br />

Ve výsledku. Jenom jsme se někteří z těch domů přesunuli<br />

do bytů,<br />

takže odpadlo to<br />

chlapské šontání<br />

okolo baráku.<br />

Každopádně<br />

většina chlapů se<br />

stále nechytá, a má<br />

pocit, že celá denní<br />

péče o domácnost<br />

spočívá v tom, že<br />

se vysaje, a naloží<br />

se myčka a pračka.<br />

A současně by<br />

bez zaváhání zvedli ruku pro rovnoprávnost.<br />

Jediný rozdíl viděla Karolína v tom, že naše matky<br />

pomoc mužů v domácnosti ani neočekávaly.<br />

Kdežto my ji dnes čekáme.<br />

A pak jen čumíme.<br />

Vrátila se v úvahách k Lukášovi a na chvíli jí přišlo, že<br />

ten vnitřní nával vzteku a otazníků, který denně prožívá,<br />

když ZASE dělá něco postopáté jen ona, a on si toho ani<br />

nevšimne…, že to vlastně není spravedlivé. K němu. Že by<br />

se tak mohla cítit, kdyby žila s nějakým úplným vymaštěncem,<br />

který po sobě trousí po bytě špinavé spoďáry,<br />

a vyžaduje teplý oběd přesně ve 12:00.<br />

Cosmopolis, 479 Kč, již vyšlo<br />

UKÁZKA<br />

Nová kniha Jiřího Peňáse<br />

VÝPRAVY<br />

S KNÍŽETEM PO SCHWARZENBERSKÝCH MÍSTECH<br />

„Tak kdy bychom mohli vyrazit?“ řekl kníže. – Třeba hned, řekl jsem, což jsem trochu přeháněl.<br />

„Tak příští týden?“ – Skvělé! Tak příští týden. „Ale budete jezdit s chromajzlem.“ – To bude<br />

takový bonus našich výprav, řekl jsem. „Tak jo,“ řekl on. Odjížděl jsem s představou, že je to<br />

práce na rok, možná na dva roky a že z toho cosi jako alternativní životopis na cestách snad být<br />

může. Okolnosti a osud však tomu chtěly jinak: je z toho torzo. Ale věřím, že jistou zajímavost<br />

mají naše výpravy i tak. Doufám, že pro každého, kdo měl Karla Schwarzenberga rád. Nebo ho<br />

aspoň zajímá, co to bylo za člověka a proč ho tolik lidí rádo mělo. A pořád mít bude.<br />

Byly to celkem tři celodenní výpravy. Naším řidičem byl Michael Pastorek, obětavý a milý<br />

člověk. Skoro po celou dobu jsem měl zapnutý diktafon. Obsah našich konverzací víceméně<br />

odpovídá skutečnosti. Knížecí repliky nejsou s výjimkou první části, kterou jsem mu četl a on<br />

přitakával, autorizované, ale jsou z devadesáti pěti procent autentické. Moje též. Vzhledem<br />

k okolnostem neexistují z našich cest téměř žádné fotografie. Nepovažoval jsem to v tu chvíli za<br />

důležité a rovněž jsem respektoval knížecí kondici. Doufal jsem vždy, že se nevidíme naposledy<br />

a že budou ještě nějaké příležitosti. Osud rozhodl jinak. Věřím, že čas na našich cestách<br />

