25.11.2023 Views

KNIHKUPEC 26

Poslední letošní vydání oblíbeného magazínu Knihkupec je ideálním knižním průvodcem po vánočním knižním trhu. Rozhovory se zajímavými autory, jejichž novinky vyšly během vrcholu sezony, knižní tipy na dobré čtení, recenze i přehled nejnovějších titulů. Zkrátka čtení pro milovníky knih.

Poslední letošní vydání oblíbeného magazínu Knihkupec je ideálním knižním průvodcem po vánočním knižním trhu. Rozhovory se zajímavými autory, jejichž novinky vyšly během vrcholu sezony, knižní tipy na dobré čtení, recenze i přehled nejnovějších titulů. Zkrátka čtení pro milovníky knih.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

knihkupec<br />

PROSINEC2023/LEDEN2024<br />

STAROSTLIVÝ BOHÉM<br />

KAREL SVOBODA<br />

HALINA PAWLOWSKÁ:<br />

MÉ PŘÍBĚHY JSOU<br />

AUTENTICKÉ<br />

ROBERT BRYNDZA:<br />

ŽIJEME V DOBĚ<br />

THRILLERŮ<br />

RECENZE<br />

A KNIŽNÍ TIPY<br />

PŘEHLED<br />

KNIŽNÍCH<br />

NOVINEK<br />

AUDIOKNIHY<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

Elon Musk:<br />

9 772787 925005 ><br />

Génius neuznávající<br />

cizí pravidla<br />

Foto: Art Streiber


Knižní inspirace<br />

pro novoroční předsevzetí<br />

„Každý nápad má svůj čas a tehdy<br />

si nalezne cestu, jak se skrze nás projevit.“<br />

— Rick Rubin<br />

Děkujeme, že nás čtete.


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Vážení čtenáři,<br />

právě držíte poslední letošní číslo vašeho oblíbeného<br />

knižního magazínu. Než se člověk naděje, je tu konec<br />

roku a vše, co jste nestihli letos dočíst, dočtete v roce<br />

novém. To ovšem neplatí o nákupu letošních novinek,<br />

ty už byste v příštím roce koupit nemuseli. V našem<br />

přehledu knižních novinek je totiž zastoupena spousta<br />

bestsellerů, které se velmi rychle vyprodají, takže byste<br />

neměli s jejich nákupem příliš otálet.<br />

V knihkupectvích už visí vánoční girlandy, i my<br />

jsme si jich ke stropu několik zavěsili. Pro letošní rok<br />

jsme zvolili typickou vánoční zelenou barvu, jako<br />

ostatně i roky předchozí. Přináší nám do redakce<br />

klid a pohodu. A stejnou pohodu a klid přejeme do<br />

všech knihkupectví, pro která je prosinec na jedné<br />

straně měsícem hojnosti, na straně druhé ovšem také<br />

měsícem tvrdé práce a přesčasů. A tak bych rád využil<br />

této příležitosti a požádal všechny, kteří v prosinci<br />

navštíví svého knihkupce, aby mu něco hezkého řekli<br />

a třeba mu přinesli i malou pozornost. Cukroví, rolničku,<br />

svíčku, cokoliv. Knihkupci jsou vašimi knižními anděly.<br />

Chrání vás před nesprávným čtením, doporučují knihy<br />

odpovídající vašemu přání a váží si vaší návštěvy. Proto<br />

věnuji svůj poslední letošní editorial právě jim.<br />

Děkuji tedy všem knihkupcům za jejich práci a přeji<br />

jim pevné zdraví, trpělivost s nerozhodnými zákazníky<br />

a spoustu kvalitních a dobře prodejných knih<br />

v novém roce.<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


text: Jiří Popiolek<br />

foto: Art Streiber<br />

4<br />

TIP REDAKCE<br />

Walter Isaacson: Elon Musk<br />

Příběh rozporuplného<br />

génia, který<br />

neuznává cizí<br />

pravidla<br />

Když se řekne Elon Musk,<br />

okamžitě se člověku<br />

vybaví několik pojmů,<br />

které se dají spojit<br />

s přívlastky převratné,<br />

revoluční, nevídané.<br />

Elektrický automobil<br />

Tesla. Firma SpaceX<br />

plánující cesty na Mars.<br />

Anebo ze vzdálenější<br />

doby PayPal, internetový<br />

platební systém. U zrodu<br />

všeho toho Elon Musk byl<br />

a významně se podílel<br />

i na vývoji…<br />

Walter Isaacson, jedna z nepřehlédnutelných<br />

postav světové žurnalistiky<br />

přelomu tisíciletí, se v poslední době<br />

zaměřil na psaní biografií význačných<br />

osobností světové vědy, politiky nebo<br />

kultury… a to z různých historických<br />

epoch. A právě díky tomuto jeho<br />

rozhodnutí se vedle sebe v jediném<br />

překvapivém portfoliu mohla objevit<br />

tak odlišná a na první pohled nekompatibilní<br />

jména jako Leonardo da Vinci,<br />

Benjamin Franklin, Albert Einstein<br />

nebo Steve Jobs.<br />

Příběhy dvou<br />

výjimečných mužů<br />

Elon Musk je typově nejbližší poslednímu<br />

z výše jmenovaných, zejména<br />

proto, že jeho vzestup a sláva jsou<br />

neodmyslitelně spjaty s posledním<br />

půlstoletím, s rozvojem elektroniky,<br />

počítačů, internetu… Podstatné je<br />

ale i to, že oba muži s Walterem<br />

Isaacsonem při psaní svého životopisu<br />

spolupracovali (Jobs těsně před smrtí),<br />

a tudíž umožnili čtenářům nahlédnout<br />

do toho, jak uvažují a proč se rozhodovali<br />

právě tak, jak je dnes všeobecně<br />

známo. A Isaacson to posléze mohl<br />

postavit do kontrastu ke vzpomínkám<br />

lidí, jimiž se oba výjimeční muži při své<br />

cestě na vrchol obklopili.<br />

Díky tomu vznikly dvě v mnohém<br />

podobné, paralelně fungující znepoko-<br />

jivé zprávy o nejednoznačném charakteru<br />

vizionářů současnosti. O lidech<br />

osobnostně značně rozporuplných,<br />

jimž velká část spolupracovníků nejspíš<br />

oprávněně nemůže přijít na jméno,<br />

ale zároveň o lidech inspirativních,<br />

neústupných a geniálních – žijících ve<br />

vlastní realitě, v níž pravidla neodpovídají<br />

těm všeobecně platným, ale tomu,<br />

co oni považují za správné a důležité.<br />

Rozdílné úhly<br />

pohledu<br />

„Život a dílo“ Elona Muska sledujeme<br />

od narození až po současnost – tedy<br />

od okamžiku, kdy se jako dítě pokoušel<br />

přežít v nepřátelském, nebezpečném<br />

prostředí Jižní Afriky sedmdesátých<br />

a osmdesátých let minulého století,<br />

až po dobu, kdy se v loňském roce<br />

významným způsobem zapojil do války<br />

mezi Ruskem a Ukrajinou a kdy také<br />

koupil sociální síť Twitter.<br />

Práh, 699 Kč, již vyšlo


Isaacson jako zkušený autor dobře ví, že<br />

všichni jeho respondenti jsou v podstatě<br />

nespolehliví vypravěči, a tak jejich<br />

vzpomínky skládá vedle sebe, aniž by je<br />

jakkoli hodnotil nebo upřednostňoval –<br />

a nechává čtenáře samotného rozhodnout,<br />

kde by asi mohla být pravda.<br />

Úžasná možnost hovořit s aktivními<br />

účastníky celého příběhu osobně pak<br />

mimořádně zvyšuje i informativní hodnotu<br />

knihy – Isaacson nevychází z psaných,<br />

autocenzurou zatížených textů<br />

a může si sám určovat, kam své otázky<br />

k jednotlivým osobám nasměruje, aby<br />

co nejvíc tnul do živého.<br />

5<br />

Spoustu klíčových okamžiků Muskova<br />

života tak vidíme mnohorozměrně,<br />

z rozličných úhlů – a často interpretovaných<br />

zcela odlišnými jazyky. Což<br />

je nanejvýš přínosné, protože díky<br />

tomuto přístupu jako kdyby se před<br />

námi rozvinula neuchopitelná osobnost<br />

génia, s nímž není možné normálně<br />

žít ani spolupracovat – ale přesto je<br />

spousta lidí ochotna to podstoupit, protože<br />

vědí, že se právě účastní něčeho<br />

převratného.<br />

Foto: Maye Musková<br />

Elon kontra Errol<br />

Významnou roli v pochopení toho, kdo<br />

Elon Musk je, pak Isaacson vidí v osobě<br />

jeho otce Errola, pohledného hochštaplera<br />

a dobrodruha s temnotou v duši,<br />

pohádkáře a podvodníka, jenž v Africe<br />

obchodoval mimo jiné s krachujícími<br />

smaragdovými doly. Charismatického<br />

násilníka, který nikdy nepochopil, že<br />

svým nejbližším ubližuje, a ani nepřiznal,<br />

že by se ke svým manželkám<br />

a dětem choval jakkoli nevhodně.<br />

„Vychovával jsem své syny v extrémně<br />

tvrdé rváčské autokracii,“ tvrdí<br />

v knize Errol a Isaacson touto větou<br />

pokládá jeden ze základních kamenů<br />

Elonovy osobnosti – v kombinaci<br />

s Aspergerovým syndromem, jenž mu<br />

byl diagnostikován. Musk je tak vykreslený<br />

jako člověk, který si jde tvrdě,<br />

nekompromisně za svým. Vzhledem<br />

k tomu, že však není schopen pracovat<br />

s emocemi – a ani je příliš chápat – neohlíží<br />

se na to, co jeho jednání způsobuje<br />

všem okolo. Důležitý je cíl, ne prostředky,<br />

jimiž se k němu dochází.<br />

>><br />

Foto: Chuck Kennedy


6<br />

Jako správný dobrodruh (po otci) pak<br />

chrlí nápady jeden za druhým, po hlavě<br />

se vrhá do jejich realizace – a není schopen<br />

rozpoznat, který z nich je uskutečnitelný,<br />

a který ne. Několikrát tak padne<br />

na ústa – ale potom to jednou vyjde a je<br />

z toho převratný, geniální vynález, jenž<br />

změní svět.<br />

Být to někdo jiný, dávno by to vzdal. Ne<br />

tak Elon Musk.<br />

Démoni<br />

přerostlého dítěte<br />

pojem, člověk, který je sice maximálně<br />

výkonný a extrémně pracovitý, ale<br />

zároveň nezná jakoukoli míru. Proto<br />

z mnoha společností, které pomáhal<br />

vybudovat, odcházel ve zlém<br />

– a nedobrovolně.<br />

Vzhledem k tomu, jaký Musk má<br />

v současné době vliv na světové dění<br />

(nejviditelněji v komplikacích, které se<br />

vrší kolem používání systému Starlink<br />

na Ukrajině), z této charakteristiky místy<br />

až mrazí. Protože když si uvědomíme,<br />

v rukou jakého hodnotově neukotveného<br />

člověka se tak obrovská moc<br />

nachází, budoucí vyhlídky jsou značně<br />

nejisté.<br />

Foto: Archiv Waltera Isaacsona<br />

Zároveň Isaacson Muska vnímá jako<br />

v mnoha směrech nejisté, psychicky<br />

nevyrovnané dítě v těle dospělého<br />

muže, člověka, který se sice na jednu<br />

stranu nechce a ani neumí podřídit<br />

jakýmkoli pravidlům (a proto byl vždycky<br />

solitér, ne týmový hráč), ale zároveň<br />

nedokáže být sám. Toxické vztahy, jimiž<br />

si za ta léta prošel s různými ženami,<br />

jsou toho jednoznačným důkazem.<br />

Musk je podle mnoha svých přátel<br />

a rodinných příslušníků neřízená střela,<br />

pro niž je slovo diplomacie neznámý<br />

Walter Isaacson ve svém Elonu Muskovi<br />

přináší obraz výjimečné osobnosti, která<br />

si zaslouží veškerý náš respekt za to, jak<br />

se jí daří posouvat hranici lidských vědomostí<br />

a schopností. Nelze však přehlížet<br />

ani to, o jak rozporuplného člověka se<br />

jedná – a Isaacson se ptá: Mohl by však<br />

podobným géniem být někdo obyčejný,<br />

průměrný, kdo by své spolupracovníky<br />

tak nehnal až na dřeň jejich možností?<br />

Na to ať si každý čtenář odpoví sám.<br />

Vodítek v rozsáhlé biografii, skvěle a fundovaně<br />

přeložené Tomášem Jeníkem,<br />

nalezne dost a dost.<br />

WALTER ISAACSON (* 1952)<br />

Foto: Maye Musková<br />

Americký novinář a spisovatel,<br />

bývalý ředitel zpravodajské<br />

televizní stanice CNN a editor<br />

proslulého časopisu Time. Jako<br />

spisovatel se zabývá literaturou<br />

faktu, konkrétně životopisy<br />

slavných osobností, jež významným<br />

způsobem ovlivnily svět.<br />

Postupně vydal rozsáhlé práce<br />

o Henrym Kissingerovi, Benjaminu<br />

Franklinovi, Albertu Einsteinovi,<br />

Stevu Jobsovi a Leonardu da<br />

Vincim. Za svou celoživotní<br />

práci obdržel v letošním roce od<br />

prezidenta Joea Bidena ocenění<br />

National Humanities Medal.


PRVNÍ OFICIÁLNÍ KNIHA – Příběh 10 let BTS<br />

Obsahuje dosud nezveřejněné fotografie, QR kódy<br />

a všechny informace o jednotlivých albech.<br />

Hledání řešení největšího světového problému.<br />

Herec Matt Damon a inženýr Garry White si dali za<br />

cíl ukončit celosvětovou krizi s nedostatkem vody.<br />

Unikátní příběh české baseballové<br />

reprezentace, která si na World Baseball<br />

Classic získala srdce Japonska.<br />

Oblíbený podcast potřetí v knižní<br />

podobě. Michal Stehlík a Martin Groman<br />

převážně vážně o dějinách.<br />

Příběh nejslavnějšího českého mořeplavce.<br />

Od autora bestselleru Stingl Miloslav. Biografie<br />

cestovatelské legendy, oceněného Magnesií Literou.<br />

Nahlédněte opět do kouzelného<br />

a nezapomenutelného světa Jamese Herriota,<br />

nejoblíbenějšího veterináře na světě.<br />

Je možné znovu věřit na „šťastně až do smrti“,<br />

když napoprvé to nevyšlo? Emotivní román<br />

o tom, že nikdy není pozdě na druhou šanci.<br />

>><br />

Poetický román, inspirovaný skutečnými<br />

událostmi, o lásce a nenávisti a síle<br />

jít stále dál navzdory osudu.<br />

Román o lidské vytrvalosti, odhodlání<br />

a rodinných poutech na pozadí<br />

pohnutých dějin Vietnamu.


text: Jiří Popiolek<br />

foto: Jakub Ludvík a archiv Petra Svobody<br />

8<br />

ROZHOVOR<br />

Tátova hudba<br />

a duše byly s tímhle<br />

časoprostorem<br />

neoddělitelně<br />

spjaté<br />

říká o skladateli Karlu Svobodovi<br />

jeho syn Petr<br />

Na pultech knihkupectví<br />

se v těchto dnech objevila<br />

výpravná biografie Žít<br />

jednoho z nejznámějších<br />

českých skladatelů<br />

populárních písní, ale<br />

i filmové a seriálové hudby<br />

Karla Svobody. S jejím<br />

autorem Petrem Svobodou<br />

jsme si povídali nejen o tom,<br />

jak kniha vznikala, ale i jaké<br />

to bylo vyrůstat v rodině<br />

takto výjimečné osobnosti.<br />

Když se řekne táta, jaká první vzpomínka<br />

nebo emoce se ti vybaví?<br />

Jak jsi to řekl, tak jsem si vybavil tváře<br />

svých dětí. To slovo táta už mám nyní<br />

v držení já a je s ním spjatá zejména<br />

starost, abych se dobře postaral a nic<br />

„nepokašlal“. Ale vím, že ses ptal na<br />

mého tátu, tak ten byl tedy podobný,<br />

přese všechno bohémství a výstřelky byl<br />

velmi starostlivý a v rodině vytvářel pocit<br />

bezpečí a lásky, která nebyla podmiňovací.<br />

On rozdával, aniž by čekal něco<br />

zpátky, a taková byla i jeho muzika.<br />

Kdy sis poprvé uvědomil, že táta je<br />

výjimečná osobnost a váš život je<br />

trochu odlišný od života valné většiny<br />

rodin v Československu?<br />

Zpozorněl jsem, když mi děti na mém<br />

prvním lyžáku zpívaly nějaký šlágr<br />

od Karla Gotta a tvářily se, že co já na<br />

to. Vůbec jsem to nepobral a tu epizodu<br />

jsem pochopil až zpětně. Jak<br />

vidíš, dlouhé vedení je jedna z mých<br />

superschopností.<br />

Jinak tátovu výjimečnost jsem plně<br />

pochopil až po jeho smrti. Ale nejen<br />

jeho, i lidí kolem něj, myslím těch<br />

z mého mládí, snad se nikdo neurazí,<br />

když třeba vzpomenu Mirka Ondříčka.<br />

Je to jako se stromy. Někdy máš u cesty<br />

mlází, které přehlídneš, a potom se<br />

díváš na solitér a nechápeš, co to příroda<br />

vytesala. S lidmi to není jiné, a stáří<br />

nerozhoduje.<br />

Mohl jsi jako dítě chodit do studia,<br />

když táta s někým nahrával? Třeba<br />

s Karlem Gottem?<br />

Jasná věc, chodil. Zapustil ses do<br />

sedačky a mohl jsi poslouchat, jak to<br />

vzniká, tříbí se a tepe. Zvukového mistra<br />

jsem viděl častěji než příbuzné.<br />

O tátovi jsi natočil dokument Šťastná<br />

léta, teď jsi napsal knihu Karel<br />

Svoboda: Žít. Co tě vedlo k tomu, že<br />

takhle aktivně udržuješ jeho odkaz?<br />

Tak nějak cítím, že je to moje břemeno,<br />

v dobrém slova smyslu. Zrovna nedávno<br />

jsem četl, jak je pro Číňany důležité<br />

jméno rodu… a vidíš, nejen pro Číňany.<br />

Jak vůbec vzpomínáš na dětství?<br />

Měli jste třeba se Štaidlovými nějaký<br />

jevanský gang, s kterým jste vyváděli<br />

lumpárny?<br />

Myslíš jako noční házení dělobuchů<br />

na měšťáky, co přijeli do Jevan na letní<br />

tábor? Asi něco málo proběhlo.<br />

V těch lesích kolem Jevan jsme si dost<br />

často jako kluci hráli na vojáky. Takový<br />

laser game bez laseru. Běžel jsi, a když<br />

jsi na někoho dřív namířil než on na<br />

tebe a doprovodils to hlasitým „ratata“,<br />

tak jsi ho sestřelil a vyhrál.<br />

Jakým způsobem jsi při psaní Žít<br />

postupoval?<br />

Ze začátku jsem se usadil a psal jsem na<br />

klávesnici. Ale nic nebylo zaznamenané.<br />

Proto jsem zvolil novou strategii a nejprve<br />

jsem zapnul počítač a potom to už<br />

fungovalo podstatně lépe, našel jsem<br />

ideální postup.<br />

Myslíš tedy, že zapnutí počítače má na<br />

člověka stejně blahodárné účinky jako<br />

třeba relaxační hudba a mohl bys tuto<br />

metodu doporučit i ostatním?<br />

Rozhodně. Doporučuje to například<br />

kanadský filozof Marshall McLuhan,<br />

který tvrdí, že elektřina je ryzí informace.<br />

Takže aniž bys cokoliv udělal, už máš<br />

s čím začít.<br />

Rosier, 1190 Kč, již vyšlo


Zapnul jsi při nějaké situaci nebo vzpomínce<br />

i autocenzuru a řekl sis, že už je<br />

to moc?<br />

Ani moc ne. Spíš jsem se řídil svým<br />

zájmem. Přirozeně mě bavilo více času<br />

trávit nad věcmi, kterým přikládám<br />

důležitost, a ty není zapotřebí nějak<br />

ořezávat. Velmi mě například bavilo se<br />

po letech setkat s legendárním zvukařem<br />

Honzou Kotzmannem a poslechnout<br />

si, jak s tátou stavěli studio doslova<br />

po kouscích přivezených přes železnou<br />

oponu. Takové pasáže se psaly samy.<br />

Cenzurovatelné věci mě moc nezajímaly,<br />

už z důvodu, že jsem psal o rodiči,<br />

a rodiče jsou všechno, jenom ne sexy.<br />

Žít je kniha plná unikátních fotografií.<br />

Když ses jimi probíral a vybíral ty nej,<br />

překvapilo tě na nich něco, co jsi třeba<br />

už zapomněl?<br />

Paradoxně mě překvapila fotka z pozdějšího<br />

období od Jakuba Ludvíka, on<br />

nás tehdy s tátou blýsknul, když jsem<br />

se za nimi stavil v ateliéru. Úplně mi ten<br />

moment vypadnul, jako by neexistoval,<br />

a když jsme s nakladatelem Zdeňkem<br />

Novákem hledali ideální fotku na obálku,<br />

tak jsme oslovili Jakuba, který mimo<br />

obálkové fotky vykouzlil právě i tu zapomenutou<br />

momentku.<br />

To, jak pracuje, či nepracuje paměť, je<br />

pozoruhodné, ale o tom by ti řekli víc<br />

„zkoumači“ paměti, já ti mohu ještě<br />

sdělit, že i takový příběh písně Lady<br />

Carneval jsem si poslechl v několika verzích.<br />

Všechny jsou dobré a vlastně jediné<br />

stoprocentní je, že to byl skvělý večírek.<br />

I příběh toho, jak se stal z písničky<br />

Čau, lásko duet, má těch verzi víc.<br />

Setkával ses s tímhle syndromem<br />

„nespolehlivého vypravěče“ u pamětníků<br />

často?<br />

Vypravěči byli spolehliví, tyhle šmodrchy<br />

se ale děly často u toho, když něco vznikalo.<br />

Zúčastnění tvořili a realita je v ten<br />

moment až tolik netrápila. Jinak nejlepší<br />

verze vzniku Čau, lásko je ta, kdy se<br />

Karel Gott budí pod klavírem, když<br />

Marcela Holanová už zpívá a nahrává<br />

ve studiu song… Zní to báječně, nevím,<br />

kdo to dal do oběhu, ale zapsal jsem<br />

raději verzi od Marcely, Karla Gotta<br />

a Karla Šípa.<br />

A naopak spousta situací se pravidelně<br />

vrací u více pamětníků. Třeba<br />

ta, jak táta bral spolupracovníky<br />

do auta a tam jim hlasitě přehrával<br />

své nové skladby. Máš taky nějakou<br />

takovou typickou věc, která ti tátu<br />

charakterizuje?<br />

Je to milion detailů. Ale třeba namátkou<br />

si vzpomenu na to, jak si táta vždy<br />

pečlivě leštil lakovky. Když jsem potkal<br />

saxofonistu Macea Parkera v jeho<br />

muzikantské šatně, dělal to samé. Musel<br />

jsem se smát.<br />

Jako odborného konzultanta sis zvolil<br />

Honzu Adama. Jakým způsobem ti<br />

vlastně při psaní pomáhal?<br />

Chtěl jsem někoho, kdo ten můj text<br />

může číst a říct mi na něj svůj názor.<br />

Nesměl to být nikdo z aktérů, a zároveň<br />

jsem potřeboval insidera, který zná<br />

naprosto všechny detaily a zápletky<br />

toho zlatého šoubyznysu, a v neposlední<br />

řadě s ním musela být legrace.<br />

Když jsem blíž poznal Honzu, tak mi<br />

bylo jasné, že to je můj člověk. Dělal<br />

s Karlem Gottem tak dlouho, že ví<br />

přesně, o čem je řeč, a já se měl s kým<br />

nad textem radit i zasmát. Taky dal<br />

dohromady vzpomínky kamarádů,<br />

které jsou součástí knihy. Samozřejmě<br />

potom jsem pracoval i s klasickým<br />

redaktorem Jirkou Popiolkem, ale toho<br />

asi neznáš. ☺ (Ne, o tom jsem nikdy<br />

neslyšel, odpoví redaktor Popiolek, který<br />

vede rozhovor) ☺ Během doby, kdy<br />

jsme s mojí Lucií dělali filmy, tak jsem se<br />

naučil, že dobrý tým je naprostý základ.<br />

Spolupracovníci tě ovlivňují a táhnou<br />

buď nahoru, nebo dolů. Můžeš se<br />

i hádat, to nevadí, důležitý je výsledek.<br />

Co bys chtěl, aby se čtenáři z knihy<br />

Žít o tvém tátovi hlavně dozvěděli, co<br />

chceš, aby si z ní vzali?<br />

Že je to příběh, který začíná za protektorátu<br />

a končí v novém tisíciletí. Nikdo<br />

z nás nemůže fungovat mimo dobu, ve<br />

které žijeme. Tátův osud zůstal spjatý<br />

s Čechami, ačkoliv mohl tisíckrát odejít<br />

a psát ve světě. Ale jeho hudba a duše<br />

byly s tímhle časoprostorem neoddělitelně<br />

spjaté, on to tady navzdory všem<br />

problémům miloval, proto vlastně není<br />

divu, že jeho melodie v lidech rezonují.<br />

PETR SVOBODA (* 1980)<br />

Filmový režisér a producent, stojí<br />

za filmy Pirko, Mstitel a Karel<br />

Svoboda – Šťastná léta. Často<br />

spolupracuje se svou uměleckou<br />

a životní partnerkou Luciou Klein<br />

Svoboda.<br />

9


text: Sabina Bubníková<br />

10<br />

PROMOTION<br />

5 TOP knih<br />

roku 2023<br />

– které spolu absolutně nijak nesouvisí<br />

Knihomolové nemají rádi chaos. Většina z nás má (tedy<br />

když zrovna nepřijde balíček z knihkupectví) svou knihovnu<br />

pečlivě srovnanou podle barev, sérií, autorů, žánrů nebo všeho<br />

dohromady. Každá kniha má své místo, každá rozečtená stránka<br />

musí být založena, abychom věděli, kde ve čtení pokračovat.<br />

Nakupovat chodíme jedině se svou<br />

plátěnou taškou, která do světa hlásá<br />

naši lásku ke knihám a pravděpodobně<br />

také to, že už mnohé zažila a okusila<br />

váhu knihomolského amoku při slevách<br />

v knihkupectví, kde své kroky nevědomky<br />

směřujeme pokaždé stejným<br />

směrem.<br />

Své knižní pocity si pečlivě zapisujeme,<br />

protože naše mozková kapacita nestačí<br />

na všechny ty skvělé příběhy a hrdiny,<br />

ale zase nechceme, aby se nám dojmy<br />

a poznané příběhy a bytosti rozutekly<br />

do světa nebo pomíchaly jako hrách<br />

s popelem. Nejsme Popelky, proto<br />

máme čtenářské deníky. Online reklamy<br />

nám dokola doporučují stejné autory,<br />

protože jsme zkrátka věrní a… tak trochu<br />

čitelní. A to není vůbec špatně, protože<br />

kdo ví lépe než knihomol, jak je čitelnost<br />

důležitá?<br />

Ale když se podíváme na čtenářstvo jako<br />

celek a jeho žánrové preference, je to<br />

spíš jako v té písničce od Wericha. Ten<br />

čte to a ten zas tohle. Takže výběr těch<br />

nejlepších knih nám do té naší spořádanosti<br />

trošku hází vidle. Jediné, co mají<br />

společného TOP knihy Našeho nakladatelství<br />

za rok 2023, je to, že jsou nejžádanější,<br />

nejlépe hodnocené, mají pro<br />

nás největší literární hodnotu a jistojistě<br />

budou nejčastějším knižním dárkem<br />

pod letošními vánočními stromečky.<br />

Pokud jste ve vší své čtenářské ukázněnosti<br />

stále odhodláni poznat mišmaš<br />

toho nejlepšího, držte si pomyslné<br />

klobouky. Každá z následujících knih<br />

vám nabídne něco, co jste ještě nezažili,<br />

ať už jde o napínavý thriller, romantickou<br />

komedii, inspirující biografii nebo<br />

příběh o čtyřnohém psím hrdinovi.<br />

Každá z nich je jiného žánru, každá pro<br />

jiného čtenáře, každá specifická, každá<br />

je skvělá. Každá vám otevře nový svět,<br />

do kterého se budete chtít nořit znovu<br />

a znovu. A každá z nich vám ukáže, že<br />

literatura je živá, rozmanitá a fascinující.<br />

Pangea, 399 Kč, již vyšlo<br />

Geostorky – věda<br />

pro nevědátory od<br />

držitele Magnesia<br />

Litera<br />

Co byste dělali, kdyby vás zasáhlo<br />

tsunami, zemětřesení, sopečná erupce<br />

nebo jiná přírodní katastrofa? Jak byste<br />

se zachovali, kdyby se váš život změnil<br />

v jednom okamžiku? A co kdyby za to<br />

mohla geologie? To jsou otázky, které<br />

si klade autor knihy Geostorky, sbírky<br />

pětadvaceti příběhů o lidech, kteří<br />

se ocitli v situacích, kdy jim příroda<br />

ukázala svou ničivou sílu. Některé<br />

z těchto příběhů jsou skutečné, některé<br />

smyšlené, ale všechny jsou napínavé,<br />

poučné a zábavné. Autor je známý<br />

popularizátor geověd, který se specializuje<br />

na sopečnou činnost a její<br />

dopady na život na Zemi. Jeho cílem<br />

je přiblížit čtenářům geologické jevy,<br />

které ovlivňují naši historii, současnost<br />

i budoucnost. Kniha je doplněna<br />

nádhernými ilustracemi Lucie Škodové,<br />

které vám pomohou představit si, jak<br />

to vypadá, když se země otřásá, když<br />

se sopka probouzí nebo když se voda<br />

valí. Přečtěte si Geostorky a užijte si<br />

geologickou jízdu plnou dobrodružství,<br />

humoru a poznání.


Pangea, 399 Kč, již vyšlo<br />

které se zamilovaly během letních<br />

prázdnin, ale jejich vztah skončil tragicky.<br />

Po dvanácti letech Persefoně<br />

kdosi zavolá z neznámého čísla<br />

a všechno je najednou zpátky, i když<br />

dnes je z ní úspěšná a nezávislá žena,<br />

která se vyhýbá citům. Sam je však stále<br />

stejný pohodář, který miluje přírodu<br />

a život. Když se ocitnou spolu na starém<br />

místě, jejich city se probudí. Ale dokážou<br />

překonat minulost a dát si druhou<br />

šanci?<br />

Pangea, 699 Kč, již vyšlo<br />

11<br />

Bad Motherfucker<br />

– inspirace od<br />

hollywoodského<br />

borce<br />

Jak se stát největším pohodářem<br />

Hollywoodu? O to se v knize Bad<br />

Motherfucker dělí Samuel L. Jackson,<br />

který si zahrál ve filmech jako Pulp<br />

Fiction, Nespoutaný Django, Star Wars<br />

nebo Avengers. Zjistíte, jaké byly jeho<br />

začátky, jak překonal své problémy<br />

a jak se stal ikonou černošské identity<br />

a kultury. Kniha je plná zajímavých<br />

faktů, rozhovorů a analýz, které vám<br />

ukážou, proč je Samuel L. Jackson tak<br />

cool a charismatický. Přečtěte si Bad<br />

Motherfucker a užijte si pohled na<br />

jednoho z nejúspěšnějších a nejzábavnějších<br />

herců všech dob.<br />

Každé další léto –<br />

knížka sladká jako<br />

cukrkandl<br />

Milujete romány o lásce, která přežije<br />

čas i vzdálenost? Pak si nenechte ujít<br />

knihu Carley Fortune, jež vás zavede<br />

do malebného prostředí kanadského<br />

jezera. Seznamuje nás s Persefonou<br />

a Samem, dvěma dospívajícími dětmi,<br />

Šíleně veselý princ –<br />

biografie věnovaná<br />

Václavu Neckářovi<br />

Pohádkový princ s medovým hlasem,<br />

který okouzlil celé generace – to je<br />

Václav Neckář – legenda české pop-music<br />

a skvělý herec, kterému je věnována<br />

nová velká biografická publikace Šíleně<br />

veselý princ. Zjistíte v ní, jaké byly jeho<br />

úspěchy i neúspěchy, jak prožil šedesátá<br />

léta, normalizaci i sametovou revoluci,<br />

jak se vyrovnal s těžkou nemocí a jak se<br />

vrátil na scénu. Kniha je plná fotografií,<br />

vzpomínek a rozhovorů s lidmi, kteří<br />

Václava dobře znají a spolupracovali<br />

s ním. Mezi nimi jsou například Marta<br />

Kubišová, Jan Hammer, Michal Horáček,<br />

Petr Janda nebo Jan Cina.<br />

Red, 399 Kč, již vyšlo<br />

Gump – malý princ<br />

se čtyřma nohama<br />

je zpátky<br />

Příběh psího hrdiny žije stále nejen<br />

v nás, ale opět i na knižních stránkách.<br />

Čtyřnohý chlupáč, který to v životě<br />

neměl lehké a trvalo mu, než našel<br />

laskavé lidské bytosti a vřelou náruč,<br />

se vrátil, aby se s námi podělil o osudy<br />

dalších zvířecích duší. A možná taky<br />

proto, aby nám ukázal, že ve dvou se<br />

jde životem zase o něco líp…<br />

Kontrast, 299 Kč, již vyšlo


12<br />

Jantarové slzy<br />

// Sofía Segovia<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Plavec z Osvětimi<br />

// Renaud Leblond<br />

Historický román o naději a dvou pruských<br />

rodinách zatažených do válečné vřavy od autorky<br />

bestselleru Šepot včel. Prusko roku 1945, válka zuří<br />

nebezpečně blízko a postupující sovětská armáda<br />

rozdělí dvě rodiny, které jsou na útěku vstříc<br />

nejisté budoucnosti. Jejich děti se uprostřed války<br />

musí naučit přežít.<br />

Host, 549 Kč, již vyšlo<br />

Od autorky bestselleru<br />

Šepot včel<br />

Alfred Nakache měl jako kluk<br />

panický strach z vody, jako dospělý<br />

sbíral medaile a tituly v plavání.<br />

Románové zpracování tohoto<br />

židovského plavce je vyprávěno<br />

v rovině šťastného dětství a mládí<br />

v Alžírsku a Francii a v rovině<br />

nelidských podmínek, týrání<br />

a vraždění v koncentračních<br />

táborech.<br />

Kontrast, 349 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Romány, co chytí za srdce – to jsou silné životní<br />

příběhy z historie i současnosti, které ve vás budou<br />

ještě dlouho rezonovat.<br />

Muriel<br />

Barberyová<br />

Nesčetně<br />

hvězd<br />

Nesčetně hvězd<br />

// Muriel Barberyová<br />

Novinka od autorky bestselleru S elegancí ježka.<br />

Poetické vyprávění o muži, který žije pro krásu<br />

a pro to, co zůstává neviděné. Mladý Haru Ueno<br />

opustí rodné město a stane se uznávaným<br />

obchodníkem s uměním. Ve Francii se mu<br />

později narodí holčička Rose, plod jeho letmého<br />

románku. Dokáže si vytvořit blízký vztah s dcerou,<br />

kterou nesmí vídat?<br />

Děvčata<br />

z Bloomsbury<br />

// Natalie Jenner<br />

Od autorky bestselleru<br />

S elegancí ježka<br />

Host<br />

Host, 369 Kč, již vyšlo<br />

Bloomsbury Books je staromódní<br />

knihkupectví, prodávající jak nové<br />

knihy, tak vzácné tisky. Za svou<br />

staletou existenci odolalo všem<br />

změnám a život v něm řídí muži<br />

a jednapadesát neporušitelných<br />

pravidel sestavených samotným<br />

ředitelem obchodu. Jenže se píše<br />

rok 1950, svět se mění a děvčata<br />

v Bloomsbury Books mají vlastní<br />

plány.<br />

Kontrast, 399 Kč, již vyšlo<br />

Obchodníci s dětmi<br />

// Hana Hindráková<br />

Po líbánkách se Izabela vrací s manželem zpět<br />

do Keni. Doufala, že konečně otěhotní, ale je<br />

opět zklamaná. Začne se proto zajímat o adopci<br />

a dozví se, že v nigerijském sirotčinci pro ni<br />

mají dítě. Brzy si ale Izabela začne uvědomovat<br />

podivné okolnosti možné adopce. Pustí se proto<br />

do nebezpečného pátrání, které předčí její<br />

nejhorší obavy.<br />

Alpress, 319 Kč, již vyšlo


Marto Kelbl<br />

Ani holka,<br />

ani kluk<br />

Malý Lukáš zjišťuje, že na světě jsou lidé,kteří<br />

se necítí být ani muži, ani ženami, a rozhodne<br />

se pátrat po jejich osudech – od původních<br />

obyvatel Ameriky přes Indii, Mexiko, Albánii až po<br />

New York. Marto Kelbl, jeden z nejzajímavějších<br />

ilustrátorů nejmladší generace sleduje v dětské<br />

knize téma, které je mu bytostně vlastní.<br />

SuS an n apierová<br />

Mijazaki a jeho svět<br />

Mijazakiho kultovní snímky jako Můj soused Totoro<br />

nebo Cesta do fantazie otevřely Západu umění<br />

japonské animované tvorby a dodnes ovlivňují<br />

celosvětovou popkulturu. Kniha, která zdařile<br />

kombinuje režisérovu biografii s výkladem jeho<br />

filmů, vychází jen pár dní před českou premiérou<br />

Mijazakiho nejnovějšího snímku Chlapec a volavka.<br />

Cyril l iéron<br />

b enoit Dahan<br />

V hlavě<br />

Sherlocka Holmese<br />

Geniální mozek, výstřední povaha i náchylnost<br />

k drogám, to vše na Sherlocku Holmesovi fascinuje<br />

generace čtenářů i tvůrců. V této komiksové knize<br />

vstoupíme přímo do jeho hlavy, do detektivova<br />

legendárního „paláce myšlenek“. Každá strana<br />

slibuje nejen potěšení z překvapivých a detailních<br />

ilustrací, ale hlavně další krok k vyřešení zločinu.


14<br />

ROZHOVOR<br />

Musíte být<br />

psycholog i diplomat…<br />

Jakub Sedláček není jen dlouholetým šéfredaktorem<br />

Nakladatelství Paseka, ale i autorem unikátní knihy o práci<br />

v knižním byznysu. Jmenuje se Neviditelné řemeslo<br />

a je plná nápadů, zkušeností a postřehů literárních<br />

profesionálů a zároveň silnou generační výpovědí.<br />

Vaše kniha je jakousi exkurzí do<br />

zákulisí nakladatelství. Co vás vedlo<br />

k jejímu napsání?<br />

V redakčním světě se pohybuji už třicet<br />

let. Za tu dobu jsem pochopil, že ne<br />

všechno se dá naučit ve škole nebo na<br />

kurzech redakční práce. Kromě znalostí<br />

potřebujete také cit, intuici; musíte být<br />

psycholog i diplomat. A právě těmto<br />

kvalitám se nejlépe učíte zkušenostmi,<br />

praxí. Chtěl jsem vědět, jak to vidí kolegové,<br />

kterých si vážím, a napadlo mě je<br />

oslovit a uspořádat knihu, která nám dá<br />

nahlédnout do jejich „kuchyně“. Mým<br />

cílem bylo, aby vznikla zábavná výprava<br />

pro čtenáře, kteří milují knihy, a zajímá<br />

je, co se děje za oponou, když se celé<br />

představení chystá. Takové čapkovské<br />

„jak se co dělá“.<br />

Jak dlouho vám tenhle nápad trvalo<br />

zrealizovat?<br />

Každá kniha spolkne spoustu energie,<br />

nejen autorů, ale také redaktorů,<br />

grafiků a dalších lidí, kteří se na její přípravě<br />

podílejí. To je v pořádku – čím víc<br />

energie do knihy dáte, tím víc a déle ji<br />

může vyzařovat. Nápad na Neviditelné<br />

řemeslo jsem dostal před rokem a půl,<br />

loni na jaře. Tehdy jsem na Světě knihy<br />

oslovil první budoucí přispěvatele.<br />

Podle jakého klíče jste je vybíral?<br />

Chtěl jsem, aby to byli zkušení profíci<br />

z dobrých nakladatelských domů<br />

napříč českou a moravskou krajinou.<br />

A aby ztělesňovali nejrůznější přístupy<br />

k redakční práci. Někdo píše o vedení<br />

nakladatelské značky, někdo o redigování<br />

překladů, původní prózy či naučné<br />

literatury. Hned dva kratší eseje jsou<br />

věnovány komiksovým edicím. Až zpětně<br />

mi došlo, že naše kniha je svého druhu<br />

generační výpovědí lidí, kteří se ke své<br />

práci dostali ve svobodných poměrech<br />

a nemuseli řešit spoustu rébusů, jež<br />

přinášela předrevoluční doba. Hvězdné<br />

redaktorské generace před námi sváděly<br />

boje s cenzurou a učily se konspiraci<br />

a krycím strategiím, kdy ti, co „mohli“,<br />

podepisovali práci „zakázaných“, aby<br />

mohla vyjít. Díky nim máme na co navazovat.<br />

Statečné a obětavé redakční práci<br />

se u nás dařilo.<br />

Překvapil vás někdo z oslovených<br />

nějakým svým postřehem, názorem,<br />

zkušeností?<br />

Spousta mých kolegů se ukázala být<br />

výbornými autory. Svým esejům dali<br />

mnoho, pro některé to je profesní suma,<br />

jedinečná příležitost se zastavit a otisknout<br />

do knihy to, co léta dělají intuitivně.<br />

Paseka, 399 Kč, již vyšlo<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Marta Nováková – Nakladatelství Paseka<br />

Novou perspektivu pro mě otevírá text<br />

Lenky Jandákové, která píše o redigování<br />

romských autorů.<br />

Jak moc tvrdá konkurence vlastně<br />

panuje ve světě českého knižního<br />

byznysu?<br />

JAKUB SEDLÁČEK (* 1973)<br />

Vystudoval bohemistiku na<br />

Filozofické fakultě Univerzity<br />

Karlovy. Poté působil v Ústavu<br />

pro českou literaturu AV ČR,<br />

kde se věnoval textologii. Roku<br />

2002 nastoupil do nakladatelství<br />

Euromedia; zde vedl mj.<br />

ediční řadu Světová literatura<br />

(60 svazků). V letech 2008–2012<br />

pracoval v Hospodářských<br />

novinách jako editor víkendové<br />

přílohy. Od roku 2013 je redaktorem,<br />

od roku 2014 šéfredaktorem<br />

Nakladatelství Paseka.<br />

Publikoval či publikuje v různých<br />

magazínech a periodikách. Jako<br />

literární editor připravil k vydání<br />

díla Konstantina Biebla, Josefa<br />

Kainara ad.<br />

Když mluvím s nakladateli ze zahraničí,<br />

říkám jim, že český trh je mimořádně<br />

živý a aktivní. Což v překladu znamená,<br />

že knih u nás vychází příliš a konkurence<br />

je silná. Ale kvůli Neviditelnému<br />

řemes lu jsem si nemusel „dělat kamarády“.<br />

Věřím, že slušnost a respekt k práci<br />

druhých je základem, který se vyplácí<br />

dlouhodobě. Občas se stane, že to někdo<br />

vezme zkratkou a v zadní uličce se<br />

pokusí přetáhnout k sobě vašeho autora,<br />

ale to je myslím krátkozraká taktika.<br />

Péče o nakladatelskou produkci je běh<br />

na dlouhou trať, při které vás doping<br />

sice může nakopnout do momentálního<br />

sprintu, ale ve výsledku vám zkrátí dech.<br />

Paseka tenhle závod běží vyrovnaným<br />

tempem už od roku 1989.


Jaké vlastnosti podle vás musí mít<br />

člověk, který chce v tomhle světě<br />

dneska uspět?<br />

Dobrý redaktor by měl v sobě živit dvě<br />

protikladné bytosti – bohéma a control<br />

freaka. A aby dokázal porozumět<br />

čtenářům, neměl by se orientovat jen<br />

podle svého vkusu, ale měl by být schopen<br />

nadhledu i sám nad sebou.<br />

15<br />

Když se vrátíme zpátky: jaké byly<br />

vaše začátky?<br />

V roce 1992 jsem dostal prima lekci<br />

v revue Labyrint, pro kterou jsem psal<br />

literární a později i komiksové recenze.<br />

Jindřich Jůzl, tehdejší redaktor časopisu<br />

a dneska šéfredaktor Odeonu,<br />

přeškrtal text, který jsem do redakce<br />

přinesl tehdy ještě naklepaný na stroji –<br />

bylo to vážně dávno – a hodil mi ho na<br />

hlavu. Měl pravdu, můj výkon nestál za<br />

nic. Když jsem z kanceláře ve Vězeňské<br />

odcházel, myslel jsem si, že už nikdy nic<br />

nenapíšu. Jenže za pár týdnů mi zavolal<br />

Joachim Dvořák, který revui vydával, že<br />

by potřeboval další recenzi. To mě dost<br />

posunulo. Kluci na tuhle epizodu už<br />

zapomněli, já si ji budu pamatovat celý<br />

život. Mimochodem Joachim o starých<br />

časech Labyrintu pěkně píše právě<br />

v Neviditelném řemesle.<br />

Změnilo vás těch 30 let praxe?<br />

To doufám, že mě to změnilo!<br />

Prošel jsem akademickým prostředím,<br />

korporátním nakladatelstvím<br />

i Hospodářskými novinami, kde jsem<br />

pracoval jako editor týdenního magazínu.<br />

To byla dobrá škola odolnosti.<br />

Novinářský chleba je neskutečně tvrdý,<br />

stres z uzávěrek hraniční. V novinových<br />

redakcích se pieta k autorskému<br />

egu nepěstuje. Jeden den se moříte<br />

s textem, druhý den vyjde a třetí<br />

o něm už nikdo neví. Naučil jsem se<br />

škrtat. A pak taky to, že všechno se dá<br />

napsat jednoduše a zajímavě, když se<br />

ví, jak na to. Třicet let je dlouhá doba.<br />

Když pochopíte, že za textem stojí živá<br />

bytost – alespoň zatím – musel bych<br />

být psychopat, abych se s tím nenaučil<br />

pracovat.<br />

Jak se vlastně pozná bestseller?<br />

Existují nějaké signály?<br />

To je velká alchymie. Rozhoduje téma,<br />

načasování, temperatura ve společnosti.<br />

Úspěšný text odpovídá na společenskou<br />

poptávku. Jenže kniha vzniká<br />

třeba dva roky. Jak dopředu poznáte,<br />

jestli se strefíte? Musíte věřit tomu, že<br />

kniha má co říct a měla by vyjít. Pak se<br />

ušetříte frustrace, pokud se jí ekonomicky<br />

nepovede.<br />

O budoucnosti papírových knih se už<br />

nějakou dobu spekuluje. Myslíte si, že<br />

se udrží?<br />

Nepochybuji o tom. Možná papír<br />

někteří čtenáři vymění za sluchátka<br />

nebo displeje. Ale kniha je pořád<br />

jedním z největších vynálezů lidstva.<br />

A Gutenbergův knihtisk z ní udělal<br />

revoluční nástroj. O její budoucnost<br />

nemám obavy.<br />

Dokážete si po těch letech užít<br />

knížku jako obyčejný čtenář?<br />

Samozřejmě. Naposledy jsem udělal<br />

velký nákup v Nové Perle v Českém<br />

Švýcarsku, kde Ivan Mečl provozuje<br />

nakladatelství Divus. Ten se nebojí<br />

vydávat věci, které jinde na světě neseženete.<br />

Třeba komiksy Mikea Diany, což<br />

je autor, kterému v Americe soudně<br />

zakázali kreslit.<br />

Čemu se věnujete, když nepracujete?<br />

Jak si dobíjíte baterky?<br />

Sportuju, nejraději běhám. A nacházím<br />

spoustu podobností s literární prací.<br />

První odstavec, to je jak první kilometr.<br />

Většinou nestojí za moc, autor i běžec<br />

se na nich teprve zahřívají.<br />

Jak z pozice knižního profesionála<br />

hodnotíte letošní rok?<br />

Procházíme náročným obdobím.<br />

Následky covidu, války a inflace jsou<br />

znát. Výroba knih se prodražila, ale<br />

ochota čtenářů je kupovat klesla.<br />

A jak vidíte ten příští?<br />

Podle mého názoru vycházejí tituly,<br />

které by nemusely. Internetové formáty<br />

překlopené na papír. Knihy, které prodává<br />

tvář, nikoliv zajímavý námět nebo<br />

kvalita. Tohle neubyde. Spíš mám obavy<br />

o kolegy tvořící „malou“ a nezávislou<br />

scénu, nakladatelství vedená jedním<br />

dvěma nadšenci. Pokud to vzdají oni,<br />

přijdeme o něco, co nám bude chybět.<br />

Co by nám nemělo uniknout z produkce<br />

Paseky?<br />

Pěkným vánočním dárkem pro milovníka<br />

filmu nebo japonské kultury je<br />

monografie Mijazaki a jeho svět od<br />

americké kritičky Susan Napierové.<br />

A pro mladší čtenáře jsme s nadaným<br />

ilustrátorem Martem Kelblem připravili<br />

knihu Ani holka, ani kluk, což je napůl<br />

osobní komiks a napůl cestování po<br />

nejrůznějších koutech planety, kde žijí<br />

lidé, kteří se rozhodli osvojit si jinou roli,<br />

než do jaké se narodili.


16<br />

Mazal tov! // David Maxa, Tereza Piskláková<br />

RECENZE<br />

Chtěli jste se o judaismu vědět víc a báli<br />

jste se zeptat? Teď už nemusíte! Rabín<br />

David Maxa sepsal průvodce po světě<br />

židovské kultury a tradic. Zaslechli<br />

jste výrazy jako bar micva, cheva, Tóra,<br />

kadiš – slova znějící jako pohádková<br />

zaklínadla, která vám matně cosi říkají,<br />

ale významem si nejste úplně jistí? I na<br />

tohle vám publikace Mazal tov! odpoví.<br />

Výpravný počin, který je rozdělen do<br />

pěti kapitol kopírujících cyklus lidského<br />

žití od narození po nevyhnutelnou<br />

smrt, je uvozen předmluvou rabína<br />

Beita Daniela z Centra progresivního<br />

judaismu a předmluvou autora Davida<br />

Maxy, jenž knihu napsal nejen pro českou<br />

židovskou komunitu, ale především<br />

ji směřuje ke všem lidem, ať už věřícím,<br />

či ateistům a doufá, že přispěje ke vzdělávání<br />

a také k vymýcení předsudků,<br />

jež mnozí vůči Židům a židovství mají.<br />

Zvlášť v současné době je Mazal tov!<br />

aspoň drobným kamínkem v mozaice<br />

osvěty mezi širokou veřejností.<br />

Mazal tov! můžete číst jako souvislý<br />

text, nebo si vybírat podle toho, co vás<br />

zajímá a soustředit se na konkrétní<br />

heslo či pojem. Publikace, jíž osobitý<br />

styl vetkly jemné ilustrace studentky<br />

Terezy Pisklákové, je laděna do zemitých<br />

odstínů hnědé v kombinaci<br />

s modrou barvou a působí tak důstojně.<br />

Když se do knihy Mazal tov! začtete,<br />

hned poznáte, že ji psal člověk se zapálením<br />

pro věc, s nadšením i touhou<br />

předat informace všem, kteří o ně mají<br />

zájem. Rabín David Maxa vysvětluje,<br />

jak se do tradičního judaismu dostává<br />

pokrok a progrese. Dřív bylo například<br />

nemyslitelné, aby některé mužské<br />

funkce zastávaly ženy, dnes se v těchto<br />

rolích objevují. Ke čtivosti a odlehčení<br />

přispívají židovské anekdoty a historky,<br />

jimiž je text proložen.<br />

Věděli jste, že zvedání závoje nevěsty<br />

vychází z židovské legendy? Že<br />

kamínky na hrobech zesnulých Židů<br />

Práh, 449 Kč, již vyšlo<br />

vyjadřují respekt? Že dívka je v rámci<br />

náboženské dospělosti plnoletá ve<br />

dvanácti a chlapec o rok později? Nejen<br />

tyto fascinující poznatky nabízí kniha<br />

Mazal tov!, jedná se o bohatou studnici<br />

židovských tradic, zvyků a obřadů, které<br />

stojí za to znát.<br />

Barbora Javorková<br />

Oppenheimer – Americký Prométheus // Kai Bird, Martin J. Sherwin<br />

Universum, 999 Kč, již vyšlo<br />

Nepřehlédnutelná osobnost amerického<br />

teoretického fyzika Julia Roberta<br />

Oppenheimera, klíčového muže<br />

projektu Manhattan, v jehož rámci za<br />

druhé světové války úspěšně pracoval<br />

na sestrojení atomové bomby, se<br />

v poslední době dostala díky filmu<br />

Oppenheimer Christophera Nolana<br />

opět do obecného povědomí. Jedním<br />

z přiznaných klíčových zdrojů, z něhož<br />

proslulý scenárista a zároveň režisér<br />

při tvorbě svého díla vycházel, pak byla<br />

monumentální, čtvrt století vznikající<br />

biografie Americký Prométheus, již<br />

napsali Kai Bird a Martin J. Sherwin.<br />

Skoro by se dalo říct, že film vzhledem<br />

ke svým omezeným časovým možnostem<br />

nadhodil spoustu otázek – a kniha<br />

je pak na široké ploše vesměs uspokojivě<br />

zodpovídá. Tam, kde film zcela<br />

nutně přináší zkratku, kniha čtivě, ale<br />

zároveň důkladně a podrobně mapuje<br />

motivace a důvody, jež Oppenheimera<br />

(ale i jeho okolí) vedly k činům, které<br />

zásadně a nevratně ovlivnily jeho život.<br />

Kayova a Sherwinova biografie zároveň<br />

vše důsledně zasazuje do dobového<br />

rámce dvacátého století a vysvětluje,<br />

jak k obecně známým, z dnešní optiky<br />

často skandálním a nepochopitelným<br />

odsouzením a ostrakizaci špičkového<br />

vědce, jenž zásadním způsobem přispěl<br />

k vítězství Spojených států ve válce,<br />

vůbec mohlo dojít.<br />

Oppenheimerův život autoři zkoumají<br />

chronologicky, od narození až do smrti,<br />

a i přes neuvěřitelné množství zdrojů<br />

a citací, s nimiž pracují, se po většinu<br />

doby pohybují v intencích zcela jiného<br />

žánru než toho suchého, vědeckého,<br />

informativního. Neuvěřitelný život<br />

Roberta Oppenheimera totiž připomíná<br />

někdy thriller, jindy detektivku,<br />

soudní drama, a ve chvílích, kdy se<br />

pátrá po sovětském agentovi mezi<br />

vědci projektu Manhattan, i špionážní<br />

krimi.<br />

V poslední době se s různými biografiemi<br />

slavných vědeckých i uměleckých<br />

osobností roztrhl pytel – a Americký<br />

Prométheus patří bez diskuse k tomu<br />

nejlepšímu, co na tomto poli vzniklo.<br />

Informativností, reprezentativností,<br />

důkladností i způsobem zpracování,<br />

které do problematiky přináší mnoho<br />

nových, unikátních odhalení.<br />

Jiří Popiolek


Vánoce na skotském hradě // Donna Ashcroftová<br />

Nevlídné počasí za okny je jako dělané malých dětiček a toulavý oslík Bob<br />

pro pořádnou krimi s temnými tóny, ale hledající společnost. Nečekejte kličky,<br />

stejně tak není na škodu doplnit si dávku záludné zápletky, ani antihrdiny, co se<br />

štěstí a optimismu. Dobrých konců totiž budou pokoušet narušit vánoční kouzlo.<br />

nikdy není dost.<br />

Ohřejte si kakao a oddejte se čtení, které<br />

hladí po duši.<br />

Koncem října se na regály v českých<br />

knihkupectvích dostala kniha Donny Miluji knihy, kde mě autor trápí a šokuje<br />

Ashcroftové Vánoce na skotském hradě. do poslední kapitoly. Silná témata,<br />

A že půjde o pořádný doják, je jasné už která mě nutí ještě dlouho po přečtení<br />

z anotace. Krásná dívka Belle jede na přemýšlet. Ale pravdou je, že občas není<br />

kole ve sněhové vánici a srazí Edinu, vůbec na škodu sáhnout po knize, co se<br />

starou dámu z nedalekého hradu. V tu čte tak lehce jako pohádka před spaním.<br />

chvíli samozřejmě netuší, jak moc jedna Vánoce na skotském hradě jsou veskrze<br />

druhé ovlivní život. Belle společně s dalším<br />

členem místní komunity pomůže ské dobroty, která se v běžném životě<br />

pozitivním příběhem plným naděje a lid-<br />

Edině domů a tím se spustí jeden veliký někdy těžko hledá.<br />

vánoční zázrak, kde o přátelství, lásku<br />

a dobré skutky není nouze.<br />

Autorka je pro české čtenáře tak trochu<br />

nováčkem, i když už má na svém kontě<br />

A to je prostě občas potřeba. Krásně dalších jedenáct pozitivně naladěných<br />

zprostředkovaná zimní zasněžená<br />

titulů, které si na Goodreads drží minimálně<br />

čtyři hvězdičky. Je vidět, že trefila<br />

příroda kolem vesničky s všeříkajícím<br />

názvem Christmas Village, třída milých hřebíček na hlavičku. Píše lehce, mile<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

a se špetkou vtipu, která dokáže postavy<br />

roztančit na stránkách, stejně jako<br />

vykouzlit úsměv na tváři čtenářů.<br />

Donna Ashcroftová pro mě asi bude<br />

po slem letošních Vánoc. A právě snad<br />

proto, že je často kolem nás tolik negativní<br />

energie, jsou takové příběhy<br />

potřeba. Přání se mají plnit. Ta velká, i ta<br />

úplně nejmenší. A nejen o svátcích.<br />

Tereza Nováková<br />

17<br />

RECENZE<br />

Přání…<br />

to je tuze<br />

zákeřná<br />

věc.<br />

.