nepovažovala Jeho Jasnost za ztracený, ba domnívám se, že se na ně těšila.<br />

K dostání v knihkupectví nebo objednávejte na eshop.echomedia.cz


text: Vladimír Barák<br />

foto: Dušan Dostál<br />

20<br />

ROZHOVOR<br />

Bedřich<br />

Smetana mě<br />

uměl překvapit<br />

Milena Štráfeldová (* 1956) vystudovala<br />

kulturologii a dějiny umění na Univerzitě<br />

Karlově. Pracovala v knihovnách, muzeu,<br />

na ministerstvu kultury i v několika<br />

redakcích. V letech 2001 až 2014 působila<br />

v Českém rozhlase. Dlouhodobě se věnuje<br />

literární činnosti, dosud vydala historické<br />

romány Guláš pro Masaryka, Trestankyně,<br />

Svatý rváč a Sestry B., povídkové knihy<br />

Kriplíci, Přepisovačka, Co mě naučilo listí<br />

a Svetr ze zbytků. Dosud největší úspěch<br />

zaznamenala kniha na pomezí románu<br />

a biografie To je on! O té, co si říkala Toyen.<br />

Tiskem vyšly i divadelní hry Osamělé<br />

večery Dory N., monodrama o dceři<br />

Boženy Němcové, a Odpolední čaj u Loosů.<br />

V roce 2015 měla svou premiéru divadelní<br />

úprava Sester B. Jako scenáristka nebo<br />

Je to jeden z největších Čechů, tvůrce naší národní hudby,<br />

bez jeho díla si českou kulturu ani neumíme představit.<br />

Přesto své chlapecké deníky i milostné dopisy psal<br />

německy a správně mluvit a psát česky se učil až dlouho<br />

po třicítce. A to není zdaleka jediná okolnost, která nás<br />

u autora Prodané nevěsty nebo Mé vlasti může překvapit.<br />

O Bedřichu Smetanovi vyšla spousta knih a zdálo by se,<br />

že jeho život už byl popsán do nejmenších detailů.<br />

Čím víc se ale o něm dozvídáme, tím víc také zjišťujeme,<br />

že je tu pořád co objevovat. Rozhodně neexistuje jen<br />

jeden všeplatný pohled na našeho „nejnárodnějšího“<br />

skladatele. Dokuromán Friedrich řečený Bedřich líčí<br />

jeho dramatický osud, ale i jeho dobu a příběhy lidí,<br />

kteří jej obklopovali, milovali a podporovali, nebo mu jeho<br />

cestu naopak ztěžovali. Je také zamyšlením nad tím,<br />

proč byl Smetana tolikrát propagandisticky zneužit,<br />

jako snad žádný jiný náš umělec. A konečně klade<br />

i pár otázek o nás samých, na které stále<br />

ještě nemáme odpověď.<br />

autorka námětu se podílela na filmech<br />

Dvě stě let letos uplynulo od narození hudebního<br />

Cesta bez návratu (o Janu Husovi),<br />

Poslední útěk Jeronýma Pražského<br />

a Jako letní sníh (o J. A. Komenském).<br />

skladatele Bedřicha Smetany. Mozaiku jeho života nyní<br />

v knize Friedrich řečený Bedřich skládá spisovatelka<br />

Milena Štráfeldová. Co si z poctivé rešerše odnesla? „Byl<br />

to génius. Ale zároveň byl člověkem s chybami. Někdy<br />

mě nadchl, jindy rozzlobil, ale v každém případě jsem<br />

K222 Friedrich prebal 03.indd 1<br />

v něm uviděla živého člověka. A Smetana má co říct<br />

lidem v každé době, mladým i starším.“<br />

Foto © Dušan Dostál<br />

Také doporučujeme:<br />

ISBN: 978-80-249-5387-8<br />

MILENA<br />

ŠTRÁFELDOVÁ<br />

Friedrich řečený Bedřich<br />

MILENA<br />

ŠTRÁFELDOVÁ<br />

Friedrich<br />

řečený<br />

Bedřich<br />

Příběh českého skladatele<br />

Ikar, 399 Kč, vychází 1. března<br />

„Chci vám jen<br />

řekla povýšen<br />

Eliščiny doha<br />

není dooprav<br />

předstírá,“ po<br />

tónem.<br />

Eliška na<br />

Je možné, že<br />

jde tak daleko<br />

tragédii?<br />

„Strýc vá<br />

přestala podp<br />

kolem pana k<br />

wagnerián, kt<br />

českou hudbu<br />

zásluha, ve sk<br />

národ odsoud<br />

jeho předstíra<br />

že takhle pod<br />

čím dál víc. „H<br />

skládat hudb<br />

zakončila svů<br />

má k odchod<br />

se tu dál zdrž<br />

O Bedřichu Smetanovi toho bylo<br />

napsáno už mnoho. Ostatně, v knize<br />

sama píšete, že váš záměr popsat<br />

život tohoto skladatele se třeba<br />

i u vašich známých často setkal<br />

s nepochopením. Co tedy bylo impulsem<br />

převyprávět jeho příběh?<br />

Už řadu let mě zajímá období národního<br />

obrození, doba, kdy se formovala<br />

naše národní identita. Přivedla mě<br />

k tomu práce v Českém rozhlase, kde<br />

jsem se věnovala českému exilu a krajanům<br />

žijícím v zahraničí. A kdykoliv jsem<br />

se s nimi setkala, vždy zdůrazňovali<br />

své vlastenectví. Mě tak začalo zajímat,<br />

kde se vlastenectví vůbec bere a kam<br />

směřuje. Mohli bychom dlouho diskutovat,<br />

zda se nám naše obrození v 19.<br />

století povedlo, nebo zda bychom si ho<br />

neměli raději zopakovat. Tehdy jsme se<br />

vydali tou nejsnazší cestou – našli jsme<br />

společného nepřítele v Němcích. Víc<br />

by nám ale myslím prospělo, kdybychom<br />

dokázali formulovat vizi, kam<br />

chceme jako Češi v Evropě směřovat.<br />

A právě v osobě Bedřicha Smetany, českého<br />

skladatele evropského formátu,<br />

se všechna tato pro a proti našeho<br />

obrození zřetelně ukazují. Ačkoliv sám<br />

byl velký vlastenec, místní „takyvlastenci“<br />

mu vyčítali, že je wagnerián,<br />

zanáší nám sem německého ducha<br />

atd. Hodně mu tím ztrpčovali život. Na<br />

jeho příkladu jsem navíc chtěla ukázat,<br />

že 19. století zdaleka nebylo dobou tak<br />

nudnou, otravnou a šedivou, jak ji dnes<br />

často vnímáme.<br />

Hned v úvodu zaujme, že jste knihu<br />

napsala jako takzvaný dokuromán.<br />

V čem je tento formát specifický<br />

a nakolik náročný je pro autorku,<br />

která se pro něj rozhodne?<br />

Název dokuromán mě napadl až<br />

v průběhu psaní, když jsem měla před<br />

sebou spoustu citací z dobového tisku,<br />

Smetanových deníků či korespondence<br />

Autor: H. Fiedler<br />

Zdroj: Sbírka Muzea<br />

Bedřicha Smetany<br />

a vzpomínek jeho současníků. Ráda<br />

tyto materiály ve svých knížkách používám,<br />

dodávají jim autenticitu a dobovou<br />

atmosféru. A pokud můžeme mít<br />

dokudrama, dokuoperu, tak proč ne<br />

dokuromán? Tento žánr umožňuje<br />

pracovat jak s dokumenty, tak s čistou<br />

beletrií. Je možná čtivější než non-fiction<br />

literatura, současně neopomíjí<br />

fakta a historické souvislosti. A hlavně<br />

mě hodně baví! Snad pobaví i čtenáře…<br />

Kniha je skutečně velmi čtivá<br />

a pokud čtenář zapojí fantazii, může<br />

se díky vašim barvitým popisům cítit,<br />

jako kdyby byl na místě dění. Kolik<br />

času vám zabrala příprava, kdy jste<br />

načítala dobové dokumenty a snažila<br />

se vcítit do toho, jaké to bylo, žít<br />

v období romantismu? Co pro vás<br />

v tomto ohledu bylo vůbec nejtěžší?<br />

Byly prameny vždy dostupné?<br />

Ve Smetanovi jsem mohla navázat na<br />

to, co jsem se už dřív o národním obrození<br />

dozvídala při psaní románu Guláš<br />

pro Masaryka nebo monodramatu<br />

Osamělé večery Dory N. o dceři Boženy<br />

Němcové. Smetanovská literatura je<br />

obrovská, jsou to spousty knižních<br />

titulů, studií a článků. Kromě toho tu je<br />

mnoho filmů, rozhlasových a televizních<br />

pořadů, nemluvě o internetových<br />

zdrojích a dokumentech z archivů. Tím


spíš možná překvapí, že je to pořád<br />

literatura výběrová. Dosud nevyšla většina<br />

jeho deníků, současná, nesmírně<br />

záslužná edice končí s jeho studentskými<br />

lety. Až vyjdou jeho deníky<br />

a korespondence kompletně, budeme<br />

možná muset svůj obraz Smetany<br />

nejen doplnit, ale i poopravit. Umožní<br />

nám to Smetanu trochu „odpomníkovat“<br />

a víc polidštit.<br />

V knize pracujete s tím, že běžným<br />

lidem je Smetanův život – i přes jeho<br />

význam pro Čechy – stále do značné<br />

míry neznámý. Na základní škole<br />

si poslechneme nějakou skladbu<br />

a jejího autora časově ukotvíme,<br />

před maturitou se třeba něco málo<br />

naučíme, ale pak to rychle zapomeneme.<br />

Co by podle vás měl ale každý<br />

Čech skutečně o tomto mimořádném<br />

autorovi vědět?<br />

To je opravdu těžká otázka! Někomu<br />

postačí základní data a poučka, že to<br />

byl tvůrce naší národní hudby a autor<br />

Prodané nevěsty a Mé vlasti. Někdo<br />

jiný se nespokojí ani s encyklopedickou<br />

znalostí jeho děl a životních osudů.<br />

A pro dalšího bude inspirativní, s jakou<br />

až umanutou důsledností šel v životě<br />

za svým cílem. Od hudby ho neodradila<br />

rodina ani jeho protivníci, malé české<br />

poměry, které vládly za jeho života<br />

v Praze, a nakonec ani hluchota, která<br />

ho postihla v 50. letech a kterou trpěl<br />

až do své smrti. Nemohu dávat žádný<br />

univerzální recept, co by kdo měl znát<br />

o Smetanovi. Pro mě to byl výjimečný<br />

umělec, který se ovšem, jako asi nikdo<br />

z nás, nevyvaroval docela obyčejných<br />

lidských chyb.<br />

Moc se mi líbí, že jste vůči čtenářům,<br />

jejich paměti, ale třeba i k mezerám<br />

ve znalostech tolerantní. Když<br />

nějakou kapitolu života Smetany<br />

zasazujete do dobového kontextu,<br />

vždy vysvětlíte, kdo byl kdo, jaké<br />

bylo klima ve společnosti, a proč je<br />

důležité to vědět. Co vás samotnou<br />

při rešerších překvapilo? Zjistila jste<br />

někdy, že vy sama si dané věci pamatujete<br />

ze školy jinak, že jste měla<br />

jinou představu?<br />

Vždy mi přijde důležité zasadit postavy<br />

svých románů či povídek do dobového<br />

kontextu. Tomu plátnu, na které<br />

je promítám, věnuji opravdu velkou<br />

pozornost. I samotná doba se tak stává<br />

hrdinou mých knížek. U Smetany mě<br />

překvapilo, že začal tak pozdě psát<br />

česky. Své deníky psal německy až<br />

do svých 38 let! Chtělo od něj velkou<br />

odvahu přejít z němčiny, ve které se<br />

vzdělával od první třídy až do maturity,<br />

k jazyku, který znal jen málo. Ale<br />

dokázal to! Jen se svou druhou ženou<br />

Bettinou si v době vážné manželské<br />

krize vyměňovali dopisy německy. Asi<br />

jim v češtině chyběly ty správné výrazy.<br />

A pokud jde o to, co nás ve škole kdysi<br />

naučili o Smetanovi, k tomu bych se<br />

raději ani nevyjadřovala. Ze školní<br />

hudebky mi zůstal jen matný dojem,<br />

že Smetana je ten starý hluchý pán, co<br />

složil Prodanku…<br />

Smetana měl talent od Boha.<br />

Dovedně hrál na hudební nástroje,<br />

krásně zpíval. Hudbou doslova žil, což<br />

ale s tím, jak dospíval, začínalo dělat<br />

jeho rodině starosti. Proč?<br />

Především proto, že jeho tatínek měl<br />

o budoucnosti svého nejstaršího<br />

syna docela jinou představu. Sám byl<br />

úspěšný podnikatel, jako sládek si pronajímal<br />

velké pivovary, dokonce si mohl<br />

koupit vlastní zámeček s pivovarem<br />