18<br />

RECENZE<br />

Těžký život<br />

v Osamělé holubici<br />

Spojené státy americké kolem<br />

roku 1880 už za sebou měly občanskou<br />

válku, nejhorší boje s Indiány,<br />

a dokonce i snahu o vyřešení otrokářství<br />

a vraždu šestnáctého prezidenta<br />

USA, který se právě v otázce otrokářství<br />

nejvíce angažoval, Abrahama<br />

Lincolna. Teď je však čeká legendární<br />

westernový příběh spisovatele Larryho<br />

McMurtryho rozprostírající se na téměř<br />

900 stranách.<br />

pardálů myšlenku na cestu do země<br />

mlékem a strdím oplývající. Přestože je<br />

úkrok z komfortní zóny těžký, brzy však<br />

pro chlapy začne být Texas malý, a tak<br />

se rozhodnou dát dohromady dostatečný<br />

počet dobytka, další zajímavé<br />

parťáky a vytáhnout směr Montana,<br />

kde je čeká… to si budete muset přečíst<br />

sami. Román obsahuje stále aktuální<br />

témata včetně stáří, smrti, neopětované<br />

lásky a přátelství.<br />

Zatímco svět se nám neustále mění<br />

před očima, tak lidé zůstávají stejní,<br />

se svými chmurami, problémy, láskou<br />

a na „Divokém“ západě sakra<br />

těžkým životem. Augustus „Gus“<br />

McCrae a Woodrow Call jsou kapitány<br />

pohraniční hlídky mezi Amerikou<br />

a Mexikem v době, kdy už vlastně<br />

nejsou tak potřební. Třeba však dodat,<br />

že minimálně Gusovo poflakování<br />

se v důchodu ho vlastně ani netrápí,<br />

pokud má k dispozici něco na svlažení<br />

hrdla vyschlého z prašné krajiny.<br />

Společně s nimi žijí na ranči další jejich<br />

kumpáni, mladičký Newt, jednodušší<br />

Pea Eye, skvělý stopař Deets a přestárlý<br />

bandita Bolivar, jehož vejce s kávovými<br />

zrny jsou opravdu jen pro odvážné,<br />

a zapomenout by se nemělo ani na<br />

dvě modrá prasata pochutnávající si na<br />

hadech, ještěrkách a tvrdé kůži. Jejich<br />

osudy se odehrávají v mistrně vykreslené<br />

krajině mezi těmi, co nosí „kolty<br />

proklatě nízko u pasu“. V neutěšeném<br />

životě drží všechny nad hladinou vzpomínky<br />

na minulost a sem tam návštěva<br />

Loreny v jejím pokojíčku v místním<br />

Saloonu Strakatá fazole.<br />

Ačkoliv se z počátku může zdát, že se<br />

po osadě Osamělá holubice a jejím<br />

okolí budou naši hrdinové potulovat<br />

navždy, není tomu tak. Vše se změní<br />

s příjezdem bývalého člena posádky<br />

texaských rangerů Jacka Spoona snažícího<br />

se utéct před zákonem. Tenhle<br />

„ztracený syn“ vnukne partě starých<br />

Autor svým dechberoucím osobitým<br />

stylem vyprávění oživuje jednu postavu<br />

za druhou, a že jich není málo, tvoří<br />

nezapomenutelné charaktery, u nichž<br />

nebudete pochybovat o autentičnosti,<br />

nejsou jen pouhými písmenky na<br />

papíře. Jejich osudy budete při čtení<br />

vnímat jako osudy svých přátel, budete<br />

jim držet palce, z jejich zklamání<br />

budete prožívat frustraci a bude vás<br />

mrzet, když se něco nevydaří. Bohužel<br />

těch nezdarů je v knize poměrně dost,<br />

střety s indiány i s americkou kavalérií,<br />

kdy každé překročení řeky i každá<br />

cesta kaňonem jsou zastřešeny stínem<br />

strachu a smrti. Temné stíny jsou však<br />

rozháněny do puntíku propracovanými<br />

dialogy a Gusovými uštěpačnými<br />

poznámkami.<br />

Netypický western je z velké části<br />

vystavěn právě na dialozích, takže by<br />

se na první pohled mohlo zdát, že se<br />

vlastně nic neděje, ale když oni všichni<br />

mluví tak dobře a poutavě, že vlastně<br />

nebudete chtít, aby mluvit přestali. Na<br />

druhou stranu jsou v knize důležití i ti,<br />

co zastávají myšlenku – mlčeti zlato,<br />

bez Calla si příběh lze jen těžko představit.<br />

Kniha je plná neklidných duší<br />

litujících nejrůznějších chyb. Stěžejním<br />

tématem je zde i stárnutí a střet<br />

s mladší generací, která nezažila peklo<br />

hraničních válek a k hrdinům své doby<br />

nemá pražádnou úctu.<br />

Přestože se nejedná o snadné čtení,<br />

příběh je plný bolesti, je Osamělá holu-<br />

Jota, 598 Kč, již vyšlo<br />

bice napsaná natolik poutavě, že ani její<br />

rozsah nemůže ty, kteří se rozhodnou<br />

dát jí šanci, odradit. Vypravte se na<br />

cestu po nekonečných plání s partou<br />

zatracenců kolem téměř vybitých<br />

buvolů a vězte, nebudete litovat.<br />

Larry McMurtry byl skutečně plodným<br />

americkým spisovatelem knih odehrávajících<br />

se převážně na Divokém<br />

západě. Za titul Osamělá holubice<br />

byl oceněn patrně tou nejprestižnější<br />

cenou v oblasti literatury, hned<br />

po Nobelově ceně, a to Pulitzerovou<br />

cenou. Osamělá holubice je první knihou<br />

čtyřdílné série, která byla zpracována<br />

také ve formě televizních minisérií.<br />

Do češtiny však byla zatím přeložena<br />

jen první kniha.<br />

Pavel Polcar


ZIMNÍ INSPIRACE PRO KNIHOMOLY<br />

Zpříjemněte si nastávající zimní čas dobrou knihou. Přinášíme vám tipy na nejnovější tituly.<br />

TO MÁM TAK RÁDA MARIE ROTTROVÁ<br />

Dana Čermáková<br />

Ostravská rodačka, zpěvačka s nezaměnitelným<br />

hlasem a elegantní dáma s vytříbeným<br />

vkusem – to je Marie Rottrová, o jejímž<br />

životě a kariéře si nyní můžete přečíst<br />

v nové biografii. Kniha je psána formou<br />

rozhovoru se zpěvačkou a dozvíte se v ní<br />

více jak o jejích školních létech, tak o pěveckých<br />

začátcích i vrcholové kariérní<br />

části života. Biografie obsahuje bohatou<br />

fotografickou přílohu.<br />

Book Star, 399 Kč<br />

Přes 180<br />

fotografií<br />

a ilustrací<br />

Více<br />

než 130<br />

receptů<br />

SVÁTEČNÍ<br />

Roman Vaněk, Jana Vaňková<br />

Nová, špičkově zpracovaná kuchařka<br />

a nadčasový průvodce pohoštěním<br />

českých a moravských domácností.<br />

Přes 180 fotografií a ilustrací! Více než<br />

130 receptů. Přehledné postupy psané<br />

jednoduchým jazykem, kterému rozumí<br />

opravdu každý. Vše doplňují odpovědi<br />

na nejčastější otázky kolem pohoštění,<br />

na které se lidé ptají. Dozvíte se například,<br />

jak se špikuje maso na svíčkovou,<br />

nebo jak plánovat pohoštění na oslavu.<br />

Prakul, 359 Kč<br />

ZNÁTE<br />

Z TV<br />

60<br />

exkluzivních<br />

receptů<br />

BUCHTY PO RÁNU<br />

Josef Maršálek, Tereza Bebarová<br />

Už nemusíte chodit do cukrárny! Josef s Terezou vás nenechají<br />

v troubě a poradí vám, jak si ty největší dobroty upéct<br />

snadno doma, tak abyste jimi mohli pohostit i nečekanou<br />

nedělní návštěvu. Kniha obsahuje celkem 60 exkluzivních<br />

receptů vycházejících z 1. řady stejnojmenného nedělního<br />

pořadu České televize, který se těšil rekordní oblibě diváků.<br />

Česká televize, 399 Kč<br />

PANENKA<br />

Václav Tichý, Zdeněk Pavlis<br />

U příležitosti blížících se 75. narozenin fotbalové legendy Antonína<br />

Panenky vychází jedinečná a také jediná autorizovaná kniha vzpomínek<br />

a rozhovorů. Součástí knihy je detailně zpracovaná statistika<br />

jeho startů a gólů a rozsáhlá fotopříloha. Ta zachycuje jak legendární<br />

okamžiky jeho hvězdné kariéry, tak i řadu záběrů ze soukromých<br />

archivů.<br />

PRESCOGROUP, 599 Kč<br />

ADVENTNÍ ÚNIKOVÝ KALENDÁŘ<br />

Philipp Wirthgen<br />

Zkraťte si čekání na nejlepší den v roce únikovým adventním kalendářem.<br />

Jako Sherlock Holmes dostanete zajímavou zakázku. Na panství Elderbrookových<br />

se zjevuje dáma v bílém a přehazuje jim všechny věci. Čeká vás<br />

24 zapečetěných stránek – na každé z nich se skrývá vždy jedna hádanka.<br />

Zvládnete přijít celé záhadě na kloub do Štědrého dne?<br />

Bookmedia, 359 Kč


text: Nakladatelství Rosier<br />

foto: Lukáš Vincour<br />

20<br />

REPORTÁŽ<br />

Příběh<br />

nejúspěšnější<br />

česko-slovenské<br />

hudební legendy<br />

v exkluzivním<br />

vydání<br />

Jožo Ráž a Ján Baláž v Praze pokřtili luxusní knihu<br />

o Elánu, která vychází v limitované edici 222 kusů.<br />

Jedním z kmotrů se stal Jaromír Jágr – velký fanoušek<br />

této legendární skupiny.<br />

Když se řekne Elán, každému člověku<br />

vyrůstajícímu v Československu<br />

v osmdesátých a devadesátých letech<br />

minulého století, i na přelomu tisíciletí<br />

se vybaví obrovská emoce. Každý zná<br />

kapelu Elán, každý umí nazpaměť aspoň<br />

jednu píseň, mnoho z nás dokonce<br />

dokáže zazpívat velkou část jejich repertoáru.<br />

7. listopadu 2023 proběhl v hotelu<br />

Ambassador Zlatá Husa slavnostní křest<br />

výpravné publikace o této československé<br />

hudební legendě.<br />

440stránková publikace o skupině<br />

Elán je dostupná pouze v limitovaném<br />

nákladu 222 kusů. Je to jakási „Bible<br />

Elánu“, která obsahuje spoustu unikátních,<br />

nikdy dříve nezveřejněných<br />

fotografií, novinových článků, plakátů,<br />

textů kapely, a dokonce i notových<br />

zápisů některých písniček. V kůži vázaná<br />

kniha uložená v luxusním dárkovém<br />

pouzdře spolu s DVD s koncertem z O2<br />

areny, sbírkou textů Borise Filana a VIP<br />

Experience vstupenkou přímo pod<br />

pódium na koncert Elán 70 v roce 2024<br />

je tím nejkrásnějším dárkem pro každého<br />

skalního fanouška kapely.<br />

Na grafickém zpracování publikace se podílela designérka Barbara Baloghová.


21<br />

Knihu pokřtili členové skupiny Elán – Jožo Ráž a Ján Baláž (uprostřed)<br />

společně textařem Ladislavem Vostárkem (vlevo). Jedním z kmotrů<br />

knihy se stal i Jaromír Jágr (vpravo), který je jejich velkým fanouškem.<br />

Kniha byla pokřtěna, jak se na správné rockery sluší, irskou whiskey.<br />

O textovou část se postarala novinářka a spisovatelka<br />

Marcela Titzlová (vlevo).<br />

Svoje číslo si vyberete na www.rosier.cz<br />

Každý výtisk knihy je ručně číslovaný kaligrafem.


22<br />

UKÁZKA<br />

Mrzneme napříč<br />

Vltavou<br />

100 let zimního plavání od dob průkopníka Alfréda<br />

Nikodéma“ je podtitul knihy, která neformálně a s lehkostí<br />

představuje historii i současnost v tématu tradičního<br />

českého otužování. Při vstupu do Vltavy se rozlehne:<br />

„Nestůj v té vodě jako surikata. Plav! Nejseš Wim Hof!“<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo<br />

První vlna otužilců – považovaných nejprve za blázny – se vzedmula v českých<br />

zemích už v roce 1923. Zasloužil se o ni průkopník Alfréd Nikodém, pražský<br />

klenotník, sportsman a otužilecký influencer své doby mezi první a druhou<br />

světovou válkou. Byl přesným opakem autora knihy ze současnosti, který je<br />

zpohodlnělý a často se k plavání v chladu musí přemlouvat. Novinář Jan David chodí do Vltavy třetím rokem, i navzdory tomu,<br />

že mrzne. Noří se do vln, ale i do zapomenuté a znovu ožívající historie inspirativního Alfréda a do příběhů dalších skvělých<br />

otužilců. Na stránkách si povídá s Alfrédem, který mu odpovídá skrze dobové články z novin, doprovází i aktuální rozhovory<br />

s otužilci dnešní doby. Kniha ukazuje, že prosincové plavání u Národního divadla v Praze může zvládnout skoro každý.<br />

Ve zdraví.<br />

(ukázka s citacemi Alfréda Nikodéma, rok 19<strong>26</strong>)<br />

…voda tehdy zamrzla tak, že se plavci museli místy<br />

probíjet ledem. Podle dobového článku s titulkem<br />

O štědrém dnu přeplavali Vltavu se závod konal bez<br />

nehody, až na to, že Ortovi zmrzly vlasy v jeden chomáč<br />

ledu a slečna Griesmanová, při odpočinku usednuvši si na<br />

železné zábradlí, přišla o kus trikotu. V redakci se ptali, jak<br />

vlastně Nikodém přišel na myšlenku, jejíž provedení by<br />

znamenalo pro člověka méně otužilého smrt. Alfréde, tak<br />

vyprávěj!<br />

„Na přeplavání nového řečiště Vltavy jsem už pomýšlel<br />

v pondělí, když se prostřelovala hráz. Výstřel se ale nepodařil,<br />

na plování nebylo ani pomyšlení. Proto jsem odložil svůj<br />

plán až na štědrý den. To jsem však neměl ani tušení, že<br />

bude takový mráz a že řeka zamrzne. Na štědrý den mně<br />

řinčel od rána telefon – byly to samé dotazy, zda poplavu<br />

bez ohledu na tu zimu. Samozřejmě jsem přisvědčoval, byl<br />

jsem odhodlán provést svůj úmysl stůj co stůj. Kdybych byl<br />

ustoupil, styděl bych se sám před sebou…“<br />

(…)<br />

…doma nechtěli o mé plavbě ani slyšet, žádali, abych prý<br />

udělal testament. Nescházelo mnoho, aby mně moje paní<br />

hrozila, že se nechá se mnou rozvést.


(ukázky jednoho z rozhovorů)<br />

LA MANCHE PŘEPLAVALA UŽ V ŠESTNÁCTI LETECH<br />

Lenka Štěrbová, známá mezi přáteli jako Eňa, vzpomíná v rozhovoru<br />

na nejhorší závod v bouři při mistrovství světa v Jižní Koreji. A kolik<br />

vyhrála...? Ne, nechme ji už promluvit.<br />

23<br />

Lenko, kolikrát jsi vyhrála Memoriál Alfreda Nikodéma? Máš to<br />

číslo v hlavě?<br />

Jé, to musím počítat. Vždycky mi to řeknou krátce před závodem,<br />

abych věděla, co mám odpovídat, kdyby se někdo ptal.<br />

Loni, v prosinci 2022, to bylo po deváté v řadě. Trasu 750 metrů jsi<br />

dala s časem 8 minut a 8 vteřin. Jak to, že vyhráváš absolutně a často<br />

porážíš i chlapy?<br />

Jedním z faktorů může být, že jako ženský jsme lépe fyziologicky<br />

připraveny na ledovou vodu. Díky lepšímu rozložení tuku na<br />

těle se s nízkou teplotou lépe srovnáváme. Možná ta celulitida<br />

nevypadá nejlíp, ale v zimní vodě nám to nevadí…<br />

(ukázka reportáže autora knihy)<br />

ZDÁNÍ HOMEOPATICKÝCH KAMEN<br />

Při plavbě zpátky od mola ke schodům už ale zvažuju,<br />

jestli nemám z vody vylézt neplánovaně dřív. Píchá mě tak<br />

různě v hrudníku, hlavou se motá neodbytná představa, jak<br />

umírám a pomalu klesám do hlubiny s rukou dramaticky<br />

ztuhlou ve tvaru hrábí hladových po spadaném listí. Není<br />

to příjemné plovat s pocitem, že mířím do náruče smrti,<br />

která si pro mě hrábne od srdce, ode dna... Ty dramatické<br />

představy jsou někdy neodbytné.<br />

Možná proto plavu dál, abych tohle vnitřní pnutí<br />

překonal. Není to La Manche, je to kousek Vltavy, nezbývají<br />

mi ještě celé kilometry ke břehu, vždyť v podstatě stále<br />

u břehu jsem. Do klubovny se vracíme v 11:42. Takže jsme<br />

dneska plavali skoro půl hodiny! Pro mě je to dosavadní<br />

časový rekord, o který mi nejde, a ani ho nehodlám<br />

opakovat.<br />

U roztopených kamen do sebe leju tři čtvrtě litru<br />

horkého mátového čaje s medem. Přijde mi, že kamna<br />

dneska vůbec netopí. Hrozný, skandál. „Jsou to asi kamna<br />

vydávající homeopatické teplo,“ ozve se něčí hlas. „A mně se<br />

zdá, že dneska kamna vrací jenom tolik tepla, kolik tady na<br />

ně ve třech lidech nadýcháme,“ odpovím. Až časem zjistím,<br />

že nevnímání tepla z kamen sálajících jako vždy, závisí na<br />

míře „zmrzlosti“ těla.<br />

MĚSTO<br />

PLNÉ PŘÍBĚHŮ<br />

POUTAVÉ PŘÍBĚHY JEDNOTLIVÝCH DOMŮ A JEJICH OBYVATEL<br />

JSOU PROPOJENY S HISTORICKÝMI UDÁLOSTMI PAŘÍŽE<br />

A SPONTÁNNĚ VTAHUJÍ ČTENÁŘE DO DĚJE.<br />

OBJEVTE MÍSTA, KDE ŽILI SLAVNÍ ČEŠTÍ UMĚLCI!<br />

www.nakladatelstvilogos.cz


24<br />

UKÁZKA<br />

Abhejali Bernardová<br />

Dokud voda<br />

neskončí<br />

Universum, 499 Kč, již vyšlo<br />

Tahle kniha je především inspirací. Nejde o to přeplavat oceán, jde o to být<br />

svým nejlepším já. Abhejali Bernardová jako desátý člověk na světě dokončila<br />

výzvu „Oceans Seven“. Cesta k dosažení „Sedmičky oceánů“ je však v jejím<br />

příběhu mnohem poutavější než samotné dosažení cíle. Její výpravy po světě<br />

totiž nejsou jen o plavání, jsou především výpravami do nitra. Za hranicemi<br />

pohodlí a toho, co zná, poznává sama sebe. A svým vyprávěním v nás probouzí<br />

přesvědčení, že všichni dokážeme víc, než si myslíme.<br />

Je sobota 12. března 2016 a plavu z Robben Island<br />

do Kapského Města. Z ostrova, kde byl dlouhých 18 let<br />

vězněn Nelson Mandela. Je mi hrozná zima. Ne nadarmo<br />

se vězení stavěla na ostrovech, ze kterých se nedalo<br />

jen tak uprchnout, protože byste umrzli nebo se ztratili<br />

na moři. Hrozná zima. Není to bolest, přesto je to něco<br />

nesnesitelného. Nic takového jsem ještě nezažila. Nelson<br />

Mandela toho musel vytrpět tolik, to zvládneš! snažím se<br />

přesvědčit sama sebe. Strašně moc se mi chce vylézt na<br />

loď, ale zatím si ještě pamatuju svoje telefonní číslo, takže<br />

k tomu úplně nemám důvod. Šest nula pět, dva tři jedna…<br />

Jeden ze způsobů, jak poznat, že nejste podchlazení, je<br />

totiž opakovat si svoje telefonní číslo. Dokud si ho člověk<br />

pamatuje, ještě na tom není nejhůř.<br />

Je to jen 7,5 kilometru, nic ve srovnání s La Manchem<br />

nebo Gibraltarem. Ale voda má pouhých 11 °C, tedy alespoň<br />

to si myslím. Ve skutečnosti má většinu cesty jen 9 °C, ale<br />

to mi raději neříkají. A dobře dělají. Počítala jsem s tím,<br />

že přeplavba z Robben Island bude studená, studenější<br />

než moje předchozí přeplavby, něco kolem 13 °C. Už tak<br />

trochu znám své tělo a vím, že dvě a půl hodiny ve 13 °C by<br />

teď mělo zvládnout. Co se ale bude dít v 11 °C? Při těchto<br />

teplotách je každý stupeň dolů znát a výrazně zkracuje<br />

dobu přežití.<br />

Po příletu do Kapského Města jsem dostala zprávu<br />

od Rogera, místního kamaráda a plavce, že voda bude<br />

ledová. Její teplota se mění relativně rychle v závislosti<br />

na tom, odkud fouká vítr. A poslední dny foukal zrovna<br />

z jihu, od Antarktidy. Zároveň dodal: „Počasí vypadá<br />

plavatelně v sobotu, ale nikdo z místních nepoplave, je to<br />

fakt studené.“ Hned jedeme na pláž vodu vyzkoušet a…<br />

je ledová. Raději to nijak nekomentujeme v naději, že co<br />

nevyslovíme nahlas, to nebude pravda. Ale ledové to je, ač<br />

se sama sebe snažím přesvědčit, že to zase taková hrůza<br />

není.<br />

Vzpomínám si, jak jsem před pár měsíci v rámci<br />

přípravy plavala s otužilci na Štěpána ve Vltavě. Voda<br />

měla 6,9 °C, a jelikož jsem do té doby venku<br />

moc neplavala, raději jsem si trasu zkrátila<br />

z 300 metrů na 100. Teď mě čeká metrů 7 500.<br />

Pousměju se nad tím.<br />

V pátek si voláme s Rogerem a potom<br />

i s kapitánem lodi a plaveckou asociací. Všichni<br />

se nás opatrně ptají, jestli víme, kolik má voda<br />

stupňů. Bereme si chvíli na rozmyšlenou,<br />

nikdy jsem v tak ledové vodě neplavala takhle<br />

dlouho, a pak potvrzujeme – jdeme do toho!<br />

Nemá podle mě smysl být v Jižní Africe, mít<br />

den s relativně malým větrem, a alespoň to<br />

nezkusit.<br />

Necítím prsty na nohou, ale to je prý<br />

dobré – horší by bylo, kdybych necítila, že<br />

je necítím. Dostávám křeče a nemůžu moc<br />

mluvit. Telefon si ale pořád pamatuju, a tak<br />

nezbývá než vydržet. V nitru si představuju<br />

oheň a snažím se vnitřně čerpat Mandelovu<br />

sílu a vůli. Až už nedokážu ani to.


NOVINKY<br />

Fakta musí zatančit<br />

// Mariusz Szczygieł<br />

TO, NA ČEM ZÁLEŽÍ<br />

Joshua Becker<br />

Najděte cestu, jak žít spokojeným<br />

a smysluplným životem s minimem<br />

výčitek a nepodstatných věcí.<br />

Proč bez detailu nelze nazřít celek? Čím se liší fakt<br />

od faktu prezentovaného čtenářům? Nová kniha<br />

Mariusze Szczygieła je vyznáním lásky k reportáži<br />

a současně četbou pro milovníky tohoto žánru<br />

i pro všechny ostatní, kdo mají určité pochybnosti<br />

o jeho věrohodnosti. Zároveň může posloužit jako<br />

příručka těm, kteří se sami chystají psát.<br />

Dokořán/Jaroslava Jiskrová – Máj, 399 Kč, již vyšlo<br />

280 stran, 349 Kč<br />

Knižní tipy<br />

Jestli ještě váháte, jakou knihu vybrat pod vánoční<br />

stromeček svým blízkým, inspirujte se naší nabídkou.<br />

KNIHA O LYMFĚ<br />

Lisa Levitt Gainsley<br />

Optimalizujte svou lymfu pomocí rychlých<br />

a snadných terapeutických postupů<br />

využívajících léčivou sílu vlastního dotyku.<br />

296 stran, 439 Kč<br />

Bůh je mrtev. Nic není<br />

dovoleno.<br />

// Tereza Matějčková<br />

Žijeme v době skrznaskrz filozofické. Základní<br />

otázky, které jsme měli za vyřešené, se stávají<br />

předmětem lítých politických i celospolečenských<br />

bojů. Co je to rodina? Co svoboda? Existují<br />

opravdu jen dvě pohlaví? Bůh je tedy mrtvý?<br />

A proč jsme všichni tak unaveni? Kniha zahrnuje<br />

eseje psané v letech 2022 a 2023 pro Týdeník<br />

Echo.<br />

Edice Echo, 399 Kč, již vyšlo<br />

ÁJURVÉDSKÁ DETOXIKACE<br />

Anu Paavola<br />

Dosáhněte přirozeného stavu zdraví<br />

a štěstí pomocí komplexního průvodce<br />

se spoustou detoxikačních plánů, receptů<br />

a postupů na doma vyráběné přípravky.<br />

176 stran, 429 Kč<br />

www.cestykezdravi.cz<br />

Pavel Kantorek<br />

– Nově objevené vtipy<br />

// Pavel Kantorek<br />

„Vždy jsem si myslel, že mozek je nejdůležitějším<br />

orgánem v těle. Pak jsem si ale uvědomil, kdo mi<br />

to říká!“ Kdo by neznal geniální humor a kreslené<br />

vtipy Pavla Kantorka. Tato kniha přináší nově<br />

objevené vtipy, z nichž většina je přetištěna<br />

přímo z autorových originálů a v tištěné podobě<br />

vycházejí vůbec poprvé.<br />

Cosmopolis, 329 Kč, již vyšlo


Kuchařka<br />

pro mého syna<br />

// Veronika Zemanová<br />

Od autorky<br />

bestselleru<br />

KUCHAŘKA PRO<br />

MÉHO MUŽE<br />

27<br />

Po populární Kuchařce pro mého<br />

muže přichází autorka se základní<br />

kuchařkou pro mladé či začínající<br />

kuchaře. Kniha hravou formou seznamuje<br />

kluky se základními postupy<br />

vaření, s vybavením kuchyně, snadnými<br />

osvědčenými recepty na polévky,<br />

hlavní jídla i dezerty z české i zahraniční<br />

kuchyně a vede je k utváření<br />

přátelského vztahu k vaření.<br />

Smart Press, 499 Kč, již vyšlo<br />

Sladké pokušení<br />

// Cora Reilly<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

CÍSAŘSKÁ A KRÁLOVSKÁ<br />

KUCHAŘKA<br />

Příběhy a recepty z časů monarchie<br />

Kniha, která vám dokáže vykouzlit<br />

úsměv na tváři ještě předtím, než se vůbec<br />

rozhodnete vařit. Ba dokonce ani vařit<br />

nemusíte, ale i tak se dozvíte spoustu hrnků<br />

informací a lžic souvislostí okořeněných<br />

nejednou špetkou humoru.<br />

Cassio přišel o ženu a musí se teď starat<br />

o dvě malé děti a zároveň si udržet moc<br />

nad Philadelphií. Potřebuje matku pro svoje<br />

děti a taky někoho, kdo mu v noci zahřeje<br />

postel. Ale ve světě, který dbá na tradice tak,<br />

jako ten jeho, je výběr manželky povinností,<br />

nikoliv slastí. Pravidla se musí dodržovat<br />

a tradice ctít.<br />

Red, 399 Kč, vychází 6. prosince<br />

www.mapcards.cz<br />

Dohazovačka<br />

spřízněných duší<br />

// Lynda Cohen Loigman<br />

Už jako dítě v roce 1910 Sara zná svoje<br />

nadání: dokáže lidem nacházet spřízněné<br />

duše. Hledání partnerů ale v židovské<br />

komunitě považují za svou výsadu muži<br />

a dívku ve své profesi neuznávají. O několik<br />

dekád později zdědí Sařina vnučka Abby<br />

záznamy o sezdaných párech. Je Abby<br />

ochotná obětovat kariéru, aby splnila<br />

babiččin slib cizímu člověku?<br />

Metafora, 449 Kč, již vyšlo


text: Antonín Sander<br />

28<br />

PROMOTION<br />

Grafický<br />

román<br />

– multifunkční dárek<br />

(nejen) pro nečtenáře<br />

Věříme, že jsou pryč doby, kdy vánočním dárkům vládli<br />

nesmrtelní kuchyňští roboti s desítkami perfektních<br />

vlastností, nejlépe přímo z teleshoppingu. Dnes bychom<br />

na trůn rádi dosadili jiného vládce. Léty prověřeného,<br />

zkušeného a přitažlivého gentlemana s pevnou vazbou,<br />

který má co říct. Jmenuje se Román Grafický.<br />

Klasická díla světové literatury mají<br />

mnoho charakteristických rysů. Mezi<br />

ten nejvýraznější patří fakt, že nesou<br />

zásadní myšlenku či emoci, která ve<br />

čtenáři rezonuje ještě dlouho poté,<br />

co knihu dočte. Mít o nich povědomí<br />

bývá velmi zásadní nejen ve školních<br />

lavicích, kulturních akcích nebo vědomostních<br />

soutěžích… Tohle všechno už<br />

nejspíš víte. ALE!<br />

• Kdy je mám všechny přečíst?<br />

• Vylezu někdy z baráku, pokud se<br />

budu vracet ke svým oblíbeným<br />

knížkám?<br />

• Jak mám toho našeho holomka<br />

dostat od mobilu/počítače?<br />

• Není lepší to zkouknout v telce?<br />

Ať už sháníte dárek pro někoho, kdo<br />

miluje klasické knihy, nebo pro čtenáře<br />

začínajícího (či zatím neaktivního),<br />

grafické romány nabízejí alternativu.<br />

Šlápnout vedle? Nemožné.<br />

Adaptace komiksovou formou je více<br />

než plnohodnotná, oproti originálu<br />

nabízí spoustu výhod. Ať už se k příběhu<br />

vracíte, nebo se s ním teprve seznamujete,<br />

zvládnete to mnohem rychleji.<br />

Grafické romány obsahují mnohem<br />

méně textu, zato jsou tvořeny ilustracemi.<br />

Ty pomáhají čtenářům rychleji se<br />

do četby ponořit a rozvíjejí i další stránky<br />

fantazie, když postavy promlouvají<br />

skrze textové bubliny. Takřka je slyšíte<br />

mluvit. Pevná vazba a větší formát dělá<br />

z grafických románů elegantní součást<br />

knihovny, listování může v některých<br />

případech konkurovat návštěvě galerie.<br />

GATE, 499 Kč, již vyšlo<br />

A právě na tyto otázky existuje jednoduchá<br />

odpověď. Grafický román.<br />

Snoubí v sobě přání všech vášnivých<br />

knižních závisláků i lék na netečnost<br />

těch, kteří se tváří, že je příběhy „černé<br />

na bílém“ nezajímají. Uvádí klasická díla<br />

komiksovou formou, díky níž se pokocháte<br />

krásnými ilustracemi a nepřijdete<br />

o hmatatelný pocit papírového blaha.<br />

Velký Gatsby<br />

– Francis Scott<br />

Fitzgerald, ilustroval<br />

Pete Katz<br />

Klasický román o mladém milionáři Jayi<br />

Gatsbym a divokých dvacátých letech<br />

dvacátého století od amerického spisovatele<br />

Fitzgeralda, převedl do grafické<br />

podoby zkušený Pete Katz (mj. Umění<br />

války, 2019, Kontrast). Knížka jde věrně<br />

ve šlépějích tradičního příběhu, hodí<br />

se i pro ty, co s komiksovou formou<br />

začínají. Četba je velmi přehledná,<br />

postavy snadno k rozeznání a čtenář<br />

se v příběhu nemůže ztratit. Velmi<br />

nápomocný je přehled postav včetně


jejich portrétů a stručného popisu na<br />

začátku knihy. Emoce mohou ve čtenáři<br />

doznívat ještě dlouho poté, ačkoliv<br />

ani začínající milovník knih nestráví nad<br />

knížkou více než pár hodin. Vzhledem<br />

k tomu, že v této podobě mohou<br />

čtenáři přečíst příběh na jeden zátah,<br />

nijak si jej nerozmělní a může v nich<br />

krásně rezonovat, podobně jako je to<br />

třeba u filmových zpracování. Navíc<br />

znalost tohoto románu se může hodit<br />

nejen u maturity, vypovídá toho mnoho<br />

o lidech a jejich charakteru.<br />

torie a politiky, ale i všechny, kteří si<br />

libují v postapokalyptických příbězích.<br />

Slouží jako připomenutí ošklivé události<br />

a všemu co jí předcházelo i následovalo.<br />

Vizuálně je knížka velmi originální<br />

a k příběhu skvěle ladí. Jedná se o umělecké<br />

dílo s přidanou hodnotou. Další<br />

výhodou je, že autor čtenáře nezahlcuje<br />

zbytečným množstvím detailních<br />

informací, snaží se, aby šlo vše dobře<br />

pochopit v souvislostech, postupuje<br />

podobně jako stejnojmenný televizní<br />

seriál z roku 2019.<br />

– může vás zcela pohltit. Pro některé<br />

čtenáře může být originál příliš rozsáhlý,<br />

tato adaptace pomůže se zorientovat<br />

mnohem lépe. Pro fanoušky žánru jde<br />

o zcela zásadní okořenění jejich knihoven.<br />

Pokud se rozhodnete své blízké<br />

obdarovat tímto grafickým románem,<br />

riskujete, že se do něj ihned zaboří jako<br />

píseční červi. Zatímco s klasickou verzí<br />

knihy byste je našli sotva na Silvestra,<br />

zde se jich, plných zážitků, při troše<br />

štěstí dočkáte již na Boží hod.<br />

29<br />

Duna, kniha 1.<br />

– Brian Herbert,<br />

Kevin J. Anderson,<br />

ilustrátor Raúl Allén<br />

& Patricia Martín<br />

Možná právě vy, nebo někdo z vašich<br />

blízkých patří mezi ty, kteří si spíš než<br />

v příbězích z naší planety libují v těch<br />

fantastických. Duna, legendární sci-fi<br />

z planety Arrakis, je velmi specifická tím,<br />

že má velký přesah i do filozofie, ekologie,<br />

politologie a dalších oborů. Kolektiv<br />

autorů představuje klasické dílo Franka<br />

Herberta v třídílném grafickém románu.<br />

Vizuálně povedené zpracování je určitě<br />

GATE, 599 Kč, již vyšlo<br />

Černobyl:<br />

pád Atomgradu<br />

– Matyáš Namai<br />

méně temné než to filmové, a dějově<br />

se více drží originálního románu,<br />

vynechává z něj jen opravdu nezbytné<br />

minimum. Varování zní směrem k těm,<br />

kteří se příběhu Duny ještě nedotkli<br />

GATE, 499 Kč, již vyšlo<br />

Těžko říci, zda lze skutečný příběh<br />

o jaderné elektrárně Černobyl nazvat<br />

klasickým, spoustu prvků má však<br />

bezesporu podobných. Na atomy jej<br />

rozebral ilustrátor Matyáš Namai (např.<br />

také ilustrátor grafického románu<br />

1984), který v rámci projektu neváhal<br />

elektrárnu navštívit a pro potřeby<br />

ilustrací i textů vše zkonzultovat s těmi<br />

největšími odborníky na jádro a historii.<br />

Ano, toto dílo je důkazem, že grafický<br />

román může být i velmi naučný a stát<br />

se součástí výuky. Pod stromečkem<br />

potěší všechny milovníky vědy, his-


30<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Nekroskop<br />

// Brian Lumley<br />

Harry Keogh umí už od dětství mluvit s mrtvými lidmi. Jsou to jeho přátelé, jeho rádci. Mrtví<br />

umělci skrz něj dál tvoří a matematik August Mobius ho více než sto let po své smrti učí ohýbat<br />

čas a prostor. Když je Harryho milovaná matka zavražděna, najímá ho organizace E-Branch, zaměřená<br />

na práci s nadpřirozenem.<br />

Fobos, 399 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Knižní tipy z žánru fantastika potěší všechny<br />

fanoušky nadpřirozena, mystiky i hororů.<br />

Ďáblův potok<br />

// Todd Keisling<br />

V roce 1983 se u Ďáblova potoka odehrála hromadná<br />

sebevražda a kostel shořel. Přežilo jen šest<br />

Jacobových dětí. Jack Tremly, jeden ze staufordské<br />

šestice, se po smrti babičky Imogene do Staufordu<br />

vrací, aby vypořádal<br />

dědictví. Objeví tam<br />

však i tajemství,<br />

které mu Imogene<br />

dříve zamlčela,<br />

tajemství, které<br />

se týká jeho otce<br />

a kostela.<br />

Fobos, 399 Kč,<br />

vychází 11. prosince<br />

Kroniky Železného druida:<br />

Oberonova předehra<br />

– sbírka povídek<br />

// Kevin Hearne<br />

Oberon je borec. Oberon je nejlepší. Oberon je<br />

mistr všeho, co dělá. Oberon je… pes. Ale to už<br />

všichni fanoušci a fanynky železného druida Atticuse<br />

dobře vědí. Teď<br />

se dozví, že někdy je<br />

třeba zapomenout<br />

na upíry a naštvané<br />

krvežíznivé bohy<br />

i bohyně a věnovat se<br />

veverkám, pudlicím<br />

a no dobře… i nějaké<br />

té menší válce…<br />

Laser, 399 Kč, vychází<br />

6. prosince


text: Vavřinec Fiala<br />

foto: Nakladatelství Cosmopolis<br />

32<br />

ROZHOVOR<br />

Robert Bryndza:<br />

V Česku si<br />

připadám<br />

jako rocková<br />

hvězda<br />

Je zvláštní, jak autoři často vůbec neodpovídají představám,<br />

které o nich máme. V knihách Roberta Bryndzy se<br />

kupí jedna mrtvola za druhou, vrazi jsou chladnokrevní<br />

a vyšetřovatelky odtažité. Samotný autor je však usměvavý<br />

sympaťák s britským přízvukem, který vás okamžitě okouzlí...<br />

Vaše novinka Tíživé ticho před pár<br />

dny vyšla česky. Jak byste na ni čtenáře<br />

v pár větách nalákal?<br />

Je to můj první standalone (kniha<br />

nenavazující na žádnou sérii,<br />

pozn. red.), je tam strašidelný dům<br />

v Chorvatsku a doktorka, která zjišťuje,<br />

že její zemřelý manžel před ní tajil<br />

opravdu děsivé tajemství. A ačkoliv není<br />

policistka, vydává se ho odhalit, což ji<br />

uvrhne do nebezpečí.<br />

Čerpáte při psaní často inspiraci<br />

z toho, co se vám stane?<br />

Ano, často z toho, co se mi stalo, co<br />

mi někdo vyprávěl, ale taky ze zpráv.<br />

Když jsme jeli do Chorvatska, původně<br />

jsem ani neměl v plánu psát nějaký<br />

samostatný příběh. Chtěl jsem střídat<br />

případy Eriky Fosterové a Kate<br />

Marshallové, ale to místo ve mně<br />

opravdu zanechalo dojem, prostě jsem<br />

Tíživé ticho musel napsat…<br />

Cosmopolis, 459 Kč, již vyšlo<br />

Samostatný thriller, který právě<br />

vyšel česky. Maggie je úspěšnou<br />

lékařkou a s manželem Willem žijí<br />

přesně takový život, jaký si vysnili.<br />

Po jeho údajné sebevraždě však<br />

zjišťuje, že před ní něco skrýval.<br />

Něco, kvůli čemu je kdosi ochotný<br />

zabíjet…<br />

Takže takový mix thrilleru a manželského<br />

dramatu?<br />

Přesně tak. V angličtině se tomu říká<br />

domestic thriller (thriller z domácího<br />

prostředí, pozn. red.). Ale vtipné je, že<br />

já ho ani napsat nechtěl. Prostě se to<br />

stalo!<br />

A proč zrovna Chorvatsko? Víte, my<br />

Češi Chorvatsko milujeme.<br />

Před pár lety jsme tam byli na dovolené<br />

a ukázalo se, že to airbnb, které<br />

na fotkách vypadalo tak krásně, ve<br />

skutečnosti bylo dost znepokojivé. Byl<br />

to velice moderní, chladný dům na<br />

útesu daleko od všeho, a majitel nám<br />

při příjezdu řekl, ať nenecháváme pejska<br />

venku bez dozoru, protože by mohl<br />

přiletět sup a odnést ho.<br />

V žánru napětí panuje poměrně velká<br />

konkurence: Angela Marsonsová, Jo<br />

Nesbø, Patricia Gibneyová… Čím si<br />

myslíte, že se vaše příběhy od ostatních<br />

liší? Co k nim čtenáře přitahuje?<br />

Hodně čtenářů mi říká, že jsou moje<br />

knihy hodně filmové. Že se dobře čtou,<br />

mají švih a tempo. Což je přesně to, co<br />

lidé chtějí na konci dlouhého dne, když<br />

jsou unavení a chtějí si odpočinout.<br />

A nutno dodat, že žijeme v době, které<br />

se možná jednou bude říkat zlatý věk<br />

thrillerů, protože detektivky a thrillery<br />

v poslední době suverénně vévodí žebříčkům<br />

bestsellerů.<br />

Čím si myslíte, že to je?<br />

Lidé podle mě chtějí příběhy s dobrým<br />

koncem. Chtějí vidět, že je padouch<br />

dopaden a dostane, co si zaslouží.


ROBERT BRYNDZA (* 1979)<br />

Britský autor, žijící trvale na<br />

Slovensku. Psát začal ve 13 letech,<br />

kdy mu rodiče k Vánocům koupili<br />

psací stroj. Původně vystudoval<br />

herectví a z nedostatku příležitostí<br />

se rozhodl, že si napíše vlastní divadelní<br />

hru. S tou se účastnil divadelního<br />

festivalu v Edinburghu, kde<br />

sklidila velký úspěch. To Roberta<br />

povzbudilo, aby se začal psaní věnovat<br />

profesionálně. Spisovatelský sen<br />

se mu splnil s knihou Dívka v ledu,<br />

které se po celém světě prodalo<br />

přes 2 miliony výtisků. Kromě thrillerů<br />

napsal i několik romantických<br />

komedií.<br />

Protože ve skutečném světě, obzvlášť<br />

když sledujete zprávy, to tak mnohdy<br />

není.<br />

Když píšete své knihy, máte příběh<br />

promyšlený od začátku do konce?<br />

Víte, jak to dopadne?<br />

Ne, bohužel píšu za pochodu, maximálně<br />

pár kapitol dopředu, a pak<br />

se vracím a přepisuju, což je někdy<br />

vyčerpávající proces, ale baví mě, když<br />

mě postavy překvapí. Například při<br />

psaní Tíživého ticha jsem měl nějakou<br />

představu o konci, ale stejně jsem<br />

to několikrát změnil, aby to do sebe<br />

všechno hezky zapadalo. Spousta<br />

thrillerů nebo hororů má totiž skvělou<br />

první polovinu, atmosféru na jedničku,<br />

ale pak to pokazí závěrem. Tomu jsem<br />

se chtěl vyhnout.<br />

Tíživé ticho je samostatný příběh,<br />

nicméně nejvíc jste se proslavil svými<br />

krimi sériemi s Erikou Fosterovou<br />

a Kate Marshallovou. Jaký byste řekl,<br />

že je mezi těmito dámami rozdíl?<br />

Erika je rázná, jde vždycky rovnou<br />

k věci, a jakmile zavětří stopu, jde po<br />

ní za každou cenu, i kdyby to mělo<br />

být to poslední, co v životě udělá.<br />

Zároveň ale musí coby policistka<br />

dodržovat všechna pravidla a zákony.<br />

Kate Marshallová je soukromá vyšetřovatelka,<br />

takže má větší svobodu dělat<br />

věci po svém. Nedokážu říct, kterou<br />

mám radši, baví mě obě, protože každá<br />

je jiná.<br />

Silné ženy vám evidentně jdou,<br />

i v novince Tíživé ticho je v hlavní<br />

roli výrazná žena, doktorka Maggie…<br />

Ano, její příběh je celý o kontrastu. Je<br />

to velice schopná doktorka, zachraňuje<br />

životy, rozhoduje o životě a smrti,<br />

a najednou přijde skoro o všechno<br />

a je postavena do situace, nad kterou<br />

nemá absolutně žádnou moc.<br />

Bavilo vás psaní příběhu mimo<br />

vaše série?<br />

Moc! Samozřejmě se snažím, aby<br />

moje série šly číst v libovolném pořadí,<br />

aby se do nich mohli pustit i čtenáři<br />

bez znalosti předchozích dílů, ale<br />

psát Tíživé ticho bylo skutečně jako<br />

začít od nuly, s čistým štítem, v úplně<br />

novém prostředí a se zcela jinými<br />

postavami. Ve skutečnosti mě to<br />

bavilo tak moc, že už plánuju další<br />

standalone thriller, ale tentokrát bude<br />

v hlavní roli muž.<br />

Když pracujete na nové knize, je to<br />

tvrdá dřina, nebo si to užíváte?<br />

Záleží jak v které fázi (smích). Jsou<br />

chvíle, kdy mi to jde samo, a pak<br />

přijdou týdny, kdy trpím a chodím<br />

si stěžovat manželovi, jestli s tím<br />

nemám seknout. A on vždycky řekne,<br />

že to takhle mám u každé knihy a že<br />

tahle krize pokaždé znamená, že jsem<br />

na dobré cestě (smích).<br />

Docela by mě zajímalo, jestli čtete<br />

thrillery i ve svém volném čase.<br />

Musím se přiznat, že moc ne, pokaždé<br />

mi to připadá spíš jako práce. Začnu<br />

přemýšlet o tom, proč to daný autor<br />

či autorka napsali takhle, a co bych<br />

z toho mohl využít do další knihy.<br />

Už to není zábava. Mám moc rád<br />

detektivky s Cormoranem Strikem,<br />

které pod pseudonymem Robert<br />

Galbraith píše J. K. Rowlingová, ale ve<br />

volném čase spíš tíhnu k jiným žánrům.<br />

Hlavně k historickým románům<br />

a sci-fi.<br />

Ale přesto se musím zeptat, co je<br />

podle vás dokonalý thriller? Příběh,<br />

ze kterého vám spadla brada, když<br />

jste ho četl.<br />

Mlčení jehňátek od Thomase Harrise.<br />

Četl jsem to poprvé, když mi bylo čtrnáct,<br />

a ačkoliv je to dost podobné jako<br />

film, je to tak neuvěřitelně napínavé,<br />

nápadité a je tam spousta věcí navíc,<br />

že to můžu doporučit i v dnešní době.<br />

Právě jste na turné po České republice.<br />

Jací jsou čeští čtenáři? Liší se od<br />

čtenářů například v Británii nebo na<br />

Slovensku, kde žijete?<br />

Myslím, že se moc neliší v tom, jaké<br />

žánry rádi čtou, ale stoprocentně mají<br />

mnohem větší respekt k psaní, ke<br />

spisovatelskému řemeslu. Přijde mi, že<br />

v Česku si lidé knih váží. A to je krásné.<br />

Když jsem měl před pár dny autogramiádu,<br />

přišla obrovská spousta lidí.<br />

Připadal jsem si jako rocková hvězda, za<br />

to bych chtěl českým čtenářům hrozně<br />

moc poděkovat, protože moc dobře<br />

vím, že v dnešní době je tolik skvělých<br />

způsobů, jak strávit volný čas, že si<br />

vážím každého, kdo si sedne ke knize.<br />

Tento rozhovor vyjde v prosincovém<br />

čísle. Co je letos vaše největší<br />

vánoční přání?<br />

To je zajímavá otázka! I za cenu toho,<br />

že budu znít jako kandidátka na Miss<br />

Universe, bych si opravdu přál světový<br />

mír. Zvlášť potom, co člověk vidí, co se<br />

děje ve světě. Ale z osobnějšího soudku<br />

si přeju, aby mi nedošla inspirace<br />

a mohl jsem pořád psát a překvapovat<br />

čtenáře… A taky si přeju nějaké hezké<br />

boty (smích)!<br />

SÉRIE S ERIKOU FOSTEROVOU<br />

České a slovenské čtenáře může<br />

zaujmout původ této inspektorky<br />

– pochází totiž ze Slovenska!<br />

Objevila se v těchto příbězích:<br />

Dívka v ledu<br />

Noční lov<br />

Temné hlubiny<br />

Do posledního dechu<br />

Chladnokrevně<br />

Smrtící tajnosti<br />

Osudné svědectví<br />

SÉRIE S KATE MARSHALLOVOU<br />

Detektivní příběhy s bývalou<br />

profesorkou kriminologie, která se<br />

živí jako soukromý detektiv. Česky<br />

dosud vyšly tyto:<br />

Kanibal z Nine Elms<br />

Mlha nad Shadow Sands<br />

Propast smrti<br />

Ďáblova cesta<br />

33


34<br />

TIP REDAKCE<br />

Holger Munch<br />

a Mia Krügerová<br />

PANTEON LITERÁRNÍCH DETEKTIVŮ SOUČASNOSTI – 21<br />

text: Jiří Popiolek<br />

foto: Jan Kubíček<br />

Mrtvé šestileté holčičky visící v lese, vrah v kostýmu sovy ukrývající těla v ptačích<br />

hnízdech, znesvěcené oltářní obrazy v kostele… Chcete další porci nefalšované severské<br />

detektivky jako obvykle okořeněné postavou detektiva ovládaného temnými démony?<br />

Mám pro vás skvělou zprávu. Tentokrát jsou ti detektivové dokonce dva, původně učitel<br />

a žačka…<br />

Vychrtlá mladá žena bydlí sama na<br />

promrzlém norském ostrově Hitra.<br />

Každé ráno sáhne do kapsy pro dávku<br />

náhodně vybraných léků, již zapíjí<br />

tvrdým alkoholem. Na kalendáři, který<br />

má v chatě, počítá dny do okamžiku,<br />

kdy spáchá sebevraždu. Bývalá elitní<br />

vyšetřovatelka Mia Krügerová se ocitá<br />

na pokraji života a smrti, když ji navštíví<br />

bývalý kolega a učitel Holger Munch.<br />

Případ, který dnem i nocí zaměstnává<br />

kriminálku v Oslu, je totiž pro geniální<br />

Miin mozek jako stvořený…<br />

Démoni<br />

tmavovlasého<br />

dvojčete<br />

říkali indiánka. Mimořádný vyšetřovací<br />

talent ji však přivedl na výsluní, pod<br />

křídla elitního kriminalisty Holgera<br />

Munche…<br />

Teprve případ mrtvé šestileté holčičky,<br />

kterou vrah nejdříve v narkóze usmrtil<br />

a poté ji ve speciálně ušitých šatičkách<br />

pro panenku a s aktovkou na zádech<br />

pověsil v lese na strom, ji probudí<br />

z letargie. Mia totiž ví, že tohle je teprve<br />

začátek řádění sériového vraha – a že<br />

to může souviset s jedním z mála<br />

pomníčků, které při odchodu od policie<br />

zanechala…<br />

Tlouštík se zálibou<br />

v matematice<br />

tální mord, který kriminálka vyšetřuje,<br />

potřebuje ty nejlepší z nejlepších – a to<br />

bez ohledu na jejich minulá pochybení.<br />

Munch dostává zpátky svou kancelář<br />

a poté i tým. Nová kapitola společného<br />

příběhu dvou talentovaných policistů<br />

může začít…<br />

Pomalu, ale přeci<br />

Samuel Bjørk na rozdíl od mnoha<br />

svých kolegů není nijak zvláštní psavec<br />

a nechrlí jednu knihu za druhou. Mezi<br />

jednotlivými tituly si nechává dvouleté<br />

až tříleté pauzy – a na propracovanosti<br />

charakterů jeho hrdinů, ale ostatně<br />

i případů je to znát.<br />

Mia Krügerová měla sestru, dvojče<br />

Sigrid. Ta se však před deseti lety předávkovala.<br />

Týden po návratu z odvykací<br />

kúry, která na první pohled dopadla<br />

dobře. Muže, jenž její smrt zavinil, Mia<br />

několik roků poté při jedné z policejních<br />

akcí zastřelila. Následovala<br />

degradace, psychická nemoc, závislosti<br />

– a teď bezútěšný pobyt na liduprázdném<br />

ostrově a pozvolná příprava na<br />

smrt, naplánovanou přesně v den<br />

výročí sestřiny smrti.<br />

Tmavovlasá Mia s pronikavě modrýma<br />

očima přitom před sebou měla zářivou<br />

budoucnost. Nikdy nebyla tak jednoduše<br />

krásná jako její blonďatá sestra,<br />

pro její na seveřanku exotický vzhled jí<br />

Holger Munch je i přes své jméno<br />

odkazující ke slavnému malíři nenápadný,<br />

tělesně poněkud rozměrnější<br />

muž středního věku. Manželka mu<br />

před lety utekla, protože jí vadil (jak<br />

jinak) Munchův pracovní zápal a časté<br />

noční odchody z domu kvůli vyšetřování.<br />

Dnes žije sám, po Miině degradaci<br />

odsunutý i pracovně do ústraní, a jediným<br />

jeho koníčkem je řešení matematických<br />

problémů, které si posílá se<br />

známými z celého světa přes internet.<br />

A také dvě neřesti, jimž rád a často<br />

holduje – jídlo a cigarety.<br />

Vše se změní ve chvíli, kdy Munchův<br />

bývalý šéf Mikkelson pochopí, že bru-<br />

Mii i Holgeovi sice z mnoha hledisek<br />

nescházejí rysy typické pro většinu<br />

severských detektivek – hlavně ona<br />

tragičnost a osudovost, temnota, jež<br />

nekompromisně svírá jejich osudy. Na<br />

druhou stranu ale v sobě mají pevně<br />

ukotvenou uvěřitelnost zapříčiněnou<br />

všemi těmi podrobnými exkurzemi do<br />

hlubin jejich životů – tito lidé neexistují<br />

jen pro efekt a čtenářské pobavení, ti<br />

v sobě mají i reálný základ.<br />

Ano, soukromí obou detektivů se zde<br />

řeší často a podrobně. Line se příběhy<br />

rovnocenně s detektivní linkou<br />

a mnohdy se s ní i protíná. V tomhle<br />

si Bjørk počíná skoro až „nesbøvsky“,<br />

protože i u něj se z postavy detektiva


stala něco jako interní celebrita, ke<br />

které mnozí vrahové obdivně vzhlížejí<br />

a dělají si z ní cíl svých rafinovaných<br />

zločinů.<br />

SÉRIE MUNCH A KRÜGEROVÁ<br />

35<br />

Cesta tam a zase<br />

zpátky<br />

Dalším důležitým faktorem je pak<br />

nejspíš i to, že pro hudebníka skrývajícího<br />

se pod pseudonymem Bjørk není<br />

psaní hlavním zdrojem obživy. Díky<br />

tomu může experimentovat, pohrávat<br />

si se čtenářem, vracet se v jednotlivých<br />

dílech v čase, koncipovat každou knihu<br />

trochu jinak.<br />

V lese visí anděl<br />

(orig. 2013)<br />

Sova (2015)<br />

Clona (2018)<br />

Přesto i zde některé typické rysy zůstávají<br />

– pozvolná gradace, která dává<br />

dohromady všechny postavy rozprostřené<br />

v příběhu – a se stále kratšími<br />

kapitolami plnými dialogů i jednovětých<br />

odstavců čím dál pevnější<br />

utahování šroubu kolem čtenářských<br />

očekávání i kolem vraha, jímž málokdy<br />

bývá hlavní podezřelý, na něhož se<br />

všichni soustředí.<br />

Uvidíme, kam Holgera Munche a Miu<br />

Krügerovou další romány zavedou,<br />

v každém případě jejich příběhy rozehrál<br />

Samuel Bjørk zatím skvěle.<br />

Vlk (2021)<br />

NOVINKA<br />

Ostrov (2023)<br />

Kniha Zlín, 469 Kč, již vyšlo<br />

SAMUEL BJØRK (* 1969)<br />

Pod tímto pseudonymem se skrývá úspěšný<br />

norský spisovatel, dramatik, zpěvák a textař<br />

Frode Sander Øien. Svou první divadelní<br />

hru napsal v jednadvaceti letech, od té doby<br />

vedle dalších her vydal dva vysoce hodnocené<br />

romány Fantastiske Pepsi Love (2001)<br />

a Speed till frokost (2009), natočil šest hudebních<br />

alb (je frontmanem hudebních skupin<br />

Sanderfinger, Hærmetti Tysland Band a I Love<br />

Wynona), věnuje se také výtvarnému umění<br />

a překládá Shakespeara.<br />

Jeho první detektivka V lese visí anděl se hned<br />

po vydání stala hitem v celé Skandinávii, stejně<br />

jako další části původně trilogie, která se dnes<br />

rozrostla do pěti částí.