a hospodou v Růžkově Lhotici. A jistě<br />

chtěl, aby Bedřich jednou v jeho profesi<br />

pokračoval. Hrál sice rád na housle<br />

a Bedřichovy první hudební kroky mu<br />

dělaly radost, na muzikanty se ale díval<br />

jako na šumaře. V hudbě viděl nejistou<br />

existenci. A vůbec se mu nelíbilo, že se<br />

jí Bedřich věnuje s takovým zápalem.<br />

Když Bedřich dokonce kvůli hudbě<br />

odešel předčasně z Jungmannova<br />

pražského akademického gymnázia,<br />

dal mu prý tatínek jedinou facku<br />

v životě. S Bedřichovou snahou prosadit<br />

se jako klavírní virtuos, kapelník a skladatel<br />

se nejspíš nikdy docela nesmířil,<br />

nakonec ale ustoupil. Dal totiž na<br />

radu svého příbuzného, významného<br />

plzeňského vědce a profesora Františka<br />

Smetany. Ten prohlásil, že z Bedřicha<br />

bude jednou buď velký hudebník, nebo<br />

velký darebák. A to nejspíš rozhodlo, že<br />

se Bedřich mohl hudbě věnovat.<br />

Mimochodem, své libretistce Elišce<br />

Krásnohorské se skladatel svěřil, že<br />

během chlapectví byl hned dvakrát<br />

v ohrožení života. O co šlo? A formovala<br />

tato zkušenost pak jeho další<br />

život a dílo?<br />

Poprvé se tak stalo v době, kdy mu<br />

bylo deset nebo jedenáct let. Jeho<br />

tatínek si v té době pronajímal pivo-<br />

MILENA ŠTRÁFELDOVÁ<br />

(* 1956)<br />

Vystudovala kulturologii<br />

a dějiny umění na Univerzitě<br />

Karlově. Pracovala v knihovnách,<br />

muzeu, na ministerstvu<br />

kultury i v několika redakcích.<br />

V letech 2001 až 2014<br />

působila v Českém rozhlase.<br />

Dlouhodobě se věnuje literární<br />

činnosti, dosud vydala<br />

historické romány Guláš pro<br />

Masaryka, Trestankyně, Svatý<br />

rváč a Sestry B., povídkové<br />

knihy Kriplíci, Přepisovačka,<br />

Co mě naučilo listí a Svetr ze<br />

zbytků. Dosud největší úspěch<br />

zaznamenala kniha na pomezí<br />

románu a biografie To je on!<br />

O té, co si říkala Toyen. Tiskem<br />

vyšly i divadelní hry Osamělé<br />

večery Dory N., monodrama<br />

o dceři Boženy Němcové,<br />

a Odpolední čaj u Loosů.<br />

var v Jindřichově Hradci. A Bedřich se<br />

se svými kamarády vydali k rybníku<br />

Vajgar, aby tu odpálili láhev naplněnou<br />

střelným prachem. Ta láhev vybuchla<br />

Bedřichovi přímo do obličeje. Střepy se<br />

mu zaryly do tváře, musel hodně krvácet.<br />

Kluci se ale báli výprasku, tak mu<br />

ránu vymyli špinavou vodou z rybníka.<br />

Maminka ho pak sice uložila do postele,<br />

nezavolala k němu ale lékaře. Nejspíš se<br />

bála, že by se pan sládek zlobil. Bedřich<br />

pak prodělal těžký zánět, na dva dny<br />

dokonce ohluchnul, ale nějakým<br />

zázrakem přežil. Následky tohoto úrazu<br />

však trpěl do konce života. Akutní zánět<br />

21<br />

>>


22<br />

by náš nejnárodnější skladatel mohl<br />

umřít na syfilis?! Já se tomuto sporu<br />

ze zásady vyhýbám, v tomto ohledu<br />

se jako naprostý laik nechci stavět<br />

na jednu nebo druhou stranu. A ani<br />

to pro mě není důležité. Mé potěšení<br />

z poslechu Mé vlasti to rozhodně nijak<br />

neovlivňuje.<br />

později přešel do chronické formy,<br />

měl narušenou imunitu, vleklé a jistě<br />

hodně bolestivé záněty zubů a kůže,<br />

často ho bolela hlava atd. Podruhé pak<br />

vážně onemocněl o pár let později, jako<br />

student gymnázia v Německém, dnes<br />

Havlíčkově Brodě. Byla to nejspíš těžká<br />

chřipka. Neumím posoudit, nakolik<br />

se zdravotní potíže promítly později<br />

do Smetanova díla, v každém případě<br />

musel ale mít velkou výdrž, protože<br />

bolesti ho provázely vlastně neustále.<br />

Smetana prožil část svého života<br />

v zahraničí. Na Čechy ale nikdy nezapomněl<br />

a aktivně se zajímal o to, zda<br />

a kdy nastane rozkvět české národní<br />

kultury, které se v souvislosti s umrtvujícími<br />

dopady monarchie nedařilo.<br />

Co ho k tomu vedlo? Vždyť mohl být<br />

uznávaným skladatelem „v centrech<br />

dění“. Co mu tam chybělo a vedlo ho<br />

k návratu domů?<br />

Do ciziny, konkrétně do švédského<br />

Göteborgu, odešel především z existenčních<br />

důvodů, když se mu v Praze<br />

příliš nedařilo. A nesmíme zapomenout,<br />

že mu krátce předtím umřely tři ze čtyř<br />

dětí. Nejspíš cítil, že potřebuje změnit<br />

prostředí. Ve Švédsku měl velký úspěch,<br />

byl i dobře finančně zabezpečen, jeho<br />

ambicí však bylo stát se kapelníkem<br />

nového Prozatímního divadla v Praze<br />

a dát základy české národní hudbě.<br />

Odpovídalo to i tendencím v jiných<br />

evropských zemích: hudba v 19. století<br />

přestávala být univerzální a mezinárodní,<br />

skladatelé se snažili najít národní<br />

kořeny i v hudební oblasti. Smetana<br />

si navíc dal mimořádně náročný úkol,<br />

vytvořit českou operu pro české publikum.<br />

A to by sotva dokázal v cizině.<br />

Musel se vrátit domů, do Čech.<br />

Autor: Josef Matthauser<br />

Zdroj: Sbírka Muzea Bedřicha Smetany<br />

O géniu Smetany svědčí to, že<br />

aktivně tvořil, i když přišel o sluch.<br />

Cituji z vaší knihy: „Mohl se zhroutit,<br />

uzavřít před světem, mohl se<br />

z něj stát nesnesitelný zatrpklý muž,<br />

kterému se raději každý vyhne. NE!<br />

Právě teď vytvoří svá nejvýsostnější<br />

a nejdojemnější díla.“ Čím si to<br />

vysvětlujete? V čem byl Smetana jiný,<br />

že ani takovou ranou pro něj život<br />

neskončil?<br />

Tady se asi nemůžeme vyhnout analogii<br />

s Beethovenem, který také svá<br />

nejvýznamnější díla složil jako hluchý.<br />

Hudba se pro ně nejspíš stala únikem<br />

do vnitřního světa a dala jejich životu<br />

smysl ve chvíli, kdy jako hudebníci přišli<br />

o to nejcennější, o sluch. Pomohla jim<br />

vynahradit i to, že ztráceli kontakt se<br />

svým okolím. Mohli se dorozumívat<br />

jen písemně. Museli ale mít obrovskou<br />

vnitřní energii, odhodlání a talent, aby<br />

svůj skutečně tragický handicap překonali.<br />

Průměrný člověk by to nedokázal.<br />

Poměrně podrobně se v knize věnujete<br />

rovněž závěru Smetanova života.<br />

Naposledy vydechl 12. května 1884.<br />

Nejdříve se soudilo, že zemřel na<br />

syfilis. Až později přišli vědci s tím, že<br />

Smetanovo zdraví spíše ovlivnil úraz<br />

v dětství, který zapříčinil chronický<br />

zánět. Ten měl být dokonce i za zmíněnou<br />

hluchotou. Po všem, co jste<br />

načetla, existují ještě nějaké nezodpovězené<br />

otázky?<br />

Otázka, co bylo příčinou Smetanovy<br />

hluchoty, choromyslnosti a smrti,<br />

dodnes rozděluje odborníky i veřejnost.<br />

Do tohoto sporu se promítají nejen<br />

medicínská, ale bohužel i ideologická<br />

hlediska. Někdy se zdá, jako by to byl<br />

přímo test našeho vlastenectví. Cožpak<br />

A jak se díky práci na knize změnil<br />

váš osobní pohled na Bedřicha<br />

Smetanu? Má co říct i dnešním<br />

mladým?<br />

Kdykoliv začínám psát novou knížku,<br />

chci se především o svých postavách<br />

něco dozvědět. Porozumět jim. A ráda<br />

se jimi nechávám překvapovat, patří<br />

to k dobrodružství psaní. A Smetana<br />

mě uměl překvapit. Někdy mě nadchl,<br />

jindy rozzlobil, v každém případě jsem<br />

ale v něm uviděla živého člověka. A živý<br />

Smetana má co říct lidem v každé<br />

době, mladým i starším.<br />

PRVNÍ DOJMY<br />

Formát dokurománu je v případě<br />

této publikace mimořádně dobře<br />

zvolený. Autorka se pečlivě věnovala<br />

rešerši. Ačkoli je kniha psána<br />

velmi čtivým jazykem a působí<br />

románově, fakta jsou zde přesná<br />

a rovněž charaktery skutečných<br />

postav vychází ze skutečnosti,<br />

z dobových dokumentů. Spoustu<br />

věcí o Smetanovi nám učitelé na<br />

základních školách nechtěli či<br />

nestihli říct. Škoda! Takto barvitý<br />

život jen tak někdo nemá. Pozitivní<br />

je, že kniha tyto nedostatky smaže.<br />

Autorka se nevyhýbá popisovat<br />

Smetanova génia, ani chyby. Po<br />

přečtení možná také dojdete<br />

k závěru, že přes dnešní aureolu<br />

dokonalosti byl Smetana Člověk.<br />

Sice s velkým Č, ale stále jenom<br />

člověk.


TIPY NA NOVINKY Z <strong>KNIHKUPEC</strong>TVÍ<br />

Udělejte si radost novou knihou! V aktuální nabídce si vyberou čtenáři všech věkových kategorií.<br />

Připravili jsme pro vás několik čerstvých tipů na kousky, které vám zpříjemní prodlužující se jarní dny.<br />

JARNÍ TRADINÁŘ<br />

Martina Boledovičová,<br />

Martina Viktorie Kopecká<br />

Po zimním odpočinku příroda ožívá a spolu<br />

s ní také jarní svátky. Jarní Tradinář zve<br />

čtenáře k oslavě tohoto probuzení a obnovy<br />

života. Základem knihy je nejen popis<br />

a hledání smyslu tradičních svátků, ale také<br />

inspirace, jak tyto dny slavit, co připravit,<br />

uvařit a upéct nebo jak ozdobit domov<br />

i zahradu. Obsahuje celkem 80 receptů.<br />

Smart Press, 599 Kč<br />

RESTART PRO OČI<br />

Agnes Blessingová<br />

Trénované a odpočaté oči jsou klíčem nejen<br />

k lepšímu vidění, ale také k lepší schopnosti koncentrace<br />

a k celkově lepšímu pocitu ze života.<br />

Kniha nabízí množství osvědčených metod, jak<br />

udržet silné a zdravé oči i tělo. Navíc je doplněna<br />

fotografiemi a ilustracemi a nabízí vám ta<br />

nejúčinnější oční cvičení.<br />

JOTA, 388 Kč<br />

DIVOKÁ ZVÍŘATA<br />

Jane Wilsherová<br />

Nechte se vtáhnout na pomyslnou cestu deštnými<br />

lesy a poznávejte nejrozmanitější tvory. Úchvatné<br />

ilustrace s popisky detailů vás seznámí s jednotlivými<br />

druhy zvířat. Každý z více než 200 druhů je doplněn<br />

přehlednou tabulkou s mapou výskytu, velikostí<br />

i stupněm ohrožení.<br />

Bookmedia, 399 Kč<br />

HŘÍŠNÍ VÉVODOVÉ<br />

Sharon Page<br />

Pokud máte rádi knihy odehrávající se v romantické a tajemné Anglii první poloviny<br />

devatenáctého století, třídílná série Hříšní vévodové bude čtení přesně pro<br />

vás. Všechny knihy obsahují také napínavou detektivní zápletku. Obálky nafotila<br />

spolu se svým partnerem známá česká modelka, playmate a DJka Andrea Pomeje.<br />

Mediaplex, 447 Kč/ks<br />

JAK PŘEŽÍT NÁSILNÝ ÚTOK<br />

Andor Šándor<br />

Naučte se základní pravidla, která zvýší vaši šanci na<br />

přežití nejen v případě teroristického útoku. Určeno pro<br />

vzdělávací instituce, státní a veřejné úřady a všechna<br />

místa, označovaná jako měkké cíle, kde se nachází<br />

více lidí najednou, jakož i pro každého občana.<br />

Autreo, 249 Kč


24<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Zelenina z ekozahrady<br />