36<br />

RECENZE<br />

Tíživé ticho // Robert Bryndza<br />

Život jako z pohádky… Až na jeden<br />

rón. Protože ten ohňostroj, co autor na<br />

den, kdy se všechno otočí vzhůru<br />

stránkách vytvořil, lze těžko považovat<br />

nohama. Čas se zastaví, a přitom letí za ticho. Gradace děje je tak nekompromisní,<br />

že než se stihnete vzpamatovat,<br />

jako splašený. Bryndzův příběh ale<br />

teprve startuje.<br />

už zase nevěříte vlastním očím.<br />

Tíživým tichem Robert Bryndza na chvíli Nejde o zas tak úchvatnou zápletku,<br />

opustil své dvě linie vyšetřovatelek, které která by mě poslala do kolen (pořád<br />

mají čtenáři tak rádi. Jeho hrdinkou vzpomínám na jeho první knihu –<br />

je traumatoložka Maggie, která staví Dívku v ledu, která mě tehdy naprosto<br />

vědu a logiku nad emoce. Když ale na odrovnala a právem se stala jednou<br />

nemocničním lůžku skončí její manžel, z nejprodávanějších knih). Přesto<br />

ocitne se ve světě, co nemá úplně smysl. dokáže psát tak, že se mi i při čtení<br />

Trápí se a nedokáže to pochopit. Aby vše téhle knihy tajil dech. Postavy jsou perfektně<br />

vystavěné, živé a přímo vystupují<br />

uzavřela, jede do prázdninového domu<br />

v Chorvatsku. Maličký ostrov, kde je jen ze stránek. Snaží se reflektovat ženské<br />

ona a správce. A právě tady se začnou emoce a jde mu to celkem dobře.<br />

kola osudu roztáčet naplno.<br />

Lokaci Chorvatska zase čerpá z vlastní<br />

dovolené, takže působí naprosto věrohodně<br />

a máte pocit, že tam jste přímo<br />

Jak dobře vlastně znala osobu, s níž žila?<br />

Byl její manžel opravdu sebevrah a ona s hlavní hrdinkou.<br />

je jen vdovou, která musí jít dál? Nebo<br />

to všechno bylo trochu jinak?<br />

Možná budete až překvapeni, kam vás<br />

příběh dokáže přenést. Já byla. Když<br />

Samotný název může vzhledem<br />

pominu někdy až děsivou rychlost,<br />

k obsahu knihy působit až jako oxymo-<br />

s kterou se Bryndza řítil k závěru,<br />

Cosmopolis, 459 Kč, již vyšlo<br />

musím říct, že umí vytvořit napětí, které<br />

by se dalo krájet, popsat sílu okamžiku<br />

a uvěznit čtenáře v příběhu přesně<br />

tak, jak potřebuje. Tíživé ticho si prostě<br />

chcete přečíst.<br />

A jen tak mimochodem, víte, že „Tři lidé<br />

dokážou udržet tajemství… Pokud jsou<br />

dva z nich mrtví.“?<br />

Tereza Nováková<br />

Balada pro Emily // Jarmila Stráníková<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo<br />

Krutá a krvavá historie z doby odsunu<br />

sudetských Němců se v novince Jarmily<br />

Stráníkové střetává se současností, kdy<br />

staré hříchy a křivdy znovu vyplouvají na<br />

povrch a hlavní hrdinové jim musí, chtě<br />

nechtě, čelit. Vše je zabalené do moderního<br />

hororového hávu s příměsí nadpřirozena<br />

a také psychologického thrilleru<br />

– jedna z dějových linek se soustředí na<br />

osud duševně nemocné ženy a dopadu<br />

jejího nepředvídatelného chování na<br />

dítě. K tomu si připočtěte inspiraci skutečnými<br />

událostmi, opuštěný strašidelný<br />

dům, výborně vykreslené místní reálie<br />

a tuzemská Darcy Coates je na světě. Se<br />

všemi klady a zápory, které se k tomuto<br />

přirovnání vážou.<br />

První polovina knihy má vskutku hutnou<br />

atmosféru, kterou autorka velmi pečlivě<br />

buduje a vše doplňují vynikající ilustrace<br />

Jiřího Dvorského. Jakmile začnete tušit,<br />

jakým směrem se bude konfrontace<br />

se zlými silami ubírat, přibude akce<br />

a střetnutí s nadpřirozenem se začnou<br />

stupňovat. V tu chvíli mrazivé momenty<br />

a mysteriózní chvilky ustoupí lehce<br />

do pozadí.<br />

Pokud něco Baladě pro Emily škodí, tak<br />

možná až zbytečná délka. Tam, kde se již<br />

zmíněná Darcy nezabývá tak detailně<br />

backgroundem svých strašidelných<br />

domů, autorka jednu celou dějovou<br />

linku věnuje roku 1945 a tragickým<br />

událostem v zapadlé vesničce. Chápu,<br />

poválečná historka byla dost zajímavá,<br />

stejně jako další reálné a doložitelné<br />

momenty, ale bohužel je tato linie<br />

nejvíce předvídatelná a oproti dalším<br />

dvěma méně záživná. Právě v přeskakování<br />

mezi třemi časovými rovinami<br />

příběh nejvíc drhne, protože se v nich,<br />

minimálně v několika momentech,<br />

děje skoro to samé – bojuje se zlem ve<br />

všech možných podobách. A opět paralela<br />

s Darcy – o hlavní hrdiny se skoro<br />

vůbec nebojíte, a tak nějak povědomě<br />

čekáte happy end. Přesto se jedná<br />

o kvalitní příspěvek k tuzemskému<br />

hororu, byť spíš pro milovníky prokletých<br />

domů a lehčího strašení. U nich<br />

bude Balada pro Emily jednoznačně<br />

bodovat.<br />

Milan Říský


Vražedná temnota // Lisa Reganová<br />

Ve Vražedné temnotě, dalším případu<br />

detektiva Josie Quinnové, dojde tak v detektivkách bývá, o pořádné<br />

víry, ovládání a fanatismu, a jak už to<br />

k vraždě mladého páru, která vyšetřovatele<br />

zavede na statek nedaleko od místa<br />

zvraty tu nouze nebude.<br />

činu, do komunity lidí s názvem Svatyně. Jak už jsme u autorky Lisy Reganové<br />

Ti předstírají, že jde o volné a dobrovolné zvyklí, nepotečou tu potoky krve, ani<br />

společenství, kde všichni žijí pospolu se nebudete brodit příkopy posetými<br />

ve svornosti a míru. Přicházejí sem, aby mrtvolami. Každopádně počítejte, že<br />

nalezli klid a vlastní tempo a oprostili v detektivní sérii s Quinnovou jako<br />

se od minulosti a bolestných traumat. vyšetřovatelkou je to jako jízda na<br />

Jenže brzy začne být jasné, že se jedná horské dráze. Hlavní hrdinka se žene<br />

o sektu s přísnými pravidly a je těžké za svou kořistí jako ohař, a to že u toho<br />

poznat, kdo tady mluví pravdu, a kdo občas překročí pravidla či předpisy, jí<br />

lže. Navíc se na silnici jako zjevení objeví těžkou hlavu opravdu nedělá. Tahle<br />

těhotná žena, jejímuž dítěti pomůže<br />

ženská má pro strach uděláno, život se<br />

Josie na svět. Vyjde najevo, že se ztratila s ní odmalička nemazlil, a tak se s ním<br />

před dvěma lety při kempování, a se<br />

nemazlí ani ona. Flashbacky na dětství<br />

svým únoscem žila v jeskyních v hlubokém<br />

lese, než se jí podařilo uprch-<br />

matčiny „výchovy“. Sobecká, psychicky<br />

malé Josie jsou bolestnou připomínkou<br />

nout. A pak tu máme další mrtvou<br />

nemocná tyranka, citová vyděračka<br />

dívku s tajemným přívěskem, který je vymáhající celoživotní oddanost<br />

pojítkem mezi předchozími mrtvolami. a poslušnost zanechala na těle i na duši<br />

Krůček po krůčku čtenář rozplétá pěkně Josie hluboké jizvy. Ale je čas vystoupit<br />

z temnoty, jejíž následky celá zamotaný příběh plný oddanosti, slepé<br />

léta<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

přijímala, a Josie má na výběr, jak se<br />

svým životem dál naloží.<br />

Určitě doporučuju přečíst si postupně<br />

celou sérii s detektivem Josie Quinnovou,<br />

jinak budete ochuzeni o vývoj postav,<br />

které se táhnou všemi díly a přirostou<br />

vám k srdci. Podmínkou to není, ale byla<br />

by to škoda.<br />

Lucie Bednářová<br />

37<br />

RECENZE<br />

TAHLE HRA MÁ<br />

JASNÁ PRAVIDLA.<br />

JENŽE KDO<br />

JE URČUJE?<br />

NAPÍNAVÉ,<br />

NERVY<br />

DRÁSAJÍCÍ


text: Dagmar Topolová<br />

38<br />

PROMOTION<br />

František Kotleta se<br />

vrací s novou knihou<br />

plnou démonů, drsných hlášek a nekončící akce<br />

František Kotleta, nejprodávanější a nejoblíbenější<br />

autor české fantastiky, přichází s novým<br />

dobrodružstvím plným démonů, sexu a napínavé akce.<br />

Řezník z Bruntálu se v Černé smečce vrací ke svým<br />

spisovatelským kořenům. Připravte se na zběsilou jízdu<br />

ve světě, kde se pravidla mění v průběhu hry a kde je<br />

největším nepřítelem vaše vlastní matka. Tohle bude<br />

hustej nářez!<br />

Fobos, 399 Kč, již vyšlo<br />

Pokud vám pseudonym František<br />

Kotleta nic neříká, pojďme si ho stručně<br />

představit. Napsal několik úspěšných<br />

fantasy a sci-fi sérií včetně Bratrstva<br />

krve, Spadu a paranormálních detektivek<br />

s Tomášem Koskem v hlavní roli.<br />

Jeho knihy nejsou úspěšné pouze<br />

v České republice, ale také v Polsku<br />

a v USA. Kotleta se objevil i v několika<br />

antologiích české a slovenské fantastiky<br />

a pár knih napsal společně s Kristýnou<br />

Sněgoňovou. Příběhy se obvykle odehrávají<br />

před nebo při nějaké apokalypse,<br />

jsou šokující a zároveň ohromující.<br />

Nechybí v nich spousta akce, soubojů<br />

a postav, jež nejdou pro sprosté slovo<br />

daleko. Kotletovy knihy se staly od<br />

prvního vydání bestsellery a získaly si<br />

širokou fanouškovskou základnu.<br />

Kdo se skrývá pod pseudonymem<br />

František Kotleta? Novinář, publicista,<br />

scenárista a člen Českého klubu<br />

skeptiků Sisyfos, Leoš Kyša. Toto jméno<br />

v posledních týdnech rezonuje knižním<br />

světem díky Kyšově nedávno vydané<br />

knize Sudetenland. Autor v ní zpracovává<br />

nelehké téma, jak by vypadal<br />

příběh Československa po sametové<br />

revoluci, kdyby neproběhl kompletní<br />

odsun sudetských Němců. Nabízí tak<br />

čtenářům jedinečný pohled na alternativní<br />

historii, přestože je inspirován<br />

skutečnými místy i osudy.<br />

Černá smečka<br />

Co si pro vás autor přichystal v Černé<br />

smečce? František Kotleta v Černé<br />

smečce slibuje vzrušující a nekompromisní<br />

fantasy dobrodružství s nádechem<br />

detektivky. Pro fanoušky jeho<br />

předchozích děl a milovníky temného<br />

fantasy světa bude tato kniha dalším<br />

neodolatelným čtením, pro nováčky<br />

pak excentrickým úvodem do žánru<br />

i Kotletova nezaměnitelného stylu psaní.<br />

Nechte se vtáhnout do světa démonů<br />

a nečekaných zvratů, který přináší jeho<br />

nejnovější literární dílo.<br />

Vyprávěním vás provede lovec démonů<br />

Filip Aksamit. Zažil skutečnou válku<br />

s temnými silami a nyní se vrací zpět do<br />

Prahy. Čeká ho lov, který naposledy proběhl<br />

za druhé světové války. Tentokrát to<br />

bude jiné a Filip musí čelit nové výzvě.<br />

Démoni se objevují všude a za touto<br />

zkázou stojí Filipova vlastní matka. Tahle<br />

démonská rajda se totiž rozhodla stát<br />

se Luciferem a ovládnout svět. Kromě<br />

všudypřítomných démonů dostanete<br />

také pořádnou porci sexu a soubojů<br />

dobra se zlem. Příběh je navíc situovaný<br />

do současné Prahy, především na Hlavní<br />

nádraží, Břevnov, Karlín a Smíchov, což<br />

dodává Černé smečce šťávu. Pokud jste<br />

se na „Hlaváku“ necítili dobře už teď,<br />

a máte pocit, že na podivnější existence<br />

nikde nenarazíte, po přečtení této knihy<br />

se budete cítit ještě hůř. Nebo vlastně<br />

lépe?<br />

LEOŠ KYŠA (* 1981)<br />

Novinář, publicista, scenárista a především<br />

spisovatel sci-fi a postapo<br />

fantasy po česku. Znáte Františka<br />

Kotletu? Tak to je on, resp. jeho<br />

pseu donym, i se svým vlastním<br />

životopisem.<br />

Zatímco Leoš Kyša je povídkář,<br />

regionální novinář, později redaktor<br />

významných časopisů a novin,<br />

scenárista celovečerního dokumentu<br />

o Jiřím Grygarovi, člen Českého klubu<br />

skeptiků Sisyfos, editor sborníku Věda<br />

kontra iracionalita 6 a profesor literární<br />

tvorby na Vysoké škole kreativní<br />

komunikace v Praze a multimediálních<br />

technik na Slezské univerzitě<br />

v Opavě, František Kotleta je zkrátka<br />

jen „literární řezník“, jehož životopis<br />

začíná slovy Spisovatel, trestanec,<br />

podnikatel, jesenický Mauglí a řezník.<br />

Je o dva roky starší a má prapodivný<br />

původ. Oba dva (v jednom) jsou však<br />

dnes už zkušení spisovatelé.


Milý Ježíšku,<br />

už žádné měkouše<br />

NAPĚTÍ A ZÁHADY<br />

Nervy drásající thriller od autorky<br />

kultovního Kříďáka<br />

Zmizelá matka. Podezřelý otec.<br />

Co se skutečně stalo? Od autorky Sedmilhářek<br />

S bouří přichází smrt...<br />

Od autorky bestselleru Šepot z lesa<br />

Strhující sci-fi pro fanoušky<br />

Andyho Weira, autora Marťana a Spasitele


text: Petr Matoušek<br />

foto: archiv vydavatelství OneHotBook<br />

40<br />

ROZHOVOR<br />

Je to pro mě<br />

přesmutné<br />

loučení…<br />

Diváci si ho nejsnáz vybaví v tragické kreaci<br />

„dělnického prezidenta“ Gottwalda, nicméně<br />

příznivci audioknih si JIŘÍHO VYORÁLKA spojují<br />

s hlasem komisaře Kurta Wallandera. Detektivní<br />

sérii Henninga Mankella načítá pro vydavatelství<br />

OneHotBook už od roku 2014. A s jejím závěrečným<br />

dílem NEKLIDNÝ MUŽ přišel nyní čas bilancovat.<br />

Wallander je policejní i partnerský<br />

svéráz. Jenže v Neklidném muži to<br />

s jeho zdravím jde povážlivě z kopce,<br />

aniž s tím cokoli zmůže. Co vy na to<br />

jako muž „v nejlepších letech“?<br />

Jistěže to člověka drtí. Za devět let mi<br />

přirozeně přirostl k srdci a zejména<br />

v posledním díle mě jeho osud dojímal<br />

silněji než u předchozích. Vše nasvědčuje<br />

tomu, že po dořešení jedenácté<br />

kauzy bude následovat jen sešup, což<br />

bolí. Je to smutné, přesmutné loučení<br />

s parťákem, v jehož srdci jsem se<br />

snažil vyznat.<br />

Do jaké míry má herec za čtecím pultem<br />

s postavou soucítit? Jinak než na<br />

scéně či před kamerou?<br />

Bezpochyby. Přirovnal bych to k práci<br />

mikrobiologa – za mikrofonem musí<br />

být interpret ještě citlivější a rozlišovat<br />

i nuance drobných emocí. Přenášet<br />

je pomyslnou pipetou. Rozhodně se<br />

do nich nesmí opřít tolik, jako když<br />

OneHotBook,<br />

vychází v prosinci<br />

večer jevištním šepotem promlouvá<br />

až k poslední řadě diváků. Základem<br />

bylo najít pro konkrétní figuru i obrazy<br />

vhodnou polohu. Když Wallanderovy<br />

případy načítáte tak dlouho, je<br />

nezbytné, aby mi ve všech ohledech<br />

sedly a abych se ve studiu nekroutil.<br />

Poslední román série vyšel v originále<br />

roku 2009, byť v retrospektivě popisuje<br />

politiku Stockholmu 80. let. Čím<br />

vás jako Evropana zjitřeného roku<br />

2023 zaujal nejvíc?<br />

Vědomím, že v tom střed Evropy<br />

není sám. Zobrazuje setrvale napjaté<br />

švédsko-ruské vztahy a přezkoumává<br />

účelnost švédské neutrality. Studená<br />

válka podle Mankella neskončila, pouze<br />

se přelila do skrytých forem politické<br />

agresivity: do války hybridní. Už tenkrát.<br />

A tak zatímco svět tolik doufal v nové<br />

Rusko, mnozí Švédové zůstali ve střehu.<br />

Imperiální spády Moskvy už z experimentu<br />

s „třetí cestou“ znali a Kurtovo<br />

pátrání je glosovalo pravidelně, ovšem<br />

ponorkové vynoření problému je mistrovská<br />

gradace.<br />

Který rys jste měl na hrdinovi<br />

nejradši?<br />

Odvahu neházet flintu do žita. Kráčet<br />

dál navzdory strastem a průšvihům,<br />

ačkoli zažil situace, co by jiného odrovnaly.<br />

Stavěl se k nim čistě a odhodlaně<br />

jak při nahánění kriminálníků,<br />

tak v soukromí. Nadchlo mě, jak přes<br />

veškerý zmar uplatňoval mozek. Je to<br />

pořád hrdina-koumák, k jehož úsudku<br />

vzhlížíme. Archetyp pěšáka neochvějně<br />

bránícího spravedlnost. Přitom je<br />

očividné, nakolik Mankell Kurtovi solí<br />

a zatápí: nic mu neulehčuje, což jeho<br />

výstřelky hezky tvaruje. Fakt, že bojuje<br />

nejen s lotry, ale i s vlastními démony,<br />

dělá jeho postavu věrohodnou.<br />

Seriálový Kenneth Branagh k němu<br />

podle mě sedí báječně. Teď jenom jestli<br />

k němu pasuju já… (smích).<br />

A který jeho případ se vám načítal<br />

nejobtížněji?<br />

Hned ten úvodní – Vrazi bez tváře.<br />

Na začátku si potřebujete hlas hrdiny<br />

osahat a zabydlujete se v něm, což<br />

vyžaduje dost úsilí, aby pak bylo na<br />

co navazovat. S režisérem Michalem<br />

Burešem jsme nejdřív Kurta detailně<br />

rozpitvali s ohledem na jeho postoje<br />

k lidem i věcem. Tohle psychologické<br />

profilování nám hodně pomohlo.<br />

Přiznávám, že zabrat mi daly i povídky<br />

svazku Ruka / Wallanderův svět. Tam<br />

jako by autorovi místy docházel dech,<br />

což se naštěstí ve vyvrcholení řady<br />

nepotvrdilo. Na tomhle dlouholetém<br />

angažmá si totiž nejvíc považuju toho,<br />

že jednotlivé příběhy zaostřily na<br />

osobnost vyšetřovatele vždy v trošku<br />

novém nasvícení. Jeho labutí píseň<br />

v Neklidném muži celou řadu skvěle<br />

korunuje a moc jsem si užil zvraty, které<br />

nám přichystala.


Sedm manželů<br />

Evelyn Hugo<br />

// Taylor Jenkins Reid<br />

Čtou: Valérie Zawadská,<br />

Tereza Dočkalová, Jakub Koudela<br />

15:22 / 489 Kč<br />

Začínající novinářku zaskočí nabídka stárnoucí<br />

hollywoodské hvězdy, která se už léta straní<br />

veřejnosti – má sepsat její knižní biografii. Barvitý osud filmové divy vzbuzuje plno<br />

otázek, nicméně jedna mladou žurnalistku trápí víc než ostatní: Proč právě ona?<br />

Modlitba<br />

za Owena Meanyho<br />

// John Irving<br />

41<br />

AUDIOKNIHY<br />

Vánoční tipy<br />

Vybírejte z příběhů, které si chcete nechat vyprávět<br />

o svátcích. Na stromeček si je můžete zavěsit jako ozdoby,<br />

ale stejně kouzelně potěší i jako virtuální dárek…<br />

Čte: David Novotný<br />

<strong>26</strong>:41 / 599 Kč<br />

Každodenní vzpomínka na něj<br />

je způsob, jak překonat věčnou<br />

smůlu. Životní poustevník John<br />

Wheelwright odříkává litanii za<br />

neobyčejného spolužáka, jenž mu<br />

byl rádcem i vzorem. Rozevlátá<br />

paralela s odkazem Ježíše Krista<br />

představuje vrchol Irvingovy<br />

tvorby.<br />

Vango<br />

// Timothée de Fombelle<br />

Čte: Jan Vlasák<br />

22:52 / 579 Kč<br />

Sirotek Vango, kterého jako dítě vyvrhlo<br />

moře na ostrůvek u Sicílie, se snaží rozluštit záhadu svého původu. Co je zač, co se<br />

stalo jeho rodičům a proč i jemu někdo neustále usiluje o život? A zvládne si uhájit<br />

čest pod sílícím tlakem nacismu a bolševismu?<br />

Kluk<br />

jménem Vánoce<br />

// Matt Haig<br />

Vlastní životopis<br />

// Agatha Christie<br />

Čte: Alena Vránová<br />

29:21 / 749 Kč<br />

I nejprodávanější autorka všech dob se<br />

nakonec rozhodla zpřístupnit svůj vnitřní svět<br />

formou životopisu. V mimořádné memoárové knize vás pobaví její laskavý ostrovní<br />

nadhled, zážitky z cest, líčení typických anglických Vánoc nebo pronikavé úvahy<br />

o měnící se roli ženy.<br />

Čte: Ondřej Endru Havlík<br />

04:46 / 347 Kč<br />

Má mnoho jmen, ale vypadá<br />

pokaždé stejně – bělovlasý muž<br />

s plnovousem, který o Vánocích<br />

nosí hodným dětem dárky. Koho<br />

by napadlo, že i on kdysi býval<br />

malým chlapcem? Existuje<br />

spousta vánočních příběhů, ale<br />

tenhle o Nikolasovi a elfech je<br />

zaručeně ten první...


42<br />

AUDIOKNIHY<br />

Vilma Kadlečková: Mycelium VIII – Program apokalypsy<br />

Čtou: Jaroslav Plesl, Martin Zahálka, Zdeněk Maryška, Kristýna Frejová, Gabriela Mikulková,<br />

Jakub Gottwald, Andrea Černá, Klára Issová, Dana Pešková, Jana Stryková<br />

Vychází v prosinci<br />

Sgenové, Lodě a lidé bojují o to, kdo světu vtiskne novou podobu. A Lucas chce svůj podíl.<br />

Nyní může získat všechno – anebo vše ztratit. Závěrečný díl monumentální české sci-fi<br />

série, na níž autorka pracovala dvacet let, získal Magnesii Literu za fantastiku.<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

Alex Ahndoril:<br />

Až najdu klíč<br />

Čte: Veronika Lazorčáková<br />

07:25 / 389 Kč<br />

Švédský tandem Lars<br />

Kepler přichází s novou krimisérií ve stylu Agathy Christie –<br />

a pod novým pseudonymem! Soukromé očko Julie Starková<br />

řeší případ podnikatele, který po rodinné trachtaci našel<br />

v mobilu snímek svázaného muže s pytlem na hlavě. Koho<br />

a proč?<br />

Faith Hoganová:<br />

Dámský klub<br />

půlnočního plavání<br />

Čte: Vilma Cibulková<br />

Vychází v prosinci<br />

Čerstvě ovdovělá Elizabeth a vyhořelá čtyřicátnice Lucy jsou<br />

nuceny změnit postoj k životu, jelikož štěstí přeje pouze<br />

připraveným. Román o nezdolné ženské soudržnosti napříč<br />

generacemi, která se občas prosazuje dost nečekaným<br />

tempem: stylem znak i kraul.<br />

Alexandre Dumas:<br />

Tři mušketýři<br />

Čte: Jaroslav Plesl<br />

Vychází v prosinci<br />

D’Artagnan a jeho noví<br />

tři bratři ve zbrani Athos,<br />

Porthos a Aramis mají<br />

za úkol dopravit přívěsky<br />

královny Anny zpět do<br />

Francie bez ohledu na úklady. Voilà, pánové, nuže taste!<br />

Jeden za všechny a všichni za jednoho v klasice, jež<br />

nestárne ani po 180 letech.<br />

Bono: Surrender<br />

Čte: Jan Kolařík<br />

Vychází v prosinci<br />

Čtyřicet ikonických písní<br />

a jedna bilance. Frontman<br />

kapely U2 Bono, jeden<br />

z nejvlivnějších muzikantů<br />

dneška, líčí svou rockovou<br />

dráhu od amatérských<br />

začátků v dublinských klubech až po celosvětové šňůry, na<br />

nichž bojuje za spravedlivější svět. I pop-music přece dokáže<br />

prakticky pomáhat.