pro radost i soběstačnost<br />

// Jaroslav Svoboda, Lada<br />

Svobodová<br />

Kniha se zabývá permakulturním pěstováním<br />

zeleniny, od výběru místa pro záhony přes jejich<br />

utváření až po tvorbu kompostů a zlepšujících<br />

příměsí do půdy. Nezapomíná ani na další<br />

zahradní prvky jako je letní kuchyně nebo<br />

pařeniště. Obsahuje doporučení, jak úrodu<br />

zpracovat, i přes 1000 fotografií a fotografických<br />

postupů z rodového statku autora.<br />

Zelenina<br />

z ekozahrady<br />

PRO RADOST<br />

I SOBĚSTAČNOST<br />

Jaroslav Svoboda<br />

Lada Svobodová<br />

Svobodná mysl<br />

// Annie Grace<br />

Smart Press, 949 Kč, již vyšlo<br />

Chcete skoncovat s pitím, ale<br />

obáváte se, že abstinence se bude<br />

rovnat odříkání a obtížím v osobním<br />

i společenském životě? Annie Grace<br />

vás ve Svobodné mysli krok po kroku<br />

přiměje přemýšlet jinak. Dozvíte<br />

se, jak a proč vzniká závislost i jak<br />

nepít, a přesto se pořád dobře bavit.<br />

Osvoboďte se od alkoholu jednou<br />

provždy a najděte své štěstí!<br />

Knižní tipy<br />

Udělejte si v březnu radost a kupte si knihu, která<br />

vás motivuje nebo obohatí zajímavými informacemi<br />

z různých oblastí.<br />

Mystery Press, 379 Kč, již vyšlo<br />

Kolem světa za<br />

80 výjimečnými ptáky<br />

// Mike Unwin,<br />

ilustrace Rjuto Mijake<br />

Schopnosti ptáků sahají od náročné migrace mezi<br />

světadíly k přehlídce letecké akrobacie, barev<br />

a maskování. Může se zdát, že vzdušný svět, který<br />

obývají, je od toho našeho velmi vzdálený, a přesto<br />

se ptáci často prolínají s našimi životy. Přiblížíme<br />

vám jejich různorodost, krásu i houževnatost<br />

a odhalíme, jak hluboký význam pro nás mají.<br />

Záliby císařovny Sisi<br />

// Dagmar Beňaková<br />

NAHLÉDNĚTE DO SOUKROMÍ<br />

DÁMY, KTERÁ PŘEDBĚHLA SVOU<br />

DOBU! Poznejte Sisiny koníčky – jak<br />

ty notoricky známé jako módu, sport<br />

a budování vlastního kultu krásy,<br />

tak i ty, o kterých se moc nemluví:<br />

malování, psaní básní či sběratelství.<br />

Dozvíte se vše o Alžbětiných<br />

nejmilovanějších společnících –<br />

koních a psech – a zavítáte též na<br />

spiritistické seance.<br />

Moje Rusko<br />

Zprávy ze ztracené země<br />

// Jelena Kosťučenková<br />

Nejnovější publicistická kniha známé ruské<br />

novinářky, redaktorky a zvláštní zpravodajky<br />

listu Novaja gazeta Jeleny Kosťučenkové velmi<br />

věrně odráží hlavní autorčiny reportérské zájmy.<br />

Většina z nich je z bohem zapomenutých míst<br />

i lidmi odstrčených koutů středního Ruska, kde<br />

bují především bída, beznaděj, alkoholismus<br />

a prostituce.<br />

Grada, 499 Kč, již vyšlo<br />

Grada, 399 Kč, již vyšlo<br />

Argo, 488 Kč, již vyšlo


Trénovat, přežít a vítězit<br />

Knižní novinky od nakladatelství Grada<br />

CVIČENÍ S VLASTNÍ VAHOU<br />

BEZ NÁŘADÍ<br />

50 nejlepších tréninkových sestav pro cvičení<br />

s vlastní vahou, které vám pomohou získat<br />

a udržet kondici i bez jakýchkoliv pomůcek.<br />

SURVIVAL<br />

Průvodce pro ty, kdo mají chuť poznávat přírodu<br />

a naučit se, jak si poradit v terénu.<br />

Rychlý<br />

a efektivní<br />

trénink<br />

Snadné<br />

a bezpečné<br />

dobrodružství<br />

MENTÁLNÍ ODOLNOST<br />

Komplexní příručka pro zlepšení schopnosti<br />

mysli zvládat problémy v krizových a bojových<br />

situacích.<br />

STREČINK NA ANATOMICKÝCH<br />

ZÁKLADECH<br />

23 speciálních programů pro rozličné sportovce,<br />

kterým pomohou se zotavením po výkonu a max-<br />

imalizují efektivitu pohybu.<br />

CVIČENÍ PRO DVA<br />

Cviky, protahování a příklady tréninků doprovázené<br />

detailními fotografiemi, instrukcemi,<br />

pokyny k rozestavení partnerůa návrhy na<br />

zvýšení či snížení intenzity.<br />

Výcvik<br />

podle<br />

jednotek<br />

SAS<br />

Protahování<br />

celého těla<br />

Nejlepší<br />

cvičení<br />

s partnerem


text: Marie Svobodová<br />

26<br />

PROMOTION<br />

Novinky pro<br />

romantické duše<br />

Jsou autentické,<br />

silně návykové<br />

a plné emocí i lásky,<br />

která si najde cestu<br />

za jakýchkoliv<br />

okolností. O čem že<br />

je řeč? Přece o těch<br />

nejčtivějších knižních<br />

novinkách, pro něž<br />

zahoří nejedno<br />

romantické srdce.<br />

Pokračování série<br />

Scarlet Luck je<br />

konečně tady!<br />

Zařadí se i nová<br />

kniha německé<br />

ikony mezi<br />

bestsellery?<br />

Monu Kasten, královnu young adult<br />

románů, vám nejspíš představovat<br />

nemusíme. Nenajde se snad nikdo,<br />

kdo by zapomněl na její ikonickou sérii<br />

Začít znovu, díky níž získala fanoušky<br />

u nás i po celém světě. Spousta čtenářů<br />

vyzdvihuje také sérii Scarlet Luck, jejíž<br />

úvodní díl s názvem Osamělé srdce<br />

považují za Monino nejlepší dosavadní<br />

dílo. Na pokračování emotivního<br />

příběhu o komplikované lásce mezi<br />

hudebníkem a obyčejnou dívkou<br />

jsme si museli počkat téměř rok. Nyní<br />

je Křehké srdce konečně tady a dle<br />

zahraničních čtenářů je ještě čtivější<br />

než první díl!<br />

Adam se Rosie ozval naposledy před<br />

několika měsíci a jediné, co jí po něm<br />

zbylo, je zlomené srdce plné bolestivých<br />

vzpomínek. Chybí jí jeho smích,<br />

vtipy, i blízkost, kterou cítila i přes oceán<br />

během jeho turné v Evropě. Koncerty<br />

přerušil Adamův nástup do protialkoholní<br />

léčebny, před nímž Rosie poslal<br />

dopis na rozloučenou. Rosie tak nyní<br />

dělá všechno pro to, aby svůj život dala<br />

zase do pořádku. Někde hluboko uvnitř<br />

ale živí naději, že se Adam neozývá kvůli<br />

pobytu na klinice. Když však z médií<br />

zjistí, že už léčbu dokončil, pochopí, že<br />

se věci mají jinak. Její zrádné srdce to<br />

však přijmout odmítá…<br />

Příběh o lásce, jež<br />

byla předurčena<br />

k zániku dávno<br />

předtím, než začala<br />

Red, 399 Kč,<br />

vychází 6. března<br />

Lena Kiefer pochází, stejně jako Mona<br />

Kasten, z Německa, avšak na rozdíl<br />

od Mony se na českém knižním trhu<br />

prosadila teprve nedávno, a to dystopií<br />

Ofélie Scaleová: Svět bude hořet.<br />

Lena vystudovala němčinu a ze všeho<br />

nejraději píše romány pro ženy a young<br />

adult fantasy. Do první zmíněné kategorie<br />

spadá také její nové dílo s názvem<br />

Westwell: Tíživá lehkost lásky. Dle<br />

prvních ohlasů v knize najdeme silné<br />

osobnosti, jež se nebojí dát najevo svou<br />

zranitelnost, scény nabité tou správnou


chemií i příběh, který si díky jedinečnému<br />

stylu autorky zamilujete od<br />

prvních stran!<br />

Zajatkyně spadá do kategorie temných<br />

romancí, které mají naprosto všechno,<br />

o čem každá milovnice románů pro<br />

ženy sní. Komplikované postavy se<br />

zajímavou minulostí, strhující zápletku,<br />

plno napínavých akcí i emoce, z nichž<br />

se vám poderou slzy do očí. Příběh<br />

Zajatkyně je návykový a věřte, že až se<br />

do něj začtete, budete doufat, že pokračování<br />

vyjde co nejdříve.<br />

Ella je dvaadvacetiletá dívka, která<br />

se v dětství, po smrti matky, musela<br />

odstěhovat k tetě na Floridu. Ta ji však<br />

prodala kuplíři Johnovi, jenž krásnou<br />

dívku využíval k výdělku. Když je tak<br />

Ella po šesti letech prodána novému<br />

pánovi, nejprve cítí úlevu. Pak ale zjistí,<br />

co je její nový majitel zač a má pocit, že<br />

se ocitla v té nejhorší noční můře.<br />

Strhující příběh<br />

o tenké hranici mezi<br />

láskou a nenávistí<br />

Vaší pozornosti by neměl uniknout<br />

ani román Zadrž dech od úspěšné<br />

slovenské autorky Michaly Ries, jež<br />

své příznivce získala romantickou sérií<br />

Na útěku. V knize Zadrž dech najdete<br />

nezapomenutelný příběh, který se vám<br />

zaryje hluboko pod kůži, hrdinku, se<br />

kterou se lehce ztotožníte i hluboké<br />

myšlenky, jež vámi budou rezonovat<br />

ještě dlouho po dočtení.<br />

Marina žije poklidným a šťastným životem,<br />

tedy alespoň nyní. Její minulost je<br />

plná temnoty, bolesti, pohrdání i zloby…<br />

27<br />

Když do práce přichází nový kolega<br />

Red, 399 Kč,<br />

vychází 13. března<br />

Hlavní hrdinka románu, Helena, přichází<br />

do New Yorku s jediným cílem:<br />

očistit jméno své sestry Valerie, která<br />

byla před dvěma a půl lety nalezena<br />

mrtvá spolu se svou životní láskou<br />

Adamem. Zatímco Adamova rodina<br />

obviňuje z jejich smrti Valerii, Helena<br />

věří v její nevinu a je odhodlaná najít<br />

pravdu. Do cesty se jí však připlete<br />

Adamův mladší bratr Jessiah. Oba ví,<br />

že by se měli nenávidět. Hluboké city je<br />

však zasáhnou silou, s níž se nedá bojovat.<br />

Přežije jejich láska navzdory nenávisti,<br />

k níž byli předurčeni v momentě,<br />

kdy jejich sourozenci zemřeli?<br />

Red, 399 Kč,<br />

vychází 20. března<br />

Marcel, spolu s ním se jako přízrak vrací<br />

všechny vzpomínky, na které Marina<br />

chtěla dávno zapomenout. Mladá žena<br />

si s hrůzou uvědomuje, že ji má Marcel<br />

v hrsti. Že by ji mohl zničit jediným slovem.<br />

Proč ji ale vlastně tak moc nenávidí?<br />

A z jakého důvodu ji jeho oči tak<br />

matou? Existuje šance, že by dokázal<br />

vidět její pravé já?<br />

Asher Scott je vůdcem největší<br />

mafiánské organizace ve státech. Ella<br />

Temná mafiánská<br />

romance, u které se<br />

vám bude tajit dech<br />

Sarah Rivens prorazila ve svém rodném<br />

Alžírsku a později také ve Francii a dalších<br />

světových zemích dílem, jemuž<br />

budeme věnovat následující řádky.<br />

mu byla přidělena bez jeho vědomí,<br />

a tak je k mladé dívce nebývale krutý.<br />

Postupem času se však situace mezi<br />

nimi uklidňuje, Ella začne s lehkostí<br />

plnit úkoly, které jí organizace zadává<br />

a poznávat Ashera i z trochu jiné<br />

stránky. Lze ale překonat nenávist<br />

a milovat někoho i přesto, že nám<br />

v životě bylo ublíženo tak moc, až jsme<br />

na lásku zanevřeli?<br />

Red, 399 Kč,<br />

vychází 27. března


<strong>28</strong><br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Šach a mat<br />

// Ali Hazelwood<br />

První young adult román od autorky romantické komedie Hypotéza lásky. Mallory, bývalá šachová<br />

naděje, se vzdala snu kvůli rodině. Náhodou porazí šachového velmistra Nolana Sawyera a ocitá<br />

se zpátky ve světě šachu. Pro Mallory je to šance na peníze, pro Nolana záhada. Oba se vrhají do<br />

nelítostného soupeření, které je plné přitažlivosti…<br />

Yoli, 399 Kč, vychází 1. března<br />

Knižní tipy<br />

Protiklady, divoké jiskření, hluboké pohledy, letmé<br />

dotyky, zdánlivě chladný přístup a nedosažitelnost,<br />

to je přesně ten správný chemický vzorec pro<br />

romantické ženské (a dívčí) čtení.<br />

NEKTERÉ POHÁDKY<br />

NEJSOU PRO DETI<br />

Pokušení<br />

// Ivy Smoak<br />

Nesmělá studentka Penny má své tajemství – bezhlavě<br />

se zamilovala do svého učitele. A je si docela<br />

jistá, že i on do ní. Profesor Hunter je pohledný<br />

a naprosto nedosažitelný.<br />

Tajemství,<br />

které se skrývá<br />

v jeho hlubokých<br />

očích, ji nesmírně<br />

láká. A zdá se, že<br />

ani James Hunter<br />

nedokáže odolat tak<br />

sladkému pokušení.<br />

PRO FANOUŠKY<br />

KNIH<br />

KRUTÝ PRINC<br />

A HOLUBICE A HAD<br />

Ikar, 299 Kč, vychází<br />

4. března<br />

Začalo to polibkem<br />

// Ella Quinnová<br />

TENTOKRÁT<br />

JE TO PRINC,<br />

KDO POTŘEBUJE<br />

ZACHRÁNIT<br />

www.grada.cz<br />

Louisa touží po výjimečném muži a nepochybuje,<br />

že toho pravého pozná, hned jak ho uvidí. Jednoho<br />

dne potká Gideona, nového vévodu z Rothwellu.<br />

Následují vyjížďky za úsvitu a tance na plesech.<br />

Nakonec Gideon neodolá<br />

touze ji políbit<br />

a Louisa si je jistá,<br />

že ji požádá o ruku.<br />

Nemůže se o ni však<br />

ucházet, dokud<br />

nezachrání panství,<br />

jež jeho otec málem<br />

zruinoval. S něčím<br />

takovým se ale Louisa<br />

nikdy nesmíří.<br />

Cosmopolis, 449 Kč,<br />

již vyšlo


ČTENÍ, PŘI KTERÉM SE<br />

BUDETE ČERVENAT...<br />

…ALE ČÍST<br />

NEPŘESTANETE


30<br />

AUDIOKNIHY<br />

John Gwynne: Hlad bohů<br />

Čtou: Klára Cibulková, Anna Fixová, Jan Teplý, Kajetán Písařovic, Ondřej Novák<br />

Vychází v březnu 2024<br />

Dračí bohyně byla po staletém věznění osvobozena z magických okovů a nyní se<br />

svými potomky spřádá krvelačné dobyvatelské plány. Bohové se vracejí a hladovějí po<br />

krvi a moci! Druhý díl strhující fantasy ságy, jejíž autor se nechal inspirovat severskou<br />

mytologií.<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

Terry Pratchett:<br />

Pátý elefant<br />

Čte: Jan Zadražil<br />

14:25 / 439 Kč<br />

Lord Vetinari vyšle sira<br />

Samuela Elánia do Überwaldu, aby reprezentoval zájmy<br />

Ankh-Morporku při nadcházející volbě trpasličího krále.<br />

Zatímco policajt tělem i duší Elánius zápasí s rolí diplomata,<br />

jeho milovaná Městská hlídka se pod velením kapitána<br />

Tračníka rozkládá…<br />

Taylor Jenkins Reid:<br />

Carrie Soto se vrací<br />

Čtou: Anita Krausová,<br />

Jakub Koudela<br />

Vychází v březnu<br />

Carrie Soto je nejlepší světovou tenistkou všech dob. Jenže<br />

ani tak nebude v sedmatřiceti návrat ze sportovního<br />

důchodu snadný. Autorka bestselleru Sedm manželů<br />

Evelyn Hugo přivádí na scénu další nezapomenutelnou<br />

hrdinku, jíž budete fandit na kurtu i mimo něj!<br />

Simon Mawer:<br />

Anatomie rodu<br />

Čtou: Eva Hacurová,<br />

Jan Vlasák, Jan Vondráček<br />

Vychází v březnu<br />

Jaroslav Havlíček:<br />

Zavražděný sen<br />

a jiné povídky<br />

Čte: Igor Bareš<br />

05:55 / 299 Kč<br />

V poutavé románové kronice<br />

vynesl autor Skleněného<br />

pokoje na světlo záseky<br />

a suky v historii svého<br />

rodu. Příběhy jeho předků oslavují pragmatické ženské<br />

odhodlání prolomit viktoriánské předsudky. Koneckonců<br />

opravnou druhou šanci dějiny člověku neposkytují.<br />

Jeden z našich předních<br />

autorů psychologické prózy<br />

osvědčil mistrovský talent<br />

nejen při psaní románů.<br />

Původní antologie povídek zahrnuje jeho nejzdařilejší<br />

příběhy rázu milostného, realistického, fantastického<br />

či detektivního, v nichž má své místo vražda i sen.


31<br />

Håkan Nesser:<br />

Druhý život pana<br />

Roose<br />

Čte: Martin Zahálka<br />

Vychází v březnu<br />

Podivínský úředník před<br />

světem utajil tučnou<br />

výhru ze sázení. Pokouší<br />

se o skromný restart, ale<br />

záhy se začne pohřešovat – a inspektor Gunnar Barbarotti, už<br />

tak přetížený všednodenní kriminální agendou, má o případ<br />

navíc. A tenhle věru nebude snadné rozplést…<br />

Audrey<br />

Niffeneggerová:<br />

Zakletý v čase<br />

Čtou: Jan Zadražil,<br />

Klára Suchá<br />

19:27 / 449 Kč<br />

Henry přeskakuje v čase.<br />

Je to nepříjemná porucha,<br />

protože nemůže ovlivnit,<br />

kde a kdy skončí. Jeho cesty se však vždycky točí kolem Clare.<br />

Zatímco se tedy Henry objevuje a zase mizí, Clare zůstává<br />

a vyhlíží další okamžik, který budou smět strávit spolu.<br />

AUDIOKNIHY<br />

Daphne du Maurier:<br />

Má sestřenka<br />

Rachel<br />

Čte: Matouš Ruml<br />

Vychází v březnu<br />

Osiřelý Filip hospodaří<br />

roku 1830 sám na<br />

cornwallském panství.<br />

Zakrátko sem přicestuje nezaopatřená příbuzná, o kterou<br />

by se měl postarat, a nevole k atraktivní vdově se postupně<br />

mění v lásku. Co když jsou ale Racheliny city k němu zištné?<br />

Nebo je chamtivec někdo jiný?<br />

Leon Uris:<br />

Exodus<br />

Čte: Vladislav Beneš<br />

Vychází v březnu<br />

Mimořádná kronika<br />

blízkovýchodních let<br />

1946–1948, v níž se židovské<br />

osudy vystavené hrůzám<br />

20. století slily do vůle přežít všemu navzdory, vrcholí<br />

vyhlášením nezávislého Státu Izrael. A připomíná, že<br />

zdejší ohnisko napětí stále hrozí výbuchem, jelikož svět se<br />

nepoučil.<br />

Jozef Karika: Strach<br />

Čte: Ondřej Novák<br />

Vychází v březnu<br />

Jožo ztratil práci<br />

i partnerku a rozhodne se<br />

znovu vzchopit ve městě<br />

svého dětství. Jenže když<br />

uhodí mráz, začnou se<br />

ztrácet děti tak jako v zimě<br />

1985. Hrůza je tu nanovo. Za okny se už hromadí mrtvoly<br />

jelenů a nestvůrné děti s vydloubanýma očima slídí mezi<br />

baráky…<br />

Timothy Garton Ash:<br />

Evropa, náš domov<br />

Čte: Pavel Soukup<br />

Vychází v březnu<br />

Bytostný Evropan<br />

rekapituluje proces<br />

evropské integrace. Rád<br />

si po britsku zavtipkuje,<br />

nicméně nezamlčuje, že<br />

toto snažení provázely jak úctyhodné vize, tak ústrky, špatné<br />

odhady a propady. Navíc po brexitu a Putinově vpádu na<br />

Ukrajinu stojíme zřejmě opět na rozcestí.


text a foto: Michaela Merglová<br />

32<br />

ROZHOVOR<br />

Daniel Bambas:<br />

Nejzajímavější<br />

charaktery skrývají<br />

hodně smutku<br />

Daniel Bambas, všestranný český herec a držitel<br />

Ceny Thálie 2017 za mimořádný činoherní výkon,<br />

propůjčil již podruhé svůj hlas příběhu z pera<br />

skotského spisovatele Petera Maye. Tentokrát si<br />

v jeho podání mohou posluchači vychutnat mrazivý<br />

thriller Zimní hrob.<br />

Román zasazený do Skotska v roce<br />

2051 je označován za „eko-noir“ nebo<br />

„klimatickou dystopii“. Jak na vás<br />

tohle propojení thrilleru a detektivky<br />

s enviromentální tematikou zapůsobilo?<br />

Důsledky klimatických změn, které jsou<br />

v knize popisovány a jejichž počátky<br />

pociťujeme už nyní, jsou opravdu velmi<br />

tísnivé. Vlastně bych si přál, aby působily<br />

téměř nepředstavitelně, tak tomu ale<br />

bohužel není. Takže každý posluchač,<br />

který si tuhle hrozbu uvědomuje, bude<br />

pravděpodobně vyprávěním zasažen<br />

o to víc. Ve mně vyvolávalo pocit rychle<br />

utíkajícího času. Pocit, že nám už zbývá<br />

jen zoufale krátká doba, abychom se<br />

Vydal OneHotBook<br />

09:03 / 379 Kč<br />

pokusili dopady klimatické změny zmírnit.<br />

Pocit, že už nelze zavírat oči před<br />

realitou, ve které žijeme, pokud tedy<br />

máme nějaké svědomí a záleží nám<br />

i na tom, jaký svět zanecháme příštím<br />

generacím.<br />

A co můžeme dělat pro to, aby na<br />

autorova slova nakonec nedošlo?<br />

Kéž by na tohle existovala jednoduchá<br />

odpověď. Myslím, že musíme důvěřovat<br />

vědcům a hlavně volit ty politiky, kteří<br />

berou klimatickou změnu skutečně<br />

vážně. To samozřejmě není téma, jemuž<br />

se chtějí věnovat populisté. Je bolavé,<br />

nepopulární a jsou s ním spjata řešení,<br />

která nejsou pohodlná a vyžadují od nás<br />

osobní aktivitu a investici. Takže prosím,<br />

nevěřme politikům, kteří v dnešní době<br />

nabízejí snadná a bezbolestná řešení<br />

a chtějí nás izolovat od zbytku vyspělé<br />

Evropy. Klimatická změna opravdu<br />

nezná hranice států.<br />

Užíval jste si typicky skotskou atmosféru<br />

příběhu?<br />

Já měl pro tuhle část světa a sever<br />

Evropy vůbec vždycky slabost. Ve<br />

Skotsku jsem bohužel ještě nebyl, ale<br />

jeho krajina a historie mě fascinují<br />

a určitě patří k mým cestovatelským<br />

snům. Líbí se mi, jakou má tenhle kout<br />

světa v sobě divokost. Je plný živlů.<br />

Dojem nehostinné země se tu během<br />

chvíle může proměnit v čirou krásu,<br />

a zase naopak.<br />

Případ mrtvého investigativního<br />

novináře vyšetřuje detektiv-inspektor<br />

Cameron Brodie. Jaký dojem na<br />

vás udělal tenhle ochránce zákona<br />

ze staré školy, který přišel o manželku,<br />

nehezké vzpomínky utápí<br />

v alkoholu a navrch mu diagnostikovali<br />

rakovinu prostaty?<br />

Ty nejzajímavější charaktery většinou<br />

skrývají hodně bolesti a smutku,<br />

se kterými se ovšem rozhodnou<br />

zápasit. A to je přesně případ detektiva-inspektora<br />

Brodieho. Mohl by té<br />

nepřízni osudu prostě podlehnout,<br />

na všechno rezignovat a utápět se<br />

v sebelítosti. Naštěstí se rozhodne pro<br />

pravý opak.<br />

Na své cestě k mrtvole uskladněné<br />

v liduprázdném horském hotelu<br />

k sobě Brodie přibere doktorku<br />

indického původu Sítu Royovu. Jaká<br />

chemie panuje mezi touto nesourodou<br />

dvojicí, kterou však spojuje<br />

ztráta někoho blízkého?<br />

Nechci a ani nemůžu prozrazovat příliš,<br />

a přece věřím, že Brodie a Síta mají<br />

dost předpokladů k tomu, aby mezi<br />

nimi přeskočila zásadnější jiskra. Jsou<br />

to oba velmi inteligentní lidé, mají<br />

podobný smysl pro humor, nejsou lhostejní<br />

vůči svému okolí, neklouzají po<br />

povrchu. Mají za sebou zásadní životní<br />

zkušenost, která je naučila rozlišovat,<br />

co má v životě skutečně smysl.


otraut SuS anne Bernerová<br />

Dům<br />

Knížka ze světa populární řady Jaro,<br />

Léto, Podzim, Zima a Noc.<br />

Staří známí z městečka, které si oblíbili<br />

nejmenší čtenáři celé Evropy, se vracejí.<br />

Tentokrát v knize, která vám ukáže, jak bydlí<br />

a co dělají, když se zrovna netoulají.<br />

Cyril l iéron, Benoit Dahan<br />

V hlavě<br />

Sherlocka Holmese<br />

dotisk<br />

Komiks, v němž máte možnost vstoupit do<br />

„paláce myšlenek“ nejlepšího detektiva všech dob.<br />

Londýn sužují záhadná zmizení a stopou se zdá<br />

být vstupenka na kouzelnické představení. Každá<br />

strana komiksu slibuje potěšení z detailních<br />

ilustrací a další krok k vyřešení zločinu.<br />

KriS týna Plíhalová<br />

Bažina v obýváku<br />

Komiks o dětské fantazii a rodičovství.<br />

Zážitky sourozenců Jáchyma a Josefíny se<br />

v hravém komiksu proměňují ve výlety do světů<br />

plných fantazie, během kterých mizí rozdíly<br />

mezi realitou a dětskou představivostí.