43<br />

Frank Herbert:<br />

Božský<br />

imperátor Duny<br />

Čtou: Marek Holý,<br />

Jan Jankovský<br />

17:29 / 469 Kč<br />

Když budeš poslouchat,<br />

koření tě nemine! Od<br />

událostí vylíčených v Dětech<br />

Duny uplynulo 3 500 let. Planeta Arrakis nyní oplývá<br />

vodou, píseční červi vyhynuli a všechno se točí kolem<br />

„božského imperátora“ Leta II., syna Paula Atreida. Čtvrtý<br />

díl kultovní sci-fi série.<br />

John Gwynne:<br />

Stín bohů<br />

Čtou: Klára Cibulková,<br />

Anna Fixová, Jan Teplý<br />

Vychází v prosinci<br />

Jsou to už staletí, co se<br />

bohové navzájem vyhubili,<br />

a Vigrídem se šíří zvěsti<br />

o válce. Lovkyně na<br />

nebezpečné výpravě, válečnice toužící po slávě a otrok<br />

usilující o pomstu budou psát osud světa, na který opět<br />

padl stín bohů. První díl fantasy ságy Krvopřísežní.<br />

AUDIOKNIHY<br />

Matt Haig:<br />

Holka, která<br />

zachránila Vánoce<br />

Čte: Ondřej Endru Havlík<br />

Vychází v prosinci<br />

Otec Vánoce má potíže –<br />

jeho kouzlo se pozvolna<br />

vytrácí. Elfové jsou<br />

silně znepokojeni, létající sobi padají z nebe, trollové zuří<br />

a Vánocům hrozí zrušení. Naštěstí je tu Amélie: neobyčejná<br />

holka z viktoriánského Londýna, která by ještě mohla<br />

všechno zachránit...<br />

James S. A. Corey:<br />

Kalibánova válka<br />

Čtou: Ondřej Rychlý,<br />

Eva Salzmannová,<br />

Marie Štípková,<br />

Martin Pechlát, Klára Suchá<br />

Vychází v prosinci<br />

Na Ganymedu zmasakruje<br />

celou četu nestvůrný supervoják. Pozemská politička se<br />

snaží zabránit meziplanetárnímu válečnému konfliktu.<br />

Venuši zabrala mimozemská protomolekula a ohrožuje<br />

celou Sluneční soustavu. Šance na mír slábnou. Druhá část<br />

populární série Expanze.<br />

Agatha Christie:<br />

Vražda<br />

v Mezopotámii<br />

Čtou: Dana Černá,<br />

Miloslav Mejzlík,<br />

Lukáš Hlavica<br />

Vychází v prosinci<br />

Než se ošetřovatelka Amy<br />

stihne v Bagdádu líp seznámit s paní Leidnerovou, o niž má<br />

pečovat, potká pacientku násilná smrt. V tamní komunitě<br />

archeologů je vůbec dusno. Je tedy na Poirotovi, aby<br />

vystavil šedé buňky mozkové i výhni.<br />

Michael Hjorth<br />

& Hans Rosenfeldt:<br />

Učedník<br />

Čte: Aleš Procházka<br />

Vychází v prosinci<br />

Druhý díl švédské série<br />

o policejním psychologovi<br />

Sebastianu Bergmanovi.<br />

Členové vyšetřovacího týmu<br />

se snaží dopadnout pachatele brutálních vražd, jež v mnoha<br />

ohledech připomínají zločiny Edwarda Hindeho, kterého<br />

Sebastian v minulosti už dostal za mříže.


44<br />

AUDIOKNIHY<br />

Darujte pod<br />

stromeček<br />

pomocníky<br />

pro lepší<br />

život<br />

Pro ty, kteří chtějí držet<br />

otěže svého života<br />

pevně v rukou<br />

Blíží se Vánoce a sháníte promyšlené dárky<br />

pro své nejbližší? Ale jsou lidé, pro které<br />

je nakupování trochu jako za trest. Nic<br />

nechtějí, všechno mají, co teď… To abyste za<br />

to vypětí nadělili dárek ještě sobě. Těmito<br />

novinkami od Audiolibrix zabijete dvě<br />

mouchy jednou ranou. Navíc díky nim bude<br />

plnění novoročních předsevzetí hračka.<br />

Dopřejte sobě i svým blízkým nejen skvělou<br />

(audio)knihu, ale i život, po kterém všichni<br />

tajně toužíte.<br />

Organizační porno<br />

// Aneta Martinek<br />

Audioknihu čte: Anita Krausová<br />

Cena knihy i audioknihy: 349 Kč<br />

Délka audioknihy: 5:49<br />

Vydalo: Nakladatelství Audiolibrix<br />

Kniha i audiokniha již v prodeji<br />

Zdá se vám, že čas plyne moc rychle? Známe<br />

na to řešení! Kniha Organizační porno vám sice<br />

nezařídí extra hodiny ve dni, ale díky praktickým<br />

tipům, plánování a práci s vaší energií vám bude<br />

připadat, jako by se dny opravdu nafoukly. Osvojte<br />

si inovativní, někdy až odvážné, metody organizace<br />

času, které promění chaos v řád. A díky tomu, že je<br />

psaná hlavně pro ženy, obsahuje řadu témat, která<br />

jinde nenajdete.<br />

Tátou každý den<br />

// Ryan Holiday<br />

Pro ty, kteří v sobě chtějí<br />

objevit skvělého rodiče<br />

Audioknihu čte: Matouš Ruml<br />

Cena knihy i audioknihy: 399 Kč<br />

Vydalo: Nakladatelství Audiolibrix<br />

Kniha v prodeji, audiokniha vychází v lednu 2024<br />

Rodičovství je důležitá, naplňující činnost s velkou dávkou<br />

odpovědnosti, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu. Je<br />

krásná, ale zároveň náročná a vyčerpávající. Jak se i přes překážky<br />

stát dobrým otcem? Nad tím se za pomoci praktické filozofie stoiků<br />

zamýšlí populární Ryan Holiday. Ponořte se každý den do jednoho<br />

z jeho 366 zamyšlení na téma rodičovství, lásky i výchovy skvělých<br />

dětí a najděte každodenní inspiraci v jednoduché, stravitelné<br />

a hlavně praktické formě.


Mistrovství<br />

// Robert Greene<br />

Audioknihu čte: Zdeněk Junák<br />

Cena knihy i audioknihy: 449 Kč<br />

Délka audioknihy: 17:40<br />

Vydalo: Nakladatelství Audiolibrix<br />

Kniha i audiokniha již v prodeji<br />

Pro ty, kteří se chtějí stát<br />

špičkou ve svém oboru<br />

45<br />

V každém z nás se skrývá potenciál vyniknout a stát se Mistrem. Tato schopnost před<br />

mnoha miliony lety definovala lidský druh. Dnes na to ale zapomínáme. Je to kvůli<br />

přesvědčení, že géniem se člověk rodí? Že za velkým úspěchem stojí primárně talent?<br />

Robert Greene analyzuje životy historických i současných mistrů jako Leonardo Da Vinci<br />

nebo Temple Grandin, aby pro vás odhalil toto tajemství. Nechte si otevřít dveře do<br />

nového světa, kde s jeho podporou zvládnete dosáhnout vlastního potenciálu.<br />

Pro ty, kteří čekají<br />

od života něco víc<br />

Smysluplná práce<br />

// Seth Godin<br />

Audioknihu čte: Miroslav Černý<br />

Délka audioknihy: 5:00<br />

Cena knihy i audioknihy: 299 Kč<br />

Vydalo: Nakladatelství<br />

Audiolibrix<br />

Kniha i audiokniha již v prodeji<br />

Ať už se nám to líbí, nebo ne,<br />

práce tvoří velkou část našich<br />

životů. Už dávno ale nežijeme<br />

v době, kdy bychom byli<br />

nuceni si ji naprosto odevzdaně<br />

„odkroutit“. I v práci můžete najít svůj smysl a Seth<br />

Godin stvořil inspirativní sborník myšlenek, který vás<br />

naplní touhou hledat práci a tvořit týmy tak, abyste ve<br />

své činnosti byli nejen úspěšní, ale také vás naplňovala<br />

uspokojením. Tahle novinka má potenciál v dobrém<br />

smyslu kompletně obrátit váš život naruby.<br />

Pro všechny, kteří si chtějí<br />

splnit alespoň jedno<br />

z předsevzetí<br />

Disciplína je osud<br />

// Ryan Holiday<br />

Audioknihu čte: Vasil Fridrich<br />

Délka audioknihy: 8:33<br />

Cena knihy i audioknihy: 349 Kč<br />

Vydalo: Nakladatelství Audiolibrix<br />

Kniha i audiokniha již v prodeji<br />

Takže pro sebe máte stanovené<br />

cíle. Ale jak to všechno dokázat?<br />

Tady vám jdou opět na pomoc<br />

stoici v čele s jejich moderním<br />

tlumočníkem Ryanem Holidayem.<br />

Budete totiž potřebovat jednu ze základních stoických ctností<br />

– disciplínu. Ta je klíčem k dosažení vašich cílů a zdaleka<br />

nejdůležitějším dílkem skládačky na vaší cestě proměny<br />

jakýchkoli předsevzetí a přání ve skutečnost. Ať už jde o vaše<br />

zdraví nebo jiné aspekty osobního a pracovního života.


46<br />

ROZHOVOR<br />

text: Denisa Novotná<br />

foto: PROSTOR<br />

Kavalce<br />

rozhodovaly o tom,<br />

kdo pojede na<br />

mistrovství světa<br />

– prohlašuje Zdeněk Zikmund, autor první monografie<br />

o kopané ve stalinistickém Československu Bican proti<br />

Čepičkovi. Unikátní dílo doprovázené dvěma stovkami<br />

dobových fotografií volně navazuje na jeho předchozí titul<br />

Bican proti Hitlerovi.<br />

Jaký vztah k fotbalu měli Josif<br />

Vissarionovič Stalin, Antonín Zápotocký<br />

nebo Alexej Čepička? Kdo z hráčů,<br />

trenérů a činovníků skončil ve vězení,<br />

táboře nucených prací a v emigraci?<br />

Kteří sportovci spolupracovali s STB?<br />

Šestisetstránková kniha Zdeňka<br />

Zikmunda Bican proti Čepičkovi provází<br />

čtenáře dobou, kdy se nerozhodovalo na<br />

hřištích, nýbrž v sekretariátech, prohry<br />

se přičítaly nešvarům minulosti a výhry<br />

třídnímu uvědomění.<br />

V čem se lišil či shodoval přístup nacismu<br />

a stalinismu k našemu nejpopulárnějšímu<br />

sportu?<br />

Oba totalitní režimy spojoval odmítavý<br />

vztah k profesionalismu a uzavřené<br />

hranice. Shodovaly se i v tom, že fotbal<br />

pokračoval nezávisle na historických<br />

okolnostech. Okupace začala ve středu,<br />

v neděli se hrála liga. Měnovou reformu<br />

oznámila vláda v sobotu a nejvyšší soutěž,<br />

tehdy pod názvem přebor republiky,<br />

v neděli pokračovala. Dodejme, že bez<br />

projevů vzdoru, nepokojů nebo incidentů<br />

v hledištích.<br />

Pokud jde o odlišnost: zatímco nacistické<br />

a protektorátní úřady se spokojily<br />

s konformismem, komunisté vyžadovali<br />

angažovanost a projevy podpory.<br />

Jestliže fotbal zůstával mimo odboj<br />

a politiku, nacisté do něho příliš nezasahovali.<br />

Asociace, kluby i soutěže pokračovaly,<br />

zůstat mohla i většina vedoucích<br />

Stylový Václav Pavlis v utkání<br />

neoficiálního reprezentačního výběru<br />

s Dynamem Leningrad v červenci 1952.<br />

s výjimkou činovníků židovského<br />

původu nebo příslušníků odboje.<br />

V poúnorovém Československu akční<br />

výbory rozprášily asociaci hned po<br />

převratu, kluby ztratily názvy, barvy<br />

i dresy, Hráči chodili na brigády, přijímali<br />

závazky. Součástí tréninků se staly politické<br />

pětiminutovky, pořadová cvičení,<br />

nácvik bojových písní. Na srazech reprezentace<br />

přednášeli úderníci a činovníci<br />

na nich bodovali ustlané postele.<br />

Kavalce rozhodovaly o tom, kdo pojede<br />

na mistrovství světa.<br />

Družina, která dosáhla v poúnorové mizérii výjimečného úspěchu a v dubnu<br />

1949 pokořila Maďarsko. Zleva Hlaváček, Rubáš, Pažický, Bican, Pokorný, Marko<br />

a Šimanský, pod nimi Preis, Trnka, Morávek a Kocourek.<br />

Fenomenální česko-rakouský fotbalista<br />

Josef Bican měl životní formu<br />

právě v době nacismu a stalinismu.<br />

Jak tyto režimy ovlivnily jeho sportovní<br />

kariéru?<br />

Bohužel zásadně. Bican měl vrcholnou<br />

formu za války, kdy byl nejspíš nejlepším<br />

fotbalistou světa. A skvělé výkony<br />

předváděl i později. Tucet sezón však<br />

nemohl hrát jako profesionál, nastupovat<br />

v reprezentaci ani v mezinárodních<br />

pohárech, nemohl vyjíždět za hranice.<br />

Nebýt totalitních režimů, s velkou pravděpodobností<br />

by zvládl pět světových<br />

šampionátů, takhle si zahrál na jediném,<br />

navíc v jednadvaceti letech, jako<br />

benjamínek.


Proč v názvu knihy figurují společně<br />

Josef Bican a Alexej Čepička?<br />

Právě na nich lze nejlépe ilustrovat rozdíly<br />

mezi autonomním spolkovým sportem<br />

a lidově demokratickou fyzkulturou.<br />

Bican reprezentoval profesionální sport<br />

jako řemeslo, zábavu, a v jeho případě<br />

i umění. Pro Čepičku, náměstka předsedy<br />

vlády a ministra národní obrany,<br />

byl fotbal prostředkem výchovy k bojeschopnosti,<br />

světonázoru a třídnímu<br />

uvědomění. Bican v jeho očích symbolizoval<br />

buržoazní sport, byl oblíbencem<br />

reakčního publika. Legendární fotbalista<br />

musel čelit útokům a výhrůžkám, režim<br />

ho postihl existenčně, vězení nebo<br />

táboru nucených prací se vyhnul pouze<br />

díky uvolnění politických poměrů po<br />

smrti Klementa Gottwalda, ministrova<br />

tchána, a Josifa Vissarionoviče Stalina,<br />

ministrova protektora.<br />

Co překvapivého čtenář ve vaší monografii<br />

objeví?<br />

Kniha přináší řadu dosud nepublikovaných<br />

informací z archívů bezpečnostních<br />

složek, vyšetřovacích spisů a soudních<br />

přelíčení. Líčím osudy hráčů, trenérů<br />

a činovníků v soukolí politických procesů<br />

a perzekucí. Současně popisuji,<br />

jak z období temna vyrostla absolutně<br />

nejúspěšnější dekáda v historii našeho<br />

fotbalu. V šedesátých letech vybojovaly<br />

československá reprezentace a kluby<br />

úspěchy, na jaké jejich předchůdci ani<br />

následovníci nedosáhli.<br />

PROSTOR, 997 Kč, již vyšlo<br />

ZDENĚK ZIKMUND (* 1964)<br />

Žurnalista, konzultant, manažer<br />

a tiskový mluvčí vystudoval<br />

mezinárodní vztahy a žurnalistiku.<br />

Ve svých knihách si všímá<br />

politických, ekonomických<br />

a společenských souvislostí<br />

fotbalu, zkoumá ho v kontextu<br />

idejí, médií a kultury. Učinil<br />

tak v monografiích Fotbal ve<br />

stínu Duceho. Příběh Zlatých<br />

hochů, Na levém křídle<br />

Edvard Beneš. Prezident na<br />

hřišti a na Hradě, Bican proti<br />

Hitlerovi. Fotbal v Protektorátu<br />

Čechy a Morava a Bican proti<br />

Čepičkovi. Fotbal ve stalinistickém<br />

Československu.<br />

47<br />

POKRAČOVÁNÍ<br />

TRUE CRIME BESTSELLERU<br />

ČESKÉ ZLOČINY Z 90. LET<br />

POPULÁRNÍ PODCAST JOSEFA KLÍMY<br />

SE VRACÍ V KNIŽNÍ PODOBĚ<br />

Zločin nikdy nespí a teď přinese řadu bezesných nocí i vám! Elitní detektiv<br />

z pražské mordparty Jan Štoček opět zapátral v paměti a vytáhl na světlo<br />

světa další zásadní případy své kriminalistické kariéry. Spolu s Lucií Bechynkovou,<br />

zakladatelkou oceňovaného podcastu Opravdové zločiny, vás zavede<br />

přímo na místo činu. Jak probíhalo vyšetřování mediálně známých<br />

případů a co šokuje i otrlého kriminalistu? To a mnoho dalšího zjistíte ve strhujícím<br />

vyprávění o všech podobách policejní práce.<br />

Kdo jiný by měl vyprávět o zločinech 90. let než Josef Klíma? Legenda investigativní<br />

novinařiny se vrací k podcastu České podsvětí a popisuje zásadní<br />

kauzy z 90. let: navštívíte s ním Discoland Ivana Jonáka, nahlédnete pod<br />

pokličku ruskojazyčných mafií, připomenete si řádění Ivana Roubala či Orlických<br />

vrahů a posvítíte si na Radovana Krejčíře i Františka Mrázka. Josef<br />

Klíma původní materiál podcastů prohloubil, rozšířil o výpovědi vyšetřovatelů<br />

a doplnil obrazovou přílohou.<br />

www.albatrosmedia.cz


48<br />

ROZHOVOR<br />

text: Žofie Sedláčková<br />

foto: Kate Martin<br />

Gabriela Peacock:<br />

Dopřát si nevadí, když<br />

to pak tělu vynahradíte<br />

Usměvavá Gabriela Peacock je bývalá modelka a nyní světoznámá výživová poradkyně,<br />

mezi jejíž klienty patří i britská královská rodina. Její loňská kniha Úžasnější za 2 týdny<br />

se stala jednou z nejprodávanějších knih roku a úspěšná česká rodačka se nyní na pár<br />

týdnů vrátila do Prahy, aby osobně představila svou novou knihu Mladší za 2 týdny.<br />

Co jste včera měla k večeři?<br />

Včera jsem jedla takzvaně co dům dal<br />

(smích). Kuřecí na žampionech s brokolicí,<br />

co jsem dostala od maminky<br />

a k tomu čerstvou zeleninu.<br />

Ptám se, protože večeře je kontroverzní<br />

téma. Někdo říká, že večeřet<br />

se moc nemá, případně má jen lehce,<br />

jiní tvrdí, že pokud během dne není<br />

tolik času, večeře by všechen deficit<br />

měla dohnat. Jak to vidíte vy?<br />

Jsem velkým zastáncem toho, že<br />

večeře by měly být to nejlehčí a nejzdravější,<br />

protože když se vše nestačí<br />

spálit, než jdete spát, tak se to samozřejmě<br />

ukládá a pak se tloustne. Jíst<br />

více sacharidů přes den, a večer klidně<br />

Esence, 449 Kč, již vyšlo<br />

jen bílkovina se zeleninou. Ale jak já<br />

ráda říkám, vše je o rovnováze, sacharidy<br />

samozřejmě musíme zařadit do<br />

jídelníčku také.<br />

Jaká byla vaše cesta ke zdravému<br />

stravování? Měla jste v dětství ráda<br />

sladkosti a jiné dobrůtky? Jak jste se<br />

těchto chutí postupně zbavila?<br />

Já si díky dětství a modelingu prošla<br />

různými stravovacími pokusy. Zajímalo<br />

mě, jak tělo funguje, co je pro něj dobré.<br />

Mám ráda sladké a nezdravé věci jako<br />

každý jiný člověk, ale je potřeba se trochu<br />

naprogramovat, že tohle vaše tělo,<br />

a tedy i vás, šťastné neudělá. Souhlasím<br />

s tím, že se máme odměňovat, ale vše<br />

musí být vyvážené, abychom si nezadělávali<br />

na problémy. Je to i dávka disciplíny,<br />

ale je to životní přístup, který si tak<br />

musíte nastavit v hlavě.<br />

Je o vás známé, že pomáháte žít<br />

zdravě i britské královské rodině.<br />

Člověk by přitom řekl, že aristokraté<br />

budou mít přístup ke zdravějším<br />

potravinám a často mají posilovny<br />

přímo doma… Jak to je?<br />

To, že máte přístup k lepším potravinám,<br />

bohužel neznamená, že automaticky<br />

jíte dobře. Je potřeba rozumět tomu, co<br />

je pro tělo dobré. Musíte chápat, jak se<br />

k tělu k chovat, mít informace a použít<br />

je. Proto jsem napsala své dvě knihy, kde<br />

i tyto informace předávám. V případě<br />

bohatších lidí je problém, že lidé jedí<br />

pozdě a samozřejmě pijí alkohol. Podle<br />

mě takovéto hřešení nevadí, když to tělu<br />

pak vynahradíme nějakým pohybem –<br />

i kdyby to mělo být jenom to, že začnete<br />

do práce chodit pěšky, nebo se vydáte<br />

po schodech místo výtahem. Vše se<br />

počítá! Stačí i 20 minut denně.<br />

Co je vaše největší guilty pleasure<br />

(provinilé potěšení pozn. redakce) co se<br />

týče jídla?<br />

Mám ráda červené víno. A občas si<br />

dávám čokoládu, ale jím hořkou, s vyšším<br />

podílem kakaa.<br />

V knihkupectvích jsou knih o zdravém<br />

stravování plné regály. Čím byste<br />

řekla, že je vaše nová kniha Mladší za<br />

2 týdny mimořádná? Proč by neměla<br />

chybět v mé knihovničce?<br />

Protože vidím život realisticky. Moc<br />

dobře vím, že si lidé chtějí užívat života.<br />

Moje kniha není těžká nezáživná věda,<br />

její sdělení je vlastně hrozně jednoduché.<br />

I když trocha vědy tam je také. Máte<br />

tam vysvětlení, jak co v těle funguje, aby<br />

to pochopil kdokoliv. Máte tam praktické<br />

návody. Já nikomu nic zásadně<br />

nezakazuji. Jsou to tipy, které nejsou<br />

krátkodobé, máte je aplikovat a využívat<br />

celý život.<br />

Čím se Mladší za 2 týdny liší od<br />

vašeho loňského hitu Úžasnější za 2<br />

týdny?<br />

První knihu tvořilo 10 samostatných<br />

kapitol a lidé se mohli začíst do té, která<br />

je zrovna zajímá, takový celkový přehled<br />

toho, proč za mnou lidé chodí, co řeší.


Tahle novinka se zabývá dlouhověkostí,<br />

což je fascinující téma. Mnoho nových<br />

vědeckých prací totiž tvrdí, že můžeme<br />

žít nejen déle, ale především lépe, což<br />

mě fascinuje...<br />

49<br />

Když se vrátím k názvu vaší knižní<br />

novinky, trpíte „pracovní deformací“<br />

ve smyslu, že někoho potkáte a řeknete<br />

si, „ta na svůj věk vypadá ale<br />

dobře – čím to asi dělá?“<br />

Určitě, tomu se nedá zabránit (smích).<br />

Vidím, z koho jde skvělá energie, kdo<br />

vypadá dobře. Ale ono je i důležité<br />

nejen co si myslím já, ale jak se cítí<br />

oni a co je jejich priorita. Každý máme<br />

svůj pohled. Vždycky se nejdřív snažím<br />

zjistit, co je pro toho daného člověka<br />

nejdůležitější. Na vše koukám z celkového<br />

pohledu. Někdo chce zhubnout,<br />

ale já zjistím, že má rozházené hormony,<br />

špatný spánek. Velmi důležité<br />

je motivovat klienta, aby neřešil jenom<br />

důsledek, ale i příčinu.<br />

Nehrají v té mladistvosti velkou<br />

roli geny?<br />

O tom mluvím v knize… Ano, hrají roli<br />

a geny bohužel neovlivníme, ale ta role<br />

není až tak velká. Vše je o tom, jak my<br />

ty naše geny nastartujeme, jaký máme<br />

životní styl. Představte si klávesy piana<br />

a vy jste ten pianista, který je mačká.<br />

My vše ovlivňujeme, máme v rukou, jak<br />

dobře a kvalitně budeme žít.<br />

Co je podle vás největší známkou<br />

mladistvosti? Málo vrásek? Žádné<br />

šediny? Štíhlé boky?<br />

Kombinace všeho, co z těla vyzařuje. Je<br />

to i láska k životu, spokojenost. Všechno<br />

je propojené, energie, jiskra v očích,<br />

zdravá kondice. Z někoho s nadváhou<br />

tahle spokojenost většinou nečiší.<br />

Blíží se Vánoce, to je vždycky náročné<br />

období pro metabolismus. Co je<br />

z vašeho pohledu největší hrozba<br />

pro nás, kdo by si rádi udrželi štíhlou<br />

linii?<br />

Jsou to dlouhé prázdniny, snažím se,<br />

aby se klienti necpali celých těch téměř<br />

čtrnáct dní. Užijte si Vánoce, ale vyberte<br />

si třeba 3 až 5 dní, kdy si „dopřejete“, ale<br />

zbytek prázdnin choďte na procházky,<br />

hlídejte si, co jíte, držte přerušovaný<br />

půst, ten je ideální na svátky. Základem<br />

je udělat si plán, když člověk vidí<br />

nějaký cíl, tak je pravděpodobnější, že<br />

to vydrží.<br />

GABRIELA PEACOCK (* 1979)<br />

Rodačka z Pardubic, která se v patnácti letech vydala na dráhu modelingu.<br />

Působila v Paříži, Miláně či Mnichově a její fotky se objevily na titulních stranách<br />

časopisů Elle, Cosmopolitan a mnoha dalších. Od svých dvaceti let žije<br />

v Londýně, kde má nyní rodinu. Proslavila se jako dvorní dietoložka britské<br />

královské rodiny, a ačkoliv o tom oficiálně nemluví, šušká se, že pomohla<br />

zhubnout princi Harrymu, který ji i pozval na svou svatbu. Gabriela Peacock<br />

má na kontě dvě knihy: Úžasnější za 2 týdny a Mladší za 2 týdny.<br />

Máte oblíbené vánoční cukroví?<br />

Náš magazín čtou i starší ženy, které<br />

Babička mi dělá zdravější bezlepkové třeba tolik nemohou hopsat v posilovně<br />

kvůli kloubům nebo kolenům.<br />

varianty, třeba z mandlové mouky,<br />

a mimochodem není to na chuti<br />

Jaké cvičení či pohyb byste doporučila<br />

dříve narozeným?<br />

vůbec poznat!<br />

Musí vás to bavit, jinak nevydržíte.<br />

A s Vánocemi ještě souvisí jedna<br />

A snažte si zvolit pohyb, který je<br />

otázka, a to je novoroční předsevzetí. realistický k vašemu věku. Důležité je<br />

Má vůbec smysl si dávat například posilovat svaly. Nemusíte být nutně<br />

předsevzetí, že od ledna začnu cvičit, v posilovně, ale zkuste třeba dělat<br />

začnu jíst zdravě? Nebo to stejně 99 doma dřepy. Protahovat svaly je strašně<br />

procent z nás do 14 dnů vzdá?<br />

důležité pro dlouhověkost, dělá to<br />

Je to trochu stresující období, ale<br />

tělo odolnějším. Skvělé jsou také jóga<br />

tyhle začátky dávají takovou dobrou nebo pilates.<br />

motivaci, naprogramovat si mozek, že<br />

začínáme zdravou fázi. Berte doplňky Co je podle vás největší mýtus<br />

stravy, cvičte, zdravě jezte. Je jedno, kdy ohledně zdravého stravování, který se<br />

se začne, ale ta novoroční předsevzetí pořád nedaří vymýtit?<br />

jsou možná jednodušší kvůli motivaci. Že za vše můžou tuky. Lidé se na ně<br />

až příliš zaměřují a neuvědomují si,<br />

Existuje nějaký trik, jak nepodlehnout<br />

mámení obžerství a lenosti? plné cukru. Přitom přírodní tuky<br />

že nízkotučné produkty jsou často<br />

Je důležité mít trochu plán, nepustit tu jsou moc zdravé, třeba ryby, ořechy<br />

uzdu úplně. Dopřát si, ale pak otevřít nebo avokádo.<br />

mou knihu a pustit se třeba do přerušovaného<br />

půstu.


text: Sabina Bubníková<br />

50<br />

PROMOTION<br />

Tři pohádky pro dospělé<br />

– které zařídí sladké snění<br />

V době, kdy světem zmítají válečné nepokoje, uprchlická krize, vysoká inflace a další<br />

jevy, na které bychom raději nemysleli, ještě častěji a s větší naléhavostí utíkáme do<br />

světů smyšlených, na stránky knižní, do příběhů, kterým vévodí láska a naděje.<br />

Noříme se do nich jako do měkoučké<br />

deky, která poskytuje bezpečí a pohodlí,<br />

konejší a hladí, odvádí naše myšlenky<br />

daleko pryč za hranice běžných starostí<br />

i naší fantazie.<br />

Pohádkový svět v naší hlavě je to, co<br />

nám alespoň dočasně poskytuje pocit<br />

bezpečí. A tak tu pro vás máme tři<br />

pohádky pro dospělé, které nás nechají<br />

se zasnít. Která vyprávění nejvíce objímala<br />

čtenáře v tomto roce?<br />

mezi nimi je něco víc než jen profesionální<br />

vztah. Ale jak to říct ostatním, když<br />

jsou tak rozdílní a mají tolik překážek?<br />

Budou schopni najít společnou řeč a dát<br />

šanci své lásce? Nebo zůstanou jen přátelé<br />

a kolegové?<br />

Red, 399 Kč, již vyšlo<br />

šenostem drží zpátky? A co když Rosie<br />

zjistí, co se skrývá za jeho strachem?<br />

Red, 399 Kč, již vyšlo<br />

Red, 349 Kč, již vyšlo<br />

O svobodném otci,<br />

který se zamiloval<br />

do své chůvy…<br />

Neodolatelná od Melanie Harlow je<br />

romantické vyprávění o dvou lidech,<br />

kteří se zamilují proti všem pravidlům.<br />

Mack je zodpovědný a pracovitý otec tří<br />

dcer, který se stará o farmu Cloverleigh.<br />

Frannie je mladá a roztomilá chůva,<br />

která je také dcerou šéfa Macka. Když<br />

se jejich pohledy setkají, oba cítí, že<br />

O fanynce, která se<br />

seznámila se svým<br />

hudebním idolem…<br />

Osamělé srdce od Mony Kasten je<br />

příběhem dvou lidí z různých světů,<br />

kteří se setkají díky hudbě, ale musí čelit<br />

mnoha překážkám. Rosie je nadšená<br />

moderátorka internetového rádia, která<br />

miluje kapelu Scarlet Luck. Adam je<br />

tajemný a uzavřený bubeník, který<br />

trpí fobií z doteků. Když Rosie dostane<br />

šanci udělat rozhovor s kapelou, její sen<br />

se změní v noční můru. Kvůli trapasu<br />

během vysílání se stane terčem nenávisti<br />

a šikany ze strany fanoušků kapely.<br />

Adam se jí snaží pomoci a pozve ji na<br />

koncert, kde mezi nimi přeskočí jiskra.<br />

Ale jak mohou být spolu, když se Adam<br />

kvůli své pozici, strachu a špatným zku-<br />

O předstíraných<br />

zásnubách s mladým<br />

gangsterem…<br />

Asher Black je divoká romance o dvou<br />

mladých lidech, kteří mezi sebou<br />

rozehrají nebezpečnou hru. Lucy je<br />

studentka, která se omylem zaplete do<br />

podsvětí. On je bohatý arogantní gangster,<br />

kterému Lucy způsobila problémy.<br />

Ovšem místo toho, aby ji zabil, nabídne<br />

jí neodolatelný obchod. Ona se stane<br />

jeho falešnou snoubenkou a on jí zajistí<br />

bezstarostnou budoucnost. Ale co když<br />

se mezi nimi rozhoří vášeň, která je<br />

ohrozí oba?<br />

Pohádky pro dospělé jsou knihy, které<br />

nám dávají možnost uniknout z reality<br />

a snít o lásce, dobrodružství a naději.<br />

A pokud si je přečtete před spaním,<br />

můžete se těšit na hezčí sny. Nebo<br />

možná i na něco víc. Kdo ví, co se stane,<br />

když zavřete oči?