34<br />

AUDIOKNIHY<br />

text: Petra Schultze<br />

5<br />

nejrozšířenějších<br />

mýtů<br />

o audioknihách<br />

Audioknihy jsou mezi námi jako forma čtení už několik desítek let. Každým<br />

rokem jejich popularita skokově stoupá, a přesto je stále obklopuje celá řada<br />

mýtů, které odrazují spoustu čtenářů. Jaké to jsou a proč nejsou pravdivé?<br />

Audioknihy se<br />

nepočítají jako<br />

čtení<br />

Interpret vám<br />

zkresluje představy<br />

by jinak v tištěné podobě vzdali. Nebo<br />

pokud jde o knihy napsané formou<br />

rozhovorů, podcastů a podobně, audioknižní<br />

zpracování takových knih jsou<br />

třešničkou na dortu.<br />

Zdánlivě neprůstřelný argument, který<br />

vždy zazní ze strany pochybovačů jako<br />

první, je: „Ale to není čtení!“ Tak co<br />

vlastně je čtení? Podle pedagogického<br />

slovníku jde o proces, kdy je vnímání<br />

znaků (slov, vět) podnětem pro myšlenkovou<br />

činnost. Tento proces má několik<br />

fází a ideálně vede k porozumění<br />

a zpracování předávané informace.<br />

Čtení tedy není jen o koukání na písmenka.<br />

To je pouze vstupní část. Když<br />

posloucháte audioknihy, jediná změna<br />

oproti čtení vizuálnímu je na začátku.<br />

Zbytek už je u obou forem čtení<br />

naprosto shodný. I u poslechu probíhají<br />

stejné kognitivní procesy – vnímáte<br />

přijímaný text, snažíte se v něm hledat<br />

význam, zpracovat ho, zapojit kritické<br />

myšlení, celý obsah si zkrátka v hlavě<br />

představit a srovnat. Stejně tak ve vás<br />

vzbuzuje emoce a poučení.<br />

Skvělé napsaná kniha je skvěle napsaná<br />

kniha. Slova oceníte i v audiu. A možná<br />

i mnohem víc.<br />

Často se setkáváme s prohlášením, že<br />

jediný správný zážitek z knihy může člověk<br />

mít, když si ji čte sám. Opomíjíme<br />

ale fakt, že představivost každého<br />

čtenáře funguje jinak -– podobně jako<br />

učení. Některým lidem vyhovuje víc<br />

vizuál, jiným spouští představivost<br />

audio. Stejně tak pomáhá interpretace<br />

člověku dokreslit emoce a myšlenky<br />

díky tomu často působí mnohem<br />

intenzivněji.<br />

Interpret umí příběh pozvednout na<br />

vyšší úroveň. Často jde o profesionálního<br />

herce či herečku, kteří dokážou<br />

zintenzivnit emocionální prožitek<br />

i dopad příběhu. Zkuste si například<br />

poslechnout vaši oblíbenou knihu<br />

v audiu a porovnejte svou zkušenost.<br />

Nebo vsaďte na populární jistoty, jako je<br />

Larssonovo Milénium v podání Martina<br />

Stránského nebo třeba Pratchettova<br />

Úžasná Zeměplocha v podání Jana<br />

Zadražila či Zuzany Slavíkové.<br />

Mnohým knihám dokonce audioknižní<br />

zpracování mnohem více sluší. Velká<br />

část fanoušků audioknih, s nimiž se<br />

setkáváme, často zmiňuje, že zvládne<br />

díky audio podobě dočíst knihu, kterou<br />

Na audioknihy se<br />

nedá soustředit<br />

Spousta lidí je přesvědčená, že u audioknih<br />

neudrží pozornost jako při čtení.<br />

Pokud se vám něco takového děje,<br />

možná jde spíše o to, co při poslechu<br />

audioknihy děláte.<br />

Když si totiž k poslechu vyberete jinou<br />

mentální činnost, vaše pozornost se<br />

tříští a můžete se hodně rychle začít<br />

ztrácet. Klíčem je přidat si audioknihu<br />

k automatizované, rutinní činnosti – jako<br />

když jedete do práce, uklízíte, vaříte<br />

nebo hrajete hry. Klíčem je, že v těch<br />

situacích už znáte cestu a proces, takže<br />

mentálně vám kapacitu neberou a vy se<br />

můžete soustředit na příběh.<br />

Druhým možným důvodem, proč se<br />

vám něco takového mohlo stát, je volba<br />

audioknihy. Pokud se s výběrem trefíte<br />

vedle, můžete se rychle ztrácet. Ale to se<br />

vám běžně stává i u čtení knih tištěných<br />

– ruku na srdce, kolikrát se vám stalo, že<br />

jste četli nějaký odstavec už potřetí?


Poslech audioknih reálně vyžaduje stejnou<br />

míru soustředění jako čtení. Takže<br />

i na volbě knihy záleží. Audioknihy navíc<br />

mnohým lidem umožňují zpracovat<br />

obsah těžší na porozumění, protože<br />

je pro ně mluvené slovo mnohem<br />

stravitelnější.<br />

Poslech je<br />

pomalejší než čtení<br />

Ano, pro většinu rychlejších čtenářů je<br />

to pravda. Při čtení audioknihy je třeba<br />

dohlížet na správnou výslovnost a plynulost<br />

textu. I proto jsou audioknihy<br />

pomalejší než váš vnitřní hlas při čtení.<br />

Pomalejší čtení ale nemusí být problém,<br />

a to hned ze dvou důvodů.<br />

Jedním je, že audioknihy pro vás<br />

mohou být úžasnou alternativou pro<br />

čtení tištěných knih v situacích, kdy by<br />

to jinak nebylo možné. A v takové chvíli<br />

na rychlosti nezáleží – tak jako tak byste<br />

nečetli. Pomalejší audioknihy jsou tedy<br />

stokrát lepší než žádné čtení.<br />

A potom je tu zrychlování. Většina<br />

aplikací pro přehrávání audioknih (jako<br />

aplikace Audiolibrix) už dnes umí rychlost<br />

přehrávání měnit. Takže stejně jako<br />

každý čteme jiným tempem, i rychlost<br />

poslechu si umíme hravě přizpůsobit.<br />

Poslouchání<br />

audioknih je jen<br />

pro líné<br />

Celkem slušně zakořeněný předsudek.<br />

Ten, kdo radši poslouchá, než aby si četl<br />

sám, je lenoch. A přitom je to přesně<br />

naopak. Líní lidé přeci neprojeví ani<br />

špetku snahy navíc.<br />

Když si vezmete třeba povinné čtení do<br />

školy, líný člověk si místo čtení knihy<br />

najde výcuc nebo si pustí film. To je<br />

přece jen kratší a musí to stačit, ne? Pak<br />

už zbývá jen předstírat, že máte knihu<br />

přečtenou celou. Když si poslechnete<br />

celou audioknihu, celou ji opravdu přečtenou<br />

máte.<br />

Audioknihy poslouchají aktivní lidé.<br />

Lidé, kteří se nespokojí se zkratkami. Jen<br />

prostě nestíhají z toho či ono důvodu<br />

číst tolik, kolik by si přáli. Většina audioknižních<br />

posluchačů* navíc kombinuje<br />

poslech se čtením. Pokud zbývá čas,<br />

dávají přednost klasickým knížkám.<br />

Poslouchání audioknih jim umožní<br />

číst více i přes překážky, se kterými se<br />

v životě setkávají.<br />

Audioknihy vám obohatí život díky více<br />

možnostem a chvílím na čtení, prožívání<br />

příběhů, hledání inspirace a poučení.<br />

Rozhodně nejsou jen línou a nerovnou<br />

náhražkou čtení, ale otevírají nový svět<br />

vychutnávání příběhů. Nejlépe uděláte,<br />

když si je sami vyzkoušíte.<br />

Zdroj:<br />

Velký audioknižní průzkum 2023,<br />

audiolibrix.cz/vysledky2023<br />

35


text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Romana Giebische<br />

36<br />

ROZHOVOR<br />

Knihovny už dávno<br />

nejsou jen půjčovny<br />

dokumentů<br />

Žijete v domnění, že hlavní náplní profese knihovníka je<br />

čtení? V případě Romana Giebische, který už řadu let<br />

působí v Národní knihovně České republiky a k tomu<br />

předsedá Svazu knihovníků a informačních pracovníků,<br />

tomu tak rozhodně není.<br />

Jak byste Svaz knihovníků a informačních<br />

pracovníků České republiky<br />

(ve zkratce SKIP) představil?<br />

Svaz byl obnoven v roce 1990 jako<br />

občanské sdružení na základě zákona<br />

č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.<br />

V současné době jsme již „zapsaným<br />

spolkem“ a já bych SKIP definoval jako<br />

největší profesní organizaci pro knihovníky<br />

s 2 100 členy. Následuje Sdružení<br />

knihoven s 92 členy a Asociace knihoven<br />

vysokých škol s 25 členy. SKIP<br />

je organizován regionálně, ovšem<br />

regiony SKIP nekopírují kraje. Dále<br />

máme desítky pracovních skupin, sekcí<br />

a klubů, kde se věnují knihovníci širokému<br />

spektru oborových témat. SKIP<br />

se věnuje nejen oborovému vzdělávání,<br />

ale vyhlašuje také mediální akce na<br />

podporu knihoven, máme celou řadu<br />

ocenění pro knihovny a knihovníky,<br />

iniciujeme mj. vznik dotačních programů,<br />

ze kterých profitují knihovny.<br />

Angažujeme se v legislativní oblasti,<br />

spolupracujeme na přípravě a realizaci<br />

Koncepce rozvoje knihoven.<br />

Zastupujeme také české knihovny<br />

v mezinárodních organizacích IFLA<br />

a EBLIDA. Hájíme zájmy knihoven<br />

a knihovníků na všech úrovních a jsme<br />

partnerem pro veřejnou správu, sponzory<br />

a média.<br />

Jak moc je profese knihovníka atraktivní<br />

pro dnešní mladé lidi?<br />

Podle mého názoru velmi, knihovny<br />

dnes již nejsou pouze půjčovny dokumentů,<br />

ale jsou skutečně vzdělávacími,<br />

kulturními a komunitními centry. Jiná<br />

otázka je oceňování knihovníků. Můj<br />

šéf Vít Richter většinou vítá absolventy<br />

našich rekvalifikačních knihovnických<br />

kurzů tímto úvodem: „Knihovnictví je<br />

ušlechtilý koníček pro partnery dobře<br />

prosperujících podnikatelů/podnikatelek<br />

nebo příslušníky velmi lukrativních<br />

zaměstnání. V životě se málokdo<br />

dokáže obejít bez peněz, a vy možná<br />

zjistíte, že rozdíl mezi minimální mzdou<br />

a vaším platem není pouhým okem<br />

patrný…“<br />

Sám jste navštívil řadu knihoven.<br />

Které na vás nejvíce zapůsobily?<br />

Snažím se navštívit všechny nové<br />

i rekonstruované knihovny v Česku<br />

a naštěstí je jich v posledních letech<br />

tolik, že jsem ještě všechny neviděl.<br />

Moc se těším např. na Černou kostku<br />

v Ostravě a doufám, že se do ní brzy<br />

podívám. Za minulého režimu byla<br />

v Československu postavena vlastně<br />

jediná nová knihovna, a to v Mostě, protože<br />

komunisté starý Most i s knihovnou<br />

zlikvidovali. Paradoxní je, že již léta<br />

Mgr. ROMAN GIEBISCH, Ph.D.<br />

(* 1971)<br />

Po absolvování Pedagogické<br />

fakulty Univerzity Palackého<br />

v Olomouci nastoupil v roce<br />

1995 do Vědecké knihovny<br />

v Olomouci. V roce 2009 pracoval<br />

v Národní knihovně ČR<br />

jako pracovník Referátu pro<br />

analýzu a koordinaci, od roku<br />

2013 zastává funkci vedoucího<br />

oddělení vzdělávání a je také<br />

předsedou Svazu knihovníků<br />

a informačních pracovníků. Ve<br />

své rozsáhlé publikační a přednáškové<br />

činnosti se věnuje různým<br />

oblastem knihovnictví.<br />

tam probíhá boj o novou budovu, kdy<br />

stávající management spolu s magistrátem<br />

chce postavit moderní knihovnu<br />

21. století, a oproti tomu skupina<br />

místních aktivistů trvá na zachování<br />

stávající budovy. Já jsem v mostecké


knihovně byl a ta budova je podle mne<br />

nejvíce energeticky náročnou budovou<br />

v Česku, mimo všechny energetické<br />

štítky. Jinak každá knihovna na vás<br />

zapůsobí, některá pozitivně, u jiných se<br />

najdou i negativní záležitosti.<br />

Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Čtení knih má pozitivní vliv na činnost<br />

mozku. Po několika minutách snižuje<br />

stres a ten je přeci největší zabiják současnosti.<br />

Na každého zabírá asi něco<br />

jiného, ale já když nemohu usnout, tak<br />

stačí otevřít knihu – zkuste to. Naprosto<br />

jasnou záležitostí je rozšiřování slovní<br />

zásoby, kterou pro komunikaci přece<br />

potřebujeme všichni i v dnešní vizuální<br />

době. Dále má čtení obrovský vliv<br />

na rozvoj představivosti a kreativity<br />

a napadá mne ještě spousta dalších<br />

pozitiv…<br />

A jak vidíte jejich budoucnost?<br />

Již mnoho let řešíme v knihovnách,<br />

zda přežijí papírové knihy a zatím jsou<br />

stále tady. Asi před dvaceti lety začal<br />

boom elektronických čteček, ale ty<br />

jsou dávno na ústupu, dnes lidé čtou<br />

přímo z PC nebo v mobilech – dokud<br />

mají ještě dobrý zrak. Obrovský nárůst<br />

zaznamenávají audioknihy, ty si pustíte<br />

při dalších činnostech, třeba při řízení<br />

auta. A teď mě napadá, že je vlastně<br />

velká škoda, že v Česku neexistuje<br />

žádný vydavatel, který by vydával knihy<br />

s velkými písmeny pro slabozraké čtenáře.<br />

V zahraničí se jedná o naprosto<br />

standardní záležitost, ale tady vidím<br />

velkou díru na trhu pro nás, osoby se<br />

zrakovým znevýhodněním.<br />

Jednou z mnoha služeb, které SKIP<br />

poskytuje, je takzvaný Besedník. Jak<br />

vzniknul a k čemu je dobrý?<br />

Besedník již před patnácti lety založila<br />

spisovatelka Ivona Březinová, která<br />

s batůžkem knih objíždí české školy<br />

a knihovny. Pro další spisovatele založila<br />

databázi, kde lze nalézt spoustu<br />

známých jmen, které si můžete pozvat<br />

do školy nebo do knihovny na besedu.<br />

Systém je velmi jednoduchý a přehledný.<br />

Po několika letech existence se<br />

na mne Ivona obrátila, zda bych jí mohl<br />

pomoci Besedník udržovat, ale i moje<br />

pracovní kapacita se ukázala obsazena.<br />

Pomoc jí nabídla před několika lety<br />

Národní knihovna, která nyní Besedník<br />

provozuje nejen pro knihovny, ale<br />

i pro školy.<br />

Na jaký další projekt byste nás rád kolegů zůstala na home office. Během<br />

upozornil?<br />

dne mám většinou nějaká pracovní jednání<br />

Už od počátku roku připravujeme<br />

v Praze, často jezdíme do knihoven<br />

naši březnovou kampaň<br />

v regionech na metodické pracovní<br />

Březen měsíc čtenářů, která vždy<br />

návštěvy. Většina příbuzných a přátel má<br />

vrcholí naší největší a nejpopulárnější<br />

představu, že si v knihovně čteme, ale já<br />

akcí Nocí s Andersenem<br />

vlastně už dvacet let nepřijdu do styku<br />

www.nocsandersenem.cz. Letos<br />

s knihovním fondem, protože pracuji<br />

knihovny a školy opět otevřou své brány, v metodickém oddělení – organizujeme<br />

aby děti vybavené polštářky a spacáky<br />

celoživotní vzdělávání, pracujeme na<br />

mohly i v noci naslouchat čtení projektech, jednáme se zástupci státní<br />

pohádek, na které v uspěchané době správy a samosprávy, hledáme sponzory<br />

není doma tolik času... Kdo by si v roce a partnery pro naše aktivity atd.<br />

2000 pomyslel, že se z nenápadné<br />

oslavy Mezinárodního dne dětské knihy Klementinum je inspirativní samo<br />

v jediné knihovně v Uherském Hradišti o sobě…<br />

vyklube akce s mezinárodní účastí,<br />

Pokud máte rádi baroko, tak je pro<br />

elektronickou konferencí, společnými vás Klementinum to pravé místo.<br />

nočními soutěžemi a také četbou knih? Musím pochopitelně doplnit, že<br />

Národní knihovna má i další objekty,<br />

Jak jste se stal knihovníkem?<br />

např. v pražské Hostivaři, a plánuje se<br />

U mne šlo o rodinné zatížení, bratr<br />

dostavba dalšího depozitáře, jelikož<br />

je u Českých drah stejně jako táta.<br />

díky právu povinného výtisku nám<br />

Máma pracovala celý život ve Vědecké každoročně doputují desetitisíce knih<br />

knihovně v Olomouci, a to zase ovlivnilo<br />

a publikací, které musíme někam ulo-<br />

mě. Do knihovny jsem nastoupil žit. Klementinum se v poslední době<br />

v období velkých záplav na Moravě<br />

snažíme více otevřít pro širokou veřejnost<br />

v roce 1997, stal jsem se vedoucím<br />

a pořádat zde i netradiční kulturní<br />

Správy a ochrany fondů VKOL a hned akce, např. Signal Festival atd. Osobně<br />

jsem musel řešit zaplavené sklady<br />

miluju po téhle krásné budově provádět.<br />

a neustálé stěhování fondů. Po vzniku Když jsme v roce 2018 slavili 100. výročí<br />

nových krajů jsem byl jmenován<br />

založení Československé republiky, tak<br />

krajským metodikem Olomouckého jsme pro veřejnost uspořádali hodinové<br />

kraje a jezdili jsme po knihovnách<br />

exkurze a fronty neměly konce. Rád na<br />

od Javorníka v Jeseníkách po Kojetín to vzpomínám.<br />

na Prostějovsku. Po třinácti letech<br />

v Olomouci jsem se přestěhoval do<br />

A váš aktuální osobní tip na dobrou<br />

Prahy a začal působit v Knihovnickém knihu?<br />

institutu Národní knihovny ČR.<br />

Na čtení mi bohužel nezbývá mnoho<br />

času, ale na chatě mi zůstal rozečtený<br />

Jak vypadá váš běžný pracovní den? Jan Žižka od Petra Čorneje a moc<br />

Už patnáct let chodím do Klementina, se těším, až se k němu zase v klidu<br />

a to i během pandemie, kdy většina dostanu.<br />

Roman Giebisch (vpravo) při předávání ceny Městská knihovna roku v Klementinu<br />

37


38<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Královna a její corgi<br />

// Caroline L. Perry,<br />

ilustrace Lydia Corry<br />

Vstupte do světa královny Alžběty II.<br />

a jejích nejoblíbenějších zvířecích<br />

společníků, psíků plemene corgi.<br />

Nádherně ilustrovaná kniha plná<br />

kouzelných momentů vypráví<br />

opravdové příběhy ze života<br />

princezny Alžběty, která se později<br />

stala britskou královnou.<br />

Bambook, 299 Kč, již vyšlo<br />

Ajdar<br />

// Marjane Satrapi<br />

Matyldina země je jedna z nejkrásnějších na<br />

světě. Jednoho dne ale přijde zemětřesení<br />

a nic není jako dřív. Až na Matyldu. Král ji<br />

proto pověří nebezpečným úkolem: má se<br />

vydat do nitra země za drakem Ajdarem, který<br />

zemětřesení způsobil, a zjistit, co ho rozzlobilo.<br />

Statečná holčička putuje do podzemí a podaří<br />

se jí vyřešit nejen starosti draka Ajdara, ale<br />

i spousty dalších zvláštních bytostí.<br />

Portál, 239 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Magický svět fantasy zemí, bájná zvířata, draci,<br />

trollové, ale i zvířecí lékař a opravdová princezna – to<br />

všechno čeká v knižních tipech pro malé čtenáře.<br />

Píseň moře<br />

– dojemný příběh tulení víly<br />

// Sam Sattin<br />

Doktor Myšák<br />

// Christa Kempter,<br />

ilustrace Amélie<br />

Jackowski<br />

Také zvířátka občas potřebují<br />

navštívit lékaře. Naštěstí se mohou<br />

obrátit na největšího odborníka<br />

široko daleko – pan doktor Myšák<br />

má ordinaci otevřenou od rána do<br />

večera a dokáže poradit s jakýmkoli<br />

neduhem! Navštivte ordinaci<br />

roztomilého Myšáka a zjistěte, jak<br />

to dělá, že od něj všichni odcházejí<br />

nejen spokojení, ale hlavně zdraví!<br />

Polární záře:<br />

Cesta do Údolí trollů<br />

// Malin Falchová<br />

Oblíbený norský komiks o dívce Sonje, která<br />

dostala od svého strýčka záhadný dar. Ale co<br />

když ta věc někomu patří a původní majitel ji<br />

přijde hledat? Navíc když pochází z jiného světa<br />

– z magického světa za polární září! Vydejte se do<br />

světa, který se v ničem nepodobá naší každodenní<br />

realitě, ale přesto existuje v každém z nás, pokud<br />

popustíte uzdu své fantazii.<br />

Zapomeňte na realitu a ponořte se do<br />

světa keltských mýtů. Komiksová adaptace<br />

stejnojmenného filmu nominovaného na<br />

Oscara vás vtáhne svými krásnými ilustracemi<br />

a magickou atmosférou. Najednou jste v Irsku,<br />

zpovzdálí slyšíte šumění moře a tajemný zpěv<br />

tulení víly.<br />

P.S. Na konci knihy najdete jednu specialitku,<br />

která se ve filmu neobjevila!<br />

Bambook, 479 Kč, již vyšlo<br />

Pikola, 249 Kč, již vyšlo<br />

Pikola, 299 Kč, již vyšlo


Zimní drak<br />

Troon Harrison<br />

Kniha Zimní drak oceňované kanadské autorky Troon<br />

Harrison a s ilustracemi Andrey Offermann je příběh<br />

o lásce, soucitu a schopnosti překonat nedůvěru a vztek.<br />

39<br />

TIP REDAKCE<br />

Zimní draci v zemi na konci světa se každou zimu starají, aby zima vypadala<br />

jak má: čechrají mraky, aby z nich vydatně sněžilo, a vysílají nad hory proudy<br />

studeného vzduchu. Na jaře se pak seberou a odlétají pryč – a zimu berou<br />

s sebou. Až na jednoho. Ten si totiž poranil křídlo a jenom bezvládně leží na<br />

střeše domu holčičky a její rodiny. Zimu nemá kdo odnést, jaro nepřichází.<br />

Aby se drak uzdravil a odlétl, bude potřebovat, aby mu holčička pomohla.<br />

Dokáže to? Překoná svůj strach a vztek?<br />

Kniha o tom, že poté, co nahlédneme za náš vlastní strach, najdeme někdy<br />

jen smutek a bolest někoho jiného a že z naší ochoty někomu pomoci může<br />

vykvést nové jaro, získala ve Vídni v roce 2014 Cenu poroty za knihu pro<br />

mládež udělovanou rakouským ministerstvem školství.<br />

Portál, 249 Kč, již vyšlo<br />

Určená je dětem od 6 let.<br />

TROON HARRISON<br />

původem z Kanady, je<br />

mezinárodně uznávanou<br />

spisovatelkou píšící v několika<br />

jazycích. Pracovala jako<br />

redaktorka a učitelka tvůrčího<br />

psaní, nyní je spisovatelkou na<br />

volné noze. Její tvorba zahrnuje<br />

více než 40 titulů různých<br />

žánrů a některé z nich se staly<br />

základem animovaných filmů.<br />

ANDREA OFFERMANN<br />

pochází z Kolína nad Rýnem.<br />

Výtvarnou tvorbu vystudovala<br />

v Kalifornii. Dětské knihy ilustruje<br />

od roku 2006 a její tvorba provází<br />

mnoho titulů pro děti i mladé<br />

dospělé.