Milý Ježíšku,<br />

už žádné měkouše<br />

ROMANTIKA<br />

Věda ještě nikdy nebyla tak sexy!<br />

Od autorky bestselleru Hypotéza lásky<br />

Každý konec má svůj začátek…<br />

Pokračování senzace Námi to končí<br />

Okouzlující povídky autorky<br />

ikonického románu Než jsem tě poznala<br />

Vyplatí se riskovat pro svůj sen?<br />

Novinka od krále romantiky


text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Albatros Media<br />

52<br />

ROZHOVOR<br />

Inspiraci čerpám<br />

ve svých pocitech,<br />

vzpomínkách, snech<br />

a představách<br />

Jaké to je vyrazit na schůzku, když už vám není dvacet,<br />

ani třicet, ani čtyřicet? A co se stane, když máte přehnaná<br />

očekávání? Odpovědi se dozvíte v novince oblíbené<br />

spisovatelky Haliny Pawlowské. Jmenuje se příznačně<br />

Rande a podle slov samotné autorky je to veselá knížka<br />

s fejetony o milostných nadějích a situacích, na které se<br />

nedá zapomenout.<br />

MOTTO, 449 Kč, již vyšlo<br />

Pamatujete si na svoje vůbec první<br />

rande v životě?<br />

Pochopitelně, že si to pamatuji – měla<br />

jsem rande s Oldou Borůvkou, bylo mi<br />

dvanáct a doma jsem řekla, že jdu ven<br />

a tátovi koupím špek. Tak jsem pak šla<br />

s Oldou do řeznictví a koupila jsem tam<br />

s ním špek a pak jsme dlouho postávali<br />

před domem, až na mě z okna zavolal<br />

táta, kde jsem s tou slaninou, že už<br />

má rozehřátou pánev, aby si udělal<br />

„hemendex“.<br />

A jaké bylo třeba to nejabsurdnější?<br />

O nejabsurdnějším rande jsem napsala<br />

v knížce, která právě vyšla, je to dlouhé<br />

vyprávění a nerada bych ho teď zkrátila<br />

na minimum. Dost zvláštní ale byla<br />

schůzka, kdy jsem se rozešla před<br />

domem s „mým“ chlapcem, počkala<br />

jsem v chodbě činžáku, až odejde a pak<br />

jsem vyrazila do vinárny, kde jsem<br />

s ním předtím měla schůzku, abych si<br />

tam začala románek s jeho kamarádem,<br />

kterého jsme tam, na tom našem<br />

rande, potkala.<br />

Kde všude jste pro svoji novinku čerpala<br />

inspiraci?<br />

Vždy čerpám inspiraci ve svých pocitech,<br />

ve svých vzpomínkách, ve svých<br />

snech a ve svých představách… Mé příběhy<br />

jsou autentické, jen ve fejetonech<br />

často zmiňuji své kamarádky a známé,<br />

když jsem fascinována jejich zážitky.<br />

Vím o vás, že píšete v noci. To znamená,<br />

že potřebujete absolutní klid?<br />

Mám ráda noc, když všichni jsou<br />

v posteli, nikdo po mně nic nechce a já<br />

mohu řádit. Pak čumím na bednu, píšu<br />

a je mi dobře.<br />

Máte při psaní nějaké svoje pevné<br />

rituály?<br />

Jo, většinou píšu v noční košili<br />

a v županu a občas mám zapnutou<br />

televizi, ale vlastně spíš asi ani<br />

v poslední době ne. Mám doma krásný<br />

výhled od psacího stolu. Tam ale<br />

nepíšu, píšu na malém stolku zády<br />

k Vltavě i Vyšehradu. Syn mi daroval<br />

židli, je sametová, temně zelená a tuhle<br />

jsem si uvědomila, že když sedím na<br />

jiné židli, tak nejsem schopna se na<br />

psaní soustředit.<br />

Jak jste řekla, randění jste věnovala<br />

celou knížku. Co je podle vás na<br />

schůzce dvou lidí tak specifického?<br />

Jak na které schůzce. Ale myslím, že<br />

specifické je to očekávání, ta naděje, ta<br />

touha, aby to vyšlo a srdce i tělo se pak<br />

tetelilo ve víru vášně…


Do dnešního dne máte na kontě<br />

41 knih. Najde se mezi nimi nějaká, ke<br />

které máte blíž, než k ostatním?<br />

Všechny knihy, co jsem napsala, mám<br />

ráda. Blíž mám k Díky za každé nové<br />

ráno a k Pravdě o mém muži. Asi proto,<br />

že jsem obě knížky psala z veliké lásky<br />

k mužům, kteří pro mě byli osudoví<br />

a kteří umřeli. Myslím tím svého tátu<br />

a svého manžela.<br />

Co vás vlastně na psaní tak baví? Co<br />

vám to dává?<br />

To je velice těžká otázka, nikdy jsem si<br />

ji sama nepoložila, nevím, jestli na ni<br />

dokážu úplně správně odpovědět. Taky<br />

nechci, aby mé věty zněly pateticky<br />

a uvědoměle… Nicméně vím, že když<br />

„píšu“, tak přesně to jsem já. Kdybych<br />

použila jednu ze současných frází, které<br />

mi lezou krkem, doslova bych řekla, že<br />

když píšu, tak jsem sama sebou… Uf!<br />

I takhle mě ta věta dráždí. Když prostě<br />

píšu, tak jsem plně soustředěná, chci<br />

vyjádřit pocit, hledám podstatu dějů<br />

i charakterů, pro sebe si nacházím<br />

vysvětlení mnoha situací a vlastně s každým<br />

dalším napsaným příběhem jako<br />

bych se sama blížila k nějakému zvláštnímu<br />

klíči, který mi konečně odemkne<br />

tajemství lidské existence… No, pěkně<br />

vzletně jsem zamudrovala. Jednoduše<br />

řečeno: psaní mě baví. A když napíšu<br />

povídku, která se mi líbí, tak mám asi<br />

obdobný pocit jako olympijský vítěz,<br />

který uběhl světový rekord na sto metrů.<br />

Najde se něco, co byste poradila<br />

svému mladšímu spisovatelskému já?<br />

Nic. Mé mladší spisovatelské já vědělo<br />

všechno líp než já teď.<br />

Léta jste věrná nakladatelství Motto.<br />

Co vás k tomu vede? V čem spočívá<br />

síla vaší spolupráce?<br />

Nakladatelství Motto založila Romana<br />

Přidalová, která se před třiceti lety stala<br />

mou kamarádkou. Věřím jí a ona snad<br />

věří mně. Taky mě umí motivovat. Třeba<br />

tím, že se mnou o psaní nemluví, nezmiňuje<br />

termíny a k ničemu mě nenutí.<br />

A občas mne jen nenápadně pochválí<br />

a čte mě!<br />

Když se člověk podívá na výčet vašich<br />

aktivit, řekne si, že musíte být workoholička.<br />

Sedí to na vás?<br />

No… nevím… Jsem dost líná a nechci nic<br />

dělat. Moc mě ale baví nahrávat pořady<br />

pro rozhlas, zejména když jsou autorské,<br />

baví mě hrát v televizi, protože tam<br />

potkávám kamarády a baví mě vystupovat<br />

v divadle, protože jsou tam diváci<br />

a smějí se a já z toho mám radost. A taky<br />

mě baví v novinách odpovídat na dotazy<br />

čtenářů, protože jsem zvědavá, co je<br />

zajímá. A baví mě psát knihy, protože<br />

není nic krásnější než vypsat se z pocitů,<br />

zafabulovat a doufat, že to, co baví mě,<br />

bude bavit i někoho jiného. Nejmíň mě<br />

baví psát scénáře, protože to je strašně<br />

těžké, ale na druhou stranu se musím<br />

přiznat, že když náhodou mám nějaký<br />

scénář napsat, tak je to výzva. A vlastně<br />

mám výzvy docela ráda.<br />

Už nějakou dobu vyučujete scenáristiku<br />

na VOŠ Michael a tvůrčí psaní na<br />

VŠ kreativní komunikace. Jak vnímáte<br />

dnešní mladou generaci?<br />

Současná mladá generace je docela fajn,<br />

je spořádanější, laskavější a tolerantnější<br />

než jsme byli my. Jen někdy mi připadá<br />

ta mladá generace málo mladá…<br />

Knihkupec je magazín o knížkách.<br />

Jaká jste čtenářka?<br />

Jsem veliká čtenářka, pořád nějak trpím<br />

pocitem, že nemám co číst. Na pelesti<br />

postele mi trůní hromádka knížek.<br />

Některou mám rozečtenou, některou<br />

přečtenou, ale ráda si v ní ještě něco<br />

nalistuju a některá je nová a čeká, až se<br />

na ni vrhnu. Když to udělám, mám ji přečtenou<br />

raz dva. Čtu hodně a rychle!<br />

Dáte mi nějaký konkrétní příklad?<br />

Co bychom na té pelesti vaší postele<br />

našli?<br />

Mám tam Helen Fieldingovou – Bridget<br />

Jonesová Láskou šílená, knížku od Karla<br />

Šípa, Sedm manželů Evelyn Hugo od<br />

Taylor Jenkins Reid a z Motta Umění<br />

vnímat umění od pana Třeštíka.<br />

Za dveřmi jsou vánoční svátky, už víte,<br />

jak budou ty vaše vypadat?<br />

A víte, že vůbec nevím? Rekonstruuji<br />

totiž kuchyň a obývák a doufám, že<br />

to bude před Vánocemi hotové, ale…<br />

Nevím… Je to docela osvobozující a vzrušující<br />

pocit.<br />

Tak se alespoň zeptám, jaké máte<br />

plány pro příští rok? Je něco, na co se<br />

třeba vyloženě těšíte?<br />

Nic tak nedokáže pobavit Pánaboha<br />

jako vaše plány. Ale možná, že v polovině<br />

ledna bychom s přítelem jeli za kamarády<br />

na výstavu do Paříže…<br />

HALINA PAWLOWSKÁ (* 1955)<br />

Spisovatelka a scenáristka.<br />

Narodila se ukrajinskému<br />

básníkovi a české učitelce.<br />

Vystudovala FAMU. Na kontě<br />

má 41 knížek a řadu scénářů<br />

k televizním komediím. Je také<br />

autorkou filmových scénářů<br />

(např. Vrať se do hrobu, Můj<br />

hříšný muž, Díky za každé<br />

nové ráno). Působila i v řadě<br />

novin a časopisů. V roce<br />

1993 vstoupila na televizní<br />

obrazovku (V žitě, Zanzibar,<br />

Dokonalé štěstí, Banánové<br />

rybičky). V současnosti<br />

vyučuje scenáristiku na VOŠ<br />

Michael a tvůrčí psaní na<br />

VŠ kreativní komunikace<br />

a vystupuje se svou úspěšnou<br />

divadelní one-woman show.<br />

V listopadu jí v nakladatelství<br />

Motto vyšel povídkový soubor<br />

s názvem Rande.<br />

A už tušíte, o čem bude vaše další<br />

knížka?<br />

Snad už konečně napíšu tu rodinnou<br />

ságu plnou lásky, odvahy a vzteku. Už<br />

mám sebraných dost rešerší, abych<br />

mohla začít v roce 1850 a skončit<br />

dneska nebo zítra. Chci psát o mých<br />

předcích a o mých potomcích. A chci,<br />

aby jejich životy vyzněly optimisticky,<br />

aby v tom probublával smích a zároveň,<br />

abychom v očích měli slzy… Bože, to<br />

je tak těžký úkol, že… si teď už půjdu<br />

lehnout. Ostatně vždyť jsou už asi dvě<br />

hodiny v noci, ne? Tak konec hovorů<br />

a dobrou noc!<br />

53


text: Dagmar Topolová<br />

54<br />

PROMOTION<br />

Nejkrásnější dárky<br />

pro milovníky<br />

manga komiksů a anime<br />

Období, kdy je čas zamyslet se, jakým<br />

dárkem obdarujete své milované, je<br />

opět tu. Člověku se chce říci, že Vánoce<br />

se vlastně blíží pořád. Po Novém roce,<br />

na jaře, v létě i na podzim. Podvědomě<br />

nás zkrátka pronásledují celý rok. Jen<br />

co v obchodech skončí sezóna prodeje<br />

školních pomůcek a učebnic, rozjede<br />

se předvánoční chaos naplno. Ale<br />

nezoufejte! Vánoce přece nejsou jen<br />

o shánění dárků, ale především o atmosféře.<br />

Zkuste proto trochu zpomalit<br />

a nadechnout se. Už se cítíte lépe?<br />

Výborně. Pokud vás stále trápí otázka,<br />

čím obdarovat někoho z vašich blízkých,<br />

máme pro vás několik nápadů.<br />

V tomto článku jsme si pro vás připravili<br />

tipy na vánoční dárky pro čtenáře<br />

manga komiksů a fanoušků anime,<br />

nebo zkrátka pro někoho, kdo klasickým<br />

knihám zatím příliš neholduje, ale<br />

dokáže ocenit umění ilustrace.<br />

přeložen do zapadlé horské vesničky.<br />

Přestože se mu stěhování nejprve<br />

nejeví jako dobrý nápad, místní obyvatelé<br />

ho i s rodinou přijmou velmi vřele.<br />

Vše se zdá být téměř perfektní, až do<br />

té doby, než se objeví tělo staré ženy.<br />

Daigova detektivní mysl odhalí různé<br />

nesrovnalosti a brzy pojme podezření:<br />

V této vesnici žijí kanibalové! Případy se<br />

násobí a najednou se přívětiví obyvatelé<br />

začnou chovat nepřátelsky a velmi<br />

podezřele.<br />

GATE, 199 Kč, již vyšlo<br />

pouze omylem. Prozatím tedy skrývá<br />

svůj titul „světice“ před ostatními a tráví<br />

volný čas ve výzkumném ústavu přípravou<br />

lektvarů a výrobou vlastní kosmetiky.<br />

Zdá se, že tenhle nový svět nebude zas<br />

tak špatný…<br />

GATE, 799 Kč, již vyšlo<br />

Gannibal<br />

GATE, 219 Kč, již vyšlo<br />

Hned první tip je pro fanoušky hrůzy<br />

a napětí. Čtenáře provede příběhem<br />

policista Daigo Agawa. Ten je zrovna<br />

Magie Svaté je<br />

všemocná<br />

Druhý tip je vhodný pro nenapravitelné<br />

romantiky. Spousta z nás má doma<br />

zvláštní věci. Ať už je to sbírka porcelánových<br />

slonů, obrazy, které se líbí jen<br />

nám, nebo třeba sbírka sešitů z první<br />

třídy. Mladá úřednice Sei je tak trochu<br />

jiný level. Po překročení prahu svého<br />

bytu se ocitne v úplně jiném světě, a to<br />

nemyslíme metaforicky. Vypadá to,<br />

že Sei byla do tohoto světa povolána<br />

Průvodce<br />

anime filmy<br />

Pro fajnšmekry žánru jsme vybrali<br />

Průvodce anime filmy. Stvořilo ho<br />

autorské duo, které má na svědomí<br />

také populární Ghibliotéku. Tato kniha<br />

poodkrývá zákulisí největších anime<br />

trháků, jako je Akira, Ghost in the Shell<br />

a Kimi no na wa, až po řadu skrytých<br />

perel a budoucích klasik. Tato ohromující<br />

kniha je pohledem do unikátní formy<br />

umění, plná záběrů z filmů, plakátů<br />

a portrétů režisérů. Nabízí poutavou,<br />

osvětlující a pečlivě probádanou cestu<br />

pro nováčky i skalní fanoušky. A také<br />

krásně vypadá. Barevné ilustrace se<br />

nachází na každé stránce a čtenáře vtáhnou<br />

do vyprávění obou autorů.


Vychází knižní zpověď<br />

VLADIMÍRA ŠMICERA<br />

Věčný úsměv, přezdívka Šmíca nebo Štístko, úspěchy v klubech i reprezentaci. Takhle zná Vladimíra Šmicera každý.<br />

Po konci bohaté hráčské kariéry však začal poznávat, že „druhý život“ je kolikrát složitější. A paradoxně nejvíc,<br />

když se snažil pomoct českému fotbalu... V knižní zpovědi z edice deníku Sport u příležitosti padesátin rekapituluje<br />

hlavně posledních čtrnáct let: pootevře dveře do šatny Slavie, s níž po návratu z ciziny získal dva tituly, přiblíží své<br />

působení v roli manažera národního týmu, vzpomíná, jak pomáhal červenobílý klub zachránit v první lize a jak byl za<br />

Jiřího Šimáněho a Jaroslava Tvrdíka u startu jeho nové éry, ale popisuje i boj za změny fotbalových poměrů po pádu<br />

Romana Berbra. Kromě toho exkluzivně zve na cesty ve službách Liverpoolu a nechává nahlédnout do svého soukromí.


text: Marie Svobodová<br />

56<br />

PROMOTION<br />

Jedny z nejlepších<br />

young adult knih, které<br />

můžete letos darovat<br />

Vánoce jsou za dveřmi a spousta z vás určitě plánuje darovat knihu. Jakou ale v tom<br />

nepřeberném množství titulů vybrat? Víme, že hledání vhodného dárku může být<br />

vyčerpávající, a tak jsme se rozhodli vám trochu pomoci. Představujeme vám letošní top<br />

young adult tituly, které pod stromečkem potěší nejednoho mladého knihomola.<br />

Erin Doom<br />

– Slzotvůrce<br />

Začneme italskou bestsellerovou<br />

fantasy z pera Erin Doom s názvem<br />

Slzotvůrce, jež čtenáři označují za<br />

opravdový klenot, který se dotkne<br />

každé duše.<br />

Nika vyrostla v pochmurném dětském<br />

domově, v němž mezi dětmi<br />

kolovaly příběhy o muži, který dokáže<br />

každého rozplakat – Slzotvůrci. Nyní<br />

je Nice sedmnáct let a plní se jí sen.<br />

Je vybrána k adopci. Její nová rodina<br />

spolu s ní adoptuje také Rigela, chytrého,<br />

podmanivě krásného a extrémně<br />

nadaného klavíristu. Jeho andělská<br />

tvář však ukrývá nicotnou temnotu<br />

a vypadá to, že soužití Niky a Rigela<br />

nebude možné. Pak ale do jejich životů<br />

vstoupí Slzotvůrce a Nika znenadání<br />

stojí před životním rozhodnutím:<br />

rodina, nebo láska?<br />

King Cool, 499 Kč, již vyšlo<br />

Victor Dixen –<br />

Phobos: Vyslání<br />

První díl ze série Phobos od Victora<br />

Dixena láká čtenáře na vesmírný příběh<br />

šílené seznamovací reality show, ve<br />

kterém nechybí sympatické postavy,<br />

vzrušení ani napětí.<br />

Skupina chlapců a dívek se na kosmické<br />

lodi vydává do vesmíru s cílem<br />

osídlit planetu Mars. Přihlásili se<br />

totiž do ostře sledované reality show<br />

Genesis. Pravidla se zdají být jednoduchá:<br />

během letu si musí vybrat<br />

životního partnera. Háček je v tom,<br />

že chlapci se s dívkami mohou vídat<br />

jen šest minut týdně a pod přísným<br />

dohledem diváků. Léonor je osmnáct<br />

a je sirotek. Do programu šla s vidinou<br />

popularity, nalezení životní lásky<br />

a s cílem se už nikdy nevrátit na planetu<br />

Zemi. Její sen se však brzy změní<br />

v noční můru.<br />

King Cool, 399 Kč, již vyšlo<br />

Emily J. Taylor<br />

– Hotel Magnifique<br />

Debutový fantasy román od Emily<br />

J. Taylor, Hotel Magnifique, zavede<br />

čtenáře do světa oslnivé magie, zničujících<br />

tajemství a neopakovatelného<br />

dobrodružství.<br />

Sedmnáctiletá Jani pracuje v koželužně,<br />

stará se o mladší sestru Zosu a sotva<br />

vychází s penězi. I když už se s životem<br />

ve špinavém přístavním městě smířila,<br />

nepřestává snít o změně. Jedinečná<br />

šance se jí naskytne, když do města<br />

přicestuje kouzelný hotel Magnifique.<br />

Jani se Zosou si pobyt v něm nemohou<br />

dovolit, mohou v něm ale pracovat. Když<br />

se jejich sen stane skutečností, zjistí,<br />

že se ocitly v pasti. Hotel pod vším tím<br />

přepychem skrývá nejedno nebezpečné<br />

tajemství a rozvázat pracovní smlouvu je<br />

takřka nemožné.<br />

King Cool, 399 Kč, již vyšlo


Herec a moderátor Karel Šíp během své bohaté kariéry<br />

nastřádal nespočet zážitků, nápadů, televizních scének<br />

i písňových textů. Užijte si je do sytosti v antologii plné<br />

nefalšovaného šípovského humoru! Najdete v ní řadu<br />

příběhů, úvah, písní, scének i vzpomínek na společné<br />

zážitky s hvězdami jako Karel Gott či Jiřina Bohdalová.<br />

Zavzpomínejte na zlaté okamžiky showbyznysu a nechte<br />

se unášet na vlnách nostalgie – to vše v podání muže, který<br />

svým vyprávěním dovede rozesmát i pohladit po duši.<br />

Co se všechno mohlo stát. Krátké i dlouhé<br />

povídky Haliny Pawlowské. Pamatujte si, že<br />

když na prvním rande mluvíte jen o sobě,<br />

tak druhé rande už nebude!<br />

www.albatrosmedia.cz


58<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Agnes<br />

a tajemný dům<br />

// Tuutikki Tolonen,<br />

ilustrace Kati Vuorento<br />

Agnes s maminkou zdědí po<br />

prababičce starou vilu, kde se dějí<br />

tajemné věci. Kdo tam všechno<br />

bydlel? Právě po tom Agnes<br />

s kamarádem Piškotem pátrají! Čeká<br />

je – a malé čtenáře s nimi – napínavá<br />

cesta do historie jednoho domu<br />

a jedné rodiny.<br />

Kniha je určena dětem od 8 do 12 let.<br />

Čerti nejsou<br />

// Zdeněk Svěrák,<br />

ilustrace Jindra Čapek<br />

Zdeněk Svěrák, jeden z nejuznávanějších českých<br />

spisovatelů a dramatiků, se vrací s novou,<br />

kouzelnou pohádkou Čerti nejsou. Její příběh<br />

malé i velké čtenáře zavede do okolí hradu<br />

Hakenburk, kde musí Anička bojovat o svou<br />

lásku se samotným čertem. Pohádku doprovází<br />

magické ilustrace Jindry Čapka, které dětem<br />

pomáhají lépe si příběh představit.<br />

Bambook, 349 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Knihy mají kouzelnou moc, a obzvlášť ty dětské. Ve<br />