40<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Lucie Šilhové<br />

PTÁME SE<br />

10 otázek<br />

pro Lucii Šilhovou<br />

Vyrůstala v rodině novinářky a dětství má<br />

spojené s klapotem psacího stroje. Sama se<br />

nakonec stala úspěšnou publicistkou, stála<br />

u počátků českého porevolučního ženského<br />

lifestylu a napsala pět úspěšných knížek.<br />

A na letošní rok chystá další – tentokrát<br />

půjde o otevřené rozhovory s předními<br />

českými lékaři. Jaká je sama čtenářka?<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Osmý život (pro Brilku) od Nino<br />

Haratischwiliové. Nedávno-dávná historie<br />

20. století, vztahy rozpínající se od<br />

Gruzie po Londýn, láska stoletá i prokletá,<br />

a navíc pekelně dobrá čokoláda.<br />

V té knize je všechno, pro co stojí žít!<br />

A o čem stojí za to psát.<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Když jsem si nesla domů Osmý život,<br />

jenž jsem dostala od kamarádky<br />

k Vánocům, slibovala jsem si, že zase<br />

vyhrabu čtečku. Na knihu o osmi stech<br />

stranách už fakt nemám fyzičku. Zvlášť,<br />

když ji čtu vleže na zádech. Jinak čtečku<br />

zásadně vozím na cesty. Ale byly doby,<br />

kdy jsem táhla na hory třídílnou korespondenci<br />

Voskovce a Wericha! Prostě<br />

jsem v té době nemohla být bez ní.<br />

3. S jakou literární postavou byste šla<br />

na víno?<br />

Se stoletým staříkem. A taky s milencem<br />

lady Chatterleyové. Anebo radši rovnou<br />

s lady Chatterleyovou. To by mohla být<br />

slušná dámská jízda.<br />

4. U které knihy jste se smála nahlas?<br />

Naposledy u Mlýnu na mumie Petra<br />

Stančíka. Ten chlap má tak ostrý smysl<br />

pro humor, že jsem se při<br />

čtení jeho knížky řezala<br />

téměř nepřetržitě.<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

„V pekle existuje zvláštní<br />

místo pro ženy, které<br />

nepomáhají jiným ženám.<br />

Ten výrok jsem opakovala<br />

tak často, až ho dal<br />

Starbucks na kelímky,“<br />

píše v knize Pražská zima<br />

moje milovaná Madeleine<br />

Albrightová. Líbí se mi<br />

obě věty. Ta první je jasná,<br />

spojení s druhou větou pak vypovídá<br />

mnohé o ženě, která se uměla tak<br />

krásně nebrat vážně.<br />

6. Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

Již zmiňovanou třídílnou Jiří Woskovec<br />

a Jan Werich: Korespondence. V těch<br />

textech je úplně všechno, co má dobrá<br />

kniha mít: příběh, napětí, tragédie,<br />

láska, poučení, vědění. To vše psáno<br />

překrásným jazykem.<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

Když na mě zrovna přijde chuť, zabrousím<br />

do nejbližšího knihkupectví. Anebo<br />

sednu k počítači a navštívím e-shop.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Mám je v knihovně. Lepší izolaci<br />

od hlučných sousedů si neumím<br />

představit.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

A proč je podle vás dobré mít přátele?<br />

10. Jakého spisovatele byste si<br />

vybrala, aby napsal váš životní<br />

příběh?<br />

Třeba zrovna zmiňovaného Petra<br />

Stančíka. Ráda bych se konečně<br />

hlasitě zasmála situacím, kdy mi do<br />

smíchu moc nebylo. Petře, spoléhám<br />

na vás!


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

VÁCLAV PETRÁŠ<br />

Jak vychovat<br />

z dítěte sportovce<br />

bez typických rodičovských chyb<br />

Kniha se obrací na rodiče, kteří mají v rukou obrovskou moc – mohou všechny pozitivní vlivy sportu<br />

znásobit, ale také je překlopit do jejich nejznetvořenější podoby. Autor na základě řady příkladů ze<br />

života mladých sportovců poradí, jak si všímat typických „rodičovských chyb“, a pomůže nalézt takový<br />

přístup a styl komunikace, kterým umožní mladému sportovci vytěžit z jeho sportovního příběhu<br />

maximum – jak sportovně, tak lidsky.<br />

MATTHEW MCKAY, MARTHA DAVIS, PATRICK FANNING<br />

6 dovedností<br />

pro zvládání nálady<br />

podle KBT<br />

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ<br />

Trápí vás propady nálad, automatické negativní myšlenky a obavy vám přerůstají přes hlavu? Autoři<br />

vycházejí z technik kognitivně-behaviorální terapie a nabízejí krátké aktivity, jimiž můžete trénovat svou<br />

psychickou odolnost a které vám pomohou vystoupit ze začarovaného kruhu nepříjemných myšlenek<br />

a sebepodceňování. Zjistíte, jak to, co si myslíte, ovlivňuje vaši náladu, a jak změna vašeho myšlení<br />

doslova změní i váš život.<br />

ANNET J. GOTTMAN, J. SCHWARTZ GOTTMAN, D. ABRAMS,<br />

R. CHARLETON ABRAMS<br />

Rande na osm způsobů<br />

Jak prohloubit vaše partnerství<br />

PŘEKLAD HANA ANTONÍNOVÁ<br />

Kniha pro partnerské dvojice i odborníky je doplňkem ke slavnému titulu Sedm principů spokojeného<br />

manželství. Ukazuje, jak si můžete s partnerem popovídat na témata důvěra; konflikty; sex; peníze;<br />

rodina; dobrodružství; růst a spiritualita; životní sny. Autoři pomáhají s přípravou rozhovorů, nabízejí<br />

dotazníky, tematické okruhy a radí, jak řešit obtíže.<br />

www.portal.cz


42<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDEN ZE<br />

3 VÝTISKŮ KNIHY<br />

NEOBYČEJNÍ<br />

Okouzlující román plný<br />

magického realismu<br />

a momentů tak čiré lásky,<br />

že nebudete moci knihu<br />

odložit, se stal bestsellerem<br />

New York Times.<br />

Správné znění tajenky zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz. Do předmětu napište<br />

Křížovka a nezapomeňte připsat adresu, na<br />

kterou zašleme případnou výhru. Na Instagramu<br />

@magazinknihkupec zveřejníme 31. března<br />

jména tří výherců, které budeme následně sami<br />

kontaktovat.


VÝPRAVNÁ BIOGRAFIE<br />

JEDNOHO Z NEJSLAVNĚJŠÍCH<br />

ČESKÝCH SKLADATELŮ<br />

Obsáhlá obrazová monografie<br />

představuje Karla Svobodu jako<br />

člověka zcela oddaného své práci,<br />

který si však zároveň dokázal<br />

vychutnávat život plnými doušky<br />

a nezkazil žádnou zábavu. Poodhaluje<br />

mnoho zajímavostí o jeho životě,<br />

dětství, cestě na vrchol, o šťastném<br />

rodinném zázemí i o jeho nesmírně<br />

smutném konci.<br />

HUDEBNÍ LEGENDY<br />

COFFEE TABLE<br />

BOOKS<br />

VELKÁ KNIŽNÍ CHRONOLOGIE<br />

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÉ<br />

KAPELY VŠECH DOB<br />

Dnes slaví Elán 55. výročí vzniku a jeho<br />

vzrušující příběh od raných začátků<br />

až po současnost zasvěceně mapuje<br />

novinářka Marcela Titzlová, která měla<br />

možnost být osobně při nejednom<br />

z osudových okamžiků existence<br />

skupiny. Ocitnete se na pódiu spolu<br />

s Jožem Rážem a dozvíte se, jak vnímá<br />

fungování Elánu i život jako takový.


Druhý<br />

dotisk!<br />

Čtvrté<br />

vydání!<br />

Timothy Garton Ash: Evropa, náš domov<br />

Proslulý historik a novinář se již téměř půl století zabývá rolí<br />

Evropy při utváření moderního světa a výzvami, jimž musí čelit.<br />

Byl svědkem revolucí v řadě satelitů Sovětského svazu a jeho kontakty<br />

s inspirátory politických změn mu poskytly cenný materiál<br />

pro tuto knihu. Nabízí v ní zasvěcený pohled na proces integrace<br />

západní Evropy a na proměnu střední a východní Evropy mezi<br />

maďarskou revolucí v roce 1956 a ruskou invazí na Ukrajinu.<br />

Henry Kissinger: Umění diplomacie<br />

V jedenatřiceti kapitolách se Henry Kissinger z pohledu<br />

zkušeného politika-diplomata a historika zabývá klíčovými<br />

událostmi světových dějin, počínaje dobou kardinála Richelieua<br />

přes napoleonské války a velmocenskou rovnováhu 19. století<br />

až k dramatům století dvacátého. S důvěrnou obeznámeností,<br />

včetně osobních příběhů, dává čtenáři nahlédnout do světa<br />

nejvyšší – především americké – politiky.<br />

Nakladatelství založené v prosinci 1989<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor<br />

Druhé<br />

vydání!<br />

Čtvrté<br />

vydání!<br />

Tony Judt: Zapomenuté 20. století<br />

Brilantní britský historik a specialista na moderní evropské dějiny<br />

shromáždil třiadvacet esejí z let 1994–2006. Na pozoruhodné<br />

škále osobností, událostí a idejí Tony Judt podrobuje nemilosrdné<br />

kritice iluze, které se vynořily po konci studené války: že velké<br />

konflikty jsou bezpečně za námi a svět vstoupil do epochy míru<br />

a demokracie. Ukazuje, na co z historie 20. století zapomínáme<br />

a které její části byly z naší paměti vytěsněny.<br />

Dietrich Schwanitz: Vzdělanost<br />

Naše vědění prochází v současnosti hlubokou proměnou<br />

a všeobecně je v západní kultuře již delší dobu pociťována<br />

krize vzdělávacího systému, případně úpadek klasického<br />

vzdělání. Kniha Dietricha Schwanitze se pokouší reagovat na<br />

tuto situaci a nově stanovit, co je základem naší vzdělanosti.<br />

Encyklopedická práce vyšla od doby svého vzniku už ve více než<br />

třiceti vydáních a byla přeložena do řady cizích jazyků.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!