svátečním čase plném očekávání, o Vánocích, se<br />

jejich účinky ještě znásobí. Nevěříte?<br />

Portál, 349 Kč, již vyšlo<br />

Poslední gambit<br />

// Jennifer Lynn Barnes<br />

Už za pár týdnů zdědí Avery Grambsová miliardy.<br />

Stačí jen přežít. Situace je však nebezpečnější<br />

než když dřív. Jediné, co Avery pomáhá ze všeho<br />

se nezbláznit, jsou bratři Hawthornové. Zná<br />

jejich tajemství a oni znají ta její. Jenže neznámý<br />

návštěvník Hawthornovic sídla by mohl všechno<br />

změnit. Je potřeba rozluštit ještě poslední<br />

hádanku...<br />

Yoli, 449 Kč, již vyšlo<br />

Moje pocity<br />

// Vanessa Green<br />

Allen, ilustrace<br />

Sára Koubská<br />

Do puntíku<br />

// Karin Bílík Vápeníčková,<br />

ilustrace Káťa Villinová<br />

Kniha plná hádanek, kvízů a aktivit<br />

ti ukáže, jak dostat své emoce pod<br />

kontrolu. Pomůže ti třeba to, že<br />

o sobě začneš přemýšlet v dobrém,<br />

že se nebudeš bát o svých pocitech<br />

mluvit… Naučíš se, jak zacházet se<br />

všemi druhy pocitů, i s těmi těžkými,<br />

jako jsou smutek, úzkost nebo strach.<br />

Lidé na Puntíku by rádi všechno do puntíku<br />

znali. Proto se pořád na něco ptají. KDE BYDLÍ<br />

ČAS? JAK CHUTNÁ VZPOMÍNKA? JE TICHO<br />

SLYŠET? MŮŽE BÝT BŮH MEDVÍDEK KOALA?<br />

Toto je kniha pro malé i velké Benjamíny, pro děti<br />

i dospělé, kteří se rádi ptají na cokoliv je napadne<br />

a nespokojí se s žádným nevím, možná, natož na<br />

to není odpověď!<br />

Portál, 335 Kč, již vyšlo<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo


text: Jan David<br />

foto: archiv Olgy Stehlíkové<br />

60<br />

ROZHOVOR<br />

Zbeda Japný<br />

přichází vhod<br />

(Ne)dokonalosti života se hravě a vtipně věnuje kniha<br />

pro děti a mládež s názvem Mehlo, Šika, Kňuba<br />

a Motora. „Nebýt dokonalý je normální. Někoho ale<br />

může trápit pravý opak,“ říká úspěšná autorka poezie<br />

i prózy Olga Stehlíková, držitelka ceny Magnesia Litera.<br />

OLGA STEHLÍKOVÁ (* 1977)<br />

Mehlo, Šika, Kňuba a Motora – chcete<br />

postavy blíže představit, nebo jejich<br />

jména mluví za sebe?<br />

Jsou to čtyři sourozenci a, ano, představují<br />

je už jejich jména. Mehlo je opak<br />

nemehla, i když je veliké a zavalité.<br />

Šika je samozřejmě šikovná, Kňuba je<br />

opakem nekňuby a Motora je pohybově<br />

nadaná. Jména ilustrují, že všichni jsou<br />

perfektní a dokonalí, což je právě jejich<br />

problém.<br />

Nejsou normální tím, že jsou<br />

dokonalí?<br />

Ano, nedaří se jim přiblížit přirozenosti.<br />

Nikdy nechybují, nestane se jim, že by<br />

něco rozbili nebo se jim něco nepovedlo.<br />

Jenže by si přáli nebýt vzorní<br />

a slušní, nemít pokaždé jedničku a pro<br />

všechno nadání a nebýt laskaví za<br />

všech okolností. Za tím účelem se hodlají<br />

vyškolit u někoho, kdo je v nezbednostech<br />

zdatný, což je rošťák Zbeda<br />

Japný.<br />

Portál, 299 Kč, již vyšlo<br />

Sám znám třeba nejapný vtip nebo<br />

blbouna nejapného. Chápou ale<br />

dnešní děti význam slova „nejapný“<br />

nebo jim ho nabízíte, aby ho poznali?<br />

Slovo nejapný asi ještě nebo už neznají<br />

a takových slov bude v příběhu víc.<br />

Třeba příjmení hlavních postav, sourozenců<br />

Vrlých. Myslím, že i tady se děti<br />

zarazí, jestli jde pouze o zvukomalebné<br />

slovo, nebo něco znamená. Vlastně ani<br />

nevím, jestli se dnes ještě používá slovo<br />

nekňuba. Děti se ale při čtení mohou<br />

naučit i takováto méně frekventovaná<br />

slova, jsou zajímavá a barvitá.<br />

V knize je napsáno, že jde o příběh<br />

pro děti od čtyř let. Nemusí tedy<br />

hned nutně všemu rozumět?<br />

Říkáte to bezvadně. Nakladatelé<br />

vždycky chtějí vědět, pro jakou skupinu<br />

je kniha určená, zvlášť když se jedná<br />

o děti, což často vnímám jako limitující.<br />

Knížka často není napsaná pro konkrétní<br />

věkový výsek, třeba od čtyř do<br />

šesti let. Přesto musíte cílovou skupinu<br />

definovat věkově, přes to nejede nakladatelský<br />

a marketingový vlak. Může se<br />

tedy zdát, že jsem věk přestřelila, že pro<br />

takto malé čtenáře bude knížka složitá.<br />

Jenže děti nemusí rozumět naprosto<br />

všemu hned. Knížky jsou tu proto, aby<br />

rozvíjely jejich fantazii, a v tomto případě<br />

i proto, aby posunuly jejich jazykovou<br />

dovednost v nečtenářském nebo<br />

raně čtenářském věku.<br />

A pokud děti něčemu neporozumí?<br />

Tak to je skvělé, nikoli problém. Kniha je<br />

otevřená jejich představivosti, mohou<br />

se zapojit a nebýt jenom pasivním<br />

Česká básnířka, prozaička, redaktorka<br />

a literární kritička je autorkou<br />

pěti básnických sbírek a pěti<br />

knih pro děti a mládež, za které<br />

získala několik literárních ocenění,<br />

včetně ceny Magnesia Litera. Je<br />

podporovatelkou současné české<br />

poezie, o desítky titulů redakčně<br />

pečovala. Má radost, když její texty<br />

čtenáře baví číst.<br />

příjemcem příběhu. Otvírá se tak<br />

pole působnosti pro to, aby se nad<br />

příběhem samy zamyslely nebo aby<br />

se zeptaly rodičů, kteří jim knihu<br />

předčítají. Kniha tím může podporovat<br />

interakci mezi dětmi a rodiči,<br />

což považuji za přínosné. Nemusí se<br />

totiž jenom ptát, mohou si společně<br />

povídat i o světě dané knížky a najít tak<br />

společnou řeč, být spolu.<br />

Příběhoví sourozenci tvoří „rozlučnou“<br />

čtveřici. Kde se vzal nápad<br />

na knihu, kde postavy a části děje<br />

budou bez klasického „ne“ na<br />

začátku?<br />

V českém jazyce máme specifickou<br />

skupinu slov, která nemají pozitivní<br />

protějšek, jsou to negativa tantum.<br />

Velmi mě bavilo probírat se jimi. Je jich<br />

poměrně dost a dá se s nimi bezvadně<br />

vyhrát. Hezky se na nich dá zdůraznit,<br />

co vnímáme v našem lidském světě<br />

jako pozitivní a negativní. Určitě jsem<br />

tento nápad neměla sama, znám<br />

spoustu autorů, kteří toto téma také


literárně podchytili. Samo se to nabízí.<br />

Je to takový dárek od jazyka.<br />

Nedílnou součástí knihy je povedený<br />

vzhled, ilustrace jsou na každé<br />

straně. Jak se vám spolupracovalo<br />

s výtvarnicí Galinou Miklínovou, mimo<br />

jiné autorkou známých Lichožroutů?<br />

Zasahovala jste do podoby hlavních<br />

postav?<br />

Kdepak, tímto způsobem je ztvárnila<br />

Galina Miklínová. Tak vypadají v jejích<br />

očích, a já jsem jí do jejich vidění nijak<br />

nezasahovala. Když se na sourozence<br />

pořádně podíváte, jsou v jejím podání<br />

fyziognomicky dost odlišní. Možná<br />

každý patří i k jinému národu. Je to<br />

pohádka, neřešíme logiku. Už když<br />

jsem se ale dozvěděla, že bude Galina<br />

ilustrovat moji knihu, byla jsem nadšená.<br />

Protože ona si vybírá, na čem chce<br />

pracovat, a je mi ctí, že si můj rukopis<br />

oblíbila.<br />

„Nestrkali se a neprali, nešťouchali<br />

a neřvali…“ Jsou vaše hravé knihy pro<br />

děti odskokem od poezie, které se<br />

také úspěšně věnujete, nebo třeba<br />

tuto novinku vnímáte i jako poezii<br />

svého druhu?<br />

Určitě mi nejde úplně se zbavit svého<br />

básnického jádra ani při psaní prózy.<br />

A třeba je to pro děti přidaná hodnota.<br />

I když bych neřekla, že je příběh přímo<br />

poetický nebo básnický, je spíš jazykově<br />

hravý, využívá potenciálu jazyka.<br />

Doufám ale, že dětem nenabízí jen hru<br />

Portál,249 Kč, již vyšlo<br />

s jazykem. Podobně jako moje úplně<br />

první kniha pro děti, Kařut a Řabach, si<br />

hrála s předponou „pra“ a hláskou „Ř“. To<br />

tam ale bylo až v druhém nebo třetím<br />

plánu. U nové knihy mě překvapilo, jaký<br />

důraz kladli čtenáři i literární recenzenti<br />

právě na tuto stránku. Důležitější<br />

než jazykové gesto je pro mě příběh,<br />

u kterého jsem se snažila, aby byl vtipný<br />

a veselý, aby děti bavil. Třeba proto, že<br />

postavy jsou milé a sympatické, protože<br />

jsou lidské. A také proto, že notná část<br />

vyprávění se motá kolem hostiny a jídla.<br />

Děti milují knížky o jídle! A obzvlášť<br />

o sladkostech.<br />

Podobných slov je nepřeberně. Máte<br />

už nápady na možné pokračování?<br />

Nechystám se pokračovat. Nejsem typ<br />

autora, který rozvíjí ságy. Třeba u jedné<br />

z mých předchozích knih, Kluci netančej!,<br />

která také vyšla u nakladatelství<br />

Portál, mě ale potěšilo, kolik dorazilo<br />

čtenářských přání, abych napsala druhý<br />

díl. Možná se k tomu někdy odhodlám.<br />

Ale… (ticho), ani tam to není úplně<br />

pravděpodobné.<br />

Když zmiňujete knihu Kluci netančej!,<br />

jak vás napadlo toto téma jako mámu<br />

dvou dcer?<br />

Má to souvislost. Obě dcery dělaly balet,<br />

mladší ještě pokračuje. Spoustu času<br />

jsem tak strávila čekáním v šatně nebo<br />

za dveřmi sálu či na soutěžích, tak jsem<br />

toho hodně nasála. I jinak jsem ale<br />

ohromný fanda baletu a taneční prostředí<br />

mi přijde fascinující. A nápad přišel<br />

proto, že jsem viděla, v jak složité roli<br />

jsou baletky i tanečníci. Role chlapců je<br />

totiž v baletním prostředí výhodná, protože<br />

jsou vítaní, jsou v menšině a je jich<br />

potřeba. Jenže když za sebou kluci-tanečníci<br />

zavřou dveře sálu, tak se ocitnou<br />

v prostředí, které je i dnes, v 21. století,<br />

docela předsudečné, zauja té. Předchozí<br />

výhoda výlučného kluka v dívčím kolektivu<br />

pak rychle padne. Proto i Tomáš,<br />

hlavní postava knížky, ve škole tají, že<br />

se věnuje baletu. V dnešní době máme<br />

pocit, že svět je otevřený, že děti jsou<br />

zvyklé na odlišnost, že jsou tolerantnější.<br />

Realita je ale jinde, i když nechci házet<br />

všechny do jednoho pytle. Jak se říká,<br />

odlišnost se trestá, a tak jsem chtěla knihou<br />

ukázat, že se to může týkat i výběru<br />

koníčků nebo povolání. A také nabídnout<br />

možnost, jak s šikanou naložit.<br />

Kluci se přece baletu nevěnují, protože<br />

je to zženštilé, a holky přece neumějí<br />

matematiku nebo zápasení.<br />

61<br />

Obloukem jsme se vrátili k domnělé<br />

dokonalosti, jaký má člověk být.<br />

Může si dítě u vaší nové knihy Mehlo,<br />

Šika, Kňuba a Motora vydechnout, že<br />

nemusí být dokonalé?<br />

Tak to je cíl, aby děti viděly, že to, o co<br />

mnohdy usilují – být perfektní, není<br />

potřeba a ani to nejde. Že je v pořádku,<br />

když občas dítě něco rozbije nebo pro<br />

něco nemá vlohy, že je normální, když<br />

člověku nejde nějaký předmět ve škole,<br />

když se pohádá nebo popere, když<br />

jednoduše něco nezvládne. Chtěla jsem<br />

dětem říct, že nebýt dokonalý je nejen<br />

normální, ale dobré. A že si mohou<br />

představit, že někoho jiného může trápit<br />

pravý opak.


text: Žofie Sedláčková<br />

foto: Kateřina Kokešová<br />

62<br />

ROZHOVOR<br />

Dětská kniha,<br />

která zahání<br />

strach ze tmy<br />

Tmy se v dětství bála zřejmě většina z nás. Knih, kde by<br />

se děti učily, jak s tímto strachem racionálně pracovat,<br />

přesto mnoho není. Kniha Klárka a noční zahrada<br />

od mladé české ilustrátorky Marie Štumpfové je dost<br />

možná první. A navíc nádherná! Poprosili jsme autorku,<br />

aby nám ji přiblížila vlastními slovy...<br />

Tématem vaší knihy Klárka a noční<br />

zahrada je strach ze tmy. Bála jste se<br />

jako malá tmy?<br />

Určitě, bála jsem se. Ale víc než tmy<br />

jsem se bála různých představ, když mi<br />

někdo vyprávěl něco děsivého, anebo<br />

když jsem viděla strašidelný film. Občas<br />

jsem se bála, že mne něco chytí za nohu.<br />

Spala jsem mnohdy celá přikrytá a koukal<br />

mi jen nos...<br />

A co teď v dospělosti? Máte ze tmy<br />

pořád respekt?<br />

Teď se samotné tmy nebojím, má své<br />

specifické kvality, které na ní mám ráda.<br />

Třeba klid, ztišení, ponor do sebe.<br />

Portál, 299 Kč, již vyšlo<br />

Hlavní hrdinkou vaší dětské knihy je<br />

holčička Klárka. Ale velkou roli má<br />

taky můra, která jí coby laskavý průvodce<br />

vysvětluje, že spousta strašidelných<br />

zvuků a věcí jsou ve skutečnosti<br />

naprosto neškodné…<br />

Můru jsem zvolila záměrně z toho<br />

důvodu, protože je to noční zvíře a je to<br />

taková paralela k tomu strachu.<br />

Jak velkým dětem byste knížku<br />

doporučila?<br />

Můj odhad jsou děti od tří do sedmi,<br />

osmi let. Mohou ji číst samy i s rodiči,<br />

nemám na to žádné škatulky.<br />

Nechávám knihu žít si svým životem,<br />

klidně ji mohou číst i samotní dospělí!<br />

Knihu jste si i sama ilustrovala.<br />

Považujete se v první řadě za spisovatelku,<br />

nebo za ilustrátorku?<br />

Určitě hlavně za ilustrátorku. Text<br />

jsem si psala sama jednak proto, že<br />

napsat vlastní knihu byl jeden z mých<br />

dětských snů, ale jednak taky z praktických<br />

důvodů. Měla jsem konkrétní<br />

představu o tom, co by v knize mělo<br />

zaznít, a nechtěla jsem jít do spolupráce<br />

s někým dalším.<br />

Ilustrace v knize jsou naprosto nádherné.<br />

Celá kniha je laděna do tónů<br />

modré, fialové a bílé a působí téměř<br />

až fosforeskujícím dojmem. Jakou<br />

výtvarnou techniku používáte?<br />

Dříve jsem ilustrovala kombinací kresby<br />

a použití počítače. Ale sezení u počítače<br />

mě přestalo bavit. Toužila jsem vytvořit<br />

MARIE ŠTUMPFOVÁ (* 1984)<br />

Vystudovaná výtvarnice, jejíž<br />

tvorba zahrnuje poetické ilustrace,<br />

knižní grafiku i volnou tvorbu. Mezi<br />

její nejznámější knihy, na kterých<br />

se ilustračně podílela, patří např.<br />

Jak zvířata spí, Předpovídej počasí,<br />

Uspávanky a vstávanky nebo<br />

První sníh.<br />

něco v ruce, přímo na papír nebo plátno,<br />

něco, co by mělo hodnotu i samo o sobě<br />

jako umělecké dílo – nejen jako pouhý<br />

digitální tisk. Hledala jsem tedy způsoby,<br />

jak navázat na svůj styl práce a vytvořit<br />

přitom něco reálného. Nakonec vznikla<br />

série dvanácti poměrně velkých obrazů.<br />

Chystám se je vystavit a byla bych velmi<br />

ráda, kdyby si celá série našla svého<br />

sběratele.<br />

Měla jste v dětství nějakou oblíbenou<br />

knížku? A naopak nějakou, která vás<br />

děsila?<br />

U nás doma moc zajímavých knížek<br />

nebylo. Dodnes si ale pamatuji obrázek<br />

čerta, který vypadal jako živý, a byl tak<br />

zvláštně stylizovaný, že celá ilustrace ve<br />

mne vyvolávala nepříjemné pocity. Tento<br />

zážitek mne dost ovlivnil, a proto se<br />

snažím, aby se děti při prohlížení mých<br />

obrázků cítily dobře.


text: Martina Vlčková<br />

foto: Tomáš Beran<br />

64<br />

PTÁME SE<br />

10 otázek<br />

pro Dášu Zázvůrkovou<br />

Známe ji z divadla, televize i filmu, ale jejím osudem je hudba.<br />

Skládá, píše texty a s přáteli pak ke svým písničkám natáčí<br />

emotivní videoklipy. Také často koncertuje – třeba 8. prosince<br />

v Olomouci nebo o pět dní později v Lidicích. Jaká je ale<br />

čtenářka?<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Mám to takové pestré a spojené s tím,<br />

kde se právě nacházím. Letos jsem<br />

hodně cestovala a podle dané země<br />

určovala literaturu. V říjnu jsem byla<br />

v Anglii a věnovala tak svůj čas mojí<br />

oblíbené ilustrátorce a spisovatelce<br />

dětských příběhů Beatrix Potter. Takže<br />

jsem procestovala oblast Lake District<br />

a hodně se probírala i její biografií. Teď<br />

jsem se vrátila z mého nejmilejšího<br />

města Říma a přečetla knihu Gordona<br />

Thomase Papežovi židé, a to mě zaujalo<br />

natolik, že mám na stolku připravenou<br />

další s podobnou tematikou.<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Já čtečku nemám ráda. Miluji vůni<br />

papíru a v knížkách si podtrhávám<br />

a vpisuji svoje subjektivní myšlenky.<br />

A někdy z této inspirace vznikají i moje<br />

songy. Takhle vznikly kromě Miráklu 9<br />

i písně Kloboučky pampelišek nebo<br />

Jazzovej anděl.<br />

3. S jakou literární postavou byste šla<br />

na víno?<br />

Na víno asi s nikým, jelikož alkohol<br />

nepiji. Ale na „zázvůrkovej“ čaj bych<br />

určitě šla s Jane Eyreovou, ta mi je<br />

blízká. Dokonce natolik, že chystáme<br />

písničku s Bárou a Honzou<br />

Horáčkovými se stejným názvem na<br />

moji novou desku. Pak bych se určitě<br />

vydala na nějakou dobrodružnou cestu<br />

s Gabrou a Málinkou. To byla knížka<br />

mého dětství. Ale to bych holky pozvala<br />

spíš na kakao než na víno. A určitě bych<br />

si nenechala ujít cestu za poznáním<br />

v Božské komedii. Chtěla bych si projít<br />

všechny okruhy Pekla, Očistce i Ráje<br />

a vidět naživo osobnosti tehdejší italské<br />

kultury 13. a 14. století.<br />

4. U které knihy jste se smála nahlas?<br />

Byla jsem se podívat v mé knihovně,<br />

která je hodně rozmanitá a uvědomila<br />

jsem si, že čtu klasickou literaturu,<br />

literaturu faktu a zajímá mě tematika<br />

2. světové války a tam to má ke smíchu<br />

daleko. Ale asi nejsilnější kniha, u které<br />

jsem slzela smíchy, byla od Miloslava<br />

Švandrlíka Unesli Mňouka, Baskerville!<br />

Ale to jsem četla, když jsem byla malá,<br />

což mi připomnělo, že jsem dostala<br />

k Vánocům Saturnina, tak už je asi ten<br />

správný čas změnit směr i v mojí četbě.<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

Není z knihy, ale od ženy, které si hodně<br />

vážím, od Jitky Molavcové. „Velký je<br />

ten, kdo přemůže sám sebe.“ A toho se<br />

držím, seč mohu.<br />

6. Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

Diamantovou sútru. Od Jane<br />

Austenové nebo Charlotte Brontëové<br />

cokoli. A teď nově dvě knihy, které<br />

vyšly: Sudetský dům 2 od mého přítele<br />

Štěpána Javůrka, a pak knihu pro děti<br />

a mládež Leila a modrá liška od Kiran<br />

Millwood Hargraveové. Od stejné<br />

autorky už jsem četla naprosto ojedinělou<br />

knihu Julie a žralok. To dávám jako<br />

skvělý tip na vánoční dárek – a nejen<br />

pro děti.<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

Jelikož máme s mojí kamarádkou<br />

Káťou Pechovou podcast o knihách<br />

Dáme křeslo, tak spolupracujeme<br />

s nakladatelstvími Slovart a Argo. A tam<br />

je neskutečný výběr knih. Já preferuji<br />

knihy dobrodružné, dětské a pak<br />

především edukativní. Takže jsem na<br />

správné adrese. A jinak se moc ráda<br />

toulám v Čechách po knihkupectvích<br />

Luxor a v Itálii po Feltrinelli.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Rozdávám je přátelům. Ale je mi moc<br />

sympatický i systém Knihobotu či<br />

knihobudek.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Pro mě – zcela subjektivně – je čtení<br />

knih určitý druh svobody, sebevzdělávání<br />

a všeobecného přehledu. Já byla<br />

knihomol odmalička, takže lidé, kteří<br />

nečtou, se dle mého názoru ochuzují.<br />

Přála bych si, aby moje neteř i synovec<br />

měli podobnou zálibu a rádi se schovávali<br />

mezi řádky tak jako jejich teta.<br />

Ráda se ztrácím v příbězích a ocitám<br />

se tak v jiném století.<br />

10. Jakého spisovatele byste si<br />

vybrala, aby napsal váš životní<br />

příběh?<br />

Myslím, že bych ani nechtěla, aby se<br />

o mně vůbec nějaký příběh psal. Ale<br />

pokud mám na tuto otázku odpovědět,<br />

tak v současné literatuře mě nejvíc<br />

baví příběhy Aleny Mornštajnové,<br />

Martiny Formanové, Štěpána Javůrka<br />

a Miroslava Bárty.


Napište si<br />

Ježíškovi o:<br />

ZUZANA POSPÍŠILOVÁ, ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ<br />

Vánoční Jedlička<br />

Rodina Mráčkových si donesla domů spolu s vánočním stromečkem i skřítka. A děti<br />

mu daly jméno Jedlička. A je to vykuk všemi mastmi mazaný, se kterým děti zažijí<br />

různá dobrodružství. Kniha je určena dětem od 4 do 9 let.<br />

ANJA PORTIN, PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ<br />

ILUSTRACE ANASTASIA STROČKOVA<br />

Rádio Zapomenutých<br />

Alfréd žije sám a připadá si zapomenutý, když tu mu kdosi dá do schránky ponožky<br />

a svačinu. Alfréd vypátrá tajemnou doručovatelku Amandu, u níž na půdě najde staré<br />

zapomenuté rádio. K tajnému nočnímu vysílání pro všechny děti, na které nikdo<br />

nemyslí, už zbývá jen krok...<br />

FRIDA BERN ANDERSSON, DANIEL EK, PÄR FLODIN<br />

PŘEKLAD ELA DOLEŽALOVÁ<br />

Ať žije přátelství!<br />

Jak posílit a upevnit přátelské vztahy<br />

V knize se dozvíme, jak zmapovat historii přátelských vztahů, vyhodnotit vlastní kvality<br />

i slabá místa, jak zjistit, co v přátelství zanedbáváme, kde jsme nejzranitelnější. Dalšími<br />

oblastmi jsou kladení odvážných otázek, schopnost odpouštění či přání bez vyžadování,<br />

najdete zde také různé techniky a cvičení.<br />

TUUTIKKI TOLONEN, PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ<br />

ILUSTRACE KATI VUORENTO<br />

Agnes a tajemný dům<br />

Agnes se s maminkou nastěhují do tajemného domu po prababičce. Agnes najde utajenou<br />

skříň, v pokojích voní neexistující květiny, víko klavíru je vždy znovu otevřené, cosi se skrývá<br />

pod schody. A čí jsou kroky, které slyší nejen Agnes, ale i kamarád Piškot? Co všechno ze<br />

svých tajemství vila ještě vydá? Kniha je určena dětem od 8 do 12 let.<br />

PETER FREUCHEN, PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI<br />

Ivalu<br />

Láska v polárních krajích<br />

Autobiografický příběh dánského polárníka, kde najdete lásku i dobrodružství, je<br />

vyprávěn z perspektivy domorodých Inuitů, kteří humorně komentují situace, které do<br />

jejich života vnášejí nově příchozí bílí muži. Čtenář se seznamuje s dnes již zaniklým<br />

způsobem života obyvatel Grónska.<br />

obchod.portal.cz<br />

RAGNHILD BANG NES, PŘEKLAD DANIELA MRÁZOVÁ<br />

Měsíc radosti<br />

31 krůčků ke štěstí<br />

V příručce najdeme postoje a činnosti směřující k vyrovnání, uklidnění, vděčnosti<br />

a vůbec pozitivnějšímu přístupu k životu. Text nabízí množství aktivit vedoucích ke<br />

štěstí, jako je navazování méně hlubokých vztahů, mindfulness, zvídavost, dávání<br />

a přispívání, vděčnost, přijetí, docílení stavu flow, pobyt v přírodě...


66<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDEN ZE<br />

3 VÝTISKŮ KNIHY<br />

ELON MUSK<br />

Nesmírně důvěrný příběh<br />

nejkontroverznějšího<br />

a nejpozoruhodnějšího<br />

inovátora současnosti<br />

napsal Walter Isaacson,<br />

autor bestselleru Steve<br />

Jobs a dalších úspěšných<br />

životopisů.<br />

Správné znění tajenky<br />

zašlete mailem na magazin@rosier.cz. Do předmětu<br />

napište Křížovka a nezapomeňte připsat adresu, na<br />

kterou zašleme případnou výhru. Na Instagramu<br />

@magazinknihkupec zveřejníme 31. ledna jména tří<br />

výherců, které budeme následně sami kontaktovat.


MEKY ŽBIRKA<br />

VE VÝPRAVNÉM<br />

KNIŽNÍM VYDÁNÍ<br />

DÁRKOVÁ KAZETA<br />

PRO SBĚRATELE A FANOUŠKY<br />

EXKLUZIVNÍ KNIHA<br />

V LIMITOVANÉM NÁKLADU S VINYLEM,<br />

KTERÝ NIKDO JINÝ NEVLASTNÍ<br />

KOUPÍTE POUZE NA WWW.ROSIER.CZ


Justine Picardie: Coco Chanel<br />

Mimořádná žena s obrov ským nadáním a nekonečnou<br />

invencí. Vybudovala ikonickou módní značku a stála u zrodu<br />

jednoho z nejprodávanějších parfémů světa. Zatímco vytvářela<br />

věci půvabné a elegantní, mýty, které obestíraly její život,<br />

měly často temnější odstín. Obávaná i uctívaná svými současníky<br />

zemřela v roce 1971, ale její odkaz žije dál jako trvalé<br />

globální impérium. Knihu doprovází více než dvě stě černobílých<br />

i barevných dobových fotografií, kreseb a ilustrací.<br />

Andrea Sedláčková: Toyen<br />

Dítě bez rodiny, nemilovaná žena, chudá umělkyně. To<br />

jsou mýty, které o sobě svobodomyslná malířka a výrazná<br />

osobnost meziválečné umělecké avantgardy šířila. Spisovatelka<br />

a filmová režisérka Andrea Sedláčková prošla desítky archivů,<br />

policejních záznamů a dosud nepublikovaných deníků, aby<br />

objevila skutečnou Toyen. Strhujícím způsobem líčí její<br />

osobní a milostný život i dění mezi českými a francouzskými<br />

surrealisty a levicovými intelektuály.<br />

Nakladatelství založené v prosinci 1989<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor<br />

Justine Picardie: Miss Dior<br />

Příběh výjimečného života Catherine Dior (1917–2008),<br />

jež byla múzou svého bratra Christiana i statečnou členkou<br />

francouzského odboje. Britská spisovatelka Justine Picardie<br />

se vydává po stopách mladší sestry jednoho z nejvlivnějších<br />

světových módních návrhářů, která ho inspirovala<br />

k slavnému parfému a ovlivnila jeho pojetí ženskosti<br />

a krásy. Text doprovází velké množství vzácných<br />

dobových fotografií a ilustrací.<br />

Roy Porter: Dějiny medicíny<br />

Mimořádné dílo, jež vývoj medicíny a lékařské vědy<br />

představuje v širších vědeckých, náboženských, sociálních<br />

i politických souvislostech. Autor v jediném úctyhodném<br />

svazku shrnul celou neobyčejně bohatou historii boje člověka<br />

s neduhy a chorobami sužujícími lidský organismus od<br />

časů Asklépio vých po epidemii AIDS. Jeho pohled je ostrý<br />

jako skalpel, literární styl vytříbený a erudice, s níž téma<br />

pojednává, obdivuhodná.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!